Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær."

Transkript

1 Indhold C-Nyt Nr årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon Stof til næste nr. modtages senest den 15. i måneden før udgivelsen. Bladet udkommer i marts, juni, september og december. De i C-NYT fremkomne artikler afspejler ikke nødvendigvis vælger foreningens holdninger. 2 Leder 3 Helbredende arkitektur 6 Vores politik må være god nok 7 De konservative 12 Bestyrelsen Vi kan jo ikke låne os til velfærd! 17 Mangel på logik var det vi fik 18 Formandsberetning for Referat af generalforsamling 26. januar 2011 Oplag 125 stk. Layout og tryk MV Tryk A/S C-NYT MIDDELFART MARTS

2 Leder Af gruppeformand Morten Weiss-Pedersen Så skete det endelig det alle ægte konservative har håbet på i alt for lang tid: Efter pinagtige tilstande i forhold til partiets ledelse dækket af en ubarmhjertig boulevardpresse er der endelig faldet ro over tingene i Det Konservative Folkeparti med en ny formand Lars Barfoed og en ny politisk ordfører - oven i købet et medlem af Middelfart Konservative Vælgerforening Carina Christensen. Vores alle sammens udfordring består nu i at give den nye ledelse tid, rigtig meget til at få politik frem for personsager i centrum. Rom blev ikke bygget på en dag, og det kan meget vel ende med, at vort parti som konsekvens af usikkerhed og dårlig presse må tåle et dårligt valgresultat senere i Men, men her må det huskes, at Poul Schlüters første valgkamp som formand endte pauvert for senere at blomstre til det bedste valgresultat nogensinde i partiets historie i Schlüter fik tid til at rette skuden op. Det skal Barfoed og Christensen også have. Og så til det mere lokale: Middelfart Kommune. Her er kun et at sige det er ikke udfordringer, det skorter på med en budgetmanko i 2012 og 2013 på ca. 65 mio. kr. hvert af årene. Skal enderne bringes til at nå sammen, skal der ledelse og politisk mod til. Hvad angår ledelsesdelen er den konservative byrådsgruppe fortrøstningsfuld med valget af Steen Vinderslev som ny kommunaldirektør. Vi kender ham som flittig og kompetent rorgænger for den kommunale økonomi indtil nu, og han vil uden tvivl med sin direkte og kontante ledelsesstil sikkert evne at sidde tungt ved direktionens bordende, når der skal spares. Og spares skal der! Politisk vil Johannes Gregersen og jeg fortsat bruge vore mandater til løbende at bide de andre partier i haserne, når de i konfliktskyhed og popularitetskonkurrencer over for vælgerne glemmer, at debet og kredit reglerne også gælder, når der skal træffes politiske beslutninger. Der gror desværre heller ikke pengetræer i Middelfarts skove det kunne ellers have været meget rart Godt Forår C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

3 Helbredende arkitektur Af oversygeplejerske Christian Jørgensen, bestyrelsesmedlem Vi kender alle fornemmelsen af, at vi i nogle omgivelser oplever en speciel ro, energi eller behagelig atmosfære. Tilsvarende kender vi alle til omgivelser, der skaber den modsatte effekt: Uro, forstyrrelse, stress. De byggede miljøer, vi færdes i, påvirker i stort omfang vores måde at opleve verden på og vores måde at være sammen med andre mennesker på. I litteraturen har der i en del år været skrevet om et begreb, som kaldes helende eller helbredende arkitektur - altså en måde at indrette vores omgivelser på, som i sig selv har en positiv effekt på vores krop og psyke. Og heldigvis bliver der i øjeblikket sat mere og mere fokus på, hvad det er, omgivelserne gør ved os. Et af de seneste store danske initiativer er opstået i kølvandet på beslutningerne om de kommende års store investeringer i sygehusbyggeri. Tankerne om helbredende arkitektur er et område, hvor vi i vores del af verden har store konkurrencefordele allerede på forhånd. Vi har en stolt og stærk designtradition, og intuitivt er vi vant til at tænke i omgivelser, der får os til at føle os godt tilrette. Det er næppe helt forkert, at det kolde klima kommer os til gode i den retning - for i vinterkulden bruger vi ganske meget tid inden døre, og derfor giver det mening at sikre, at vores omgivelser er gode. Udfordringen i den kommende tid er, at omsætte vores hverdagsforståelse af gode omgivelser og behagelige miljøer til et sprogbrug, som kan bruges langt mere aktivt. Når der i de kommende år investeres massivt i sygehuse, så er der al mulig grund til at være opmærksom på, hvordan omgivelserne i sig selv kan påvirke mennesker. Æstetik - helbredende design Æstetikken og de fysiske omgivelser har indvirkning på menneskers krop, psyke og velbefindende. Patienterne, de pårørende og personalet påvirkes direkte og indirekte af de omgivelser, de befinder sig i. Elementer som lys, farver, kunst, musik og grønne omgivelser - også sammen- C-NYT MIDDELFART MARTS

4 fattet i begrebet helbredende arkitektur - har betydning for patientens behandling, den patientoplevede kvalitet og medarbejdertilfredsheden, og bør derfor tænkes ind som en naturlig del af det fremtidige sygehusbyggeri. Man skal i langt højere grad sætte fokus på, hvordan brugere egentlig oplever sygehuset rumligheder. Og denne viden skal integreres og respekteres i byggeprocessens faser, således at arkitekturen og rummene giver plads til helbredende oplevelser og påvirkninger, (Brugernes sundhedsvæsen oplæg til patientreform, udgivet af Huset Mandag Morgen og innovationsrådet i samarbejde med Patientforum, Danske Regioner og Oxford Health Alliance Bilag 3, Fremtidens hospital). Lys og udsigt Lys influerer i meget høj grad på menneskers velbefindende, og det er dokumenteret, at lys (både dagslys og kunstigt lys) også har medicinsk effekt. Undersøgelser viser eksempelvis, at direkte dagslys medvirker til opretholdelsen af en normal døgnrytme, idet patientens orientering om tid og sted understøttes. Dette har positiv effekt på søvnrytmen og derfor også for restitueringen hos patienterne. Derudover medvirker både dagslys og kunstigt lys til at reducere depressioner og til at øge energiniveauet, ligesom det kan have en positiv effekt på stressniveauet. Tilsvarende kan lyssætning anvendes bevidst i relation til forbedring af patientsikkerheden, eksempelvis kan man ved brug af lyscensorer formindske antallet af faldulykker m.v. Endvidere kan lyssætning anvendes i forhold til indretning af operationsstuer med henblik på optimering af den faglige kvalitet og arbejdsmiljøet. Udsigten fra sengestuer og opholdsrum har også indvirkning på patientens og personalets velbefindende. Udsigt til natur virker beroligende for patienten, ligesom studier viser, at udsigt til natur kan forkorte indlæggelsestiden og virke nedsættende på forbruget af smertestillende medicin. Udsigt til naturen er således en positiv distraktion for patienten. Man bør derfor i bygge- og indretningsfasen være bevidst om udsigten fra sengerum og opholdsrum, lysindfald, og lyssætning, så denne understøtter rummenes funktioner (operationsstue, opholdsrum, sengestuer m.v.). Støjreduktion Man bør generelt indtænke mulighederne for reducering af støj i byggeprocessen og i indretningen, idet der findes materialer, der kan virke dæmpende på støjen og som effektivt er med til at absorbere lyde eks. gennem anvendelse af gummibelægning på gulvene. Farver og farvesætning Farver kan anvendes aktivt i forhold til skabelsen af mere hyggelige og hjemlige omgivelser og medvirke til at skabe stemninger, der differentierer fra de kliniske hospitalsrum. Derudover kan farver og farvesætning aktivt bruges til at forbedre den visuelle orientering hos 4 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

5 patienter, pårørende og personale således, at det bliver nemmere at finde rundt på sygehuset. Man skal dog i farvesætningen være opmærksom på rummenes funktion, lysindfald, møblering m.v. og den stemning, man ønsker at stimulere med farvesætningen. Farver opfattes forskelligt (også af forskellige patientgrupper), og man skal derfor være bevidst om farvesammensætningen. Kunst Kunst kan også være medvirkende til at skabe rarere og tryggere rammer for patienter, pårørende og medarbejdere og skabe positive og stimulerende distraktioner fra patientrollen. Der er ingen definitioner på god kunst og, hvad der er god kunst for nogle vil ikke være det for andre. Det vigtigste i denne sammenhæng bør derfor være en bevidst stillingtagen til kunsten og en linje i eller en ide med den kunst, som man investerer i, således at indtrykket ikke bliver usammenhængende og tilfældigt. Flere danske sygehus og hospitaler har aktivt og bevidst satset på kunst. Musik Det er dokumenteret, at musik har en afstressende effekt. Musikken kan virke afslappende, kan medvirke til reducering af tilfældig støj, ligesom musik kan være smertelindrende i forhold til både akutte og kroniske smerter I Danmark har man på initiativ af Professor, overlæge Lars Heslet og musikerne Niels Eje og Inge Mulvad Eje udviklet et forskningsprogram Mu-sica Humana med speciel komponeret musik til behandling af sygehuspatienter. Forskningsprojektet sigter mod skabelse af specialdesignet musik til behandling og tilvejebringelse af videnskabelig dokumentation for effekten heraf. I første omgang sigtede projektet mod udvikling af et musikprogram til intensiv og overvågningspatienter, men projektet er siden hen bredt ud til en lang række andre patientgrupper og implementeret på en række forskellige sygehusafdelinger. Grønne områder og haver Som nævnt ovenfor har udsigten til natur indvirkning på patientens velbefindende. På samme måde kan skabelsen af grønne områder, haver mv. omkring sygehuset have stor betydning i forhold til patienterne og de pårørende. Der kan skabes et frirum fra sygehuset til gavn for både patienter og pårørende og give plads til fordybelse. Man bør samtidigt overveje at skabe aktivitetsmuligheder for børn i form af legeplads, klatrestativer m.v. Et eksempel på skabelsen af et uderum kan findes på Rigshospitalet i København, hvor man har skabt en have, der i sine former afviger fra hospitalsbygningen og med rum for aktiviteter. Afslutning En række faktorer har således betydning for patienternes oplevelse og helbredsmæssige situation, hvorfor det er helt naturligt at indtænke helbredende arkitektur i forhold til de sygehusbyggerier / udbygninger / renoveringer, der skal sikre dansk sygehusvæsen fremadrettet. C-NYT MIDDELFART MARTS

6 Helbredende arkitektur er for alvor ved at vinde frem i Danmark. Begrebet dækker over en filosofi og praksis, der har sine rødder i 30 års amerikansk forskning. Når hospitaler indrettes med udgangspunkt i helbredende arkitektur, bliver patienterne hurtigere raske. Flere videnskabelige undersøgelser fra blandt andet USA og England har længe peget på en klar sammenhæng mellem hospitalernes indretning og patienternes helbredelse. Undersøgelserne viser, at helbredende arkitektur ikke alene påvirker patienternes sindstilstand, men også forandrer både patienters og personalets fysiske adfærd til det bedre. Danske Regioner, der blandt andet har ansvaret for sygehusdriften, har bedt regeringen om 100 milliarder kroner over de næste år til at investere i landets hospitaler. En stor del af pengene skal bruges på nyt hospitalsbyggeri, og det skal ifølge flere politikere fra regionerne ikke ligne 1970 ernes kolosser, som er blevet kaldt håndværkertilbud og malede parkeringshuse med lysstofrør i lofterne, dårligt indeklima og uvenlige patientstuer. Der skal tænkes i helbredende arkitektur. Vores politik må være god nok Mit navn er Simon Birch, jeg er ny folketingskandidat i kredsen. Jeg er uddannet civiløkonom fra Syddansk Universitet og jeg har været aktiv i KU og i Nordfyns vælgerforening i en årrække. Det seneste år har været rædselsfuldt, hvad angår den mediestemning, der har været omkring partiets ledelse. Det er dejligt, at den nye ledelse har formået at stabilisere ovenpå den enorme hetz fra den kulørte presse. Vores politik er god den er essensen af løsningen på fremtidens problemer. Vi kommer til at opleve store demografiske ændringer, der virkelig vil yde indflydelse på vores samfund og vores kernevelfærd. Det jeg mener vi skal kommunikere ud i den forbindelse er, at udgangspunktet for alle ydelser skal være, at de skal gå til dem, der har behovet. Vi skal fokusere på at komme med forslag til, hvordan vi vækster og får skabt 6 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

7 et optimalt samspil mellem offentlige og private instanser. (un)fair løsning eller en afskaffelse af efterlønnen er ikke en tryllestav for dansk økonomi, det vil ikke være det, der får os til at opleve høj vækst. Der er behov for initiativer, der gør det gunstigt for virksomheder at placere arbejdspladser i landet, og som kan spille sammen med vores uddannelsesinstitutioner. Vi skal hjælpe vores erhvervs liv med rammer, der giver dem mulighed for at være på hjemmebane i den globale landsby. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle, og har I spørgsmål eller forslag til emner, jeg kan tage op, så er I altid velkomne til at maile mig på: De konservative Af Lars Christensen Om så Månen falder ned, vil der altid være nogen, der stemmer konservativt Det har ikke skortet på dårlig omtale og dalende meningsmålinger for De Konservative de seneste mange måneder, en del af det selvforskyldt, en del af det skabt af mediernes evige fokus på sager, der har en tendens til at gå i selvsving. Det har fået en række politiske kommentatorer, det vil sige journalister, der mere eller mindre berettiget mener sig klogere på politik end andre, til at dømme partiet ude og nede nærmest for bestandig. Det eneste, det siger noget om, er imidlertid disse journalisters viden om nyere politisk historie. Den 25. april 1976 kunne man i Morgenposten Fyens Stiftstidendes søndagsudgave læse en artikel under overskriften Man tager ikke livet af sej gammel dame. Det var et interview med formanden for Det Konservative Folkeparti, Poul Schlüter, og man kan roligt sige, at han havde problemer nok at slås med, så mange, at nutidens konservative problemer næsten synes små. Det Konservative Folkeparti havde endnu knap overstået en årelang forbitret strid om ledelsen i partiet mellem den midtsøgende Erik Haunstrup Clem mensen og den højreorienterede, Odensevalgte Erik Ninn-Hansen. Striden havde C-NYT MIDDELFART MARTS

8 splittet partiet på langs, indtil man i 1974 var nået frem til Poul Schlüter som kompromis, ret beset mere af nød end at lyst. Men selv med valget af ham var problemerne langt fra slut. Tilliden til, at Schlüter kunne rette skuden op, var ikke overvældende, hverken i eller uden for partiet. Parfumesælgeren, som mange hånligt kaldte den lille elegante mand med det fønbølgede hår, havde ikke hidtil sat sig markante aftryk på dansk politik men været i skyggen af folk som Ninn, Clemmensen, Poul Møller og den afdøde Poul Sørensen. Umiddelbart kunne det da også se ud til, at skeptikerne fik ret. Ved folketingsvalget i 1975 fik Det Konservative Folkeparti kun 5, 5 % af stemmerne og 10 mandater det laveste antal i partiets historie. Tilmed var der ikke fodslag i den lille gruppe. Den smalle venstreregering med Hartling som statsminister blev nemlig væltet af en mistillidsdagsorden, hvor den konservative forfatter Hans Jørgens Lembourn stemte blankt og blev udslagsgivende. Og et forsøg på at danne en regering af Venstre, De Konservative, CD og Kristeligt Folkeparti slog fejl, da den uberegnelige leder af Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup, ikke ville garantere sin støtte. Det var således tilsyneladende en noget forpjusket partileder, som i april 1976 blev interviewet af Morgenposten umiddelbart efter en meningsmåling, som havde givet partiet 4,3 % af stemmerne. Men den optimisme og kampgejst, som Poul Schlüter blev kendt for som statsminister fornægtede sig ikke: Det konservative Folkeparti er hverken et uansvarligt, destruktivt, anarkistisk eller opportunistisk parti, og hvis man er så naiv at tro, at partiet befinder sig på gravens rand, kan jeg kun sige, at man tager grundigt fejl. Partiet er en sej gammel dame, og en sådan er ikke at tage livet af, kunne han meddele avisens journalist Anders Poulsen med slet skjult adresse til Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet, der ved valgene i 1973 og 75 havde taget en stor del af de frustrerede konservative vælgere. Partiet var i krise, indrømmede Schlüter, men det var så fast forankret i den danske befolkning, at det ikke kan dø. Om så Månen falder ned, vil der altid være nogen, der stemmer konservativt. Men Hans Jørgen Lembourn var for partiformanden ikke en del af fremtidens konservative. I en usædvanlig direkte ja, brutal tone fik han via avisen at vide, at han var fortid i partiet: Ham er der ikke længere nogen i de konservative rækker, der har brug for Det Konservative Folkeparti er færdig med Hans Jørgen Lembourn. Hans egenrådighed, illoyalitet og midtsøgende politik var der ikke brug for i Schlüters genrejsning af partiet, og få dage efter meldte han sig da også ud. Tværtimod skulle partiet klart markere, at det hører hjemme på højre fløj, men det betyder naturligvis ikke, at vi ikke vil samarbejde med partierne på midten. Udgangspunktet blev 11 punkter, som partiets grå eminence, landsretssagfører Kristian Mogensen, havde formuleret på et hovedbestyrelsesmøde under par- 8 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

9 tiets krise i januar De talte blandt andet om kamp imod statsdirigereri og skrankepaveri, imod skatteplyndring og for en fast retspolitik, en human socialpolitik og en skolepolitik, hvor børnene skulle bibringes kundskaber men ikke pædagogernes livssyn. De klare konservative standpunkter var partiets redning, mente Schlüter i interviewet. Men han ville ikke forsøge at føre overbudspolitik i forhold til Glistrup men en realistisk politik, som indebar, at man forud for finansloven havde stillet spareforslag, der ville have været ensbetydende med skattelettelser på gennemsnitligt 25 procent. Målet var, at der igen kunne dannes et borgerligt, regeringsdueligt alternativ til Socialdemokratiet, men en forudsætning var, at vælgerne vendte tilbage til De Konservative. Og det mente han ville ske nu: jeg kan ikke se det anderledes, end at vi nu har nået bunden, at det fra nu af vil gå fremad, om end ikke i rekordtempo, så dog roligt og støt. Poul Schlüter fik ret. Både i, at bunden var nået, men også i, at det tog lang tid at rette op på partiet og skabe et borgerligt regeringsalternativ. Ved valget i 1977 fik De Konservative 8,5 % af stemmerne og 15 mandater under sloganet borgerlige stemmer, der arbejder. Nedgangen var brudt, men det var et hårdt slag, at Venstre året efter brød med det borgerlige samarbejde og dannede regering med Socialdemokratiet. Men Schlüter ventede tålmodigt på, at denne såkaldte arbejder-bonde regering skulle køre fast i intern splid, hvilket da også skete allerede efter et år. Der skulle dog gå yderligere tre år, inden Anker Jørgensen gav op og overlod roret til Poul Schlüters første firkløverregering i Ved valget i 1984 nåede Poul Schlüter og De Konservative toppen med 42 mandater. Men ti år havde det taget ham at skabe intern ro, tillid i baglandet, respekt i det borgerlige Danmark og en sej og langsom fremgang til at stå i spidsen ikke bare for Det Konservative Folkeparti men som statsminister for Danmark. En markant borgerlig politik, troværdighed og tålmodighed var nøgleordene dengang, hvilket vel ret beset ikke har ændret sig. C-NYT MIDDELFART MARTS

10 10 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

11 Alt i belysning - indendørs - udendørs Stort udvalg Hårde hvidevarer - salg - reparation Odensevej Middelfart Tlf Fax Mobil Østergade 24 st Middelfart Telefon C-NYT MIDDELFART MARTS

12 Middelfart Konservative Vælgerforenings bestyrelse 2011 Formand Flemming Hansen Vestergade 10 A, Strib 5500 Middelfart / Inge Jørgensen Gl. Strandvej Middelfart / Birthe Susanne Vorsum Oven Bæltet Middelfart Chistian Jørgensen Stribgårdvej 55, Strib 5500 Middelfart C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

13 Kasserer Lis Gregersen Tangmosen 2, Strib 5500 Middelfart / Sekretær Anne Henriksen Sixtusvænget 11 A 5500 Middelfart / René Skou Storegade 57, Husby 5592 Ejby / C-NYT MIDDELFART MARTS

14 Vi kan jo ikke låne os til velfærd! Af Vivi Kier, MF En engageret, handlekraftig og lydhør fynbo Debatten om efterløn kører for fuld udblæsning. En debat som blev sat i gang af os konservative for mere end 1 år siden. En debat som venstre igen og igen nægtede at deltage i desværre. Derfor var glæden meget stor, da vi så en Statsminister der i den grad trådte i karakter ved den obligatoriske nytårstale den første januar. Jeg blev SÅ glad. Her hørte og så vi en Statsminister der var trukket i det konservative arbejdstøj og som sagde, vi er nødt til at gøre op med den dyre efterlønsordning som koster samfundet mere end 16 milliarder kroner om året. Men ikke bare på den økonomiske side koster efterlønsordningen dyrt ordningen koster også dyrt på arbejdskraft. Med andre ord blev reformer sat på den politiske dagsorden og det er på høje tid. Vi kan ikke forsvare at sende fuldt ud arbejdsduelige danskere på pension som 60-årige, når vi i løbet af ganske få år vil komme til at mangle hænder på arbejdsmarkedet. Vi kan ikke forsvare at bruge 16 milliarder kroner hvert år på at arbejdsduelige mennesker laver ingenting mens landets økonomiske situation er under voldsomt pres som følge af den verdensomspændende økonomiske krise OG globaliseringen som lægger et pres på dansk økonomi. Derfor skal vi nu tage et opgør med den efterløn, som vi konservative stemte imod allerede ved dens indførelse. De mange milliarder kroner skal bruges på at konsolidere dansk økonomi. Vi skal hurtigst muligt have betalt af på vores gæld (som fremkom i forbindelse med at afbøde for finanskrisen) det er uansvarligt at låne sig til velfærd. Derfor skal gælden betales så vi kan bruge vores skattekroner på kernevelfærdsområder. I bund og grund er efterlønnen også en meget mærkelig konstruktion. Kun hvis du er medlem af en A-kasse og har meldt dig til ordningen, kan du gå på efterløn. Fagbevægelsen som har mange mange penge på kistebunden de har i hvert fald brugt adskillige annoncekroner på helsides annoncer med 14 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

15 skræmmekampagner imod en efterlønsreform. Det er også den fagbevægelse der støtter S og SF med andre store skræmmekampagner, så jo, alle de mennesker der er medlem af en fagforening får sandelig fuld valuta for deres kontingentkroner! Jeg vil gerne erkende, at der er i dag er en gruppe mennesker, som enten psykisk eller fysisk er helt nedslidte som 60-årige, og som benytter efterlønnen til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Hvis man er syg og nedslidt skal det selvfølgelig fortsat være muligt at trække sig tilbage, men det skal være via andre ordninger end en efterløn. Det er væsentligt, at man ved nedslidning får tilkendt en tilbagetrækning men ikke i form af en efterløn som er blevet alle-mands eje. Det er jo også tankevækkende, at alle de mennesker der ikke er medlem af en a-kasse og som derfor ikke kan gå på efterløn (ca. 60 %) kan trække sig tilbage på en anden ydelse ved sygdom og nedslidning. Velfærdssamfundet er under pres. Hver gang fem forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension står kun fire klar til at tage over. I dag er mere end halvdelen af befolkning på en eller anden form for offentlig forsørgelse. Hvis vi fortsat vil bevare vores kernevelfærdsydelser som tryg børnepasning, fri uddannelse, sygehusbehandling til alle og en tryg alderdom samt fokus på social hjælp til dem, der har behov ER vi nødt til at sikre os økonomi til disse velfærdsydelser. Derfor kan vi ikke forsvare at bruge 16 milliarder kroner hvert år på, at raske og arbejdsdygtige mennesker går på pension. Som sagt er Danmarks økonomi under pres. Under pres fordi vi bliver flere og flere ældre på pension og færre på arbejdsmarkedet. Det betyder, at vores indtægter er støt faldende og at underskuddet derfor vil vokse år for år. Den største udfordring er derfor at konsolidere økonomien i de kommende år. Derfor er en afskaffelse af efterlønnen et meget vigtigt element og ikke kun efterlønnen, men også andre reformer skal medvirke til at konsolidere økonomien. Derfor vil der om kort tid blive fremlagt den såkaldte 2020-plan. En plan, der konkret vil pege på de indsatsområder, vi er nødt til at fokusere på for at økonomien ikke skrider. Hvis vi ikke gør noget, står vi til at mangle 50 milliarder kroner årligt i 2020, vi står over for at der mangler på arbejdsmarkedet. Med disse konsekvenser for 2020 hvis vi ikke gør noget og hvor S og SF blot vil ansætte endnu flere og lover guld og grønne skove, men helt glemmer finansieringen i det lys, er en afskaffelse af efterlønnen særdeles fornuftigt. Økonomisk er det et betydeligt bidrag til at sikre fremtidens økonomi og arbejdskraftmæssigt løser den også en del af de mange hænder vi kommer til at mangle. Lad mig slutte med at konstatere, at S og SF er enige i de udfordringer vi kommer til at stå med i år Til gengæld har de intet, og jeg gentager intet bud på løsninger. Mit svar til S og SF er: vi kan ikke låne os til velfærd! C-NYT MIDDELFART MARTS

16 Vi konservative har altid været, vil altid være garant for en ansvarlig økonomi en økonomi der selvfølgelig skal være i balance. Derfor anskuer vi også udfordringer med sund fornuft og en afskaffelse af efterlønnen, en mindre og mere effektiv offentlig sektor, nødvendige reformer og fokus på vækst, er alle konservatives bud på nødvendige forandringer for at kunne bevare et sundt, trygt og ansvarligt velfærdssamfund. Jeg vil slutte med at sige, vi konservative har altid ment, at den enkelte borger i dette land er bedre til at bestemme, hvad deres penge skal gå til frem for landets skatteminister. Derfor er en nedsættelse af skatten et rigtigt synspunkt for at opnå vækst. Men en afskaffelse af efterløn skal IKKE bruges til en nedsættelse af skatten. Det er et faktum som også vores nye partileder, vicestatsminister og justitsminister Lars Barfoed tydeligt har lagt frem. Derfor vil 2020-planen alene fokusere på en konsolidering af Danmarks økonomi. Et valg står for døren. Et meget vigtigt valg. Et valg, der tydeligt viser forskellen på, hvem der vil påtage sig et ansvar. Et ansvar for at der også i fremtiden vil være et trygt velfærdssamfund til vores børn og børnebørn. Derfor vil den kommende valgkamp også komme til at dreje sig om reformer og i sær en afskaffelse af efterlønnen. 16 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

17 Mangel på logik var det vi fik Af Jan Køpke Christensen. Konser-vativ folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland. Løjt Storegade 19, Aabenraa Det lyder mildest talt HULT, når Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl er sendt i byen for at beklage sig over, at Det Konservative Folkeparti melder ud, hvad partiet står for, bl.a. skattelettelser til danskerne, der som bekendt lever i et land, hvor vi har verdens højeste skattetryk. Kristian Thulesen, Pia Kjærsgaard, Peter Skaarup startede deres politi ske karriere med fundamentale holdninger, som afvikling af indkomstskatten og nedsættelse af de offentlige udgifter. Nu fornemmer man tydeligt, at de desværre mere hører til hos de socialistiske kræfter. Det må i den grad undre danskerne, der bare ser lidt tilbage på, hvad de pågældende tidligere stod for. I øvrigt må det jo overraske enhver, at netop Dansk Folkeparti beklager sig over Konservative ansvarlige udmeldinger, al den stund, at netop Dansk Folkeparti ikke holder sig tilbage, hvad uansvarlige - daglige udmeldinger angår, fx nej til nødvendige reformer. Dette skader i den grad KV-O blokken! Mangel på logik i Dansk Folkepartis kritik af Konservative skriger derfor til himlen! Normalt bliver man klogere med alderen, men der er tilsyneladende undtagelser. C-NYT MIDDELFART MARTS

18 Formandsberetning for 2010 Af Jan Køpke Christensen. Konser-vativ folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland. Løjt Storegade 19, Aabenraa 12. oktober 1912 så Middelfart Konservative Vælgerforening lystet for første gang. En forening der gennem snart 100 år har været garant for de Konservative grundværdier. Mange formænd før mig har gjort status for foreningens virke i det forgangne år. En forening hvis fornemste opgave er at opstille Konservative kandidater til Byrådet og Folketinget, når der er valg. Selvom vi nærmer os de 100 år, er det en rask og aktiv forening, jeg i det følgende vil berette om: Med et medlemstal på 105 er det næsten status quo i forhold til sidste års medlemstal. Vi har gennem året haft lidt afgang og lidt mindre tilgang (i 2009 var vi 107). Jeg er glad for, at vi kan fastholde medlemmerne på trods af den megen uro, der har været omkring vort parti i Med 2 mandater i Byrådet er man ikke repræsenteret i alle udvalg. Der skal mini mum 3 medlemmer til. Alligevel lykkes det Johannes Gregersen og Morten Weiss-Pedersen år efter år at være de 2, der har fået flest spaltemillimeter i den lokale presse. Og gang på gang får de sat markante konservative fingeraftryk på kommunens budgetter. Særligt i sidste års budgetforhandlinger fik Johs. & Morten vist, at vælgerne og politiske modstandere kunne regne med jer og jeres mod til at stå ved jeres valgløfter om skolelukninger og økonomisk-ansvarlighed. Jeg tror aldrig et budgetforlig i Middelfart Kommune har været så udpræget konservativt. Jeres politiske modstandere i Byrådet har stor respekt for jeres til tider irriterende udholdenhed og ved godt, at når Morten taler om økonomisk ansvarlighed, så bliver han ved, til der er strammet op. I 2 gør virkelig en forskel. Tak, for det gode arbejde. Vi har en sund og god økonomi i vælgerforeningen. Der bliver sat penge fra til 100 års festen i 2012 og vi kan støtte med et flot beløb til vores Folketingskandidat. Der er 2 grunde til, at vores valgfond havde så flot en beholdning. Den ene er den partiskat som byrådsmedlemmerne betaler hver måned og den anden er C-Nyt. Her skal Lis Gregersen, Inge Jørgensen (vores super 18 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

19 annoncesælger) og Morten Weiss- Pedersen have stor tak for uvurderlig indsats. Tak! En stor tak skal også lyde til alle dem, der har bidraget med indlæg og kommentarer i C-Nyt. Vores annoncører skal også have stor tak, uden dem var der ikke noget C-Nyt. Aktivitetsudvalget med Inge Jørgensen i spidsen og med Hans Jørgen Jensen har i 2010 stået bag gode og interessante arrangementer. Der er lagt mange timer i forberedelser og afvikling. Det skal I have stor tak for. Traditionen tro i forbindelse med byrådets 1. og 2. behandling af næste års budget afholdt vælgerforeningen budgetmøde for medlemmerne i Bakkehuset. Middelfart Kommunes Centralforvalt ningschef Steen Vinderslev gennemgik administrationens budgetforslag. Vore 2 byrådsmedlemmer Johs. og Morten gennemgik partiernes forslag til budget og fortalte, hvad de havde lagt særlig vægt på i forhandlingerne. Lidt ost og rødvin gjorde det lettere at få de store tal ned. Besparelser og overforbrug fik en del ord med på vejen fra salen. Endnu en tradition er det årlige julemøde sidst i november. I Bakkehusets lokaler havde aktivitetsudvalget stillet det store julefrokostbord an. Vi var desværre kun 16 fremmødte den aften. Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Jensen fortalte og viste billeder fra hans tid som soldat under den kolde krig. Det var utroligt spændende at høre om Hans Jørgens tid med raketter og hans oplevelser i USA. En rigtig hyggelig aften som helt sikkert også er på programmet i Skolestrukturen i Middelfart Kommune har været et gennemgående tema i Og i foråret afholdt vi et møde i Østergades Forsamlingshus, hvor en arbejdsgruppe fra bestyrelsen kom med et oplæg til den nye skolestruktur og om, hvad de forskellige bygninger kunne bruges til. Skoleudvalget har ligeledes arbejdet med strukturen og Johannes har forelagt bestyrelsen sine forslag og tanker vedr. denne vi må nok forvente, at ikke hele den konservative plan for skoleområdet bliver gennemført i første omgang, det har de andre politiske partier simpelthen ikke mod til. Lørdag den 26. april deltog jeg på vegne af vælgerforeningen i Formandsmødet, denne gang på Børsen i København. Partiets generalsekretær aflagde beretning for partiets organisation, og derefter var der politisk oplæg om Mission 2011 ved partiformand Lene Espersen. Hun gav sin forklaring på, hvad det vil sige at være konservativ. Hun gjorde det klart, at vi sammen skal løse den opgave, der handler om, at vi skal vise hvem vi er og først og fremmest forklare kommende vælgere, hvad vi vil og, hvordan vi vil nå vores mål. Organisation, strategi og handling er nøgleordene for den nye kampagneorganisation. Og netop den personlige beretning, som Lene Espersen forklarede fra talerstolen, er et af de centrale emner for den vigtige handlingsplan, der danner ramme om det næste folketingsvalg. Mødet var desværre også præget af den dårlige stemning og virak omkring Lene Espersen gøren og laden. Weekenden 2. og 3. oktober afholdt Det C-NYT MIDDELFART MARTS

20 konservative Folkeparti Landsråd i Ålborg. Desværre måtte jeg tage turen alene, da foreningens andre delegerede var forhindrede. Det var et Landsråd, hvor rigtig mange af os lokale tillidsfolk forventede at høre fra Lene Espersen, hvad hun ville gøre for at bringe Det Konservative Folkeparti tilbage på ret kurs. Vi havde ikke en yes! fornemmelse i maven med fornyet tro på, at den synkende skude ville komme flot igen. Aldrig havde det set så skidt ud i meningsmålingerne. Senere på året var det blevet endnu værre og vi skulle være glade for, at det konservative forslag om en spærregrænse på 5,0 % aldrig er blevet vedtaget i Folketinget. At finde en Folketingskandidat til Middelfart Kredsen har været lidt af en udfordring for os det sidste års tid. Først fik vi valgt Julie Bro på en ekstraordinær generalforsamling i foråret. Hun fik dog tilbudt et drømmejob som kom i vejen for hendes kandidatur hos os. Sidst på året lykkedes det os at finde en kandidat, som virker meget lovende. Simon Birch er 23 år og bosiddende i Odense, men er opvok set på Nordfyn i Særslev. Han er uddannet civiløkonom og specialestuderende ved SDU, hvor han læser cand. merc. i økonomi og finansiering. Simon har siden 2004 været aktiv i KU og siden i Det Konservative Folkeparti. Ved kommunalvalget i 2005 var han opstillet på Nordfyn og fik som 18-årig et pænt valg sammenlignet med de øvrige unge kandidater. Politisk kæmper han for at få de konservative grundværdier frem. Målet med velfærd er at skabe et samfund, hvor den enkelte har udfoldelsesmuligheder og, hvor vi kan tage hånd om de svageste. Han ønsker at skabe fokus på størrelsen af den offentlige sektor, der med sin størrelse hæmmer væksten i samfundet. Og en omlægning af skat på arbejde, der skal bidrage til et større arbejdsudbud, arbejdsglæde og dynamiske effekter. Vi har hen over året afholdt en række bestyrelsesmøder med passende mellemrum. Jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Det er ikke alt, vi er helt enige om, men så tager vi gerne en rask diskussion og finder en løsning på de små udfordringer, vores arbejde byder på. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne af bestyrelsen for den store indsats I hver især yder. Tak! Hermed skal jeg overgive min formandsberetning til kommentarer og evt. spørgsmål. Flemming Hansen, formand 20 C-NYT MIDDELFART MARTS 2011

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere