kunstgræs-fodboldbaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kunstgræs-fodboldbaner"

Transkript

1 Gode råd om vedligehold af 3. generations kunstgræs-fodboldbaner Gode råd som supplement til kunstgræsbane leverandørernes garanti afhængige vedligeholdelsesvejledninger Dansk Boldspil - Union 2012

2 2 Gode råd om vedligeholdelse af kunstgræs fodboldbaner. Dette er en række gode råd om vedligehold af 3. generations kunstgræsfodboldbaner, og kan betragtes som et supplement til den obligatoriske vedligeholdelsesvejledning, som baneleverandøren skal aflevere til bygherren. HUSK: Det er altid baneleverandørens vedligeholdelsesvejledning, der er gældende i forhold til garantien på kunstgræsbanen. Indledning: Kunstgræsbaner bliver mere og mere en dagligdags foreteelse i danske klubber. Men kunstgræsbaner skal ikke blot anlægges og bruges de skal så sandelig også vedligeholdes. Og vedligeholdelse er ikke blot en overslæbning for at glatte banen. En kunstgræsbane kan derfor ikke blot ligge hen uden vedligeholdelse. Og derfor er disse gode råd udarbejdet til ejeren, stadion inspektøren og vedligeholdelsesmandskabet, således at vedligeholdelsen kan blive bedst mulig. Det forudsættes efterfølende, at den enkelte baneleverandør forsyner bygherren og det daglige driftspersonale med en vedligeholdelsesvejledning, der beskriver i detaljer, hvorledes netop denne bane skal vedligeholdes, for at de afgivne garantier (levetid, materialeholdbarhed og fodboldfunktionelle egenskaber) kan opretholdes. Der bør heri indgå en årsplan for vedligeholdelsen og en servicejournal til registrering af den daglige vedligeholdelse. Leverandørens instruktion af vedligeholdelsespersonalet bør være en selvfølge. Opbygning hvad skal vedligeholdes?: En kunstgræsbane består af et antal lag, der er opbygget med henblik på at opnå egenskaber i banen, der så nært som muligt rammer kvaliteten på en god naturgræsbane. Nederst finder vi banens dræning/afvandingssystem, omgivet af et bundsikrings lag og derpå et stabilgruslag, oven på dette kan der være et yderligere lag af finere grus materiale f. eks. stenmel til afretning af overfladen før evt. et bundet bære lag (udstøbt gummi lag, gummimåtte el. et overfladedræn/pladedræn) kan etableres. Og endelig selve banen kunstgræstæppet - der fyldes med kvartssand for stabilisering og gummigranulat for at opnå de ønskede fodbolds funktionelle egenskaber. Først og fremmest skal leverandørens vedligeholdelsesvejledning følges nøje/slavisk. Det bør være indbygget i garantibestemmelserne, at bane ejeren skal sikre vedligeholdelsesvejledningen overholdt for, at banegarantien kan være gældende. Hvorfor vedligeholdelse?: Der er fire gode grunde til at holde en høj kvalitet på vedligeholdelsen. Først og fremmest ud fra et æstetisk synspunkt. En snavset bane er ikke et attraktivt sted at spille, og vil i det lange løb afholde spillerne fra at benytte banen. En dårligt vedligeholdt bane (ujævn og hård) kan direkte blive farlig at spille på med øget skadeshyppighed til følge for spillerne. De fodboldfunktionelle egenskaber boldrulning, boldopspring, støddæmpning m.m. vil blive ringere ved manglende vedligeholdelse, og det går så igen udover spillerne og spillet på banen. Spillerne vil føle sig utrygge ved at løbe på en ujævn bane og spillet vil generelt blive vanskeliggjort. Forholdene vil være uens forskellige steder på banen. Og de garantimæssige forpligtelser vil ikke kunne opfyldes.

3 3 Endelig vil banens levetid blive væsentlig reduceret på grund af mangelfuld vedligeholdelse, og investeringens forventede løbetid og værdi vil ikke blive opfyldt. Altså: Vedligeholdelse er utrolig vigtig på en kunstgræsbane, idet en opretning af banen oftest vil kræve udskiftning (helt delvist) af kunstgræstæppet. Samtidig er vedligeholdelse på kunstgræsbanen oftest billigere pr. brugstime end på en naturgræs bane. Forholdsmæssigt kan man få mange flere timers spilletid på en kunstgræsbane, end hvad man kan på en naturgræsbane. En daglig overslæbning efter timers brug vil være tilstrækkeligt på en kunstgræsbane, hvor der på naturgræsbanen udmærket kan være flere dages vedligeholdelsesarbejde efter en enkelt kamp. Vedligeholdelsesvejledning fra leverandøren: Vedligeholdelsesvejledningen bør som minimum indeholde beskrivelse af følgende: Daglig/ugentlig vedligehold: Udjævning og børstning / overslæbning: På en kunstgræsbane vil gummigranulatet blive sparket og flyttet rundt under spillet. Der vil være områder, hvor dette er mere markant f.eks. i mål felterne, i midtercirklen og ofte også ved hjørneflagene. Derfor anbefales det, at banen får en regelmæssig overslæbning 2-3 gange ugentlig men mindst 2 gange om ugen med slæbebørsten for at forhindre gummigranulatet i at samles i f.eks. siderne og også for generelt at udjævne banens overflade. Særligt belastede områder bør efterfyldes med gummigranulat og efterbehandles med håndværktøj. De første uger efter banens færdiggørelse (levering), skal denne overslæbes regelmæssig indtil gummigranulatet er kommet helt ned i tæppet. Så meget spil på hele banen som muligt i denne periode hjælper også hertil. Overslæbningen udføres med en mindre traktor med ballondæk (lavtryks dæk) og et max. akseltryk, som angivet af leverandøren (anbefales: max. 2 tons akseltryk). Undgå olieudslip og udstødning direkte på kunstgræstæppet. Overslæbning bør ske i retning mod stråenes hældning for at rejse disse. Varieret kørselsmønster fra gang til gang kan anbefales. Overslæbning bør om muligt ske, når banen er tør. Periodisk vedligehold: Rengøring: Papir, tyggegummi, blade, dyre ekskrementer og andet affald bør ugentligt eller hyppigt fjernes fra banen, da det dels er uæstetisk, dels kan medføre dannelse af mos og ukrudt i banen. Baner i skygge og omgivet af høje træer er særligt følsomme for dannelse af mos. Mos holdes væk ved hyppig fjernelse af blade og ukrudt og evt. ved hjælp af mosbekæmpelsesmidler. Tyggegummi kan fjernes efter frysning. Blade kan fjernes ved blæsning. Opmærkning streger: Kunstgræsbaner har både indvævede linjer og limede linjer i græstæppet. Linjerne og banesamlingerne efterses med mellemrum for brud og forskydninger, specielt efter en vinterperiode. Reparationer skal altid udføres af baneleverandøren. Ved reparationer vil sand og gummigranulatfyld skulle fjernes fra reparationsstedet. Såvel kunstgræstæppe som granulater skal være tørt når reparationen gennemføres. Ved opmærkning til andre idrætter end de faste, kan den gammeldags metode med opkridtning til lejligheden benyttes.

4 4 Dybderensning - overfladeløsning efter fyldning: Gummigranulatet og sandet i banen vil over tid blive urent og komprimere under banens brug. Dette afhjælpes ved dybderensning og løsning ca. 1 gang årligt både i og efter garantiperioden - afhængig af brugsomfanget. Dette kan / skal udføres af baneleverandøren med specielle maskiner, der om muligt bør demonstreres inden kontraktunderskrivelse. Såvel kunstgræstæppe som granulater bør være tørt, når rensningen gennemføres. Noget af fyldet vil også forsvinde og skal løbende erstattes (ugentlig eller månedlig). Derfor bør der altid være en beholdning af gummigranulat ved banen. Efter fyldning skal ske op til de angivne antal mm fra stråenes top. Forbrug anslået ca.3-5 tons pr. år. Vanding: Nogle kunstgræsbaner ønskes om sommeren vandet dels for at køle overfladen ned i stærk varme, dels for at skabe en reduceret friktion, der giver højere fart i spillet på en glattere overflade. Vintervedligeholdelse: Snerydning kan blive aktuel i vinterperioden for at sikre, at den daglige brug af banen kan finde sted. Det kan anbefales, at benytte en ledstyret 4-hjuls trukket traktor, hk, med lavtryks dæk og angivet akseltryk (anbefales: max. 2 tons akseltryk). Der må ikke benyttes snekæder. Ved fjernelse af større mængder af sne anbefales anvendt sne plov eller sne slynge. VIGTIG! Følg altid leverandørers anbefalinger så garantien ikke bortfalder. Det er absolut påkrævet, at fjernelse af sne sker på tværs af banen, altså i samme retning som samlingerne i kunstgræstæppet. Vær minimum to personer under snerydningen. Der må ikke køres med tunge maskiner på kunstgræstæppet uden at der foretages afdækning og kun efter aftale / tilladelse fra baneleverandøren (garantiperioden). Ved fjernelse af mindre snelag eller det underste snelag efter brug af sne plov eller slynge, kan anvendes en roterende børste (husk højdejustering) eller slæbebørsten afhængig af mængden af sne. Saltning kan her hjælpe på tø- effekten. Saltning kan være en hjælp til at holde banen spil bar i perioder med veksling mellem tø vejr og frost. Anvendelse af salt skal altid godkendes af såvel tæppeleverandør som leverandør af gummigranulat. Anvendelse af saltopløsning (f.eks. blandingsforhold 1 : 6) vandet ud over banen synes mere effektivt end udspredning af tørt salt. For saltning bør ske når der ventes frost og ved skifte mellem frost og tø. Saltning ved lavere temperaturer har ringe eller ingen virkning. Der kan anbefales anvendt NaCl, men CaCl kan også bruges. Store saltmængder kan på langt sigt virke hæmmende på vandgennemtrængeligheden i grus underlaget. Der kan i dag leveres flydende (svane mærkede) produkter, som kan anbefaledes da de er miljø venlige. Garantiperiode og vedligeholdelse: Garanti og vedligeholdelse hører sammen. På den enkelte, anlagte bane bør der være en garantiperiode på minimum 5 år. Garantien skal gælde såvel materialets holdbarhed som opretholdelse af de fodboldfunktionelle egenskaber. Forudsætningen er, at vedligeholdelsen er gennemført efter leverandørens vedligeholdelsesvejledning.

5 5 Aflevering og test anbefales først foretaget, når der er spillet på hele banen i min. 120 timer. I garantiperioden er leverandøren pligtig til at sikre opretholdt de fodboldfunktionelle egenskaber, som er påvist ved afleveringstesten, og som skal påvises ved testen ved garantiperiodens udløb. I garantiperioden er brugeren/ejeren pligtig til at vedligeholde banen ved overholdelse af leverandørens udleverede vedligeholdelsesvejledning. Det anbefales, at registrering af gennemført vedligeholdelse og udførte reparationer finder sted f. eks. ved at føre en daglig journal. Anbefaling: Typiske elementer til udarbejdelse af kunstgræsbanens driftsbudget. Årlige driftsudgifter: Vinter: december marts (forudsætning er daglig brug). Vedligehold med overslæbning i intensiv brugsperiode Overslæbning: 17 uger a 4 dage a 1,5 t. a kr. xx.xx pr. time Rengøring og efterfyldning: 6 uger a 1 timer a kr. xx.xx pr. time Saltning + snerydning: 6 dage a 4 timer a kr. xx.xx pr. time Sommer: april november (forudsætning er varierende brug). Ugentlig vedligehold ved overslæbning min.1-2 gange om ugen Overslæbning: 35 uger a 1 x 1,5 t. a kr. xx.xx pr. time Rengøring og efterfyldning: 12 uger a 1 timer a kr. xx.xx pr. time Eftersyn for skader og evt. reparation: 5 10 timer pr. år Banerensning/dybde rensning: 1 gang pr. år a kr , ,- Materialeforbrug (anslået): Gummigranulat pr. år: Salt NaCl eller CaCl pr. år: 3-5 tons a kr pr. ton 3 tons a kr pr. ton Materielle forhold: Materiel vedligeholdelse og reparationer. Maskindrift: olie, brændstof m.v. Maskinafskrivning: f.eks. 20 % af maskinværdien. Garantitest ved aflevering (i tilbud) og ved garantiudløb (kr ). Baneafskrivning: Levetid max. 10 år alene banebelægningen / kunstgræstæppet incl. sand og gummigranulat. (samt fjernelse af gl. kunstgræstæppe). Indtægtsmuligheder: Nogle baner udlejes, hvorved indtægter vil forekomme. Lejen for en kunstgræsbane er typisk kr pr. time. Der betales ofte særskilt for brug af lysanlæg.

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads.

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Journal: 2012-011038 Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Forord. Nedenstående er svar på de skriftlige spørgsmål som Nationalmuseet

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INDLEDNING... 4 1.1 Generalforsamling og bestyrelse... 4 1.2 Foreningens område... 5 2 GRUNDEJERFORENINGENS

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Fieldhockey en introduktion

Fieldhockey en introduktion Fieldhockey en introduktion Ole Fuglsang, Hockeyklubben Odin Fotos: Kristoffer Juel Poulsen Forord Denne bog er skrevet af undertegnede, men den kunne ikke blive til uden andre menneskers hjælp. Bogen

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

DBA Bilers købsguide vejen til et godt køb

DBA Bilers købsguide vejen til et godt køb Klik for at gå til emne Før du køber brugt bil Gule eller hvide plader Tjekliste Nysynet eller ej? Godt dækket ind Forsikring Finansiering Før du køber brugt bil Det vrimler med brugte biler på nettet.

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere