Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 6. Fastsættelse af kredskontingent - kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent 7. Eventuelt. Velkomst ved kredsformand Julie Rosenkilde, der indledte generalforsamlingen ved at læse navnene op på de medlemmer, der døde i Hun bad derefter forsamlingen holde et øjebliks stilhed til ære for de afdøde. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Uffe Gardel, som blev valgt. Uffe Gardel takkede for valget, kom med praktiske oplysninger og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Følgende valgt som stemmetællere: Peter Hertz, Palle Hermund og Ole Kjær Madsen blev valgt som stemmetællere. 2. Formandens beretning: Hele formandens beretning og alle bilag kan læses på Kreds 1 s hjemmeside: Kredsformanden fortalte, at det har været et godt år for Kreds 1. Særligt har kredsen fortsat indsatsen inden for områderne Netværk, Trivsel, Viden & Debat. K1 Netværk: Her er det hovedformålet at samle medlemmer til forskellige aktiviteter og styrke vidensdeling på tværs af arbejdspladser. I første omgang er der blevet oprettet et netværk for nyuddannede. Kredsen

2 har fået en gruppe unge medlemmer, hvoraf flere er tidligere fagligt aktive fra journaliststudierne, til at danne grundstenen til et netværk. De har allerede med stor succes afholdt deres første arrangement på Café Din Nye Ven, en journalistisk quiz, der tiltrak en masse mennesker og en del opmærksomhed. Om en uge vil de quizze igen, og til august planlægger de at holde den allerførste rustur for nyuddannede i Kreds 1 på Vallekilde Højskole. K1 Trivsel: Vi vil gerne være med til at styrke arbejdsmiljøet for medlemmerne i vores område. Og det er ikke blevet mindre vigtigt i det forløbne år, hvor krise, nedskæringer og tidspres er hverdagskost på mediearbejdspladserne. I alt er der uddelt lidt over kroner til forskellige sundhedsfremmende projekter via sundhedspuljen. Kreds 1 vil lave en større kampagne i forbindelse med Sundhedspuljen efter sommer for at gøre opmærksom på muligheden for at søge økonomisk støtte til sundhedsfremmende projekter. Kredsen har til gengæld valgt at nedlægge kollegaprisen, som blev oprettet i forbindelse med trivselsprojektet. K1 Viden & Debat: I 2011 afholdt Kreds 1 i alt 32 arrangementer. Kredsen har brugt kroner på medlemsmøder, hvilket næsten udgør en tredjedel af vores indtægter. Og der har været 2500 deltagende medlemmer til arrangementerne. Der er desuden blevet ansat en freelancer til at hjælpe med at planlægge, booke foredragsholdere og lokaler. Og de mange aktiviteter har også betydet flere medlemsforespørgsler og tilmeldinger. Desværre oplever vi også oftere, at folk melder sig til, men aldrig dukker op. Derfor indfører vi nu en såkaldt 'no show fee' i første omgang på vores populære biografarrangementer. Det fungerer sådan, at man bliver trukket 50 kroner på sit Dankort, hvis man ikke møder op på aftenen. DJ har allerede indført det nye tilmeldingssystem, og kredsformanden var spændt på, hvordan medlemmerne tager imod det, og om det kan hindre en del af frafaldet.

3 Hovedbestyrelsen: På delegeretmødet i april var næstformandsposten i hovedbestyrelsen på valg, og Kreds 1 bakkede op om tillidsmanden på Ekstra Bladet, Lars Werge, der blev valgt ind og i dag har forladt Ekstra Bladet for at arbejde fuld tid for forbundet. Safety Fonden: På delegeretmøde sidste år blev det besluttet at indefryse de midler, forbundet har stående i IFJs Safety Fond, indtil man kan sikre sig, at fonden gør nok for at bruge pengene dér, hvor det er hensigten. Først næste år til IFJs kongres bliver det endelig afgjort, om DJ vil fortsætte samarbejdet med fonden. Indtil da har DJ indgået en aftale med International Media Support (IMS), der siden april har brugt kroner på at hjælpe kollegaer i blandt andet Syrien, Afghanistan, Iran, Burma. Efteruddannelsespulje: Efteruddannelsespuljen var oprettet som et toårigt forsøg for at give freelancere og medlemmer uden overenskomst muligheden for at efteruddanne sig samt skabe større opmærksomhed omkring efteruddannelse. Selvom en del medlemmer søgte puljen, har et flertal i hovedbestyrelsen valgt ikke at fortsætte med ordningen, blandt andet på grund af foreningens økonomi. I Kreds 1 s bestyrelse er vi enige i, at det er essentielt, at forbundet arbejder for, at alle medlemmer skal have muligheden for at efteruddanne sig. Men vi mener ikke, at man bør genoprette puljen af den grund. Økonomi: Kredsen har brugt flere penge, end den har fået ind i indtægter og har underskud på årets regnskab. Kredsen har blandt andet støttet gruppen af praktikantvejledere på mindre arbejdspladser i København, Praktikantalliancen, de studerendes Kravlingpris, FBOs Teksterpris, Berlingske Medarbejderforenings 100 års jubilæumsbog og flere andre ting. Desuden har kredsen valgt at forhøje tilskuddet til praktikantrejser og genoptaget et vigtigt arbejde med at byde nye medlemmer velkommen i kredsen gennem velkomstbreve og møder. Uffe Gardel takkede formanden for beretningen og lagde op til kommentarer fra de fremmødte. Debat om formandens beretning: Kaj Spangenberg: Kaj Spangenberg mente, man kunne sætte den såkaldte no show fee op til for eksempel 100 kroner.

4 Yasemin Yigit: Nyuddannet og var glad for at høre om kredsens tilbud, som hun ikke kendte. Hun var dog utilfreds med, at kredsen ikke støtter dem, der står uden for arbejdsmarkedet, med efteruddannelse. Mogens Blicher Bjerregaard: Mogens Blicher Bjerregaard bad om ordet på grund af diskussionen på sidste generalforsamling om Safety Fonden. Det har taget tid at få aftalen med International Media på plads. De kroner er blevet brugt inden for de sidste tre måneder, og det er stadig i en opstartsfase. Der er kommet mange gode tilbagemeldinger, og kollegaer er blevet hjulpet væk fra situationer, hvor de risikerer livet. Pengene kommer de rigtige steder hen og med en accept fra DJ. Omkring efteruddannelse er det hovedbestyrelsens klare mål at give de bedst mulige efteruddannelsesmuligheder. Det er bedre med ordninger, der sikrer, at flere får adgang til efteruddannelse, end tilfældet var med forsøgsordningen. Den kostede mange kontingentpenge. Morten Friis Jørgensen: Morten Friis Jørgensen roste bestyrelsen for at have brugt flere penge især på medlemsaktiviteter. Det er godt at stimulere flere medlemmer til at tale sammen. Men han har været frustreret over for kort frist på aktiviteterne og opfordrede til, at arrangementerne bliver varslet i så god tid som muligt. Jens Peter Arskog: Kredsbestyrelsen havde en lang diskussion om efteruddannelse. Dem, der går ledige har mulighed for at få en a-kasse til at støtte. Det store problem er for freelancerne, som ikke har muligheden. Det er godt, at freelancegruppen har afsat kroner i det kommende år til at støtte freelancernes efteruddannelse. Karen Hedegaard: Karen Hedegaard stemte imod i hovedbestyrelsen til, at man skulle nedlægge efteruddannelsesordningen. Og hendes målsætning er at finde løsning på det. En gruppe er blevet nedsat til at kigge på det. Der skal findes penge og en løsning. Karin Bech: Karin Bech har været freelancer de sidste 15 år. Og havde aldrig forestillet sig, at der skulle blive kæmpet for efteruddannelse for freelancere. Der er mange freelancere, som forbundet ikke kan hjælpe. Iben Danielsen: Formand for freelancegruppen. Iben Danielsen mente, det er godt, at der bliver arbejdet med at finde en løsning på problematikken med efteruddannelse. Forsøgsordningen var ikke svaret kom af sted på efteruddannelse. Kim Ravn Mortensen: Kim Ravn Mortensen stoppede på Ritzau for ti år siden og har ikke været på efteruddannelse siden. Kim Ravn Mortensen mente, det var trist at fjerne beløbet til det. Kredsen bør arbejde videre for bedre vilkår for freelancerne.

5 Katja Moikjær: Mange freelancere arbejder for folk, der ikke har noget med medier at gøre. At tro at man kan skabe overenskomstordninger for freelancere er utopi. Freelancere er små erhvervsdrivende. Kredsformanden takkede for kommentarerne. Afstemning om formandens beretning: Efterfølgende var der afstemning om formandens beretning, som blev enstemmigt godkendt. 3. Kredsens regnskaber: Kasserer Morten Terp fremlagde regnskabet fra Kredsen havde haft indtægter på i alt kroner. Og udgifter for i alt kroner. Regnskabet viste dermed et underskud på kroner. Hele regnskabet kan ses på Kreds 1s hjemmeside: Ifølge kasserer Morten Terp, var det positivt, at kredsen har brugt flere penge. Det skyldtes blandt andet, at kontingentindtægten er steget grundet flere medlemmer. Og at bestyrelsen har haft tre medlemmer fra Bornholm mod kun en tidligere. Der er også blevet holdt bestyrelsesseminar på Bornholm, som har kostet kroner. Desuden er der brugt kroner på kredstræf, medlemsmøder, og der er blevet afsat flere penge til Sundhedspuljen. Kredsen er også begyndt at betale ansvarsforsikring for medlemmer på Stutgården. Og beløbet til ferieboliger har været væsentligt højere i 2011 end hidtil, hvilket også gælder for afholdelsen af generalforsamlingen. Budgettet for 2012: Hele budgettet kan ses på kredsens hjemmeside. Budgettet indeholder ikke de store ændringer i forhold til Indtægter forventes at være stort set de samme som i Hvad angår kontingent og regnskab, er der kalkuleret med det samme som i 2011 på trods af medlemsfremgang. Og der vil blive fastholdt et lige så højt niveau med medlemsmøder som i Beløb til praktikant- og elevrejser bliver desuden sat op fra kroner til kroner. Der vil blive brugt kroner på bålplads til børnene på Stutgården. Og kredsen vil igen betale gebyr på fagfestival til folk med nedsat kontingent. Spørgsmål og kommentarer til regnskab og budget: Kaj Spangenberg: Kaj Spangenberg spurgte til mentorordningen, og om den er færdig. Morten Terp: Morten Terp svarede ja, og at ordningen er blevet overdraget til DJ centralt. Karin Bech: Karin Bech spurgte til IMF, og hvad der nærmere præcist sker med pengene.

6 Mogens Blicher Bjerregaard: Pengene til IMF bliver brugt til at hjælpe kollegaer i kritiske situationer. IMF er stadig i startfasen og i gang med implementering. Et nyt system tager tid. Karin Bech: Karin Bech er med i freelancegruppen, som giver mange penge til IMF. Karin Bech spurgte, om kredsen har mistet råderetten. Mogens Blicher Bjerregaard: Man var utryg ved den tidligere måde og ville ikke længere sende pengene til Bruxelles. Pengene bliver forvaltet til samme formål nu. Hanne Broch: Hanne Broch stillede spørgsmålstegn ved, hvad der bør stå på afsenderen af pengene. Afstemning om regnskab: Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Ingen forslag. Punktet bortfaldt. 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer: Valg af formand og næstformand: Kredsformand Julie Rosenkilde stillede op til genvalg og blev enstemmigt valgt. Julie Rosenkilde besad tidligere posten som næstformand, og der skulle dernæst vælges en ny næstformand. Kristine Bertelsen var den eneste kandidat til posten og blev enstemmigt valgt. Hun er uddannet fra RUC og ansat ved Copenhagen Carnival. Kristine Bertelsen blev valgt ind i bestyrelsen sidste år og har siddet i forretningsudvalget. Hun har blandt andet været med til at organisere kredens arbejde og har ambitioner om at fortsætte det høje aktivitetsniveau. Desuden vil hun arbejde for bedre og mere kommunikation til kredsens medlemmer. Valg til bestyrelsen: Herefter skulle der vælges fire medlemmer i bestyrelsen. Følgende blev valgt: Pernille Eisinger: Pernille Eisinger er journalist på Fagbladet Folkeskolen og vil fortsætte arbejdet med at skabe arrangementer. 46 stemmer. Dermed valgt for to år.

7 Niels Peter Arskog: Niels Peter Arskog har været suppleant, men har hver gang indtrådt som fuldt medlem i bestyrelsen. Nu ønsker han at blive valgt som bestyrelsesmedlem. 37 stemmer. Dermed valgt for to år. Johnny Frederiksen: Fotograf, ikke til stede. 35 stemmer. Dermed valgt for to år. Jens Berg Thomsen: Jens Berg Thomsen har været suppleant og arbejder på Hillerød Posten. Han er særligt interesseret i nye medier og er glad for at være med i sundhedspuljen. 29 stemmer. Dermed valgt for et år. Valg af suppleanter: To af suppleanterne, Mathilde Flindt og Troels Jeppesen, stillede også op til bestyrelsen, men blev ikke valgt ind. De valgte derfor at modtage valg som suppleanter. Mathilde Flindt: Mathilde Flindt arbejder på TV2 Bornholm. Hun har været med i kredsen de sidste to år og vil fortsætte arbejdet med sundhedspuljen. 35 stemmer. Dermed valgt som 1. suppleant ved lodtrækning. Kenneth Drabæk: Fotograf og selvstændig. Tillidsrepræsentant for Benjamin Medier. 35 stemmer. Dermed valgt som 2. suppleant ved lodtrækning. Troels Jeppesen: Troels Jeppesen er kommunikatør og nærer interesser for kommunikatører. 31 stemmer. Dermed valgt som 3. suppleant. Valg af revisorer: Statsautoriseret revisor Niels Harder blev genvalgt, Elon Cohn blev genvalgt som kritisk revisor. 6. Fastsættelse af kredskontingent: Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 20 kroner om måneden. Kontingentet blev enstemmigt vedtaget. 7. Eventuelt: Morten Friis: Morten Friis var imponeret over DR Byen. Men mente, bestyrelsen skulle forhandle prisen for generalforsamlingen ned, da det tekniske udstyr ikke fungerede efter hensigten. Kredsformanden sagde tak for deltagelsen og tak til dem, der stillede op. Generalforsamlingen blev erklæret for afsluttet.

8 Referent Sofie Stokholm Jacobsen

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Charlotte Geckler

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Stor opbakning til Kreds Vest

Stor opbakning til Kreds Vest BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere