Referat fra studienævnsmøde tirsdag den 13. september 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra studienævnsmøde tirsdag den 13. september 2016"

Transkript

1 Referat fra studienævnsmøde tirsdag den 13. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 6. juni 3. Skal bachelor i Organisatorisk læring være adgangsgivende til Kriminologi? 4. Ændring af studieordning. Bilag: Forslag fra Annick. 5. Referat fra møde med Aftagerpanelet 31. maj 6. Referat fra møde med Censorkorpset 26. maj 7. Sammenfatningen af studiemiljøundersøgelsen for kriminologi 8. Orienteringer: Afslag på merit og tvangs-merit. 9. Feedback fra studerende. 10. Eventuelt

2 Referat: Til stede: Kim Møller, Nicolay Johansen og Annick Prieur Afbud: Pernille Iversen, Julie Roed Erhardsen og Pauline Vink Ad 1. Godkendelse af dagsorden Punkt 5 og 6 udgår, da det var punkter, der var sneget sig med fra dagsordenen fra 6. juni. Punkt 4 deles i to: 4. Tillæg til nuværende studieordning om krav til beståede moduler før start på næste semester. 5. Ændring af nuværende studieordning. Julie havde forud for mødet sendt information vedr. nye regler i forhold til supplering forud for optaget 2017 samt muligheden for brugerbetaling på suppleringskursus. Det blev besluttet at punktet tages op som særskilt punkt til næste møde (11. oktober), da vi forventer at der snarligt kommer nye regler om betaling for deltagelse i det forberedende metodekursus. Førend vi kender disse nye regler kan vi ikke tage stilling til en hensigtsmæssig udformning af suppleringsreglerne. Herefter blev dagsordenen godkendt. Ad 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 6. juni. Referatet blev godkendt. Ad 3. Skal bachelor i Organisatorisk læring være adgangsgivende til Kriminologi? Organisatorisk læring er en samfundsvidenskabelig uddannelse på AAU, som handler om del om organisationssociologi, men inkluderer temmelig lidt samfundsvidenskabelig metode. En del af uddannelsens metodeundervisning er læringsmetode mere end forskningsmetode. Uddannelsen minder en del om en række samfundsvidenskabelige uddannelser som allerede er på listen over adgangsgivende uddannelser til kandidatuddannelsen i kriminologi.

3 Studienævnet konkluderede at vi ikke ønsker at tilføje Organisatorisk læring til listen over adgangsgivende uddannelser da vi er inde i en proces med at skære ned i antallet af adgangsgivende uddannelser. Organisatorisk læring er beslægtet med de uddannelser, som vi ønsker at fjerne fra listen med adgangsgivende uddannelser; forventeligt allerede fra næste optag i Det vil derfor ikke give mening at udvide listen med adgangsgivende uddannelser for derefter at luge ud kort tid efter. Derfor var der enighed om ikke at lade Organisatorisk læring være adgangsgivende til kriminologi. Ad 4. Tillæg til nuværende studieordning om krav til beståede moduler før start på næste semester. Baggrund: Det er problematisk, at vi sender studerende ud i praktik, som er for dårligt fagligt klædt på til at løfte de opgaver de får. Vores studerende kommer fra forskellige faglige baggrunde og på 3. semester har de kun studeret kriminologi i et år. Ifølge gældende studieordning er det et krav at alle tre moduler på 1. semester skal være bestået for at kunne fortsætte på 2. semester. Det blev i forlængelse heraf besluttet at udvide studieordningen med et tillæg om at 2. semester skal være bestået for at kunne fortsætte i praktik på 3. semestre. Med dette tillæg til studieordningen ønsker vi at sikre et godt fremtidigt samarbejde med praktikstederne. Det skal dog stadig være muligt for en studerende, der ikke har bestået 2. semester at fortsætte uddannelsen ved at tage metodevalgfaget på 3. semester i efterårssemesteret for derfor at vende tilbage til foråret og følge 2. semester. Ad 5. Ændring af nuværende studieordning. Bilag: Forslag fra Annick til ændring. Foranlediget af møde med aftagerpanel, mundtlige og elektroniske evalueringer fra studerende og praktiksteder er der udtrykt utilfredshed med metodevalgfagets placering på 3. semester. Problemet er at den ugentlige metodeundervisning på valgfaget forstyrrer praktikforløbet til gene for praktikstedet såvel som den studerende. Vi frygter, at enkelte studerende bevidst vælger metodekurser uden mødepligt med henblik på at nedprioritere deltagelsen i undervisningen til fordel for arbejdet på praktikstedet. Det blev besluttet at følge forslaget, som betyder, at vi arbejder på at implementere den følgende revision af gældende studieordning:

4 2. semester: Projektmodulet (modul 4) på 30 ECTS ændres til 20 ECTS (og omfanget af projektet reduceres tilsvarende). Til gengæld udbyder kriminologiuddannelsen et metodefag på 10 ECTS. Dette fag har arbejdstitlen Effektevaluering og skal udbydes i samarbejde med Sociologi og Statskundskab. 3. semester: Fremover skal den enkelte studerende kunne vælge om han/hun vil tage praktikken på hhv. 20 eller 30 ECTS. Dette valg medfører, at der skal sættes separate minimumsgrænser for hhv. længde på praktik og praktikrapport. Ideen er, at de studerende der vælger praktik på 20 ECTS, hermed stadig kan tage ydereligere et metodevalgfag. Dette metodevalgfag kan, ligesom nu, tages både på AAU og andre uddannelsesinstitutioner. Endvidere har Kim også talt med studieleder på sociologi, Jakob Skjøtt-Larsen, som har tilkendegivet mulighed for at udbyde de tre metodevalgfag både for- og efterår. Disse ændringer vil yderligere kræve, at enkelte lektioner på 1. semesters modul 3 må flyttes til 2. semester. Samtidig giver det plads til nogle lektioner fra 2. semester flyttes til 1. semester. Specifikt hvilke undervisningsgange er der ikke taget stilling til endnu. Ad 6. Sammenfatningen af studiemiljøundersøgelsen for kriminologi Kim har skrevet sammenfatning til Sune. 20 studerende har svaret på undersøgelsen, hvoraf 60 % siger, at de bruger mere end 31 timer på deres studium. 90 % er enige eller meget enige i at de trives på uddannelsen. 55 % har et godt fællesskab 40 % er uenige. Vores problemer med studiemiljø på uddannelsen bliver i kommentarerne fra de studerende forklaret med at de kommer fra mange forskellige steder af landet og mange skal hurtigt videre efter endt undervisning. Selv for de studerende der er bosat i Aalborg er campus langt væk fra byen. De studerende følger undervisning men sidder hjemme og læser. Ad 7. Orienteringer: Der er givet afslag på ansøgning om tvangsmerit til studerende på 1. semester. Janni Nielsen og Krista Bjerknæs Fallesen, nye studerende på 1. semester, deltager i fremtidige møder som SN observatører for årgangen.

5 Ad. 8. Feedback fra studerende. Intet. Ad 9. Eventuelt. Næste møde (11. oktober) rykkes starttidspunktet til kl Mødet afholdes i rum 33, Kroghstræde 7.

Referat af studienævnsmøde onsdag den 30. november 2016

Referat af studienævnsmøde onsdag den 30. november 2016 Referat af studienævnsmøde onsdag den 30. november 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 11. oktober. 3. Orienteringer a. Studieaktivitetskrav bilag. 4. Ansøgning

Læs mere

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 3. oktober 2017, kl

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 3. oktober 2017, kl Referat af studienævnsmøde tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 4. september. 3. Evaluering af 2. semester 4. Planlægning

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde. mandag den 6. november 2017

Referat fra studienævnsmøde. mandag den 6. november 2017 Referat fra studienævnsmøde mandag den 6. november 2017 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 3. oktober 3. Evalueringer 4. semester (herunder cybercrime/radikaliserings-spørgsmålet)

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 7. juni 2017

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 7. juni 2017 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 7. juni 2017 Deltagere: Kim Møller, Annick Prieur, Christian Klement, Julie Roed Erhardsen, Krista Bjerknæs Fallesen, Malene Søndergaard Petersen, Paw Thisted Møller

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde. tirsdag den 9. januar 2018, kl

Referat fra studienævnsmøde. tirsdag den 9. januar 2018, kl Referat fra studienævnsmøde tirsdag den 9. januar 2018, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 7. november. 3. Godkendelse af semesterplaner, bilag.

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Deltagere: Kim Møller, Lærke Mogensen, Annick Prieur, Nicolay Johansen og Julie Roed Erhardsen. Afbud fra: Sidse Granat Jønsson Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af studienævnsmøde. onsdag den 5. september 2018, kl

Referat af studienævnsmøde. onsdag den 5. september 2018, kl Referat af studienævnsmøde onsdag den 5. september 2018, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 8. maj. 3. Justeringer af opgaver: Forkortelse eksamensperiode

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde mandag den 4. september 2017, kl

Referat fra studienævnsmøde mandag den 4. september 2017, kl Referat fra studienævnsmøde mandag den 4. september 2017, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 7. juni. 3. Referat fra møde med Aftagerpanelet

Læs mere

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 9220 Aalborg Ø www.socialkandidat.dk Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl. 13.00 15.00 Sted: Aalborg:

Læs mere

Referat af studienævnsmøde mandag den 13. marts 2017 kl

Referat af studienævnsmøde mandag den 13. marts 2017 kl Referat af studienævnsmøde mandag den 13. marts 2017 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 18. januar 3. Orientering: Adgangsbegrænsning 2018 Ny skoleleder

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 16. december 2015. Til stede: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen, Anja

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Kriminologi. 3. semester. Modul 5 og 6: Problemorienteret forløb og metodevalgfag

Kandidatuddannelsen i Kriminologi. 3. semester. Modul 5 og 6: Problemorienteret forløb og metodevalgfag Kandidatuddannelsen i Kriminologi 3. semester Modul 5 og 6: Problemorienteret forløb og metodevalgfag Efteråret 2015 1 Velkommen Velkommen til 3. semester, Kandidatuddannelsen i Kriminologi, Aalborg Universitet.

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. december 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: Frederikskaj 12, lokale

Læs mere

Referat til studienævnsmøde mandag den 9. marts 2015

Referat til studienævnsmøde mandag den 9. marts 2015 Kriminologiuddannelsen Kroghstræde 7 9220 Aalborg Ø Tlf. 99 40 81 32 Fax 98 15 75 75 kbm@socsci.aau.dk www.kriminologi.samf.aau.dk Referat til studienævnsmøde mandag den 9. marts 2015 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Møde den: 18. juni 2015, kl. 11.00 13.00 Bygning 1264, lokale 220 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen

Læs mere

Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi

Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Tid: Torsdag den 15. september 2016 kl. 13.30-15.30 Sted: 8001-2105 Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Dato:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 16. december 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 16. december 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 16. december 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 20. januar 2016. Til stede: Afbud: Jakob Skjøtt-Larsen, Anja Jørgensen, Lene

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 26. juni 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 26. juni 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 26. juni 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 19. august 2015. Mødet er flyttet fra d. 17. juni 2015, pga. for mange afbud. Til

Læs mere

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen.

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen. Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 9. november 2017 Sted: WP 19, 3. sal mødelokale 402 Deltagere: Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Referat fra Studierådsmøde d. 6. november 2018 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde

Referat fra Studierådsmøde d. 6. november 2018 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Referat fra Studierådsmøde d. 6. november 2018 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Referatet skal godkendes på næste Studierådsmøde d. 4. december 2018 Deltagere: Skolen Lene Tølbøll, Studieleder Mette

Læs mere

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted:

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET BILAG A M Ø D E R E F E R A T 13. JUNI 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 12. februar 2014

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 12. februar 2014 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 12. februar 2014 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 9. april 2014. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Lars Skov

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 9. april 2014

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 9. april 2014 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 9. april 2014 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 28. maj 2014. Til stede: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Lars Skov Henriksen,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Onsdag, den 14. maj 2014 kl. 9.00 12.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.024

Læs mere

Uddannelsesrådgivere Anette Gjelstrup Johannsen og Jeppe Norskov Stokholm (referent).

Uddannelsesrådgivere Anette Gjelstrup Johannsen og Jeppe Norskov Stokholm (referent). Møde den: 28. august 2014, 8.30-10. Bygning 1261, lokale 118 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Mette Vinther Skriver, Niels Trolle Andersen, Helle Terkildsen Maindal,

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 11. december 2013

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 11. december 2013 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 11. december 2013 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 15. januar 2014. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Jakob

Læs mere

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 20. april 2016. Til stede: Afbud: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Anja Jørgensen,

Læs mere

2. Meddelelser 2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016.

2. Meddelelser 2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016. Møde den: 7. december 2016 D 120 Uddannelsesnævn Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Poul Nissen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Iram Khawaja (suppleant), Anne Maj Nielsen (afdelingsleder),

Læs mere

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 2013 8. semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Udsendt til 57 26 svar (3 nogle svar): 45,5 % Har du været i praktik i dette semester?

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 20. marts 2013

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 20. marts 2013 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 20. marts 2013 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 6. maj 2013. Til stede: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Fra og med 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I ODENSE... 3 2. OVERSIGT

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 23. september 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 23. september 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 23. september 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 4. november 2015. Til stede: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen, Lars

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet Referat af ekstra ordinært studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet onsdag den 8. april 2015 kl.: 13:00-13:30 i lokale 1.02. Tilstede: Ulla Steen, Albert Sverrisson (jura), Christopher

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi AARHUS UNIVERSITET Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 3014 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 14. december 2017 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale O94 Campus Deltagere: Studienævnsformand Judith

Læs mere

Referat af studienævnsmøde onsdag den 30. september 2015

Referat af studienævnsmøde onsdag den 30. september 2015 Referat af studienævnsmøde onsdag den 30. september 2015 Til stede: Winnie Jensen (WJ), formand Pia Elberg (PBE) Lasse Riis Østergaard (LRØ) Kenneth Larsen (KL) Lea Tøttrup Jørgensen (LTJ), næstformand

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET Side 1/5 Uddannelsesnævn for Pædagogisk filosofi Mødedato: 7. februar 2019, kl. 12.00-14.00 Mødested: Emdrup lokale B101a & Aarhus lokale 1483-523 Deltagere: UN-medlemmer: Anne-Marie Eggert Olsen (forperson),

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 21. august 2015 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 21. august 2015 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 21. august 2015 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise Rasmussen, Rikke Merete Friis,

Læs mere

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, Anders Thastum Vedsted

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, Anders Thastum Vedsted Møde den: 15. august 2017, kl. 14.00 17.00 Bygning og lokale: 1260-310 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Referat Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Leddere

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 24. marts 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 24. marts 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 24. marts 2017, kl. 10-11 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 18. april 2012. Til stede: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Overgangsordning. Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af

Overgangsordning. Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af Overgangsordning Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet Fra studieordning af 1-9-2009 til studieordning af 1-9-201 Vedtaget i studienævnet d. 14-4-201 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Studienævnsmøde d. 8. oktober 2018 kl. 09.00-11.00 Kroghstræde 7, Rum 72; FKJ10B lok. 2.21 Deltagere: Lundemark Andersen, Mia Arp Fallov, Søren Juul, Malene Mørk Eriksen, Inger Bruun Hansen, Simone Mengers,

Læs mere

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 24. FEBRUAR 2010 Forum: Møde afholdt: Studienævnsmøde Tirsdag den 23. februar ØSTER FARIGMAGSGADE 5

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

9. semester, Kommunikation, Aalborg Besvaret af: 22 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Kommunikation, Aalborg Besvaret af: 22 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Kommunikation, Aalborg Besvaret af: 22 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere

Læs mere

Aftagerpanelmøde den 13. februar Aftagerpanelmøde. Forum. Møde afholdt: Den 13. februar Institut for Psykologi. Sted:

Aftagerpanelmøde den 13. februar Aftagerpanelmøde. Forum. Møde afholdt: Den 13. februar Institut for Psykologi. Sted: I N S T I T U T F O R P S Y K O L O GI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelmøde den 13. februar 2014 M Ø D E R E F E R A T 25. MARTS 2014 Forum Aftagerpanelmøde INSTITUT FOR PSYKOLOGI

Læs mere

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 22. juni 2011 D 219 Studienævnsmøde Institut for Pædagogik REFERAT Til stede: Niels Rosendal Jensen, Mads Lindensgaard, Nadja Hjort Heidemann, Regitze Wind, Torin Julius Bolvinkel, Kathrine Raagaard

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand Møde den: 10. juni, 2014, kl. 10.00-12.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. 3. Meddelelser fra

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. 3. Meddelelser fra Side 1/5 Uddannelsesnævn for Pædagogisk filosofi Mødedato: 8. oktober 2018, kl. 9.30-11.30 Mødested: Emdrup lokale A112 & Aarhus lokale 1483-523 Deltagere: UN-medlemmer: Anne-Marie Eggert Olsen (formand),

Læs mere

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold?

Læs mere

Referat. J.nr. ipoetzsch

Referat. J.nr. ipoetzsch J.nr. ipoetzsch Referat Emne: Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Dato og tidspunkt: Den 17. maj 2016 kl. 13.00 15.00. Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, IOB, Bygn.

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Bacheloruddannelsen i idræt Kandidatuddannelsen i idræt

Bacheloruddannelsen i idræt Kandidatuddannelsen i idræt Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. 3. Meddelelser fra

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. 3. Meddelelser fra Side 1/5 Uddannelsesnævn for Pædagogisk filosofi Mødedato: 9. januar 2019, kl. 13.00-15.00 Mødested: Emdrup lokale B101a & Aarhus lokale 1483-525 Deltagere: UN-medlemmer: Anne-Marie Eggert Olsen (forperson),

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk kursus- og semesterevaluering... 3 Modul 12: Organisation og

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET Side 1/5 Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik Mødedato: 13. september 2018, kl. 9:00 13:00 Mødested: Emdrup lokale B101a og Aarhus lokale 1483-523 Deltagere: UN-medlemmer: Frederik Pio (formand), Niels

Læs mere

Medlemmerne af Fagstudienævnet for Psykologi. Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Psykologi

Medlemmerne af Fagstudienævnet for Psykologi. Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Psykologi Medlemmerne af Fagstudienævnet for Psykologi Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Psykologi Tid: Fredag den 7. april 2017 kl. 9.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Oplevelsesdesign Besvaret af: 6

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Oplevelsesdesign Besvaret af: 6 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Oplevelsesdesign Besvaret af: 6 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 Hvor var du i praktik? Springeren - Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted:

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. APRIL 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde afholdt:

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Tirsdag, den 20. december 2011 kl. 10.00 13.00 (Telefonmøde) Sted: København: Morten Ejrnæs kontor Aalborg: Lars Uggerhøjs kontor Deltagere:

Læs mere

Referat af møde nr. 5/2015 i Studienævnet for International Virksomhedskommunikation d. 18. juni 2015.

Referat af møde nr. 5/2015 i Studienævnet for International Virksomhedskommunikation d. 18. juni 2015. S p r o g o g I n t e r n a t i o n a l V i r k s o m h e d s k o m m u n i k a t i o n Studienævnet Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler Birthe Winther Tlf. 9940 9192 winther@cgs.aau.dk 18. juni

Læs mere

Malene Nørskov Leth Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) Det sundhedsvidenskabelige

Malene Nørskov Leth Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) Det sundhedsvidenskabelige Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Studienævn for Audiologi Dato og tidspunkt: 5. marts 2018 kl. 13.00 16.00 Sted: WP19, 3. sal mødelokale 402 Deltagere: Studieleder Ågot Møller Grøntved

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Referat af møde nr. 12 i Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation Tid: Torsdag d. 26. januar 2012 kl. 10.00-12.00 Sted: K102 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden til møde nr. 12 2. Godkendelse

Læs mere

Lars supplerer, at det rækkefølgen i proceduren vigtig, at fagene først godkendes i UN og udbuddet derefter i SN.

Lars supplerer, at det rækkefølgen i proceduren vigtig, at fagene først godkendes i UN og udbuddet derefter i SN. UN-møde 15.06.2017 Pædagogisk antropologi & AEG Til stede: Emdrup: VIP: Ida W. Winther, Lars Holm, Gritt B. Nielsen, Karen Valentin. Studerende: Sisse Due, Nanna H. Kirk, Pernille M. Kjeldsen, Anders Fromm.

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Torsdag, den 3. april 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

Fraværende efter afbud: John Erik Hansen, Helle Cecilie Fabricius Møller, Svana Ævarsdottir

Fraværende efter afbud: John Erik Hansen, Helle Cecilie Fabricius Møller, Svana Ævarsdottir Referat af møde i Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet, tirsdag d. 11. marts kl. 12.30-15.30 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense Til stede: Erik Nielsen, Birgitte Lilholt Sørensen,

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Myong, Iram Khawaja (suppleant), Tea Berg Skailand, Lene Mejer Frederiksen

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Myong, Iram Khawaja (suppleant), Tea Berg Skailand, Lene Mejer Frederiksen Møde den: 23. oktober 2015 A 011 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise Rasmussen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indledning... 2 Mundtlig modulevaluering Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 3 Elektronisk modul-

Læs mere

Møde 3/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Afbud Flemming Saugmann Brun (FSB)

Møde 3/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Afbud Flemming Saugmann Brun (FSB) Møde 3/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Referat Tid: 13. marts 2018, kl. 13.15-15.15 Sted: Lokale 126, bygning 1330 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Til stede Anne Binderkrantz

Læs mere

Dagsorden Studienævnsformanden spurgte, om studienævnet kunne godkende dagsorden. Studienævnet godkendte dagsordenen.

Dagsorden Studienævnsformanden spurgte, om studienævnet kunne godkende dagsorden. Studienævnet godkendte dagsordenen. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 25. JUNI 2019 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk Møde afholdt 19. juni 2019,

Læs mere

Medlemmerne af Studienævnet for Psykologi. Der indkaldes hermed til 2. møde i Studienævnet for Psykologi

Medlemmerne af Studienævnet for Psykologi. Der indkaldes hermed til 2. møde i Studienævnet for Psykologi Medlemmerne af Studienævnet for Psykologi Der indkaldes hermed til 2. møde i Studienævnet for Psykologi Tid: fredag den 22. marts kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

2. Godkendelse af referat Referaterne fra de sidste to møder er ikke godkendt af Studieleder og udsendes først sammen med referatet fra dette møde.

2. Godkendelse af referat Referaterne fra de sidste to møder er ikke godkendt af Studieleder og udsendes først sammen med referatet fra dette møde. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi, Efterår 2013/Forår 2014.

Evalueringsrapport for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi, Efterår 2013/Forår 2014. INSTITUT FOR PSYKOLOGI KØBENHAVNS UNIVERSITET Evalueringsrapport for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi, Efterår 2013/Forår 2014. 18. SEPTEMBER 2014 Psykologi har i efteråret 2013

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud), studerende

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud), studerende Møde den: 29. januar, 2010, kl. 13.00-15.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi

Studienævnet ved Institut for Antropologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Til medlemmerne af studienævnet M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. AUGUST 2016 Forum Studienævnet

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30. Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus. Sted. Mette Juhl Vedel.

Ordinært studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30. Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus. Sted. Mette Juhl Vedel. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2017) Stud.theol. Thomas Neergaard (næstformand) Stud.theol. Søren Frank Jensen Stud.theol. Maria Snejbjerg Louring

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 3. december 2013

Referat af studienævnsmøde den 3. december 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 21.01.2014 Referat af studienævnsmøde den 3. december 2013 Til

Læs mere

Møde 12/17 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag

Møde 12/17 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Møde 12/17 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Referat Tid: Tirsdag den 30.januar 2018, kl. 15.30-18 Sted: Lokale 126, bygning 1330 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Til stede Anne

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere