Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter"

Transkript

1 Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September 2005

2 Baggrund Dette brancheblad udgør en delrapportering af projektet Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen under ordningen Miljøstøtte til Arktis. Der er endvidere udarbejdet brancheblade for henholdsvis reje- og fiskefabrikker. Fokus for branchebladene er vandforbrug, spildevandsudledning og organisk affald. Målgruppen for branchebladene er dels medarbejdere hos Direktoratet for Miljø og Natur (DMN), som har behov for et overblik over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og mulig nyttiggørelse af organiske restprodukter og dels de grønlandske slagterier. Formålet er at give et fagligt input til DMN og fabrikkernes dialog om tiltag, som kan føre til opbygning af grønne virksomhedsprofiler og udnyttelse af nye forretningsområder for restprodukter. Ud over branchebladene har projektet bl.a. resulteret i to kataloger med mere detaljerede beskrivelser af henholdsvis mulige BAT-tiltag og mulig nyttiggørelse af industrielle organiske restprodukter. Produktion og emissioner Slagterierne i Grønland er i dag stort set begrænset til ét slagteri af væsentlig størrelse: Slagteriet for lam og får i Narsaq (Neqi A/S). Her slagtes årligt omkring lam/får i perioden fra september til oktober. Neqi s samlede affaldsmængde er omkring 160 tons/år (2003-opgørelse). Herudover er der mindre slagterier med slagtning af rensdyr og moskusokser. Den samlede organiske affaldsmængde i Grønland fra rensdyr- og moskusslagterier udgjorde i 2003 omkring henholdsvis 21 og 1 tons. Samlet set udgør affaldet fra slagterierne (lam/får, rensdyr og moskusokser) en lille andel af det samlede organiske industriaffald i Grønland. I 2003 var affaldsmængden fra slagterierne omkring 182 tons. Dvs. at affaldet fra slagterierne udgjorde omkring 0,4% af den samlede mængde organiske industriaffald på tons (reje- og fiskefabrikker samt slagterier) i Nedenstående figur viser et typisk produktionsflow ved slagtning af lam og får. Dette er en afhudeslagtning, som er den form for slagtning, der er relevant i Grønland.

3 Modtagelse af lam/får fra leverandører Modtagefolde Aflivning og afblødning Blod Afhudning Skind til saltning og salg Udtagning: Får opskæres og indvolde udtages Indvolde renses, fryses og sælges Hoveder Hoveder, horn Modning Partering Restprodukt fra partering Frysning Produkter Det organiske affald fra slagtningen af lam består af: Indvolde (7 kg) Hoved (2 kg) Ben/klove (1 kg) Skind (4 kg) Maveindhold (6 kg) Hertil kommer det affald (blod m.m.), som under produktionen opløses fra kød og indvolde i procesvandet. Procesvandet udledes som spildevand. Den samlede affaldsmængde fra slagtningen er typisk 50% af slagtedyrene. Affaldsmængden er naturligvis afhængig af, hvor meget af affaldet der nyttiggøres. I perioder sælger får-/lammeslagterierne hjerter, lever og hoveder samt skind efter saltning. I Grønland nedgraves affaldet typisk i gruber. Omsætningshastigheden i gruberne er beskeden på grund af de lave temperaturer og manglende tilførsel af ilt. Derfor skal der hvert år findes nye nedgravningslokaliteter, hvilket i stigende grad er et problem.

4 forbruget i et grønlandsk får-/lammeslagteri er omkring 430 liter vand pr. får/lam. Der anvendes primært vand til rengøring og spuling af gulve og produktionsudstyr. forbruget er stærkt afhængigt af opmærksomhed og viden hos medarbejderne omkring vandforbrugende aktiviteter og muligheder for at reducere dette. Der foreligger ikke undersøgelser af vandforbruget i får-/lammeslagterier, men Slagteriernes Forskningsinstitut i Danmark oplyser, at forbruget ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) bør være omkring 200 liter/dyr. Til sammenligning bør vandforbruget i svineslagterier være 225 liter/dyr, og for kreaturer bør niveauet være omkring 860 liter/dyr. Det organiske stof i spildevandet fra afhudeslagtningen består primært af blod fra stikning (hvis blod ikke opsamles), blod der skylles væk i forbindelse med afhudning, eventuel vask af hoveder m.m. samt blod fra selve parteringen. Desuden bidrager rengøring til udledning af kødrester og fedt. et indeholder således partikulært og opløst organisk stof, kvælstof og fosfor. Desuden indeholder spildevandet stoffer fra rengøringsprodukter. Der foreligger ikke analyser af spildevandet fra får-/lammeslagterier. Nedenstående tabel viser spildevandsdata, som er baseret på internationale referencer for slagterier for gris og kvæg. På denne baggrund er der opstillet antagede værdier for slagterier for får/lam. sdata fra traditionelle slagterier (baseret på litteraturstudium). Der eksisterer ingen slagterier for grise og kvæg i Grønland. Disse data er kun medtaget til sammenligning. Flow COD BOD Total N Total P liter/dyr mg/ mg/l mg/l mg/l Får/lam 430** 3.000* - 180* 25* Gris Kvæg * Antagede værdier for får-/lammeslagterier. ** Aktuelt flow hos slagteriet i Narsaq. Oktober Referencer: Samtale med Slagteriernes Forskningsinstitut i Danmark. Januar Handbook for the prevention and minimisation of waste and valorisation of by-products in European agro-food industries. AWARENET Finnish Expert Report on BAT in slaughterhouses and installations for the disposal or recycling of carcasses and animal wastes. Finish Environmental Institute. Helsinki Cleaner Production Assessment in Meat Processing. UNEP and DEPA Bedste tilgængelige teknik (BAT) Indførelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) i produktionen handler om at reducere emissioner og ressourceforbrug via forebyggende tiltag eller rensning. Via ressourcebesparelser og reduktion af emissioner kan fabrikkerne opbygge en grøn virksomhedsprofil, som kan anvendes til markedsføringen af de grønlandske kødprodukter. Hos traditionelle slagterier vil affaldsmængden som tidligere beskrevet udgøre omkring 50% af slagtedyrene. Denne affaldsmængde kan kun reduceres via nyttiggørelse af affaldet (jf. nedenstående om mulig nyttiggørelse).

5 BAT-tiltag i produktionen hos slagterier har til formål at reducere vandforbruget og spildevandsbelastningen. forbruget kan reduceres via ændrede arbejdsgange, nye teknologier samt optimering af rengøringen. sbelastningen kan reduceres ved at forhindre at store mængder organisk stof udvaskes med spildevandet. Dette kan ske ved opsamle blod og at forebygge, at råvarerne udvaskes i procesvandet ved slagtningen samt, at rengøringsrutinerne forebygger, at affaldet spules til kloak. Alternativt kan spildevandsbelastningen reduceres via spildevandsrensning. Følgende BAT-tiltag kan være relevante i forhold slagterier: Miljøledelse Renere teknologi ved rengøring Renere teknologi i slagteprocesser og forarbejdning I tilfælde, hvor der foreligger særlige vandområdekrav, kan følgende renseteknologier være relevante: Primær rensning af spildevand srensning ved hjælp af flotation Kompakt biofilter til spildevandsrensning Se uddybninger i BAT-kataloget. Nyttiggørelse af organiske restprodukter potentielle nye forretningsområder Omkring 50% af slagtedyrene på slagterierne bliver som nævnt bortskaffet som affald. En del af affaldet fra slagtning af får/lam (skind, hoved, hjerter, mellemgulv og lever) nyttiggøres allerede i dag afhængigt af de aktuelle markeder. Skindene kan saltes og sælges. Hjerter, mellemgulv, lever, hoveder (afhornet) kan renses, fryses og sælges. Det organiske materiale (primært blod), der er opløst i spildevandet, er vanskeligere tilgængeligt. Blodet kan opsamles i render ved især stikning samt afblødning og kan bortskaffes sammen med indvolde m.m. I Grønland vil der sandsynligvis ikke være potentiale for at oparbejde og nyttiggøre blodet. Dels er mængderne for beskedne, dels stilles der meget høje hygiejnekrav til aftapning og håndtering af blod til videre bearbejdning. Nyttiggørelsen vil kræve systemer, som ikke findes på slagterierne i Grønland i dag. Udnyttelse af restprodukterne udgør et forretningsmæssigt potentiale, som grønlandske virksomheder og investorer bør undersøge nærmere. Følgende nyttiggørelser af affaldet fra slagterier vurderes at være relevante på nuværende tidspunkt: Produktion af biogas Salg af enkeltdele fra får/lam Produktion af hundefoder Se uddybning i katalog over mulig nyttiggørelse af organiske restprodukter. Yderligere information Udvikling af BAT og nyttiggørelse af organisk industriaffald er en dynamisk proces. På følgende hjemmesider kan du hente opdateret information om de nyeste teknologier og muligheder: Stiftelsen Rubin i Norge:

6 EU samarbejdet AWARENET: envirowindows/awarenet/home UNEP s industridivision:

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001 Miljøprojekt Nr. 808 2003 Massestrømsanalyse for kviksølv 2001 Susanne Skårup, Claus Lübeck Christensen, Jakob Maag og Susan Heilemann Jensen COWI A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug

Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug Hjarnø Havbrug Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug Hjarnø Havbrug Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug Rekvirent Rådgiver Anders Pedersen Orbicon Jens Juuls Vej

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN Komparativ analyse af kødkontrollen i sammenlignelige nabolande

FØDEVARESTYRELSEN Komparativ analyse af kødkontrollen i sammenlignelige nabolande FØDEVARESTYRELSEN Komparativ analyse af kødkontrollen i sammenlignelige nabolande 1. december 2014 PA Regional Office: PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax:

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg Udgivet: 2013 Rapporten er udarbejdet af: Tina Clausen, Videncentret

Læs mere

Udredning om brug af sekundavand i Danmark

Udredning om brug af sekundavand i Danmark Udredning om brug af sekundavand i Danmark 2014 Titel: Udredning om brug af sekundavand i Danmark Redaktion: Rambøll Marianne Marcher Juhl Annette Raben Herman Juel Lisbeth Hjortborg Jensen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere