Beskæftigelsesplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2013"

Transkript

1 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for udkast, 22. august 2012

2 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav for 2013 Udfordring Mål 1 Mål 2 Flere unge skal have en uddannelse Resultatmålet fastsættes i januar 2013 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Mål og resultatkrav Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på X pct, svt. en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på X pct. fra december 2011 til december Mål 3 Mål 4 Resultatmålet fastsættes i januar 2013 Langtidsledigheden skal bekæmpes Resultatmålet fastsættes i januar 2013 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til X personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på X pct. fra december 2011 til december )Andel af arbejdssteder i kommunen med min. 2 ansatte og mindst én borger i løntilskud eller virksomhedspraktik skal øges til en samlet andel på 13 % i 2013 for henholdsvis a-dagepenge- og kontanthjælpsmodtagere. 2)Antallet af partnerskabsaftaler skal øges til 60 aftaler i december af 48

3 3 Indholdsfortegnelse Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav for Indledning 4 2. Beskæftigelsesministerens mål for Opfølgning Indledning Prognosegrundlag Ministermål 1- Flere unge skal have en uddannelse Udfordringer Strategier og indsats Indsatsen Mål for flere unge i uddannelse Ministermål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Udfordringer Strategier og indsats Indsatser Mål for førtidspension Ministermål 3 Bekæmpelse af langtidsledighed Strategier og indsats Indsatser Mål for bekæmpelse af langtidsledighed Anden aktør Ministermål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Udfordringer Strategier og indsats Indsatsen Mål for virksomhedsrettet indsats Budget 41 Bilag 1 Faktaark om arbejdsmarkedet i Faxe Kommune 42 Tillæg nr.1 Mål og resultatkrav - Jobcenter Faxes målsætninger Tillæg nr. 2 LBR Faxes plan for særlig virksomhedsrettede initiativer 46 Tillæg nr. 3 Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed 47 3 af 48

4 4 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret udarbejder hvert år en plan, som indeholder de vigtigste indsatsområder for det kommende år. Formålet med planen er at sikre kontinuitet og sammenhæng mellem de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer, mål og prioriteringer. De udfordringer og prioriteringer, som indgår i planen, udspringer af: Faxe Kommunes vision på beskæftigelsesområdet om at gøre afstanden mellem arbejdssøgende og virksomheder så kort som muligt. Faxe Kommunes formulerede erhvervspolitik, som indeholder et mål for tiltrækning af nye virksomheder, tiltrækning af ny arbejdskraft, indsats for allerede eksisterende virksomheder og generel udvikling af arbejdsstyrkens kompetencer. Dialogdag d. 19. april 2012 mellem Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands vurdering af arbejdsmarkedet. Dette er 2. udkast til Beskæftigelselsesplan Planen indeholder forslag til indsats og strategier for beskæftigelsesindsatsen. Der er desuden vedlagt et faktaark om arbejdsmarkedet i Faxe Kommune i bilag 1. Beskæftigelsesplanen er blevet til i en proces, hvor de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Center for Beskæftigelse & Omsorg og Jobcenter Faxe i samarbejde med jobcenterets medarbejdere, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og kommunens Beskæftigelsesudvalg har udpeget udfordringerne for Faxe Kommune samt mulige indsatser og strategier for Center for Beskæftigelse & Omsorg,22. august af 48

5 5 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2013 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år de indsatsområder og mål, som jobcentrene skal udarbejde den kommende beskæftigelsesplan efter. For 2013 er der udmeldt følgende 4 ministermål: 1. mål: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på erhvervskompetencegivende uddannelse. 2. mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 3. mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 4. mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. To af målene vil blive opgjort efter en ny målemetode, som det endnu ikke er muligt at indhente data på. Det er derfor ikke muligt at genenmgå målene med afsæt i historisk talmateriale og derved give et billede af, hvordan den forventede udvikling vil være henimod december Det drejer særligt sig om mål 1, hvor målet vil blive målt i forhold til uddannelsesgraden, samt mål 2 hvor målet bliver opgjort efter en ny metode i forhold til tilgangen til førtidspension. I den nye metode opgøres antallet af nytilkendelser af førtidspension, uanset om personen kommer fra fleksjob eller ledighedsydelse. Dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt. Mål 3, der omhandler langtidsledighed, bliver opgjort som ledige, der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i 80 % af tiden det seneste år. Langtidsledige opgøres som helårsbruttoledige, det vil sige ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Der er på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets majprognose for 2013 udarbejdet en teknisk fremskrivning af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Den tekniske fremskrivning viser et fald i ledigheden på 5 % fra 2011 til 2013 i Faxe Kommune. De konkrete niveaumål for de 3 første mål har kommunen mulighed for at vente med at fastsætte det endelige mål for, 5 af 48

6 6 indtil beskæftigelsesplanen offentliggøres senest 31. januar Jobcenter Faxe har valgt at følge denne anbefaling, da der - som nævnt - ikke på nuværende tidspunkt er oplysninger tilgængelige, der kan give jobcenteret mulighed for at fremsætte realistiske mål for de enkelte ministermål. Den endelige plan vil derfor først blive fremlagt ultimo januar Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes at komme med en justering af prognosen for 2013 i december Målene vil derefter blive lagt endelig fast i januar Dette var også tilfældet med målene for 2012, hvor der skete en justering af målene i januar 2012 på baggrund af decemberprognosen for Det 4. mål har jobcenteret haft mulighed for selv at formulere. Der vil under dette blive fastsat 2 konkrete niveaumål for jobcenterets indsats i 2013, som indgår i denne udgave af planen. I det følgende kapitel 3 vil udfordringer omkring de opstillede beskæftigelsespolitiske mål blive fremlagt ud fra de data, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt (august 2012). Der vil i denne 2. udgave være fokus på jobcenterets strategier og indsatser i forhold til de udfordringer, som Faxe Kommune står overfor på nuværende tidspunkt. De 4 udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 vil i høj grad gribe ind i hinanden i forhold til udfordringer og indsatser både de borgerrettede og de virksomhedsrettede. Planen skal derfor ses som et samlet værktøj til bedst muligt at imødegå de udfordringer, som Faxe Kommune står overfor i den kommende tid særligt for året 2013, som denne plan vedrører. 2.1 Opfølgning I Faxe Kommune bliver Beskæftigelsesplanen brugt som et aktivt styringsredskab til at rette ekstra opmærksomhed på de udmeldte ministermål. Hver måned vil jobcenterets resultater i relation til de udmeldte indsatsområderne blive vurderet i forhold til de måltal, der er sat for ultimo Der vil ligeledes være en kvartalsvis opfølgning af udviklingen i ministermålene. Opfølgningerne vil senere danne baggrund for udarbejdelsen af Resultatrevisionen for af 48

7 7 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Indledning I det følgende vil ministermålene blive gennemgået i forhold til de væsentligste udfordringer, der præger Faxe Kommune. Eftersom det endnu ikke er muligt at fastsætte resultatmålene, vil den endelige plan være en tilrettet udgave af nærværende plan. I den endelige plan vil ministermålene tage afsæt i decemberprognosen, den historiske udvikling på hvert af de 3 første mål og en vurdering af situationen ud fra arbejdsmarkedssituationen i december Den endelige plan vil således først blive fremlagt, når resultatmålene er fastsat i januar Prognosegrundlag Resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2013 for Faxe Kommune vil tage udgangspunkt i de historiske baggrundsdata, som forventes at være tilgængelige i efteråret 2012 samt i Økonomi- og Indenrigsministeriets decemberprognose. Tabel 1: Bruttoledighed i hele landet, Østdanmark og Faxe marts 2011 til marts 2012, i pct. Hele landet Region Sjælland Faxe Marts ,7 7,1 7,5 April ,2 6,6 6,7 Maj ,4 6,5 Juni ,3 6,3 Juli ,5 5,7 5,8 August ,4 5,4 5,8 September ,7 5,7 6,1 Oktober ,8 5,9 6,2 November ,9 6 6,4 December ,2 6,6 Januar ,5 6,6 6,9 Februar ,7 7 7,4 Marts ,7 7 7,5 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland & Danmarks Statistik, opdateret maj 2012 NB! Ledighedsprocenten er udregnet i forhold til samtlige antal ledige ud af arbejdsstyrken ekskl. aktiverede. I tabel 1 er angivet bruttoledigheden for Faxe Kommune, Østdanmark og hele landet fra marts 2011 til marts Som set ses, har Faxes ledighed været stigende siden august 2011 og frem til marts Ledigheden på 7,5 % i Faxe Kommune er højere end i Østdanmark, hvor ledighedsprocenten i marts er på 7 % og ligeledes i forhold til hele landet, hvor ledigheden er 6,7 %. 7 af 48

8 8 3.3 Ministermål 1- Flere unge skal have en uddannelse Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ungemålet for 2013 er udelukkende målrettet mod at få flere unge i uddannelse. Resultatmålet for denne indsats omhandler således ikke - som i jobcenterets evne til at få unge ud af ledighed enten via job eller uddannelse, men kun via uddannelse. Opgørelsen af målet vil ske på baggrund af en ny metode, der beregner uddannelsesgraden i kommunen. Det vil sige, hvor meget de unge dagpenge- eller kontanthjælpsberørte under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret har været i uddannelse i året (år-til-dato) divideret med det samlede antal uger, hvor de unge har modtaget ydelse eller været i ordinær uddannelse i året (år-til-dato). Det er på nuværende tidspunkt pr. ultimo august 2012 ikke muligt at trække data, der kan vise den historiske udvikling i målet. I det følgende vil der derfor blive fokuseret på de tal, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt i forhold til uddannelsesniveauet i Faxe Kommune og de udfordringer, som Jobcenter Faxe står overfor på området. Definition 1 Definition af unge uden uddannelse Undersøgelsens fokus er ledige unge under 30 år uden uddannelse. I analysen arbejdes der med to uddannelsesafgrænsninger. Unge uden erhvervskompetencegivende opdeles således i to grupper: a) Unge ikke faglærte. Dvs. unge som har folkeskole, som højest fuldførte uddannelse. b) Unge ikke faglærte studenter. Dvs. unge som har gymnasial uddannelse, som højest fuldførte uddannelse. Gymnasial uddannelse omfatter almengymnasial, HTX, HHX eller HF. I analysen skelnes der mellem de to grupper. For mere præcis definition se sidst i notatet. Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Bilag for Faxe: Afgangsmønstre for unge uden uddannelse, oktober af 48

9 Udfordringer Faxe Kommune står over for store udfordringer i forhold til at få bragt flere unge ledige i uddannelse. Dels har Faxe Kommune generelt et lavt uddannelsesniveau, dels er der en høj ungeledighed. Det er problematikker, der gennem længere tid har udgjort en særlig udfordring for Faxe Kommune og der er derfor stor fokus på området. Figur 1 Unge under 30 år på overførselsindkomst ift. alle årige, Østdanmark, januar 2010 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Unge,uddannelse og ledighed i Østdanmark, april 2010 Som det ses af ovenstående figur, har Faxe Kommune en stor andel af unge på overførselsindkomst i forhold til de øvrige kommuner i Østdanmark. Niveauet for Østdanmark er i januar 2010 på 8 % mod Faxes ca. 11,5 % ud af den samlede antal af alle årige i kommunen. 9 af 48

10 10 Figur 2 Unge ydelsesmodtagere, andel af årige, fordelt på klyngen, februar 2012 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Statusnotat april 2012 for Faxe Kommune Sammenligner vi os med de øvrige kommuner i klyngen, er Faxe Kommune den kommune, der har den største andel af unge ydelsesmodtagere mellem år. Gennemsnittet for Østdanmark er på 7,6 %, hvorimod Faxe Kommunes andel er på 13, 5 % i februar Som det ses af figuren, er det a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i match 2, hvor udfordringen er størst. I forhold til uddannelse må det forventes, at den gruppe, der vil være den største udfordring at få videre i uddannelse, er de unge i match 2. Figur 3 Udviklingen i a-dagpenge og konthjælpsmodtagere under 30 år, Faxe Kommune Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Statusnotat april 2012 for Faxe Kommune tallene i () angiver udviklingen fra oktober 2010 til oktober af 48

11 11 Der har fra februar 2011 til februar 2012 været en procentvis stigning i antallet af unge i match 2 på 40, 2 %, hvilket hovedsagligt skyldes, at der er foretaget en revurdering af alle borgere i matchgruppe 3 mhp. en korrekt indplaceringen. Det er den helt unge gruppe af ydelsesmodtagere, der er overrepræsenteret i match 2 det vil sige aldersgruppen mellem 18 og 24 år. Figur 4 Udviklingen i antal a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, , Faxe Kommune A-dagpenge Kontanthjælp jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 Kilde: jobindsats.dk, opdateret maj 2012 Det overordnede billede af ungeledigheden i Faxe Kommune viser, at antallet af unge (ikke fuldtidspersoner) på kontanthjælp er højere end antallet af unge på a-dagpenge. Der ses dog væsentligt flere udsving i antallet af a-dagpengemodtagere fra 2008 frem til marts 2012, hvilket skyldes det ofte er denne målgruppe, der bliver påvirket af de sæsonmæssige udsving i kommunen. Som det ses af figuren sker der et fald i ledigheden omkring sommerperioden og en stigning igen i løbet af efteråret og vinteren. 11 af 48

12 12 Figur 5 Udviklingen i a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, fordelt på køn, A-dagpenge Kvinder A-dagpenge Mænd Kontanthjælp Kvinder Kontanthjælp Mænd jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 Kilde: jobindsats.dk, opdateret maj 2012 Ser vi nærmere på fordelingen af unge ledige a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere fordelt på køn og ydelsesgruppe, kan det illustreres som ovenstående figur. Vi kan her se, at det særligt er den mandlige del af a-dagpengemodtagerne, der er påvirket af de føromtalte sæsonudsving i Faxe Kommune. Dette kan skyldes de førnævnte sæsonudsving, hvor det særligt er bygge- og anlægsfagene, der er blevet ramt. Udfordringer for ministermål 1 for Faxe Kommune: - et lavt uddannelsesniveau i kommunen - en høj ungeledighed - en stor andel af unge i match 2 - sæsonudsving i forhold til ledighed særligt blandt mandlige a-dagpengemodtagere - frafald på uddannelserne 12 af 48

13 Strategier og indsats Den overordnede strategi i forhold til dette mål vil tage afsæt i den del af Faxe Kommunes formulerede Ungepolitik, som omhandler uddannelse: At antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, viser en stigende tendens. Baggrunden for ungepolitikken er, at Faxe Kommune har ekstra opmærksomhed på netop gruppen af unge, der har vanskeligt ved at gennemføre en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse samt at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobcenter Faxes strategi for målet i sammenhæng med denne politik er at få flest muligt unge videre i uddannelse. Indsatsen vil være rettet mod at få flere unge ledige til at træffe et motiveret valg omkring uddannelse, således at den unge er bedst muligt motiveret for at starte i uddannelse og dermed mindske risikoen for senere frafald. En del af indsatsen vil derfor være rettet mod at få unge ledige afklaret omkring deres uddannelses ønsker. Faxe Kommune har derfor gennem længere tid rettet fokus på dette område. Blandt andet har kommunen i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner startet et ungdomsuddannnelsescampus, der skal medvirke til at få flere unge i uddannelse i Faxe Kommune. Campus Haslev er startet op i august 2012 og flere uddannelser følger efter i Indsatsen Som nævnt under udfordringerne har Faxe Kommune en udfordring omkring uddannelsesniveauet. En del af indsatsen i 2012 har derfor været at få en større viden omkring, hvordan unge ledige uden uddannelse ser deres udfordringer for at komme i uddannelse. Jobcenter Faxe har derfor i forbindelse med et projekt støttet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland fået udarbejdet en rapport 1. Rapporten omhandler unge ledige uden uddannelse i Faxe Kommune og er udarbejdet af Center for Ungdomsforskning på Danmarks Pædagogiske Universitet. Formålet med rapporten er, at den skal medvirke til en mere målrettet indsats overfor målgruppen. Der er i rapporten opstillet en række udfordringer set ud fra de unges synsvinkel i forhold til at komme videre i uddannelse. Generelt må det nævnes, at der er flere årsager til, at nogle unge ikke er i uddannelse, som jobcenteret er nødsaget til at forholde sig til både i forhold til det tværgående samarbejde i kommunen, samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, efterspørgsel efter et ungeværested i kommunen og jobcenteret. Der er desuden fokus på differentierede forløb i aktiveringen gennem jobcenteret, således at den unge bedst muligt kan blive afklaret i deres valg af uddannelse. For unge mellem 18 og 30 år uden 1 Center for Ungdomsforskning v. Danmarks Pædagogiske Universitet: Hvem er de unge ledige?(2012) 13 af 48

14 14 erhvervskompetencegivende uddannelse påtænkes det at anvende et antal relevante leverandører til målrettede projekter for matchgruppe 1. Tilbuddene har været i udbud i maj 2012 og det er endnu ikke afklaret hvilke tilbud, man ønsker at indgå samarbejde med. Udbuddet er udformet på baggrund af de anbefalinger, der fremgår af den omtalte rapport fra Center for Ungdomsforskning. Hovedformålet med disse forløb vil være at understøtte de unge i deres afklaring af uddannelsesvalg. Jobcenteret finder det samtidig væsentligt at have et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og relevante uddannelsesinstitutionerne for at få flere unge i uddannelse og ligeledes få dem fastholdt. Jobcenter Faxe har foreløbigt formuleret følgende indsatser ift. at få flere unge i uddannelse i Endnu tættere samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning, der har vejledere siddende i jobcenteret. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på Campus Haslev om fastholdelse af unge i uddannelse. Øget samarbejde mellem kommunens øvrige fagcentre, som forebyggelse af manglende uddannelse. Fokus på at få de unge afklaret i deres uddannelsesvalg for derved at mindske frafaldet. Virksomhedsorienteret indsats med henblik på uddannelse. Fokus på andre barrierer end ledighed for at komme i uddannelse særligt projekter med fokus på angstproblematikker. Fortsat brug af løntilskud til nyuddannede unge for at opnå arbejdsmarkedserfaring. Tættere samarbejde mellem jobkonsulenter og uddannelsesinstitutionerne ifm. fremskaffelse af praktikpladser. Mentorstøtte i forbindelse med forberedende undervisning og brobygning til uddannelsesinstitutionerne f.eks. i forbindelse med Læringseksperimentariet : Højere brug af EGU Fortsat stor fokus på VLV-test og tilbud om FVU-undevisning Derudover forventer Jobcenter Faxe at iværksætte en række projekter i løbet af 2012 og 2013, der skal medvirke til at få flere unge i uddannelse. Der vil blandt andet være rettet fokus på at få flere unge i matchgruppe 2 bragt videre mod uddannelse. 14 af 48

15 Mål for flere unge i uddannelse Der vil i forbindelse med målet blive benyttet en ny opgørelsesmetode. Der er på nuværende tidspunkt (august 2012) ikke tilgængeligt data for målet. Der er derfor ikke opstillet noget mål for indsatsen på dette ministermål i henhold til tidsplanen og skabelonen for Beskæftigelsesplan Resultatmålene for indsatsen vil derfor først blive indarbejdet i Beskæftigelsesplanen for 2013 i forbindelse med offentliggørelsen af planen i januar Faxe Kommune vil på baggrund af decemberprognosen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet opstille et ambitiøst men realistisk mål for indsatsen i Det konkrete niveaumål skal formuleres, som følger, når det endelige resultatmål er fastlagt: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på X pct, svt. en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december Mål 1 Uddannelsesgrad Udgangspunkt december 2011 Endnu ikke tilgængeligt i jobindsats Status december 2012 Måltal december 2013 Fastsættes i januar af 48

16 Ministermål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejds-markedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Dette andet ministermål og indsatsområde har til formål at begrænse tilgangen af personer til førtidspension. Ministermålet retter fokus mod de borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet og som har sammesatte problemer i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen Udfordringer Faxe Kommune er præget af et stabilt antal borgere på førtidspension og på permanent offentlig forsørgelse i øvrigt. Det er dog væsentligt at begrænse tilgangen mest muligt, således at der ikke sker en stigning i området. Figur 6: Andel af personer på permanent offentlig forsørgelse, februar 2012 Kilde: Resultater af beskæftigelsesindsatsen, 2. status Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 16 af 48

17 17 Andelen af personer på permanent offentlig forsørgelse i Faxe Kommune er 1 procentpoint højere end i Østdanmark. Det er især andelen af fleksjobbere og personer på ledighedsydelse, der trækker andelen op i Faxe Kommune. I forhold til den sammenlignelige klynge, klarer Faxe Kommune sig bedre end gennemsnittet, der er på 10 % mod Faxe Kommunes andel på 8,3 % af befolkningen. De 8,3 % er fordelt med en andel på 6,1 % på førtidspension og 2,3 % i fleksjob og på ledighedsydelse. Ministermålet har fokus på tilgangen til førtidspension, men der vil i den nye målemetode være muligt at se flowet fra ledighedsydelse og fleksjob til førtidspension. I det følgende vil det kun være eksisterende data omkring tilgangen, som vil blive fremlagt. Figur 7: Udviklingen i tilgangen til førtidspension fra januar 2008 til marts jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 Kilde: jobindsats.dk, opdateret maj 2012 Det højeste målte niveau for tilgangen til førtidspension er på 99 sager i januar Derefter falder den markant i 2009 til et niveau omkring 60 i december Der sker igen et fald i tilgangen i løbet af 2011, hvor antallet er en tilgang på 50 om måneden. Det laveste niveau ses i oktober og december 2011, hvor der i begge måneder er en tilgang på 40 personer. Der sker derefter en svag stigning til 50 tilkendelser i marts af 48

18 18 Figur 8: Udviklingen i tilgangen til førtidspension fra januar 2008 til marts 2012, fordelt på køn Kvinder Mænd jan-08 mar-08 Kilde: jobindsats.dk opdateret maj 2012 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 Hvis vi går et skridt videre og ser på tilgangen fordelt på køn var der i 2008 flere kvinder end mænd, der fik tilkendt førtidspension. I løbet af 2010 og 2011 har dette ændret sig til, at mænd og kvinder står for en næsten den samme andel. Overordnet må det siges, at niveauet generelt har været stabilt det seneste år i Faxe Kommune. Definition 2 Jobindsats' definition: Tilgang til førtidspension Tilgang til førtidspension i de valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. En tilgang til førtidspension indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. 18 af 48

19 19 Figur 9 Tilkendelser pr indbyggere i alderen år Kilde: Ankestyrelsen, Førtidspensioner, årsstatistik 2010 Sammenligner vi os med de øvrige kommunernes tilkendelser af førtidspension, kan det illustreres som ovenstående kort fra Ankestyrelsen. Her ses det, at Faxe Kommune er blandt de kommuner, der tilkender færrest førtidspensioner i af 48

20 20 Figur 10 Tilgangen i førtidspension, fordelt på alder, marts år år år år år år år år år år Kilde: jobindsats.dk, opdateret maj 2012 Går vi et skridt videre og ser på aldersfordelingen i forhold til tilgangen, er det hovedsagligt aldersgrupperne over 50 år, der tilgår førtidspension i Faxe Kommune. Der er meget få personer under 40 år, der tilgår en førtidspension. Som det ses af figuren, er der et udsving på aldersgruppen år, hvilket hovedsagligt skyldes, at der vil være unge, der ikke fysisk og/eller psykisk er i stand til at varetage en jobfunktion, og derfor bliver tildelt en førtidspension, når de bliver 18 år. Udfordringer for ministermål 2 for Faxe Kommune: - aldersgruppen mellem 50 og 59 år - fastholdelse af den i forvejen forholdsvis lave tilgang til førtidspension 20 af 48

21 Strategier og indsats Faxe Kommune har i 2011 vedtaget en inkluderende beskæftigelsespolitik, som retter sig mod de svageste borgere på beskæftigelsesomådet og de mest velfungerende på det voksenspecialiserede område. Politikken skal danne grobund for meningsfuld og udviklende beskæftigelse for målgruppens borgere. Denne politik vil fremover danne ramme for initiativer, der er til gavn for borgeren og bedst muligt kan hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage på rette fod. Politikkens vision er at udbrede troen på, at alle kan bidrage til fællesskab, udvikling og fremtidssikring af arbejdsstyrken i Faxe Kommune. I Faxe Kommune lægges der derfor vægt på, at alle kan noget og at det en vigtig værdi for borgeren at være en del af det fællesskab, der er på en arbejdsplads Indsatser Jobcenter Faxe har gennem længere tid haft fokus på at mindske tilgangen til førtidspension. Det kan også ses af det fremlagte talmateriale. Den højeste tilgang i forhold til eksisterende data er en tilgang på 99 i januar 2009 i december 2011 er antallet på 40. For at holde antallet af nytilkendelser nede, vil en del af indsatsen være at rette særlig fokus på: borgere med langvarige sygedagpengeforløb, borgere på ledighedsydelse og i fleksjob, kontanthjælpsmodtagere i match 3. Faxe Kommune har i 2012 fået udarbejdet en rapport omkring borgere i match 3 af et eksternt konsulentfirma. Rapporten indeholder en gennemgang af ca. 100 borgere i match 3 i Faxe Kommune og deres muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Rapporten vil blive brugt i forhold til den videre indsats med netop denne målgruppe. Der vil derfor løbende blive iværksat tiltag i forhold til indsatsen på området. Der vil blandt andet blive benyttet følgende indsatser i 2013: Revalidering vil fortsat blive benyttet til at få gjort flere arbejdsmarkedsparate samt til sygemeldte. Fokus på borgere i match 3. Der vil fortsat være et tæt samarbejde mellem sagsbehandlere og sygedagpengeteamet. Der vil blive rettet særlig fokus på borgere med psykiske lidelser. Der er fokus på en differentieret indsats i forhold til den enkelte borger, der er i risiko for førtidspension. En helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til borgere på kanten af arbejdsmarkedet på tværs af de forskellige sektorer og fagcentre i kommunen. 21 af 48

22 22 På baggrund af den lave tilgang til førtidspension, vil Faxe Kommune have ekstra fokus på svage borgere i de øvrige ydelsesgrupper, således at disse borgere bedst muligt hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Der vil desuden blive udarbejdet nye tiltag, såfremt dette er nødvendigt for indsatsen i forbindelse med den kommende reform af førtidspensionsområdet Mål for førtidspension Der vil i forbindelse med målet blive benyttet en ny opgørelsesmetode. Der er på nuværende tidspunkt (august 2012) ikke tilgængeligt data for målet. Der er derfor ikke opstillet noget mål for indsatsen på dette ministermål i henhold til tidsplanen og skabelonen for Beskæftigelsesplan Resultatmålene for indsatsen vil derfor først blive indarbejdet i Beskæftigelsesplanen for 2013 i forbindelse med offentliggørelsen af planen i januar Faxe Kommune forventer dog, at det stabile niveau for tilgangen fortsætter i 2013 og vil på den baggrund opstille et ambitiøst men realistisk mål for indsatsen i Det konkrete niveaumål skal formuleres, som følger, når det endelige resultatmål er fastlagt: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på X pct. fra december 2011 til december Mål 2 Tilgang førtidspension Udgangspunkt december 2011 Endnu ikke tilgængeligt i jobindsats Status december 2012 Måltal december 2013 Fastsættes i januar af 48

23 Ministermål 3 Bekæmpelse af langtidsledighed Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Definition af langtidsledighed Langtidsledige opgøres som ledige, der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i 80 pct. af tiden det seneste år. Langtidsledige opgøres som helårsbruttoledige, det vil sige ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Kilde: Beskæftigelsesministeriet, Konjunktur og arbejdsmarked uge 51(2009). Længere tids fravær fra arbejdsmarkedet er med til at vanskeliggøre borgernes mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen bl.a., fordi de faglige kompetencer forældes og det sociale netværk ofte bliver mindre i forbindelse med langtidsledighed. For arbejdsmarkedet betyder det, at når der igen bliver brug for mere arbejdskraft, risikerer man at miste en gruppe af arbejdsstyrken, hvis man ikke formår at hjælpe borgerne væk fra langtidsledighed og tilbage på arbejdsmarkedet. Langtidsledigheden har dermed både konsekvenser menneskeligt og samfundsmæssigt. Målets hensigt er derfor at begrænse antallet af borgere i arbejdskraftreserven mest muligt og dermed begrænse antallet af langtidsledige. Figur 11 Udviklingen i langtidsledigheden (brutto) fra januar 2008 til marts jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 Kilde: jobindsats.dk langtidsledighed - opdateret maj af 48

24 24 Der har i Faxe Kommune været en stigende andel af langtidsledige i forhold til antallet af bruttoledige fra januar 2010 frem til efteråret Fra oktober 2010 og til januar 2011 sker der et fald i langtidsledigheden. Fra februar 2011 er langtidsledigheden igen stigende i Faxe Kommune. Figur 12 Antal langtidsledige i Østdanmark, januar 2012 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Analyse af langtidsledighed i Østdanmark, marts 2012 Ovenstående kort over Østdanmark viser, at Faxe Kommune er placeret i midtergruppen i forhold til andelen af langtidsledighed. Der er dog ikke mere end 0,1 procentpoint fra, at 24 af 48

25 25 Faxe Kommune er placeret i et højere interval. Set i forhold til omegnskommunerne har langtidsledigheden bidt sig mere fast i Faxe Kommune end i de omkringliggende kommuner hvis der ses bort fra Køge og Lolland Kommuner, der begge hårdt ramt. Den høje andel af langtidsledighed kan skyldes erhvervsstrukturen i kommunen, der er præget af meget konjunktur følsomme brancher, som bygge- og anlæg samt at mange af virksomhederne i Faxe Kommune er forholdsvist små. Faxe Kommune har derfor en ekstra udfordring i forhold til omegnskommunerne med at bekæmpe langtidsledigheden. Figur 13 Langtidsledighed fordelt på ydelsesgrupper, januar Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp (jobklar) jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 Kilde: jobindsats.dk, opdateret maj 2012 Ser vi på udviklingen i langtidsledigheden fordelt på a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er niveauet af langtidsledige på a-dagpenge langt højere end antallet af kontanthjælpsmodtagere. Dette kan skyldes, at kontanthjælp ikke i samme grad som a-dagpenge er en fast ydelse. Der er derfor ikke så mange kontanthjælpsmodtagere, der når at blive registret som langtidsledige, som a-dagpengemodtagere. Niveauet er derfor også forholdsvist stabilt. Antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere har derimod været stærkt stigende siden sommeren slutningen af 2009 og frem til marts 2012, hvilket må ses som en afledt effekt af konjunkturomsvinget i 2008/ Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Statusnotat 2. kvartal 2012, Jobcenter Faxe 25 af 48

26 26 Figur 14 Udviklingen i antallet af langtidsledig fordelt på køn jan 2007 til marts Køn i alt Kvinder Mænd Kilde: jobindsats.dk langtidsledighed opdateret maj 2012 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 Den stigende udvikling i andelen af langtidsledige har særlig ramt mændene. For kvinderne er niveauet stabilt omkring 25 % af bruttoledige, der er langtidsledige. Denne tendens har vist sig siden juli 2010 og frem til de seneste tilgængelige tal fra april Mændene har derimod været på et lavere niveau end kvinderne, når det gælder langtidsledighed. Det er først i 2. halvår af 2010, at der er en større andel af ledige mænd, der er langtidsledige end kvinder. Stigningen fortsætter til efteråret 2010, hvor andelen falder til samme andel som kvinderne. For mændene ses der i februar 2011 en stigning i andelen af langtidsledige frem mod foråret I april 2011 er andelen af langtidsledige på 30 % ud af de bruttoledige for mændenes vedkomne. 26 af 48

27 27 Figur 15 Langtidsledighed fordelt på alder i marts 2012, Faxe Kommune 7% 0% 5% 10% 18% 14% 13% 7% 11% år år år år år år år år år år 65+ år 15% Kilde: jobindsats.dk, opdateret maj 2012 Går vi et skridt videre og ser på langtidsledigheden fordelt på alder i marts 2012, tilgår den største andel de 55 til 59 årige samt de 45 til 49 årige. Aldersgruppen fra år står for 39 % af langtidsledigheden i Faxe Kommune. Der er derfor en særlig udfordring i at få både den ældre gruppe af langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet. Risikoen for den ældre gruppe er, at det ikke lykkes at komme tilbage i arbejde, men at flere overgår til permanent offentlig forsørgelse eller efterløn. Derved mistes der væsentlig viden og for borgeren bliver det en al for tidlig afslutning på arbejdslivet. Den yngre gruppe af langtidsledige mellem 16 og 29 år står for 15 % af de langtidsledige. For denne gruppe er problematikken, at borgerne ikke er nået at komme rigtig i gang med arbejdslivet, før de bliver sat på sidelinjen og ud fra et arbejdsmarkedspolitisk synspunkt risikerer man at miste fremtidige ressourcer til arbejdsmarkedet. 27 af 48

28 28 Figur 16 Udviklingen i klyngen i andelen af langtidsledige ift. bruttoledige 40 Faxe Køge Lemvig Næstved Thisted Varde Vejen Procent jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 Kilde: jobindsats.dk opdateret maj 2012 I ovenstående figur sammenlignes jobcenteret med andre jobcentre med samme rammevilkår også kaldet klyngen. Faxe Kommunes klynge består af Køge, Lemvig, Næstved, Thisted, Varde og Vejen. Udviklingen angiver andelen af langtidsledige i forhold til andelen af bruttoledige fra januar 2009 til marts Som det ses er langtidsledigheden stigende i 6 af de 7 kommuner, der indgår i klyngen. Det er kun Køge, der oplever et mindre fald til gengæld er deres niveau relativt højt med en andel på 33 % af de bruttoledige, der er langtidsledige i marts Faxe Kommunes er steget til nær det samme som Køge i marts 2012 med en andel af langtidsledige på 32,7 % ud af de bruttoledige. Faxe Kommune er dermed den kommune i klyngen, der er 2. dårligste placeret i forhold til langtidsledighed. 28 af 48

29 29 Figur 17 Andelen af langtidsledige fordelt på klyngens kommuner - marts Procent Faxe Køge Lemvig Næstved Thisted Varde Vejen Kilde: jobindsats.dk, opdateret maj 2012 Ser vi på, hvordan langtidsledigheden fordeler sig i klyngerne i marts 2012, ser billedet ud som ovenstående. Varde er den kommune, der klarer sig bedst med en langtidsledighed på knap 20 % ud af de bruttoledige. Ud fra det billede, der tegner sig i forhold til andelen af langtidsledige på 32,7 % af de bruttoledige, må det siges, at Faxe Kommune står overfor en udfordring med at bekæmpe langtidsledigheden i 2012 og som udviklingen ser ud i maj 2012 ind i af 48

30 30 Figur 18 Andelen af langtidsledige ift. bruttoledige, klyngen, marts Faxe Køge Lemvig Næstved Thisted Varde Vejen Procent år år år år år år år år år år 65+ år Kilde: jobindsats.dk, opdateret maj 2012 Som det ses af ovenstående figur har Faxe Kommune en høj andel af langtidsledige. Særligt i forhold til de yngre under 30 år, har Faxe Kommune en større udfordring end de øvrige kommuner i klyngen. I Køge, som har det højeste niveau overordnet i klyngen, er det særligt aldersgrupperne over 30 år, der udgør den største udfordring. Faxe Kommune er ligeledes udfordret i forhold til langtidsledigheden for de over 30 årige. Særligt for de 60+. Risikoen for at denne gruppe er borgere ikke kommer tilbage på arbejdsmarkedet, men overgår til efterløn må forventes at være høj. Udfordringer for ministermål for Faxe Kommune: - stigende langtidsledighed særligt for a-dagpengemodtagere - højere risiko for langtidsledighed for borgere over 50 år - den yngre gruppe under 30 år, der har risiko for ikke at komme ind på arbejdsmarkedet - stigende langtidsledighed for kvinder - høj langtidsledighed i Faxe Kommune i forhold til kommuner med samme ramme vilkår 30 af 48

31 Strategier og indsats Jobcenterets strategi overfor langtidsledighed er overordnet set at forkorte afstanden mellem borgeren og virksomheden mest muligt. Det er derfor væsentligt for jobcenteret at have fokus på virksomhedernes jobåbninger og opkvalificering af særligt de langtidsledige i arbejdsstyrken. Faxe Kommune har, som det kan ses af det ovenstående, store udfordringer i forhold til bekæmpelse af langtidsledighed. Det er derfor væsentligt for jobcenteret at have særlig fokus på dette område i forbindelse med planlægningen af indsatsen for Jobcenter Faxe vil derfor have ekstra opmærksomhed på hvilke indsatser, der ser ud til at få flest mulige langtidsledige i selvforsørgelse. Jobcenteret erkender dog, at det vil være en langvarig proces. En del af strategien vil derfor være at have en højere grad af opmærksomhed rettet mod effekten af aktiveringstilbuddene. I den forbindelse har jobcenteret indkøbt et effektevalueringssystem fra Rambøll, der benyttes af flere andre jobcentre i beskæftigelsesregionen. Systemet kan måle effekten af de enkelte forløb og tilbud i forhold til borgerens selvforsørgelse. Systemet er implementeret i driften fra 1. maj Indsatser Jobcenteret vil i 2013 fortsat have fokus på at afholde 1. samtale, så hurtigt som muligt både for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Det er væsentligt, at borgerne kommer så hurtigt i gang som muligt. Der vil derfor være fokus på en virksomhedsrettet indsats i form af løntilskud og/eller virksomhedspraktik, der kan bringe den langtidsledige tættere på en arbejdsmæssig hverdag samtidig med, at borgeren fastholder eller opkvalificere sine faglige kompetencer. Jobcenteret vil ligeledes være ekstra opmærksomme på de udfaldstruede a- dagpengemodtagere, således at disse borgere kommer tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst. Jobcenter Faxe har foreløbigt planlagt følgende indsatser i forhold til at bekæmpe langtidsledigheden: Jobcenter Faxe vil fortsat have fokus på, at alle ny-ledige a-dagpengemodtagere kommer hurtigt til 1. samtale. 1. samtale for kontanthjælpsmodtagere afholdes ved borgerens første henvendelse Der vil blive tilbudt jobsøgningskursus til alle ved 1. henvendelse og pålagt gennemførelse efter senest 3 måneders ledighed. Virksomhedsrettet indsats i form af løntilskud og/eller virksomhedspraktik. For de yngre langtidsledige vil der være særligt fokus på at få de unge under 30 år i gang med en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Der vil ske straksaktivering af kontanthjælpsmodtagere Der vil efter 9 måneders ledighed blive tilbudt et forløb med fokus på brancheskift 31 af 48

32 32 VEU og realkompetence af relevante borgere på Campus Haslev. Fra ufaglært til faglært. Fokus på opkvalificering og omskoling til andre områder, hvor der i fremtiden vil være mangel på arbejdskraft både for kontanthjælpsmodtagere og a- dagpengemodtagere. Øget samarbejde mellem konsulenter på a-dagpenge og sygedagpenge, for hurtig opfølgning på eventuelle sygemeldinger Mål for bekæmpelse af langtidsledighed Der er ikke opstillet noget mål for indsatsen på dette ministermål i henhold til tidsplanen og skabelonen for Beskæftigelsesplan Resultatmålene for indsatsen vil derfor først blive indarbejdet i Beskæftigelsesplanen for 2013 i forbindelse med offentliggørelsen af planen i januar Faxe Kommune vil på baggrund af den de kommende prognoser fra Økonomiog Indenrigsministeriet opstille et ambitiøst men realistisk mål for indsatsen i Det konkrete niveaumål skal formuleres, som følger, når det endelige resultatmål er fastlagt: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til X personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på X pct. fra december 2011 til december Mål 3 Antal langtidsledige Udgangspunkt december 2011 Endnu ikke tilgængeligt i jobindsats Status december 2012 Måltal december 2013 Fastsættes i januar Anden aktør Der vil blive anvendt anden aktør, hvor det vurderes relevant for borgeren. Jobcenteret har på nuværende tidspunkt aftaler omkring forløb vedrørende: årige med erhvervskompetencegivende uddannelse årige med erhvervskompetencegivende uddannelse 32 af 48

33 Ministermål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Ministermål 4 omhandler en styrkelse af kontakten mellem de lokale virksomheder og jobcenteret. Gennem dette mål skal jobcenteret sikre det rette match mellem virksomheder og ledige. Målet har fokus på, at jobcentrene skal levere en professionel service og opleve, at jobcenterets henvendelser er koordinerede. Den virksomhedsrettede indsats i forhold til de øvrige ministermål vil hænge tæt sammen med mål 4, og den virksomhedsrettede indsats vil derfor indgå i dette mål Udfordringer En af Faxe Kommunes helt store udfordringer i forhold til dette mål er den eksisterende erhvervsstruktur for området. Business Faxe, der understøtter erhvervslivet i Faxe Kommune har defineret strukturen som følger: Definition 3 Erhvervslivet i Faxe Kommune Kilde: Faxe Erhvervsråd: Erhvervslivet i Faxe, faktapublikation, september 2006 Faxe Kommunes erhvervsstruktur er præget af mange mindre virksomheder med 1-4 ansatte. Størstedelen af arbejdspladserne i kommunen er indenfor industri, handel & transport og den offentlige sektor. 33 af 48

34 34 Der er ligeledes en stor andel, der er beskæftigede indenfor bygge- og anlæg. Disse brancher har i beskæftigelsesregionen været præget af en nedgang siden 2008, hvilket også har smittet af på ledigheden i Faxe Kommune. Blandt andet er der en relativ høj ledighed a- kasserne indenfor bygge-og anlæg. Dertil kommer at netop bygge- og anlægsbranchen er præget af sæsonledighed, hvilket tydeligt ses i form af en stigning i ledigheden henover vintermånederne. Tabel 2 Oversigt over andelen af ledige fordelt på a-kasser i marts 2011 og marts 2012, Faxe Kommune Marts 2011 Marts 2012 I alt 7,7 7,7 Akademikere (AAK) 4,5 3,9 Business 8,3 7,2 Byggefagenes a-kasse 22,1 18,8 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 3,5 6,6 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 1,7 2,2 Det Faglige Hus A-kasse 9,3 7,8 El-faget 6,5 5,2 Fag og Arbejde (FOA) 6,3 7,6 Faglig Fælles a-kasse (3F) (3F fra inkl. TIB) 15 13,7 Frie Funktionærer (FFA) 2,6 5,2 Funktionærer og Servicefag 4,4 6 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 3,8 3,9 Fødevareforbundet (NNF) 11,4 9,6 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 6,2 7,3 Ingeniører (IAK) 3,2 1,7 Journalistik, Kommunikation og Sprog 7,9 5,6 Kristelig a-kasse 11,7 11 Ledere 4 3,3 Lærere (DLF-A) 2,1 4,7 Magistre (MA) 8,5 11,1 Metalarbejdere 7,8 7,4 Min akasse 4,7 4 Selvstændige (DANA) 2,7 3,9 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 3,7 5,5 Socialpædagoger (SLA) 4,4 5,6 Teknikere 10 6,7 Økonomer (CA) 8,8 5,4 Kilde: Statistikbanken, AUP03 Tabellen angiver ledigheden fordelt på a-kasseniveau i marts 2011 og marts Det kan ses, at der har været en nedgang i andelen af ledige i Byggefagenes a-kasse, men at ledigheden stadig er høj for denne faggruppe. De grupper, hvor der er set en stigning, omhandler funktionærer og offentlige ansatte f.eks. skolelærere. Der kan indenfor disse område være en særlig udfordring i forhold til at finde et arbejde indenfor samme branche. 34 af 48

35 35 Figur 19 Udvikling i beskæftigelsen (lønmodtagere) i Faxe, jan mar Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ramme vilkår, Faxe Kommune, maj 2012 Som det ses af udviklingen i beskæftigelsen i Faxe Kommune, har der været en faldende tendens siden 2008 med udsving, der relaterer til de sæsonudsving, der er velkendt for Faxe Kommune. Figur 20 Kommuner i Østdanmark indplaceret efter udvikling i beskæftigelsen fra marts 2011 til marts 2012 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2012, maj 2012 Ovenstående figur viser udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen fra marts 2011 til marts Både København og Hvidovre kommuner har som de eneste i Beskæftigelsesregion 35 af 48

36 36 Hovedstaden & Sjælland oplevet en stigning i beskæftigelsen. Faxe Kommune har en negativ udvikling i beskæftigelsen, hvilket giver udfordringer i forhold til at finde jobåbninger for de ledige, samtidig med at ledigheden er stigende. De kommuner, der oplever en stigning i beskæftigelsen, er alle placeret i Region Hovedstaden. En anden udfordring for Faxe Kommune er mobiliteten for nogle borgere fra den ene del af kommune til den anden. Dette giver til tider udfordringer i forhold til at matche borger og virksomhed. Faxe Kommune er meget opmærksom på denne problematik. Figur 21 Udpendling og indpendling som andel af befolkningen (16-64 år), opgjort på kommuner i 2011 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2012, maj 2012 Ud over, at mobiliteten kan være et problem for nogle borgere, er en anden udfordring pendlingsmønstret i kommunen. Der er en forholdsvis stor andel, der både ind- og udpendler af kommunen for at arbejde. Faxe Kommune er på samme niveau som Frederikssund, Sorø, Gribskov, Roskilde og Køge, hvad angår udpendlingen af kommunen. Samtidig er der i Faxe en lavere grad af indpendling, der svare til niveauet for de sydlige kommuner i Beskæftigelsesregionen. Dette giver jobcenteret nogle udfordringer i forhold til at matche virksomhedernes ønsker i forhold til faglige kompetencer i arbejdsstyrken. Samarbejdet med 36 af 48

37 37 de lokale virksomheder er i høj grad i fokus i jobcenteret og jobcenteret har derfor fået bevilliget midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd til at opstarte et projekt omkring partnerskabsaftaler. Det overordnede formål med partnerskabsaftalerne er at medvirke til at formalisere samarbejdet med de lokale virksomheder og dermed kunne yde en endnu bedre og mere koordineret service til virksomhederne. Projektet er opstartet i april 2012 og arbejdet med partnerskabsaftaler fortsætter ind i Det forventes, at der er 40 partnerskabsaftaler i december Figur 22 Andel af arbejdssteder i kommunerne i Jobcenternetværk 6, Østdanmark og hele landet med mindst 2 ansatte og med mindst én borger i løntilskud og/eller virksomhedspraktik, januar 2011 og januar 2012, A-dagpengemodtagere Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Virksomhedsrettede indsats, kvartalsoverblik, maj 2012 Ser vi på andelen af arbejdssteder i Faxe Kommune med mindst 2 ansatte og mindst én borger i løntilskud og/eller virksomhedspraktik, klarer Faxe Kommune sig godt sammenlignet med de øvrige jobcentre i netværksklyngen. Der ses dog en mindre nedgang fra januar 2011 til januar 2012 på 1 procentpoint. Ringsted, der har et ligeså højt niveau i januar 2011 som Faxe, har en markant større nedgang fra 2011 til Det er væsentligt for jobcenteret fortsat at have fokus på den virksomhedsrettede indsats i forhold til at få flere borgere i løntilskud og/eller virksomhedspraktik. Det bliver en af udfordringer for 2013 at holde det høje niveau i forhold til a-dagpengemodtagere. Jobcenteret vælger derfor at have dette som et af de konkrete mål for af 48

38 38 Figur 23 Andel af arbejdssteder i kommunerne i Jobcenternetværk 6, Østdanmark og hele landet med mindst 2 ansatte og med mindst én borger i løntilskud og/eller virksomhedspraktik, januar 2011 og januar 2012, kontanthjælpsmodtagere Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Virksomhedsrettede indsats, kvartalsoverblik, maj 2012 I forhold til kontanhjælpsmodtagernes er andelen af virksomheder med mindst 2 ansatte med minimum en borger i løntilskud og/eller virksomhedspraktik ligeledes det højeste niveau i netværksklyngen i januar 2011 og I modsætning til ved a-dagpengemodtagerne ses der her en stigning i andelen af arbejdspladser med et virksomhedsrettet tilbud til denne målgruppe. Det er dog vigtigt fortsat at have fokus denne virksomhedsrettede indsats. Jobcenteret vælger derfor at have dette som et af de konkrete mål for Udfordringer for ministermål 4 for Faxe Kommune: - landkommune store mobilitets krav til arbejdsstyrken - struktur og sæsonpræget ledighed - næsten 55 % er udpendlere - vanskeligt at matche virksomhedernes ønsker med arbejdsstyrken Strategier og indsats Jobcenter Faxes strategi i forhold til den virksomhedsrettede kontakt er at være offensiv i kontakten med virksomhederne, således at både den borgerrettede indsats samt virksomhedernes behov for arbejdskraft understøttes bedst muligt. Jobcenteret vil også i af 48

39 39 have fokus på at være serviceminded og agere professionelt, når virksomhederne henvender sig og vil samtidig være opsøgende for at nå ud til alle virksomheder i kommunen. For at sikre det bedst mulige samarbejde med virksomhederne har Jobcenter Faxe et fast team af virksomheds- og jobkonsulenter ansat Indsatsen Jobcenter Faxes virksomheds- og jobkonsulenter står for den del af indsatsen, der er målrettet virksomhederne. I forhold til den virksomhedsrettede indsats har jobcenteret lagt vægt på at kunne servicere virksomhederne bedst muligt til gavn for både virksomhederne og borgerne. Den foreløbige formulerede indsats vil være: en koordineret indsats med nabojobcentrene. Tættere samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner, for i fællesskab at få gennemført den mest hensigtsmæssige rekruttering i forhold til lærling og praktikpladser. Fokus på indgåelse af flere partnerskabsaftaler Øget fokus på uddannelse af virksomhedsmentorer og netværk for disse. Etablering af virksomhedscentre. Etablering af enkeltstående virksomhedspraktikker og løntilskudspladser. Personlig og opsøgende kontakt til virksomheder i forbindelse med at fastholde medarbejdere under sygdom og mindske sygefraværet. Deltagelse i virksomhedsnetværk. Aktiv indsats i form af kampagner rettet mod virksomhederne. Øget fokus på brug af kombination af sprogskole og virksomhedspraktik i forhold til borgere af anden etnisk oprindelse end dansk. Samarbejde med vikarbureauer Jobcenter Faxe vil desuden udbygge viden om virksomhederne i Faxe Kommunes behov ved at inddrage relevant viden i form af rapporter, analyser og informationer i øvrigt, som der udarbejdes af relevante aktører på området f.eks. Beskæftigelsesregionen, Faxe Kommune, Faxe Erhvervsråd samt andre relevante organisationer og ad den vej opbygge bedst mulig viden om arbejdsmarkedet generelt både lokalt, regionalt og nationalt. I forhold til de lokale virksomheder vil jobcenteret ligeledes løbende opsamle og udbygge viden. Denne indsats vil være gennem jobcenterets kontakt med virksomhederne i området, således at teamet bedst muligt kan rådgive og vejlede såvel de ledige borgere som virksomheder omkring blandt andet følgende områder: 39 af 48

40 40 Jobområder med gode og dårlige beskæftigelsesmuligheder. Synliggøre jobåbninger. Kontakt til arbejdsgivere der rekrutterer gennem annoncer for at tilbyde annoncering på Jobnet.dk og evt. foretage henvisninger. Henvise arbejdssøgende til konkrete job. Informationskampagner om løntilskud, voksenlærlinge, praktikpladser, mentorstøtte, fleksjob, jobrotation m.m. Øget samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for at få opkvalificeret de ledige til arbejdsmarkedets behov Mål for virksomhedsrettet indsats I forbindelse med målfastsættelsen af dette mål har jobcenteret valgt at fokusere på dels den opsøgende indsats overfor virksomhederne, dels på den virksomhedsrettede indsats overfor borgerne i form af etablering af løntilskud og/eller virksomhedspraktikker. Der er således valgt 2 delmål for den virksomhedsrettede indsats. Til sammen skal disse delmål understøtte jobcenterets indsats i forhold til virksomhederne i Det ordnede mål for indsatsen vil være at levere en professionel service i forhold til virksomhederne. Mål 4a Partnerskabsaftaler Udgangspunkt for december 2012 Måltal december 2013 Antal aftaler Mål 4 Andel af arbejdssteder i kommunen med min. 2 ansatte og mindst en borger i løntilskud eller virksomhedspraktik Udgangspunkt for december 2012 Måltal december 2013 A-dagpenge 13 % Kontanthjælp 13 % 40 af 48

41 41 4. Budget Budget for 2013 for Faxe Kommunes kan findes på Faxe Kommunes hjemmeside, når det er offentliggjort. 41 af 48

42 42 Bilag 1 Faktaark om arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Kilde: Følgende tabeller er hentet fra Statistik om arbejdsmarkedet - Faxe Kommune skrevet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, oktober af 48

43 43 43 af 48

44 44 44 af 48

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 3. version, 13. november 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012

Beskæftigelsesplan 2012. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012 Faxe Kommune, d.7.februar 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav for 2012 Udfordring Mål og resultatkrav Mål 1 Arbejdskraftreserven

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2014 Udfordringer, mål og strategier for 2014 Faxe Kommune, d. 4. september 2013 2 Opsummering af samlede mål og resultatkrav for 2014 Udfordring Mål

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2014 1. udkast 27. maj 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav for

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 20 Opdateret d. 6. november 20 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 20 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere