Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW"

Transkript

1 . MØDEREFERAT Til Kopi til Mødedeltagere + fraværende Referent Emne Generalforsamling den 23., COOP Ferskvare Center Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant 6. Valg af revisor 7. Valg af delegerende til foreningens delegeret møde 8. Eventuelt Bent bød velkommen til de 19 fremmødte inkl. bestyrelsen, samt til Formanden Søren Jensen. På Østjyllands Mejeristforenings, kreds 2 vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling, her på Hasselager Ferskvarecenter. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig Ole Kjeldgaard, fordi i har ville åbne dørene for vores forening og for at vi må afholde vores generalforsamling hos jer. Det har været spændende og se og hører hvordan et sådan storlager fungerer, også og se hvordan mange af vores produkter løber igennem lageret og ud til vores kunder. Tusind tak for det samt en god forplejning. Før generalforsamlingen starter vil jeg traditionen tro mindes de af vores medlemmer, der er gået bort i årets løb. Fhv. Mejeribestyrer, H. Munk Christiansen, Kjellerup, døde først på året, 83 år gammel. C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 1/11

2 Søholt Hansen døde lørdag den 18. december 2010, efter ca. 1½ års sygdom. Søholt fik konstateret prostatakræft, men det kuede ham ikke i første omgang, og han havde troen på at han nok skulle bliver helbredt. Han forsatte sit arbejde frem til maj 2010, hvorefter smerterne dog blev for store og han måtte indstille sit lange arbejdsliv. Søholt blev født i Aadum i Vestjylland i 1949, hvor han voksede op samme med sine forældre og 2 brødre. Han fik hurtig interesse for mejeribruget, og var en af de få, der både blev mejerist, mejeriteknikker og derefter mejeriingeniør. Efter endt uddannelsen arbejde han en årrække hos Mejeriselskabet Danmark, (Arla Foods) henholdsvis på Nørre Vium, Troldhede og Branderup Mejeri, inden han blev ansat på Mejeriforeningen i Hos Mejeriforeningen tog karrieren hurtigt en administrativ drejning, men til trods for dette, havde han stadig sin interesse i produktion af mejeriprodukter, hvilket vi i mejeribruget haft rigtig stor glæde af, da han indtil sygdommen forhindrede arbejdet, var omdrejningspunkt, i afvikling af både Kredsudstillingerne og Landsmejeriudstillingerne, hvor han især havde ansvaret for bedømmelsen af produkterne. Søholt var et meget socialt og hyggeligt menneske, der havde et godt humør, men var også en mand med sine meningers mod, hvilke gjorde ham til en særdeles afholdt person. Privat var Søholt også meget aktiv. Han engagerede sig i lokalområdet i Skovby, hvor han var aktiv i Brugsen, i sangkoret og i sporten, hvor han var i bestyrelsen og senere formand for Skovby Idrætsforening. Søholt Hansen blev kun 61 år, og efterlader sig sin elskede familie, hans kone Hanne, hans 2 sønner, Mikael og Jacob, dennes kone Winnie og lille barnebarn Juliane. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og udtrykke, et ære være, deres minde. Generalforsamlingen: ad 1 ad 2 Valg af dirigent. Der blev foreslået Torben Jensen som blev valgt, og Torben Jensen takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med de gældende regler og var lovligt indvarslet. Bestyrelses beretning v/bent I Hansen Østjyllands Mejeriristforening, Kreds 2. Som punkt 2 siger vil jeg her give et overblik over hvad der er sket i vo- C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 2/11

3 res forening i det forgangne år. Bestyrelsen har i året afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor aktuelle emner har været diskuteret. Vi har planlagt og afholdt et par aktiviteter i årets løb, som jeg senere vil omtale. Bestyrelsen har i årets løb bestået af: Formand: Næstformand: Kasserer: Referent: Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Suppleant: Bent I. Hansen Torben Jensen Alex Salling Michael Wadsager Magnus Søjberg Milther Krogh Jensen Troels Aamann Kasper Aamann Magnus Søjberg, trådte ud af bestyrelsen i foråret, da han flyttede til England for at arbejde. Medlemstal: På foranledning af hovedbestyrelsen har bestyrelsen arbejdet med medlemshvervning i kredsen. Medlemsantallet for aktive medlemmer har været svagt faldende de senere år i vores forening, og det havde vi ambition for at gøre noget ved. Andre grupper i vores virksomheder, med ledelsesansvar var og er ikke naturligt medlem af vores forening. Det kunne være holdledere, kvalitetschefer, administrationschefer, øvrige funktionær eller specialister. Arbejdet med hvervning af medlemmer foregår fra kredsene, og her i kreds 2, har hvervningen givet pote Aktive medlemmer Dobbeltmedlemmer Passive medlemmer Kontingentfrie medlemmer i alt Mejerier 7 7 Firmaer 5 3 På landsplan er der: C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 3/11

4 488 aktive 39 Dobbeltmedlemmer 24 passive 177 kontingentfrie 13 Firmaer 42 Mejerier Mærkedage: I år har vi vist opmærksomhed til: Forvalter Hans Jørgen Biller Rødkærsbro 60 år Salgschef Jørgen Østergård Iversen Invensys APV 60 år Mejeribestyrer Svend Andersen Them 65 år Fhv. Mejerichef Aa. Lisbjerg Ulstrup 75 år Fhv. transportchef Eigil G. Lyster Århus 80 år Fhv. Arbejdsleder Villy Egon Jensen Brabrand 80 år Fhv. afdelingsleder Aa. Chr. Jensen Hammel 85 år Fhv. Sekretær S. Thorup Nielsen Århus 85 år Thv. Mejerileder Tage Jensen Tørring 85 år Kvalitetsrådgiver Hans Chr. Larsen 40 års jubilæum. Mejeribestyrer Svend K. Andersen, Them Afskedsreception Teamleder Svend Ålborg 25 års jubilæum Arrangementer: som sagt har vi afholdt eller planlagt en række aktiviteter, som jeg her vil gennemgå, nogen blev gennemført, andre aflyst på grund af for få tilmeldte. Kort efter generalforsamlingen sidste år, arrangerede vi igen en tur på Århus Bugten, denne gang med galeasen Havet, et gammelt træskib, der både blev drevet af motor og sejl. Vi fik en god historie om skibets fortid, af Kaptajnen Alice Breindahl, der sammen med sin mand Henning, ejer skibet. Vi stod ud af havnen og efter vi havde sat sejl, sejlede vi ud for at se solnedgangen på bugten. Senere blev der, serveret aftensmad i kabyssen, som også kaptajnen stod for. En rigtig hyggelig og afslappet tur, der åbenbart falder i vores medlemmers smag. Allerede på mandag har vi igen en tur, og her skal man skynde sig at melde til da der kun er få ledige pladser tilbage. I december forsøgte vi at arrangerer et besøg hos et lille lokalt Bryghus ved Ebeltoft, hvor der blot var planen at vi skulle julehygge. Brygmesteren ville fortælle lidt om sin virksomhed, og der var planlagt efterfølgen- C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 4/11

5 de spisning. Arrangementet blev dog aflyst på grund af for få tilmeldte. Vi har igen været med til Fælles Vinterfesten i Nordjylland. Festen blev i år afholdt på Hotel Conwell Rebild Bakker, sammen med Nordjyllands Mejeristforening, Foreningen Danmarks Privatmejerier, Dansk Oste- og Smørforening. Festen blev afholdt den 26. marts. Deltagerantallet var mindre i år (ca. 90 deltagere) end tidligere og fra Østjyllands Mejeristforening, deltog der vel knap en ca. en snes medlemmer og påhæng. Under min velkomst foreslog jeg at vi kunne udvide kredsen af inviterede, så andre kredse i Foreningen af Mejeriledere og Funktionær, også kunne deltage. Hvad det bliver til, er endnu ikke besluttet, men planen er at det skal diskuteres med de arrangerede foreninger. Men ellers havde vi en hyggelig aften, som sædvanlig, med god mad, en god snak med kollegaer og med dans til ud på natten. Som optakt til de nye lønforhandlinger til oktober, havde vi arrangeret et overenskomstmøde på Gl. Estrup, den 16. juni. Planen var vi skulle mødes til rundvisning i det ny åbnede Gamle mejeri en udstilling om mejeribrug op gennem årene. Efterfølgende var der planlagt spisning i slottes restaurant. Mødet skulle afsluttes med input og debat om krav til den nye overenskomst, som forhandlingsudvalget kunne arbejde videre med. Desværre var der kun 2 medlemmer, der havde meldt sig ud over bestyrelsen, og vi var nødsaget til at aflyse mødet. Bestyrelsen har i efteråret 2010 deltaget i Temamøder om lønforhandling, der blev afholdt i hovedforeningen regi. Der er afholdt 2 møder, et i Viborg og et i Odense, hvor selvfølgelig alle foreningens medlemmer var velkommen. Disse temamøder blev etableret efter en skuffende afgørelse på foreningens tvist med Arbejdsgiverforeningen ang. lønforhøjelse i starten af Da der også var udsigt til ringe lønstigning i 2011, kunne der måske påvirke sin aftale på andre områder. Så det var selve lønforhandlingsprocessen, der blev trænet og følgende punkter blev berørt: * når lønforhandlingen forberedes * når forarbejdet gøres * når selve mødet eller samtalen finder sted * når det gode arbejde skal forsættes bagefter. Mødet blev ledet af instruktør og forhandlingsrådgiver Marlene Rix og der deltog i alt 60 medlemmer i kurset. Planlagte arrangementer er sejlturen på mandag med skiber Havet. Vi har et gåhjem møde i støbeskeen, hos SPX/APV i Silkeborg, hvor Per Z. Sørensen, vil fortælle om virksomheden. Der vil også være et indlæg fra vores AP konsulent, der specielt rettet til vores nye medlemmer. C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 5/11

6 Derefter vil der være bowling hos Bowl and Fun, Silkeborg. Vi forventer at afholde arrangementet sammen med Kreds Vest. Hovedforeningen: Lønforhandling: Vi er i gang. Overenskomsten er opsagt, og arbejdet med at udarbejde en ny er begyndt. Forhandlingsudvalget, der forestår arbejdet, består af Formand Søren Jensen, Michael Jensen, Vest, Jan A. Andersen, Østlige Øer, undertegnede, samt vores sekretær Anne-Sofie Christiansen. Som repræsentant for mejeribestyrerne deltager Bjarne Kristiansen, fra Sædager Andelsmejeri. Forhandlingsudvalget har været samlet en gang, hvor vi har haft de indledende drøftelser og formulering af foreløbige mål. På fredag mødes forhandlingsudvalget igen, hvor også Klaus Matthiesen fra FTF deltager, for at hjælpe os med bl. andet formuleringen af vores oplæg og krav til den ny overenskomst. Den 19. september mødes vi i København med Arbejdsgiverrepræsentanterne på Axelborg, hvor vi forhåbentlig får en ny overenskomst på plads. Er der behov for at parterne mødes igen er der sat en alternativ dag af lige inden 1. oktober. Ledighed: pr. juli Omregnet fuldtidsledig 0,9 %. Omregnet fuldtidsledige, antal 4. Ledighedsramte, antal 6. Dairy Students Club, er en nyetableret klub til støtte og samarbejdet omkring mejeri- og procesteknologstuderende på Kold College. Klubben stiftes i samarbejdet mellem FMF og a-kassen FTF-A. Klubben støtter de studerende i bl. a.: Mælkeritidende + elektronisk nyhedsbrev Adgang til at søge legatstøtte til studierejse Adgang til relevante arrangementer i FMF og særlige studenterarrangementer Rådgivning vedr. Ansættelseskontrakt og vedr. jobsøgning i ind og udland Medlemskab af Forbrugsforeningen/Forsikringstilbud via Mejeriliv Mejeribrugets Årbog Efter dimission: A-kasse og dagpengeret fra 1. ledighedsdag C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 6/11

7 (v./medlemskab af a-kasse) og gratis medlem af FMF frem til 31/3 det følgende år Mejeriliv: det nye tilbud på forsikringer i stedet for, Dansk Mejeristforenings Ulykkesforsikring der blev lukket ned den 31. december Her kan man tegne ulykkesforsikring samt tandskade. Nyt er det at man også kan tegne sundhedsforsikring, og at der arbejdes på endnu flere tilbud. Der er pt. 359 personer, der har tegnet ulykkesforsikringen, og 262 personer der har tegnet tandskadeforsikring. Kun 4 har tegnet sundhedsforsikring, men den er også forholdsvis ny. Niveauet af tegnede forsikringer er som i den gamle Ulykkesforsikring. AP Pension: giver forsat et godt afkast. Der har været en række medlemmer som ikke havde fået den rigtige indbetaling på deres pensionskonto. Sagen er bragt i orden og afsluttet. Omkostningsprocenterne er blevet sat ned igen og er nu 2,5 % Mejeribrugets Årbog: branchens opslagsværk med datoer, nøgletal m.m. I den kommende årbog vil der være mulighed for at annoncer med i bogen. Branchen skrumper ind så oplaget er faldet (nu 1300 stk), og der appelleres til opbakning, hvilket der er nødvendig hvis den forsat skal have sin berettelse. FMF og Dansk Mejeriingeniørforening deler overskuddet, hvis der bliver overskud. Husk at bestille bogen allerede nu på sekretariatet. Mejerihuset: God udlejning dog en smule stagnerende de seneste år. Der har været indbrud flere gange, ret træls. Der er stjålet designermøbler, samt andre ting og disse er nu erstattet med nye møbler, dog ikke designermøbler. Der opfordres til at bruge huset noget mere. Aktiviteter i branchen Aktiviteter i branchen 2010 Aug. 10 Gåhjemmøde Dairy Fruit (ca. 25) Sept.10 Arbejdsmiljøkonference (ca. 225) Sept.10 Danmarks Mejeritekniske Selskab, Sundhedsfremmende Mejeri produkter (ca.35) Okt. 10 Delegeretmøde i Skagen (ca. 185) Nov. 10 LMU/Scandinavian Dairy Contest, Sammen med Food Pharma Tech (ca. 9000) C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 7/11

8 Nov. 10 Danmarks Mejeritekniske Selskab, Ostemælk og optimering af osteprocessen (ca. 80) Aktiviteter i branchen 2011 DK Jan. 11 Danmarks Mejeritekniske Selskab, Seminar: Vand som om kostningsparameter Feb. 11 Mejeribrugets Dag 2011, Tema: Innovation Mar. 11 Mejeriforskningens Dag, Fra mejeriforskning til anvendelse (ca. 185) Maj. 11 Mejerifaglig studietur til Nordtyskland og Holland, (ca. 40 deltagere tilmeldt!) Maj. 11 Danmarks Mejeritekniske Selskab, Seminar: Fedt i meje riprodukter Maj Kredsudstilling, Kruså Mejeri Aktiviteter I nærmeste fremtid: Sep. 11 Nov. 11 Dec. 11 Danmarks Mejeritekniske Selskab, Seminar: Økologi fra mark til mejeri Landsmejeriudstilling, 8 9 november. Danmarks Mejeritekniske Selskab, Dobbeltseminar: Saltla ge og Energioptimering MIA (Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg), afholder arbejdsmiljøkonference igen i november den 23/11. Tema Samarbejde og Trivsel Vejen til en bedre arbejdsplads. Hotel Legoland, Billund. Delegeret møde, den 1. oktober, på Hotel Scandic, Vejle. Vi skal vælge 19 delegerede her i dag, incl. bestyrelsen. Det var hvad jeg havde til beretningen denne gang. Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i årets løb. Jeg vil også sige tak til de medlemmer og virksomheder, der har bakket os op omkring de arrangementer, der er lavet. Jeg vil bare sige, brug de tilbud og arrangementer, der bliver arrangeret både her i kredsen, men så sandelig også i hovedforeningens regi. Medlemshvervningen fortsætter, nu også i de andre kredse, og det er vigtigt at vi får de nye medlemmer med til vores arrangementer, så de får et tilhørsforhold til foreningen, og det er vi gamle der skal sørge for det. Jeg håber vi får sat nogle gode arrangementer op i det næste års løb, men uden jeres deltagelse bliver det ikke til noget. Tak for ordet. Bent I. Hansen. C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 8/11

9 Debat og kommentar efter beretningen: Søren Jensen kommenterede på det arbejde der været lavet i forbindelse med hverve kampagnen af nye medlemmer hvor vi har været meget synlige og ihærdige flot arbejde. Henrik Kæmpe kom med en kommentar om at ændre Kredsforeningens navn til eks. Foreningen af Mejeriledere & Funktionærer, Kreds Øst, det skulle gerne afspejle det område vi i dag dækker som det er i dag er der mulighed for forvirring, specielt for nye medlemmer. Jørn Pedersen kommenterede også på at man bør lave det om for at undgå navne forvirring vi har jo i mejeribruget en gammel tradition for lange navne som måske ikke altid dækker. Per Zachariasen mente også at foreningens navn bør afspejle medlemmernes tilhørsforhold og som vi er i dag hvor vi dækker noget bredere. Det gav en god debat på mødet og emnet blev lukket med at bestyrelsen ser positivt på forslaget, behandler det på næste møde, og hvis nødvendig tages op i hovedbestyrelsen. Der bliver arbejdet videre forslaget. Formandens beretning blev herefter godkendt. ad 3 Alex Salling gennemgik det udleverede regnskab og der var kun den ene bemærkning at foreningens studiefond med fordel vil kunne flyttes over så vi kun har en kasse. Men indtil videre bliver den stående som det er nu. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. ad 4. Indkomne forslag: Ingen forslag. ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant: Følgende blev valgt: Torben Jensen, Genvalgt for 2 år Alex Salling, Genvalgt for 2 år Steen Poulsen valgt for 2 år. Bjarke Jørgensen valgt for 1 år, idet han afløser Troels Aaman midt i C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 9/11

10 perioden. Suppleant: Hans Jørgen Rahbeck valgt for 1 år ad 6 Valg af revisor: Rita Hornsleth var på valg og blev genvalgt Vi ønsker alle tillykke med valget ad 7 Valg af delegerede medlemmer: Glen Madsen Hans Jørgen Rahbeck Henrik Kæmpe Willy Jensen Jørn Pedersen Per Zachariassen Peter Bitch HC Larsen Troels Aamann Mark Schou Bjarne Andersen Charlotte Ruby Birger Bruun Kaspar Aamann Claus Gribskov Som suppleanter blev valgt: Henning Rasmussen Jan Viskum Jensen Jan Leth Finn Kristensen Naja Kronborg Kausing ad 8 Eventuelt: Vi vil lige kort orientere om at vi er i den spæde start på at undersøge muligheden for en studie tur til Dubai med et forslag til efteråret 2012, så mere herom senere. Formanden udtrykte til sidst på mødet, en stor tak til Magnus Søjberg og Troels Aamann for et godt samarbejde i bestyrelsen, og for den energi de havde lagt i foreningen og bad Troels om at tage en hilsen med hjem til Kaspar Aamann, med tak for hans tid som suppleant. Et stort velkommen til de nye bestyrelses medlemmer, Bjarke og Steen, C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 10/11

11 med håb om godt samarbejde i bestyrelsen. Formanden sluttede generalforsamlingen med tak til Torben for at lede os godt igennem mødet. En sidste opfordring: Husk at tage en kollega med til næste års generalforsamling ;ø) Michael Wadsager C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\NP53Y3OG\Generalforsamling -referat.doc 11/11

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg.

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. På FMF Kreds Østjyllands vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning. MØDEREFERAT Til stede: Alex Salling, Steen Poulsen, Bjarke Dall Jørgensen,, Torben Jensen og 15 medlemmer fra kredsen Afbud fra: - Referent: Michael Wadsager Emne Generalforsamling den 12. juni 2014, Palsgaard

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold.

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold. MØDEREFERAT Mødedato og tid 22. August 2011 Sted Alfa Laval Kolding Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et

Læs mere

MØDEREFERAT. Martin takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, og gennemgik dagsordenen.

MØDEREFERAT. Martin takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, og gennemgik dagsordenen. MØDEREFERAT Til stede: Torben Jensen, Alex Salling, Steen Poulsen, Bjarke D. Jørgensen, Michael Wadsager, Martin Hassl, Sidsel Nørregaard og 26 medlemmer fra kredsen Afbud fra: - Referent: Michael Wadsager

Læs mere

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro.

Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro. Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro. Vi startede på Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg, hvor vi fik en introduktion af det nye biobooster system

Læs mere

Nyhavn Generalforsamlingen

Nyhavn Generalforsamlingen Nyhavn 02-06-2016 FMF Østdanmark indledte generalforsamlingen med en kanalrundfart og dertil hørende historieundervisning & sang. Efter kanalrundfarten forsatte turen til Galionens selskabslokaler i Nyhavn,

Læs mere

Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening

Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening Mødereferat fra Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening Dato: Torsdag d. 26. august 2010 kl. 17.00 Sted: Rådhuskælderen, Holstebro. Til stede: Til generalforsamling 20 personer. Dagsorden. 1)

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Beretning 2016: Før generalforsamlingen starter, vil jeg traditionen tro mindes de af vores medlemmer, der er gået bort i årets løb.

Beretning 2016: Før generalforsamlingen starter, vil jeg traditionen tro mindes de af vores medlemmer, der er gået bort i årets løb. Østjylland Beretning 2016: På FMF Kreds Østjyllands vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling, her i Silkeborg, hos Au2mate. (2) Jeg vil gerne

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra Fyns Mejeristforenings ordinære generalforsamling mandag den 4. juni 2012

Referat fra Fyns Mejeristforenings ordinære generalforsamling mandag den 4. juni 2012 Referat fra Fyns Mejeristforenings ordinære generalforsamling mandag den 4. juni 2012 Årets generalforsamling blev holdt på Foreningen af mejeriledere og funktionærers sekretariat på Munkehatten 28 i Odense.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Referat fra Ordinær generalforsamling Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Først bød formanden velkommen til de fremmødte(se vedhæftede deltagerliste), hvorefter René Byrgesen gave en

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Henning Munch Pedersen Bent Sand

Henning Munch Pedersen Bent Sand MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Torsdag d. 29. august Holstebro Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2013 Dagsorden Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu.

Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Mandag d. 25. august Vestergaards Hotel Videbæk Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2014

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Inden generalforsamlingen var der orientering om Birkum ost ved mejerichef Jesper Thomsen og rundvisning på mejeriet. Efterfølgende

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015 MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Onsdag d.17 juni Holstebro Flødeost Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2015 Dagsorden

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014.

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening afholdt den 5. marts 2014 kl. 1500 generalforsamling på politigården i Herning.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning.

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Torsdag d. 30. august Videbæk Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Torben Hougaard Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2012 Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere