Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse for 2g (Pia Lassen) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Thisted Gymnasium og FH Uddannelse stx Fag og niveau Kemi B Lærer(e) Jesper Møller, Pia Vigsø Lassen Hold 2x keb Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Repetition 1g Kemiske reaktioners hastigheder Kemisk ligevægt Syre-basereaktioner Tema om olie og gas Karakteristiske grupper og stofklasser i den organiske kemi Isomeri Kostens kemi Uorganisk kemi Titel 1 Repetition 1g Atommodellen og grundstoffernes periodiske system Ioner og saltes kemiske opbygning og navngivning Saltes opløselighed og fældningsreaktioner Exoterme og endoterme reaktioner Redoxreaktioner og afstemning af reaktionsskemaer for redoxreaktioner Bindingstyper og blandbarhed Intermolekylære bindinger og disses indflydelse på smelte- og kogepunkter, herunder London-, dipol-dipol-, hydrogen- og ionbindinger Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal) Basiskemi C, Mygind (hele bogen) Basiskemi B, Mygind (side ) 8 timer Eksperimentelt arbejde, individuelt, par og gruppearbejde, skriftlig og mundtlig formidling

2 Titel 2 Kemiske reaktioners hastigheder Kemiske reaktioners hastigheder og disses afhængighed af reaktanters koncentration og overfladeareal, temperatur, katalysatorer og inhibitorer Energiprofiler for kemiske reaktioner og aktiveringsenergi Opskrivning af hastighedsudtryk og bestemmelse af dennes eksponenter i forbindelse med redoxreaktion mellem bromidioner og bromationer Fotospektrometri og Lambert-Beers lov Redoxreaktion mellem bromidioner og bromationer (rapport) Metallers reaktion med saltsyre (journal) Titel 3 Basiskemi B, Mygind (side ) 20 timer Klasseundervisning, Eksperimentelt arbejde, individuelt, par og gruppearbejde, skriftlig og mundtlig formidling Kemisk ligevægt Homogene og heterogene ligevægte og disses forskydning, herunder Le Chateliers Princip Kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af forskydning af ligevægte Ligevægtslovenreaktionsbrøken og forskellige typer af ligevægtskonstanter, herunder K c, K H,K o, K v, K s, K b Indgreb i kemisk ligevægt (rapport) Calciumhydroxids opløselighedsprodukt (journal) Titel 4 Basiskemi B, Mygind (side ) 25 timer Klasseundervisning, Eksperimentelt arbejde, individuelt, par og gruppearbejde, skriftlig og mundtlig formidling Syre-basereaktioner Syrer og basers kemiske egenskaber og syre-basereaktioner Vands autohydronolyse, ph og poh Syrer og basers styrke, herunder K s, K b, pk s, pk b og korresponderende syre-basepar ph-beregninger i vandige opløsninger Kolorimetrisk og potentiometrisk syre-basetitrering Bestemmelse af fosforsyreindholdet i cola (rapport) Titel 5 Basiskemi B, Mygind (side ) 25 timer Klasseundervisning, Eksperimentelt arbejde, individuelt, par og gruppearbejde, skriftlig og mundtlig formidling Tema om olie og gas Carbonhydridernes opbygning, navngivning og egenskaber fysiske og kemiske Forbrændinger, substitutions, additions og eliminationsreaktioner Dannelse, udvinding og raffinering af råolie Polymerisationsreaktioner og cracking Basiskemi B, Mygind (side ) 20 timer Projektarbejde, gruppearbejde og mundtlig fremlæggelse

3 Titel 6 Karakteristiske grupper og stofklasser i den organiske kemi Alkoholer, carboxylsyrer, aldehyder, ketoner og esteres opbygning og egenskaber kemiske og fysiske Estersyntese (journal) Bestemmelse af alkohol i vin (rapport) Fehlings test (journal) Basiskemi B, Mygind (side ) 20 timer Gruppearbejde og mundtlig fremlæggelse, eksperimentelt arbejde, skriftlig formidling Titel 7 Titel Isomeri Strukturisomeri og stereoisomeri, herunder geometrisk, spejlbilledisomeri og diastereoisomeri Optisk aktivitet og måling heraf Basiskemi B (side ) 6 timer Klasseundervisning og løsning af opgaver (aflevering om isomeri) Kostens kemi Den kemiske opbygning af kulhydrater, fedt og proteiner Kemiske reaktioner med fedtstoffer, herunder iodtal, forsæbningstal og syretal Proteinerstrukturers afhængighed af temperatur og ph Eksperimentelt: Fedtstofanalyse (rapport) Titel Basiskemi B, Mygind (side ) 5 timer Faglig dialog Uorganisk kemi Jerns kemiske egenskaber, fremstilling af jern, korrosion og jerns biologiske betydning Nitrogenkredsløbet og nitrogens biologiske betydning Basiskemi B (side , ) 4 timer Gruppearbejde og mundtlig fremlæggelse

4 Undervisningsbeskrivelse for 1g (Jesper Møller) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 12/13 Thisted Gymnasium & HF STX Kemi B Jesper Møller og Pia Lassen 1x Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 NV- grundstoffer, ionforbindelser 2 Mængdeberegninger 3 Blandinger 4 Organisk kemi 5 Lambert Beers lov 6 Redoxreaktioner 7 Syre/baser Titel 1 NV BK Grundstoffer Atomer, grundstoffer, reaktionsskemaer og afstemning, elementarpartikler, isotoper, det periodiske system, elektronsystem BK Ioner og ionforbindelser NaCl, simple og sammensatte ioner, iongitter, koordinationstal, formelenhed, ionforbindelsers egenskaber (tilstandsformer, dekomponering, opløselighed), fældningsreaktioner, exo-, og endoterme reaktioner BK Titreranalyse Kemicenter på nettet: Mængdeberegninger Powerpoint: Stort og småt Demoforsøg: Kan stearin brænde uden væge? Kan lyset pustes ud med ren oxygen? Fyrfadslys massetab over tid. Kemisk reaktion: Fe + S Øvelser: Mohr titrering af saltvandsprøver fra Vesterhavet og Limfjorden Fældningsreaktion af saltvandsprøver fra Vesterhavet og Limfjorden Saltes opløselighed i vand (fældningsreaktioner) 39 Størrelsesforhold i kemi og fysik Laboratoriekultur Indledning til Naturvidenskabelig metode Opbygning af rapporter og journaler Titrering

5 Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Titel 2 Mængdeberegninger Kemicenter mængdeberegninger BK Mængdeberegninger Densitet, formel- og molekylmasse, stofmængde, formelenheder, molare masse, ækvivalente mængder, gasser og idealgaslov Øvelse: Gæring af æblejuice, herunder destillation Demo: Mg + HCl Al + HCl, herunder opsamling af brint og antænding Anvendt uddannelsestid 19 Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Titel 3 Blandinger BK side Homogene og heterogene blandinger, procent og ppm, herunder masse og volumenprocent, stofmængdekoncentration, fortyndingsloven, mættet og umættet opløsning (intro til ligevægt), aktuel og formel koncentration Øvelser Syretal på mælk ved kolormetrisk titrering med NaOH Undersøgelse af C-vitamin i citrusfrugter og havtorn - mængdeberegninger Anvendt uddannelsestid 18 Titel 4 Organisk kemi Keminoter 8-14 Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af BK C-atomets bindingsforhold, rumlig opbygning alkaner, alkener og alkyner, navngivning, sidegrupper, egenskaber, ufuldstændig og fuldstændig forbrænding, substitution, addition og elimination, cykloalkaner og alkener, arener, delokaliserede elektroner, oxoforbindelser Øvelse: Fremstilling af ethen ud fra ethanol med svovlsyre (addition og elimination) (BK s. 107) Fremstilling af estre et kvalitativt forsøg Demo Substitution, addition og elimination med bromvand Anvendt uddannelsestid 15 Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af

6 Titel 5 Lambert Beers lov 3 siders noter om Lambert Beers lov (på Fronter) Øvelse Bestemmelse af ukendt koncentration af CuSO4 i NH3 opløsning 5 s Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Titel 6 Redoxreaktioner BK Oxidation og reduktion, spændingsrækken, oxidationstal, afstemning, redoxtitrering Øvelser Spændingsrækken Undersøgelse af C-vitamin i citrusfrugter og havtorn redoxreaktioner Jernindholdet i ståluld Anvendt uddannelsestid 23 Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Titel Syrer og baser BK Øvelser Eddikesyreindholdet i eddike kolormetrisk titrering Anvendt uddannelsestid Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Gymnasiet HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli/August 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Fysik B

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium, Esbjerg Design B Dorthe Søndergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Studenterkurset

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH Kursussite: www.plan-k.dk/chemsketch Helge Blom Andersen Center for Undervisningsmidler Damhaven 13A, 7100 Vejle heba@ucl.dk side 1 De følgende sider er udskrifter af

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 2stx111-KEM/A-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 2 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, skoleår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik B (C-B) Janus Juul

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Molekyler & Mere Godt Kemi

Molekyler & Mere Godt Kemi Molekyler & Mere Godt Kemi Elektronparbindinger Molekylgeometri Elektronegativitet Ethanol Buchminster Fulleren Carbondioid Asbest influenza vaccine Diamant Indhold. 1. Molekyler og Kovalente Bindinger....

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Informationsteknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere