Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16"

Transkript

1 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt? Hvad er en teori og hvad er et eksperiment? Hvad er atomer og hvordan kan de indgå i forbindelser med hinanden? Hvordan opstår vulkaner og jordskælv? Hvad er liv? Forskellige former for liv hvad er karakteristisk? Hvordan fungerer en celle? Dette forløb løber frem til efterårsferien i uge 42. Der undervises i fagenes grundlæggende emner og der introduceres til den naturvidenskabelige metode. I uge 38 tager vi på ekskursion til Susåen og laver feltarbejde. Forløbet afsluttes i uge 41 med et projektarbejde Økosystemer, fødekæder, fotosyntese og respiration. Betydningen af biotiske og abiotiske faktorer. Bestemmelse af Susåens renhed. Pro- og eukaryote cellers struktur og funktion. Cellulære processer: transport over cellemembraner. 41 NF1 projekt Indstråling og temperatur Albedo-absorption lufttryk og vinde luftfugtighed og nedbør Nedbørsdannelse og fordeling af nedbør i DK og globalt Hydrologiske kredsløb vandbalanceligningen Strålingsbalancen og globalopvarmning Grundstoffer Det periodiske system Kemiske formler og navne Kemisk binding Kemisk reaktion og reaktionsskema Laboratoriesikkerhed Ved dette første projekt fokuseres på projektarbejdsformen, gruppearbejde og opgaveformalia. Eleverne skal i grupper arbejde med nedenstående opgaveformulering, der bygger på det gennemgåede stof samt det eksperimentelle feltarbejde ved Susåen. Arbejdet munder ud i en såkaldt udvidet begrundet disposition (synopse) til et foredrag som afholdes for resten af klassen. Der lægges vægt på elevernes anvendelsenaf fagligt stof gennemgået i undervisningen og brug af præcist fagsprog. 1. Med udgangspunkt i de undersøgelser I lavede ved Susåen og Ringsted å, skal I redegøre for, hvad man forstår ved naturvidenskabelig metode. I skal herunder forklare begreberne data, hypotese, teori og kontrolforsøg. 2. I skal præsentere data fra de forskellige undersøgelser og overveje, hvilke fejlkilder, der kan være i jeres data/observationer. 3. Derudover skal I sætte data/observationer ind i en faglig sammenhæng dvs. I skal udvælge dele af det gennemgående stof i hvert af de tre fag, som kan relateres til jeres data/observationer og præsentere dette i jeres synopse. 42 Efterårsferie

2 Forløb 2: Kost og levevilkår Hvad skal vi spise og hvorfor? Hvad indeholder maden? Hvilken sammenhæng er der mellem kost, sundhed og levevilkår? Hvorfor vokser verdens befolkning? Er der mad nok til verdens voksende befolkning? Hvilken betydning har store sygdomme som f. eks. AIDS eller diabetes 2 for folkesundheden? Dette forløb løber frem til juleferien i uge 52/53. De tre fag gennemgår emner under det fælles tema: Kost og Levevilkår. Forløbet afsluttes inden juleferien (uge 52) med et projektarbejde Opbygning og funktion af åndedræt, kredsløb og fordøjelse set i sundhedsmæssig sammenhæng Opbygning og funktion af fedtstoffer, kulhydrater og proteiner og deres biologiske betydning Enzymer Demografisk transition, globalt, i regioner og i DK Indikatorer for levevilkår og forskelle i levevilkår mellem regioner Dødelighed i i- og u-lande Befolkningspyramider og Befolkningsprognoser Befolkningsproblemet i forskellige regioner Organiske forbindelser Navngivning af kemiske forbindelser Polære og upolære stoffer Triglyceriders opbygning Kulhydraters opbygning NF2 projekt Med udgangspunkt i udleverede opgaveformuleringer udarbejder eleverne igen gruppevist en synopse til et foredrag, som afholdes for resten af klassen. Opgaveformuleringerne kan tage udgangspunkt i nedenstående emner: 1. Alkohol Fest og tømmermænd Gæringsprocessen Ethanol Befolkningsudvikling i Rusland 2. Det fede liv - danskernes levealder og dødelighed Fedtstoffers kemiske opbygning Hjertekarsygdomme Danskernes levealder og alderssammensætning 3. Motion, livsstil og befolkningsudvikling Respirationsprocessen, kuldioxid i udåndingsluften Motion og hjerte-karkredsløbet Demografisk analyse 52 Juleferie

3 Forløb 3: Særfagligt forløb Dette forløb starter efter nytår og løber frem til vinterferien i uge 7. I dette forløb gennemgår de tre fag emner som ikke umiddelbart har kunnet samles under et fælles tema. Forløbet kaldes: Særfagligt Forløb og afsluttes uden projekt. 1-6 DNA: overordnet kemisk opbygning, baseparring, den genetiske kode Nedarvning, genotype og fænotype Betydningen af arv og miljø Den biologiske baggrund for anvendt bioteknologi, fx kloning, gensplejsning, eller immunteknologi Solsystemets dannelse Jordens opbygning Bjergarterne og det geologisk kredsløb Jordens dynamik Pladetektonik Vulkanisme Bjergkæder Geologiske ressourcer (olie) Mængdeberegning Stoffers opløsning i vand Stofmængdekoncentration Formel og aktuel koncentration 7 Vinterferie

4 Forløb 4: Landbrug, Miljø og Klima Landbruget og miljøet: Hvordan påvirker landbruget miljøet? Hvor får vi drikkevandet fra? Hvad er iltsvind? Hvilke kemiske forbindelser indgår i gødning? Hvad forstås ved et bæredygtigt landbrug i Danmark? Og i Afrika? Hvordan virker det lokale rensningsanlæg? Dette forløb løber frem til uge 20. I dette forløb gennemgås emner der er samlet under temaet: Landbrug, miljø og Klima. Forløbet afsluttes med et såkaldt evalueringsprojekt i uge 19/ Landbrugets produktionsmetoder. Primærproduktion og begrænsende faktorer. Kvælstof- og kulstofkredsløbet. Landbrug og ernæring i u- lande. Eutrofiering. Spildevandsrensning. Dansk landbrugs strukturudvikling efter 1950, Landbrugets miljøpåvirkninger, Bæredygtigt / økologisk landbrug EU s landbrugspolitik Globale fødevareproblemer: fejl og underernæring, befolkning og landbrugsjord Grønne revolution og miljøproblemer Saltes opløselighed Syrer og baser Redoxreaktioner NF3 evalueringsprojekt Der udleveres tværfaglige opgaveformuleringer med udgangspunkt i nedenstående overordnede spørgsmål. Eleverne skal igen udarbejde en synopse til et foredrag, men denne gang afholdes foredraget til NF eksamen. Den afleverede synopse sendes til censor inden eksamen. Der må arbejdes individuelt ved dette projekt Diabetes Hvilke forhold har betydning for udviklingen af livsstilssygdommen diabetes 2 i Danmark og globalt? 2. Ernæring og sundhed i Danmark Hvilke forhold har betydning for ernæringen og dermed befolkningens sundhed i Danmark? 3. Levevilkår i Udviklingslandene Hvilke forhold har betydning for befolkningens levevilkår og sundhed i udviklingslandene? 4. Dansk landbrug Hvilken betydning har dansk landbrug for såvel miljøet, husdyrene, forbrugeren og samfundsøkonomien? 5. Drikkevand Hvilke forhold såvel naturmæssige som samfundsmæssige har betydning for drikkevandets kvalitet i Danmark i dag og i fremtiden? 6. Vandmiljøet Hvad kan vi gøre for at beskytte det danske vandmiljø og hvordan indgår rensningsanlæg i indsatsen? 7. Global opvarmning Hvordan kan menneskelige aktiviteter påvirke det globale klima, og hvad kan vi gøre for at bremse en global opvarmning? Repetition målrettet eksamen og eksamenstræning

5 Eksamen i Naturvidenskabelig Faggruppe I løbet af juni afholdes mundtlig eksamen. Hver eksamination varer 40 min. som fordeles på en A-del og en B-del på følgende måde: Mundtlig eksamen i Naturvidenskabelig Faggruppe varer 40 min. fordelt på: A-del (evalueringsprojekt) Ca. 20 min. fordelt på: Foredrag Dialog Ca. 7 min Ca. 13 min B-del (eksamensøvelse) Ca. 15 min. fordelt på: Foredrag Dialog Ca. 7 min Ca. 8 min Votering og logistik. Ca. 5 min. Ca. 5 min I A-delen afholder eleven sit foredrag med udgangspunkt i den synopse der blev lavet til evalueringsprojektet. Dernæst deltager eleven i faglig dialog med lærere og censor. Under B-delen af eksamen afholder eleven et foredrag om den eksamensøvelse, som eleven har trukket ved starten af eksamen, og som eleven har brugt de 40 minutters forberedelsestid på at forberede. Der opgives i alt 15 øvelser til eksamen 5 fra hvert fag.

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014 Hold A: Piet/Henrik Hold B: Marion/Henrik Periode Indhold Faglige mål Uge 33 Hold A: Intro til naturfag, Naturium og laboratorier Uge 34 Hold B: Intro

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Beskriv hvordan livet er opstået og gør rede for opbygningen af hhv. eukaryoter og prokaryoter. Gør rede for Lamarck og Darwin evolutionsteorier

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere