Fødevareindustri Støj. Katalog om støjdæmpning af maskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareindustri Støj. Katalog om støjdæmpning af maskiner"

Transkript

1 Fødevareindustri Støj Katalog om støjdæmpning af maskiner

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Telefon: Telefax: Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Henvendelser rettes til partssekretariaterne. Materialer fra IBAR kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center Arbejdsmiljøbutikken, tlf ASC: Foto: AkustikNet A/S Layout: Thomas Olivarius Repro og tryk: CTH Grafisk A/S Trykt på miljøvenligt papir Oplag: 2700 Juli 2004 ISBN:

3 Katalog om støjdæmpning af maskiner i fødevareindustrien Dette katalog indeholder en række gode eksempler, der kan anvendes ved støjdæmpning af maskiner i fødevareindustrien. Ved fødevareindustrien forstås virksomheder som bearbejder fisk, fiskemel, sukkervarer og chokolade, drikkevarer, tobak, fjerkræ og konserves o.lign. Baggrunden for katalog og vejledning er, at der blandt andet på grund af hygiejnekrav skal anvendes særlige løsninger i fødevareindustrien. Kataloget er tænkt som inspiration til, hvordan det er muligt at løse nogle af de væsentligste arbejdsmiljøproblemer. Hvert afsnit indledes med generel gennemgang af princippet eller af den type støjkilde, der skal illustreres. Når støjen fra en maskine skal dæmpes, starter man med at se på selve kilden til støjen der hvor lyden skabes. Kan den fjernes eller dæmpes? Derefter kan man forsøge at dæmpe støjen på vejen hen til den støjudsatte, og endelig kan man vurdere, om støjudsættelsen kan begrænses ved at indkapsle personen. Vejledningen er opbygget ud fra denne systematik til at dæmpe støjen. Alle industriens virksomheder er blevet inviteret til at deltage med gode løsninger. Efter telefoninterview er mere end 30 virksomheder besøgt. De løsninger, som virksomhederne havde valgt at bidrage med, blev gennemgået og fotograferet, og der blev i nogle tilfælde foretaget lydmålinger. Resultatet er blevet en række gode eksempler, som skulle kunne inspirere ikke kun den enkelte branche, men hele fødevareindustrien. Kataloget skal ses i sammenhæng med IBAR vejledning om akustikregulering i fødevareindustrien. Vejledningen erstatter sammen med dette katalog BSR 9 vejledningerne om Støj i tobaksindustrien, Støj i sukkervare-chokolade, Støj i konservesindustrien og Støj i fiskeindustrien. Kataloget indeholder til sidst en tjekliste til brug ved indkøb af maskiner. Tjeklisten sikrer, at de nødvendige overvejelser er foretaget inden indkøb af maskine. Arbejdstilsynets kommentarer til kataloget er indarbejdet. Kataloget er udarbejdet af ArkustikNet A/S, tlf.: , som også kan oplyse om leverandører af støjdæmpende løsninger. Kataloget indeholder følgende afsnit: Kilden fjernes 1. Metodeændringer Støjkilden flyttes... 9 Dæmpning af kilden 3. Slag og stød Luftlyd Transportbånd Dæmpning af 6. Strukturlyd transmissionsvejen 7. Indkapslinger Fjernelse/indkapsling 8. De ansatte flyttes væk fra støjkilderne af modtageren Henvisninger Liste over deltagende virksomheder Tjekliste til indkøb af maskiner (A, B, C og D)

4 1. Metodeændringer Meget forskelligartede støjproblemer kan løses ved at tænke kreativt og finde en anden måde at gøre tingene på. Det er en god idé at starte med at overveje, om arbejdet kan gøres på en mere støjsvag måde. Ved at ændre metode kan man ofte opnå en meget effektiv støjdæmpning med små midler. Man har så at sige valgt en mindre støjende proces til at løse opgaven. Selv om man ikke direkte kan kopiere de her beskrevne løsninger, kan de måske inspirere til at overveje, om arbejdet kan gøres på en mindre støjende måde. Der kan også hentes inspiration til metodeændringer i andre afsnit, f.eks. eksemplet fra Tulip i afsnit 5: Transportbånd. Gode løsninger: Kilden fjernes 1.1 Vask af Bure... side Vibrator til frigørelse af emner... side Slicemaskiner... side Lastbiler i tomgang... side 8 4

5 1.1 Vask af bure Gode løsninger Virksomheden fremstiller røgede laksesider. Laksesiderne lægges på trådnethylder i såkaldte bure, bl.a. når laks skal ind i rygeovnen. Hver gang et bur har været brugt, bliver det vasket. Tidligere foregik det ved hjælp af en kraftig højtryksrenser. Det var stort set fuldtidsarbejde for en mand. Støjbelastningen ved højtryksrensning er normalt over 100 db(a). Støjen var også en gene i nabolokalet. Højtryksrensning er desuden ergonomisk belastende, og der skal anvendes åndedrætsværn for at undgå indånding af kemikalier og aerosoler. I stedet for at anvende manuel højtryksrensning renser man nu burene i en stativvaskemaskine. Højtryksrenser til rengøring af bure.vaskemaskine med bur. Støjen fra vaskeprocessen er dæmpet markant. Vaskemaskinen støjer stort set som en almindelig husholdningsopvaskemaskine. Der befinder sig i reglen ikke nogen i lokalet, når den kører. Genestøjen i nabolokalet er blevet fjernet. Virksomheden kan oplyse om den valgte leverandør af stativvasker. Omkostninger Vaskemaskinen med tilpasninger og installation kostede kr Uændret. Andre gevinster Bemandingen ved vaskeprocessen blev væsentligt reduceret. Forbruget af vand, sæbe og energi er blevet begrænset. Virksomhed: A-Fish Skagen Kontaktperson: Direktør Bjørn Thomsen tlf.:

6 1.2 Vibrator til frigørelse af emner Virksomheden producerer færdige frosne supper i plastposer. Når suppen er tappet, lægges poserne på lange smalle metalbakker, som køres ind i en frysetunnel. Når de kommer ud, vendes bakken automatisk for at blive tømt, men nogle poser kunne fryse fast i bakken. For at poserne skulle slippe, blev bakkerne derfor vibreret. Vibreringen udgjorde en betydelig støjgene. Alle bakker er indvendig blevet beklædt med teflonfolie. Det har betydet, at poserne ikke længere kan fryse fast, og vibratoren er derfor ikke længere nødvendig. Teflonbelagte bakker. Støjen fra vibratoren er fjernet. Flowfryser med bakkesystem. Omkostninger Udgiften til anskaffelse og montering af teflonfolie var relativt beskeden. Uændret. Virksomhed: Tulip Food Company, Esbjerg. Kontaktperson: Produktionsleder Peder S. Krogsgaard tlf.:

7 1.3 Slicemaskiner Virksomheden producerer røgede laksesider, som skæres i skiver på slicemaskiner. Maskinerne gav et væsentligt bidrag til støjen i produktionsområdet. De trykluftdrevne slicemaskiner udskiftes med nye støjdæmpede elektrisk drevne modeller. I forhold til de gamle modeller er disse støjdæmpet ved: I de trykluftdrevne maskiner kommer der støj fra endestoppene af knivene. Denne støj er dæmpet ved, at kniven bremses uden et mekanisk endestop. Fremføringen ved hjælp af skinner med pigge er afløst af tynde nylonbånd, der langsomt kører frem og ikke støjer. De 4 elektromotorer, som driver maskinen, er indkapslet med rustfrie stålplader. Maskinhuset er lydisoleret og vandtæt. På de tynde plader er der indvendig monteret 5 mm dæmpningsfolie for at reducere udstrålingen. Forrest ses den støjende trykluftdrevne maskine og i cirklen bagerst den støjdæmpede elektrisk drevne slicemaskine. Selv om man står tæt ved maskinen, er det stort set ikke muligt at høre den, når der er almindelig baggrundsstøj i lokalet. Maskinen er deklareret til at støje under 70 db(a). Den trykluftdrevne model bidrager tydeligt med mekanisk støj fra fremføreren og knivens endestop (hvis der ikke havde været lyddæmpere på trykluften, ville denne have domineret). Virksomheden kan oplyse om den valgte leverandør af slicemaskiner. Omkostninger Prisen på en ny støjdæmpet maskine er kr Uændret. Som udgangspunkt er eldrevne maskiner mere hygiejniske end trykluftdrevne, da trykluft kan indeholde mikroorganismer. Det forudsætter, at motorer mm. ikke er i kontakt med fødevarer, da en elmotor ikke kan vådrengøres. Virksomhed: A-Fish Skagen Kontaktperson: Direktør Bjørn Thomsen tlf.:

8 1.4 Lastbiler i tomgang Virksomheden har egne tankvogne, som kører mel ud. Tidligere startede chaufførerne bilerne, når de mødte kl. 6, og lod dem køre i tomgang i ca. 10 minutter, inden de kørte ud. Det var nødvendigt for at bilerne kunne nå at etablere bremsetryk, men til gene for såvel ansatte som naboer. Der er etableret udtag fra virksomhedens trykluftanlæg et par steder i gården, hvor lastbilerne er parkeret. Herfra kan man trække en slange hen til bremsesystemet og etablere det fornødne bremsetryk inden for 1 minut. Metoden kan anvendes på de fleste køretøjer, som anvender pneumatiske bremsesystemer. Trykluftudtag til lastbiler. Støjen fra lastbiler i tomgang er stort set fjernet. Virksomhedens centrale trykluftanlæg. Omkostninger Beskedne. Uden betydning for produktet. Mindre dieselos i gården. Virksomhed: Cerealia Danmark A/S, Ringsted. Kontaktperson: Vedligeholdelseschef Jesper Sørensen tlf.: , mobil:

9 2. Støjkilden flyttes I nogle tilfælde kan den støjende del af maskinanlægget flyttes til særskilte lokaler, der er støjisoleret fra den øvrige produktion. Kølekompressorer, trykluftkompressorer, vakuumpumper og ventilatorer vil ofte kunne placeres uden for arbejdslokalet. Hvis det er muligt at finde et køligere sted, vil det endda ofte være en driftsmæssig fordel. Kølekompressorer får en kortere driftstid og dermed bedre økonomi. Trykluftkompressorer leverer en bedre luftkvalitet, hvis olien ikke bliver for varm. Ved placering udendørs skal man være opmærksom på ikke at skabe et støjproblem for naboer. Det vil ofte være nødvendigt at indkapsle støjkilden. Gode løsninger: Kilden fjernes 2.1 Vakuumpumper... side Salt-mixer... side 11 9

10 Gode løsninger 2.1 Vakuumpumper Cigarmaskinerne var født med indbygget vakuumpumpe, som gav en konstant hylende, generende lyd. Vakuumpumperne blev flyttet i kælderen, der er ubemandet. De forbindes via et rørsystem til maskinen. Vakuumpumper flyttet væk fra produktionen. Billedet illustrerer den samme type løsning, men er fra A-Fish i Skagen, hvor man har placeret vakuumpumperne udendørs under et halvtag. Vakuumpumperne høres ikke mere i arbejdslokalet. Da der er en del anden kraftigt støjende aktivitet i lokalet, er den gennemsnitlige dæmpning dog kun på nogle få db. Det opleves alligevel som en væsentlig forbedring, fordi pumperne gav en konstant hylende lyd. Virksomheden kan oplyse om de valgte leverandører. Omkostninger Pumperne er blevet flyttet af virksomhedens egne medarbejdere. Materialeomkostningerne var relativt beskedne. Uændret eller bedre. Virksomhed: Nobel Cigars Production, Århus. Kontaktperson: Hans C. Nisted tlf.:

11 2.2 Salt-mixer Virksomheden fremstiller røgede laksesider. Til saltningen anvendes en mættet saltlage, som fremstilles i en salt-mixer. Det er et rustfrit stålkar med mixer-propel. Støj fra motor og mixer var tidligere blevet målt til 89 db(a) tæt ved karret og 81 db(a) 6 meter væk på den nærmeste faste arbejdsplads. I forbindelse med en udbygning af virksomheden blev der mulighed for at flytte salt-mixeren ud af arbejdslokalet. Den er nu placeret i et lokale uden fast bemanding. Skulle man have dæmpet den på stedet, kunne man have valgt en større propel på mixeren og kørt den med et lavere omdrejningstal. Desuden kunne man have udskiftet motoren til en mere støjsvag type (mindre støjende køleblæser). Salt-mixer. Salt-mixeren var en generende støjkilde for mange medarbejdere. Efter flytningen har den ingen betydning for den daglige støjbelastning. Salt-mixer med 2-vinget propel. Omkostninger Flytningen med rørføring og el-arbejde kostede ca. kr Forbedret. Virksomhed: A-Fish Skagen Kontaktperson: Direktør Bjørn Thomsen tlf.:

12 3. Slag og stød Stød og slag er ofte den egentlige kilde til støj, ikke alene de direkte stød i forbindelse med arbejdsprocessen, men også stød i maskiner fra f.eks. kæder, transportbånd eller raslen af løse dele. Slag og stød er specielt årsag til meget støj i fødevareindustrien, hvor der af hensyn til hygiejnen ofte anvendes rustfrie stålplader til maskiner og udstyr. Hvis man slår på en tynd metalplade, sættes den i svingninger og udsender meget kraftigere lyd, end hvis man slog på en lyddød eller blot tykkere plade. Slag og stød afstedkommer ofte impulsholdig støj, der er særlig skadelig. Det er baggrunden for, at Arbejdstilsynets vejledning for støjmåling foreskriver, at der skal lægges 5 db til det målte støjniveau, hvis støjen indeholder impulser over 115 db(a) mindst en gang i minuttet. Se At-vejledning D.7.4 om måling af støj på arbejdspladsen. Generelle foranstaltninger til nedsættelse af støj fra slag og stød er at: nedsætte hastigheden af emner, der falder. Det kan f.eks. ske ved at reducere faldvejen eller dele denne op, så emnerne bremses på vejen ned nedsætte hastigheden af emner, der rammer hinanden forlænge stødtiden. Der kan f.eks. monteres gummi eller andet stødabsorberende materiale, der hvor stødet rammer fæstne eller afstive løse dele, der klaprer. Der kan f.eks. monteres ekstra stivere. Ofte kan støjen reduceres ved forbedret vedligehold, hvor løse dele fastspændes Udstrålingen fra plader kan begrænses ved at: anvende tykkere plader, som er sværere at bringe i svingninger benytte en såkaldt sandwich-plade, der består af 2 metalplader limet sammen med en kunststofplade imellem montere svingningsdæmpende gummi på den eksisterende plade. Det skal helst være 2 3 gange tykkere end den plade, det limes på, for at virke effektivt. Til gengæld behøver det ikke dække hele pladen, og det kan fint sidde på den side, der ikke er i kontakt med produktet afstive pladerne på passende steder anvende net eller hulplader Støj fra kraftoverføringer og gear er ofte et resultat af stød. Støjen kan dæmpes ved at udskifte metaltandhjul med kunststoftandhjul. Hvis et metaltandhjul er belastet til sin brudgrænse, og det udskiftes til tandhjul af polyethylen, skal dette være 4 gange bredere for at kunne holde (i praksis er tandhjul sjældent belastet i nærheden af deres brudgrænse). Støj fra kædetræk kan ofte reduceres ved at anvende remtræk. Blandt remtræk er kileremme mindst støjende. 12

13 I nogle tilfælde kan man med forebyggende foranstaltninger begrænse slag og stød, der resulterer i støj og vibrationer. Et eksempel kan være transportvogne eller burvogne, der køres over et klinkegulv. Der kommer et stød, hver gang en fuge passeres - jo bredere fuger og jo mindre og hårdere hjul, jo mere støj. Vælger man et fugefrit gulv, bliver der væsentligt mindre støj fra kørende materiel. Gode løsninger: Dæmpning af kilden 3.1 Fileteringsmaskiner til rundfisk... side Fileteringsmaskiner og tælleværker... side Fileteringsmaskiner til sild... side Støj fra håndtering af stålkar... side Conveyer-anlæg... side Borde af rustfrit stål... side Slaglyde fra frosne emner... side Drageringskedler... side Retning af bageplader med hammer.. side Vægtunit med vejeceller... side Dåsevender... side Plastkasser imod metalbord... side Automatisk hammer på melsilo... side 29 13

14 Gode løsninger 3.1 Fileteringsmaskiner til rundfisk Ældre fileteringsmaskiner giver ofte meget støj fra bevægelige metaldele, der rammer andre metaldele, f.eks. i forbindelse med kædetræk og gear. Støjen er bl.a. bestemt af hastigheden maskinen kører med. Uden en særlig indsats vil støjen i reglen være over 85 db(a) på operatørens plads. Princippet bag en stor del af tiltagene er, at stødtiden forlænges ved at vælge blødere materialer. Støjen er dæmpet ved at skifte kædetræk ud med remtræk. Tandhjul af stål er udskiftet med tandhjul af polyethylen. 1. Metal imod metal. Den ene del er blevet erstattet af kunststof. Puffer af metal, der rammer polyethylenklods. 2. På medbringerkæden, der trækker fisken med igennem fileteringen, sidder en polyethylenklods, som på nogle modeller støder mod en metalklods. Metalklodsen kan udskiftes til klods af polyethylen. Dette er indført på nyere modeller. 3. Metalhjulet, der trækker medbringerkæden, er blevet udskiftet til polyethylenhjul. Polyethylenklods har erstattet metal og polyethylenhjul har erstattet metalhjul. 14

15 4. Variogear er blevet erstattet af en frekvensomformer. 5. De ældre modeller har kædetræk på jernhjul. Hurtigtgående kæder er blevet erstattet af tandremme. Kædetræk erstattet med remtræk. 6. Alle maskiner er vibrationsisoleret ved hjælp af svingningsdæmpere, så støj ikke forplantes via gulvet. Maskine placeret på svingningsdæmpere. De fleste steder er lydniveauet sænket til ca. 80 db(a). Da arbejdet med at støjdæmpe har stået på igennem mange år, er det svært at angive en før-værdi. Maskinen er formentlig dæmpet ca. 10 db. en af de enkelte lyddæmpninger er svære at skille ud fra hinanden. Den støj, der skyldes slag og stød i maskinerne, samt næsten al støj fra kædetrækket er væk. Udskiftningen af gearet med frekvensomformer er meget tydelig hørbar. Virksomheden kan oplyse om de valgte leverandører af fileteringsmaskiner samt materialer. 15

16 Omkostninger En komplet støjrenovering koster ca. kr i reservedele pr. maskine. Dertil kommer arbejdsløn. Gevinster En væsentlig del af udgiften opvejes af færre driftsstop specielt efter udskiftningen af variogearet med frekvensomformere. Uændret. Virksomhed: Hesselholt Fiskeeksport, Hanstholm. Kontaktperson: Jens Jørgen Lauritsen Tlf.:

17 3.2 Fileteringsmaskiner og tælleværker Indkapsling af sildefileteringsmaskiner ville gøre den løbende rengøring vanskelig. I stedet har man reduceret støjen ved kilden. Et meget illustrativt eksempel er tælleværkerne. Når en sild passerer, bevæges en lille arm, som støder imod en sikkerhedsskærm af metal. Støjen var belastende, da der kom et klik for hver eneste sild, der passerede i de mange fileteringsmaskiner. Tælleværket blev dæmpet ved at klæbe en lille gummibrik på skærmen, der hvor tællearmen slår imod. Derudover har man fjernet støjen fra trykluftafblæsninger ved at føre luften til lyddæmpere. Samtidig har man gradvis udskiftet dele på maskinerne for at undgå, at metal støder mod metal. Typisk ved at skifte den ene metaldel ud med kunststof. Tælleværk dæmpet med en lille gummibrik. Lille indsats stor virkning. en af de enkelte tiltag er ikke målt, men støjdæmpningen opleves som en væsentlig forbedring specielt dæmpningen af tælleværkerne. Virksomheden kan oplyse om den valgte leverandør af fileteringsmaskiner. Omkostninger Samlet set har omkostningerne pr. maskine været beskedne: Dæmpningen af tælleværket krævede nogle få cm 2 kraftig gummi og lim. Derudover har der været udgifter til trykluftlyddæmpere og udskiftning af metaldele til kunststof. Uændret. Virksomhed: ESSI Konsumfisk, Esbjerg. Kontaktperson: Produktionschef Christian Christensen tlf.:

18 3.3 Fileteringsmaskiner til sild Virksomheden har nye maskiner og en høj grad af automatisering med relativ stor maskintæthed i produktionslokalet. Tilsammen giver maskinerne meget støj. Ud over at man forbedrer akustikken i lokalet med bafler, prøver man også at nedbringe støjen fra de enkelte maskiner mest muligt. I dagligdagen begrænses støjen som led i det systematiske og forebyggende vedligehold. Bl.a. udskiftes lejer og slidte dele tidligere end før. Metal der støder imod metal justeres, så slaget minimeres, og der gennemføres smøring efter stramme rutiner. Maskinerne startes regelmæssigt op enkeltvis, så man kan lytte til dem og vurdere, om der er noget, der lyder unormalt. Renovering af en maskine kan ofte give en støjdæmpning på 5 db. Virksomheden kan oplyse om den valgte leverandør af fileteringsmaskiner. Fileteringsmaskiner til sild. Omkostninger Det er svært at adskille omkostningerne til støjdæmpning fra omkostningerne eller gevinsten ved det øvrige systematiske vedligehold. Uændret. Virksomhed: Havfisk, Skagen. Kontaktpersoner (virksomhed): Sanne Nielsen tlf.: (reparatør): Vagn Juhl Tlf.:

19 3.4 Støj fra håndtering af stålkar Støj fra kar af rustfrit stål, som bliver fyldt, tømt, rengjort og transporteret med truck. Karrene benyttes til mellemlagring og transport af mange produkter, blandt andet is. Rustfrit stål benyttes af hygiejniske årsager. Kar af stål bliver løbende udskiftet med kar af plast. Stålkar og plastkar. Udskiftningen opleves som en betydelig forbedring. 800 liters åbne kar. Uændret. Plastkar rengøres på samme måde som stålkar. Virksomhed: Danpo, Aars. Kontaktperson: Vedligeholdelseschef Christian Jørgensen tlf.:

20 3.5 Conveyer-anlæg Kyllinger transporteres ophængt i bøjler i et conveyer anlæg på slagteriet. Når de passerer et sving, hindres for store udsving af runde stålprofiler (shackle guides). Sammenstødene imellem ophængsbøjlerne og stålprofiler var meget støjende. Stålprofilerne er blevet overtrukket med opslidsede plastslanger alle de steder, hvor bøjlerne kan støde imod. De opslidsede slanger er købt færdige hos Sani- Stål og monteret af virksomhedens egen vedligeholdelsesafdeling. Stålprofiler overtrukket med plast. Det skønnes, at den samlede støj er blevet dæmpet med 3 4 db. Conveyer-anlæg. Omkostninger Materialer og arbejdsløn (weekendarbejde): Ca. kr en har ikke øget udgiften til rengøring. Plastslangerne slutter tæt til stålprofilerne og kommer ikke i kontakt med kyllingerne. Virksomhed: Danpo, Aars. Kontaktperson: Vedligeholdelseschef Christian Jørgensen tlf.:

21 3.6 Borde af rustfrit stål Borde af rustfrit stål anvendes meget i fiskeindustrien og i andre dele af fødevareindustrien. Det skyldes ikke mindst kravet om god hygiejne og rengøringsvenlighed. Borde med bordplade af rustfrit stål er gradvist blevet udskiftet til borde med en kraftig polyethylenplade. Bord med polyethylenplade. en afhænger af, hvad der håndteres på bordet. For frosne eller hårde emner er der stor effekt. Hvis der laves udskæringer, kan der skæres direkte på bordet, da bordpladen kan fungere som skæreplade. Borde til udskæring, sortering mm. Omkostninger Bordplader af polyethylen på 1 x 2 meter i en tykkelse på 20 mm koster ca. kr Hvis bordpladen anvendes som skæreplade, skal den vedligeholdes og rengøres som andre skæreplader eksempelvis med klorholdige rengøringsmidler. Pladerne har ikke givet hygiejnemæssige problemer. Virksomhed: Hesselholt Fiskeeksport, Hanstholm. Kontaktperson: Jens Jørgen Lauritsen Tlf.:

22 3.7 Slaglyde fra frosne emner Frosne fileter kommer ud fra et fryseanlæg på et transportbånd og vippes ud på en sliske. Her ramte de tidligere en tynd rustfri stålplade og gled ca. 1,5 meter ned på et bord med sider. Bordet var også af rustfrit stål. Det gav kraftige slaglyde. 1. Det øverste stykke af slisken blev beklædt med gummi. Det tog slaglyden, når emnerne ramte her. 2. Faldhastigheden blev reduceret med et stykke kunstgummilamel (en rest fra transportbåndet), der blev monteret som forhindring tværs over slisken. 3. Bordet med stålplader blev erstattet af et med polyethylenplader. Sliske til frosne emner. Støjmålinger før og efter kendes ikke, men støjen er blevet væsentligt reduceret. Det vurderes på virksomheden, at indsatsen punkt 1 og 3 har haft den største effekt. Fryseanlæg til torskefileter mm. Omkostninger Ændringerne på slisken har vedligeholdelsesfolkene selv udført med materialer, som man i forvejen havde på virksomheden. I samlingerne imellem polyethylenpladerne på bordet er der etableret spalter på nogle få millimeter. Derved forbedres rengøringsmuligheden. I øvrigt har støjdæmpningen ikke haft betydning for hygiejnen. Virksomhed: Hesselholt Fiskeeksport, Hanstholm. Kontaktperson: Jens Jørgen Lauritsen Tlf.:

23 3.8 Drageringskedler Drageringskedler benyttes til at lægge et overtræk typisk en hård sukkerholdig skal uden på forskellige former for slik. Når pastiller, bolsjer og andre hårde emner køres rundt i kedlerne, slår de imod siderne, og det giver støj. Operatørerne er ofte tæt på kedlerne, da drageringsprocessen kræver løbende overvågning. Det er derfor vanskeligt at indkapsle processen. Når et emne rammer kedlens inderside, anslås den i princippet som en klokke. Kedlerne er blevet beklædt på ydersiden med et lyddødt materiale, således at de ikke bringes i svingninger og dermed udstråler støj. Høj-polymere plaststoffer giver i reglen den bedste virkning. Der er desuden foretaget en akustisk regulering af rummet. Drageringskedler beklædt med lyddødt materiale. Der skønnes at være opnået en dæmpning på ca. 5 db. Traditionelt er kedlerne lavet af kobber, men rustfrit stål anvendes hyppigt i dag. Omkostninger Inkl. akustikreguleringen skønnes prisen at have været ca. kr for i alt 8 kedler. Beklædningen af kedlerne giver ingen hygiejneproblemer. Vægpanelerne til den akustiske regulering tåler vådrengøring og kan afmonteres for speciel grundig rengøring. Virksomhed: MalacoLeaf, Slagelse. Kontaktperson: Produktionsleder Jan Bernt tlf.:

24 3.9 Retning af bageplader med hammer De plader, som emnerne ligger på i ovnen, bliver indimellem skæve og får buler. Pladerne rettes ved hjælp af en hammer. En traditionel hammer erstattes af en rekylfri med endeflader af kunststof. Hammerhovedet er hult og indeholder stålkugler. Dette forlænger slaget og dæmper herved støjen. Metoden er velegnet til bearbejdning af plader. Rekylfrie hamre kan mange steder erstatte traditionelle hamre. Rekylfri hammer. Støjen fra retning af plader er blevet væsentligt reduceret. Yderligere fordele ved anvendelse af rekylfri hamre er færre slagmærker i pladerne. Virksomheden kan oplyse om den valgte leverandør af rekylfri hammer. Omkostninger En rekylfri hammer koster ca. kr. 350 afhængigt af størrelse og fabrikat. Nylonendestykkerne kan udskiftes, hvis de bliver slidt eller beskadiget. Uændret. Virksomhed: MalacoLeaf, Slagelse. Kontaktperson: Produktionsleder Jan Bernt tlf.:

25 3.10 Vægtunit med vejeceller Anlæg af denne type benyttes mange steder i fødevareindustrien til afvejning af emner inden pakning. De kan være kraftig støjende, specielt når der afvejes hårde emner. Hver vejecelle har en lille metalklap på forsiden, der åbnes ved hjælp af en lille trykluftcylinder. Der opstår kraftig støj fra åbning og lukning af de mange celler metal støder mod metal. Vejecellerne er beklædt med et effektivt dæmpningsmateriale. Hele unitten er vibrationsisoleret fra platformen, så støjen ikke forplantes ud i strukturen. Anlægget er nyt og leveret støjdæmpet, men de anvendte dæmpningsprincipper kan også anvendes på eksisterende units. Støjdæmpet vægtunit. Støjen fra denne vægtunit er væsentlig lavere end fra tilsvarende units, som ikke er støjdæmpede. Vægtunit med vejeceller. Omkostninger Hvis man skal dæmpe et tilsvarende eksisterende anlæg, anslås arbejdstiden til 2 dage og materialeomkostningerne til kr en giver ingen problemer. Virksomhed: MalacoLeaf, Slagelse. Kontaktperson: Produktionsleder Jan Bernt tlf.:

26 3.11 Dåsevender På en fiskekonservesfabrik bliver dåserne efter autoklavering vendt rigtigt i dåsevenderen. Dåsevenderen er en specielt udformet sliske med render opbygget af tynde rustfri stålplader. Når dåserne falder fra transportbåndet og passerer dåsevenderen, opstår der kraftig støj. Støjen er dæmpet ved at forøge massen og ejendæmpningen af den plade, der udstråler støjen. På bagsiden af renderne er der påklæbet tung kunstgummi ved hjælp af kontaktlim. Der blev anvendt 5 mm antivibrationsfolie. Overside af dåsevender. Undersiden af dåsevenderen med påklæbet antivibrationsfolie. I stedet for en høj metallisk lyd, der udstrålede fra hele den store plade, lyder der en dump og meget lavere lyd fra selve slaget. Da der passerer en million dåser om året, har det haft stor betydning i hallen. Dåsevender. Omkostninger en blev udført af virksomhedens egen vedligeholdelsesafdeling for meget beskedne omkostninger. Uændret. Virksomhed: A/S Sæby Fiske-Industri. Kontaktperson: Teknisk chef Niels Bak Andersen tlf.:

27 3.12 Plastkasser imod metalbord På en brødfabrik pakkes det færdige brød i plastkasser. De tomme kasser transporteres på et transportbånd til pakkepositionerne, hvorfra de trækkes ned på pakkebordet. Pakkebordet var opbygget med en bordplade af tyndt rustfri stål. Der er omkring en halv meter fra transportbåndet ned til pakkebordet. Da man trækker ca. 100 kasser ned på bordet i timen, lader man normalt kassen falde med sin egen vægt. Det medførte en meget kraftig impulsstøj. Pakkebord inden støjdæmpning. Pakkebord støjdæmpet med gummibelagte ruller. 27

28 Metalpladen blev erstattet af gummibelagte ruller. Derved forlænges stødtiden, og der er ikke længere nogen plade, der kan udstråle støj. Den resulterende støjbelastning er blevet væsentligt reduceret, dels fordi det gennemsnitlige niveau er faldet, dels fordi impulsstøjen er blevet reduceret så meget, at Arbejdstilsynets særlige impulstillæg ikke udløses se afsnit 4.0. Der er målt en reduktion af impulsstøjen med 13 db. Virksomheden kan oplyse om den valgte leverandør af pakkebord. Omkostninger Ca. kr inkl. montering. Gevinster Den ergonomiske belastning ved pakkearbejdet er blevet reduceret, da der skal bruges mindre kraft til at skubbe kasserne videre, når de er blevet pakket. Ingen væsentlige ændringer. Virksomhed: Schulstad brød, Avedøre, Hvidovre. Kontaktperson: Produktionsmester Karsten E. Lund tlf.:

29 3.13 Automatisk hammer på melsilo Ved en silo til mel var der jævnligt problemer med, at melet satte sig fast. For at få det ud bankede man på siderne af tragten. Det var støjende og besværligt. Derfor monterede man en automatisk hammer/vibrator. Den er imidlertid også meget støjende. Der blev limet et lille stykke 8 mm slidgummi fast, hvor vibratorens hammer banker. Støjen bliver dæmpet, fordi stødtiden forlænges. Vibrator med pålimet gummi. En væsentlig dæmpning. Støjen opleves ikke længere som et problem af betydning. Vibrator på en mindre mellemsilo med vejeunit til dosering af mel. Omkostninger Meget små omkostninger. Slidgummiet havde man i forvejen, og monteringen blev på kort tid udført af egne håndværkere. På besøgstidspunktet havde slidgummiet siddet 1 år, uden at der var slitage af betydning. Uændret. Virksomhed: Schulstad Frost, Tølløse. Kontaktperson: Vedligeholdelseschef Per Rasksen tlf.:

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 e-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR - VED VARELEVERING TIL BUTIKKER Jens Duch, JDU@ramboll.dk, tlf. 5161 5365 HVAD ER PROBLEMET? Generende støj Impulsstøj Ofte tæt på boligområder Især støj om natten er knyttet

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Projekt vinduer og pantry siden af kahytten

Projekt vinduer og pantry siden af kahytten Projekt vinduer og pantry siden af kahytten Vinduerne var fra starten af forsynet med en PVC profil, den var imidlertid ødelagt af 40 år sollys og var derfor væk på de fleste vinduer. Derudover havde der

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Støj Vejledning om vurdering og forebyggelse Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde,

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Danmarks bredeste udvalg i arbejdsmåtter. I dette katalog finder du arbejdsmåtter til ethvert formål.

Danmarks bredeste udvalg i arbejdsmåtter. I dette katalog finder du arbejdsmåtter til ethvert formål. Danmarks bredeste udvalg i arbejdsmåtter I dette katalog finder du arbejdsmåtter til ethvert formål. Få et gratis, uforpligtende besøg af en af vore konsulenter med demovogn. Vi måler op, rådgiver gerne

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske

Læs mere

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater.

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater. Slutrapport SAF 5 WP3: Hygiejnisk fedtendehåndtering og dampsugning af bækkengang Dato 15. december 2013 Proj.nr. 2000244-1 Version 01 HCh Indledning Baggrund og formål Et af de steder på slagtekroppen,

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

Modulrum til køl og frys Celltherm

Modulrum til køl og frys Celltherm Modulrum til køl og frys Moderne og fleksibel produktionsteknologi I mere end 30 år har navnet stået for høj tysk kvalitet inden for køle- og fryserum. Som en af de førende europæiske producenter er kendt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Støj i den grafiske branche

Støj i den grafiske branche Støj i den grafiske branche Grafisk Bar - Grafisk Branchearbejdsmiljøråd Indhold 3 5 10 12 16 17 23 31 Støj kan dæmpes Historier fra det virkelige liv Schultz Grafisk tager støjen alvorligt Fra produktionslokale

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 AnsøgningsID Ansøgningsnr. 408 Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs Kommune Hovedansøger 2 - Adresse 1 Torvet 3 Adresse 2 - Postnr. 8500 By Grenaa Fornavn Kenneth

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler

Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

DEN BLÅ GUIDE TIL STÅL SWIMMINGPOOL

DEN BLÅ GUIDE TIL STÅL SWIMMINGPOOL DEN BLÅ GUIDE TIL STÅL SWIMMINGPOOL Berle Pool & Spa er med sine mange år i branchen landets største og ældste specialfirma inden for swimmingpools, inde og udespa. Vi leverer idag løsninger til alle -

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere