Forbundet af Offentligt Ansatte, marts 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbundet af Offentligt Ansatte, marts 2003"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Metode og lovgivning Metode Baggrund og lovgivning 5 3. Udviklingen i antallet af arbejdsskader Det samlede antal anmeldte arbejdsskader Det samlede antal anerkendte arbejdsskader FOA er kraftigt overrepræsenteret Fordelingen på sektorer Sektorernes andel af anmeldelserne Sektorernes andel af anerkendelserne Sagsafgørelse og ulykkesårsag Afgørelsen på de anmeldte arbejdsskadesager Hvad skyldes ulykkerne? Arbejdsulykker fordelt efter méngrad og erhvervsevnetab Arbejdsulykker og méngrad Arbejdsulykker og erhvervsevnetab 20 Bilag 1. Anmeldte arbejdsskader fordelt efter afdelinger.. 22 Bilag 2. Anerkendte arbejdsskader fordelt efter afdelinger

3 1. Resumé Undersøgelsen af antallet af arbejdsskader blandt medlemmer af Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) i perioden er et resultat af en samkøring mellem Arbejdsskadestyrelsens register over anmeldte arbejdsskader og forbundets medlemsregister FIKS. Undersøgelsen er anmeldt og godkendt af Datatilsynet i Formålet med undersøgelsen har været at få belyst omfanget af arbejdsskader blandt forbundets medlemmer, og i hvilken vej udviklingen inden for dette område går. I det følgende gengives de vigtigst konklusioner af undersøgelsen: Udviklingen i antallet af anmeldte og anerkendte arbejdsskader går desværre i en anden retning for Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) end for øvrige grupper. I 2001 var der anmeldte arbejdsskader blandt medlemmer af FOA, hvilket er 587 flere anmeldte arbejdsskader end i For øvrige grupper blev der anmeldt arbejdsskader i 2001, hvilket er 765 færre anmeldelser end i Når man ser på, hvor mange af de anmeldte arbejdsskader, som bliver anerkendt, er mønstret tilsvarende. I 2001 blev der anerkendt arbejdsskader blandt FOA s medlemmer, hvilket er en stigning på 203 i forhold til For øvrige grupper blev der anerkendt arbejdsskader i 2001 mod , altså et fald på 247. I perioden ligger antallet af anmeldte arbejdsskader på mellem og for FOA medlemmer. Antallet af arbejdsskader, der bliver anerkendt ligger i perioden mellem og Disse niveauer gør, at forbundet, uanset om man måler ud fra anmeldelser eller anerkendelser, har mere end dobbelt så mange arbejdsskader, end det burde, i forhold til forbundets andel af arbejdsstyrken 1. Blandt de anmeldte arbejdsskader fra FOA medlemmerne er 60 pct. arbejdsulykker, 32 pct. erhvervssygdomme og 8 pct. pludselige løfteskader. Fordelingen svarer til øvrige gruppers. 1 Overrepræsentationen er målt i forhold til andelen af årige eksklusiv førtidspensionister. Da forbundet tidligere har konstateret en overhyppighed af førtidspensionister blandt sine medlemmer, hvor disse ikke skal sløre billedet.

4 Blandt de anerkendte arbejdsskader fra FOA medlemmer er 87 pct. arbejdsulykker, 12 pct. erhvervssygdomme og 1 pct. pludselige løfteskader. Fordelingen svarer til øvrige gruppers. Social- og sundhedssektorens andel, både med hensyn til de anmeldte og anerkendte arbejdsskader, er højere end sektorens andel af årige medlemmer. Andelen af arbejdsskader er ca. 70 pct., mens sektorens størrelse er ca. 63 pct. Der synes således at være en svagt forhøjet risiko for at få anmeldt og anerkendt en arbejdsskade, hvis man arbejder inden for denne sektor. Arbejdsulykkerne blandt forbundets medlemmer skyldes i knap halvdelen af tilfældene overbelastning, 47 pct. For øvrige grupper udgør overbelastning kun 22 pct. af de anmeldte arbejdsulykker. En større andel af de anmeldte overbelastningsskader afvises. Det bliver 43 pct., mens forbundet samlet set får afvist 30 pct. af anmeldelserne. For øvrige grupper afvises samlet set 23 pct. Selvom en større andel af overbelastningsskaderne afvises, er det i sammenlignet med 1998 blevet lettere at få anerkendt en overbelastningsskade. I 1998 var andelen af anmeldte overbelastningsskader, som blev afvist helt oppe på 50 pct. Typisk er der tale om, at medlemmerne får skader på ryggen. Af de anmeldte arbejdsulykker er knap 40 pct. af skaderne rygskader. I 71 pct. af arbejdsulykkerne fra FOA skyldes skaderne forstrækninger, mens forstrækninger blot udgør 49 pct. af de anmeldte arbejdsulykker for øvrige grupper. Hovedparten af arbejdsulykkerne blandt FOA s medlemmer giver ikke noget mén eller nedsættelse af erhvervsevnen. Af arbejdsulykkerne hos FOA giver 56 % ikke noget mén, mens 92 pct. ikke giver noget erhvervsevnetab. Mønstret svarer til for øvrige grupper.

5 2. Metode og lovgivning Der redegøres nedenfor kort for, hvordan samkøringen er lavet Metode Denne undersøgelse er resultatet af en samkøring af FOA s medlemsregister FIKS med Arbejdsskadestyrelsens register over anmeldte arbejdsskader for perioden 1998 til FIKS omfatter alle medlemmer af FOA, mens Arbejdsskadestyrelsens register omfatter de skader og sygdomme, som anmeldes til styrelsen. Det er FOA, som har anmeldt samkøringen til Datatilsynet, som efterfølgende har godkendt den i Det er Arbejdsskadestyrelsen som har lavet selve samkøringen, mens FOA har lavet analysen. Samkøringen er lavet ved, at FOA har leveret en fil med antallet af medlemmer i perioden 1. januar 1996 til 31. december Den pågældende fil er derefter, af Arbejdsskadestyrelsen, samkørt på baggrunde af cpr.nr. med Arbejdsskadestyrelsens register. Det har været nødvendigt at tage medlemmer med fra før 1998, da der godt kan være en tidsforskydning inden skaden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen Baggrund og lovgivning Arbejdsskadestyrelsen er en institution under Beskæftigelsesministeriet. Arbejdsskadestyrelsens hovedopgaver er fastlagt i lov om sikring mod følger af arbejdsskader, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 945 af 16. oktober Styrelsen træffer afgørelser i de arbejdsskadesager, der anmeldes til den. Det vil sige, at den tager stilling til, om de anmeldte skader skal anerkendes eller afvises efter loven. I de sager, der er anerkendt, skal der desuden tages stilling til spørgsmål om eventuel godtgørelse for varigt mén (de rent lægelige følger af arbejdsskaden), eventuel erstatning for tab af erhvervsevne og spørgsmålet om betaling eller refusion af eventuelle behandlingsudgifter. Arbejdsskadesager er ansøgningssager. Det betyder, at den tilskadekomne i forbindelse med anmeldelsen positivt skal tilkendegive, om anmeldelsen ønskes behandlet med henblik på eventuel erstatning efter arbejdsskadelovgivningen. De sager, hvor tilskadekomne ikke har ønsket at sager behandles i Arbejdsskadestyrelsen, er således ikke omfattet af denne statistik.

6 3. Udviklingen i antallet af arbejdsskader I det følgende gennemgås udviklingen i det samlede antal af anmeldte og anerkendte arbejdsskader i perioden Udviklingen splittes op på medlemmer og ikke medlemmer af FOA Det samlede antal anmeldte arbejdsskader Det fremgår af tabel 1, at det samlede antal anmeldte arbejdsskade er faldet fra 1998 til I 1998 var det samlede antal anmeldte arbejdsskader på , mens det i 2001 var på , altså et samlet fald på 587 eller 2 pct. Dette dækker imidlertid over en forskellig udvikling for henholdsvis medlemmer af Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) og øvrige. Mens antallet af anmeldte arbejdsskader samlet er faldet med 765 for øvrige grupper, er arbejdsskaderne steget med 178 eller 4 pct. for medlemmer af FOA. For FOA medlemmer er der kommet flere arbejdsulykker og flere erhvervssygdomme, hvilket er i modstrid med udviklingen blandt øvrige grupper. Tilmed er antallet af pludselige løfteskader steget kraftigere hos FOA end for øvrige. Tabel 1. Anmeldte arbejdsskader i perioden FOA Ulykker % Erhvervssygdomme % Løfteskader % Alle fra FOA % Ikke FOA Ulykker % Erhvervssygdomme % Løfteskader % Alle excl. FOA % Samlet Ulykker % Erhvervssygdomme % Løfteskader % Alle % Hovedparten af de anmeldte arbejdsskader fra medlemmer af FOA, nemlig 60 pct., er arbejdsulykker, 32 pct. er erhvervssygdomme og 8 pct. er pludselige løfteskader, jf. figur 1. Profilen er svarende til for øvriges anmeldelser.

7 Figur 1. Fordeling på sagstyper, anmeldte arbejdsskader blandt FOA medlemmer i 2001 Løfteskader 8% Erhvervssygd. 32% Ulykker 60% 3.2. Det samlede antal anerkendte arbejdsskader Tabel 2 viser udviklingen i antallet af anerkendte arbejdsskader i Mønstret der tegnede sig, når man kiggede på anmeldelser går igen hos anerkendelserne. Dette betyder, at samlet set er antallet af anerkendte arbejdsskader faldet, men at FOA isoleret set har fået anerkendt flere arbejdsskader i perioden 1998 til I 2001 blev der anerkendt arbejdsskader for FOA medlemmer, hvilket er 203 eller 10 pct. flere end i Tabel 2. Anerkendte arbejdsskader i perioden FOA Ulykker % Erhvervssygdomme % Løfteskader % Alle fra FOA % Ikke FOA Ulykker % Erhvervssygdomme % Løfteskader % Alle excl. FOA % Samlet Ulykker % Erhvervssygdomme % Løfteskader % Alle %

8 Af de anerkendte arbejdsskadesager i 2001 var 87 pct. arbejdsulykker, mens 12 pct. var erhvervssygdomme og 1 pct. pludselige løfteskader, jf. figur 2. Hvis profilen for henholdsvis anerkendelser og anmeldelser, figur 1 og 2, sammenholdes, kan det konstateres, at sandsynligheden for at få anerkendt en arbejdsulykke relativt set er bedre end for erhvervssygdomme og pludselige løfteskader. Profilen på de anerkendte arbejdsskader hos FOA s medlemmer svarer til profilen hos øvrige grupper. Figur 2. Fordeling på sagstyper, anerkendte arbejdsskader blandt FOA medlemmer i 2001 Løfteskader 1% Erhvervssydg. 12% Ulykker 87% 3.3. FOA er kraftigt overrepræsenteret FOA s andel af årige eksklusiv førtidspensionister udgør ca. 6 pct. i perioden , jf. figur 3. Idet FOA s andel af anmeldte arbejdsskadesager i perioden udgør pct., kan man konstatere, at forbundet er kraftigt overrepræsenteret med hensyn til arbejdsskadeanmeldelser. FOA har i perioden årligt knap anmeldte arbejdsskadesager ud af det samlede antal på ca Hvis forbundets andel svarede til dets størrelse, altså 6 pct., burde antallet af arbejdsskader årligt ligge på ca , jf. tabel 3.

9 Dette betyder, at FOA årligt har mere end dobbelt så mange arbejdsskadesager, som det burde. Risikoen for at få anmeldt en arbejdsskade er altså mere end dobbelt så stor for medlemmer i FOA. Figur 3. FOA s andel af arbejdsstyrken og anmeldte arbejdsskadesager i FOA Øvrige 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 6% Andel af årige 86% 14% Andel af anmeldte arbejdsskader Note: Andelen af årige er opgjort eksklusiv førtidspensionister. Tabel 3. FOA s overrepræsentation mht. arbejdsskader målt ud fra anmeldelser Anmeldte arbejdsskader excl. FOA Anmeldte arbejdsskader FOA Anmeldte arbejdsskader i alt Det forventelige antal anmeldte arbejdsskader FOA, 6 pct Overrepræsentation for FOA Overrepræsentation for FOA, pct. 127 % 134 % 132 % 144 % Hvis man i stedet ser forbundets overrepræsentation målt ud fra anerkendelserne er overrepræsentationen stadig mere end det dobbelte, jf. tabel 4.

10 Tabel 4. FOAs overrepræsentation mht. arbejdsskader målt ud fra anerkendelser Anerkendte arbejdsskader excl. FOA Anerkendte arbejdsskader FOA Anerkendte arbejdsskader i alt Det forventelige antal anerkendte arbejdsskader FOA, 6 pct Overrepræsentation for FOA Overrepræsentation for FOA, pct. 111 % 118 % 118 % 137 %

11 4. Fordelingen på sektorer Nedenfor vil fokus være på FOA s fire sektorer. Der vil blive set på sektorernes andel af de anmeldte og anerkendte arbejdsskader. I bilag 1 og 2 findes afdelingsoversigter over anmeldte og anerkendte arbejdsskader Sektorernes andel af anmeldelserne Figur 4. viser fordelingen af de anmeldte arbejdsskader for medlemmer af FOA i 2001 på de fire sektorer. Fordelingen på sektorer stemmer nogenlunde overens med sektorernes medlemsandele. Dog udgør social- og sundhedspersonalets andel en højere andel, end hvad sektorens andel af de årige medlemmer 2 ville tilsige (63 pct.). Der synes således at være en lidt højere risiko for at få anmeldt en arbejdsskade inden for Social- og sundhedssektoren. Sektorfordelingen over anmeldte arbejdsskader er stort set identisk i perioden 1998 til Figur 4. Sektorfordeling over anmeldte arbejdsskader i 2001 Uoplyst 2% Teknik- og service 7% Køkken- og rengøring 8% Pædagogisk 15% Social- og sundhed 68% I tabel 6. er de anmeldte arbejdsskadesager fordelt ud på de 3 sagstyper og sektorer. Pædagogisk sektor og Social- og sundhedssektoren har begge haft et stigende antal anmeldte ar årige medlemmer eksklusiv førtidspensionister.

12 bejdsskader i perioden. Køkken- og rengøringssektoren og Teknik- og servicesektoren har derimod begge haft et faldende antal anmeldte arbejdsskader. Det skal bemærkes, at i Køkken- og rengøringssektoren er halvdelen af de anmeldte arbejdsskader erhvervssygdomme. Dette forhold er atypisk både i forhold til de øvrige tre sektorer og for ikke FOA grupper, hvor den dominerende sagstype er arbejdsulykker. Selvom arbejdsulykker som sagt er den dominerende sagstype for de øvrige tre sektorer er andelen af anmeldte erhvervssygdomme dog væsentlig højere inden for Pædagogisk sektor sammenlignet med Social- og sundhedssektoren og Teknik- og servicesektoren. Tabel 6. Anmeldte arbejdsskader i perioden for FOA medlemmer fordelt på sektorer Køkken- og rengøring Ulykker % Erhvervssygdomme % Løfteskader % I alt % Pædagogisk Ulykker % Erhvervssygdomme % Løfteskader % I alt % SOSU Ulykker % Erhvervssygdomme % Løfteskader % I alt % Teknik- og service Ulykker % Erhvervssygdomme % Løfteskader % I alt % 4.2 Sektorernes andel af anerkendelserne Af figur 5. fremgår det, at Køkken- og rengøringssektoren og Pædagogisk sektor får anerkendt lidt færre arbejdsskader end der anmeldes. For medlemmer i Køkken- og rengøringssektoren anmeldes der 8 pct., og der anerkendes 7 pct.. For medlemmerne i den Pædagogiske sektor er tallene 15 pct. og 13. pct. Det modsatte er tilfældet for medlemmer i henholdsvis Social- og sundhedssektoren og Teknik- og servicesektoren, idet der her anerkendes en højere andel af arbejdsskader, end der anmeldes.

13 I forhold til sektorens størrelse er der også flere anerkendte arbejdsskader indenfor Social- og sundhedssektoren. Sektorfordelingen over anerkendte arbejdsskader er stort set identisk i perioden 1998 til Figur 5. Sektorfordeling over anerkendte arbejdsskader blandt FOA medlemmer i 2001 Teknik- og service 8% Uoplyst 2% Køkken- og rengøring 7% Pædagogisk 13% Social- og sundhed 71% Mønstret for sektorerne kunne stemme overens med, at det er vanskeligere at få anerkendt erhvervssygdomme som arbejdsskader, hvilket udgjorde en relativ stor andel af anmeldelserne fra medlemmer i Køkken og rengøringssektoren og Pædagogisk sektor. Afvigelserne er imidlertid så små, at der skal advares mod at betone mønstret for kraftigt.

14 5. Sagsafgørelse og ulykkesårsag I det følgende ses der nærmere på, hvilken afgørelse de anmeldte arbejdsskader får, og hvad årsagen til ulykkerne fortrinsvis er Afgørelsen på de anmeldte arbejdsskadesager Tabel 7. viser anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme i perioden for medlemmer af FOA fordelt efter sagens kendelse. Cirka hver tredje anmeldte arbejdsulykke bliver afvist om end tendensen går i retning af, at flere arbejdsulykker blandt forbundets medlemmer anerkendes, 31 pct. blev afvist i 1998 mod 36 pct. i Ydermere ses, at tre ud af fire anmeldte erhvervssygdomme afvises. Endelig kan konstateres, at en langt større andel af arbejdsskadesagerne anerkendes og henlægges eller er under behandling i Der er her tale om, at sagerne endnu ikke er færdig behandlet. Tabel 7. Anmeldte arbejdsskadesager for FOA medlemmer fordelt efter kendelse i Ulykker Erhvervsevnetabserstatning og méngodtgørelse 229 (8 %) 208 (7 %) 123 (4 %) 21 (1 %) Kun erhvervsevnetabserstatning 6 (0 %) 1 (0 %) 3 (0 %) 0 (0 %) Kun méngodtgørelse 551 (19 %) 583 (20 %) 685 (24 %) 411 (14 %) Efterladteerstatning 1 (0 %) 1 (0 %) 1 (0 %) 1 (0 %) Anerkendt uden erstatning 644 (22 %) 670 (23 %) 597 (21 %) 435 (15 %) Anerkendt og henlagt eller under behandling 377 (13 %) 409 (14 %) 518 (18 %) (36 %) Henlagt uden anerkendelse 71 (2 %) 68 (2 %) 54 (2 %) 55 (2 %) Afvist (36 %) 945 (33 %) 863 (30 %) 928 (31 %) Stadig under behandling 3 (0 %) 4 (2 %) 2 (0 %) 47 (2 %) I alt (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) Erhvervssygdomme Erhvervsevnetabserstatning og méngodtgørelse 42 (3 %) 48 (3 %) 29 (2 %) 8 (1 %) Kun erhvervsevnetabserstatning 7 (0 %) 2 (0 %) 2 (0 %) 0 (0 %) Kun méngodtgørelse 134 (9 %) 172 (12 %) 141 (9 %) 113 (7 %) Efterladteerstatning 2 (0 %) 0 (0 %) 1 (0 %) 0 (0 %) Anerkendt uden erstatning 51 (3 %) 46 (3 %) 52 (3 %) 33 (2 %) Anerkendt og henlagt eller under behandling 6 (0 %) 18 (1 %) 17 (1 %) 51 (3 %) Henlagt uden anerkendelse 24 (2 %) 48 (3 %) 32 (2 %) 36 (2 %) Afvist (82 %) (77 %) (82 %) (76 %) Stadig under behandling 5 (0 %) 1 (0 %) 4 (4 %) 142 (9 %) I alt (100 %) (100 %) (100 %) (100 %)

15 Ved at sammenligne tabel 7 med tabel 8, ses det, at en større andel af arbejdsulykkerne og erhvervssygdommene afvises for medlemmer af FOA sammenlignet med for øvrige grupper. Andelen af arbejdsulykker, der blev afvist i 2001 var blandt FOA medlemmer 31 pct., mens det for øvrige grupper var 23 pct. Tabel 8. Anmeldte arbejdsskadesager for ikke FOA medlemmer fordelt efter kendelse i Ulykker Erhvervsevnetabserstatning og méngodtgørelse (6 %) 949 (5 %) 625 (3 %) 145 (1 %) Kun erhvervsevnetabserstatning 15 (0 %) 13 (0 %) 7 (0 %) 4 (0 %) Kun méngodtgørelse (20 %) (23 %) (23 %) (15 %) Efterladteerstatning 71 (0 %) 58 (0 %) 55 (0 %) 43 (0 %) Anerkendt uden erstatning (25 %) (23 %) (22 %) (17 %) Anerkendt og henlagt eller under behandling (15 %) (15 %) (16 %) (30 %) Henlagt uden anerkendelse 444 (2 %) 387 (2 %) 385 (2 %) 420 (2 %) Afvist (22 %) (21 %) (23 %) (23 %) Stadig under behandling 59 (0 %) 46 (0 %) 41 (0 %) 440 (2 %) I alt (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) Erhvervssygdomme Erhvervsevnetabserstatning og méngodtgørelse 436 (3 %) 318 (3 %) 223 (2 %) 64 (1 %) Kun erhvervsevnetabserstatning 55 (0 %) 33 (0 %) 32 (0 %) 5 (0 %) Kun méngodtgørelse (10 %) (10 %) (11 %) 948 (8 %) Efterladteerstatning 58 (0 %) 72 (1 %) 67 (1 %) 38 (0 %) Anerkendt uden erstatning 376 (3 %) 391 (3 %) 379 (3 %) 240 (2 %) Anerkendt og henlagt eller under behandling 63 (0 %) 53 (0 %) 134 (1 %) 279 (2 %) Henlagt uden anerkendelse 502 (4 %) 490 (4 %) 425 (3 %) 414 (3 %) Afvist (79 %) (78 %) (78 %) (73 %) Stadig under behandling 33 (0 %) 40 (0 %) 42 (0 %) (11 %) I alt (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) 5.2. Hvad skyldes ulykkerne? Af tabellerne 9. og 10. fremgår det, at langt flere af de anmeldte arbejdsulykker i 2000 for medlemmer af FOA skyldes overbelastning. Op mod halvdelen af arbejdsulykkerne blandt forbundets medlemmer skyldes overbelastning, mens denne ulykkes årsag kun udgør 22 pct. for øvrige grupper. Årsagen til, at der er taget udgangspunkt i året 2000, skyldes en del af sagerne i 2001 endnu ikke er færdigbehandlede.

16 Da der i 2000 blev afvist 580 af de arbejdsulykker, som skyldtes overbelastning, giver dette afvisningsprocent på 43 pct. Afvisningsprocenten for medlemmer, hvis arbejdsulykker skyldtes fald var kun 10 pct. i 2000, og samlet så vi i tabel 7, at der blev afvist 30 pct. Man kan således slutte, at det er relativt svært at få anerkendt overbelastningsskaderne. Tabel 9. Anmeldte arbejdsulykker for FOA-medlemmer fordelt efter ulykkens årsag i Ulykkens årsag Erhvervsevnetabserstat ning og méngodtgørelse Kun erhver vsevne tabserstat ning Efterla d- teerstat ning Kun méngodtgørelse Anerkendt uden erstatning Anerkendt og henlagt eller under behand ling Henlagt uden anerkendelse Afvist Stadig under behand ling Fald % Styrt % Faldende genst % Sportskader % Stødt på genst % Skåret eller klemt % Trafikulykker % Overbelastning % Ekstreme temp % Drukning, kvæln % Elektricitet % Skadelige stoffer % Støj % Psykisk chok % Vold % Ulykker i øvrigt % Uoplyst % I alt % Alle Mønstret er imidlertid det, at en større andel af overbelastningsulykkerne anerkendes idag, idet andelen der blev afvist i 1998 var på 50 pct. og i 1999 på 48 pct. og altså i pct.

17 Tabel 10. Anmeldte arbejdsulykker for ikke FOA medlemmer fordelt efter ulykkens årsag i Ulykkens årsag Erhverv sevnetab serstatning og méngodtg. Kun erhverv sevne tabsersta tning Kun méngodtgørelse Efter ladteerst atning Anerkendt uden erstatning Anerkendt og henlagt el. under behand ling Henlagt uden anerkendelse Afvist Stadig under behan dling Fald % Styrt % Faldende genst % Sportskader % Stødt på genst % Skåret eller klemt % Trafikulykker % Overbelastning % Ekstreme temp % Drukning, kvæln % Elektricitet % Skadelige stoffer % Støj % Psykisk chok % Vold % Ulykker i øvrigt % Uoplyst % I alt % Alle Af de anmeldte arbejdsulykker fra medlemmer af FOA er 71 pct. forstrækninger, hvilket for øvrige grupper kun er 49 pct., jf. tabel 11 og 12. Tabel 11. Anmeldte arbejdsulykker for FOA medlemmer fordelt efter skadens art og skadens kendelse i Ulykkens årsag Erhverv sevnetab serstatning og méngodtg. Kun erhverv sevne tabsersta tning Kun méngodtgørelse Efter ladteerst atning Anerkendt uden erstatning Anerkendt og henlagt el. under behand ling Henlagt uden anerke ndelse Afvist Stadig under behand ling Sår, snit m.v % Amputation % Brud % Hudafskrabninger % Forstrækning % Discusprolaps % Hjernelidelse % Forbrændinger % Forgiftninger % HIV % AIDS % Død ved kvæst % Andet og par % Uoplyst % I alt % Alle

18 Tabel 12. Anmeldte arbejdsulykker for ikke FOA medlemmer fordelt efter skadens art og kendelse i 2000 Ulykkens årsag Erhver vsevnet abserstatning og méngodtgørelse Kun erhver v- sevnetabserstat ning Kun méngodtgørelse Efterladteerst atning Anerkendt uden erstatning Anerkendt og henlagt eller under behan dling Henlagt uden anerkendelse Afvist Stadig under behandling Sår, snit m.v % Amputation % Brud % Hudafskrabninger % Forstrækning % Discusprolaps % Hjernelidelse % Forbrændinger % Forgiftninger % HIV % AIDS % Død ved drukn % Død ved. kvæst % Andet og par % Uoplyst % I alt % Alle Det kan konstateres, at ca. 40 pct. af alle arbejdsulykker blandt FOA s medlemmer er rygskader, jf. tabel 13. Andelen er ganske vist faldet svagt sammenlignet med 1998, men er stadig klart dominerende. Samtidig kan det konstateres, at andelen af rygskader som afvises, er højere end blandt øvrige skader. Antallet af ulykker, der afvises, er faldende. Tabel 13. Anmeldte arbejdsulykker for FOA medlemmer fordelt efter skadens placering Skadens placering Ulykker Ulykker Ulykker Ulykker Afvisningspct Afvisningspct Afvisningspct Afvisningspct Ryg % 47% % 46% % 39% % 40% Skulder % 33% % 28% % 32% % 29% Knæ 206 7% 31% 208 7% 29% 197 7% 28% 239 8% 29% Fingre 151 5% 15% 163 6% 14% 161 6% 11% 169 6% 17% Psykiske skader 159 5% 45% 148 5% 36% 152 5% 38% 147 5% 35% Hals m.m % 19% 95 3% 18% 100 4% 17% 102 3% 24% Fod 77 3% 12% 79 3% 14% 72 3% 18% 77 3% 22% Håndled 60 2% 43% 86 3% 27% 76 3% 22% 74 2% 22% Tænder 33 1% 18% 45 2% 9% 36 1% 22% 69 2% 12% Albue 51 2% 31% 58 2% 36% 58 2% 38% 58 2% 40% Hånd 52 2% 23% 62 2% 23% 52 2% 19% 56 2% 16% Underarm 45 2% 22% 49 2% 33% 30 1% 10% 55 2% 38% Øvrige % 25% % 21% % 22% % 24% Alle % 36% % 33% % 30% % 31%

19 6. Arbejdsulykker fordelt efter méngrad og erhvervsevnetab I det følgende undersøges om der blandt de anerkendte arbejdsulykker fra medlemmer af FOA er et anderledes mønster med hensyn til graden af mén og tabet af erhvervsevne i forhold til øvrige grupper Arbejdsulykker og méngrad Det ses af tabel 14, at 56 pct. af de anerkendte arbejdsulykker for FOA medlemmer i 2000 blev vurderet til ikke at give nogen mén. For øvrige grupper var andelen med en méngrad på nul 59 pct., jf. tabel 15. Specielt sår, snit mv. fører i mere end 70 pct. af tilfældene både blandt FOA medlemmer og blandt øvrige grupper ikke til nogen mén. Generelt er der ikke den store afvigelse i, hvad mén arbejdsulykkerne blandt FOA medlemmer giver sammenlignet med øvrige. Tabel 14. Anerkendte arbejdsulykker for FOA medlemmer fordelt på skadens art og méngrad i Samlet méngrad Skadestype >=16 Uoplyst Sår, snit m.v Amputation Brud Hudafskrabninger Forstrækning Discusprolaps Hjernelidelse Forbrændinger Forgiftninger HIV AIDS Død ved kvæstelser Andet og par Uoplyst I alt (pct.) % % % % 51 3 % 1 0 % 58 3 % 39 2 % 9 0 % Alle %

20 Tabel 15. Anerkendte arbejdsulykker for ikke FOA medlemmer fordelt på skadens art og méngrad i Samlet méngrad Skadestype >=16 Uoplyst Sår, snit m.v Amputation Brud Hudafskrabninger Forstrækning Discusprolaps Hjernelidelse Forbrændinger Forgiftninger HIV AIDS Død ved drukning Død ved kvæstelser Andet og par Uoplyst I alt (pct.) % % % % % 2 0 % % % 42 0 % Alle % 6.2. Arbejdsulykker og erhvervsevnetab Tabel 16 og 17 viser de anerkendte arbejdsulykker blandt FOA s medlemmer og øvrige gruppers i 2000 fordelt efter tabet af erhvervsevne. Det ses, at langt hovedparten af arbejdsulykkerne ikke giver nogen nedsættelse af erhvervsevne, jf. tabel 16 og 17. Af arbejdsulykkerne blandt FOA medlemmer giver 92 pct. ikke noget erhvervsevnetab, mens tallet er 94 pct. blandt øvrige grupper. Det kan konstateres, at profilen med hensyn til erhvervsevnetab blandt FOA s medlemmer stort set er identisk med øvrige gruppers.

21 Tabel 16. Anerkendte arbejdsulykker for FOA medlemmer fordelt på skadens art og erhvervsevnetab i Tabel 17. Anerkendte arbejdsulykker for ikke FOA medlemmer fordelt på skadens art og erhvervsevnetab i Erhvervsevnetabspct. Skadestype Uoplyst Alle >65 Sår, snit m.v Amputation Brud Hudafskrabninger Forstrækning Discusprolaps Hjernelidelse Forbrændinger Forgiftninger HIV AIDS Død ved kvæstelser Andet og par Uoplyst I alt (pct.) % 18 1 % 60 3 % 18 1 % 2 0 % 18 1 % 25 1 % 4 0 % 4 0 % % Erhvervsevnetabspct. Skadestype Uoplyst Alle >65 Sår, snit m.v Amputation Brud Hudafskrabninger Forstrækning Discusprolaps Hjernelidelse Forbrændinger Forgiftninger HIV AIDS Død ved drukning Død ved kvæstelser Andet og par Uoplyst I alt (pct.) % 96 1 % % 82 1 % 34 0 % 69 1 % % 30 0 % 44 0 % %

22 Bilag 1. Anmeldte arbejdsskader fordelt på afdelinger Nedenfor er antallet af anmeldte arbejdsskader fra medlemmer af FOA i perioden fordelt efter afdeling. Afdeling Plu. løfteskad. Plu. løfteskad. Plu. løfteskad. Plu. løfteskad. Ulykker Erhvervssygd. Ulykker Erhvervssygd. Ulykker Erhvervssygd. Ulykker Erhvervssygd. Afd.1- Storkøbenh FOA Aabenraa FOA Aalborg FOA Bornholm FOA Brønderslev FOA Esbjerg FOA Fredericia FOA Frederikshavn FOA Frederikssund FOA Helsingør FOA Herning FOA Hillerød FOA Hjørring FOA Hobro FOA Holbæk FOA Holstebro FOA Horsens FOA Kalundborg FOA Kolding FOA Køge FOA Middelfart FOA Morsø FOA Møn FOA Nykøbing F FOA Næstved FOA Odense FOA Odsherred-Svinninge FOA Randers FOA Ringsted FOA Roskilde FOA SOSU FOA Silkeborg FOA Skive FOA Slagelse FOA Svendborg FOA Sydsjælland FOA Sønderborg FOA Thisted FOA Tønder

23 FOA Varde FOA Vejle FOA Vestlolland FOA Viborg FOA Vojens FOA Århus FOA Østlolland K.L.S LFS T.F I alt

24 Bilag 2. Anerkendte arbejdsskader fordelt på afdelinger Nedenfor er antallet af anerkendte arbejdsskader fra medlemmer af FOA i perioden fordelt efter afdeling. Afdeling Plu. løfteskad. Plu. løfteskad. Plu. løfteskad. Plu. løfteskad. Ulykker Erhvervssygd. Ulykker Erhvervssygd. Ulykker Erhvervssygd. Ulykker Erhvervssygd. Afd.1- Storkøbenh FOA Aabenraa FOA Aalborg FOA Bornholm FOA Brønderslev FOA Esbjerg FOA Fredericia FOA Frederikshavn FOA Frederikssund FOA Helsingør FOA Herning FOA Hillerød FOA Hjørring FOA Hobro FOA Holbæk FOA Holstebro FOA Horsens FOA Kalundborg FOA Kolding FOA Køge FOA Middelfart FOA Morsø FOA Møn FOA Nykøbing F FOA Næstved FOA Odense FOA Odsherred-Svinninge FOA Randers FOA Ringsted FOA Roskilde FOA SOSU FOA Silkeborg FOA Skive FOA Slagelse FOA Svendborg FOA Sydsjælland FOA Sønderborg FOA Thisted FOA Tønder

25 FOA Varde FOA Vejle FOA Vestlolland FOA Viborg FOA Vojens FOA Århus FOA Østlolland K.L.S LFS T.F I alt

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 2000-2009 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen 4 2. Resumé 5 3. Udviklingen i anmeldte arbejdsskader 6 4. Udviklingen i anerkendte arbejdsskader

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

ledige har fået brev om akutberedskab

ledige har fået brev om akutberedskab 8. november 2012 Michel Klos 42.000 ledige har fået brev om akutberedskab Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge.

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb A-Dagpenge Aktuel måling 3 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Aug 201 333 - samme periode sidste år Aug 201 3 Kommunale udgifter pr.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Kort fortalt 19-12-17 Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner i de 78 kommuner, der pt. indgår

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2016

Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2010 til 2016. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1. Uddannelseshjælp Aktuel måling 1 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere