Analyse af H+H International A/S 2. september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af H+H International A/S 2. september 2015"

Transkript

1 Konklusion I forhold til samme periode sidste år, er omsætningen vokset med 20,8 %. Et underskud på 22,8 mio. kr. er vendt til et nettooverskud i første halvår på 25,7 mio. kr. Gælden er blevet reduceret til 560 mio. kr. pr fra 595 mio. kr. på samme tid sidste år. Integrationen efter købet af Grupa Prefabet i Polen udvikler sig planmæssigt. Ledelsen hæver derfor forventningerne til 2015, idet der nu ventes en organisk vækst på ca. 10 % mod før 6-8 % og en overskudsgrad (EBIT) på 4-5 % mod før 3-4 %. Efter en flot udvikling i første halvår anser vi de nye opjusterede mål for realiserbare. Opjusteringen sker på baggrund af en god udvikling i salget på alle markeder bortset fra Rusland, hvor man desuden er blevet negativt påvirket af det store kursfald på russiske Rubler. I Polen er der fortsat hård kamp om kunderne, hvorfor priserne er på et utilfredsstillende lavt niveau. Når man alligevel opjusterer viser det, hvor godt det går på andre markeder, primært Storbritannien. En række tiltag er igangsat for at optimere indtjeningen og for at klare den hårde konkurrence. Besparelsestiltagene har allerede vist sin positive effekt i flere år. Nu gælder det om at forbedre præstationen på det polske marked. Rusland er ramt af recession og af faldende værdi for Rublen. Landets økonomiske forhold må være tæt på en bund, hvorfra det næsten kun kan blive bedre. Aktiviteten i Storbritannien er fortsat høj, mens der er lav, men trods alt stigende aktivitet i Benelux, Danmark, Sverige og Tyskland. Renten i Europa vil formentlig ligge på et meget lavt niveau i lang tid fremover, og normalt plejer lav rente at føre til opgang i byggesektoren. Set i dette lys er der mulighed for fremgang i aktiviteten i den nærmeste fremtid. Baseret på vort skøn for 2016 handler aktien aktuelt til en P/E på 11,6. H+H er formentlig på vej ud af sin konjunkturmæssige bundfase. Polen er en forretningsmæssig udfordring, som man nok kan klare, mens Rusland er lammet af politiske forhold uden for selskabets kontrol. Langsigtet investering i H+H må anses for interessant. Anbefaling: Aktuel Kurs: 57 Kort sigt: Køb (uændret) Børs: SmallCap indekset Langt sigt: Køb (uændret) Markedsværdi: 616 mio. kr. Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: (før 48-65) Antal aktier: 10,8 mio. styk Forventet kursudvikling mdr.: (før 60-80) Næste regnskab: Q3 den Tidligere anbefaling: Køb/Køb ved kurs 54,5 den Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår 1-års kursgraf H+H opjusterer i forbindelse med præsentationen af regnskabet for første halvår. Nu venter man en organisk salgsvækst på ca. 10 % mod før 6-8%. EBITDA før særlige poster skønnes til mio. kr. mod før mio. kr. Overskudsgraden (EBIT) estimeres til 4-5 % mod tidligere 3-4 %. Prognosen forudsætter uændrede valutakurser på niveau med medio august og en vækst på selskabets markeder på 0-3 %. De langsigtede økonomiske mål er fortsat: En EBIT-margin over 6%, en afkastningsgrad på over 10 % og at gælden skal ligge på 2-3x EBITDA. Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 62,5 / Lav 33,7 Muligheder Stigende aktivitet i byggesektoren vil føre til højere salg og indtjening. Der er en betydelig upside i Polen, hvor vi ser mulighed for stigende salgspriser og højere indtjening efter en reduktion af kapaciteten i Polen. Rusland rummer på sigt mere Upside end downside risk. Selskabets stærke markedsposition indebærer styrke fremadrettet i indtjening, og det giver en væsentlig goodwill værdi, såfremt en opkøbssituation skulle opstå. Risici Storbritannien har i flere år udviklet sig særdeles godt, men kan væksttempoet fastholdes? Opkøb i Polen giver mulighed for at øge kapaciteten, hvis nødvendigt, men det er vigtigt, at integrationen forløber uden problemer. Trods tilførsel af ny kapital er selskabet fortsat finansielt svagt funderet med en høj gæld målt i forhold til indtjeningen. Rusland udgør en særlig risikofaktor. H+H er eksponeret mod udsving i kurserne på GBP, RUB og PLN. 1 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om H+H H+H udvikler, producerer, sælger og distribuerer porebetonprodukter (gasbeton) og løsninger primært til indervægge i boliger, industri- og erhvervsbyggeri. Produkterne anvendes til såvel nybyggeri som renoveringsopgaver. Produktet virker isolerende mod både varme og lyd. Der er tale om produkter og løsninger med let anvendelse ved montering. Build with ease er selskabets motto. Aktiviteterne er centreret om landene i Nordvesteuropa og Østeuropa. Markedspositionen er stærk de pågældende steder, og selskabet er den næststørste producent i Europa. Ønsket er at være nr. 1 eller 2 i de lande, hvor man driver virksomhed. Salget udføres i Benelux, Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Polen og Rusland. Omsætningen i første halvår fordelte sig med 78 % i Nordvesteuropa og 22 % i Østeuropa. Produktion sker på seks fabrikker i Polen, en i Rusland, tre i Tyskland og tre i Storbritannien. Lave priser for transport betyder udvidet geografisk rækkevidde fra hvert fabriksanlæg. Eksempelvis forsynes Danmark og Benelux-landene fra de tyske fabrikker, mens det svenske marked forsynes fra fabrikkerne i Tyskland og Polen. Hovedkontoret er placeret i København, og organisationen er meget smal. Virksomheden drives ud fra en One company struktur for at udnytte fælles kompetencer og styringskraft bedst muligt. De enkelte datterselskabers fabrikker søges samordnet, hvorved nye tiltag hurtigt kan rulles ud i alle lande via denne struktur. Ledelsen følger prisforholdene på ugebasis, og qua den lille organisation kan H+H hurtigt tilpasse sig ændringer i afsætningen og konkurrenceforholdene. Michael Troensegaard Andersen (født 1961) er CEO. Kent Arentoft (født 1962) er formand for bestyrelsen. Selskabet beskæftigede i gennemsnit 866 medarbejdere sidste år. Aktionærforhold pr : H+H havde navnenoterede aktionærer svarende til 74,6 % af aktierne. Antallet af kendte udenlandske aktionærer oplyses til kun 156. Pr er der følgende storaktionær med en ejerandel over 5 %: ATP, LD Equity 1 K/S og Nordea Funds Management. Laurids Jessen og Danebroge ApS er i løbet af første halvår gået ned under 5 %. God udvikling i første halvår trods store udfordringer i Østeuropa Salg og indtjening har udviklet sig bedre end forventet i første halvår, hvorfor ledelsen opjusterer prognosen for helåret. Nu ventes der en organisk omsætningsvækst på ca. 10 % (før 6-8 %), et EBITDA-resultat før særlige poster på mio. kr. (før mio. kr.) og en overskudsgrad (EBIT-margin) på 4-5 % (mod før 3-4 %). Samlet blev der i H1 omsat for 785,9 mio. kr. fordelt med 609,3 mio. kr. i Vesteuropa og 176,6 mio. kr. i Østeuropa. Salgets fordeling opgjort geografisk er fortsat 78/22 % for hhv. Vest- og Østeuropa. Der meldes om vækst i salget på alle markeder bortsat fra Rusland. Bruttoresultatet steg til 182,5 mio. kr. fra 147,6 mio. kr. i samme periode sidste år. EBITDA resultatet blev næsten fordoblet til 106,7 mio. kr. (57,0). De positive takter kommer primært fra aktiviteterne i Vesteuropa, hvor vi formoder at især det engelske marked fortsat udvikler sig godt og har vægt. Her har H+H desuden en positiv effekt fra stigningen i det britiske pund. Modsat er det gået i Østeuropa, hvor der meldes om nedgang i Rusland, og hvor resultatet påvirkes negativt af det store fald i værdien på russiske rubler. Q2 har været skuffende. Ledelsen forventer ikke på kort sigt nogen bedring i Rusland. Polen er et vigtigt marked for H+H, idet man her har købt sig til en større markedsandel ved at overtage Grupa Prefabet tidligere på året. Volumen og omsætning er godt nok steget på det polske marked, men det skyldes denne udvidelse. Prisudviklingen er utilfredsstillende, og netop her skal H+H nu stramme op for at øge indtjeningen. Det primære mål med købet af Grupa Prefabet var at reducere kapaciteten i markedet. Straks efter købet i oktober sidste år lukkede H+H tre af de tilkøbte fabrikker, ligesom en bestående fabrik i Skawina blev lukket. Der er tale om et strategisk køb med henblik på at reducere udbuddet for at sikre stigende priser på salget. Indtil nu synes selskabet ikke at være lykkedes med at få priserne op, men det begrundes med udsalg fra overtagne lagre. Priserne er dog steget i Q2 set i forhold til primo året, og i takt med at overtagne lagre nedbringes vil priserne med stor sandsynlighed kunne stige senere på året. Samlet udlægger vi dog udviklingen i første halvår meget positivt. Det går fortsat godt i Vesteuropa, og vi føler os overbeviste om, at der er en forbedring på vej på det polske marked i nær fremtid. Størst usikkerhed knytter sig til det russiske marked, men her kan det snart ikke blive værre altså på sigt findes der et stort upside potentiale i de russiske aktiviteter. 2 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 Opstramninger, restruktureringer og tilpasning af produktionskapaciteten Generelt er der stor priskonkurrence på H+H s hovedmarkeder grundet overkapacitet. Undtagelsen er Storbritannien, hvor kapaciteten er tæt på at være fuldt udnyttet. Selskabet er påvirket regnskabsmæssigt (omregning til DKK) af den negative udvikling i værdien på Rubler, hvilket dog kompenseres af stigende værdi på Britiske Pund. Der er dog ingen balance i dette svingende +/- forhold. For at forbedre indtjeningen igangsatte ledelsen sidste år en række tiltag. Strategiplanen Creating value through profibtale growth har til formål løbende at tilpasse sig markedsforholdene ved en strammere styring, hvor ledelsen selv har hovedrollen. Der sker således på ledelsesniveau en tæt opfølgning for hele tiden at have hands on. Desuden er der igangsat en række opstramninger i henhold til planen Operational excellence, der blev lanceret for nogle år siden. Hensigten er årligt at opnå besparelser på 20 mio. kr., hvilket er lykkedes i de seneste fire år. Selskabet forsøger hele tiden at tilpasse produktionskapaciteten til efterspørgslen, idet man ved at reducere kapaciteten forsøger at holde priserne oppe. Straks efter købet af Grupa Prefabet blev tre fabrikker i Polen nedlagt foruden lukning af den eksisterende fabrik i Skawina. Opkøb foretages med den ene hånd, mens der sælges med den anden. Aktuelt er de finske aktiviteter i Stone Kivitalot Oy klassificeret som en ikke-fortsættende aktivitet man venter altså på at kunne gennemføre et salg. Det er naturligvis dyrt at skulle tilpasse sig markedsforholdene, men det synes at være en nødvendighed for at kunne klare sig i konkurrencen om kundernes gunst til konkurrencedygtige priser. I de senere år har ledelsen gennemført en omlægning, hvor der er blevet strammet op og frasolgt urentable enheder med henblik på at slanke virksomheden, at nedbringe gælden og for at klare sig i den skarpe priskonkurrence. Tjekkiet og Finland er eksempler herpå. At dømme ud fra tallene for første halvår er H+H nået langt i denne proces. Det tager dog lidt længere tid at øge lønsomheden på det vigtige polske marked. Men det går så absolut den rigtige vej. Markedsforholdene Markedsforholdene er udfordrende for H+H. Det gælder både efterspørgslen og konkurrenterne. På selskabets hovedmarkeder er der endnu kun moderat positiv økonomisk vækst, hvilket holder aktiviteten i byggesektoren på et lavt niveau. Undtagelsen er Storbritannien, hvor der er større aktivitet end på koncernens andre markeder. Det skyldes en række politiske tiltag rettet mod boligmarkedet, hvoraf et program udløber i 2016 mens et andet løber til Specifikt ligger de største udfordringer på det russiske marked, hvor man desuden påvirkes negativt af den voldsomme svækkelse af Rubler. Polen er et vigtigt marked, men her udvikler priserne sig endnu ikke til gavn for H+H. Fremadrettet er der dog flere forhold der taler for, at selskabets markedsforhold vil kunne forbedre sig. H+H er en konjunkturfølsom virksomhed med stor afhængighed af aktiviteten i byggesektoren. En lav rente plejer at føre til stigende aktivitet, og lav rente er netop hvad Den Europæiske Centralbank (ECB) har stillet i udsigt i endnu en rum tid. Det bør føre til et opsving i byggeriet i løbet af de kommende år. I Danmark er der tegn herpå, men foreløbig er udviklingen koncentreret om opførelse af dyre boliger med attraktiv beliggenhed i de største byer. H+H forekommer at stå stærkt og veltrimmet til at drage nytte af et opsving, når det tager til i omfang. Produktmæssigt er H+H nemlig godt positioneret med fokus på produktion og salg af et godt sortiment inden for porebeton. Man er specialiseret og udbyder produkter, der giver mulighed for høj effektivitet og dermed lave lønudgifter ved montagearbejdet, hvilket sikrer konkurrencedygtige priser til gavn for salget. Ud over standardløsninger tilbyder H+H også kundetilpassede løsninger, ligesom der er fokus på anvendelse af IT som værktøj i planlægningsfasen. Man rykker tættere på kunderne fra starten og opbygger værdi via sådanne relationer, der giver gevinst for begge parter. Det er en vigtig Win-Win parameter i konkurrencen. Branchen er meget konjunkturfølsom, og højkonjunktur afløses af perioder med lav aktivitet og modsat. Udviklingen fra land til land er blevet mere ensartet, men Storbritannien adskiller i disse år sig fra resten af EU. Her har man et ganske højt salg takket være et byggeboom. Som følge af transportudgiften er der reelt ikke mulighed for at levere fra fabrikker i andre lande. Tempoet i Storbritannien kan formentlig næppe fastholdes på langt sigt, men omvendt er der meget der indikerer, at der snart er mulighed for fremgang i byggeriet i både Benelux, Sverige, Danmark, Tyskland og Polen. Rusland er en mulig positiv joker i årene fremover. Tiltaget med opkøb i Polen og efterfølgende lukning af flere fabrikker i landet synes at være en nødvendig og klog beslutning for at reducere overkapaciteten og forbedre salgspriserne. Så vidt vi kan vurdere tingene, befinder H+H sig ved afslutningen af en periode med utilfredsstillende salg og indtjening i Østeuropa. Det giver efter vores vurdering mere upside mulighed end downside risk i årene fremover for H+H. Selskabet synes at have lagt de hårde tider bag sig. Rusland, hvor H+H har investerede i en ny, stor fabrik for fem år siden, er desværre fortsat særdeles usikkert. 3 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 H+H er et godt langsigtet køb Udviklingen hidtil i år og ledelsens opjustering af prognosen for salg og indtjening er for os et bevis på, at H+H klarer sig bedre end ventet i en branche præget af fortsat hård konkurrence og let modvind konjunkturmæssigt. Dette har man dog på dygtig vis formået at klare. Det russiske marked kan næppe blive værre, end det har været det sidste års tid. Opbremsningen rammer dog H+H med en forsinkelse. Her er der en pæn upside mulighed, når Ukraine-konflikten afsluttes men hvornår? Pilen peger op i Polen efter nedskæringer. De gamle markeder i Nordvesteuropa tegner omsider til at få fremgang. Udfordringen er, hvor længe boomet i Storbritannien kan fortsætte? Samlet danner der sig et positivt billede af fremtiden for H+H. Selskabet er klar til at nyde godt af et opsving i byggesektoren, og kapaciteten til at klare en væsentlig stigning i produktionen er til stede. Hvis boomet fortsætter i Storbritannien, kan det føre til behov for at udvide produktionskapaciteten (stigende investeringer) her. Investeringsbehovet i år estimeres til 60 mio. kr., hvoraf de 20 mio. kr. er øremærket til restruktureringer i Polen. Med udsigt til en overskudsgrad på 4-5 %, nærmer vi os selskabets langsigtede mål om en overskudsgrad på 6 %. Gælden (netto) er pr reduceret til 559,7 mio. kr. svarende til 3,0x EBITDA. Her er det langsigtede mål en faktor 2-3x. Man skal dog helst længere ned, da der også skal tages hensyn til gæld i form af pensionsforpligtelser. Strategiplanen Creating value through profitable growth har som mål at genskabe rentabiliteten ved hjælp af interne opstramninger og effektiviseringer. Det er desuden et mål at kunne øge markedsandelen via stigende salg, og man vil reducere bankgælden. På længere sigt er det planen at øge salget ved udvikling af forbedrede produkter og løsninger inden for anvendelse (og i selve produktionen) af porebeton. H+H er dybt loyal over for sit fremragende produkt, og derfor vil man udnytte sit virkefelt så opfindsomt som muligt. Omkring bankgælden er der sikret ro indtil Vi forventer et bredt opsving i byggesektoren i løbet af , hvorved indtjeningen vil kunne stige markant. Det giver mulighed for afdrag på gælden. Egenkapitalandelen er dog bekymrende lav med kun 16 %, og derfor ligger betaling af udbytte langt ude i fremtiden. Med bankaftalen på plads, har H+H tid og råd til at vente på bedre tider. For 2015 forventer vi et positivt nettoresultat med en EBIT-margin på lidt over 5 %. Det vil være en vigtig milepæl efter en årrække med store underskud. P/E for 2015 er dog fortsat høj og kan estimeres til 19 (57/3). En margin på 6 % og udsigt til vækst synes opnåelig i 2016, hvilket gør, at aktien er interessant for langsigtede investorer. Hvis byggeriet kommer ud af lavkonjunkturen estimerer vi, at omsætningen i 2016 kan stige til 1,7 mia. kr. Med en EBIT-margin på anslået 6 % estimerer vi et driftsresultat på ca. 100 mio. kr. Herfra fragår renter og skat, hvorved der netto kan forventes et resultat på mio. kr. EPS for 2016 kan derfor estimeres til 52,5/10,8 = 4,9 kr. Ved kurs 57 svarer det til P/E2016E på 11,6. Dette skøn er baseret på et opsving i byggeriet, og at der ikke opstår yderligere problemer i Rusland. Langsigtet køb er konklusion, men der er fortsat en del usikkerhedsfaktorer. Regnskabstal mio. kr E Omsætning EBITDA EBIT EBT Nettoresultat Balance Nettogæld Immaterielle aktiver Materielle aktiver Egenkapital Antal ansatte EPS Udbytte Indre værdi EBIT margin % NA NA 1,1 0,5 3,3 5,4 Egenkapitalforrentning% NA NA NA NA NA 16 Egenkapitalandel % Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen ejer aktier i H+H International A/S på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015 Konklusion H+H løftede sidste år salget med hele 9,4%, hvilket er flot taget de usikre markedsforhold i betragtning. Storbritannien fortsatte den gode udvikling i 2014, mens der har været udfordringer

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 13. april 2016

Analyse af H+H International A/S 13. april 2016 Konklusion 2015 blev året, hvor H+H med succes afsluttede sin turnaround proces. Flere års underskud er vendt til overskud. Egenkapitalen blev polstret via en kapitaludvidelse og det realiserede overskud.

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 24. august 2016

Analyse af H+H International A/S 24. august 2016 Flot halvårsregnskab og opjustering af forventningerne til 2016 trods Brexit situationen Trods modgang fra en svag russisk rubel, en let svækket PLN og nu også fra et svækket GBP efter briternes beslutning

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 3. april 2017

Analyse af H+H International A/S 3. april 2017 H+H mere end fordoblede nettoresultatet i 2016. Fald i værdien på GBP, PLN og RUB ramte H+H hårdt sidste år. Set i dette lys er det des mere imponerende, at nettoresultatet blev mere end fordoblet fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Analyse af Solar A/S 27. august 2015

Analyse af Solar A/S 27. august 2015 Konklusion Solar ser ud til at have passeret bundfasen i selskabets konjunkturcyklus. En organisk salgsvækst på 7% i første halvår bekræfter dette, samtidig med at indtjeningen er blevet væsentligt forbedret.

Læs mere

Ordinær generalforsamling april 2014

Ordinær generalforsamling april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 10. april 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om, at årsrapporten for 2013 samt fremtidige delårs- og årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk 2. Ledelsens beretning

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. september 2013

Analyse af Solar A/S 3. september 2013 Konklusion Første halvår af 2013 viser et stærkt udfordret Solar, idet man oplevede en negativ organisk vækst på 7,6 %. Omsætningen i H1 faldt til 759 mio. fra 815 mio. i 2012. Bundlinjen var negativ med

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

Analyse af Columbus 27. marts 2015

Analyse af Columbus 27. marts 2015 Konklusion Målsætningerne for 2014 blev lige knapt indfriet omkring omsætningen og andelen af fakturerbart arbejde. Til gengæld oversteg indtjeningen ledelsens seneste prognose, og overordnet holder selskabet

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013 Webcast 15. august 213 CEO Jens Bjerg Sørensen Regnskab for første halvår 213 H1 213: Et halvår som forudset Halvår overordnet som forventet Omsætningen under 212 i Q1, men højere i Q2 EBIT lavere end

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2011 31. marts 2012 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Side Udviklingen i selskabets aktiviteter 3 Selskabets forventede udvikling 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

F.E. Bording 4. juni 2015

F.E. Bording 4. juni 2015 j- j- a- s- o- n- d- j- f- m- a- m- j- j- PRAETORIAN RESEARCH Ingen pardon Selvom Bordings forventning til resultatudviklingen i år er på 25%, og selvom denne forventning blev opretholdt i forbindelse

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Analyse af Solar A/S 4. maj 2017

Analyse af Solar A/S 4. maj 2017 God start på 2017 for Solar. Forventningerne fastholdes. Vi ser positivt på Solar fordi: Solar fortsætter sin transformationsproces med satsning på øget handel via Internettet og digitalisering. Målsætningen

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

F.E. Bording 3. september 2013

F.E. Bording 3. september 2013 s- o- n- d- j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 2. kvartal 213 Indtjeningen fordoblet Bordings 2. kvartal viste overrasksende stor vækst i de danske, grafiske

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar 30. september 2010.

Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar 30. september 2010. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Svendborg, den 18. november 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 16-2010 PERIODEMEDDELELSE 01.01.-30.09.2010 Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere