Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær."

Transkript

1 Indhold C-Nyt Nr årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon Stof til næste nr. modtages senest den 15. i måneden før udgivelsen. Bladet udkommer i marts, juni, september og december. De i C-NYT fremkomne artikler afspejler ikke nødvendigvis vælger foreningens holdninger. 2 Leder 3 Helbredende arkitektur 6 Vores politik må være god nok 7 De konservative 12 Bestyrelsen Vi kan jo ikke låne os til velfærd! 17 Mangel på logik var det vi fik 18 Formandsberetning for Referat af generalforsamling 26. januar 2011 Oplag 125 stk. Layout og tryk MV Tryk A/S C-NYT MIDDELFART MARTS

2 Leder Af gruppeformand Morten Weiss-Pedersen Så skete det endelig det alle ægte konservative har håbet på i alt for lang tid: Efter pinagtige tilstande i forhold til partiets ledelse dækket af en ubarmhjertig boulevardpresse er der endelig faldet ro over tingene i Det Konservative Folkeparti med en ny formand Lars Barfoed og en ny politisk ordfører - oven i købet et medlem af Middelfart Konservative Vælgerforening Carina Christensen. Vores alle sammens udfordring består nu i at give den nye ledelse tid, rigtig meget til at få politik frem for personsager i centrum. Rom blev ikke bygget på en dag, og det kan meget vel ende med, at vort parti som konsekvens af usikkerhed og dårlig presse må tåle et dårligt valgresultat senere i Men, men her må det huskes, at Poul Schlüters første valgkamp som formand endte pauvert for senere at blomstre til det bedste valgresultat nogensinde i partiets historie i Schlüter fik tid til at rette skuden op. Det skal Barfoed og Christensen også have. Og så til det mere lokale: Middelfart Kommune. Her er kun et at sige det er ikke udfordringer, det skorter på med en budgetmanko i 2012 og 2013 på ca. 65 mio. kr. hvert af årene. Skal enderne bringes til at nå sammen, skal der ledelse og politisk mod til. Hvad angår ledelsesdelen er den konservative byrådsgruppe fortrøstningsfuld med valget af Steen Vinderslev som ny kommunaldirektør. Vi kender ham som flittig og kompetent rorgænger for den kommunale økonomi indtil nu, og han vil uden tvivl med sin direkte og kontante ledelsesstil sikkert evne at sidde tungt ved direktionens bordende, når der skal spares. Og spares skal der! Politisk vil Johannes Gregersen og jeg fortsat bruge vore mandater til løbende at bide de andre partier i haserne, når de i konfliktskyhed og popularitetskonkurrencer over for vælgerne glemmer, at debet og kredit reglerne også gælder, når der skal træffes politiske beslutninger. Der gror desværre heller ikke pengetræer i Middelfarts skove det kunne ellers have været meget rart Godt Forår C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

3 Helbredende arkitektur Af oversygeplejerske Christian Jørgensen, bestyrelsesmedlem Vi kender alle fornemmelsen af, at vi i nogle omgivelser oplever en speciel ro, energi eller behagelig atmosfære. Tilsvarende kender vi alle til omgivelser, der skaber den modsatte effekt: Uro, forstyrrelse, stress. De byggede miljøer, vi færdes i, påvirker i stort omfang vores måde at opleve verden på og vores måde at være sammen med andre mennesker på. I litteraturen har der i en del år været skrevet om et begreb, som kaldes helende eller helbredende arkitektur - altså en måde at indrette vores omgivelser på, som i sig selv har en positiv effekt på vores krop og psyke. Og heldigvis bliver der i øjeblikket sat mere og mere fokus på, hvad det er, omgivelserne gør ved os. Et af de seneste store danske initiativer er opstået i kølvandet på beslutningerne om de kommende års store investeringer i sygehusbyggeri. Tankerne om helbredende arkitektur er et område, hvor vi i vores del af verden har store konkurrencefordele allerede på forhånd. Vi har en stolt og stærk designtradition, og intuitivt er vi vant til at tænke i omgivelser, der får os til at føle os godt tilrette. Det er næppe helt forkert, at det kolde klima kommer os til gode i den retning - for i vinterkulden bruger vi ganske meget tid inden døre, og derfor giver det mening at sikre, at vores omgivelser er gode. Udfordringen i den kommende tid er, at omsætte vores hverdagsforståelse af gode omgivelser og behagelige miljøer til et sprogbrug, som kan bruges langt mere aktivt. Når der i de kommende år investeres massivt i sygehuse, så er der al mulig grund til at være opmærksom på, hvordan omgivelserne i sig selv kan påvirke mennesker. Æstetik - helbredende design Æstetikken og de fysiske omgivelser har indvirkning på menneskers krop, psyke og velbefindende. Patienterne, de pårørende og personalet påvirkes direkte og indirekte af de omgivelser, de befinder sig i. Elementer som lys, farver, kunst, musik og grønne omgivelser - også sammen- C-NYT MIDDELFART MARTS

4 fattet i begrebet helbredende arkitektur - har betydning for patientens behandling, den patientoplevede kvalitet og medarbejdertilfredsheden, og bør derfor tænkes ind som en naturlig del af det fremtidige sygehusbyggeri. Man skal i langt højere grad sætte fokus på, hvordan brugere egentlig oplever sygehuset rumligheder. Og denne viden skal integreres og respekteres i byggeprocessens faser, således at arkitekturen og rummene giver plads til helbredende oplevelser og påvirkninger, (Brugernes sundhedsvæsen oplæg til patientreform, udgivet af Huset Mandag Morgen og innovationsrådet i samarbejde med Patientforum, Danske Regioner og Oxford Health Alliance Bilag 3, Fremtidens hospital). Lys og udsigt Lys influerer i meget høj grad på menneskers velbefindende, og det er dokumenteret, at lys (både dagslys og kunstigt lys) også har medicinsk effekt. Undersøgelser viser eksempelvis, at direkte dagslys medvirker til opretholdelsen af en normal døgnrytme, idet patientens orientering om tid og sted understøttes. Dette har positiv effekt på søvnrytmen og derfor også for restitueringen hos patienterne. Derudover medvirker både dagslys og kunstigt lys til at reducere depressioner og til at øge energiniveauet, ligesom det kan have en positiv effekt på stressniveauet. Tilsvarende kan lyssætning anvendes bevidst i relation til forbedring af patientsikkerheden, eksempelvis kan man ved brug af lyscensorer formindske antallet af faldulykker m.v. Endvidere kan lyssætning anvendes i forhold til indretning af operationsstuer med henblik på optimering af den faglige kvalitet og arbejdsmiljøet. Udsigten fra sengestuer og opholdsrum har også indvirkning på patientens og personalets velbefindende. Udsigt til natur virker beroligende for patienten, ligesom studier viser, at udsigt til natur kan forkorte indlæggelsestiden og virke nedsættende på forbruget af smertestillende medicin. Udsigt til naturen er således en positiv distraktion for patienten. Man bør derfor i bygge- og indretningsfasen være bevidst om udsigten fra sengerum og opholdsrum, lysindfald, og lyssætning, så denne understøtter rummenes funktioner (operationsstue, opholdsrum, sengestuer m.v.). Støjreduktion Man bør generelt indtænke mulighederne for reducering af støj i byggeprocessen og i indretningen, idet der findes materialer, der kan virke dæmpende på støjen og som effektivt er med til at absorbere lyde eks. gennem anvendelse af gummibelægning på gulvene. Farver og farvesætning Farver kan anvendes aktivt i forhold til skabelsen af mere hyggelige og hjemlige omgivelser og medvirke til at skabe stemninger, der differentierer fra de kliniske hospitalsrum. Derudover kan farver og farvesætning aktivt bruges til at forbedre den visuelle orientering hos 4 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

5 patienter, pårørende og personale således, at det bliver nemmere at finde rundt på sygehuset. Man skal dog i farvesætningen være opmærksom på rummenes funktion, lysindfald, møblering m.v. og den stemning, man ønsker at stimulere med farvesætningen. Farver opfattes forskelligt (også af forskellige patientgrupper), og man skal derfor være bevidst om farvesammensætningen. Kunst Kunst kan også være medvirkende til at skabe rarere og tryggere rammer for patienter, pårørende og medarbejdere og skabe positive og stimulerende distraktioner fra patientrollen. Der er ingen definitioner på god kunst og, hvad der er god kunst for nogle vil ikke være det for andre. Det vigtigste i denne sammenhæng bør derfor være en bevidst stillingtagen til kunsten og en linje i eller en ide med den kunst, som man investerer i, således at indtrykket ikke bliver usammenhængende og tilfældigt. Flere danske sygehus og hospitaler har aktivt og bevidst satset på kunst. Musik Det er dokumenteret, at musik har en afstressende effekt. Musikken kan virke afslappende, kan medvirke til reducering af tilfældig støj, ligesom musik kan være smertelindrende i forhold til både akutte og kroniske smerter I Danmark har man på initiativ af Professor, overlæge Lars Heslet og musikerne Niels Eje og Inge Mulvad Eje udviklet et forskningsprogram Mu-sica Humana med speciel komponeret musik til behandling af sygehuspatienter. Forskningsprojektet sigter mod skabelse af specialdesignet musik til behandling og tilvejebringelse af videnskabelig dokumentation for effekten heraf. I første omgang sigtede projektet mod udvikling af et musikprogram til intensiv og overvågningspatienter, men projektet er siden hen bredt ud til en lang række andre patientgrupper og implementeret på en række forskellige sygehusafdelinger. Grønne områder og haver Som nævnt ovenfor har udsigten til natur indvirkning på patientens velbefindende. På samme måde kan skabelsen af grønne områder, haver mv. omkring sygehuset have stor betydning i forhold til patienterne og de pårørende. Der kan skabes et frirum fra sygehuset til gavn for både patienter og pårørende og give plads til fordybelse. Man bør samtidigt overveje at skabe aktivitetsmuligheder for børn i form af legeplads, klatrestativer m.v. Et eksempel på skabelsen af et uderum kan findes på Rigshospitalet i København, hvor man har skabt en have, der i sine former afviger fra hospitalsbygningen og med rum for aktiviteter. Afslutning En række faktorer har således betydning for patienternes oplevelse og helbredsmæssige situation, hvorfor det er helt naturligt at indtænke helbredende arkitektur i forhold til de sygehusbyggerier / udbygninger / renoveringer, der skal sikre dansk sygehusvæsen fremadrettet. C-NYT MIDDELFART MARTS

6 Helbredende arkitektur er for alvor ved at vinde frem i Danmark. Begrebet dækker over en filosofi og praksis, der har sine rødder i 30 års amerikansk forskning. Når hospitaler indrettes med udgangspunkt i helbredende arkitektur, bliver patienterne hurtigere raske. Flere videnskabelige undersøgelser fra blandt andet USA og England har længe peget på en klar sammenhæng mellem hospitalernes indretning og patienternes helbredelse. Undersøgelserne viser, at helbredende arkitektur ikke alene påvirker patienternes sindstilstand, men også forandrer både patienters og personalets fysiske adfærd til det bedre. Danske Regioner, der blandt andet har ansvaret for sygehusdriften, har bedt regeringen om 100 milliarder kroner over de næste år til at investere i landets hospitaler. En stor del af pengene skal bruges på nyt hospitalsbyggeri, og det skal ifølge flere politikere fra regionerne ikke ligne 1970 ernes kolosser, som er blevet kaldt håndværkertilbud og malede parkeringshuse med lysstofrør i lofterne, dårligt indeklima og uvenlige patientstuer. Der skal tænkes i helbredende arkitektur. Vores politik må være god nok Mit navn er Simon Birch, jeg er ny folketingskandidat i kredsen. Jeg er uddannet civiløkonom fra Syddansk Universitet og jeg har været aktiv i KU og i Nordfyns vælgerforening i en årrække. Det seneste år har været rædselsfuldt, hvad angår den mediestemning, der har været omkring partiets ledelse. Det er dejligt, at den nye ledelse har formået at stabilisere ovenpå den enorme hetz fra den kulørte presse. Vores politik er god den er essensen af løsningen på fremtidens problemer. Vi kommer til at opleve store demografiske ændringer, der virkelig vil yde indflydelse på vores samfund og vores kernevelfærd. Det jeg mener vi skal kommunikere ud i den forbindelse er, at udgangspunktet for alle ydelser skal være, at de skal gå til dem, der har behovet. Vi skal fokusere på at komme med forslag til, hvordan vi vækster og får skabt 6 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

7 et optimalt samspil mellem offentlige og private instanser. (un)fair løsning eller en afskaffelse af efterlønnen er ikke en tryllestav for dansk økonomi, det vil ikke være det, der får os til at opleve høj vækst. Der er behov for initiativer, der gør det gunstigt for virksomheder at placere arbejdspladser i landet, og som kan spille sammen med vores uddannelsesinstitutioner. Vi skal hjælpe vores erhvervs liv med rammer, der giver dem mulighed for at være på hjemmebane i den globale landsby. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle, og har I spørgsmål eller forslag til emner, jeg kan tage op, så er I altid velkomne til at maile mig på: De konservative Af Lars Christensen Om så Månen falder ned, vil der altid være nogen, der stemmer konservativt Det har ikke skortet på dårlig omtale og dalende meningsmålinger for De Konservative de seneste mange måneder, en del af det selvforskyldt, en del af det skabt af mediernes evige fokus på sager, der har en tendens til at gå i selvsving. Det har fået en række politiske kommentatorer, det vil sige journalister, der mere eller mindre berettiget mener sig klogere på politik end andre, til at dømme partiet ude og nede nærmest for bestandig. Det eneste, det siger noget om, er imidlertid disse journalisters viden om nyere politisk historie. Den 25. april 1976 kunne man i Morgenposten Fyens Stiftstidendes søndagsudgave læse en artikel under overskriften Man tager ikke livet af sej gammel dame. Det var et interview med formanden for Det Konservative Folkeparti, Poul Schlüter, og man kan roligt sige, at han havde problemer nok at slås med, så mange, at nutidens konservative problemer næsten synes små. Det Konservative Folkeparti havde endnu knap overstået en årelang forbitret strid om ledelsen i partiet mellem den midtsøgende Erik Haunstrup Clem mensen og den højreorienterede, Odensevalgte Erik Ninn-Hansen. Striden havde C-NYT MIDDELFART MARTS

8 splittet partiet på langs, indtil man i 1974 var nået frem til Poul Schlüter som kompromis, ret beset mere af nød end at lyst. Men selv med valget af ham var problemerne langt fra slut. Tilliden til, at Schlüter kunne rette skuden op, var ikke overvældende, hverken i eller uden for partiet. Parfumesælgeren, som mange hånligt kaldte den lille elegante mand med det fønbølgede hår, havde ikke hidtil sat sig markante aftryk på dansk politik men været i skyggen af folk som Ninn, Clemmensen, Poul Møller og den afdøde Poul Sørensen. Umiddelbart kunne det da også se ud til, at skeptikerne fik ret. Ved folketingsvalget i 1975 fik Det Konservative Folkeparti kun 5, 5 % af stemmerne og 10 mandater det laveste antal i partiets historie. Tilmed var der ikke fodslag i den lille gruppe. Den smalle venstreregering med Hartling som statsminister blev nemlig væltet af en mistillidsdagsorden, hvor den konservative forfatter Hans Jørgens Lembourn stemte blankt og blev udslagsgivende. Og et forsøg på at danne en regering af Venstre, De Konservative, CD og Kristeligt Folkeparti slog fejl, da den uberegnelige leder af Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup, ikke ville garantere sin støtte. Det var således tilsyneladende en noget forpjusket partileder, som i april 1976 blev interviewet af Morgenposten umiddelbart efter en meningsmåling, som havde givet partiet 4,3 % af stemmerne. Men den optimisme og kampgejst, som Poul Schlüter blev kendt for som statsminister fornægtede sig ikke: Det konservative Folkeparti er hverken et uansvarligt, destruktivt, anarkistisk eller opportunistisk parti, og hvis man er så naiv at tro, at partiet befinder sig på gravens rand, kan jeg kun sige, at man tager grundigt fejl. Partiet er en sej gammel dame, og en sådan er ikke at tage livet af, kunne han meddele avisens journalist Anders Poulsen med slet skjult adresse til Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet, der ved valgene i 1973 og 75 havde taget en stor del af de frustrerede konservative vælgere. Partiet var i krise, indrømmede Schlüter, men det var så fast forankret i den danske befolkning, at det ikke kan dø. Om så Månen falder ned, vil der altid være nogen, der stemmer konservativt. Men Hans Jørgen Lembourn var for partiformanden ikke en del af fremtidens konservative. I en usædvanlig direkte ja, brutal tone fik han via avisen at vide, at han var fortid i partiet: Ham er der ikke længere nogen i de konservative rækker, der har brug for Det Konservative Folkeparti er færdig med Hans Jørgen Lembourn. Hans egenrådighed, illoyalitet og midtsøgende politik var der ikke brug for i Schlüters genrejsning af partiet, og få dage efter meldte han sig da også ud. Tværtimod skulle partiet klart markere, at det hører hjemme på højre fløj, men det betyder naturligvis ikke, at vi ikke vil samarbejde med partierne på midten. Udgangspunktet blev 11 punkter, som partiets grå eminence, landsretssagfører Kristian Mogensen, havde formuleret på et hovedbestyrelsesmøde under par- 8 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

9 tiets krise i januar De talte blandt andet om kamp imod statsdirigereri og skrankepaveri, imod skatteplyndring og for en fast retspolitik, en human socialpolitik og en skolepolitik, hvor børnene skulle bibringes kundskaber men ikke pædagogernes livssyn. De klare konservative standpunkter var partiets redning, mente Schlüter i interviewet. Men han ville ikke forsøge at føre overbudspolitik i forhold til Glistrup men en realistisk politik, som indebar, at man forud for finansloven havde stillet spareforslag, der ville have været ensbetydende med skattelettelser på gennemsnitligt 25 procent. Målet var, at der igen kunne dannes et borgerligt, regeringsdueligt alternativ til Socialdemokratiet, men en forudsætning var, at vælgerne vendte tilbage til De Konservative. Og det mente han ville ske nu: jeg kan ikke se det anderledes, end at vi nu har nået bunden, at det fra nu af vil gå fremad, om end ikke i rekordtempo, så dog roligt og støt. Poul Schlüter fik ret. Både i, at bunden var nået, men også i, at det tog lang tid at rette op på partiet og skabe et borgerligt regeringsalternativ. Ved valget i 1977 fik De Konservative 8,5 % af stemmerne og 15 mandater under sloganet borgerlige stemmer, der arbejder. Nedgangen var brudt, men det var et hårdt slag, at Venstre året efter brød med det borgerlige samarbejde og dannede regering med Socialdemokratiet. Men Schlüter ventede tålmodigt på, at denne såkaldte arbejder-bonde regering skulle køre fast i intern splid, hvilket da også skete allerede efter et år. Der skulle dog gå yderligere tre år, inden Anker Jørgensen gav op og overlod roret til Poul Schlüters første firkløverregering i Ved valget i 1984 nåede Poul Schlüter og De Konservative toppen med 42 mandater. Men ti år havde det taget ham at skabe intern ro, tillid i baglandet, respekt i det borgerlige Danmark og en sej og langsom fremgang til at stå i spidsen ikke bare for Det Konservative Folkeparti men som statsminister for Danmark. En markant borgerlig politik, troværdighed og tålmodighed var nøgleordene dengang, hvilket vel ret beset ikke har ændret sig. C-NYT MIDDELFART MARTS

10 10 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

11 Alt i belysning - indendørs - udendørs Stort udvalg Hårde hvidevarer - salg - reparation Odensevej Middelfart Tlf Fax Mobil Østergade 24 st Middelfart Telefon C-NYT MIDDELFART MARTS

12 Middelfart Konservative Vælgerforenings bestyrelse 2011 Formand Flemming Hansen Vestergade 10 A, Strib 5500 Middelfart / Inge Jørgensen Gl. Strandvej Middelfart / Birthe Susanne Vorsum Oven Bæltet Middelfart Chistian Jørgensen Stribgårdvej 55, Strib 5500 Middelfart C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

13 Kasserer Lis Gregersen Tangmosen 2, Strib 5500 Middelfart / Sekretær Anne Henriksen Sixtusvænget 11 A 5500 Middelfart / René Skou Storegade 57, Husby 5592 Ejby / C-NYT MIDDELFART MARTS

14 Vi kan jo ikke låne os til velfærd! Af Vivi Kier, MF En engageret, handlekraftig og lydhør fynbo Debatten om efterløn kører for fuld udblæsning. En debat som blev sat i gang af os konservative for mere end 1 år siden. En debat som venstre igen og igen nægtede at deltage i desværre. Derfor var glæden meget stor, da vi så en Statsminister der i den grad trådte i karakter ved den obligatoriske nytårstale den første januar. Jeg blev SÅ glad. Her hørte og så vi en Statsminister der var trukket i det konservative arbejdstøj og som sagde, vi er nødt til at gøre op med den dyre efterlønsordning som koster samfundet mere end 16 milliarder kroner om året. Men ikke bare på den økonomiske side koster efterlønsordningen dyrt ordningen koster også dyrt på arbejdskraft. Med andre ord blev reformer sat på den politiske dagsorden og det er på høje tid. Vi kan ikke forsvare at sende fuldt ud arbejdsduelige danskere på pension som 60-årige, når vi i løbet af ganske få år vil komme til at mangle hænder på arbejdsmarkedet. Vi kan ikke forsvare at bruge 16 milliarder kroner hvert år på at arbejdsduelige mennesker laver ingenting mens landets økonomiske situation er under voldsomt pres som følge af den verdensomspændende økonomiske krise OG globaliseringen som lægger et pres på dansk økonomi. Derfor skal vi nu tage et opgør med den efterløn, som vi konservative stemte imod allerede ved dens indførelse. De mange milliarder kroner skal bruges på at konsolidere dansk økonomi. Vi skal hurtigst muligt have betalt af på vores gæld (som fremkom i forbindelse med at afbøde for finanskrisen) det er uansvarligt at låne sig til velfærd. Derfor skal gælden betales så vi kan bruge vores skattekroner på kernevelfærdsområder. I bund og grund er efterlønnen også en meget mærkelig konstruktion. Kun hvis du er medlem af en A-kasse og har meldt dig til ordningen, kan du gå på efterløn. Fagbevægelsen som har mange mange penge på kistebunden de har i hvert fald brugt adskillige annoncekroner på helsides annoncer med 14 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

15 skræmmekampagner imod en efterlønsreform. Det er også den fagbevægelse der støtter S og SF med andre store skræmmekampagner, så jo, alle de mennesker der er medlem af en fagforening får sandelig fuld valuta for deres kontingentkroner! Jeg vil gerne erkende, at der er i dag er en gruppe mennesker, som enten psykisk eller fysisk er helt nedslidte som 60-årige, og som benytter efterlønnen til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Hvis man er syg og nedslidt skal det selvfølgelig fortsat være muligt at trække sig tilbage, men det skal være via andre ordninger end en efterløn. Det er væsentligt, at man ved nedslidning får tilkendt en tilbagetrækning men ikke i form af en efterløn som er blevet alle-mands eje. Det er jo også tankevækkende, at alle de mennesker der ikke er medlem af en a-kasse og som derfor ikke kan gå på efterløn (ca. 60 %) kan trække sig tilbage på en anden ydelse ved sygdom og nedslidning. Velfærdssamfundet er under pres. Hver gang fem forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension står kun fire klar til at tage over. I dag er mere end halvdelen af befolkning på en eller anden form for offentlig forsørgelse. Hvis vi fortsat vil bevare vores kernevelfærdsydelser som tryg børnepasning, fri uddannelse, sygehusbehandling til alle og en tryg alderdom samt fokus på social hjælp til dem, der har behov ER vi nødt til at sikre os økonomi til disse velfærdsydelser. Derfor kan vi ikke forsvare at bruge 16 milliarder kroner hvert år på, at raske og arbejdsdygtige mennesker går på pension. Som sagt er Danmarks økonomi under pres. Under pres fordi vi bliver flere og flere ældre på pension og færre på arbejdsmarkedet. Det betyder, at vores indtægter er støt faldende og at underskuddet derfor vil vokse år for år. Den største udfordring er derfor at konsolidere økonomien i de kommende år. Derfor er en afskaffelse af efterlønnen et meget vigtigt element og ikke kun efterlønnen, men også andre reformer skal medvirke til at konsolidere økonomien. Derfor vil der om kort tid blive fremlagt den såkaldte 2020-plan. En plan, der konkret vil pege på de indsatsområder, vi er nødt til at fokusere på for at økonomien ikke skrider. Hvis vi ikke gør noget, står vi til at mangle 50 milliarder kroner årligt i 2020, vi står over for at der mangler på arbejdsmarkedet. Med disse konsekvenser for 2020 hvis vi ikke gør noget og hvor S og SF blot vil ansætte endnu flere og lover guld og grønne skove, men helt glemmer finansieringen i det lys, er en afskaffelse af efterlønnen særdeles fornuftigt. Økonomisk er det et betydeligt bidrag til at sikre fremtidens økonomi og arbejdskraftmæssigt løser den også en del af de mange hænder vi kommer til at mangle. Lad mig slutte med at konstatere, at S og SF er enige i de udfordringer vi kommer til at stå med i år Til gengæld har de intet, og jeg gentager intet bud på løsninger. Mit svar til S og SF er: vi kan ikke låne os til velfærd! C-NYT MIDDELFART MARTS

16 Vi konservative har altid været, vil altid være garant for en ansvarlig økonomi en økonomi der selvfølgelig skal være i balance. Derfor anskuer vi også udfordringer med sund fornuft og en afskaffelse af efterlønnen, en mindre og mere effektiv offentlig sektor, nødvendige reformer og fokus på vækst, er alle konservatives bud på nødvendige forandringer for at kunne bevare et sundt, trygt og ansvarligt velfærdssamfund. Jeg vil slutte med at sige, vi konservative har altid ment, at den enkelte borger i dette land er bedre til at bestemme, hvad deres penge skal gå til frem for landets skatteminister. Derfor er en nedsættelse af skatten et rigtigt synspunkt for at opnå vækst. Men en afskaffelse af efterløn skal IKKE bruges til en nedsættelse af skatten. Det er et faktum som også vores nye partileder, vicestatsminister og justitsminister Lars Barfoed tydeligt har lagt frem. Derfor vil 2020-planen alene fokusere på en konsolidering af Danmarks økonomi. Et valg står for døren. Et meget vigtigt valg. Et valg, der tydeligt viser forskellen på, hvem der vil påtage sig et ansvar. Et ansvar for at der også i fremtiden vil være et trygt velfærdssamfund til vores børn og børnebørn. Derfor vil den kommende valgkamp også komme til at dreje sig om reformer og i sær en afskaffelse af efterlønnen. 16 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

17 Mangel på logik var det vi fik Af Jan Køpke Christensen. Konser-vativ folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland. Løjt Storegade 19, Aabenraa Det lyder mildest talt HULT, når Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl er sendt i byen for at beklage sig over, at Det Konservative Folkeparti melder ud, hvad partiet står for, bl.a. skattelettelser til danskerne, der som bekendt lever i et land, hvor vi har verdens højeste skattetryk. Kristian Thulesen, Pia Kjærsgaard, Peter Skaarup startede deres politi ske karriere med fundamentale holdninger, som afvikling af indkomstskatten og nedsættelse af de offentlige udgifter. Nu fornemmer man tydeligt, at de desværre mere hører til hos de socialistiske kræfter. Det må i den grad undre danskerne, der bare ser lidt tilbage på, hvad de pågældende tidligere stod for. I øvrigt må det jo overraske enhver, at netop Dansk Folkeparti beklager sig over Konservative ansvarlige udmeldinger, al den stund, at netop Dansk Folkeparti ikke holder sig tilbage, hvad uansvarlige - daglige udmeldinger angår, fx nej til nødvendige reformer. Dette skader i den grad KV-O blokken! Mangel på logik i Dansk Folkepartis kritik af Konservative skriger derfor til himlen! Normalt bliver man klogere med alderen, men der er tilsyneladende undtagelser. C-NYT MIDDELFART MARTS

18 Formandsberetning for 2010 Af Jan Køpke Christensen. Konser-vativ folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland. Løjt Storegade 19, Aabenraa 12. oktober 1912 så Middelfart Konservative Vælgerforening lystet for første gang. En forening der gennem snart 100 år har været garant for de Konservative grundværdier. Mange formænd før mig har gjort status for foreningens virke i det forgangne år. En forening hvis fornemste opgave er at opstille Konservative kandidater til Byrådet og Folketinget, når der er valg. Selvom vi nærmer os de 100 år, er det en rask og aktiv forening, jeg i det følgende vil berette om: Med et medlemstal på 105 er det næsten status quo i forhold til sidste års medlemstal. Vi har gennem året haft lidt afgang og lidt mindre tilgang (i 2009 var vi 107). Jeg er glad for, at vi kan fastholde medlemmerne på trods af den megen uro, der har været omkring vort parti i Med 2 mandater i Byrådet er man ikke repræsenteret i alle udvalg. Der skal mini mum 3 medlemmer til. Alligevel lykkes det Johannes Gregersen og Morten Weiss-Pedersen år efter år at være de 2, der har fået flest spaltemillimeter i den lokale presse. Og gang på gang får de sat markante konservative fingeraftryk på kommunens budgetter. Særligt i sidste års budgetforhandlinger fik Johs. & Morten vist, at vælgerne og politiske modstandere kunne regne med jer og jeres mod til at stå ved jeres valgløfter om skolelukninger og økonomisk-ansvarlighed. Jeg tror aldrig et budgetforlig i Middelfart Kommune har været så udpræget konservativt. Jeres politiske modstandere i Byrådet har stor respekt for jeres til tider irriterende udholdenhed og ved godt, at når Morten taler om økonomisk ansvarlighed, så bliver han ved, til der er strammet op. I 2 gør virkelig en forskel. Tak, for det gode arbejde. Vi har en sund og god økonomi i vælgerforeningen. Der bliver sat penge fra til 100 års festen i 2012 og vi kan støtte med et flot beløb til vores Folketingskandidat. Der er 2 grunde til, at vores valgfond havde så flot en beholdning. Den ene er den partiskat som byrådsmedlemmerne betaler hver måned og den anden er C-Nyt. Her skal Lis Gregersen, Inge Jørgensen (vores super 18 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

19 annoncesælger) og Morten Weiss- Pedersen have stor tak for uvurderlig indsats. Tak! En stor tak skal også lyde til alle dem, der har bidraget med indlæg og kommentarer i C-Nyt. Vores annoncører skal også have stor tak, uden dem var der ikke noget C-Nyt. Aktivitetsudvalget med Inge Jørgensen i spidsen og med Hans Jørgen Jensen har i 2010 stået bag gode og interessante arrangementer. Der er lagt mange timer i forberedelser og afvikling. Det skal I have stor tak for. Traditionen tro i forbindelse med byrådets 1. og 2. behandling af næste års budget afholdt vælgerforeningen budgetmøde for medlemmerne i Bakkehuset. Middelfart Kommunes Centralforvalt ningschef Steen Vinderslev gennemgik administrationens budgetforslag. Vore 2 byrådsmedlemmer Johs. og Morten gennemgik partiernes forslag til budget og fortalte, hvad de havde lagt særlig vægt på i forhandlingerne. Lidt ost og rødvin gjorde det lettere at få de store tal ned. Besparelser og overforbrug fik en del ord med på vejen fra salen. Endnu en tradition er det årlige julemøde sidst i november. I Bakkehusets lokaler havde aktivitetsudvalget stillet det store julefrokostbord an. Vi var desværre kun 16 fremmødte den aften. Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Jensen fortalte og viste billeder fra hans tid som soldat under den kolde krig. Det var utroligt spændende at høre om Hans Jørgens tid med raketter og hans oplevelser i USA. En rigtig hyggelig aften som helt sikkert også er på programmet i Skolestrukturen i Middelfart Kommune har været et gennemgående tema i Og i foråret afholdt vi et møde i Østergades Forsamlingshus, hvor en arbejdsgruppe fra bestyrelsen kom med et oplæg til den nye skolestruktur og om, hvad de forskellige bygninger kunne bruges til. Skoleudvalget har ligeledes arbejdet med strukturen og Johannes har forelagt bestyrelsen sine forslag og tanker vedr. denne vi må nok forvente, at ikke hele den konservative plan for skoleområdet bliver gennemført i første omgang, det har de andre politiske partier simpelthen ikke mod til. Lørdag den 26. april deltog jeg på vegne af vælgerforeningen i Formandsmødet, denne gang på Børsen i København. Partiets generalsekretær aflagde beretning for partiets organisation, og derefter var der politisk oplæg om Mission 2011 ved partiformand Lene Espersen. Hun gav sin forklaring på, hvad det vil sige at være konservativ. Hun gjorde det klart, at vi sammen skal løse den opgave, der handler om, at vi skal vise hvem vi er og først og fremmest forklare kommende vælgere, hvad vi vil og, hvordan vi vil nå vores mål. Organisation, strategi og handling er nøgleordene for den nye kampagneorganisation. Og netop den personlige beretning, som Lene Espersen forklarede fra talerstolen, er et af de centrale emner for den vigtige handlingsplan, der danner ramme om det næste folketingsvalg. Mødet var desværre også præget af den dårlige stemning og virak omkring Lene Espersen gøren og laden. Weekenden 2. og 3. oktober afholdt Det C-NYT MIDDELFART MARTS

20 konservative Folkeparti Landsråd i Ålborg. Desværre måtte jeg tage turen alene, da foreningens andre delegerede var forhindrede. Det var et Landsråd, hvor rigtig mange af os lokale tillidsfolk forventede at høre fra Lene Espersen, hvad hun ville gøre for at bringe Det Konservative Folkeparti tilbage på ret kurs. Vi havde ikke en yes! fornemmelse i maven med fornyet tro på, at den synkende skude ville komme flot igen. Aldrig havde det set så skidt ud i meningsmålingerne. Senere på året var det blevet endnu værre og vi skulle være glade for, at det konservative forslag om en spærregrænse på 5,0 % aldrig er blevet vedtaget i Folketinget. At finde en Folketingskandidat til Middelfart Kredsen har været lidt af en udfordring for os det sidste års tid. Først fik vi valgt Julie Bro på en ekstraordinær generalforsamling i foråret. Hun fik dog tilbudt et drømmejob som kom i vejen for hendes kandidatur hos os. Sidst på året lykkedes det os at finde en kandidat, som virker meget lovende. Simon Birch er 23 år og bosiddende i Odense, men er opvok set på Nordfyn i Særslev. Han er uddannet civiløkonom og specialestuderende ved SDU, hvor han læser cand. merc. i økonomi og finansiering. Simon har siden 2004 været aktiv i KU og siden i Det Konservative Folkeparti. Ved kommunalvalget i 2005 var han opstillet på Nordfyn og fik som 18-årig et pænt valg sammenlignet med de øvrige unge kandidater. Politisk kæmper han for at få de konservative grundværdier frem. Målet med velfærd er at skabe et samfund, hvor den enkelte har udfoldelsesmuligheder og, hvor vi kan tage hånd om de svageste. Han ønsker at skabe fokus på størrelsen af den offentlige sektor, der med sin størrelse hæmmer væksten i samfundet. Og en omlægning af skat på arbejde, der skal bidrage til et større arbejdsudbud, arbejdsglæde og dynamiske effekter. Vi har hen over året afholdt en række bestyrelsesmøder med passende mellemrum. Jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Det er ikke alt, vi er helt enige om, men så tager vi gerne en rask diskussion og finder en løsning på de små udfordringer, vores arbejde byder på. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne af bestyrelsen for den store indsats I hver især yder. Tak! Hermed skal jeg overgive min formandsberetning til kommentarer og evt. spørgsmål. Flemming Hansen, formand 20 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 19. årgang juli 2009 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening Velkommen til beretning 2008 Fagligt Fælles Forbund i daglig tale 3F kan hermed præsentere sit økonomiske regnskab og beretning for væsentlige aktiviteter

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Formanden Claus Normann bød velkommen.

Formanden Claus Normann bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 www.lnsnatur.dk I dette nummer bl.a: - Generalforsamlingen i LNS - Mindeord ved Torsten Dinesen Skjernes bortgang

Læs mere