Generalforsamling 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2012"

Transkript

1 juni 2012 Side 2 80 pct. tog imod omtegningstilbud Side 2 Ny livssituation overvej din pension Side 6 Fristende andelsboliger Hvis du undgår fælderne, kan andelsboliger for tiden være et både fristende og attraktivt køb. Men skriv aldrig under, før du har talt med en rådgiver. Side 4 Hvad med efterlønnen? Side 7 Ekstra kort til ferien Side 11 Blandt de bedste Side 3 Snart på Pension Hvad har du ret til, og hvad skal du være særligt opmærksom på, når du nærmer dig pensionsalderen? Side 8 Generalforsamling 2012 Pensionsgarantier var det centrale emne på pensionskassens generalforsamling i april.

2 80% 80 PCT. TOG IMOD OMTEGNINGSTILBUD Otte ud af ti medlemmer med garanteret pension valgte i april at skifte til den nye ordning med betinget garanti. Det betød, at der blev omtegnet pensioner for 32 mia. kroner, hvilket svarer til halvdelen af pensionskassens samlede balance. I foråret fik de af pensionskassens medlemmer, som stadig havde den gamle ordning med garanteret pension, tilbud om at omtegne til en ny ordning med betinget garanti. Bag tilbuddet lå, at den gamle ordning forhindrer pensionerne i at vokse og derfor ikke kan sikre pensionens købekraft. 80 pct. af medlemmerne med gammel ordning med en samlet pensionsformue på 32 mia. kroner tog imod tilbuddet om en forventet højere pension til gengæld for en betinget garanti. Fra forsikring til investering Efter omtegningen har pensionskassen realiseret en milliardgevinst ved at afhænde renteforsikringerne, som der ikke længere er behov for, og på et tidspunkt, hvor renteniveauet stadig var gunstigt. Gevinsten, som medlemmerne fik oven i deres pensionsopsparing som omtegningsbonus, blev omtrent som forventet og var i gennemsnit på ca. 19 pct. De omtegnede pensioner, der ikke længere er bundet i renteforsikringer, er nu investeret bredt i danske og udenlandske aktier, obligationer og andre aktiver for at opnå et højere afkast. Stor interesse for tilbuddet Godt medlemmer kontaktede pensionskassen for at få råd om tilbuddet i den måned, omtegningen varede, og omkring 900 medlemmer deltog i informationsmøderne rundt om i landet. En tredjedel af pensionskassens medlemmer fik mulighed for at tegne om. I dag har 88 pct. af alle medlemmer den nye pensionsordning med betinget garanti. ny livssituation? Overvej din pension Større ændringer i livet bør altid give anledning til et eftersyn af pensionen. I dag kan du vælge mellem to ordninger: 1. pensionsordning med livsvarig pension til din ægtefælle eller samlever. Du er sikret livsvarig pension, og hvis du dør før din ægtefælle eller samlever, får han eller hun glæde af din pensionsordning. 2. pensionsordning uden livsvarig pension til ægtefælle eller samlever. Du er sikret livsvarig pension, og hvis du dør, inden du bliver pensioneret eller fylder 67 år, får dine nærmeste pårørende udbetalt et engangsbeløb. Ordningen er tiltænkt enlige eller medlemmer, der ønsker en større dækning til sig selv, når de går på pension, eller hvis de rammes af invaliditet. Du kan se, hvilken ordning du har, i den pensionsoversigt, som du har modtaget fra pensionskassen. Oversigten findes også på under Din pension. Hvis der sker større ændringer i dit liv, fx hvis du bliver gift eller skilt, eller hvis din ægtefælle eller samlever dør, bør du altid overveje, om din nuværende pensionsordning passer til din nye situation, eller om det vil være en fordel at skifte til den anden ordning. På hjemmesiden kan du læse mere om mulighederne for at skifte mellem pensionsordningerne. Rådgivning om pension Har du brug for at få afdækket dine behov og ønsker til pension, kan du bestille et individuelt møde med en af medlemskonsulenterne, som kan rådgive dig om, hvordan du bedst sparer op, så din pension passer til dine ønsker. Mødet varer ca. 1½ time, og du bestiller det via Der holdes møde i København, Aarhus, Aalborg, Kolding, Odense og Sorø. Kurser om pension Ud over de individuelle møder tilbyder medlemskonsulenterne kurser om pension med særlig relevans for bestemte grupper af læger. Du kan læse mere om møder, kurser og tilmelding på Side 2 LÆGERNES PENSIONsnyt juni 2012

3 Snart på pension Hvad har du ret til, og hvad skal du være særligt opmærksom på, når du begynder at gøre dig tanker om livet efter arbejdskarrieren? Få nogle af svarene her. Hvis du er født før 1959, kan du få alderspension fra Lægernes Pensionskasse, fra du fylder 60 år. Hvis du ønsker det, kan du godt arbejde sideløbende med, at du modtager pension fra pensionskassen. Alderspensionen er livsvarig. På din pensionsmeddelelse, som du finder på hjemmesiden under Din pension, kan du se, hvor meget vi forventer at udbetale til dig afhængig af, hvornår du går på pension. Gradvis på pension Nedsætter du din arbejdstid med mindst én ugentlig arbejdsdag, har du mulighed for at modtage delalderspension fra pensionskassen. Du kan vælge at gå gradvis på pension og nedsætte arbejdstiden op til tre gange, inden du til sidst får den fulde pension udbetalt. Udjævnet pensionsudbetaling Er din alderspension større end folkepensionens grundbeløb, kan du ved alderspensionering vælge en udjævnet alderspension. Så forhøjes din alderspension, indtil du når folkepensionsalderen. Når du begynder at få udbetalt folkepension, nedsættes pensionsudbetalingerne fra pensionskassen. Børnepension Har du børn under 21 år, når du går på pension, har de ret til en børnepension, der pr. barn svarer til 20 pct. af din alderspension. Pensionen ophører, når barnet fylder 21 år. Andre kilder Inden du går på pension, bør du vide, hvordan pensionen fra Lægernes Pensionskasse spiller sammen med andre pensionskilder. PensionsInfo.dk giver dig et godt overblik over, hvor meget du får i pension fra Lægernes Pensionskasse og de andre kilder, som typisk er: Folkepension: Livsvarig løbende ydelse på kroner årligt (2012). ATP: Livsvarig løbende ydelse. Udbetales automatisk fra folkepensionsalderen, med mindre du udskyder tidspunktet. Se mere på atp.dk. ld: Engangsbeløb til alle, der var lønmodtagere i perioden 1. september 1977 til 31. august Kan udbetales på et hvilket som helst tidspunkt efter, at du er fyldt 60 år. Se mere på ld.dk. Anden opsparing: Pensionsopsparing hos Lægernes Pensionsbank eller andre udbydere. Beløbet fremgår af PensionsInfo.dk, hvis din udbyder er tilsluttet PensionsInfo.dk. Efterløn Reglerne om efterløn er komplicerede, bl.a. fordi udbetalinger fra pensionskassen har betydning for den efterløn, du kan få. Tal med din a-kasse om efterløn. Skat Du betaler almindelig indkomstskat af løbende pensioner, som fx din alderspension fra pensionskassen og folkepension. Hvis dine løbende pensioner tilsammen overstiger årligt, skal du desuden betale 6 pct. i udligningsskat frem til 2015, hvorefter skatten aftrappes over fem år. Sumudbetalinger, som fx kapitalpensioner, LD eller alderssum fra Lægernes Pensionskasse (hvis du har gammel ordning), pålægges en afgift på 40 pct. LÆGERNES PENSIONsnyt juni 2012 Side 3

4 HVAD MED EFTERLØNNEN? Nu kan alle, der har indbetalt til efterlønsordningen, vælge at få deres efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Og hvis du har været med i efterlønsordningen fra starten, er det ikke småpenge, der er tale om faktisk kan du få udbetalt helt op til kr., hvis du har indbetalt uden pauser. Hvis du vælger at få udbetalt efterlønsbidraget, kan du bruge pengene, eller dele af dem, på ekstra pensionsopsparing. På den måde får du både større pension og skattefradrag for det beløb, du sætter ind. Du kan enten indbetale pengene på din pensionsordning i pensionskassen, eller du kan placere pengene på en pensionsopsparing i banken. Hos pensionskassen har du selv mulighed for årligt at indskyde kr. ekstra på din pensionsordning. Herunder kan du se, hvor meget du får ud af et indskud på kr., hvis du går på pension, når du er 67 år. Vælger du at oprette en ny pensionsordning, fx en ratepension, og sætter pengene ind på den, skal du huske, at dit indskud bør være af en vis størrelse, for at opsparingen ikke med tiden bliver ædt op af administrationsomkostninger. Hvis du framelder dig efterlønsordningen, får du ikke alene udbetalt en sum. Du får også et større rådighedsbeløb hver måned, da du jo ikke længere indbetaler til Så meget stiger din årlige pension ved ekstra indskud på kr. i 2012 Pensionsordning i Lægernes Pensionskasse (ny ordning). Livsvarig ydelse Alder ved indskud med ægtefællepension uden ægtefællepension Kvinde 45 år kr kr. 55 år kr kr. Mand 45 år kr kr. 55 år kr kr. Beløbene er angivet som prognosetal med de forbehold og forudsætninger, det indebærer. Bemærk, at invalide- og børnepension også forhøjes ved øget indskud. Medlemmer i de anførte aldersgrupper har kønsopdelt pensionsordning. Alle tal er i nominelle kroner. Ratepension i Lægernes Pensionsbank. Udbetaling over 10 år alder ved indskud 2,5 pct. *) 4,5 pct. *) 45 år kr kr. 55 år kr kr. På en ratepension kan du maksimalt få fradrag for kr. Vi regner dog her med et indskud på kr. for at gøre de to eksempler sammenlignelige. Bemærk, at pensionsordningen i pensionskassen er livsvarig, mens ratepensionen udbetales over en begrænset årrække. Alle tal er i nominelle kroner. *) Procentsatsen angiver det årlige gennemsnitlige afkast. Side 4 LÆGERNES PENSIONsnyt juni 2012

5 efterløn. De penge kan du også overveje at indbetale på en pensionsordning. Under alle omstændigheder kan det være en god idé at få en samlet rådgivning om, hvordan du bedst anbringer dit udbetalte efterlønsbidrag. Måske får du mere ud af at afdrage dyr gæld end at sætte pengene ind på en pensionsordning? Medlemskonsulenterne i Lægernes Pensionskasse kan hjælpe dig med at regne på, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt i din situation. Du kan bestille et personligt møde på FÅ OVERBLIK OVER DINE PENSIONER FØR DU BESLUTTER DIG Størrelsen af din pensionsopsparing har stor betydning for, om det er fornuftigt at fravælge efterlønsordningen. Derfor er det vigtigt at regne på, hvordan din økonomi kommer til at se ud, når du går på pension eller efterløn, eller hvis du skulle miste din erhvervsevne eller bliver alvorligt syg. A-KASSEN KAN BISTÅ MED RÅDGIVNING Inden 2. oktober skal du tage stilling til, om du vil have udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Flere forhold har betydning for, om det er fordelagtigt for dig at få udbetalt din efterlønsopsparing. For eksempel spiller det en rolle, hvor gammel du er og hvor meget, du kan nå at spare op til pension i resten af dit arbejdsliv. Du skal også være opmærksom på, at din ret til et seniorjob bortfalder, hvis du stopper i efterlønsordningen. Det er a-kasserne, der administrerer efterlønsordningen, og du har sikkert allerede modtaget et brev fra din a-kasse om muligheden for at få udbetalt dit efterlønsbidrag. Hvis du ønsker at få udbetalt pengene, er det også a-kassen, du skal give besked til. Er du i tvivl om, hvad du skal vælge, kan a-kassen rådgive dig om, hvad der er mest hensigtsmæssigt i dit tilfælde. Din pension detaljerede oplysninger om din ordning i Lægernes Pensionskasse I Din pension på vores hjemmeside kan du se en række oplysninger om din pension i Lægernes Pensionskasse, fx udbetalingens størrelse ved forskellige pensionsaldre. Her kan du også udføre forskellige beregninger og se effekten på din pensionsdækning, hvis du vælger at indbetale ekstra til din ordning i pensionskassen. PensionsInfo det store overblik PensionsInfo.dk giver dig et samlet overblik over dine pensionsordninger. PensionsInfo er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, banker, sparekasser og offentlige myndigheder. Næsten alle pensionsudbydere leverer data til PensionsInfo, som derfor er det ideelle sted at søge information, hvis du har flere forskellige pensionsordninger. En eventuel tjenestemandspension fremgår dog ikke af PensionsInfo. På PensionsInfo finder du også en efterlønsberegner og en folkepensionsberegner, så du har gode muligheder for at regne på, hvad du kan forvente at få udbetalt, når du går på pension. Du logger ind på PensionsInfo med dit NemID, og der er også direkte adgang fra webbanken. LÆGERNES PENSIONsnyt juni 2012 Side 5

6 ANDELSBOLIG KAN VÆRE ET GODT KØB, HVIS DU UNDGÅR FÆLDERNe Det er sværere at overskue økonomien i en andelsbolig end i en ejerbolig. Derfor bør man alliere sig med en erfaren bankrådgiver og gøre forarbejdet grundigt, inden man skriver under. Mens handelen med ejerboliger går trægt, er der stadig livlig handel med andelsboliger. 40 pct. af alle bolighandler i København involverer andelsboliger, og da de fleste lejligheder er mindre 2-3 værelses boliger, er de populære blandt medicinstuderende og nyuddannede læger. Ejerboliger nemmest at gennemskue I modsætning til andelsboliger har ejerboliger den fordel, at det er forholdsvis nemt at gennemskue økonomien. En ejerbolig sælges på basis af en kontantpris, og den pris kan man direkte bruge til at sammenligne med. Er der forskelle i prisen, er der næsten altid også forskel på beliggenhed, størrelse og stand. Ejerboligmarkedet er meget gennemsigtigt, og derfor er ejerboliger velegnede som pejlemærke for, hvad en andelslejlighed bør koste i det område af byen, man leder i, fortæller kundechef i Lægernes Pensionsbank, Helle Stigaard Vestlev. Køber man en andelsbolig, betaler man for at blive medejer af ejendommen (andelsprisen). Derudover betaler man en ydelse til foreningens fælleslån, som en del af boligafgiften. For at kunne sammenligne prisen med ejerboliger, skal man altså kende både andelsprisen og fælleslånets betingelser. Ønsker en kunde at købe en andelslejlighed, omregner vi derfor andelsprisen og fælleslånet til en kontantpris, som kan sammenlignes med kontantprisen for en tilsvarende ejerlejlighed, forklarer Helle Stigaard Vestlev. Søg råd, hvis du vil købe andelsbolig Gennemsigtigheden gør det ret enkelt at låne penge til en ejerlejlighed. Kreditforeningen og banken kan være nogenlunde sikre på, at prisen afspejler markedsværdien, og kan kunden ikke betale terminen, kan kreditorerne i yderste konsekvens få dækket deres tab på tvangsauktion. Andelsboliger er anderledes. Som andelshaver ejer man ikke lejligheden, kun retten til at bruge den. Lejligheden ejes i stedet af andelsforeningen, der efter faste regler bestemmer prisen på andelen. Den pris kan svinge fra år til år, afhængigt af, om foreningen har interesse i en høj eller en lidt lavere andelskrone. Det gør det svært for banken at fastsætte andelens værdi og sammenligne med tilsvarende andelslejligheder. Og da banken i praksis ikke kan hente forsømte andelslån hjem via en tvangsauktion, er det mere risikabelt for banken at låne penge ud. Bl.a. derfor er andelslån som regel dyrere end de kreditforeningslån, man kan få i en ejerbolig (kreditforeninger må ikke låne penge til andelshavere). Attraktivt, hvis forarbejdet er gjort Hvis man ser sig for, kan man for tiden købe andelsboliger til meget attraktive priser. Overvejer man at købe andelsbolig, råder Helle Stigaard Vestlev kraftigt til, at man allierer sig med en bankrådgiver med forstand på andelsboliger. Side 6 LÆGERNES PENSIONsnyt juni 2012

7 EKSTRA KORT TIL ferien Helle Stigaard Vestlev, kundechef i Lægernes Pensionsbank Den gode bankrådgiver bør blandt andet undersøge, hvornår foreningen er stiftet, hvilke lån og økonomi, foreningen har, og læse vedtægter og generalforsamlingsreferater grundigt igennem, forklarer Helle Stigaard Vestlev. De nødvendige papirer Er andelsforeningen stiftet mellem , så pas på! I de år skød boligpriserne i vejret, og mange foreninger blev etableret med risikable lån i forventning om fortsatte prisstigninger, der som bekendt aldrig kom. Disse andelslejligheder sælges måske til foræringspriser, men kan blive en dyr fornøjelse i det lange løb. Foreningen er dybt forgældet, og som andelshaver skal du være med til at betale gælden. Omvendt vil en høj pris ofte betyde, at du køber dig ind i en sund andelsforening med lav gæld, og langt de fleste andelsforeninger er da også sunde og veldrevne, understreger Helle Stigaard Vestlev. Hvis Lægernes Pensionsbank skal vurdere en andelsbolig, skal vi bruge: Foreningens seneste årsrapport og budget Referat af foreningens seneste generalforsamling Foreningens vedtægter Andelens pris plus prisen på forbedringer. Køb aldrig en andelsbolig uden disse papirer. Er foreningen i nød, vil papirerne afsløre det for den erfarne bankrådgiver. Kan du ikke få dem udleveret, skal du ikke købe, uanset begrundelsen. For at Lægernes Pensionsbank kan godkende dig til et lån, skal vi bruge din seneste årsopgørelse fra Skat og din seneste lønseddel sammen med papirerne på andelen. Læs mere på Sørg for at have alternative betalingsmidler med på ferien. Et Eurocard er nemt og bekvemt og giver en række fordele. Det kan nemt spolere en ellers dejlig ferie, hvis du mister eller får spærret dit betalingskort. Mange har et Visa/Dankort, som også kan benyttes i udlandet, men man kan højst hæve kr. pr. måned på et almindeligt Visa/ Dankort i udlandet. Den grænse nås hurtigt, hvis hotel, leje af bil mv. skal betales. Desuden kan kortet blive stjålet eller blive væk på anden vis, så det er en god idé at sørge for andre betalingsmuligheder på ferien. Ingen købsgrænse på Eurocard Et godt supplement til Visa/Dankortet er Eurocard og Eurocard Platinum, som Lægernes Pensionsbank tilbyder kunderne til en særlig favorabel pris. Begge kort giver betalingsfrihed over hele verden og kan anvendes overalt, hvor der skiltes med Mastercard/ Eurocard-logoet. Et Eurocard Platinum giver derudover udvidet rejseforsikring, mulighed for at komme først i taxakøen og adgang til lounges i lufthavne verden over. Læs mere om Eurocard og Eurocard platinum på Side 7

8 GENERALFORSAMLING 2012 Pensionsgarantier var det centrale emne på pensionskassens generalforsamling i april. 100 delegerede og medlemmer var mødt op og kunne høre bestyrelsesformand Mikael Rosenmejer og adm. direktør Niels Lihn Jørgensen fortælle om bl.a. omtegning og omkostninger, og om hvordan pensionskassen kan klare sig igennem i tilfælde af hardship. Bestyrelsen havde stillet en række forslag til generalforsamlingen, der alle blev enstemmigt vedtaget. Medlemmerne valgte garantien fra Bestyrelsesformanden indledte med at fortælle om baggrunden for den netop gennemførte omtegning, hvor medlemmer havde fået mulighed for at ændre deres oprindelige garanterede pensionsordning til en ny ordning med betinget garanti. Den gamle garanterede ordning stammer tilbage fra pensionskassens stiftelse i 1946 og frem til 1999, hvor den nye ordning tog over. Den gamle ordning hører til en tid, hvor renteniveauet var helt anderledes end i dag. Det lave renteniveau betyder, at pensionskassen ikke kan investere pensionsmidlerne hensigtsmæssigt, men må købe dyre renteforsikringer for at kunne leve op til garantien. På den måde sikrer den garanterede ordning, at medlemmerne nok får opfyldt garantien, men heller aldrig mere end det. End ikke købekraften kan vi sikre dem, så længe garantierne opretholdes, konstaterede Mikael Rosenmejer. Med tilbuddet om omtegning fra gammel til ny ordning er pensionen bedre sikret mod inflation. I den nye ordning kan medlemmerne opnå et højere afkast i lighed med de såkaldte markedsrenteprodukter. Men hvor markedsrenteprodukter typisk er uden garanti, er den nye ordning i Lægernes Pensionskasse også et garantiprodukt, understregede Mikael Rosenmejer. Da gældskrisen i de sydeuropæiske lande fik renten til at falde til et historisk lavt niveau i slutningen af 2011, besluttede bestyrelsen at udnytte muligheden for at høste en gevinst til medlemmerne ved at sælge renteforsikringerne, inden renten steg igen. Omtegningen blev derfor planlagt og gennemført på meget kort tid. 80 pct. af medlemmerne med den gamle ordning benyttede sig af tilbuddet, renteforsikringerne blev solgt, og gevinsten er overført til medlemmernes pensionsopsparing. Den nuværende situation er helt unik, og det er baggrunden for, at vi her i foråret har kunnet tilbyde medlemmerne omtegning på gunstige vilkår, forklarede Mikael Rosenmejer. Driften sikret ved hardship På generalforsamlingen sidste år varslede bestyrelsen, at den i år ville stille forslag om en præcisering af pensionsregulativets formuleringer om, at pensionskassen har mulighed for at erstatte garantierne med en hensigtserklæring, Side 8 LÆGERNES PENSIONsnyt juni 2012

9 Pensionskassens bestyrelse, fra venstre, stående: Uwe Max Jansen, Joachim Torp Hoffmann-Petersen (næstformand), Jens Erik Christensen og Peter Lindholm. Siddende: Mikael Rosenmejer (formand), Marianne Ingerslev Holt og Jesper Rangvid. hvis situationen skulle blive kritisk, fx ved en ny voldsom finanskrise. Det vil udelukkende kunne komme på tale, hvis pensionskassens eksistens bliver truet også kaldet en hardship -situation. I henhold til Finanstilsynet må der ikke ske økonomisk omfordeling mellem medlemmerne i pensionskassen. Det betyder, at medlemmer med ydelsesgaranti ikke vil få fordel af garantien, hvis pensionskassen skulle blive insolvent. Bestyrelsesformanden redegjorde for, at ændringen af pensionsregulativet ikke ændrer på medlemmernes rettigheder i tilfælde af insolvens, men sikrer, at pensionskassen kan fortsætte driften med en hensigtserklæring om at leve op til garantierne. Etik i investeringer Pensionskassen arbejder fortsat aktivt med socialt ansvarlige investeringer og har i 2011 udvidet sin politik til også at omfatte virksomhedsobligationer, hvor politikken tidligere alene omfattede aktieinvesteringer. Listen over selskaber, som pensionskassen ikke må investere i, ajourføres løbende, og Mikael Rosenmejer kunne fortælle, at pensionskassen jævnligt henvender sig til virksomheder for at påvirke deres adfærd. Er dialogen ikke frugtbar, kan pensionskassen som sidste udvej sælge sine aktier i virksomheden. Det skete i 2011, hvor pensionskassen solgte sine aktier i den amerikanske supermarkedskæde Wal-Mart. Pensionsbanken som sikker havn Bestyrelsesformanden kunne også oplyse, at læger, der ikke er medlemmer af pensionskassen, fremover har adgang til et udvalg af bankens produkter. Udvidelsen af bankens kundekreds sker i forlængelse af et ønske fra medlemmerne på pensionskassens generalforsamling sidste år. Det ændrer dog ikke pensionskassens målsætning om at have en begrænset kreditrisiko. Det er derfor en forudsætning, at ikke-medlemmerne bl.a. har en pensionsopsparing på over kroner for at kunne få en kredit på kroner. Valg af bestyrelse Peter Lindholm, der er medlem af repræsentantskabet i Overlægeforeningen, FAS og Lægeforeningen, blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Han afløser Jens Lundby Frandsen, der har siddet i bestyrelsen i seks år og derfor ikke kunne genvælges. Ud af det samlede udlån på 4 mia. kr. har banken i de 20 år, den har eksisteret, kun tabt 7 mio. kr. Når det har kunnet lade sig gøre, er det fordi, vi kører en sund og fornuftig forretning, hvor vi kun låner ud til det, som den almindelige læge eller praktiserende læge har brug for, forklarede Mikael Rosenmejer. Mange kunder betragter da også banken som en sikker havn og placerer derfor store beløb i banken. Fortsat lave omkostninger Mikael Rosenmejer fortalte, at omkostninger til administration af pensionsordningerne er fastholdt på under 600 kr. om året pr. medlem, trods stigende LÆGERNES PENSIONsnyt juni 2012 Side 9

10 omkostninger til forberedelse af Solvens II. Det lave omkostningsniveau skyldes bl.a., at forskellige effektiviseringsprojekter i administrationen har haft den ønskede virkning. Afkast og solvens er afgørende 2011 var præget af store rentefald, som gav en betydelig gevinst på både renteforsikringer og obligationer, mens aktiemarkedet bød på udfordringer. Pensionskassens direktør Niels Lihn Jørgensen forklarede, at pensionskassen havde valgt at holde en lav aktievægt forud for de store kursfald på aktier i sensommeren. Det samlede formueafkast for 2011 blev på 11,6 pct., hvilket er det 8. bedste På kan du læse en redegørelse for de væsentligste beslutninger på generalforsamlingen, ligesom det fuldstændige referat kan læses på hjemmesiden. Læs mere på lpk.dk afkast ud af knap 40 pensionsselskaber. Niels Lihn Jørgensen understregede, at afkastet ikke kan vurderes på basis af et enkelt år, men skal ses over en flerårig periode. Hvis vi ser på den lange periode, , ligger vi p.t. på en tredjeplads ( ). Vi har ligget stabilt på en første-, andeneller tredjeplads igennem årene, sagde han og påpegede, at når det drejer sig om pension, er det mest relevant at se på det lange stræk. Ud over et godt og stabilt formueafkast, er pensionskassens mulighed for at leve op til sine forpligtelser af afgørende betydning. Direktøren forklarede det sådan: Risikoen for, at pensionskassens egenkapital går tabt, må ifølge reglerne højst være ½ pct. Det kræver et kapitalberedskab på godt 4,5 mia. kr. Der er rigelig margen, ca. 8,5 mia. kr., i kapitalberedskabet. Formandens beretning blev taget til efterretning, ligesom pensionskassens årsregnskab blev godkendt. Godt en time varede generalforsamlingen i Kolding, der i øvrigt i lighed med tidligere år blev holdt i forlængelse af Lægeforeningens møde samme sted. åbnings tider I PENSIONSKASSE OG BANK Du kan komme i kontakt med os alle hverdage på telefon : Mandag til torsdag mellem 9-16 Fredag mellem Du er også velkommen til at sende os en på (pensionskasse) eller (bank). Vi forsøger at besvare mails samme dag, som vi modtager dem. Hvis det ikke er muligt, giver vi dig besked om, hvornår du kan forvente svar på din henvendelse. Via har du adgang til en række selvbetjeningsfunktioner, som du kan benytte døgnet rundt. Du kan fx hente og sende elektroniske ansøgningsskemaer, gå i Webbank eller tjekke din pensionsordning på Din Pension. Side 10 LÆGERNES PENSIONsnyt juni 2012

11 blandt de bedste Afkastet du får undervejs, og det du betaler for at få forvaltet din pensionsordning, har stor betydning for, hvor meget du får udbetalt som pensionist. Pensionskassen har derfor fokus på begge dele. Hvert år betaler du et beløb til pensionskassen for at administrere din pensionsordning. Igennem flere år har Lægernes Pensionskasse haft de laveste omkostninger blandt pensionskasser og livsforsikringsselskaber set i forhold til de samlede pensionsindbetalinger. I 2011 var administrationsomkostningerne i Lægernes Pensionskasse på 1,2 pct. af medlemsbidragene og på 0,04 pct. af hensættelserne. Det er de laveste i branchen. Målt på omkostninger pr. medlem placerer pensionskassen sig bedre end gennemsnittet. Vi forventer dog ikke at komme blandt de allerbilligste målt på dette nøgletal, da vi har mange gamle ordninger, som typisk er mere komplicerede at administrere. Også når det gælder afkastet af de investerede pensionsmidler, klarer Lægernes Pensionskasse sig bedre end gennemsnittet af branchen og det gælder, uanset om der er tale om arbejdsmarkedspensionskasser eller de kommercielle pensionsselskaber. Pensionskassens afkast er mellem 0,6 og 1,3 pct.point bedre end gennemsnittet af branchen, afhængigt af hvor lang en periode der sammenlignes med. OMKOSTNINGER Pct. af pct. af medlems- hensæt- kr. pr. bidrag telser medlem Lægernes Pensionskasse 1,2 0, Akademikerpensionskasser (gns.) 2,7 0, Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.) 4,0 0, Kommercielle selskaber (gns.) 6,2 0, Branchen (gns.) 4,2 0, Kilde: Selskabernes årsregnskaber for 2011 samlet formueafkast i pct. (efter omkostninger) 5 år 10 år 15 ÅR 20 ÅR (2007- (2002- (1997- ( ) 2011) 2011) 2011) Lægernes Pensionskasse 4,9 6,4 7,7 8,3 Akademikerpensionskasser (gns.) 3,7 5,8 6,6 7,4 Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.) 3,9 5,9 6,5 7,1 Kommercielle selskaber (gns.) 4,6 5,9 6,5 7,2 Branchen (gns.) 4,0 5,8 6,4 7,1 Kilde: Kirstein Finansrådgivning HER KAN DU FÅ MERE AT VIDE er du i tvivl, om du har valgt den rigtige pensionsordning? Overvejer du snart at gå på alderspension? eller tænker du på, hvordan du kan finansiere køb af bolig eller praksis? Du kan læse meget mere i vores specialpjecer, som du kan hente på under "Publikationer". Her får du overblik og detaljerede oplysninger om pensionsog forsikringsspørgsmål samt grundig orientering om de produkter og muligheder, som pensionskassen og banken tilbyder. LÆGERNES PENSIONsnyt juni 2012 Side 11

12 siden sidst Her bringer vi et udpluk af nyhederne fra vores hjemmeside. På kan du løbende læse om de nyeste initiativer og se aktuelle meddelelser fra pensionskassen og banken. Magasinpost SMP ID-nr juni 2012 Pensionskassen får kapital retur fra banken Lægernes Pensionsbank har tilbagebetalt en del af sin kapital til bankens ejer, Lægernes Pensionskasse. Det er blevet muligt, da en lovændring i 2011 har nedbragt kapitalkravet til banken væsentligt. Det lavere krav til kapital betød, at bankens solvens blev mere end fordoblet og langt ud over, hvad der var behov for. i de forskellige mekaniske risikoanalyser, der udarbejdes om banksektoren. Analyserne tager ikke højde for, at Lægernes Pensionskasse uden problemer kan tilføre sin datterbank yderligere kapital, hvis det skulle blive nødvendigt. Lægernes Pensionsbank har balance mellem indlån og udlån, og banken har stort set ingen tab på sine kunder, der består af læger og deres husstande. En del af pensionskassens strategi er at drive bank, og pensionskassens medlemmer skal have fordel af banken uanset om de er kunder eller ej. Det betyder bl.a., at der ikke skal være bundet overflødig kapital i banken. Banken har derfor tilbagebetalt 865 mio. kr. til pensionskassen i juni Ændringen i bankens kapital får sandsynligvis indflydelse på vurderingen af banken Kombinationen af en finansiel stærk ejer og sund bankdrift igennem tyve år gør Lægernes Pensionsbank til et af Danmarks mest solide og sikre pengeinstitutter. Bankens basiskapital er nu på 542 mio. kr. Solvensen er 17 pct. mod det lovmæssige krav om 8 pct. NU FLYTTER VI Erfaringsudveksling, faglig sparring og administrative besparelser. Det er nogle af de fordele, som pensionskassen ser frem til at høste af sit kommende bofællesskab med Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP). Den 2. juli flytter de tre pensionskasser sammen i lejede lokaler i det nyopførte Flintholm Company House på Frederiksberg i København. Pensionskassen har i flere år arbejdet sammen JØP og DIP, bl.a. på investeringsområdet, og det er et væsentligt formål med flytningen at styrke samarbejdet i fremtiden. Flintholm Company House er nabo til trafikknudepunktet Flintholm Station, der knytter Metro, S-tog, Ringbanen og mange buslinjer sammen. Pensionskassen og banken får fremover adresse på Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg. Telefonnummer, faxnummer og -adresser vil være de samme som før flytningen. Esplanaden 8 A 1263 København K Telefon Fax Redaktion: Lægernes Pensionskasse Oplag: Design: Kontrapunkt A/S Layout og produktion: Rumfang / Kragh Kommunikation

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN

INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN Du får det bedste udbytte af pensionsmødet, hvis du er godt forberedt. Her er en række spørgsmål, som du bør stille dig selv inden mødet. HVAD ER FORMÅLET MED MØDET?

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere