Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX"

Transkript

1 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve: for elever der helt eller delvist ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøver Uddannelsesparathedsvurdering: for ansøgere der er erklæret ikkeuddannelsesparate Beskrivelse af optagelsesprøven/uddannelsesparathedsvurderingen Den obligatoriske optagelsesprøve: Ansøgerne prøves i 4 af fagene dansk, engelsk, matematik samt tysk/fransk eller fysik-kemi. STX: dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi. HHX: dansk, engelsk, matematik og tysk/fransk HTX: dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi HF: dansk, engelsk, matematik og kemi Prøverne aflægges på folkeskolernes afgangsprøves niveau. Uddannelsesparathedsvurdering: Faglige forudsætninger Ansøgerne til både HHX, HTX, STX og HF prøves i 3 fag: dansk, engelsk og matematik. Personlige og sociale forudsætninger Ansøgernes personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver. Følgende vurderingskriterier indgår: Evne til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer, evne til at vurdere egne styrke og svagheder samt selvstændighed og motivation/engagement.

2 2 Prøvens forløb Alle prøver er mundtlige Den obligatoriske optagelsesprøve er en faglig prøve Ved vurdering af uddannelsesparathed indgår både faglige prøver og en vurdering af ansøgernes personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse I hvert fag medvirker 1-2 faglærer og /eller studievejleder Prøveformen er en samtale om en ukendt tekst/opgave Prøvetiden og evt. forberedelsestid pr. fag står beskrevet i fagenes pensum Vedr. hjælpemidler se fagenes pensum. Det er ikke tilladt at benytte internet, ekstern kommunikation mv. Meddelelse om prøvens udfald gives skriftligt af prøveskolen til ansøgeren og UU. Udarbejdet af Jytte Ludvigsen, Tove Johnsen og Lotte Büchert/8. februar 2011 (Inspireret af Optagelsesprøve og uddannelsesparathedsvurdering ved STX og HF i Region Hovedstaden ) Bilag 1a-e: prøveindhold og fagpensum for de fag, der indgår i optagelsesprøven

3 3 KEMI / FYSIK Bilag 1a Optagelsesprøve i kemi/fysik til de gymnasiale uddannelser og HF (kun kemi) i Slagelse Optagelsesprøven i kemi/ fysik er en individuel mundtlig prøve, hvor der er en kemi/fysiklærer til stede. Prøven tager udgangspunkt i ét af de følgende emner: 1. Syrer, baser og salte 2. Kemi, mad og molekyler 3. Radioaktivitet 4. Energi og elektricitet 5. Lys og lyd Eleven udvælger, inden prøven, ét af ovenstående emner og forbereder en kort fremlæggelse af dette. Fremlæggelsen må gerne tage udgangspunkt i et eksperiment, som eleven har udført i undervisningen. Herefter vil prøven forme sig som en samtale, primært inden for det valgte emne. Forberedelse: Ingen. Prøvetid: ca. 15 min. Ved fremlæggelsen og den efterfølgende samtale lægges der vægt på, at eleven viser forståelse for emnet, og anvender et hensigtsmæssigt fagsprog. Kemipensum ved optagelsesprøve til HF Til optagelsesprøven skal du have en samtale om et af tre emner: 1. Atomers opbygning og det periodiske system 2. Syre og baser 3. Molekyler, salte og ioner Du vælger selv, hvilket emne samtalen skal dreje sig om Du må gerne komme ind på eksperimenter, du har lavet i grundskolen (folkeskole, efterskole m.m.) Du må også gerne komme ind på de to andre emner, hvis du ønsker det Samtalen varer ca. 15 minutter, der er ingen forberedelsestid, det vil sige, du skal have forberedt dig, før du kommer til optagelsesprøven

4 4 Emne nr. 1: Atomets opbygning og det periodiske system Du kan komme ind på - hvordan et atom er opbygget - hvor elektroner, protoner og neutroner befinder sig i atomet - hvilken ladning elektroner, protoner og neutroner har - opbygningen af det periodiske system - hvad en hovedgruppe er - hvad en periode er - hvad atomnummeret angiver - forskellen på metaller og ikke metaller - oktetreglen (=ædelgasreglen) - eksperimenter Emne nr. 2: Syrer og baser Du kan komme ind på - hvad en syre er - hvad en base er - forskellen på svage og stærke syrer - forskellen på svage og stærke baser - eksempler på syrer og deres reaktion med vand - eksempler på baser og deres reaktion med vand - ph-begrebet - hvad der sker under en neutralisation - eksperimenter Emne nr. 3: Molekyler, salte og ioner Du kan komme ind på - hvad ædelgasreglen (oktetreglen) går ud på - hvad et molekyle er - hvilke grundstoffer i det periodiske system, der danner elektronparbindinger/kovalente bindinger - hvad en kovalent binding (=elektronparbinding) er - hvad en ion er - hvad et salt er, og hvordan det er opbygget - hvad en ionbinding er - eksperimenter

5 5 Du kan finde informationer her: - Ny Prisma 9: Side Skrevet af Bo Damgaard, Hans Lütken, Anette Sønderup og Peter Anker Thorsen - Ny Prisma 8: Side 36-47, Skrevet af Bo Damgaard, Hans Lütken, Marianne Krog. Anette Sønderup og Peter Anker Thorsen - - Ny Prisma 7: Side Ib Bergmann, Bo Damgaard, Karina Goyle, Anette Sønderup og Steen Carlsson - Alle bøger er fra forlaget Malling Beck - Du må selvfølgelig gerne tage udgangspunkt i andre bøger og bruge nettet til at finde informationer 8. februar 2011

6 6 TYSK / FRANSK Bilag 1b Optagelsesprøve i tysk / fransk til HHX i Slagelse 1. Tysk/fransk tekst af ca. ½ normalsides længde (kan være forsynet med gloser) 2. Sværhedsgrad svarende til niveauet ved slutningen af 9. klasse. 3. Teksten refereres kort på dansk, et passende stykke læses op og der føres en samtale på tysk/fransk med udgangspunkt i teksten. 4. M.h.t. grammatik skal eleven (på dansk) kunne redegøre for elementære grammatiske regler om f.eks.: udsagnsordenes bøjning (tid og tal) de vigtigste sætningsled stedord Prøven tester således følgende sproglige færdigheder: 1. læsefærdighed 2. talefærdighed 3. lyttefærdighed samtidig med at der prøves i ordforråd og grammatik. Forberedelse: 20 minutter (uden hjælpemidler) Prøvetid: minutter Bedømmelseskriterier: I vurderingen indgår ansøgerens evne til at indgå i en sprogligt enkel samtale og til at udtrykke sig sammenhængende på tysk/fransk. Et sammenhængende sprog er vigtigere end detaljeret grammatisk korrekthed. Samtidig vurderes læse- og lyttefærdighed indirekte.

7 7 Bilag 1c ENGELSK Optagelsesprøve og uddannelsesparathedsvurdering i engelsk til de gymnasiale uddannelser og HF i Slagelse 1. Engelsk tekst af ca. 1 normalsides længde. 2. Sværhedsgrad svarende til niveauet ved slutningen af 9. klasse. 3. Teksten refereres på engelsk, og der føres en samtale på engelsk med udgangspunkt i teksten. 4. Eleven oversætter 5-10 linjer fra teksten til dansk. 5. M.h.t. grammatik skal eleven kunne redegøre for elementære grammatiske regler inden for følgende områder: kongruens verbets tider ordstilling substantivers flertal adjektiver/adverberier simpel/udvidet tid simpel sætningsanalyse Bortset fra oversættelse og grammatik foregår prøven på engelsk. Prøven tester således følgende sproglige færdigheder: 1. læsefærdighed 2. talefærdighed 3. lyttefærdighed samtidig med at der prøves i ordforråd og grammatik. Forberedelse: 20 minutter (uden hjælpemidler) Prøvetid: minutter Bedømmelseskriterier: I vurderingen indgår ansøgerens evne til at formulere sig nogenlunde ubesværet med en rimelig iagttagelse af sprogets grammatiske regler. Samtidig vurderes læse- og lyttefærdighed indirekte. 8. februar 2011

8 8 Bilag 1d DANSK Optagelsesprøve og uddannelsesparathedsvurdering i dansk til de gymnasiale uddannelser og HF i Slagelse Du vil til optagelsesprøven få udleveret en nyere dansk fiktiv tekst. Højst et par sider. Du skal: - Skrive handlingsresume. - Give et mundtligt handlingsreferat - Læse et stykke af teksten op (lærer udvælger et egnet stykke) - Ud fra det læste svare på forskellige sproglige forhold i teksten, forskellige sætningsled som fx grundled og udsagnsled. - Analysere (genre, synsvinkel, personkarakteristik etc.) - Fortolke hvad vil forfatteren sige med teksten Desuden vil vi evt. spørge til, hvad du har læst det sidste år i folkeskolen og til hvad/om du læser i din fritid. Optagelsesprøven i dansk vil ligne den almindelige arbejdsmetode, du kender fra dansk i folkeskolen. Forberedelsestid: 20 min. Prøvetid: ca. 15 min. 8. februar 2011

9 MATEMATIK 9 Bilag 1e Optagelsesprøve og uddannelsesparathedsvurdering i matematik til de gymnasiale uddannelser og HF i Slagelse Optagelsesprøven i matematik er en individuel mundtlig prøve, hvor der er en matematiklærer til stede. Eleven trækker en seddel med 4 6 spørgsmål, som prøven primært vil omhandle. Spørgsmålene vil ligge indenfor de matematiske emner, der er angivet nedenfor. Regningsarternes hierarki: - Den rækkefølge regneoperationer udføres Brøker: - Sum og differens af to brøker - Tal gange brøk - Brøk gange brøk Parentesregning: - Gange ind i parenteser - Gange to parenteser sammen Potenser/kvadratrod: - Kendskab til hvad det betyder at opløfte et tal i potens - Kendskab til hvad det betyder at tage kvadratroden af et tal. Procentregning - Vide hvad procent betyder - Kunne tage procent af et tal - Kunne tage et tal i procent af andet Ligningsløsning: - Kunne løse enkle lineære ligninger Punkter og rette linjer i koordinatsystemet: - Kunne afsætte et punkt - Kunne aflæse på en graf - Indtegne en ret linje i et koordinatsystem ud fra en forskrift Geometri, trekanter, rektangler og cirkler. - I trekanter skal et areal kunne beregnes. - I retvinklede trekanter skal Pythagoras sætning kunne anvendes - I cirkler skal areal og omkreds kunne beregnes Forberedelsestid: Ingen Prøvetid: ca. 20 min.

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST Hellebjerg-FIRST 2013-14 Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg HELLEBJERG FIRST 2 HELLEBJERG FIRST Kursusbeskrivelser HELLEBJERG FIRST 2013-14 Hellebjerg Idrætsefterskole Jens Engbergs Alle 4

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson 2011 Fokus på sprog i fagundervisningen Redaktør Iben Svensson Lige muligheder for alle Kontakt for yderligere oplysninger: Udviklingschef Torben Nielsen, VUF Falstersvej 3-5 2000 Frederiksberg, ton@vuf.nu

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Sprog og faglig læsning i matematik med et lille udkig til naturfag. Hvorfor er det så svært for de tosprogede elever?

Sprog og faglig læsning i matematik med et lille udkig til naturfag. Hvorfor er det så svært for de tosprogede elever? Sprog og faglig læsning i matematik med et lille udkig til naturfag Hvorfor er det så svært for de tosprogede elever? O S L O D E N 2 9. O K T O B E R 2 0 1 3 Niels Olesen Lærer, Niels.Olesen2@skolekom.dk

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING Om Prøveopgaver i modtagerrettet kommunikation Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget engelsk

Vejledning til prøverne i faget engelsk Vejledning til prøverne i faget engelsk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk... 6 9. klasse... 6 1. Faglige områder... 7 2. Prøverne...

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1. Faglige områder... 7 1.2.

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere