MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC

2 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning viser trin for trin, hvordan du monterer stilladset fra Wibe Ladders helt enkelt og med maksimal sikkerhed. Læs sikkerhedsanvisningerne inden montering og brug af rullestilladset. Hvis rullestilladset overdrages til en anden skal denne person også have disse anvisninger. SIKKERHEDSANVISNINGER GENERELLE INFORMATIONER Typegodkendt iht. AFS 1990:12 samt EN 1004:2005, lastklasse 3 (2,0 kn/m2 ). Denne belastning må ikke overskrides. Maksimalt koncentreret belastning 1,0 kn på et areal på 0,2m*0,2m. Nationale bestemmelser, som kan gælde med hensyn til opstilling, nedtagning, stabilitet, brug og vedligeholdelse, skal overholdes. Stilladset skal bygges iht. monteringsanvisningen ved brug af de komponenter, som fremgår af styklisten til den pågældende højde. Opstigning på platforme sker ved at klatre på rammernes inderside, eller ved brug af skrå stiger (varenr ) eller trappe (trappestillads). Der må kun arbejdes samtidigt fra et stilladsdæk. OPSTILLING/NEDTAGNING Kontrollér at alle komponenter, alle hjælpeværktøjer og alt sikkerhedsudstyr til opstilling af rullestilladset forefindes på arbejdspladsen og at de fungerer korrekt. Det anbefales at der er to personer til opstilling og nedtagning af stilladset. Kontrollér at underlaget, hvor stilladset skal rejses, har tilstrækkelig bæreevne til rullestilladsets vægt og belastning. Kontrollér at underlaget, hvor stilladset skal rejses, er horisontalt (gælder især for FT-750, som ikke har højdejusterbare hjul). Mål den første platform med et vaterpas i både længde- og tværretningen for at sikre, at stilladset står lige med en maks. hældning på 1 %. Kontrollér vindforholdene og at der ikke er nogen hindringer (wirer, el-ledninger) i nærheden. Se de følgende sider for den pågældende model for yderligere detaljer vedrørende opstilling og nedtagning. Beskadigede og defekte komponenter må ikke anvendes! VINDBELASTNING Vindbetegnelse Virkning iht. Beaufort Vindstyrke Beaufort Vindhast. km/t Vindhast. m/s Svag vind Støv og papir løftes, kviste bevæger sig Frisk vind Bevægelse i store grene og luftledninger synger Hård vind Vanskeligt at gå oprejst Arbejdet på stilladset bør afbrydes, hvis vindhastigheden overstiger 8 m/s (28 km/t). Pas på yderligere vindbelastninger (tunneleffekt fra åbne bygninger, ikke inddækkede bygninger og ved bygningers hjørner). Forankr stilladset stabilt ved forventet vind over 12 m/s (41 km/t). Stilladset skal også forankres, når arbejdsdagen er slut eller når det efterlades uden opsyn. Nedtag stilladset, hvis der forventes vindstyrker på over 18 m/s (65 km/t). 1

3 ANVENDELSE Hver gang et stillads anvendes skal "tjeklisten" (side 4) gennemgås. Nationale bestemmelser for brug af stilladser skal overholdes. I Sverige skal den, som rejser stilladset, have en godkendt uddannelse iht. AFS 1990:12. Forsøg aldrig at øge arbejdshøjden ved at stille kasser eller stiger op på en platform. Udstyr, værktøj og materiel osv. må kun løftes og sænkes ved hjælp af reb inden for stilladsets grundareal (inkl. eventuelle støtteben). Overhold den maks. tilladte belastning pr. stilladsdæk. Vær opmærksom på belastninger, som kan medføre, at rullestilladset vælter, f.eks. brug af boremaskine eller nedrivningsarbejde på den tilstødende husfacade. Vindstyrke må maks. være 7,7 m/s (28 km/t) ved flytning. Stilladset må kun flyttes i sin længderetning og manuelt ved at skubbe eller trække i underdelen. Der må ikke befinde sig personer, materiel og udstyr på stilladset ved flytning. Pas ved flytning på eventuelle strømførende el-installationer og wirer som findes i nærheden. Vær ekstra forsigtig ved flytning over ujævnt eller skrånende terræn og udnyt muligheden for at låse hjulene. Ved flytning skal eventuelle støtteben kun løftes så meget, at de lige går fri af ujævnheder i terrænet. Bemærk, at flytbare stilladser ikke er dimensioneret til brug som hængende stillads. Rullestilladset må ikke anvendes som adgangsvej til andre stilladser, bygninger eller lignende. Hjul og flytning Stilladsets hjul er udstyret med bremse. Bremsen låses ved at træde på den røde pedal og frigøres ved at træde på den grønne pedal. Bremsen skal altid være låst bortset fra når stilladset flyttes over kortere strækninger. Ved flytning af stilladset må platformen maks. være hhv. 6 m (RT-1400/ST-1400) og 4 m (RT-750/FT-750) høj. Ved flytningen skal støttebenene være monteret for bedre vippesikkerhed og de må kun løftes et par cm over jorden. Flyt stilladset ved at rulle det i længderetningen og kun over plant terræn. Bemærk! Flytning af stilladset må under ingen omstændigheder ske, mens der befinder sig personer eller materiel på stilladset. De større hjul (ST-1400/RT-750/ST-1400) er udstyret med højdejustering. Hjulet kan skrues ca. 30 cm ud ved at skrue på den store møtrik. Højdejusteringen kan bruges til at kompensere for ujævnheder eller hældninger i terrænet. Det er ikke tilladt at øge den totale stilladshøjde ved at skrue alle fire hjul maksimalt ud samtidig. VEDLIGEHOLDELSE Håndtering, transport og opbevaring skal ske forsigtigt. Samtlige komponenter skal kontrolleres regelmæssigt for skader. Hver enkelt svejsning og låsemekanisme skal kontrolleres omhyggeligt. Bøjede eller bulede rør skal kasseres og må ikke anvendes. Gevindene til højdejustering af hjulene skal rengøres og smøres ved behov. Mistede stilladsdele skal erstattes. Beskadigede komponenter skal tages ud af brug og kasseres. Se reservedelslisten for genbestilling 2

4 Stabilitet og støtteben I de tilfælde, hvor der skal bruges støtteben, skal der monteres fire stk. - et i hvert hjørne af stilladset. Støttebenene skal monteres i en ca. 60 graders vinkel mod stilladsets langside. Korte støtteben skal monteres, så de gør stilladset 1,1 m bredere som vist på tegningen. Teleskopstøtteben skal monteres, så de gør stilladset 2,0 m bredere som vist på tegningen. Montering af støtteben: Monter det øverste beslag og spænd det let. Monter derefter det nederste beslag og spænd det let. Juster så benene sidder i den position, der er vist på tegningen, og tryk dem godt ned mod underlaget. Spænd til sidst begge beslag grundigt. Støttebenene skal stå stabilt på underlaget, og stilladset skal stå vertikalt. Normalt kan støttebenene godt monteres uden at justere det midterste beslag. Det kan dog være nødvendigt. Der skal bruges en 17 mm topnøgle eller nøgle til at løsne beslaget med. RT 750 RT 1400 Højde Støtteben Ballast inde/ude Højde Støtteben Ballast inde/ude 2,2 m Korte støtteben 2,2 m Korte støtteben 4,2 m Korte støtteben 4,2 m Korte støtteben 6,2 m Teleskopstøtteben 6,2 m Teleskopstøtteben 8,2 m Teleskopstøtteben 120 8,2 m Teleskopstøtteben 20 10,2 m Teleskopstøtteben * 10,2 m Teleskopstøtteben * 12,2 m Teleskopstøtteben * 12,2 m Teleskopstøtteben * FT 750 ST 1400 Højde Støtteben Ballast inde/ude Højde Støtteben Ballast inde/ude 1,8 m 2,2 m Korte støtteben 3,8 m Korte støtteben 4,2 m Teleskopstøtteben 5,8 m Teleskopstøtteben 6,2 m Teleskopstøtteben 8,2 m Teleskopstøtteben 120 *) Byggehøjde over 8,2 m er ikke tilladt udenfor 10,2 m Teleskopstøtteben * 12,2 m Teleskopstøtteben * Ballast: I visse byggehøjder skal stilladset forsynes med ballast for at gøre det tilstrækkeligt stabilt. Se skemaet for hvornår ballast er påkrævet. Ballasten skal placeres korrekt på rammens nederste horisontale bolte. Bemærk! Støtteben, gelænder og ballast skal altid anvendes, når det er nødvendigt! 3

5 TJEKLISTE Er komponenterne kontrolleret før montering? Er rullestilladset kontrolleret før brug? Er konstruktionen komplet og intakt? Er hjulene låst? Er benene korrekt justeret, og står platformen vandret? Er forankringen korrekt? Er støttebenene monteret iht. anvisningerne? Er platformene monteret og låst? Er sikkerhedsrækværket monteret? Er fodlisterne monteret? Kontrollér forandringer i vind og andre forhold som kan påvirke stilladset. Vær opmærksom på underlagets bæreevne. GENNEMGÅ ALTID DENNE TJEKLISTE FØR BRUG AF RULLESTILLADSET! 4

6 STILLADSPAKKE/STYKLISTE RT 1400 RT 750 Varenr. Betegnelse Vægt kg 2.2 m 4.2 m 6.2 m 8.2 m 10.2 m 12.2 m 2.2 m 4.2 m 6.2 m 8.2 m 10.2 m 12.2 m TELESKOPSTØTTEBEN, ST RT 5, HJUL 200MM, ST RT 5, STØTTEBEN, ST RT 3, GELÆNDER, ST , RAMME 1400x2000, ST RT 10, RAMME 1400x1000, ST RT 5, RAMME 750x2000, RT FT 7, RAMME 750x1000, RT FT 3, GENNEMGANGSRAMME, ST , PLATFORM MED STOR LEM, ST 15, PLATFORM MED LEM, ST RT 16, PLATFORM UDEN LEM, ST RT 16, TRAPPE, ST RT 20, HORISONTALSTIVER, ST RT 2, DIAGONALSTIVER, ST RT 2, FODLISTE SMAL KORTSIDE 1, FODLISTE LANGSIDE 2,4 4, FODLISTE LANGSIDE 1,7 3, FODLISTE BRED KORTSIDE 2, BASISPAKKE, FT , PLATFORM MED LEM, FT , HORISONTALSTIVER, FT 750 2, DIAGONALSTIVER, FT 750 2,2 ST 1400 FT 750 Varenr. Betegnelse Vægt kg 2.2 m 4.2 m 6.2 m 8.2 m 10.2 m 12.2 m 1.8 m 1.8 m* 3.8 m 5.8 m TELESKOPSTØTTEBEN, ST RT 5, HJUL 200MM, ST RT 5, STØTTEBEN, ST RT 3, GELÆNDER, ST , RAMME 1400x2000, ST RT 10, RAMME 1400x1000, ST RT 5, RAMME 750x2000, RT FT 7, RAMME 750x1000, RT FT 3, GENNEMGANGSRAMME, ST , PLATFORM MED STOR LEM, ST 15, PLATFORM MED LEM, ST RT 16, PLATFORM UDEN LEM, ST RT 16, TRAPPE, ST RT 20, HORISONTALSTIVER, ST RT 2, DIAGONALSTIVER, ST RT 2, FODLISTE SMAL KORTSIDE 1, FODLISTE LANGSIDE 2,4 4, FODLISTE LANGSIDE 1,7 3, FODLISTE BRED KORTSIDE 2, BASISPAKKE, FT , PLATFORM MED LEM, FT , HORISONTALSTIVER, FT 750 2, DIAGONALSTIVER, FT 750 2, *) Basispakke + gelænderpakke 5

7 RT-1400 Indendørs: maks. platformhøjde: 12,2 m, maks. arbejdshøjde: 14,2 m Udendørs: maks. platformhøjde: 8,2 m, maks. arbejdshøjde: 10,2 m Montering 1. Kontrollér antallet af komponenter til aktuel højde, se styklisten side Monter de fire hjul på de to 1-meter-rammer. Lås derefter hjulene, se faktaboks om hjul. 3. Fastgør en horisontalstiver (gul) i 1-meter-rammens vertikale (lodrette) del, lige over det nederste horisontalrør (vandrette rør). 4. Fastgør samme horisontalstiver i rammen overfor. Fastgør derefter den næste horisontalstiver på den anden langside. 5. Løft en 2-meter-ramme op på en af bundrammerne. Lås derefter rammerne fast i hinanden med låseclipsen. 6. Monter en diagonalstiver (blank). Begynd med den nederste rammebolt, ca. 10 cm fra kanten, og fastgør stiveren på det 5. horisontalrør nedefra på modsatte side. 7. Monter den næste 2-meter-ramme og lås også den sammen med den foregående ramme. Monter derefter endnu en diagonalstiver, men denne gang på den modsatte side, vendt mod den anden åbning. Set fra siden danner de to diagonalstivere et kryds. 6

8 8. Læg den første platform (med lem) op på det 8. horisontalrør regnet nedefra. Lås de to platformslåse i hver side. Hvis det er svært at nå, kan man placere en platform midlertidigt på det første horisontalrør. 9. Støttebenene skal monteres, før nogen går op på platformen (evt. teleskop, afhængigt af platformens højde). 10. Klatr op på indersiden af stilladset, gennem lemmen, og sæt dig ned. Monter fire sikkerhedsrækværker/horisontalstivere fra denne position. Hvis du vil bygge stilladset højere end 2,2 m i platformhøjde, så fortsæt med punkt Hvis 2,2 m er den endelige højde, så gå videre til punkt 13. 7

9 11. Monter to ekstra 2-meter-rammer og fire diagonalstivere. 12. Monter derefter en platform (med lem, som placeres lige over den første med samme afstand). Klatr op på indersiden, gennem lemmen, og sæt dig ned. Monter to sikkerhedsrækværker/horisontalstivere fra denne position. Gentag punkt 11-12, til du har nået den endelige højde. 8

10 13. Når den endelige højde er nået, monteres endnu en platform (uden lem) ved siden af den øverste. Klatr op på indersiden af stilladset gennem lemmen, og flyt de allerede monterede rækværker. 14. Monter derefter fodlisterne. Begynd med at montere de korte sider. Skyd derefter langsiderne ned i pladebeslagene på den pågældende korte side. Stilladset er nu færdigmonteret og klar til brug. Klatr altid på indersiden af stilladset, aldrig på ydersiden. Se faktaboks om skrå stiger. Stræk dig aldrig for langt ud, når du arbejder på et stillads. Nedtagning Følg pkt i omvendt rækkefølge. Stilladset er nu nedtaget. Husk at være forsigtig ved håndtering og transport, så delene ikke bliver beskadiget. Tips og tricks Hvis en platform eller stiver er en forhindring på et niveau, er det nemt at flytte den pågældende del et trin for at skabe bedre tilgængelighed. 9

11 RT-750 Indendørs: maks. platformhøjde: 12,2 m, maks. arbejdshøjde: 14,2 m Udendørs: maks. platformhøjde: 8,2 m, maks. arbejdshøjde: 10,2 m Montering 1. Kontrollér antallet af komponenter til den aktuelle højde, se styklisten side Monter de fire hjul på de to 1-meter-rammer. Lås derefter hjulene, se faktaboks om hjul. 3. Fastgør en horisontalstiver (gul) i 1-meter-rammens vertikale (lodrette) del, lige over det nederste horisontalrør (vandrette rør). 4. Fastgør samme horisontalstiver i rammen overfor. Fastgør derefter den næste horisontalstiver på den anden langside. 5. Løft en 2-meter-ramme op på en af bundrammerne. Lås derefter rammerne fast i hinanden med låseclipsen. 6. Monter en diagonalstiver (blank). Begynd med den nederste rammebolt, ca. 10 cm fra kanten, og fastgør stiveren på den 5. bolt nedefra på modsatte side. 7. Monter den næste 2-meter-ramme, og lås også den sammen med den foregående ramme. Monter derefter endnu en diagonalstiver (på samme side som den første). Begynd der, hvor den første diagonalstiver stopper, og fortsæt 5 horisontalrør op. 10

12 8. Læg den første platform (med lem) op på det 8. horisontalrør regnet nedefra. Lås de to platformslåse, som sidder på hver sin korte side. Hvis det er svært at nå, kan man placere en platform midlertidigt på de første horisontalrør. 11

13 9. Støttebenene skal monteres, før nogen går op på platformen (evt. teleskop, afhængigt af platformens højde). 10. Klatr op på indersiden af stilladset, gennem lemmen, og sæt dig ned. Monter sikkerhedsrækværkerne/horisontalstivere fra denne position. Hvis du vil bygge stilladset højere end 2,2 m i platformhøjde, så fortsæt med punkt Hvis 2,2 m er den endelige højde, så gå videre til punkt Monter to ekstra 2-meter-rammer og to diagonalstivere. 12

14 12. Monter derefter en platform (med lem, som placeres med samme afstand som tidligere). Klatr op på indersiden, gennem lemmen, og sæt dig ned. Monter to sikkerhedsrækværker/horisontalstivere fra denne position. Gentag punkt 11-12, til du har nået den endelige højde. 13. Når den endelige højde er nået, klatr op på indersiden af stilladset gennem lemmen, og monter fodlisterne. Begynd med at montere de korte sider. Skyd derefter langsiderne ned i pladebeslagene på den pågældende korte side. Stilladset er nu færdigmonteret og klar til brug. Klatr altid på indersiden af stilladset, aldrig på ydersiden. Se faktaboks om skrå stiger. Stræk dig aldrig for langt ud, når du arbejder på et stillads. Nedtagning Følg pkt i omvendt rækkefølge. Stilladset er nu nedtaget. Husk at være forsigtig ved håndtering og transport, så delene ikke bliver beskadiget. Tips og tricks Hvis en platform eller stiver er en forhindring på et niveau, er det nemt at flytte den pågældende del et trin for at skabe bedre tilgængelighed. 13

15 ST-1400 Indendørs: maks. platformhøjde: 12,2 m, maks. arbejdshøjde: 14,2 m Udendørs: maks. platformhøjde: 8,2 m, maks. arbejdshøjde: 10,2 m Montering 1. Kontrollér antallet af komponenter til den aktuelle højde, se styklisten side Monter de fire låste hjul på en 2-meter-ramme samt en 2-meter-ramme med åbning dvs. indgangsrammen. Lås derefter hjulene, se faktaboks om hjul. 3. Fastgør en horisontalstiver (gul) i 2-meter-rammens vertikale del, lige over det nederste horisontalrør. 4. Fastgør samme horisontalstiver i rammen overfor (indgangsrammen). Bemærk, at åbningen i indgangsrammen skal være til venstre, når du står uden for stilladset. Fastgør derefter den næste horisontalstiver på den anden langside. 5. Monter en diagonalstiver (blank) på den side, hvor trappen ikke vil befinde sig i. Begynd på nederste horisontalrør. 6. Monter derefter trappen mellem de nederste horisontalrør på indgangsrammen og de syvende horisontalrør på rammen overfor. 7. Læg den første platform (uden lem) op i ca. to meters højde over underlaget (dvs. otte horisontalrør op). Lås platformslåsen. 14

16 8. Støttebenene skal monteres, før nogen går op på platformen (evt. teleskop, afhængigt af platformens højde). Hvis du vil bygge stilladset højere end 2,2 m i platformhøjde, så fortsæt med punkt Hvis 2,2 m er den endelige højde, så gå videre til punkt Gå op til trappen, og løft en to-meter-ramme op på en bundramme. Lås rammerne fast i hinanden med låseclipsen. 10. Monter den næste 2-meter-ramme. Monter derefter endnu to diagonalstivere (på samme side som den første). 11. Monter gelænderet (evt. dobbelt gelænder afhængigt af de nationale regler) på trappens yderside. 12. Monter to horisontalstivere på modsatte side af gelænderet. 13. Læg den næste platform (uden lem) op, og lås derefter platformslåsen. 14. Monter derefter den næste trappe. Trappens nederste platform monteres i samme højde som platformen ved siden af. Hvis du vil bygge stilladset højere, går du tilbage og gentager punkt Ellers gå videre til punkt Gå op til trappen, og løft en 1-meter-ramme op. Lås rammerne fast i hinanden med låseclipsen. 15

17 16. Monter næste 1-meter-ramme. Monter derefter endnu en diagonalstiver (på samme side som de andre). 17. Monter dobbelte gelændere på rullestilladsets yderside. 18. Monter den sidste platform med stor lem. 19. Monter fire horisontalstivere siddende på platformen eller stående i lemmen. 20. Monter fodlisterne på det øverste stilladsdæk. Begynd med at montere de korte sider. Skyd derefter langsiderne ned i pladebeslagene på den pågældende korte side. Stilladset er nu færdigmonteret og klar til brug. Klatr altid på indersiden af stilladset, aldrig på ydersiden. Se faktaboks om skrå stiger. Stræk dig aldrig for langt ud, når du arbejder på et stillads. Nedtagning Følg pkt i omvendt rækkefølge. Stilladset er nu nedtaget. Husk at være forsigtig ved håndtering og transport, så delene ikke bliver beskadiget. 16

18 FT-750 Indendørs/udendørs: maks. platformhøjde: 5,8 m, maks. arbejdshøjde: 7,8 m Montering 1. Kontrollér antallet af komponenter til den aktuelle højde, se styklisten side Fold den sammenklappelige ramme ud, og sørg for, at den låser ordentligt i udfoldet position. 3. Lås hjulene. 4. Placer platformen i den ønskede højde. Hvis du vil bygge højere end 1,8 m, skal platformen lægges på det øverste horisontalrør. Lås platformslåsen. 5. Monter en horisontalstiver (gul) længst nede på basissektionen samt en diagonalstiver (blank) som vist på billedet. Diagonalstiveren skal sidde på den modsatte side af den sammenklappelige ramme. 6. Monter to 2-meter-rammer, eller to 1-meter-rammer, hvis du vil bygge 1,8 m med sikkerhedsrækværk. Anvend låseclips til at sikre siderammerne. 7. Monter de fire støtteben på den sammenklappelige ramme. Støttebenene skal monteres et i hvert hjørne, som beskrevet i faktaboks. Hvis du vil bygge stilladset højere end 1,8 m, så fortsæt med punkt Hvis 1,8 m er den endelige højde, så gå videre til punkt Monter yderligere to diagonalstivere i et zigzagmønster. Placer diagonalstiverne skiftevis på begge sider af platformen. 9. Monter to horisontalstivere som rækværk på begge sider af platformen. Sikkerhedsrækværket skal være monteret 1 m over platformen. 10. Placer den anden platform på det øverste horisontalrør og kontrollér, at platformslåsen er i låst position. Kontrollér, at platformen ligger horisontalt. Hvis du vil bygge stilladset højere, går du tilbage og gentager punkt Ellers gå videre til punkt

19 11. Monter to 1-meter-rammer. Anvend låseclips til at sikre siderammerne. 12. Monter endnu en diagonalstiver i et fortsat zigzagmønster på den modsatte side af platformen. 13. Monter sikkerhedsrækværk bestående af 4 horisontalstivere omkring den øverste platform. Sikkerhedsrækværket skal være monteret 1 m over platformen. 14. Monter fodlisterne omkring den øverste platform. Begynd med at montere de korte sider. Skyd derefter langsiderne ned i pladebeslagene på den pågældende korte side. Stilladset er nu færdigmonteret og klar til brug. Klatr altid på indersiden af stilladset, aldrig på ydersiden. Se faktaboks om skrå stiger. Stræk dig aldrig for langt ud, når du arbejder på et stillads. Nedtagning Følg pkt i omvendt rækkefølge. Stilladset er nu nedtaget. Husk at være forsigtig ved håndtering og transport, så delene ikke bliver beskadiget. Tips og tricks Hvis en platform eller stiver er en forhindring på et niveau, er det nemt at flytte den pågældende del et trin for at skabe bedre tilgængelighed. 18

20 Skrå stiger For at gøre det lettere at komme op på det øverste platformsdæk kan der sættes skrå stiger varenr ind i stilladser med to sektioner. BEMÆRK! Hvis der skal sættes skrå stiger mellem to platformsdæk, skal de to platforme placeres med lemmen hen mod hver sin åbning i stilladset. Det giver adgang fra stilladsets indre gennem lemmene, uden at stigen er en hindring ved den nederste platform. 1. Sørg for, at platformene er placeret med lemmen i hver sin ende af stilladset. Sørg også for, at afstanden mellem stilladsdækkene er 2 m, så der kan anvendes skrå stiger. 2. Løft platformen op ved lemmen, og hægt den skrå stige fast i stilladsrammen på samme horisontalrør som platformen. Stigen må ikke være mere skrå, end man kan klatre gennem platformens lem uden problemer. 3. Hægt platformen fast igen, og kontrollér, at den låser, som den skal, og at den skrå stige sidder fast på tilfredsstillende vis. 19

21 Andre opstillinger/stillads på trappe Ud over de opstillinger, der er beskrevet detaljeret ovenfor, kan stilladserne også opbygges på andre måder. Platformene kan placeres i andre højder, hvis det er nødvendigt, for at lette adgangen til et bestemt arbejdsområde. I så fald skal nogle diagonalstivere muligvis flyttes op eller ned for at forhindre, at de kolliderer med en platform. BEMÆRK! Det er vigtigt at det samlede antal horisontal- og diagonalstivere ikke reduceres. Ved at forskyde siderammerne kan stilladset bygges op på en trappe eller på en stigning. 1) Læs først den detaljerede beskrivelse af standardopstillingen omhyggeligt, så du er bekendt med de forskellige trin. 2) Ved opstilling på en trappe anbefales det at begynde med en 2-meter-ramme på det nederste niveau for at gøre stilladset ekstra stabilt. Monter hjulene på rammerne og lås hjulene. 3) Monter de nederste horisontalstivere (dobbelte) så langt nede på rammens inderside som muligt. 4) Monter en diagonalstiver så langt nede som muligt. Ved brug af RT-1400 monteres der to diagonalstivere vendt mod samme åbning, så langt nede som muligt. 5) Juster højden på enten det øverste eller nederste hjulpar for at sikre, at stilladset står i vater. 6) Fortsæt derefter med at bygge stilladset opad ved så vidt muligt at følge den generelle monteringsanvisning. 7) Det er vigtigt ikke at gå på kompromis med de krav til forankring og stabilitet, som stilles i den generelle monteringsanvisning til den pågældende model. Hvis der ifølge monteringsanvisningen skal bruges 4 støtteben, skal de også anvendes ved opstilling på en trappe. 8) Monter det dobbelte sikkerhedsrækværk samt fodlisterne på det øverste stilladsdæk. BEMÆRK! Den øverste platform må aldrig monteres højere, end der er 4 horisontalrør tilbage på den pågældende sideramme, så der kan opsættes 1 m sikkerhedsrækværk. 20

22 HULTAFORS GROUP AB Box 145 S Nässjö Sverige Tlf. +46 (0) HULTAFORS GROUP DANMARK A/S Energivej Ballerup Tlf.:

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE 4100 Rullestilladser serie 4000 - Basis Altrex rullestilladser i serie 4000 findes med 2 bredder og 1 længde: Model 4100 har en bredde på 0,75 m og en længde på 2,45 m Model 4200 har en bredde på 1,35

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 760xyz-A-0414 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760211-A-0414 Copyright Altrex B.V. 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994)

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) TILLADT LAST 2KN/kvadratmeter (læsseklasse 3) = 360 kg jævnt fordelt på hver etage. Samlet maksimal last pr. stillads må ikke

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT

Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT 09/2016 Nr. 291355 da Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT Indhold da 1 Generelt... 4 1.1 Indledning...4 1.2 Producent...4 1.3 Typegodkendelse...4

Læs mere

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Opstillings- og brugsanvisning Indholdsfortegnelse. Generelt 4.. Indledning 4.2. Producent 4.. Typegodkendelse

Læs mere

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr Dokumentation iht. EC retningsliner nr. 89/392/EWG For Produkt: Aluminiums Portal Kran, FELTES, Artikel: 12000 Indhold: 1. Anvendelsesområde 2. Artikel specificerede retningslinjer for anvendelse 3. Funktionstegning

Læs mere

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk 1 5 Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe www.zarges.dk Så let er det... at finde reservedelene til ZARGES stiger. Klik ind på www.zarges.dk og indtast vare-nr. på stigen

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder. Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder.  Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE TWO HANDS FREE, Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden med begge hænder www.zarges.dk Hvorfor skal jeg købe et " miljø "produkt? Din sikkerhed og sundhed er vigtig, " "

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk.

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk. ZARGES stiger til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav. Godkendt iflg. EN-131 Side 2-16 ZARGES Eurobox Side 17-18 ZARGES stilladser til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav,

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

Sådan fungerer din nye rollator

Sådan fungerer din nye rollator DK Sådan fungerer din nye rollator Volaris S7 SMART Brugervejledning til Volaris S7 SMART Art. nr. 1422170 1 1001 81 107 04 Tillykke med din nye rollator Volaris S7 SMART kommer på mange måder til at gøre

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper Brugervejledning for stilladser i aluminium Januar 2012 SS-EN1004 DK Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper 75 x 180 cm. 75 x 245 cm. 75 x 300 cm. 135 x 180 cm. 135 x 245 cm. 135 x 300

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m DK ZARGES APS Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,00 m DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtigt! Det beskrevne gravekassesystem må kun benyttes til det formål hvormed det er designet. Installationsvejledningen skal følges nøje og der må kun

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,50 m DK ZARGES APS Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du ønske

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

Rullestilladser Z600

Rullestilladser Z600 ZARGES DANMARK Roholsvej 15 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00 Fax 43 64 16 00 stiger@zarges.dk Opstillingsog brugsanvisning www.zarges.dk Rullestilladser -AA-RC4-PRESS_DK.indd 1 28.02.2008 11:06:41 -AA-RC4-PRESS_DK.indd

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE PLATFORMSTIGER 49645-49664 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 1.1 Indledning...2 1.2 Producent...3 1.3 Typegodkendelse...3 1.4 Garanti...3 1.5 Udgivelsesdato...4

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER A/S Adidasvej, Knudlund Industricenter DK- Them Tlf. + 9 E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk www.silkeborgstigefabrik.dk Eksternt salg, Sjælland

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT

Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT 07/2016 Nr. 291352 da Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT 2 Indhold 1. Generelt... 4 1.1. Indledning...4 1.2. Producent...4 1.3. Typegodkendelse...4

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 K:\framen\instrukt\Die\Gt400\kedel\kedel.fm-f1-151107-ols/lbk

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden , Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden Stiger og platforme til professionelt arbejde. Godkendt i henhold til Skanska og NCC's nye krav " " www.zarges.dk Hvorfor skal jeg

Læs mere

Brugermanual og reservedelskatalog. Godik sammenklappelig container

Brugermanual og reservedelskatalog. Godik sammenklappelig container Brugermanual og reservedelskatalog Godik sammenklappelig container Side 2 Godik ApS Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Anvendelse og beskrivelse Arbejdssikkerhed Tekniske informationer

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere