-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne"

Transkript

1 -NYT Varde Kredsforening Orienterer - april 2009 Aktuelt fra Byrådsgruppen Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne Ny statsminister, nye ministre, men stadig ingen minister der alene har det regionale og det kommunale område. På trods af omrokeringen pririoterer regeringen stadig ikke det kommunalpolitiske område særligt højt. Det er en konstateret kendsgerning! Jeg skal ikke begræde Velfærdsminister Karen Jespersens afgang overhovedet, og alt andet vil kun være til fordel for kommunerne, men der skal åbenbart en ny regering til, før det bliver anderledes på det kommunale område. Hvis vi kikker på det der optager rigtig mange her i Varde Kommune lige nu, er det nok skolestrukturdebatten der fylder mest. Fem kommuner blev til én, 24 skoler af mange forskellige størrelser var udgangspunktet for snart tre år siden. Vi pressede på for at gang i debatten. Men nej, vi har det antal skoler vi skal have og skolerne er fredet i denne periode var det resten af byrådet ville, når vi lige ser bort fra at skoleområdet er beskåret med 2% på driftsbudgetterne hvert år, stemt i gennem af det samme flertal som før. Vi stemte selvfølgelig imod. Det er den ene kendsgerning, en anden kendsgerning er, befolkningsprognoserne fortæller os, der kommer til at mangle 900 elever i de kommende år i Varde Kommune. Vi ved også 10. klasserne flytter til det nye Campus, med deraf følgende ledige lokaler på overbygningsskolerne. Alt sammen fakta som vi mener, bør indgå i debatten og i den høringsperiode der kører lige nu. Vi har også den indstilling at en tilpasning til ovennævnte, ikke nødvendigvis skal løses alene ved at flytte 7. klasserne til overbygningsskolerne, eller at indføre helhedsskole på alle skoler. Der kunne jo godt være skoler der selv ønskede en flytning af elever i 7. kl.! Men frivillighedens vej er også en vej at nå til målet på. Vi har også andre løsningsforslag vi kan bygge videre på. Men det er ovennævnte vi i første omgang har sendt til høring. Og jeg vil gerne understrege: Høring! Når høringssvarene indløber tage vi stilling. Samtidig skal det understreges det skal ikke være med Socialdemokratiske stemmer at et spinkelt flertal skal vedtage en så radikal ændring. Det skal helst være et enigt byråd der vedtager den slags principielle forslag. Men det fører mig til det næste emne som er en konstatering af at især Venstre i byrådet er ved køre trætte, nærmest handlingslammede på en lang række områder. I skoledebatten er Venstre splittede, resterne af Lokallisten for den sags skyld også. På pleje- og ældreboligområdet havde de også utroligt svært ved at håndtere denne dybt alvorlige sag.

2 Side 2 Varde Kredsforening Orienterer - april 2009 Aktuelt fra Byrådsgruppen fortsat fra forsiden! Byudviklingen i Varde Midtby, eller rettere mangel på samme, taler også sit tydelige sprog. Nu har vi tre år været vidne til Shell-grunden, skal skæmme helhedsindtrykket af Varde By. Vi har presset på for en løsning, ja vi har også foreslået at købe grunden tilbage, men Venstre er lammede. Vil ingenting, kan ingenting! Det er ikke betryggende når man tænker de nye opgaver som kommunerne står overfor. Første januar 2010 skal vi levere sund mad i alle institutioner. Det er vi selvfølgelig med på, men man skal huske på det er et krav der pålagt os af de glade lovgivere på Christiansborg, og vel at mærke uden der er fulgt penge med til at løse opgaven. Fødevarestyrelsen, institutionskøkkener, logistik m.v. er blot nogle af de barrierer kommunerne skal overvinde. Problemet er, forventningerne til duften af de friskbagte boller er talt så højt op af regeringen, at det næsten ikke muligt at fremtrylle overensstemmelse mellem duften og de ressourcer der er aftalt. Den næste store udfordring bliver jobcenterreformen. Med den stigende arbejdsløshed in mente, er det en kolossal opgave der venter kommunerne, specielt indsatsen overfor unge ledige, er utroligt vigtig. Unge der desværre ikke alle er organiserede eller i a-kasse.. Vi ved de ansatte på Jobcentrene gør alt hvad de kan, men 70 sager eller flere til hver enkelt medarbejder, synes nærmest uoverskueligt. Afslutningsvis vil jeg ønske alle de nye kandidater velkommen på holdet. Der venter en meget spændende sommer og efterår. Vi ved stort set hvad vi er oppe imod. Et venstreflertal som skal væltes, så enkelt er det! Og vi har politikken til det, det er også enkelt! Jeg ved også partiforeningen er meget langt i planlægningen af aktiviteter for alle kandidater, så alle kan stå så stærkt rustede som muligt. Ved fælles hjælp skal det nok lykkes. 1. maj - Traditionen fastholdes hos Socialdemokratiet i Varde Kommune. Atter i år mødes Socialdemokraterne i Tambour`s Have og som altid starter festen kl , og slutter hen sidst på eftermiddagen. I løbet af eftermiddagen vil der blive holdt 1. Maj taler af Politikere, både fra Byrådet og Regionsrådet samt fra Kredsens nyvalgte Folketingskandidat. Der vil som altid være mulighed for at købe en rød pølse eller to samt en øl eller sodavand og mon ikke snakken vil komme til at dreje sig om det forestående EU valg, samt valget til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet som jo finder sted d.17. november Der vil ligeledes blive mulighed for at møde flere af de nyvalgte kandidater som bliver opstillet til de kommende valg, samt møde de nuværende medlemmer i byrådet fra Socialdemokratiet. Så mød op og ta bare hele familien med, der er masser af plads og vi håber naturligvis på at solen vil skinne fra en skyfri himmel, den gør den næsten hver gang Socialdemokrater mødes. Med venlig hilsen Bestyrelsen.

3 Varde Kredsforening Orienterer - april 2009 Side 3 Pressemeddelelse fra Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Kommune. Efter en veloverstået generalforsamling d. 23 marts 2009, hvor der blev foretaget enkelte ændringer i bestyrelsen samt i antallet af bestyrelsesmedlemmer, er det nye hold nu klar til at påtage sig nye udfordringer og nye opgaver og dem bliver der mange af i tiden fremover. Kredsforeningen har fået ny Formand og en ny Kasserer og ligeledes er antallet af bestyrelsesmedlemmer blevet reduceret fra 13 til 9 medlemmer, og hvoraf kun en enkelt er blevet nyvalgt, ellers alle øvrige medlemmer gengangere fra den tidligere bestyrelse, de øvrige havde ikke ønsket genvalg. Som ny Formand blev John Knigge valgt og han afløser Poul Verner Christensen som selv havde bedt om at blive afløst på denne post, men han fortsætter i bestyrelsen men på en andenplads, blot som Næstformand og han vil hermed sikre at den nye Formand bliver kørt i stilling samt hjælpe med at overgangen kommer til at foregå stille og roligt. Som Ny kasserer faldt valget på Søren Ejstrup som hermed afløser Foreningens mangeårige Kasserer Susanne Laursen som havde valgt, at stoppe på posten på grund af et stort arbejdspres og af personlige årsager, Søren var i forvejen med i bestyrelsen. Som begrundelse for reduktionen i antallet af bestyrelsesmedlemmer skal forklaringen findes i, at vi hermed får frigivet nogle nøglepersoner som vi så trække på i arbejdet i vores forskellige ad- hoc udvalg, og det vil der blive hårdt brug for i den kommende tid, hvor vi både står foran et EU valg og et valg til ændring af tronfølgeloven og det sker allerede d. 7. juni i år. Ligeledes skal vi jo afholde Kommunal og regionsvalg d. 17. november og hertil fik vi på generalforsamling valgt alle vore nye og kommende kandidater til både Regionsrådsvalget og til kommunalvalget, samt naturligvis vores nuværende og fortsatte medlemmer i byrådet i Varde Kommune. Både på opstillingsmødet og på generalforsamlingen blev det besluttet at vi afholder valget med sideordnet opstilling og en fuldstændigt kandidatliste vil senere blive offentligt gjort i pressen og på Kredsens hjemmeside. Samme aften blev Niels Ole Beck valgt som Kredsens nye Folketingskandidat, som afløser for Jørgen Borum Christiansen, som tidligere på året valgte at trække sig på denne post på grund af nyt arbejde samt af personlige årsager. Der blev ligeledes valgt en ny uddannelses sekretær og det valg faldt på Jakob Mikkelsen for hermed afløser Henrik Østergaard, som ikke ønskede genvalg til denne post. Generalforsamlingen blev dirigent sikkert i havn af Jørn Lund Nielsen og efter både bestyrelsen beretning og regnskabet var blevet enstemmigt godkendt med applaus, blev der givet en grundig orientering af både gruppeformand og byrådsmedlem Kjeld Anker Espersen samt af Formanden for DSU Peter Pilely, samt et indlæg fra Karen K. Bagger fra Menighedsrådet i Varde og sidst men ikke mindst fik forsamlingen en grundig orientering fra Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen. Til slut takkede den afgående Formand, alle de afgående bestyrelsesmedlemmer samt kredsens uddannelsessekretær og Dirigenten og overrakte herefter blomster og en lille vin gave til dem alle og ønskede samtidigt alle de nyvalgte tillykke med valget til både bestyrelsen og til alle kandidaterne. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Kommune.

4 Socialdemokraterne Varde Kredsforening Formand: John Knigge, Nymindegabvej Outrup, Tlf Næstformand: Poul Verner Christensen, Vænget 2, 6818 Årre Telefon: , Mobil: Kasserer: Søren Ejstrup, Sønderskovvej Varde, Tlf Medlemsregistrering: Frede S. Pedersen, Dalgaardsvej Oksbøl, Tlf: Mail: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: John Graugaard, Ølgod Birger Filskov, Nr.Nebel K. Ejstrup, Varde Charlotte S. Rohde, Varde Jakob Mikkelsen, Oksbøl Carsten Schultz - Nielsen, Varde Folketingskandidat: Niels Ole Beck, Revlingevej Varde, tlf , Mobil: Byrådsgruppen: Kjeld Anker Espersen, Lupinvænget 1, 6800 Varde, Tlf: , Mail: Ingvard Ladefoged, Villavej 21, Næsbjerg, 6800 Varde, Tlf: Mail: Jørgen Borum Christiansen, Kong Kristoffersvej 3, 6800 Varde, Tlf: Mail: Alf Vinther, Søndervang 7, 6840 Oksbøl, Tlf: Mail: DSU: Peter Pilely, Ølgod, Tlf A-NYT er nemt at videresende pr. ! Er du en af de mange der modtager A-NYT pr. er du meget velkommen til at videresende det til andre, som du tror vil have interesse i at læse det. Hjælp os med at spare tid og penge: Tilmeld og få A-NYT pr. Aktivitetskalender: 1. Maj-møde Atter i år mødes Socialdemokraterne i Tambour`s Have og som altid starter festen kl , og slutter hen sidst på eftermiddagen. I løbet af eftermiddagen vil der blive holdt 1. Maj taler af Politikere, både fra Byrådet og Regionsrådet samt fra Kredsens nyvalgte Folketingskandidat. Byrådsmøder afholdes kl i Fritidscentret, Lerpøtvej i Varde: Tirsdag den 5. Maj Tirsdag den 2. Juni Åbent formøde i den socialdemokratiske gruppe, afholdes hos metal Varde kl Alle medlemmer er velkomne: Mandag ugen før! - Mød op og vær med!!! Tur til København. Der arbejdes videre med planerne om en tur til Christiansborg i foråret Kim Mortensen har lovet, at han gerne vil give os en rundvisning på Christiansborg. Der vil senere komme yderligere information. Billedtekst, som beskriver billede eller grafik.

5 Kandidater til kommunalvalget I følgende valgrække og opstilling. Borgmesterkandidat samt Gruppeformand og Byrådsmedlem, Kjeld Anker Espersen, Lupinvænget Varde. Tlf mobil , mail adr. Nuværende Byrådsmedlem, Ingvard K. Ladefoged, Byparken 21, Næsbjerg 6800 Varde. Tlf , mail adr. Nuværende Byrådsmedlem, Alf Vinter, Søndervang 7, 6840 Oksbøl. Tlf , mobil , mail adr. Birger Filskov, Ryttervænget 30, 6830 Nr. Nebel Tlf , mobil , mail adr. Søren Johan Walentin Laulund, Sletten 7, 6800 Varde. Tlf , mobil , mail adr. Conny Mailand Knigge, Nymindegabvej 211, 6855 Outrup. mobil , mail adr. Mette Klint Gubi, Blücherallé 7, Nordenskov, 6800 Varde. Tlf , mail adr. Frede Siggård Pedersen, Dalgårdsvej 9, 6840 Oksbøl. mobil mail adr. Finn W. Ladegaard, Hovedgaden 7, Næsbjerg, 6800 Varde. mobil , mail adr. Carsten Birk Nielsen, Nøddelunden 62, 6800 Varde. mobil , mail adr. Michael Frandsen, Dybdalsvej 10, 6800 Varde. mobil , mail adr. John J. Graugaard, Grønnegade 3, 6870 Ølgod Tlf , mobil , mail adr. Som vores 1. kandidat til Regionsvalget er valgt: Per Bonde Nielsen, Blomstervangen 13, 6800 Varde Tlf mobil , mail adr. Som vores 2. Kandidat til Regionsvalget er valgt: Henrik Bækman Hansen Gubi, Blüchersallé 7, Nordenskov 6800 Varde Tlf mobil , mail adr. Ligeledes har vi valgt ny Folketingskandidat som afløser for Jørgen Borum Christiansen og det blev nuværende Regionsformand Niels Ole Beck, Revlingevej 3, 6800 Varde. Tlf mobil , mail adr.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nr. 2/2009 Januar 106. årgang Indhold Forord... 3 Havnestyrmand Haas... 4 Farvel og på gensyn!... 7 Standerhejsnings invitation... 8 Senior gymnastik...

Læs mere