Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række,"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de l'état.) -. Norges Sparebanker. (Statistique des caisses d'épargne.) -. Norges Handel. (Tableaux du commerce.) -. Skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.) -. Kriminalstatistiske Tabeller. (Statistique de la justice criminelle.). Norges Postvæsen. (Statistique postale.) -. Strafarbeidsanstalter /. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.). Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.) - 0. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) -. Norges Fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) -. Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.) -. Norges Skibsfart. (Tableaux de la navigation.). De offentlige Jernbaner '. (Rapport sur les chemins de fer publics.) - Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.) -. Fattigstatistik og. (Statistique de l'assistance publique.) -. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Norges Handel. (Tableaux du commerce.) -. Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de l'état.) - 0. Norges Sparebanker. (Statistique des caisses d'épargne.) -. Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.) -. Skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.) -. Norges almindelige Brandforsikriugs-Indretning for Bygninger -. (Statistique de l'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie.) -. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) -. Strafarbeidsanstalter /. (Rapport sur les établissements penitentiaires.) -. Norges Postvæsen. (Statistique postale.) -. Skolestatistik. (Statistique de l'instruction publique.) -. Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.) -. Norges Fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) - 0. Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.) -. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et medical.) - : Kriminalstatistiske Tabeller. (Statistique de la justice criminelle.) -. De offentlige Jernbaner,. (Rapport sur les chemins de fer publics.) -. Norges Skibsfart. (Tableaux de la navigation.) Vortstettelse: se Omslagets die Side.

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND I KONGERIGET NORGE FOR AARET. (Statistique de l'instruction publique tour l'année.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDËRVISNINGSVIESENET. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. A SCHEH OUG & CO. x.

4 TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

5 Indhold. Tabel. Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter a. Opgaver, sammendragne stifts- og amtsvis - b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne -. De mindre Skolekassers Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter - a. Opgaver, sammendragne stifts- og amtsvis - b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne - -. Extrakt af Amtsskolekassernes Indtægter og Udgifter -. Iftdberetning om Aftenskoler i Almueskolevæsenets Tilstand (stifts- og amtsvis og i de stare Byer) i Rigets Kjobstæder og Ladesteder 0-. Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets mindre Kjobstmder og Ladesteder - - og. Beretning om kommunale Borgerskoler, Pigeskoler og hoiere Almueskoler samt private Gutte- og Pigeskoler - -. Beretning om offentlige Skoler for den Mere Almendannelse, private Latin- og Realskoler samt kommunale Middelskoler i Skoleaaret Indberetninger om Seminarier og Lærerskoler -. Oversigt over Udgifterne til det offentlige Undervisningsvæsen i. Stiftsdirektionernes Indberetning for Aaret om Almueskolevæsenet samt om Amtsskoler og Aftenskoler m. V. med Anhang (Tabel over Læreres Afgang fra Almueskolerne i Aaret ) -0

6 Table des matières.. Tableau indiquant la situation le l'enseignement public primaire dans les Pages. communes rurales du Royaume en - a. Les diocèses et les préfectures h. Les arrondissements scolaires -. Tableau des recettes des petites caisses scolaires ainsi que de leurs dépenses et de celles des cercles scolaires dans les communes rurales du Royaume en - a. Les diocèses et les préfecture s - b. Les arrondissements scolaires -. Extrait du budget des recettes et des dépenses des caisses scolaires préfectorales en -. Tableau contenant un compte-rendu du fonctionnement des écoles du soir durant l'exercice Tableau indiquant (par diocèse, par préfecture et en outre séparément pour les' villes d'une certaine importance) la situation de l'enseignement public primaire dans les villes du Royaume en 0-. Tableau indiquant la situation de l'enseignement public primaire dans les villes de moindre importance en - &. Tableaux contenant un compte-rendu du fonctionnement des écoles communales: enseignement primaire, écoles de filles et enseignement primaire supérieur, ainsi que des écoles libres de garçons et de filles -. Compte-rendu du fonctionnement des écoles de l'enseignement public secondaire, des ecoles libres de lettres et de sciences ainsi que des écoles communales intermédiaires durant l'année scolaire Comptes-rendus du fonctionnement des séminaires et -des écoles normales primaires durant l'année scolaire - -. Aperçu des frais de l'enseignement public en Rapports des conseils de l'enseignement des diocèses pour l'année concernant l'enseignement public primaire, les écoles populaires préfectorales, les écoles du soir etc -0

7 Tabeller, der udvise Almueskolevæsenets Tilstand og økonomiske Forhold i Riget i Aaret.

8 Skolevæsen. Tabel I. Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. a. Opgaver, sammendragne stifts- og amtvis. No. Landsdele. I I Lærernes og Lærerindernes samlede Antal Skoleuger Stifter. Kristiania Hamar 0 0 Kiiistianssand Bergen Trondhjem Tromso 0 00 ; 0 0 Tilsammen I 00 0 Amter. Akershus Smaalenene Buskerud , 00 - Jarlsberg oglaurvik ' 0 0 Kristians Hedemarken Bratsberg Nedenms Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre do. Romsdal ' Sondre Trondhjem Nordre do. 0 io , 0 0 Nordland Tromso Finmarken Tilsammen

9 Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolevæsen.. Mo.,,... No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). a) Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger. : i> : I. Akershus Amt. 0. Aker og Follo Vestby Kraakstad Ski Aas Nordby Fron (Drobaks Landsogn Nmsoden Oppegaard Aker Nydalen og Ellendalen(B.) Asker Bærum Bærums (V.) Fossums (V.) Snarøens (B ) Høvik Glasværk (B.) , , , S i 0. Nedre Romerike. Roland Urskog Blaker Enebak Egebergs Fabrik (B.) Fet Gans (B.) Vaaraa (B.) Serum Skedsmo Hovedsogn. Dampsagene (B.) Sagdalens (B.) Lørenskogen Laasby (B ) Nitedal Rotnpas (D.), ( 0, '.0', 0 ; ' ' '. Øvre Romerike. Næs Udences Fenstad Eidsvold Berger (B.) Bonsdalens (B.) Ullensaker ' *

10 Skolevæsen. Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Til stand Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. No. Skolekommuner (Work, Brug, Distrikt). rcs a) rt a) (Forts.). Gjerdrum Nannestad lo Hu'rdalen Hardals Glasværk (B.). Feiringen Akershus Ault 0 0 II. Smaalenenes Amt.. Moss. Glemminge Glemminge (B.) Lisleby (B.) Krageroens (B.) 0 Rods (B.) Tune Borregaards (B.) Sande, Soli og Greaker(.) 0 Varteig Onso Greasvik (B.) 0 Raade 0 Rygge Moss Landsogn Vaaler 0 Haab&. Idde og Marker Id Berby (B.) Ohr Glasværk (V). Aremark Berg Skeberg Hafslund (B.) Hvaløerne Borge 0 Sandesunds Lastetmtr.(B) Torps (B.) Torsnms Cf), i. Rakkestad. Rakkestad Rodenæs Trygstad ;- o ce bp peu c, o () () Pc: ce a.) o ca) t.) ' g : ' o o }- a (i) rcs o - E - a -) Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger <. bp r.. r. r..t 0, ; 0 l 00 O ; ; ; ; ' ; 0, i ,, 0

11 ,,,, No. Tabel (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). Skolevæsen. ' I -,,,,. :-. n c p,. ; a) Pi ;-,,s, be, o P rg,.w i-w,.a),, ai rn p W ', t - ' rz:i ( i),--, a) ci, g,....".,,..i. ce t bn m, a), - i, t a) a), pl,... o cd c..., ct a.),) a),.0 (L),sz a) A E bn 0 x i Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger (Forts.). Eidsberg ' Askim i 0 0 Skibtvedt Spydebeberg Smaaleneues Aint e'af) F. P P III. Buskeruds Amt. : Buskerud. Hurum _Mien Lier (Hovedsogn) Vivelstad (D ) Høvik (D.) Brastad (D.) Oddevald (D.) Tranby Sylling Aassiden (D.) MOdum Modum (V.) Buskerud Gods (D.)... Sigdal Eker Solbergelven (B.) Losmon (B.) Vestfossen (B.) Krogstadelven (B.) Mjøndalen (B.) 0 0 0, 0 0 0, , ' , : 0, Ringerike. Hole Skjærdalen (B ) Norderhov Vager (D.) Haug Lander Aadalen i,,,, 0', I, d i0 i i,, ; '. Hallingdal. ; i Næs, Gol. & 0 0 ' 0H 0 0 0

12 Skolevæsen. No. Skol ekommuner (Værk, Bru g, Distrikt). (Forts.). Hemsedal Aal Torpe Hol.Nummedal & Sand sv. Sandsvær Jondalen Flesberg Rollag Nore Buskeruds Amt e 0 0 Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Jarlsberg og Laurviks Amt.. Jarlsberg. Strømmens LandSogn.. Skouger Hovedsogn Strømsgodset j CL ;. ca) -; Lærerper- ;-, sonalets sama) rci lede Antal. o ;.., Skoleuger co..., R cl.i ).- Pri c. a) tkr d -.. Te'.,.,,,.,.., c ' ,, 0f Konnerud Sande 0 Hof 0 Eidsfos (V.) 0 Botne Vaale 0 Borre 0 Sæm 00 Jarlsberg Gods Sr) 0, Ramnæs Andebu Stokke 0 0 0' Notere 0 Tjomo Laurvik. Sandeherred 0 0 Tjølling 0 - Hedrum 0;, - Undersbo (B.) 0 ' - Laurdal 0 0 ' - Brunlanæs Staværn, 0 0 Jarlsb. og Laurviks Amt

13 , Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolevæsen. No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). PP :tr) (.) o o o, r c- - Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger r I Ce Cd ;, o I r I :, Kristians Amt.. Valders. Vang Oie Hurum ; Østre Slidre 0' Vestre Slidre ; Nordre Aurdal. ' Søndre Aurdal 0 i0, 0 r i Hadeland og Land. Nordre Land, Sondre Land 0 Gran, 0 Jawnaker Hadelands Glasværk (B,. Toten. Vestre Toten 0 Ostre Toten., Vardal a0 Brusveens Fabrik (B.)., 0 Den KauffeldtskeArbeids-, stiftelse i Bind _ i '.. S. Gudbrandsdalen. Østre Gausdal..... Vestre Gausdal Ringebo Solliden Øier Sondre Fron. 0 Faaberg. N. Gudbrandsdalen. I Nordre Fron Skiaker Lom Vaage Dovre Lesje Kristians Amt, i 0 0 ' i 0 0 :', 0' 0 i0 0 0, 0, ' ', 0 0,, f0 ; j i0 0' i

14 Skolevæsen. No Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. Specificerede Opgaver fra Skolekommunerne. I o r W < c- S. ca ;- Q) i- C-cl o ' Lærerper- sonalets sam-,t lede Antal ;.d Skoleuger VI. Hedemarkens Amt.. N. Østerdalen. Kvikne Inset Tolgen Tonset Lilleelvedalen Foldalen Øvre Rendalen Ytre Rendalen t 0 ' ' 00 H 0 J 0 0 MI S. Østerdalen. Storelvedalen Aamot Tryssil Elverum Soler. Vaaler ' 0 0 Aasmes 0 Hof Grue 0 Brandvold Vinger og Odalen. Vinger Eidskog Sondre Odalen Nordre Odalen Hedemarken. Leiten 0 00, Aadals (B.) 0 * ' ; Romedal ' Stange Ringsaker 0; 0 Næs! Vang Hedemarkens Amt ' ' ' 0, 0 ' ;

15 , No. Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand Î Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). _ LS) ;-..i ' b.f.).) i ;,c ct ron,--i PC I 0 w a),,..,f, ''' r.. ) a) ;.. ct.,'.-. -, a). wo, a.),, n,..,-,.,...,-.., a) ct,. ti,,..-. a ;:z., a.) c,.-, ce,...,,_, a) z, c. ce,... <I., a,.) -.- Î - ;:: E zr.,t_f. Lærerpersonalets sam-, lede Antal at.,-, Skoleuger a Fa, s Skolevæsen. bi) ' VII. Bratsbergs Amt. i,i. 0. Telemark en. Tinn Grandsherred 0 Hovind Hjertdal 0 0 Silgjord 0 Flviteseid Brunkeberg i Vraadal Laurdal, ' 0 0, 0 Rouland 0 Vinje, 0 Mo Omdal (V.) Fyresdal IS Nissedal, N. Telemarken. Hiterdal Saude Bo Lunde Flaabygd Holden Ulefos Jernværk (V.).. Ulefos Sagbrug (B.)... 0 Solum Gjemso Legatskole 0 ' * ' Bamble. Gjerpen Fossum (B.) 0 Slemdal E 0 0 Eidanger Bamble 0 0 l 00 Sandokedal. 0 Skaato, Helle (B.) Bamble Nikkelværk (V)., I 0 Drangedal 0, i, 0 Bratsbergs Amt, 0 0.

16 Skolevæsen. No, Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). ca) tr.) 0 Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne.!.i. rn LærerpergQ), Ed,,,..., Id ce-;.-', sonalets samc - P:,,-, c.,..w,..wc,,,-...,.., lede Antal x. a) ;:-..., = rt:,...,, c) ',-,- '...,,,._ Skoleuger co ci., o --, ;., rf, -,,. CL) CI) ;. `,.., "' ;+. w ce :g) c,,.i.i ' - ce Ta 0 Cd., g d r... C.)... r... C. Ce CL),I, 0.: C:s.., -. il ;.I.. =.+C CO r.0 M. C.) P. P tx o x -,..-, VIII. Nedentes Amt. o 0 0. Nedenæs. Aamlid Gjerestad Vegarsheien Sondeled Egelands (V.) Holt Næs (V ) Dybvaag Flaugstad Østre Mol and Stokke Barbo Troms Øiestad Vrængens Kreds Hiss Froland Froland (V.) Heirefos Mykland Fjære Birketvets Kreds Landvik Reddal (D ) Eide Vestre Moland Heivaag Birkenæs li,,, ' l o 0, 0,! 00 ' i 0 ;,, 0 ; f 0 Q ; 0 I 00 ' 0, l 00L 0 i 0 0' 0 0 i ' 00 0 '! O 0 0 ' 0 ' ' Sa,itersdalen. Evje, Hordnæs Iveland, Veigusdal 0' Bygland Valle 0 Nedentes Amt,

17 No. Tabel (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). < ; ce Skolevæsen. Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger 0 IX. Lister og Mandais Amt.. Lister. Hægebostad Eken Aa Austad Kvaas Herrod Spind Vanse Fjotland Liknoes Fedde Næs Hittero Bakke Gyland Tonstad Lunde 0 0 0; 0' , , ' Mandal. 0 0 Tvet Drangsholdt Oddernæs Randesund Øvrebø Hægeland Venuesland Vigeland (B.) Sogne Grebstad Bjelland Finsland Grindem Holme Oslebe Lovdal Halsaa Hartmark Valle Spangereid ', 0'

18 Skolevæsen. - I ' I ; I ; No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). ci) p" Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekonnnanerne. t. Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger (Forts.) Vigmostad Konnismo 0 Aaseral ' 0 Lister og Mandals lint X. Stavanger Amt.. Jæderen og Daler n e. Lunde Heskestad Soggeudal Helleland Birkrem Egersunds Landdistrikt Ogne Nærbo Varhaug Thime Gjesdal Klep Haaland Holland Frue Sogn Hillevaags (B Randeberg Riskekverven. Ryfylke. Hole Fossan Strand Ton (B.) Rennese Hvitin.gse Finne Talge Hjelmeland.... Aardal Fister Jælse Sand Saude Suledal Vikedal , 0 0 ' ' 0 ' ' ; , 0 0 f a 0, H 0 H H 0, ,, ; ' - ; ' I - -

19 No Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). ; - a, bid _. C ca c p- I '' Skolevæsen.. Lærerpersonalets sawlede Antal Skoleuger bld (Forts ). Nerstrand Sjærnere 0 - Skjold. 0-0 Vats 0 00 Tysvær 0 00 Bukken 0 0 Skudesnæs Landdistrikt 0 Avaldsums Vigsnæs (V.) Torvestad 0 0 Utsire - Skaare Stavanger Amt XI. S. Bergenlms Amt.. Sondhordland. 0 Tysnæs Opdal Onareim Fitje Stordeen Fjelberg Eid Aalund Kvindherred Finaas Sveen Vikebygd Valestiand Etne Skonevik Strandebarm Hardanger og Vo ss. Viker Ostensjo Voss Vossestranden Ulvik Graven Eidsfjord Ullensvang Roldal :0

20 Skolevæsen. Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand Rigets Landdistrikter.. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). I I ;. P. e' l', s ; -, PP a) ; z : * i PA ' pbmtx... bi) a) a) t=,, a) (Jai, a) E,. ca... ct, r,::, al c, Ce,..) (;,) '-/).. o ca ;.., ia.) "rt +D to c> pl 0.-, ""--,u) -F-- Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger Lindaas Nordhordland. Fedje Masfjorden Manger Herlo Hosanger Hammer Salhus Fabrikskole (B.) Bruvik Dale Fabrikskole (B.).. Haus Arne Fabrikskole (B.) ; Aarstad I Bergens mek.værksted(b) Fjeld 0 0 Askoen 0 Alvoens Fabrikskole (B.) 0 0i Sund Østervold 0 0 Mogster 0 0 Fane 0 Os 0.Fuse Sondre Bergenhus Amt 0 0 XII. N. Bergenhus Amt.. Sogn. Hyllestad Evindvik Ladvik Kirkebo Brekke Vik Balestrand Lekanger Sogndal 0 Lærdal Aurland.... Hafslo Jostedal Lyster Aardal r

21 I IMP No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommitnerne. Skolevæsen. simawsr rafamirws Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger. Sond- og N ordfjord. Selo 0 Daviken 0 Eid Hornindal Stryn Indviken Gloppen Breheim 0 Bremanger 0 Kinn Jølster Fade Vefring Askevold Ytre Holmedal 0 Indre Holmedal Nordre Bergenhus Amt g i XIII. Romsdals Amt. 0. Sondmore. Harham Roald Borgund Skodje Ørskog Stranden Norddalen Sunnelven Ulvsten Hero Lekanger Sandø Rovde Vanelven Volden Orsten Hjørendfjord. Romsdal Akero Sandø Bud , f t j 0 0

22 Skolevæsen. No. Skolekommuner (Werk, Brug, Distrikt). Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. o - ipa +.; :e; Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger rc! ce - o bl s. (Forts.). Frænen Boise Næsset Veo Grytten Eid 0 Vold Vestnæs f 0 0 `. Nordmøre. Kvernæs Aure Edo Halse Tustern Frede Grip Rindalen Surendalen Stangvik Thingvold Ore Stromsnæsset Oxendalen Sunddalen Romsdals Amt " XIV. Sondre Trondhjems Amt. 0 Roros Holtaalen Singsaas Aalen Storen Budalen Soknedalen Horg Melhus Flaa Hoilandet. Guldal ,

23 No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). r Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. a> ET- - Skolevæsen. Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger bi) I> ri. Strinde og Selbo Selbo Tydalen Klæbu Lade Malvik Bratsberg Leinstranden Bynæsset Budviken 0 Borsen. Orkedal. Orkedal... Meldalen Rennebu Opdal. Fosen. Stadsbygden Rissen Ørlandet Bjugn Aafjorden Bjornor Hevne Dolmo-Kvernvær Fillan 0 Froien i i 0 i Sondre Trondhj.s Amt XV. Nordre Trondhjems Amt.. Stjor- og Værdal. Værdalen Skogn Levanger Landdistrikt.. Hegre Meraker Selbu (V.) Nedre Stjordalen Frosten Aasen 0 Leksviken Õ

24 Skolevæsen. No.,,... Tabe I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolekommuner Værk, Brug, Distrikt). Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger bo r. I 0 - r i - 0. inderoen. Yttereen Yttereens (V.)..... Mosviken og Verran Inderoen Sparbu Egge Stod Snaasen Solberg og Malmo Aas , 0-0,. Namdalen. 0 Overhalden Grong Namsos Lierne 0 0 Fosnoes 0 Flatanger Nære Vikten Kolvereid 0 Foldereid 0 0 Leke Nordre Throndhj.s Amt XVI. Nordlands Amt.. Sondre Helgeland. Bindalen Brenne Velfjorden Vego qj ate, Vefeen Hatfjelddalen Here Stamnæs Alstahaug, C 0 0 -

25 No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). Tabel I (Forts.). Almueskolevmsenets Tilstand Î Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. () o o Ce r Skolevæsen. =0 Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger (). Nordre Helgeland. Næsne Donnms Hemnes Mo Lure Thrænen Redo Mele Salten. Gildeskaal Beieren Bodo Landdistrikt Skjærstad 0 - Saltdalen Rørstad Kjerringe Stegen - - Ledingen Hammero Tysfj orden Eivindnæs 00 - Ankenæs Lødingen 0 0 i - Hol 0 -. Lofoten og Vesteraalen. Være - - Flakstad Moskenws Buksnæs Borge Vaagen Gimse Hadsel 0.. Bo - Sortland - - Oksnees - - Dværberg Andenms - - Bjernskind Nordlands Amt *

26 Skolevæsen. No. 0 Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). ) pi Lærerpersonalets P: sam- lede Antal a) Skoleuger ri.. Ce r,d ba r q I 0 0 XVII. Tromso Amt. Senjen og Tromso. Trondenæs Sand Kvmdfjord Ibestad Salangen Trano-Reisen Dyre Berg Torsken Senjens Nikkelværk V Lenvik Hilleso Maalselven Bardodalen Balsfjorden Malangen Tromsesundet Lyngen Sørfjorden Karise Helge Ski erve Kvænangen Tromso Amt XVIII. Finmarkens Amt.. Alten. Loppen-Øksfjord Talvik 0 Alten-Kaafjord Kautokeino 0 0. Hammerfest. Hasvik 00 Hammerfest Landdistrikt 00 Kvalsund 0 0 Muse Kjelvik 0 Kistrand

27 , Tabe (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolevæsen. No. Skolekommuuer (Værk, Brug, Distrikt). -w m I...:, ' Fḅ...,,. t... rn - =I ci --a, ;_,,, cp '''' 'crzr j, P rg r. s? P cp..),- ) P-), (T.' ) : a).f.s Q 'rf CD tj E t. ) () :,,,-w r g IT) --, CL),..., S. o,. -ire. tto o tc.,) (.- --,.. ' elia,ci) ',d'. ZD ) gi) -; q.-+ g ' a frj g - I.,--, + `,-. f- g <I V. g., A E gv W g pc p....., Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger. Tanen. Karasjok 0 - Lebesby Tanen 0-0 Nmsseby P- ; Vayanger. Vadsø By og Landdistrikt Sydvaranger Varde. Vardo Finmarkens Amt 0 0

28 Skolevæsen. Tabel. De mindre Skolekassers Indtægter samt a. Opgaver, sammendragne No. Kristiania Hamar Landsdele. Stift. Kristianssand Bergen Trondhjem Tromso "' ce-re E ;.. L ' oril E, - A Skatter og Afgifter ai bi) ZAD P- g bd,id"a' t ) ral PC ' Bøder Tilsammen 0 0 Amt. Akershus Smaalenene. Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Kristians Hedemarken Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal 0 Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken , ' Tilsammen 0 0

29 disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikte r. stifts- og amtsvis. Skolevæsen. 0 I., 0 De mindre Skolekassers Indtægter i Aaret. ri ' n: C/ ce, a) tddr. ; t W ctirc t0,, r= Pr; Ialt ren Indtægt. ') Ialt Indtægt. No l l0 0, 0 INNENNIMm i W '..0.

30 Skolevæsen. Tabel (Forts.). De mindre Skolekassers Indtægter samt a. Opgaver sammendragne I De mindre Skolekassers Udgifter i Aaret. No. Landsdele. Lærerlønninger. Pensioner. Lærerjord. : : ras <.). C... St ift. Kristiania Hamar Kristianssand Bergen Trondhjem.. Tromso Tilsammen A m t. 0 Akershus Smaalenene Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Kristians Hedemarken.. Bratsberg Nedenms Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken i 0 0 0, Tilsammen

31 disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. stift- og amtsvis. I 0 De mindre Skolekassers Udgifter i Aaret. Skolevæsen. ZDA a) i ra.,. ea rc _. 0 r... i g dl CD.,,..W r_ cu a: T. ct. a M C L) ' ral c+. 0..,., PP Ialt ren rn. cd gi boci ::,.. Renter. r'$, Afdrag. cd,...: cd. a) cd g Ugift.. pw,.w --. c) c) o,... rn bo Ee al a,...,ipi. ;:l rzi..,,-,-,- q ip's:i :?(LP., ' - p No '0 0 I , * g 00 g0 0 g :0 j 0 ' g e

32 Skolevæsen. No. Landsdele. S ti ft. Krisiania Hamar Kristianssand Bergen Trondjem Tromso Tabel (Forts.). De mindre Skolekassers Indtægter samt a. Opgaver sammendragne De mindre Skolekassers Udgifter i Aaret. ;. s...,-. t)' ;-; a) o +,. tl) ce c., ce o rt.. " ci)...,,,, a.) g,-,.fl..,-, g.?,dx Et.' cv cer..-.) tw.cg g -...,,' g '-_, ita) ot CD...q,,, 0,A rn be te. rn,l c' ;-d.- g,..., -. p.... A- M. bi.).e 0) C.,? cl.) al o g.,e ct a) X Skolevæsenets Gjaald ifølge Laan. Kr- efter Forskud Tilsammen Amt. () lt Akershus Smaalenene Buskerud Jarlsberg og Laurvik Kristians Hedemarken Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordte TrondhSem Nordland Tromso Finmarken r Tilsammen

33 disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. sttft- og amtsvis. Skolevæsen. 0 Kredsenes Udgifter i Aaret. Andre Øjemed. Tilsammen. Antagen Pengeværdi af Natural- No. ydelser " ' ,

34 Skolevæsen Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. I I I 0 I Skatter og Afgifter r-cs co,,-. () ca 0.) --,. ô,- Z o.' No. Skolekommuner. ct's fdt" ''' '" pq a) '-' (Værk, "--' Brug, Distrikt).,.g r- "CI ci) PI td g E = pl Z:) -S) g. ^ co : $ -.- cl).. 0 ' ',. (L) --, E 0' gc.-,. -f- ms.)mq.":' P=. z -.") +' afem Fe RI Z'-',--., PI ;-+ q. E. (si bn. ccg bo-c.,) <,d (, f), o a p., r=, cd ci, 0,.., o, at P= ce gcd co ce. rn ;. - - :-`,)) I'D tlid' ' e cu -.- PP "S - co ;-, iv PI. I. Akershus Amt.,. Aker og Follo. Vestby - - i Kraakstad Ski Aas Nordby Fron (Drobak Landssogn) Næsodden Oppegaard Aker NydalenogEllendalen B Asker Bærum Bærum (V ) Fossu.m (B.) i Snareen (B ) Hovik Glasværk (B.) Nedre Romerike. Holand - E Urskog* " - Blaker Enebak Egebergs Fabrik (H.) Fet Gans (B ) Varaa (B.) Serum - 0 ' V) Skedsmo (Hovedsogn) Dampsagene (B.) - - Sagdalen (B.) perenskogen Laasby (B.) Nitedal Rotnees (D.) Øvre Romerike. Næs 00-0 Udences ( Fenstad Eidsvold Berger (B) Bensdalen (B.) Ullensaker Gjerdrum - Nannestad 0 \ - I z ba t ' = ;:i cl) --,--, <i) rl ho rn co 0 ;.., ci) t Ce,..x <.) o,.. ck,,,,),.., br. CO =,L, cn (0,..x , a)

35 g. Skolevæsen. Tabel (Forts.) Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. ( O a.) -cs Skatter og Afgifter. () ;..; g a., ci) Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). () ras cl.) ;-, c -) E.:,' p it r'.. V'),QI Ce sn., P.. ia) et-p rn t ci,..i '`' y) PI `;':), failprzq:, - g g & bt F,E CD ; Pliz,, -.' g p., ) g *.t-' g' Z g bf) ho 0 c) ''' cl) g+ ;.., Pf r'tp ') g - (T, g tt a, t 0 'El r, :?-{)-t,d...,..., Ettc... e bcc...,ti -0..-ti.' '0 -s cl rn,,, s...,.' F bid ''' e,..- pp, rs _.. i (Forts.). LO Hurdalen L Hurdals Glasværk (B.) [ Feiringen Akershus Amt l 0 0 II. Smaalenenes Amt.. Moss. Glemminge Glemminge (B.) Lisleby (B.) Krageroen (B.) Rod (B ) Tune Borregaard (B.) Sande Greaker (B.) oa : Soli, Varteig [0 Onso I Græsvik (B.) [ Raade [ Rygge [ Moss Landsogn [ Vaaler [ Haabol ' 00. Id og Marker. Id - - l föhr Glasværk (V.) Berby (B.) Aremark Berg i00 - Skjeberg Hafslund (B.) Hvaleerne Borge SandesundsLastetmr.(B.) Torp (B.) Thorsnms I 0 -. Rakkestad. Rakkastad Rodenæs Trygstad i Eidsberg Askim Skibtredt Spydeberg Smaalenenes Amt 0,, PI < bd --i-d g '--f $::. --, la,...i *a P. al cl., 0. cp rti Ce pb: ci.) r ȯ x T. r'. cl) g i,-). CJ.) ;,,.W m. ci.) 0 x

36 Skolevæsen. SO Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. lø. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. I H 0.() Skatter og Afgifter.a.) 0.) cl.) cq -. r. ZDA.D bi) a),.. ci.) rz:$ ce -,' br) bn. - r " No. cu,y) r,:i. 0 ;-,... -ci ai --,t el bj). a.) ; -.,...,,-, ca ) Skolekommuner ' E : Pci r`,'.,) sz P' r': gl, co r...; c:,. ), ' /- cv () g Pi (Værk, Brug, Distrikt) w g X )--I r cl) g E r. T.: ) ;.,. c g -.t La, E,,--,.. g r. cld ce ei, _,.., p-, co cl) rn T., _p_ zac...a) o,,_._ pl) a g,l -,. rcl ;.. ri rz:t rn cp -,:-.- ' Pi r-t' w--, '.'.) Y) al, -.. ce E g Ee,,,, ce ce Ei: tt..., pbti..., I, a.) a),, fr. rn, F.., ce-, 0.E,., - o cd cl) g - g pi.-w rbl P. P'.0 d ce < CL Ck III. Buskeruds Amt.. Busk erud. Hurum Røken Lier Vivelstad (D.) Høvik (B.) Brastad (D.) Oddevald (D) Tranby Sylling Aassiden (D.) Modum Modum(V.) Buskeruds Gods (B.) - * Sigdal Eker Solbergelven (B) Losmon (B.) ' Vestfossen (B.) Krogstadelven (B ) Mjøndalen (B.) '. Ringerike. Hole Skjærdalen (B.) Norderhov Vager (D ) Haug Lunder Aaidalen Hallingdal. Næs Gol Hemsedal l - Aal Torpe Hol Numedal &Sandsv. Sandsvær Joudalen,_ Flesberg Rollag Nore Buskeruds Amt

37 Skolevæsen Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses. og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver tor Skolekommunerne Skatter og Afgifter '& No. Skolekommuner (Veark, Brug, Distrikt). o Pcs o r. IV, Jarlsberg og Laurviks Amt.. Jarlsberg. Strømmen 00 Skauger Strømsgodset 0 Konnerud 0 Sande Hof i Eidsfos (V.) 0 Botne 0 Vaale Borre &ern Jarlsberg Gods (B.). 0 Rammes 00 Andebo 00 00, Stokke Notero 0 Time, ' Laurvik. Sandeherred Tjølling Hedrum Undersbo (B.).... Laurdal Brunlanæs Staværn Jarlsb. of Laurviks Amt , V. Kristians Amt. I. Valders. Vang 0 Oie Hurum Ostre Slidre Vestre Slidre 0 Nordre Aurdal Sondre Aurdal

38 Skolevæsen. g o. Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). I I I 0 CD PCS Skatter og Afgifter () s-; co rci fi. 0 q. cl) ce --' ta rt, F.: Fh PI ci) : o ' ',T, cr'.', a gi T.: tan o _. ba 0 tri,. - T,.a -. ' -i. E, ;- Eli t; PI. r." ' Z "W ',L ''' re 0, E-!,-:, ca,) o ; P: 'le rl. ) rn,,, -.: I gp.- --PC r E - ti E bp ce g ''' tkorc$ < CD, W r., 0 e p=i 0 } rc$ e. pl Ft., cd ce. Hadeland og Land. Kr * Kr. * Kr. * Kr. * Kr. * 0 Kr. * * Nordre Land 0 - Søndre Land Gran Jævnaker Hadelands Glasværk (B. )I Toten. Vestre Toten Ostre Toten Vardal Brusveens Fabrik (B.) DenKauffeldtskeArbeidsstiftelse Bind S. Gudbrandsdalen. Faaberg Østre Gausdal Vestre Gausdal Øier Ringebo Sollien Sondre Fron N.Gudbrandsdalen. Nordre Fron Vaage Lom g Skiaker Dovre Lesje Christians Amt vl. Iledemarkens Amt.. N. Østerdalen. Kvikne Inset Tolgen Tenset Foldalen Lilleelvedalen Øvre Rendalen Ytre Rendalen ` ttl) -,r, LE,- Fl.i ;,.. CS.-i *.. b0 ' rn a) pi ci) ri ra rg (L) CI rh C *,-. bp r to ) s= in PO ci) a.) rhtl ô,w al Kr *

39 No. - 0 Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolevemeri.. 0 Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). () ''=! ca.) tjd = E,,- *"' 0 -b ca riz:$ pl - '. ce P ct p Skatter og Afgifter P. N- CI) Ct.. hi) be, cn :',, te' tc. -W ''' ;"' x,..., 0 `,) a) " z) PI *p.. Ve bn er, l c' cp Pto, z '" g P,.. z--'.. I) g ',. -(?'. Z cg P-i cp r-cs C., E Ct On Z.,), ;- - + å E r fg.+j';; it,,, E () ;a') 0 ',"--.' c' :' +D P:..w.!?..ri,'., ;EIPT:et,:: ". iz,,'.=, i-i cd g ce,- "ZS g -. tlp._itl,,c;:i PI ca) ;.. -, --i d r.:, C.),.. " g,i),., ' ', 0.) rc, cd ;-,,,:'.,.. 0 P ri) CC. S. Østerdalen. I IKr. Storelvedal en - - io 0 Aamot i, - 0 Trysil l 0 i i Elverum ,. Solor. Vaaler Aasnæs Hof Grue , i00 0 i0 Brandvold Vinger og Odal en. Vinger Eidskog Sondre Odalen 0 i Nordre Odalen ; - -. Hedemarken., i Loiten Aadal (B.) Romedal Stange, Ringsaker Noes - -,i Vang i Hedemarkens Amt 0i E VII. Bratsbergs Amt.. 0. Telemarken Tinn Hovin Grandsherred Hjertdal Silgjord... _.. - Brunkeberg Hviteseid Vraadal Laurdal ( Rauland Vinje r_ Mo, t

40 Skolevesen. Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. 0 ci) Pzz cp g Skatter og Afgifter i +.. -a -,,.. () e. a) rn rtz ce -.. T.,-, (,0 c rn " i O..-, rcl Skolekommuner ;) cg.t' 0, i L...,,,.. i a) a) No., _El c., c., pi (Værk, Brug, Distrikt). x '`,i', *; -,D,e, -,- _c; El ci) pi ;-, 0 a>.- o.. cu Fe t. 0 'o :,,',,, g ;_. g w a - _.. e.. br,t ce E wft:, } I cu (,) c, q r ;..,, o c.,. (;) cd,c) rg r,,..w P., r...= Ce C'S CI) Ci) (Forts,). Kr, Omdal (V.) Fyresdal Nissedal N. Telemarken Hiterdal Saude i Be Lunde Flaabygd Holden Ulefos Jernværk (V.) Do. Sagbrug (B.) , Solum Gjemse Legatskole Bamble. Gjerpen Fossum (B.) Slemdal Eidanger Bamble Sandekedal Kils Distrikt Skaate Bamble Nikkelværk (B.) Helle (B ) i00 i00 - Drangedal Bratsbérgs Amt VIII. Nedences Amt.. N- e den æs. Aamlid, C Gjerestad Vegarsheien E Sendeled Egeland (V.) Holt ( Noes (V.) i Dybvaag Flaugstad Østre Moland Stokke Barbo - -I 0

41 , Skolevæsen Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses ' og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. 0 a) -,,.., Skatter og Afgifter a., g.... a). -. F c., e.. CP :$ ce It bt bt '', pit' Yo. Skolekommuner -'' t.ct bi '-' c') ;cr; ;-,.,S) itti),:l m r/ cap.,.., z = Pqr., bv---, - a: (I),,c g (Værk, Brug, E Distrikt). x g cu E *;- """ -g pl -± ',V.) e ;::i :-..0 -,i cu.l:e:.,....q ER px.. ' trzi ti, clit' -.- : P rp rn Z.g ;...,.,.._, ):...i., v.,.,..., '-'" ' Fa',... m.-= a) =..- 0-_,. at ce, El,,,z ci.,..e - cd Fil?: ;- me SP T't ) ",-) ct cz :, ''' $. P ct a., P.' P.' rf, t,..., pl,..., r-,-w P. PU ca cd,-." CL U') (Forts.). Tromo Øiestad Vrængens Kreds Rise i 0 - Froland Do. (V.) Heirefos Mykland Fjære Birketvets Kreds Landvik Reddal (D ) Eide Vestre Moland ' Hoivaag Birkenæs I. Sætersdalen. Evje i - Hordnæs Iveland Veigusdal Bygland Valle i0 Nedenms Amt i 0 i IX. Lister og Mandais Amt.. Lister. Hægbostad Eken Aa Austad - 0 Kvaas Herod Spind, Vanse Fjotland Liknms 0 0 i Fedde Næs i Hitere med Kirkehavn Bakke - i *

42 , Skolevæsen - Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. 0 Skatter og Afgifter P. cl) C) g g co )..,, +.- q. ; k cril b ) h0 cu e..., <.)?Tv 0 --' &V bp ;, '-'i a). ral. o,.., n. r. go. ci) F: ) ;. o ;.-, Skolekommuner ;')..&". ',,%) (I). ;-, z, o P Fri,.. pib (Værk, Brug, Distrikt). rri,--/)-. g a, gi k g, Fj, p cl? '-' -' tv-. 'm a.),,,.,... cl) 0 r. --) a, Fe '''' ---, o I- CI. E a) 0 0 ctq.., -+. pq 0. r.. a) <,) ;.-. rz:$,to, rzi ---, p. Z,-- tk,..w zi, rzi_ T.,... al ' 0..., g E-I s-0,-, cv CO -..ti 0-, -f- ct I., ild ci..). PI E 0 w), ca ce ce V" t;,,, t.,-,ttl ct,.. bi) - - cl) ct cp a) aq. E o c.., P, as p,. o g. ci) q-. - ". c, - r-,,-. Pcs g..w,-w P., P',Z = d'i cn C/), (Forts.). L Gyland L Tonstad P - Lunde ' I.,. Mandal. Tvet Drangsholt i Oddernees Randøsund i0 - øvrebo Heegland Vennesland ns - Vigeland (B.) Søgne,_ LO Ny Hellesunds Kreds L Grebstad L Bjelland Finsland L Grindem L Holme [ Oslebo i ' 0 e 0 Løvdal Halsaa Hartmark Valle - L 0 0 Spangereid Vigmostad Konnismo Aaseral Lister og Mandais Aiia , X. Stavanger Amt.. Jeederen og Dalerne. Lunde ! - Heskestad Sogndals Landdistrikt Helleland Birkrem Ekersunds Landdistrikt Oane tn Nærbo Varhaug ' Klep _ Time Gjeesdal Høiland - i i Pi ,-. bi)

43 go. Skolevæsen. Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt), I 0 a) mi co () a) rtz cl) ''' 0 -.' '.' E :::,' '' Mi.' g cg.,. c t p et, P. Skatter og Afgifter ;. e. cl.) ce. x, c.) 0.w rci ;-. x PI = ci) - a.) Z-Er':$.r.'. gl E.. E me<%l p-,. '''' :-0' 'FP.: '-' F., ;- o ; ct ''' P.' - E Z ce ''' be z _. CV cs rg. bn ci= ;.:, - c:) g -;t' () Le,+ -, : R -- rt a).' cl g. )-- rtz ;-i pl Ce as ti) szve.-?:rcptj bp o x ', - ; tk c) si ci) --,D PP g (Forts.) Haaland Frue Sogn Hillevaag _ Randeberg' Riskekveiven - I Ryfylke. Hole Fossan Strand Tou (B.) Rennese - 000, 0 * Hvitingso, Finne Talge Hjelmeland - 0 ' 0-0 Aardal Fister - - _ _ - 00 Jælse Sand Saude Suledal Vikedal Nerstrand - ' 00 - Sjernere Skjold Vats - - Tysvær Bukken - - Skudestæs Landdistrikt Avaldsnas Vigsnæ's(V.) Torvestad Utsire Skaare Sogn Stavanger Amt. Ti XI. S. Bergenhus Amt.. Sondhordland. Tysnæs ' - 0 Opdal Onareim Fitje Stordoen Fjælberg Eid Aalund '-,-.. =..?: -,. bt.. E rt g '''' g -, - ;- a) hc rrs T'' ''s),. crli rn 0.) o,- ) f-. ^ r'l:$ bp E. g ci) C,) 0.., o pw )

44 , Skolevæsen. No, 0 0, 0 Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). 0 :) (.) CL., ',ZS ' ''') --.:-E E gi := ; ce =,,W ct Skatter og Afgifter ;-, i c+.., CL) ct -i-' bj) a ri. + c ti) 'ci P-ci q) : '''' rcl ) El ''.), (-, = bn 0.) ;. ärp :. ',,, a) 0 it cu E a) ---, cr) '''' E V,, E ca cif,,. P: '-' o l' r. --, g E i pf, z,- w.:o, si - -,;, - Fs) 'I ;- ' ' (ii q I -- SIbJD g cl. bid T '.'', 'D r., E p., 0,- fe:$ 0.) ;),... gce, ce...d -..i evp I'D PI ' ' g ) - -..; C't i--i c). ḃn '.:$ i. a., zw) r.,s ci. f.i å.,.., r., rt:. ca., ct (Forts.). Kr J Kvindherred.. - -, 00 Finaas , - Sveen Vikebygd Valestrand i Etne Skonevik Strandebarm , Hardanger og Voss. Yiker Ostensjo, 0 ' Voss VossesTtranden Ulvik Graven Eidfjord Ullensvang Reldal - 00,. Nordhordland. Lindaas Fedje Vlasfjorden Manger Herbo Hosanger Hammer Salhus Fabrik (B.) Bruvik Dale Fabrik (B.) , - Haus 0 Arne Fabrikker (B.) Aarstad - i Bergens mek. Værksted og Strømmen (B.) Fjeld Askøen ', Alvøens Fabrik (B.) Sund Østervold Megster Fane o0 Os Fuse Sondre Bergenhus Amt Õ 0 ''.c --, o -w ) PcT) --, o..w X

45 I 0 0 Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolekommuner (Work, Brug, Distrikt) - c.) Skatter og Afgifter "g.,..,,,, CL).:$ () ;-, co a',- ""'.._ - :: r-g -. 0 g * '''"' J,s,,-- c,.., CD ce, r/. C t,i), g s' Ô' ",,,. ', r--, ccg P- i... ti-, cki ct.-: ;.., = (I) :' -( g := -),"- '.,.., brzt-..., -,-, t..i cw *r.- F., --i c, a, $-, a., ;-, PC rcs -),ct, ''' gw.- a",x tk "..,-. if,..., ct -":,- c-) V,_, -.. y) osi *,"' -i- j.`, Ft rc;',-. ;,. cu pm,.ts, nit ea cl) P.,, '.".,', - -,.- bf,, Ej,-- r : z -,i,it ;.-, EC... t ' ' Skolevæsen. c., " Qt.'. tv, tw Kr, XII. N. Bergenhus Amt.. Sogn. Hyllestad Evindvik Ladvik Kirkebo 0 0 Brekke Vik Balestrand Lekanger Sogndal Lærdal % - Aurland I Hafslo I Jostedal Lyster Aardal I _, Sond-og Nordfj ord.i I Selo 00 - Daviken ' 00 0 Eid Hornindal 0-0f ' 0 Stryn Indviken Gloppen - i -. - Breheim Bremanger 00 -! V Kinn , JoIster OC Førde o Vefring Askevold Ytre Holmedal Indre Holmedal 00-0 Nordre Ber enhus Amt C i XIII. Romsdals Amt.. Sondmore. Harham Roald Borgund o ct "å., )(..x x cr., -. -) CL, ; 'CI...x x

46 Skolevæsen. 0 Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. I I 0 CD - CD rcs Cd... (.). rn Skatter og Afgifter alip. o,.:-.,., -.. N pia',t) Skolekommuner o 0.) c.) - t,, r. '.) E.borcs g (Værk, Brug, Distrikt). g tid.., FJ, ck, fi, E 'c'', Pi ' PI I" gl E-I a....-, x t. tc as ce E "'-',,,L. co < m ce (Forts.). Skodje Ørskog Stranden Norddalen Sunelven Ulvsten 0 Here Lekanger Sande Røvde Volden Orsten Hjorendfjord. Romsda l, Aker') Sande Bud Frænen Bolso Næsset Veo Gryten Eid 0 Vold Vestnæs. Nordmøre. Kvernws ure Edo Halse Tustern Frede Grip... Rindalen Surendalen 0 Stangvik Tingvold Ore Stromnæsset Øksendalen Sundalen Romsdals Ami ct r il P., ce a) p., ti. ce P PtEl bt, - c: ce Š Š - r`g a, WM!AD.- 0-' ,

47 I I No. Skolevæsen. Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter ' Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. I I I I I I I I I I I I I I I I V. 0 (L) Pt: Skatter og Afgifter.),... 0., ;,... clo., q- ;- Ẇ) tri bp,... a., c. V,' 't,0 bp r +, ' ;,,,, 0 ;... -,:$ " i CD rci cv fil $.; Skolekommuner (Værk, Brug, Di-strikt), Pi 'I L. ',w of, t't....) $; `,t:.).!-) co. '''',=' ct,--i ( g ; ) -,- ' e (,..,) - ri )...-', D SI -,,,,:-... *' - 'd ) pp c.) rn. r-,,c, - c : F cl)..,....,.., --,,,,,c)'a c., x.w.,..,,_,...,, mi ;-.,. c... cd Pq ^.,-.,.-.' ce. g E t,f),t 't,..! Ejt-. ); c,,.ba cne 0 ce ;., c'' ''s w'og rn P. ;'''' - Mi,.' rtl - - c,),-..). cd cl., P.,-..,w P. sz,-,z ce et '-- X Ct! I XVI. Sondre Trond - hjems Amt. I. Guldal. Røraas o ( d - fd Holtaalen - -,' Sin.gsaas i - Aalen Steren Budalen Soknedalen Horg Melhus Flaa Hoilandet Strinden og Selbu., Selbu f Tydalen Klæbu Lade I 0 - Malvik Bratsberg Leinstranden Bynæsset i Budviken Børsen L -. Orkedal. Orkedal Meldalen Renndbu , Opdal 0i Fo s e. Stadsbygden Rissen Ørlandet Bjugn i i Aafjord Bjørner 00 i Hevne - 0 i Dolme-Kvernvær 0 Fillan * - 0 Froien Sondre Trondjes Amt ' g.. ḃi) Pi

48 . Skivæsen Tabel (Forts.)» Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. I, 0 Skatter og Afgifter No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). g- ct (- ( a) ttrz:f,-, E-- r cl)..- XV. Nordre Trond-. hjems Amt.. Stjor- og Værdal. Værdalen. Skogn Levanger (Lanyistrikt) Hegre Meraker Selbu (V) Nedre Stjordalen Frosten Aasen 0 Leksviken. Inderoen. Yttereen Ytterøen (V.) Mosvilien og Verran. Inderøen Sparbu Egge Stod Snaasen Solberg og Malmo 0,Aas Namdalen. Overhalden Grong Namsos Lierne Fosnæs 00 Flatanger Nære Vikten Kolvereid 0 Foldereid Leke Nordre Trondh*.s Amt 0 XVI. Nordlands Amt.. Søndre Helgeland. Bindalen Brøns Velfjorden Kr- 00, ' i '

49 Skorerisen. Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. I H 0 a). r-c g ;.. Skatter og Afgifter cl),... c.,..., ct Vi-, "a' ". q..., cv r E,-,,..)- ca -.' bt ;.., rc -= a),,. bp o No. Skolekommuner "(' g- 'c't rt (,, c ti», rt ';:r,,-, _. (Værk, Brug, Distrikt) - -:,t,.,-,. o z. W ''' -,-i r: aie Pi,;. '''' ;-...,i' g bj) a.": 'cl",', bp"--' z - EI a) r: ;-+ - a) o ai a.) = : ct ) P: ci.) a.,.-,l. -, bp,.w P... ''' Z ""' ;Li E-i r""' '-' ;-,.--. a) t-c a,) g rc'' P E. : E. ca ct F :-i ci), -,i, -jd,- _ ) a,.,?di) g rt.,.. -ii Q;) '' a) -. `cg ;' '-" pl r't W,..W Po PI. cd,t..f; X X. (Forts.). Yew, Tjette, Vefsen , - Hatfjelddalen Here Stamnæs , - 0 Alstahaug 0' 0 i -. Nordre Helgeland. i Næsne Dennes Hemmes Mo Lure Tramen - - 0, - Rodo l0 - Mele Salten. Gildeskaal - - t Beieren Bodo Landdistrikt Skjærstad l - Saltdalen Rorstad Kjerringe Stegen Ledingen Hammere Tysfjorden g - Evindnæs Ankenæs Ledingen ' - Hol Lofoten og Vesteraalen., Være Flakstad , 0 - Moskenæs Bulisnæs Borge - - 0, Vaagen - - * Gimse

50 Skolevæsen. Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. :._'i I Skatter og Afgifter 0 g NO. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). o o ct. ct - (Forts.) Hadsel Be 0 Sortland Øksnæs Dverberg Andenæs Bjernskind Nordlands Amt , _ 0i 0 0, 00i XVII. Tromso Amt.. Senjen og Tromso. Trondenæs Sand Kvædfjord Ibestad Salangen Trane-Reisen Dyre Berg Torsken Senjens Nikkelværk V. Lenvik Hillese Maalselven Bardodalen Balsfjorden Malangen Tromsesundet Lyngen Sørfjorden Karise Helge Skjærve..... Kvænangen Tromso Amt i , 0 f XVIII. Finmarkens Amt.. Alten. Loppen-Oksfjord Talvik Alten-Kaafjord Kautokeino 0 0, ; 0, _

51 No.. Skolevægen Tabel (Forts.). Skolekredsenes Indtægter samt disses. og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgav.er for Skolekommunerne., 0 Skolekommuner (Werk, Brug, Distrikt)..) rrz a) t, ''''...;' i': gi.g Cd Cd P. Skatter og Afgifter F.. CI) ce..,- V ta' r,t ai.-- a t w ', (T,,F-m: p,, Et. E,,'') ;.. rn CW gli E.: E ti ct cd gli b,., I. ).- ct a, g'-' U) = ' g.s) -= t; t il,q,b'd tg Elf, -t: P+. Eta Pcs,-. c. a' ). cit,,, ;-. b D '. &":) PS. Hanimerfest. Hasvik Harnmerfest Landdistrikt Kvalsund Maase Kjelvik i0 - Kistrand ,.-,. Tanen. Karasjok I - Lebesby - i0 - - h - Tauen Nmsseby i Varanger.. Vadse By og Landdistrikt - -. Sydvaranger - ' i Cd bo ;-, r'l.. Cd.' r' pi, ign Lt M I ;..,.+D,--, ; ci.) "Eni rtl '' s LI,,,. ct pg CI) P-,g x ;-; a) - * a ft, ';---) a,-.=,..)..,,.. () " - x. Vardo. Varde Finmarkens Amt - i 0 O

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA B N TABLLR FOR KONGRIGT NORG FOR AART SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS UNDRDANIGST INDSTILLING AF Juni CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI B N Tabel Opave ver de i Aaret ved civile cmbinerede Retter

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports nsulaires.)

Læs mere

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.)

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.) 4 FOLKETELLNG FOR KONGERGET Rar den 3te December 875. (Forelobige Resultater.) 3 Folkemængden i igets Stifter, Provstier, Froastegjeld og Sogne. Distrikter, Folkemæugde i de enkelte Sogne Folkelllælogde

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la JVorvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere