PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s"

Transkript

1 Habro Gruppen K/S Habro-Stoke

2

3 PROSPEKTERKLÆRING Habro Finans a/s indbyder hermed til deltagelse i et veltilrettelagt investeringsprojekt. Der er tale om en samlet investeringspakke bestående af en velbeliggende hotelejendom, 33-årig udlejning til en Englands største hotelkæde, løbende inflationsregulering af lejen, et 25-årigt 1. prioritetslån med fast, lav rente, restfinansiering med lang løbetid og lav, fast marginal, professionel projektadministration og ejendomsadministration Der er taget hånd om det hele lige fra start til slut. Finansieringen er tilvejebragt før finanskrisen, og lånene i projektet er optaget på særdeles favorable vilkår, der ikke kan opnås i dag. Samlet set frembringer investeringspakken en likviditet og et afkast til investor, der er bedre, end hvis ejendommen skulle have været købt i det nugældende finansielle marked. Kommanditselskabet rådgives af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab og af advokatfirmaet Bech-Bruun, der har afgivet hhv. revisor- og advokaterklæring, som er optrykt i deres helhed i prospektet. Berigtigelsen af ejendomskøbet blev forestået af det engelske advokatfirma Herbert Smith. Kommanditselskabet fik endvidere i forbindelse med købet og finansieringen rådgivning fra statsautoriseret ejendomsmægler, valuar og byggesagkyndig. De første sider i prospektet er et executive summary, som giver en kortfattet beskrivelse af projektets hovedtræk og fordelene ved investeringen. I den efterfølgende projektbeskrivelse og budgetredegørelse gives en supplerende, detaljeret beskrivelse af de væsentlige forhold. Prospektet indeholder fagudtryk vedrørende ejendomsrelaterede og investeringsmæssige forhold. Ordforklaring og svar på en række generelle spørgsmål vedrørende denne form for investering kan findes på Habros hjemmeside Habro står til rådighed for besvarelse af spørgsmål. Endvidere foretager vi gerne supplerende beregninger baseret på den enkelte investors indkomstforhold. Investor er naturligvis velkommen til at inddrage egne rådgivere ved beslutning om køb i projektet. Det erklæres, at Habro samt tilknyttede personer og selskaber alene oppebærer de i beskrivelsen nævnte honorarer og arbejdsvederlag. Endvidere erklæres det efter vor bedste overbevisning, at de i prospektet angivne oplysninger er korrekte og fyldestgørende, at forudsætningerne er realistiske, og at der ikke er væsentlige udeladelser, der kan forvanske det billede, prospektet skal give. Prospektet beskriver efter vor opfattelse de nødvendige økonomiske og risikomæssige forhold til bedømmelse af investeringen. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s Jan M. Hansen Adm. direktør Flemming Brokmose Direktør

4 INVESTERING MED INDSIGT OG OMTANKE Projektet er udviklet af Habro Gruppen, en af Danmarks førende udbydere og administratorer af langtidsudlejede britiske investeringsejendomme. Siden etableringen i 1991 har Habro udviklet, formidlet og administreret investeringsprojekter. I et fælles datterselskab med Finansgruppen administreres i dag projekter med aktiver for cirka 22 mia. kr. Formidlingen af anparterne forestås af Habro Fondsmæglerselskab a/s, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Alle projekter udvikles og etableres med rådgivning fra førende revisionsog advokatfirmaer, og der er revisor- og advokaterklæring på alle Habros prospekter. Habro har eget datterselskab i England med kontor i Mayfair, London, der er centrum for de større mæglerkæder. Herfra søges der til stadighed efter velegnede investeringsejendomme til Habros investorer, ligesom administrationen af kommanditselskabernes ejendomme varetages herfra. Habro er medlem af DEB (www.d-e-b.dk) og arbejder aktivt på at højne branchestandarden.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Prospekterklæring... 3 Executive summary... 6 Finansieret indbetaling Likvidt overskud på over kr. i Kontant indbetaling Markedet for ejendomsinvestering De økonomiske forhold Markedet for investeringsejendomme Udlejningsmarkedet Finansiering Andre markeder Projektbeskrivelse Byen God beliggenhed Ejendommen Lejeren og udlejningen Afkastet Finansieringen Investors likviditet og afkast De væsentligste følsomheder Hæftelsen Salg af anparter Administrationen Skatteprovenu til den danske stat Budgetredegørelse Kapitalstruktur/balance Projektets driftsbudget Projektets likviditetsbudget Projektets balancebudget Investors resultat og likviditet Skattemæssige forhold Risikoanalyse Følsomhedsberegninger Budgetforudsætninger Habros rådgivere og samarbejdspartnere Advokaterklæring Revisorerklæring Vedtægter Vedtægter for komplementarselskabet Faktaliste Medlem af DEB Oversigtskort Bilag: Købsaftale Almindelige forretningsbetingelser

6 6 EXECUTIVE SUMMARY Hvorfor investere i britiske ejendomme? Fordi det britiske ejendomsmarked er et af Europas mest investorvenlige! Mange af de største og mest velkonsoliderede erhvervsvirksomheder lejer oftere end de ejer Lejekontrakterne er ofte med lang løbetid og uopsigelighed Lejere betaler normalt alle omkostninger til ind- og udvendig vedligeholdelse, forsikringer m.v. Lejen reguleres op til markedsniveau med mellemrum, men kan sædvanligvis ikke reguleres ned Lovgivningen giver ikke lejer ret til at ændre på de aftalte vilkår K/S Habro-Stoke Kommanditselskabet ejer en ejendom beliggende i Stoke on- Trent, England. Ejendommen anvendes som hotel. Projektet er blandt andet karakteriseret ved: 33 års uopsigelighed i lejekontrakten Lejer er Premier Inn, Storbritanniens største hotelkæde Fuld lejestigning i takt med inflationen og minimum med 2% p.a. Skattefradrag i år på kr. Kontant overskud på over kr. allerede i år Ingen investering er risikofri. Der er imidlertid efter Habros opfattelse tale om en ejendomsinvestering, som - både efter danske og britiske forhold - indeholder en høj grad af sikkerhed og et godt afkast.

7 K/S Habro-Stoke Executive summary

8 8 Stor by i det vestlige England Den købte ejendom ligger ved Stoke-on-Trent mellem Birmingham og Manchester. Stoke-on-Trent er en universitetsby med cirka ¼ million indbyggere. Lejen reguleres med aftalte mellemrum i takt med inflationen (CPI), minimum med 2% p.a. og maksimum med 6% p.a. Premier Inn Hotels Ltd. har ifølge seneste offentliggjorte årsregnskab en egenkapital på 5,7 mia. kr. Køb af anparter Der er 100 anparter i projektet, og da der maksimalt må være 10 investorer, forventes gennemsnitskøbet at udgøre 10 anparter. Heraf er 20 anparter tegnet af 2 investorer i Det hænder, at der er investorer, der køber mere end 10% af indskudskapitalen, og derfor vil det ofte være muligt for andre at tegne mindre end 10%. Stoke er hovedbyen i North Staffordshire, der blandt andet er kendt for at være hjemsted for Englands porcelæns- og keramikindustri. Byen har gode forbindelser til resten af landet via motorvejen M6, der forbinder Manchester og Birmingham med hinanden og med London mod syd og Skotland mod nord. Hotel med god beliggenhed Hotellet ligger godt placeret i en af Stokes væsentligste turistattraktioner, Trentham Gardens, der har mere end 3 millioner besøgende hvert år. Fradrag i topskatten Investeringen giver fra start betydelige skattefradrag i investors topskattegrundlag med en skatteværdi på op til 59,7% i Fradraget er særligt stort i 2009, idet der kan foretages straksfradrag på hotellets inventar og driftsmidler. Den enkelte kommanditist kan selv regulere størrelsen af fradragene ved at reducere de skattemæssige afskrivninger de enkelte år. Investor kan dermed selv reducere fradraget for 2009 efter behov. Det mindre fradrag i 2009 kan forøge afskrivningerne i senere år og/eller reducere de genvundne afskrivninger ved salg. Også i årene derefter opnår investor betydelige skattefradrag. Få skattefordelen med det samme Ændres der forskudsregistrering i forbindelse med købet, opnås den løbende skattebesparelse i form af en højere udbetalt nettoløn. Hotellet er nyopført, og det blev taget i brug af Premier Inn i december 2007 i forbindelse med færdiggørelsen. Der er tale om et velindrettet og moderne budgethotel med 119 værelser. For meget indbetalt skat for 2009 kan investor få udbetalt kontant gennem ændring af forskudsregistrering i forbindelse med købet. Kontant eller finansieret indbetaling Investor kan vælge at foretage kontant indbetaling eller finansieret indbetaling i form af et indskudslån. Lang lejekontrakt Lejeren i ejendommen, Premier Inn Hotels Ltd., har indgået en 35-årig lejekontrakt fra december 2007.

9 9 Investors likviditetsbudget (kr. pr. 10% af projektet) finansieret indbetaling - salg 2028 År Fradrag/ Skat/skatte- Ind-/udbe- Årets Akk. forrentet indtægt besparelse talinger likviditet likviditet Finansieret indbetaling Likvidt overskud på over kr. i 2009 Vælger investor at finansiere indskuddet ved optagelse af indskudslån, vil likviditeten efter skat ifølge budgettet være positiv i hele investeringsperioden. I 2009 udgør indbetalingen kr. pr. 10% af projektet. Der spares kr. i skat, og derved opnår investor et likviditetsoverskud på kr. pr. 10% af projektet allerede i Ved ændring af forskudsregistrering vil årets indbetaling kunne finansieres via tilbagebetaling af for meget betalt skat samt mindre skattebetaling resten af Fra 2010 til 2020 overstiger de enkelte års skattebesparelser indbetalingen. Fra 2021 skal der ifølge budgettet ikke foretages yderligere indbetalinger, og likviditeten er ifølge budgettet hvert år herefter indtil salg positiv med mere end kr. Såfremt ejendommen sælges i 2028, udgør udlodningen ifølge budgettet cirka kr. pr. 10% af projektet, hvilket overstiger årets skat med over kr. Derved udgør den akkumulerede forrentede likviditet (de enkelte års likviditet forrentet med 2% p.a.) kr. ved salg i Nutidsværdifortjenesten udgør ifølge budgettet cirka kr. ved salg af ejendommen i Nutidsværdifortjenesten er udtryk for merafkastet sammenlignet med en investering, der giver 2% i afkast efter skat. Hvis investorerne vælger at beholde ejendommen og i stedet sælger den i 2033, forøges den akkumulerede forrentede likviditet ifølge budgettet til cirka kr. pr. 10% af projektet.

10 10 Investors likviditetsbudget (kr. pr. 10% af projektet) kontant indbetaling salg 2028 År Fradrag/ Skat/skatte- Ind-/udbe- Årets Akk. forrentet indtægt besparelse talinger likviditet likviditet Kontant indbetaling Hvis investor i stedet indbetaler indskuddet kontant, spares renten på indskudslånet. Indskuddet udgør cirka kr., hvilket svarer til, at investor får en rentebesparelse på kr. Efter skattebesparelsen i 2009 på kr. udgør nettoinvesteringen kr. Fra 2010 til 2020 får investor hvert år et skattefradrag, der svinger mellem cirka kr. og cirka kr. Der spares mellem og kr. i skat. Som det fremgår af ovenstående tabel over investors likviditet, er det oprindelige indskud tilbagebetalt med renter via skattebesparelserne efter knap 10 år. Såfremt ejendommen sælges i 2028, udgør den akkumulerede forrentede likviditet kr. Nutidsværdifortjenesten udgør ifølge budgettet cirka kr. Den interne forrentning af investors likviditetsforløb efter skat udgør 9,3% p.a. Den interne forrentning er beregnet som det årlige gennemsnitlige afkast, som likviditeten efter skat giver på den enhver tid foretagne nettoinvestering. Hvis investorerne vælger at beholde ejendommen, og i stedet sælger den i 2033, forøges den akkumulerede forrentede likviditet ifølge budgettet til cirka kr. pr. 10% af projektet, og den interne forrentning af ind- og udbetalingerne stiger yderligere. Fra 2021 til 2027 er der budgetteret med, at nettoeffekten af skat/skattebesparelser og udlodninger, hvert år overstiger kr.

11 11 MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING Den internationale økonomi har i løbet af 2008 og 2009 oplevet en historisk nedgang i væksten, som ramte alle investeringsmarkeder herunder markedet for ejendomsinvestering hårdt. Negativ vækst, usikkerhed om fremtiden og ikke mindst de finansielle markeders kollaps medførte, at værdierne på investeringsejendomme faldt voldsomt i perioden fra midten af 2007 til foråret Dette gælder også i Storbritannien, hvor værdierne på investeringsejendomme i perioden indtil medio 2009 faldt med op til 30%. Startafkastet ved køb af investeringsejendomme steg tilsvarende, og man kunne således alt andet lige ved investering i fast ejendom opnå et markant højere afkast, end da markedet toppede i foråret Endvidere er kursen på GBP faldet kraftigt i løbet af 2007 og 2008, hvorved den ved årsskiftet 2008/2009 nåede ned på et historisk set lavt niveau. Til gengæld er det i dag langt vanskeligere at finansiere investeringsejendomme på attraktive vilkår, end det var indtil medio Meget taler for, at markedet i de kommende år vil udvikle sig positivt, men det ændrer ikke på, at der altid vil være en række usikkerheder i markedet, og man kan derfor med god grund spørge sig selv: hvornår man skal investere, og hvor man skal investere. De økonomiske forhold Verdensøkonomien Efter en nærmest uhørt lang periode med høj, stabil vækst i verdensøkonomien, oplevedes i 2008 og starten af 2009 et fald i produktionen, der havde historiske dimensioner. Faldet blev udløst og forstærket af en finanskrise, der efter Lehman Brothers konkurs tvang regeringer verden over til at spænde et kæmpe økonomisk sikkerhedsnet ud under den finansielle sektor for at undgå, at denne skulle bryde helt sammen. Værdien af privatboliger faldt, husholdningernes og virksomhedernes forbrug gik ned, og inflationen faldt voldsomt. Nedturen for verdensøkonomien medførte ligeledes voldsomme fald i værdien på mange traditionelle investeringsaktiver, herunder aktier, ejendomme og råvarer.

12 12 De fleste økonomer spåede om en langvarig, dyb recession, og regeringer og centralbanker verden over forsøgte via hjælpepakker, andre finanspolitiske lempelser, rentesænkninger m.v. på at stimulere økonomien med henblik på at afbøde virkningerne af nedgangen. Meget tyder imidlertid på, at den økonomiske bund blev nået hurtigere end frygtet, og der er allerede nu tegn på, at en vending er på vej. Således er der set en markant vending på aktiemarkederne siden 1. kvartal 2009 blandt andet hjulpet godt på vej af mange overraskende gode regnskaber. Endvidere er mange nøgletal nu i bedring. Herunder ses som det måske allervæsentligste - allerede nu en tilbagevenden til positiv vækst i flere væsentlige lande. Meget tyder således på, at bunden i verdensøkonomien er ved at være nået, og selv om der stadig er lang vej tilbage til tidligere tiders vækstrater, kan der således forventes positiv vækst i de kommende år. Storbritanniens økonomi Storbritannien har gennem de seneste 15 år haft en solid økonomisk udvikling med god vækst, faldende arbejdsløshed og stabil inflation. Men som en åben økonomi med en meget stor finansiel sektor, var landet blandt de første og hårdest ramte af nedgangen i verdensøkonomien. Nationalbanken (Bank of England) satte hurtigt renten ned for at stimulere væksten, ligesom Bank of England samt den britiske regering ved hjælp af en række initiativer har søgt at styrke de finansielle markeder og væksten. Det britiske pund (GBP) har været under pres, og det var ved årsskiftet 2008/09 nede omkring en kurs på 765 overfor danske kroner. Det er siden steget lidt, og det har i de seneste par måneder ligget og svinget mellem kurs 800 og kurs 880. Kursen ligger p.t. omkring 825. Den lavere kurs på GBP vil være med til at øge de britiske virksomheders konkurrencedygtighed. I en rapport fra november 2009 fra det britiske finansministerium offentliggøres en række uafhængige økonomers forventninger til den økonomiske udvikling. Heri angives det blandt andet, at selv om væksten i Storbritannien forventes at være negativ med cirka 4,5% i 2009, forventes den at være positiv med 1,2% i 2010, og for er vækstforventningerne på 2,0%-2,7% p.a. De senest offentliggjorte nøgletal indikerer da også, at væksten er i bedring, og der forventes af mange økonomer positiv vækst i 4. kvartal. Herudover er huspriserne nu steget i mange måneder i træk, antallet af nye boliglån er stigende, og de seneste inflationstal indikerer, at inflationen er højere end forventet. Herudover er væksten i detailhandelssalget stigende, og væksten på årsbasis kom i oktober 2009 op på 3,3%. Også den britiske økonomi synes derfor at være godt på vej ud af den værste krise. Markedet for investeringsejendomme Udbud og efterspørgsel Faldet i væksten og vanskelighederne på de finansielle markeder har medført, at priserne på de attraktive britiske investeringsejendomme er faldet. Det giver sig blandt andet udslag i, at startafkastet for førsteklasses detailhandelsejendomme steg fra cirka 4,0 4,5% ved topniveauet i 2007 til 6,0 7,0% i forsommeren Men prisfaldene/afkaststigningerne er sket i et marked med beskeden omsætning. Mange investorer ønsker således ikke at sælge til de nuværende priser, men særlige forhold kan medføre, at nogle ejendomsbesiddere ønsker eller er tvunget til at omsætte deres ejendomme.

13 13 Dette kan for eksempel være: Det er naturligvis vanskeligt at vurdere, hvornår det er mest optimalt at investere, men Investorer, som tvinges til at sælge af deres långivere eller andre kreditorer, eksempelvis som følge af såkaldte Loan-to-Value covenants, udløb af låneperioder eller andet, Institutionelle investorer, som bliver tvunget til at sælge ud af porteføljen for at kunne opfylde forpligtelser om tilbagekøb af investeringsandele, Developere og ejendomshandlere, der har behov for en løbende omsætning, og Investorer, som har ejet ejendommene i lang tid, som realiserer en fortjeneste uanset den seneste tids værdfald. I praksis har der dog kun været få førsteklasses ejendomme til salg i det seneste år, og derfor har de foretagne markedsvurderinger ofte mere karakter af værdier ved salg under tvangslignende omstændigheder end reelle markedsværdier. Den faktiske omsætning af investeringsejendomme har således i første halvår af 2009 været lavere end i mange år. Ifølge tal fra LSH Research/Property Data har den samlede omsætning over det seneste år kun udgjort cirka 25% af den årlige omsætning fra 2005 til og med 3. kvartal 2007, jf. figuren nedenfor. den lave kurs på britiske pund, og de højere startafkast, sammenholdt med de positive tegn for den britiske og internationale økonomi, vil øge interessen for investeringsejendomme, hvilket alt andet lige vil have en positiv indvirkning på værdierne af sådanne ejendomme de kommende år. Dette underbygges af, at markedet ifølge det internationalt anerkendte analysefirma IPD (International Property Databank) forventes at være tæt på bunden, og både IPD og de såkaldte ejendomsderivater indikerer, at afkastet på ejendomme vil vende tilbage i positivt terræn i Det britiske investeringsmarked Det britiske ejendomsmarked er samtidig karakteriseret af en unik kombination af forhold, der fra et investeringssynspunkt er overordentligt attraktive. Blandt de væsentligste forhold kan nævnes: Tradition og lovgivning på udlejningsområdet, der i høj grad sikrer udlejers interesser. Et veludviklet og konkurrencepræget finansielt marked, der tilbyder attraktive belåningsvilkår og lav rente. Kombinationen af disse forhold giver gode muligheder for at foretage investeringer, som over investeringsperioden kan give et ekstraordinært stort afkast. Den lave omsætning gør, at markedet er meget volatilt/følsomt, hvilket illustreres godt af, at en stigende efterspørgsel i efteråret har medført, at startafkastet på førsteklasses detailhandelsejendomme ifølge BNP Paribas Real Estate igen er faldet til cirka 5,0%. Samtidig er der forventninger om stigende inflation, når den værste del af krisen er overstået, hvilket igen kan øge interessen for ejendomsinvestering, som historisk betragtes som en inflationssikker investering. De grundlæggende økonomiske forhold taler derfor samlet set for, at det er et attraktivt tidspunkt at investere i britiske ejendomme, og at værdiudviklingen på langtidsudlejede erhvervsejendomme i de kommende år vil være stabil.

14 14 Løbetid Lejeregulering Ejendommens drift Storbritannien Lejekontrakten løber ofte mindst 20 år og i visse tilfælde endnu længere Lejen reguleres med faste mellemrum. Lejen kan ikke sættes ned i lejeperioden Lejer betaler typisk alle omkostninger ved ejendommens drift, herunder ind- og udvendig vedligeholdelse, forsikringer m.v. Danmark Lejekontrakten løber typisk 10 år eller kortere Lejekontrakten indeholder typisk bestemmelse om lejeregulering. Lejen kan både reguleres ned og op iht. lovgivningen Lejer betaler typisk indvendig vedligeholdelse, mens udlejer betaler og tager risikoen på mange øvrige driftsomkostninger Udlejningsmarkedet På det britiske udlejningsmarked er der en historisk tradition for, at den væsentligste del af risikoen vedrørende ejendommen og dens drift ligger hos lejeren og ikke ejeren. Dette giver sig udslag såvel i lejekontrakternes løbetid og udformning som i lovgivningen. Da cirka 80% af samtlige erhvervsejendomme lejes af brugerne, medfører det endvidere, at også de mest solide og kapitalstærke virksomheder ofte lejer mere, end de ejer. Sammenlignet med det danske ejendomsmarked, kan de typiske forskelle i en institutionelt acceptabel lejekontrakt summarisk opstilles som vist i tabellen øverst på siden. Finansiering Markedet for finansiering af investeringsejendomme i Storbritannien har traditionelt været meget konkurrencepræget. Der har således været mange aktører i markedet, som har tilbudt attraktiv finansiering, idet markedet generelt har været kendetegnet ved, at en lang række finansielle institutioner (banker, finansieringsselskaber, building societies m.v.) har tilbudt finansiering af investeringsejendomme. Lånene har kunnet opnås med lang løbetid, renten kan låses fast, og afviklingen har som oftest været lempelig. Men, som i resten af verden, har udviklingen på de finansielle markeder også ramt det engelske marked. Långiverne er typisk blevet mere selektive, og de koncentrerer sig om de bedste kunder og ejendomme. Samtidig er lånemarginalerne (långivernes fortjeneste ) steget markant. De solide lejere, de lange lejekontrakter og de attraktive udlejningsvilkår gjorde, at der indtil medio 2008 normalt kunne opnås finansiering af på op til 80% af købesummen baseret på sikkerhed i ejendommen uden yderligere personlig hæftelse fra ejerne. Finansieringsgraden er i dagens marked faldet til omkring 70%, og marginalerne er steget. Andre markeder Selv om globaliseringen indebærer, at der er opstået en øget gennemsigtighed på de internationale ejendomsmarkeder, indebærer dette ikke, at markederne er ens. Ved ejendomsinvestering skal man derfor vælge det marked, hvor forholdene passer til egne præferencer. På nogle markeder er lejevilkårene sammenlignelige med de danske. Der indgås sjældent lejekontrakter med en løbetid på over år, og udlejer dækker normalt visse af ejendommens driftsomkostninger, herunder udvendig vedligeholdelse m.v. Derved kan der være en ikke ubetydelig genudlejningsrisiko, ligesom der kan komme uforudsete udgifter i investeringsperioden. Andre steder kan findes ejendomme med lejekontrakter, der er lidt længere end i eksempelvis Danmark, mens omkostningernes fordeling mellem lejer og udlejer er nogenlunde den samme. I disse situationer er det vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt leje- og værdistigninger fuldt ud kommer ejeren til gode. Ofte ser man således, at muligheden for lejestigning begrænses af lejekontrakternes opbygning. Eksempelvis stiger lejen måske ikke de første år af lejekontraktens løbetid, og herefter kan det være, at lejen kun stiger med en del af inflationen, eksempelvis 50-80%. Herudover ses det ofte, at lejerne har ret men ikke pligt - til at forlænge lejemålene for længere perioder på uændrede vilkår, hvorved muligheden for merfortjeneste ved uopsigelighedsperiodens udløb i praksis reduceres som følge af den lave lejestigning.

15 15 Som investor skal man således overveje, om et højere startafkast på andre markeder giver tilstrækkelig kompensation for den højere risiko/usikkerhed og/eller det begrænsede leje- og værdistigningspotentiale sammenholdt med en britisk ejendom. Efter Habros opfattelse indebærer de lange lejekontrakter, den fulde lejeregulering op (men ikke ned) i forhold til markedsudviklingen, samt at lejer betaler alle driftsomkostninger, at britiske ejendomme er særdeles velegnede som langsigtede passive investeringsobjekter ikke mindst i en periode, hvor der er usikkerhed om den økonomiske udvikling. Derfor har Habro koncentreret sig om udbud af veludlejede, velbeliggende britiske ejendomme. Det skal pointeres, at der på alle markeder findes ejendomme, som afviger negativt og positivt i forhold til normen. Derfor skal man altid vælge sin udbyder og sin ejendom med omhu, før investeringen foretages.

16 16 PROJEKTBESKRIVELSE Byen Stoke-on-Trent er en universitetsby beliggende i det vestlige England imellem Birmingham og Manchester. Byen er resultatet af en sammensmeltning af 6 byer, og den har i dag cirka indbyggere. I området North Staffordshire, hvor Stoke-on-Trent er hovedbyen, bor over personer. Byens historie går mange hundrede år tilbage, og området var tidligere et vigtigt kulmineområde. Siden udviklede byen sig til at blive et internationalt centrum for keramik- og porcelænsindustri, hvilket har medført, at området i daglig tale ofte benævnes The Potteries. Mange verdensberømte porcelænsvirksomheder ligger stadig i byen og området, herunder Royal Doulton, Dudson Ltd., Spode, Minton samt ikke mindst Wedgewood. Selv om porcelænsindustrien stadig er vigtig for byen, har den i dag udviklet sig til at være en moderne by med mange ansatte i elektronik- og serviceindustrien. Herunder kan nævnes mobiltelefonforhandlerkæden Phones4U og internetspillevirksomheden bet365. Byens historie går langt tilbage, men i slutningen af 1940-erne blev den udnævnt til en såkaldt new town, hvilket resulterede i en væsentlig byudvikling. Byens centrum er derfor nu præget af arkitektur fra 1960-erne, der i en vis udstrækning trænger til nyudvikling. Stoke-on-Trent nyder godt af velfungerende trafikforbindelser, og byen ligger lige ved motorvejen M6, som forbinder Birmingham med Manchester samt med London mod syd og Skotland mod nord. Endvidere er der gode togforbindelser til både London og Manchester. Der er to professionelle fodboldklubber i Stoke-on-Trent, Stoke City og Port Vale. Den bedst kendte af de to er Stoke City, som i flere perioder i 1970-erne og 1980-erne var fast inventar i den bedste engelske fodboldrække. Dette skyldtes ikke mindst Gordon Banks, en af de bedste målmænd igennem tiderne. I sæsonen 2008/09 er Stoke City tilbage i Premier League, og igen er en målmand et af de centrale elementer på holdet. Måske især set med danske øjne, idet der er tale om den danske landsholdsmålmand Thomas Sørensen. Byen har også flere turistattraktioner, og blandt andet de italienske haver i Trentham Gardens er med til at tiltrække de 5 millioner turister, der årligt besøger byen.

17 17

18 18 God beliggenhed Ejendommen ligger i Trentham Gardens cirka 7 km syd for centrum af Stoke-on-Trent. Trentham Gardens er en park bestående af italienske haver, skov, søer m.v. dækkende et område på i alt 300 hektar. Trentham Gardens er i løbet af de seneste år blevet genskabt via et udviklingsprojekt for cirka 1 mia. kr. Projektet omfattede genskabelse af Sir Charles Barry s berømte italienske haver, et havecenter, et shoppingog restaurantområde med 56 butikker og restauranter samt det købte hotel. Senest er udvidelsen af et butiksområde sikret gennem indgåelse af aftale om en stor Aldi, ligesom området kommer til at indeholde yderligere butikker, restauranter og parkeringspladser. Endvidere er for nylig åbnet en abepark i området, ligesom golfbanerne Trentham Golf Club og Trentham Park Golf Club ligger lige ved Trentham Gardens. Udviklingen af området har været en stor succes, og kombinationen af naturen, smukke haver og shoppingmuligheder har medvirket til at tiltrække 3 millioner besøgende om året. Hotellets manager udtrykker stor tilfredshed med hotellets resultater, det ligger rigtigt godt placeret i den interne ranking blandt Premier Inn hotellerne. Hotellets omsætning for i år ligger over tallene for Det er indbygget i kommanditselskabets budget, at Habro arrangerer en besigtigelsestur for investorerne til Stoke. Ejendommen Ejendommen er købt leasehold, hvilket i det konkrete tilfælde kan sammenlignes med køb af en ejendom på lejet grund. Leaseholden løber i 150 år, og lejen er a peppercorn, hvilket i praksis vil sige, at der ikke betales leje i perioden. Såfremt kommanditselskabet modtager merleje fra Premier Inn som følge af lejeaftalens bestemmelser om omsætningsbestemt tillægsleje, skal kommanditselskabet dog ifølge grundlejekontraktens bestemmelser viderebetale det modtagne beløb til grundejeren. Hotellet er nyopført, og det blev færdiggjort i december Hotellet består af en bygning med i alt 119 airconditionerede dobbeltværelser, hvortil kommer reception, bar, restaurant med plads til 76 gæster og 4 konference- /mødelokaler af varierende størrelse samt køkken og diverse teknikrum og kontorer til hotellets administration. Hotellet har rådighed over 84 parkeringspladser, der deles med en restaurant, der ligger overfor hotellet. Bygningens etageareal udgør cirka m 2. Kommanditselskabets advokatfirma Herbert Smith, der forestod berigtigelsen af købet, bekræftede i deres rapport overfor kommanditselskabet, at kommanditselskabets ejerskab til ejendommen (en title absolute ) er tilfredsstillende ( good and marketable ). En del af Stokes gågadeområde

19 19 Et af hotellets værelser Tilstandsrapport Kommanditselskabet lod det britiske bygningsingeniørfirma Chisholm Nurser & Partners Limited (CNP) gennemgå ejendommen i forbindelse med kommanditselskabets køb, herunder undersøge den byggetekniske stand og vedligeholdelsesmæssige aspekter. CNP har udarbejdet en sædvanlig tilstandsrapport til kommanditselskabet. Der påpeges heri alene mindre mangler, og omkostningerne hertil estimeres til i alt cirka kr. Der er i forbindelse med opførelsen afgivet sædvanlige entreprenørgarantier, som dækker udbedringen af disse og eventuelle andre mangler ved den opførte ejendom. Den finansielle krise og krisen i byggebranchen har medført, at CNP er gået konkurs. CNP havde en lovpligtig ansvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio. pr. sag. Vedrørende asbestundersøgelser udgjorde dækningssummen dog 1 mio. Som følge af CNP s konkurs, er CNP s forsikringer bortfaldet. De personer, der var ansvarlige for udførelsen af arbejdet og udfærdigelsen af rapporterne har imidlertid tegnet tillægsforsikringer, der indebærer, at forsikringsdækningen for det udførte arbejde fortsat er gældende. Denne forsikring udgør imidlertid kun , og kommanditaktieselskabet har derfor anmodet ingeniørfirmaet Paragon UK LLP om at gennemgå ejendommen og tilstandsrapporten med henblik på at bekræfte, at de er enige i indholdet af denne. Et eventuelt ansvar vedrørende rapporten vil herefter igen være forsikringsdækket for et beløb op til 10 mio. Såvel kommanditselskabets engelske mægler, Lindley Mortimer LLP, som kommanditselskabets engelske advokat, Herbert Smith, oplyser i deres rapporter, at den fulde vedligeholdelsespligt på ejendommen påhviler lejeren. Dette indebærer, at selv om eventuelle mangler ikke udbedres af entreprenørerne, er lejer forpligtet til at udbedre disse. Miljøundersøgelse CNP foretog også en vurdering af risikoen for forurening på ejendommen i form af en såkaldt Environmental Desk Study. I CNP s konklusion anføres det, at risikoen for grundforurening er lav, og der anbefales ikke yderligere undersøgelser.

20 20 Købsprisen Kommanditselskabet har købt ejendommen for Exchange of contract (indgåelse af bindende købsaftale) fandt sted den 2. juli 2008 mens completion (skødetagning) fandt sted 16. juli Kommanditselskabets engelske mægler Lindley Mortimer LLP vurderede ved kommanditselskabets køb, at ejendommens markedsværdi udgjorde , og långivers valuar, Cushman & Wakefield vurderede tilsvarende, at markedsværdien var Både Lindley Mortimer LLP og Cushman & Wakefield er medlemmer af RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors), hvilket er foreningen af statsautoriserede britiske ejendomsmæglere. RICS er en anerkendt brancheorganisation, hvis standarder er udbredte over hele verden. Konkurrencedygtigt med nykøb Ved investering i K/S Habro-Stoke får man som investor andel i et fuldt finansieret ejendomsprojekt. Habro har gennem købet, udlejningen, ombygningen og finansieringen af hotellet i 2008 skabt et veltilrettelagt investeringsprojekt og tilført investeringen værdi. Ejendommen blev i 2008 købt til en pris på , hvilket var en attraktiv pris dengang. Som følge af den økonomiske og finansielle krise er handlen med engelske investeringsejendomme på et historisk lavt niveau, og i dag handles der reelt set kun meget få ejendomme som denne på det engelske marked. I forbindelse med indkøbet af ejendommen blev der optaget et 1. prioritetslån på Lånets løbetid er 25 år, og det blev optaget på dagældende markedsvilkår, hvilke sammenholdt med dagens marked er meget attraktive. Den samlede rente ville således i dag formentlig være cirka 0,80%-point højere. Værdien af den lavere rente kan omregnes til en nutidsværdi. Hertil kommer, at Habro har reduceret sit sædvanlige udbudshonorar væsentligt. Endelig er der naturligvis særligt i et så illikvidt ejendomsmarked større usikkerhed forbundet med ejendomsmæglervurderinger end sædvanligt. Korrigeret for rentebesparelsen og det lavere udbyderhonorar kan ejendommens værdi sammenholdt med køb i dag korrigeres således (GBP): Købspris, ejendom Reduktion af Habro-honorar Nutidsværdi af rentebesparelse Købspris korrigeret for rentebesp Ejendomsmarkedet er stadig præget af lav omsætning i et tyndt og illikvidt marked. På den baggrund ansætter ejendomsmæglerfirmaet Lindley Mortimer i dag værdien af ejendommen i ufinansieret tilstand til I praksis indikerer de sidste handler dog, at værdien kan være noget højere end dette beløb. Der er således tale om et fald siden købet i 2008, men ikke mere, end det mere end kompenseres af værdien af det attraktive 1. prioritetslån og reduktionen af Habro s honorar. Herudover er der tillige opnået tilsagn om en attraktiv 2. prioritets belåning til en marginal, som ville være langt højere i dag, ligesom belåningen er højere, lånenedbringelsen er lempeligere, og den hæftelse, som investorerne skal påtage sig overfor banken, er lavere. Når værdien af alt dette gøres op i forhold til faldet i ejendomsværdien, er investering i K/S Habro-Stoke lige så godt eller bedre end ved køb af ejendommen til dagsværdi med finansiering på nugældende vilkår. Ejendommens anvendelse Ejendommen drives som hotel under Premier Inn-navnet som budgethotel med 119 værelser. Alle værelser er airconditionerede og har bad og toilet, TV, telefon, internetforbindelse m.v. Lejeren og udlejningen Ejendommen er udlejet på en ny 35-årig uopsigelig lejekontrakt fra ejendommens færdiggørelse med udløb i december Der er således 33 år tilbage af lejekontrakten. Lejeren er Premier Inn Hotels Ltd., og lejen udgør fra december p.a. Cirka halvdelen af Premier Inn hotelkædens aktiviteter ligger i Premier Inn Hotels Ltd. Premier Inn hotelkæden har eksisteret i godt 20 år, og det er i dag Storbritanniens største hotelkæde med 571 hoteller med i alt mere end hotelværelser.

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel er ubetinget en af de mest

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Beskrivelse Ejendommen er under opførelse til butiksejendom for ny Aldi-Butik. Sælger har anskaffet jorden ved

Læs mere

Florida Invest anpartsejendomme. Ejendomme i Florida med dele ejerskab

Florida Invest anpartsejendomme. Ejendomme i Florida med dele ejerskab Florida Invest anpartsejendomme Ejendomme i Florida med dele ejerskab Florida Invest anpartsejendomme Florida Invest anparts ejendomme er sommer hele året Florida Har du overvejet Florida som feriemål/investering

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. september 2009 Sag 38/2008 (2. afdeling) B (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

Kristensen Properties

Kristensen Properties Kristensen Properties Det tyske marked i et dansk perspektiv v/ Kent Hoeg Sørensen, CEO Kort om Kristensen Properties A/S Én af de betydeligste Fund & Asset Managers i Danmark 3 unoterede fonde 225 kommanditselskaber

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Virksomhedens Finansiering: Lektion C1. Kapitalstruktur og. Virksomhedens finansielle problemstillinger

Virksomhedens Finansiering: Lektion C1. Kapitalstruktur og. Virksomhedens finansielle problemstillinger Virksomhedens Finansiering: Lektion C1 Kapitalstruktur og Virksomhedens finansielle problemstillinger Peter Ove Christensen Forår 2013 1 / 43 Overordnede spørgsmål i denne sidste del af kurset Hvordan

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Din partner på alle områder. Difko 1

Din partner på alle områder. Difko 1 Din partner på alle områder Difko 1 Indholdsfortegnelse Velkommen hos Difko... 3 Tværfaglighed... 5 Investering... 6 Administration... 8 Anpartshandel... 11 Kontaktoplysninger... 13 Difko 2 Stig Holst

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Resumé af prospekt på: K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup

Resumé af prospekt på: K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup Resumé af prospekt på: K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup Nyopført butiksejendom med topbeliggenhed i Aarhus Kommune Tilhørende afskrivningsberettiget solcelleanlæg Deltagelse kan foretages 100% finansieret

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Vil du også spare mere end 100.000 op til pension?

Vil du også spare mere end 100.000 op til pension? Vil du også spare mere end 100.000 op til pension? 100.000 danskere får et problem. De har nemlig tidligere sparet mere end 100.000 kr. årligt op til pension, skrev Børsen den 30. marts. Det forhindrer

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte Udbud af 18 brugte anparter

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte Udbud af 18 brugte anparter www.wismannas.dk, CVR: 28 31 27 17, Åboulevarden 1, 1635 København V, Tlf..: 4088 1998, email: lw@wismannas.dk, Lars Wismann, cand. merc. statsaut. ejd. mgl & valuar K/S Søborg Hovedgade 2529, Gentofte

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere