INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd"

Transkript

1 INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

2 Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud hovedsagligt 3-6 års området. Tiltagene er tænkt som eksempler, man kan benytte som 1. leds medarbejder, alt efter hvilken udfordring man står i. Med udtrykket børn med en udadreagerende adfærd menes børn, som reagerer på omgivelsernes påvirkning og hvor denne reaktion kan være uhensigtsmæssig. Ud fra en systemisk tilgang er materialet derfor opdelt i forskellige niveauer: Ledelses-, personale-, børne- og forældreniveau, med en række forskellige tiltag indenfor temaerne:, struktur, samarbejde og konflikthåndtering. Temaerne er udarbejdet på baggrund af interview med institutionspersonale og ledere. Desuden er det vigtigt, at personalet er afklaret med dels egen institutions pædagogik, hvilket gør det nemmere at lave fælles indsats omkring f.eks. urolige børn. Det er vigtigt, at der ikke vælges for mange tiltag på én gang, men at man som fagperson igangsætter de tiltag, med størst effekt i den enkelte situation. Endvidere er opsamling og evaluering af effekten afgørende for det videre forløb. Materialet er udover denne folder også tilgængeligt på Medarbejderportalen under Børn og Unge/s- og Ressourcecenteret.

3 Ledelse Personale Børn Forældre Tiltagsmodel

4 Ledelsesniveau Kompetenceløft, eksempelvis via temadag, oplæg, kursus, fyraftensmøde etc. fra eksternt personale i Fredericia, kommune eller andre eksterne samarbejdspartnere. Kompetenceløft via udfoldelse af den eksisterende viden i institutionen eller fra andre matrikler. Dette kan eksempelvis gøres via refleksionsrum, feedback, oplæg, eller på personalemøde. Didaktisk refleksion og helikopterperspektiv for at perspektivere personalets syn på børneadfærd. Kontinuerlig evaluering af det pædagogiske grundlag i forhold til børnegruppen. Analyse af områdets brugere samt afstemning af tiltag i forhold til disse. Eksempelvis børn med specielle kulturelle eller sociale baggrunde. Udnyttelse af den eksisterende viden omkring brugernes behov og understøttele af denne dette via personalets placering og aktiviteter. Regulering af praksis: overvejelser i forhold til reorganisering af strukturen omkring personalets tilstedeværelse, således at systemerne tilpasser sig barnet og ikke omvendt. Eksempelvis situationer i garderobe, spisning, hvor konflikter muligvis kan undgåes. Implementering af kollegial refleksion vha. forskellige samtaleteknikker. Fokus på kompetencer og nye perspektiver i egne rækker, intern viden. Jobswop / matrikelbytte således, at man kommer hjem med ny inspiration oprettelse af database med muligheder inden for dette. Fokus på forældresamarbejdet hvordan, hvad, osv. kommunikation og forventningsafklaring. Systematisering af videregivelse / formidling af ny viden. Imødekomme ønsket om at alt fast personale (pædagoger og medhjælpere) kvalificeres til at håndtere og mægle i konflikter. Evt. ved at der afholdes interne oplæg - derefter afprøvnings periode - evaluering og erfaringsopsamling. Konsensus i hvordan man takler konflikter barn / barn, personale / barn, personale / personale, personale / forældre, personale / leder.

5 Personaleniveau Registrering af adfærd Hvornår? Hvor? Hvem? Således at man kan forebygge og minimere udadreagerende adfærd. Dette kan være et skema med meget konkrete punkter, der registreres på, som anvendes til videre refleksion. Observationer andre faglige øjne fokus på det, der virker og har udviklingspotentiale. Fast opsamlende punkt på p-møde, hvor der ses tilbage, opsamles og erfaringer deles både internt i institutionen og eksternt i området/distriktet. At være undersøgende på barnets hensigt og intention. Fælles indsatsområder f.eks. trin for trin (hurtig hund / stop op snegl), lyskryds eller andet. At alle ved det er introduceret, og hvordan man vil bruge det i praksis. Rutiner i forhold til standardsituationer, f.eks: Garderoben visualisere, opdele Spisning vaske hænder, faste pladser i perioder, faste voksne ved bordet Aktivitetsskift hvor er fokus? Visualisering, således at alle kan være med til at fastholde den skabte struktur. Fysiske rum tilpasset aktiviteter, f.eks. rum til fordybelse, motorik, kreativitet. Tilpassede aktiviteter: Voksen styring og guidning i forhold til aktivitet og inddeling af børn socialt/fagligt. Udnyttelse af institutionens fysiske rammer. Udvikling af hvordan udnyttelse af ressourcer i hverdagen kan optimeres: Hvem tager sig af hvad? mere selvstændigt arbejde fordeling af personale i de daglige gøremål. Enighed om hvornår en konflikt er nødvendig skal man tage alle? Pædagogisk konsensus i forhold til den pædagogik der anvendes til løsning af konflikter.

6 Børneniveau Der kan være forhold, det kan være hensigtsmæssig at orientere sig omkring, inden man sætter eventuelle tiltag i gang. F.eks.: Psykiske og familiemæssige forhold, ydre omstændigheder, familieforhold/situation, sygdom i familien, skilsmisse, sorg, søskende forhold, individuelle handleplan. Endvidere kan der være fysiske omstændigheder der, skal tages i betragtning, såsom hørelse, syn, fysisk og motorisk udvikling. Der laves et idékatalog til børn, f.eks. ideer til Den gode leg eller en guide til kammeraten med, hvad man kan gøre Når min ven er vred. Tematiseret arbejde med f.eks. venskaber, følelser - flere indfaldsvinkler som læsning, teater, illustrationer m.m.. Barnet kan være med til at reflektere og blive bevidstgjort. At barnet bliver mere selvhjulpent og udvikler strategier og erfaringer på eget niveau. Ideer til aktiviteter, eksempelvis en individuelt tilpasset Tomrumskasse / Timeout kasse en kasse som indeholder legetøj eller inspiration til lege. Denne kan bruges ved f.eks. skift eller behov for ro. Visuel guidning af dagens program samt standardsituationer (tydelighed). Udnyttelse af relationelle forankringer barn / voksen, barn/barn (evt. vha. sociogram). Visualisering og tydelighed om regler og rammer. Individuelle hensyn i forhold til udvikling. Børnementor Vise det gode eksempel i børnehøjde. Udvikling af barnets strategier i samspil med voksne. Udarbejde strategi for hvad barnet gør, når primære relation ikke er i nærheden. Børnekurser i konfliktløsning hands on. Brug af billeder - dette kan udbygges f.eks. til konflikthåndtering. Vær opmærksom på, at en dør holdes åben, så barnet kan komme ud af konflikten på en hensigtsmæssig facon. Brug af konkrete redskaber: Girafsprog, KAT kassen (mappe med redskaber til kognitiv affektiv træning), Trin for trin, Maryfondens kuffert.

7 Forældreniveau Forventningsafstemning forebyggende, således at samarbejdet fortsættes, også når samtalen er vanskelig. Brug af pædagogiske konsulenter (evt. MiniPAS og Marte Meo). Optimering af information i forhold til strukturen i institutionens praksis. Hvorfor gør vi, som vi gør. Prioritering af tidsressourcer i forhold til forældresamarbejde er der sat tid nok af? Forældreinddragelse hvor meget, hvilken information? med s- og Ressourcecenteret eller AKT ressourcepersoner (f.eks. sparring, oplæg, observationer, mm.). Gensidig udveksling af succeser og gode historier. Inddragelse af individuelle læreplaner og deraf fælles fokuspunkter. Oplysning om eksterne tilbud. Eksempelvis Anonym rådgivning, KKP). Individuel vejledning i adfærd og konflikt. Konsensus i tilgangen til barnet hjemme/daginstitution. Arbejde med inspiration fra Gry Bastiansen Børn med eksplosiv adfærd (Forlag: Akademisk forlag, 2014)

8 Links: Seminarer.dk Kursus: Frustrationsrobusthed Dcum.dk Materiale til personaler om konflikthåndtering Inspiration til videre læsning: Godt for børn Niels Krog, Gyldendal Akademisk, 2010 Børns udviklingsopgaver Mit urolige barn Helle Kjærgaard, Frydenlund, 2014 Børn med eksplosiv adfærd Gry Bastiansen, Akademisk forlag, 2013 Inklusionens pædagogik - fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen Socialpædagogisk bibliotek Gyldendal Akademisk, 2009 Børnefællesskaber og familieliv - børns hverdagsliv på tværs af daginstitution og hjem Dorthe Kousholt Dansk psykologisk forlag, 2011 Aktionslæring- læring i og af praksis Helle Plauborg, Gyldendal Akademisk, 2007 VRC - s- og Ressourcecenter

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn...3 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder... 4 1. Status på implementering af

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere