- For et Middelfart over Middel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- For et Middelfart over Middel"

Transkript

1 - For et Middelfart over Middel Valgprogram for

2 Indholdsfortegnelse Indledning til SFs valgprogram i Middelfart kommune... 3 Demokrati... 4 Beskæftigelse... 5 Miljø- og klimapolitik... 7 Børneområdet... 9 Ungeområde Skolepolitik Kultur og fritid Ældre og handicappede Socialpolitik Teknisk område Turisme Økonomi

3 Indledning til SFs valgprogram i Middelfart kommune SF i Middelfart kommune arbejder på et værdigrundlag indeholdende fællesskaber, lige muligheder, grøn omtanke og brydning af den negative sociale arv. I de seneste fire år har SF gjort en forskel i hele Middelfart kommune. Vi har arbejdet for skånsomme besparelser, små skattestigninger frem for store nedskæringer, og vi har skabt udviklingsarbejde på en lang række områder. Samtidig har vi stemt imod forslag som har været principielle for SF så som lukning af Udby behandlingshjem og uambitiøse vindmølleplaner. I denne byrådsperiode har vi også stået uden for det seneste budgetforlig, hvor der blev givet skattelettelser til erhvervslivet uden at skabe arbejdspladser. Vi søger altid kompromisset for at gennemføre mest muligt SF-politik, men ved spild af penge på unødvendige skattelettelser, vil vi altid kunne tage forbehold. Fremtidens velfærd, nye fællesskaber, den grønne omstilling, skabelse af arbejdspladser og fokus på socialt udsatte vil også være kerneværdier for den kommende byrådsperiode. For SF skal by og land udvikles i sammenhæng, og de nære tilbud skal, så vidt muligt, bevares eller videreudvikles. Hele SF-Middelfarts valgprogram er en måde at skabe en Middelfart kommune over Middel, hvor velfærden er over landsgennemsnittet og borgernes tilfredshed er i top. Giv SF din stemme og vi vil arbejde for en Middelfart kommune over Middel! 3

4 Demokrati SF arbejder for at udbygge og forbedre borgernes inddragelse i kommunens stadige udvikling; skabe større forståelse mellem befolkningsgrupper og ikke mindst større åbenhed og tilgængelighed i beslutningsprocesser. SF vil arbejde for følgende: At kommunen følger meroffentlighed, således at åbenheden i kommunen er større end angivet i offentlighedsloven. At byrådsmøder også bliver net-transmitteret - flere borgere skal kunne følge det lokale demokrati. At ungdomsrådet bliver høringsberettiget, hvis de ønsker dette. At Middelfart kommune arbejder med borgerbudget-tanken, hvor lokalområder selv kan bestemme over en mindre pulje penge. At forældrebestyrelser, brugerråd og lignende har maksimal indflydelse. At kommunens medarbejdere har større medbestemmelse på eget arbejde. 4

5 Beskæftigelse Med kommunalreformen og den seneste lovændring er beskæftigelsesindsatsen overfor de forsikrede ledige også blevet et kommunalt anliggende. Også i Middelfart Kommune er der etableret et jobcenter, som bl.a. skal varetage den opgave, som tidligere blev varetaget af den statslige arbejdsformidling. I SF-Middelfart mener vi, at kommunalisering vil forringe mulighederne for en effektiv beskæftigelsesindsats. Det vil på sin vis være på plads med en ændring af lovgivningen. Men indtil det er sket, vil vi arbejde for, at den kommunale beskæftigelsesindsats bliver så effektiv som muligt. Alle tal peger på, at uddannelse er vejen til en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor bør uddannelse have en høj prioritet i den lokale beskæftigelsesindsats. I SF-Middelfart vil vi gå forrest, når det handler om at leve op til målsætningen om, at 95 % af de unge i 2015 skal have ungdomsuddannelse. Og vi vil ikke acceptere, at unge tilbydes job eller aktivering uden et uddannelsesmæssigt sigte. I SF-Middelfart vil vi gå forrest i gennemførelsen af en samlet kommunal handlingsplan for at nå 95 % -målsætningen. SF-Middelfart vil endvidere arbejde for, at selve jobformidlingen opnår en høj kvalitet. Dette vil vi bl.a. opnå ved: at inddrage det lokale beskæftigelsesråd gå i dialog/entrere med A-kasserne sikre de ansatte i jobcentrene ordentlige arbejdsvilkår og den nødvendige uddannelse. SF-Middelfart vil sikre at de kommunale opgaver, bliver udført at lokale håndværkere, bl.a. ved at udbyde store opgaver i mindre etaper, så selv den lille mester kan magte opgaven. Til gengæld vil vi så forlange at alle skal arbejde efter en dansk overenskomst. Ligeledes skal vi sikre at der blive oprettet lære/elevpladser, således at vi ikke står i en situation, hvor vi mangler faglærte. SF-Middelfart vil arbejde for at lokale skattekroner, kommer tilbage i lokale lommer, og således skaber et økonomisk kredsløb, der giver vækst. 5

6 En god beskæftigelsespolitik indebærer, at alle får mulighed for tilknytning til en arbejdsplads, ung som gammel, rask som syg, både i fuldtidsstilling, deltidsstilling, fleksjob eller elevplads, men det kræver at alle gør en indsats. SF-Middelfart vil gå forrest i dette arbejde. SF vil arbejde for følgende: Aktivering skal være meningsfyldt. Skabe en effektiv jobindsats imellem jobcenter, a-kasser og inddrage det lokale beskæftigelsesråd. Ledige og syge skal mødes med tillid. Udbud af bygningsopgaver skal ske i fagentrepriser i stedet for totalentrepriser. Sociale klausuler skal tælle ved valg af virksomhed. Renovering og nybyggeri skal kickstarte og holde gang i beskæftigelsen. Kommunen skal oprette flere elev- og praktikpladser. Uddannelse som giver arbejdspladser. Alle skal have mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet. 6

7 Miljø- og klimapolitik SF har i regeringen medvirket til, at der er blevet vedtaget en ambitiøs miljø - og klimapolitik. SF Middelfart vil tage naturens parti, også når der er interessekonflikter. Vi ønsker, at kommunen skal arbejde for at blive CO2 neutral. Det betyder, at arbejdet med energirenoveringer skal intensiveres, der skal mere vedvarende energi, og kommunens transportbehov skal baseres på energi- og miljørigtige løsninger. Borgere der lokalt vil indføre ordninger baseret på vedvarende energi skal støttes. Kommunen har mange smukke naturområder, de skal udvides og beskyttes. Borgere med gode ideer på naturområdet skal støttes, og der skal oplyses om naturpleje. I samarbejde med lodsejerne skal der i Ejby Mose skabes et stort, sammenhængende og tilgængeligt bynært naturområde. Hindsgavl Dyrehave og aktivitetshuset i tilknytning hertil er et stort aktiv for kommunens borgere. Kommunens institutioner bl.a. børnehaver og skoler får imidlertid ikke tilstrækkelig glæde af Dyrehaven, da der ikke går bus derud, SF mener det skal løses, enten i form af kollektiv trafik eller en kommunal bus. Vi vil have udvidede beskyttelseszoner ved vandboringer, så vi har rent drikkevand også i fremtiden. Der må ikke bruges sprøjtegift på kommunens arealer, og kommunale arealer, der bortforpagtes, skal dyrkes økologisk. Når det gælder miljøtilsyn og miljøgodkendelser af landbrug og industri, skal kommune tage naturens parti gennem en restriktiv forvaltning SF Middelfart vil på alle områder tage naturens parti ved at arbejde for: At gøre Middelfart kommune CO2 neutral. Stop klimaforandringer! Mere vedvarende energi i form af vindmøller, solvarme, biogas og jordvarme. At støtte borgere, der lokalt vil indføre ordninger baseret på vedvarende energi. At kommunens transportbehov baseres på energi- og miljørigtige løsninger. At udvide og beskytte naturområderne i kommunen. At støtte borgernes gode ideer på naturområdet og rådgive og oplyse borgerne om naturpleje. Bynært og tilgængeligt naturområde i Ejby Mose. Bus til Hindsgavl Dyrehave. 7

8 At sikre tilgængelighed til kommunens naturområder. Flere stier, naturlegepladser og shelters Sikring af rent drikkevand ved skovrejsning og beskyttelseszoner. Forbud mod brugen af sprøjtegift på kommunale arealer og tilskynde borgerne til ikke at sprøjte i private haver. At kommunen får en grøn indkøbspolitik. Effektiv kontrol af landbrug og virksomheder At kommunalt ejede arealer kun bortforpagtes med klausul om at jorden skal dyrkes økologisk. 8

9 Børneområdet En god start på livet er afgørende for et menneskes chancer fremadrettet. Det er i barndommen og ungdommen at individerne formes og fællesskaber påbegyndes. Børn og unge i Middelfart kommune skal have det bedste afsæt til resten af livet. SF vil skabe de bedste rammer for børnefamilierne samt gøre Middelfart kommune mere interessant for ungdommen. På pasningsområdet skal der være mulighed for at forældrene kan vælge mellem dagpleje og vuggestue. Igennem de senere år har vi fået vuggestuepladser rundt i hele kommunen. Fremtidens opgave bliver at sikre uddannelse til både dagplejere og pædagogerne og sikre renoverede daginstitutioner samt legestuer. I børnehaverne står især normeringen og fleksible åbningstider højt på dagsordenen, således at børnene trives bedst muligt. På dagplejeområdet er især læreplaner, sparring på tværs samt en ordentlig gæstedagpleje af stor betydning. Forældrene skal samtidig nemt og let kunne overskue den enkelte dagplejers fokus om det er sproglig stimulering, ekstra udendørsfokus eller kost som er i spil, så skal profiludvikling af dagplejerne give et hurtigt signal til forældrene. SF ser gerne at der er en forskellighed af børnehaver. Nogle kan have fokus på naturen, andre på de kreative sider og flere kan ganske enkelt være den nære børnehave i lokalområdet. For SF er daginstitutioner og børnepasning en offentlig opgave. Ingen firmer, bør tjene penge på børnene og den bedste mulighed for at bevare offentlige institutioner er ved at satse på kvalitet, moderne bygninger og børnenes trivsel. Samtidig skal vores daginstitutioner være økonomisk overskueligt for forældrene i kommunen og det kræver en kamp for at taksterne bevares på det nuværende niveau. SF arbejder samlet for følgende på børneområdet Renovering af daginstitutioner og legestuer. Bedre normering og mere fleksible åbningstider i børnehaverne. Profiludvikling af den enkelte dagplejer og samlet profil af legestuerne. Efteruddannelse af både pædagoger og dagplejere. En gæstedagpleje med tryghed og bekendthed. Gode udendørsfaciliteter og gerne flere natur eller skovbørnehaver. At institutionerne er og forbliver en offentlig opgave. Fleksible og alsidige pasningstilbud. 9

10 At søskende tilbydes plads i samme daginstitution. At taksterne på børnepasning ikke stiger. Læreplaner skal have fokus på sprogstimulering. 10

11 Ungeområde På ungdomsområdet har vi allerede et ungdomshus og et ungdomsråd som nogle af kernepunkterne. Desværre er der fortsat rigtig mange unge som flytter væk fra kommunen efter endt ungdomsuddannelse. SF vil gerne fokusere på, at gøre Middelfart kommune til en større uddannelseskommune, hvor nicheuddannelseslinjer indenfor f.eks. oplevelsesøkonomi eller biologi kunne give universiteterne et fantastisk udgangspunkt i Middelfart. Hele kommunen skal også gøres mere spændende for unge mennesker, hvor et levende cafemiljø i Middelfart bliver suppleret med events i mindre bysamfund og gode koncerter i ungdomshuset. Flere unge skal finde ungdomshuset spændende og ungdomsrådet skal inddrages i alle ungdomssager og selv få lov at sætte en dagsorden. Unges fritidsliv skal have ordentlige rammer, hvor ungdomshuset sikrer oplevelser og koncerter, men Middelfart kommune skal også fortsat have et levende foreningsliv og kulturelle oplevelser til unge mennesker. Undergrundsmusik og alternative sportsmuligheder, vil SF gerne støtte op omkring. Samtidig skal kriminalitet, slagsmål og stoffer bekæmpes med SSP samarbejdet og ansættelse af yderligere en SSP konsulent, vil være en stor fordel i arbejdet med unge på grænsen af kriminalitet. SF arbejder for følgende på ungdomsområdet: At Middelfart tiltrækker en række uddannelsesinstitutioner herunder mindre universitetsuddannelser og oprettelsen af en universitetsafdeling. Tiltrækning af cafemiljøer til selve Middelfart by. Ungdomshuset skal fortsætte en positiv udvikling. Ungdomsrådet skal høres i alle ungdomssager. Et aktivt foreningsliv i hele kommunen. Få kulturelle oplevelser til hele kommunen og flere koncerter samt events. Få stoffer og kriminalitet ud af kommunen ansættelse af ekstra SSP konsulent. 11

12 Skolepolitik For SF er uddannelse en af grundsøjlerne til at skabe lige muligheder for den enkelte borger i Middelfart kommune. Første skridt i uddannelsesverdenen er folkeskolen. Kommunerne skal inden august 2014, have indført den vedtagne skolereform. Denne reform stiller store krav til efteruddannelse af lærerne, pædagogerne og lederne hvis det skal lykkes at forbedre folkeskolen. Samtidig stiller det krav til renovering af skolerne, så hver enkel skole fremstår moderne, indrettet til fleksibilitet og med tilstrækkelig arbejdsplads til både eleverne og personalet. Folkeskolereformen læner sig opad helhedsskole-tanken. Derfor vil SF gerne medvirke til at eleverne får fuldt udbytte af skoletiden og samtidig vil vi gerne give eleverne fri i fritiden. Lektier i fritiden bør være meget begrænset og mulighederne for også at kunne dyrke sin interesse i fritiden, skal være af stor betydning. Skolebestyrelserne er forældrenes mulighed for indflydelse. Bestyrelserne skal inddrages i skolereformsarbejdet. De skal også have udvidet muligheder for at prioritere midlerne, når skolereformen er indført. Elevrådene skal også mærke mere indflydelse. Eleverne skal kunne prioritere en bestemt del af budgettet på den enkelte skole. I skolereformen kan timerne udover minimumstimerne i fagopdelt undervisning, blive erstattet af timer med to voksne eller to lærere i dansk og matematik i 1-3. klasse samt i særligt belastede klasser i 4-9. klasse. SF arbejder for, at Middelfart kommunes skoler søger dispensation til at få to voksne gerne to lærere med i undervisningen, således at den enkelte elev får mere tid med underviseren og de voksne samt at klassens trivsel og faglighed øges. Folkeskolerne i vores kommune skal kunne udfordre eleverne igennem differentieret undervisning, hvor to lærere eller to voksne afsætter tid til hver enkel elevs behov og skaber ro i klasserne. Dette er samtidig et led til at inkludere flere i klassernes fællesskab og den enkelte skoles fællesskab. SFO-personalet skal i samarbejde med skolen, kunne varetage pædagogiske opgaver og være medvirkende til, at indskolingen skaber rammerne for trivsel og kammeratskaber i klasserne og på tværs af klasserne. SFO-brugerbetaling efter skoletiden er i øjeblikket på 1932 kr. pr. måned, hvilket SF gerne ser nedsat, hvis økonomien tillader dette. Brugerbetalingen bør ideelt være så lav som muligt, da det giver bedre forudsætninger for deltagelse i tilbuddene efter skolen. 12

13 Vi tror ikke på at alle kan inkluderes i samme undervisningslokale. Specielundervisningen og specielskoletilbud skal derfor ydes til eleverne med særlige behov. Skolerne får tildelt ressourcer efter en model. Denne model vil SF kiggere nærmere på, således at incitamentet til at hjælpe eleven, ikke betvivles af det økonomiske incitament for skolelederen. Vores viden på specielområdet igennem videncenteret i Aulby, skal videreformidles til specielviden på hver enkel skole. Skolerne kan risikere at lave knopskydning af specieltilbud, hvorfor større grupper skal sikres ét koordinerende tilbud i samarbejde mellem videncenteret og ungdomsskolen. Folkeskolerne i Middelfart kommune skal have forskelligartede samarbejdspartere, hvor 10. klasse i endnu højere grad sammenlægges med ungdomsskolens virke og skaber interesselinjer for unge. 10. klasse ser SF som et udviklings år, hvor eleverne får afklaret og opbygget endnu flere evner til at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor indgår brobygning og samarbejde med uddannelsesstederne som en naturlig del af 10. klasse. Folkeskolerne skal generelt sikre elevernes kompetencer til at kunne skrive, læse og regne inden 9. klasse afsluttes. Samtidig skal det sikre den enkelte elev bliver udfordret kreativt, innovativt og bliver sikret kompetencer i medborgerskab og praktiske øvelser. Timernes kvalitet er i højsædet for SF. Kvalitet gælder også ved vikartimer, som forekommer i skolerne. Lige nu kan mange studenter gå ind i undervisningen som vikarer, uden at have de fornødne kompetencer til at skabe de bedste vilkår for eleverne. SF ønsker at give vikardækningen mere kvalitet ved kun at have lærere, lærerstuderende og andre med undervisningserfaring til at kunne optages som vikarer. Samtidig vil vi gerne lette skolernes bureaukrati ved at indføre en online database for vikarerne, så skolerne har et fælles vikarkorps og nemmere kan finde den mest egnede vikar til timedækningen. En anden af forudsætningerne for en god skoledag og en større indlæringsevne, er en varieret og sund kost i skoletiden. Boderne på de enkelte skoler skal arbejde hen imod en sund og økologisk kost, som alle kan købe til en fornuftig pris. SF arbejder for følgende på folkeskoleområdet og SFO-området: At have et alsidigt og varieret skoletilbud både store og små skoler. Renovering og modernisering af skolerne. 13

14 Skolebestyrelserne skal inddrages og have udvidet prioriteringsmuligheder. Elevernes demokrati skal opgraderes bestemte beløb bestemmes af eleverne. Flere 2-lærerordninger i folkeskolerne. En dialogorienteret indføring af skolereformen. Fokus på trivsel og elevernes faglige og kreative sider. Samling af 7-9. klasse på færre overbygningsskoler og tydelige profillinjer. Mere efteruddannelse af lærerne, pædagogerne og lederne gerne via lokalaftaler med faggrupperne. Skolernes ressourcetildeling bør tilpasses den individuelle skole og sikre at kassetænkning udebliver. At lektiecafeer kan tilbydes net-baseret og at elevernes fritid bliver mest muligt lektiefri. IT hjælpemidler i skolerne og mulighed for e-bøger. Elevernes undervisningsmaterialer skal være tidssvarende. 10. klasse skal videreudvikles i tættere samarbejde med ungdomsskolen og ungdomsuddannelserne. Specielundervisningsviden skal integreres på hver enkel skole En opdateret skolepolitik med ambitioner om mere kvalitet i undervisningen og med ambitionen om at bryde den negative sociale arv. Professionaliseret vikardækning og fælles online vikarkorps til skolerne Afbureaukratisering af skolerne og elevplanerne. Inddragelse af musikskolens kompetencer i folkeskolen og styrkelse af musikskolens tilbud. Kantiner på alle skolerne. Et sundt, varieret og økologisk madtilbud på den enkelte skole. Nytænkning af SFO-tilbuddet i forbindelse med skolereformen og lavere brugerbetaling. 14

15 Kultur og fritid Kulturlivet skaber oplevelser og underholdning. Det bør ikke være forbeholdt for én bestemt gruppe i samfundet, men derimod være bredt funderet. I Middelfart kommune findes kulturoplevelser både i idrætslivet, forsamlingshuse, på museer, biblioteker, udstillinger og ved koncerter. Vi skal være bedre til at skabe en ambitiøs kulturpolitik for kommunen, hvor borgerne udfordres på begreber om kunst. Således kan dekorativ graffiti være kunst, som borgerne fremover kan nyde i det offentlige rum. Vi har teatre i nabokommunerne, men mangler alligevel lokale alternativer. Et forslag kunne være, at få støttet op om gadeteater og lignende, hvilket kommunen kunne gøre i forbindelse med kulturfestivallen i trekantsområdet. For SF at se, så kan Middelfart kommune spare penge ved kun at være koblet på kulturaftalen for trekantsområdet, da aftalen understøtter vores område. Derimod får vi ikke nok ud af kulturaftale Fyn, hvor mange arrangementer forbigår Middelfart kommune. Hele kulturaspektet kan tænkes sammen med kreativitet i folkeskolen, hvor unge med interesser for kultur-skabende resultater, kan få udstillet malerier, billedkunst eller noget helt tredje. Samtidig ser SF gerne, at forsamlingshusene og bibliotekerne bliver endnu større medarrangører af foredrag, oplevelser og undervisning. Hvis det kræver et større tilskud til forsamlingshusene og en kulturkoordinator ved bibliotekerne, så er SF villige til at se på økonomien. Aktiviteter kan også skabes ved søgning af puljer og fonde til Walker-festivallen på ungdomshuset, men vi kan så sandelig også få mere liv i byerne ved at idrætslivet får en profil som sundhedskulturbærere for andre borgere i vores kommune. På den måde tænker vi tværgående og forebyggelse tænkes sammen med kultur. SF er også interesseret i udformningen af naturen og byrummene, så begge dele understøtter et aktivt menneske i bevægelse, som kan få nemmere adgang til kultur, viden om lokalhistorien og bedre oplevelser i fritiden. Lokalarkiverne kan sagtens medtænkes i processen. Alene i forbindelse med skolereformen i 2014, er foreningerne påtænkt en langt større rolle i skolerne end i dag. Dog er der også et særkende ved denne del af fritiden, da Danmark er foreningernes land. Rigtig mange af os er medlem af en eller flere foreninger, hvor vi gerne gør en stor indsats og bidrager til frivilligt arbejde. 15

16 SF vil gerne støtte op om foreningerne ved at give bedre mødelokaler og handicapvenlige lokaler i Bakkehuset i Middelfart by. Samtidig vil vi gerne støtte foreningernes økonomi ved at hjælpe med støtte-ansøgninger og sammenbringe virksomheder og foreninger, hvor et samarbejde giver mening. De frivillige ledere skal møde en åben kommune, hvis bureaukrati er minimalt. Fritiden skal også bestå af klubber for børn- og unge, hvor ungdomsklubber gerne må have mere åbent og oprettelse af juniorklubber skal ske, hvis der opstår behov. Ungdomsskolen i Middelfart kommune er meget værdifuld og dækker et stort behov. Den årlige musical er et tilløbsstykke, som vi alle kan være stolte af. Musicallen og selve ungdomsskolen er medvirkende til at udvikle unges engagement og medborgerskab. Samtidig vil SF gerne afsætte en mindre foreningspulje til at dække socialt udsatte børns kontingenter og udgifter ved foreningsdeltagelse, for at skabe positive oplevelser og varige relationer. Både vores kultur og fritidsliv bør være mere tilgængeligt for befolkningen. Lokale tv-udsendelser og tv-stationer skal være tilgængelige for alle kommunens borgere. SF vil arbejde for følgende i Middelfart kommune: At Bakkehuset bliver gennemrenoveret og gjort mere handicapvenligt. Oprettelse af foreningspulje til udsatte unge. Styrkelse af kreativiteten i folkeskolen. En ambitiøs kulturpolitik også på tværs af Lillebælt. Klubtilbud og Juniorklubber i hele kommunen Støtte til ungdomsskolens aktiviteter herunder den årlige musical. 16

17 Ældre og handicappede SF vil arbejde for at der er så få hjemmehjælpere som muligt, tilknyttet den enkelte borger. Det skal give en mere stabil dagsrytme og mere tryghed for den enkelte borger. Det bør være muligt at den samme hjemmehjælper, både kan foretage rengøring og personlig pleje, hvorved det undgås at der kommer flere forskellige personer, med forskellige opgaver i de ældres hjem. Der skal være tid til samtale og nærvær. Velfærdsteknologi kan indføres, hvor det er i overensstemmelse med den ældres ønske. Ældre og handicappede skal have mulighed for at deltage i forebyggende aktiviteter og kulturelle arrangementer. Dette giver mere livskvalitet og mere sundhed, som alle kan nyde godt af. Borgere med forskellig kulturel og etnisk baggrund respekteres i forhold til kostvaner og religiøse handlinger. Alle mennesker har forskellige behov, men skal kunne rummes indenfor fælleskabets rammer. SF vil også gerne have en hurtig sagsbehandling ved tildeling af hjælpemidler og støtteforanstaltninger, så den ældre hurtigst muligt, får den påkrævede støtte. Maden på institutionerne skal være veltilberedt, velsmagende, sund og nærende, gerne tilberedt på stedet. Udeboende ældre skal have mulighed for at spise sammen med andre i forskellige fællesskaber. Prisen for maden skal være rimelig. Hjemmeboende ældre og handicappede skal have hjælp til indkøb efter eget ønske. Dagsrytmen på institutionerne skal tilrettelægges efter den enkelte ældres behov. Ældre og handicappede skal have mulighed for at pleje private interesser og mulighed for at komme ud i frisk luft. Plejecentrene skal være åbne for alle borger til arrangementer, for derigennem at sikre en varieret dagligdag, for beboerne på plejecentrene. Vi skal sikre løbende efteruddannelse for personalet, for derigennem at dygtiggøre og fastholde alle personalegrupper. 17

18 Der skal være mulighed for at kombinere professionel og frivillig arbejdskraft på centrene, til glæde for beboerne og de ansatte, dog med hensyntagen til de specifikke arbejdsopgaver der udføres af det fagligt uddannede personale. Folk med psykiatriske lidelser eller som er udviklingshæmmet, skal behandles ud fra et positivt syn, hvor den enkeltes ressourcer bliver bragt i spil. Vi har allerede glimrende tilbud i Ung nu, perronen og multihuset. Disse tilbud skal tilpasses brugernes behov i forhold til åbningstider og udfoldelsesmuligheder. SF arbejder for: At sikre hurtig sagsbehandling ved tildeling af hjælpemidler og støtteforanstaltninger. Mere frihed til ældre frivillige plejetestamenter! Mere tid til samtale og nærvær med borgeren. Mulighed for deltagelse i forebyggende aktiviteter og kulturelle arrangementer. Respekt for den enkeltes kultur og religion i forhold til kostvaner og dagsrytme. Få hjemmehjælpere tilknyttet den enkelte borger. Velfærdsteknologi til ældre, kan indføres efter den enkeltes ønsker og behov. Åbne plejehjem ved arrangementer mere inddragelse af omverdenen. Maden på institutionerne skal være velsmagende gerne tilberedt på stedet! Prisen for maden skal være rimelig. Alle psykiatriske tilbud skal tilpasses brugernes behov både angående indholdet og åbningstiderne. Ungnu og multihuset skal have ressourcer til at hjælpe endnu mere. Alle positive ressource skal bringes i spil hos personer med dårlig psyke. 18

19 Socialpolitik SF vil arbejde for mere lighed, mere retfærdighed, medmenneskelighed og solidaritet. Vi vil arbejde for tidlig indsats og forebyggelse på alle områder. Det sparer mange menneskelige ressourcer og økonomiske ressourcer i sidste ende. Jo tidligere vi er opmærksom på problemer med børn/unge, jo før kan vi sætte ind med forskellige hjælpeforanstaltninger og derved undgå, fordyrende tiltag senere i livet. Det betyder at sundhedsplejen skal udbygges til at være opsøgende, støttende og vejledende. I institutionerne skal der sættes ind overfor børn med anden etnisk herkomst, i form af sprogstimulering og støtte til forældrene. For unge skal der være tilbud i fællesskaber, for at undgå kriminalitet og misbrug. Gode sociale tilbud til alle borgere i kommunen, spredt over hele kommunen. Dette til oparbejdelse af fællesskaber, for at undgå isolation, ensomhed og social ulighed. Dette opnås ved at stille lokaler til rådighed og oprette selvhjælpsgrupper. Det frivillige arbejde skal støttes, så vi får endnu flere med i fællesskabet. Det kan både være frivillige organisationer, frivillige mentorordninger eller foreningsarbejdet, som vil supplere den kommunale indsats på området. Alle borgere skal have et så meningsfyldt liv som muligt. Vi skal være lydhører overfor personer med sociale, fysiske eller psykiske problemer og sætte ind med forebyggende tiltag for at undgå recidiv. Væresteder skal være tilgængelige for alle, med åbningstider der tilgodeser de forskellige gruppers behov. Sundhed skal tænkes ind i alle aspekter af tiltag. Genoptræning og fysisk aktivitet skal etableres så hurtigt som muligt efter hospitalsophold og med en varighed der minimerer tilbagefald. SF arbejder for: En forebyggende og tidlig indsats, der bryder den negative sociale arv. Sundhedsplejen skal styrkes og være opsøgende. Spredning af gode sociale tilbud i hele kommunen ingen skal være ensomme eller mærke en social ulighed. Støtte til frivilligt arbejde med socialt udsatte. 19

20 Mere lighed, retfærdighed og medmenneskelighed. At sundhed indarbejdes på alle områder især i arbejdet med socialt udsatte. At gentræning skal minimere tilbagefald efter hospitalsophold. At rusmiddelcenteret og mentorordninger skal få unge ud af misbrug og kriminalitet. 20

21 Teknisk område Den kollektive trafik skal forbedres. Det skal være muligt at kunne pendle til de omkringliggende byer uden at skulle have egen bil. Busserne skal passe til togdriften og vi skal arbejde meget for at bevare de mindre lokalstationer. Priserne skal være overkommelige og der skal være rabatordninger til børn og unge, samt mulighed for at bruge rejsekortet. Teletaxi skal udbredes og være let tilgængelig. Der skal mere information omkring ordningen. Det koster en del at vedligeholde vejnettet, men investeringerne betyder mere sikkerhed, især for cyklister. Vi skal have ordnet vejene og have flere cykelstier, gerne med intelligent lys, som tænder når cyklisterne kører på strækningen. I det hele taget skal stisystemet udbygges til gavn for de mange motionister og af sikkerhedsmæssige grunde. Vintervedligehold skal effektiviseres, så saltning ikke forekommer unødvendigt. Både cykelstier, gadearealer og veje skal holdes ryddet for sne og is, så sikkerheden er i top. Vores lystbådehavne skal være attraktive, det betyder god service, rene og pæne områder og gode landfaciliteter. Vi skal kunne tilbyde et varieret udbud af kommunale byggegrunde. Det strækker sig fra godt beliggende erhvervsjord, til byggemodnet jord til parcelhuse eller andelsboligbyggeri. For at beholde de unge i byen, skal der være ungdomsboliger med mindst 2 rum, til rimelige penge. Der bør være en hurtig, effektiv sagsbehandling til firmaer der kunne ønske at etablere sig i kommunen. En god sagsbehandling giver et godt ry og tiltrækker endnu flere virksomheder. Det samme gælder om kommunens infrastruktur. Det gode arbejde med energirenovering af kommunale bygninger skal fortsætte, ligesom arbejdet med besparelser på gadebelysningen skal videreføres. Genbrugspladsernes åbningstid skal udvides for at tilgodese erhvervslivet og der skal arbejdes endnu mere for at genbruge affaldsmængderne, hvor der gerne må tænkes mere kreativt. Storskrald-ordningerne skal være smidige, og gerne omfatte flere emner. En hundeskov i nærheden af Middelfart by er efterspurgt blandt mange hundeejere og hundeelskere. SF vil derfor gerne lade sig inspirere af hundeskoven i Ejby, så et lignende projekt kan realiseres i nærheden af Middelfart by. 21

22 Vores brandvæsen fungerer godt, men muligheden for et udvidet samarbejde med Fredericia bør undersøges nærmere. SF arbejder for følgende: Den kollektive trafik skal forbedres. Rabatordning til børn- og unge ved kollektiv transport. Flere cykelstier i hele kommunen. Effektiv sagsbehandling til erhvervsvirksomheder, der ønsker at etablere sig i Middelfart kommune. Genbrugspladsens åbningstider skal tilpasses brugernes behov. Bedre styring af vintervedligeholdelse. Cykelstier prioriteres ved snerydning. Storskraldordninger skal være smidige og gerne omfatte flere emner. En hundeskov i nærheden af Middelfart by efter inspiration fra Ejby! At brandvæsnets tid udnyttes effektivt udvidet samarbejde med Fredericia bør også undersøges nærmere. 22

- For et Middelfart over Middel

- For et Middelfart over Middel - For et Middelfart over Middel Valgprogram for 2014-2018 Indledning til SFs valgprogram 2014-2018 i Middelfart kommune SF i Middelfart kommune arbejder på et værdigrundlag indeholdende fællesskaber, lige

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

VALGPROGRAM KOMMUNALVALG AALBORG FOR FREMTIDEN

VALGPROGRAM KOMMUNALVALG AALBORG FOR FREMTIDEN VALGPROGRAM KOMMUNALVALG 2005 AALBORG FOR FREMTIDEN 1 Indhold KVALITET I VELFÆRDSYDELSERNE...4 BØRN OG UNGE...4 ÆLDRE OG HANDICAPPEDE...4 SUNDHED...5 BESKÆFTIGELSE TIL ALLE...6 ET AKTIVT KULTUR, FORENINGS-

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik Revidering af Ballerup Kommunes Ungdomspolitik 2002-2005 Ballerup Kommune, Det Ungdomspolitiske Udvalg September 2002 Layout: Sussi Bensimon Fotos: Janne Schwaner Tryk: T & T Oplag: 750 Informationer kan

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

KV17 mærkesagsmøde i Vordingborg. 15. Oktober

KV17 mærkesagsmøde i Vordingborg. 15. Oktober KV17 mærkesagsmøde i Vordingborg 15. Oktober 2016 12-15 sundhedspolitik Patienter skal have mulighed for at få ordineret alternativ behandling som i tyskland (landspolitik?) Der skal gøres en indsats for

Læs mere

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS 2017 1 NOGET FOR BØRN OG UNGE NOGET FOR DE ERHVERVSAKTIVE NOGET FOR ÆLDRE MEDBORGERE NOGET FOR NATUR/KLIMA NOGET FOR ØKONOMI Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Hverdagens fællesskab

Hverdagens fællesskab Socialdemokratiet i Høje Taastrup Hverdagens fællesskab 2018 2021 Indholdsfortegnelse 1. Hverdagens fællesskab... 2 2. Børn, skolen og institutioner... 3 3. Ældre... 4 4. Sundhed for alle... 5 5. Social...

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune Gruppebilledet viser fra venstre: Laila Poulsen, Ole Jacobsen, Johnny Nim, Charlotte Würtz Lund, Johnny Holst, Jørgen Elsted Hansen, Jakob Duhn, Leif Runge-Schmidt, Henrik Vallø, Finn J. Bruun, Kim Damsgaard,

Læs mere

Forord Inddragelse og demokrati Uddannelse og job Familie og trivsel Sundhed Bolig og transport... 8

Forord Inddragelse og demokrati Uddannelse og job Familie og trivsel Sundhed Bolig og transport... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Inddragelse og demokrati... 3 Uddannelse og job... 4 Familie og trivsel... 6 Sundhed... 8 Bolig og transport... 8 Fritid og kultur... 10 Side 1 af 10 Forord Skive Kommunes

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk Forandring i Fællesskab Stem Enhedslisten i Byrådet odsherred.enhedslisten.dk Enhedslisten i Byrådet Forandring Enhedslisten arbejder for et socialistisk, demokratisk samfund - et samfund, hvor samarbejde

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED Foto: Christian Rasmussen ENHEDSLISTEN I STRUER STÅR FOR BÆREDYGTIGHED Bæredygtighed handler ikke kun om forholdet mellem mennesker og natur, men også om forholdet mellem

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

KV2017 VALGPROGRAM I RUDERSDAL

KV2017 VALGPROGRAM I RUDERSDAL KV2017 VALGPROGRAM RUDERSDAL LANDETS BEDSTE STED AT BO Venstre vil med Borgmester Jens Ive i spidsen gå forrest for at udvikle Rudersdal Kommune som en moderne og innovativ servicevirksomhed med fokus

Læs mere