KONTAKTEN 17. årgang nr. 2. April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTEN 17. årgang nr. 2. April 2012"

Transkript

1 KONTAKTEN 17. årgang nr. 2. April 2012 Anders er TR i Thy-Hallen L;s side 12 Thisted-Morsø Sydhavnsvej 13, 7700 Thisted

2 Anja Søe Afdelingsformand Ida Sneum Næstformand KONTAKTEN - fagbladet for thisted-morsø afdelingen Udgives af FOA - Fag og Arbejde Thisted-Morsø Afdeling Sydhavnsvej 13,1. sal 7700 Thisted Tlf Fax Oplag: 3300 eksemplarer Produktion: AL Kommunikation Ansvarshavende: Afdelingsformand Anja Søe Iben Pedersen Sektorformand Pædagogisk sektor Stof Materiale til bladet skal være afdelingen i hænde fire uger før udgivelsestidspunktet. FOA Thisted-Morsø åbningstider: Christian Sørensen Sektorformand Teknik- og service Mandag 10:00-15:30 Tirsdag 10:00-15:30 Onsdag 12:30-15:30 Torsdag 10:00-17:00 Fredag 10:00-12:00 Nina Vognsen Sektorformand Social- og sundhed Telefontider: De samme som åbningstider. Hotline - tlf Åbent mandag, tirsdag onsdag kl og torsdag kl Kaja Klim Formand Efterløns- og pensionistklubben A-kassens callcenter Hvis du har brug for at kontakte A-kassen udenfor normal åbningstid, kan du ringe til vores callcenter på man-fre (Lukket på helligdage og 1. maj) Hanne Fårup Rasmussen A-kasseleder Leif Vestbjerg-Nielsen Faglig sekretær Afdelingsformand Anja Søe Næstformand Ida Sneum Social- og sundhed sektor Formand Nina Vognsen Pædagogisk sektor Formand Iben Pedersen Teknik- og service sektor Formand Christian Sørensen A-kassen A-kasseleder Hanne Fårup Rasmussen 2 FOA KONTAKTEN

3 Af Anja Søs, afdelingsformand Efterløn SKAL - SKAL IKKE Rigtig mange medlemmer bruger tiden nu til at oveveje, om de vil fortsætte i Efterlønsordningen, eller om de vil træde ud af den og få den udbetalt. Mit råd er, at man skal tænke sig godt om - det er en god ide at tænke langsigtet, for man ved ikke, hvordan ens arbejdsliv former sig. For mange af FOAs medlemmer vil det stadig kunne betale sig at fortsætte med at betale til efterlønsordningen. Men det er individuelt, og valget er dit. Overvej Kan du klare at blive på arbejdsmarkedet frem til folkepensionsalderen fysisk og psykisk hvor belastende er dit arbejde? Hvad er din risiko for ledighed er den lille eller stor? retten til efterløn giver mulighed for seniorjob, i tilfælde af, at du mister retten til dagpenge mindre end 5 år før efterlønsalderen. Fordelene ved efterlønsordningen er bl.a.: Skattefri præmie Hvis du regner med at arbejde frem til folkepensionsalderen, kan din skattefrie præmie være meget større end efterlønsbidragene. Seniorjob Hvis du bliver ledig, kan du få dagpenge i 2 år. Er du tilmeldt efterlønsordningen, og mister du dagpengeretten i de sidste 5 år, før du når efterlønsalderen, har du ret til et job til overenskomstmæssig løn, helt frem til at du kan gå på efterløn. Dette kaldes seniorjob-ordningen. Alternativet til seniorjob er kontanthjælp. Fleksjob Er du tilmeldt efterlønsordningen, har du ret til at ophøre i fleksjobbet og i stedet gå på fleksydelse, når du når efterlønsalderen. Fleksydelses summen svarer til efterlønnens, men udbetales af kommunen i stedet for af a-kassen. Pension Det vil som udgangspunkt altid kunne betale sig at betale til efterløn som FOAmedlem. Der skal meget store pensioner til, for at du ikke kan opnå retten til efterløn. Afdelingen har afviklet et informationsmøde for medlemmerne, og det er tydligt, at det ikke er et nemt valg, der skal træffes, da konsekvenserne for den enkelte kan virke uoverskuelige. Hvis du overvejer, at få bidraget udbetalt eller blive i efterlønsordningen, kan du få hjælp ved at gå på Besøg det efterløns-tema, der er oprettet på hjemmesiden. Her kan du blandt andet få udregnet det beløb, som du cirka vil få, hvis du vil have efterlønsbidraget udbetalt. Læs den folder om den nye ordning, som FOAs a-kasse har udarbejdet. Folderen blev sendt ud til alle medlemmer med januar-nummeret af FOAs fagblad. Her kan du læse en grundig gennemgang af, hvad den nye efterlønsordning går ud på, herunder om udbetalingen af efterlønsbidraget. Valget er dit FOA KONTAKTEN 3

4 tema Leif Vestbjerg-Nielsen 4 FOA KONTAKTEN

5 tema Leif er Davids hjælper Af Lars Bo / AL Kommunikation Når et medlem får en arbejdsskade, bliver fyret eller bliver langvarigt syg, kan situationen synes håbløs og fremtidsudsigterne dystre. Men hjælpen er nær hos FOA, hvor den tidligere portør og nuværende faglig sekretær Leif Vestbjerg-Nielsen gennem mange år har hjulpet utallige medlemmer videre i livet. - Jeg er her for at forsøge at gøre en forskel for det medlem, som står i en svær situation. Ofte føler medlemmet, at det er Davids kamp mod Goliath. Jeg prøver så at være Davids hjælper. Og når det lykkes at gøre en forskel, er det en dejlig oplevelse, siger han. Som faglig sekretær har Leif Vestbjerg- Nielsen det politiske ansvar for arbejdsmiljø, arbejdsskader, sygemeldinger, revalidering, fleksjob, førtidspension og opsigelser. Desuden står han i spidsen for det internationale område, som handler om at integrerere andre etniske grupper i FOA. Arbejdsskader og sygedagpenge Det største arbejdsområde er arbejdsskader og sygedagpenge. - Set over et hele, så bruger jeg procent af min tid på arbejdsskader og sygedagpenge. Hen over et år har vi cirka 80 aktive arbejdsskadesager. På det område hjælper jeg medlemmet med at udfylde skemaer til Arbejdsskadestyrelsen, og går afgørelsen medlemmet imod, hjælper jeg også med at anke afgørelsen. Jeg kan også indstille, at sagen kører videre gennem forbundet til prøvelse i civilretten. I de tilfælde laver jeg så alt forarbejdet i samarbejde med vores advokat, siger Leif Vestbjerg-Nielsen. På sygedagpengeområdet og fleksjob er Leif Vestbjerg-Nielsen ofte med som bisidder på jobcentrene og på arbejdspladsen, hvis TR er forhindret i at deltage. Når det handler om opsigelser, arbejder han sammen med sektorformand Iben Pedersen fra pædagogisk sektor og faglig sagsbehandler Anna- Grethe Sand. Men han har det overordnede ansvar. - På opsigelsesområdet bliver mange sager kørt efter standard bestemmelser om rettigheder og pligter, men vurderer vi, at opsigelsen ikke er fagligt begrundet, kører vi sagen videre og tager en forhandling med arbejdsgiveren. Hvis vi ikke kan nå til enighed her, kører vi sagen videre til forfølgelse gennem forbundet. Vi har netop kørt en sag i byretten om opsigelse under barselsbestemmelserne. Den tabte vi, men da vi mener, at sagen har principiel betydning for vores medlemmer, har vi valgt at anke til landsretten, siger Leif Vestbjerg-Nielsen, der også har det overordned ansvar for tjenstlige samtaler. - Hvis medlemmer ikke føler, at samtalen har været i orden, går jeg ind og ser, om reglerne er blevet fulgt fra arbejdsgiverside. Rigtige mennesker Ud over de tunge sagsområder løser Leif Vestbjerg-Nielsen en bred vifte af andre opgaver i afdelingen. Han er blandt andet back-up for Teknik- og Servicesektoren, når sektorformand Christian Sørensen er fraværende, han planlægger temadage for TR, og sparrer med TR under kommunernes budgetforhandlinger. - Budgetterne handler meget om at se de udfordringer, vores medlemmer kommer til at stå overfor, og herunder, om beslutningerne kan udføres på en sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarlig måde, siger han. I dag er det ofte tunge og komplicerede sager og forhandlinger Leif Vestbjerg- Nielsen sidder med. Sådan var det langtfra, da han begyndte med fagligt arbejde i daværende DKA i Dengang kunne man afslutte en forhandling med at trykke hinanden i næverne. Så var den aftale på plads. Sådan er det ikke i dag. I dag er kravene til dokumentation langt større. Det er en udfordring for os i FOA, men også en udfordring, som jeg synes er spændende. Det vigtigste for mig er, at jeg stadig hjælper rigtige mennesker og ikke bare et cpr-nummer. Hos FOA gør vi alt det vi kan for at hjælpe det medlem, som har behov for hjælp. Det er ikke altid, det lykkes. Måske kun to gange ud af 10. Men de to gange er alt arbejdet værd, for så ved man, at man har gjort en forskel for de medlemmer, siger Leif Vestbjerg-Nielsen, der både fagligt og privat lever efter sit motto: - Du skal behandle andre mennesker, som du gerne selv vil behandles. Det motto prøver jeg at leve op til hver eneste dag, siger han. Blå bog Leif Vestbjerg-Nielsen 49 år Faglig sekretær Bor privat i Gærup sammen med Sanne Andersen, som er So-Su assistent og TR. Blev efter folkeskolen portør på Thisted Sygehus. I 1992 blev han valgt som næstformand i daværende DKA. I 1996 blev han igen valgt som næstformand i det nye FOA efter sammenlægningen med HAF. I forbindelse med fusionen med FOA Morsø valgte han efter eget ønske at trække sig som næstformand, og blev på afdelingsgeneralforsamlingen valgt til faglig sekretær. Leif Vestbjerg-Nielsen er på valg og genopstiller på afdelingens generalforsamling. FOA KONTAKTEN 5

6 Fagligt Thisted-Morsø Ordinær afdelingsgeneralforsamling torsdag d. 19. april 2012 kl i FOA s lokaler Sydhavnsvej 13, 1. Thisted Spisning starter kl Dagsorden: Velkomst Valg af stemmetællere Valg af dirigent-/er Godkendelse af forretningsordenen Godkendelse af dagsorden Beretning / fremtidsperspektiver Budgetorientering / regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg. 1 faglig sekretær for 4 år 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer for 4 år 2. suppleant for 2 år 1 Bilagskontrollant for 2 år 1 bilagskontrollant suppleant for 2 år w Kåring af arbejdspladskonkurrencen. Eventuelt Indkomne forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 11. april Regnskabet kan ses på FOA Thisted-Morsø s hjemmeside, eller bestilles i afdelingen. Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig på tlf eller via mail på senest den 16. april. 6 FOA KONTAKTEN

7 Informationsaften om efterløn Torsdag d. 8. marts 2012 inviterede afdelingen og A-kassen til orienteringsaften om efterlønnen. Der var stor interesse for at høre om emnet og mere end 150 medlemmer mødte op for blive informeret om de nye regler omkring efterlønnen. Her er et par stemningsbilleder fra aftenen. FOA KONTAKTEN 7

8 TID OG STED: Fårup Sommerland til en fornuftig FOA pris KØR SELV eller ta med bussen Lørdag den 16. juni 2012 Fårup Sommerland, Pirupvej 147 Fårup, 9492 Blokhus. Du er meget velkommen til selv at køre, men du har også mulighed for at benytte vores tilbud om buskørsel. (busturen er indeholdt i prisen) Vær opmærksom på, at bussen kører hjemad præcis kl ! OPSAMLINGSSTEDER OG AFGANGSTIDER. VÆR PÅ OPSAMLINGSSTEDET MINDST 10 MIN. FØR AFGANG. Nykøbing, Rutebilstationen Kl Hurup, Ved Møllekroen Kl Vildsund, Ved Hotel Vildsund Strand Kl Thisted, Sydhavnsvej 13 kl FOA KONTAKTEN

9 Vi gør opmærksom på, at der IKKE kan reserveres pladser i bussen. OBS: som noget nyt har vi i år en Frokost Buffét inkluderet i prisen derved er morgenkaffe og brød sløjfet. MÅLGRUPPE: FOA medlemmer med familie INDHOLD: FOA Thisted-Morsø indbyder til en fornøjelig dag i Fårup Sommerland. Fårup Sommerland er et overflødighedshorn af aktiviteter for alle aldersgrupper. Her er masser af udfordringer, grin og gys for børn og voksne. Repræsentanter fra FOA Thisted-Morsø og de øvrige nordjyske FOA afdelinger er til stede, klar til at besvare faglige spørgsmål, samt med lidt sjov, konkurrence og gevinster. PRIS: Billetprisen er inkl. voksen og børnebuffét i restaurant Oasen - spis hvad du kan. Drikkevarer til maden skal du selv sørge for. Det er muligt at spise i tidsrummet fra kl FOA medlem + én ledsager, samt egne børn og børnebørn FOA pris Børn (0-2 år) kr. 0,- Børn/børnebørn( 3-9 år) kr. 100,- Børn (10 år og op) kr. 125,- Medlem kr. 125,- Ledsager (1) til medlem kr. 125,- Øvrige (ikke medlemmer, samt ikke medlemmers børn og børnebørn) Børn (0-2 år) kr. 0,- Børn (3-9 år) kr. 200,- Børn (10 år og op) kr Voksen kr. 260,- Vi har 350 billetter til rådighed, som du kan bestille i afdelingen efter først til mølle princippet fra tirsdag d. 10. april 2012 og frem til 6. juni Billetterne kan købes og afhentes i afdelingen, samt reserveres på tlf Billetterne betales kontant ved afhentning senest 6. juni (Vi kan desværre ikke tage i mod Dankort eller andre betalingskort) FOA KONTAKTEN 9

10 Fagligt For alle Ledermedlemmer i FOA Velfærdsledelse en mangfoldighed af praktisk ledelse i hverdagen Landsmøde 2012 starter den 7. juni kl og slutter den 8. juni kl Landsmødet er åben for alle ledermedlemmer i FOA Afholdes Hotel Comwell i KoldingSkovbrynet 1, 6000 Kolding Træffet skal levere ny viden om velfærdsledelse og give faglig inspiration til den enkelte og de arbejdsfællesskaber, som lederne til daglig er en del af. Det er endvidere træffets formål at vedligeholde og opbygge netværk mellem ledermedlemmerne i FOA, de lederansvarlige i afdelingerne og Fagligt Udvalgfor ledere. Tilmeldingsfrist: 10. april Pris for hele arrangementet og overnatning er kr Der udbetales ikke refusion for transport og daglønstab. Da der er et begrænsetantal pladser, er tilmelding nødvendig. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet. Spørgsmål om landsmødet kan rettes til Jan Simon Petersen, tlf , mail eller Hanne Kirk, tlf , mail Elektroniske udgave af programmet, som kan downloades her: Forbund/FOA-Leder. Tilmelding skal ske via FOAs hjemmeside: Ny og genvalgte Tillidsrepræsentanter Ny og genvalgte Arbejdsmiljørepræsentanter Hvidbjerg Plejecenter, Lene Søndergaard, SSH Fjordglimt, Nykøbing Mors, Lene Brochmann, SSA Hvidbjerg Plejecenter, Anni Boll, SSA Hvidbjerg Plejecenter, Karl Chr. Nielsen, SSA Nykøbing Mors Hallen, Eskild Madsen, Teknisk servicemedarbejder. Fjordglimt, Nykøbing Mors, Ann-Lene Nielsen, SSA. 10 FOA KONTAKTEN

11 Efterløns og pensionistklub EFTERLØN- OG PENSIONISTKLUBBEN Onsdag d. 11. april 2012 arrangerer Klubben Banko med ledsager. Sted: FOA Thisted-Morsø s lokaler kl Pris: Bankoplader kr pr. stk. 3 plader koster kr Tilmelding sker til afdelingen senest onsdag d. 4. april 2012 på tlf Onsdag d. 9. maj 2012 arrangerer klubben en tur til Jesperhus Blomsterpark med ledsager. Sted: vi mødes på parkeringspladsen ved Jesperhus Blomsterpark kl Pris: Indgang inklusiv kaffe, kringle og lagkage kr Ja, - det er da billigt! Tilmelding sker til afdelingen senest onsdag d. 2. maj 2012 på tlf Onsdag d. 27. juni 2012 arrangerer klubben tur til Thisted Miniby med ledsager. Sted: Vi mødes på parkeringspladsen ved FOA Thisted- Morsø, hvor vi samlet går hen til Thisted Mini By på Plantagevej. Pris: ca. kr. 25,- Efter besøget giver Kaja Klim kaffe og kage på privat adressen Højvang 7, Thisted. Tilmelding sker til afdelingen senest onsdag d. 20. juni 2012 Tirsdag d. 7. og onsdag d. 8. august 2012 arrangerer klubben 2 dages tur til Ribe med ledsager. Thisted-Morsø Generalforsamling i Efterløns- og pensionistklubben torsdag d. 19. april 2012 kl i FOA s lokaler Sydhavnsvej 13, 1. Thisted Spisning starter kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Godkendelse af dagsorden 5. Beretning ved formanden 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen Valg af Formand for 2 år Valg af 2 ordinære bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af 2 suppleanter for 1 år 8. Eventuelt På bestyrelsens vegne Kaja Klim, Klubformand Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig på tlf eller via mail på senest den 16. april. Pris: kr. 1100,- pr. person tillæg for enkeltværelse kr. 200,- (drikkevarer er selvbetalt) Program for turen bringes i næste udgave af FOA Kontakten. FOA KONTAKTEN 11

12 Anders er TR for 18 i Thy-Hallen Et af de faste arbejdsområder er teknikkælderen i svømmehallen. For at holde vandet sundt og overholde de skrappe miljøkrav til svømmehaller, bliver filtrene i de fem bassiner, som tilsammen rummer 1,8 millioner liter vand, renset en gang om ugen. - Vi forsøger at bruge så lidt klor som muligt, men samtidig også så lidt rent vand som muligt til at skylle filterne med. Jo renere, vi kan holde bassinerne, jo mindre koster de at drive, siger han. Vandspild af den helt store slags var nu det syn, jeg mødte under mit besøg i Thy- Hallen. På grund af en skadei den folie, bassinerne er beklædt med, var samtlige bassiner tømt og håndværkere i gang med at fjerne den. - At tømme bassinerne for 1,8 millioner liter vand koster kroner. Så det er noget af en regning, forklarer Anders Christensen. Som TR har Anders Christensen haft en stor udfordring på det psykiske arbejdsmiljø, hvor bølgerne på et tidspunkt gik lidt højt. - Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej til at få det løst. Jeg synes, der er et positivt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse for at få det løst fremadrettet. Der skal slibes nogle kanter på begge sider, siger han. Af Lars Bo / AL Kommunikation Teknik- og servicemedarbejdere er en af de små faggrupper i FOA Thisted-Morsø. Derfor har FOA Kontakten været på besøg i Thy-Hallen i Thisted for at sætte lys på faggruppen og snakke med Anders Christensen, som er TR for de 18 fuldtidsansatte i hallen. Anders Christensen er 42 år. Han har en fortid i byggebranchen, hvor han var beskæftiget i 26 år, inden han i august 2010 blev ansat som teknik- og servicemedarbejder i Thy-Hallen og kort efter blev valgt som TR. Om arbejdet i Thy-Hallen siger han: - jeg plejer at sige, at der kun er to funktioner, jeg ikke beskæftiger mig med i Thy-Hallen. Den ene er arbejde i administrationen, den anden er træning i motionscenteret. De to ting har jeg ikke forstand på. Ellers laver jeg alt andet arbejde. Det er alt fra indendørs rengøring af halarealerne, til små reparationer, siger han. Som nyvalgt TR røg Anders Christensen hovedkulds ind i bølgerne, men han føler, at han blev klædt godt på i afdelingen med den nødvendige støtte og kurser. - Der, hvor vi er kommet til, føler jeg mig godt klædt på. Men der kommer hele tiden nye opgaver, og der får jeg god hjælp i afdelingen med de kurser, der skal til, siger han. Generelt mener han dog, at Thy-Hallen er en god arbejdsplads. - Jeg har tidligere sagt, at jeg ikke troede på, at jeg ville få et 10 års jubilæum på nogen arbejdsplads. Det tror jeg nu, at jeg får i Thy-Hallen, siger han. 12 FOA KONTAKTEN

13 Ansatte du møder i afdelingen Anna-Grethe Sand 44 år Faglig sagsbehandler Anna-Grethe Sand er faglig sagsbehandler i Social- og Sundhedssektoren. Desuden samarnbejder hun med den politisk ansvarlige, faglig sekretær Leif Vestbjerg-Nielsen, om opsigelser i hele afdelingen. Indenfor SOSU området besvarer hun telefoniske henvendelser fra medlemmerne, laver undersøgelser eller holde møder med medlemmet, afhængig af problemets karakter. De fleste henvendelser handler om overenskomstforhold, hvor medlemmet er i tvivl om overenskomstens ordlyd på problemstillingen. Anna-Grethe Sand er også med i et udvalg i afdelingen, der har fokus på medlemsorganisering. Udvalget er nedsat for at komme med gode ideer og konkrete initiativer for at pleje nuværende medlemmer og få nye med. Det er et område, hun finder rigtigt spændende og en stor udfordring i en tid, hvor der er hård kamp om at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Et af de konkrete initiativer, udvalget allerede har taget, er konkurrencen på arbejdspladserne omkring fuld organisering. FOA KONTAKTEN 13

14 Ny A/kasseleder Jubilæum års Jubilæum Sygehjælper, Karen Rægaard, Stenhøj, Thisted Kommune 25 års jubilæum 1. januar 2012 Pr. 1. marts 2012 er Hanne Fårup Rasmussen ansat som A-kasseleder. Hanne er et kendt ansigt i afdelingen, da hun før 1. marts 2012 var ansat som sagsbehandler i A- kassen. Har du malerier du gerne vil udstille? I forbindelse med at vi har fået nye og større lokaler har vi nu mulighed for, at du, som medlem af FOA, kan berige alle øvrige medlemmer med dine kunstneriske evner i form af malerier. Kontakt Hanne Kristensen i afdelingen på OBS OBS OBS Afdelingen og A-kassen holder lukket for al henvendelse: Tirsdag d. 1. maj 2012 (arbejdernes kampdag) Fredag d. 18. maj 2012 (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) Tirsdag d. 5. juni 2012 (Grundlovsdag) Dagplejer, Bente Bakke Larsen, Thisted Kommune 25 års jubilæum 16. februar 2012 Social- og sundhedshjælper, Solveig Haaning, Johan Riis Minde, Morsø Kommune 25 års jubilæum 15. marts 2012 Dagplejer, Linda Saaby, Thisted Kommune 25 års jubilæum 16. marts 2012 Dagplejer, Ellen Sloth Nielsen, Thisted Kommune 25 år jubilæum 16. marts 2012 Social- og sundhedshjælper, Gerda Jørgensen, Støberigården, Morsø Kommune 25 års jubilæum 23. marts 2012 Vi tilbyder vores medlemmer rabat i Studie 7, Munkevej 7, 7700 Thisted. Er du interesseret i ovenstående, skal du henvende dig i afdelingen og få en rabatkupon til Studie 7. Hannæs Hallen yder rabat til alle FOA-medlemmer på 15 procent til motionscentret. Rabatkupon kan hentes i afdelingen. Ny praktikant i afdelingen Afdelingen har socialrådgiver studerende Majken Kjærulff i praktik i perioden fra 20. februar til 15. juni FOA KONTAKTEN

15 Tilbagebetaling af efterlønsbidrag Lovforslaget om tilbagetrækningsreformen er nu besluttet og er trådt i kraft den 1. januar På FOAs hjemmeside kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål om efterløn let beregne, hvornår du vil kunne gå på efterløn og folkepension se en oversigt over hvilke konsekvenser tilbagetrækningsreformen har for dig læse hele vores tema om tilbagetrækningsreformen på vores temaside om efterløn her finder du også en efterlønsberegner se for at se, hvad du har i pensionsdepoter. Udbetaling af dit efterlønsbidrag Du kan få dit indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i perioden 2. april til 1. oktober Det skal du gøre via vores hjemmeside, men først fra den 2. april. Du kan den dag finde blanketten på denne side. Hvis du beslutter dig for hæve efterlønsbidraget er beslutningen definitivt. Du har Ikke mulighed for at tilmelde dig ordningen igen på et senere tidspunkt. Er du stadig i tvivl? Hvis du stadig er i tvivl om du skal fortsætte med at indbetale til efterlønne eller få bidraget udbetalt, så kontakt A- kassen dit pensionsselskab eller din bank. Under uddannelse - Hvad så med mit kontingent? Er du under uddannelse inden for FOA s område kan du have mulighed for nedsættelse af kontingent i perioden. Der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt og det kan være, at dine medstuderende og dig ikke har samme muligheder. Det skyldes at kontingenterne er sammensat af såvel statslige samt lokale bidrag. Under alle omstændigheder vil vi opfordre dig til at kontakte os, for at høre om dine muligheder for evt. kontingentnedsættelse under uddannelse A-kassens Callcenter - en udvidet service til dig Hvis du har brug for at kontakte a-kassen uden for normal åbningstid, kan du ringe til vores callcenter. Her kan du få hjælp, når du har brug for det. Ring på Åbningstider Mandag til fredag fra Callcentret har dog lukket på helligdage og 1. maj. Inden du ringer til callcentret, kan du her se svar på de spørgsmål, der oftest stilles til a-kassen: Spørgsmål/svar FOA KONTAKTEN 15

16 ID NR Vil du også høre VindenS SuSen? Så kontakt os og få en hurtig tid til en høreapparatundersøgelse. Vi har et stort udvalg af høreapparater nogle modeller kan du få helt gratis eller du kan få op til kroner i tilskud. Kan du af fysiske årsager ikke komme til os, kommer vi gerne hjem til dig. v/ Jacob Spalding Frederiksgade 12A 7700 Thisted T: afsender: thisted-morsø Sydhavnsvej 13, 1. sal, 7700 Thisted alkom.dk / tildegrafisk.dk Birthe O. Christensen, Snedsted nu kan jeg høre vindens susen i træerne. det har jeg aldrig kunnet før, og det er jo en helt ubeskrivelig skøn ting, for jeg elsker at gå ture i naturen. nu kan jeg få det hele med, for når jeg bærer mine høreapparater, hører jeg alle nuancer, så jeg også tydeligt kan skelne ord. Min tinnitus er også helt væk, og det er jo bare en positiv sidegevinst, som jeg ikke havde regnet med at få med, da jeg henvendte mig hos Spalding hørecenter. nu kan jeg høre vindens susen Jacob Spalding Teknisk audiolog og indehaver Jacob har 20 års erfaring som teknisk audiolog og specialist i tilpasning og justering af høreapparater.

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, er Danmarks tredje største fagforbund med næsten 200.000 medlemmer. Fælles for alle FOAs medlemmer

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Stenhusvej 35 4300 Holbæk

Stenhusvej 35 4300 Holbæk Nr. 1 Oktober 2012 15. årgang Stenhusvej 35 4300 Holbæk 2 Redaktionsadresse: FOA - Fag og Arbejde Stenhusvej 35, 4300 Holbæk FOA NYT udgives og trykkes i ca. 2.600 eksemplarer. Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Hvor meget vil du have oven i dagpengene? - din ekstra sikkerhed Som medlem af FOA og FOAs A-kasse kan du tegne en forsikring, som hjælper dig, hvis du bliver arbejdsløs.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag 37 pct. af de efterlønsberettigede har valgt at træde ud af ordningen og har hævet deres bidrag Michel Klos 13-09-2012

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Antallet af. Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012

Antallet af. Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012 Antallet af efterlønsmodtagere fremover Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012 Introduktion 1. DREAMs formodeller 2. Eksempel på stød i formodel: Effekten af muligheden for skattefri

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere