Fødevareindustri Støj. Katalog om støjdæmpning af maskiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareindustri Støj. Katalog om støjdæmpning af maskiner"

Transkript

1 Fødevareindustri Støj Katalog om støjdæmpning af maskiner

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Telefon: Telefax: Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Henvendelser rettes til partssekretariaterne. Materialer fra IBAR kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center Arbejdsmiljøbutikken, tlf ASC: Foto: AkustikNet A/S Layout: Thomas Olivarius Repro og tryk: CTH Grafisk A/S Trykt på miljøvenligt papir Oplag: 2700 Juli 2004 ISBN:

3 Katalog om støjdæmpning af maskiner i fødevareindustrien Dette katalog indeholder en række gode eksempler, der kan anvendes ved støjdæmpning af maskiner i fødevareindustrien. Ved fødevareindustrien forstås virksomheder som bearbejder fisk, fiskemel, sukkervarer og chokolade, drikkevarer, tobak, fjerkræ og konserves o.lign. Baggrunden for katalog og vejledning er, at der blandt andet på grund af hygiejnekrav skal anvendes særlige løsninger i fødevareindustrien. Kataloget er tænkt som inspiration til, hvordan det er muligt at løse nogle af de væsentligste arbejdsmiljøproblemer. Hvert afsnit indledes med generel gennemgang af princippet eller af den type støjkilde, der skal illustreres. Når støjen fra en maskine skal dæmpes, starter man med at se på selve kilden til støjen der hvor lyden skabes. Kan den fjernes eller dæmpes? Derefter kan man forsøge at dæmpe støjen på vejen hen til den støjudsatte, og endelig kan man vurdere, om støjudsættelsen kan begrænses ved at indkapsle personen. Vejledningen er opbygget ud fra denne systematik til at dæmpe støjen. Alle industriens virksomheder er blevet inviteret til at deltage med gode løsninger. Efter telefoninterview er mere end 30 virksomheder besøgt. De løsninger, som virksomhederne havde valgt at bidrage med, blev gennemgået og fotograferet, og der blev i nogle tilfælde foretaget lydmålinger. Resultatet er blevet en række gode eksempler, som skulle kunne inspirere ikke kun den enkelte branche, men hele fødevareindustrien. Kataloget skal ses i sammenhæng med IBAR vejledning om akustikregulering i fødevareindustrien. Vejledningen erstatter sammen med dette katalog BSR 9 vejledningerne om Støj i tobaksindustrien, Støj i sukkervare-chokolade, Støj i konservesindustrien og Støj i fiskeindustrien. Kataloget indeholder til sidst en tjekliste til brug ved indkøb af maskiner. Tjeklisten sikrer, at de nødvendige overvejelser er foretaget inden indkøb af maskine. Arbejdstilsynets kommentarer til kataloget er indarbejdet. Kataloget er udarbejdet af ArkustikNet A/S, tlf.: , som også kan oplyse om leverandører af støjdæmpende løsninger. Kataloget indeholder følgende afsnit: Kilden fjernes 1. Metodeændringer Støjkilden flyttes... 9 Dæmpning af kilden 3. Slag og stød Luftlyd Transportbånd Dæmpning af 6. Strukturlyd transmissionsvejen 7. Indkapslinger Fjernelse/indkapsling 8. De ansatte flyttes væk fra støjkilderne af modtageren Henvisninger Liste over deltagende virksomheder Tjekliste til indkøb af maskiner (A, B, C og D)

4 1. Metodeændringer Meget forskelligartede støjproblemer kan løses ved at tænke kreativt og finde en anden måde at gøre tingene på. Det er en god idé at starte med at overveje, om arbejdet kan gøres på en mere støjsvag måde. Ved at ændre metode kan man ofte opnå en meget effektiv støjdæmpning med små midler. Man har så at sige valgt en mindre støjende proces til at løse opgaven. Selv om man ikke direkte kan kopiere de her beskrevne løsninger, kan de måske inspirere til at overveje, om arbejdet kan gøres på en mindre støjende måde. Der kan også hentes inspiration til metodeændringer i andre afsnit, f.eks. eksemplet fra Tulip i afsnit 5: Transportbånd. Gode løsninger: Kilden fjernes 1.1 Vask af Bure... side Vibrator til frigørelse af emner... side Slicemaskiner... side Lastbiler i tomgang... side 8 4

5 1.1 Vask af bure Gode løsninger Virksomheden fremstiller røgede laksesider. Laksesiderne lægges på trådnethylder i såkaldte bure, bl.a. når laks skal ind i rygeovnen. Hver gang et bur har været brugt, bliver det vasket. Tidligere foregik det ved hjælp af en kraftig højtryksrenser. Det var stort set fuldtidsarbejde for en mand. Støjbelastningen ved højtryksrensning er normalt over 100 db(a). Støjen var også en gene i nabolokalet. Højtryksrensning er desuden ergonomisk belastende, og der skal anvendes åndedrætsværn for at undgå indånding af kemikalier og aerosoler. I stedet for at anvende manuel højtryksrensning renser man nu burene i en stativvaskemaskine. Højtryksrenser til rengøring af bure.vaskemaskine med bur. Støjen fra vaskeprocessen er dæmpet markant. Vaskemaskinen støjer stort set som en almindelig husholdningsopvaskemaskine. Der befinder sig i reglen ikke nogen i lokalet, når den kører. Genestøjen i nabolokalet er blevet fjernet. Virksomheden kan oplyse om den valgte leverandør af stativvasker. Omkostninger Vaskemaskinen med tilpasninger og installation kostede kr Uændret. Andre gevinster Bemandingen ved vaskeprocessen blev væsentligt reduceret. Forbruget af vand, sæbe og energi er blevet begrænset. Virksomhed: A-Fish Skagen Kontaktperson: Direktør Bjørn Thomsen tlf.:

6 1.2 Vibrator til frigørelse af emner Virksomheden producerer færdige frosne supper i plastposer. Når suppen er tappet, lægges poserne på lange smalle metalbakker, som køres ind i en frysetunnel. Når de kommer ud, vendes bakken automatisk for at blive tømt, men nogle poser kunne fryse fast i bakken. For at poserne skulle slippe, blev bakkerne derfor vibreret. Vibreringen udgjorde en betydelig støjgene. Alle bakker er indvendig blevet beklædt med teflonfolie. Det har betydet, at poserne ikke længere kan fryse fast, og vibratoren er derfor ikke længere nødvendig. Teflonbelagte bakker. Støjen fra vibratoren er fjernet. Flowfryser med bakkesystem. Omkostninger Udgiften til anskaffelse og montering af teflonfolie var relativt beskeden. Uændret. Virksomhed: Tulip Food Company, Esbjerg. Kontaktperson: Produktionsleder Peder S. Krogsgaard tlf.:

7 1.3 Slicemaskiner Virksomheden producerer røgede laksesider, som skæres i skiver på slicemaskiner. Maskinerne gav et væsentligt bidrag til støjen i produktionsområdet. De trykluftdrevne slicemaskiner udskiftes med nye støjdæmpede elektrisk drevne modeller. I forhold til de gamle modeller er disse støjdæmpet ved: I de trykluftdrevne maskiner kommer der støj fra endestoppene af knivene. Denne støj er dæmpet ved, at kniven bremses uden et mekanisk endestop. Fremføringen ved hjælp af skinner med pigge er afløst af tynde nylonbånd, der langsomt kører frem og ikke støjer. De 4 elektromotorer, som driver maskinen, er indkapslet med rustfrie stålplader. Maskinhuset er lydisoleret og vandtæt. På de tynde plader er der indvendig monteret 5 mm dæmpningsfolie for at reducere udstrålingen. Forrest ses den støjende trykluftdrevne maskine og i cirklen bagerst den støjdæmpede elektrisk drevne slicemaskine. Selv om man står tæt ved maskinen, er det stort set ikke muligt at høre den, når der er almindelig baggrundsstøj i lokalet. Maskinen er deklareret til at støje under 70 db(a). Den trykluftdrevne model bidrager tydeligt med mekanisk støj fra fremføreren og knivens endestop (hvis der ikke havde været lyddæmpere på trykluften, ville denne have domineret). Virksomheden kan oplyse om den valgte leverandør af slicemaskiner. Omkostninger Prisen på en ny støjdæmpet maskine er kr Uændret. Som udgangspunkt er eldrevne maskiner mere hygiejniske end trykluftdrevne, da trykluft kan indeholde mikroorganismer. Det forudsætter, at motorer mm. ikke er i kontakt med fødevarer, da en elmotor ikke kan vådrengøres. Virksomhed: A-Fish Skagen Kontaktperson: Direktør Bjørn Thomsen tlf.:

8 1.4 Lastbiler i tomgang Virksomheden har egne tankvogne, som kører mel ud. Tidligere startede chaufførerne bilerne, når de mødte kl. 6, og lod dem køre i tomgang i ca. 10 minutter, inden de kørte ud. Det var nødvendigt for at bilerne kunne nå at etablere bremsetryk, men til gene for såvel ansatte som naboer. Der er etableret udtag fra virksomhedens trykluftanlæg et par steder i gården, hvor lastbilerne er parkeret. Herfra kan man trække en slange hen til bremsesystemet og etablere det fornødne bremsetryk inden for 1 minut. Metoden kan anvendes på de fleste køretøjer, som anvender pneumatiske bremsesystemer. Trykluftudtag til lastbiler. Støjen fra lastbiler i tomgang er stort set fjernet. Virksomhedens centrale trykluftanlæg. Omkostninger Beskedne. Uden betydning for produktet. Mindre dieselos i gården. Virksomhed: Cerealia Danmark A/S, Ringsted. Kontaktperson: Vedligeholdelseschef Jesper Sørensen tlf.: , mobil:

9 2. Støjkilden flyttes I nogle tilfælde kan den støjende del af maskinanlægget flyttes til særskilte lokaler, der er støjisoleret fra den øvrige produktion. Kølekompressorer, trykluftkompressorer, vakuumpumper og ventilatorer vil ofte kunne placeres uden for arbejdslokalet. Hvis det er muligt at finde et køligere sted, vil det endda ofte være en driftsmæssig fordel. Kølekompressorer får en kortere driftstid og dermed bedre økonomi. Trykluftkompressorer leverer en bedre luftkvalitet, hvis olien ikke bliver for varm. Ved placering udendørs skal man være opmærksom på ikke at skabe et støjproblem for naboer. Det vil ofte være nødvendigt at indkapsle støjkilden. Gode løsninger: Kilden fjernes 2.1 Vakuumpumper... side Salt-mixer... side 11 9

10 Gode løsninger 2.1 Vakuumpumper Cigarmaskinerne var født med indbygget vakuumpumpe, som gav en konstant hylende, generende lyd. Vakuumpumperne blev flyttet i kælderen, der er ubemandet. De forbindes via et rørsystem til maskinen. Vakuumpumper flyttet væk fra produktionen. Billedet illustrerer den samme type løsning, men er fra A-Fish i Skagen, hvor man har placeret vakuumpumperne udendørs under et halvtag. Vakuumpumperne høres ikke mere i arbejdslokalet. Da der er en del anden kraftigt støjende aktivitet i lokalet, er den gennemsnitlige dæmpning dog kun på nogle få db. Det opleves alligevel som en væsentlig forbedring, fordi pumperne gav en konstant hylende lyd. Virksomheden kan oplyse om de valgte leverandører. Omkostninger Pumperne er blevet flyttet af virksomhedens egne medarbejdere. Materialeomkostningerne var relativt beskedne. Uændret eller bedre. Virksomhed: Nobel Cigars Production, Århus. Kontaktperson: Hans C. Nisted tlf.:

11 2.2 Salt-mixer Virksomheden fremstiller røgede laksesider. Til saltningen anvendes en mættet saltlage, som fremstilles i en salt-mixer. Det er et rustfrit stålkar med mixer-propel. Støj fra motor og mixer var tidligere blevet målt til 89 db(a) tæt ved karret og 81 db(a) 6 meter væk på den nærmeste faste arbejdsplads. I forbindelse med en udbygning af virksomheden blev der mulighed for at flytte salt-mixeren ud af arbejdslokalet. Den er nu placeret i et lokale uden fast bemanding. Skulle man have dæmpet den på stedet, kunne man have valgt en større propel på mixeren og kørt den med et lavere omdrejningstal. Desuden kunne man have udskiftet motoren til en mere støjsvag type (mindre støjende køleblæser). Salt-mixer. Salt-mixeren var en generende støjkilde for mange medarbejdere. Efter flytningen har den ingen betydning for den daglige støjbelastning. Salt-mixer med 2-vinget propel. Omkostninger Flytningen med rørføring og el-arbejde kostede ca. kr Forbedret. Virksomhed: A-Fish Skagen Kontaktperson: Direktør Bjørn Thomsen tlf.:

12 3. Slag og stød Stød og slag er ofte den egentlige kilde til støj, ikke alene de direkte stød i forbindelse med arbejdsprocessen, men også stød i maskiner fra f.eks. kæder, transportbånd eller raslen af løse dele. Slag og stød er specielt årsag til meget støj i fødevareindustrien, hvor der af hensyn til hygiejnen ofte anvendes rustfrie stålplader til maskiner og udstyr. Hvis man slår på en tynd metalplade, sættes den i svingninger og udsender meget kraftigere lyd, end hvis man slog på en lyddød eller blot tykkere plade. Slag og stød afstedkommer ofte impulsholdig støj, der er særlig skadelig. Det er baggrunden for, at Arbejdstilsynets vejledning for støjmåling foreskriver, at der skal lægges 5 db til det målte støjniveau, hvis støjen indeholder impulser over 115 db(a) mindst en gang i minuttet. Se At-vejledning D.7.4 om måling af støj på arbejdspladsen. Generelle foranstaltninger til nedsættelse af støj fra slag og stød er at: nedsætte hastigheden af emner, der falder. Det kan f.eks. ske ved at reducere faldvejen eller dele denne op, så emnerne bremses på vejen ned nedsætte hastigheden af emner, der rammer hinanden forlænge stødtiden. Der kan f.eks. monteres gummi eller andet stødabsorberende materiale, der hvor stødet rammer fæstne eller afstive løse dele, der klaprer. Der kan f.eks. monteres ekstra stivere. Ofte kan støjen reduceres ved forbedret vedligehold, hvor løse dele fastspændes Udstrålingen fra plader kan begrænses ved at: anvende tykkere plader, som er sværere at bringe i svingninger benytte en såkaldt sandwich-plade, der består af 2 metalplader limet sammen med en kunststofplade imellem montere svingningsdæmpende gummi på den eksisterende plade. Det skal helst være 2 3 gange tykkere end den plade, det limes på, for at virke effektivt. Til gengæld behøver det ikke dække hele pladen, og det kan fint sidde på den side, der ikke er i kontakt med produktet afstive pladerne på passende steder anvende net eller hulplader Støj fra kraftoverføringer og gear er ofte et resultat af stød. Støjen kan dæmpes ved at udskifte metaltandhjul med kunststoftandhjul. Hvis et metaltandhjul er belastet til sin brudgrænse, og det udskiftes til tandhjul af polyethylen, skal dette være 4 gange bredere for at kunne holde (i praksis er tandhjul sjældent belastet i nærheden af deres brudgrænse). Støj fra kædetræk kan ofte reduceres ved at anvende remtræk. Blandt remtræk er kileremme mindst støjende. 12

13 I nogle tilfælde kan man med forebyggende foranstaltninger begrænse slag og stød, der resulterer i støj og vibrationer. Et eksempel kan være transportvogne eller burvogne, der køres over et klinkegulv. Der kommer et stød, hver gang en fuge passeres - jo bredere fuger og jo mindre og hårdere hjul, jo mere støj. Vælger man et fugefrit gulv, bliver der væsentligt mindre støj fra kørende materiel. Gode løsninger: Dæmpning af kilden 3.1 Fileteringsmaskiner til rundfisk... side Fileteringsmaskiner og tælleværker... side Fileteringsmaskiner til sild... side Støj fra håndtering af stålkar... side Conveyer-anlæg... side Borde af rustfrit stål... side Slaglyde fra frosne emner... side Drageringskedler... side Retning af bageplader med hammer.. side Vægtunit med vejeceller... side Dåsevender... side Plastkasser imod metalbord... side Automatisk hammer på melsilo... side 29 13

14 Gode løsninger 3.1 Fileteringsmaskiner til rundfisk Ældre fileteringsmaskiner giver ofte meget støj fra bevægelige metaldele, der rammer andre metaldele, f.eks. i forbindelse med kædetræk og gear. Støjen er bl.a. bestemt af hastigheden maskinen kører med. Uden en særlig indsats vil støjen i reglen være over 85 db(a) på operatørens plads. Princippet bag en stor del af tiltagene er, at stødtiden forlænges ved at vælge blødere materialer. Støjen er dæmpet ved at skifte kædetræk ud med remtræk. Tandhjul af stål er udskiftet med tandhjul af polyethylen. 1. Metal imod metal. Den ene del er blevet erstattet af kunststof. Puffer af metal, der rammer polyethylenklods. 2. På medbringerkæden, der trækker fisken med igennem fileteringen, sidder en polyethylenklods, som på nogle modeller støder mod en metalklods. Metalklodsen kan udskiftes til klods af polyethylen. Dette er indført på nyere modeller. 3. Metalhjulet, der trækker medbringerkæden, er blevet udskiftet til polyethylenhjul. Polyethylenklods har erstattet metal og polyethylenhjul har erstattet metalhjul. 14

15 4. Variogear er blevet erstattet af en frekvensomformer. 5. De ældre modeller har kædetræk på jernhjul. Hurtigtgående kæder er blevet erstattet af tandremme. Kædetræk erstattet med remtræk. 6. Alle maskiner er vibrationsisoleret ved hjælp af svingningsdæmpere, så støj ikke forplantes via gulvet. Maskine placeret på svingningsdæmpere. De fleste steder er lydniveauet sænket til ca. 80 db(a). Da arbejdet med at støjdæmpe har stået på igennem mange år, er det svært at angive en før-værdi. Maskinen er formentlig dæmpet ca. 10 db. en af de enkelte lyddæmpninger er svære at skille ud fra hinanden. Den støj, der skyldes slag og stød i maskinerne, samt næsten al støj fra kædetrækket er væk. Udskiftningen af gearet med frekvensomformer er meget tydelig hørbar. Virksomheden kan oplyse om de valgte leverandører af fileteringsmaskiner samt materialer. 15

16 Omkostninger En komplet støjrenovering koster ca. kr i reservedele pr. maskine. Dertil kommer arbejdsløn. Gevinster En væsentlig del af udgiften opvejes af færre driftsstop specielt efter udskiftningen af variogearet med frekvensomformere. Uændret. Virksomhed: Hesselholt Fiskeeksport, Hanstholm. Kontaktperson: Jens Jørgen Lauritsen Tlf.:

17 3.2 Fileteringsmaskiner og tælleværker Indkapsling af sildefileteringsmaskiner ville gøre den løbende rengøring vanskelig. I stedet har man reduceret støjen ved kilden. Et meget illustrativt eksempel er tælleværkerne. Når en sild passerer, bevæges en lille arm, som støder imod en sikkerhedsskærm af metal. Støjen var belastende, da der kom et klik for hver eneste sild, der passerede i de mange fileteringsmaskiner. Tælleværket blev dæmpet ved at klæbe en lille gummibrik på skærmen, der hvor tællearmen slår imod. Derudover har man fjernet støjen fra trykluftafblæsninger ved at føre luften til lyddæmpere. Samtidig har man gradvis udskiftet dele på maskinerne for at undgå, at metal støder mod metal. Typisk ved at skifte den ene metaldel ud med kunststof. Tælleværk dæmpet med en lille gummibrik. Lille indsats stor virkning. en af de enkelte tiltag er ikke målt, men støjdæmpningen opleves som en væsentlig forbedring specielt dæmpningen af tælleværkerne. Virksomheden kan oplyse om den valgte leverandør af fileteringsmaskiner. Omkostninger Samlet set har omkostningerne pr. maskine været beskedne: Dæmpningen af tælleværket krævede nogle få cm 2 kraftig gummi og lim. Derudover har der været udgifter til trykluftlyddæmpere og udskiftning af metaldele til kunststof. Uændret. Virksomhed: ESSI Konsumfisk, Esbjerg. Kontaktperson: Produktionschef Christian Christensen tlf.:

18 3.3 Fileteringsmaskiner til sild Virksomheden har nye maskiner og en høj grad af automatisering med relativ stor maskintæthed i produktionslokalet. Tilsammen giver maskinerne meget støj. Ud over at man forbedrer akustikken i lokalet med bafler, prøver man også at nedbringe støjen fra de enkelte maskiner mest muligt. I dagligdagen begrænses støjen som led i det systematiske og forebyggende vedligehold. Bl.a. udskiftes lejer og slidte dele tidligere end før. Metal der støder imod metal justeres, så slaget minimeres, og der gennemføres smøring efter stramme rutiner. Maskinerne startes regelmæssigt op enkeltvis, så man kan lytte til dem og vurdere, om der er noget, der lyder unormalt. Renovering af en maskine kan ofte give en støjdæmpning på 5 db. Virksomheden kan oplyse om den valgte leverandør af fileteringsmaskiner. Fileteringsmaskiner til sild. Omkostninger Det er svært at adskille omkostningerne til støjdæmpning fra omkostningerne eller gevinsten ved det øvrige systematiske vedligehold. Uændret. Virksomhed: Havfisk, Skagen. Kontaktpersoner (virksomhed): Sanne Nielsen tlf.: (reparatør): Vagn Juhl Tlf.:

19 3.4 Støj fra håndtering af stålkar Støj fra kar af rustfrit stål, som bliver fyldt, tømt, rengjort og transporteret med truck. Karrene benyttes til mellemlagring og transport af mange produkter, blandt andet is. Rustfrit stål benyttes af hygiejniske årsager. Kar af stål bliver løbende udskiftet med kar af plast. Stålkar og plastkar. Udskiftningen opleves som en betydelig forbedring. 800 liters åbne kar. Uændret. Plastkar rengøres på samme måde som stålkar. Virksomhed: Danpo, Aars. Kontaktperson: Vedligeholdelseschef Christian Jørgensen tlf.:

20 3.5 Conveyer-anlæg Kyllinger transporteres ophængt i bøjler i et conveyer anlæg på slagteriet. Når de passerer et sving, hindres for store udsving af runde stålprofiler (shackle guides). Sammenstødene imellem ophængsbøjlerne og stålprofiler var meget støjende. Stålprofilerne er blevet overtrukket med opslidsede plastslanger alle de steder, hvor bøjlerne kan støde imod. De opslidsede slanger er købt færdige hos Sani- Stål og monteret af virksomhedens egen vedligeholdelsesafdeling. Stålprofiler overtrukket med plast. Det skønnes, at den samlede støj er blevet dæmpet med 3 4 db. Conveyer-anlæg. Omkostninger Materialer og arbejdsløn (weekendarbejde): Ca. kr en har ikke øget udgiften til rengøring. Plastslangerne slutter tæt til stålprofilerne og kommer ikke i kontakt med kyllingerne. Virksomhed: Danpo, Aars. Kontaktperson: Vedligeholdelseschef Christian Jørgensen tlf.:

21 3.6 Borde af rustfrit stål Borde af rustfrit stål anvendes meget i fiskeindustrien og i andre dele af fødevareindustrien. Det skyldes ikke mindst kravet om god hygiejne og rengøringsvenlighed. Borde med bordplade af rustfrit stål er gradvist blevet udskiftet til borde med en kraftig polyethylenplade. Bord med polyethylenplade. en afhænger af, hvad der håndteres på bordet. For frosne eller hårde emner er der stor effekt. Hvis der laves udskæringer, kan der skæres direkte på bordet, da bordpladen kan fungere som skæreplade. Borde til udskæring, sortering mm. Omkostninger Bordplader af polyethylen på 1 x 2 meter i en tykkelse på 20 mm koster ca. kr Hvis bordpladen anvendes som skæreplade, skal den vedligeholdes og rengøres som andre skæreplader eksempelvis med klorholdige rengøringsmidler. Pladerne har ikke givet hygiejnemæssige problemer. Virksomhed: Hesselholt Fiskeeksport, Hanstholm. Kontaktperson: Jens Jørgen Lauritsen Tlf.:

22 3.7 Slaglyde fra frosne emner Frosne fileter kommer ud fra et fryseanlæg på et transportbånd og vippes ud på en sliske. Her ramte de tidligere en tynd rustfri stålplade og gled ca. 1,5 meter ned på et bord med sider. Bordet var også af rustfrit stål. Det gav kraftige slaglyde. 1. Det øverste stykke af slisken blev beklædt med gummi. Det tog slaglyden, når emnerne ramte her. 2. Faldhastigheden blev reduceret med et stykke kunstgummilamel (en rest fra transportbåndet), der blev monteret som forhindring tværs over slisken. 3. Bordet med stålplader blev erstattet af et med polyethylenplader. Sliske til frosne emner. Støjmålinger før og efter kendes ikke, men støjen er blevet væsentligt reduceret. Det vurderes på virksomheden, at indsatsen punkt 1 og 3 har haft den største effekt. Fryseanlæg til torskefileter mm. Omkostninger Ændringerne på slisken har vedligeholdelsesfolkene selv udført med materialer, som man i forvejen havde på virksomheden. I samlingerne imellem polyethylenpladerne på bordet er der etableret spalter på nogle få millimeter. Derved forbedres rengøringsmuligheden. I øvrigt har støjdæmpningen ikke haft betydning for hygiejnen. Virksomhed: Hesselholt Fiskeeksport, Hanstholm. Kontaktperson: Jens Jørgen Lauritsen Tlf.:

23 3.8 Drageringskedler Drageringskedler benyttes til at lægge et overtræk typisk en hård sukkerholdig skal uden på forskellige former for slik. Når pastiller, bolsjer og andre hårde emner køres rundt i kedlerne, slår de imod siderne, og det giver støj. Operatørerne er ofte tæt på kedlerne, da drageringsprocessen kræver løbende overvågning. Det er derfor vanskeligt at indkapsle processen. Når et emne rammer kedlens inderside, anslås den i princippet som en klokke. Kedlerne er blevet beklædt på ydersiden med et lyddødt materiale, således at de ikke bringes i svingninger og dermed udstråler støj. Høj-polymere plaststoffer giver i reglen den bedste virkning. Der er desuden foretaget en akustisk regulering af rummet. Drageringskedler beklædt med lyddødt materiale. Der skønnes at være opnået en dæmpning på ca. 5 db. Traditionelt er kedlerne lavet af kobber, men rustfrit stål anvendes hyppigt i dag. Omkostninger Inkl. akustikreguleringen skønnes prisen at have været ca. kr for i alt 8 kedler. Beklædningen af kedlerne giver ingen hygiejneproblemer. Vægpanelerne til den akustiske regulering tåler vådrengøring og kan afmonteres for speciel grundig rengøring. Virksomhed: MalacoLeaf, Slagelse. Kontaktperson: Produktionsleder Jan Bernt tlf.:

24 3.9 Retning af bageplader med hammer De plader, som emnerne ligger på i ovnen, bliver indimellem skæve og får buler. Pladerne rettes ved hjælp af en hammer. En traditionel hammer erstattes af en rekylfri med endeflader af kunststof. Hammerhovedet er hult og indeholder stålkugler. Dette forlænger slaget og dæmper herved støjen. Metoden er velegnet til bearbejdning af plader. Rekylfrie hamre kan mange steder erstatte traditionelle hamre. Rekylfri hammer. Støjen fra retning af plader er blevet væsentligt reduceret. Yderligere fordele ved anvendelse af rekylfri hamre er færre slagmærker i pladerne. Virksomheden kan oplyse om den valgte leverandør af rekylfri hammer. Omkostninger En rekylfri hammer koster ca. kr. 350 afhængigt af størrelse og fabrikat. Nylonendestykkerne kan udskiftes, hvis de bliver slidt eller beskadiget. Uændret. Virksomhed: MalacoLeaf, Slagelse. Kontaktperson: Produktionsleder Jan Bernt tlf.:

25 3.10 Vægtunit med vejeceller Anlæg af denne type benyttes mange steder i fødevareindustrien til afvejning af emner inden pakning. De kan være kraftig støjende, specielt når der afvejes hårde emner. Hver vejecelle har en lille metalklap på forsiden, der åbnes ved hjælp af en lille trykluftcylinder. Der opstår kraftig støj fra åbning og lukning af de mange celler metal støder mod metal. Vejecellerne er beklædt med et effektivt dæmpningsmateriale. Hele unitten er vibrationsisoleret fra platformen, så støjen ikke forplantes ud i strukturen. Anlægget er nyt og leveret støjdæmpet, men de anvendte dæmpningsprincipper kan også anvendes på eksisterende units. Støjdæmpet vægtunit. Støjen fra denne vægtunit er væsentlig lavere end fra tilsvarende units, som ikke er støjdæmpede. Vægtunit med vejeceller. Omkostninger Hvis man skal dæmpe et tilsvarende eksisterende anlæg, anslås arbejdstiden til 2 dage og materialeomkostningerne til kr en giver ingen problemer. Virksomhed: MalacoLeaf, Slagelse. Kontaktperson: Produktionsleder Jan Bernt tlf.:

26 3.11 Dåsevender På en fiskekonservesfabrik bliver dåserne efter autoklavering vendt rigtigt i dåsevenderen. Dåsevenderen er en specielt udformet sliske med render opbygget af tynde rustfri stålplader. Når dåserne falder fra transportbåndet og passerer dåsevenderen, opstår der kraftig støj. Støjen er dæmpet ved at forøge massen og ejendæmpningen af den plade, der udstråler støjen. På bagsiden af renderne er der påklæbet tung kunstgummi ved hjælp af kontaktlim. Der blev anvendt 5 mm antivibrationsfolie. Overside af dåsevender. Undersiden af dåsevenderen med påklæbet antivibrationsfolie. I stedet for en høj metallisk lyd, der udstrålede fra hele den store plade, lyder der en dump og meget lavere lyd fra selve slaget. Da der passerer en million dåser om året, har det haft stor betydning i hallen. Dåsevender. Omkostninger en blev udført af virksomhedens egen vedligeholdelsesafdeling for meget beskedne omkostninger. Uændret. Virksomhed: A/S Sæby Fiske-Industri. Kontaktperson: Teknisk chef Niels Bak Andersen tlf.:

27 3.12 Plastkasser imod metalbord På en brødfabrik pakkes det færdige brød i plastkasser. De tomme kasser transporteres på et transportbånd til pakkepositionerne, hvorfra de trækkes ned på pakkebordet. Pakkebordet var opbygget med en bordplade af tyndt rustfri stål. Der er omkring en halv meter fra transportbåndet ned til pakkebordet. Da man trækker ca. 100 kasser ned på bordet i timen, lader man normalt kassen falde med sin egen vægt. Det medførte en meget kraftig impulsstøj. Pakkebord inden støjdæmpning. Pakkebord støjdæmpet med gummibelagte ruller. 27

28 Metalpladen blev erstattet af gummibelagte ruller. Derved forlænges stødtiden, og der er ikke længere nogen plade, der kan udstråle støj. Den resulterende støjbelastning er blevet væsentligt reduceret, dels fordi det gennemsnitlige niveau er faldet, dels fordi impulsstøjen er blevet reduceret så meget, at Arbejdstilsynets særlige impulstillæg ikke udløses se afsnit 4.0. Der er målt en reduktion af impulsstøjen med 13 db. Virksomheden kan oplyse om den valgte leverandør af pakkebord. Omkostninger Ca. kr inkl. montering. Gevinster Den ergonomiske belastning ved pakkearbejdet er blevet reduceret, da der skal bruges mindre kraft til at skubbe kasserne videre, når de er blevet pakket. Ingen væsentlige ændringer. Virksomhed: Schulstad brød, Avedøre, Hvidovre. Kontaktperson: Produktionsmester Karsten E. Lund tlf.:

29 3.13 Automatisk hammer på melsilo Ved en silo til mel var der jævnligt problemer med, at melet satte sig fast. For at få det ud bankede man på siderne af tragten. Det var støjende og besværligt. Derfor monterede man en automatisk hammer/vibrator. Den er imidlertid også meget støjende. Der blev limet et lille stykke 8 mm slidgummi fast, hvor vibratorens hammer banker. Støjen bliver dæmpet, fordi stødtiden forlænges. Vibrator med pålimet gummi. En væsentlig dæmpning. Støjen opleves ikke længere som et problem af betydning. Vibrator på en mindre mellemsilo med vejeunit til dosering af mel. Omkostninger Meget små omkostninger. Slidgummiet havde man i forvejen, og monteringen blev på kort tid udført af egne håndværkere. På besøgstidspunktet havde slidgummiet siddet 1 år, uden at der var slitage af betydning. Uændret. Virksomhed: Schulstad Frost, Tølløse. Kontaktperson: Vedligeholdelseschef Per Rasksen tlf.:

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget -

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - - materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - Lydabsorption Lydisolering Vibrations dæmpning Akustisk regulering i staldbygninger Høreskader Høreskader kommer snigende. Ofte varer det lang tid

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 e-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Støjproblemer i virksomheden

Støjproblemer i virksomheden Støjproblemer i virksomheden Gode råd og værktøjer, når der skal vurderes og løses støjproblemer på virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Optimering. Easyfood har tidligere slidt kuglelejer op på tre måneder. Hybridlejer har foreløbig kørt i to år. GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Easyfood har tidligere slidt kuglelejer op på tre måneder. Hybridlejer har foreløbig kørt i to år. GENNEM VEDLIGEHOLD OK TOBER 2014 - NR. 5 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering O F F IC IE LT FA G M AG A S FOR D E IN N DA N V E D L IG SKE EHOLD SFORE N IN G GENNEM VEDLIGEHOLD FA G M A G A S I N F O R D R I F T,

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Vinkelsliber Vejledning om vinkelslibere Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Combisteamer 2 x 20 1/1-Gn riste med en 55 mm. eller 65 mm luft mellem ristene. Combisteameren skal have min. 50 programmer.

Combisteamer 2 x 20 1/1-Gn riste med en 55 mm. eller 65 mm luft mellem ristene. Combisteameren skal have min. 50 programmer. Reference mindstekrav Produkt undergruppe Kravspecifikation Produktbeskrivelse Mindstekrav til produkt Mk. 1 Combisteamer Combisteamer 2 x 20 stik Mk. 2 Combisteamer Combisteamer 1 x 20 stik. Mk. 3 Combisteamer

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser.

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser. Virksomheden SCANDICSAND blev etableret i marts 2009, med en klar målsætning - at tilbyde prisbillige kvalitetsløsninger inden for børsteslibning til træ- metalog plastindustrien. SCANDICSAND sikrede sig

Læs mere

DANSK MASKININDKAPSLING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING

DANSK MASKININDKAPSLING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING DANSK MASKININDKAPSLING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING Dansk Maskinindkapsling er en stabilt voksende virksomhed placeret under Dansk Lydisolering. Virksomheden er bygget op omkring den erfaring,

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner Leverandør af reservedele og pakkemaskiner PTFE tapes PTFE belagt glasfi ber. Vi har en meget omfattende bestand af både klæbende og ikke klæbende PTFE belagt glasfi ber folier og svejsetråde og svejsebånd.

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den Se : I-BAR Arbejdsmiljøtopmøde 21-10-2015 Per Møberg Nielsen 1. Støj og Høreskader Generende lyd Høreskadende lyd Grundbegreber 2. Hvad kan vi gøre ved det? Bygning

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR - VED VARELEVERING TIL BUTIKKER Jens Duch, JDU@ramboll.dk, tlf. 5161 5365 HVAD ER PROBLEMET? Generende støj Impulsstøj Ofte tæt på boligområder Især støj om natten er knyttet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03 BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER FORMÅL Hvordan reguleres støj fra byggepladser Særligt støjende aktiviteter Eksempler på kendte metoder til støjdæmpning Udviklingsmuligheder til yderligere støjdæmpning

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

Translyft SUPERLAV. løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X

Translyft SUPERLAV. løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X Translyft SUPERLAV løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X NYHED Ekstra løftehøjde Med de nyudviklede superlave TUB 1000 X og TCB 1000 X har Translyft sat ny standard for løftehøjden på de superlave

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndskubbet plæneklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 7 Klipning af græs på skråninger 9 Rotorplæneklipper 16 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndskubbet

Læs mere

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION Retningslinjer for vaskens specifikationer Dysons udviklere har ved hjælp af en specifikt udformet testmetode testet en bred vifte af vaske for at vurdere deres kompatibilitet

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Orienterende måling af støj fra afsætning og optag af container

Orienterende måling af støj fra afsætning og optag af container KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Orienterende måling af støj fra afsætning og optag af container Sammenligning af stål- og kunststofrulle Henrik Iven Center for Miljø 11.06.2013

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Betonelementindustrien

Betonelementindustrien Betonelementindustrien Vejledning om støj og vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN. Lydisolering af forskellige institutioner og døgninstitutioner

DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN. Lydisolering af forskellige institutioner og døgninstitutioner DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN Lydisolering af forskellige institutioner og døgninstitutioner Dansk Lydisolering er en stabilt voksende virksomhed, der er bygget op omkring den erfaring, vi har fået

Læs mere

LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET

LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET VI EFFEKTIVISERER ARBEJDSPROCESSER MED INTELLIGENTE LØFTE- OG TRANSPORTLØSNINGER 0M HOVMAND ( KUNDER ) Vores udstyr, mobile batteridrevne løfteenheder - vi kalder

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol MANUAL TJEP TP45 tagpappistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

Materialer til effektiv støjdæmpning

Materialer til effektiv støjdæmpning Materialer til effektiv støjdæmpning Støjdæmpning i industri, kontormiljøer, institutioner og landbrug samt rumakustisk regulering DP INTERNATIONAL - samarbejder med små og store danske virksomheder, institutioner,

Læs mere

Pneumatisk PKL SiloHammer

Pneumatisk PKL SiloHammer Copenhagen Vibrator Products Pneumatisk PKL SiloHammer Højeffektiv slagkraft Lavt energiforbrug Bedste Silo Tømning Støjdæmpningssæt kan tilbydes Automatisk selvstyring kan tilbydes Højtemperatur version

Læs mere

Genvac Complete Centralstøvsuger. Støjfri og allergivenlig

Genvac Complete Centralstøvsuger. Støjfri og allergivenlig Genvac Complete Centralstøvsuger Støjfri og allergivenlig Ingen støj under støvsugningen Ingen lugt fra husdyr i boligen 5 årsnti gara ved kort print g brug o r oto nings d l o h på m s alt hu norm Ingen

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

Intern transport Rullebaner Hjulbaner Flexibaner Båndtransportører Kurver Controllere Vertical lifte Drejeborde Pushere Tilbehør

Intern transport Rullebaner Hjulbaner Flexibaner Båndtransportører Kurver Controllere Vertical lifte Drejeborde Pushere Tilbehør Intern transport Rullebaner Hjulbaner Flexibaner Båndtransportører Kurver Controllere Vertical lifte Drejeborde Pushere Tilbehør www.socosystem.com Intern transport Komponenter Ruller Ø 28 mm aluminiumsruller

Læs mere

Titel Beskrivelse dato. måned år

Titel Beskrivelse dato. måned år Titel Beskrivelse dato. måned år Hvad er maskiner og processer Trykluftsanlæg Køleanlæg Vakuum Produktionsmaskiner Transportbånd, siloer og materialehåndtering Vakuum Trykluft - anvendelser Det mest in-effektive

Læs mere

TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING

TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING LK-trykbeholder af rustfri stål med plastinderspand som limbeholder, låg med med vingeskruer, sikkerhedsventil og manometer, vandbeholder til limpistol,

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Her er din nye støvsuger. Nilfisk-Frithiof centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. Nilfisk-Frithiof centralstøvsugere Her er din nye støvsuger Nilfisk-Frithiof centralstøvsugere Fordele ved en Nilfisk-Frithiof centralstøvsuger Bedre indeklima Diskret installation Høj sugeevne Ingen lugtgener Mindre støj Bedre ergonomi

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Sejlmagerlinien Sprayhood og Bådkalecher. Syning af sprayhood

Sejlmagerlinien Sprayhood og Bådkalecher. Syning af sprayhood Syning af sprayhood Side 1 Indhold: 1. Valg af fremstillings metode 1. 2. 3. 4. Sprayhood fremstilles efter eksisterende model Sprayhood fremstilles efter gammel sprayhood Sprayhood fremstilles efter måltagning

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne

Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne Forfattere: Jensen, Erik-Ole; Arla Foods Østergård Hansen; Svend, Easyfood A/S Gasbjerg, Frank; Siltec A/S Christensen, Hardy; Slagteriernes Forskningsinstitut

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere