Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfagspakken, niveau C Annette Kynde, Jens Hagelskjær, Kim Negendahl 1.pø Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Vand og jorden Produktion, miljø og økologi Kost, ernæring og sundhed Tværfagligt projektforløb (biologi, kemi og geografi) Side 1 af 9

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Indhold Vand og jorden Biologi: Biologi til tiden, 2. udg, Lone Als Egebo et. Al., Nucleus, 2006: s Kemi: Kemi 2000 C, Helge Mygind, Haase og Søn: s. 9-16, 22-39, 61-72, Noter i kemi: 10 sider om Bohrs atommodel, det periodiske system, salte og kemiske bindinger Geografi: Alverdens geografi, Elsebeth Sanden m. fl. GO forlaget 2005.Vand side Nedbør side side Jordbund Notat ark jordbund og jordvand. Torkil Jønk-Clausen, Vand og udvikling den globale udfordring KVL tema hæfte Film. Det handler om vand. Omfang Særlige fokuspunkter 27 lektioner i biologi, 35 lektioner i kemi. 26 lektioner i geografi Biologi: Vandets kredsløb At leve i vand og organismers tilpasning til iltoptagelse Søen som økosystem Forurening af en sø (næringssalte/organisk stof) Fotosyntese/respirations-niveauer i næringsfattige/næringsrige søer Kemi: Stoffers opbygning, herunder hrundstoffer og kemiske forbindelser (salte og molekyler) reaktionsskemaer, Kemiske undersøgelser vands kredsløb Vands tilstandsformer Vand som opløsningsmiddel Let og tungtopløselige salte Geografi: Vandets kredsløb, herunder vandets infiltration og bevægelse i jorden Jordbunds tekstur og struktur Nedbør, typer og dannelse. Menneskets udnyttelse af naturen. Væsentligste arbejdsformer Eksperimentelt øvelsesarbejde organiseret i grupper, klasseundervisning, skriftligt arbejde Eksperimentelt arbejde: Forsøg med vands overfladespænding (rapport) Side 2 af 9

3 Forsøg med forskellige opløsningsmidler herunder vand (rapport) Bestemmelse af saltindhold i havvand, fjordvand (rapport) Forsøg med tungt og letopløselige salte samt krystalvand (rapport) Model arbejde med vands kredsløb Undersøgelse af porevol, vandkapacitet og permabilitet, Konflikter i vandudnyttelse X factor, det gode spørgsmål Det kystnære marine økosystem (rapport) Fotosyntese og respiration (rapport) Retur til forside Side 3 af 9

4 Titel 2 Indhold Produktion, miljø og økologi Biologi: Biologi til tiden, 2. udg, Lone Als Egebo et. Al., Nucleus, 2006: s , , Kemi: Kemi 2000 C, Helge Mygind, Haase og Søn: s , Geografi: Alverdens geografi, Elsebeth Sanden m. fl. GO forlaget 2005 Erhvervs udvikling side fig 5.18 side 121, fig. 5.23, side 128. fig. 5.25, side 129. Dansk landbrug, side Nitrat og vandmiljø Udvalgte figurer og tabeller, Landbruget i Tal, landbrugs avisen etc.( 6 x 4). - Beskæftigelse og antal - Økologiens omfang - Hjælpestoffer gødning og pesticider - Landbrugets struktur - Produktion og udbytte - Naturforvaltning Udvalgte artikler fra Landbrugsvisen, omfang 3-6 normalsider. - Grisene skifter legetøj, - Varmetolerant enzym - Gensplejset byg med forbedret - Forsuring af gylle - Gødning og ajle separeres - Radrensning som alternativ. - Landmænd laver Diesel af.. Kilde: Landbrugsavisen Omfang Særlige fokuspunkter 33 lektioner i biologi, 34 lektioner i kemi, 36 lektioner i geografi Biologi (kernestof): Udvalgte økologiske processer og deres betydning. Økosystemers struktur Cellers struktur og funktion samt udvalgte cellulære processer. Fotosyntese, respiration og vækst Udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning. Vandløb, søer og deres omgivelser Forurening af vandløb og søer Mikroorganismers vækst og vækstfaktorer. Landbruget som økosystem. Landbrugets næringsstoffer. Side 4 af 9

5 Kemi (kernestof): Mængdeberegninger organiske kemi herunder alkaner forbrændingsreaktioner forsuring koncentrationsberegninger Syre og base i dagligdagen Definition på syrer og baser Beregning af ph Syre-base titrering Geografi (kernestof): Erhvervsgeografi, Dansk landbrugs strukturudvikling og kulturlandskab Produktion og miljøpåvirkninger, udnyttelse af naturgrundlaget Stof og energistrømme - kredsløb Faglige mål: Naturvidenskabelige arbejdsmetoder Skriftlig fremstilling Fortrolighed med anvendelse af naturvidenskabeligt fagsprog herunder symbolsprog Skelne imellem teoretisk model og en observeret virkelighed Analysere fællesfaglige problemstillinger og opstille enkle problemformuleringer ud fra en naturfaglig tilgang Opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser. Foretage systematiske observationer, og undersøgelser herunder dataindsamlinger i forbindelse med feltarbejde og efterbehandling i laboratoriet. Foretage klassifikation. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Eksperimentelt arbejde: Forsuring (rapport) ph bestemmelse i hverdagsstoffer (rapport) Bestemmelse af eddikesyreindholdet i eddike vha. titrering (rapport) Erhvervsgeografi, Dansk landbrugs strukturudvikling og Kulturlandskab. Produktion og miljøpåvirkninger i dansk landbrug. Nitrat og vandmiljø. Side 5 af 9

6 Mikroskopering af mikroorganismer (gærsvampe, bakterier mm) Ølbrygning (Rapport) Retur til forside Side 6 af 9

7 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 3 Indhold Kost, ernæring og sundhed Biologi: Biologi til tiden, 2. udg., Lone Als Egebo et. al., Nucleus, 2006: 14-17, 19-50, , Mirakler i livmoderen, Dokumentar om fertilitet, befrugtning, meiose/mitose og fosterets udvikling Kemi: Kemi 2000 C, Helge Mygind, Haase og Søn: s , Geografi: Alverdens geografi, Elsebeth Sanden m. fl. GO forlaget 2005 Befolkning side Fødevarer 171. Udvalgt foto The hungry plannet. Steffen Stubager. Europa krymper JP Bjarne B. Christensen og Mette Kirstine Schmidt. Befolkningspolitik må ikke være Tabu. Information d Erling Vester Jacobsen Tælling afsløre overflod af drenge. JP 30:03:01 Brendan O'Neill For mange mennesker nej for mange dommedagsprofeter. Information Jørgen Steen Nielsen. Velkommen til verden, medborger nr Information Axel Phil-Andersen. Stort pres på de to største byer JP Udvalgte demografiske tabeller og figurer til beskrivelse af fertilitet og dødeligheds udvikling. Film Blomsterøen. Film: Horisont spild af mad. Omfang Særlige fokuspunkter 33 lektioner i biologi, 21 lektioner i kemi. 30 lektioner i geografi Biologi (kernestof): Cellers struktur og funktion samt udvalgte cellulære processer. Udvalgte humane organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig sammenhæng. Udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning herunder DNAs opbygning og funktion. Sundhed og livsstil. Almene genetiske begreber og sammenhænge herunder samspillet mellem arv og miljø. Almindelig celledeling og kønscelledeling Fertilitet, graviditet og fosterdianogstik. Den biologiske baggrund for anvendt bioteknologi. Side 7 af 9

8 Kemi (kernestof): Organisk kemi herunder navngivning af alkaner, alkener og alkoholer Alkohol Nedbrydning af ethanol i kroppen Mængdeberegninger Geografi (kernestof): Demografisk transition og udvikling. Regionale forskelle i køn og aldersfordeling. Forskellige i levevilkår. I og ulande. Fødevare forsyning og fordeling. Forandringer i levevilkår. Faglige mål: Gruppearbejde. Arbejde med skriftlig fremstilling herunder rapporter og journaler Læsning af faglige tekster. Faglig argumentation Opsamle data Identificere og forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger Identificere og diskutere fejlkilder Opstille enkle hypoteser Læsning og tolkning af tabeller og figurer Væsentligste arbejdsformer Eksperimentelt arbejde: Fremstilling af bioethanol fra sukker (rapport) Ophedning af natron (rapport). Demografiske transition. Regionale forskelle i køn og aldersfordeling. Aspekter og syn på befolknings udvikling. Fødevare fordeling, produktion og forsynings betydning for sundhed og udvikling. Undersøgelse af puls, blodtryk og vitalkapacitet. (journal) Undersøgelse af fødevares energiindhold og forbrænding af energien (Rapport) Undersøgelse af forskellige fødevares energifordeling Side 8 af 9

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Tværfagligt projektforløb (biologi, kemi og geografi) Indhold Selvvalgt litteratur og andet kildemateriale bestemt af den enkelte studiegruppes tværfaglige problemstilling. Referencegrundlaget vil være stofområder behandlet inden for fagene biologi, geografi og kemi - suppleret med selvvalgte referencer. Hovedtemaer (projekttemaer) Sundhed & livsstil Produktion og miljø Bioteknologi Vand og vandforbrug Vand og miljøproblemer Faglige mål: Fremstille evalueringsopgave til brug ved naturfagseksamen Opnå erfaring i samspillet mellem mundtlig og skriftlig fremstilling Opnå erfaring med opgaveformen evalueringsopgave Opnå erfaring med tværfagligt samarbejde Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Virtuelle arbejdsformer/deltagerstyret projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/fremstilling af formidlingsmateriale/præsentation Omfang 12 lektioner i VT. Herudover er medgået enkelte lektioner og vejledning fra biologi, kemi og geografi Side 9 af 9

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Gymnasiet HTX

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Anvendelser af faglig læsning i naturfag

Anvendelser af faglig læsning i naturfag Anvendelser af faglig læsning i naturfag Af Jørgen Haagen Petersen og Rene B. Christiansen Abstract Faglig læsning i naturfag er en særlig fagdidaktisk disciplin, der har naturfaglig, kritisk dannelse

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts Lærervejledning til teksthæftet Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Materialet er udarbejdet til undervisningen i biologi på

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere