Opvaskemaskine D9500H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opvaskemaskine D9500H"

Transkript

1 Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN kuverter Alt funktion Auto programmer

2 KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen for at tænde opvaskeren. Åbn døren. Fyld beholderen til opvaskemiddel Beholder A: Hver gang der vaskes. Beholder B: Kun ved programmer med forvask. (følg instruktionerne) Kontroller afspændingsmiddel Indikator C Indikator på kontrolpanelet (hvis maskinen er udstyret med dette). Kontroller filtersalt (Kun på modeller med vandblødgøringssystem). Indikator på kontrolpanelet (hvis maskinen er udstyret med dette). Hvis der ikke er en advarselslampe for saltniveau i kontrolpanelet (på nogle modeller), kan man beregne, hvornår der skal påfyldes salt ud fra antallet af opvaske. Fyld kurvene Skrab større madrester væk. Blødgør fastbrændte rester på pander, og fyld derefter kurvene. Se instruktionen for at fylde kurvene. Vælg et program Tryk på programknappen, indtil det ønskede program vises. (Se afsnittet Funktionsvejledning ). Start opvaskeren Luk døren, luk op for vandtilførslen og tryk på Start/Pause knappen. Maskinen vil starte efter 10 sekunder. Skift program Sæt glemt service i opvaskeren Hvis maskinen afbrydes under et vaskeprogram 1. Et program kan kun ændres, når det har kørt i kort tid. Ellers kan maskinen have udløst opvaskemidlet og lukket vand ud. I dette tilfælde skal der påfyldes opvaskemiddel igen. 2. Tryk på Start/Pause knappen i mere end 3 sekunder for at annullere det kørende program. 3. Vælg et nyt program. 4. Start opvaskeren igen. 1. Åbn døren på klem for at stoppe maskinen. 2. Når spulearmene er stoppet, kan døren åbnes helt. 3. Sæt det glemte service ind. 4. Luk døren, og maskinen starter igen efter 10 sekunder. ADVARSEL! Åbn døren forsigtigt, der kan komme varm damp ud! Hvis maskinen afbrydes under et vaskeprogram og tændes igen, skal vaskeprogrammet genvælges og maskinen startes på ny. Sluk for maskinen Når programmet er slut, brummer maskinen 8 gange og stopper derefter. Sluk for maskinen med On/Off knappen. Afbryd vandtilførslen Tøm kurvene Advarsel: Vent ca. 15 minutter med at tømme maskinen for at undgå at håndtere servicet, mens det er varmt og mere sårbart for at gå i stykker. Servicet vil også tørre bedre. Tøm maskinen, begynd med den nederste kurv. 1

3 Læs denne 1. Sikkerhedsinformationer... 3 brugervejledning 2. Bortskaffelse... 4 Kære kunde 3. Betjeningsvejledning... 4 Denne opvaskemaskine er beregnet til brug i Kontrolpanel... 4 private husholdninger. Maskinens opbygning... 5 Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug, det vil hjælpe dig 4. Før maskinen bruges første gang... 5 til at bruge og vedligeholde maskinen A. Blødgøring af vandet...5 korrekt. Opbevar brugervejledningen til senere brug. B. Påfyldning af salt...6 Giv brugervejledningen til eventuelle senere C. Påfyldning af afspænding...7 ejere af maskinen. D. Opvaskemidlets funktion...8 Denne brugervejledning indeholder sikkerhedsanvisninger, anvisninger om brug, installationsanvisninger og tips til problemløsning etc. 5. Fylde opvaskerens kurve... 9 Vigtigt før og efter fyldning og tømning af maskinen:...9 Kurvene Fyldning af øverste kurv Fyldning af underste kurv Før du tilkalder service Læs afsnittet om tips til problemløsning, det vil hjælpe dig til selv at kunne løse problemer. 6. Start af et vaskeprogram Oversigt over vaskeprogrammer Start af maskinen Ændring af program Når programmet er slut Vedligeholdelse og rengøring Filtersystemet Vedligeholdelse af maskinen Tilkald professionel assistance, hvis du ikke selv kan løse problemerne. 8. Installationsvejledning Forberedelse af installationen Tilslutning af afløbsslange Installationens forskellige trin Elektrisk tilslutning Tilslutning af koldt vand OBS! Producenten foretager løbende produktudvikling og opdatering af maskinen. Ændringer kan foretages uden forudgående varsel. 9. Problemløsning Før du tilkalder service Fejlkoder Teknisk datablad Fyldning af kurvene efter EN

4 1. VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs alle informationer før ibrugtagning Instruktioner for Jordforbindelse Denne maskine skal jordforbindes. Hvis der sker en fejlfunktion eller et havari, vil en jordforbindelse reducere faren for elektrisk stød. Denne maskine er udstyret med en jordledning og stikprop med jord. Stikproppen skal tilsluttes et tilsvarende stik, som er jordforbundet efter lokale love og regler. ADVARSEL! Fejlagtig tilslutning af maskinens jordledning kan resultere i elektrisk stød. Lad en fagperson kontrollere tilslutningen, hvis du er i tvivl om, at jordforbindelsen er korrekt tilsluttet. Lav ingen ændringer af den medleverede stikprop. Hvis den ikke passer til stikket, skal et passende stik installeres af en installatør. Korrekt brug Sid eller stå ikke på maskinen, på døren eller på tallerkenholderne. Rør ikke varmeelementet umiddelbart efter brug (Denne advarsel gælder kun maskiner med synligt varmelegeme). Brug ikke maskinen uden, at alle paneler er på plads. Åbn døren meget forsigtigt, hvis maskinen kører, der kan sprøjte vand ud. Placer ikke tunge genstande eller stå på døren, maskinen kan vippe. Når der lægges ting i maskinen, der skal vaskes: o Pas på skarpe genstande, så de ikke ødelægger dørens pakning. o Knive og andre køkkenredskaber med skarpe spidser skal sættes med spidserne nedad eller ligge vandret. o Redskaber af plastik må ikke komme i direkte kontakt med varmelegemet. Kontroller, at beholderen til opvaskemiddel er tom efter vask. Vask ikke redskaber af plastik, med mindre de er mærket til at måtte komme i opvaskemaskinen. Brug kun opvaskemidler og afspændingsmidler, der er beregnet til opvaskemaskiner. Brug aldrig sæbe, vaskemidler til vaskemaskiner eller midler til håndvask i maskinen. Hold alle vaskemidler udenfor børns rækkevidde. Hold børn væk fra opvaske- og afspændingsmidler, samt fra opvaskemaskinens åbne dør, der kan stadig være rester af vaskemiddel i maskinen. Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (inkl. børn), der har reducerede fysiske, sanse- og mentale evner, eller som ikke har erfaring, uden at de bliver informeret om brugen af maskinen af en person, der har ansvar for deres sikkerhed. Børn skal vejledes, så de ikke leger med maskinen. Opvaskemidler er stærkt alkaliske. Det kan være ekstremt farligt at sluge dem. Undgå kontakt med hud og øjne, og hold børn væk fra maskinens dør. Døren må ikke efterlades åben, da man kan falde over den. Hvis ledningen til maskinen bliver skadet, skal den repareres eller udskiftes af en fagmand for at undgå ulykker. Fjern vaskemaskinens dør på den gamle maskine, hvis den udskiftes. Bortskaf emballage korrekt. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Under installationen må strømkablet ikke bukkes eller trykkes, så det tager skade. Maskinen skal tilsluttes vandforsyning med et nyt slangesæt, det gamle må ikke genbruges. Der må maksimalt vaskes 14 kuverter i maskinen. Det maksimale vandtryk er 1 Mpa. Det minimale vandtryk er 0,04 Mpa. Læs og følg ovenstående sikkerhedsinformationer omhyggeligt. Gem informationerne til senere brug. 3

5 BORTSKAFFELSE Bortskaffelse af maskinen og emballagen skal ske korrekt. Al emballagen kan genbruges. Plastikdele er mærket med de internationale forkortelser: PE Polyethylen (indpakning) PS Polystyren (isolering) POM Polyoxymethylen (plastikclips) ABS Akrylnitril Butadin Styren (kontrolpanel) Advarsel! Emballagen kan være farlig for børn. Både maskinen og emballagen skal afleveres på en genbrugsstation. Skær strømkablet af og sørg for, at maskinens dør ikke kan lukkes. Bølgepappet er fremstillet af genbrugsmateriale og skal afleveres på genbrugsstationen. Vær sikker på, at maskinen bliver bortskaffet korrekt, så hjælper du til at undgå uheldige konsekvenser for miljøet og for sundheden, som ellers kunne blive følgen af forkert affaldsbehandling af dette produkt. Du kan kontakte din kommune, hvis du vil have detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dette produkt. Bortskaf ikke dette produkt som usorteret husholdningsaffald. 3. BETJENINGSVEJLEDNING OBS! Det bedste resultat med maskinen opnås, når du læser hele brugervejledningen, før maskinen tages i brug. Kontrolpanelet 1. ON/OFF knap. Til start og stop af maskinen. 2. Udskudt start knap. Til at sætte tiden for udskudt start. 3. Alt knap. Dobbelt vaskezonefunktion. Tryk på knappen for at vælge, om kun øverste eller nederste kurv er fyldt. Alt indikatoren (8) vil lyse. 4. Program knap. Tryk på knappen for at vælge et passende program. 5. Express knap. Til at vælge Express funktion, Express indikatoren vil lyse (i Express Funktion forkortes vasketiden). 6. Start/Pause knap. Til at starte det valgte program eller til at pause maskinen, når den vasker. 7. Display. Til at vise resterende tid, funktion (funktion, udskudt tid, fejlkoder etc.). 8. Alt funktion indikator. 9. Program indikatorer. Viser det valgte program. 10. Andre indikatorer: Vandtilførselsindikator Express indikator Afspændingsindikator Påfyld salt indikator Børnelåsindikator OBS! Tryk på Alt og Udskudt start (2 og 3) samtidigt for at aktivere og deaktivere børnelåsen. 4

6 Opvaskerens hoveddele Forside Bagside Spulearm Indv. rør Dispenser Filterenhed Justering Bestikholder Underste kurv Kophylde Vandtilgang Øverste kurv Saltbeholder Spulearme Afløbsslange 4. FØR MASKINEN BRUGES FØRSTE GANG A. Indstil vandblødgøringsfunktionen. B. Påfyld 1,5 kg salt til opvaskemaskiner og fyld saltbeholderen med vand. C. Påfyld skyllemiddel. D. Påfyld opvaskemiddel. A. Vandblødgøringsfunktionen Vandblødgøringsfunktionen skal indstilles manuelt. Blødgøringen er konstrueret til at fjerne mineraler og salte fra vandet, da disse ellers ville have en negativ virkning på maskinens ydelse. Jo højere indholdet af mineraler og salte er, jo hårdere er vandet. Blødgøringsfunktionen skal indstilles efter vandhårdheden i dit lokalområde. Det lokale vandværk kan oplyse om den lokale vandhårdhed. Justering af saltforbruget Maskinens saltforbrug kan indstilles baseret på hårdheden af vandet. Hensigten med dette er at optimere og tilpasse saltforbruget. Følg nedenstående trin for at justere saltforbruget: 1. Tænd for maskinen. 2. Tryk på Start/Pause knappen i mere end 5 sekunder for at starte indstilling af vandblødgøringsfunktionen. Dette skal ske indenfor 60 sekunder efter, at maskinen er startet (indikatorlamperne for salt og skyllemiddel vil blinke, når justeringsfunktionen er aktiv). 3. Tryk på Start/Pause knappen for at skifte mellem indstillingsmulighederne som er H1-H2-H3-H4-H5-H6. 4. Tryk på ON/OFF knappen for at afslutte indstillingen. 5

7 VANDHÅRDHED dh fh Clarke Mmol/l Salttilførsel Saltforbrug (gram/opvask) ,94 H ,0-2,0 H ,1-3,0 H ,1-4,0 H ,1-6,0 H ,1-9,8 H6 60 Note 1: 1 dh = 1,25 Clarke = 1,78 fh = 0,178 mmol/l dh: Tysk (og dansk) betegnelse fh: Fransk betegnelse Clarke: Engelsk betegnelse Note 2: Fabriksindstillingen er H4 (EN 50242) Kontakt dit lokale vandværk, der kan oplyse om vandhårdheden i dit område. B. Ifyldning af salt i saltbeholderen Brug altid salt, der er beregnet til opvaskemaskiner. Saltbeholderen er placeret under den nederste kurv og skal fyldes som forklaret i nedenstående. OBS! Brug altid kun salt, der er beregnet til opvaskemaskiner. Enhver anden salttype er ikke brugbar i opvaskemaskiner, specielt ikke bordsalt, der vil ødelægge vandblødgøringssystemet. I tilfælde af, at der er anvendt en ikke egnet salttype, bortfalder garantien, og producenten er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader. Påfyld kun salt umiddelbart før start af et af opvaskeprogrammerne. Dette vil forhindre korrosion fra saltkorn, der er spildt under påfyldningen, og som ligger i bunden af maskinen. Åbn A. Efter at den nederste kurv er taget ud, skrues dækslet af saltbeholderen (1). B. Placer tragten i saltbeholderens åbning og påfyld ca. 1,5 kg salt til opvaskemaskiner. C. Fyld saltbeholderen med vand, det er normalt, at der flyder lidt vand ud af saltbeholderen (2). D. Skru dækslet fast på igen. E. Advarselslampen for saltpåfyldning slukker, efter at der er påfyldt salt. F. Et vaskeprogram skal startes umiddelbart efter påfyldning af salt, ellers kan vigtige dele af maskinen blive ødelagt af saltvand. Dette er udenfor garantien. Note: Saltbeholderen må kun blive efterfyldt, når saltadvarselslampen lyser. Afhængigt af hvor hurtigt saltet opløses, kan lampen lyse i et stykke tid, selv om saltbeholderen er fyldt. Hvis der spildes salt, kan et skylle- eller hurtigprogram startes for at fjerne det spildte salt. 6

8 C. Påfyldning af afspænding Afspændingsdispenseren Afspænding tilsættes under den sidste skylning for at forhindre dråbedannelse på servicet, som danner pletter og streger. Det fremskynder også tørringen, at vandet løber af servicet. Opvaskemaskinen er beregnet til flydende afspænding. Afspændingsdispenseren er placeret på indersiden af døren ved siden af opvaskemiddeldispenseren. Åbn dækslet og påfyld afspænding, indtil niveauindikatoren bliver helt sort. Beholderen kan indeholde ca. 100 ml. Afspændingsfunktionen Afspænding tilsættes automatisk under sidste skylning og tilsikrer plet- og stregfri tørring. OBS! Brug afspænding til opvaskemaskiner. Påfyld aldrig andre væsker som rensemiddel til opvaskemaskiner eller flydende opvaskemiddel, dette kan ødelægge maskinen. Efterfyldning af afspænding Hvis der ikke er en afspændingsindikator på maskinen, kan afspænding påfyldes efter farven på den optiske niveauindikator (C), som er placeret ved siden af dækslet. Når beholderen er fuld, vil indikatoren være helt mørk. Efterhånden som afspændingen bruges, vil størrelsen af den sorte plet blive mindre. Lad aldrig afspændingsniveauet falde til mindre end ¼ fuld. Afspændingsindikator Fuld ¾ fuld ½ fuld ¼ fuld påfyld for at undgå pletter Tom 1. For at åbne afspændingsdispenseren, drej dækslet til åben markeringen (pilen til venstre) og fjern det. 2. Fyld afspænding i dispenseren, pas på ikke at overfylde den. 3. Sæt dækslet på igen ved at placere det ved åben markeringen og dreje det til højre. Note: Tør spildt afspænding op med en klud for at undgå skumning. Justering af afspændingsmængde Doseringsvælger skal Doseringsvælgeren har 4 eller 6 indstillinger. Begynd altid ved indstilling 4. Hvis der bliver problemer med dårlig tørring og pletter, skal mængden af afspændingsmiddel øges ved at dreje doseringsvælgeren til stilling 5. Hvis der stadig er problemer, drejes doseringsvælgeren til næste højere trin. Den anbefalede indstilling og fabriksindstillingen er 4. OBS! Forøg mængden, hvis der er vand eller kalkpletter efter vask, og reducer mængden, hvis der er klæbrige, hvidlige stænk på tallerkenerne eller en mat film på glassene. 7

9 D. Opvaskemidlets funktion Opvaskemidler med deres kemiske ingredienser er nødvendige for at fjerne snavs, nedbryde det og føre det ud af maskinen. OBS! Korrekt brug af opvaskemiddel. Brug kun opvaskemidler, der specifikt er beregnet til opvaskemaskiner. Hold opvaskemidlet friskt og tørt. Kom ikke opvaskemiddel på maskinen, før den er klar til opvask. Opvaskemidler Der er tre typer opvaskemidler. 1. Med fosfat og med klor 2. Med fosfat men uden klor 3. Uden fosfat og uden klor Nye pulveropvaskemidler er normalt uden fosfat, der også har en vandblødgørende virkning. Her anbefales det at fylde salt i saltbeholderen, selv om vandets hårdhedsgrad kun er 6 dh. Hvis opvaskemidler uden fosfat bruges i forbindelse med hårdt vand, kan der vise sig hvide pletter på servicet. I dette tilfælde kan et bedre resultat opnås ved at øge mængden af opvaskemiddel. Opvaskemidler uden klor bleger kun ganske lidt. Derfor fjernes kraftigt farvede steder ikke helt. I dette tilfælde kan et program med højere temperatur vælges. Koncentreret opvaskemiddel Ud fra deres kemiske sammensætning kan disse opvaskemidler opdeles i to grundtyper: 1. Konventionelle alkaliske opvaskemidler med kaustiske komponenter 2. Svagt alkaliske opvaskemidler med naturlige enzymer Brug af normal vaskeprogrammer i kombination med koncentrerede opvaskemidler reducerer forurening og er godt for servicet. Disse programmer er specielt designet til at udnytte de snavsopløsende egenskaber i enzymerne og koncentrerede opvaskemidler. Normal vaskeprogrammer sammen med koncentrerede opvaskemidler kan opnå samme virkning, som ellers kun kan opnås ved brug af Intensiv programmer sammen med normale opvaskemidler. Opvasketabletter Forskellige fabrikater af opvasketabletter opløses på forskellig tid. Derfor kan nogle tabletter ikke opnå den fulde vaskekraft ved korte programmer. Brug derfor kun tabletter ved lange programmer for at sikre, at rester af opvaskemiddel fjernes helt. Dispenser til opvaskemiddel Beholderen skal fyldes før hver opvask, og instruktionerne i programtabellen skal følges. Denne opvaskemaskine kræver mindre opvaskemiddel og afspændingsmiddel end konventionelle maskiner. En teskefuld opvaskemiddel er nok til en normal opvask. Mere snavset service kræver mere opvaskemiddel. Påfyld først opvaskemiddel, umiddelbart før maskinen startes, ellers kan opvaskemidlet blive vådt, hvorved det opløses dårligt. Tryk for at åbne Opvaskemiddel, pulver og tabletter Note: Hvis dækslet er lukket, tryk på åbningstasten, og låget springer op. Påfyld altid opvaskemiddel, umiddelbart før en opvask startes. Brug kun opvaskemidler til opvaskemaskine. Advarsel! Maskinopvaskemidler er korrosive. Hold dem uden for børns rækkevidde. 8

10 Påfyldning af opvaskemiddel Påfyld opvaskemiddel. Markeringerne viser forskellige fyldningsniveauer, som illustreret til højre. A. Rum til opvaskemiddel til normal opvask B. Rum til opvaskemiddel til forvask Vær opmærksom på, at producentens anbefalinger til dosering og opbevaring står på emballagen. Luk dækslet og tryk, indtil det låser. Hvis servicet er meget snavset, så fyld også opvaskemiddel i forvaskerummet. Opvaskemidlet virker i forvaskefasen. OBS! Du kan finde information om mængden af opvaskemiddel for de enkelte programmer i programoversigten. Vær opmærksom på, at mængderne kan variere efter, hvor snavset servicet er og vandets hårdhed. Vær opmærksom på producentens anbefalinger på opvaskemidlets emballage. 5. KURVENE FYLDES Anbefaling Overvej at anskaffe køkkenredskaber, der er mærket til maskinvask. For særlige servicedele kan der vælges et program med så lav temperatur som muligt. Undgå skader ved at undlade at tage glas og bestik ud af maskinen umiddelbart efter, den er færdig. Servicets egnethed til opvask i maskine Ikke egnet Bestik med skafter af træ, horn, porcelæn eller perlemor. Plastik, der ikke er temperaturbestandigt. Ældre bestik med limede dele, der ikke er temperaturbestandige. Bestik eller tallerkener, der er repareret. Ting af tin eller kobber. Ståldele, der kan ruste. Trætallerkener. Ting lavet af syntetiske fibre. Betinget egnet Nogle glastyper kan blive matte efter mange gange maskinopvask. Sølv- og aluminiumsdele har en tendens til at blive misfarvede ved maskinopvask. Glaserede og polerede ting kan miste glans ved mange gange maskinopvask. Før og efter at servicet sættes i kurvene For at opnå de bedste resultater bør følgende retningslinjer følges. Kurvenes funktion og udseende kan variere fra model til model. Skrab så mange rester som muligt væk. Blødgør fastbrændte rester på pander. Det er ikke nødvendigt at skylle tallerkener under rindende vand. Placer servicet i maskinen på følgende måde: 1. Ting som kopper, glas, skåle og pander skal vende med åbningen nedad. 2. Buede ting eller ting med kanter skal placeres på skrå, så vandet kan løbe af. 3. Alle køkkenredskaber skal placeres, så spulearmene kan rotere frit under vasken. OBS! Meget små ting bør ikke komme i maskinen. De kan let falde ud af kurvene. 9

11 Placer hule ting som kopper, glas, skåle, pander o.l. med åbningen nedad, så der ikke kan samle sig vand i hulrum og fordybninger. Tallerkener og køkkenredskaber må ikke ligge inden i hinanden, så de dækker over hinanden. Glas må ikke røre hinanden for at undgå skader. Sæt store ting, der er vanskelige at rengøre, i den nederste kurv. Den øverste kurv er beregnet til lettere og sart service som glas, kaffe- og tekopper. Langbladede knive, der står på højkant, er en potentiel risiko for skader. Lange og/eller skarpe knive skal placeres vandret i den øverste kurv. Overfyld ikke maskinen. Dette er vigtigt for at opnå et godt resultat. Udtagning af tallerkener For at undgå at der drypper vand fra den øverste kurv ned i den underste, anbefales det at tømme den nederste kurv før den øverste. Sådan placeres normalt service Øverste kurv Den øverste kurv er beregnet til at indeholde lettere og sarte servicedele som glas, kaffe- og tekopper og underkopper såvel som tallerkener, små skåle og lave pander (så længe de ikke er alt for snavsede). Placer fade og køkkengrej, så det ikke bliver flyttet af vandstrålen. IND Nederste kurv Det anbefales at placere store ting og de ting, der er sværest at rengøre, i den nederste kurv: Gryder, pander, låg, serveringsfade og skåle, som vist på billedet. Det er at foretrække at placere serveringstallerkener og låg i stativet for at undgå blokering af spulearmene. Det er vigtigt at huske: Gryder, skåle o.l. skal altid placeres med åbningen nedad. Dybe gryder skal stå på skrå, så vandet kan løbe ud. Den nederste kurv er udstyret med nedfoldelige tallerkenholdere, så større gryder og pander kan ilægges. IND Løft kurven til øverste position Sænk kurven ved at trykke på håndtaget Højdejustering af øverste kurv Den øverste kurv kan justeres til at give bedre plads til større redskaber i både øverste og nederste kurv. Højden af øverste kurv kan ændres ved at løfte kurven op, så den låses. Kurven kan sænkes igen ved at trykke på håndtaget, se billeder. Justeringshåndtag 10

12 Nedfoldning af kophylden Kophylden kan nedfoldes, så der bliver bedre plads til gryder og pander, se billeder nedenfor. Nedfoldning af tallerkenholdere Tallerkenholderne kan foldes ned, så der bliver bedre plads til gryder og pander, se billede nedenfor. Bestikhylden Bestik skal placeres på bestikhylden på de respektive pladser, så de enkelte dele ikke berører hinanden, da dette vil betyde et dårligere opvaskeresultat. For at opnå den bedste kvalitet af opvasken, så vær opmærksom på følgende: 1. Vær sikker på, at de enkelte dele ikke berører hinanden. 2. Sølvtøj placeres med den buede side opad. 3. Langt bestik lægges i midten. 11

13 6. START AF ET VASKEPROGRAM Programskema Program Information om programvalg Programbeskrivelse Opvaskemiddel per vask Varighed (min) Energi (KWh) Vandforbrug (l) Afspæn dingsmiddel Auto Normalt snavset service uden indtørrede madrester Forvask (45 C) Autovask (45-55 C) Skylning Skylning (62 C) Tørring 5-30 g ,9-1,3 8,4-12,7 Ja Intensive (intensiv) Meget snavset stentøj, normalt snavsede gryder og pander, tallerkener med indtørrede rester Forvask (50 C) Vask (65 C) Skylning Skylning Skylning (55 C) Tørring 5-30 g eller 3i ,50 17 Ja Normal Normalt snavset service, gryder, glas og let snavsede pander Forvask (45 C) Vask (55 C) Skylning Skylning (65 C) Tørring 5-30 g eller 3i ,30 14 Ja Eco (Øko) (*EN 50242) Standard dagligt program for normalt snavset service, gryder, fade og glas Forvask Vask (50 C) Skylning (60 C) Tørring 5-30 g eller 3i ,93 11 Ja Glass (glas) Let snavset porcelæn, stentøj og glas Forvask Vask (40 C) Skylning Skylning (60 C) Tørring 30 g 115 0,87 14 Ja 1 hour (time) Let snavset service, der ikke behøver lang tørretid Forvask (50 C) Vask (60 C) Skylning (60 C) Tørring 5/30 g 60 1,15 10 / Rapid (Hurtig) Kort opvasketid for let snavset service og hurtig vask Vask (40 C) Skylning Skylning (40 C) 30 g 40 0,60 10 / Soak (Skylning) Skylning af service, som skal vaskes senere Forvask / 8 0,01 3,5 / Note: *) EN50242 er et internationalt testprogram, der fastsætter visse krav til en opvaskemaskine. For denne maskine er følgende data opgivet for overensstemmelsestest. Kapacitet: 14 kuverter Øverste kurv: Hjul på skinner Dosering af afspændingsmiddel: 6 trin Strømforbrug: Slukket 0,45 Watt, standby 0,55 Watt 12

14 Start af opvaskemaskinen Start af et opvaskeprogram 1. Træk øverste og underste kurv ud, sæt servicet i og skub kurvene ind igen. Det anbefales at fylde i den underste kurv først (se afsnittet Kurvene fyldes ) 2. Påfyld opvaskemiddel (se afsnittene om salt, opvaskemiddel og afspændingsmiddel). 3. Sørg for, at der er strøm til maskinen (driftsspændingen er VAC 50 Hz, kontaktspecifikation 10 A 250 VAC) Vær sikker på, at vandtilførslen er lukket helt op. 4. Luk døren, tryk på On/Off knappen, og On/Off lampen vil lyse. 5. Tryk på programknappen. Programmerne vises i følgende rækkefølge: Auto Intensive Normal Eco Glass 1 Hour - Rapid Soak Tryk på Start/Pause knappen, og maskinen starter. Note: Hvis der trykkes på Start/Pause knappen under en vask, vil LED displayet stoppe med at blinke. Maskinen vil afgive en lyd hvert minut, indtil der trykkes på Start/Pause knappen igen. Ændring af program Forudsætning: Et program, der allerede kører, kan kun ændres, når det kun har kørt i kort tid. Ellers kan opvaskemidlet allerede være udløst, og maskinen har måske allerede pumpet vand ud. Hvis dette er sket, må der påfyldes opvaskemiddel igen (se afsnittet Påfyldning af opvaskemiddel). Tryk på Start/Pause knappen, og tryk derefter på programknappen i mere end 3 sekunder. Maskinen vil nu være i standby stilling, og nu kan programmet og forsinkelsestiden ændres. LED displayet viser maskinens status: a) Displayet viser -:-- Standby b) Displayet viser H:MM og blinker ikke Maskinen er sat på pause c) Displayet viser H:MM og blinker Maskinen kører et program Note: Hvis døren åbnes, når et program kører, vil maskinen gå på pause. LED displayet stopper med at blinke, og maskinen vil afgive en lyd hvert minut, indtil døren lukkes igen. Maskinen starter 10 sekunder efter, at døren er blevet lukket. Hvis du har glemt at sætte en tallerken i.. Et glemt stykke service kan sættes i til enhver tid, før dækslet til opvaskemiddelrummet åbnes. 1. Tryk på Start/Pause knappen for at stoppe maskinen. 4. Sæt det glemte service i. 2. Åbn døren på klem. 5. Luk døren. 3. Efter at spulearmene er stoppet, 6. Tryk på Start/Pause knappen, og maskinen kan døren åbnes helt. starter efter 10 sekunder. Når programmet er slut Når programmet er færdigt, vil summeren lyde i 8 sekunder. Afbryd maskinen på On/Off knappen, luk evt. for vandtilførslen, og åbn maskinens dør. Vent nogle minutter med at tømme maskinen for at undgå at håndtere service, mens det er varmt og mere sårbart overfor at gå i stykker. Servicet vil også tørre bedre. Sluk for maskinen Displayet viser det netop kørte program, men blinker ikke, og kun når dette er tilfældet, er programmet slut. 1. Sluk for maskinen ved at trykke på On/Off knappen. 2. Luk evt. for vandtilførslen. Åbn døren forsigtigt Varmt service er følsomt overfor stød. Servicet bør derfor have tid til at afkøle i ca. 15 minutter, før det tages ud af maskinen. Åbn maskinens dør på klem, og vent nogle minutter med at tage servicet ud. Så vil det være afkølet, og det tørrer også bedre på denne måde. Tømning af maskinen Det er normalt, at maskinen er våd indvendig. Tøm den nederste kurv først, så dryp fra den øverste kurv ned i den underste undgås. OBS! Det er farligt at åbne døren under vask, da man kan blive skoldet af det varme vand. 13

15 7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Filtersystemet Filtersystemet forhindrer, at større rester, levninger og andre objekter kommer ind i pumpen. Resterne kan blokere filteret, og så må filteret tages ud. Filtersystemet består af et grovfilter, et hovedfilter og et finfilter. Grovfilter 2 Større objekter som stykker af ben og glas, der kunne stoppe afløbet, fanges i grovfilteret. Klem let på tappen på toppen af filteret og løft det op. Hovedfilter 1 Mad- og snavspartikler, der fanges af dette filter, bliver findelt af en kraftig stråledyse fra den nederste spulearm og vaskes ud i afløbet. Finfilter 3 Finfilteret er et mikrofilter, der fanger snavs og madrester i filtersumpen og forhindrer dem i at sætte sig på servicet under næste vask. Filterenheden Filteret fjerner effektivt madpartikler fra vandet, så det kan recirkuleres under vaskeprocessen. For at få den bedste virkning og det bedste resultat, skal filtrene rengøres jævnligt. Det er en god ide at fjerne de større madrester efter hver opvask og skylle filter og filterskål i rindende vand. Filterenheden tages ud ved at trække skålens håndtag opad. OBS! Opvaskemaskinen må aldrig anvendes uden filtrene. Fejlagtig udskiftning af filtrene reducerer maskinens ydelse og kan skade servicet. Trin 1: Drej filteret mod uret Trin 2: Løft filterenheden op Note: Filterenheden isættes ved at følge ovennævnte trin i omvendt orden. Sådan holder du din opvaskemaskine i god stand Note: Undersøg, om filtrene er stoppet efter hver opvask. Når grovfilteret skrues af, kan filterenheden fjernes. Fjern alle madrester og skyl filtrene under rindende vand. Hele filterenheden skal rengøres hver uge. 14

16 Rensning af filtrene Grovfilteret og finfilteret kan renses med en børste. Saml filterdelene som vist på foregående side og sæt hele filterenheden på plads i maskinen ved at presse den nedad i sit sæde. OBS! Slå ikke på filtrene, når de renses. Filtrene kan blive vredet og maskinens ydelse forringet. Vedligeholdelse af opvaskemaskinen Kontrolpanelet kan rengøres med en let fugtig klud. Sørg for, at det bagefter tørres helt tørt. Udvendig kan maskinen påføres en god polervoks. Brug aldrig skarpe genstande, skuremidler eller svampe eller kraftige rengøringsmidler på maskinen. Rengøring af døren Til rengøring af kanten rundt om døren bruges en varm, let fugtig klud. For at undgå at der trænger vand ind i dørens lukkemekanisme, må der aldrig bruges nogen form for sprayrengøringsmidler. Frostbeskyttelse Beskyt opvaskemaskinen mod frost om vinteren, hvis den f.eks. står i et sommerhus. Gør følgende: 1. Afbryd strømmen til maskinen. 2. Luk vandforsyningen og frakobl slangen fra maskinens vandtilslutning. 3. Aftap vandet fra indgangsrøret og ventilen. Hold en flad skål under. 4. Tilkobl igen vandslangen til vandtilslutningen. 5. Fjern filteret i bunden af karret og sug vandet op med en svamp. Note: Hvis opvaskeren ikke virker, fordi den er frosset, skal professionel service tilkaldes. Rengøring af spulearmene Det er nødvendigt at rense spulearmene jævnligt for kalkbelægninger og andre belægninger, da disse vil tilstoppe dyserne og ødelægge lejerne. Den øverste spulearm afmonteres ved at holde møtrikken fast og dreje spulearmen med uret. Den nederste spulearm fjernes ved at løfte spulearmen opad. Drej Vask spulearmene i varmt sæbevand og rens dyserne med en blød børste. Sæt spulearmene omhyggeligt på plads. Sådan holder du din opvaskemaskine i god stand Efter hver vask Luk for vandtilførslen efter hver vask. Lad døren stå på klem, så fugt og lugt ikke lukkes inde i maskinen. Tag stikproppen ud Tag altid stikproppen ud af stikket før rengøring og vedligeholdelse. Ingen opløsningsmidler eller skurende rengøring Ved udvendig rengøring og rengøring af gummidele, må der ikke bruges opløsningsmidler eller skurende rengøringsmidler. Brug kun varmt sæbevand. For at fjerne pletter fra de indvendige overflader skal der bruges en fugtig klud eventuelt med en smule eddike, eller et rengøringsmiddel specielt beregnet til opvaskemaskiner. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid Det anbefales at køre et vaskeprogram med maskinen tom, og derefter tage stikproppen ud af stikket, lukke for vandtilgangen og lade døren stå på klem. Så holder dørens pakninger længere, og der dannes ikke lugt indvendigt i maskinen. Flytning af maskinen Hvis maskinen skal flyttes, skal den holdes i lodret position. Hvis det er absolut nødvendigt, kan den lægges ned på bagsiden. Pakninger En af de ting, der kan være årsag til, at der dannes lugt i maskinen, er, at der sidder madrester i pakningerne. Dette undgås ved jævnligt at rengøre pakningerne med en fugtig klud. 15

17 8. INSTALLATIONSVEJLEDNING OBS! Installation af rør, slanger og elektriske komponenter skal foretages af autoriserede fagfolk. Advarsel! Fare for elektrisk stød. Afbryd strømmen, før installation påbegyndes. Der er livsfare og fare for elektrisk stød, hvis dette ikke gøres. Forberedelser til installation Installationsstedet skal være nær ved eksisterende vandtilgang, afløb og el-stik. En side af køkkenvasken vælges til tilslutning af afløbsslangen fra opvaskemaskinen. Læs installationsinstruktionen omhyggeligt. Følgende forberedelser bør foretages, før maskinen sættes på plads: 1. Vælg en plads nær køkkenvask for at lette tilgang til vand og afløb (se fig. 1) 2. Hvis maskinen installeres i et hjørneskab, skal der være en vis afstand til skabet (se fig. 2) Udskæring til el og vandafløb Opvaskemaskine Dør Skabsmodul Afstand mellem kabinetbund og gulv Min. 50 mm Fig. 1 Fig. 2 Skabsdimensioner. Minimum afstand, når døren er åben. Mindst 5 mm mellem oversiden af opvaskemaskinen og skabsmodulet. Tilslutning af afløbsslangen Tilslut afløbsslangen enten som A eller B. Tilslutningen på vasken skal være min. 40 mm. Pas på ikke at bøje eller krympe slangen unødigt. Køkkenbord Fig. 3 Slangeenden må ikke være mere end 1000 mm over gulvet Afløbsslange 16

18 Installation af opvaskemaskinen trin for trin 1. Tilslut indtagsslangen til vandforsyningen med koldt vand. 2. Tilslut afløbsslangen (se fig. 3). 3. Tilslut strømkablet. 4. Klæb kondensstrimlen på undersiden af køkkenbordpladen. Strimlen skal flugte med bordkanten (Fig. 4-3). 5. Sæt maskinen på plads (Fig. 4-4). 6. Sæt maskinen i vater. Den bageste fod kan justeres fra forsiden af maskinen ved at dreje sekskantskruen midt på maskinens forside med en sekskantnøgle (Fig. 4-5A). De forreste fødder kan drejes med en flad skruetrækker, indtil maskinen er i vater (Fig. 4-5B). 7. Maskinen skal fastgøres sikkert. Der er to måder at gøre dette på: A. Ved normal bordplade: Sæt fastgørelsesbeslagets krog i slidsen på maskinens sidepanel og fastgør det med en træskrue (Fig. 4-6). B. Ved marmor- eller granitbordplader: Fastgør maskinen til skabssiden (Fig. 4-7). Fig. 4 17

19 Montering af topplade Toppladen er ikke en del af standardudstyret, men kan tilkøbes separat. Maskinen stilles i vater Maskinen stilles i vater Maskinen skal stå i vater, for at kurvene kan køre korrekt og for at opnå et godt vaskeresultat. 1. Placer et vaterpas på døren og på skinnen indvendigt i maskinen og kontroller, om maskinen er i vater. 2. Juster maskinens fødder individuelt, hvis nødvendigt. 3. Vær opmærksom på, at maskinen ikke tipper forover. Fig. 5 Kontroller front til bagside Kontroller side til side Fødderne kan max. justeres 50 mm 18

20 Tilslutning af strøm Advarsel! Brug ikke forlængerledninger eller multistik til denne installation. Brug under ingen omstændigheder maskinen uden at være tilsluttet en godkendt jordforbindelse. Elektriske krav Se på opvaskemaskinens mærkeplade og kontroller, at spændingen er korrekt. Tilslutningsstikket skal være sikret med 10 A, og det er en fordel, at maskinen har sin egen gruppe i eltavlen. Endvidere skal eltavlen være forsynet med en fejlstrømsafbryder (HFI HPFI relæ). Elektrisk tilslutning Vær sikker på, at spænding, frekvens og strøm stemmer overens med mærkepladen. Stikproppen må kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis stikprop og stikkontakt ikke passer sammen, så skift stikkontakten og anvend ikke nogen form for adapter, da dette kan medføre overophedning og brand. Instruktioner for jordforbindelse Denne maskine skal jordforbindes. I tilfælde af fejl eller havari vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød og danne en afledningsvej med mindst modstand, som strømmen vil følge. Denne maskine er udstyret med en jordledning og en stikprop med jord. Stikproppen skal tilsluttes en stikkontakt, der er jordforbundet i henhold til Stærkstrømsreglementet. Advarsel! Fejlagtig tilslutning af maskinens jordledning kan resultere i elektrisk stød. Tal med en autoriseret installatør, hvis du er i tvivl, om maskinen er korrekt jordforbundet. Lav ingen ændringer ved den medleverede stikprop, hvis den ikke passer til stikket. Lad en installatør installere en passende stikkontakt. Tilslutning af vand Koldtvandstilslutning Tilslut vandforsyningsslangen til et vandudtag med ¾ gevind og vær sikker på, at den er forsvarligt fastspændt. Hvis vandudtaget er nyt eller ikke har været brugt i et stykke tid, så lad vandet løbe lidt, for at urenheder ikke skal blokere vandindgangen i maskinen. Placering af maskinen Sæt maskinen på den ønskede plads. Bagsiden skal hvile mod væggen bagved og siderne mod de tilstødende skabssider. Maskinen er udstyret med vandtilgang og afløb, der kan placeres både i højre og venstre side for at imødekomme forsvarlig installation. Aftapning af overskydende vand fra slangerne Hvis køkkenvasken er 1000 mm over gulvet, kan det overskydende vand i slangerne ikke selv løbe ud i vasken. Overskydende vand må da aftappes ved at lade vandet løbe ud i en beholder, der holdes lavere og ved siden af vasken. Aftapning af vand fra maskinen Tilslut afløbsslangen. Slangen skal sættes korrekt på for at undgå lækager. Vær sikker på, at slangen ikke danner bugter eller er trykket flad. Tilslutning til vandlås Afløbsslangen skal tilsluttes afløbsrøret med en min. tilslutningsdiameter på 40 mm, eller lad afløbsslangen ligge i vasken. Undgå at bøje og krympe den. Toppen af slangen skal være mindre end 1000 mm over gulvet. Start af maskinen Følgende skal kontrolleres, før opvaskemaskinen startes: - at maskinen står i vater og er forsvarligt fastgjort. - at vandindtagsventilen er åben. - at ledningerne er fastskruet, og at der ingen lækager er. - at kablerne er fast forbundet. - at strømmen er slået til. - at indtagsslangen og afløbsslangen ikke er viklet ind i hinanden. - at al emballage og tryksager er taget ud af maskinen. OBS! Gem denne brugervejledning efter installationen til senere reference. 19

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Opvaskemaskine J731OC

Opvaskemaskine J731OC Opvaskemaskine J731OC Brugermanual HN10080 10 kuverter Alt funktion Auto Læs denne brugervejledning Kære kunde Denne opvaskemaskine er beregnet til brug i private husholdninger. Læs denne brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Læs denne vejledning Kære kunde, Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager opvaskemaskinen i brug. Vejledningen fortæller, hvordan du anvender og vedligeholder

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

CDP4609/4609X CSF 458 E

CDP4609/4609X CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 458 E Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A ST2FABP2 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166946 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Læs mere

ADELBERG OPVASKEMASKINE

ADELBERG OPVASKEMASKINE ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe på telefon +45 70 40 00 11 Om du behöver reperation eller service på din Adelberg

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ESF2435 http://da.yourpdfguides.com/dref/628106

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ESF2435 http://da.yourpdfguides.com/dref/628106 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD 420378 OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD Built as a professional En opvaskemaskine skal holde i mange år Vores opvaskemaskiner er udviklet, så alle de vigtigste komponenter er fremstillet af førsteklasses

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A EAN13: 8017709202200 Højde:82 cm 13 kuverter 10 programmer (5 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 45-65, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Bosch/Siemens de to bedste mærker De identiske modeller fra Bosch og Siemens klarer sig næsten altid bedre end gennemsnittet for opvaskemaskiner. De vasker og tørrer godt med lavt forbrug af vand og strøm.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere