- For et Middelfart over Middel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- For et Middelfart over Middel"

Transkript

1 - For et Middelfart over Middel Valgprogram for

2 Indholdsfortegnelse Indledning til SFs valgprogram i Middelfart kommune... 3 Demokrati... 4 Beskæftigelse... 5 Miljø- og klimapolitik... 7 Børneområdet... 9 Ungeområde Skolepolitik Kultur og fritid Ældre og handicappede Socialpolitik Teknisk område Turisme Økonomi

3 Indledning til SFs valgprogram i Middelfart kommune SF i Middelfart kommune arbejder på et værdigrundlag indeholdende fællesskaber, lige muligheder, grøn omtanke og brydning af den negative sociale arv. I de seneste fire år har SF gjort en forskel i hele Middelfart kommune. Vi har arbejdet for skånsomme besparelser, små skattestigninger frem for store nedskæringer, og vi har skabt udviklingsarbejde på en lang række områder. Samtidig har vi stemt imod forslag som har været principielle for SF så som lukning af Udby behandlingshjem og uambitiøse vindmølleplaner. I denne byrådsperiode har vi også stået uden for det seneste budgetforlig, hvor der blev givet skattelettelser til erhvervslivet uden at skabe arbejdspladser. Vi søger altid kompromisset for at gennemføre mest muligt SF-politik, men ved spild af penge på unødvendige skattelettelser, vil vi altid kunne tage forbehold. Fremtidens velfærd, nye fællesskaber, den grønne omstilling, skabelse af arbejdspladser og fokus på socialt udsatte vil også være kerneværdier for den kommende byrådsperiode. For SF skal by og land udvikles i sammenhæng, og de nære tilbud skal, så vidt muligt, bevares eller videreudvikles. Hele SF-Middelfarts valgprogram er en måde at skabe en Middelfart kommune over Middel, hvor velfærden er over landsgennemsnittet og borgernes tilfredshed er i top. Giv SF din stemme og vi vil arbejde for en Middelfart kommune over Middel! 3

4 Demokrati SF arbejder for at udbygge og forbedre borgernes inddragelse i kommunens stadige udvikling; skabe større forståelse mellem befolkningsgrupper og ikke mindst større åbenhed og tilgængelighed i beslutningsprocesser. SF vil arbejde for følgende: At kommunen følger meroffentlighed, således at åbenheden i kommunen er større end angivet i offentlighedsloven. At byrådsmøder også bliver net-transmitteret - flere borgere skal kunne følge det lokale demokrati. At ungdomsrådet bliver høringsberettiget, hvis de ønsker dette. At Middelfart kommune arbejder med borgerbudget-tanken, hvor lokalområder selv kan bestemme over en mindre pulje penge. At forældrebestyrelser, brugerråd og lignende har maksimal indflydelse. At kommunens medarbejdere har større medbestemmelse på eget arbejde. 4

5 Beskæftigelse Med kommunalreformen og den seneste lovændring er beskæftigelsesindsatsen overfor de forsikrede ledige også blevet et kommunalt anliggende. Også i Middelfart Kommune er der etableret et jobcenter, som bl.a. skal varetage den opgave, som tidligere blev varetaget af den statslige arbejdsformidling. I SF-Middelfart mener vi, at kommunalisering vil forringe mulighederne for en effektiv beskæftigelsesindsats. Det vil på sin vis være på plads med en ændring af lovgivningen. Men indtil det er sket, vil vi arbejde for, at den kommunale beskæftigelsesindsats bliver så effektiv som muligt. Alle tal peger på, at uddannelse er vejen til en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor bør uddannelse have en høj prioritet i den lokale beskæftigelsesindsats. I SF-Middelfart vil vi gå forrest, når det handler om at leve op til målsætningen om, at 95 % af de unge i 2015 skal have ungdomsuddannelse. Og vi vil ikke acceptere, at unge tilbydes job eller aktivering uden et uddannelsesmæssigt sigte. I SF-Middelfart vil vi gå forrest i gennemførelsen af en samlet kommunal handlingsplan for at nå 95 % -målsætningen. SF-Middelfart vil endvidere arbejde for, at selve jobformidlingen opnår en høj kvalitet. Dette vil vi bl.a. opnå ved: at inddrage det lokale beskæftigelsesråd gå i dialog/entrere med A-kasserne sikre de ansatte i jobcentrene ordentlige arbejdsvilkår og den nødvendige uddannelse. SF-Middelfart vil sikre at de kommunale opgaver, bliver udført at lokale håndværkere, bl.a. ved at udbyde store opgaver i mindre etaper, så selv den lille mester kan magte opgaven. Til gengæld vil vi så forlange at alle skal arbejde efter en dansk overenskomst. Ligeledes skal vi sikre at der blive oprettet lære/elevpladser, således at vi ikke står i en situation, hvor vi mangler faglærte. SF-Middelfart vil arbejde for at lokale skattekroner, kommer tilbage i lokale lommer, og således skaber et økonomisk kredsløb, der giver vækst. 5

6 En god beskæftigelsespolitik indebærer, at alle får mulighed for tilknytning til en arbejdsplads, ung som gammel, rask som syg, både i fuldtidsstilling, deltidsstilling, fleksjob eller elevplads, men det kræver at alle gør en indsats. SF-Middelfart vil gå forrest i dette arbejde. SF vil arbejde for følgende: Aktivering skal være meningsfyldt. Skabe en effektiv jobindsats imellem jobcenter, a-kasser og inddrage det lokale beskæftigelsesråd. Ledige og syge skal mødes med tillid. Udbud af bygningsopgaver skal ske i fagentrepriser i stedet for totalentrepriser. Sociale klausuler skal tælle ved valg af virksomhed. Renovering og nybyggeri skal kickstarte og holde gang i beskæftigelsen. Kommunen skal oprette flere elev- og praktikpladser. Uddannelse som giver arbejdspladser. Alle skal have mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet. 6

7 Miljø- og klimapolitik SF har i regeringen medvirket til, at der er blevet vedtaget en ambitiøs miljø - og klimapolitik. SF Middelfart vil tage naturens parti, også når der er interessekonflikter. Vi ønsker, at kommunen skal arbejde for at blive CO2 neutral. Det betyder, at arbejdet med energirenoveringer skal intensiveres, der skal mere vedvarende energi, og kommunens transportbehov skal baseres på energi- og miljørigtige løsninger. Borgere der lokalt vil indføre ordninger baseret på vedvarende energi skal støttes. Kommunen har mange smukke naturområder, de skal udvides og beskyttes. Borgere med gode ideer på naturområdet skal støttes, og der skal oplyses om naturpleje. I samarbejde med lodsejerne skal der i Ejby Mose skabes et stort, sammenhængende og tilgængeligt bynært naturområde. Hindsgavl Dyrehave og aktivitetshuset i tilknytning hertil er et stort aktiv for kommunens borgere. Kommunens institutioner bl.a. børnehaver og skoler får imidlertid ikke tilstrækkelig glæde af Dyrehaven, da der ikke går bus derud, SF mener det skal løses, enten i form af kollektiv trafik eller en kommunal bus. Vi vil have udvidede beskyttelseszoner ved vandboringer, så vi har rent drikkevand også i fremtiden. Der må ikke bruges sprøjtegift på kommunens arealer, og kommunale arealer, der bortforpagtes, skal dyrkes økologisk. Når det gælder miljøtilsyn og miljøgodkendelser af landbrug og industri, skal kommune tage naturens parti gennem en restriktiv forvaltning SF Middelfart vil på alle områder tage naturens parti ved at arbejde for: At gøre Middelfart kommune CO2 neutral. Stop klimaforandringer! Mere vedvarende energi i form af vindmøller, solvarme, biogas og jordvarme. At støtte borgere, der lokalt vil indføre ordninger baseret på vedvarende energi. At kommunens transportbehov baseres på energi- og miljørigtige løsninger. At udvide og beskytte naturområderne i kommunen. At støtte borgernes gode ideer på naturområdet og rådgive og oplyse borgerne om naturpleje. Bynært og tilgængeligt naturområde i Ejby Mose. Bus til Hindsgavl Dyrehave. 7

8 At sikre tilgængelighed til kommunens naturområder. Flere stier, naturlegepladser og shelters Sikring af rent drikkevand ved skovrejsning og beskyttelseszoner. Forbud mod brugen af sprøjtegift på kommunale arealer og tilskynde borgerne til ikke at sprøjte i private haver. At kommunen får en grøn indkøbspolitik. Effektiv kontrol af landbrug og virksomheder At kommunalt ejede arealer kun bortforpagtes med klausul om at jorden skal dyrkes økologisk. 8

9 Børneområdet En god start på livet er afgørende for et menneskes chancer fremadrettet. Det er i barndommen og ungdommen at individerne formes og fællesskaber påbegyndes. Børn og unge i Middelfart kommune skal have det bedste afsæt til resten af livet. SF vil skabe de bedste rammer for børnefamilierne samt gøre Middelfart kommune mere interessant for ungdommen. På pasningsområdet skal der være mulighed for at forældrene kan vælge mellem dagpleje og vuggestue. Igennem de senere år har vi fået vuggestuepladser rundt i hele kommunen. Fremtidens opgave bliver at sikre uddannelse til både dagplejere og pædagogerne og sikre renoverede daginstitutioner samt legestuer. I børnehaverne står især normeringen og fleksible åbningstider højt på dagsordenen, således at børnene trives bedst muligt. På dagplejeområdet er især læreplaner, sparring på tværs samt en ordentlig gæstedagpleje af stor betydning. Forældrene skal samtidig nemt og let kunne overskue den enkelte dagplejers fokus om det er sproglig stimulering, ekstra udendørsfokus eller kost som er i spil, så skal profiludvikling af dagplejerne give et hurtigt signal til forældrene. SF ser gerne at der er en forskellighed af børnehaver. Nogle kan have fokus på naturen, andre på de kreative sider og flere kan ganske enkelt være den nære børnehave i lokalområdet. For SF er daginstitutioner og børnepasning en offentlig opgave. Ingen firmer, bør tjene penge på børnene og den bedste mulighed for at bevare offentlige institutioner er ved at satse på kvalitet, moderne bygninger og børnenes trivsel. Samtidig skal vores daginstitutioner være økonomisk overskueligt for forældrene i kommunen og det kræver en kamp for at taksterne bevares på det nuværende niveau. SF arbejder samlet for følgende på børneområdet Renovering af daginstitutioner og legestuer. Bedre normering og mere fleksible åbningstider i børnehaverne. Profiludvikling af den enkelte dagplejer og samlet profil af legestuerne. Efteruddannelse af både pædagoger og dagplejere. En gæstedagpleje med tryghed og bekendthed. Gode udendørsfaciliteter og gerne flere natur eller skovbørnehaver. At institutionerne er og forbliver en offentlig opgave. Fleksible og alsidige pasningstilbud. 9

10 At søskende tilbydes plads i samme daginstitution. At taksterne på børnepasning ikke stiger. Læreplaner skal have fokus på sprogstimulering. 10

11 Ungeområde På ungdomsområdet har vi allerede et ungdomshus og et ungdomsråd som nogle af kernepunkterne. Desværre er der fortsat rigtig mange unge som flytter væk fra kommunen efter endt ungdomsuddannelse. SF vil gerne fokusere på, at gøre Middelfart kommune til en større uddannelseskommune, hvor nicheuddannelseslinjer indenfor f.eks. oplevelsesøkonomi eller biologi kunne give universiteterne et fantastisk udgangspunkt i Middelfart. Hele kommunen skal også gøres mere spændende for unge mennesker, hvor et levende cafemiljø i Middelfart bliver suppleret med events i mindre bysamfund og gode koncerter i ungdomshuset. Flere unge skal finde ungdomshuset spændende og ungdomsrådet skal inddrages i alle ungdomssager og selv få lov at sætte en dagsorden. Unges fritidsliv skal have ordentlige rammer, hvor ungdomshuset sikrer oplevelser og koncerter, men Middelfart kommune skal også fortsat have et levende foreningsliv og kulturelle oplevelser til unge mennesker. Undergrundsmusik og alternative sportsmuligheder, vil SF gerne støtte op omkring. Samtidig skal kriminalitet, slagsmål og stoffer bekæmpes med SSP samarbejdet og ansættelse af yderligere en SSP konsulent, vil være en stor fordel i arbejdet med unge på grænsen af kriminalitet. SF arbejder for følgende på ungdomsområdet: At Middelfart tiltrækker en række uddannelsesinstitutioner herunder mindre universitetsuddannelser og oprettelsen af en universitetsafdeling. Tiltrækning af cafemiljøer til selve Middelfart by. Ungdomshuset skal fortsætte en positiv udvikling. Ungdomsrådet skal høres i alle ungdomssager. Et aktivt foreningsliv i hele kommunen. Få kulturelle oplevelser til hele kommunen og flere koncerter samt events. Få stoffer og kriminalitet ud af kommunen ansættelse af ekstra SSP konsulent. 11

12 Skolepolitik For SF er uddannelse en af grundsøjlerne til at skabe lige muligheder for den enkelte borger i Middelfart kommune. Første skridt i uddannelsesverdenen er folkeskolen. Kommunerne skal inden august 2014, have indført den vedtagne skolereform. Denne reform stiller store krav til efteruddannelse af lærerne, pædagogerne og lederne hvis det skal lykkes at forbedre folkeskolen. Samtidig stiller det krav til renovering af skolerne, så hver enkel skole fremstår moderne, indrettet til fleksibilitet og med tilstrækkelig arbejdsplads til både eleverne og personalet. Folkeskolereformen læner sig opad helhedsskole-tanken. Derfor vil SF gerne medvirke til at eleverne får fuldt udbytte af skoletiden og samtidig vil vi gerne give eleverne fri i fritiden. Lektier i fritiden bør være meget begrænset og mulighederne for også at kunne dyrke sin interesse i fritiden, skal være af stor betydning. Skolebestyrelserne er forældrenes mulighed for indflydelse. Bestyrelserne skal inddrages i skolereformsarbejdet. De skal også have udvidet muligheder for at prioritere midlerne, når skolereformen er indført. Elevrådene skal også mærke mere indflydelse. Eleverne skal kunne prioritere en bestemt del af budgettet på den enkelte skole. I skolereformen kan timerne udover minimumstimerne i fagopdelt undervisning, blive erstattet af timer med to voksne eller to lærere i dansk og matematik i 1-3. klasse samt i særligt belastede klasser i 4-9. klasse. SF arbejder for, at Middelfart kommunes skoler søger dispensation til at få to voksne gerne to lærere med i undervisningen, således at den enkelte elev får mere tid med underviseren og de voksne samt at klassens trivsel og faglighed øges. Folkeskolerne i vores kommune skal kunne udfordre eleverne igennem differentieret undervisning, hvor to lærere eller to voksne afsætter tid til hver enkel elevs behov og skaber ro i klasserne. Dette er samtidig et led til at inkludere flere i klassernes fællesskab og den enkelte skoles fællesskab. SFO-personalet skal i samarbejde med skolen, kunne varetage pædagogiske opgaver og være medvirkende til, at indskolingen skaber rammerne for trivsel og kammeratskaber i klasserne og på tværs af klasserne. SFO-brugerbetaling efter skoletiden er i øjeblikket på 1932 kr. pr. måned, hvilket SF gerne ser nedsat, hvis økonomien tillader dette. Brugerbetalingen bør ideelt være så lav som muligt, da det giver bedre forudsætninger for deltagelse i tilbuddene efter skolen. 12

13 Vi tror ikke på at alle kan inkluderes i samme undervisningslokale. Specielundervisningen og specielskoletilbud skal derfor ydes til eleverne med særlige behov. Skolerne får tildelt ressourcer efter en model. Denne model vil SF kiggere nærmere på, således at incitamentet til at hjælpe eleven, ikke betvivles af det økonomiske incitament for skolelederen. Vores viden på specielområdet igennem videncenteret i Aulby, skal videreformidles til specielviden på hver enkel skole. Skolerne kan risikere at lave knopskydning af specieltilbud, hvorfor større grupper skal sikres ét koordinerende tilbud i samarbejde mellem videncenteret og ungdomsskolen. Folkeskolerne i Middelfart kommune skal have forskelligartede samarbejdspartere, hvor 10. klasse i endnu højere grad sammenlægges med ungdomsskolens virke og skaber interesselinjer for unge. 10. klasse ser SF som et udviklings år, hvor eleverne får afklaret og opbygget endnu flere evner til at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor indgår brobygning og samarbejde med uddannelsesstederne som en naturlig del af 10. klasse. Folkeskolerne skal generelt sikre elevernes kompetencer til at kunne skrive, læse og regne inden 9. klasse afsluttes. Samtidig skal det sikre den enkelte elev bliver udfordret kreativt, innovativt og bliver sikret kompetencer i medborgerskab og praktiske øvelser. Timernes kvalitet er i højsædet for SF. Kvalitet gælder også ved vikartimer, som forekommer i skolerne. Lige nu kan mange studenter gå ind i undervisningen som vikarer, uden at have de fornødne kompetencer til at skabe de bedste vilkår for eleverne. SF ønsker at give vikardækningen mere kvalitet ved kun at have lærere, lærerstuderende og andre med undervisningserfaring til at kunne optages som vikarer. Samtidig vil vi gerne lette skolernes bureaukrati ved at indføre en online database for vikarerne, så skolerne har et fælles vikarkorps og nemmere kan finde den mest egnede vikar til timedækningen. En anden af forudsætningerne for en god skoledag og en større indlæringsevne, er en varieret og sund kost i skoletiden. Boderne på de enkelte skoler skal arbejde hen imod en sund og økologisk kost, som alle kan købe til en fornuftig pris. SF arbejder for følgende på folkeskoleområdet og SFO-området: At have et alsidigt og varieret skoletilbud både store og små skoler. Renovering og modernisering af skolerne. 13

14 Skolebestyrelserne skal inddrages og have udvidet prioriteringsmuligheder. Elevernes demokrati skal opgraderes bestemte beløb bestemmes af eleverne. Flere 2-lærerordninger i folkeskolerne. En dialogorienteret indføring af skolereformen. Fokus på trivsel og elevernes faglige og kreative sider. Samling af 7-9. klasse på færre overbygningsskoler og tydelige profillinjer. Mere efteruddannelse af lærerne, pædagogerne og lederne gerne via lokalaftaler med faggrupperne. Skolernes ressourcetildeling bør tilpasses den individuelle skole og sikre at kassetænkning udebliver. At lektiecafeer kan tilbydes net-baseret og at elevernes fritid bliver mest muligt lektiefri. IT hjælpemidler i skolerne og mulighed for e-bøger. Elevernes undervisningsmaterialer skal være tidssvarende. 10. klasse skal videreudvikles i tættere samarbejde med ungdomsskolen og ungdomsuddannelserne. Specielundervisningsviden skal integreres på hver enkel skole En opdateret skolepolitik med ambitioner om mere kvalitet i undervisningen og med ambitionen om at bryde den negative sociale arv. Professionaliseret vikardækning og fælles online vikarkorps til skolerne Afbureaukratisering af skolerne og elevplanerne. Inddragelse af musikskolens kompetencer i folkeskolen og styrkelse af musikskolens tilbud. Kantiner på alle skolerne. Et sundt, varieret og økologisk madtilbud på den enkelte skole. Nytænkning af SFO-tilbuddet i forbindelse med skolereformen og lavere brugerbetaling. 14

15 Kultur og fritid Kulturlivet skaber oplevelser og underholdning. Det bør ikke være forbeholdt for én bestemt gruppe i samfundet, men derimod være bredt funderet. I Middelfart kommune findes kulturoplevelser både i idrætslivet, forsamlingshuse, på museer, biblioteker, udstillinger og ved koncerter. Vi skal være bedre til at skabe en ambitiøs kulturpolitik for kommunen, hvor borgerne udfordres på begreber om kunst. Således kan dekorativ graffiti være kunst, som borgerne fremover kan nyde i det offentlige rum. Vi har teatre i nabokommunerne, men mangler alligevel lokale alternativer. Et forslag kunne være, at få støttet op om gadeteater og lignende, hvilket kommunen kunne gøre i forbindelse med kulturfestivallen i trekantsområdet. For SF at se, så kan Middelfart kommune spare penge ved kun at være koblet på kulturaftalen for trekantsområdet, da aftalen understøtter vores område. Derimod får vi ikke nok ud af kulturaftale Fyn, hvor mange arrangementer forbigår Middelfart kommune. Hele kulturaspektet kan tænkes sammen med kreativitet i folkeskolen, hvor unge med interesser for kultur-skabende resultater, kan få udstillet malerier, billedkunst eller noget helt tredje. Samtidig ser SF gerne, at forsamlingshusene og bibliotekerne bliver endnu større medarrangører af foredrag, oplevelser og undervisning. Hvis det kræver et større tilskud til forsamlingshusene og en kulturkoordinator ved bibliotekerne, så er SF villige til at se på økonomien. Aktiviteter kan også skabes ved søgning af puljer og fonde til Walker-festivallen på ungdomshuset, men vi kan så sandelig også få mere liv i byerne ved at idrætslivet får en profil som sundhedskulturbærere for andre borgere i vores kommune. På den måde tænker vi tværgående og forebyggelse tænkes sammen med kultur. SF er også interesseret i udformningen af naturen og byrummene, så begge dele understøtter et aktivt menneske i bevægelse, som kan få nemmere adgang til kultur, viden om lokalhistorien og bedre oplevelser i fritiden. Lokalarkiverne kan sagtens medtænkes i processen. Alene i forbindelse med skolereformen i 2014, er foreningerne påtænkt en langt større rolle i skolerne end i dag. Dog er der også et særkende ved denne del af fritiden, da Danmark er foreningernes land. Rigtig mange af os er medlem af en eller flere foreninger, hvor vi gerne gør en stor indsats og bidrager til frivilligt arbejde. 15

16 SF vil gerne støtte op om foreningerne ved at give bedre mødelokaler og handicapvenlige lokaler i Bakkehuset i Middelfart by. Samtidig vil vi gerne støtte foreningernes økonomi ved at hjælpe med støtte-ansøgninger og sammenbringe virksomheder og foreninger, hvor et samarbejde giver mening. De frivillige ledere skal møde en åben kommune, hvis bureaukrati er minimalt. Fritiden skal også bestå af klubber for børn- og unge, hvor ungdomsklubber gerne må have mere åbent og oprettelse af juniorklubber skal ske, hvis der opstår behov. Ungdomsskolen i Middelfart kommune er meget værdifuld og dækker et stort behov. Den årlige musical er et tilløbsstykke, som vi alle kan være stolte af. Musicallen og selve ungdomsskolen er medvirkende til at udvikle unges engagement og medborgerskab. Samtidig vil SF gerne afsætte en mindre foreningspulje til at dække socialt udsatte børns kontingenter og udgifter ved foreningsdeltagelse, for at skabe positive oplevelser og varige relationer. Både vores kultur og fritidsliv bør være mere tilgængeligt for befolkningen. Lokale tv-udsendelser og tv-stationer skal være tilgængelige for alle kommunens borgere. SF vil arbejde for følgende i Middelfart kommune: At Bakkehuset bliver gennemrenoveret og gjort mere handicapvenligt. Oprettelse af foreningspulje til udsatte unge. Styrkelse af kreativiteten i folkeskolen. En ambitiøs kulturpolitik også på tværs af Lillebælt. Klubtilbud og Juniorklubber i hele kommunen Støtte til ungdomsskolens aktiviteter herunder den årlige musical. 16

17 Ældre og handicappede SF vil arbejde for at der er så få hjemmehjælpere som muligt, tilknyttet den enkelte borger. Det skal give en mere stabil dagsrytme og mere tryghed for den enkelte borger. Det bør være muligt at den samme hjemmehjælper, både kan foretage rengøring og personlig pleje, hvorved det undgås at der kommer flere forskellige personer, med forskellige opgaver i de ældres hjem. Der skal være tid til samtale og nærvær. Velfærdsteknologi kan indføres, hvor det er i overensstemmelse med den ældres ønske. Ældre og handicappede skal have mulighed for at deltage i forebyggende aktiviteter og kulturelle arrangementer. Dette giver mere livskvalitet og mere sundhed, som alle kan nyde godt af. Borgere med forskellig kulturel og etnisk baggrund respekteres i forhold til kostvaner og religiøse handlinger. Alle mennesker har forskellige behov, men skal kunne rummes indenfor fælleskabets rammer. SF vil også gerne have en hurtig sagsbehandling ved tildeling af hjælpemidler og støtteforanstaltninger, så den ældre hurtigst muligt, får den påkrævede støtte. Maden på institutionerne skal være veltilberedt, velsmagende, sund og nærende, gerne tilberedt på stedet. Udeboende ældre skal have mulighed for at spise sammen med andre i forskellige fællesskaber. Prisen for maden skal være rimelig. Hjemmeboende ældre og handicappede skal have hjælp til indkøb efter eget ønske. Dagsrytmen på institutionerne skal tilrettelægges efter den enkelte ældres behov. Ældre og handicappede skal have mulighed for at pleje private interesser og mulighed for at komme ud i frisk luft. Plejecentrene skal være åbne for alle borger til arrangementer, for derigennem at sikre en varieret dagligdag, for beboerne på plejecentrene. Vi skal sikre løbende efteruddannelse for personalet, for derigennem at dygtiggøre og fastholde alle personalegrupper. 17

18 Der skal være mulighed for at kombinere professionel og frivillig arbejdskraft på centrene, til glæde for beboerne og de ansatte, dog med hensyntagen til de specifikke arbejdsopgaver der udføres af det fagligt uddannede personale. Folk med psykiatriske lidelser eller som er udviklingshæmmet, skal behandles ud fra et positivt syn, hvor den enkeltes ressourcer bliver bragt i spil. Vi har allerede glimrende tilbud i Ung nu, perronen og multihuset. Disse tilbud skal tilpasses brugernes behov i forhold til åbningstider og udfoldelsesmuligheder. SF arbejder for: At sikre hurtig sagsbehandling ved tildeling af hjælpemidler og støtteforanstaltninger. Mere frihed til ældre frivillige plejetestamenter! Mere tid til samtale og nærvær med borgeren. Mulighed for deltagelse i forebyggende aktiviteter og kulturelle arrangementer. Respekt for den enkeltes kultur og religion i forhold til kostvaner og dagsrytme. Få hjemmehjælpere tilknyttet den enkelte borger. Velfærdsteknologi til ældre, kan indføres efter den enkeltes ønsker og behov. Åbne plejehjem ved arrangementer mere inddragelse af omverdenen. Maden på institutionerne skal være velsmagende gerne tilberedt på stedet! Prisen for maden skal være rimelig. Alle psykiatriske tilbud skal tilpasses brugernes behov både angående indholdet og åbningstiderne. Ungnu og multihuset skal have ressourcer til at hjælpe endnu mere. Alle positive ressource skal bringes i spil hos personer med dårlig psyke. 18

19 Socialpolitik SF vil arbejde for mere lighed, mere retfærdighed, medmenneskelighed og solidaritet. Vi vil arbejde for tidlig indsats og forebyggelse på alle områder. Det sparer mange menneskelige ressourcer og økonomiske ressourcer i sidste ende. Jo tidligere vi er opmærksom på problemer med børn/unge, jo før kan vi sætte ind med forskellige hjælpeforanstaltninger og derved undgå, fordyrende tiltag senere i livet. Det betyder at sundhedsplejen skal udbygges til at være opsøgende, støttende og vejledende. I institutionerne skal der sættes ind overfor børn med anden etnisk herkomst, i form af sprogstimulering og støtte til forældrene. For unge skal der være tilbud i fællesskaber, for at undgå kriminalitet og misbrug. Gode sociale tilbud til alle borgere i kommunen, spredt over hele kommunen. Dette til oparbejdelse af fællesskaber, for at undgå isolation, ensomhed og social ulighed. Dette opnås ved at stille lokaler til rådighed og oprette selvhjælpsgrupper. Det frivillige arbejde skal støttes, så vi får endnu flere med i fællesskabet. Det kan både være frivillige organisationer, frivillige mentorordninger eller foreningsarbejdet, som vil supplere den kommunale indsats på området. Alle borgere skal have et så meningsfyldt liv som muligt. Vi skal være lydhører overfor personer med sociale, fysiske eller psykiske problemer og sætte ind med forebyggende tiltag for at undgå recidiv. Væresteder skal være tilgængelige for alle, med åbningstider der tilgodeser de forskellige gruppers behov. Sundhed skal tænkes ind i alle aspekter af tiltag. Genoptræning og fysisk aktivitet skal etableres så hurtigt som muligt efter hospitalsophold og med en varighed der minimerer tilbagefald. SF arbejder for: En forebyggende og tidlig indsats, der bryder den negative sociale arv. Sundhedsplejen skal styrkes og være opsøgende. Spredning af gode sociale tilbud i hele kommunen ingen skal være ensomme eller mærke en social ulighed. Støtte til frivilligt arbejde med socialt udsatte. 19

20 Mere lighed, retfærdighed og medmenneskelighed. At sundhed indarbejdes på alle områder især i arbejdet med socialt udsatte. At gentræning skal minimere tilbagefald efter hospitalsophold. At rusmiddelcenteret og mentorordninger skal få unge ud af misbrug og kriminalitet. 20

21 Teknisk område Den kollektive trafik skal forbedres. Det skal være muligt at kunne pendle til de omkringliggende byer uden at skulle have egen bil. Busserne skal passe til togdriften og vi skal arbejde meget for at bevare de mindre lokalstationer. Priserne skal være overkommelige og der skal være rabatordninger til børn og unge, samt mulighed for at bruge rejsekortet. Teletaxi skal udbredes og være let tilgængelig. Der skal mere information omkring ordningen. Det koster en del at vedligeholde vejnettet, men investeringerne betyder mere sikkerhed, især for cyklister. Vi skal have ordnet vejene og have flere cykelstier, gerne med intelligent lys, som tænder når cyklisterne kører på strækningen. I det hele taget skal stisystemet udbygges til gavn for de mange motionister og af sikkerhedsmæssige grunde. Vintervedligehold skal effektiviseres, så saltning ikke forekommer unødvendigt. Både cykelstier, gadearealer og veje skal holdes ryddet for sne og is, så sikkerheden er i top. Vores lystbådehavne skal være attraktive, det betyder god service, rene og pæne områder og gode landfaciliteter. Vi skal kunne tilbyde et varieret udbud af kommunale byggegrunde. Det strækker sig fra godt beliggende erhvervsjord, til byggemodnet jord til parcelhuse eller andelsboligbyggeri. For at beholde de unge i byen, skal der være ungdomsboliger med mindst 2 rum, til rimelige penge. Der bør være en hurtig, effektiv sagsbehandling til firmaer der kunne ønske at etablere sig i kommunen. En god sagsbehandling giver et godt ry og tiltrækker endnu flere virksomheder. Det samme gælder om kommunens infrastruktur. Det gode arbejde med energirenovering af kommunale bygninger skal fortsætte, ligesom arbejdet med besparelser på gadebelysningen skal videreføres. Genbrugspladsernes åbningstid skal udvides for at tilgodese erhvervslivet og der skal arbejdes endnu mere for at genbruge affaldsmængderne, hvor der gerne må tænkes mere kreativt. Storskrald-ordningerne skal være smidige, og gerne omfatte flere emner. En hundeskov i nærheden af Middelfart by er efterspurgt blandt mange hundeejere og hundeelskere. SF vil derfor gerne lade sig inspirere af hundeskoven i Ejby, så et lignende projekt kan realiseres i nærheden af Middelfart by. 21

22 Vores brandvæsen fungerer godt, men muligheden for et udvidet samarbejde med Fredericia bør undersøges nærmere. SF arbejder for følgende: Den kollektive trafik skal forbedres. Rabatordning til børn- og unge ved kollektiv transport. Flere cykelstier i hele kommunen. Effektiv sagsbehandling til erhvervsvirksomheder, der ønsker at etablere sig i Middelfart kommune. Genbrugspladsens åbningstider skal tilpasses brugernes behov. Bedre styring af vintervedligeholdelse. Cykelstier prioriteres ved snerydning. Storskraldordninger skal være smidige og gerne omfatte flere emner. En hundeskov i nærheden af Middelfart by efter inspiration fra Ejby! At brandvæsnets tid udnyttes effektivt udvidet samarbejde med Fredericia bør også undersøges nærmere. 22

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Kommunalbestyrelsen i Albertslund ser det som væsentligt, at der er sammenhæng i børns og unges liv. Børn og unge påvirkes af mange forskellige voksne: Forældre,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

HVAD ER LYDENS BY SKOLE?

HVAD ER LYDENS BY SKOLE? HVAD ER LYDENS BY SKOLE? RESUME Lydens By Skole er et projekt, der med lyd og akustik skaber innovative løsninger for forbedret læringsmiljø og fagligt udbytte. Lydens By Skole er et ambitiøst projekt,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

DU har ret til velfærd

DU har ret til velfærd Kommunevalg 2013 DU har ret til velfærd Enhedslistens politik er både rød og grøn på alle velfærdsområder i din kommune. I denne folder sætter vi fokus på fem udvalgte områder. Grøn bæredygtig vækst Enhedslisten

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Faaborg- Midtfyn. Valgprogram: Liberal Alliance vil:

Faaborg- Midtfyn. Valgprogram: Liberal Alliance vil: Liberal Alliance er Danmarks eneste liberale parti vi vil sænke skatten for både borgere og virksomheder. Vi vil have færre forbud og regler og vi vil reformere arbejdsmarkedet, så Danmark bliver ved med

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

HELHEDSSKOLEN EN DEL AF FREMTIDENS FOLKESKOLE

HELHEDSSKOLEN EN DEL AF FREMTIDENS FOLKESKOLE HELHEDSSKOLEN EN DEL AF FREMTIDENS FOLKESKOLE Helhedsskolen vejen til en sammenhængende dag med undervisning, leg og læring for eleverne Befolkningens uddannelsesniveau er alfa og omega for den danske

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere