Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren"

Transkript

1 EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring Rønne og Lundgren Vurderingsrapport Colliers Hans Vestergaard Teknisk- samt miljøteknisk rapport Alectia Ejendommene erhvervet fra Sjælsø Gruppen Medlem af Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening

2 2 EJENDOMSINVEST Formålet med dette prospekt Formålet med dette prospekt er at give dig som potentiel investor et solidt beslutningsgrundlag forud for en eventuel investering i. Udbydererklæring I/S EjendomsInvest erklærer herved, at de i prospektmaterialet anførte oplysninger er korrekt og fyldestgørende præsenteret, at anvendte forudsætninger efter vor opfattelse er realistiske, og at der ikke er udeladt forhold, der kan forvanske det billede, som prospektmaterialet skal give. Prospektmaterialet indeholder efter vor opfattelse samtlige relevante økonomiske og risikomæssige forhold til bedømmelse af investeringen. København den 3. juni I/S EjendomsInvest Jes Transbøl Investeringsdirektør Henrik Gorm Nielsen Direktør Rådgiveransvarsforsikring Din sikkerhed I/S EjendomsInvest har i lighed med praksis for advokater og revisorer som udbyder af K/Sprojekter etableret en relevant rådgiveransvarsforsikring. Forsikringen skal sikre, at I/S EjendomsInvests kunder holdes skadesløse i tilfælde af, at der opstår tab som følge af fejl, som I/S EjendomsInvest kan drages til ansvar for. Endvidere tegnes der bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring i det enkelte K/S.

3 EJENDOMSINVEST 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING BELIGGENHED & EJENDOMSBESKRIVELSE BELIGGENHED SLUSEHOLMEN BELIGGENHED TV-BYEN EJENDOMMENE LEJEFORHOLD MILJØTEKNISKE FORHOLD BUDGET FOR K/S SLUSEHOLMEN OG TV-BYEN, KØBENHAVN BUDGETFORUDSÆTNINGER KØBSOMKOSTNINGER AVANCE RESULTATBUDGET SKAT KOMMANDITSELSKABETS LIKVIDITET PROJEKTETS BALANCE DIN INVESTERING INVESTORBUDGET VED EGENFINANSIERING AF KØBSPRIS INVESTORBUDGET VED LÅNEFINANSIERING AF KØBSPRIS REALISERING AF PROJEKTET KAUTION OG HÆFTELSE FØLSOMHEDSBEREGNINGER PÅ VÆSENTLIGE DRIFTSPOSTER INVESTERING I FAST EJENDOM EJENDOMSINVEST EN AF DE MEST ERFARNE EJENDOMSUDBYDERE EJENDOM DET STABILE LANGSIGTEDE ELEMENT I EN INVESTERINGSPORTEFØLJE ETABLERING AF ET VELLYKKET EJENDOMSPROJEKT MINIMERING AF RISICI DANSKE EJENDOMSPROJEKTUDBYDERES BRANCHEFORENING SÅDAN KOMMER DU VIDERE KREDITVURDERING BESIGTIGELSE AF EJENDOMMENE REVISORERKLÆRING ADVOKATERKLÆRING VEDTÆGTER KØBSAFTALE FOR K/S SLUSEHOLMEN OG TV-BYEN, KØBENHAVN...54

4 4 EJENDOMSINVEST 1. SAMMENFATNING EjendomsInvest tilbyder dig hermed muligheden for at blive medejer af K/S Sluseholmen og TV-Byen, København, som ejer tre velbeliggende butiksejendomme, beliggende i Storkøbenhavn. Udbuddet omfatter 100 anparter som budgetteres videresolgt til maksimalt 10 investorer. I budgettet er der taget udgangspunkt i en standardinvestor som overtager 10 anparter i. Ejendommene: Der er tale om i alt tre supermarkeder med suveræn beliggenhed i nogle af Københavns mest attraktive og købestærke områder. Lejerne har underskrevet 10-årige uopsigelige lejekontrakter. Ejendommene i TV-Byen har Irma og Fakta som lejere, og er under gennemgribende renovering. Butikkerne forventes at åbne i november Ejendommen på Sluseholmen har Irma som lejer, og er under opførelse. Ejendommen forventes at stå færdig i november Supermarkederne vil have stor tiltrækningskraft, da de er eneste indkøbsmuligheder i de respektive områder. Ejendommene er købt til et godt afkast og er kendetegnet ved rigtigt gode beliggenheder i forhold til et stort kundegrundlag. Ekstern vurdering bekræfter den gode pris (side 9). En årlig regulering af lejen på minimum 2,5% giver stor sikkerhed i investeringen Ejendommenes samlede udlejningsareal udgør m 2. Den samlede projektsum udgør ca t. DKK (side 12). Udviklingen i driftsresultatet ekskl. værdireguleringer over budgetperioden, mio. DKK

5 EJENDOMSINVEST 5 Finansiering Der er modtaget bindende lånetilbud på 1. prioritetslånet, som vil udgøres af et realkreditlån på t. DKK, svarende til 70% af købesummen ekskl. omkostninger (side 18). Der er afdragsfrihed i 10 år. Der er ligeledes modtaget bindende lånetilbud på 2. prioritetsfinansiering på ca. 10% af købesummen. Lånet afdrages som en 20-årig annuitet. Renten på 1. prioritetslånet forventes fastlåst via en fastrenteaftale til 5,50% p.a. i 5 år (side 18), mens renten på 2. prioritslånet er variabel. Din investering Du kan blive ejer af 10% af for en købspris på 395 t. DKK i Herudover skal du foretage indbetalinger i årene på henholdsvis 155 t. DKK, 146 t. DKK, 138 t. DKK, 129 t. DKK og 120 t. DKK (side 25). De løbende indskud kan for et egenfinansieret køb fuldt indeholdes i den årlige skattebesparelse. Det skattemæssige resultat indgår i din personlige indkomst med en fradragsmulighed på 59%. Det giver dig i 2008 et fradrag på 256 t. DKK ved egenfinansieret køb (side 25). En sund drift med løbende overskud samt værdistigning på ejendommene giver dig, ved en egenfinansieret ejerandel på 10%, en budgetteret opsparing på t.dkk efter skat over 20 år (side 25 og 28). Din personlige kaution overfor långivere forventes begrænset til ca. 47,5% af din andel af projektsummen (side 29). EjendomsInvest kan være behjælpelig med en lånefinansiering af din købspris (side 27). Dine årlige fradrag i budgetperioden ved egenfinansiering af en 10% ejerandel, t. DKK Udviklingen i din opsparing over budgetperioden ved egenfinansiering af en 10% ejerandel, mio. DKK (inkl. købspris)

6 6 EJENDOMSINVEST 2. BELIGGENHED & EJENDOMSBESKRIVELSE 2.1. Beliggenhed Sluseholmen Ejendommen på Sluseholmen er en butikslejlighed beliggende i stueplan i et større kompleks Hjortholm, hvor de øvrige enheder i komplekset er boliger. I stueplan i de omkringliggende bygninger er andre mindre detailforretninger, caféer etc., hvilket tilfører området dynamik og stemning. Området er i afsluttende fase af en omfattende udviklingsproces. De fleste ejendomme er således færdigopførte, og hovedparten af de lejligheder er beboede. Der mangler fortsat den sidste finish ved etableringen af butikker og fællesarealer. En vejbro mellem Sluseholmen og Teglholmen er under politisk behandling, hvilket vil lette trafikken i området markant. En endelig tidsplan er endnu ikke vedtaget, men det forventes, at broen vil være klar i Vejbro Irma Anlægningen af den planlagte vejbro mellem Sluseholmen og Teglholmen vil betyde en yderligere ekspansion til området

7 EJENDOMSINVEST Beliggenhed TV-Byen To af butikslejlighederne ligger på Mørkhøjvej i Gladsaxe i den gamle TV-By et område i kraftig udvikling. Den gamle TV-By er ved at blive ombygget til en kombination af boliger og erhverv med dertilhørende butikker. En del af de eksisterende bygninger vil blive inddraget i udviklingsprocessen og ombygget, mens der samtidig sker en del nybyggeri i området. Fra TV-Byen er der kort afstand til København og indre by, hvorfor området vurderes som særdeles attraktiv indenfor både bolig og erhverv. De to detailforretninger etableres i en eksisterende bygning der gennemrenoveres, men beholder det bevaringsværdige arkitektoniske udtryk udadtil. Til området er der gode parkeringsforhold med masser parkeringspladser, der kan forsyne hele området. Udenomsarealerne er en kombination af parkeringspladser samt grønne arealer. Den gamle TV-By bliver til en ny bydel med omkring 600 boliger, og adskillige kontorer. Dele af DR s TV-produktion holder ligeledes stadig til i området, og Privathospitalet Hamlet er nabo til ejendommen. TV- Byen og Sluseholmen er yderst attraktive områder tæt placeret på København.

8 8 EJENDOMSINVEST Investering i danske ejendomme En række argumenter taler for at investere i en danske ejendomme. Nogle af de primære værdiskabende faktorer på det danske ejendomsmarked er følgende: Der er en lang og stærk tradition for, at lejekontrakter reguleres med 100% af stigningen i det danske nettoprisindeks (NPI), som de seneste 10 år i gennemsnit har været på 2,1% p.a. Det danske marked for investeringsejendomme er begunstiget af det fleksible og attraktive danske realkreditsystem, som gør det muligt at finansiere investeringsejendomme til lave rentemarginaler. Det danske aftale- og lovgivningssystem er stærkt og stabilt, hvilket giver ejendomsinvestorer en stor sikkerhed for at indgåede aftaler håndhæves. Nuværende og tidligere regeringer har igangsat flere forskellige tiltag, med henblik på at profilere Danmark som et land med et godt investeringsklima. Det kan på sigt være med til at tiltrække udenlandsk kapital og øge udenlandske investeringer i danske ejendomme. Den danske økonomi har siden 1993 været i en højkonjunktur, hvilket har øget det danske privatforbrug og stimuleret behovet for nye investeringsejendomme. EjendomsInvest har siden 1993 formidlet 74 investeringsejendomme på det danske marked til en samlet købesum på 5,5 mia. DKK, og har derfor et stort netværk og en stor ekspertise i at vælge de rigtige placeringer og ejendomstyper.

9 EJENDOMSINVEST Ejendommene Ejendommen på Sluseholmen er opført i gasbeton med en beklædning af mursten, og med store vinduespartier i forretningen. Over butikslejligheden er der fire etager med beboelseslejligheder. Forretningen bliver indrettet, så den passer til Coops overordnede butiksplaner, med et samlet udlejningsareal på i alt 815 m 2. Der er en udestående køberet til ejendommen, som udløber medio juli Hvis denne køberet bliver udnyttet, vil ejendommen i Sluseholmen ikke indgå i det udbudte projekt. Ejendommene i TV-Byen er opført med bærende facader med betonsøjle/drager system. Facaderne er lette facader med eternit, mens den indvendige indretning følger Coops retningslinjer. Det samlede udlejningsareal udgør i alt m 2. På ejendommens 1. sal er der enkelte kontorer, ligsesom der vil blive etableret et tredje butikslejemål i samme bygning. I lokalplanen, der gælder for området, er nærområdet omkring ejendommen udråbt til at være lokalcenter for detailhandel for hele Mørkhøj området. Det betyder at der ikke er afsat plads til flere fødevarebutikker i samme område. I begge ejendomme er udlejer forpligtet til at være medlem af en ejerforening. Det forventes, at udgiften hertil kan pålægges lejer. Såfremt der er en merudgift, som ikke kan pålægges lejer, bliver K/S et godtgjort af sælger. Ejendommene er erhvervet for en samlet pris på ca. 58,58 mio. DKK. I vurderingsrapporten udfærdiget af Colliers, vurderes ejendommene at have en samlet markedspris på 59,8 mio. DKK. Lejen for ejendommene vurderes at ligge på markedsniveau. Ejendommene i TV-Byen er lokaliseret i nyere boligområder, med en rigtig god beliggenhed i forhold til kundegrundlaget. Irma og Fakta i TV-Byen er markeret med den røde cirkel.

10 10 EJENDOMSINVEST 2.4. Lejeforhold Ejendommene har tre lejemål. De i alt m 2 er udlejet til Fakta og Irma der hører under Coop Danmark. Coop Danmark A/S står som garant for lejernes forpligtelser, for et beløb som er maksimeret til 6 måneders leje. Lejekontrakterne har en uopsigelighedsperiode på 10 år. Alle lejemålene reguleres hvert år den 1. januar med udviklingen i Nettoprisindekset (NPI), dog minimum 2,5% og maksimum 4,0%. Første regulering finder sted den 1. januar To af lejemålene i er udlejet til Irma. Irma er verdens næstældste dagligvarekæde og har knap 80 butikker fordelt rundt om på Sjælland, samt to nyåbnede butikker i henholdsvis Odense og Århus. Butikkerne rummer alle et stort udvalg af kvalitets og specialvarer. Ejendommen og området i Sluseholmen er stadig under udvikling. Irma vil blive placeret i stueetagen og vil, grundet detailsbutikkens store udvalg af specialvarer, tiltrække en stor skare af kunder. Det sidste lejemål er udlejet til Fakta. Discountkæden har stor succes og er indrettet efter konceptet om, at indkøbene skal gå stærkt hvorfor kæden i særdeleshed appelerer til de unge og de travle forbrugere. Sortimentet er ens i alle kædens over 350 butikker, der ofte krydres med et stort udvalg af ugentlige tilbud. De til lejekontrakterne med Irma og Fakta i TV Byen hørende driftbudgetter (bilag 2 til lejekontrakterne) er ikke tilstrækkeligt specificerede for så vidt angår de enkelte lejere. Det fremgår således ikke tydeligt/udtrykkeligt, hvor stor del af de enkelte poster, den enkelte lejer skal betale. Konsekvensen heraf kan være, at lejeren vil kunne komme igennem med en indsigelse om, at udlejer er afskåret fra at opkræve de pågældende udgifter hos lejer. Derfor pågår der forhandlinger med sælger om udarbejdelse af opdaterede driftbudgetter (nye bilag til lejekontrakterne) alternativt at sælger forpligter sig til at kompensere køber for eventuelt tab forårsaget af, at lejer indenfor de første 3 driftsregnskabsår måtte få medhold i eventuelle indsigelser. Forholdet er endnu ikke endeligt afklaret.

11 EJENDOMSINVEST 11 Nedenstående vises Coop Danmark A/S s regnskabstal Nøgletal for Coop Danmark mio. DKK Omsætning Resultat før skat Netto Resultat Egenkapital Balance Alle lejekontrakterne indeholder sædvanlige bestemmelser om lejers ret til afståelse og om udlejers godkendelsesbeføjelser. Derudover har lejer ret til, uden udlejers godkendelse, at afstå lejemålet til et med Coop Danmark A/S koncernforbundet selskab. For yderligere information se Miljøtekniske forhold Den miljøtekniske rapport er udarbejdet af Alectia. I denne rapport anføres det, at sandsynligheden for forurening af grundende må anses for at være lav, samt at dette ikke giver nogen problemer i forhold til at drive detailhandel. Butikslejemålene er beliggende i DRs tidligere kostumehal. Bygningen er tegnet af Vilhelm Lauritzens tegnestue, som også har tegnet blandt andet den nye DR By. Facaden er fredet hvorfor den arkitektoniske fremtoning i TV-Byen vil blive bibeholdt. Udsigten fra Sluseholmen mod Teglholmen. Det er planlagt, at der bliver anlagt en trafikbro over kanalen til at forbinde de to bydele. På Teglholmen ligger en del boliger, ligesom der blandt andet vil blive bygget en folkeskole. Desuden har blandt andet TV2, TDC, og Gillette til huse på Teglholmen.

12 12 EJENDOMSINVEST 3. BUDGET FOR K/S SLUSEHOLMEN OG TV-BYEN, KØBENHAVN 3.1. Budgetforudsætninger Side 14 Kapitalanvendelse t. DKK Købesum Købsomkostninger Avance EjendomsInvest Investering i alt: Side 18 Kapitalfremskaffelse t. DKK 1. Prioritet 10 år stående. Refinansieres i 2018, som 30-årig annuitet. Hovedstol Rente (forventet), fast år ,50% Side prioritet 20-årig annuitet. Hovedstol Rente, variabel ,25% Gældsbrev 10 år stående Hovedstol Rente, fast år ,01% Side 25 Brug af kassekredit ved køb Anden gæld 388 Investors købspris for anparter ekskl. ApS Finansiering i alt: Finansieringsforhold t. DKK Side 29 Kassekredit Maksimal trækningsret Rente, variabel ,00% Investors forrentning af akk. likvid., p.a. efter skat 3,0% Forrentning af fri likviditet 3,80% Side 20 Afskrivningsgrundlag t. DKK Grundværdi Afskrivningsberettigede bygninger Sum

13 EJENDOMSINVEST 13 Driftstal på ejendommene, p.a. 2008: t. DKK Side 17 Årsleje Advokat ved opstart 250 Revisorerklæring på prospekt 55 Selskabs- og ejendomsadministration 111 Forsikringer, driftstab 5 Udvendig vedligeholdelse, p.a., år 1-5 Udvendig vedligeholdelse, p.a., år 6-20 Byggestyring ved større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder Advokat ved generalforsamling 5,5 Bestyrelsesansvarsforsikring 1,5 Gruppelivsforsikring, p.a Halvårsregnskab 3,7 Revisor 34 Bankgebyr, årligt 5 Besigtigelsestur, Reguleringer Forventet inflation, NPI, p.a. 2,25% Side 16 Forventet gennemsnitlig lejeregulering over budgetperioden, p.a. 2,50% Side 16 Forventet gennemsnitlig ejendomsværdiregulering over budgetperioden, p.a. 2,50% Side 19 Investorforhold t. DKK Side 25 Antal anparter pr. investor 10 Købspris i 2008 ved køb af 10 anparter, svarende til 10% ejerandel 395 Indskud i 2009 ved køb af 10 anparter, svarende til 10% ejerandel 155 Indskud i 2010 ved køb af 10 anparter, svarende til 10% ejerandel 146 Indskud i 2011 ved køb af 10 anparter, svarende til 10% ejerandel 138 Indskud i 2012 ved køb af 10 anparter, svarende til 10% ejerandel 129 Indskud i 2013 ved køb af 10 anparter, svarende til 10% ejerandel 120 Ovenstående budgettal omtales nærmere på de kommende sider.

14 14 EJENDOMSINVEST 3.2. Købsomkostninger I forbindelse med købet af anparterne er der forventede købsomkostninger på t. DKK. Købsomkostninger t. DKK Stempelomkostninger Omkostninger, eksterne samarbejdspartnere Finansieringsomkostninger I alt: Stempelomkostninger omfatter stempelafgift på 0,6% på skødet, og 1,5% på finansiering. Omkostninger, eksterne samarbejdspartnere omfatter udgifter til vurderingsrapport samt byggeteknisk rapport. Finansieringsomkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med optagelse af 1. prioriteten, 2. prioriteten samt kassekreditten. Dertil er der en udgift til garantistillelse i forbindelse med underskrift af købsaftale. Såfremt der måtte blive faktiske afvigelser fra de ovenfor budgetterede købsomkostninger holder EjendomsInvest K/S et neutral herfor Avance I forbindelse med udbud og videresalg af anparterne i opnår EjendomsInvest en forventet avance på t. DKK. Investorernes samlede købspris for anparterne udgør i alt t. DKK, som betales direkte til EjendomsInvest. Af de t. DKK er 125 t. DKK betaling for anparter i komplementarselskabet, og de resterende t. DKK er købsprisen for kommanditanparterne. I/S EjendomsInvest har indskudt 10 t. DKK i kommanditselskabet inden overdragelsen til investorerne. Indskuddet på 10 t. DKK indgår i den samlede kapitalfremskaffelse til projektet (se egenkapitalen på side 24).

15 EJENDOMSINVEST Resultatbudget PROJEKTETS RESULTATBUDGET - t.dkk År Bruttoleje indtægter Drifts omkost ninger Værdiregulering af Rente udgifter ejendommene Årets resultat Anparterne budgetteres overdraget til investorerne den 1. december På de følgende sider vises en yderligere specifikation af de forskellige poster, der indgår i resultatbudgettet.

16 16 EJENDOMSINVEST Bruttolejeindtægter Ejendommene er fuldt udlejet som anført nedenfor Lejeforhold for Lejer: Forventet lejestart: Uopsige- lighed: Leje, DKK Areal: Leje pr. kvm.: Irma, Sluseholmen Fakta, TV-Byen Irma, TV-Byen Samlet årsleje: Lejen per kvm. er mellem og t. DKK, hvilket er i den nedre ende af markedsniveauet. Lejerne har underskrevet 10-årige uopsigelige lejekontrakter, med forventet lejestart 1. november Ændringen i det danske NPI indeks har i de seneste 10 år i gennemsnit været 2,1% p.a. Over de seneste 12 måneder har ændringen været 3,2%. Se også følsomhedsberegningerne på side 31, vedrørende en ændret inflation i relation til den budgetterede opsparing. I forbindelse med udarbejdelsen af prospektbudgetterne er det valgt at anvende et inflationsniveau på 2,25% p.a. Hvis lejen ved første regulering den 1. januar 2009 indekseres med over 2,5%, sker der en købesumsregulering i favør af sælger, for så vidt angår den indeksering der overstiger 2,5%, baseret på det aftalte købsafkast. Den gennemsnitlige lejeregulering over den 20-årige budgetperiode er budgetteret til 2,50% p.a., svarende til minimumsreguleringen i lejekontrakten.

17 EJENDOMSINVEST Driftsomkostninger Der er afsat 250 t. DKK til advokat og 55 t. DKK til revisor i forbindelse med projektets opstart. Som honorar for ejendoms- og selskabsadministration er der i alt afsat 111 t. DKK p.a. Beløbet er det maksimale, som ejendoms- og selskabsadministrationen tilsammen kan beløbe sig til. Honoraret reguleres med stigningen i NPI, dog minimum 2,50% p.a. Første regulering finder sted den 1. januar Administrationen vil blive varetaget af EjendomsInvest, der har indgået en 10-årig uopsigelig administrationsaftale med kommanditselskabet. Selskabets ledelse vil blive forestået af kommanditselskabets bestyrelse, som udpeges på den ekstraordinære generalforsamling, der vil blive indkaldt af EjendomsInvest, når alle anparterne er solgt. Der vil løbende være kontakt mellem EjendomsInvest og kommanditselskabets bestyrelse for at sikre, at bestyrelsen informeres grundigt om selskabets løbende drift. Der er i overensstemmelse med den byggetekniske rapport for ejendommene afsat 27 t. DKK p.a. i de første fem år, svarende til 11 DKK pr. m 2 lejeareal, og 76 t. DKK i år 6-20, svarende til 31 DKK per m 2 lejeareal. Lejer står for al indvendig vedligeholdelse, mens udlejer står for den udvendige vedligeholdelse af klimaskærm, samt for udskiftning af varme-, klima-, og udsugningsinstallationer. Der er jævnfør lejekontrakterne budgetteret med at lejerne dækker bl.a. ejendomsskatter, bygningsforsikring, samt indvendigt vedligehold. Der er i 2009 afsat 2 t. DKK til byggestyring, svarende til 8% af den årlige vedligeholdelsesudgift. Denne omkostningspost er medtaget i budgettet hvert år for at imødese evt. omkostninger til byggestyring i forbindelse med større vedligeholdelsesarbejder. Der er afsat 5 t. DKK til driftstabsforsikring for ejendommen. Der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsen i K/S et med en præmie på 1,5 t. DKK p.a. ligesom der er afsat 5,5 t. DKK p.a. i advokathonorar til afholdelse af den årlige generalforsamling. Der er afsat 15 t. DKK p.a. til en gruppelivsforsikring i årene (sammenfaldende med perioden med løbende indskud), 3,7 t. DKK p.a. til udarbejdelse af halvårsregnskab, og 5 t. DKK p.a. til bankgebyr, årligt. Udgifter til dansk revisor på 34 t. DKK p.a. omfatter udarbejdelse af dansk årsrapport og skattebilag samt vejledning i at udfylde disse fra revisor. Alle driftsposter reguleres i budgettet med stigningen i NPI. Første regulering forventes at finde sted den 1. januar Moms Ejendommene er frivilligt momsregistreret. Som følge af momsregistreringen har selskabet overtaget sælgers momsreguleringsforpligtelse, og lejer skal betale moms af alle ydelser i lejeforholdene, ligesom vil opnå momsmæssigt fradrag for indgående moms.

18 18 EJENDOMSINVEST Finansiering Finansieringsforhold for Prioritet Rentevilkår Budgetteret rentesats 1. prioritet Rente, forventet fast år 1 5 5,50% 2. prioritet Rente, variabel 7,25% Kassekredit Rente variabel 8,00% Gældsbrev Rente, fast 8,01% 1. prioriteten optages som et 30-årigt inkonverterbart realkreditlån med en hovedstol på t. DKK. Der laves en fastrenteaftale over forventet 5 år, hvor renten budgetteres til 5,50% p.a. Lånet har en afviklingsprofil med 10 års afdragsfrihed, herefter amortisering over 20 år. Der er budgetteret med en opbelåning af 1. prioriteten i 2018, hvorved afdragsprofilen forlænges til 30 år. I forbindelse med opbelåningen af 1. prioriteten i 2018, budgetteres 2. prioriteten og gældsbrevet indfriet. 2. prioriteten optages som et banklån, med en hovedstol på t. DKK, med en variabel rente, der budgetteres til 7,25% p.a. Lånet har en afviklingsprofil som en 20-årig annuitet, men budgetteres fuldt indfriet i Kassekreditten forventes optaget med en maksimal trækningsret på t. DKK og med en variabel rente på p.t. 8,00% p.a. Der er et gældsbrev, stillet af et EjendomsInvest koncernforbundet selskab, med en hovedstol på 879 t. DKK. Gældsbrevet er stående i 10 år, hvorefter det indfries. Renten er fast på 8,01%. De endelige finansieringsvilkår forventes i alt væsentlighed at tilsvare markedsstandarden og vil - afhængig af långiver - indeholde en række forpligtelser, garantier, misligholdelsesbestemmelser og andre detailvilkår, herunder typisk også udbetalingsbetingelser, informationsforpligtelser, "finansielle covenants" m.v. Der kan endvidere forekomme gebyrer og andre omkostninger ved førtidig indfrielse. Dog forventes der ikke væsentlige omkostninger ved indfrielse eller ekstraordinære afdrag på 1. prioriteten efter år 5 og på 2. prioriteten og kassekreditten fra år 2.

19 EJENDOMSINVEST 19 Ejendommenes afkast ved køb og salg samt værdiregulering af ejendommene Ejendommenes erhvervelsespris udgør t. DKK, mens investorernes samlede investering i form af projektsummen udgør t. DKK. Ejendommene genererer følgende cash flow på købstidspunktet: t. DKK Bruttoleje Driftsomkostninger (ejendomme) 74 Nettoleje Købspris Deposita 0 Kapitalbehov Ejendommenes nettoafkast 5,26% Ejendommenes nettoafkast vil typisk være det tal en mægler omtaler. Nettoafkastet indeholder ikke købsomkostninger, herunder omkostninger til eksterne samarbejdspartnere, finansieringsomkostninger samt avance til sælger. Disse omkostninger fremgår af side 14. Udover ejendommens afkast på købstidspunktet samt omkostninger i forbindelse med købet er den fremtidige lejeregulering af største vigtighed for ejendommens cash flow og dermed investeringen. Den gennemsnitlige lejeregulering pr. år over budgetperioden i dette projekt er med udgangspunkt i de nuværende lejeaftaler opgjort til 2,50% p.a. som beskrevet på side 16. Ejendommene budgetteres på salgstidspunktet solgt til en pris på t. DKK, som igen med de valgte forudsætninger svarer til et nettoafkast på 5,06%. Dette afspejler en forventet årlig stigning i ejendommens værdi på 2,50%, svarende til den forventede årlige lejeregulering. Første budgetterede helårlige værdiregulering finder sted pr. 31. december 2008.

20 20 EJENDOMSINVEST 3.5. Skat Investering i har en række skattemæssige konsekvenser, som beskrives i det følgende Skattemæssige afskrivninger Dit likviditetsbudget, som præsenteres i afsnit 4.1 og 4.2, afhænger af skattesatsen og af de skattemæssige fradrag. Disse fradrag fremkommer som din del af det skattemæssige resultat, der opgøres via resultatbudgettet samt de skattemæssige afskrivninger på bygningerne, der beregnes via den skattemæssige anskaffelsessum. Af forsigtighedsmæssige årsager indregnes EjendomsInvests avance ikke i den skattemæssige anskaffelsessum. På side 35 vises en følsomhedsberegning på effekten af, at avancen indregnes i den skattemæssige anskaffelsessum. Den maksimale afskrivningssats for bygninger og installationer i Danmark udgør 4% p.a., svarende til t. DKK, under forudsætning af, at de udlejede arealer anvendes som beskrevet i lejeoversigten som fremgår på side Skattebetaling ved salg I forbindelse med salg af ejendommene skal hver investor betale en forholdsmæssig andel af de genvundne afskrivninger samt skat af ejendomsavancen. For de genvundne afskrivninger gives der et nedslag for personer i skattegrundlaget, således at det er 90% af de samlede genvundne afskrivninger, der kommer til genbeskatning. For selskaber er der ingen nedslag i de genvundne afskrivninger. Nedenfor ses den samlede skattebetaling for hele K/S et Skatteprovenu På baggrund af de budgetterede forudsætninger og en realisering af projektet i 2028, vil den samlede skattebetaling for udgøre: Skatteprovenu, t. DKK Skat af genvundne afskrivninger Skat af ejendomsavance Skat af renteindtægter (egenfinansieringsmodel benyttet) Investorernes løbende skattebesparelse primært pga. af skattemæssige afskrivninger Netto skatteprovenu Som det fremgår af ovenstående tabel, udløses der en betydelig positiv skattebetaling ved realisering af projektet.

21 EJENDOMSINVEST Kommanditselskabets likviditet PROJEKTETS LIKVIDITETSBUDGET - t.dkk År Investors købspris Projektsum Likviditet fra drift Afdrag 1. Prioritet Afdrag 2. Prioritet Afdrag Gældsbrev Ændring anden gæld Forskydning i likviditet Ved køb Likviditet fra drift fremkommer fra projektets resultatbudget på side 15. Afdragene på finansieringen er beskrevet på side 18. Ændring i anden gæld omfatter lejernes forudbetaling af leje budgetteret til 1 måneds leje. Den årlige forskydning i likviditeten påvirker trækket på kassekreditten/kassebeholdningen som vist på de kommende sider.

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Beskrivelse Ejendommen er under opførelse til butiksejendom for ny Aldi-Butik. Sælger har anskaffet jorden ved

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672 SALGSPROSPEKT Industrivej 13, 7000 Fredericia Sag 10672 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Industrivej 13 7000 Fredericia Matr.nr. 67 ao Fredericia

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170.

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170. SALGSPROSPEKT Holmensvej 10, 3600 Frederikssund Sag 94500010004 Investeringsejendom beliggende i udbygget erhvervsområde Tæt på omfartsvej . Mægler: Palle Andersen Dato: 5. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 ½- SALGSPROSPEKT Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 Meget sjældent udbudt ejerlejlighed i den"bedste" gågade i Næstved. 179 m²

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Salgsopstilling Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 Treldevej 86, 7000 Fredericia Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 9.995.000

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 TIL SALG Fredericia - Treldevej 86 Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 8.000.000 1.

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Investeringsejendom Salg

Investeringsejendom Salg andersen ERHVERV Investeringsejendom Salg Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Sag S-10446 Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,1 % Afskrivningsberettiget Fuldt udlejet investeringsejendom Ejendom

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Præstøvej 111, 4700 Næstved

Præstøvej 111, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Velholdt kontorejendom med synlig beliggenhed Præstøvej 111, 4700 Næstved Sag ERH15008 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 11. september 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Præstøvej

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen. Gl.Torv 3, 4200 Slagelse.

SALGSPROSPEKT. Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen. Gl.Torv 3, 4200 Slagelse. SALGSPROSPEKT Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen Gl.Torv 3, 4200 Slagelse Sag ERH14119 3 lejemål, to er udlejet - ét er p.t. ledigt... Butik i stueplan,

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

Investeringsejendom i Esbjerg

Investeringsejendom i Esbjerg Salgsopstilling Investeringsejendom i Esbjerg Sag 114002 Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V Udlejet til Semco Maritime A/S Består af kontor- og lagerfaciliteter Fremstår flot, fleksibelt og indbydende

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 - SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål Beliggende i midtbyen Tæt på alt Ingen lejer God stor grund Parkering er etableret Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 DEAS ERHVERV

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Smedetoften 3, 3600 Frederikssund. Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 %

Smedetoften 3, 3600 Frederikssund. Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 % Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 % EJENDOMMEN ADRESSE: Smedetoften 3 3600 Frederikssund MATR.NR.: 3 av Ude Sundby, Frederikssund Jorder KOMMUNE: Frederikssund

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

Kontor komplekser i Esbjerg

Kontor komplekser i Esbjerg Kontor komplekser i Esbjerg Sag 114012 TIL SALG Esbjerg - Bavnehøjvej 6-12 To markante og velbeliggende komplekser Nær Esbjerg Havn, centrum samt motorvejsafkørsel Udlejet til flere lejere Gode parkeringsforhold

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 112992 TIL SALG Kolding - Kokbjerg 29b Beliggende i attraktivt erhvervsområde Kort afstand til motorvej Gode parkeringsmuligheder Fuldt udlejet Kontantpris kr. 17.925.000

Læs mere

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved SALGSOPSTILLING 177 m² ejerlejlighed til erhverv - fri for lejemål. Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved Sag ERH15105 God erhvervsejerlejlighed - beliggende i hyggelig handelsgade Her god gående trafik

Læs mere

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 27.000.000 Kvadratmeterpris: Kr. 11.523 Ejendommens startafkast: 5,84% Selskabskapital: Kr. 4.500.000 Investor

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rummelig udlejningsejendom med tre lejemål og fælles gårdhave Dampmøllegade

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter

SALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter - Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Nordborggade 29A, Aarhus C

Nordborggade 29A, Aarhus C Nordborggade 29A, Aarhus C 5 garager i attraktivt boligområde sælges Samlet etageareal: 101 m² Opdelt i 5 ejerlejligheder Afkast 1. år: 6,3 % Afskrivningsgrundlag: kr. 232.500,- Pris: kr. 350.000,- kontant

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel er ubetinget en af de mest

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Salgsopstilling Investeringsejendom på gågaden i Kolding Østergade 22-24, 6000 Kolding Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Investeringsejerlejlighed

Investeringsejerlejlighed Investeringsejerlejlighed Udlejet til Fakta Sag I1110-18 TIL SALG Vodskov - Springvandspladsen 5, Vester Hassing Solid lejer Beliggende i flot ejendom opført i 2006 Gode parkeringsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Baldersbækvej 8A-D, 2635 Ishøj. Kontantpris: 17.500.000,- Forrentning: 7,2 %

Baldersbækvej 8A-D, 2635 Ishøj. Kontantpris: 17.500.000,- Forrentning: 7,2 % Baldersbækvej 8A-D, 2635 Ishøj Kontantpris: 17.500.000,- Forrentning: 7,2 % EJENDOMMEN ADRESSE: Baldersbækvej 8A-8D, 2635 Ishøj MATR.NR.: 13 AA AREALER IFØLGE BBR: Grundareal: Bebygget areal: Erhvervsareal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene. Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,71 %

Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene. Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,71 % Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,71 % EJENDOMMEN ADRESSE: Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene MATR.NR.: 10 bo Baldersbrønde By, Hedehusene KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Fiskecafeen på Svaneke havn

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Fiskecafeen på Svaneke havn - Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT Fiskecafeen på Svaneke havn Gruset 2 og Svanevang 2, 3740 Svaneke Sag 4875 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel:

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Investeringsejendom Kontantpris: Kr. 17.500.000,- Forrentning: 8,7 % Baldersbækvej 8A-8D, 2635 Ishøj

Investeringsejendom Kontantpris: Kr. 17.500.000,- Forrentning: 8,7 % Baldersbækvej 8A-8D, 2635 Ishøj Investeringsejendom Kontantpris: Kr. 17.500.000,- Forrentning: 8,7 % Baldersbækvej 8A-8D, 2635 Ishøj Ejendommen: Adresse Baldersbækvej 8A-8D 2635 Ishøj Arealer ifølge BBR: Grundareal: Bebygget areal: Erhvervsareal

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072 SALGSOPSTILLING Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder Ørnevej 5, 4700 Næstved Sag ERH15072 Ejendommen er facaderenoveret med nye fuger Fuld kælder med fjernvarme, vaskerum m.v. 3 væreles lejligheder

Læs mere

Holmen 7, Nykøbing Mors

Holmen 7, Nykøbing Mors Holmen 7, Nykøbing Mors Investeringsejendom med lang uopsigelighed sælges Samlet etageareal: 785 m² - heraf 480 m² kontor/klinik og 305 m² salgsareal Årlige lejeindtægter: kr. 743.550,- Afkast 1. år: 7,04

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Investeringsejendom i Ferritslev Fyn

Investeringsejendom i Ferritslev Fyn Investeringsejendom i Ferritslev Fyn Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 16.800.000 Kvadratmeterpris: Kr. 9.813 Ejendommens startafkast: 6,56% Egenkapitalsbehov: Kr. 2.750.000 Investor kautionerer

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum.

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Vedrørende butikslokalet Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. Samlet areal inkl. fællesareal:

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Investeringsejendom på gågaden i Kolding Sag 112782 TIL SALG Kolding - Østergade 22-24 Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 11.00 på Hotel Comwell i Kolding. I alt var 278 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 147 fremmødte

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere