PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s"

Transkript

1 Habro Gruppen K/S Habro-Stoke

2

3 PROSPEKTERKLÆRING Habro Finans a/s indbyder hermed til deltagelse i et veltilrettelagt investeringsprojekt. Der er tale om en samlet investeringspakke bestående af en velbeliggende hotelejendom, 33-årig udlejning til en Englands største hotelkæde, løbende inflationsregulering af lejen, et 25-årigt 1. prioritetslån med fast, lav rente, restfinansiering med lang løbetid og lav, fast marginal, professionel projektadministration og ejendomsadministration Der er taget hånd om det hele lige fra start til slut. Finansieringen er tilvejebragt før finanskrisen, og lånene i projektet er optaget på særdeles favorable vilkår, der ikke kan opnås i dag. Samlet set frembringer investeringspakken en likviditet og et afkast til investor, der er bedre, end hvis ejendommen skulle have været købt i det nugældende finansielle marked. Kommanditselskabet rådgives af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab og af advokatfirmaet Bech-Bruun, der har afgivet hhv. revisor- og advokaterklæring, som er optrykt i deres helhed i prospektet. Berigtigelsen af ejendomskøbet blev forestået af det engelske advokatfirma Herbert Smith. Kommanditselskabet fik endvidere i forbindelse med købet og finansieringen rådgivning fra statsautoriseret ejendomsmægler, valuar og byggesagkyndig. De første sider i prospektet er et executive summary, som giver en kortfattet beskrivelse af projektets hovedtræk og fordelene ved investeringen. I den efterfølgende projektbeskrivelse og budgetredegørelse gives en supplerende, detaljeret beskrivelse af de væsentlige forhold. Prospektet indeholder fagudtryk vedrørende ejendomsrelaterede og investeringsmæssige forhold. Ordforklaring og svar på en række generelle spørgsmål vedrørende denne form for investering kan findes på Habros hjemmeside Habro står til rådighed for besvarelse af spørgsmål. Endvidere foretager vi gerne supplerende beregninger baseret på den enkelte investors indkomstforhold. Investor er naturligvis velkommen til at inddrage egne rådgivere ved beslutning om køb i projektet. Det erklæres, at Habro samt tilknyttede personer og selskaber alene oppebærer de i beskrivelsen nævnte honorarer og arbejdsvederlag. Endvidere erklæres det efter vor bedste overbevisning, at de i prospektet angivne oplysninger er korrekte og fyldestgørende, at forudsætningerne er realistiske, og at der ikke er væsentlige udeladelser, der kan forvanske det billede, prospektet skal give. Prospektet beskriver efter vor opfattelse de nødvendige økonomiske og risikomæssige forhold til bedømmelse af investeringen. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s Jan M. Hansen Adm. direktør Flemming Brokmose Direktør

4 INVESTERING MED INDSIGT OG OMTANKE Projektet er udviklet af Habro Gruppen, en af Danmarks førende udbydere og administratorer af langtidsudlejede britiske investeringsejendomme. Siden etableringen i 1991 har Habro udviklet, formidlet og administreret investeringsprojekter. I et fælles datterselskab med Finansgruppen administreres i dag projekter med aktiver for cirka 22 mia. kr. Formidlingen af anparterne forestås af Habro Fondsmæglerselskab a/s, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Alle projekter udvikles og etableres med rådgivning fra førende revisionsog advokatfirmaer, og der er revisor- og advokaterklæring på alle Habros prospekter. Habro har eget datterselskab i England med kontor i Mayfair, London, der er centrum for de større mæglerkæder. Herfra søges der til stadighed efter velegnede investeringsejendomme til Habros investorer, ligesom administrationen af kommanditselskabernes ejendomme varetages herfra. Habro er medlem af DEB (www.d-e-b.dk) og arbejder aktivt på at højne branchestandarden.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Prospekterklæring... 3 Executive summary... 6 Finansieret indbetaling Likvidt overskud på over kr. i Kontant indbetaling Markedet for ejendomsinvestering De økonomiske forhold Markedet for investeringsejendomme Udlejningsmarkedet Finansiering Andre markeder Projektbeskrivelse Byen God beliggenhed Ejendommen Lejeren og udlejningen Afkastet Finansieringen Investors likviditet og afkast De væsentligste følsomheder Hæftelsen Salg af anparter Administrationen Skatteprovenu til den danske stat Budgetredegørelse Kapitalstruktur/balance Projektets driftsbudget Projektets likviditetsbudget Projektets balancebudget Investors resultat og likviditet Skattemæssige forhold Risikoanalyse Følsomhedsberegninger Budgetforudsætninger Habros rådgivere og samarbejdspartnere Advokaterklæring Revisorerklæring Vedtægter Vedtægter for komplementarselskabet Faktaliste Medlem af DEB Oversigtskort Bilag: Købsaftale Almindelige forretningsbetingelser

6 6 EXECUTIVE SUMMARY Hvorfor investere i britiske ejendomme? Fordi det britiske ejendomsmarked er et af Europas mest investorvenlige! Mange af de største og mest velkonsoliderede erhvervsvirksomheder lejer oftere end de ejer Lejekontrakterne er ofte med lang løbetid og uopsigelighed Lejere betaler normalt alle omkostninger til ind- og udvendig vedligeholdelse, forsikringer m.v. Lejen reguleres op til markedsniveau med mellemrum, men kan sædvanligvis ikke reguleres ned Lovgivningen giver ikke lejer ret til at ændre på de aftalte vilkår K/S Habro-Stoke Kommanditselskabet ejer en ejendom beliggende i Stoke on- Trent, England. Ejendommen anvendes som hotel. Projektet er blandt andet karakteriseret ved: 33 års uopsigelighed i lejekontrakten Lejer er Premier Inn, Storbritanniens største hotelkæde Fuld lejestigning i takt med inflationen og minimum med 2% p.a. Skattefradrag i år på kr. Kontant overskud på over kr. allerede i år Ingen investering er risikofri. Der er imidlertid efter Habros opfattelse tale om en ejendomsinvestering, som - både efter danske og britiske forhold - indeholder en høj grad af sikkerhed og et godt afkast.

7 K/S Habro-Stoke Executive summary

8 8 Stor by i det vestlige England Den købte ejendom ligger ved Stoke-on-Trent mellem Birmingham og Manchester. Stoke-on-Trent er en universitetsby med cirka ¼ million indbyggere. Lejen reguleres med aftalte mellemrum i takt med inflationen (CPI), minimum med 2% p.a. og maksimum med 6% p.a. Premier Inn Hotels Ltd. har ifølge seneste offentliggjorte årsregnskab en egenkapital på 5,7 mia. kr. Køb af anparter Der er 100 anparter i projektet, og da der maksimalt må være 10 investorer, forventes gennemsnitskøbet at udgøre 10 anparter. Heraf er 20 anparter tegnet af 2 investorer i Det hænder, at der er investorer, der køber mere end 10% af indskudskapitalen, og derfor vil det ofte være muligt for andre at tegne mindre end 10%. Stoke er hovedbyen i North Staffordshire, der blandt andet er kendt for at være hjemsted for Englands porcelæns- og keramikindustri. Byen har gode forbindelser til resten af landet via motorvejen M6, der forbinder Manchester og Birmingham med hinanden og med London mod syd og Skotland mod nord. Hotel med god beliggenhed Hotellet ligger godt placeret i en af Stokes væsentligste turistattraktioner, Trentham Gardens, der har mere end 3 millioner besøgende hvert år. Fradrag i topskatten Investeringen giver fra start betydelige skattefradrag i investors topskattegrundlag med en skatteværdi på op til 59,7% i Fradraget er særligt stort i 2009, idet der kan foretages straksfradrag på hotellets inventar og driftsmidler. Den enkelte kommanditist kan selv regulere størrelsen af fradragene ved at reducere de skattemæssige afskrivninger de enkelte år. Investor kan dermed selv reducere fradraget for 2009 efter behov. Det mindre fradrag i 2009 kan forøge afskrivningerne i senere år og/eller reducere de genvundne afskrivninger ved salg. Også i årene derefter opnår investor betydelige skattefradrag. Få skattefordelen med det samme Ændres der forskudsregistrering i forbindelse med købet, opnås den løbende skattebesparelse i form af en højere udbetalt nettoløn. Hotellet er nyopført, og det blev taget i brug af Premier Inn i december 2007 i forbindelse med færdiggørelsen. Der er tale om et velindrettet og moderne budgethotel med 119 værelser. For meget indbetalt skat for 2009 kan investor få udbetalt kontant gennem ændring af forskudsregistrering i forbindelse med købet. Kontant eller finansieret indbetaling Investor kan vælge at foretage kontant indbetaling eller finansieret indbetaling i form af et indskudslån. Lang lejekontrakt Lejeren i ejendommen, Premier Inn Hotels Ltd., har indgået en 35-årig lejekontrakt fra december 2007.

9 9 Investors likviditetsbudget (kr. pr. 10% af projektet) finansieret indbetaling - salg 2028 År Fradrag/ Skat/skatte- Ind-/udbe- Årets Akk. forrentet indtægt besparelse talinger likviditet likviditet Finansieret indbetaling Likvidt overskud på over kr. i 2009 Vælger investor at finansiere indskuddet ved optagelse af indskudslån, vil likviditeten efter skat ifølge budgettet være positiv i hele investeringsperioden. I 2009 udgør indbetalingen kr. pr. 10% af projektet. Der spares kr. i skat, og derved opnår investor et likviditetsoverskud på kr. pr. 10% af projektet allerede i Ved ændring af forskudsregistrering vil årets indbetaling kunne finansieres via tilbagebetaling af for meget betalt skat samt mindre skattebetaling resten af Fra 2010 til 2020 overstiger de enkelte års skattebesparelser indbetalingen. Fra 2021 skal der ifølge budgettet ikke foretages yderligere indbetalinger, og likviditeten er ifølge budgettet hvert år herefter indtil salg positiv med mere end kr. Såfremt ejendommen sælges i 2028, udgør udlodningen ifølge budgettet cirka kr. pr. 10% af projektet, hvilket overstiger årets skat med over kr. Derved udgør den akkumulerede forrentede likviditet (de enkelte års likviditet forrentet med 2% p.a.) kr. ved salg i Nutidsværdifortjenesten udgør ifølge budgettet cirka kr. ved salg af ejendommen i Nutidsværdifortjenesten er udtryk for merafkastet sammenlignet med en investering, der giver 2% i afkast efter skat. Hvis investorerne vælger at beholde ejendommen og i stedet sælger den i 2033, forøges den akkumulerede forrentede likviditet ifølge budgettet til cirka kr. pr. 10% af projektet.

10 10 Investors likviditetsbudget (kr. pr. 10% af projektet) kontant indbetaling salg 2028 År Fradrag/ Skat/skatte- Ind-/udbe- Årets Akk. forrentet indtægt besparelse talinger likviditet likviditet Kontant indbetaling Hvis investor i stedet indbetaler indskuddet kontant, spares renten på indskudslånet. Indskuddet udgør cirka kr., hvilket svarer til, at investor får en rentebesparelse på kr. Efter skattebesparelsen i 2009 på kr. udgør nettoinvesteringen kr. Fra 2010 til 2020 får investor hvert år et skattefradrag, der svinger mellem cirka kr. og cirka kr. Der spares mellem og kr. i skat. Som det fremgår af ovenstående tabel over investors likviditet, er det oprindelige indskud tilbagebetalt med renter via skattebesparelserne efter knap 10 år. Såfremt ejendommen sælges i 2028, udgør den akkumulerede forrentede likviditet kr. Nutidsværdifortjenesten udgør ifølge budgettet cirka kr. Den interne forrentning af investors likviditetsforløb efter skat udgør 9,3% p.a. Den interne forrentning er beregnet som det årlige gennemsnitlige afkast, som likviditeten efter skat giver på den enhver tid foretagne nettoinvestering. Hvis investorerne vælger at beholde ejendommen, og i stedet sælger den i 2033, forøges den akkumulerede forrentede likviditet ifølge budgettet til cirka kr. pr. 10% af projektet, og den interne forrentning af ind- og udbetalingerne stiger yderligere. Fra 2021 til 2027 er der budgetteret med, at nettoeffekten af skat/skattebesparelser og udlodninger, hvert år overstiger kr.

11 11 MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING Den internationale økonomi har i løbet af 2008 og 2009 oplevet en historisk nedgang i væksten, som ramte alle investeringsmarkeder herunder markedet for ejendomsinvestering hårdt. Negativ vækst, usikkerhed om fremtiden og ikke mindst de finansielle markeders kollaps medførte, at værdierne på investeringsejendomme faldt voldsomt i perioden fra midten af 2007 til foråret Dette gælder også i Storbritannien, hvor værdierne på investeringsejendomme i perioden indtil medio 2009 faldt med op til 30%. Startafkastet ved køb af investeringsejendomme steg tilsvarende, og man kunne således alt andet lige ved investering i fast ejendom opnå et markant højere afkast, end da markedet toppede i foråret Endvidere er kursen på GBP faldet kraftigt i løbet af 2007 og 2008, hvorved den ved årsskiftet 2008/2009 nåede ned på et historisk set lavt niveau. Til gengæld er det i dag langt vanskeligere at finansiere investeringsejendomme på attraktive vilkår, end det var indtil medio Meget taler for, at markedet i de kommende år vil udvikle sig positivt, men det ændrer ikke på, at der altid vil være en række usikkerheder i markedet, og man kan derfor med god grund spørge sig selv: hvornår man skal investere, og hvor man skal investere. De økonomiske forhold Verdensøkonomien Efter en nærmest uhørt lang periode med høj, stabil vækst i verdensøkonomien, oplevedes i 2008 og starten af 2009 et fald i produktionen, der havde historiske dimensioner. Faldet blev udløst og forstærket af en finanskrise, der efter Lehman Brothers konkurs tvang regeringer verden over til at spænde et kæmpe økonomisk sikkerhedsnet ud under den finansielle sektor for at undgå, at denne skulle bryde helt sammen. Værdien af privatboliger faldt, husholdningernes og virksomhedernes forbrug gik ned, og inflationen faldt voldsomt. Nedturen for verdensøkonomien medførte ligeledes voldsomme fald i værdien på mange traditionelle investeringsaktiver, herunder aktier, ejendomme og råvarer.

12 12 De fleste økonomer spåede om en langvarig, dyb recession, og regeringer og centralbanker verden over forsøgte via hjælpepakker, andre finanspolitiske lempelser, rentesænkninger m.v. på at stimulere økonomien med henblik på at afbøde virkningerne af nedgangen. Meget tyder imidlertid på, at den økonomiske bund blev nået hurtigere end frygtet, og der er allerede nu tegn på, at en vending er på vej. Således er der set en markant vending på aktiemarkederne siden 1. kvartal 2009 blandt andet hjulpet godt på vej af mange overraskende gode regnskaber. Endvidere er mange nøgletal nu i bedring. Herunder ses som det måske allervæsentligste - allerede nu en tilbagevenden til positiv vækst i flere væsentlige lande. Meget tyder således på, at bunden i verdensøkonomien er ved at være nået, og selv om der stadig er lang vej tilbage til tidligere tiders vækstrater, kan der således forventes positiv vækst i de kommende år. Storbritanniens økonomi Storbritannien har gennem de seneste 15 år haft en solid økonomisk udvikling med god vækst, faldende arbejdsløshed og stabil inflation. Men som en åben økonomi med en meget stor finansiel sektor, var landet blandt de første og hårdest ramte af nedgangen i verdensøkonomien. Nationalbanken (Bank of England) satte hurtigt renten ned for at stimulere væksten, ligesom Bank of England samt den britiske regering ved hjælp af en række initiativer har søgt at styrke de finansielle markeder og væksten. Det britiske pund (GBP) har været under pres, og det var ved årsskiftet 2008/09 nede omkring en kurs på 765 overfor danske kroner. Det er siden steget lidt, og det har i de seneste par måneder ligget og svinget mellem kurs 800 og kurs 880. Kursen ligger p.t. omkring 825. Den lavere kurs på GBP vil være med til at øge de britiske virksomheders konkurrencedygtighed. I en rapport fra november 2009 fra det britiske finansministerium offentliggøres en række uafhængige økonomers forventninger til den økonomiske udvikling. Heri angives det blandt andet, at selv om væksten i Storbritannien forventes at være negativ med cirka 4,5% i 2009, forventes den at være positiv med 1,2% i 2010, og for er vækstforventningerne på 2,0%-2,7% p.a. De senest offentliggjorte nøgletal indikerer da også, at væksten er i bedring, og der forventes af mange økonomer positiv vækst i 4. kvartal. Herudover er huspriserne nu steget i mange måneder i træk, antallet af nye boliglån er stigende, og de seneste inflationstal indikerer, at inflationen er højere end forventet. Herudover er væksten i detailhandelssalget stigende, og væksten på årsbasis kom i oktober 2009 op på 3,3%. Også den britiske økonomi synes derfor at være godt på vej ud af den værste krise. Markedet for investeringsejendomme Udbud og efterspørgsel Faldet i væksten og vanskelighederne på de finansielle markeder har medført, at priserne på de attraktive britiske investeringsejendomme er faldet. Det giver sig blandt andet udslag i, at startafkastet for førsteklasses detailhandelsejendomme steg fra cirka 4,0 4,5% ved topniveauet i 2007 til 6,0 7,0% i forsommeren Men prisfaldene/afkaststigningerne er sket i et marked med beskeden omsætning. Mange investorer ønsker således ikke at sælge til de nuværende priser, men særlige forhold kan medføre, at nogle ejendomsbesiddere ønsker eller er tvunget til at omsætte deres ejendomme.

13 13 Dette kan for eksempel være: Det er naturligvis vanskeligt at vurdere, hvornår det er mest optimalt at investere, men Investorer, som tvinges til at sælge af deres långivere eller andre kreditorer, eksempelvis som følge af såkaldte Loan-to-Value covenants, udløb af låneperioder eller andet, Institutionelle investorer, som bliver tvunget til at sælge ud af porteføljen for at kunne opfylde forpligtelser om tilbagekøb af investeringsandele, Developere og ejendomshandlere, der har behov for en løbende omsætning, og Investorer, som har ejet ejendommene i lang tid, som realiserer en fortjeneste uanset den seneste tids værdfald. I praksis har der dog kun været få førsteklasses ejendomme til salg i det seneste år, og derfor har de foretagne markedsvurderinger ofte mere karakter af værdier ved salg under tvangslignende omstændigheder end reelle markedsværdier. Den faktiske omsætning af investeringsejendomme har således i første halvår af 2009 været lavere end i mange år. Ifølge tal fra LSH Research/Property Data har den samlede omsætning over det seneste år kun udgjort cirka 25% af den årlige omsætning fra 2005 til og med 3. kvartal 2007, jf. figuren nedenfor. den lave kurs på britiske pund, og de højere startafkast, sammenholdt med de positive tegn for den britiske og internationale økonomi, vil øge interessen for investeringsejendomme, hvilket alt andet lige vil have en positiv indvirkning på værdierne af sådanne ejendomme de kommende år. Dette underbygges af, at markedet ifølge det internationalt anerkendte analysefirma IPD (International Property Databank) forventes at være tæt på bunden, og både IPD og de såkaldte ejendomsderivater indikerer, at afkastet på ejendomme vil vende tilbage i positivt terræn i Det britiske investeringsmarked Det britiske ejendomsmarked er samtidig karakteriseret af en unik kombination af forhold, der fra et investeringssynspunkt er overordentligt attraktive. Blandt de væsentligste forhold kan nævnes: Tradition og lovgivning på udlejningsområdet, der i høj grad sikrer udlejers interesser. Et veludviklet og konkurrencepræget finansielt marked, der tilbyder attraktive belåningsvilkår og lav rente. Kombinationen af disse forhold giver gode muligheder for at foretage investeringer, som over investeringsperioden kan give et ekstraordinært stort afkast. Den lave omsætning gør, at markedet er meget volatilt/følsomt, hvilket illustreres godt af, at en stigende efterspørgsel i efteråret har medført, at startafkastet på førsteklasses detailhandelsejendomme ifølge BNP Paribas Real Estate igen er faldet til cirka 5,0%. Samtidig er der forventninger om stigende inflation, når den værste del af krisen er overstået, hvilket igen kan øge interessen for ejendomsinvestering, som historisk betragtes som en inflationssikker investering. De grundlæggende økonomiske forhold taler derfor samlet set for, at det er et attraktivt tidspunkt at investere i britiske ejendomme, og at værdiudviklingen på langtidsudlejede erhvervsejendomme i de kommende år vil være stabil.

14 14 Løbetid Lejeregulering Ejendommens drift Storbritannien Lejekontrakten løber ofte mindst 20 år og i visse tilfælde endnu længere Lejen reguleres med faste mellemrum. Lejen kan ikke sættes ned i lejeperioden Lejer betaler typisk alle omkostninger ved ejendommens drift, herunder ind- og udvendig vedligeholdelse, forsikringer m.v. Danmark Lejekontrakten løber typisk 10 år eller kortere Lejekontrakten indeholder typisk bestemmelse om lejeregulering. Lejen kan både reguleres ned og op iht. lovgivningen Lejer betaler typisk indvendig vedligeholdelse, mens udlejer betaler og tager risikoen på mange øvrige driftsomkostninger Udlejningsmarkedet På det britiske udlejningsmarked er der en historisk tradition for, at den væsentligste del af risikoen vedrørende ejendommen og dens drift ligger hos lejeren og ikke ejeren. Dette giver sig udslag såvel i lejekontrakternes løbetid og udformning som i lovgivningen. Da cirka 80% af samtlige erhvervsejendomme lejes af brugerne, medfører det endvidere, at også de mest solide og kapitalstærke virksomheder ofte lejer mere, end de ejer. Sammenlignet med det danske ejendomsmarked, kan de typiske forskelle i en institutionelt acceptabel lejekontrakt summarisk opstilles som vist i tabellen øverst på siden. Finansiering Markedet for finansiering af investeringsejendomme i Storbritannien har traditionelt været meget konkurrencepræget. Der har således været mange aktører i markedet, som har tilbudt attraktiv finansiering, idet markedet generelt har været kendetegnet ved, at en lang række finansielle institutioner (banker, finansieringsselskaber, building societies m.v.) har tilbudt finansiering af investeringsejendomme. Lånene har kunnet opnås med lang løbetid, renten kan låses fast, og afviklingen har som oftest været lempelig. Men, som i resten af verden, har udviklingen på de finansielle markeder også ramt det engelske marked. Långiverne er typisk blevet mere selektive, og de koncentrerer sig om de bedste kunder og ejendomme. Samtidig er lånemarginalerne (långivernes fortjeneste ) steget markant. De solide lejere, de lange lejekontrakter og de attraktive udlejningsvilkår gjorde, at der indtil medio 2008 normalt kunne opnås finansiering af på op til 80% af købesummen baseret på sikkerhed i ejendommen uden yderligere personlig hæftelse fra ejerne. Finansieringsgraden er i dagens marked faldet til omkring 70%, og marginalerne er steget. Andre markeder Selv om globaliseringen indebærer, at der er opstået en øget gennemsigtighed på de internationale ejendomsmarkeder, indebærer dette ikke, at markederne er ens. Ved ejendomsinvestering skal man derfor vælge det marked, hvor forholdene passer til egne præferencer. På nogle markeder er lejevilkårene sammenlignelige med de danske. Der indgås sjældent lejekontrakter med en løbetid på over år, og udlejer dækker normalt visse af ejendommens driftsomkostninger, herunder udvendig vedligeholdelse m.v. Derved kan der være en ikke ubetydelig genudlejningsrisiko, ligesom der kan komme uforudsete udgifter i investeringsperioden. Andre steder kan findes ejendomme med lejekontrakter, der er lidt længere end i eksempelvis Danmark, mens omkostningernes fordeling mellem lejer og udlejer er nogenlunde den samme. I disse situationer er det vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt leje- og værdistigninger fuldt ud kommer ejeren til gode. Ofte ser man således, at muligheden for lejestigning begrænses af lejekontrakternes opbygning. Eksempelvis stiger lejen måske ikke de første år af lejekontraktens løbetid, og herefter kan det være, at lejen kun stiger med en del af inflationen, eksempelvis 50-80%. Herudover ses det ofte, at lejerne har ret men ikke pligt - til at forlænge lejemålene for længere perioder på uændrede vilkår, hvorved muligheden for merfortjeneste ved uopsigelighedsperiodens udløb i praksis reduceres som følge af den lave lejestigning.

15 15 Som investor skal man således overveje, om et højere startafkast på andre markeder giver tilstrækkelig kompensation for den højere risiko/usikkerhed og/eller det begrænsede leje- og værdistigningspotentiale sammenholdt med en britisk ejendom. Efter Habros opfattelse indebærer de lange lejekontrakter, den fulde lejeregulering op (men ikke ned) i forhold til markedsudviklingen, samt at lejer betaler alle driftsomkostninger, at britiske ejendomme er særdeles velegnede som langsigtede passive investeringsobjekter ikke mindst i en periode, hvor der er usikkerhed om den økonomiske udvikling. Derfor har Habro koncentreret sig om udbud af veludlejede, velbeliggende britiske ejendomme. Det skal pointeres, at der på alle markeder findes ejendomme, som afviger negativt og positivt i forhold til normen. Derfor skal man altid vælge sin udbyder og sin ejendom med omhu, før investeringen foretages.

16 16 PROJEKTBESKRIVELSE Byen Stoke-on-Trent er en universitetsby beliggende i det vestlige England imellem Birmingham og Manchester. Byen er resultatet af en sammensmeltning af 6 byer, og den har i dag cirka indbyggere. I området North Staffordshire, hvor Stoke-on-Trent er hovedbyen, bor over personer. Byens historie går mange hundrede år tilbage, og området var tidligere et vigtigt kulmineområde. Siden udviklede byen sig til at blive et internationalt centrum for keramik- og porcelænsindustri, hvilket har medført, at området i daglig tale ofte benævnes The Potteries. Mange verdensberømte porcelænsvirksomheder ligger stadig i byen og området, herunder Royal Doulton, Dudson Ltd., Spode, Minton samt ikke mindst Wedgewood. Selv om porcelænsindustrien stadig er vigtig for byen, har den i dag udviklet sig til at være en moderne by med mange ansatte i elektronik- og serviceindustrien. Herunder kan nævnes mobiltelefonforhandlerkæden Phones4U og internetspillevirksomheden bet365. Byens historie går langt tilbage, men i slutningen af 1940-erne blev den udnævnt til en såkaldt new town, hvilket resulterede i en væsentlig byudvikling. Byens centrum er derfor nu præget af arkitektur fra 1960-erne, der i en vis udstrækning trænger til nyudvikling. Stoke-on-Trent nyder godt af velfungerende trafikforbindelser, og byen ligger lige ved motorvejen M6, som forbinder Birmingham med Manchester samt med London mod syd og Skotland mod nord. Endvidere er der gode togforbindelser til både London og Manchester. Der er to professionelle fodboldklubber i Stoke-on-Trent, Stoke City og Port Vale. Den bedst kendte af de to er Stoke City, som i flere perioder i 1970-erne og 1980-erne var fast inventar i den bedste engelske fodboldrække. Dette skyldtes ikke mindst Gordon Banks, en af de bedste målmænd igennem tiderne. I sæsonen 2008/09 er Stoke City tilbage i Premier League, og igen er en målmand et af de centrale elementer på holdet. Måske især set med danske øjne, idet der er tale om den danske landsholdsmålmand Thomas Sørensen. Byen har også flere turistattraktioner, og blandt andet de italienske haver i Trentham Gardens er med til at tiltrække de 5 millioner turister, der årligt besøger byen.

17 17

18 18 God beliggenhed Ejendommen ligger i Trentham Gardens cirka 7 km syd for centrum af Stoke-on-Trent. Trentham Gardens er en park bestående af italienske haver, skov, søer m.v. dækkende et område på i alt 300 hektar. Trentham Gardens er i løbet af de seneste år blevet genskabt via et udviklingsprojekt for cirka 1 mia. kr. Projektet omfattede genskabelse af Sir Charles Barry s berømte italienske haver, et havecenter, et shoppingog restaurantområde med 56 butikker og restauranter samt det købte hotel. Senest er udvidelsen af et butiksområde sikret gennem indgåelse af aftale om en stor Aldi, ligesom området kommer til at indeholde yderligere butikker, restauranter og parkeringspladser. Endvidere er for nylig åbnet en abepark i området, ligesom golfbanerne Trentham Golf Club og Trentham Park Golf Club ligger lige ved Trentham Gardens. Udviklingen af området har været en stor succes, og kombinationen af naturen, smukke haver og shoppingmuligheder har medvirket til at tiltrække 3 millioner besøgende om året. Hotellets manager udtrykker stor tilfredshed med hotellets resultater, det ligger rigtigt godt placeret i den interne ranking blandt Premier Inn hotellerne. Hotellets omsætning for i år ligger over tallene for Det er indbygget i kommanditselskabets budget, at Habro arrangerer en besigtigelsestur for investorerne til Stoke. Ejendommen Ejendommen er købt leasehold, hvilket i det konkrete tilfælde kan sammenlignes med køb af en ejendom på lejet grund. Leaseholden løber i 150 år, og lejen er a peppercorn, hvilket i praksis vil sige, at der ikke betales leje i perioden. Såfremt kommanditselskabet modtager merleje fra Premier Inn som følge af lejeaftalens bestemmelser om omsætningsbestemt tillægsleje, skal kommanditselskabet dog ifølge grundlejekontraktens bestemmelser viderebetale det modtagne beløb til grundejeren. Hotellet er nyopført, og det blev færdiggjort i december Hotellet består af en bygning med i alt 119 airconditionerede dobbeltværelser, hvortil kommer reception, bar, restaurant med plads til 76 gæster og 4 konference- /mødelokaler af varierende størrelse samt køkken og diverse teknikrum og kontorer til hotellets administration. Hotellet har rådighed over 84 parkeringspladser, der deles med en restaurant, der ligger overfor hotellet. Bygningens etageareal udgør cirka m 2. Kommanditselskabets advokatfirma Herbert Smith, der forestod berigtigelsen af købet, bekræftede i deres rapport overfor kommanditselskabet, at kommanditselskabets ejerskab til ejendommen (en title absolute ) er tilfredsstillende ( good and marketable ). En del af Stokes gågadeområde

19 19 Et af hotellets værelser Tilstandsrapport Kommanditselskabet lod det britiske bygningsingeniørfirma Chisholm Nurser & Partners Limited (CNP) gennemgå ejendommen i forbindelse med kommanditselskabets køb, herunder undersøge den byggetekniske stand og vedligeholdelsesmæssige aspekter. CNP har udarbejdet en sædvanlig tilstandsrapport til kommanditselskabet. Der påpeges heri alene mindre mangler, og omkostningerne hertil estimeres til i alt cirka kr. Der er i forbindelse med opførelsen afgivet sædvanlige entreprenørgarantier, som dækker udbedringen af disse og eventuelle andre mangler ved den opførte ejendom. Den finansielle krise og krisen i byggebranchen har medført, at CNP er gået konkurs. CNP havde en lovpligtig ansvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio. pr. sag. Vedrørende asbestundersøgelser udgjorde dækningssummen dog 1 mio. Som følge af CNP s konkurs, er CNP s forsikringer bortfaldet. De personer, der var ansvarlige for udførelsen af arbejdet og udfærdigelsen af rapporterne har imidlertid tegnet tillægsforsikringer, der indebærer, at forsikringsdækningen for det udførte arbejde fortsat er gældende. Denne forsikring udgør imidlertid kun , og kommanditaktieselskabet har derfor anmodet ingeniørfirmaet Paragon UK LLP om at gennemgå ejendommen og tilstandsrapporten med henblik på at bekræfte, at de er enige i indholdet af denne. Et eventuelt ansvar vedrørende rapporten vil herefter igen være forsikringsdækket for et beløb op til 10 mio. Såvel kommanditselskabets engelske mægler, Lindley Mortimer LLP, som kommanditselskabets engelske advokat, Herbert Smith, oplyser i deres rapporter, at den fulde vedligeholdelsespligt på ejendommen påhviler lejeren. Dette indebærer, at selv om eventuelle mangler ikke udbedres af entreprenørerne, er lejer forpligtet til at udbedre disse. Miljøundersøgelse CNP foretog også en vurdering af risikoen for forurening på ejendommen i form af en såkaldt Environmental Desk Study. I CNP s konklusion anføres det, at risikoen for grundforurening er lav, og der anbefales ikke yderligere undersøgelser.

20 20 Købsprisen Kommanditselskabet har købt ejendommen for Exchange of contract (indgåelse af bindende købsaftale) fandt sted den 2. juli 2008 mens completion (skødetagning) fandt sted 16. juli Kommanditselskabets engelske mægler Lindley Mortimer LLP vurderede ved kommanditselskabets køb, at ejendommens markedsværdi udgjorde , og långivers valuar, Cushman & Wakefield vurderede tilsvarende, at markedsværdien var Både Lindley Mortimer LLP og Cushman & Wakefield er medlemmer af RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors), hvilket er foreningen af statsautoriserede britiske ejendomsmæglere. RICS er en anerkendt brancheorganisation, hvis standarder er udbredte over hele verden. Konkurrencedygtigt med nykøb Ved investering i K/S Habro-Stoke får man som investor andel i et fuldt finansieret ejendomsprojekt. Habro har gennem købet, udlejningen, ombygningen og finansieringen af hotellet i 2008 skabt et veltilrettelagt investeringsprojekt og tilført investeringen værdi. Ejendommen blev i 2008 købt til en pris på , hvilket var en attraktiv pris dengang. Som følge af den økonomiske og finansielle krise er handlen med engelske investeringsejendomme på et historisk lavt niveau, og i dag handles der reelt set kun meget få ejendomme som denne på det engelske marked. I forbindelse med indkøbet af ejendommen blev der optaget et 1. prioritetslån på Lånets løbetid er 25 år, og det blev optaget på dagældende markedsvilkår, hvilke sammenholdt med dagens marked er meget attraktive. Den samlede rente ville således i dag formentlig være cirka 0,80%-point højere. Værdien af den lavere rente kan omregnes til en nutidsværdi. Hertil kommer, at Habro har reduceret sit sædvanlige udbudshonorar væsentligt. Endelig er der naturligvis særligt i et så illikvidt ejendomsmarked større usikkerhed forbundet med ejendomsmæglervurderinger end sædvanligt. Korrigeret for rentebesparelsen og det lavere udbyderhonorar kan ejendommens værdi sammenholdt med køb i dag korrigeres således (GBP): Købspris, ejendom Reduktion af Habro-honorar Nutidsværdi af rentebesparelse Købspris korrigeret for rentebesp Ejendomsmarkedet er stadig præget af lav omsætning i et tyndt og illikvidt marked. På den baggrund ansætter ejendomsmæglerfirmaet Lindley Mortimer i dag værdien af ejendommen i ufinansieret tilstand til I praksis indikerer de sidste handler dog, at værdien kan være noget højere end dette beløb. Der er således tale om et fald siden købet i 2008, men ikke mere, end det mere end kompenseres af værdien af det attraktive 1. prioritetslån og reduktionen af Habro s honorar. Herudover er der tillige opnået tilsagn om en attraktiv 2. prioritets belåning til en marginal, som ville være langt højere i dag, ligesom belåningen er højere, lånenedbringelsen er lempeligere, og den hæftelse, som investorerne skal påtage sig overfor banken, er lavere. Når værdien af alt dette gøres op i forhold til faldet i ejendomsværdien, er investering i K/S Habro-Stoke lige så godt eller bedre end ved køb af ejendommen til dagsværdi med finansiering på nugældende vilkår. Ejendommens anvendelse Ejendommen drives som hotel under Premier Inn-navnet som budgethotel med 119 værelser. Alle værelser er airconditionerede og har bad og toilet, TV, telefon, internetforbindelse m.v. Lejeren og udlejningen Ejendommen er udlejet på en ny 35-årig uopsigelig lejekontrakt fra ejendommens færdiggørelse med udløb i december Der er således 33 år tilbage af lejekontrakten. Lejeren er Premier Inn Hotels Ltd., og lejen udgør fra december p.a. Cirka halvdelen af Premier Inn hotelkædens aktiviteter ligger i Premier Inn Hotels Ltd. Premier Inn hotelkæden har eksisteret i godt 20 år, og det er i dag Storbritanniens største hotelkæde med 571 hoteller med i alt mere end hotelværelser.

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER BUTIKKEN LEVER OG HAR DET GODT SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER ASSET MANAGEMENT I TYSKLAND Nr. 3 November 2013 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 VELKOMMEN Kære læser. Der sker meget i K/S-branchen i øjeblikket.

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

Indsigt Omtanke December 2011. med finansiering fra før finanskrisen. Management Ejendom og kommunikation

Indsigt Omtanke December 2011. med finansiering fra før finanskrisen. Management Ejendom og kommunikation Indsigt Omtanke December 2011 3 Ejendomme med finansiering fra før finanskrisen Company Management Ejendom og kommunikation Nr. 1 december 2011 www.habrofinansgruppen.dk 1 Indsigt Omtanke december 2011

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr. 160.853.726 Kvadratmeterpris: Kr. 15.111 Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr. 30.000.000 Investor

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 27.000.000 Kvadratmeterpris: Kr. 11.523 Ejendommens startafkast: 5,84% Selskabskapital: Kr. 4.500.000 Investor

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54 HHRE Düsseldorf II A/S Februar 29+ EjendomsPlus og Minova har ordet+ I disse tider hvor finanskrisen trækker beliggende, indkøbte og finansierede Ejendommen har med sin centrale indtjening, og qua sine

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere