Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september marts 2011] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: Bent Telefon: Operatør: Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Bredgade Lem Att.: Lene Hindbo CVR. nr Resumè Initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft har som formål at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er dels at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft og dels at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet. Indsatsen varetages af lokale konsortier bestående af erhvervs- beskæftigelses- og integrationspolitiske aktører, der understøttes af et Midtjysk Dialogforum. Lead-partnere i de syv konsortier er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd, VIBORGegnens erhvervsråd, Horsens erhvervsråd, Randers Erhvervs- og udviklingsråd, Lemvig kommune, Erhverv Århus og Silkeborg Iværksættercenter. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Midtjysk Dialogforum. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Der er stadig godt gang i projektet. Projektets medarbejdere har nu fået opbygget et stort netværk (lokalt, nationalt og internationalt), god PR, samt en stor kontaktplade, som ofte gør det nemmere at få fat i de ønskede kontaktpersoner ved blot at nævne sit eget og projektets navn. Vores målgruppe er bevidst om vores eksistens og videregiver kontaktoplysninger i deres netværk, hvilket giver en hurtig indgang til de ønskede informationer. De samme gælder for vores lokale virksomheder. Kigger man på antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i vores konsortiums 5 kommuner, er dette steget med 32,25% fra 1. kvartal 2008 til 3. kvartal 2010, hvilket til stadighed viser projektets berettigelse. Alene i 2010 (til og med 3. kvartal) er antallet steget med 240 personer svarende til 11.06%. Altså en klar stigning i antallet, så ikke nok med, at vi har udviklet tilbud for de allerede herboende, så de føler sig godt tilpas og ønsker at blive, men vi har også været i stand til at tiltrække nye borgere/lønmodtagere. Kigger vi på besøgstallene på konsortiets hjemmeside er denne til stadighed et meget brugt værktøj både blandt udlændinge bosiddende i deres hjemland, herboende udlændinge, hos vore myndigheder samt hos virksomhederne. Andre kommuner har ligeledes ofte været inde og hente nogle af de mange informationer, som hjemmesiden indeholder, viser besøgstallene. Der har i perioden til været besøgende i alt. Heraf nye besøgende. Kigger man på gennemsnittet af besøgende pr. dag, er 19 ud af de gennemsnitlige 26 besøg nye, hvilket viser en stor tilgang af nye brugere af hjemmesiden, men også at hjemmesiden benyttes som opslagsværk for allerede kendere af Hjemmesiden har været vist i 72 lande i samme periode. Aktivitetskalenderen på siden er blevet et samlingspunkt for aktiviteter i vores 5 kommuner. Her kan man, udover at se de kommende arrangementer, også tilmelde sig direkte. Projektets aktiviteter er alle blevet afholdt til tiden og i det omfang, som vi har forventet, når vi tager hensyn til, at vi medio 2010 bad om at måtte flytte fokus fra nyankomne til varig integration. Aktiviteterne for nyankomne har vi også i denne periode afholdt på konsortieplan. Kvaliteten af aktiviteterne har været som forudsat. Der er meget positiv respons fra deltagerne, både i tale og i skrift (evalueringsskemaer). PR-mæssigt er vi nået langt ud over Danmarks grænser. Der er skabt kontakt til både Norge, Sverige og Tyskland for at høre, om deres håndtering af modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Tilmed blev jeg (Helle Brunner) spurgt, om jeg ville deltage i Ländertag Skandinavien i Berlin d. 24. februar Et arrangement afholdt af ZAV (det tyske Work-in-denmark ). Dette arrangement gav mig mulighed for at holde et oplæg om arbejdsmarkedssituationen i Danmark, gøre reklame for projektet, samt besvarer spørgsmål af meget forskellig karakter på en Danmark-stand. ZAV gav udtryk for deres taknemmlighed og kontakten bevares.

3 Det er også vigtigt at fortælle, at både Norge og Sverige, som ligeledes var repræsenteret den dag er meget betagede af den indsats, vi gør her i region Midtjylland. Bl.a. det, at vi ser hele familien som en pakke, der skal integreres, tager hånd om de bløde værdier hvilket har bevist, at udlændingene føles sig godt tilpas og dermed bliver i landet / på deres danske arbejdsplads. I Sverige til sammenligning gør de ingenting på den front. Det er jo en kendsgerning, at et af de største fastholdelsesparametre er fritiden. Det har vi i Ringkøbing-Skjern løst ved at startet et samarbejde op med de frivillige foreninger. Dette er endt ud i et tiltag, hvor de udenlandske arbejdstagere og deres familier kan kontakte nogle såkaldte frivillige guider, som så informere om de mange tilbud, som kommunen tilbyder og hjælper udlændingene til at tage det svære skridt ind i en ønsket forening. Dette tiltag har fået rigtig god opstart og vores første succeshistorie med Giovanni fra Columbia, som har været i kontakt med een af guiderne og nu er i fuld gang med at lære at dreje i træ, er efterhånden kendt rundt i hele Danmark. Bl.a. kan nævnes, at tiltaget udover at have været i lokal presse, ligeledes er blevet kendt bl.a. på Bornholm via Ringkøbing- Skjerns deltagelse i welcometo-dk-projektet ledet af Dansk Arbejdsgiverforening. Derudover er jeg blevet interviewet af Integrationsministeriet, som vil skrive en artikel om det i deres næste magasin. Ydermere sørger vores samarbejdspartner Frivilligcenter Tarm for, at initiativet bliver nævnt i lokalradioen. Ved den afsluttende konference i Welcometo-projektet d. 16. marts er jeg blevet bedt om at holde et lille oplæg om tiltaget. I samme kategori kan nævnes, at vi på konsortieplan planlægger en foreningsdag, hvor udlændinge kan afprøve en eller flere sprogsgrene alt efter ønske. I forbindelse med vore årlige internationale julearrangement i Ringkøbing-Skjern blev vi besøgt at en journalist fra København, som lavede en film om den internationale klub. Denne film er blevet vist på diverse konferencer og lagt på Budgettet følges som aftalt. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft Indsats målrettet virksomhederne i konsortiets dækningsområde Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav % af virksomhederne, der har været i kontakt med konsortiet mener det er blevet lettere og mere overskueligt at modtage udenlandsk arbejdskraft 100 % af de virksomheder, vi har været i kontakt med, mener at det er blevet letter e og mere overskueligt at modtage udenlandsk arbejdskraft. Det opbyggede regionale virk- Idéen om et regionalt virksomhedsnetværk har vist sig at være rigtig god og de deltagende virksomheder er meget glade for netværket og ønsker det skal fortsætte. Det giver dem mulighed for at møde ligestille- Side 3

4 somhedsnetværk er et godt eksempel på succes, når det gælder om kontakten mellem projekt og virksomheder. Et netværk, som på nuværende tidspunkt består af 15 virksomheder. De deltagende virksomheder har ytret stor tilfredshed med netværket og ønske om fortsættelse. De siger dog samtidig, at uden en tovholder som f.eks. dette projekt, vil et sådant netværk desværre nok dø hen, skønt de alle har megen gavn af det. Temaerne på netværksmøderne bliver besluttet fra gang til gang og med udgangspunkt i virksomhedernes ønsker og behov for ny vider/erfaringsudveksling. I denne afrapporteringsperiode er der afholdt 2 netværksmøder: Kommunikation og Modtagelse af internationale medarbejdere. de, udveksle erfaringer og modtage ny viden på området. Resultatkrav 1.2 Der skal halvårligt afvikles 9 informationsmøder (svarende til 35 i alt) målrettet virksomheder i konsortiets dækningsområde med inddragelse af relevante myndigheder og aktører Derudover har vi stadig serviceret lokale virksomheder primært via fyraftensmøder. Der er blevet afholdt 3 informationsmøder i konsortiets dækningsområde. Virksomhederne har ikke haft det store behov for information vedr. ansættelse af nye udenlandske medarbejdere bl.a. fordi, som de selv siger, at konsortiets hjemmeside giver dem svar på rigtig mange af deres spørgsmål. De spørgsmål, som virksomhederne har haft yderligere, har vi besvaret individuelt, hvorfor der Det er stadigvæk lidt vanskeligt at trænge ind på vores lokale virksomheder grundet smerterne efter krisen, men dem vi har kontakt til er yderst tilfredse med projektets tilbud og vores indsats. Side 4

5 ikke har været grundlag for deciderede informationsmøder. På fastholdelsesområdet samarbejder virksomheder ved at videresende informationer og invitationer fra konsortiet til deres udenlandske ansatte. Resultatkrav 1.3 Der skal halvårligt afvikles 5 informationsmøder (svarende til 20 i alt) målrettet virksomheder i hele konsortiets dækningsområde om den ideal-typiske integration af udenlandsk arbejdskraft i virksomhederne med fokus på inddragelse af samarbejdssystem, faglige organisationer, mentorer, opkvalificering mv. Resultatkrav 1.4 Etablering pr 1. september 2009 og vedligeholdelse af virksomhedsnetværk bestående af virksomheder fra hele konsortiets dækningsområde m.h.p. erfaringsudveksling og job til medfølgende ægtefælle. Derudover kommer et regionale virksomhedsnetværk, hvor der afholdes møder hvert kvartal. Som tidligere nævnt har vores lokale virksomheder fået svar på rigtig mange af deres spørgsmål vi konsortiets hjemmeside Der er pr. dato afholdt 4 Betingelser for deltagelse i det regionale virksomhedsnetværk: Målgruppe: Der kan både være tale om offentlige og private virksomheder. Den enkelte projektleder vurderer, hvem han/hun finder mest relevant fra sit område. Mødet kan både bruges til at styrke eksisterende relationer og til at skabe nye blandt virksomhederne. Vi foreslår dog følgende kriterier for valg: Store virksomheder med mange (udenlandske) ansatte Mindre virksomheder med relativt mange udenlandske medarbejdere Virksomheder med interessante udenland- Et netværk, som fungerer helt efter virksomhedernes ønske og som giver dem mulighed for sparring og ny viden Side 5

6 ske medarbejdere (f.eks. vidensmedarbejdere) Virksomheder med afdelinger/filialer i forskellige kommuner i regionen Netværket er for virksomheder med udenlandske medarbejdere, der ønsker at erfaringsudveksle med ligesindede. Konsulentvirksomheder er således velkomne, hvis de kommer med dette udgangspunkt, men netværket kan ikke anvendes som salgsforum Det skal pointeres, at virksomhedsnetværket har regionalt perspektiv. Det er et tilbud til de af regionens virksomheder, der ligger udenfor Aarhus koncentration af store internationale virksomheder. Netværket bliver på den måde additionelt til International Community og bliver derfor både en god mulig samarbejdspartner for International Community og et godt tilbud til de virksomheder, som ligger i Aarhus-konsortiets opland. Formål At skabe et praksis forum, hvor medarbejdere og ledere med ansvar for personalehåndtering af udenlandske medarbejdere kan udveksle erfaringer Via regelmæssige netværksmøder at give Side 6

7 Form: virksomhederne lejlighed til at mødes og få ny viden og inspiration fra eksterne oplægsholdere På længere sigt bidrage til en fælles synliggørelse for virksomhedernes ønsker vedr. udenlandsk arbejdskraft f.eks. i forholdt til offentlige myndigheder Netværket mødes ca. hver 3. måned. Netværket faciliteres i første omgang af konsortierne, og emnerne til netværksmøderne besluttes ud fra virksomhedernes behov. Møder har 2 formål for de deltagende virksomheder dels at skabe en større kontaktflade bland virksomheder med udenlandsk arbejdskraft, og dels give ny viden om de problemstillinger og udfordringer, som virksomhederne står overfor Mål med møder er at skabe de bedst mulige betingelser for dialog med virksomhederne dvs. at lytte til virksomhedernes ønsker og behov. Indsats målrettet udenlandsk arbejdskraft i konsortiets dækningsområde Resultatkrav % af de udenlandske arbejdstagere, der har været i kontakt med konsortiet mener at have modtaget relevant hjælp til at etablere sig i konsortiets dækningsområde, 100 % af de udenlandske arbejdstagere og deres evt. familier, som vi har været i kontakt med, er mere end tilfredse med den service, vi udviser. Vi har fundet en god og synlig løsning via vores hjemmeside og ved bare et klik vises samtlige ledige boliger i et ønsket områdesætning herunder til bo- og myndighedskontakt Vi synliggør boligmarkedet via vores hjemmeside og sidste skud på stammen er et lokalt link via boligportal.dk. Her kan Side 7

8 man se alle ledige boliger i netop det område, som søger i ved blot ét klik. Det giver også de udlændinge, som allerede fra deres hjemland ønsker at få et overblik over det lokale boligmarked, muligheden for nemt og enkelt af få et overblik over udvalget af ledige boliger. Derudover har vi tilbudt 5 informationsmøder om bolig (på hhv. rumænsk, russisk og engelsk). Evaluering på f.eks. arrangementet med emnet Bosætning afholdt i Ringkøbing-Skjern viser et tilfredshedsgennemsnit på 9,83 (med 10 som det højeste), hvilket må siges at lægge et pænt stykke over den forventede tilfredshedsprocent. Resultatkrav 1.6 Der skal halvårligt afvikles 9 informationsmøder (svarende til 35 i alt) på relevante sprog målrettet Vi har afholdt 84 arrangementer siden projektets start. Temaerne har været: udenlandske arbejdstage- Skat re i konsortiets dækningsområde Fritid med inddragelse af relevante Arbejdsmarkedsforhold myndigheder og aktører, herunder Kultur banker, faglige organisatio- ner m.v. Dansk arbejdsmarkedskultur Arbejdsregler A-kasse og fagforening Arbejdskultur Skoler, institutioner Bolig Bil registrering Boligkøb Pension Bosætning Info til internationale forældre Vi har været i stand til at tilbyde mange forskelligartede informationsarrangementer, som alle er blevet modtaget med stor interesse. Side 8

9 Cv og jobsøgning Jobinterview Jobsøgning for ægtefæller Det danske sundhedssystem Iværksætterkursus Dansk håndværk Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn bliver syg? Familie Hvis jeg bliver arbejdsløs Danske juletraditioner Looking for a job International uddannelse Sprogmæssigt har vi tilbudt arrangementerne på hhv. engelsk, tysk, ukrainsk, polsk, russisk, rumænsk alt efter deltagernes sproglige ønsker og oplægsholderne har været lokale aktører med speciale inden for det pågældende tema. Nogle få arrangementer har vi måtte aflyse pga. manglende deltagere, men i det store hele har alle været en succes og deltagerne udtrykker stor taknemmelighed på de udfyldte evalueringsskemaer. Som eksempel kan nævnes arrangementet om CV og jobsøgning, afholdt i Ringkøbing- Skjern d. 27. september 2011, hvor vi modtog en gennemsnitlig samlet evaluering på målgruppens tilfredshed og opfyldelse af deres forventninger til arrangementet på 8,8 (10 er max). Et andet eksempel er et arrangement om Skat på polsk, afholdt i Struer d. 14. februar Side 9

10 2011, hvor evalueringerne viser 10 (10 er max). Også her må vi sige, at have opfyldt vores målsætning. Resultatkrav 1.7 Tilbud om praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med etablering og bosætning markedsføres min. kvartalsvist i konsortiets dækningsområde Vi markedsfører tilbuddene via vores hjemmeside på engelsk, tysk, polsk, russisk og dansk. Vi bliver af og til personlig kontaktet i forbindelse med bosætning og søgning af ny bolig, udfyldelse af papirer samt andre praktiske gøremål i den forbindelse. Her er vores hjemmeside igen et godt tegn på et redskab til at formidler informationer et redskab, som tilmed bliver brugt af målgruppen Vi har på vores hjemmeside en liste over alle lokale genbrugsforretninger. Resultatkrav 1.8 Der skal halvårligt afvikles 9 informationsmøder (svarende til 35 i alt) på relevante sprog om varig bosætning i konsortiets dækningsområde, herunder om ægtefællejob, skolegang, institutions- og fritidsliv Resultatkrav 1.9 Markedsføringsplan for konsortiets aktiviteter med angivelse af indhold, form hyppighed og me- die forligger pr. 1. september I alt har vi gennemført 24 informationsmøder om ægtefællejob, skolegang, institutions- og fritidsliv. Sprogmæssigt har de været på polsk, engelsk, rumænsk, russisk, tysk og ukrainsk fordelt på deltagernes modersmål. Derudover er der afholdt kulturfest og information om iværksætteri. Desuden har vi besøgt skoler (4 i alt) for at informere personalet omkring bl.a. håndtering af udenlandske elever og deres familier. Markedsføringsplan foreligger Se vedhæftede mail Målgruppen har vist stor interesse og tilfredshed for disse møder. Specielt information om jobsøgning, som primært blev besøgt at ægtefæller, som ønsker at komme ud på arbejdsmarkedet. Ligeledes blev vores information om iværksætteri rigtig godt modtaget. Er nået godt ud i verdenen med vores markedsføring Side 10

11 2009 Mål 2 At understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der skal senest 1. kvartal 2010 Der arbejdes i alle kommuner udvikles en differentieret modtagelsespolitik målrettet uden- ud fra de forudsætninger de re- hen i mod en One-stop-løsning landsk arbejdskraft m.h.p. implementering i samtlige komspektive kommuner har. muner i konsortiets dækningsområde med visuelle flowdiagrammer af Derudover er der blevet arbejde papirgangen for udlændinge ved ankomst til Danmark. Disse er bl.a. oversæt til tysk, engelsk, polsk og russisk, så personalet, om modtager borgeren nemmere kan synliggør arbejdsgangen over den nyankomne. Disse flowdiagrammer er delt ud til Borgerservicecentrene, samt kan downloades på At have arbejdet med denne modtagelsespolitik har bevirket et samarbejde på tværs af de kommunale forvaltninger, hvilke har givet de ansatte et indblik i, hvordan der arbejdes i andre forvaltninger. Det har også betydet en bedre fordeling af arbejdsopgaverne. Der er blevet udarbejdet interne telefonlister, som gør det muligt hurtigt og direkte at kunne videreformidle borgeren. Frontpersonalet hos Borgerservice har været igennem en sprogoptimering (engelsk og tysk) og føler sig nu langt bedre rustet til at modtaget vores målgruppe. Ligeledes har der været afholdt kursus i kulturforståelse for borgerservicemedarbejdere. Resultatkrav 2.2 Der skal senest 1. kvartal 2010 udvikles en procedure for den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft med inddragelse af alle relevante forvaltninger og institutioner, herunder formidling på relevante sprog. Udover ovenstående kan nævnes, at der bl.a. i Ikast-Brande er startet et samarbejde op med de lokale skoler og udviklet en såkaldt Værktøjskasse. Indholdet kan f.eks. være kulturspil for de mindste, idéer til modtagelsen af en udenlandsk klassekammerat, bøger m.v. Der har Dette projekt har medvirket til, at de forskellige kommunale forvaltninger og andre aktører har fået mere globale briller på og indset nødvendigheden af at kigge ud over egen kommunegrænse Side 11

12 været afholdt kreativitetstornadoer med to 6. klasser i regi af Entreprenørskabsskolen for at få idéer til indholdet. Derudover har Ikast-Brande udarbejdet en forældrerådgivningspakke, som indeholder information til forældre omkring danske skoler. Dette har man i Ringkøbing-Skjern kommune valgt at tage ud og fortælle direkte på skolerne. Der videreudvikles på de allerede eksisterende velkomstpakker. Bl.a. har man i Ringkøbing- Skjern kommune valgt at ændre en decideret pakke til en folder med relevante link indenfor det kommunale system. Det har nemlig vist sig, at efterspørgslen efter en pakke ikke har været så stor, som først antaget. I Herning har man d. 17. januar 2011 vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget en International Strategi, der udfolder sig i fire spor, som giver mening for Herning Kommune. De fire spor er: Omdømme o Vi er attraktive for internationale borgere, studerende, gæster og arbejdskraft o Vi er tilgængelige på hovedsprog Borger o Vi har interkulturelle og sproglige kompetencer o Vi har skole- og studietilbud til internationale Side 12

13 borgere Erhverv o Vi er eksportorienterede o Vi tiltrækker og afvikler internationale events o Vi innoverer internationalt o Vi samarbejder internationalt o Vi ansætter internationale borgere Medarbejder o Vi yder god service til internationale borgere o Vi indhenter ny relevant viden internationalt o Vi deltager i internationale projekter og fundraiser o Vi rekrutterer rummeligt o Vi tilbyder international kompetence og lederudvikling Resultatkrav 2.3 Der skal senest 1. kvartal 2010 udvikles en kommunal integrati- ons/fastholdelsespolitik med fo- kus på helhedsintegration og inddragelse af relevante forvalt- ninger, institutioner og frivillige organisationer i konsortiets dækningsområde Se 2.1 og 2.2 Vi er godt med på alle opgaver 6.1 Opfølgning på Økonomi Side 13

14 TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 20xx År 2009 År 2010 År 2011 Total 20. Projektledelse Administrativ personale Ekstern undervisningspersonale Uddanelse af personale indirekte omkostninger Husleje Annoncering Evaluering Rejser kost og logi Materialer og forbrugsartikler ikke refunderbar moms ekstern konsulent eksterne tjenesteydelser Revisionsudgifter Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 20xx År 2009 År 2010 År 2011 Total EU Region Midt Kommunalt tilskud Kommunal egenfinansiering Total TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Side 14

15 Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2011 Udbetalinger År 20xx År 2009 År 2010 År 2011 Total 20. Projektledelse Administrativ personale Ekstern undervisningspersonale Uddanelse af personale indirekte omkostninger Husleje Annoncering Evaluering Rejser kost og logi Materialer og forbrugsartikler ikke refunderbar moms ekstern konsulent eksterne tjenesteydelser Revisionsudgifter Total Finansieringsregnskab Oplysninger om finansiering pr. 1. marts 2011 Indbetalinger År 20xx År 2009 År 2010 År 2011 Total EU Region Midt Kommunalt tilskud Kommunal egenfinansiering Total TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Side 15

16 Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2011 År 20xx År 2009 År 2010 År 2011 Total 20. Projektledelse Administrativ personale Ekstern undervisningspersonale Uddanelse af personale indirekte omkostninger Husleje Annoncering Evaluering Rejser kost og logi Materialer og forbrugsartikler ikke refunderbar moms ekstern konsulent eksterne tjenesteydelser Revisionsudgifter Total År 20xx År 2009 År 2010 År 2011 Total EU Region Midt Kommunalt tilskud Kommunal egenfinansiering Total Side 16

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere