Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)"

Transkript

1 Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1

2 1.1 Indledning Lovgrundlag adgangskrav Jobprofiler Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet... 6 Erhvervsakademiets faciliteter...6 Adgangsstyring... 6 Adgangskort... 6 Bibliotek... 7 Butikken... 7 Kantinen... 7 Parkering... 7 Studiekort... 7 Forsikringsforhold... 7 Studieadministration... 8 Studievejledning... 8 Økonomi... 8 Anden offentlig støtte... 8 Skat... 8 Hvad må du tjene?... 8 Studieaktivitet... 9 Transport... 9 Respekt for andres arbejde... 9 Medindflydelse Studieophold/rejser Studieophold i virksomhed Studieordning for installatør (AK)- Stærkstrøm Teknologi Bunden valgemne 1: Stærkstrøm Boligen er studieområde i 1. semester Forsynings- og produktionsanlæg er studieområde i 3. semester Prøve 3 ved afslutningen af 3. semester Prøve 4 afslutningsprojekt Eksamen og bedømmelse Prøveformer ved eksamen Studieordning for installatør VVS ECTS Virksomheden Teknologi Bundne valgemner: VVS Studieområde: Erhvervs- institutions- eller administrationsbyggeri Årsprøver 2a og 2b - 2.studieår Prøveformer ved eksamen Klage over eksamen Ophavsret Studieaktivitet Manglende studieaktivitet Regler for afvikling af eksamen Overtrædelse af regler Sanktioner ved overtrædelse af regler Samarbejdspartnere Rådgivende udvalg Skolesamarbejde Merit Åben uddannelse Revision og ikrafttrædelse Ikrafttrædelse Studieordning 2

3 Revision Lovgrundlag for udarbejdelse af håndbog og studieordning Appendix IT-anvendelsespolitik Odense Tekniske Skole Formål Acceptabel brug af IT-miljøet Eksempler på uacceptabel brug af netværket Gode råd Studieordning 3

4 1.1 Indledning Studieordningen er et af mange dokumenter der er med til at sikre en god information om studiet til installatør (AK) Studieordningen er Erhvervsakademiets fortolkning af Ministerielle betænkninger vedrørende indhold og eksamen for uddannelsen til installatør (AK) suppleret med signaler fra virksomhederne om fremtidige kompetencebehov inden for installatør området. Studieordningen er på den måde et værktøj for studerende eller kommende studerende. Den giver et billede af hvordan uddannelsen ser ud på Erhvervsakademiet på Odense Tekniske Skole og hvordan vi ser de fremtidige kompetenceprofiler inden for installatørområdet. 1.2 Lovgrundlag Uddannelsen reguleres af følgende love og regler KVU-loven: Lov nr af 29.december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser) Uddannelsesbekendtgørelsen: BEK nr 622 af 18. juni. Bekendtgørelsen om erhvervsakademiuddannelser (AK) inden for ernergiinstallation (installatør AK) Adgangsbekendtgørelsen: BEK nr 167 af 22. februar. Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m. v. ved videregående uddannelser Eksamensbekendtgørelsen: BEK nr 766 af 26. juni. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Karakterbekendtgørelsen: BEK nr 262 af 20. marts. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Kvalitetsbekendtgørelsen: BEK nr 635 af 30. juni Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne Sikkerhedsstyrelsen: Retningslinier for den kompetencegivende praktiske og mundtlige prøve i fejlfinding og indregulering af gasfyrede anlæg < 135 kw dateret januar 2005 Rev. 2 Studieordning 4

5 Lovgivning Er den generelle lov omkring de korte videregående uddannelser (KVU) som angiver hvordan disse passer ind i nationalt uddannelsesbillede Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. Bekendtgørelse Installatør (AK) er underlagt forskellige ministerielle bekendtgørelser. Uddannelsesbekendtgørelsen For installatør (AK) Der angiver indhold på uddannelsen. Eksamensbekendtgørelsen Der angiver regler for eksamen. Kvalitetsbekendtgørelsen Der angiver skolens forpligtelse til kvalitetsudvikling. Adgangsbekendtgørelsen adgangsbetingelser Studieordning Studieordningen er skolens information til studerende om indhold, form og kvalitet. Studieordningen for installatør formuleres af den enkelte skole i tæt dialog med erhvervslivet og andre udbydere af uddannelsen. Studieordningen er tilgængelig for alle studerende ved studiestart. Semesterplaner Semesterplaner er de konkrete planer for hvert semester, for hvert hold og den enkelte studerende. Semesterplaner fortæller konkret om hvordan pensum og lærerfordeling ser ud. Semesterplanen præsenteres ved begyndelse på semesteret. 1.3 adgangskrav For at kunne påbegynde en uddannelse til installatør (AK) skal du opfylde et af nedenstående adgangskrav: 1. en erhvervsuddannelse som elektriker, 2. en erhvervsuddannelse som smed eller en VVS teknisk uddannelse med matematik D eller en anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C 1.4 Jobprofiler Som færdiguddannet installatør er du kvalificeret til at etablere egen installatørvirksomhed. Med en uddannelse som installatør (AK) kan du også blive ansat i en større virksomhed med stilling/funktion som: Installatør eller overmontør i en installationsvirksomhed Styrings- og reguleringstekniker i en industrivirksomhed El-installatør eller stærkstrømstekniker i en rådgivende virksomhed Sælger eller repræsentant hos en leverandør- eller grossistvirksomhed Vvs-installatør Studieordning 5

6 Vvs-tekniker i en rådgivende ingeniørvirksomhed Beregnervirksomhed Uddannelsen giver mulighed for ansættelse i danske, offentlige såvel som private, virksomheder. Uddannelsen vil også give mulighed for ansættelse i internationale virksomheder. Uddannelsen er udviklet, og ajourføres i samarbejde med erhvervslivet. Det sikre, at uddannelsen er målrettet i forhold til de krav, erhvervslivet stiller i dag. 1.5 Studiemiljø Lokalsamfundet Det er vigtigt at du trives med dit studium. Men der også et liv, som skal fungere ved siden af studierne. Det kræver noget af dig men også af din by. Med ca indbyggere er Odense for det første overskuelig uden at være triviel. For det andet finder du et rigt og varieret kulturliv. Og så ligger Odense lige midt i Danmark afstandene til hjørnerne er korte. Erhvervsakademiets faciliteter Læringsmiljøet på Erhvervsakademiet er indrettet med mange forskellige faciliteter, såsom edblokaler, laboratorier, undervisningslokaler, auditorium og bibliotek for at nævne de væsentligste. Faciliteterne er i løbet af en undervisningsuge planlagt til den enkelte lærings- /undervisnings-situation. Når faciliteterne ikke indgår i den planlagte læring/undervisning vil der være mulighed for at de studerende kan benytte faciliteterne til at arbejde med projekter eller andet studierelevant arbejde. Adgangsstyring For at styrke brugen af faciliteterne er der indført adgangsstyring. Det giver de studerende, der er tilknyttet Erhvervsakademiet, mulighed for at benyttet faciliteterne i Munke Mose Alle 9 i henhold til planen på hjemmesiden Erhvervsakademiet har almindeligt åben i følgende periode: Mandag til fredag kl , det vil sige der skal ikke bruges adgangskort i denne periode og alle yderdøre kan benyttes. Adgangsstyringen er tilkoblet udenfor disse perioder, og de studerende vil kunne benytte faciliteterne i Erhvervsakademiet i henhold til planen på hjemmesiden Adgangskort For at kunne bruge adgangsstyringen, skal du benytte et særligt kort, der udleveres gratis af Erhvervsakademiet i den periode du er studerende. Hvis du mister kortet skal du straks meddele dette til studieadministrationen. Et nyt kort koster 50 kr. Kortet er personligt, dvs. registreret til Studieordning 6

7 den enkelte elev. Det er muligt at se hvilke kort der har været anvendt i hvilke lokaler på et givet tidspunkt. Bibliotek Odense Tekniske Skoles bibliotek er placeret i Munke Mose Alle. Her kan studerende og elever låne bøger, tidsskrifter m.m. Biblioteket er åbent: Mandag fredag kl Du kan også søge og bestille bøger via bibliotekets hjemmeside Butikken Butikken på Odense Tekniske Skole er placeret i Munke Mose Allé 9. Her kan du købe bøger, kompendier, tegnerekvisitter, papir og lommeregnere. Udvalget afstemmes med det der passer til dit studie. Det er afdelingens lærere der, i samarbejde og i kommunikation med dig som studerende, fastlægger de nødvendige undervisningsmaterialer og efterfølgende meddeler dette til butikken, således at butikken altid har de rigtige undervisningsmaterialer. Butikkens åbningstider: Mandag torsdag kl Fredag kl Telefonekspedition: Mandag torsdag kl Fredag kl Kantinen Du kan indtage dine måltider i skolens kantiner eller benytte de opstillede automater. Parkering Antallet af parkeringspladser ved Munke Mose Allé 9 er begrænset, men der findes en større parkeringsplads på Jagtvej. Herfra er der gangsti til skolen. Cykler, knallerter og biler skal altid parkeres på de pladser som er anvist. Studiekort I løbet af den første tid, du er på Erhvervsakademiet, får du udleveret et studiekort. Kortet er med studienummer der følger dig hele uddannelsen. Kortet bruges til forskellige formål For det første fungerer studiekortet som identifikation. Mod forlangende skal du fremvise det og på den måde dokumentere, at du har ret til at være på Erhvervsakademiet. Forsikringsforhold Studerende på akademiuddannelserne er ikke omfattet af Odense Tekniske Skole s selvforsikring hos staten og bør derfor selv tegne en fuldtidsforsikring. Fritidsforsikring er ikke tilstrækkelig. Ligeledes er det klogt for alle at tegne en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som f. eks. tøj, biler, knallerter, cykler, tasker og lommeregnere. Studieordning 7

8 Studieadministration Studieadministrationen tager sig af alt, hvad der har med registrering af studerende at gøre. Her kan de studerende henvende sig med spørgsmål af administrativ art som f. eks. studiekort, adresseændring, SU mv. Ekspeditionstid: Mandag fredag kl Studievejledning Erhvervsakademiet har i lighed med hele Odense Tekniske Skole et vejledningscenter, hvor der vejledes til uddannelserne generelt. Du har måske allerede stiftet bekendtskab med en af centerets vejledere. Centeret og centerets vejledere står også til din disposition i forbindelse med dit studieforløb hvis du har behov for en drøftelse af mere personlige karakter. Du kan besøge centeret i åbningstiden eller aftale tid for en samtale med en af vejlederne. Vejlederes træffetider fremgår af opslag uden for vejledningscenteret. Økonomi Leveomkostningerne, mens du studerer på en kort videregående uddannelse, kan finansieres på flere forskellige måder. De mest almindelige er: SU (Statens Uddannelsesstøtte). Skal du begynde en uddannelse, eller er du i gang med at uddanne dig, kan du søge SU: Støtten gives som stipendium, der er et tilskud. Derudover kan du optage lån. Klik ind på web-adressenwww.su.dk for nærmere oplysninger. Anden offentlig støtte Du kan ikke få SU samtidig med, at du får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger, som f. eks. uddannelsesgodtgørelse eller uddannelsesydelse fra din A-kasse, fast revalideringsydelse, orlovsydelse, førtidspensionering eller arbejdsløshedsdagpenge. Skat Der bliver trukket skat af stipendiet, inden du får det udbetalt. Stipendiet er ligesom andre indtægter skattepligtigt. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af dit SU-stipendium Hvad må du tjene? Der er grænser for, hvor meget du må tjene ved siden af SU. Alt hvad du tjener i det pågældende kalenderår tæller med. Det gælder også, hvis du for eksempel starter eller afslutter din uddannelse midt på året. Det beløb, du må tjene ved siden af din SU, kaldes dit fribeløb. Hvis du tjener mere i løbet af året, kræves den for meget betalte støtte tilbage med tillæg. Studieordning 8

9 Studieaktivitet Du skal være studieaktiv for at få støtte. En studerende, der ikke er studieaktiv i et sådant omfang, at uddannelsen kan afsluttes inden for den normerede studietid plus 12 måneder, betragtes som inaktiv og kan derfor ikke modtage SU. Transport Du kan få tilskud til offentlig transport. Se mere på web-adressen Respekt for andres arbejde På Erhvervsakademiet bygger samværet på respekten for andres arbejde, og udgangspunktet er at alle tager medansvar for et godt samvær i hverdagen. Dette gælder i forhold til ens egen læring, men også i brugen af de fælles faciliteter, som ovenfor beskrevet bliver stillet til din rådighed for dit studie/din læring. Vær med til at løse de praktiske opgaver der er i forbindelse med brugen af faciliteterne i Munke Mose Allé såsom at slukke lys, lukke vinduer, slukke for edb-udstyr og i øvrigt følge henvisninger fra servicepersonalet på Erhvervsakademiet. Vær opmærksom på de sikkerhedsregler der er i forbindelse med arbejdet i laboratorier og andre speciellokaler. Studieordning 9

10 Medindflydelse Erhvervsakademiet har, med interesse for inddragelse af de studerende i organiseringen af læringen og læringsmiljøet omkring akademiuddannelserne, vedtaget en studierådsorganisation. Organisationen tager udgangspunkt i en struktur, hvor hver klasse vælger en klasserepræsentant. Blandt klasserepræsentanterne vælges afdelings-/uddannelsesrepræsentanter. Alle afdelings-/uddannelsesrepræsentanterne på Erhvervsakademiet udgør studierådet. Studierådet vælger formanden. (se fig. 1) Der henvises til vedtægter for studierådet. Studierådet er de studerendes officielle repræsentation. Studierådet repræsenterer de studerende over for skolens bestyrelse, ledere og lærere i Erhvervsakademiet. Studierådet inddrages i kvalitetsudviklingen af akademiuddannelserne. Formand for studieråd Afdelingsrepræsentant Afdelingsrepræsentant Afdelingsrepræsentant Klasserepræsentant Klasserepræsentant Klasserepræsentant Fig. 1. Studieordning 10

11 Studieophold/rejser Som en del af læringen er der mulighed for at arrangere studierejser, ekskursioner og virksomhedsbesøg. Formålet med disse aktiviteter er at give inspiration til studiet og samtidig give mulighed for, at du kan lære andre kulturer at kende. Der vil ofte være en større eller mindre medfinansiering fra dig for at få dækket udgifterne til rejser og ekskursioner. Vær opmærksom på, at din klasse har mulighed for at søge støtte bl.a. i de midler Odense Tekniske Skole har afsat til formålet. Der er sidste frist for ansøgning til disse midler den 1. februar og den 1. september. Vær opmærksom på de forsikringsregler der er gældende, når du er ude at rejse. Hvis rejsen foregår i Danmark, gælder det gule sygeforsikringsbevis den offentlige sygeforsikring. Studieophold i virksomhed Ifølge bekendtgørelsen gives der mulighed for at Erhvervsakademiet tilrettelægger op til 15 ECTS-point af det samlede uddannelsesforløb som studieophold i en eller flere virksomheder. Mål for samt indhold og tidsmæssigt omfang af eventuelle studieophold og disses tidsmæssige placering i uddannelsesforløbet tilrettelægges ud fra semesterplanerne og via individuelle vurderinger med de studerende i forhold til valgmulighederne på uddannelsen. Studieordning 11

12 2.1 Studieordning for installatør (AK)- Stærkstrøm Formål og varighed KVU videregående niveau Installatør AK Personer der opnår Erhvervsakademigraden (AK) Viden Skal have viden om installatørområdets anvendte teori og metode samt om praksis Skal kunne forstå begreber og metoder samt kunne reflektere over installatørområdets anvendelse af begreber og metoder Færdigheder Skal kunne anvende et alsidigt sæt tekniske, kreative og analytiske færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Skal inden for installatørområdet kunne håndtere udviklingsorienterede situationer Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til erhvervet Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 år ( 2 studenterårsværk). Uddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. Akademiet kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere herfra. ECTS pointsystem Hvad er ECTS? ECTS (European Credit Transfer System) er oprettet med det formål at få anerkendt studieperioder for studieophold i udlandet. Det vil sige at det er et europæisk meritoverførelsessystem. ECTS-systemet består af flere elementer, men vi skal her kun ser på den kvantitative del. Den kvantitative del, ECTS-point, er den værdi, der tillægges de undervisningsenheder du møder på uddannelsen, og med det formål, at beskrive din arbejdsindsats for at gennemføre uddannelsen. De afspejler den forventede arbejdsmængde for hvert undervisningsforløb i forhold til den samlede arbejdsmængde for et helt studieår. I ECTS repræsenterer 60 point arbejdsindsatsen for et helt studieår. 30 point gives for et seme- Studieordning 12

13 ster. ECTS-point tildeles de studerende, der fuldfører uddannelsens elementer tilfredsstillende ved at bestå eksaminer eller anden former for bedømmelse. Udover at ECTS anvendes i det internationale uddannelsessamarbejde, anvendes det i stigende omfang på de nationale uddannelser. Studieforløb Uddannelsen består af en obligatorisk del og en valgdel. Den obligatoriske del omfatter de tre fagområder, Alment med 30 ECTS point, Virksomheden med ECTS 20 point og de Bundne valgemner med 40 ECTS point disse fagområder tilsammen udgør den obligatoriske del med ECTS 90 point. Valgdelen indeholder et specialeforløb med 20 ECTS point og et afsluttende eksamensprojekt med 10 ECTS point.. Uddannelsen er delt i 4 semestre, hvor hvert semester har et gennemgående tema. Uddannelsesforløb for installatør 1. år 2.år 1. Semester 30 ECTS_point 2. Semester 30 ECTS_point 3. Semester 30 ECTS_point 4. Semester 30 ECTS_point Bolig Erhversbyggeri Forsynings - og produktionsanlæg Profilering til erhvervslivet Emneområder ECTS-point Emneområder ECTS-point Emneområder ECTS-point Emneområder ECTS-point Almen 15 Almen 15 Specialeforløb 20 Virksomhed 10 Teknologi 20 Virksomhed 5 Virksomhed 5 10 Teknologi 10 Teknologi 10 Afslutningsprojekt Bundne valgemner Bundne valgemner Bundne valgemner Ovenstående temaer danner den faglige ramme for det enkelte semester. Temaerne vil blive belyst i form af undervisning og projektarbejde. Hvilke projekter der skal arbejdes med og hvilke emner der vil blive undervist i, fremgår af semesterplaner for de enkelte forløb. Studieordning 13

14 Obligatorisk del Emneområdet alment, der skal kvalificere den studerende til på et teoretisk og praktisk grundlag at kunne løse tekniske og dokumentationsmæssige problemer inden for energi og installation samt udvikle sproglig, kulturel og personlig kompetence til brug for virksomhedens opgaveløsning. I området indgår nedenstående emner, og deres fordeling af ECTS point Installatør ECTS Obligatorisk del sem sem sem sem Emner Alment 30 Sproglig kommunikation Teknisk dokumentation Teknisk matematik og fysik Informationsteknik Laboratorie- og måleteknik 1) kan forstå og anvende relevant teknisk litteratur, tidsskrifter og manualer samt kan meddele og forklare forhold af praktisk, faglig og teoretisk art på dansk og mindst et fremmedsprog. 1) kan udarbejde tidssvarende dokumentation for projekter, tekniske systemer og anlæg under hensyn til gældende regler og normer. 1) kan analysere og dimensionere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer. 1) kan analysere og dimensionere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende informationsteknologiske værktøjer og metoder. 1) kan vælge og anvende instrumenter samt udføre relevante målinger inden for fag- /emneområdet Studieordning 14

15 Emneområdet virksomheden, der skal kvalificere den studerende til at kunne projektere og gennemføre installationsprojekter efter gældende lovgivning og kvalitetskrav under hensyn til virksomhedens organisation, drift, økonomi samt miljø. I området indgår nedenstående emner, og deres fordeling af ECTS point. Emner Installatør obligatorisk del ECTS 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem Erhvervsmæssigt køb og salg Økonomi Organisation Projektledelse Jura Miljø og sikkerhed Virksomheden 1) kan vurdere skriftlige aftaler, manualer og andre forskrifter samt har kendskab til erhvervsjura inden for køb og salg. 1) kan anvende de grundlæggende økonomiske begreber som overslag, kalkulation, budgettering og kontrol i forbindelse med gennemførelse af projekter, under hensyn til såvel virksomhedens interne situation som markedssituationen, samt redegøre for metoder til vurdering og rangordning af investeringer 2) kan forstå bogføring og regnskabsopbygning, herunder økonomistyringssystemer. 1) kan redegøre for de økonomiske konsekvenser af forskellige selskabsformer 2) har kendskab til almindelige ledelsesteorier og formelle organisationsformer samt til principperne for mødedeltagelse og mødeledelse. 1) kan anvende almindelige begreber og terminologier inden for projektledelse og - organisering 2) kan anvende almene metoder og værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse af projekter 3) kan vurdere og anvende eksterne leverandører i forbindelse med projektet. 1) kan anvende relevante love, bekendtgørelser og cirkulærer vedrørende udbud, kontrahering og arbejdets udførelse samt har kendskab til gældende arbejdsretslige regler. 1) kan vurdere problemstillinger i relation til miljø- og arbejdsmiljøloven og medvirke ved dokumentation af miljø og arbejdsmiljøbelastningen i forbindelse med projekterings- og konstruktionsarbejde 2) har kendskab til gældende sikkerhedsbestemmelser Studieordning 15

16 Kvalitet Virksomhedsteknik 1) kan udarbejde dokumentation og foretage registreringer vedrørende kvalitet 2) har kendskab til gældende standarder og kan arbejde med kvalitetssikring 3) har kendskab til grundstrukturen i alment kendte systemer til kvalitetssikring, -kontrol og -styring. 1) kan udforme licitations- og tilbudsmaterialer med henblik på projektering og installation efter gældende regler og lovgivning 2) kan anvende tidssvarende kalkulationsmetoder for tilbudsberegning Bundne valgemne inden for Stærkstrøm, der skal kvalificere den studerende til at kunne vurdere, rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder på automatiske anlæg samt elinstallationer og elforsyningsanlæg. I området indgår nedenstående emner, og deres fordeling af ECTS point, Emner Installatør Obligatorisk del ECTS 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem Teknologi Bunden valgemne 1: Stærkstrøm. 40 Elektroteknik Forsynings- og installationsteknik Styrings- og reguleringsteknik Datatransmissionsteknik 1) kan beregne og analysere typiske elektriske kredsløb til jævn- og vekselspænding 2) kan beregne, vælge og idriftsætte elektriske maskiner og transformere. 1) kan dimensionere, opbygge, idriftsætte, udvide, vedligeholde og dokumentere elinstallationer, elforsynings- og belysningsanlæg i overensstemmelse med gældende normer og regler. 1) kan dimensionere, opbygge, programmere, idriftsætte, udvide og vedligeholde styringer og reguleringer på automatiske anlæg, herunder udarbejde dokumentation i overensstemmelse med gældende regler og normer. 1) har indsigt i og kan vurdere alment forekommende datatransmissionssystemer, komponenter og produkter, herunder kommunikations- og sikringsteknik Studieordning 16

17 Studieområder Boligen er studieområde i 1. semester Kvalifikationsmål Viden Den studerende har viden om elinstallationer og installationsarbejder i forbindelse med boligbyggeri. Den studerende har viden om dimensionering af tele-, data- og elinstallationer samt dimensionering. Den studerende har viden om planlægning og projektledelse, kvalitetssikring og branchekrav, økonomistyring, sproglig kommunikation og teknisk dokumentation samt projektarbejdsformens metoder. Færdigheder Den studerende kan ud fra en given bygningstegning og beskrivelse projektere og dokumentere samt planlægge og gennemføre installationsprojekter i boligbyggeri. Den studerende kan organisere, planlægge, styre og sikre projektets økonomi og kvalitet. Den studerende kan dimensionere tele-, data- og elinstallationer, dimensionere, samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. Den studerende kan arbejde projektorganiseret og herunder indgå i samarbejdsmæssig sammenhæng med andre og tilegne sig ny viden. Kompetencer Den studerende er kvalificeret til at projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på elinstallationer i boliger. Den studerende er kvalificeret til at kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende elinstallationer i forbindelse med boligbyggeri. Erhvervsbyggeri er studieområde i 2. semester. Kvalifikationsmål Viden Den studerende har viden om elinstallationer og installationsarbejder i forbindelse med bolig- og erhvervsbyggeri. Den studerende har viden om dimensionering af tele-, data- og elinstallationer samt dimensionering og programmering af mindre automatiske anlæg. Den studerende har viden om planlægning og projektledelse, kvalitetssikring og branchekrav, økonomistyring, sproglig kommunikation og teknisk dokumentation samt projektarbejdsformens metoder. Studieordning 17

18 Færdigheder Den studerende kan ud fra en given bygningstegning og beskrivelse projektere og dokumentere samt planlægge og gennemføre installationsprojekter i bolig- og erhvervsbyggeri. Den studerende kan organisere, planlægge, styre og sikre projektets økonomi og kvalitet. Den studerende kan dimensionere tele-, data- og elinstallationer, dimensionere, programmere og idræftsætte mindre automatiske anlæg samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. Den studerende kan arbejde projektorganiseret og herunder indgå i samarbejdsmæssig sammenhæng med andre og tilegne sig ny viden. Kompetencer Den studerende er kvalificeret til at projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på elinstallationer og mindre automatiske anlæg. Den studerende er kvalificeret til at kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende elinstallationer og mindre automatiske anlæg i forbindelse med bolig- og erhvervsbyggeri. Forsynings- og produktionsanlæg er studieområde i 3. semester. Kvalifikationsmål Viden Den studerende har viden om elinstallationer og installationsarbejder på forsynings- og produktionsanlæg. Den studerende har viden om udførelsen af eltekniske projekter og entrepriser i forbindelse med forsynings- og produktionsanlæg, herunder dokumentation vedrørende tele-, data- og elinstallationer, samt dimensionering, opbygning, programmering, idræftsættelse og dokumentation af automatiske anlæg. Den studerende har viden om innovation og innovative arbejdsprocesser, miljø og arbejdsmiljø, erhvervs-, arbejdsog entrepriseret samt kalkulationsmetoder og tilbudsberegning. Færdigheder Den studerende kan projektere og dokumentere samt planlægge og gennemføre eltekniske projekter og entrepriser i forbindelse med forsynings- og produktionsanlæg. Den studerende kan ud fra tegninger og beskrivelser dimensionere og dokumentere tele-, data- og elinstallationer samt dimensionere, opbygge, programmere, dokumentere og idræftssætte automatiske anlæg. Den studerende kan i forbindelse med eltekniske projekter og entrepriser udarbejde udbuds- og tilbudsmateriale, beregne priser og vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger. Den studerende kan arbejde selvstændigt med teknisk problemløsning, opbygge et relevant informations- og vidensniveau, etablere et tilstrækkeligt beslutnings-, vurderings- og dokumentationsgrundlag samt organisere vi- Studieordning 18

19 densdeling, netværk og optimale samarbejdsformer. Kompetencer Den studerende er kvalificeret til at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af elinstallationer på forsynings-, produktions- og automatiske anlæg. Den studerende er kvalificeret til, under hensyn til økonomi, arbejdsmiljø og miljø, at vurdere, rådgive og træffe beslutninger i forbindelse med projektering og udførelse af eltekniske installationsprojekter og entrepriser efter gældende lovgivning, regler og kvalitetskrav. Valgdelen Specialeforløb og afslutningsprojekt Kvalifikationsmål Viden Den studerende har viden om komplekse og praksisnære elinstallationer, automatiske anlæg eller anlæg for datatransmission. Den studerende har tilegnet sig en specialiseret viden om den underliggende teori og dens betydning for installationens/anlæggets funktion og energimæssige konsekvenser. Den studerende har viden om innovation og innovative arbejdsprocesser og produkter., Færdigheder Den studerende kan projektere og dokumentere samt planlægge og gennemføre komplekse specialiserede projekter indenfor det teknologiske område i samarbejde med en virksomhed. Den studerende kan i forbindelse med el-tekniske projekter og entrepriser vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger. Den studerende kan arbejde selvstændigt med teknisk problemløsning og formidle dette til beslutningstagere og andre faggrupper. Kompetencer Den studerende er kvalificeret til at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af elinstallationer og automatiske anlæg med den nyeste teknologi. Den studerende er kvalificeret til i samarbejde med andre faggrupper at opnå den bedst mulige løsning i den aktuelle situation, under hensyn til gældende love og regler, samt økonomi og miljø. Eksamen / prøver Prøve 1 ved afslutningen af 2. semester. Studieordning 19

20 1. Årsprøve tilrettelægges så den bredt kombinere væsentlige områder af 1. års undervisning. Emneområde: Sproglig kommunikation, Teknisk dokumentation, Teknisk matematik og fysik, Informationsteknik samt Laboratorie og måleteknik fra den almene del, Økonomi, Projektledelse og Kvalitet fra den virksomhedstekniske del samt Elektroteknik og mindre dele af emneområder i Forsynings- og Installationsteknik, Styrings- og reguleringsteknik og Datatransmissionsteknik fra de bundne valgemner. Opgavetype: Tværfagligt projekt Arbejdsform: Gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtlig projektforsvar Bedømmelse: Til eksamen medvirker den studerendes interne læregruppe sammen en ekstern censor Vejledende bedømmelseskriterier Karakter Beskrivelse Præstation - målopfyldelse 12 Den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af prøvens mål med ingen eller få uvæsentlige mangler Viden: Den studerende viser klart i projektrapporten og eksaminationen udtømmende viden indenfor temaet bolig - og erhvervsbyggeri, herunder dimensionering, dokumentation, projektledelse, økonomistyring og kvalitetssikring samt sproglig kommunikation. Færdigheder: Den studerende demonstrerer ved fremlæggelse og under eksamination en bred og dyb forståelse med henblik på projektering, tilrettelæggelse og udførelse elinstallationer samt mindre automatiske anlæg i forbindelse med bolig - og erhvervsbyggeri. Kompetence: Den studerende anvender på en sikker måde gældende love og regler, principper for projektering herunder den nyeste teknologi samt projektarbejdsformens metoder, redskaber, organisation samt samarbejdsform. Eksempler på uvæsentlige mangler, der stadig giver karakteren 12. Beregninger indeholder fejl, som ikke påvirker helheden. Mindre fejl i dokumentation.nogen usikkerhed i forhold til gældende love og regler. Anvender ikke de bedst egnede AV-midler. Enkelte valg ikke tidssvarende Studieordning 20

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebaelt Munke Mose Allé 9 5100 Odense C Tlf.: 70 10 58 00 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009

Erhvervsakademiet Lillebaelt Munke Mose Allé 9 5100 Odense C Tlf.: 70 10 58 00 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009 E R H V E R V S A K A D E M I E T L I L L E B A E LT VVS ERHVERVSAKADEMIET LILLEBAELT DIN FREMTID VVS 2009 2 2009 VVS INDHOLDSFORTEGNELSE TEKST SIDE Forord 3 Vigtige

Læs mere

INSTALLATØR STÆRKSTRØM

INSTALLATØR STÆRKSTRØM INDHOLD Velkommen.......................... 2 Studiemiljø Lokalsamfundet....................... 3 Tobaksrygning........................ 3 EDB/adgang til EAM s faciliteter........... 3 Øvrige faciliteter......................

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Håndbog og studieordning. Installatør (AK)-VVS

Håndbog og studieordning. Installatør (AK)-VVS Håndbog og studieordning For Installatør (AK)-VVS Akademiuddannelser(AK) 1 Velkommen til ErhvervsAkademiet Slagelse. Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på ErhvervsAkademiet Selandia

Læs mere

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen Gældende fra januar 2008 Indhold 1. Lovgrundlag for uddannelsen... 3 Lovgrundlag... 3 Indledning... 3

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år)

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Formål: Faget skal kvalificere den studerende til nyudvikling, videreudvikling og integration af itsystemer af forskellige typer på et systematisk

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Studieordning for installatør (AK)

Studieordning for installatør (AK) Side 22 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 23 Studieordningens rammer... 29 2.1 Læsevejledning... 29 2.2 Oversigt over uddannelsens to studieretninger... 30 Uddannelsens kerneområder og ECTS

Læs mere

Bilag 1s Revideret studieordning. Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation

Bilag 1s Revideret studieordning. Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation Bilag 1s Revideret studieordning Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation 1. januar 2016 ... 2 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsens

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

STUDIEORDNING w w w. h a d s t e n t s. d k

STUDIEORDNING   w w w. h a d s t e n t s. d k STUDIEORDNING Installatør (AK) EL/VVS Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation August 2009 Installatørafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indhold Studieordningens formål...

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2014-2015 0 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Studieordningens rammer... 7 2.1 Læsevejledning... 7 2.2 Oversigt

Læs mere

studieordning for uddannelsen Installatør- EL (AK) Forår 2013 Studieordning for uddannel- sen Installatør- EL (AK)

studieordning for uddannelsen Installatør- EL (AK) Forår 2013 Studieordning for uddannel- sen Installatør- EL (AK) studieordning for uddannelsen Installatør- EL (AK) Forår 2013 Studieordning for uddannel- sen Installatør- EL (AK) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 En bred og fleksibel uddannelse... 4 ECTS-pointsystem...

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

STUDIEORDNING GVS-mester (AK) STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU)

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Adgangsforudsætninger Forudsætningen for at kunne indstille sig til eksamen i afgangsprojektet er, at den studerende er fritaget

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

STUDIEORDNING. Installatør (AK) VVS. August 2008. Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation. Installatørafdelingen. www.hadstents.

STUDIEORDNING. Installatør (AK) VVS. August 2008. Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation. Installatørafdelingen. www.hadstents. STUDIEORDNING Installatør (AK) VVS Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation August 2008 Installatørafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Studieordningens formål... 4 Hvor findes

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik *

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Februar 2007 / PNB Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes eksamener med udgangspunkt i skriftlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere