Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)"

Transkript

1 Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1

2 1.1 Indledning Lovgrundlag adgangskrav Jobprofiler Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet... 6 Erhvervsakademiets faciliteter...6 Adgangsstyring... 6 Adgangskort... 6 Bibliotek... 7 Butikken... 7 Kantinen... 7 Parkering... 7 Studiekort... 7 Forsikringsforhold... 7 Studieadministration... 8 Studievejledning... 8 Økonomi... 8 Anden offentlig støtte... 8 Skat... 8 Hvad må du tjene?... 8 Studieaktivitet... 9 Transport... 9 Respekt for andres arbejde... 9 Medindflydelse Studieophold/rejser Studieophold i virksomhed Studieordning for installatør (AK)- Stærkstrøm Teknologi Bunden valgemne 1: Stærkstrøm Boligen er studieområde i 1. semester Forsynings- og produktionsanlæg er studieområde i 3. semester Prøve 3 ved afslutningen af 3. semester Prøve 4 afslutningsprojekt Eksamen og bedømmelse Prøveformer ved eksamen Studieordning for installatør VVS ECTS Virksomheden Teknologi Bundne valgemner: VVS Studieområde: Erhvervs- institutions- eller administrationsbyggeri Årsprøver 2a og 2b - 2.studieår Prøveformer ved eksamen Klage over eksamen Ophavsret Studieaktivitet Manglende studieaktivitet Regler for afvikling af eksamen Overtrædelse af regler Sanktioner ved overtrædelse af regler Samarbejdspartnere Rådgivende udvalg Skolesamarbejde Merit Åben uddannelse Revision og ikrafttrædelse Ikrafttrædelse Studieordning 2

3 Revision Lovgrundlag for udarbejdelse af håndbog og studieordning Appendix IT-anvendelsespolitik Odense Tekniske Skole Formål Acceptabel brug af IT-miljøet Eksempler på uacceptabel brug af netværket Gode råd Studieordning 3

4 1.1 Indledning Studieordningen er et af mange dokumenter der er med til at sikre en god information om studiet til installatør (AK) Studieordningen er Erhvervsakademiets fortolkning af Ministerielle betænkninger vedrørende indhold og eksamen for uddannelsen til installatør (AK) suppleret med signaler fra virksomhederne om fremtidige kompetencebehov inden for installatør området. Studieordningen er på den måde et værktøj for studerende eller kommende studerende. Den giver et billede af hvordan uddannelsen ser ud på Erhvervsakademiet på Odense Tekniske Skole og hvordan vi ser de fremtidige kompetenceprofiler inden for installatørområdet. 1.2 Lovgrundlag Uddannelsen reguleres af følgende love og regler KVU-loven: Lov nr af 29.december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser) Uddannelsesbekendtgørelsen: BEK nr 622 af 18. juni. Bekendtgørelsen om erhvervsakademiuddannelser (AK) inden for ernergiinstallation (installatør AK) Adgangsbekendtgørelsen: BEK nr 167 af 22. februar. Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m. v. ved videregående uddannelser Eksamensbekendtgørelsen: BEK nr 766 af 26. juni. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Karakterbekendtgørelsen: BEK nr 262 af 20. marts. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Kvalitetsbekendtgørelsen: BEK nr 635 af 30. juni Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne Sikkerhedsstyrelsen: Retningslinier for den kompetencegivende praktiske og mundtlige prøve i fejlfinding og indregulering af gasfyrede anlæg < 135 kw dateret januar 2005 Rev. 2 Studieordning 4

5 Lovgivning Er den generelle lov omkring de korte videregående uddannelser (KVU) som angiver hvordan disse passer ind i nationalt uddannelsesbillede Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. Bekendtgørelse Installatør (AK) er underlagt forskellige ministerielle bekendtgørelser. Uddannelsesbekendtgørelsen For installatør (AK) Der angiver indhold på uddannelsen. Eksamensbekendtgørelsen Der angiver regler for eksamen. Kvalitetsbekendtgørelsen Der angiver skolens forpligtelse til kvalitetsudvikling. Adgangsbekendtgørelsen adgangsbetingelser Studieordning Studieordningen er skolens information til studerende om indhold, form og kvalitet. Studieordningen for installatør formuleres af den enkelte skole i tæt dialog med erhvervslivet og andre udbydere af uddannelsen. Studieordningen er tilgængelig for alle studerende ved studiestart. Semesterplaner Semesterplaner er de konkrete planer for hvert semester, for hvert hold og den enkelte studerende. Semesterplaner fortæller konkret om hvordan pensum og lærerfordeling ser ud. Semesterplanen præsenteres ved begyndelse på semesteret. 1.3 adgangskrav For at kunne påbegynde en uddannelse til installatør (AK) skal du opfylde et af nedenstående adgangskrav: 1. en erhvervsuddannelse som elektriker, 2. en erhvervsuddannelse som smed eller en VVS teknisk uddannelse med matematik D eller en anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C 1.4 Jobprofiler Som færdiguddannet installatør er du kvalificeret til at etablere egen installatørvirksomhed. Med en uddannelse som installatør (AK) kan du også blive ansat i en større virksomhed med stilling/funktion som: Installatør eller overmontør i en installationsvirksomhed Styrings- og reguleringstekniker i en industrivirksomhed El-installatør eller stærkstrømstekniker i en rådgivende virksomhed Sælger eller repræsentant hos en leverandør- eller grossistvirksomhed Vvs-installatør Studieordning 5

6 Vvs-tekniker i en rådgivende ingeniørvirksomhed Beregnervirksomhed Uddannelsen giver mulighed for ansættelse i danske, offentlige såvel som private, virksomheder. Uddannelsen vil også give mulighed for ansættelse i internationale virksomheder. Uddannelsen er udviklet, og ajourføres i samarbejde med erhvervslivet. Det sikre, at uddannelsen er målrettet i forhold til de krav, erhvervslivet stiller i dag. 1.5 Studiemiljø Lokalsamfundet Det er vigtigt at du trives med dit studium. Men der også et liv, som skal fungere ved siden af studierne. Det kræver noget af dig men også af din by. Med ca indbyggere er Odense for det første overskuelig uden at være triviel. For det andet finder du et rigt og varieret kulturliv. Og så ligger Odense lige midt i Danmark afstandene til hjørnerne er korte. Erhvervsakademiets faciliteter Læringsmiljøet på Erhvervsakademiet er indrettet med mange forskellige faciliteter, såsom edblokaler, laboratorier, undervisningslokaler, auditorium og bibliotek for at nævne de væsentligste. Faciliteterne er i løbet af en undervisningsuge planlagt til den enkelte lærings- /undervisnings-situation. Når faciliteterne ikke indgår i den planlagte læring/undervisning vil der være mulighed for at de studerende kan benytte faciliteterne til at arbejde med projekter eller andet studierelevant arbejde. Adgangsstyring For at styrke brugen af faciliteterne er der indført adgangsstyring. Det giver de studerende, der er tilknyttet Erhvervsakademiet, mulighed for at benyttet faciliteterne i Munke Mose Alle 9 i henhold til planen på hjemmesiden Erhvervsakademiet har almindeligt åben i følgende periode: Mandag til fredag kl , det vil sige der skal ikke bruges adgangskort i denne periode og alle yderdøre kan benyttes. Adgangsstyringen er tilkoblet udenfor disse perioder, og de studerende vil kunne benytte faciliteterne i Erhvervsakademiet i henhold til planen på hjemmesiden Adgangskort For at kunne bruge adgangsstyringen, skal du benytte et særligt kort, der udleveres gratis af Erhvervsakademiet i den periode du er studerende. Hvis du mister kortet skal du straks meddele dette til studieadministrationen. Et nyt kort koster 50 kr. Kortet er personligt, dvs. registreret til Studieordning 6

7 den enkelte elev. Det er muligt at se hvilke kort der har været anvendt i hvilke lokaler på et givet tidspunkt. Bibliotek Odense Tekniske Skoles bibliotek er placeret i Munke Mose Alle. Her kan studerende og elever låne bøger, tidsskrifter m.m. Biblioteket er åbent: Mandag fredag kl Du kan også søge og bestille bøger via bibliotekets hjemmeside Butikken Butikken på Odense Tekniske Skole er placeret i Munke Mose Allé 9. Her kan du købe bøger, kompendier, tegnerekvisitter, papir og lommeregnere. Udvalget afstemmes med det der passer til dit studie. Det er afdelingens lærere der, i samarbejde og i kommunikation med dig som studerende, fastlægger de nødvendige undervisningsmaterialer og efterfølgende meddeler dette til butikken, således at butikken altid har de rigtige undervisningsmaterialer. Butikkens åbningstider: Mandag torsdag kl Fredag kl Telefonekspedition: Mandag torsdag kl Fredag kl Kantinen Du kan indtage dine måltider i skolens kantiner eller benytte de opstillede automater. Parkering Antallet af parkeringspladser ved Munke Mose Allé 9 er begrænset, men der findes en større parkeringsplads på Jagtvej. Herfra er der gangsti til skolen. Cykler, knallerter og biler skal altid parkeres på de pladser som er anvist. Studiekort I løbet af den første tid, du er på Erhvervsakademiet, får du udleveret et studiekort. Kortet er med studienummer der følger dig hele uddannelsen. Kortet bruges til forskellige formål For det første fungerer studiekortet som identifikation. Mod forlangende skal du fremvise det og på den måde dokumentere, at du har ret til at være på Erhvervsakademiet. Forsikringsforhold Studerende på akademiuddannelserne er ikke omfattet af Odense Tekniske Skole s selvforsikring hos staten og bør derfor selv tegne en fuldtidsforsikring. Fritidsforsikring er ikke tilstrækkelig. Ligeledes er det klogt for alle at tegne en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som f. eks. tøj, biler, knallerter, cykler, tasker og lommeregnere. Studieordning 7

8 Studieadministration Studieadministrationen tager sig af alt, hvad der har med registrering af studerende at gøre. Her kan de studerende henvende sig med spørgsmål af administrativ art som f. eks. studiekort, adresseændring, SU mv. Ekspeditionstid: Mandag fredag kl Studievejledning Erhvervsakademiet har i lighed med hele Odense Tekniske Skole et vejledningscenter, hvor der vejledes til uddannelserne generelt. Du har måske allerede stiftet bekendtskab med en af centerets vejledere. Centeret og centerets vejledere står også til din disposition i forbindelse med dit studieforløb hvis du har behov for en drøftelse af mere personlige karakter. Du kan besøge centeret i åbningstiden eller aftale tid for en samtale med en af vejlederne. Vejlederes træffetider fremgår af opslag uden for vejledningscenteret. Økonomi Leveomkostningerne, mens du studerer på en kort videregående uddannelse, kan finansieres på flere forskellige måder. De mest almindelige er: SU (Statens Uddannelsesstøtte). Skal du begynde en uddannelse, eller er du i gang med at uddanne dig, kan du søge SU: Støtten gives som stipendium, der er et tilskud. Derudover kan du optage lån. Klik ind på web-adressenwww.su.dk for nærmere oplysninger. Anden offentlig støtte Du kan ikke få SU samtidig med, at du får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger, som f. eks. uddannelsesgodtgørelse eller uddannelsesydelse fra din A-kasse, fast revalideringsydelse, orlovsydelse, førtidspensionering eller arbejdsløshedsdagpenge. Skat Der bliver trukket skat af stipendiet, inden du får det udbetalt. Stipendiet er ligesom andre indtægter skattepligtigt. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af dit SU-stipendium Hvad må du tjene? Der er grænser for, hvor meget du må tjene ved siden af SU. Alt hvad du tjener i det pågældende kalenderår tæller med. Det gælder også, hvis du for eksempel starter eller afslutter din uddannelse midt på året. Det beløb, du må tjene ved siden af din SU, kaldes dit fribeløb. Hvis du tjener mere i løbet af året, kræves den for meget betalte støtte tilbage med tillæg. Studieordning 8

9 Studieaktivitet Du skal være studieaktiv for at få støtte. En studerende, der ikke er studieaktiv i et sådant omfang, at uddannelsen kan afsluttes inden for den normerede studietid plus 12 måneder, betragtes som inaktiv og kan derfor ikke modtage SU. Transport Du kan få tilskud til offentlig transport. Se mere på web-adressen Respekt for andres arbejde På Erhvervsakademiet bygger samværet på respekten for andres arbejde, og udgangspunktet er at alle tager medansvar for et godt samvær i hverdagen. Dette gælder i forhold til ens egen læring, men også i brugen af de fælles faciliteter, som ovenfor beskrevet bliver stillet til din rådighed for dit studie/din læring. Vær med til at løse de praktiske opgaver der er i forbindelse med brugen af faciliteterne i Munke Mose Allé såsom at slukke lys, lukke vinduer, slukke for edb-udstyr og i øvrigt følge henvisninger fra servicepersonalet på Erhvervsakademiet. Vær opmærksom på de sikkerhedsregler der er i forbindelse med arbejdet i laboratorier og andre speciellokaler. Studieordning 9

10 Medindflydelse Erhvervsakademiet har, med interesse for inddragelse af de studerende i organiseringen af læringen og læringsmiljøet omkring akademiuddannelserne, vedtaget en studierådsorganisation. Organisationen tager udgangspunkt i en struktur, hvor hver klasse vælger en klasserepræsentant. Blandt klasserepræsentanterne vælges afdelings-/uddannelsesrepræsentanter. Alle afdelings-/uddannelsesrepræsentanterne på Erhvervsakademiet udgør studierådet. Studierådet vælger formanden. (se fig. 1) Der henvises til vedtægter for studierådet. Studierådet er de studerendes officielle repræsentation. Studierådet repræsenterer de studerende over for skolens bestyrelse, ledere og lærere i Erhvervsakademiet. Studierådet inddrages i kvalitetsudviklingen af akademiuddannelserne. Formand for studieråd Afdelingsrepræsentant Afdelingsrepræsentant Afdelingsrepræsentant Klasserepræsentant Klasserepræsentant Klasserepræsentant Fig. 1. Studieordning 10

11 Studieophold/rejser Som en del af læringen er der mulighed for at arrangere studierejser, ekskursioner og virksomhedsbesøg. Formålet med disse aktiviteter er at give inspiration til studiet og samtidig give mulighed for, at du kan lære andre kulturer at kende. Der vil ofte være en større eller mindre medfinansiering fra dig for at få dækket udgifterne til rejser og ekskursioner. Vær opmærksom på, at din klasse har mulighed for at søge støtte bl.a. i de midler Odense Tekniske Skole har afsat til formålet. Der er sidste frist for ansøgning til disse midler den 1. februar og den 1. september. Vær opmærksom på de forsikringsregler der er gældende, når du er ude at rejse. Hvis rejsen foregår i Danmark, gælder det gule sygeforsikringsbevis den offentlige sygeforsikring. Studieophold i virksomhed Ifølge bekendtgørelsen gives der mulighed for at Erhvervsakademiet tilrettelægger op til 15 ECTS-point af det samlede uddannelsesforløb som studieophold i en eller flere virksomheder. Mål for samt indhold og tidsmæssigt omfang af eventuelle studieophold og disses tidsmæssige placering i uddannelsesforløbet tilrettelægges ud fra semesterplanerne og via individuelle vurderinger med de studerende i forhold til valgmulighederne på uddannelsen. Studieordning 11

12 2.1 Studieordning for installatør (AK)- Stærkstrøm Formål og varighed KVU videregående niveau Installatør AK Personer der opnår Erhvervsakademigraden (AK) Viden Skal have viden om installatørområdets anvendte teori og metode samt om praksis Skal kunne forstå begreber og metoder samt kunne reflektere over installatørområdets anvendelse af begreber og metoder Færdigheder Skal kunne anvende et alsidigt sæt tekniske, kreative og analytiske færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Skal inden for installatørområdet kunne håndtere udviklingsorienterede situationer Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til erhvervet Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 år ( 2 studenterårsværk). Uddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. Akademiet kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere herfra. ECTS pointsystem Hvad er ECTS? ECTS (European Credit Transfer System) er oprettet med det formål at få anerkendt studieperioder for studieophold i udlandet. Det vil sige at det er et europæisk meritoverførelsessystem. ECTS-systemet består af flere elementer, men vi skal her kun ser på den kvantitative del. Den kvantitative del, ECTS-point, er den værdi, der tillægges de undervisningsenheder du møder på uddannelsen, og med det formål, at beskrive din arbejdsindsats for at gennemføre uddannelsen. De afspejler den forventede arbejdsmængde for hvert undervisningsforløb i forhold til den samlede arbejdsmængde for et helt studieår. I ECTS repræsenterer 60 point arbejdsindsatsen for et helt studieår. 30 point gives for et seme- Studieordning 12

13 ster. ECTS-point tildeles de studerende, der fuldfører uddannelsens elementer tilfredsstillende ved at bestå eksaminer eller anden former for bedømmelse. Udover at ECTS anvendes i det internationale uddannelsessamarbejde, anvendes det i stigende omfang på de nationale uddannelser. Studieforløb Uddannelsen består af en obligatorisk del og en valgdel. Den obligatoriske del omfatter de tre fagområder, Alment med 30 ECTS point, Virksomheden med ECTS 20 point og de Bundne valgemner med 40 ECTS point disse fagområder tilsammen udgør den obligatoriske del med ECTS 90 point. Valgdelen indeholder et specialeforløb med 20 ECTS point og et afsluttende eksamensprojekt med 10 ECTS point.. Uddannelsen er delt i 4 semestre, hvor hvert semester har et gennemgående tema. Uddannelsesforløb for installatør 1. år 2.år 1. Semester 30 ECTS_point 2. Semester 30 ECTS_point 3. Semester 30 ECTS_point 4. Semester 30 ECTS_point Bolig Erhversbyggeri Forsynings - og produktionsanlæg Profilering til erhvervslivet Emneområder ECTS-point Emneområder ECTS-point Emneområder ECTS-point Emneområder ECTS-point Almen 15 Almen 15 Specialeforløb 20 Virksomhed 10 Teknologi 20 Virksomhed 5 Virksomhed 5 10 Teknologi 10 Teknologi 10 Afslutningsprojekt Bundne valgemner Bundne valgemner Bundne valgemner Ovenstående temaer danner den faglige ramme for det enkelte semester. Temaerne vil blive belyst i form af undervisning og projektarbejde. Hvilke projekter der skal arbejdes med og hvilke emner der vil blive undervist i, fremgår af semesterplaner for de enkelte forløb. Studieordning 13

14 Obligatorisk del Emneområdet alment, der skal kvalificere den studerende til på et teoretisk og praktisk grundlag at kunne løse tekniske og dokumentationsmæssige problemer inden for energi og installation samt udvikle sproglig, kulturel og personlig kompetence til brug for virksomhedens opgaveløsning. I området indgår nedenstående emner, og deres fordeling af ECTS point Installatør ECTS Obligatorisk del sem sem sem sem Emner Alment 30 Sproglig kommunikation Teknisk dokumentation Teknisk matematik og fysik Informationsteknik Laboratorie- og måleteknik 1) kan forstå og anvende relevant teknisk litteratur, tidsskrifter og manualer samt kan meddele og forklare forhold af praktisk, faglig og teoretisk art på dansk og mindst et fremmedsprog. 1) kan udarbejde tidssvarende dokumentation for projekter, tekniske systemer og anlæg under hensyn til gældende regler og normer. 1) kan analysere og dimensionere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer. 1) kan analysere og dimensionere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende informationsteknologiske værktøjer og metoder. 1) kan vælge og anvende instrumenter samt udføre relevante målinger inden for fag- /emneområdet Studieordning 14

15 Emneområdet virksomheden, der skal kvalificere den studerende til at kunne projektere og gennemføre installationsprojekter efter gældende lovgivning og kvalitetskrav under hensyn til virksomhedens organisation, drift, økonomi samt miljø. I området indgår nedenstående emner, og deres fordeling af ECTS point. Emner Installatør obligatorisk del ECTS 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem Erhvervsmæssigt køb og salg Økonomi Organisation Projektledelse Jura Miljø og sikkerhed Virksomheden 1) kan vurdere skriftlige aftaler, manualer og andre forskrifter samt har kendskab til erhvervsjura inden for køb og salg. 1) kan anvende de grundlæggende økonomiske begreber som overslag, kalkulation, budgettering og kontrol i forbindelse med gennemførelse af projekter, under hensyn til såvel virksomhedens interne situation som markedssituationen, samt redegøre for metoder til vurdering og rangordning af investeringer 2) kan forstå bogføring og regnskabsopbygning, herunder økonomistyringssystemer. 1) kan redegøre for de økonomiske konsekvenser af forskellige selskabsformer 2) har kendskab til almindelige ledelsesteorier og formelle organisationsformer samt til principperne for mødedeltagelse og mødeledelse. 1) kan anvende almindelige begreber og terminologier inden for projektledelse og - organisering 2) kan anvende almene metoder og værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse af projekter 3) kan vurdere og anvende eksterne leverandører i forbindelse med projektet. 1) kan anvende relevante love, bekendtgørelser og cirkulærer vedrørende udbud, kontrahering og arbejdets udførelse samt har kendskab til gældende arbejdsretslige regler. 1) kan vurdere problemstillinger i relation til miljø- og arbejdsmiljøloven og medvirke ved dokumentation af miljø og arbejdsmiljøbelastningen i forbindelse med projekterings- og konstruktionsarbejde 2) har kendskab til gældende sikkerhedsbestemmelser Studieordning 15

16 Kvalitet Virksomhedsteknik 1) kan udarbejde dokumentation og foretage registreringer vedrørende kvalitet 2) har kendskab til gældende standarder og kan arbejde med kvalitetssikring 3) har kendskab til grundstrukturen i alment kendte systemer til kvalitetssikring, -kontrol og -styring. 1) kan udforme licitations- og tilbudsmaterialer med henblik på projektering og installation efter gældende regler og lovgivning 2) kan anvende tidssvarende kalkulationsmetoder for tilbudsberegning Bundne valgemne inden for Stærkstrøm, der skal kvalificere den studerende til at kunne vurdere, rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder på automatiske anlæg samt elinstallationer og elforsyningsanlæg. I området indgår nedenstående emner, og deres fordeling af ECTS point, Emner Installatør Obligatorisk del ECTS 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem Teknologi Bunden valgemne 1: Stærkstrøm. 40 Elektroteknik Forsynings- og installationsteknik Styrings- og reguleringsteknik Datatransmissionsteknik 1) kan beregne og analysere typiske elektriske kredsløb til jævn- og vekselspænding 2) kan beregne, vælge og idriftsætte elektriske maskiner og transformere. 1) kan dimensionere, opbygge, idriftsætte, udvide, vedligeholde og dokumentere elinstallationer, elforsynings- og belysningsanlæg i overensstemmelse med gældende normer og regler. 1) kan dimensionere, opbygge, programmere, idriftsætte, udvide og vedligeholde styringer og reguleringer på automatiske anlæg, herunder udarbejde dokumentation i overensstemmelse med gældende regler og normer. 1) har indsigt i og kan vurdere alment forekommende datatransmissionssystemer, komponenter og produkter, herunder kommunikations- og sikringsteknik Studieordning 16

17 Studieområder Boligen er studieområde i 1. semester Kvalifikationsmål Viden Den studerende har viden om elinstallationer og installationsarbejder i forbindelse med boligbyggeri. Den studerende har viden om dimensionering af tele-, data- og elinstallationer samt dimensionering. Den studerende har viden om planlægning og projektledelse, kvalitetssikring og branchekrav, økonomistyring, sproglig kommunikation og teknisk dokumentation samt projektarbejdsformens metoder. Færdigheder Den studerende kan ud fra en given bygningstegning og beskrivelse projektere og dokumentere samt planlægge og gennemføre installationsprojekter i boligbyggeri. Den studerende kan organisere, planlægge, styre og sikre projektets økonomi og kvalitet. Den studerende kan dimensionere tele-, data- og elinstallationer, dimensionere, samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. Den studerende kan arbejde projektorganiseret og herunder indgå i samarbejdsmæssig sammenhæng med andre og tilegne sig ny viden. Kompetencer Den studerende er kvalificeret til at projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på elinstallationer i boliger. Den studerende er kvalificeret til at kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende elinstallationer i forbindelse med boligbyggeri. Erhvervsbyggeri er studieområde i 2. semester. Kvalifikationsmål Viden Den studerende har viden om elinstallationer og installationsarbejder i forbindelse med bolig- og erhvervsbyggeri. Den studerende har viden om dimensionering af tele-, data- og elinstallationer samt dimensionering og programmering af mindre automatiske anlæg. Den studerende har viden om planlægning og projektledelse, kvalitetssikring og branchekrav, økonomistyring, sproglig kommunikation og teknisk dokumentation samt projektarbejdsformens metoder. Studieordning 17

18 Færdigheder Den studerende kan ud fra en given bygningstegning og beskrivelse projektere og dokumentere samt planlægge og gennemføre installationsprojekter i bolig- og erhvervsbyggeri. Den studerende kan organisere, planlægge, styre og sikre projektets økonomi og kvalitet. Den studerende kan dimensionere tele-, data- og elinstallationer, dimensionere, programmere og idræftsætte mindre automatiske anlæg samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. Den studerende kan arbejde projektorganiseret og herunder indgå i samarbejdsmæssig sammenhæng med andre og tilegne sig ny viden. Kompetencer Den studerende er kvalificeret til at projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på elinstallationer og mindre automatiske anlæg. Den studerende er kvalificeret til at kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende elinstallationer og mindre automatiske anlæg i forbindelse med bolig- og erhvervsbyggeri. Forsynings- og produktionsanlæg er studieområde i 3. semester. Kvalifikationsmål Viden Den studerende har viden om elinstallationer og installationsarbejder på forsynings- og produktionsanlæg. Den studerende har viden om udførelsen af eltekniske projekter og entrepriser i forbindelse med forsynings- og produktionsanlæg, herunder dokumentation vedrørende tele-, data- og elinstallationer, samt dimensionering, opbygning, programmering, idræftsættelse og dokumentation af automatiske anlæg. Den studerende har viden om innovation og innovative arbejdsprocesser, miljø og arbejdsmiljø, erhvervs-, arbejdsog entrepriseret samt kalkulationsmetoder og tilbudsberegning. Færdigheder Den studerende kan projektere og dokumentere samt planlægge og gennemføre eltekniske projekter og entrepriser i forbindelse med forsynings- og produktionsanlæg. Den studerende kan ud fra tegninger og beskrivelser dimensionere og dokumentere tele-, data- og elinstallationer samt dimensionere, opbygge, programmere, dokumentere og idræftssætte automatiske anlæg. Den studerende kan i forbindelse med eltekniske projekter og entrepriser udarbejde udbuds- og tilbudsmateriale, beregne priser og vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger. Den studerende kan arbejde selvstændigt med teknisk problemløsning, opbygge et relevant informations- og vidensniveau, etablere et tilstrækkeligt beslutnings-, vurderings- og dokumentationsgrundlag samt organisere vi- Studieordning 18

19 densdeling, netværk og optimale samarbejdsformer. Kompetencer Den studerende er kvalificeret til at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af elinstallationer på forsynings-, produktions- og automatiske anlæg. Den studerende er kvalificeret til, under hensyn til økonomi, arbejdsmiljø og miljø, at vurdere, rådgive og træffe beslutninger i forbindelse med projektering og udførelse af eltekniske installationsprojekter og entrepriser efter gældende lovgivning, regler og kvalitetskrav. Valgdelen Specialeforløb og afslutningsprojekt Kvalifikationsmål Viden Den studerende har viden om komplekse og praksisnære elinstallationer, automatiske anlæg eller anlæg for datatransmission. Den studerende har tilegnet sig en specialiseret viden om den underliggende teori og dens betydning for installationens/anlæggets funktion og energimæssige konsekvenser. Den studerende har viden om innovation og innovative arbejdsprocesser og produkter., Færdigheder Den studerende kan projektere og dokumentere samt planlægge og gennemføre komplekse specialiserede projekter indenfor det teknologiske område i samarbejde med en virksomhed. Den studerende kan i forbindelse med el-tekniske projekter og entrepriser vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger. Den studerende kan arbejde selvstændigt med teknisk problemløsning og formidle dette til beslutningstagere og andre faggrupper. Kompetencer Den studerende er kvalificeret til at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af elinstallationer og automatiske anlæg med den nyeste teknologi. Den studerende er kvalificeret til i samarbejde med andre faggrupper at opnå den bedst mulige løsning i den aktuelle situation, under hensyn til gældende love og regler, samt økonomi og miljø. Eksamen / prøver Prøve 1 ved afslutningen af 2. semester. Studieordning 19

20 1. Årsprøve tilrettelægges så den bredt kombinere væsentlige områder af 1. års undervisning. Emneområde: Sproglig kommunikation, Teknisk dokumentation, Teknisk matematik og fysik, Informationsteknik samt Laboratorie og måleteknik fra den almene del, Økonomi, Projektledelse og Kvalitet fra den virksomhedstekniske del samt Elektroteknik og mindre dele af emneområder i Forsynings- og Installationsteknik, Styrings- og reguleringsteknik og Datatransmissionsteknik fra de bundne valgemner. Opgavetype: Tværfagligt projekt Arbejdsform: Gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtlig projektforsvar Bedømmelse: Til eksamen medvirker den studerendes interne læregruppe sammen en ekstern censor Vejledende bedømmelseskriterier Karakter Beskrivelse Præstation - målopfyldelse 12 Den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af prøvens mål med ingen eller få uvæsentlige mangler Viden: Den studerende viser klart i projektrapporten og eksaminationen udtømmende viden indenfor temaet bolig - og erhvervsbyggeri, herunder dimensionering, dokumentation, projektledelse, økonomistyring og kvalitetssikring samt sproglig kommunikation. Færdigheder: Den studerende demonstrerer ved fremlæggelse og under eksamination en bred og dyb forståelse med henblik på projektering, tilrettelæggelse og udførelse elinstallationer samt mindre automatiske anlæg i forbindelse med bolig - og erhvervsbyggeri. Kompetence: Den studerende anvender på en sikker måde gældende love og regler, principper for projektering herunder den nyeste teknologi samt projektarbejdsformens metoder, redskaber, organisation samt samarbejdsform. Eksempler på uvæsentlige mangler, der stadig giver karakteren 12. Beregninger indeholder fejl, som ikke påvirker helheden. Mindre fejl i dokumentation.nogen usikkerhed i forhold til gældende love og regler. Anvender ikke de bedst egnede AV-midler. Enkelte valg ikke tidssvarende Studieordning 20

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere