Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30"

Transkript

1 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca Bestyrelsens beretning 1

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen 6. Evt. herunder overrækkelse af dbio s arbejdsmiljøpris og jubilæumsgaver til medlemmerne. Ligeledes får vinderne af dbio s medlemskonkurrence overrakt deres præmier. Sidste tilmeldingsfrist til generalforsamlingen er d. 3. marts kl. 12 på dbio s hjemmeside. Uden for dagsorden: dbio s formand Bert Asbild og dbio s næstformænd Martina Jürs og Camilla Bjerre er gæster på generalforsamlingen. 2

3 Indholdsfortegnelse...1 Dagsorden...2 Indholdsfortegnelse...3 Regionsbestyrelsen...4 Forord...5 Beretningsopdeling...6 Synliggøre medlemmernes værdi i samfundet og dermed sikre optimale løn og ansættelsesvilkår...6 Lønforhandlinger... 6 Lokale aftalemuligheder... 6 Løn og arbejdsvilkår... 7 Bioanalytiker eller laborant... 7 Understøtte faget og professionsudviklingen så bioanalytikerne fortsat er centrale aktører...7 Sundhedspolitisk Dialogforum... 7 Nyt apparatur på laboratorierne... 8 Det ske Sundhedskartel... 8 Være til stede på alle arbejdspladser og sikre sunde og udviklende arbejdsforhold...9 dbio på arbejdspladsen... 9 Besøg på arbejdspladserne... 9 Hjælp og vejledning til medlemmer... 9 Ledergruppen MED FTF Region Inddrage repræsentanter og medlemsgrupper i foreningens arbejde...15 Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentantudvalget Årets gang i Aktivitetsudvalget Kommunikationsudvalget Nyhedsbrevet Øvrige arbejdsområder for bestyrelsen...18 Hovedbestyrelsen PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige Danske Sundhedsorganisationers A-kasse/DSA Vi flytter Ansættelsesjubilæer...22 Medlemsjubilæer år: Ingen jubilarer pr. 1. marts år: år:

4 Regionsbestyrelsen Anne Sørensen Regionsformand Kontakt til medlemmer og andre organisationer Hovedbestyrelsesmedlem Medlem af TR/AMiR-udvalget og Kommunikationsudvalget Lisbeth Holde Regionsansvarlig på arbejdsmiljøområdet Medlem af TR/AMiR-udvalget Kontakt til ledere Anja Aakeson Regionsansvarlig på tillidsrepræsentantområdet Medlem af TR/AMiR-udvalget 2. suppleant til Hovedbestyrelsen Carina Foldager WEB-ansvarlig for hjemmesiden Formand for kommunikationsudvalget Sidsel Nørskov Wessel Medlem af kommunikationsudvalget P.t. på barsel Gitte Byriel Laage-Petersen 1. suppleant Medlem af aktivitetsudvalget Indtrådt i bestyrelsen som ordinært medlem under Sidsels barsel Jenny Heinrichs Næstformand Hovedbestyrelsesmedlem Ansvarlig i forhold til MED-området Birgitte Bjørn Kasserer Kontakt til ansatte i praksis Solveig Rosendahl Kontaktperson til bioanalytikerundervisere Medlem af aktivitetsudvalget Annette Jakobsen Medlem af kommunikationsudvalget Sekretær ved bestyrelsesmøder Medlem af aktivitetsudvalget 1. suppleant til Hovedbestyrelsen Udvalgsmedlemmer, som ikke er bestyrelsesmedlemmer Lars Rønsholt Olsen Medlem af aktivitetsudvalget Medlem af TR/AMiR udvalget Hanne Normann Rasmussen Medlem af aktivitetsudvalget 4

5 Forord Kære medlem af dbio. Når du læser denne skriftlige beretning håber jeg, at det vil inspirere dig til at komme til generalforsamlingen og høre lidt mere om, hvad det er regionsbestyrelsen beskæftiger sig med, og samtidig får du mulighed for at få indflydelse på dbio s arbejde fremover. Du kan på generalforsamlingen komme med din mening og holdning til, hvor dbio skal lægge sin energi, hvor vi efter din mening skal gøre en indsats, hvad du synes om lønforhandlinger, nyhedsbreve, medlemsarrangementer, hjemmeside m.v. Bestyrelsen er kort sagt interesseret i at høre din mening og dine synspunkter, så de kan indgå i de beslutninger, vi træffer som bestyrelse. Det er rigtig vigtigt for os at kende medlemmernes ønsker og holdninger, så vi får det bedste grundlag for bestyrelsesarbejdet. Sidsel fra bestyrelsen har i det meste af denne generalforsamlingsperiode været dels sygemeldt og dels på barsel. Gitte er derfor indtrådt som menigt medlem af bestyrelsen, og vi har ikke pt. nogen suppleanter. Det har vi stærkt brug for, og vi håber derfor, at der på generalforsamlingen kan vælges en eller flere til resten af denne generalforsamlingsperiode. Kom til generalforsamlingen! Vi glæder os til at se dig! Vel mødt. På regionsbestyrelsens vegne Anne Sørensen Regionsformand 5

6 Beretningsopdeling. Vi har i bestyrelsen haft fokus på forskellige elementer i vores arbejde, og hvordan vi skulle prioritere vores indsats. På et todages bestyrelsesseminar i september, har vi gjort status på arbejdet og revideret vores fokusområder. Der er 4 fokusområder Synliggøre medlemmernes værdi i samfundet og dermed sikre optimale løn og ansættelsesvilkår Understøtte faget og professionsudviklingen så bioanalytikerne fortsat er centrale aktører Være til stede på alle arbejdspladser og sikre sunde og udviklende arbejdsforhold Inddrage repræsentanter og medlemsgrupper i foreningens arbejde Beretningen er til dels bygget op omkring disse områder for at synliggøre, hvilke indsatser der er gjort i forhold til områderne. Ud over fokusområderne følger dbio - også beskæftigelsessituationen via vores a-kasse DSA. Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Hovedbestyrelsesarbejdet er ligeledes en integreret det af regionsbestyrelsesarbejdet. Synliggøre medlemmernes værdi i samfundet og dermed sikre optimale løn og ansættelsesvilkår I relation til ovenstående indsatsområde har bestyrelsen haft en række opgaver, og nogle af dem beskrives nedenfor. Lønforhandlinger Der har i de senere år ikke specifikt været afsat penge til lønforhandlinger, men efter dbio s opfattelse betyder det ikke, at der ikke er penge at forhandle om. Det er vigtigt også at synliggøre for Region, som har forhandlingsretten, at der er mange områder, der trænger til et lønløft, og at der måske er bioanalytikere eller laboranter, som ikke har fået en lønudvikling i længere tid. Vores lønforhandling for 2013 foregik i januar Det var på forhånd meldt ud fra regionen, at der efter deres opfattelse ikke var penge i budgetterne til lokal lønforhandling. Vi havde da heller ikke de store forventninger, og det var også med det udgangspunkt, vi gik til forhandlingerne. Tillidsrepræsentanterne havde set på, om der var særlige områder i deres afdeling, som vi kunne foreslå til lønforhandlingerne, ligesom de havde set på, om der var medlemmer, der haltede lønmæssigt bagud. Resultatet af lønforhandlingerne blev meget magert, og vi fik kun få tillæg forhandlet hjem. Men vi blev enige med Region om at se vores forhåndsaftaler igennem i 2014 med henblik på, om vi på nogle områder kunne lave regionale aftaler. Der er aftaler for nuværende, der er ens i hele regionen, men en gennemgang kan synliggøre, om der er aftaler, der er utidssvarende, eller om det er mere hensigtsmæssigt at bruge de penge, der er i aftalerne, til noget andet. Men det er et stort arbejde, og vi skal indledningsvis mødes med Region inden sommerferien. dbio vil inddrage tillidsrepræsentanterne i hele processen. Lokale aftalemuligheder Hvis der på den enkelte arbejdsplads er brug for det, kan der indgås lokalaftaler omkring arbejdstidsbestemmelserne. Måske er der enighed i en afdeling om, at man gerne vil have hviletiden mellem 6

7 2 tjenester nedsat til mindre end 11 timer, og det kræver en lokalaftale. Det er kun, hvis der er enighed i en afdeling, at der kan indgås lokalaftaler. Hvis aftalen skal underskrives af HR afdelingen, skal regionsformanden også underskrive/godkende aftalen. Den megen centralisering i regionen har betydet, at lønaftaler, lokalaftaler m.v. ikke kan indgås lokalt, men kræver HR afdelingens medvirken. dbio havde gerne set, at der var mulighed for at lave flere decentrale aftaler imellem den lokale leder og tillidsrepræsentanten uden HR afd. medvirken. Der er ikke indgået særlig mange lokalaftaler her i regionen, og regionsbestyrelsen har besluttet, at alle aftaler kun gælder i en overenskomstperiode, og det vil sige, at man skal genforhandle aftalerne, når en ny overenskomst træder i kraft. Det har den fordel, at aftalerne bliver evalueret, og man kan vurdere, om de stadig er relevante, eller om man skal justere noget. Løn og arbejdsvilkår Alle ansatte skal have den løn, de har krav på i henhold til overenskomst og andre indgåede aftaler. Der har i 2013 været sager, hvor medarbejdere ikke havde fået den løn, de skulle have på grund af fejlagtig registrering eller forkert håndtering af arbejdstidsaftalen. Da fejlene blev opdaget, gik dbio - ind i sagerne, og der blev rettet op på det. Der er nu blevet efterbetalt et pænt beløb til ret mange medlemmer, og efterbetalingen er sket med en beregning 5 år tilbage. Det var en menig medarbejder, der var vågen og opdagede fejlen. Det er rigtig godt når den slags ting opdages, og det viser også, at alle har et ansvar for at se, om man får den rigtige løn og får den afspadsering, man har krav på. Og er du i tvivl om du får det rigtige, så kontakt din tillidsrepræsentant. Bioanalytiker eller laborant Det kan måske nok være lidt forvirrende for udenforstående, at vi i vores overenskomst både har laboranter og bioanalytikere. Det gik da også galt, da der i forbindelse med en artikelserie om Regionen på arbejde blev offentliggjort en statistik, der viste, at der var godt 700 laboranter i Region men bioanalytikere figurerede ikke i statistikken. Regionsformanden rettede henvendelse til regionen, og det viste sig, at det var en fejl i Kommunedata, der var årsagen til den misvisende opgørelse. Fejlen er blevet rettet, så fremover tælles alle som bioanalytikere, og man kan få opgørelse over undergrupperne bioanalytikere, laboranter, ledere, undervisere m.v. Bioanalytikertitlen stammer tilbage til 1999, så vi har snart heddet det i rigtig mange år. Vores kolleger på sygehusene burde vide det, og vi skal nok også være lidt bedre til selv at sige bioanalytiker, når vi omtaler os overfor kolleger, patienter osv. Men vi skal selvfølge ikke glemme, at vi også har kolleger, der er ansat som laboranter, og alle skal betegnes med den rette titel, og det skal vi være med til at gøre opmærksom på. Men det kan naturligvis godt skabe forvirring med flere titler i samme overenskomst. Understøtte faget og professionsudviklingen så bioanalytikerne fortsat er centrale aktører Sundhedspolitisk Dialogforum I Region blev der i 2013 fra politisk side etableret et Sundhedspolitisk Dialogforum. Det består af flere faglige organisationer repræsenteret ved organisationernes formænd bioanalytikere, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordmødre, psykologer m.fl. - og der ud over også en række 7

8 politikere med regionsrådsformanden for bordenden. På den måde har organisationerne kontakt direkte til den øverste politiske ledelse. Der har været holdt 2 møder i 2013, og det 3. møde er planlagt til d. 2. april. På det første møde var der en forventningsafstemning i udvalget, og arbejdsformen i udvalget blev fastlagt. På det 2. møde drøftede vi ulighed i sundhed, og hvad vi kunne gøre ved det alle var enige om, at der ikke var lighed i sundhed. Det svære er så at gøre noget ved det, at komme med konstruktive løsningsforslag. F.eks. er der indenfor vores område ikke lige muligheder for at få tage blodprøver i eget hjem, og det kunne være et af de områder, der kunne gøres noget ved. Politikerne lyttede i hvert fald. Men det er et meget spændende udvalg, og man må så håbe, at politikerne kan bruge de gode tanker og idéer, der måtte komme fra organisationerne. Nyt apparatur på laboratorierne Vores fag udvikler sig konstant både på det analysemæssige og det apparaturmæssige område. Specialernes analysemetoder rækker ind over hinanden. Der er sket hjemtag af analyser, og stort nyt apparatur er blevet implementeret på flere laboratorier i Det har stillet store faglige og personlige krav til medarbejderne, da der har været brug for stor fleksibilitet for at få tingene til at hænge sammen. Men det sætter også fokus på os som faggruppe og vores centrale rolle i forhold til patientbehandlingen. I den forbindelse er vores ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter centrale aktører. På vores fællesmøder for repræsentanterne i regionen følger vi op på de faglige udviklingstendenser og diskuterer vigtigheden af, at vi til stadighed er dem, der har en central rolle i patientbehandlingen. Når der er større ændringer/spændende ændringer på arbejdspladserne hører vi meget gerne om det, og vi vil gerne udbrede kendskabet til alle vores medlemmer. Det kan vi gøre ved at sætte en artikel på hjemmesiden eller i vores nyhedsbrev, så du er meget velkommen til at skrive til web ansvarlig Carina Foldager eller regionsformand Anne Sørensen, hvis du har nyheder. Det ske Sundhedskartel Sundhedskartellets regionale formænd mødes 3 4 gange hen over året. Vi informerer hinanden om aktuelle emner indenfor egen organisation, arrangerer fælles møder, drøfter overenskomst m.v. I maj 2013 arrangerede Det ske Sundhedskartel en temadag for tillidsrepræsentanter om implementering af OK13 resultatet samt perspektiver frem mod næste overenskomst i Vi havde fået formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn og politiker her i regionen Jens Stenbæk samt Albertlunds borgmester Steen Christiansen til at komme og debattere med tillidsrepræsentanterne. Det blev en god dag med mange spørgsmål til politikerne, og som sædvanlig var vores tillidsrepræsentanter mødt talstærkt op. Hvor er det dejligt med så engagerede repræsentanter! I Det ske Sundhedskartel er vi meget opmærksomme på hinandens faglighed men også, at vi som organisationer må være opmærksomme på de udviklingstendenser, der er i sundhedsvæsenet, hvor der til stadighed er fokus på mest mulig for pengene og dermed også en større fleksibilitet faggrupperne imellem. Den udfordring må vi naturligvis tage op med øje for, at vi ikke må gå på kompromis med kvaliteten i sundhedsydelserne. 8

9 Det ske Sundhedskartel har på vores møder i 2013 specifikt drøftet lærernes konflikt i foråret og evt. aktiviteter i den forbindelse, regionens håndtering af de lokale lønforhandlinger, regionens forvaltning af overenskomster og diverse personalepolitikker eller mangel på samme. Sidstnævnte gav anledning til, at Dansk Sygeplejeråd indkaldte alle organisationer til et stort møde vedr. denne problematik. Det blev besluttet på mødet, at der skulle ske henvendelse til den nyvalgte regionsrådsformand Jens Stenbæk for at bede om et møde, med henblik på at få aftalt nogle regionale retningslinjer omkring forvaltning og tolkning af visse aftaler bl.a. omplaceringsbestemmelsen. dbio ser sammen med de øvrige organisationer frem til, at et sådant møde vil munde ud i, at regionen håndterer retningslinjerne på en for alle parter mere hensigtsmæssig måde. Være til stede på alle arbejdspladser og sikre sunde og udviklende arbejdsforhold dbio på arbejdspladsen Ude på arbejdspladserne er dbio faktisk til stede også i dagligdagen. Tillidsrepræsentanterne er dbio, så ud over at tillidsrepræsentanterne er valgt til at repræsentere sine kolleger, er man altså også dbio/repræsenterer man dbio og skal bringe informationer m.v. fra dbio ud på arbejdspladsen. Det kan måske være en udfordring at skulle forklare denne dobbeltrolle, men det klares rigtig flot af vores repræsentanter. Ligeledes tager arbejdsmiljørepræsentanterne sig af arbejdsmiljøet i samarbejde med ledere, kolleger og tillidsrepræsentanter, og de repræsenterer også dbio og dbio s holdninger i mange sammenhænge. Vores tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er de første, man kan henvende sig til, hvis man har spørgsmål m.v. Ellers er det regionskontoret, man kontakter, og kun omkring arbejdsmiljøsager er det sekretariatet i dbio, man kontakter direkte uden om det lokale/regionale led. Besøg på arbejdspladserne Bestyrelsen har de sidste par år holdt nogle af bestyrelsesmøderne på laboratorierne. Det har vi fået meget positiv respons på, og det er altid muligt for medlemmerne at stille bestyrelsen spørgsmål eller få information om forskellige ting. Regionsformanden eller flere fra bestyrelsen tager ligeledes meget gerne ud til arbejdspladserne, hvis der er behov for et medlemsmøde, et møde omkring en sag eller lignende. Det er sket flere gange i Hjælp og vejledning til medlemmer Ved personsager er der ofte behov for at få uvildigt råd og vejledning, og der er flere medlemmer, der enten af egen drift eller opfordret hertil af tillidsrepræsentanten, henvender sig til regionsformanden. Omkring både det juridiske og sociale område arbejder regionsformanden tæt sammen med sekretariatet i dbio. Det er vigtigt, at medlemmerne får den rette vejledning, og det er vigtigt, at alle sager behandles professionelt. Medlemmerne giver da også udtryk for stor taknemmelighed over vores hjælp, selvom det nogle gange er i kedelige omstændigheder, det sker. Det er en af vores kerneydelser som fagforening, at vi er i stand til at hjælpe og vejlede vores medlemmer enten via tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne eller via henvendelse til regionskontoret. Og der er nok et 9

10 stigende behov for hjælp, råd og vejledning ikke mindst som følge af det stigende pres, som dbio oplever Region lægger på både ledere og medarbejdere i forbindelse med budgetter, sygefravær m.v. Ledergruppen dbio - ønsker at udbygge og styrke samarbejdet med vores ledere i regionen. Vi har i 2013 inviteret lederne med til et arrangement omkring arbejdstidsbestemmelserne sammen med tillidsrepræsentanterne. Det blev taget rigtig godt imod af lederne, og vi fik flere positive tilbagemeldinger fra dem, der deltog. Ligeledes har lederne været inviteret med til et arrangement i januar 2014 omkring OK15 sammen med tillidsrepræsentanterne, og det blev også særdeles godt modtaget. På det møde hørte dbio, hvad ønsker og tanker ledergruppen gør sig omkring næste overenskomst. Det er vigtigt, at alle medlemsgrupper bliver hørt eller kommer med deres input, som dbio så kan arbejde videre med. Men måske er der brug for særlige arrangementer, foredrag eller lign. kun for ledergruppen, og vi modtager meget gerne forslag hertil. Evt. kan Lisbeth Holde, som er bestyrelsens kontaktperson til lederne og ledende bioanalytiker på Klinisk Patologi i Næstved, kontaktes. Vi er en fagforening for alle medlemmer, og der er forskellige behov hos medlemmerne bl.a. begrundet i, om man er leder eller ej. Tillidsrepræsentanterne er ikke tillidsrepræsentant for ledergruppen, men det er regionsformanden eller alternativt sekretariatet, der har den opgave. Det er ligeledes regionsformanden, der forhandler ledernes løn. Man er altid velkommen til at ringe til regionskontoret, hvis man har brug for råd og vejledning. MED MED-udvalgene skulle ifølge Region s lokale MED-aftale starte på ny valgperiode den 1. januar 2013, således at alle valg og udpegninger til MED, var foretaget inden udgangen af På grund af, at der pågik forhandling af en ny MED-aftale, blev valgene og udpegningen sat på stand by indtil ny aftale var færdigforhandlet. Regionsrådet havde besluttet store ændringer i ledelsesstrukturen med 4 somatiske sygehuse i stedet for 2 og samling af de administrative områder til i krafttrædning 1. januar 2013, derfor blev det besluttet, at de midlertidigt etablerede MED-udvalg skulle forsætte indtil en ny MED-aftale var på plads. Der er ikke sket ændringer i dbio s repræsentation i MED-Hovedudvalg og MED-Sundhed, hverken på medlem eller suppleant. På det niveau sker udpegningen af de lokale hovedorganisationer, og det er fortsat næstformand Jenny Heinrichs, der er medlem og formand Anne Sørensen, der er suppleant i begge udvalg. I Område-MED og Afdelings-MED er dbio også godt repræsenteret, der vælges man af og i blandt medarbejderne i området, men inden for den aftalte fordeling blandt hovedorganisationerne. Tillidsrepræsentanterne har fortrinsret til at blive valgt til MED og arbejdsmiljørepræsentanterne bliver valgt op i gennem MED-systemet, som beskrevet i Arbejdsmiljøloven. Alle MED-udvalg skal være repræsentativt sammensat af repræsentanter fra så mange organisationer som muligt. MED-Hovedudvalget MED-Hovedudvalget mødes mindst to gange pr år med Regionsrådets Forretningsudvalg, som er valgt af og fra Regionsrådets forskellige partier. Forretningsudvalget har til opgave, at gennemføre Regionsrådets beslutninger og kvalificere dagsorden til Regionsrådet. Andre politikere fra Regionsrådet kan deltage efter eget ønske i mødet med MED-Hovedudvalget, det sker ofte i forbindelse med konkrete sager til behandling, der har en stor opmærksomhed eller betydning for medarbejderne eller borgere. Repræsentanter fra 10

11 medarbejdersiden i MED-Hovedudvalget bliver inviteret til deltagelse i relevante møder med politikerne, når der ønskes drøftet diverse temaer med medarbejdere. Det giver mulighed for direkte dialog mellem politikeren og repræsentanter for medarbejderne. I de møder bliver der givet mulighed for at påvirke de politiske sager inden endelig beslutning tages. Politikerne har flere gange udtrykt stor tilfredshed med den direkte dialog med medarbejderne, men også med det store faglige indsats alle ansatte yder i mødet med patienter, brugere og borgere i regionen. MED-udvalgenes største opgave er at implementere de politiske beslutninger, så ressourcerne bliver brugt hensigtsmæssigt under hensyntagen til de ansattes arbejdsmiljø ingen bør blive syge af deres arbejde, derfor arbejdes der på mange måder med at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsskader. Personalepolitiske initiativer På årets sidste møde med den politiske ledelse/forretningsudvalget var det passende at se lidt tilbage på Hovedudvalgets personale- og arbejdsmiljøpolitiske arbejde i den valgperiode, der slutter med udgangen af I Region s første år blev der i MED-Hovedudvalget vedtaget en række politikker og retningslinjer på såvel det personalepolitiske område og arbejdsmiljøområdet. Arbejdet i MED-Hovedudvalget har de seneste år været præget af at forankre og anvende de mange politikker og retningslinjer, som MED-Hovedudvalget vedtog i de tidligere år. Og flere politikker og retningslinjer er løbende - og naturligt - blevet justeret efter drøftelse i MED-Hovedudvalget, ligesom der er kommet enkelte nye til. Et eksempel på en politik, der er blevet justeret er Region s personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationstilpasninger. Den blev tilbage i 2010 justeret blandt andet med det tryghedsskabende initiativ, at Region oprettede en jobbank for medarbejdere, der - efter forgæves forsøg på omplacering - opsiges på grund af Region s forhold. Jobbanken har vist sig at være en succes, og medvirker til at fastholde kvalificerede medarbejdere i regionen. MED-Hovedudvalget har på det seneste også drøftet og vedtaget en ændret procedure for praktikken i forbindelse med ansøgning via jobbanken, således at ordningen matcher de interne processer som følge af et nyt rekrutteringssystem. En andet eksempel på en politik, som MED-Hovedudvalget løbende har justeret er rygepolitikken, Den blev i 2012 justeret som følge af ny rygelov. I 2013 ensrettede MED-Hovedudvalget rygepolitikken for alle Region s arbejdspladser - og dermed blev arbejdstiden røgfri for alle medarbejdere. I øvrigt en ændring, der gav anledning til nogen ekstern presseomtale, men kun mindre intern omtale og reaktion. Det er beklageligt, at politikerne ikke deltager aktivt i arbejdet med at implementere den nye rygepolitik. MED-Hovedudvalget har på møderne med det politiske formandskab haft mulighed for at drøfte budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforholdene i regionen. På møder har vi drøftet, at forandringshastigheden har været stor i Region, og politisk er der truffet store og vigtige beslutninger for Region - og Region s medarbejdere. Såfremt en politisk beslutning har haft personalemæssige konsekvenser, er beslutningen blevet drøftet i MED-Hovedudvalget, og MED-Hovedudvalget har taget ansvar i forhold til beslutningen. Eksempler på dette er, at serviceassistentordningen, der i øjeblikket er på dagsordenen ved alle møder i MED-Hovedudvalget. Og MED- Hovedudvalget har løbende drøftet organisations- og ledelsesstruktur af fremtidens sygehusvæsen i Region, herunder også den nye strukturs implementering, hvor Region gik fra 3 til 5 og fra 3 til 1. I øvrigt er implementeringen af opdelingen fra 3 til 5 sygehuse og samlingen af de administrative 11

12 funktioner i Region et rigtigt godt eksempel på, hvordan MED-systemet har et solidt virke i Region. Med udgangspunkt i Region s personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationstilpasninger er der gennemført en række personaleprocesser forankret fra drøftelserne i MED- Hovedudvalget og ned til de underliggende niveauer i MED-organisationen - til Område-MED (på koncernlederniveau), lokal-med (på afdelingsledelsesniveau) og Arbejdspladsfora altså gennem hele MEDstukturen. Den seneste politik, der er behandlet i MED-Hovedudvalget, er en politik om ansættelse på fuld tid, som Danske Regioners bestyrelse har vedtaget. Det betyder, at alle stillinger skal slås op til ansættelse på fuld tid fra 1. januar Der er kun få muligheder for at fravige politikken. Det er bl.a. at det ikke må medføre øget omkostninger for regionen, og det må ikke hindre arbejdes udførelse. MED-Hovedudvalgets medarbejderside har udtrykt bekymring over om arbejdsmiljøet er tilpasset, så medarbejderne kan arbejde med øget tilstedeværelse på arbejdspladserne i gennem et langt livsforløb, og om arbejdsplanlægning er muligt med færre medarbejdere. Det er også blevet drøftet om politikken tilsidesætter MED-Hovedudvalgets Livsfasepolitik, som giver mulighed for at aftale forskellige løsninger for medarbejderens udførelse af arbejdet med udgangspunkt i medarbejderens behov i livsforløbet. Det har medført en beslutning om, at der er blevet mulighed for drøftelse ude i enhedernes MED-udvalg under forudsætning af, at intentionerne i Livsfasepolitikken respekteres. Arbejdsmiljøpolitiske initiativer Alle enheder gennemfører årligt en arbejdsmiljødrøftelse i MED-udvalgene, ligesom der gennemføres APV i fast kadence. Dertil kommer den daglige indsats, som mange ildsjæle i arbejdsmiljøorganisationen bare gør for at sikre et godt arbejdsmiljø i Region. Når hovedudvalget har sin arbejdsmiljødrøftelse, har vi hvert år kunnet konstatere, at der på arbejdsmiljøområdet foregår et stort og solidt arbejde med arbejdsmiljø på alle niveauer i Region. Med udgangspunkt i MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelsen fastlægges fælles regionale indsatsområder for det kommende år på arbejdsmiljøområdet. En stor del af arbejdsmiljøpuljen er hvert år udmøntet til arbejdsmiljøprojekter i enhederne med udgangspunkt i de indsatsområder, der er fastlagt af MED-Hovedudvalget. I 2013 er indsatsområderne: Psykisk arbejdsmiljø, Psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med omstillingsprojekter og Forebyggelse af arbejdsulykker. Der er årligt afsat en pulje, som enhederne løbende kan søge i forbindelse med omstillingsprocesser. Årligt er arbejdsmiljøprojekter i enhederne således gennemført med støtte fra arbejdsmiljøpuljen. MED-Hovedudvalget understøtter gerne strategiske indsatser besluttet af Regionsrådet. Tillidsdagsorden er et eksempel på dette. Og på MED-Hovedudvalgets møde i oktober måned drøftedes således også initiativer, der kan understøtte arbejdet med tillid på regionens arbejdspladser. MED-Hovedudvalget understøtter også gerne Regionsrådets beslutninger om strategiske indsatser via arbejdsmiljøpuljen. Da Regionsrådet i forbindelse med budgetaftalen for 2013 besluttede, at regionens sygefravær skulle sænkes med 10 %, besluttede MED-Hovedudvalget at afsætte 2 mio. kr. fra arbejdsmiljøpuljen til projekt Mening og Sundhed. Mening og Sundhed har søsat en række initiativer, der 12

13 understøtter regionens virksomhedsområders indsats for at realisere regionsrådets målsætning om, at nedbringe sygefraværet i Region med 10 %. Af andre overordnede indsatser, som arbejdsmiljøpuljen støtter, kan fremhæves, at MED-Hovedudvalget har besluttet, at der permanent skal tilbydes uddannelse i Volds- og konflikthåndtering for ansatte på arbejdspladser med høj risiko for psykisk og fysisk vold. Denne indsats skal medvirke til at nedbringe fravær i forbindelse med fysisk og psykisk vold. Tilbage i 2010 og 2011 blev der desuden med støtte fra arbejdsmiljøpuljen gennemført et projekt, der skulle forankre en ny forflytningsvejlederordning ved sygehusene og Socialområdet. Det er et projekt, som Region i dag høster frugten af. Ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse i januar 2013 kunne MED- Hovedudvalget konstatere, at der er sket et markant fald i arbejdsulykkerne i forbindelse med personforflytning. MED-Sundhed MED-sundhed har i 2013 aflyst halvdelen af møderne, det er frustrerende at ledelsen i udvalget ikke prioriterer møderne i MED-Sundhed. Der er mange sager, der med stort udbytte kunne drøftes og behandles i MED-Sundhed, fordi udvalget er bredt sammensat, så ledelsen kunne få et rigtigt godt indtryk af medarbejdernes udfordringer i forbindelse med implementeringer af de politiske beslutninger. Der er stort behov for koordinering mellem sygehusene ikke mindst for opretholdelse af det gode patientforløb, kvalitet i patientbehandlingen og korrekt brug af faglige kompetencer. Gennemførelsen af sygehus- og specialeplan samt ny- og ombygninger af regionens sygehuse kræver at mange kompetente medarbejdere bliver inddraget, for at undgå fejldisponeringer af de i forvejen beskedne økonomiske ressourcer. MED-indflydelse og MED-bestemmelse Det er vigtigt at alle tillidsvalgte overvejer, hvordan de opnår størst mulig indflydelse på egen og andres arbejdssituation. Fokus skal især være på indflydelse for de medarbejdere, som den enkelte repræsenterer i mødet med ledelsen og i MED-udvalg. Det gælder om, at søge indflydelse på beslutningsprocesserne i MEDudvalgene. Ledelserne er forpligtigede til at inddrage de tillidsvalgte inden beslutningerne træffes, der er en særlig forpligtigelse, når sager omhandler konsekvenser af økonomi, der kan medføre reduktion af medarbejdere. Det er et vigtigt arbejde, som de tillidsvalgte udøver og som også foregår i MED-udvalgene, og derfor skal det arbejde respekteres og accepteres på lige vilkår, som alt andet arbejde. Medarbejderrepræsentanterne skal være med til at sætte dagsorden og deltage i relevante drøftelser med lederne på alle niveauer, sammen med repræsentanter fra de andre faglige organisationer det er i MED, der opnås direkte indflydelse på alle forhold af betydning for medarbejdernes trivsel på arbejdspladserne. Ny MED-aftale i Region Der er blevet afholdt 17 møder i forhandlingsudvalget i perioden september 2012 til oktober 2013, uden at der blev enighed om en ny MED-aftale. Forhandlingsudvalget bestod af koncerndirektører i Region og organisationsrepræsentanter, der er udpeget af de faglige hovedorganisationer. Forhandlingerne blev afbrudt i oktober 2013, og forhandlingsudvalget blev nedlagt. Inden sammenbruddet havde forhandlingsudvalget defineret uenighedspunkterne og havde derfor på flere møder forsøgt at finde løsninger, som begge parter kunne tilslutte sig, men uden resultat. Der var uenighed om MED-strukturen, 13

14 organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet og hvilke opgaver et MED-udvalg skal arbejde med det er de store og principielle omdrejningspunkter i MED, som organisationsrepræsentanterne ikke kan fravige, hvis en ny MED-aftale skal leve op til Rammeaftalen og det skal den! I starten af november 2013 anmodede den administrerede direktør Jens Andersen om, at de faglige organisationer ville udpege repræsentanter til et nyt forhandlingsudvalg, der skulle forhandle en ny MEDaftale i Regionen. Der blev udpeget et forhandlingsudvalg med stort set samme organisationsrepræsentanter bortset fra, at der også blev udpeget en repræsentant fra Foreningen af Yngre Læger/AC. Forhandlingsudvalget har holdt et møde medio januar 2014, hvor forventningerne til forhandlingerne blev afstemt, og hvor der blev opnået enighed om, at holde et døgnseminar med brug af facilitator. Der var også enighed om at inddrage de emner, der tidligere var opnået enighed om. Alle vil dedikere deres arbejde på at løse opgaven og håber på en ny MED-aftale inden sommerferien. FTF Region dbio har FTF som hovedorganisation ligesom resten af organisationerne i Sundhedskartellet samt lærere, pædagoger, bankfolk o.a. De to andre hovedorganisationer er LO og AC. Regionsformand Anne Sørensen er medlem af FTF Region s bestyrelse. Man vælges for en toårig periode. FTF Region holder hvert andet år i ulige år et årsmøde, med valg til bestyrelsen. Her i regionen holder vi dog også på ikke valgår et afrapporteringsmøde, hvor vi fortæller om, hvad der sker på FTF området, og samtidig benytter vi lejligheden til at invitere spændende oplægsholdere, der har et oplæg om et samfundsaktuelt emne. Arbejdet i FTF Region spænder vidt. Det er FTF Region der bl.a. udpeger FTF ere til de øverste MED-udvalg i region og kommuner laver aftaler med kommunerne omkring seniorjob i henhold til lovgivningen om a-kassemedlemmer, der har opbrugt deres dagpengeret arrangerer diverse medlemsmøder (i 2013 var der 3 møder med journalist Pernille Tranberg om, hvad man skal være opmærksom på ved adfærd på nettet, og hvilke værktøjer man kan bruge for at passe på sin digitale identitet) har dannet uddannelsesnetværk i forhold til FTF s formand Bente Sorgenfreys arbejde i bestyrelsen for UCSj arrangerer FTF Vinterkonferencen På årsmødet i november var dbio den organisation, der deltog med flest medlemmer. Det var rigtig flot! Flere og flere får øjnene op for, at det er rigtig spændende at deltage. På årsmødet i november 2013 var FTF s formand Bente Sorgenfrey inviteret til at fortælle om Tillidsreformen og baggrunden for at deltage i det arbejde. Dernæst kom professor Flemming Ibsen fra AUC med et oplæg om fagbevægelsens muligheder, baseret på forårets lockout, med fokus på ledelsesretten, sympatikonflikter og Den Danske Model. Bestyrelsen aflagde beretning, og der var valg til bestyrelsen, som efterfølgende konstituerede sig med Bertha Langhoff Hansen (BUPL) som formand for FTF Region. FTF s vinterkonference er det blevet lidt af et tilløbsstykke for bioanalytikere. Her i januar 2014 deltog 37 bioanalytikere og laboranter i konferencen, og det er ret imponerende. dbio - s bestyrelse havde 14

15 besluttet at betale kursusgebyret for 10 repræsentanter (tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentanter), og det blev meget vel modtaget. Overskriften for vinterkonferencen var HVERDAGENS PROBLEMER og de emner, der i den forbindelse blev holdt oplæg om, var Konflikthåndtering Mobning/chikane Vold og trusler Skal der gives økonomisk belønning for ikke at have sygefravær? Energi, glæde og overskud Om aftenen på vinterkonferencen er der altid hyggeligt samvær, og man spiser noget god mad sammen, kan få snakket på tværs af faggrupper, med kolleger eller få nye bekendtskaber/skabe netværk. Det er en konference, der bestemt er værd at deltage i. Det er muligt at deltage i forskellige udvalg i FTF Region, selvom man ikke er valgt til bestyrelsen. Der bliver inden længe sendt information ud til de faglige organisationer/dbio om deltagelse i diverse udvalg samt konditionerne herfor. Der vil blive orienteret ude på arbejdspladserne via tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne, så snart FTF bestyrelsen har udstukket retningslinjer for deltagelse i udvalgsarbejdet. I 2013 har Jenny Heinrichs været med i arbejdslivudvalget, Solveig Rosendahl i uddannelsesnetværket og afdelingsbioanalytiker Kirsten Werner Hansen i arbejdsmiljøudvalget. Anne Sørensen har som bestyrelsesmedlem været med i arbejdslivudvalget og i uddannelsesnetværket. Inddrage repræsentanter og medlemsgrupper i foreningens arbejde Der er mulighed for, som menigt medlem, at være en del af aktivitetsudvalget og få indflydelse på de aktiviteter, der planlægges. Ligeledes er der i TR/AMiR udvalget repræsentanter ud over bestyrelsesmedlemmer. Det er ikke kun bestyrelsesmedlemmer, der sætter dagsordenen. Vi ser rigtig gerne, at menige medlemmer også er en del af dbio - s arbejde for på den måde, at få mest mulig kontakt til arbejdspladserne og medlemmerne. Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentantudvalget Udover de ordinære TR/AMiR møder har der gennem året været en del andre temadage og møder. På mødet i april var en del af mødet afsat til strukturdebatten - en opgave, som kongressen har besluttet, der skulle arbejdes med. Ledere og undervisere var inviteret til at deltage i denne del af mødet sammen med repræsentanterne, og der skulle bl.a. ses på, om strukturen fremover skal opbygges anderledes i forhold til de opgaver, der skal løses. I foråret 2013 har tillidsrepræsentanterne været til et OK 13 orienteringsmøde, hvor formand Bert Asbild fortalte om, hvordan forhandlingerne var gået, og bagefter var der en gennemgang af overenskomstresultatet. Desuden havde vi en snak om, hvad vi forventer, der kommer til at ske ved forhandlingerne i

16 Der har været afholdt en temadag for ledere og tillidsrepræsentanter, der omhandlede arbejdstidsregler. Tillidsrepræsentanterne startede fra morgenstunden med, at konsulent fra dbio Carl Christian Kaspersen gennemgik de nye regneark. De skal bruges til at holde styr på tilbageløbsmidler og til at give tillidsrepræsentanterne et overblik over lønfordeling og dermed en mulighed for at se, hvem der evt. burde indstilles til tillæg ved lokallønforhandling. Til frokost kom lederne og dagen fortsatte så med en kort gennemgang af arbejdstidsaftalen. Efterfølgende fik vi nogle cases, som vi løste sammen i grupper. Det var en rigtig udbytterig dag. I efteråret havde tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter en fælles temadag, hvor næstformand Camilla Bjerre var inviteret for at fortælle om arbejdsskader og arbejdsmiljøstrategi. Konsulent Vibeke Greve Kristensen var inviteret for at fortælle om de nye fleksjob- og førtidspensionsreformer, der er meget forringet i forhold til de gamle ordninger. Desuden var konsulent Sara Jochumsen inviteret for at fortælle om bisidderrollen i forskellige situationer. Det var en rigtig god dag, og der var rigtig mange gode spørgsmål til oplægsholderne, der satte gang i nogle gode debatter. I slutningen af oktober havde repræsentanterne mulighed for at deltage i dbio's årskursus, der strakte sig over 3 dage. For arbejdsmiljørepræsentanterne var der fokus på den sunde krop og stressforebyggelse, og derefter var der en fælles del for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter om MED og samarbejdspartnere. Den sidste dag for tillidsrepræsentanterne var der fokus på tillidsrepræsentanten som meningsdanner. Sidste fællesmøde i december startede med, at vi afholdte selve mødet om formiddagen inkl. erfaringsudveksling, og fra frokost var der hygge med julebuffet og pakkeleg. Igen i 2013 har vores erfaringsudveksling været meget udbytterig, og det er en god måde at finde ud af, hvad der foregår på de andre laboratorier og komme med gode løsningsforslag til de kollegaer, der evt. bringer en problemstilling på banen. Årets gang i Aktivitetsudvalget 6. februar 2013 i foredragssalen på Næstved Sygehus var emnet: "Allergi og forebyggelse af håndeksem". Cand.scient.san og ph.d.-studerende Annette Mollerup fra Videncenter for Allergi fortalte om forekomst, årsager, forebyggelse og behandling af håndeksem. De fleste tilfælde af håndeksem er arbejdsrelaterede, og som bioanalytikere er vi jo i ét af de udsatte fag. Det viste sig da også, at forekomsten af håndeksem blandt de ca. 30 deltagere var en del højere end gennemsnitligt i befolkningen. Vi fik prøvet forskellige typer af handsker inklusiv diverse bomuldshandsker til brug under de tætte hansker, og kom hjem med mange gode råd om cremer og øvrig beskyttelse af hænderne. Annettes råd til alle var, at hændernes beskyttelse skulle ofres lige så meget opmærksomhed i dagligdagen som tændernes beskyttelse. 29. maj 2013 i foredragssalen på Roskilde Sygehus var emnet: "Cancerdiagnostik i Roskilde". Ca. 70 bioanalytikere mødtes til en hyggelig og lærerig aften, hvor der blev gennemgået 2 forskellige patientcases, CLL og myelomatose. Der blev først fortalt om symptomerne på disse 2 sygdomme af overlæge Bodil Laub fra Patologi afd. i Roskilde. Dernæst gennemgik humanbiolog Sara Matzen fra KBA analyseprincipperne i flowcytometri. Bioanalytikerne Vinni Bredal og Liselotte Jacobsen fra Patologi afd. i Roskilde samt Gitte Thomsen og Hanne Rasmussen fra KBA i Roskilde fortalte om flowcytometrisk undersøgelse af blod, marv og 16

17 lymfeknude i CLL og myelomatose patienterne samt analyseprincipperne i FISH. Foredraget er udsprunget af samarbejdet mellem klinisk biokemisk afd. og Patologi afd. på Roskilde Sygehus, hvor de to afdelinger supplerer hinanden i cancerdiagnostikken. 21. november 2013 i Auditoriet på Køge Sygehus var emnet: "Akutlægehelikopter". Ca. 60 bioanalytikere fra regionsjælland hørte læge Rasmus Hesselfeldt fortælle om projektet med akuthelikopteren i Region. Rasmus flyver ikke selv med akuthelikopteren, men har gennem sit ph.d.- forløb forsket i akutlægehelikopterens implementering og disponering, effekt på tid og dødelighed, omkostninger og omkostningseffektivitet samt borgernes tryghed og betalingsvilje. Først og fremmest kom Rasmus ind på hele set-up et med akutlægehelikopteren med base lige udenfor Ringsted. Hvordan projektet kom i stand, helikopterens aktionsradius, tid og begrænsning i forhold til beslutning og vejrforhold samt lidt omkring hvor bred en patientgruppe, der serviceres af helikopteren. Dette omfatter traumer, blodprop i hjerte og hjerne, hjerneblødning, hul på hovedpulsåren, brandsår, kritisk syge børn og amputationer. Herefter fortalte Rasmus om hans forskningsresultater vedrørende patientkategorierne traumepatienter og patienter med blodprop i hjerne og hjerte. Disse resultater samt mange andre forhold, som Rasmus kunne fortælle om, belyser, at problemstillingerne vedrørende den præhospitale indsats er langt mere komplekse, end de fleste af os havde forestillet os. Undervejs og efter Rasmus spændende foredrag var der stor spørgelyst fra salen. Alt i alt en særdeles spændende aften. Hvis du har lyst til at vide mere om Rasmus Hesselfeldts forskning om emnet, kan du finde links på dbio-s del af dbio s hjemmeside. 22. januar 2014 i foredragssalen på Næstved Sygehus var emnet for et særligt studerendearrangement: "Karrierevalgmuligheder" Bioanalytikere med mange forskellige jobfunktioner og karriereveje ville holde et lille oplæg, hvorefter de studerende ville få lejlighed til at gå rundt og få mere information, om de jobtyper, som de var særligt interesserede i. Desværre måtte arrangementet aflyses, da der var for få tilmeldte. Vi forsøger at afholde arrangementet i efteråret, på et tidspunkt, hvor der ikke er eksamen i nærheden. Fælles for alle arrangementerne er, at vi mødes ca. ½ time inden foredragene, hvor vi starter med en let anretning. Snakken går og det er hyggeligt at mødes med kolleger på tværs af geografierne. Afledt af tilbagemeldinger fra sidste års generalforsamling, har vi ved de sidste to afholdte arrangementer uddelt evalueringsskemaer, hvor vi også har spurgt ind til jeres holdning til andre typer af arrangementer. Der er helt klart stemning for også at afholde rent sociale og mere motionsprægede arrangementer, evt. mod rimelig egenbetaling. Dette er vi i aktivitetsudvalget helt klart indstillede på at arbejde videre med, så der skulle meget gerne snart komme lidt anderledes arrangementer i dbio -. Der er generelt også en bred opbakning om de hidtil afholdte arrangementer med deltagere fra de fleste laboratoriespecialer og fra praksisbioanalytikere. Kommunikationsudvalget Kommunikationsudvalget startede året med at lave en medlemskonkurrence, hvor medlemmerne skulle svare på et spørgeskema om bl.a., hvad er dit medlemsnummer, hvilken afdeling i regionen har flest mandlige medlemmer ansat, og hvor mange specialer er der i vores branche m.v. Der var stor tilslutning til 17

18 konkurrencen, 49 medlemmer deltog. På generalforsamlingen blev Anette Sletø fra Nuklearmedicinsk afdeling, Næstved Sygehus, kåret som vinder. Anette var det eneste medlem, der havde svaret rigtigt på alle spørgsmål. Web-redaktøren har haft et travlt år med at overføre materiale fra den gamle til den nye hjemmeside. Efter sommerferien gik dbio s intranet (insite) i luften. Intranettet er repræsentanternes arbejdsrum. Her finder repræsentanterne bilag og referater fra diverse møder, som de bl.a. skal bruge i deres arbejde for at repræsentere medlemmerne på arbejdspladserne. 1. november 2013 blev det nye dbio.dk lanceret. Der var nogle små opstarts problemer, bl.a. var det ikke muligt at logge på den nye hjemmeside fra nogle smartphones og tablets. Men det blev hurtigt rettet. På TR/AMiR-mødet i december deltog web-redaktøren for at undervise repræsentanterne i, hvordan man skal bevæge sig rundt på hjemmesiden. Så hvis du som medlem, er i tvivl om, hvor du finder de forskellige oplysninger, så kan din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant hjælpe dig. Selvfølgelig er du også altid velkommen til at kontakte Web-redaktøren, hvis du har nogle spørgsmål eller gode forslag til hjemmesiden. I skrivende stund har bestyrelsen netop lanceret en ny medlemskonkurrence. På hjemmesiden er der flere oplysninger om konkurrencen. Vi håber, at der er rigtig mange medlemmer, der vil deltage. Nyhedsbrevet 2 4 gange om året sender regionsformanden nyhedsbrev ud til alle medlemmer om, hvad der sker i bestyrelsen og andre aktuelle emner. I 2013 udkom der 3, og her i januar udkom dette års første nyhedsbrev. Bestyrelsen håber, at Nyhedsbrevet er med til at synliggøre bestyrelsens arbejde, og hvad der sker i regionen. Men vi vil rigtig gerne have input fra medlemmerne i form af små artikler, oplysninger m.v. Så bliver det måske (endnu) mere interessant at læse. Øvrige arbejdsområder for bestyrelsen Hovedbestyrelsen Regionsformanden er automatisk medlem af dbio s Hovedbestyrelse, og der ud over har dbio - yderligere et hovedbestyrelsesmedlem, som er Jenny Heinrichs. På vores regionsbestyrelsesmøder, som forsøges planlagt tæt på Hovedbestyrelsesmøderne, gennemgår vi Hovedbestyrelses dagsorden og drøfter relevante punkter, for at hovedbestyrelsesmedlemmerne kan blive klædt bedst muligt på til møderne i Hovedbestyrelsen. Siden sidste generalforsamlingen har der været afholdt 8 hovedbestyrelsesmøder, hvoraf nogle har været dobbeltmøder. På alle møderne er der faste punkter til orientering eller drøftelse bl.a.: Orientering og drøftelse af arbejdsmarkedsforhold det vedrører bl.a. overenskomstforhandlinger dbio s økonomi Nyt fra DSA Sekretariatet 18

19 Der ud over har Hovedbestyrelsen bl.a. drøftet/behandlet Højtidskalender Kommunikationsstrategi Folkemødet på Bornholm Logbuy Arbejdsskadestatistik NML kongressen Brandingåret 2014 Rygepolitik Strukturprojektet Ringedag Og mange andre emner Strukturprojektet På kongressen i 2012 blev det besluttet, at dbio s struktur med 5 regioner skulle evalueres. Mange har været involveret i evalueringen bl.a. arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, lederrådet, regionsbestyrelserne og Hovedbestyrelsen. Der har været arbejdet meget i dybden med evalueringen og der har været afholdt en konference for regionsbestyrelserne. Endvidere har regionsbestyrelserne forud for hovedbestyrelsesmøderne skullet drøfte og tage stilling til en lang række spørgsmål omkring strukturen og opgavevaretagelsen i dbio og se på, hvad der var godt, hvad der var mindre godt, og hvad der evt. kunne ændres på.. Som opsamling på evalueringsarbejdet besluttede Hovedbestyrelsen så, at der kun var et enkelt forslag til forbedring af strukturen, og som krævede en vedtægtsændring. På den baggrund afholdes der ekstraordinær kongres d. 8. maj Det er så kongressens delegerede, der træffer beslutning om ændring af vedtægterne, og ændringen kan, hvis den bliver vedtaget, træde i kraft fra generalforsamlingerne i Samtidig med afholdelse af den ekstraordinære kongres bliver der også afholdt delegeretmøde, hvor de delegerede skal drøfte opgavevaretagelsen i dbio. Ringedag Formålet med ringedagen var at tage temperaturen på medlemmernes tilfredshed, og mindst lige så vigtigt også at vise nærhed overfor medlemmerne. Der blev ved rundringningen til tilfældigt udvalgte medlemmer konstateret, at der ikke var den store utilfredshed med dbio tværtimod var medlemmerne generelt meget tilfredse. Inden ringedagen blev det drøftet i Hovedbestyrelsen, hvordan medlemmerne mon reagerede på at blive ringet op. Heldigvis var alle positive og man udtrykte tilfredshed med, at dbio interesserede sig for dem. Der var enighed i Hovedbestyrelsen om, at det vil være en god idé at gennemføre en rundringning en anden gang. Vi skal overveje flere konkrete spørgsmål og en mere målrettet indsats overfor de unge og evt. andre relevante målgrupper på baggrund af den nye MSI (medlemsundersøgelse). Dog skal der måske justeres lidt i ringetidspunktet, hvis seancen gentages, for flere var på vej hjem fra arbejde, da der blev ringet. 19

20 Folkemødet på Bornholm Hovedbestyrelsen havde i 2013 drøftet muligheden for samlet at tage til Bornholm for at deltage i folkemødet. Det var dog ikke muligt at få overnatningsmulighed, så regionsformand Anne Sørensen deltog på dbio s vegne. Folkemødet var en stor oplevelse og kæmpestort. Der var 1237 events at vælge imellem alt fra sundhedspolitik til indslag fra byggebranchen, uddannelse og teambuilding, smagsoplevelser (Dansk Blindesamfund var arrangør), produktionsskoler, finanspolitik, klimaforandringer, øko-grise og meget mere. Deltagelsen i folkemødet var meget inspirerende til bestyrelsesarbejdet. I 2014 deltager hele Hovedbestyrelsen i Folkemødet, og den store opgave i den forbindelse vil blive at synliggøre bioanalytikerfaget bedst muligt. Orientering om hovedbestyrelsesarbejdet Efter hvert hovedbestyrelsesmøde kommer der et sammendrag i vores fagblad. Der ud over orienterer bestyrelsen tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne, når der holdes møde. Beslutninger og politikker fra Hovedbestyrelsen skal helt ud på arbejdspladserne, og i det arbejde spiller repræsentanterne en afgørende rolle. PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige I hver region er der valgt et antal delgerede til at varetage det regionale arbejde omkring pensionskassen, og alle kan stille op til dette valg. Man er valgt for en 4-årig periode, og næste valg er i Man er som delegeret bindeleddet mellem pensionskassen og medlemmet. I Region er følgende valgt som delegerede: Agnete Van Der Aa Kühle (Klin. Biokem. Afd. Roskilde Sygehus), Anne Sørensen (regionsformand), Bo Christensen (Klin. Biokem. Afd. Holbæk Sygehus), Jenny Heinrichs (Klin. Biokem. Afd. Nykøbing F. Sygehus), Majbritt Fallesen (Klin. Mikrobiolog. Afd. Slagelse Sygehus) og Marianne Pedersen (Patologiafdelingen Roskilde Sygehus). En gang om året er der generalforsamling. Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed, der fastsætter pensionskassens vedtægter og pensionsvilkår samt godkender pensionskassens regnskab. Pensionskassen ejes fuldt ud af medlemmerne, som vælger delegerede til generalforsamlingen. De delegerede har stemmeret på generalforsamlingen og er på den måde med til at diskutere og vedtage ændringer i pensionskassen. Pensionskassen for Sundhedsfaglige havde generalforsamling 30. april Referatet fra generalforsamlingen ligger på PKA s hjemmeside, og det er ligeledes omtalt i medlemsbladet, der sendes ud til medlemmerne. Informationen fra PKA er meget grundig, men er man i tvivl om noget, kan man evt. kontakte de delegerede. dbio rådgiver dog ikke om pensionsforhold, men henviser til PKA. PKA kommer gerne ud på arbejdspladserne og fortæller om pensionsordningen og om, hvordan en pensionskasse fungerer. Man skal bare være 25 interesserede, og man kan være flere afdelinger til samme møde. Det koster ikke noget at få PKA ud til et møde, men man skal selv tage sig af det praktiske og styre tilmeldinger m.v. PKA dækker udgifter til fortæring til møderne med max. 75 kr. pr. deltager. I 2013 var der et par afdelinger her i regionen, der benyttede sig af tilbuddet, og det kan stærkt anbefales. Pension er ikke kun for de gamle. Det er også vigtigt at vide som ung hvordan man er dækket i pensionskassen 20

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere