Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier"

Transkript

1 Undgå tyverier i butikker Kunde-, personale- og leverandørtyverier

2 Kunde-, personale- og leverandørtyverier Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) Telefax: (+45) udgave 1. oplag Oplag: December 2002 DKR nr.: Kreativ opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: KAILOW Graphic A/S

3 Indhold Undgå tyverier i butikker 4 Butikstyverier 5 Hvordan kan man forebygge butikstyveri? 5 Personalet 5 Indretning og sikring 7 Hvordan håndterer man et butikstyveri? 13 Personaletyverier 16 Hvordan kan man forebygge personaletyverier? 16 Hvordan håndterer man personaletyverier? 18 Andre tyverier 20 Hvordan kan man forebygge andre former for tyverier? 20 Hvordan håndterer man andre tyverier? 23

4 Undgå tyverier i butikker Svind kan opstå på mange måder. Nogle af de almindeligste årsager er: beskadigede varer, manglende kontrol ved varemodtagelse og ved kasselinier, utilstrækkelig lagerstyring, manglende fysisk sikkerhed eksempelvis hvis døre ud til det fri ikke er låst og der ikke er fysisk adskillelse mellem varemodtagelse og varelager, fejl i papirgange, og endelig det som denne pjece beskæftiger sig med: tyverier begået af kunder, medarbejdere samt leverandører og håndværkere m.m. Du vil kunne læse om forskellige former for tyveri i tre kapitler, men da forebyggelsen af de forskellige tyverier har fælles berøringsflader, anbefales det at læse pjecen i sin helhed. Det Kriminalpræventive Råd Der kan være mange årsager til svind i butikker. Denne pjece handler om den kriminelle del af svindet 4

5 Butikstyverier Butikstyveri er når en kunde forlader butikken med en vare, som kunden bevidst ikke har betalt for. Hvordan kan man forebygge butikstyveri? Det er altid bedre at forhindre tyverier end bagefter at skulle håndtere et butikstyveri. Det betyder, at man bør overveje, om man i tilstrækkelig grad har personale og/eller sikringsforanstaltninger til at undgå, at butikstyveri overhovedet opstår. Nedenfor er der forslag til, hvor man kan sætte ind: Personalet Et synligt, opmærksomt og engageret personale virker altid præventivt og er i høj grad medvirkende til at minimere butikstyverier. Når kunder opfører sig usædvanligt eller har en mistænkelig adfærd, så er der en god chance for, at de kommer på bedre tanker, hvis personalet henvender sig til dem og spørger om de har brug for hjælp. 5

6 Personalet bør derfor være opmærksom på mærkelige episoder og uregelmæssigheder. Det kan f.eks. være, hvis man finder tom eller ødelagt emballage på gulvet. Det kan også være, at der er varer, der pludselig mangler fra montrer eller hylder og som ikke umiddelbart menes at være solgt. Sådanne episoder kan medvirke til, at butikken får sat fokus på, hvad, hvor og hvornår varer forsvinder. Det betyder normalt også, at personalets opmærksomhed overfor butikstyverier rettes mod de områder af butikken, som er mest udsat for butikstyverier eller hvor butikstyven har størst mulighed for at komme varen i lommen eller tasken, uden at blive set f.eks. i uoverskuelige og øde områder af butikken. Vær også opmærksom på de såkaldte tricktyverier, hvor flere tyve arbejder sammen. Mens den ene fastholder ekspedientens opmærksomhed, benytter de andre lejligheden til at stjæle fra butikken. I sådanne situationer bør man tilkalde en kollega, så man er flere til at have overblik over situationen. 6

7 Det er vigtigt at holde orden i forretningen, på lageret og andre steder. Uorden signalerer, at der ikke er styr på tingene. På den måde stiger faren for svind. Indretning og sikring Forskellige former for teknisk og elektronisk sikring kan være med til at forhindre butikstyveri, men også den måde, butikken er indrettet på, har betydning. Varernes placering i butikken Jo mere eftertragtet en vare er for en butikstyv, jo bedre skal der passes på den. De mest eftertragtede varer bør placeres så tæt på personalet som muligt. Er der bestemte varegrupper, der er meget værdifulde, kan de opbevares bag skranken eller i aflåste montrer. Det er også en god idé at placere attraktive varer væk fra døre og indgange. Personalets overblik over butikken Hylder og reoler bør være opstillet så personalet så vidt muligt hele tiden kan overskue butikken og kunderne. Eksempelvis kan reolerne stå på langs i butikken, så man kan se ned langs dem. Står de på tværs af lokalet, kan en butikstyv bedre stikke noget i lommen, uden at det opdages. 7

8 Brug af spejle Et godt værktøj mod butikstyve er de specielle spejle, hvor personalet gennem spejlet fra et baglokale kan se ud i butikken, mens kunden fra den anden side kun kan se sit spejlbillede. Der findes også buede spejle med en vidvinkeleffekt. Sådanne spejle kan bruges til at se om hjørner med, på samme måde som de halvkuppelformede spejle, der kan monteres i loftet. Man skal dog være opmærksom på, at spejlene også kan bruges af tyven til at holde øje med personalet. Mekanisk sikring Mekanisk sikring er en fællesbetegnelse for gitre, bure, montrer, låse og skabe m.m. Mekaniske sikringsanordninger fastlåser på forskellig måde en vare. F.eks. kan en kæde eller vire, der bliver stukket igennem ærmerne i tøj og fastgjort til et stativ, gøre et tyveri besværligt. 8

9 Andre mekaniske sikringsanordninger ødelægger eller beskadiger en vare, hvis andre end personalet forsøger at fjerne varen. Elektronisk varesikring Elektronisk varesikring advarer personalet om, at en vare er ved at blive fjernet fra et område uden tilladelse. Der findes flere forskellige slags på markedet, men fælles for dem alle er, at de hyler eller bipper, hvis kunden forsøger at fjerne varen fra butikken, uden at personalet har deaktiveret den. Det er vigtigt, at personalet nøje ved hvad de skal gøre, når alarmen bliver aktiveret. Da det i travle perioder kan ske, at personalet glemmer at deaktivere en elektronisk sikringsanordning, er det vigtigt, at personalet henvender sig til kunden på 9

10 en høflig og korrekt måde. Der er ingen, der synes, det er særlig rart at få andre kunders øjne rettet på sig på grund af en forglemmelse fra personalet. Systemets pålidelighed er afgørende for, om elektronisk varesikring er effektivt mod tyveri. Det er derfor vigtigt, at man vælger udstyr af høj kvalitet, så f.eks. fejlalarmer undgås. TV-overvågning Indledningsvis skal man være opmærksom på, at der er en særlig lovgivning, der regulerer privates brug af TV- og videoovervågning. Lovgivningen er løbende til debat og kan derfor hurtigt ændre sig. Det er derfor en god idé at forhøre sig hos brancheorganisationer, fagforeninger eller eventuelt Det Kriminalpræventive Råd, inden udstyret anskaffes. Overvågning ved hjælp af TV- og/eller videoudstyr kan være et effektivt værktøj mod tyveri, hvis udstyret er af en god kvalitet og i øvrigt bruges hensigtsmæssigt. Slørede og uskarpe billeder har kun en begrænset brugbarhed. 10

11 Kameraer bør monteres, så de er rettet mod de steder, hvor risikoen for butikstyveri er størst. Det er et lovkrav, at der skiltes med, at der bruges TV- eller videoovervågning. Skilte Hvis ikke en potentiel tyv kan se, at en butik eller virksomhed har forskellige former for sikring, har den præventive effekt kun en begrænset værdi. Det er derfor en god idé, at man skilter med sine sikringsanordninger. Det betyder dog ikke, at man i detaljer skal beskrive sikringen, da den erfarne tyv kan bruge oplysningerne som en vejledning. Det er på længere sigt altid en dårlig idé at skilte med en sikring, man ikke har. 11

12 Vagter og kontrollanter Mange større butikscentre, stormagasiner og butikskæder ansætter eksternt vagt- og kontrolpersonale til at holde opsyn med butikkerne. Nogle vagter er uniformerede, og det har en vis præventiv effekt. Civilklædt kontrolpersonale har ikke på samme måde en direkte præventiv effekt, men kan i højere grad afsløre og pågribe butikstyve. Det er vigtigt, at det faste personale ser disse eksterne vagter og kontrollanter som et supplement til deres egen kontrolindsats, og ikke ser sig fritaget for selv at være opmærksomme på, hvad der sker i butikken. 12

13 Der bør under alle omstændigheder være klare retningslinier for samarbejdet mellem det faste og det eksterne personale. Vær opmærksom på, at eksternt vagtpersonale skal være godkendt af Rigspolitichefen efter loven om vagtvirksomhed. Hvordan håndterer man et butikstyveri? Det vigtigste aktiv for en butik er som tidligere nævnt normalt medarbejderne. Det er derfor vigtigt, at personalet véd hvordan de skal forholde sig, når de observerer et butikstyveri eller en mistænkelig adfærd. Mistænkelig adfærd er det vigtigste signal om, at der er noget galt. Kunder kan virke synligt nervøse, kan vende tilbage til et bestemt område eller have bestemte beklædningsgenstande eller tasker med, som vækker mistanke. Det kan være vanskeligt konkret at opstille retningslinier for, hvordan man håndterer sådanne situationer, da bemandingen kan variere afhængig af butikstypen. På næste side er dog nogle standardretningslinier, som er gode at holde sig for øje. 13

14 Personalet bør instrueres grundigt om, hvordan de skal håndtere tyverisituationer. Det kan f.eks. være disse retningslinier: 1. Vær sikker på at kunden har forladt den sidste salgskasse, uden at have betalt for varen. 2. Ret diskret men bestemt og venligt henvendelse til kunden og oplys om årsagen til henvendelsen. Fortæl at man af diskretionshensyn ønsker at tale med kunden på kontoret eller et andet egnet sted for ikke at vække unødig opmærksomhed hos andre kunder. Undgå at berøre kunden. 3. Vær under hele forløbet opmærksom på, at der kan være tale om en fejl. En uberettiget henvendelse opfattes hurtigt som krænkende, men hvis man kan forklare, hvad der var mistænkeligt, kan de fleste mennesker normalt godt forstå og acceptere henvendelsen. 4. Vær så vidt muligt altid 2 ansatte, når der skal tales med kunden. Forklar hvad der er observeret, og at det efterfølgende ikke kunne ses at varen blev betalt. Bed kunden om selv at fremvise indholdet af indkøbspose, tasker, lommer etc. Lad være med at visitere eller berøre kunden (kun politiet må visitere og ransage). 5. Kunden må ikke trues/presses til tilståelser. 6. Hvis kunden under samtalen tilstår og det er aftalt med det lokale politi kan der udfyldes en særlig anmeldsesblanket, som sendes til politiet. Man bør udfylde kundens navn efter legitimation. 7. Hvis situationen udvikler sig i kritisk retning (hvis kunden bliver aggressiv eller voldelig) bør politiet straks kontaktes. I sådanne situationer bør man ikke udsætte sig selv eller sine omgivelser for fysisk overlast. 8. Når der er tale om børn, kan det være hensigtsmæssigt at kontakte forældrene frem for politiet. 9. Senile og demente personer bør behandles med konduite. 10. Efter ethvert butikstyveri bør hændelsesforløbet, herunder dato og tidspunkt, skrives ned, da der senere er en mulighed for, at man bliver indkaldt som vidne i sagen. Husk også at man ikke må gemme personfølsomme oplysninger om kunden (navn, adresse, personnummer o.s.v.). 14

15 Blanketten, der bruges til at anmelde butikstyveri, kan fås hos: Bording A/S, Turbinevej 4-6, 2730 Herlev, telefon

16 Personaletyverier Personaletyverier er, når en medarbejder tager penge, varer eller andet fra arbejdspladsen, uden at der er betalt for det og uden at det er godkendt af ledelsen Hvordan kan man forebygge personaletyverier? I modsætning til butikstyverier kan der ikke på samme måde oplistes redskaber og værktøjer til specifikt at forhindre personaletyverier. Når det er sagt, har mange af de tiltag, der retter sig mod butikstyverier, imidlertid også en forebyggende effekt mod personaletyverier. F.eks. kender et kamera ikke forskel på kunder og medarbejdere, og en skjorte med en elektronisk sikring vil bippe, hvis man forsøger at fjerne den fra butikken på uautoriseret vis, uanset om man er kunde eller ansat. Det tilrådes derfor også at læse kapitlet om butikstyverier i denne pjece. Derudover er der en række faktorer, der er værd at være opmærksom på, når det handler om forebyggelse i forhold til tyverier begået af personale. Disse faktorer belyses nærmere i det efterfølgende. Arbejdsforhold Dårlige arbejdsforhold fremmer uærlighed. En god forsikring mod dette er at knytte medarbejderne tættere til virksomheden gennem jobforbedring og personaleudvikling. Hvis medarbejderen føler et tæt tilhørsforhold til sin arbejdsplads, vil motivationen til at begå tyveri falde i takt med at korpsånden stiger. Man stjæler ikke fra sig selv. Man kan fremme det gode arbejdsmiljø gennem gode garderobe-, toilet-, kantine- og indeklimaforhold, uddannelsestilbud og jobrotation. Medarbejdermøder, hvor alle kan komme til orde, fælles fritidsaktiviteter, kulturelle eller festlige arrangementer fremmer sammenholdet og solidariteten med virksomheden. 16

17 Det er vigtigt, at enkelte medarbejdere ikke har anledning til at føle sig forfordelt eller uretfærdigt behandlet. Det bør være en naturlig ting, at medarbejderne kan udtrykke uenighed eller beklage sig, evt. via tillidsmand eller samarbejdsudvalg, hvis der er noget, de er utilfredse med. En følelse af forurettelse og at man ikke skylder firmaet noget kan netop være det, der skal til, for at man falder for en fristelse. 17

18 Goder og personalekøb Der skal sættes faste rammer for, hvad medarbejderne må og ikke må tage på arbejdspladsen. Overskridelser af disse rammer skal forhindres gennem faste kontrolfunktioner og -rutiner. Rammerne og rutinerne skal være kendt af alle og være fælles for alle. Også ledelsen. Hvor rammerne skal sættes, kan man med fordel diskutere sig frem til på fællesmøder eller i samarbejdsudvalg. Det afhænger selvsagt af, hvad det er for en arbejdsplads. Der kan kompenseres for snævre rammer ved at have personalekøb, rabatordninger, kantineordning og andre fordele. Husk ved personalekøb altid at udfærdige kvittering med oplysninger om varen, prisen og de øvrige vilkår for handlen herunder hvem der har ekspederet den. Konsekvenser og kontrol Hvordan overskridelser synliggøres og forhindres, vil også afhænge helt af arbejdspladsen, dens medarbejdere, funktionsmåde og produkt. Her kan man benytte sig af den ekspertise, der findes på markedet: brancheforeninger og faglige organisationer kan stille oplysninger og erfaring til rådighed. Kontrollen af forholdene skal skræddersys til arbejdspladsen. Den skal så effektivt som muligt kunne hindre tyverier, samtidig med at alle skal kunne leve med den. Det er en god idé, at sikringsmetoder og kontrolrutiner drøftes med alle personalegrupper. De må ikke være ydmygende eller generende. Videoovervågning bør kun benyttes under ganske særlige omstændigheder. Den ideelle kontrol er kendetegnet ved, at den er effektiv, samtidig med, at den glider umærkeligt ind i arbejdspladsens hverdag. Hvordan håndterer man personaletyverier? Personaletyverier kan sjældent forhindres hundrede procent, uden at det går ud over arbejdsglæden; og så gør sikkerheden 18

19 måske mere skade end gavn. Man må derfor indstille sig på, at det trods gode intentioner kan gå galt ind imellem. Det kan ske, at man konstaterer et pludseligt eller gentagent svind, uden at mistanken kan rettes mod bestemte personer. Det kan ske, at en eller flere medarbejdere giver anledning til mistanke, uden at man kan pege på konkrete overtrædelser. Eller det kan ske, at en person gribes på fersk gerning. Hver af disse tre situationer kræver forskellige løsninger, der må tilpasses den konkrete situation. Brancheforeninger og faglige organisationer kan evt. hjælpe med løsningsforslag. Hvis personaletyverier alligevel sker, må man overveje situationen grundigt og ikke handle overilet. Skal politiet involveres? Hvis man konkret står over for et tyveri, må man i den enkelte sag overveje, hvordan der bør reageres. Hvis der er flere tilfælde som ligner hinanden, bør der eventuelt indføres en fast fremgangsmåde. Det bør i den forbindelse huskes, at når tyveriet er anmeldt til politiet, er det politiet og anklagemyndigheden, der bestemmer, hvad der videre skal ske. Virksomheden og den ansatte har ikke længere nogen indflydelse på forløbet. Virksomheden må dog tage stilling til, om situationen er så grov en tilsidesættelse af ansættelsesforholdet fra medarbejderens side, at tilliden er brudt og samarbejdet derfor skal ophøre. Det vil mange gange være tilfældet, men det er vigtigt at søge den fornødne professionelle bistand, inden virksomheden opsiger eller bortviser medarbejderen. 19

20 Andre tyverier Andre tyverier er betegnelsen for tyverier, der begås af gæster og samarbejdspartnere, der har et ærinde i butikken f.eks. leverandører, håndværkere og rengøringsfolk. Også i dette kapitel er der fælles berøringsflader med de to foregående (om butikstyverier og personaletyverier). Det tilrådes derfor også at læse disse kapitler. Hvordan kan man forebygge andre former for tyverier? Leverandører og andre besøgende skal selvfølgelig modtages i en gæstfri og afslappet atmosfære, men dette må ikke føre til at man slækker de rutiner, der forhindrer tyveri. Udarbejd derfor skriftlige retningslinier for besøgendes færden i virksomheden, og gør alle besøgende bekendt med disse (hæng f.eks. retningslinierne op synlige steder ved varemodtagelsen). Porte, yderdøre og andre adgangsveje til varemodtagelsen /lageret bør være forsvarligt sikrede, låste eller bemandede. Sæt eventuelt en klokke op, så virksomhedens personale opdager, at der er besøg. Varemodtagelse, varelager og salgslokale bør være fysisk adskilt. Der bør altid være en medarbejder til stede ved varemodtagelse og returnering af varer. Hvis konsulenter eller andre selv fylder varer ind i butikken, bør der være en medarbejder til stede eller streng kontrol med, hvad der går ind og ud af varer. 20

21 Følgesedler bør afstemmes, før der kvitteres for modtagelsen. Check altid colliantal, vareart, pris og evt. rabatter. Hvis følgesedlen mangler, bør der straks laves en erstatningsfølgeseddel, som chaufføren/repræsentanten fra leverandøren og medarbejderen kvitterer på. Lad aldrig varer, som er modtaget, stå ubevogtet på læsserampen eller uden for forretningen. Beskadigede varer bør noteres regnskabsmæssigt med det samme og fjernes fra varemodtagelsen. Lav en erindringsaftale, der blandt andet tager højde for, om lovede kreditnotaer for f.eks. beskadigede varer modtages. Sørg altid for, at der er ryddeligt i varemodtagelsen. 21

22 Hold personalemøder, hvor svindproblemer diskuteres åbent, og hvor retningslinier/regler bliver diskuteret og fastlagt. Husk at orientere nye medarbejdere. Tal åbent om tyveri og svind, og lad medarbejderne komme med ideer eller metoder til at undgå dette. Før kontrol med nøgler, som er udleveret til butikken, varemodtagelsen og varelageret. Ind- og udgangskontrol er en god præventiv foranstaltning. Det kan også have en præventiv effekt at registrere besøgendes ankomsttidspunkt, ærinde, og hvornår butikken forlades. Besøgende kan eventuelt udstyres med et gæstekort og samtidig orienteres om retningslinierne for færden i virksomheden. Skab respekt om reglerne og overhold dem selv. Brancheorganisationerne kan kontaktes, hvis der er brug for mere vejledning. 22

23 Hvordan håndterer man andre tyverier? Vær så vidt muligt to medarbejdere, når den besøgende bliver gjort bekendt med brud på forretningsgange/tyveri. Tyveri bør altid meldes til politiet, medmindre helt særlige forhold taler imod det. Den pågældendes overordnede bør altid orienteres. Stram efterfølgende op på rutiner eller forretningsgange, så lignende episoder i fremtiden undgås. 23

24 Svind i butikker kan skyldes mange forhold. Denne pjece handler om den kriminelle del af svindet, nemlig tyverier begået af kunder, personale og leverandører. I pjecen kan man få gode råd om forebyggelse og håndtering af tyverierne. Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon (+45) Telefax (+45)

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Røveri og transport af penge

Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax: (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

STARKs forretninger er bygget, så de præsenterer varerne bedst muligt for

STARKs forretninger er bygget, så de præsenterer varerne bedst muligt for Svind i butikken 1 Butikken indbyder STARKs forretninger er bygget, så de præsenterer varerne bedst muligt for kunderne. Kunderne skal fristes, og STARK har selvfølgelig rigtig mange varer, som frister

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Butikskontrol... 3 Servicevagt / Receptionistvagt / Fastvagt... 3 Udgangskontrol... 3 Tilsynsvagt... 3 Dørmænd...

Ydelsesbeskrivelse Butikskontrol... 3 Servicevagt / Receptionistvagt / Fastvagt... 3 Udgangskontrol... 3 Tilsynsvagt... 3 Dørmænd... Ydelsesbeskrivelse Butikskontrol... 3 Servicevagt / Receptionistvagt / Fastvagt... 3 Udgangskontrol... 3 Tilsynsvagt... 3 Dørmænd... 3 VIP / Røde løber-vagt.... 4 Sikring og alarmer... 4 Crowd control

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

Tema: Svind i forretningerne

Tema: Svind i forretningerne - STARKs forretninger er i vid udstrækning selvbetjeningsforretninger, hvor kunderne skal blive fristet af varerne. Desværre er der enkelte, som fristes til at tage uden at betale. Nick STARK giver gode

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Alm Brand FORSIKRING

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Alm Brand FORSIKRING Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 5 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 7% af alle husstande har været udsat for indbrud! 10% har været udsat for indbrudsforsøg! Men der findes et lille nummer, De kan tage

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen 120 2600 Glostrup tlf. 43 44 47 03 Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og 2014.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Retningslinjer om brugeransvar

Retningslinjer om brugeransvar Retningslinjer om brugeransvar April 2015 Movia Design/Mette Malling 04.15. Fotos: Movia Indhold Pas på vores Movia 5 Movias målsætninger 6 Hvem har ansvaret? 8 Fortrolighed 9 Movias omdømme 11 Pas på

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk Uskadelig for it-udstyr, inventar m.m. Den»tørre«tåge er fuldstændig uskadelig for it-udstyr, maskiner,

Læs mere

Er dine ting mærkværdige?

Er dine ting mærkværdige? Er dine ting mærkværdige? Det Kriminalpræventive Råd Mærkning giver en ekstra sikkerhed Hvis du har værdifulde ting som er svære eller umulige at erstatte, er det en god idé at mærke dem. En indbrudstyv

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S

Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S S e r v i c e m i n d A / S, M a r i e l u n d v e j 4 3 A, 1., D K - 2 7 3 0 H e r l e v, D e n m a r k Vi vil gerne hjælpe dig så godt i gang med jobbet

Læs mere

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb?

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning Langt de fleste låse i større etage- eller parcelhusbyggerier, er så nemme for indbrudstyve at åbne, at de reelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere