PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s"

Transkript

1 Habro Gruppen K/S Habro-Stoke

2

3 PROSPEKTERKLÆRING Habro Finans a/s indbyder hermed til deltagelse i et veltilrettelagt investeringsprojekt. Der er tale om en samlet investeringspakke bestående af en velbeliggende hotelejendom, 33-årig udlejning til en Englands største hotelkæde, løbende inflationsregulering af lejen, et 25-årigt 1. prioritetslån med fast, lav rente, restfinansiering med lang løbetid og lav, fast marginal, professionel projektadministration og ejendomsadministration Der er taget hånd om det hele lige fra start til slut. Finansieringen er tilvejebragt før finanskrisen, og lånene i projektet er optaget på særdeles favorable vilkår, der ikke kan opnås i dag. Samlet set frembringer investeringspakken en likviditet og et afkast til investor, der er bedre, end hvis ejendommen skulle have været købt i det nugældende finansielle marked. Kommanditselskabet rådgives af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab og af advokatfirmaet Bech-Bruun, der har afgivet hhv. revisor- og advokaterklæring, som er optrykt i deres helhed i prospektet. Berigtigelsen af ejendomskøbet blev forestået af det engelske advokatfirma Herbert Smith. Kommanditselskabet fik endvidere i forbindelse med købet og finansieringen rådgivning fra statsautoriseret ejendomsmægler, valuar og byggesagkyndig. De første sider i prospektet er et executive summary, som giver en kortfattet beskrivelse af projektets hovedtræk og fordelene ved investeringen. I den efterfølgende projektbeskrivelse og budgetredegørelse gives en supplerende, detaljeret beskrivelse af de væsentlige forhold. Prospektet indeholder fagudtryk vedrørende ejendomsrelaterede og investeringsmæssige forhold. Ordforklaring og svar på en række generelle spørgsmål vedrørende denne form for investering kan findes på Habros hjemmeside Habro står til rådighed for besvarelse af spørgsmål. Endvidere foretager vi gerne supplerende beregninger baseret på den enkelte investors indkomstforhold. Investor er naturligvis velkommen til at inddrage egne rådgivere ved beslutning om køb i projektet. Det erklæres, at Habro samt tilknyttede personer og selskaber alene oppebærer de i beskrivelsen nævnte honorarer og arbejdsvederlag. Endvidere erklæres det efter vor bedste overbevisning, at de i prospektet angivne oplysninger er korrekte og fyldestgørende, at forudsætningerne er realistiske, og at der ikke er væsentlige udeladelser, der kan forvanske det billede, prospektet skal give. Prospektet beskriver efter vor opfattelse de nødvendige økonomiske og risikomæssige forhold til bedømmelse af investeringen. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s Jan M. Hansen Adm. direktør Flemming Brokmose Direktør

4 INVESTERING MED INDSIGT OG OMTANKE Projektet er udviklet af Habro Gruppen, en af Danmarks førende udbydere og administratorer af langtidsudlejede britiske investeringsejendomme. Siden etableringen i 1991 har Habro udviklet, formidlet og administreret investeringsprojekter. I et fælles datterselskab med Finansgruppen administreres i dag projekter med aktiver for cirka 22 mia. kr. Formidlingen af anparterne forestås af Habro Fondsmæglerselskab a/s, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Alle projekter udvikles og etableres med rådgivning fra førende revisionsog advokatfirmaer, og der er revisor- og advokaterklæring på alle Habros prospekter. Habro har eget datterselskab i England med kontor i Mayfair, London, der er centrum for de større mæglerkæder. Herfra søges der til stadighed efter velegnede investeringsejendomme til Habros investorer, ligesom administrationen af kommanditselskabernes ejendomme varetages herfra. Habro er medlem af DEB ( og arbejder aktivt på at højne branchestandarden.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Prospekterklæring... 3 Executive summary... 6 Finansieret indbetaling Likvidt overskud på over kr. i Kontant indbetaling Markedet for ejendomsinvestering De økonomiske forhold Markedet for investeringsejendomme Udlejningsmarkedet Finansiering Andre markeder Projektbeskrivelse Byen God beliggenhed Ejendommen Lejeren og udlejningen Afkastet Finansieringen Investors likviditet og afkast De væsentligste følsomheder Hæftelsen Salg af anparter Administrationen Skatteprovenu til den danske stat Budgetredegørelse Kapitalstruktur/balance Projektets driftsbudget Projektets likviditetsbudget Projektets balancebudget Investors resultat og likviditet Skattemæssige forhold Risikoanalyse Følsomhedsberegninger Budgetforudsætninger Habros rådgivere og samarbejdspartnere Advokaterklæring Revisorerklæring Vedtægter Vedtægter for komplementarselskabet Faktaliste Medlem af DEB Oversigtskort Bilag: Købsaftale Almindelige forretningsbetingelser

6 6 EXECUTIVE SUMMARY Hvorfor investere i britiske ejendomme? Fordi det britiske ejendomsmarked er et af Europas mest investorvenlige! Mange af de største og mest velkonsoliderede erhvervsvirksomheder lejer oftere end de ejer Lejekontrakterne er ofte med lang løbetid og uopsigelighed Lejere betaler normalt alle omkostninger til ind- og udvendig vedligeholdelse, forsikringer m.v. Lejen reguleres op til markedsniveau med mellemrum, men kan sædvanligvis ikke reguleres ned Lovgivningen giver ikke lejer ret til at ændre på de aftalte vilkår K/S Habro-Stoke Kommanditselskabet ejer en ejendom beliggende i Stoke on- Trent, England. Ejendommen anvendes som hotel. Projektet er blandt andet karakteriseret ved: 33 års uopsigelighed i lejekontrakten Lejer er Premier Inn, Storbritanniens største hotelkæde Fuld lejestigning i takt med inflationen og minimum med 2% p.a. Skattefradrag i år på kr. Kontant overskud på over kr. allerede i år Ingen investering er risikofri. Der er imidlertid efter Habros opfattelse tale om en ejendomsinvestering, som - både efter danske og britiske forhold - indeholder en høj grad af sikkerhed og et godt afkast.

7 K/S Habro-Stoke Executive summary

8 8 Stor by i det vestlige England Den købte ejendom ligger ved Stoke-on-Trent mellem Birmingham og Manchester. Stoke-on-Trent er en universitetsby med cirka ¼ million indbyggere. Lejen reguleres med aftalte mellemrum i takt med inflationen (CPI), minimum med 2% p.a. og maksimum med 6% p.a. Premier Inn Hotels Ltd. har ifølge seneste offentliggjorte årsregnskab en egenkapital på 5,7 mia. kr. Køb af anparter Der er 100 anparter i projektet, og da der maksimalt må være 10 investorer, forventes gennemsnitskøbet at udgøre 10 anparter. Heraf er 20 anparter tegnet af 2 investorer i Det hænder, at der er investorer, der køber mere end 10% af indskudskapitalen, og derfor vil det ofte være muligt for andre at tegne mindre end 10%. Stoke er hovedbyen i North Staffordshire, der blandt andet er kendt for at være hjemsted for Englands porcelæns- og keramikindustri. Byen har gode forbindelser til resten af landet via motorvejen M6, der forbinder Manchester og Birmingham med hinanden og med London mod syd og Skotland mod nord. Hotel med god beliggenhed Hotellet ligger godt placeret i en af Stokes væsentligste turistattraktioner, Trentham Gardens, der har mere end 3 millioner besøgende hvert år. Fradrag i topskatten Investeringen giver fra start betydelige skattefradrag i investors topskattegrundlag med en skatteværdi på op til 59,7% i Fradraget er særligt stort i 2009, idet der kan foretages straksfradrag på hotellets inventar og driftsmidler. Den enkelte kommanditist kan selv regulere størrelsen af fradragene ved at reducere de skattemæssige afskrivninger de enkelte år. Investor kan dermed selv reducere fradraget for 2009 efter behov. Det mindre fradrag i 2009 kan forøge afskrivningerne i senere år og/eller reducere de genvundne afskrivninger ved salg. Også i årene derefter opnår investor betydelige skattefradrag. Få skattefordelen med det samme Ændres der forskudsregistrering i forbindelse med købet, opnås den løbende skattebesparelse i form af en højere udbetalt nettoløn. Hotellet er nyopført, og det blev taget i brug af Premier Inn i december 2007 i forbindelse med færdiggørelsen. Der er tale om et velindrettet og moderne budgethotel med 119 værelser. For meget indbetalt skat for 2009 kan investor få udbetalt kontant gennem ændring af forskudsregistrering i forbindelse med købet. Kontant eller finansieret indbetaling Investor kan vælge at foretage kontant indbetaling eller finansieret indbetaling i form af et indskudslån. Lang lejekontrakt Lejeren i ejendommen, Premier Inn Hotels Ltd., har indgået en 35-årig lejekontrakt fra december 2007.

9 9 Investors likviditetsbudget (kr. pr. 10% af projektet) finansieret indbetaling - salg 2028 År Fradrag/ Skat/skatte- Ind-/udbe- Årets Akk. forrentet indtægt besparelse talinger likviditet likviditet Finansieret indbetaling Likvidt overskud på over kr. i 2009 Vælger investor at finansiere indskuddet ved optagelse af indskudslån, vil likviditeten efter skat ifølge budgettet være positiv i hele investeringsperioden. I 2009 udgør indbetalingen kr. pr. 10% af projektet. Der spares kr. i skat, og derved opnår investor et likviditetsoverskud på kr. pr. 10% af projektet allerede i Ved ændring af forskudsregistrering vil årets indbetaling kunne finansieres via tilbagebetaling af for meget betalt skat samt mindre skattebetaling resten af Fra 2010 til 2020 overstiger de enkelte års skattebesparelser indbetalingen. Fra 2021 skal der ifølge budgettet ikke foretages yderligere indbetalinger, og likviditeten er ifølge budgettet hvert år herefter indtil salg positiv med mere end kr. Såfremt ejendommen sælges i 2028, udgør udlodningen ifølge budgettet cirka kr. pr. 10% af projektet, hvilket overstiger årets skat med over kr. Derved udgør den akkumulerede forrentede likviditet (de enkelte års likviditet forrentet med 2% p.a.) kr. ved salg i Nutidsværdifortjenesten udgør ifølge budgettet cirka kr. ved salg af ejendommen i Nutidsværdifortjenesten er udtryk for merafkastet sammenlignet med en investering, der giver 2% i afkast efter skat. Hvis investorerne vælger at beholde ejendommen og i stedet sælger den i 2033, forøges den akkumulerede forrentede likviditet ifølge budgettet til cirka kr. pr. 10% af projektet.

10 10 Investors likviditetsbudget (kr. pr. 10% af projektet) kontant indbetaling salg 2028 År Fradrag/ Skat/skatte- Ind-/udbe- Årets Akk. forrentet indtægt besparelse talinger likviditet likviditet Kontant indbetaling Hvis investor i stedet indbetaler indskuddet kontant, spares renten på indskudslånet. Indskuddet udgør cirka kr., hvilket svarer til, at investor får en rentebesparelse på kr. Efter skattebesparelsen i 2009 på kr. udgør nettoinvesteringen kr. Fra 2010 til 2020 får investor hvert år et skattefradrag, der svinger mellem cirka kr. og cirka kr. Der spares mellem og kr. i skat. Som det fremgår af ovenstående tabel over investors likviditet, er det oprindelige indskud tilbagebetalt med renter via skattebesparelserne efter knap 10 år. Såfremt ejendommen sælges i 2028, udgør den akkumulerede forrentede likviditet kr. Nutidsværdifortjenesten udgør ifølge budgettet cirka kr. Den interne forrentning af investors likviditetsforløb efter skat udgør 9,3% p.a. Den interne forrentning er beregnet som det årlige gennemsnitlige afkast, som likviditeten efter skat giver på den enhver tid foretagne nettoinvestering. Hvis investorerne vælger at beholde ejendommen, og i stedet sælger den i 2033, forøges den akkumulerede forrentede likviditet ifølge budgettet til cirka kr. pr. 10% af projektet, og den interne forrentning af ind- og udbetalingerne stiger yderligere. Fra 2021 til 2027 er der budgetteret med, at nettoeffekten af skat/skattebesparelser og udlodninger, hvert år overstiger kr.

11 11 MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING Den internationale økonomi har i løbet af 2008 og 2009 oplevet en historisk nedgang i væksten, som ramte alle investeringsmarkeder herunder markedet for ejendomsinvestering hårdt. Negativ vækst, usikkerhed om fremtiden og ikke mindst de finansielle markeders kollaps medførte, at værdierne på investeringsejendomme faldt voldsomt i perioden fra midten af 2007 til foråret Dette gælder også i Storbritannien, hvor værdierne på investeringsejendomme i perioden indtil medio 2009 faldt med op til 30%. Startafkastet ved køb af investeringsejendomme steg tilsvarende, og man kunne således alt andet lige ved investering i fast ejendom opnå et markant højere afkast, end da markedet toppede i foråret Endvidere er kursen på GBP faldet kraftigt i løbet af 2007 og 2008, hvorved den ved årsskiftet 2008/2009 nåede ned på et historisk set lavt niveau. Til gengæld er det i dag langt vanskeligere at finansiere investeringsejendomme på attraktive vilkår, end det var indtil medio Meget taler for, at markedet i de kommende år vil udvikle sig positivt, men det ændrer ikke på, at der altid vil være en række usikkerheder i markedet, og man kan derfor med god grund spørge sig selv: hvornår man skal investere, og hvor man skal investere. De økonomiske forhold Verdensøkonomien Efter en nærmest uhørt lang periode med høj, stabil vækst i verdensøkonomien, oplevedes i 2008 og starten af 2009 et fald i produktionen, der havde historiske dimensioner. Faldet blev udløst og forstærket af en finanskrise, der efter Lehman Brothers konkurs tvang regeringer verden over til at spænde et kæmpe økonomisk sikkerhedsnet ud under den finansielle sektor for at undgå, at denne skulle bryde helt sammen. Værdien af privatboliger faldt, husholdningernes og virksomhedernes forbrug gik ned, og inflationen faldt voldsomt. Nedturen for verdensøkonomien medførte ligeledes voldsomme fald i værdien på mange traditionelle investeringsaktiver, herunder aktier, ejendomme og råvarer.

12 12 De fleste økonomer spåede om en langvarig, dyb recession, og regeringer og centralbanker verden over forsøgte via hjælpepakker, andre finanspolitiske lempelser, rentesænkninger m.v. på at stimulere økonomien med henblik på at afbøde virkningerne af nedgangen. Meget tyder imidlertid på, at den økonomiske bund blev nået hurtigere end frygtet, og der er allerede nu tegn på, at en vending er på vej. Således er der set en markant vending på aktiemarkederne siden 1. kvartal 2009 blandt andet hjulpet godt på vej af mange overraskende gode regnskaber. Endvidere er mange nøgletal nu i bedring. Herunder ses som det måske allervæsentligste - allerede nu en tilbagevenden til positiv vækst i flere væsentlige lande. Meget tyder således på, at bunden i verdensøkonomien er ved at være nået, og selv om der stadig er lang vej tilbage til tidligere tiders vækstrater, kan der således forventes positiv vækst i de kommende år. Storbritanniens økonomi Storbritannien har gennem de seneste 15 år haft en solid økonomisk udvikling med god vækst, faldende arbejdsløshed og stabil inflation. Men som en åben økonomi med en meget stor finansiel sektor, var landet blandt de første og hårdest ramte af nedgangen i verdensøkonomien. Nationalbanken (Bank of England) satte hurtigt renten ned for at stimulere væksten, ligesom Bank of England samt den britiske regering ved hjælp af en række initiativer har søgt at styrke de finansielle markeder og væksten. Det britiske pund (GBP) har været under pres, og det var ved årsskiftet 2008/09 nede omkring en kurs på 765 overfor danske kroner. Det er siden steget lidt, og det har i de seneste par måneder ligget og svinget mellem kurs 800 og kurs 880. Kursen ligger p.t. omkring 825. Den lavere kurs på GBP vil være med til at øge de britiske virksomheders konkurrencedygtighed. I en rapport fra november 2009 fra det britiske finansministerium offentliggøres en række uafhængige økonomers forventninger til den økonomiske udvikling. Heri angives det blandt andet, at selv om væksten i Storbritannien forventes at være negativ med cirka 4,5% i 2009, forventes den at være positiv med 1,2% i 2010, og for er vækstforventningerne på 2,0%-2,7% p.a. De senest offentliggjorte nøgletal indikerer da også, at væksten er i bedring, og der forventes af mange økonomer positiv vækst i 4. kvartal. Herudover er huspriserne nu steget i mange måneder i træk, antallet af nye boliglån er stigende, og de seneste inflationstal indikerer, at inflationen er højere end forventet. Herudover er væksten i detailhandelssalget stigende, og væksten på årsbasis kom i oktober 2009 op på 3,3%. Også den britiske økonomi synes derfor at være godt på vej ud af den værste krise. Markedet for investeringsejendomme Udbud og efterspørgsel Faldet i væksten og vanskelighederne på de finansielle markeder har medført, at priserne på de attraktive britiske investeringsejendomme er faldet. Det giver sig blandt andet udslag i, at startafkastet for førsteklasses detailhandelsejendomme steg fra cirka 4,0 4,5% ved topniveauet i 2007 til 6,0 7,0% i forsommeren Men prisfaldene/afkaststigningerne er sket i et marked med beskeden omsætning. Mange investorer ønsker således ikke at sælge til de nuværende priser, men særlige forhold kan medføre, at nogle ejendomsbesiddere ønsker eller er tvunget til at omsætte deres ejendomme.

13 13 Dette kan for eksempel være: Det er naturligvis vanskeligt at vurdere, hvornår det er mest optimalt at investere, men Investorer, som tvinges til at sælge af deres långivere eller andre kreditorer, eksempelvis som følge af såkaldte Loan-to-Value covenants, udløb af låneperioder eller andet, Institutionelle investorer, som bliver tvunget til at sælge ud af porteføljen for at kunne opfylde forpligtelser om tilbagekøb af investeringsandele, Developere og ejendomshandlere, der har behov for en løbende omsætning, og Investorer, som har ejet ejendommene i lang tid, som realiserer en fortjeneste uanset den seneste tids værdfald. I praksis har der dog kun været få førsteklasses ejendomme til salg i det seneste år, og derfor har de foretagne markedsvurderinger ofte mere karakter af værdier ved salg under tvangslignende omstændigheder end reelle markedsværdier. Den faktiske omsætning af investeringsejendomme har således i første halvår af 2009 været lavere end i mange år. Ifølge tal fra LSH Research/Property Data har den samlede omsætning over det seneste år kun udgjort cirka 25% af den årlige omsætning fra 2005 til og med 3. kvartal 2007, jf. figuren nedenfor. den lave kurs på britiske pund, og de højere startafkast, sammenholdt med de positive tegn for den britiske og internationale økonomi, vil øge interessen for investeringsejendomme, hvilket alt andet lige vil have en positiv indvirkning på værdierne af sådanne ejendomme de kommende år. Dette underbygges af, at markedet ifølge det internationalt anerkendte analysefirma IPD (International Property Databank) forventes at være tæt på bunden, og både IPD og de såkaldte ejendomsderivater indikerer, at afkastet på ejendomme vil vende tilbage i positivt terræn i Det britiske investeringsmarked Det britiske ejendomsmarked er samtidig karakteriseret af en unik kombination af forhold, der fra et investeringssynspunkt er overordentligt attraktive. Blandt de væsentligste forhold kan nævnes: Tradition og lovgivning på udlejningsområdet, der i høj grad sikrer udlejers interesser. Et veludviklet og konkurrencepræget finansielt marked, der tilbyder attraktive belåningsvilkår og lav rente. Kombinationen af disse forhold giver gode muligheder for at foretage investeringer, som over investeringsperioden kan give et ekstraordinært stort afkast. Den lave omsætning gør, at markedet er meget volatilt/følsomt, hvilket illustreres godt af, at en stigende efterspørgsel i efteråret har medført, at startafkastet på førsteklasses detailhandelsejendomme ifølge BNP Paribas Real Estate igen er faldet til cirka 5,0%. Samtidig er der forventninger om stigende inflation, når den værste del af krisen er overstået, hvilket igen kan øge interessen for ejendomsinvestering, som historisk betragtes som en inflationssikker investering. De grundlæggende økonomiske forhold taler derfor samlet set for, at det er et attraktivt tidspunkt at investere i britiske ejendomme, og at værdiudviklingen på langtidsudlejede erhvervsejendomme i de kommende år vil være stabil.

14 14 Løbetid Lejeregulering Ejendommens drift Storbritannien Lejekontrakten løber ofte mindst 20 år og i visse tilfælde endnu længere Lejen reguleres med faste mellemrum. Lejen kan ikke sættes ned i lejeperioden Lejer betaler typisk alle omkostninger ved ejendommens drift, herunder ind- og udvendig vedligeholdelse, forsikringer m.v. Danmark Lejekontrakten løber typisk 10 år eller kortere Lejekontrakten indeholder typisk bestemmelse om lejeregulering. Lejen kan både reguleres ned og op iht. lovgivningen Lejer betaler typisk indvendig vedligeholdelse, mens udlejer betaler og tager risikoen på mange øvrige driftsomkostninger Udlejningsmarkedet På det britiske udlejningsmarked er der en historisk tradition for, at den væsentligste del af risikoen vedrørende ejendommen og dens drift ligger hos lejeren og ikke ejeren. Dette giver sig udslag såvel i lejekontrakternes løbetid og udformning som i lovgivningen. Da cirka 80% af samtlige erhvervsejendomme lejes af brugerne, medfører det endvidere, at også de mest solide og kapitalstærke virksomheder ofte lejer mere, end de ejer. Sammenlignet med det danske ejendomsmarked, kan de typiske forskelle i en institutionelt acceptabel lejekontrakt summarisk opstilles som vist i tabellen øverst på siden. Finansiering Markedet for finansiering af investeringsejendomme i Storbritannien har traditionelt været meget konkurrencepræget. Der har således været mange aktører i markedet, som har tilbudt attraktiv finansiering, idet markedet generelt har været kendetegnet ved, at en lang række finansielle institutioner (banker, finansieringsselskaber, building societies m.v.) har tilbudt finansiering af investeringsejendomme. Lånene har kunnet opnås med lang løbetid, renten kan låses fast, og afviklingen har som oftest været lempelig. Men, som i resten af verden, har udviklingen på de finansielle markeder også ramt det engelske marked. Långiverne er typisk blevet mere selektive, og de koncentrerer sig om de bedste kunder og ejendomme. Samtidig er lånemarginalerne (långivernes fortjeneste ) steget markant. De solide lejere, de lange lejekontrakter og de attraktive udlejningsvilkår gjorde, at der indtil medio 2008 normalt kunne opnås finansiering af på op til 80% af købesummen baseret på sikkerhed i ejendommen uden yderligere personlig hæftelse fra ejerne. Finansieringsgraden er i dagens marked faldet til omkring 70%, og marginalerne er steget. Andre markeder Selv om globaliseringen indebærer, at der er opstået en øget gennemsigtighed på de internationale ejendomsmarkeder, indebærer dette ikke, at markederne er ens. Ved ejendomsinvestering skal man derfor vælge det marked, hvor forholdene passer til egne præferencer. På nogle markeder er lejevilkårene sammenlignelige med de danske. Der indgås sjældent lejekontrakter med en løbetid på over år, og udlejer dækker normalt visse af ejendommens driftsomkostninger, herunder udvendig vedligeholdelse m.v. Derved kan der være en ikke ubetydelig genudlejningsrisiko, ligesom der kan komme uforudsete udgifter i investeringsperioden. Andre steder kan findes ejendomme med lejekontrakter, der er lidt længere end i eksempelvis Danmark, mens omkostningernes fordeling mellem lejer og udlejer er nogenlunde den samme. I disse situationer er det vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt leje- og værdistigninger fuldt ud kommer ejeren til gode. Ofte ser man således, at muligheden for lejestigning begrænses af lejekontrakternes opbygning. Eksempelvis stiger lejen måske ikke de første år af lejekontraktens løbetid, og herefter kan det være, at lejen kun stiger med en del af inflationen, eksempelvis 50-80%. Herudover ses det ofte, at lejerne har ret men ikke pligt - til at forlænge lejemålene for længere perioder på uændrede vilkår, hvorved muligheden for merfortjeneste ved uopsigelighedsperiodens udløb i praksis reduceres som følge af den lave lejestigning.

15 15 Som investor skal man således overveje, om et højere startafkast på andre markeder giver tilstrækkelig kompensation for den højere risiko/usikkerhed og/eller det begrænsede leje- og værdistigningspotentiale sammenholdt med en britisk ejendom. Efter Habros opfattelse indebærer de lange lejekontrakter, den fulde lejeregulering op (men ikke ned) i forhold til markedsudviklingen, samt at lejer betaler alle driftsomkostninger, at britiske ejendomme er særdeles velegnede som langsigtede passive investeringsobjekter ikke mindst i en periode, hvor der er usikkerhed om den økonomiske udvikling. Derfor har Habro koncentreret sig om udbud af veludlejede, velbeliggende britiske ejendomme. Det skal pointeres, at der på alle markeder findes ejendomme, som afviger negativt og positivt i forhold til normen. Derfor skal man altid vælge sin udbyder og sin ejendom med omhu, før investeringen foretages.

16 16 PROJEKTBESKRIVELSE Byen Stoke-on-Trent er en universitetsby beliggende i det vestlige England imellem Birmingham og Manchester. Byen er resultatet af en sammensmeltning af 6 byer, og den har i dag cirka indbyggere. I området North Staffordshire, hvor Stoke-on-Trent er hovedbyen, bor over personer. Byens historie går mange hundrede år tilbage, og området var tidligere et vigtigt kulmineområde. Siden udviklede byen sig til at blive et internationalt centrum for keramik- og porcelænsindustri, hvilket har medført, at området i daglig tale ofte benævnes The Potteries. Mange verdensberømte porcelænsvirksomheder ligger stadig i byen og området, herunder Royal Doulton, Dudson Ltd., Spode, Minton samt ikke mindst Wedgewood. Selv om porcelænsindustrien stadig er vigtig for byen, har den i dag udviklet sig til at være en moderne by med mange ansatte i elektronik- og serviceindustrien. Herunder kan nævnes mobiltelefonforhandlerkæden Phones4U og internetspillevirksomheden bet365. Byens historie går langt tilbage, men i slutningen af 1940-erne blev den udnævnt til en såkaldt new town, hvilket resulterede i en væsentlig byudvikling. Byens centrum er derfor nu præget af arkitektur fra 1960-erne, der i en vis udstrækning trænger til nyudvikling. Stoke-on-Trent nyder godt af velfungerende trafikforbindelser, og byen ligger lige ved motorvejen M6, som forbinder Birmingham med Manchester samt med London mod syd og Skotland mod nord. Endvidere er der gode togforbindelser til både London og Manchester. Der er to professionelle fodboldklubber i Stoke-on-Trent, Stoke City og Port Vale. Den bedst kendte af de to er Stoke City, som i flere perioder i 1970-erne og 1980-erne var fast inventar i den bedste engelske fodboldrække. Dette skyldtes ikke mindst Gordon Banks, en af de bedste målmænd igennem tiderne. I sæsonen 2008/09 er Stoke City tilbage i Premier League, og igen er en målmand et af de centrale elementer på holdet. Måske især set med danske øjne, idet der er tale om den danske landsholdsmålmand Thomas Sørensen. Byen har også flere turistattraktioner, og blandt andet de italienske haver i Trentham Gardens er med til at tiltrække de 5 millioner turister, der årligt besøger byen.

17 17

18 18 God beliggenhed Ejendommen ligger i Trentham Gardens cirka 7 km syd for centrum af Stoke-on-Trent. Trentham Gardens er en park bestående af italienske haver, skov, søer m.v. dækkende et område på i alt 300 hektar. Trentham Gardens er i løbet af de seneste år blevet genskabt via et udviklingsprojekt for cirka 1 mia. kr. Projektet omfattede genskabelse af Sir Charles Barry s berømte italienske haver, et havecenter, et shoppingog restaurantområde med 56 butikker og restauranter samt det købte hotel. Senest er udvidelsen af et butiksområde sikret gennem indgåelse af aftale om en stor Aldi, ligesom området kommer til at indeholde yderligere butikker, restauranter og parkeringspladser. Endvidere er for nylig åbnet en abepark i området, ligesom golfbanerne Trentham Golf Club og Trentham Park Golf Club ligger lige ved Trentham Gardens. Udviklingen af området har været en stor succes, og kombinationen af naturen, smukke haver og shoppingmuligheder har medvirket til at tiltrække 3 millioner besøgende om året. Hotellets manager udtrykker stor tilfredshed med hotellets resultater, det ligger rigtigt godt placeret i den interne ranking blandt Premier Inn hotellerne. Hotellets omsætning for i år ligger over tallene for Det er indbygget i kommanditselskabets budget, at Habro arrangerer en besigtigelsestur for investorerne til Stoke. Ejendommen Ejendommen er købt leasehold, hvilket i det konkrete tilfælde kan sammenlignes med køb af en ejendom på lejet grund. Leaseholden løber i 150 år, og lejen er a peppercorn, hvilket i praksis vil sige, at der ikke betales leje i perioden. Såfremt kommanditselskabet modtager merleje fra Premier Inn som følge af lejeaftalens bestemmelser om omsætningsbestemt tillægsleje, skal kommanditselskabet dog ifølge grundlejekontraktens bestemmelser viderebetale det modtagne beløb til grundejeren. Hotellet er nyopført, og det blev færdiggjort i december Hotellet består af en bygning med i alt 119 airconditionerede dobbeltværelser, hvortil kommer reception, bar, restaurant med plads til 76 gæster og 4 konference- /mødelokaler af varierende størrelse samt køkken og diverse teknikrum og kontorer til hotellets administration. Hotellet har rådighed over 84 parkeringspladser, der deles med en restaurant, der ligger overfor hotellet. Bygningens etageareal udgør cirka m 2. Kommanditselskabets advokatfirma Herbert Smith, der forestod berigtigelsen af købet, bekræftede i deres rapport overfor kommanditselskabet, at kommanditselskabets ejerskab til ejendommen (en title absolute ) er tilfredsstillende ( good and marketable ). En del af Stokes gågadeområde

19 19 Et af hotellets værelser Tilstandsrapport Kommanditselskabet lod det britiske bygningsingeniørfirma Chisholm Nurser & Partners Limited (CNP) gennemgå ejendommen i forbindelse med kommanditselskabets køb, herunder undersøge den byggetekniske stand og vedligeholdelsesmæssige aspekter. CNP har udarbejdet en sædvanlig tilstandsrapport til kommanditselskabet. Der påpeges heri alene mindre mangler, og omkostningerne hertil estimeres til i alt cirka kr. Der er i forbindelse med opførelsen afgivet sædvanlige entreprenørgarantier, som dækker udbedringen af disse og eventuelle andre mangler ved den opførte ejendom. Den finansielle krise og krisen i byggebranchen har medført, at CNP er gået konkurs. CNP havde en lovpligtig ansvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio. pr. sag. Vedrørende asbestundersøgelser udgjorde dækningssummen dog 1 mio. Som følge af CNP s konkurs, er CNP s forsikringer bortfaldet. De personer, der var ansvarlige for udførelsen af arbejdet og udfærdigelsen af rapporterne har imidlertid tegnet tillægsforsikringer, der indebærer, at forsikringsdækningen for det udførte arbejde fortsat er gældende. Denne forsikring udgør imidlertid kun , og kommanditaktieselskabet har derfor anmodet ingeniørfirmaet Paragon UK LLP om at gennemgå ejendommen og tilstandsrapporten med henblik på at bekræfte, at de er enige i indholdet af denne. Et eventuelt ansvar vedrørende rapporten vil herefter igen være forsikringsdækket for et beløb op til 10 mio. Såvel kommanditselskabets engelske mægler, Lindley Mortimer LLP, som kommanditselskabets engelske advokat, Herbert Smith, oplyser i deres rapporter, at den fulde vedligeholdelsespligt på ejendommen påhviler lejeren. Dette indebærer, at selv om eventuelle mangler ikke udbedres af entreprenørerne, er lejer forpligtet til at udbedre disse. Miljøundersøgelse CNP foretog også en vurdering af risikoen for forurening på ejendommen i form af en såkaldt Environmental Desk Study. I CNP s konklusion anføres det, at risikoen for grundforurening er lav, og der anbefales ikke yderligere undersøgelser.

20 20 Købsprisen Kommanditselskabet har købt ejendommen for Exchange of contract (indgåelse af bindende købsaftale) fandt sted den 2. juli 2008 mens completion (skødetagning) fandt sted 16. juli Kommanditselskabets engelske mægler Lindley Mortimer LLP vurderede ved kommanditselskabets køb, at ejendommens markedsværdi udgjorde , og långivers valuar, Cushman & Wakefield vurderede tilsvarende, at markedsværdien var Både Lindley Mortimer LLP og Cushman & Wakefield er medlemmer af RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors), hvilket er foreningen af statsautoriserede britiske ejendomsmæglere. RICS er en anerkendt brancheorganisation, hvis standarder er udbredte over hele verden. Konkurrencedygtigt med nykøb Ved investering i K/S Habro-Stoke får man som investor andel i et fuldt finansieret ejendomsprojekt. Habro har gennem købet, udlejningen, ombygningen og finansieringen af hotellet i 2008 skabt et veltilrettelagt investeringsprojekt og tilført investeringen værdi. Ejendommen blev i 2008 købt til en pris på , hvilket var en attraktiv pris dengang. Som følge af den økonomiske og finansielle krise er handlen med engelske investeringsejendomme på et historisk lavt niveau, og i dag handles der reelt set kun meget få ejendomme som denne på det engelske marked. I forbindelse med indkøbet af ejendommen blev der optaget et 1. prioritetslån på Lånets løbetid er 25 år, og det blev optaget på dagældende markedsvilkår, hvilke sammenholdt med dagens marked er meget attraktive. Den samlede rente ville således i dag formentlig være cirka 0,80%-point højere. Værdien af den lavere rente kan omregnes til en nutidsværdi. Hertil kommer, at Habro har reduceret sit sædvanlige udbudshonorar væsentligt. Endelig er der naturligvis særligt i et så illikvidt ejendomsmarked større usikkerhed forbundet med ejendomsmæglervurderinger end sædvanligt. Korrigeret for rentebesparelsen og det lavere udbyderhonorar kan ejendommens værdi sammenholdt med køb i dag korrigeres således (GBP): Købspris, ejendom Reduktion af Habro-honorar Nutidsværdi af rentebesparelse Købspris korrigeret for rentebesp Ejendomsmarkedet er stadig præget af lav omsætning i et tyndt og illikvidt marked. På den baggrund ansætter ejendomsmæglerfirmaet Lindley Mortimer i dag værdien af ejendommen i ufinansieret tilstand til I praksis indikerer de sidste handler dog, at værdien kan være noget højere end dette beløb. Der er således tale om et fald siden købet i 2008, men ikke mere, end det mere end kompenseres af værdien af det attraktive 1. prioritetslån og reduktionen af Habro s honorar. Herudover er der tillige opnået tilsagn om en attraktiv 2. prioritets belåning til en marginal, som ville være langt højere i dag, ligesom belåningen er højere, lånenedbringelsen er lempeligere, og den hæftelse, som investorerne skal påtage sig overfor banken, er lavere. Når værdien af alt dette gøres op i forhold til faldet i ejendomsværdien, er investering i K/S Habro-Stoke lige så godt eller bedre end ved køb af ejendommen til dagsværdi med finansiering på nugældende vilkår. Ejendommens anvendelse Ejendommen drives som hotel under Premier Inn-navnet som budgethotel med 119 værelser. Alle værelser er airconditionerede og har bad og toilet, TV, telefon, internetforbindelse m.v. Lejeren og udlejningen Ejendommen er udlejet på en ny 35-årig uopsigelig lejekontrakt fra ejendommens færdiggørelse med udløb i december Der er således 33 år tilbage af lejekontrakten. Lejeren er Premier Inn Hotels Ltd., og lejen udgør fra december p.a. Cirka halvdelen af Premier Inn hotelkædens aktiviteter ligger i Premier Inn Hotels Ltd. Premier Inn hotelkæden har eksisteret i godt 20 år, og det er i dag Storbritanniens største hotelkæde med 571 hoteller med i alt mere end hotelværelser.

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor den 26. maj 2010 Emne: K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Kære Investor Jeg har fået til opgave at finde en køber et mindre antal andele i K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Projektet blev i 2000

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 46 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 10 % kræver

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

K/S Hamlet. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 16 42 75 35. (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

K/S Hamlet. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 16 42 75 35. (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Årsrapport for 2013 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/04 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Af de efterfølgende sider fremgår regnskabet for perioden 1. januar til 30. juni 2011.

Af de efterfølgende sider fremgår regnskabet for perioden 1. januar til 30. juni 2011. Til investorerne i K/S Albatros VII Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato 30.

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

K/S FABRIKSVEJ, ODENSE

K/S FABRIKSVEJ, ODENSE K/S FABRIKSVEJ, ODENSE Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2015 Brian I. Petersen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Wismann Property Consult A/S. Retailejendom i Finland til salg

Wismann Property Consult A/S. Retailejendom i Finland til salg 1 Retailejendom i Finland til salg Maskuntie 224, Masku i Finland tilhørende KS Masku, Finland Bruttoareal: 8.920 m 2 Butikscenter med 1 lejer med 8 års uopsigelig lejekontrakt Pris Euro 12.500.000 2 Indhold:

Læs mere

K/S MANDO 59 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 59 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 59 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i det østlige Tyskland En andel på 11,11 % af K/S et kræver et totalt indskud på DKK 318.020

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Åbningsbalance pr. 18. november 2013 Aktiver DKK Bankindestående 500.000 Aktiver i alt 500.000 Passiver Selskabskapital 500.000 Gæld 0 Passiver i alt 500.000 Portefølje AVO XV A/S Samlet investeringsvolumen:

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den 25. januar 2016 Seniorbolig Danmark K/S c/o NH-Cap A/S Christian IXs Gade 2, 2

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

K/S Habro-Bracknell. Amaliegade København K. Årsrapport for (9. regnskabsår) CVR nr

K/S Habro-Bracknell. Amaliegade København K. Årsrapport for (9. regnskabsår) CVR nr K/S Habro-Bracknell Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2015 (9. regnskabsår) CVR nr. 30085906 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. februar 2016

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

K/S ENERGIPENSION ITALY VI 1. REGNSKABSÅR

K/S ENERGIPENSION ITALY VI 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 K/S ENERGIPENSION ITALY VI ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Budget/regnskab samt oversigt over drift og likviditet vedlægges denne skrivelse.

Budget/regnskab samt oversigt over drift og likviditet vedlægges denne skrivelse. Til investorerne i herningcentret Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

torsdag den 28. april 2011 kl på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, Kolding

torsdag den 28. april 2011 kl på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, Kolding Til investorerne i Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr.: 84012416 Vor ref.: HEF/suj Dato: 11. april 2011

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Beskrivelse Ejendommen er under opførelse til butiksejendom for ny Aldi-Butik. Sælger har anskaffet jorden ved

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2015 Per Brøndum Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere