Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW"

Transkript

1 . MØDEREFERAT Til Kopi til Mødedeltagere + fraværende Referent Emne Generalforsamling den 23., COOP Ferskvare Center Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant 6. Valg af revisor 7. Valg af delegerende til foreningens delegeret møde 8. Eventuelt Bent bød velkommen til de 19 fremmødte inkl. bestyrelsen, samt til Formanden Søren Jensen. På Østjyllands Mejeristforenings, kreds 2 vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling, her på Hasselager Ferskvarecenter. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig Ole Kjeldgaard, fordi i har ville åbne dørene for vores forening og for at vi må afholde vores generalforsamling hos jer. Det har været spændende og se og hører hvordan et sådan storlager fungerer, også og se hvordan mange af vores produkter løber igennem lageret og ud til vores kunder. Tusind tak for det samt en god forplejning. Før generalforsamlingen starter vil jeg traditionen tro mindes de af vores medlemmer, der er gået bort i årets løb. Fhv. Mejeribestyrer, H. Munk Christiansen, Kjellerup, døde først på året, 83 år gammel. C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 1/11

2 Søholt Hansen døde lørdag den 18. december 2010, efter ca. 1½ års sygdom. Søholt fik konstateret prostatakræft, men det kuede ham ikke i første omgang, og han havde troen på at han nok skulle bliver helbredt. Han forsatte sit arbejde frem til maj 2010, hvorefter smerterne dog blev for store og han måtte indstille sit lange arbejdsliv. Søholt blev født i Aadum i Vestjylland i 1949, hvor han voksede op samme med sine forældre og 2 brødre. Han fik hurtig interesse for mejeribruget, og var en af de få, der både blev mejerist, mejeriteknikker og derefter mejeriingeniør. Efter endt uddannelsen arbejde han en årrække hos Mejeriselskabet Danmark, (Arla Foods) henholdsvis på Nørre Vium, Troldhede og Branderup Mejeri, inden han blev ansat på Mejeriforeningen i Hos Mejeriforeningen tog karrieren hurtigt en administrativ drejning, men til trods for dette, havde han stadig sin interesse i produktion af mejeriprodukter, hvilket vi i mejeribruget haft rigtig stor glæde af, da han indtil sygdommen forhindrede arbejdet, var omdrejningspunkt, i afvikling af både Kredsudstillingerne og Landsmejeriudstillingerne, hvor han især havde ansvaret for bedømmelsen af produkterne. Søholt var et meget socialt og hyggeligt menneske, der havde et godt humør, men var også en mand med sine meningers mod, hvilke gjorde ham til en særdeles afholdt person. Privat var Søholt også meget aktiv. Han engagerede sig i lokalområdet i Skovby, hvor han var aktiv i Brugsen, i sangkoret og i sporten, hvor han var i bestyrelsen og senere formand for Skovby Idrætsforening. Søholt Hansen blev kun 61 år, og efterlader sig sin elskede familie, hans kone Hanne, hans 2 sønner, Mikael og Jacob, dennes kone Winnie og lille barnebarn Juliane. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og udtrykke, et ære være, deres minde. Generalforsamlingen: ad 1 ad 2 Valg af dirigent. Der blev foreslået Torben Jensen som blev valgt, og Torben Jensen takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med de gældende regler og var lovligt indvarslet. Bestyrelses beretning v/bent I Hansen Østjyllands Mejeriristforening, Kreds 2. Som punkt 2 siger vil jeg her give et overblik over hvad der er sket i vo- C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 2/11

3 res forening i det forgangne år. Bestyrelsen har i året afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor aktuelle emner har været diskuteret. Vi har planlagt og afholdt et par aktiviteter i årets løb, som jeg senere vil omtale. Bestyrelsen har i årets løb bestået af: Formand: Næstformand: Kasserer: Referent: Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Suppleant: Bent I. Hansen Torben Jensen Alex Salling Michael Wadsager Magnus Søjberg Milther Krogh Jensen Troels Aamann Kasper Aamann Magnus Søjberg, trådte ud af bestyrelsen i foråret, da han flyttede til England for at arbejde. Medlemstal: På foranledning af hovedbestyrelsen har bestyrelsen arbejdet med medlemshvervning i kredsen. Medlemsantallet for aktive medlemmer har været svagt faldende de senere år i vores forening, og det havde vi ambition for at gøre noget ved. Andre grupper i vores virksomheder, med ledelsesansvar var og er ikke naturligt medlem af vores forening. Det kunne være holdledere, kvalitetschefer, administrationschefer, øvrige funktionær eller specialister. Arbejdet med hvervning af medlemmer foregår fra kredsene, og her i kreds 2, har hvervningen givet pote Aktive medlemmer Dobbeltmedlemmer Passive medlemmer Kontingentfrie medlemmer i alt Mejerier 7 7 Firmaer 5 3 På landsplan er der: C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 3/11

4 488 aktive 39 Dobbeltmedlemmer 24 passive 177 kontingentfrie 13 Firmaer 42 Mejerier Mærkedage: I år har vi vist opmærksomhed til: Forvalter Hans Jørgen Biller Rødkærsbro 60 år Salgschef Jørgen Østergård Iversen Invensys APV 60 år Mejeribestyrer Svend Andersen Them 65 år Fhv. Mejerichef Aa. Lisbjerg Ulstrup 75 år Fhv. transportchef Eigil G. Lyster Århus 80 år Fhv. Arbejdsleder Villy Egon Jensen Brabrand 80 år Fhv. afdelingsleder Aa. Chr. Jensen Hammel 85 år Fhv. Sekretær S. Thorup Nielsen Århus 85 år Thv. Mejerileder Tage Jensen Tørring 85 år Kvalitetsrådgiver Hans Chr. Larsen 40 års jubilæum. Mejeribestyrer Svend K. Andersen, Them Afskedsreception Teamleder Svend Ålborg 25 års jubilæum Arrangementer: som sagt har vi afholdt eller planlagt en række aktiviteter, som jeg her vil gennemgå, nogen blev gennemført, andre aflyst på grund af for få tilmeldte. Kort efter generalforsamlingen sidste år, arrangerede vi igen en tur på Århus Bugten, denne gang med galeasen Havet, et gammelt træskib, der både blev drevet af motor og sejl. Vi fik en god historie om skibets fortid, af Kaptajnen Alice Breindahl, der sammen med sin mand Henning, ejer skibet. Vi stod ud af havnen og efter vi havde sat sejl, sejlede vi ud for at se solnedgangen på bugten. Senere blev der, serveret aftensmad i kabyssen, som også kaptajnen stod for. En rigtig hyggelig og afslappet tur, der åbenbart falder i vores medlemmers smag. Allerede på mandag har vi igen en tur, og her skal man skynde sig at melde til da der kun er få ledige pladser tilbage. I december forsøgte vi at arrangerer et besøg hos et lille lokalt Bryghus ved Ebeltoft, hvor der blot var planen at vi skulle julehygge. Brygmesteren ville fortælle lidt om sin virksomhed, og der var planlagt efterfølgen- C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 4/11

5 de spisning. Arrangementet blev dog aflyst på grund af for få tilmeldte. Vi har igen været med til Fælles Vinterfesten i Nordjylland. Festen blev i år afholdt på Hotel Conwell Rebild Bakker, sammen med Nordjyllands Mejeristforening, Foreningen Danmarks Privatmejerier, Dansk Oste- og Smørforening. Festen blev afholdt den 26. marts. Deltagerantallet var mindre i år (ca. 90 deltagere) end tidligere og fra Østjyllands Mejeristforening, deltog der vel knap en ca. en snes medlemmer og påhæng. Under min velkomst foreslog jeg at vi kunne udvide kredsen af inviterede, så andre kredse i Foreningen af Mejeriledere og Funktionær, også kunne deltage. Hvad det bliver til, er endnu ikke besluttet, men planen er at det skal diskuteres med de arrangerede foreninger. Men ellers havde vi en hyggelig aften, som sædvanlig, med god mad, en god snak med kollegaer og med dans til ud på natten. Som optakt til de nye lønforhandlinger til oktober, havde vi arrangeret et overenskomstmøde på Gl. Estrup, den 16. juni. Planen var vi skulle mødes til rundvisning i det ny åbnede Gamle mejeri en udstilling om mejeribrug op gennem årene. Efterfølgende var der planlagt spisning i slottes restaurant. Mødet skulle afsluttes med input og debat om krav til den nye overenskomst, som forhandlingsudvalget kunne arbejde videre med. Desværre var der kun 2 medlemmer, der havde meldt sig ud over bestyrelsen, og vi var nødsaget til at aflyse mødet. Bestyrelsen har i efteråret 2010 deltaget i Temamøder om lønforhandling, der blev afholdt i hovedforeningen regi. Der er afholdt 2 møder, et i Viborg og et i Odense, hvor selvfølgelig alle foreningens medlemmer var velkommen. Disse temamøder blev etableret efter en skuffende afgørelse på foreningens tvist med Arbejdsgiverforeningen ang. lønforhøjelse i starten af Da der også var udsigt til ringe lønstigning i 2011, kunne der måske påvirke sin aftale på andre områder. Så det var selve lønforhandlingsprocessen, der blev trænet og følgende punkter blev berørt: * når lønforhandlingen forberedes * når forarbejdet gøres * når selve mødet eller samtalen finder sted * når det gode arbejde skal forsættes bagefter. Mødet blev ledet af instruktør og forhandlingsrådgiver Marlene Rix og der deltog i alt 60 medlemmer i kurset. Planlagte arrangementer er sejlturen på mandag med skiber Havet. Vi har et gåhjem møde i støbeskeen, hos SPX/APV i Silkeborg, hvor Per Z. Sørensen, vil fortælle om virksomheden. Der vil også være et indlæg fra vores AP konsulent, der specielt rettet til vores nye medlemmer. C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 5/11

6 Derefter vil der være bowling hos Bowl and Fun, Silkeborg. Vi forventer at afholde arrangementet sammen med Kreds Vest. Hovedforeningen: Lønforhandling: Vi er i gang. Overenskomsten er opsagt, og arbejdet med at udarbejde en ny er begyndt. Forhandlingsudvalget, der forestår arbejdet, består af Formand Søren Jensen, Michael Jensen, Vest, Jan A. Andersen, Østlige Øer, undertegnede, samt vores sekretær Anne-Sofie Christiansen. Som repræsentant for mejeribestyrerne deltager Bjarne Kristiansen, fra Sædager Andelsmejeri. Forhandlingsudvalget har været samlet en gang, hvor vi har haft de indledende drøftelser og formulering af foreløbige mål. På fredag mødes forhandlingsudvalget igen, hvor også Klaus Matthiesen fra FTF deltager, for at hjælpe os med bl. andet formuleringen af vores oplæg og krav til den ny overenskomst. Den 19. september mødes vi i København med Arbejdsgiverrepræsentanterne på Axelborg, hvor vi forhåbentlig får en ny overenskomst på plads. Er der behov for at parterne mødes igen er der sat en alternativ dag af lige inden 1. oktober. Ledighed: pr. juli Omregnet fuldtidsledig 0,9 %. Omregnet fuldtidsledige, antal 4. Ledighedsramte, antal 6. Dairy Students Club, er en nyetableret klub til støtte og samarbejdet omkring mejeri- og procesteknologstuderende på Kold College. Klubben stiftes i samarbejdet mellem FMF og a-kassen FTF-A. Klubben støtter de studerende i bl. a.: Mælkeritidende + elektronisk nyhedsbrev Adgang til at søge legatstøtte til studierejse Adgang til relevante arrangementer i FMF og særlige studenterarrangementer Rådgivning vedr. Ansættelseskontrakt og vedr. jobsøgning i ind og udland Medlemskab af Forbrugsforeningen/Forsikringstilbud via Mejeriliv Mejeribrugets Årbog Efter dimission: A-kasse og dagpengeret fra 1. ledighedsdag C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 6/11

7 (v./medlemskab af a-kasse) og gratis medlem af FMF frem til 31/3 det følgende år Mejeriliv: det nye tilbud på forsikringer i stedet for, Dansk Mejeristforenings Ulykkesforsikring der blev lukket ned den 31. december Her kan man tegne ulykkesforsikring samt tandskade. Nyt er det at man også kan tegne sundhedsforsikring, og at der arbejdes på endnu flere tilbud. Der er pt. 359 personer, der har tegnet ulykkesforsikringen, og 262 personer der har tegnet tandskadeforsikring. Kun 4 har tegnet sundhedsforsikring, men den er også forholdsvis ny. Niveauet af tegnede forsikringer er som i den gamle Ulykkesforsikring. AP Pension: giver forsat et godt afkast. Der har været en række medlemmer som ikke havde fået den rigtige indbetaling på deres pensionskonto. Sagen er bragt i orden og afsluttet. Omkostningsprocenterne er blevet sat ned igen og er nu 2,5 % Mejeribrugets Årbog: branchens opslagsværk med datoer, nøgletal m.m. I den kommende årbog vil der være mulighed for at annoncer med i bogen. Branchen skrumper ind så oplaget er faldet (nu 1300 stk), og der appelleres til opbakning, hvilket der er nødvendig hvis den forsat skal have sin berettelse. FMF og Dansk Mejeriingeniørforening deler overskuddet, hvis der bliver overskud. Husk at bestille bogen allerede nu på sekretariatet. Mejerihuset: God udlejning dog en smule stagnerende de seneste år. Der har været indbrud flere gange, ret træls. Der er stjålet designermøbler, samt andre ting og disse er nu erstattet med nye møbler, dog ikke designermøbler. Der opfordres til at bruge huset noget mere. Aktiviteter i branchen Aktiviteter i branchen 2010 Aug. 10 Gåhjemmøde Dairy Fruit (ca. 25) Sept.10 Arbejdsmiljøkonference (ca. 225) Sept.10 Danmarks Mejeritekniske Selskab, Sundhedsfremmende Mejeri produkter (ca.35) Okt. 10 Delegeretmøde i Skagen (ca. 185) Nov. 10 LMU/Scandinavian Dairy Contest, Sammen med Food Pharma Tech (ca. 9000) C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 7/11

8 Nov. 10 Danmarks Mejeritekniske Selskab, Ostemælk og optimering af osteprocessen (ca. 80) Aktiviteter i branchen 2011 DK Jan. 11 Danmarks Mejeritekniske Selskab, Seminar: Vand som om kostningsparameter Feb. 11 Mejeribrugets Dag 2011, Tema: Innovation Mar. 11 Mejeriforskningens Dag, Fra mejeriforskning til anvendelse (ca. 185) Maj. 11 Mejerifaglig studietur til Nordtyskland og Holland, (ca. 40 deltagere tilmeldt!) Maj. 11 Danmarks Mejeritekniske Selskab, Seminar: Fedt i meje riprodukter Maj Kredsudstilling, Kruså Mejeri Aktiviteter I nærmeste fremtid: Sep. 11 Nov. 11 Dec. 11 Danmarks Mejeritekniske Selskab, Seminar: Økologi fra mark til mejeri Landsmejeriudstilling, 8 9 november. Danmarks Mejeritekniske Selskab, Dobbeltseminar: Saltla ge og Energioptimering MIA (Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg), afholder arbejdsmiljøkonference igen i november den 23/11. Tema Samarbejde og Trivsel Vejen til en bedre arbejdsplads. Hotel Legoland, Billund. Delegeret møde, den 1. oktober, på Hotel Scandic, Vejle. Vi skal vælge 19 delegerede her i dag, incl. bestyrelsen. Det var hvad jeg havde til beretningen denne gang. Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i årets løb. Jeg vil også sige tak til de medlemmer og virksomheder, der har bakket os op omkring de arrangementer, der er lavet. Jeg vil bare sige, brug de tilbud og arrangementer, der bliver arrangeret både her i kredsen, men så sandelig også i hovedforeningens regi. Medlemshvervningen fortsætter, nu også i de andre kredse, og det er vigtigt at vi får de nye medlemmer med til vores arrangementer, så de får et tilhørsforhold til foreningen, og det er vi gamle der skal sørge for det. Jeg håber vi får sat nogle gode arrangementer op i det næste års løb, men uden jeres deltagelse bliver det ikke til noget. Tak for ordet. Bent I. Hansen. C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 8/11

9 Debat og kommentar efter beretningen: Søren Jensen kommenterede på det arbejde der været lavet i forbindelse med hverve kampagnen af nye medlemmer hvor vi har været meget synlige og ihærdige flot arbejde. Henrik Kæmpe kom med en kommentar om at ændre Kredsforeningens navn til eks. Foreningen af Mejeriledere & Funktionærer, Kreds Øst, det skulle gerne afspejle det område vi i dag dækker som det er i dag er der mulighed for forvirring, specielt for nye medlemmer. Jørn Pedersen kommenterede også på at man bør lave det om for at undgå navne forvirring vi har jo i mejeribruget en gammel tradition for lange navne som måske ikke altid dækker. Per Zachariasen mente også at foreningens navn bør afspejle medlemmernes tilhørsforhold og som vi er i dag hvor vi dækker noget bredere. Det gav en god debat på mødet og emnet blev lukket med at bestyrelsen ser positivt på forslaget, behandler det på næste møde, og hvis nødvendig tages op i hovedbestyrelsen. Der bliver arbejdet videre forslaget. Formandens beretning blev herefter godkendt. ad 3 Alex Salling gennemgik det udleverede regnskab og der var kun den ene bemærkning at foreningens studiefond med fordel vil kunne flyttes over så vi kun har en kasse. Men indtil videre bliver den stående som det er nu. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. ad 4. Indkomne forslag: Ingen forslag. ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant: Følgende blev valgt: Torben Jensen, Genvalgt for 2 år Alex Salling, Genvalgt for 2 år Steen Poulsen valgt for 2 år. Bjarke Jørgensen valgt for 1 år, idet han afløser Troels Aaman midt i C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 9/11

10 perioden. Suppleant: Hans Jørgen Rahbeck valgt for 1 år ad 6 Valg af revisor: Rita Hornsleth var på valg og blev genvalgt Vi ønsker alle tillykke med valget ad 7 Valg af delegerede medlemmer: Glen Madsen Hans Jørgen Rahbeck Henrik Kæmpe Willy Jensen Jørn Pedersen Per Zachariassen Peter Bitch HC Larsen Troels Aamann Mark Schou Bjarne Andersen Charlotte Ruby Birger Bruun Kaspar Aamann Claus Gribskov Som suppleanter blev valgt: Henning Rasmussen Jan Viskum Jensen Jan Leth Finn Kristensen Naja Kronborg Kausing ad 8 Eventuelt: Vi vil lige kort orientere om at vi er i den spæde start på at undersøge muligheden for en studie tur til Dubai med et forslag til efteråret 2012, så mere herom senere. Formanden udtrykte til sidst på mødet, en stor tak til Magnus Søjberg og Troels Aamann for et godt samarbejde i bestyrelsen, og for den energi de havde lagt i foreningen og bad Troels om at tage en hilsen med hjem til Kaspar Aamann, med tak for hans tid som suppleant. Et stort velkommen til de nye bestyrelses medlemmer, Bjarke og Steen, C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 10/11

11 med håb om godt samarbejde i bestyrelsen. Formanden sluttede generalforsamlingen med tak til Torben for at lede os godt igennem mødet. En sidste opfordring: Husk at tage en kollega med til næste års generalforsamling ;ø) Michael Wadsager C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 11/11

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling

Læs mere

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning.

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Torsdag d. 30. august Videbæk Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Torben Hougaard Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2012 Dagsorden

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Referat fra Ordinær generalforsamling Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Først bød formanden velkommen til de fremmødte(se vedhæftede deltagerliste), hvorefter René Byrgesen gave en

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Dato: 29. april 2015 Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Referat fra generalforsamlingen: Dagsoden til Dansk Træs generalforsamling

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere