Hjulsporet Maribo Tlf Fax www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606"

Transkript

1 - Hjulsporet Maribo Tlf Fax www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag Hotel og kursusvirksomhed med skøn beliggenhed i Kragenæs. Erhvervsmæ glerfirma

2 . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 5. august 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Kragenæsvej Torrig L Matr.nr. 3 AG Kragenæs By, Birket 3 Æ Kragenæs By, Birket 3 O Kragenæs By, Birket 3 F Kragenæs By, Birket 3 G Kragenæs By, Birket KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Lolland Hotel - kursusejendom OPFØRT / OMBYGGET Opførelsesår Ombygningsår 1982 AREALER Grundareal m², heraf vej 0 m². Bebygget areal 888 m² Erhvervsareal m/afskrivning 942 m² Boligareal 130 m² Etageareal i alt m² OFFENTLIG VURDERING År 2014 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejerboligværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. FORSIKRINGSFORHOLD ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er p.t. forsikret således: Alm. Brand Forsikring A/S, police nr Brand, bygningskasko, udvidet rørskade, stikledning, glas og kumme samt delvist insekt og svamp. Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldigt energimærke foreligger af med energiklassifikation D. BESKRIVELSE Hotel og kursusvirksomhed beliggende i Kragenæs på Lolland. Det til hotellet hørende bygningssæt overdrages særdeles velholdt og lovliggjort f.s.a. brand og miljømyndigheder. Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 2 af 18

3 Hotellet er indrettet med hovedbygning, hvor stueetagen består af restaurant, cafe, selskabslokale, toiletter og køkkenafdeling. På hovedbygningens 1. sal forefindes dejlig privatbeboelse, med smuk udsigt over Smålandsfarvandet. I en særskilt bygning er indrettet 11 dobbeltværelser, alle med eget bad og toilet. For enden af den parklignede have ligger 6 feriehuse, alle indrettet med 2 sovekamre, stue med køkkenafdeling samt badeværelse. UDENOMSAREALER Bygningerne er beliggende på velholdt grund, der er udlagt til have og parkering. OMRÅDE / KVARTER Hotellet er beliggende i hyggelig landsby på Nordlolland, direkte til Smålandshavet. I Kragenæs er der stor lystbådehavn, campingplads samt færgeforbindelse til Fejø og Femø. P-FORHOLD Gode parkeringsmuligheder på og ved ejendommen. SALGSVILKÅR KØBESUM Kontantpris kr KAPITALBEHOV Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Anslået kapitalbehov kr LIKVIDITET: Der henvises til særskilt bilag. MOMSFRADRAGSPROCENT 90,00 % Momsfradragsprocenten anvendes ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS Ejendommen er beliggende i landzone. VEJ Ejendommen er beliggende til offentlig vej. KLOAKFORHOLD Kloakforholdene er noteret som offentlig. OFFENTLIGE PLANER / ANVENDELSE Kommuneplan 379-B13 - Blandet byområde i Kragenæs. Blandet byområde - boligformål og landbrugserhverv, offentlige formål, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 3 af 18

4 . Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. BRANDMÆSSIGE FORHOLD Ejendommen overdrages lovliggjort for sin nuværende anvendelse. SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af Nr. Lyst Dok om hegn, hegnsmur mv Dok om forsynings-/afløbsledninger mv (3 A) Dok om byggelinier mv (2 A) TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE EL, VAND OG VARME Ejendommen forsynes som følger: Vand: privat vandværk Varme: Elvarme LØSØRE OG INVENTAR Se bilag. MILJØFORHOLD AFFALDSDEPOT TIDLIGERE FORURENING Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen. FORURENING V1/V2 NIVEAU Se jordforureningsattest. OLIE-/TANKANLÆG Se Ejendomsdatarapport DRIFTSUDGIFTER 2015 Resultat virksomhed kr Driftsudgifter år 2015, i alt anslået kr Driftsudgifter er ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 90,00 %. Der henvises til specificerede driftsudgifter under bilag. BESIGTIGELSE Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 4 af 18

5 HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: Syddan A/S Hjulsporet Maribo Att.: Torben Christoffersen, Ejendomsmægler, valuar EA Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 5 af 18

6 X Bogmærke 1By g X Bogmærke 1By g BILAG - SPECIFIKATIONER Bygningsspecifikation BYGNING NR. 1 BBR-nr. 1 Opført / ombygget år 1980/ 1982 Bebygget areal 302 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Matr. nr. 3 f - Restaurant, køkken m.v. 356 m² Erhvervsareal Ja Privatbolig 130 m² Boligareal Nej Beskrivelse Ydervægge er af mursten. Tag som bølgeeternit. Ejendommens anvendelse er i BBR registreret således: Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed. BYGNING NR. 2 BBR-nr. 2 Opført / ombygget år 1981 Bebygget areal 312 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Matr. nr. 3 o - 6 ferieboliger 312 m² Erhvervsareal Ja Beskrivelse Ydervægge er af mursten. Tag som bølgeeternit. Bygningen er i BBR registreret således: Anden enhed til fritidsformål. BYGNING NR. 3 BBR-nr. 3 Opført / ombygget år 1983 Bebygget areal 196 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Matr. nr. 3 g - Værelsesbygning 196 m² Erhvervsareal Ja Beskrivelse Ydervægge er træbeklædning. Tag som bølgeeternit. Bygningen er i BBR registreret således: Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed. BYGNING NR. 4 BBR-nr. 4 Opført / ombygget år 1998 Bebygget areal 50 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Matr. nr. 3 f - Garage 50 m² Erhvervsareal Ja Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 6 af 18

7 Beskrivelse Ydervægge er af træ, Tag som metalplader. Ejendommens anvendelse er i BBR registreret således: Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed. BYGNING NR. 5 BBR-nr. 5 Opført / ombygget år 2004 Bebygget areal 28 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Matr. nr. 3 f - Carport 28 m² Erhvervsareal Ja Beskrivelse Ydervægge er af træ. Tag som bølgeeternit. Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt. Likviditetsbudget Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER Driftsudgifter kr kr INDTÆGTER kr. 0,00 kr. 0,00 1. år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 23,50 % kr Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 23,50 % kr Driftsudgifter er ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 90,00 %. BEMÆRKNINGER Ejendommens resultat forudsættes beskattet efter reglerne i Virksomhedsskatteloven. Driftsudgifter 2015, specificerede ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER Resultat virksomhed kr Driftsudgifter i alt anslået kr Driftsudgifterne er ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 90,00 %. Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 7 af 18

8 Købesummens fordeling - Afskrivninger KONTANTOMREGNING AF KØBESUM Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms ekskl. evt. momsrefusion kr. 366 Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER Bygninger og installationer Afskrivningsberettigede bygninger m/ evt. installationer kr Ikke afskriv.berettiget bygninger kr Grundens værdi kr Løsøre m.m. Løsøre småt inventar kr Kontantomregnet købesum kr AFSKRIVNINGSBEREGNING på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum Bygninger m/install., afsk.berettigede 4,00 % x kr = kr Småt inventar 25,00 % x kr = kr Afskrivning 1. år kr Småt inventar er medtaget under afskrivningsberegningen, selvom det kan straksafskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Afskrivningsberegningen er vejledende. Købere henvises til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. Handelsomkostninger KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET) Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Momsrefusion (fradragsprocent 90,00) kr Handelsomkostninger anslået inkl. momsrefusion kr Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 8 af 18

9 FOTO - KORTBILAG Udestue Reception Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 9 af 18

10 Lejligheder Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 10 af 18

11 Hotel set fra parken Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 11 af 18

12 Restaurant Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 12 af 18

13 Cafe Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 13 af 18

14 Morgenmadsrestaurant Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 14 af 18

15 Hotelværelse Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 15 af 18

16 Terrasse Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 16 af 18

17 Køberbudget Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 17 af 18

18 Sag Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Side 18 af 18

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,-

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- Hejrevang 11, 3450 Allerød Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- EJENDOMMEN ADRESSE Hejrevang 11, Invest 3450 Allerød MATR.NR. 8 ay Lillerød By, Lillerød KOMMUNE: Allerød ANVENDELSE: Kontorejendom

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby SALGSOPSTILLING Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 Valbygårdsvej 33, 2500 Valby Sag 5032 Parkeringsareal med plads til 9 biler Indeholder 2 store kontorlejemål

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe.

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe. SALGSOPSTILLING Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19 Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Sag ERH12189 Vær med til at sætte præg på Faxe Sundhedscenter - Sammenhængskraft - Fælleskab

Læs mere

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 1.698 m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme.

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere