Projektejendom Hviding Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektejendom Hviding Sygehus"

Transkript

1 Salgsopstilling Projektejendom Hviding Sygehus Sælges i off. udbud - bud senest 1. januar 2013 Sag 1597 Ribevej 27, 6760 Ribe Oprindelig dansk-tysk grænse- og toldstation for jernbanen Centralt beliggende ved Hviding Station og Hovedvej 11 Sælges med overtagelse 1. januar 2015 Mange anvendelsesmuligheder jf. notat fra Esbjerg kommune Etageareal m 2 Grundareal m 2

2 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE: Introduktion: For Region Syddanmark udbyder vi Hviding Sygehus til salg i offentlig udbud. Bud skal være Nybolig Erhverv Esbjerg i hænde senest 1. januar Sygehuset lukker senest den 1. januar Ejendommen kan således overtages fuldt ud den 1. januar Region Syddanmark er dog indstillet på en tidligere overtagelsesdato, mod at indgå en lejekontrakt på markedsvilkår for lokalerne efter nærmere forhandling. Beliggenhed: Sygehuset/ejendommen er beliggende i Egebæk-Hviding ca. 6 km syd for Ribe. Der er gode trafikale forbindelser, idet sygehuset er placeret på Hovedvej 11 og lige ved siden af Hviding Station. Til ejendommen hører en stor grund på m², heraf ca. 2,8 ha fredskov. Beskrivelse: Det psykiatriske hospital blev bygget i Oprindeligt tjente bygningerne som dansk-tysk grænse- og toldstation for jernbanen. De rummede en overgang Nordeuropas største jernbanestation. Efter genforeningen i 1920 tjente bygningerne ikke længere deres oprindelige formål, og i stedet blev de lavet om til hospital. Da der var flest patienter, var der over 200. I dag er der to åbne sikkerhedsforanstaltninger - både inden- og udendørs. Hviding Sygehus rummer også et museum, der fortæller historien om psykiatrien - fra den sorte psykiatri til vore dages moderne behandlingsformer. Museet fortæller psykiatriens historie ikke alene i Egebæk- Hviding, men generelt. Museet rummer over effekter. Af de mange bygninger jf. BBR er en stor del flot arkitektonisk udformede og udmærker sig bl.a. ved at have bevaret de fleste af de oprindelige vinduer med palæsprosser. Af Kommuneplan fremgår det, at bevaringsværdige bebyggelser og helheder skal fastholdes som historiske miljøer. Bygningerne er indrettet til brug for psykiatrien med sengepladser, storkøkken, aktivitetssal, personalefaciliteter m.m.m.. Anvendelse: Esbjerg kommune har den 24. maj 2012 udarbejdet et notat om ejendommens omdannelsesmuligheder. Her i fremgår bl.a. at Esbjerg Kommune vurderer, at flere anvendelsesmuligheder kan indpasses i området: Forskellige boligtyper og - former, lettere erhverv i erhvervsklasse 1-3 jf. håndbog om miljø og planlægning, liberale erhverv, skole- og undervisningsformål (højskole, efterskole m.m.), hotel, ferielejligheder, offentlige formål som museum, udstilling, foreningslokaler, ældrecenter, aktiviteter tilknyttet psykiatrien, f.eks. botilbud, rekreation eller uddannelse samt detailhandel relateret til ovenstående anvendelser. Inden området kan tages i brug til anden anvendelse, skal der udarbejdes en kommuneplanændring og en lokalplan. Nøgleord for udviklingen af de smukke faciliteter kunne også være: Marsken, turisme, museer, restauranter, refugier, højskole, efterskole etc.. Vi kan desuden henvise til hjemmesiden: Udbud: Ejendommen sælges efter Bekendtgørelse om offentlige udbud ved salg af kommunens henholdsvis regi- Sagsnr mvg - Side 2 af 19

3 onens faste ejendomme. Bekg. Nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning nr. 60 af 28/06/2004 Tilbud afgives på særligt blanket som indhentes hos Nybolig og skal være Nybolig Erhverv Esbjerg i hænde senest den 1. januar EJENDOMMENS DATA BELIGGENHED: Adresse Ribevej Ribe Matr.nr. 125 a V. Vedsted By, V. Vedsted 126 V. Vedsted By, V. Vedsted 127 a V. Vedsted By, V. Vedsted KOMMUNE: Esbjerg OPFØRT / OMBYGGET: Opførelsesår Ombygningsår 1991 AREALER: Grundareal m² heraf vej m². Fredskovpligtigt areal m² Bebygget areal m² Erhvervsareal m/afskrivning 261 m² Erhvervsareal u/afskrivning m² Boligareal 713 m² Etageareal i alt m² Sekundære arealer 123 m² 2.1 BYGNINGSSPECIFIKATION Bygning nr. 1 BBR-bygningsnr. 1 Opført / ombygget år 1887/ 1991 Bebygget areal 770 m² Antal etager 2 Erhverv m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 2 BBR-bygningsnr. 2 Opført / ombygget år 1887/ 1999 Bebygget areal m² Antal etager 2 Erhverv m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 3 Sagsnr mvg - Side 3 af 19

4 BBR-bygningsnr. 3 Opført / ombygget år 1887/ 1994 Bebygget areal 260 m² Antal etager 2 Erhverv 520 m² Erhvervsareal Nej Bolig 175 m² Boligareal Nej Bygning nr. 4 BBR-bygningsnr. 4 Opført / ombygget år 1968/ 1996 Bebygget areal 986 m² Afdeling E 986 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 5 BBR-bygningsnr. 5 Opført / ombygget år 1887 Bebygget areal 475 m² Antal etager 2 Erhverv 761 m² Erhvervsareal Nej Boligenhed med eget køkken 34 m² Boligareal Nej Bygning nr. 6 BBR-bygningsnr. 6 Opført / ombygget år 1930/ 1994 Bebygget areal 220 m² Sekundære arealer 30 m² Antal etager 2 Ergoterapi og udslusningsværelser 515 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 8 BBR-bygningsnr. 8 Opført / ombygget år 1887/ 1970 Bebygget areal 200 m² Administrationsbygning 273 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 9 BBR-bygningsnr. 9 Opført / ombygget år 1887 Bebygget areal 326 m² Sekundære arealer 93 m² Sagsnr mvg - Side 4 af 19

5 Køkkenbygning 326 m² Erhvervsareal Nej Kælder 93 m² Sekundært areal Nej Bygning nr. 10 BBR-bygningsnr. 10 Opført / ombygget år 1887 Bebygget areal 286 m² Vaskeri og maskinværksted, Systue og depot i tagetagen 341 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 7 BBR-bygningsnr. 7 Opført / ombygget år 1887 Bebygget areal 161 m² Antal etager 2 Fysioterapi 347 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 11 BBR-bygningsnr. 11 Opført / ombygget år 1887/ 1993 Bebygget areal 520 m² Antal etager 2 Bolig 411 m² Boligareal Nej Erhverv 215 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 12 BBR-bygningsnr. 12 Opført / ombygget år 1887/ 1972 Bebygget areal 189 m² Kontor og husledelse 189 m² Erhvervsareal Nej Bolig 93 m² Boligareal Nej Bygning nr. 14 BBR-bygningsnr. 14 Opført / ombygget år 1887 Bebygget areal 211 m² Antal etager 2 Lægekontor 452 m² Erhvervsareal Nej Sagsnr mvg - Side 5 af 19

6 Bygning nr. 16 BBR-bygningsnr. 16 Opført / ombygget år 1887 Bebygget areal 131 m² Lagerbygning 84 m² Erhvervsareal Nej Cykelskur 47 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 17 BBR-bygningsnr. 17 Opført / ombygget år 1922 Bebygget areal 25 m² Antal etager 4 Vandtårn 100 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 18 BBR-bygningsnr. 18 Opført / ombygget år 1887 Bebygget areal 78 m² Depot (tidl. kapel) 78 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 19 BBR-bygningsnr. 19 Opført / ombygget år 1887 Bebygget areal 101 m² Snedkerværksted 101 m² Erhvervsareal Ja Bygning nr. 23 BBR-bygningsnr. 23 Opført / ombygget år 1887 Bebygget areal 68 m² Musikstue 68 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 24 BBR-bygningsnr. 24 Opført / ombygget år 1961 Bebygget areal 160 m² Kedelhus 160 m² Erhvervsareal Ja Sagsnr mvg - Side 6 af 19

7 Bygning nr. 25 BBR-bygningsnr. 25 Opført / ombygget år 1968 Bebygget areal 50 m² Garage 50 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 28 BBR-bygningsnr. 28 Opført / ombygget år 1955 Bebygget areal 125 m² Behandlingsbygning - bygget sammen med bygning m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 29 BBR-bygningsnr. 29 Opført / ombygget år 1955 Bebygget areal 119 m² Laboratorie - sammenbygget med bygning m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 30 BBR-bygningsnr. 30 Opført / ombygget år 1991 Bebygget areal 276 m² Aktivitetshus 369 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 31 BBR-bygningsnr. 31 Opført / ombygget år 1930 Bebygget areal 164 m² Gartnerbygning 164 m² Erhvervsareal Nej Bygning nr. 32 BBR-bygningsnr. 32 Opført / ombygget år 1998 Bebygget areal 60 m² Sagsnr mvg - Side 7 af 19

8 Garage 60 m² Erhvervsareal Nej Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsopstilling. OFFENTLIG VURDERING: År 2010 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Fradrag for forbedringer kr Forskelsværdi (dækningsafgiftspligtig) kr FORSIKRINGSFORHOLD: Ejendommen er p.t. forsikret således: Gjensidige Forsikring Region Syddanmark har tegnet bygningsbrand- og bygningsforsikring igennem Gjensidige Skadesforsikring. Der er tale om en katastrofedækning, og dækker ved skader over 20 mio. Køber tegner selv ny forsikring. ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldigt energimærke foreligger af med energiklassifikation F. 3. SERVITUTTER, PLANFORHOLD M.V. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i Byzone. VEJ: Ejendommen er beliggende til Offentlig vej. AFLØBSFORHOLD: Afløbsforholdene er noteret som Offentlig. OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD: Området i hvilket ejendommen er beliggende, er omfattet af kommuneplanen for Esbjerg Kommune (rammeplan ), idet planen bl.a. bestemmer følgende for det pågældende område: Anvendelsen fastlægges til lave boliger som tæt-lave og åben-lave boliger. Der kan gives mulighed for institutioner, butikker, forretninger, liberale erhverv, kontorer og små værksteder med butik og anlæg med en naturlig tilknytning til området. Der må ikke tillades virksomheder der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end klasse 1. Inden for rammerne for butiksarealer kan der gives mulighed for dagligvarebutikker på op til 500 m² og udvalgsvarebutikker på op til 200 m². Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området. Desuden skal der gives mulighed for kollektiv trafikbetjening. Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 30 for hver ejendom. Byplansvedtægt nr. 16 er tinglyst på ejendommen Sagsnr mvg - Side 8 af 19

9 BRANDMÆSSIGE FORHOLD: Ejendommen er brandforsikret i henhold til gældende lovgivning SERVITUTTER: Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af Dok om byggelinier mv Dok om adgangsbegrænsning mv Byplanvedtægt nr Dok om byggelinier mv ØVRIGE FORHOLD: Af kommuneplan fremgår det, at bevaringsværdige bebyggelser og helheder skal fastholdes som historiske miljøer. 4. TEKNISKE INSTALLATIONER M.V. EL, VAND OG VARME: Ejendommen elforsynes fra offentligt elværk Ejendommen vandforsynes fra privat vandforsyningsanlæg Ejendommen varmeforsynes med pillefyr. LØSØRE OG INVENTAR: Medfølger som udgangspunkt ikke. 5. MILJØFORHOLD AFFALDSDEPOT TIDLIGERE FORURENING Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen. OVERFLADEFORURENING Der er i øjeblikket ikke kortlagt en forurening på ejendommen. Der har jf. regionens oplysninger været større olietanke på ejendommen. Regionens oplysninger er i gang med at blive vurderet, og vi kan derfor ikke afvise, at der vil blive foretaget en kortlægning af ejendommen på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven. Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Sagsnr mvg - Side 9 af 19

10 OLIE-/TANKANLÆG Nedgravet olietanke: Nedgravningsår: Begge tanke er afblændet. Oplysninger indhentet fra kommunalt oplysningsskema af ØKONOMISKE FORHOLD 6.1 KØBESUM Kontantpris kr. 0 ØVRIGE FORHOLD: Ejendommen sælges efter bekendtgørelsen om offentlige udbud ved salg af regionens faste ejendomme der bl.a. siger: 4: Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted. 6: Sælger r berettiget til at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkast dem alle. Ejendommen sælges uden ansvar af nogen art, herunder mangler af enhver art, såvel retslig som faktiske, bortset fra vanhjemmel Køber erklærer sig indforstået med sælgers ansvarsfraskrivelse LEJEINDTÆGTER M.V. FAKTISKE LEJEINDTÆGTER: Lejeindtægt andre lejemål kr I alt kr Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Der henvises til lejemålsoversigt med specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktsforhold m.m DRIFTSUDGIFTER DÆKNINGSAFGIFT kr RENOVATION Renovation kr Ropttebekæmpelse kr. 716 Driftsudgifter, i alt anslået kr Sagsnr mvg - Side 10 af 19

11 6.4. VEDLIGEHOLDELSESKONTI Regnskabskonto BRL 18 kr. 0 Pr. Regnskabskonto LL 22 kr. 0 Pr. Bindingskonto GI BRL 18 B kr. 0 Pr. Bindingskonto Gl LL 63 A kr. 0 Pr HANDELSOMKOSTNINGER OG KAPITALBEHOV (Anslået) KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET): Tinglysningsafgift skøde kr Moms kr. 0 Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr BEMÆRKNINGER: Handelsomkostninger er anslået for så vidt angår berigtigelse, idet det er muligt at indgå individuelle aftaler. KAPITALBEHOV: Kontantpris kr. 0 Handelsomkostninger anslået kr Anslået kapitalbehov kr KØBESUMMENS FORDELING KONTANTOMREGNING AF KØBESUM: Udbetaling kr. 0 Kontantomregnet købesum kr. 0 Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER: Bygninger og installationer: Kontantomregnet købesum kr. 0 Sagsnr mvg - Side 11 af 19

12 6.7. LIKVIDITETSBUDGET Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER: Driftsudgifter kr kr Udgifter i alt kr kr INDTÆGTER: Lejeindtægter, faktiske kr kr år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr. 0 Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 25,00 % kr Likviditetsmæssigt resultat 1. år kr BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE: Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes venligst rettet til: Nybolig Erhverv Esbjerg, Borgergade 58, 6700 Esbjerg, Sagsnr mvg - Side 12 af 19

13 8. FOTOS OG KORT Hovedbygning Luftfoto Sagsnr mvg - Side 13 af 19

14 Hovedbygning Administration Sagsnr mvg - Side 14 af 19

15 Kontor Kantine Sagsnr mvg - Side 15 af 19

16 Storkøkken Opholdsrum Sagsnr mvg - Side 16 af 19

17 Værksted Byningsoversigt Sagsnr mvg - Side 17 af 19

18 Sagsnr mvg - Side 18 af 19

19 Lejemålsoversigt Ejendommen: Ribevej 27, Egebæk, 6760 Ribe Lejemåls. nr. Opgang/- Etage Lejers navn Areal m 2 Depositum (* = som garanti) Forudbetalt leje Leje pr. m 2 Aktuel årlig leje Refund. Reguleringsprincip driftsudg. Seneste reg. Næste reg. Uopsigelig for lejer indtil Moms Afståelses-/fremlejeret TDC Ja Nej/Nej Andet, Antenne I alt Erhvervsdelens andel Af erhvervsdelens depositum på kr. 0 er kr. 0 stillet som garanti. Heraf faktisk Af boligdelens depositum på kr. 0 er kr. 0 stillet som garanti. Heraf anslået Af anden depositum på kr. 0 er kr. 0 stillet som garanti. Boligdelens andel Heraf faktisk Heraf anslået Andet Heraf faktisk Heraf anslået Sagsnr mvg - Side 19 af 19

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe.

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe. SALGSOPSTILLING Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19 Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Sag ERH12189 Vær med til at sætte præg på Faxe Sundhedscenter - Sammenhængskraft - Fælleskab

Læs mere

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 1.698 m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme.

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby SALGSOPSTILLING Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 Valbygårdsvej 33, 2500 Valby Sag 5032 Parkeringsareal med plads til 9 biler Indeholder 2 store kontorlejemål

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Tranevej 6, 2400 København NV

Tranevej 6, 2400 København NV Tranevej 6, 2400 København NV Byggegrund med mulighed for opførelse af 26 lejligheder Projektgrund til opførelse af 26 lejligheder + p-kælder Skitseprojekt: ca. 2.725 m² + ca. 690 m² p-kælder Kr. 4.367,-

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere