KONTAKTEN 17. årgang nr. 2. April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTEN 17. årgang nr. 2. April 2012"

Transkript

1 KONTAKTEN 17. årgang nr. 2. April 2012 Anders er TR i Thy-Hallen L;s side 12 Thisted-Morsø Sydhavnsvej 13, 7700 Thisted

2 Anja Søe Afdelingsformand Ida Sneum Næstformand KONTAKTEN - fagbladet for thisted-morsø afdelingen Udgives af FOA - Fag og Arbejde Thisted-Morsø Afdeling Sydhavnsvej 13,1. sal 7700 Thisted Tlf Fax Oplag: 3300 eksemplarer Produktion: AL Kommunikation Ansvarshavende: Afdelingsformand Anja Søe Iben Pedersen Sektorformand Pædagogisk sektor Stof Materiale til bladet skal være afdelingen i hænde fire uger før udgivelsestidspunktet. FOA Thisted-Morsø åbningstider: Christian Sørensen Sektorformand Teknik- og service Mandag 10:00-15:30 Tirsdag 10:00-15:30 Onsdag 12:30-15:30 Torsdag 10:00-17:00 Fredag 10:00-12:00 Nina Vognsen Sektorformand Social- og sundhed Telefontider: De samme som åbningstider. Hotline - tlf Åbent mandag, tirsdag onsdag kl og torsdag kl Kaja Klim Formand Efterløns- og pensionistklubben A-kassens callcenter Hvis du har brug for at kontakte A-kassen udenfor normal åbningstid, kan du ringe til vores callcenter på man-fre (Lukket på helligdage og 1. maj) Hanne Fårup Rasmussen A-kasseleder Leif Vestbjerg-Nielsen Faglig sekretær Afdelingsformand Anja Søe Næstformand Ida Sneum Social- og sundhed sektor Formand Nina Vognsen Pædagogisk sektor Formand Iben Pedersen Teknik- og service sektor Formand Christian Sørensen A-kassen A-kasseleder Hanne Fårup Rasmussen 2 FOA KONTAKTEN

3 Af Anja Søs, afdelingsformand Efterløn SKAL - SKAL IKKE Rigtig mange medlemmer bruger tiden nu til at oveveje, om de vil fortsætte i Efterlønsordningen, eller om de vil træde ud af den og få den udbetalt. Mit råd er, at man skal tænke sig godt om - det er en god ide at tænke langsigtet, for man ved ikke, hvordan ens arbejdsliv former sig. For mange af FOAs medlemmer vil det stadig kunne betale sig at fortsætte med at betale til efterlønsordningen. Men det er individuelt, og valget er dit. Overvej Kan du klare at blive på arbejdsmarkedet frem til folkepensionsalderen fysisk og psykisk hvor belastende er dit arbejde? Hvad er din risiko for ledighed er den lille eller stor? retten til efterløn giver mulighed for seniorjob, i tilfælde af, at du mister retten til dagpenge mindre end 5 år før efterlønsalderen. Fordelene ved efterlønsordningen er bl.a.: Skattefri præmie Hvis du regner med at arbejde frem til folkepensionsalderen, kan din skattefrie præmie være meget større end efterlønsbidragene. Seniorjob Hvis du bliver ledig, kan du få dagpenge i 2 år. Er du tilmeldt efterlønsordningen, og mister du dagpengeretten i de sidste 5 år, før du når efterlønsalderen, har du ret til et job til overenskomstmæssig løn, helt frem til at du kan gå på efterløn. Dette kaldes seniorjob-ordningen. Alternativet til seniorjob er kontanthjælp. Fleksjob Er du tilmeldt efterlønsordningen, har du ret til at ophøre i fleksjobbet og i stedet gå på fleksydelse, når du når efterlønsalderen. Fleksydelses summen svarer til efterlønnens, men udbetales af kommunen i stedet for af a-kassen. Pension Det vil som udgangspunkt altid kunne betale sig at betale til efterløn som FOAmedlem. Der skal meget store pensioner til, for at du ikke kan opnå retten til efterløn. Afdelingen har afviklet et informationsmøde for medlemmerne, og det er tydligt, at det ikke er et nemt valg, der skal træffes, da konsekvenserne for den enkelte kan virke uoverskuelige. Hvis du overvejer, at få bidraget udbetalt eller blive i efterlønsordningen, kan du få hjælp ved at gå på Besøg det efterløns-tema, der er oprettet på hjemmesiden. Her kan du blandt andet få udregnet det beløb, som du cirka vil få, hvis du vil have efterlønsbidraget udbetalt. Læs den folder om den nye ordning, som FOAs a-kasse har udarbejdet. Folderen blev sendt ud til alle medlemmer med januar-nummeret af FOAs fagblad. Her kan du læse en grundig gennemgang af, hvad den nye efterlønsordning går ud på, herunder om udbetalingen af efterlønsbidraget. Valget er dit FOA KONTAKTEN 3

4 tema Leif Vestbjerg-Nielsen 4 FOA KONTAKTEN

5 tema Leif er Davids hjælper Af Lars Bo / AL Kommunikation Når et medlem får en arbejdsskade, bliver fyret eller bliver langvarigt syg, kan situationen synes håbløs og fremtidsudsigterne dystre. Men hjælpen er nær hos FOA, hvor den tidligere portør og nuværende faglig sekretær Leif Vestbjerg-Nielsen gennem mange år har hjulpet utallige medlemmer videre i livet. - Jeg er her for at forsøge at gøre en forskel for det medlem, som står i en svær situation. Ofte føler medlemmet, at det er Davids kamp mod Goliath. Jeg prøver så at være Davids hjælper. Og når det lykkes at gøre en forskel, er det en dejlig oplevelse, siger han. Som faglig sekretær har Leif Vestbjerg- Nielsen det politiske ansvar for arbejdsmiljø, arbejdsskader, sygemeldinger, revalidering, fleksjob, førtidspension og opsigelser. Desuden står han i spidsen for det internationale område, som handler om at integrerere andre etniske grupper i FOA. Arbejdsskader og sygedagpenge Det største arbejdsområde er arbejdsskader og sygedagpenge. - Set over et hele, så bruger jeg procent af min tid på arbejdsskader og sygedagpenge. Hen over et år har vi cirka 80 aktive arbejdsskadesager. På det område hjælper jeg medlemmet med at udfylde skemaer til Arbejdsskadestyrelsen, og går afgørelsen medlemmet imod, hjælper jeg også med at anke afgørelsen. Jeg kan også indstille, at sagen kører videre gennem forbundet til prøvelse i civilretten. I de tilfælde laver jeg så alt forarbejdet i samarbejde med vores advokat, siger Leif Vestbjerg-Nielsen. På sygedagpengeområdet og fleksjob er Leif Vestbjerg-Nielsen ofte med som bisidder på jobcentrene og på arbejdspladsen, hvis TR er forhindret i at deltage. Når det handler om opsigelser, arbejder han sammen med sektorformand Iben Pedersen fra pædagogisk sektor og faglig sagsbehandler Anna- Grethe Sand. Men han har det overordnede ansvar. - På opsigelsesområdet bliver mange sager kørt efter standard bestemmelser om rettigheder og pligter, men vurderer vi, at opsigelsen ikke er fagligt begrundet, kører vi sagen videre og tager en forhandling med arbejdsgiveren. Hvis vi ikke kan nå til enighed her, kører vi sagen videre til forfølgelse gennem forbundet. Vi har netop kørt en sag i byretten om opsigelse under barselsbestemmelserne. Den tabte vi, men da vi mener, at sagen har principiel betydning for vores medlemmer, har vi valgt at anke til landsretten, siger Leif Vestbjerg-Nielsen, der også har det overordned ansvar for tjenstlige samtaler. - Hvis medlemmer ikke føler, at samtalen har været i orden, går jeg ind og ser, om reglerne er blevet fulgt fra arbejdsgiverside. Rigtige mennesker Ud over de tunge sagsområder løser Leif Vestbjerg-Nielsen en bred vifte af andre opgaver i afdelingen. Han er blandt andet back-up for Teknik- og Servicesektoren, når sektorformand Christian Sørensen er fraværende, han planlægger temadage for TR, og sparrer med TR under kommunernes budgetforhandlinger. - Budgetterne handler meget om at se de udfordringer, vores medlemmer kommer til at stå overfor, og herunder, om beslutningerne kan udføres på en sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarlig måde, siger han. I dag er det ofte tunge og komplicerede sager og forhandlinger Leif Vestbjerg- Nielsen sidder med. Sådan var det langtfra, da han begyndte med fagligt arbejde i daværende DKA i Dengang kunne man afslutte en forhandling med at trykke hinanden i næverne. Så var den aftale på plads. Sådan er det ikke i dag. I dag er kravene til dokumentation langt større. Det er en udfordring for os i FOA, men også en udfordring, som jeg synes er spændende. Det vigtigste for mig er, at jeg stadig hjælper rigtige mennesker og ikke bare et cpr-nummer. Hos FOA gør vi alt det vi kan for at hjælpe det medlem, som har behov for hjælp. Det er ikke altid, det lykkes. Måske kun to gange ud af 10. Men de to gange er alt arbejdet værd, for så ved man, at man har gjort en forskel for de medlemmer, siger Leif Vestbjerg-Nielsen, der både fagligt og privat lever efter sit motto: - Du skal behandle andre mennesker, som du gerne selv vil behandles. Det motto prøver jeg at leve op til hver eneste dag, siger han. Blå bog Leif Vestbjerg-Nielsen 49 år Faglig sekretær Bor privat i Gærup sammen med Sanne Andersen, som er So-Su assistent og TR. Blev efter folkeskolen portør på Thisted Sygehus. I 1992 blev han valgt som næstformand i daværende DKA. I 1996 blev han igen valgt som næstformand i det nye FOA efter sammenlægningen med HAF. I forbindelse med fusionen med FOA Morsø valgte han efter eget ønske at trække sig som næstformand, og blev på afdelingsgeneralforsamlingen valgt til faglig sekretær. Leif Vestbjerg-Nielsen er på valg og genopstiller på afdelingens generalforsamling. FOA KONTAKTEN 5

6 Fagligt Thisted-Morsø Ordinær afdelingsgeneralforsamling torsdag d. 19. april 2012 kl i FOA s lokaler Sydhavnsvej 13, 1. Thisted Spisning starter kl Dagsorden: Velkomst Valg af stemmetællere Valg af dirigent-/er Godkendelse af forretningsordenen Godkendelse af dagsorden Beretning / fremtidsperspektiver Budgetorientering / regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg. 1 faglig sekretær for 4 år 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer for 4 år 2. suppleant for 2 år 1 Bilagskontrollant for 2 år 1 bilagskontrollant suppleant for 2 år w Kåring af arbejdspladskonkurrencen. Eventuelt Indkomne forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 11. april Regnskabet kan ses på FOA Thisted-Morsø s hjemmeside, eller bestilles i afdelingen. Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig på tlf eller via mail på senest den 16. april. 6 FOA KONTAKTEN

7 Informationsaften om efterløn Torsdag d. 8. marts 2012 inviterede afdelingen og A-kassen til orienteringsaften om efterlønnen. Der var stor interesse for at høre om emnet og mere end 150 medlemmer mødte op for blive informeret om de nye regler omkring efterlønnen. Her er et par stemningsbilleder fra aftenen. FOA KONTAKTEN 7

8 TID OG STED: Fårup Sommerland til en fornuftig FOA pris KØR SELV eller ta med bussen Lørdag den 16. juni 2012 Fårup Sommerland, Pirupvej 147 Fårup, 9492 Blokhus. Du er meget velkommen til selv at køre, men du har også mulighed for at benytte vores tilbud om buskørsel. (busturen er indeholdt i prisen) Vær opmærksom på, at bussen kører hjemad præcis kl ! OPSAMLINGSSTEDER OG AFGANGSTIDER. VÆR PÅ OPSAMLINGSSTEDET MINDST 10 MIN. FØR AFGANG. Nykøbing, Rutebilstationen Kl Hurup, Ved Møllekroen Kl Vildsund, Ved Hotel Vildsund Strand Kl Thisted, Sydhavnsvej 13 kl FOA KONTAKTEN

9 Vi gør opmærksom på, at der IKKE kan reserveres pladser i bussen. OBS: som noget nyt har vi i år en Frokost Buffét inkluderet i prisen derved er morgenkaffe og brød sløjfet. MÅLGRUPPE: FOA medlemmer med familie INDHOLD: FOA Thisted-Morsø indbyder til en fornøjelig dag i Fårup Sommerland. Fårup Sommerland er et overflødighedshorn af aktiviteter for alle aldersgrupper. Her er masser af udfordringer, grin og gys for børn og voksne. Repræsentanter fra FOA Thisted-Morsø og de øvrige nordjyske FOA afdelinger er til stede, klar til at besvare faglige spørgsmål, samt med lidt sjov, konkurrence og gevinster. PRIS: Billetprisen er inkl. voksen og børnebuffét i restaurant Oasen - spis hvad du kan. Drikkevarer til maden skal du selv sørge for. Det er muligt at spise i tidsrummet fra kl FOA medlem + én ledsager, samt egne børn og børnebørn FOA pris Børn (0-2 år) kr. 0,- Børn/børnebørn( 3-9 år) kr. 100,- Børn (10 år og op) kr. 125,- Medlem kr. 125,- Ledsager (1) til medlem kr. 125,- Øvrige (ikke medlemmer, samt ikke medlemmers børn og børnebørn) Børn (0-2 år) kr. 0,- Børn (3-9 år) kr. 200,- Børn (10 år og op) kr Voksen kr. 260,- Vi har 350 billetter til rådighed, som du kan bestille i afdelingen efter først til mølle princippet fra tirsdag d. 10. april 2012 og frem til 6. juni Billetterne kan købes og afhentes i afdelingen, samt reserveres på tlf Billetterne betales kontant ved afhentning senest 6. juni (Vi kan desværre ikke tage i mod Dankort eller andre betalingskort) FOA KONTAKTEN 9

10 Fagligt For alle Ledermedlemmer i FOA Velfærdsledelse en mangfoldighed af praktisk ledelse i hverdagen Landsmøde 2012 starter den 7. juni kl og slutter den 8. juni kl Landsmødet er åben for alle ledermedlemmer i FOA Afholdes Hotel Comwell i KoldingSkovbrynet 1, 6000 Kolding Træffet skal levere ny viden om velfærdsledelse og give faglig inspiration til den enkelte og de arbejdsfællesskaber, som lederne til daglig er en del af. Det er endvidere træffets formål at vedligeholde og opbygge netværk mellem ledermedlemmerne i FOA, de lederansvarlige i afdelingerne og Fagligt Udvalgfor ledere. Tilmeldingsfrist: 10. april Pris for hele arrangementet og overnatning er kr Der udbetales ikke refusion for transport og daglønstab. Da der er et begrænsetantal pladser, er tilmelding nødvendig. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet. Spørgsmål om landsmødet kan rettes til Jan Simon Petersen, tlf , mail eller Hanne Kirk, tlf , mail Elektroniske udgave af programmet, som kan downloades her: Forbund/FOA-Leder. Tilmelding skal ske via FOAs hjemmeside: Ny og genvalgte Tillidsrepræsentanter Ny og genvalgte Arbejdsmiljørepræsentanter Hvidbjerg Plejecenter, Lene Søndergaard, SSH Fjordglimt, Nykøbing Mors, Lene Brochmann, SSA Hvidbjerg Plejecenter, Anni Boll, SSA Hvidbjerg Plejecenter, Karl Chr. Nielsen, SSA Nykøbing Mors Hallen, Eskild Madsen, Teknisk servicemedarbejder. Fjordglimt, Nykøbing Mors, Ann-Lene Nielsen, SSA. 10 FOA KONTAKTEN

11 Efterløns og pensionistklub EFTERLØN- OG PENSIONISTKLUBBEN Onsdag d. 11. april 2012 arrangerer Klubben Banko med ledsager. Sted: FOA Thisted-Morsø s lokaler kl Pris: Bankoplader kr pr. stk. 3 plader koster kr Tilmelding sker til afdelingen senest onsdag d. 4. april 2012 på tlf Onsdag d. 9. maj 2012 arrangerer klubben en tur til Jesperhus Blomsterpark med ledsager. Sted: vi mødes på parkeringspladsen ved Jesperhus Blomsterpark kl Pris: Indgang inklusiv kaffe, kringle og lagkage kr Ja, - det er da billigt! Tilmelding sker til afdelingen senest onsdag d. 2. maj 2012 på tlf Onsdag d. 27. juni 2012 arrangerer klubben tur til Thisted Miniby med ledsager. Sted: Vi mødes på parkeringspladsen ved FOA Thisted- Morsø, hvor vi samlet går hen til Thisted Mini By på Plantagevej. Pris: ca. kr. 25,- Efter besøget giver Kaja Klim kaffe og kage på privat adressen Højvang 7, Thisted. Tilmelding sker til afdelingen senest onsdag d. 20. juni 2012 Tirsdag d. 7. og onsdag d. 8. august 2012 arrangerer klubben 2 dages tur til Ribe med ledsager. Thisted-Morsø Generalforsamling i Efterløns- og pensionistklubben torsdag d. 19. april 2012 kl i FOA s lokaler Sydhavnsvej 13, 1. Thisted Spisning starter kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Godkendelse af dagsorden 5. Beretning ved formanden 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen Valg af Formand for 2 år Valg af 2 ordinære bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af 2 suppleanter for 1 år 8. Eventuelt På bestyrelsens vegne Kaja Klim, Klubformand Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig på tlf eller via mail på senest den 16. april. Pris: kr. 1100,- pr. person tillæg for enkeltværelse kr. 200,- (drikkevarer er selvbetalt) Program for turen bringes i næste udgave af FOA Kontakten. FOA KONTAKTEN 11

12 Anders er TR for 18 i Thy-Hallen Et af de faste arbejdsområder er teknikkælderen i svømmehallen. For at holde vandet sundt og overholde de skrappe miljøkrav til svømmehaller, bliver filtrene i de fem bassiner, som tilsammen rummer 1,8 millioner liter vand, renset en gang om ugen. - Vi forsøger at bruge så lidt klor som muligt, men samtidig også så lidt rent vand som muligt til at skylle filterne med. Jo renere, vi kan holde bassinerne, jo mindre koster de at drive, siger han. Vandspild af den helt store slags var nu det syn, jeg mødte under mit besøg i Thy- Hallen. På grund af en skadei den folie, bassinerne er beklædt med, var samtlige bassiner tømt og håndværkere i gang med at fjerne den. - At tømme bassinerne for 1,8 millioner liter vand koster kroner. Så det er noget af en regning, forklarer Anders Christensen. Som TR har Anders Christensen haft en stor udfordring på det psykiske arbejdsmiljø, hvor bølgerne på et tidspunkt gik lidt højt. - Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej til at få det løst. Jeg synes, der er et positivt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse for at få det løst fremadrettet. Der skal slibes nogle kanter på begge sider, siger han. Af Lars Bo / AL Kommunikation Teknik- og servicemedarbejdere er en af de små faggrupper i FOA Thisted-Morsø. Derfor har FOA Kontakten været på besøg i Thy-Hallen i Thisted for at sætte lys på faggruppen og snakke med Anders Christensen, som er TR for de 18 fuldtidsansatte i hallen. Anders Christensen er 42 år. Han har en fortid i byggebranchen, hvor han var beskæftiget i 26 år, inden han i august 2010 blev ansat som teknik- og servicemedarbejder i Thy-Hallen og kort efter blev valgt som TR. Om arbejdet i Thy-Hallen siger han: - jeg plejer at sige, at der kun er to funktioner, jeg ikke beskæftiger mig med i Thy-Hallen. Den ene er arbejde i administrationen, den anden er træning i motionscenteret. De to ting har jeg ikke forstand på. Ellers laver jeg alt andet arbejde. Det er alt fra indendørs rengøring af halarealerne, til små reparationer, siger han. Som nyvalgt TR røg Anders Christensen hovedkulds ind i bølgerne, men han føler, at han blev klædt godt på i afdelingen med den nødvendige støtte og kurser. - Der, hvor vi er kommet til, føler jeg mig godt klædt på. Men der kommer hele tiden nye opgaver, og der får jeg god hjælp i afdelingen med de kurser, der skal til, siger han. Generelt mener han dog, at Thy-Hallen er en god arbejdsplads. - Jeg har tidligere sagt, at jeg ikke troede på, at jeg ville få et 10 års jubilæum på nogen arbejdsplads. Det tror jeg nu, at jeg får i Thy-Hallen, siger han. 12 FOA KONTAKTEN

13 Ansatte du møder i afdelingen Anna-Grethe Sand 44 år Faglig sagsbehandler Anna-Grethe Sand er faglig sagsbehandler i Social- og Sundhedssektoren. Desuden samarnbejder hun med den politisk ansvarlige, faglig sekretær Leif Vestbjerg-Nielsen, om opsigelser i hele afdelingen. Indenfor SOSU området besvarer hun telefoniske henvendelser fra medlemmerne, laver undersøgelser eller holde møder med medlemmet, afhængig af problemets karakter. De fleste henvendelser handler om overenskomstforhold, hvor medlemmet er i tvivl om overenskomstens ordlyd på problemstillingen. Anna-Grethe Sand er også med i et udvalg i afdelingen, der har fokus på medlemsorganisering. Udvalget er nedsat for at komme med gode ideer og konkrete initiativer for at pleje nuværende medlemmer og få nye med. Det er et område, hun finder rigtigt spændende og en stor udfordring i en tid, hvor der er hård kamp om at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Et af de konkrete initiativer, udvalget allerede har taget, er konkurrencen på arbejdspladserne omkring fuld organisering. FOA KONTAKTEN 13

14 Ny A/kasseleder Jubilæum års Jubilæum Sygehjælper, Karen Rægaard, Stenhøj, Thisted Kommune 25 års jubilæum 1. januar 2012 Pr. 1. marts 2012 er Hanne Fårup Rasmussen ansat som A-kasseleder. Hanne er et kendt ansigt i afdelingen, da hun før 1. marts 2012 var ansat som sagsbehandler i A- kassen. Har du malerier du gerne vil udstille? I forbindelse med at vi har fået nye og større lokaler har vi nu mulighed for, at du, som medlem af FOA, kan berige alle øvrige medlemmer med dine kunstneriske evner i form af malerier. Kontakt Hanne Kristensen i afdelingen på OBS OBS OBS Afdelingen og A-kassen holder lukket for al henvendelse: Tirsdag d. 1. maj 2012 (arbejdernes kampdag) Fredag d. 18. maj 2012 (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) Tirsdag d. 5. juni 2012 (Grundlovsdag) Dagplejer, Bente Bakke Larsen, Thisted Kommune 25 års jubilæum 16. februar 2012 Social- og sundhedshjælper, Solveig Haaning, Johan Riis Minde, Morsø Kommune 25 års jubilæum 15. marts 2012 Dagplejer, Linda Saaby, Thisted Kommune 25 års jubilæum 16. marts 2012 Dagplejer, Ellen Sloth Nielsen, Thisted Kommune 25 år jubilæum 16. marts 2012 Social- og sundhedshjælper, Gerda Jørgensen, Støberigården, Morsø Kommune 25 års jubilæum 23. marts 2012 Vi tilbyder vores medlemmer rabat i Studie 7, Munkevej 7, 7700 Thisted. Er du interesseret i ovenstående, skal du henvende dig i afdelingen og få en rabatkupon til Studie 7. Hannæs Hallen yder rabat til alle FOA-medlemmer på 15 procent til motionscentret. Rabatkupon kan hentes i afdelingen. Ny praktikant i afdelingen Afdelingen har socialrådgiver studerende Majken Kjærulff i praktik i perioden fra 20. februar til 15. juni FOA KONTAKTEN

15 Tilbagebetaling af efterlønsbidrag Lovforslaget om tilbagetrækningsreformen er nu besluttet og er trådt i kraft den 1. januar På FOAs hjemmeside kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål om efterløn let beregne, hvornår du vil kunne gå på efterløn og folkepension se en oversigt over hvilke konsekvenser tilbagetrækningsreformen har for dig læse hele vores tema om tilbagetrækningsreformen på vores temaside om efterløn her finder du også en efterlønsberegner se for at se, hvad du har i pensionsdepoter. Udbetaling af dit efterlønsbidrag Du kan få dit indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i perioden 2. april til 1. oktober Det skal du gøre via vores hjemmeside, men først fra den 2. april. Du kan den dag finde blanketten på denne side. Hvis du beslutter dig for hæve efterlønsbidraget er beslutningen definitivt. Du har Ikke mulighed for at tilmelde dig ordningen igen på et senere tidspunkt. Er du stadig i tvivl? Hvis du stadig er i tvivl om du skal fortsætte med at indbetale til efterlønne eller få bidraget udbetalt, så kontakt A- kassen dit pensionsselskab eller din bank. Under uddannelse - Hvad så med mit kontingent? Er du under uddannelse inden for FOA s område kan du have mulighed for nedsættelse af kontingent i perioden. Der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt og det kan være, at dine medstuderende og dig ikke har samme muligheder. Det skyldes at kontingenterne er sammensat af såvel statslige samt lokale bidrag. Under alle omstændigheder vil vi opfordre dig til at kontakte os, for at høre om dine muligheder for evt. kontingentnedsættelse under uddannelse A-kassens Callcenter - en udvidet service til dig Hvis du har brug for at kontakte a-kassen uden for normal åbningstid, kan du ringe til vores callcenter. Her kan du få hjælp, når du har brug for det. Ring på Åbningstider Mandag til fredag fra Callcentret har dog lukket på helligdage og 1. maj. Inden du ringer til callcentret, kan du her se svar på de spørgsmål, der oftest stilles til a-kassen: Spørgsmål/svar FOA KONTAKTEN 15

16 ID NR Vil du også høre VindenS SuSen? Så kontakt os og få en hurtig tid til en høreapparatundersøgelse. Vi har et stort udvalg af høreapparater nogle modeller kan du få helt gratis eller du kan få op til kroner i tilskud. Kan du af fysiske årsager ikke komme til os, kommer vi gerne hjem til dig. v/ Jacob Spalding Frederiksgade 12A 7700 Thisted T: afsender: thisted-morsø Sydhavnsvej 13, 1. sal, 7700 Thisted alkom.dk / tildegrafisk.dk Birthe O. Christensen, Snedsted nu kan jeg høre vindens susen i træerne. det har jeg aldrig kunnet før, og det er jo en helt ubeskrivelig skøn ting, for jeg elsker at gå ture i naturen. nu kan jeg få det hele med, for når jeg bærer mine høreapparater, hører jeg alle nuancer, så jeg også tydeligt kan skelne ord. Min tinnitus er også helt væk, og det er jo bare en positiv sidegevinst, som jeg ikke havde regnet med at få med, da jeg henvendte mig hos Spalding hørecenter. nu kan jeg høre vindens susen Jacob Spalding Teknisk audiolog og indehaver Jacob har 20 års erfaring som teknisk audiolog og specialist i tilpasning og justering af høreapparater.

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet FOA Aalborg Nyt - Lokalt medlemsblad for FOA - Fag og Arbejde, Aalborg - 30. september 2010. Nr. 5. 14. årgang Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23 Aalborg NYT Aktiviteterne er nu midt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2013 - Nr. 3 Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Faget på studietur til Skipperskolen, Martec, EUC Nord og SOSU Nord Side 10-14 Læs hvad dagpengeaftalen

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2014 - Nr. 3 Faget på studietur - Se 10-15 HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL 26. oktober 2012 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Tillykke og farvel Fejring og fyring. Sådan valgte SILVAN at behandle Harly Engstrøm, som lige efter sit 25-års jubilæum gik fra at være højt

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg HK BLADET SYDJYLLAND 05I2011 ARBEJDSMILJØ Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg Usaglig fyring 150.000 kr. i godtgørelse

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere