Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier"

Transkript

1 Undgå tyverier i butikker Kunde-, personale- og leverandørtyverier

2 Kunde-, personale- og leverandørtyverier Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) Telefax: (+45) udgave 1. oplag Oplag: December 2002 DKR nr.: Kreativ opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: KAILOW Graphic A/S

3 Indhold Undgå tyverier i butikker 4 Butikstyverier 5 Hvordan kan man forebygge butikstyveri? 5 Personalet 5 Indretning og sikring 7 Hvordan håndterer man et butikstyveri? 13 Personaletyverier 16 Hvordan kan man forebygge personaletyverier? 16 Hvordan håndterer man personaletyverier? 18 Andre tyverier 20 Hvordan kan man forebygge andre former for tyverier? 20 Hvordan håndterer man andre tyverier? 23

4 Undgå tyverier i butikker Svind kan opstå på mange måder. Nogle af de almindeligste årsager er: beskadigede varer, manglende kontrol ved varemodtagelse og ved kasselinier, utilstrækkelig lagerstyring, manglende fysisk sikkerhed eksempelvis hvis døre ud til det fri ikke er låst og der ikke er fysisk adskillelse mellem varemodtagelse og varelager, fejl i papirgange, og endelig det som denne pjece beskæftiger sig med: tyverier begået af kunder, medarbejdere samt leverandører og håndværkere m.m. Du vil kunne læse om forskellige former for tyveri i tre kapitler, men da forebyggelsen af de forskellige tyverier har fælles berøringsflader, anbefales det at læse pjecen i sin helhed. Det Kriminalpræventive Råd Der kan være mange årsager til svind i butikker. Denne pjece handler om den kriminelle del af svindet 4

5 Butikstyverier Butikstyveri er når en kunde forlader butikken med en vare, som kunden bevidst ikke har betalt for. Hvordan kan man forebygge butikstyveri? Det er altid bedre at forhindre tyverier end bagefter at skulle håndtere et butikstyveri. Det betyder, at man bør overveje, om man i tilstrækkelig grad har personale og/eller sikringsforanstaltninger til at undgå, at butikstyveri overhovedet opstår. Nedenfor er der forslag til, hvor man kan sætte ind: Personalet Et synligt, opmærksomt og engageret personale virker altid præventivt og er i høj grad medvirkende til at minimere butikstyverier. Når kunder opfører sig usædvanligt eller har en mistænkelig adfærd, så er der en god chance for, at de kommer på bedre tanker, hvis personalet henvender sig til dem og spørger om de har brug for hjælp. 5

6 Personalet bør derfor være opmærksom på mærkelige episoder og uregelmæssigheder. Det kan f.eks. være, hvis man finder tom eller ødelagt emballage på gulvet. Det kan også være, at der er varer, der pludselig mangler fra montrer eller hylder og som ikke umiddelbart menes at være solgt. Sådanne episoder kan medvirke til, at butikken får sat fokus på, hvad, hvor og hvornår varer forsvinder. Det betyder normalt også, at personalets opmærksomhed overfor butikstyverier rettes mod de områder af butikken, som er mest udsat for butikstyverier eller hvor butikstyven har størst mulighed for at komme varen i lommen eller tasken, uden at blive set f.eks. i uoverskuelige og øde områder af butikken. Vær også opmærksom på de såkaldte tricktyverier, hvor flere tyve arbejder sammen. Mens den ene fastholder ekspedientens opmærksomhed, benytter de andre lejligheden til at stjæle fra butikken. I sådanne situationer bør man tilkalde en kollega, så man er flere til at have overblik over situationen. 6

7 Det er vigtigt at holde orden i forretningen, på lageret og andre steder. Uorden signalerer, at der ikke er styr på tingene. På den måde stiger faren for svind. Indretning og sikring Forskellige former for teknisk og elektronisk sikring kan være med til at forhindre butikstyveri, men også den måde, butikken er indrettet på, har betydning. Varernes placering i butikken Jo mere eftertragtet en vare er for en butikstyv, jo bedre skal der passes på den. De mest eftertragtede varer bør placeres så tæt på personalet som muligt. Er der bestemte varegrupper, der er meget værdifulde, kan de opbevares bag skranken eller i aflåste montrer. Det er også en god idé at placere attraktive varer væk fra døre og indgange. Personalets overblik over butikken Hylder og reoler bør være opstillet så personalet så vidt muligt hele tiden kan overskue butikken og kunderne. Eksempelvis kan reolerne stå på langs i butikken, så man kan se ned langs dem. Står de på tværs af lokalet, kan en butikstyv bedre stikke noget i lommen, uden at det opdages. 7

8 Brug af spejle Et godt værktøj mod butikstyve er de specielle spejle, hvor personalet gennem spejlet fra et baglokale kan se ud i butikken, mens kunden fra den anden side kun kan se sit spejlbillede. Der findes også buede spejle med en vidvinkeleffekt. Sådanne spejle kan bruges til at se om hjørner med, på samme måde som de halvkuppelformede spejle, der kan monteres i loftet. Man skal dog være opmærksom på, at spejlene også kan bruges af tyven til at holde øje med personalet. Mekanisk sikring Mekanisk sikring er en fællesbetegnelse for gitre, bure, montrer, låse og skabe m.m. Mekaniske sikringsanordninger fastlåser på forskellig måde en vare. F.eks. kan en kæde eller vire, der bliver stukket igennem ærmerne i tøj og fastgjort til et stativ, gøre et tyveri besværligt. 8

9 Andre mekaniske sikringsanordninger ødelægger eller beskadiger en vare, hvis andre end personalet forsøger at fjerne varen. Elektronisk varesikring Elektronisk varesikring advarer personalet om, at en vare er ved at blive fjernet fra et område uden tilladelse. Der findes flere forskellige slags på markedet, men fælles for dem alle er, at de hyler eller bipper, hvis kunden forsøger at fjerne varen fra butikken, uden at personalet har deaktiveret den. Det er vigtigt, at personalet nøje ved hvad de skal gøre, når alarmen bliver aktiveret. Da det i travle perioder kan ske, at personalet glemmer at deaktivere en elektronisk sikringsanordning, er det vigtigt, at personalet henvender sig til kunden på 9

10 en høflig og korrekt måde. Der er ingen, der synes, det er særlig rart at få andre kunders øjne rettet på sig på grund af en forglemmelse fra personalet. Systemets pålidelighed er afgørende for, om elektronisk varesikring er effektivt mod tyveri. Det er derfor vigtigt, at man vælger udstyr af høj kvalitet, så f.eks. fejlalarmer undgås. TV-overvågning Indledningsvis skal man være opmærksom på, at der er en særlig lovgivning, der regulerer privates brug af TV- og videoovervågning. Lovgivningen er løbende til debat og kan derfor hurtigt ændre sig. Det er derfor en god idé at forhøre sig hos brancheorganisationer, fagforeninger eller eventuelt Det Kriminalpræventive Råd, inden udstyret anskaffes. Overvågning ved hjælp af TV- og/eller videoudstyr kan være et effektivt værktøj mod tyveri, hvis udstyret er af en god kvalitet og i øvrigt bruges hensigtsmæssigt. Slørede og uskarpe billeder har kun en begrænset brugbarhed. 10

11 Kameraer bør monteres, så de er rettet mod de steder, hvor risikoen for butikstyveri er størst. Det er et lovkrav, at der skiltes med, at der bruges TV- eller videoovervågning. Skilte Hvis ikke en potentiel tyv kan se, at en butik eller virksomhed har forskellige former for sikring, har den præventive effekt kun en begrænset værdi. Det er derfor en god idé, at man skilter med sine sikringsanordninger. Det betyder dog ikke, at man i detaljer skal beskrive sikringen, da den erfarne tyv kan bruge oplysningerne som en vejledning. Det er på længere sigt altid en dårlig idé at skilte med en sikring, man ikke har. 11

12 Vagter og kontrollanter Mange større butikscentre, stormagasiner og butikskæder ansætter eksternt vagt- og kontrolpersonale til at holde opsyn med butikkerne. Nogle vagter er uniformerede, og det har en vis præventiv effekt. Civilklædt kontrolpersonale har ikke på samme måde en direkte præventiv effekt, men kan i højere grad afsløre og pågribe butikstyve. Det er vigtigt, at det faste personale ser disse eksterne vagter og kontrollanter som et supplement til deres egen kontrolindsats, og ikke ser sig fritaget for selv at være opmærksomme på, hvad der sker i butikken. 12

13 Der bør under alle omstændigheder være klare retningslinier for samarbejdet mellem det faste og det eksterne personale. Vær opmærksom på, at eksternt vagtpersonale skal være godkendt af Rigspolitichefen efter loven om vagtvirksomhed. Hvordan håndterer man et butikstyveri? Det vigtigste aktiv for en butik er som tidligere nævnt normalt medarbejderne. Det er derfor vigtigt, at personalet véd hvordan de skal forholde sig, når de observerer et butikstyveri eller en mistænkelig adfærd. Mistænkelig adfærd er det vigtigste signal om, at der er noget galt. Kunder kan virke synligt nervøse, kan vende tilbage til et bestemt område eller have bestemte beklædningsgenstande eller tasker med, som vækker mistanke. Det kan være vanskeligt konkret at opstille retningslinier for, hvordan man håndterer sådanne situationer, da bemandingen kan variere afhængig af butikstypen. På næste side er dog nogle standardretningslinier, som er gode at holde sig for øje. 13

14 Personalet bør instrueres grundigt om, hvordan de skal håndtere tyverisituationer. Det kan f.eks. være disse retningslinier: 1. Vær sikker på at kunden har forladt den sidste salgskasse, uden at have betalt for varen. 2. Ret diskret men bestemt og venligt henvendelse til kunden og oplys om årsagen til henvendelsen. Fortæl at man af diskretionshensyn ønsker at tale med kunden på kontoret eller et andet egnet sted for ikke at vække unødig opmærksomhed hos andre kunder. Undgå at berøre kunden. 3. Vær under hele forløbet opmærksom på, at der kan være tale om en fejl. En uberettiget henvendelse opfattes hurtigt som krænkende, men hvis man kan forklare, hvad der var mistænkeligt, kan de fleste mennesker normalt godt forstå og acceptere henvendelsen. 4. Vær så vidt muligt altid 2 ansatte, når der skal tales med kunden. Forklar hvad der er observeret, og at det efterfølgende ikke kunne ses at varen blev betalt. Bed kunden om selv at fremvise indholdet af indkøbspose, tasker, lommer etc. Lad være med at visitere eller berøre kunden (kun politiet må visitere og ransage). 5. Kunden må ikke trues/presses til tilståelser. 6. Hvis kunden under samtalen tilstår og det er aftalt med det lokale politi kan der udfyldes en særlig anmeldsesblanket, som sendes til politiet. Man bør udfylde kundens navn efter legitimation. 7. Hvis situationen udvikler sig i kritisk retning (hvis kunden bliver aggressiv eller voldelig) bør politiet straks kontaktes. I sådanne situationer bør man ikke udsætte sig selv eller sine omgivelser for fysisk overlast. 8. Når der er tale om børn, kan det være hensigtsmæssigt at kontakte forældrene frem for politiet. 9. Senile og demente personer bør behandles med konduite. 10. Efter ethvert butikstyveri bør hændelsesforløbet, herunder dato og tidspunkt, skrives ned, da der senere er en mulighed for, at man bliver indkaldt som vidne i sagen. Husk også at man ikke må gemme personfølsomme oplysninger om kunden (navn, adresse, personnummer o.s.v.). 14

15 Blanketten, der bruges til at anmelde butikstyveri, kan fås hos: Bording A/S, Turbinevej 4-6, 2730 Herlev, telefon

16 Personaletyverier Personaletyverier er, når en medarbejder tager penge, varer eller andet fra arbejdspladsen, uden at der er betalt for det og uden at det er godkendt af ledelsen Hvordan kan man forebygge personaletyverier? I modsætning til butikstyverier kan der ikke på samme måde oplistes redskaber og værktøjer til specifikt at forhindre personaletyverier. Når det er sagt, har mange af de tiltag, der retter sig mod butikstyverier, imidlertid også en forebyggende effekt mod personaletyverier. F.eks. kender et kamera ikke forskel på kunder og medarbejdere, og en skjorte med en elektronisk sikring vil bippe, hvis man forsøger at fjerne den fra butikken på uautoriseret vis, uanset om man er kunde eller ansat. Det tilrådes derfor også at læse kapitlet om butikstyverier i denne pjece. Derudover er der en række faktorer, der er værd at være opmærksom på, når det handler om forebyggelse i forhold til tyverier begået af personale. Disse faktorer belyses nærmere i det efterfølgende. Arbejdsforhold Dårlige arbejdsforhold fremmer uærlighed. En god forsikring mod dette er at knytte medarbejderne tættere til virksomheden gennem jobforbedring og personaleudvikling. Hvis medarbejderen føler et tæt tilhørsforhold til sin arbejdsplads, vil motivationen til at begå tyveri falde i takt med at korpsånden stiger. Man stjæler ikke fra sig selv. Man kan fremme det gode arbejdsmiljø gennem gode garderobe-, toilet-, kantine- og indeklimaforhold, uddannelsestilbud og jobrotation. Medarbejdermøder, hvor alle kan komme til orde, fælles fritidsaktiviteter, kulturelle eller festlige arrangementer fremmer sammenholdet og solidariteten med virksomheden. 16

17 Det er vigtigt, at enkelte medarbejdere ikke har anledning til at føle sig forfordelt eller uretfærdigt behandlet. Det bør være en naturlig ting, at medarbejderne kan udtrykke uenighed eller beklage sig, evt. via tillidsmand eller samarbejdsudvalg, hvis der er noget, de er utilfredse med. En følelse af forurettelse og at man ikke skylder firmaet noget kan netop være det, der skal til, for at man falder for en fristelse. 17

18 Goder og personalekøb Der skal sættes faste rammer for, hvad medarbejderne må og ikke må tage på arbejdspladsen. Overskridelser af disse rammer skal forhindres gennem faste kontrolfunktioner og -rutiner. Rammerne og rutinerne skal være kendt af alle og være fælles for alle. Også ledelsen. Hvor rammerne skal sættes, kan man med fordel diskutere sig frem til på fællesmøder eller i samarbejdsudvalg. Det afhænger selvsagt af, hvad det er for en arbejdsplads. Der kan kompenseres for snævre rammer ved at have personalekøb, rabatordninger, kantineordning og andre fordele. Husk ved personalekøb altid at udfærdige kvittering med oplysninger om varen, prisen og de øvrige vilkår for handlen herunder hvem der har ekspederet den. Konsekvenser og kontrol Hvordan overskridelser synliggøres og forhindres, vil også afhænge helt af arbejdspladsen, dens medarbejdere, funktionsmåde og produkt. Her kan man benytte sig af den ekspertise, der findes på markedet: brancheforeninger og faglige organisationer kan stille oplysninger og erfaring til rådighed. Kontrollen af forholdene skal skræddersys til arbejdspladsen. Den skal så effektivt som muligt kunne hindre tyverier, samtidig med at alle skal kunne leve med den. Det er en god idé, at sikringsmetoder og kontrolrutiner drøftes med alle personalegrupper. De må ikke være ydmygende eller generende. Videoovervågning bør kun benyttes under ganske særlige omstændigheder. Den ideelle kontrol er kendetegnet ved, at den er effektiv, samtidig med, at den glider umærkeligt ind i arbejdspladsens hverdag. Hvordan håndterer man personaletyverier? Personaletyverier kan sjældent forhindres hundrede procent, uden at det går ud over arbejdsglæden; og så gør sikkerheden 18

19 måske mere skade end gavn. Man må derfor indstille sig på, at det trods gode intentioner kan gå galt ind imellem. Det kan ske, at man konstaterer et pludseligt eller gentagent svind, uden at mistanken kan rettes mod bestemte personer. Det kan ske, at en eller flere medarbejdere giver anledning til mistanke, uden at man kan pege på konkrete overtrædelser. Eller det kan ske, at en person gribes på fersk gerning. Hver af disse tre situationer kræver forskellige løsninger, der må tilpasses den konkrete situation. Brancheforeninger og faglige organisationer kan evt. hjælpe med løsningsforslag. Hvis personaletyverier alligevel sker, må man overveje situationen grundigt og ikke handle overilet. Skal politiet involveres? Hvis man konkret står over for et tyveri, må man i den enkelte sag overveje, hvordan der bør reageres. Hvis der er flere tilfælde som ligner hinanden, bør der eventuelt indføres en fast fremgangsmåde. Det bør i den forbindelse huskes, at når tyveriet er anmeldt til politiet, er det politiet og anklagemyndigheden, der bestemmer, hvad der videre skal ske. Virksomheden og den ansatte har ikke længere nogen indflydelse på forløbet. Virksomheden må dog tage stilling til, om situationen er så grov en tilsidesættelse af ansættelsesforholdet fra medarbejderens side, at tilliden er brudt og samarbejdet derfor skal ophøre. Det vil mange gange være tilfældet, men det er vigtigt at søge den fornødne professionelle bistand, inden virksomheden opsiger eller bortviser medarbejderen. 19

20 Andre tyverier Andre tyverier er betegnelsen for tyverier, der begås af gæster og samarbejdspartnere, der har et ærinde i butikken f.eks. leverandører, håndværkere og rengøringsfolk. Også i dette kapitel er der fælles berøringsflader med de to foregående (om butikstyverier og personaletyverier). Det tilrådes derfor også at læse disse kapitler. Hvordan kan man forebygge andre former for tyverier? Leverandører og andre besøgende skal selvfølgelig modtages i en gæstfri og afslappet atmosfære, men dette må ikke føre til at man slækker de rutiner, der forhindrer tyveri. Udarbejd derfor skriftlige retningslinier for besøgendes færden i virksomheden, og gør alle besøgende bekendt med disse (hæng f.eks. retningslinierne op synlige steder ved varemodtagelsen). Porte, yderdøre og andre adgangsveje til varemodtagelsen /lageret bør være forsvarligt sikrede, låste eller bemandede. Sæt eventuelt en klokke op, så virksomhedens personale opdager, at der er besøg. Varemodtagelse, varelager og salgslokale bør være fysisk adskilt. Der bør altid være en medarbejder til stede ved varemodtagelse og returnering af varer. Hvis konsulenter eller andre selv fylder varer ind i butikken, bør der være en medarbejder til stede eller streng kontrol med, hvad der går ind og ud af varer. 20

21 Følgesedler bør afstemmes, før der kvitteres for modtagelsen. Check altid colliantal, vareart, pris og evt. rabatter. Hvis følgesedlen mangler, bør der straks laves en erstatningsfølgeseddel, som chaufføren/repræsentanten fra leverandøren og medarbejderen kvitterer på. Lad aldrig varer, som er modtaget, stå ubevogtet på læsserampen eller uden for forretningen. Beskadigede varer bør noteres regnskabsmæssigt med det samme og fjernes fra varemodtagelsen. Lav en erindringsaftale, der blandt andet tager højde for, om lovede kreditnotaer for f.eks. beskadigede varer modtages. Sørg altid for, at der er ryddeligt i varemodtagelsen. 21

22 Hold personalemøder, hvor svindproblemer diskuteres åbent, og hvor retningslinier/regler bliver diskuteret og fastlagt. Husk at orientere nye medarbejdere. Tal åbent om tyveri og svind, og lad medarbejderne komme med ideer eller metoder til at undgå dette. Før kontrol med nøgler, som er udleveret til butikken, varemodtagelsen og varelageret. Ind- og udgangskontrol er en god præventiv foranstaltning. Det kan også have en præventiv effekt at registrere besøgendes ankomsttidspunkt, ærinde, og hvornår butikken forlades. Besøgende kan eventuelt udstyres med et gæstekort og samtidig orienteres om retningslinierne for færden i virksomheden. Skab respekt om reglerne og overhold dem selv. Brancheorganisationerne kan kontaktes, hvis der er brug for mere vejledning. 22

23 Hvordan håndterer man andre tyverier? Vær så vidt muligt to medarbejdere, når den besøgende bliver gjort bekendt med brud på forretningsgange/tyveri. Tyveri bør altid meldes til politiet, medmindre helt særlige forhold taler imod det. Den pågældendes overordnede bør altid orienteres. Stram efterfølgende op på rutiner eller forretningsgange, så lignende episoder i fremtiden undgås. 23

24 Svind i butikker kan skyldes mange forhold. Denne pjece handler om den kriminelle del af svindet, nemlig tyverier begået af kunder, personale og leverandører. I pjecen kan man få gode råd om forebyggelse og håndtering af tyverierne. Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon (+45) Telefax (+45)

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Stop biltyven. Passer du godt nok på dit køretøj?

Stop biltyven. Passer du godt nok på dit køretøj? Stop biltyven Passer du godt nok på dit køretøj? Stop biltyven Der stjæles årligt tusindvis af biler her i landet. De fleste bliver fundet igen, ofte dog med store skader og ribbet for udstyr. For ejeren

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet

Læs mere

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind!

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Gode råd om Tv-overvågning Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Udgivet af Dansk Handel & Service Tv-overvågning Nr. 6-2004

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Risk Management. Fokus på svind og sikkerhed i Detailhandlen

Risk Management. Fokus på svind og sikkerhed i Detailhandlen Risk Management Fokus på svind og sikkerhed i Detailhandlen Indhold Om Gunnebo som sikkerhedspartner Side 4 Referencer Side 5 Analyse og vejledning Svind Side 6 Side 7 Side 8 + 9 Røveri Side 10+11 Svind

Læs mere

Tænk som en indbrudstyv Indbrudstyve kan hurtigt se om et hus har stået tomt i flere dage. Der er nemlig afslørende tegn. Eksempelvis at der er helt

Tænk som en indbrudstyv Indbrudstyve kan hurtigt se om et hus har stået tomt i flere dage. Der er nemlig afslørende tegn. Eksempelvis at der er helt Stop tyven Stop tyven: Her er de tips, indbrudstyvene ikke vil have, du kender Er du bange for indbrud i dit hus? Du kan gøre rigtig meget for at skræmme tyvene væk eller at gøre deres ærinde ekstra besværligt

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Røveri og transport af penge

Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax: (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik To kategorier af skadesforebyggelse Overordnet kan forebyggelse af skader opdeles i to kategorier: mekanisk sikring og elektronisk sikring. Mekanisk sikring: Dækker over alle former for døre, låse, gitre

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Opbevaring af skydevåben

Opbevaring af skydevåben Opbevaring af skydevåben Udgiver: Det Kriminalpræventive Råd Repro: TBA. Grafisk Tryk: Printdivision A/S 1. oplag: 50.000 eksemplarer december 2000 DKR. nr. 00-531-0299 ISBN. 87-88789-40-3 Indhold: På

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Seminar Sikker adfærd i færdslen Program Kl. 08.00 Kl. 08.10 Kl. 08.20 Kl. 08.30 Kl. 08.50 Kl. 09.10 Kl. 10.10 Kl. 10.20 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30

Læs mere

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Retningslinier for medarbejderes samvær med børn samt forholdsregler og procedure såfremt en medarbejder mistænkes for et seksuelt

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Kristeligt Dagblad bragte d. 26. januar 2009 en artikel, hvor i der blev efterspurgt en national indsats mod skoleskyderier. Uddannelsesudvalget har i den forbindelse

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne retningslinje er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er livstruende: Stands

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Det koster ingenting at være venlig!

Det koster ingenting at være venlig! Kundeservice Ifølge den nationale encyklopædi betyder service: dels tiltag eller aktivitet som udføres i den hensigt at betjene kunder, dels kontrol og vedligeholdelse af fx maskiner. Som servicegartner

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Sikkerhed under OL i Athen 2004

Sikkerhed under OL i Athen 2004 Sikkerhed under OL i Athen 2004 www.pet.dk Sikkerhed under OL i Athen 2004 Politiets Efterretningstjenestes sikkerhedskoordinatorer. For at give de danske idrætsudøvere og tilrejsende gæster trygge rammer

Læs mere

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm Vejen til Trygt Natteliv - om præventivt partnerskab 5 mm Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 4344 8888 Telefax +45 3343 0139 E-mail dkr@dkr.dk www.dkr.dk Layout

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD

PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD TRANSPORT- MIDDEL BANDEORD SOLDATER AFVIS HASTIGT BYGGE- MATERIALE 4 9 1 BIDRAGE 7 VÆRE MÆRKE 11. BOGSTAV MEL- LEMØSTLIG FYRSTE KADAVER 5 BEFRI PIGENAVN RUMSTATION 3

Læs mere

Vi våger over dit levebrød

Vi våger over dit levebrød Falck Alarm Forsikringsgodkendt Vi våger over dit levebrød En alarmløsning med en professionel organisation bag Når du vælger en alarmløsning fra Falck, følger der mere end 100 års erfaring med at forebygge,

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser Specifikation august 2010 Sikringskatalog Kapitel 10 Vagtydelser Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Referencer...

Læs mere