EPOS - udvikling i antal deltagere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPOS - udvikling i antal deltagere"

Transkript

1 Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever EPOS EPOS - udvikling i antal deltagere EPOS 738,8 714,5 797, , , , ,60 EPOS - udvikling i antal årselever

2 Udvikling i aktivitet sammenlignet med andre efteruddannelsesudvalg - sorteret efter aktivitet - antal årselever HAKL 2.653, , , , , , ,50 TUR 2.016, , , , , , ,30 Industriens Fælles 1.171, , , , ,80 841, ,20 EPOS 738,8 714,5 797, , , , ,60 Bygge-/Anlæg/Industri 603,2 525,7 640,8 881,2 852,6 584, ,20 Metalindustrien 474,1 455,6 478,8 676,9 611,7 466, ,20 Mejeri- og Jordbrug ,1 419,7 544,1 596,4 466, ,90 KHRU 414,8 468,6 498,2 577,3 502,8 358, ,90 IF & MI Svejsning m.m. 337,6 304,8 386,1 608,7 537,3 323, ,40 SUS 405,1 332,3 360,3 463,1 506,7 460, ,40 Tværgående- & F/I 485,4 165,9 299,1 308,9 242,4 138, ,60 IKV 427,2 303,5 206,1 315,4 299,9 241, ,30 Tek. Inst. og energi ,4 162,6 262,5 278,4 181, ,70 Træet 22,5 15,5 21,1 22,4 18,9 12,3 112,7 ELIT & BAI Overgang 27,2 27,2 ETIE & MI Rustfrit område 0,8 0,8 Total , , , , , , , , , , , , , , ,00 HAKL TUR Industriens Fælles EPOS Bygge- /Anlæg/Industri Metalindustrien Mejeri- og Jordbrug KHRU IF & MI Svejsning m.m. SUS Tværgående- & F/I IKV Tek. Inst. og energi Træet 500,00 0, Gennemsnitlig aktivitetsstigning på uddannelser udviklet af EPOS: 14 % Gennemsnitlig aktivitetsstigning på uddannelser udviklet af andre EUU: 0 %

3 Deltagernes uddannelsesbaggrund - på uddannelser udviklet af EPOS Antal deltagere Uoplyst/ukendt Grundskolen Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Ph. d. mv Total Uoplyst/ukendt Grundskolen Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Ph. d. mv

4 Deltagere med en EPOS-relevant EUD eller "gammel" uddannelse Bemærk: Det er ikke alle "gamle" uddannelser, der fremgår af UNI-Cs database Antal deltagere Barneplejerske Plejehjemsassistent Plejer Pædagogik (eud) ivu Pædagogisk Assistent / PGU Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper Social/sundhed (eud) ivu Sygehjælper Total Bemærk: Tallene dækker over uddannelser udviklet af såvel EPOS som andre efteruddannelsesudvalg, hvor aktiviteten er gennemført af Social- og sundhedsskoler eller Professionshøjskoler (dog kun dele af VIA). Oversigten medtager således ikke aktivitet fra alle EPOS' godkendte udbydere Barneplejerske Plejehjemsassistent Plejer Pædagogisk Assistent / PGU Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper Sygehjælper

5 Social- og sundhedshjælpere - deltagelse i AMU Bemærk: Nedenstående tal er baseret på følgende filtre: Højeste fuldført uddannelse: Social- og sundhedshj. + Social/sundhedshj.,eud Målgruppens aktivitet på uddannelser udviklet af andre efteruddannelsesudvalg kan overordnet være af to grunde. 1) De arbejder inden for andre brancher eller 2) Nogle af uddannelserne udviklet af andre efteruddannelsesudvalg er tilknyttet en af EPOS' 6 fælles kompetencebeskrivelser (FKB) Antal årselever EPOS HAKL Industriens Fællesudvalg Transporterhvervets UddannelsesRåd KHRU Individuel kompetencevurdering ServiceErhvervene Tværgående kurser & F/I Mejeri- og Jordbruget Metalindustriens Uddannelsesudvalg Bygge-/Anlægsområdet og -Industri IF & MI - Svejsning og fyringsteknik Træets Efteruddannelser Tekniske Installationer og Energi Total Antal deltagere HAKL EPOS Industriens Fællesudvalg Individuel kompetencevurdering KHRU Tværgående kurser & F/I ServiceErhvervene Transporterhvervets UddannelsesRåd Metalindustriens Uddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbruget Bygge-/Anlægsområdet og -Industri IF & MI - Svejsning og fyringsteknik Træets Efteruddannelser Tekniske Installationer og Energi Total

6 Social- og sundhedsassistenter - deltagelse i AMU Bemærk: Nedenstående tal er baseret på følgende filtre: Højeste fuldført uddannelse: Social- og sundhedsass. + Social/sundhedsass.,eud Målgruppens aktivitet på uddannelser udviklet af andre efteruddannelsesudvalg kan overordnet være af to grunde. 1) De arbejder inden for andre brancher eller 2) Nogle af uddannelserne udviklet af andre efteruddannelsesudvalg er tilknyttet en af EPOS' 6 fælles kompetencebeskrivelser (FKB) Antal årselever EPOS HAKL Industriens Fællesudvalg Individuel kompetencevurdering Tværgående kurser & F/I Transporterhvervets UddannelsesRåd KHRU ServiceErhvervene Mejeri- og Jordbruget Bygge-/Anlægsområdet og -Industri Metalindustriens Uddannelsesudvalg IF & MI - Svejsning og fyringsteknik ELIT & BAI Overgangsordning 0 0 Total 181,8 220,9 237,3 288,2 337,6 320 Antal deltagere EPOS HAKL Industriens Fællesudvalg Individuel kompetencevurdering Tværgående kurser & F/I ServiceErhvervene KHRU Transporterhvervets UddannelsesRåd Metalindustriens Uddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbruget Bygge-/Anlægsområdet og -Industri IF & MI - Svejsning og fyringsteknik ELIT & BAI Overgangsordning 0 0 Total

7 Pædagogisk Assistenter m.fl. - deltagelse i AMU Bemærk: Nedenstående tal er baseret på følgende filtre: Højeste fuldført uddannelse: Pædagogik (eud) ivu + Pædagogisk assistent,eud + Pædagogisk grundudd. + Pædagogisk,gr.udd.(PGU) Målgruppens aktivitet på uddannelser udviklet af andre efteruddannelsesudvalg kan overordnet være af to grunde. 1) De arbejder inden for andre brancher eller 2) Nogle af uddannelserne udviklet af andre efteruddannelsesudvalg er tilknyttet en af EPOS' 6 fælles kompetencebeskrivelser (FKB) Antal årselever EPOS HAKL Transporterhvervets UddannelsesRåd Industriens Fællesudvalg KHRU ServiceErhvervene Tværgående kurser & F/I Mejeri- og Jordbruget Individuel kompetencevurdering Metalindustriens Uddannelsesudvalg Bygge-/Anlægsområdet og -Industri IF & MI - Svejsning og fyringsteknik Tekniske Installationer og Energi Total Antal deltagere EPOS HAKL Industriens Fællesudvalg KHRU Transporterhvervets UddannelsesRåd ServiceErhvervene Individuel kompetencevurdering Tværgående kurser & F/I Mejeri- og Jordbruget Bygge-/Anlægsområdet og -Industri Metalindustriens Uddannelsesudvalg IF & MI - Svejsning og fyringsteknik Tekniske Installationer og Energi Total

8 Alle uddannelser udviklet af EPOS sorteret efter samlet aktivitet (antal deltagere) over tid Uddannelser med færre end 100 deltagere samlet set, har evt. år, hvor uddannelsen ikke har været godkendt, * markeret hvis uddannelsen med gråt. Derudover nedlagt er uddannelserne markeret med: Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde (2007) / Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde (2004) Forflytning og speciallejring (2008) / Forflytningsteknik og speciallejring ( ) Omsorg for personer med demens Praktikvejledning af PAU- og sosuelever (2009)/ Praktikvejledning Personer med demens, af PGU- sygdomskendskab og sosuelever (2007)/ Arbejdet som familieplejer (2006)/ Familieplejere, pædagogik og samarbejde (2003) Medicinadministration Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd ( ) Rehabilitering som arbejdsform Medvirken til rehabilitering Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forebyggelse og sundhedsfremme ( ) Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling (2005) / Klientvold - forebyggelse og udvikling (2003) Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet Børns kompetenceudvikling 0-5 år ( ) Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Planlægning af pædagogiske aktiviteter Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien (2009) / Socialpsykiatri - introduktion (2003) It-omsorgssystemer i hjemmeplejen (2005) / Faglig dialog og udvikling gennem et fælles sprog ( ) Opsporing og forebyggelse af diabetes Teamorganiseret hjemmepleje (2005) / Gruppeorganiseret hjemmepleje (2003) Magt og omsorg (2005) / Magt, omsorg og selvbestemmelse (2003) Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet Pædagogiske metoder i ældreplejen ( ) Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge (2009) Arbejdet med risikobørn og -unge ( ) Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet Børns motorik, sansning og bevægelse Arbejdet med for tidligt fødte børn ( ) De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område (2004) / Sorg og krise (2003) Kontaktperson i omsorg og sygepleje (2004) / Kontaktpersonfunktionen i det prof. omsorgsarb. (2003) Sårbehandling, behandlingskrævende sår Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien (2009) / Socialpsykiatri fagligt samarbejde (2003) Måltidet i pædagogisk arbejde ( )

9 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge (2005) / Pleje og omsorg af alvorligt syge i eget hjem (2003) Praktisk hjælp til ældre Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer Børn og natur Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Borgere med alkoholproblemer Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Patienttransport og forflytning m.v. (2008) / Patienttransport og løft m.v. Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Konflikthåndtering i sosu-arbejdet Leg med sprog ( ) Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet Selvstændigt arbejde med rehabilitering Samarbejde med ældre om gode kostvaner (2010) / Samarbejde med ældre om sunde kostvaner (2004) / Den ældre og kosten (2003) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende ( ) Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud (2005) /Forældresamarbejde i daginstitution og dagpleje Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm Børns udtryksformer ( ) Hospicemetoder i praksis Uhensigtsmæssig adfærd og udreageren ved demens Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder (2008) / Medhjælpere i pædagogiske døgntilbud (2003) Personlig hjælper og ledsager ( ) / Personlig hjælper (2003) Anbragte børns udvikling Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede Tilberedning og servering for patienter ( ) Brugerindflydelse i pædagogisk praksis ( ) Arbejde med sindslidende med misbrug Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre Genoptræning af patienter med fysiske lidelser (2005) / Genoptræning i fysioterapeutisk regi (2003) Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO Børns leg Pleje af patient med akut medicinsk sygdom Vejledning i forflytning Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre Sårpleje, medvirken ved sårpleje (2009) / Sårbehandling, medvirken ved sårpleje (2004) Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge ( ) Pleje og behandling af kræftpatienter Innovation: Idéudvikling m.m Hvad fejler den syge? ( ) Tegn til tale Pleje og behandling af diabetikere Gruppeorganiseret hjemmepleje Medvirken til pleje af borger med KOL Interkulturel pædagogik Medvirken ved rehabilitering af hjerneskadede * (nedlagt 2007) Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud

10 Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser (2007) / Pæd. arb. med udviklingshæmmede med sindslidelser ( ) Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt Arbejde med ældre i eget hjem Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede ( ) Hospitalsserviceassistentens tværg. arbejdsfunkt. ( ) Innovation: Gennemførelse og formidling Socialpædagogik og aktiverende metoder Plejefamiliens samarbejde med barnets forældre Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom Kirurgisk fordybelsesmodul Patientrelateret arbejde med døende og afdøde patienter ( ) Arbejdet som dagplejer Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Psykiatrisk suppleringsuddannelse Værkstedsassistent, pædagogik og planlægning Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats Forebyggelse af vold og konfliktintervention Sterilarbejdet på sygehusene ( ) / Grundl uddannelse for sterilcentralassistenter (2003) Neurorehabilitering af senhjerneskadede Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger ( ) Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede Forebyggelse af selvmord blandt ældre Kvalitet i offebtlige velfærdsydelser Udvikling og styring af aktiveringsprojekter Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet (2010) / Ungdomspædagogik i klubarbejde (2004) Arbejde med plejebørn i puberteten Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene Teater og drama i pædagogisk arbejde ( ) Arbejdet med recovery i psykiatrien Multimedier i pædagogisk arbejde (2005) / Multimedier i pædagogisk arbejde (2003) Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Sosu-fagligt gerontologisk arbejde Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber Arbejdet med anbragte børns livshistorie Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Børn med overfølsomhedssygdomme (OBS 3-års regel) 106 Ernæringsscreening i ældreplejen m.m Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen Pædagogmedhjælpere på specialskoler Medicinsk fordybelsesmodul * (nedlagt i 2005) (OBS 3-års regel) 87 Arbejdet med ældre udviklingshæmmede Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Husmedarbejdere - arbejde i kulturhuse Selvstændigt arbejde med pleje af svangre kvinder Forebyggende arbejde for og med udsatte unge Styrkelse af selvmordstruedes mestringsstrategier Tværfagligt teamarbejde i neurorehabilitering * (nedlagt) Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud Pædagogisk arbejde på de sikrede døgninstitutioner

11 Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje Det retspsykiatriske omsorgsarbejde Netværksanbringelser Tværfagligt samarbejde om plejebarnet Medvirken i gynækologisk og obstetrisk arbejde Samarbejde med og praktisk støtte til hørehæmmede Værtskab og sociale rammer for ældres måltider Selvstændigt arbejde med pleje på føde-barselsafd Selvstændigt arbejde med hjerneskadede * (nedlagt i 2007) 0 0 Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL 0 0 Tidlig opsporing af sygdomstegn 0 0 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 0 0 Forebyggelsen af selvmord blandt sindslidende 0 0 Støtte ved kognitiv behandling 0 0 Tværfagligt samarbejde om måltidet til ældre 0 0 Total

12

13

14

15 Aktivitet 2011 på uddannelser udviklet af EPOS Uddannelser med højest aktivitet i 2011 (top 15) Antal deltagere Rehabilitering som arbejdsform Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd ( ) Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling (2005) / Klientvold forebyggelse og udvikling (2003) Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Arbejdet som familieplejer (2006)/ Familieplejere, pædagogik og samarbejde (2003) Forflytning og speciallejring (2008) / Forflytningsteknik og speciallejring ( ) Forebyggelse og sundhedsfremme ( ) Omsorg for personer med demens Personer med demens, sygdomskendskab It-omsorgssystemer i hjemmeplejen (2005) / Faglig dialog og udvikling gennem et fælles sprog ( ) Praktikvejledning af PAU- og sosuelever (2009)/ Praktikvejledning af PGU- og sosuelever (2007)/ Praktikvejledning for PGU- og sosuelever (2006) Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 1123 Uddannelser med lavest aktivitet i 2011 (bund 15) Antal deltagere Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 0 Medvirken i gynækologisk og obstetrisk arbejde 0 Samarbejde med og praktisk støtte til hørehæmmede 0 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider 0 Selvstændigt arbejde med pleje på føde-barselsafd. 0 Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL 0 Tidlig opsporing af sygdomstegn 0 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 0 Forebyggelsen af selvmord blandt sindslidende 0 Støtte ved kognitiv behandling 0 Tværfagligt samarbejde om måltidet til ældre 0 Børn med overfølsomhedssygdomme 0 Pædagogmedhjælpere på specialskoler 0 Husmedarbejdere - arbejde i kulturhuse 0 Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 0

16 Uddannelser uden aktivitet Uddannelser godkendt i 2009 Seksualitet hos borgere i hjemmeplejen m.m. Seksualitet og handicappede Udviklingshæmmede med autisme Arbejdet med børn med fysiske handicap Uddannelser godkendt i 2010 Palliativ omsorg for mennesker med demens Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Uddannelser godkendt i 2011 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen Forebyggelse af selvmord blandt sindslidende Støtte ved kognitiv behandling

17 Deltagernes arbejdsmarkedsstatus - på uddannelser udviklet af EPOS Deltagernes generelle arbejdsmarkedsstatus Antal deltagere Total Beskæftiget Ledig Udenfor arbejdsstyrken Uoplyst/ukendt Total Beskæftiget Ledig Udenfor arbejdsstyrken Uoplyst/ukendt Deltagere uden for arbejdsstyrken kan fx være medarbejdere på barsel, personer på kontanthjælp mv.

18 6 ugers selvvalg - aktivitetsudvikling og uddannelsesbaggrund på uddannelser udviklet af EPOS Bemærk: Der kan være flere, der har deltaget i aktivitet målrettet EPOS brancheområde i forbindelse med 6-ugers selvvalg. Det kan enten være deltagere, der ikke har oplyst, at aktiviteten har været en del af 6 ugers selvvalg. Det kan også være deltagere, der har deltaget på uddannelser udviklet af andre efteruddannelsesudvalg, men som er tilknyttet en af EPOS 6 fælles kompetencebeskrivelser. Aktivitetsudvikling Antal deltagere EPOS Aktivitetsudvikling EPOS Uddannelsesbaggrund Uoplyst/ukendt Grundskolen Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Total Uoplyst/ukendt Grundskolen Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser

19 Uddybning af deltagere på 6 ugers selvvalg med EUD baggrund Hovedforløb inden for EPOS branche Pædagogisk grunduddannelse (PGU) Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper Sygehjælper Total Hovedforløb uden for EPOS branche Teknik, håndværk og transport Krop, natur og service Merkantil

20 6 ugers selvvalg - uddannelser sorteret efter aktivitet i Uddannelser med højst aktivitet Bemærk: Tallene dækker kun over aktivitet i 2009 og 2010 for at give et aktuelt billede af den indholdsmæssige side af kompetenceudviklingsbehovene. Oversigten viser alene, hvilke uddannelser der har ingået i 6 ugers selvvalg og ikke, hvor mange 6 ugers selvvalg forløb, der har været gennemført. (AMU) Antal kursister Total Praktisk hjælp til ældre Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Personlig hjælper og ledsager Omsorg for personer med demens Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Arbejde med ældre i eget hjem Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen Planlægning af pædagogiske aktiviteter Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Børns leg Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger Arbejdet som familieplejer Teamorganiseret hjemmepleje Total

21 Deltagernes herkomst - antal deltagere Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere Uoplyst/ukendt Total Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere Uoplyst/ukendt

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

Statistik EPOS:

Statistik EPOS: Statistik EPOS: 2004-2006 I denne rapport er samlet en række oversigter og beskrivelser af aktiviteten på EPOS uddannelser i perioden 2004 06. 1. Hele aktiviteten...3 2. Deltagernes uddannelsesmæssige

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr.

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr. Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 2000-2002 Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. aktivitetstype Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. uddannelsesområde

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 1996-2001. Indhold:

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 1996-2001. Indhold: Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 1996-2001 Indhold: AMU-aktiviteten på social- og sundhedsområdet 1996-2001 sinstitution AMU-aktiviteten på det pædagogiske område 1996-2001 sinstitution

Læs mere

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 1 Dagens temaer Uddannelsesudbuddet Det uddannelsespolitiske landskab Serviceeftersyn Status på udviklingen på EPOS område 2 EPOS-udvalget EPOS er efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Augustseminar 2012 Fredag d. 17. august v. John Steffensen & Mette Nørholm Lidt om sekretariatet (SEVU) SEVU: Sekretariatet for Erhvervsrettede VelfærdsUddannelser

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

LUU-konference for efteruddannelsesområdet 26. oktober 2011 København, DGI-byen

LUU-konference for efteruddannelsesområdet 26. oktober 2011 København, DGI-byen AMU landskabet set med EPOS øjne ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS LUU-konference for efteruddannelsesområdet 26. oktober 2011 København, DGI-byen Derfor er dagen vigtig for EPOS EPOS-udvalget har

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Sommernyt fra EPOS I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om,

Læs mere

Pædagogisk- og psykiatriområdet

Pædagogisk- og psykiatriområdet Efteruddannelse Pædagogisk- og psykiatriområdet Kursuskatalog efterår 2011 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Babytegn Pædagogisk arbejde med børn og unge...4 Emneområder fra dagligdagen Inkluderende

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytårsnyt fra EPOS EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytår 2005 Jr. nr. 1.10.03 I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej

Læs mere

Det pædagogiske og psykiatriområdet

Det pædagogiske og psykiatriområdet Efteruddannelse Det pædagogiske og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold pædagogisk arbejde...4 Planlægning af pædagogiske aktiviteter...4 Leg med sprog... Samspil

Læs mere

Social- og sundhedshjælpere m.fl.

Social- og sundhedshjælpere m.fl. 10 DAGE 10 DAGE 1, 1 DAG 10 DAGE 1 DAG 6 DAGE 10 DAGE 1 DAG Social- og sundhedshjælpere m.fl. 12-11-2010 Plejeopgaver Aktivering Psykiatri og demens Dokumentation og it Medarbejderen og arbejdspladsen

Læs mere

Social- og sundheds- og psykiatriområdet

Social- og sundheds- og psykiatriområdet Efteruddannelse Social- og sundheds- og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Kompetenceudvikling (KUA)...4 KUA-basismodul...4 KUA-famodul: Socialpsykiatri...5 god

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012 Oktober 2011 Indledning EPOS-området har været karakteriseret ved voksende uddannelsesaktivitet i de seneste

Læs mere

Social- og sundhedsområdet

Social- og sundhedsområdet Kursusk atalog 2008 Social- og sundhedsområdet Indholdsfortegnelse Sundheds og sygepleje 5 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje 5 Sårbehandling, behandlingskrævende sår 6 Opsporing og forebyggelse af

Læs mere

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse AMU landskabet set med EPOS øjne Velkomst ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS AMU-landskabet EPOS-udvalget har som mål, at uddannelsesaktiviteten

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2013

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2013 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2013 Oktober 2012 Indledning EPOS-området har haft voksende uddannelsesaktivitet frem til 2011. I 2011 har EPOS

Læs mere

Vvs: Kvartalsstatistik amu

Vvs: Kvartalsstatistik amu Vvs: Kvartalsstatistik amu 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 20./10. 2013. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 2013. Indhold 1 Indledning...

Læs mere

VVS: Kvartalsstatistik AMU

VVS: Kvartalsstatistik AMU VVS: Kvartalsstatistik AMU 1. kvartal 2014 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 3. juli 2014. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 1. kvartal

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2014

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2014 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2014 Oktober 2013 Indledning EPOS-området har voksende uddannelsesaktivitet. I 2012 har EPOS haft en aktivitet

Læs mere

Vvs: Kvartalsstatistik amu

Vvs: Kvartalsstatistik amu Vvs: Kvartalsstatistik amu 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/8 201 På dette tidspunkt er data opdateret til og med 201 Indhold 1

Læs mere

Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet

Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2010 Velkommen til uddannelses- og kursusåret 2010 Velkommen til SOSU C s kursuskatalog over social- og sundhedsfaglige kurser

Læs mere

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1 AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse Side 1 Disposition Ledige 2007-2010 1. kvartal 2011 for hhv. beskæftigede og ledige Profil 6-ugers selvvalg i 2010 Profil 6-ugers selvvalg i 2011 Side 2 Overblik

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

Tabel A: Vvs-branchens efteruddannelsesaktivitet - 4. kvartal 2011

Tabel A: Vvs-branchens efteruddannelsesaktivitet - 4. kvartal 2011 Tabel A: Vvs-branchens efteruddannelsesaktivitet - 4. kvartal 2011 kursister 1. kvartal 1.504 1.180 1.530 1.380 1.360 1.981 2.733 1.898 2. kvartal 870 938 1.001 1.031 1.418 1.804 1.933 1.124 3. kvartal

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område 2012 www.sosuc.dk www.sopu.dk Velkommen til efteruddannelse 2012 Velkommen til SOPU og SOSU C som sammen præsenterer kursuskataloget

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2010

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2010 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2010 Oktober 2009 Indledning EPOS-området har været karakteriseret ved voksende uddannelsesaktivitet i de seneste

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

viskvalitet.dk rapporter Uddannelser til revision 2005

viskvalitet.dk rapporter Uddannelser til revision 2005 Administrator -> UdvÆlgelse af analysedata -> Analyse af data -> FÆrdige rapporter -> Oversigtsrapport viskvalitet.dk rapporter Uddannelser til revision 2005 Bilag pkt. 8 Viskvalitet.dk - eller "De Systemfælles

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Kvartalsstatistik - AMU

Kvartalsstatistik - AMU EVU -11-22 Andreas ChristoffersenAndreas Kvartalsstatistik - AMU Kvartalsstatistikken er trukket fra UVM s databank d. 17/11. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 2. kvartal Indhold 1 Antal

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2015

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2015 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2015 Oktober 2014 Indledning EPOS-området har fortsat voksende uddannelsesaktivitet. I 2013 har EPOS haft en

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Jeg : (sæt krydser) Er fyldt 25 år d. 29. februar 2016 Har mindst 2 års erhvervserfaring,

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2017

Pædagogiske AMU-kurser forår 2017 Pædagogiske AMU-kurser forår 2017 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

KURSER 2014 Social- & sundhedsområde

KURSER 2014 Social- & sundhedsområde KURSER 2014 Social- & sundhedsområde SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK AMU - en verden fuld af oplevelser Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog 2014

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Social- og sundhedsområdet

Social- og sundhedsområdet Kursuskatalog 2009 Social- og sundhedsområdet Velkommen til uddannelses- og kursusåret 2009! Social- og sundhedssektoren har gennem 2008 været genstand for stor politisk og befolkningsmæssig bevågenhed,

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2012 www.sosuc.dk Velkommen til efteruddannelses- og kursusåret 2012 Kursusenheden på SOSU C kan hermed præsentere kursuskataloget

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

EL: Kvartalsstatistik amu

EL: Kvartalsstatistik amu EL: Kvartalsstatistik amu Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/5. På dette tidspunkt er data opdateret til og med. Indhold 1 Aktivitet på

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Kurser efter uddannelser 2014

Kurser efter uddannelser 2014 Find din egen værdi og dyrk den Kurser og efter uddannelser 2014 Kursussæson 2014 2014 Tværfaglighed og rehabilitering i forhold til alle sygdomskategorier, elektronisk dokumentation/kommunikation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe KUrSUSPrOGrAM EFTERÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI EFTErÅr 2013 SkrædderSyede kurser Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3 42 31 12 1 8 6 4 2 99 97 18 16 96 29 26 28 31 8 8 8 Lærere Adm.Bibl og IKT Ledelse Service 14 12 1 8 16 6 5 4 3 2 1 52 Antal ansøgere i.f.t Ansøgere Årselever 28 Antal hold/mål Antal dage pr. mål 488 331

Læs mere

KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Pædagogiske metoder i ældreplejen - med borgeren i centrum....3 Inddragende velfærdsteknologi

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Kursusoversigt 2. halvår 2011

Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursus nr. Kursets navn Deltagergebyr VEU godtgørelse Afholdes Dato Tilmelding frist SOCIAL OG SUNDHED SAMT PSYKIATRIOMRÅDET: 1132 Akademiuddannelsen Formålet med Akademiuddannelsen

Læs mere