Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsmål i fysik - 9. Klasse"

Transkript

1 Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der smelter eller opløses i vand kan lede elektrisk strøm Jeg kan ud fra et forsøg vise og forklare at nogle salte har vandmolekyler indbygget i iongitteret - og ved at dette hedder krystalvand. Jeg kan redegøre for definitionen af en syre Jeg kan redegøre for definitionen af en base Jeg kan bruge in viden om ionforbindelser til at forklare en syre/base reaktion. Jeg kender til ph-værdier og kan finde ud af at bruge ph-skalaen i praksis. Jeg kan opstille og udføre forsøg som viser neutralisation med en base og en syre.. Jeg kan perspektivere emnet salte, syrer og baser til min hverdag. Kalkkredsløb Jeg kan forklare det historiske perspektiv af kalkdannelse Jeg kan sammenligne og redegøre for kalkproduktionen i gamle dag vs. nu Jeg kan udføre et forsøg som påviser CO3 - ionerne, og redegøre for at stoffet er CaCO3. Jeg kan udføre et kalkbrændingsforøg, og skrive/fortælle den kemiske reaktion. Jeg kan udføre et kalklæskningsforsøg, og skrive/fortælle den kemiske reaktion. Jeg kan udføre et kalkhærdningsforsøg, og skrive/fortælle den kemiske reaktion. Jeg kan redegøre for kalkkredsløbet Jeg kan vise forsøg der perspektiverer til kalk i hverdagen, herunder, afkalkning, syreregn, miljø og landbrug. Magnetisme Jeg kan vise og forklare at to poler frastøder hinanden, men to modsatte poler tiltrækker hinanden. Jeg kan opstille forsøg som viser feltlinjerne rundt om en magnet. Jeg ved at de magnetiske feltlinier går fra nordpolen til sydpolen Jeg kender til og kan forklare om de magnetiske poler vs. de geografiske poler Jeg kan udføre forsøg som viser at småmagneter kan ensrettes. Jeg kender til magnetfeltet omkring en strømførende ledning. Jeg kan vise og forklare at en elektromagnets styrke afhænger af den totale strøm omkring en jernkerne. Jeg kan perspektivere emnet om elektromagneter til hverdagen Jeg kan vide og bruge formlen for elektromagnetens totale strøm. Jeg kan vise og forklare hvilke faktorer der spiller ind for at opnå den største inducerede spænding. Jeg er bekendt med el-produktionen i Danmark Jeg kan forklare vekselspændingsbegrebet og vise det i et forsøg. Jeg kan vise forsøg og forklare teorien bag transformation. Jeg kender til og kan bruge transformerligningen Kender til begreber som primærsiden, effekt og sekundærsiden i forbindelse med transformere og kan forklarebegreberne.

2 Kan udføre forsøg som viser hvordan man kan transformere spændingen op og strømmen ned og perspektivere det til el- produktionen i hverdagen. Radioaktivitet Jeg kan tegne og forklare atomkernens opbygning Jeg er bekendt med de typer af ioniserende stråling der findes Jeg kan forklare hvorfor nogle stoffer har ustabile atomkerner og er radioaktive Jeg kan bruge kernekortet til at forklare alfa, beta og gamma henfald Jeg kan viser et radioaktivt henfald ved at skrive det på den kernefysiske skrivemåde Jeg kan udføre forsøg der demonstrere hvad der kan bremse de 3 forskellige slags stråling Jeg er bekendt med begrebet halveringstid Jeg er bekendt med strålingen anvendelse i hverdagen Jeg er bekendt med strålingen skadelige virkning på mennesker og natur Jordens salte og metaller (kan undlades) Jeg kender til forskellige nærringssalte Jeg kan forklare minimumsloven, som handler om at et enkelt mangelstof sætter grænsen for planters vækst. Jeg ved hvilke nærings-ioner der et let tilgængelige for planter Jeg kan forklare og vise nitrogens kredsløb Jeg kender til brugen af nærringssalte og kan perspektivere til hverdagen. Jeg kender til brugen af næringssalte og deres betydning for miljøet. Jeg kender spændingsrækken og kan udføre forsøg som viser betydningen. Jeg kender til forskellige legeringer Jeg kender til begrebet korrosion on kan udføre forsøg som modvirkningen af dette. Alkoholer Jeg er bekendt med hvordan alkoholer dannes ud fra alkanerne Jeg ved hvad der kendetegner opbygningen af et alkohol molekyle og jeg kan bygge det med molekylemodeller Jeg er bekendt med og kan demonstrere forskellen i vol % og vægt % Jeg kan udføre forsøg der demonstrere forskellige alkoholers egenskaber Jeg kender til alkoholer anvendelse i hverdagen Jeg kan forklare gæringsprocessen Jeg kan med forsøg demonstre fremstillingen af alkoholer Jeg er bekendt med alkohols nedbrydning i kroppen Jeg kan beregne alkoholpromillen

3 Læringsmål i fysik - 8. Klasse Fysik og kemi overalt Jeg kan forklare elementerne i brandtrekanten Jeg kan vise det grundlæggende om statisk elektricitet ved enkle forsøg Lim mellem atomerne Jeg kan forklare og tegne atomets opbygning med hensyn til partiklerne protoner, neutroner og elektroner Jeg kan forklare hvad der afgør et grundstofs kemiske egenskaber Jeg kan forklare opbygningen af det periodiske system med hensyn til hovedgrupper og perioder Jeg kan vise og bruge elektronprikformlen til at beskrive et grundstofs elektronstruktur i yderste skal og koble det til hovedgrupperne Jeg kan forklare hvad der er særligt ved grundstofferne i 8. hovedgruppe Jeg kan forklare oktet og dublet reglen Jeg kan forklare hvordan både positive og negative ioner dannes ud fra oktet reglen Jeg kan forklare forskellen på ionbinding og kovalentbinding Jeg kan med forsøg demonstrere og forklare hvorfor opløsninger med ioner leder strøm Fyldt med energi Jeg kan forklare hvad vi bruger olie og gas til i hverdagen Jeg kan forklare hvordan olie og gas er dannet Jeg kan forklare og demonstrere ved hjælp af molekylemodeller hvordan de mest almindelige alkaner er opbygget Jeg kan bruge molekylemodeller til at demonstrere begrebet isomerer Jeg kan bruge molekylemodeller til at demonstrere opbygningen af alkaner og alkener Jeg kan udføre forsøg med destillation og koble det til vores dages olieproduktion Jeg kan forklare en forbrændingsreaktion af olie og gas og ved hvad der dannes af forbrændingsprodukter. Jeg kan relatere forbrændingsprocessen til vore dages klimadebat om global opvarmning Jeg kan relatere emnet om olie til miljø og forureningsproblematikker Ren kemi Jeg kan forklare hvordan sæbe dannes og hvad de består af Jeg kan ved forsøg efterprøve hvad sæbe består af og jeg kan forklare reaktioneng kan med forsøg demonstrere og forklare hvordan sæbe virker på fedtstoffer Jeg ved hvilke ioner en sæbe består af Jeg kan forklare hvad blødt og hårdt vand er og sætte det i forbindelse med ioner Lille verden Jeg kan tegne og forklare i detaljer om atomets opbygning og partiklernes ladning Jeg kender til begrebet kernekræfter Jeg forstår og kan benytte den kernefysiske skrivemåde Jeg kender til begrebet Unit

4 Jeg kan beregne neutrontallet Jeg kan bruge nuklidtabel og forklare hvad den viser om grundstoffernes isotoper Jeg kan forklare hvad isotoper er og komme med eksempler ved brug af den kernefysiske skrivemåde Jeg kan beregne den gennemsnitlige atom massen af grundstoffer med max tre isotoper Jeg ved hvad begrebet nuklid betyder Solsystemet Jeg kan forklare hvad begrebet tyngdekraft betyder Jeg kan forklare hvorfor tyngdekraften er forskellig på solsystemets planeter Jeg kan lave enkle beregninger på min egen vægt på solsystemets planeter Jeg ved hvilke planeter der er gas planeter og hvilke der er klippe planeter Jeg kan forklare hvorfor vi kan se planeterne på himlen Jeg kan navnene på solsystemets 9 planeter Spiselig kemi Jeg kan forklare den overordnede struktur på hvordan fedtstoffer er opbygget Jeg kan ved forsøg efterprøve varedeklarationerne på forholdet mellem vand og fedstof i forskellige fedtstoffer fra hverdagen Jeg kan med forsøg demonstrere begrebet emulsion Jeg kan forklare i hvilke madvarer man finder proteinerne i Jeg kan forklare hvad et enzym er Jeg kan med forsøg demonstrere et enzyms funktion Jeg kan give eksempler på forskellige kulhydrater Jeg kan forklare forskelle på mono- og disakkarider Jeg ved hvilke typer madvarer der indeholder kulhydrater og jeg kan efterprøve det ved forsøg Jeg kan ved forsøg påvise næringsstofferne protein, glukose, stivelse og fedt Energikilder Jeg ved hvad mekanisk energi er og jeg kan formlen for den Jeg ved hvad kinetisk energi er og jeg kan formlen for den Jeg kan forklare omsætningen mellem kinetisk og potentiel energi Jeg kan ud fra hverdagsbilleder forklare hvilke energiformer der findes og hvordan energiformerne omsættes mellem hinanden Jeg kan forklare hovedtrækkene i kerneenergi Jeg kan med simple forsøg demonstrere en kædereaktion Jeg ved hvad elektrisk energi er og jeg kan formlen for den Jeg ved hvad effekt er og jeg kender formlen for den Jeg kan med forsøg forklare og demonstrere begrebet nyttevirkning Jeg kender og kan forklare forskellen på vedvarende og fossile energi kilder Jeg kan perspektivere omsætningen mellem kinetiske og potentile energi til en vindmølle

5 Læringsmål i fysik - 7. Klasse Vi arbejder med fysik og kemi Jeg kender til opbygningen af fysik/kemi lokalet. Jeg ved, hvor jeg kan finde forskellige materialer i fysik/kemi lokalet. Jeg kender reglerne, der er for arbejdet i fysik/kemi lokalet. Jeg ved, hvordan jeg skal opføre mig korrekt rent sikkerhedsmæssigt i fysik/kemi lokalet. Verdens byggesten Jeg kender til atomets opbygning, herunder partikler protoner, neutroner og elektroner. Jeg ved, hvordan molekyler er opbygget. Jeg kender til forskellen og sammenhængen mellem grundstoffer og kemiske forbindelser. Jeg kender til opbygningen af det periodiske system. Jeg kan opskrive kemiske formler for nogle kemiske stoffer. Jeg kan opskrive simple reaktionsskemaer. Kemien i hjemmet Jeg kan forklare og definere, hvordan syrer og baser er opbygget. Jeg kan forklare syrer og baser styrke, herunder give eksempler på forskellige henholdsvise stærke og svage syrer og baser. Jeg har kendskab til syrer og baser fysiske og kemiske egenskaber. Jeg kan forklare ph-begrebet. Jeg kan redegøre for opløsningers koncentration. Jeg kender til begrebet neutralisation. Jeg ved, hvordan syrer og baser anvendes i hverdagen, herunder i fødevarer og industrien. Jeg ved, hvordan jeg korrekt skal bortskaffe kemikalier efter eksperimentelt arbejde. Jorden giver betingelser for liv Jeg kender til opbygningen af jordens atmosfære. Jeg kender fysiske og kemiske egenskaber for forskellige gasser, herunder oxygen, nitrogen, hydrogen og kuldioxid. Jeg kan forklare begreberne fotosyntese og respiration, herunder også opskrive reaktionsskemaer. Vands kredsløb Jeg kan forklare hovedtrækkene i vandets kredsløb Jeg kender til begreberne undertryk og overtryk Jeg kan ved enkle forsøg demonstrere undertryk og overtryk i forhold til opvarmning og afkøling Jeg kan ved forsøg undersøge og forklare vands temperaturudvikling i de 3 tilstandsformer Jeg kan tegne en graf over vands temperaturudvikling Boligens materialer, el og varme Jeg kan redegøre for anvendelsen af forskellige materialer i boliger.

6 Jeg kender til den rolle kalk spiller i forskellige byggematerialer. Jeg kan forklare kalktrekanten, herunder opskrive reaktionsskemaer for de forskellige trin i kalktrekanten. Jeg kender til og kan forklare opbygningen af simple elektriske kredsløb. Jeg kan forklare vigtige begreber vedrørende elektricitet, herunder spænding, strømstyrke og effekt. Jeg har forståelse for, hvordan boliger kan opvarmes, herunder også hvilken rolle isolation spiller.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014 Hold A: Piet/Henrik Hold B: Marion/Henrik Periode Indhold Faglige mål Uge 33 Hold A: Intro til naturfag, Naturium og laboratorier Uge 34 Hold B: Intro

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Opdagelsen af radioaktivitet

Opdagelsen af radioaktivitet Opdagelsen af radioaktivitet I 1896 opdagede franskmanden Henri Becquerel, at mineraler bestående af Uransalte udsendte en usynlig stråling, der kunne påvirke de lysfølsomme plader, der anvendtes til fotografering,

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE Vindenergi KAPITEL 1 Introduktion Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania, and the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy.

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Titel. Tværfaglige materialer: Videnskabet, Alinea (Malling Beck) X X X X Triple, Alinea (Malling Beck) (X) (X) (X) (X) 10. klasse. 9.

Titel. Tværfaglige materialer: Videnskabet, Alinea (Malling Beck) X X X X Triple, Alinea (Malling Beck) (X) (X) (X) (X) 10. klasse. 9. Naturfag 7.-10. klasse FYSIK/KEMI lærebogssystemer til folkeskolen - listen er ikke komplet. Alle ældre systemer og bogserier er ikke medtaget Hauboundervisning.dk, Ole Haubo Christensen Titel 7. klasse

Læs mere

Fysikforsøg 9.kl. 2008

Fysikforsøg 9.kl. 2008 Fysikforsøg 9.kl. 2008 Fysikrapport 1: Fremstilling af elektricitet ved induktion Fysikrapport 2: Vekselstrøm og jævnstrøm Fysikrapport 3: Titrering Fysikrapport 4: Radioaktiv Stråling Fysikrapport 5:

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation.

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Forløbet tager udgangspunkt i at eleverne besidder følgende forhåndsviden: el, strøm, spænding, modstand, effekt og elkraftværk. Målgruppe: 9. klasse.

Læs mere

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson 2011 Fokus på sprog i fagundervisningen Redaktør Iben Svensson Lige muligheder for alle Kontakt for yderligere oplysninger: Udviklingschef Torben Nielsen, VUF Falstersvej 3-5 2000 Frederiksberg, ton@vuf.nu

Læs mere

Molekyler & Mere Godt Kemi

Molekyler & Mere Godt Kemi Molekyler & Mere Godt Kemi Elektronparbindinger Molekylgeometri Elektronegativitet Ethanol Buchminster Fulleren Carbondioid Asbest influenza vaccine Diamant Indhold. 1. Molekyler og Kovalente Bindinger....

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik SUG DET OP Byg en støvsuger Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik 2 Ingeniørens Udfordring Lærervejledning Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet: Engineer

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15 2006 Indhold side Indledning 2 Lærervejledning 3 Løft vandet 4.-6. klasse 5 Løft vandet 7.-8. klasse 10 Løft vandet 9.-10. klasse 15 Supplerende litteraturliste 20 idékatalog for 4.-10. klasse Løft Vandet

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Alkoholkompendium Glamsdalen HG

Alkoholkompendium Glamsdalen HG Alkohol - kendt fra hverdagen... 3 2. Ethanol - en kemisk forbindelse... 4 Modeller, formler og kemiske bindinger... 4 Lidt ekstra om bindinger... 4 Organiske forbindelser... 6 Ethanols fysiske egenskaber...

Læs mere

Hvorfor guld er det ædleste metal et studie med tæthedsfunktionalteori

Hvorfor guld er det ædleste metal et studie med tæthedsfunktionalteori Hvorfor guld er det ædleste metal et studie med tæthedsfunktionalteori Af Lasse B. Vilhelmsen og Anton M.H. Rasmussen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet De fleste er klar over, at guld

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere