Skriftlig udgave af mundtlig beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig udgave af mundtlig beretning"

Transkript

1 Skriftlig udgave af mundtlig beretning Kære medlemmer Dette er min anden beretning som regionsformand for Kost &Ernæringsforbundet i Region Nordjylland. Jeg har nu været på posten i snart seks år, og ih hvor er årene fløjet af sted. Min søn Sebastian er blevet otte år, og jeg har rundet de 50. Regionsbestyrelsen I perioden har jeg til at hjælpe mig med det regionale arbejde haft en dejlig bestyrelse på tre medlemmer. Mette Brogaard Lohse, ernæringsassistent og tillidsrepræsentant hos Nordjysk mad I/S har i perioden været næstformand (Og er for de næste tre år valgt som repræsentant for tillidsrepræsentanterne i forbundets hovedbestyrelse). Gitte Vangsø, kantineleder her på Stigsborg Brygge. Louise Jacobsen, køkkenleder i Kulturcafeen i Hjørring, Agnethe Kær Jakobsen, økonoma på Aalborg Universitetshospitals afdeling Dronninglund. Er suppleant til bestyrelsen, men har deltaget i bestyrelsesarbejdet på lige fod de øvrige medlemmer. Vi har desværre ikke på noget tidspunkt i perioden haft en elevrepræsentant, ØV. Aktivitetsudvalget I perioden har vi haft et aktivitetsudvalg, som planlægger og gennemfører aktiviteter for medlemmerne. Aktivitetsudvalget har i perioden bestået af: Gitte Vangsø, udpeget af regionsbestyrelsen og formand for udvalget.. Else Dahl, Kostfaglig leder fra Ankermedet i Skagen Connie Christiansen, ernæringsassistent og tillidsrepræsentant hos Aalborg Anette Kjærulff, ernæringsassistent og arbejdsmiljørepræsentant hos Aalborg Mette Lindoff Nielsen, kostfaglig eneansvarlig i Børnehuset Fuglsang i Nørresundby. Tillidsrepræsentantudvalget

2 I perioden har vi haft et tillidsrepræsentantudvalg der, arrangerer aktiviteter og stormøder målrettet regionens tillidsrepræsentanter. Mette Brogaard Lohse, udpeget af regionsbestyrelsen og formand for udvalget. Connie Christiansen, ernæringsassistent og tillidsrepræsentant hos Aalborg Lene Ditte Nielsen, ernæringsassistent og tillidsrepræsentant hos Hjørring Kommunes Madservice. Line Madsen, ernæringsassistent og tillidsrepræsentant på Aalborg Universitetshospital. Arbejdsmiljøudvalget I perioden har vi har haft et arbejdsmiljøudvalg, der arrangerer aktiviteter og stormøder målrettet regionens arbejdsmiljørepræsentanter. Marian Aagaard, udpeget af regionsbestyrelsen og formand for udvalget. Dorte Knudsen, ernæringsassistent og arbejdsmiljørepræsentant ved Aalborg Anette Kjærulff, ernæringsassistent og arbejdsmiljørepræsentant hos Aalborg Karin Grønhøj, ernæringsassistent og arbejdsmiljørepræsentant ved Aalborg Pernille Frank, ernæringsassistent og arbejdsmiljørepræsentant i Produktionskøkkenet Mastruplund i Rebild Kommune. Kongresdelegerede fra Region Nordjylland I perioden har Region Nordjylland, udover bestyrelsen, haft fire delegerede: Else Dahl og Mary Ann Sørensen, som repræsentanter for lederne. Connie Christiansen og Line Madsen, som repræsentanter for tillidsrepræsentanterne. Else Dahl og Line Madsen har valgt ikke at genopstille, og i stedet er valgt Pernille Nørbak som repræsentant for lederne og Lene Ditte Nielsen som repræsentant for tillidsrepræsentanterne. Tak Alle udvalg har afholdt adskillige møder og lavet mange aktiviteter, arrangementer og stormøder. Vi har mindst to gange årligt afholdt fællesmøder for alle udvalg, for at

3 opretholde en rød tråd igennem det arbejder, de enkelte udvalg laver, og det forbundet centralt arbejder med. Jeg vil gerne sig STOR TAK til alle udvalg og deres medlemmer, TAK for jeres indsats, det er dejligt at have en bred faglig flok at samarbejde - og sparre med. Arbejdet i regionen Vi har i bestyrelsen valgt, at de enkelte udvalg ikke aflægger særskilt beretning, men at de er en del af den samlede beretning fra regionen. Beretningen er et samlet tilbageblik på nogle af de aktiviteter og opgaver, der er sket i regionen. Hvis alt skal nævnes ned til mindste detaljer ville min beretning fylde flere hundredesider / timer, så derfor får I hovedpointerne set i perspektivet af de tre strategiske indsatsområder, forbundets kongres har besluttet for perioden. Fremtidens løn: Kost- og ernæringsfagliges arbejde skal værdisættes bedre Fremtidens fag: Stærk faglighed og høj professionel standard Fremtidens arbejdsmarked: Flere kost- og ernæringsfaglige = bedre folkesundhed Professionsidentitet Forbundet har i den forgangne kongresperiode udarbejdet en professionsrapport, der synliggør vores profession. Dette arbejde er sket på baggrund af kongressen i foråret 2010, om at arbejde med fagets profession. Rapporten skal være forbundets og alle jer medlemmers værktøj til at få italesat vores fag og faglighed. Vi har synliggjort, at vi er MESTRE I MAD OG SUNDHED. Vi er professionelle inden for feltet mad, sundhed og ernæring. Det, at få kortlagt vores identitet, har mange formål, dels at gøre os selv mere selvbeviste om, hvad det er, vi kan, og dagligt italesætte det over for alle, vi møder, og dels et præsentationsværktøj overfor alle omkring os. Vi er professionelle og skal sammen skabe respekt og anerkendelse omkring vores fag. Denne professionidentitet er et vigtig redskab i vores tre indsatsområder, for høj faglighed afspejler sig i såvel fremtidens løn fag og arbejdsmarked. Så kære medlemmer, tag ejerskab for professionen, og det, at I er Mestre i Mad og Sundhed det gør ikke noget at prale lidt i hverdagen af, at vi er de professionelle indenfor vores felt!!!! Fremtidens løn: Kost- og ernæringsfagliges arbejde skal værdisættes bedre

4 Vi har i denne periode haft hele to overenskomstrunder, da overenskomsten for 2011blev en 2-årig overenskomst. OK11 blev vist det, vi kan kalde en tynd kop te men set i lyset af de udfodringer, vi var oppe imod pga. af finanskrisen, et helt fint resultat, med små lønstigninger og andre små forbedringer, som at få overenskomstdækket et par ny områder. Og lige nu står vi midt i overenskomsten for 2013 til Men da finanskrisen har bidt sig fast, må vi jo erkende, at det også denne gang er blevet til et beskedent resultat;men dog tilfredsstillende ud fra de givne forudsætninger. Vi har formået at holde mange af arbejdsgivernes krav borte og alligevel få en lille generel lønstigning over de næste par år. Aftalen er forhandlet på plads, men det er ikke helt i hus, da den ikke har været til afstemning hos jer medlemmer. Årsagen, til aftalen ikke er sendt til uafstemning, er, at vi i solidaritetens ånd afventer, at lærerne skal få deres aftale i hus. Medvirke ved kravsindsamlingen til OK-forhandlingerne Medvirke omkring formidling af OK-resultater Medvirke i stormøder for tillidsrepræsentanter Deltage i de lokale organisationsfællesskaber (SHK / FTF-a / FTF / ROS mf.) Deltage i MED-udpegninger, og forhandling af lokale MED aftaler Aktive i LO og FTF s er-du-ok -kampagne Lokale lønforhandlinger Informationsmøder om vores fælles pensionskasse PKA. Fremtidens fag: Stærk faglighed og høj professionel standard Fremtidens fag er altid vigtigt at have fokus på, da netop dette område er meget aktuelt i den samfundspolitiske debat. Mad til børn i daginstitutioner, fylder stadigvæk meget og derfor har vi haft fokus på at lave arrangement for netop denne målgruppe. Arrangementer for målgrupper, og vi har haft succes med at invitere andre tværfaglige samarbejdspartnere (pædagoger og forældrebestyrelser) med til disse arrangementer. Samarbejdet med kostfagligt eneansvarlige i daginstitutioner med at dokumentere økologiandel. Deltaget i markedsevent på Nordkraft i Aalborg, hvor flere daginstitutioner fik overrakt økologiske spisemærker af fødevareminister Mette Gjerskov.

5 Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse er på den politiske dagsorden, og det er her, vi som kostfaglig skal vise, at det er vores faggruppe, der skal varetage funktionerne omkring dette område. Deltaget i de politiske debatter om forebyggelse, sundhedsfremme og ernæring. Uddelt Pjecen Mestre i mad & sundhed til politikere, embedsmænd, tværfaglige samarbejdspartnere, fagskoler mf. Kostfaglige arrangementer om vores profession / branding. Arrangement om salt - begrænsning af salt kan forbygge mange livsstilssygdomme. Nøglehulsmærket det sunde valg Diabeteskurser Fedtskat. Økologi / bæredygtighed fylder også meget på den politiske dagsorden, økologi og bæredygtighed er en del at regeringens 2020 plan. der siger mindste 60 % økologi i offentlige køkkener inden udgangen af Og den plan er vi som faggruppe ganske givet nød til at forholde os til. Vi skal uddanne os til denne opgave og være med til at påvirke, hvordan planen kan lykkes. Arrangementer omring økologi og bæredygtighed Aktiv i styregruppen oekologika, som arbejder med uddannelse og omlægning til økologi. Samarbejde med Økologisk Landsforening Oprette Nordjysk ØKO-netværk Kvalitet også en del at vores daglige arbejde Vi skal ikke glemme den gode hverdagsmad og kvaliteten i vores fag. Sovseseminarer Køkkenroser Skill DK Netværksmetode til ideudveksling

6 At mødes med faglige kollegaer har altid været spændende. Det er spændende at høre, hvordan andre løser hverdagens udfordringer, og høre om det, de udvikler og arbejder med. Netværk er en både god og lærerig måde til udvikling. Forskellige aktiviteter for medlemmer ansat på høj- fri- og efterskoler Kender du din kollegas arbejdsplads fokus på kendskab til bredden i vores fag. Julearrangement AB Caterings messe Nyhedsmail Hjemmsiden Fremtidens arbejdsmarked: Flere kost- og ernæringsfaglige = bedre folkesundhed Desværre oplever vi til stadighed, at der rundt i kommunerne og regionen sker nedskæring om omstruktureringer effektivisering på vores arbejdsområder. Medvirket ved rotationsprojekter og samarbejde med FTF-a. Medlem af de Lokale uddannelseudvalg på erhvervsskolerne Elevbesøg på erhvervsskolerne Bisidder ved alt fra opsigelser til sygefraværssamtaler og andre former for tjenstlige samtaler. Deltaget i LBR arbejdet (LBR = lokale beskæftigelses råd) Visioner for fremtiden Dette var et tilbageblik i tiden, og når jeg så kikker ud i fremtiden, er der jo masser af store udfordringer, der venter, og mange af de nævnte opgaver er netop begyndt, og der kommer altid nye til, som vi skal være parate til at være en del af. Vi skal følge den politiske dagsorden tæt såvel regionalt som centralt, og til stadighed påvirke vores politikere, embedsmænd og samarbejdspartneer. Vi skal være omstillingsparate og vidensopsøgende, så vi til stadighed er de bedste på vores felt. Og en vigtig fælles opgave vi er er erkendelse af jo flere vi står sammen i en organisation, jo stærkere står vi. Vi oplever desværre, at flere og flere af vores kolleger vælger de gule, som jo ikke er en fagforening, men i stedet nogen, der sælger en arbejdsløshedsforsikring, og så brander sig på at være en fagforening, men de har ingen forhandlingsret. Så jo flere, der bakker op om det stærke fællesskab, vi har i Kost & Ernæringsforbundet, jo flere er vi til at kæmpe

7 for ordnede arbejdsforhold, hvilket er nødvendigt i disse krisetider, også i den øvrige del af Europa. Vi skal alle være på arbejdsmarkedet længere i fremtiden, så det har aldrig været mere vigtigt at kæmpe for ordnede forhold. Så kære Mestre i mad og sundhed kæmp for, at jeres kollega er organiseret et sted, hvor det giver mening tjek, at din kollega er OK Vi skal sammen deltage i kampen for vores fag, fagforening og faglighed.. Planlagte aktiviteter Lige nu arbejder vi på, sammen med vores a kasse FTF-a, fire regionale møder fordelt rundt i regionen. Aktivitetsudvalget arbejder på en inspirationsdag om det søde liv, suppeseminar, et julearrangement, en temaeftermiddag om dysfasi; Så glæd jer der bliver masser af aktiviteter at mødes om Tak for ordet! Marian Aagaard regionsformand

BESTYRELSENS MIDTVEJSSTATUS REGION HOVEDSTADEN

BESTYRELSENS MIDTVEJSSTATUS REGION HOVEDSTADEN BESTYRELSENS MIDTVEJSSTATUS REGION HOVEDSTADEN I denne beretning kan du læse om de aktiviteter, som regionsbestyrelsen og vores to udvalg har gennemført. Vi er fået 181 flere medlemmer siden marts 2013

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere

Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde

Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde Endnu engang velkommen til a-kassens delegeretmøde. Jeg vil nu aflægge den mundtlige beretning om a-kassen. Og jeg vil særligt fokusere på

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

Professionsbachelorer med fart på karrieren

Professionsbachelorer med fart på karrieren Professionsbachelorer med fart på karrieren Kært barn har mange navne: Kostfaglig leder, kvalitetskoordinator, sundhedskonsulent i ernæring, klinisk diætist, cateringleder, cafémedarbejder, ernæringskonsulent

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere