DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler -"

Transkript

1 DESIK SlutRapport Februar 26 DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler - Hovedforfatter : Arne Jakobsen Datering: Februar 26 Rapporten er en del af rapporteringen af projekt finansieret af ELFOR. Projektets titel er " Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler". Projektperioden er Marts 23 til December 25. Slutrapportering er foretaget i Januar & Februar 26. Projektdeltagerne er: Grundfos, Danfoss, YORK, tt-coil, Christian Berg, Teknologisk, DTU (MEK), Birch & Krogboe og IPU (projektleder). Side 1 af 152

2 DESIK SlutRapport Februar 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Begrebsafklaring og terminologi Sekundære kølemidler Oversigt Handelsnavne Valgkriterier Temperaturniveauer Korrosionsforhold Vedligehold Forhold omkring håndtering, sikkerhed og lovgivning Oversigt: Gængse sekundære kølemedier Kilder: Guideline til energifokuseret design og regulering Myter der hæmmer energioptimering Energioptimalt systemsamspil Supermarkedskøleanlæg Opbygning af supermarkedskøleanlæg Mulige udformninger af køleanlæg med kuldioxid Energioptimal regulering af kaskadeløsninger i Supermarkedskøleanlæg A/C til kontorbygninger Design elementer for indirekte kølesystemer til komfortkøling Principiel opbygning af kølesystemet Buffersystemer Pumper Kompressortyper Kondensator Frikøling CO 2 som sekundært kølemiddel Pumpe versus naturlig cirkulation Temperaturregulering af kølemøbler på pumpecirkulerede CO 2 anlæg Energiforbrug i alternative pumpekoblinger i air-conditioningsanlæg Indledning Pumpekoblinger Energiberegning Resultater...96 Side 2 af 152

3 DESIK SlutRapport Februar Konklusion Litteraturliste Samspil mellem pumpe og chiller Reguleringsventiler Krav til reguleringsventiler Type af reguleringsventiler Ventil dimensionering Kvs ( DN ) Ventildimensionerings diagram Indregulering af anlæg Støj Kavitation Typiske Z værdier Brug af bufferbeholdere Hvorfor en buffertank? To-kredssystemet Afrunding Checkliste praktiske forhold Design Efter montage Vedligehold / Service Konklusion Sammenfatning Appendix A Litteraturliste Appendix B Oversigt DESIK seminarer Appendix C Indlæg Danske Køledage 25, Design af indirekte køleanlæg Side 3 af 152

4 DESIK SlutRapport Februar 26 1 Indledning Denne rapport er en samling af beskrivelser som DESIK projektgruppen har fundet relevant for projektets udfordring, nemlig at frembringe viden og værktøjer, hvis brug vil lede til sekundære køleanlæg med reduceret energiforbrug - eller mere ydmygt undgå mer-energiforbrug pga. manglende relevant faglig baggrund hos de involverede parter. Da projektets resultater er en slags "patch-work" med stor spænvidde fra simuleringsværkøjer til beskrivelse af praktiske forhold ved indkøring af sekundære anlæg er det fundet hensigtsmæssigt også at samle brudstykkerne i et PC-værktøj: En CD med dette værktøj er vedlagt denne rapport, men kan ellers rekvireres ved kontakt til Arne Jakobsen på mail: Indholdet i denne rapport er i nogen grad sammensat af afsnit/indlæg som kan læses uafhængigt af hinanden. I de tilfælde hvor et indlæg i særlig grad har haft en hovedforfatter er vedkommendes navn nævnt. Projektet har omhandlet nogle generelle aspekter ved sekundære anlæg, samt to anvendelsesområder nemlig supermarkedskøleanlæg og air-conditioning af kontorbygninger. I det næste kapitel gives en kort introduktion til terminologien som anvendes, hvorefter "sekundære kølemidler" behandles" i kapitel 3. Her gives en oversigt over typer af sekundære kølemidler, samt deres karakteristiske egenskaber. Tilgængeligheden til valide termofysiske data til brug for dimensionering etc. er meget væsentlig, hvorfor der i projektet er udviklet et pc-program "SecCool". Dette er til rådighed på den CD som følger denne rapport, og er også en integreret del af DESIKpack. I forbindelse med udformning og regulering af sekundærkredse er der en del traditioner og myter. Nogle af disse kan være hæmmende i forhold til brug af principper, der kan og vil lede til et reduceret energiforbrug. Endvidere vil delsystemer påvirke hinanden, sådan at et mindre energiforbrug på et delsystem i nogle tilfælde vil lede til væsentligt større energiforbrug andetsteds - sådan at det samlet set ikke kan betale sig. Disse forhold er behandlet i kapitel 4. Da supermarkedskøleanlæg i mange tilfælde fremover vil blive med sekundærkredse (pga. udfasning af HFC'er) er udformning og regulering af disse valgt som case - og er beskrevet i kapitel 5. Aiconditioning har generelt en stigende udbredelse, og moderne kontorbyggeri stiller store krav til effektiv ventilation og køling. Dette emne er behandlet i kapitel 6 - med hovedvægt på energirigtig udformning af sekundærsiden. CO 2 er et meget effektivt - og er blevet et meget populært - sekundært kølemiddel. Cirkulation og regulering af flow af CO 2 er temaet i kapitel 7. Valg af pumpekredse til sekundærsiden er et meget omdiskuteret emne. Særligt i ASHRAE regi har der i flere år været diskuteret, hvor mange pumpekredse det er hensigtsmæssigt at anvende. I DESIK er er udført et sammenlignende simuleringstudie af forskellige løsninger - se venligtst kapitel 8. En bekymring ved anvendelse af variabelt flow på sekundærsiden af fordamperen har været forstyrrelser af Chillerens dynamik. I DESIK er der udført en lille forsøgsrække for at få en fornemmelse for om dette er en myte eller (altid) et reelt problem - se kapitel 9. Side 4 af 152

5 DESIK SlutRapport Februar 26 Der indgår ventiler med mange forskellige funktioner i sekundærkredse. Endvidere er der en række gængse begreber som er nødvendige at kende ved dimensionering og indregulering. Dette er emnet i kapitel 1. Bufferbeholdere er ligeledes nogle gange en komponent, som anvendes i sekundærkredse. De kan indsættes flere forskellige steder og have forskellige funktioner - se kapitel 11. Udover kendskab til teori, begreber og beregninger, så knytter der sig en hel række praktiske forhold til sekundærkredse som skal tages i ed for at sikre en problemløs drift. Dette er behandlet i kapitel 12. De overordnede konklusioner er sammenfattet i det sidste kapitel - kapitel 13. Endelig skal der peges på bilag C, som er et skriftligt indlæg til Danske Køledage Marts, 25 med titlen "Design af indriekte køleanlæg". Følgende personer og parter har deltaget i projektet. Grundfos: Ivan Knudsen, Niels Bidstrup, Erik Olsen, Torben Kynde Nielsen og Gunnar Langgaard Danfoss: Bjarne D. Rasmussen, Christian Bendtsen, Lars Mou Jessen og Thorkild Jessen YORK: Alexander Cohr Pachai og Lennart Rolfsmann tt-coil: Shaun Nash, Peter Rasmussen Christian Berg: Mogens Grube Birch og Krogboe: Martin Lykke Jensen og Nikolaj Haaning Teknologisk: Torben Hansen og Kenneth B. Madsen DTU/MEK: Hans Jørgen Høgaard Knudsen, Joachim Paul IPU: Morten Juel Skovrup og Arne Jakobsen Side 5 af 152

6 DESIK SlutRapport Februar 26 2 Begrebsafklaring og terminologi Den kolde sekundær side transporterer kulden fra fordamperen ud til brugstederne - f. eks. de distribuerede luftkølere. Den varme sekundær side transporterer varmen fra kondensatoren til omgivelserne. I DESIK projektet er der fokuseret på den "kolde sekundære side", men resulater og erkendelser er også gældende for den "varme side". Ved beskrivelse af sekundære køleanlæg opereres der med følgende terminologi: Primært Kølemiddel: Kølemidlet i kredsen som drives af kompressorerne. Eksempelvis R44A i en Chiller. Sekundær kreds: Her kan både være tale om den varme side og den kolde side der tales så om indirekte systemer, idet der er skudt en varmevekslende kreds ind mellem fordamperen og kølestederne og/eller en kreds mellem kondensatoren om omgivelserne. Sekundært kølemiddel: Kølemidlet i sekundær kredsen. Eksempelvis en Propylenglykol blanding i den kolde sekundær kreds. Opdeling sekundære kredse: Her er typisk tale om pumpedrevne kredse. I tilfælde af at disse er opdelt i flere (mere eller mindre) hydraulisk adskilte kredse, så nummereres fra nærmest fordamperen (eller kondensatoren). Eksemplevis vil pumpen der driver Propylenglykolen fra en bufferbeholder til køling i fordamperen benævnes primær pumpen, mens pumpen der driver den kolde Propylen Glykol fra bufferbeholderen ud til kølestederne (eksempelvis nogle luftkølere) benævnes sekundær pumpen. Styring: Et aktuator-indgreb som ikke er baseret på en målt procesvariable. Eksempelvis en sekvensstyring baseret på tid (Åben sløjfe). Regulering: Et aktuator-indgreb som er baseret på en målt procesvariable. Eksempelvis on/off regulering af en målt temperatur (Lukket sløjfe). Side 6 af 152

7 DESIK SlutRapport Februar 26 3 Sekundære kølemidler Hovedforfattere: Torben Hansen,Ebbe Nørgård Teknologisk Morten Juel Skovrup, IPU Indledningsvis skal der henvises til programmet SecCool i regne på termofysiske data for alverdens sekundære kølemidler., hvor der er mulighed for at 3.1 Oversigt Sekundære kølemedier kan dannes af vandige opløsninger af en langrække stoffer med frysepunktsænkende egenskaber. Gennem de seneste årtier er der dannet praksis for at anvende andre medier, som ikke er vandbaserede, eksempelvis CO 2 og termiske olier. Figur: Klassificeringsoversigt over gængse sekundære kølemedier I praksis skelnes mellem en-fasede medier (baseret på vand eller termisk olier) og to-fasede medier, hvor det kølebærende medie udnytter den latente størkningsethalpi ved smeltning eller fordampningsenthalpi ved fordampning. Side 7 af 152

8 DESIK SlutRapport Februar 26 En-fase medier To-fase medier Fordampende medier Vand Glykoler Alkoholer Brine (salt baseret) Olier Kølemidler: CO2 Smeltende medier Sjapis PCM (faseskifte medier over C) Figur 3.1: En-fasede og to-fasede sekundære kølemedier 3.2 Handelsnavne Sekundære kølemedier baseret på ovennævnte additiver findes på markedet under en bred vifte af handelsnavne. Nedenstående tabel opsummere udvalgte producenter og handelsmærker. De kommercielt tilgængelige produkter er forskellige fra den vandige opløsning af det frysepunktsænkende additiv, idet der altid skal tilsættes hjælpestoffer som forhindrer korrosion, bakterievækst, skumdannelse, misfarvning o.s.v. Som bruger bør man være opmærksom på, at anvende en industrikvalitet, som sikrer lang levetid og bred materiale kompatibilitet. Ved valg af glykoler bør man som køleanlægsbygger være opmærksom på, at mange af de markedsførte glykoler er udviklet til automobil industrien, hvor kravene til levetider og materialevariationer er begrænsede i forhold til industrielle køleanlæg. Mange problemer i praksis kan undgås, ved at vælge et vel dokumenteret og gennemprøvet sekundært kølemedie. Køleanlæg skal holde i mange år og det kan være dyrt at gå på kompromis med kvaliteten! Tabel: Oversigt over kommercielle sekundære kølemedier (kan udbygges gennem projektet) Frysespunktsænkende Handelsnavn Producent/forhandler additiv Propylenglykol Dowcal DOW/SvedaKemi Tyfocor L Tyforop Ethylenglykol Dowcal DOW/SvedaKemi Tyfocor Tyforop Alkohol (ethanol) Svedol KBS SvedaKemi Side 8 af 152

9 DESIK SlutRapport Februar 26 Kalium Acetat Tyfoxit 1.2x Tyforop Kalium Formiat Tyfoxit F15 F6 Tyforop Antifrogen KF Hoechst/SvedaKemi Hycool Hydro Freezium Kemira Kalium Formiat/Acetat Temper Aspen/AirCon Kalciumklorid Kølsator Reinholdt Kemi BrineGuard SvedaKemi Termiske olier Dowtherm (flere var.) Syltherm 3.3 Valgkriterier Mange faktorer er væsentlige ved valg af sekundært kølemedie. Valget af sekundært kølemedier fører som tilbage til anlægsprisen og medier med velafprøvede egenskaber i praksis pga. overvejelser om sikkerhed for drift og uheld. Ved relativt høje anvendelsestemperaturer (f.eks. >-1 C) er stofegenskaberne som regel præget af vands stofdata og termofysiske forskelle mellem en-fasede kølemedier har lille indflydelse på anlægsudformingen. Der er en mangfoldighed af sekundære medier til rådighed over 1 C, men ofte falder valget på propylenglykol grundet lav toksistet, mangeårs veldokumenterede driftserfaringer, fornuftig Life Cycle Cost (total økonomi). På længere sigt må det forventes at anvendelsen af to-fase medier stiger og erstatter en del områder, hvor enfase medier benyttes. I temperaturintervallet mellem 1 C og C vil sjapis eller CO 2 indtage en stigende rolle på områder hvor faseskiftemedierne medfører reducerede omkostninger for anlæg og drift. Der er ikke grundlag for at opstille tommelfingerregler for, hvornår CO 2 er at foretrække fremfor sjapis eller vice versa. Der er dog en tendens til, at anlæg med CO 2 pga. driftstryk på mellem 25 og 35 bar vil blive mindre kompetitive ved stigende anlægsdimensioner i forhold lavtrykssystemer med sjapis. Ved lavere temperaturer (f.eks < 1 C) forringes de termofysiske egenskaber for glykoler og alkoholer, især slår effekten af stigende viskositet, faldende specifik varmekapacitet og faldende varmeledningsevnen igennem på anlægsudførelsen og driftsøkonomien. Trykfald og pumpearbejde stiger, mens varmeovergang i fordamper og ved kølesteder falder alt i alt medvirkedne til øgede Side 9 af 152

10 DESIK SlutRapport Februar 26 anlægsomkostninger (større pumper og større varmeveksler) og øgede driftsomkostninger (mere elforbrug på kompressoranlæg, pumper og ventilatorer på køleflader). I stedet for glykoler og alkoholer kan der med fordel anvendes organiske eller inorganiske saltbriner. CaCl 2 har en lang årrække spillet en rolle ved lavtemperatursystemer, men grundet den høje korrosivitet af CaCl 2 og lovmæssige afskaffelse af typiske korrosionsinhibitorer så som kromater, er der vundet udbredelse af kaliumacetat og kaliumformiat briner, som kan anvendes ned til 5 C. Der er imidlertid endnu ikke et fuldstændigt klart billede af driftserfaringer og nødvendige foranstaltninger omkring anlægsudformning. Det må fastslås, at kravet til god praksis og omhyggelighed ved materialevalg, vedligehold og håndtering stiger i forhold til glykoler. Der findes skandinaviske artikler omhandlende sammenligninger af anlægs- og driftsøkonomiske forhold på anlæg med hhv. propylenglykol og organiske saltbriner, som viser besparelse mellem 1-2% for sidstnævnte, men det må fremhæves, at der skal tages forbehold for forudsætninger bag sammenligningsgrundlaget ved sådanne analyser. I Sverige er der i løbet af de seneste 1 år skabt praksis for anvendelse af CO 2 som faseskifetende kølemedie i lavtemperatur systemer, og denne praksis er ved at vinde udbredelese i også i Danmark. I lukkede trykbærende systemer, kan der i mange sammenhænge opnås betragtelig anlægsbesparelser ved at anvende CO 2 i temperaturområdet 25 C til 5 C. I åbne systemer (eksempelvis iskremfrysere og imersionsfrysere) er det ikke muligt at anvende CO 2. I den laveste ende af temperaturskalaen eksisterer termiske olier, som kan anvendes ned til 8 C. Den typiske anvendelse er i specialapplikationer i den kemiske industri, eksempelvis ved gummigrunelering og indkondensering af meget flygtige opløsningsmidler i aftrækssystemer fra kemiske processer. Figur: Betydende kriterier ved valg af sekundært kølemedie 3.4 Temperaturniveauer Normalt spiller frysepunktssænkningen en stor rolle ved valget af sekundært kølemedie. Imidlertid skal der også i visse installationer tages højde for den maksimalt tilladelige anvendelsetemperatur. Dette er især vigtigt, hvis der indgår afrimning med varmt kølemedie eller hvis temperaturen af mediet stiger i blandsløjfer, fejlafspærrede pumper, eller ved stilstand i afspærrede varmeveklsere. Side 1 af 152

11 DESIK SlutRapport Februar 26 Ved høj temperatur forøges korrosionshastigheden og inhibitorvirkning bliver i mange tilfælde mangelfuld ved længere tids høj temperatur. Der findes mange praktiske eksempler på anlægshavarier af denne årsag. Den øvre temperaturgrænse er især udtalt ved salt baserede systemer. Figur: Temperaturområder for anvendelse Risiko for frostsprængning Ved lave koncentrationer af additiv er der med vandige sekundære kølemedier risiko for frostsprænging af rør og varmevekslere, hvis temperaturen kommer under frysepunktssænkningen. Imidlertid er problemet ikke udtalt i praksis, idet de fleste handelsmærker baseret på glykol og organiske salte indeholder har så høj additiv koncentration, at væsken under frysepunktet danner en pumpebar suspension (lignende sjapis). For 3% propylen glykol (frysepunkt ca. 13 C), som er minimum koncentrationen af hensyn til bakteriologisk og korrosionsmæssig kontrol, haves en sprængningsgaranti ned til 76 C. 3.5 Korrosionsforhold Forskellige typer korrosion - Fladekorrosion - Spaltekorrosion Side 11 af 152

12 DESIK SlutRapport Februar 26 - Pitting - Stress korrosion - Galvanisk korrosion - Mikrobiologisk korrosion - Strømningskorrosion (erosion) Korrosion er en naturlig tilstand for metaller udvundet af metaloxider og vil altid forekomme. Det afgørende er hastigheden, hvormed det sker Den elektrokemisk korrosionsproces foregår ved at en del af metallet virker som anode og en anden som katode (batteri). Den tilstedeværende væske virker som katalysator. Anoden tæres ved afgivelse elektroner til katoden og anoden tæres. Faktorer som bestemmer korrosionshastigheden - Mængden af tilstedeværende ilt - Temperaturen (jo højere des værre) - Tilstedeværelsen af syrer eller klor og/eller sulfat ioner - ph værdi Korrosionsinhibitorer Selvom alle forhold er udført med henblik på minimering af korrosionsrisikoen skal det sekundære kølemedie korrosionssikres. Glykoler, alkoholer og organiske saltbriner kan tilsættes inhibitorer som modvirker den kraftige korrosion som de rene stoffer ellers foranlediger. Forskellige inhibitorer danner en korrosionsbeskyttende overflade på metallet, men virkningen af en specifik inhibitor er specifik for et metal, og der er således tale om en inhibitorpakke. Eksempelvis anvendes salte af carboxylsyrer og borax til beskyttelse af stål og støbejern, og silikater til beskyttelse af aluminium. Det er vigtigt at inhibitorerne er stabilt opløselige i kølemediet, hvilket ofte kræver yderligere hjælpestoffer. Der anvendes forskellige inhibitorpakker for hver enkel type sekundært kølemiddel. De er primært ved den samlede kvalitet af inhibitorpakken, at de enkelte producenter af sekundære kølemedier adskiller sig fra hinanden. Uorganiske saltbriner er vanskelige at beskytte med miljøvenlige korrosionsinhibitorer, og korrosion er en faktor man må kalkulere med og bedst mulig forebygge gennem materiale valg Målestok for korrosion Den mest udbredte målestok for sekundært kølemedier er test udført i henhold til standarden ASTM D Ved testen anbringes metaller i mediet ved 8 C og eksponeres for en konstant lufttilførelse på 1 liter/minut i 336 timer. Ved vejning af metalprøven kan korrosionsvirkningen angives som enten [g/m²], [mm/år], [mm²/år], [mm³/år] eller lign.. Angivelsen varierer afhængig af kilde, som det fremgår af tabellen på næste side. Bemærk, at negativ værdier viser en vægt forøgelse. Side 12 af 152

13 DESIK SlutRapport Februar 26 Som det fremgår, vil det være ønskeligt, hvis der kunne opnås enighed om en standard for angivelse af korrosionsdata for sekundære kølemedier! Resultaterne kan anvendes som komparativ målestok for inhibitorvirkningen og den potentielle korrosivitet af kølemediet uden inhibitorer, men viser ikke stabiliteten af inhibitorpakken. Figur: Visuel sammenligning af metalprøver efter ASTM 1384 test for Tyfoxit F-4 og uinhibiteret kaliumformiat. Ved ph<7 (syre) accelereres oxidering af metaller, og ph vædien af det sekundære kølemedie justeres derfor til et basisk nivaeu mellem 7-1. Imidlertid korroderes zink kraftigt under basiske forhold og i modsætning til vandsystsmer, skal zink undgås i alle anlæg med sekundære kølemedier. På billederne ovenfor ses tydelig udvaskning af zink og dannelse af oxideret af jern (Fe). Side 13 af 152

14 DESIK SlutRapport Februar 26 Tabel: ASTM 1384 korrossionstest data for forskellige sekundære kølemedier. Fremhævede værdier indikerer korrosivitet højere end standardens grænseværdier. Reference DOW Tyforop Tyforop DOW DOW Tyforop Tyforop Tyforop Tyforop Kemira Temper DOW Tyforop Tyforop Additiv Propylen Propylen Propylen Ethylen Ethylen Kalium Tyfoxit Kalium Tyfoxit Freezium Kalium CaCl2 CaCl2 CaCl2 glykol glykol glykol glykol glykol acetat 1.2 formiat F4 formiat/ inhib. acetat Koncentration 33 vol% 54 % Tyfocor 33 vol % 5 vol% 39% 39% 41 vægt 41vægt 43%? 3 vol % 28.3 % 28.3 % L % % Materiale g/mm² mm/år mm/år g/mm² g/mm³ mm/år mm/år mm/år mm/år mg/sam g/m² g/mm³ mm/år mm/år ple Kobber (SF Cu) Loddetin (L SN 3) Messing (Ms. 3) Støbejern (GG26) Stål (Hl) Støbealuminium (GAlSi6Cu4) Side 14 af 152

15 3.6 Vedligehold Opblanding Handelsprodukter sælges som oftest som færdige opløsninger for en given frysepunktsænkning. Ved påfyldning og ændring i anlæggets additiv koncentration skal rådes til forsigtighed, hvis der afviges fra vedligehold med færdige handelsblandinger. Dette skyldes dels hensynet til koncentrationen af stoffer i inhibitorpakken, som ved fortyndingen kan øge risiko for anlægsnedbrud. Endvidere eksisterer der en risiko for fejlvurdering af frostsikringen ved egen opblanding i anlægget, da blandbarhed og opløselighed ikke er fuldstændig. Eksempevis vil påfyldning af koncentreret glykol, som ikke er 1% blandbar med vand, og tilsætning af rene salt, som kan udfælde lokalt ved påfyldningsstedet, have en tidsforsinkelse i forhold til koncentrationsudjævning og kan give lokale variationer indtil ligevægt er etableret i anlægget. Mange driftsansvarlige er i tidens løb blevet overrasket over, hvad additiv koncentrationen i virkeligheden var i anlægget. Krav til kvaliteten af vand varierer afhængig af additivtype og leverandør. I visse tilfælde kan accepteres almindelig tappevand, men af hensyn til lokale variationer i hårdhedsgrad og ledningsevne, må der kraftigt tilrådes, at der benyttes ionbyttet eller demineraliseret vand for at undgå kalkaflejring og minimere korrosionsrisikoen Stabilitet og reaktivitet. Stabiliteten påvirkes i høj grad af tilstedeværelsen af ilt og stilstand ved høje temperaturer. Ilt, som kan hidrøre fra slet praksis i ved påfyldning, manglende luftudskillere i anlægget, iltdiffunderende elastomerer og opløst ilt i spædevand, vil nedbryde inhibitorpakken. Kølemediets tilstands bør kontrolleres løbende efter aftale med leverandør Opbevaring De fleste vandbaserede produkter kan opbevares ved almindelige indekonditioner i originalemballage eller polyethylen beholdere i minimum 3 år. Vær opmærksom på producentens datablad i hvert tilfælde. CO 2 trykflasker skal opbevares i aflåst gitterskab eller lignende. Side 15 af 152

16 3.7 Forhold omkring håndtering, sikkerhed og lovgivning Håndtering Håndtering ved fyldning og servicering af anlæg med sekundære kølemedier bør altid foregå i overensstemmelse med den medfølgende vejledning Sikkerhed Uanset kølemedie bør man være forberedt foranstaltninger mod eventuelle lækager/uheld. Af vejledningen skal fremgå om der skal anvendes åndedrætsværn, øjenbeskyttelse, handsker og anden nødvending beklædning. Det kan generelt anbefales at anvende øjenbeskyttelse og gummihandsker ved enhver håndtering Lækage I tilfælde af lækage bør der forud for fyldning sikres, at afløb fra rum i videst mulig omfang er afspærret, samt at der på lokaliteten forefindes de rette rekvisitter for rengøring. I de fleste tilfælde vil et absorberende materiale (f.eks. savsmuld) være velegnet til grov rengøring. Efterfølgende kan rengøres med vand. Man skal være opmærksom på potentielle skader på bygninger og bygningsinstallationer, som kan beskadiges ved lækage. Eksempelvis galvaniserede kabelbakker, drypbakker og rør kan lide kraftig beskadigelse ved lækage. Som god praksis bør enhver forekommende lækage rapporteres til den bygningsansvarlige, især i ofrbindelse med nye sekundære kølemedier baseret på organiske salte. De fleste leverandørers datablade indeholder oplysninger om biologisk nedbrydelighed, økotoksiske effekter og håndteringsanbefalinger ved afskaffelse. I de fleste tilfælde kan meget små mængder (få liter) bortledes gennem kloaksystemet, men afskaffelse af det sekundære kølemiddel skal det altid aftales med den lokale miljøinstans. Større mængder skal normalvis destrueres Toksitet: Giftigheden af sekundære kølemedier udtrykkes ofte ved det begrebet LD 5 [mg/kg], som står for Lethal Dosis 5%. Metoden referer til den koncentration af stoffet pr kg kropsvægt, hvor 5% af den eksponerede population dør (typisk rotter) og kan anvendes til sammenligning mellem stoffer, men er svær at anvende som praktisk målestok Andet Risiko for elektrostatisk gnist dannelse ved termiske olier og i nogen omfang også rene glykoler. Side 16 af 152

17 3.8 Oversigt: Gængse sekundære kølemedier Glykoler Temperatur forhold Bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end - 1 C. Kan anvendes op til 14 C (propylen glykol fra Tyforup Gmbh). Ethylen glykol kan anvendes ned til - 4 C Korrosionsforhold Gykoler skal altid korrosions inhibiteres Anvendes i koncentrationer > 2 % vol. Ved høje koncentrationer forøges korrosion af zink, tin og messing. Ved høje koncentrationer (> 25% vol) forhindres bakterievækst pga. højt osmotisk tryk Vedligehold Ved korrekt brug bevares egenskaberne i 2 år Sikkerhed/lovkrav Ethylenglykol er giftig (LD 5 = 5ppm), mens andre glykoler gerne må anvendes i f.eks. Fødevareindustrien. Ethylenglykol findes på listen over uønskede stoffer Termisk olier Temperatur forhold Specielt anvendelige ved lavtemperatur applikationer (-5 C og derunder) Korrosionsforhold Skal korrosions inhibiteres Vedligehold Kan udfælde benzen Sikkerhed/lovkrav Brandfare især ved statisk elektricitet. Nogle er giftige Andet Høj LCC Side 17 af 152

18 3.8.3 Uorganiske salte Temperatur forhold Gode stofegenskaber ved temperatur niveauer højere end - 5 C (CaCl 2 ) Korrosionsforhold Korrosive overfor mange metaller p.g.a klorid ioner. Specielt aggressivt ved høje temperaturer. Bør ikke anvendes ved temperatur niveauer højere end C Vedligehold ph værdien bør kontrolleres 1 gang årligt Sikkerhed/Lovkrav Må anvendes i fødevare industrien Calciumklorid LD 5 = 1 (ikke giftig) Kaliumkarbonat LD 5 = 187 (ikke giftig) Andet Høj LCC Side 18 af 152

19 3.8.5 Organiske salte Temperatur forhold Gode stofegenskaber ved temperaturer fra -6 C til 2 C. Kan dog godt tåle højere temperaturer i kortere perioder (afrimning), op til 8 C hvis materialet er rustfast stål Korrosionsforhold Indeholder ikke klor ioner, hvorfor de ikke er nær så korrosive som de uorganiske, dog korrosive og inhibitor pakken bør holdes intakt. OBS omkring temperaturer for afrimning Vedligehold ph værdien bør kontrolleres en gang årligt Sikkerhed/Lovkrav Mange må anvendes i fødevareindustrien Andet Medium LCC Alkoholer Temperatur forhold Relativt gode stofegenskaber fra - 3 C og opefter, men kan anvendes ved meget lave temperaturer Alkoholen fordamper i åbne systemer, specielt ved temperaturer over ca. 1 C Korrosionsforhold Angriber metaller Gode vækstbetingelser for bakterier, som kan give spaltekorrosion, hvis ikke der er inhibiteret korrekt Visse blødgjorte plasttyper bør ikke anvendes da alkoholen kan opløse disse Vedligehold Bør kontrolleres for bakterie vækst, og koncentration ved årligt eftersyn Sikkerhed/lovkrav Brandfare ved høje koncentrationer Ethanol må anvendes i fødevare industrien Methylalkohol (methanol) er giftig (LD 5 = 786) Side 19 af 152

20 Andet Middel LCC CO Temperatur forhold Anvendes typisk ved lave temperaturer p.g.a. højt tryk. -55 C til -1 C Har meget gode stofegenskaber ved disse temperaturer Korrosionsforhold Tilstedeværelse af vand kan danne kulsyre Vedligehold Permeabilitet af elastomerer Fyldning skal kontrolleres jævnligt, mindst én gang årligt Sikkerhed/lovkrav Kan anvendes overalt. Specielle hensyn til det høje tryk Lækage detektor: 5%: hyperventilation, forhøjet puls, 1%: rødmen, hovedpine, svimmelhed, træthed Andet Stor kølekapacitet idet man udnytter den latente fordampningsvarme Små strømningsmængder Lavere anlægsinvestering i.f.t. traditionelle sekundære medier Anvendes kun i lukkede systemer Lav LCC Sjapis Temperatur forhold Kan anvendes ved temperaturer mellem -4 C til -2 C. Primært mellem -1 C og -2 C Korrosionsforhold Afhænger af additiv (salt, alkohol eller glykol). Side 2 af 152

21 Vedligehold Afhænger af additiv (salt, alkohol eller glykol) Sikkerhed/lovkrav Kan anvendes overalt afhængig af additiv Andet Dyr fordamper men. Stor kølekapacitet idet man udnytter den latente smeltevarme Små strømningsmængder I visse tilfælde forøget anlægsinvestering i.f.t. traditionelle sek. km. Mulighed for lagring Bedre varmeoverføring og højere tryktab end traditionelle sek. km. 3.9 Kilder: Hillerns, Frank, Thermophysical Properties and Corrosion Behavior of Secondary Coolant, 21 ASHRAE Winter Meeting, Atlanta GA, Jan. 21 Aspen Temper, produktblad Freezium, produktblad Side 21 af 152

22 4 Guideline til energifokuseret design og regulering 4.1 Myter der hæmmer energioptimering Hovedforfatter: Arne Jakobsen IPU Formål Hensigten med dette notat er - ud fra et energimæssigt synspunkt - dels at beskrive ideelt design af sekundærsiden af et køleanlæg dels at beskrive de tab som opstår under faktiske forhold Begrebsafklaring Den kolde sekundær side transporterer kulden fra fordamperen ud til brugstederne - f. eks. de distribuerede luftkølere. Den varme sekundær side transporterer varmen fra kondensatoren til omgivelserne. I det følgende fokuseres på den kolde sekundær side, men de generelle betragtninger er også gældende for den varme sekundær side. Kompressor Returløb Pumpe Kølested Fordamper Fremløb Sekundært kølemiddel Kolde sekundær side Det ideelle system og afvigelser herfra I forhold til et såkaldt "direkte system", så er der tilføjet en pumpe (eller flere pumper) til systemet. Umiddebart kan en energioptimeringsopgave så formuleres som at minimere energiforbruget til pumpen, hvilket leder til ønske om små flow og små tryktab. Der er dog den kompleksitet at lavere flow af sekundært kølemiddel gennem fordamperen vil nødvendiggøre en Side 22 af 152

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel ELFOR Projekt 339-046 Hovedrapport Morten Juel Skovrup 2010-03-11 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Hybridvarmepumpe En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Agenda Historie Hvordan arbejder en Hybrid Varmepumpe Hvilke komponenter

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling Tema: Lovgivning og standardisering Køling mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen Publ. 9.20, juli 2012 Usikkerhed om køling Baggrunden for denne artikel er den usikkerhed, som har præget ventilationsbranchen

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Glad Nyt. 13. udgave. Januar 2012

Glad Nyt. 13. udgave. Januar 2012 Glad Nyt 13. udgave Januar 2012 Indholdsfortegnelse Vidste du det? 2 Propylenglykol nedbrydes af sol og luft 3 Vigtigheden af at få lavet analyser af glykolanlæg 4 Glykol i ventilationsanlæg 5 Velkommen

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

Ref.: AC-Sun Klimaanlæg.doc 02-04-2009 SMI / side 1 af 5

Ref.: AC-Sun Klimaanlæg.doc 02-04-2009 SMI / side 1 af 5 AC-Sun en revolution i klimadebatten Klimaanlæg er i dag den hurtigst voksende el-forbrugende komponent i verden. Enhver bestræbelse på at mindske dette el-forbrug vil være af stor betydning for den fremtidige

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

CO 2 -SYSTEMER Designmanual

CO 2 -SYSTEMER Designmanual CO 2 -SYSTEMER Designmanual Januar 2007 Thomas Lund, Teknologisk Institut Industri & Energi Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 CO 2 s egenskaber...4 2.1 Fysiske egenskaber...4

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Alle. Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion. Produkter i rustfrit stål til bryggeriindustrien. www.danfoss.dk/ir-rustfrit-staal.

Alle. Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion. Produkter i rustfrit stål til bryggeriindustrien. www.danfoss.dk/ir-rustfrit-staal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Produkter til bryggeriindustrien Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion Inden for bryggeriindustrien er hygiejne og temperaturregulering alfa og omega. Danfoss tilbyder

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Energioptimering på dambrug Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Deltagere i projektet Dansk Akvakultur Teknologisk Institut Lokalenergi Dambrug:

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVE PUMPEKOBLINGER I HVAC SYSTEMER

ENERGIEFFEKTIVE PUMPEKOBLINGER I HVAC SYSTEMER RESUMÉ AF DELRAPPORT ENERGIEFFEKTIVE PUMPEKOBLINGER I HVAC SYSTEMER Juli 2007 Industri og Energi Energieffektivisering og Proces Resumé af delrapport Energieffektive pumpekoblinger i HVAC systemer Peter

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr.

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr. Renere produkter J.nr. M 126-0793 Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler Forfatter(e): Kenneth B. Madsen, Teknologisk Institut René

Læs mere

Bachelorprojekt 2012. Frikøling i sammenspil med vandchillere

Bachelorprojekt 2012. Frikøling i sammenspil med vandchillere Bachelorprojekt 2012 Frikøling i sammenspil med vandchillere Thomas Grønborg Nielsen Aarhus Maskinmesterskole 19-12-2012 Titelblad Rapportens titel: Forfatter: Studienr: Projekttype: Fagområde: Uddannelse:

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Soldrevet køling i Danmark og udlandet Typer og teknologier Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Indhold Varmedrevet køling Lidt teori Typer, teknologier og deres virkmåde

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

Glad Nyt 19. udgave, marts 2015

Glad Nyt 19. udgave, marts 2015 Glad Nyt 19. udgave, marts 2015 Kære læser, Foråret springer ud og det gør L.C Glad også med produktnyheder som ny doseringspumpe, ny serie for kølekompressorolier etc. Endvidere er der sat fokus på optimering

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen DISA FLEX 70 Af Peter Windfeld Rasmussen De har brug for en ny maskine i Indien sagde chefen. Hvad kommer det mig ved, svarede jeg, men inden der var gået kort tid vidste jeg alt om det, for det blev mit

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere