Viborg Kommune. Februar ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v."

Transkript

1 Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

2 NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: M: - Postboks 119 E: E: 9100 Aalborg

3 INDHOLD UDBUDSMATERIALET Udbudsbetingelser Øvrige vilkår Arbejdsbeskrivelse Samarbejdsform Tilbud ARBEJDSBESKRIVELSE 1 Generelt Omfang Tilbudslisten - opdeling af ydelser på forskellige områder Opgaver, der ikke er omfattet af entreprisen Gældende normer og standarder for entreprisen Datagrundlag og -opdatering Standard- og bestillingsopgaver Arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstider Arbejdsplads Materiel Materialer Plantepleje generelt Trafikafvikling Eksisterende ledninger Opgravning og retablering Ukrudtsbekæmpelse Affaldshåndtering Rapportering og eftersyn Borgerhenvendelser Udkald Asfaltbelægninger Reparation af huller, afskalninger, sætninger og kantskader Reparation af asfaltbelægning Udførelse af asfaltkraver Udførelse af asfaltvulster Udførelse af opkørselsramper Løse belægninger Stenmelsstier, niveau 1, BE

4 INDHOLD 3.2 Stenmelsstier, niveau 2, BE Stenmelsstier, niveau 3, BE Grusveje og pladser, BE Grusstier, BE Tilsyn med faldunderlag - legepladser Tilsyn med faldsand i springgrav Udskiftning af sandkassesand Bestillingsopgaver Faste belægninger Reparationer og fornyelse af faste belægninger Vej- og stirabatter Kanttilfyldning og kantfræsning Kanttilfyldning i forbindelse med slidlagsarbejder Kanttilfyldning i forbindelse med skyllerender Rabatafhøvling Vedligeholdelse af afvandingsanlæg Eftersyn og rensning af vejafvanding, udvalgte lokaliteter Tømning af sandfang i afløbskasser Rensning af tagrender Rensning af liniedræn, RH Reparation af rendestensbrønde og stikledninger TV-inspektion af vejafvandingsledninger Spuling af rørunderføringer og stikledninger mv Oprensning af grøfter Skilte og afmærkning Færdselstavler og skilte Kantpæle Kørebaneafmærkning Vask af færdselstavler Græs Generelt for græsslåning Prydplæne, GR Brugsplæne, GR Græsflade, GR Fælledgræs GR Trampestier GR Sportsplæne GR Rabatgræs langs stier, niveau 1, GR Rabatgræs langs stier, niveau 2, GR Rabatgræs i byområder, niveau 1, GR Rabatgræs i byområder, niveau 2, GR

5 INDHOLD 8.12 Rabatgræs langs veje uden for byerne, GR Græsslåning på rastepladser ved veje Naturgræs GR Græsslåning på nedlagte idrætspladser, GR Bestillingsopgaver Blomster Rosenbede, BL Staudebede, BL Sommerblomster, BL Løgvækster, BL Urtebede, BL Klatreplanter, BL Bestillingsopgaver Buske Prydbuske, BU Frugtbuske, BU Bunddækkende buske BU Busket, BU Krat BU Bestillingsopgaver Hæk og pur Prydhæk, HÆ Pur, HÆ Hæk, HÆ Fritvoksende hæk, HÆ Levende hegn og krat, HÆ5, BU Bestillingsopgaver Træer Fritvoksende træer, trægrupper, trærækker og alléer TR1, TR2, TR3 og TR Formede træer, TR Frugttræer TR Skov TR 8 og lund TR Juletræ Bestillingsopgaver Kanaler, søer, mindre vandløb og springvand Kanal på Borgvold, VA Søer, VA Mindre vandløb i grønne områder og parker, VA Springvand Bassin på Rådhuset, VA

6 INDHOLD 13.6 Bestillingsopgaver Vandløbsvedligeholdelse Generelt for vandløbsarbejder Grødeskæring Udlægning og optagning af grødespærringer Kantskæring Grødeoptagning og grødekørsel fra Entreprenørens og eksterne entrepriser Vandføringsmålinger Øvrige bestillingsopgaver Naturpleje og skovdrift Rydning af genvækst på græssede og ugræssede naturarealer Hegnsvedligehold Bestillingsopgaver Renholdelse Urenhedskategorier Fejning og opsamling af affald på faste belægninger Bestillingsopgaver Renholdelse af græsarealer og plantninger Ukrudtsbekæmpelse Tømning af affaldskurve Bestillingsopgaver Renholdelse af bænke og borde/bænkesæt Bestillingsopgave - skulpturer, monumenter, mindesten mm Vedligeholdelse af udstyr Affaldskurve, vedligeholdelse Pullerter og steler Buslæskure Bomme Kortborde Stipæle med piktogrammer Søafmærkning ved Hjarbæk Havn Legepladsudstyr Bål- og grillpladser Opfyldning af brænde Bænke og borde/ bænkesæt Redningsposter Trådhegn på idrætspladser Drift og renholdelse af offentlige toiletter Drift og renholdelse

7 INDHOLD 19 Vintertjeneste Generelt Tilstræbt kvalitet Materiel Materialer Mandskab Planlægning Beredskab og udkald Glatførebekæmpelse Snerydning på kørebaner Snerydning på cykelstier, gågader, fortove og pladser Håndrydning Læssevagt Særlige arrangementer Særlige arrangementer Diverse arbejder Driftsvagt Sikring af skadested Bekæmpelse af bjørneklo Muldvarpebekæmpelse Brovagt ved Virksunddæmningen Rensning af kæder på Virksunddæmningen Tilbuds- og afregningsgrundlag Asfaltbelægninger - tilbudslistens pos Løse belægninger tilbudslistens pos Faste belægninger tilbudslistens pos Vej- og stirabatter tilbudslistens pos Vedligeholdelse af afvandingsanlæg tilbudslistens pos Skilte og kørebaneafmærkning tilbudslistens pos Græsarealer tilbudslistens pos Blomster, buske, hæk og pur og træer - pos. 9, 10, 11 og Kanaler, søer, mindre vandløb og springvand pos Vandløbsvedligeholdelse tilbudslistens pos Naturpleje og skovdrift tilbudslistens pos Renholdelse tilbudslistens pos Vedligeholdelse af udstyr tilbudslistens pos Drift og renholdelse af offentlige toiletter tilbudslistens pos Vintertjeneste tilbudslistens pos Særlige arrangementer tilbudslistens pos Diverse arbejder tilbudslistens pos Regningsarbejde pos. 1 under de respektive tilbudslister

8 INDHOLD Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Fritrumsbeskæring Liste med grusveje Kornkurve, grusmateriale til kanttilfyldning Afvandingsarbejder, akutliste riste Afvandingsarbejder, tømning af sandfang Springvand, registreringsblade Vandløbsvedligeholdelse, vedligeholdelsesblade og -instruks Søafmærkning, billedillustration Eftersynsskema for legepladseftersyn Bilag 10 Offentlige toiletter, registreringsblade Bilag 11 Oversigt over vinterruter og materiel Bilag 12 Vejledning for skift af kæder for sluseporte på Virksunddæmning Bilag 13 Kort over Middelalderbyen, hvor Viborg Museum skal kontaktes forud for opgravninger Bilag 14 Vandføringsmålinger, stednumre Bilag 15 Skt. Hans bål på Borgvold Bilag 16 Teknisk anvisning Vingemåler Bilag 17 Brugervejledning vandføringsprogrammet Vinge Bilag 18 Teknisk dokumentation, vandføringsprogrammet Vinge Bilag 19 Oversigt over kommunale grundejere 6

9 1 GENERELT 1.1 Omfang Opgaven omfatter i hovedtræk følgende ydelser: Asfaltbelægninger Oplapning af slaghuller og afskalninger samt mindre asfaltarbejder i forbindelse med afvandings- og fortovsarbejder. Grusveje og øvrige løse belægninger Vedligeholdelse af løse belægninger på grusveje, -stier og -pladser. Faste belægninger Reparation af ansvarspådragende skader samt mindre reparationer og fornyelse af flisebelægninger, kantsten, betonstensbelægninger, klinke-, brostens- og chaussestensbelægninger. Vej- og stirabatter Kanttilfyldning og afhøvling samt rabatslåning. Afvandingsarbejder Reparation af brønde og ledninger. Tilsyn med udvalgte vejafvandingsanlæg samt enkelte ind-/udløb ved regnvandsbassiner. Skilte og kørebaneafmærkning Vedligeholdelse af skilte, kantpæle og kørebaneafmærkning. Kørebaneafmærkning består i maskinarbejde som vognbane- og kantlinier samt håndarbejde som genetablering af hajtænder, fodgængerfelter og andre små reparationer. Grønne elementer Pleje af græsarealer og beplantninger ved veje, i grønne områder, parker, skove og naturområder samt på fredede arealer på privat grund. Desuden pleje af beplantning for en række kommunale grundejere. Pleje af græsarealer på idrætspladser. Pleje af kanaler, søer, mindre vandløb i parker og springvand. Vandløb Vandløbsvedligeholdelse i fem større vandløb (gamle amtsvandløb). Renholdelse Renholdelse af grønne områder (græsarealer og beplantninger), belægninger og udstyr. Bekæmpelse af uønsket vegetation på belægninger. Tømning af affaldskurve. 1

10 Vedligeholdelse af udstyr Vedligehold af udstyr og inventar på veje, i grønne områder, parker, naturområder og skove. Drift og renholdelse af offentlige toiletter Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning på en del af de offentlige veje, stier, fortove og pladser samt hos en række kommunale grundejere. Læssevagt til læsning af salt og saltlage. Særlige arrangementer Flagning, afspærring og diverse arbejder i forbindelse med særlige arrangementer på vejarealer og grønne områder. Diverse opgaver Driftsvagt. Sikring af skadested. Bekæmpelse af bjørneklo. Muldvarpebekæmpelse. Brovagt ved Virksunddæmningen. Geografisk omfatter opgaverne hele Viborg Kommune. Private fællesveje er ikke omfattet. Dog vedligeholdelse af skilte som B11 tavler på private fællesveje. De omfattede opgaver fremgår af kort, se pkt Tilbudslisten - opdeling af ydelser på forskellige områder De udbudte opgaver er administrativt og budgetmæssigt opdelt på følgende forvaltninger: Teknik & Miljø (TM): Veje, grønne områder, skove og vandløb, kommunale ejendomme, Revas og Beredskab Børn & Unge (BU): Skoler, børnehaver, vuggestuer, klubber mv. Kultur, Service & Events (KSE): Udendørs idrætspladser, sportshaller, biblioteker, forsamlingshuse, museer mv. samt særlige arrangementer Job & Velfærd (JV): Plejecentre, ældreboliger, bosteder, aktivitetshuse mv. Kommunaldirektørens område (KD): Viborg Rådhus Inden for Teknik & Miljø opdeles opgaverne yderligere, hvilket afspejles i tilbudslisten, der er opdelt inden for følgende områder: Veje Parker og legepladser Skove og naturarealer Offentlige toiletter 2

11 Kommunale ejendomme Revas og Beredskab De øvrige forvaltningsområder indeholder opgaver, som det fremgår henholdsvis nedenfor og af tilbudslisten: Kultur, Service & Events særlige arrangementer Kultur, Service & Events udendørs idrætspladser Kultur, Service & Events sportshaller og kultur Job & Velfærd plejecentre mm. Børn & Unge skoler og børnehaver Kommunaldirektørens område Rådhuset Viborg Kommune (på tværs af forvaltningerne) - vintertjeneste Der anvendes betegnelsen kommunale grundejere for alle de kommunalt ejede ejendomme i Viborg Kommune, som er omfattet af denne entreprise. Ejendommene er fordelt på alle forvaltningerne, og er f.eks. skoler, børnehaver, plejecentre, sportshaller, museer, Rådhuset mv. En oversigt over de kommunale grundejere findes i bilag 19. Af tilbudslisterne fremgår det, hvilke ydelser, der knyttes til hvilke områder. Fakturering For fakturering henvises til Øvrige vilkår pkt Opgaver, der ikke er omfattet af entreprisen Viborg Kommune har valgt at bibeholde en mindre entrepriseenhed i eget regi. Entrepriseenheden udfører følgende opgaver, som derfor ikke indgår i denne entreprise: Fjernelse af graffiti Revneforsegling på asfalt og bygværker Drift og vedligeholdelse af broer og bygværker Vejtilsyn, herunder tilsyn med parkeringskældre En del af naturplejen på de fredede arealer Rørskæring og affaldsopsamling rundt om Nørre- og Søndersø Vandløbsvedligeholdelse af de mindre vandløb (tidligere kommunale vandløb) Administration og vedligeholdelse af vintermateriel 3

12 Indkøb af salt og administration af salt Overvågning og udkald på vintertjeneste Legepladsinspektioner og rådgivning om legepladser Følgende opgaver varetages af eksterne entreprenører og indgår således heller ikke i denne entreprise: Slidlag og større asfaltreparationer Kørebaneafmærkning nymarkering i forbindelse med slidlagsarbejder Vedligeholdelse og fornyelse af autoværn Gadebelysning Signalanlæg Vedligeholdelse af reklamefinansierede buslæskure Reparationer af broer og tunneller Specialopgaver i relation til skovdrift og naturpleje Del af vintertjenesten, der vedrører kørebaneruter Tømning af rendestensbrønde på offentlige veje 4 årlige kantstensfejninger af veje i byerne 1.4 Gældende normer og standarder for entreprisen Entreprisen skal udføres i henhold til alle på området gyldige love og regler og i medfør heraf udstedte bekendtgørelser, regulativer, normer og bestemmelser, der tager sigte på arbejder af den omhandlede art. Her skal specielt nævnes: Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010 Beskæring af træer, Dansk Træplejeforening Vejregel for afmærkning af vejarbejde mm. af november 2002, revideret 2008 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 4. juli 2012 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 4. juli 2012 Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje, februar 1995, december 2011 Vejdirektoratets udbudsforskrift Vejoverbygning Ledningsgrave, december 2008 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald med senere ændringer. "AAB, varmblandet asfalt", november

13 Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010 DS/EN 13285, Norm for ubundne vejmaterialer DS 1136, Norm for brolægning og belægningsarbejder DS/EN 1338, Betonbelægningssten. Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1339, Betonfliser. Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1340, Betonkantsten. Krav og prøvningsmetoder Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for brolægning DS 430, Norm for lægning af fleksible ledninger af plast DS 475, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord + tillæg DS 437, Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord DS 455, Norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS 2379, Brønde af PVC-U, PE og PP til jordlagte ledninger for bortledning af spilde- og regnvand Vejregler om færdselstavler af juli 2006 Vejregler om vejvisning af august 2003 Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Afmærkningsmateriel AAB for kørebaneafmærkning, juni 2010 DS/EN 1176 Legepladsredskaber og underlag Bestemmelser i Arbejdsbeskrivelsen gælder dog frem for disse normer og anvisninger. 1.5 Datagrundlag og -opdatering Der hører et WebGIS kort til arbejdsopgaverne på de omfattede arealer. Kortet er struktureret som tilbudslisterne, og kan ses på følgende link: Tilbudsgiverne har view-adgang til alle kort og data. Tilbudsgiverne skal selv printe kort, hvis man har behov herfor. Den vindende Entreprenør vil fortsat have web-adgang til kort og data i kontraktperioden, og han skal herfra printe kortmateriale til eget brug. Viborg Kommune foretager opdatering af kortet 1 gang årligt, normalt i perioden november januar. 5

14 Entreprenøren forpligtes til løbende at underrette Viborg Kommune om aftalte og/eller konstaterede ændringer i forhold til kort og elementbeskrivelser. Senest den 1. november skal Entreprenøren have indberettet alle ændringer fra det forgangne år, så kortet til det kommende år kan opdateres. 1.6 Standard- og bestillingsopgaver Enhver delopgave er defineret enten som "standardopgave" eller som "bestillingsopgave". r er faste driftsopgaver, som altid skal udføres. Entreprenøren skal udføre standardopgaverne på eget initiativ (uden bestilling fra Viborg Kommune). Bestillingsopgaver er opgaver, som Entreprenøren kun skal udføre på bestilling fra Viborg Kommune. Bestillingsopgaver afregnes enten ved enhedspriser eller efter regning baseret på timepriser. Kvalitetskrav til de enkelte delopgaver er principielt opdelt i 2 typer: Tilstandskrav, som angiver de kvaliteter, som arealet eller anlægget skal have i kontraktperioden. Tilstandskrav skal være opfyldt på ethvert tidspunkt Udførelseskrav, som angiver de kvaliteter, som arealet eller anlægget skal have umiddelbart efter delopgavens udførelse For de fleste tilstandskrav er beskrevet en vejledende frekvens for driftsindsats og vejledende tidspunkter. Disse vejledninger er et kvalificeret skøn, som ikke er bindende for Viborg Kommune. Omfanget af bestillingsarbejder afspejler omtrentligt, hvad der kan forventes over året. Bestillingsarbejder kan dog variere ubegrænset, jf. Øvrige vilkår, 9, stk Arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstider Plejen skal udføres fagligt korrekt, og der må under arbejdet ikke voldes skader på beplantning, udstyr og omgivende anlæg. Normal arbejdstid defineres som kl til 18.00, mandag til fredag. Ved arbejde udenfor normal arbejdstid skal Entreprenøren være opmærksom på, at der kan være skærpede støjkrav. Der stilles principielt ikke begrænsninger for, hvornår Entreprenøren må udføre arbejderne, blot dette sker under hensyn til omgivelserne. Hvis en arbejdsopgave ikke kan gennemføres på grund af anlæggets beskaffenhed eller benyttelse eller på grund af pludselig opstået driftssvigt hos Entreprenøren, eksempelvis nedbrud af materiel, skal Entreprenøren straks underrette Viborg Kommune herom. Entreprenøren er forpligtet til hurtigst muligt at udføre driftsopgaven, når forholdene tillader dette, ligesom Entreprenøren er forpligtet til straks at indsætte reservemateriel. 6

15 Arbejdet skal tilrettelægges ud fra, at der ikke vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger. Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse skal så vidt muligt ske i samspil med de øvrige arbejder, der foregår på arealerne. Det drejer sig blandt andet om: Større asfaltarbejder Større ledningsarbejder Viborg Kommune udarbejder hvert år en plan for større asfaltarbejder samt større ledningsarbejder på baggrund af ledningsejermøder. Denne plan udleveres til Entreprenøren, så arbejderne så vidt muligt kan koordineres. Herudover kan der være arrangementer på såvel vejareal som i grønne områder, jf. nedenfor. Ledningsarbejder Entreprenøren får kiggeadgang til it-systemet, hvor igennem der udstedes gravetilladelser til ledningsejerne. Entreprenøren skal således selv holde sig orienteret med de mindre ledningsarbejder, der løbende udføres på arealerne. Arbejdsopgaver på idrætsanlæggene Arbejdsopgaver i relation til idrætsanlæggene skal tilrettelægges i samarbejde med de ansvarshavende på anlæggene (halinspektør, idrætsforening eller lign.). Idrætsforeningerne flytter selv mål på de baner, hvor der er mere end 4 mål, og alle idrætsforeninger forestår selv kridtning af baner. Det er derfor vigtigt, at der samarbejdes tæt med idrætsforeningerne om udførelsen af driftsopgaverne. Arrangementer på de grønne områder I forbindelse med organiserede arrangementer på Kommunens grønne områder skal arrangørerne søge Kommunen om tilladelse. Viborg Kommune varetager den fornødne sagsbehandling. Tilladelserne udstedes således af Viborg Kommune med vilkår og retningslinjer. Entreprenøren modtager kopi af tilladelsen. I forbindelse med disse arrangementer, skal Entreprenøren som regel ikke udføre særlige opgaver. Entreprenøren har dog pligt til at tilrettelægge plejen hensigtsmæssigt i forbindelse med arrangementer, f.eks. til at sørge for græsslåning op til arrangementet. Arrangøren har pligt til at rengøre områderne efter arrangementet, og erfaringen er, at den pligt i vidt omfang overholdes. Entreprenøren skal dog indberette til Viborg Kommune, hvis arrangøren ikke har rengjort og reetableret efter sig. Særlige arrangementer De større, tilbagevendende arrangementer, som Hærvejsmarch, 24-timers løb m.fl. er undtaget. Her udfører Entreprenøren særlige opgaver, beskrevet under pkt

16 1.8 Arbejdsplads Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder dagligt fjerne affald fra arbejdsstedet. Såfremt Entreprenøren ikke løbende foretager oprydning og rømning, er Viborg Kommune berettiget til at lade dette foretage for Entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i Entreprenørens tilgodehavende. Entreprenøren skal renholde vejstrækninger benyttet til Entreprenørens transport, således at de til stadighed henligger i forsvarlig trafikmæssig stand. Entreprenøren får så vidt muligt stillet en del af kørebanen til rådighed som arbejdsplads. For nogle veje (især smalle veje) vil der af hensyn til trafikafviklingen ikke være mulighed for at benytte kørebanen til depot for optagne fliser mv., og Entreprenøren må da transportere materialer til og fra depot andet sted. Såfremt Entreprenøren har brug for inddragelse af private arealer til arbejdspladsbrug, skal Entreprenøren selv træffe aftale med private lodsejere herom. Viborg Kommune skal underrettes, såfremt der træffes aftaler herom. Entreprenøren skal selv sørge for de nødvendige mandskabsvogne, skure m.v. til personale, materiel og materialer, indrettet med de velfærdsfaciliteter og udstyr i øvrigt, som kræves iht. de af offentlige myndigheder herunder arbejdstilsynet stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Overholdelse af ovennævnte bestemmelser påhviler Entreprenøren. Udgifter til velfærdsfaciliteter skal være indeholdt i tilbuddet, ligesom alle ydelser til overholdelse af arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav skal være indeholdt i tilbuddet. I mørke og usigtbart vejr må der ikke foregå nogen form for arbejdsaktiviteter på vejarealet undtagen de, der er absolut nødvendige for at sikre trafikanterne. I mørke og usigtbart vejr må der heller ikke ligge materialer på kørebanen. Berørte arealer skal være rengjorte samme dag senest ved arbejdstids ophør. 1.9 Materiel Entreprenøren skal levere alt fornødent materiel til opgavernes udførelse. Ved anvendelse af maskiner skal følgende krav opfyldes: Brændstofdrevne motorer skal være med EURO II motor eller højere niveau. For materiel, hvor denne standard ikke benyttes, skal tilsvarende niveau overholdes. Materiellets størrelse skal være afpasset, således at det ikke giver skader på belægninger og græsarealer særligt på idrætspladser. 8

17 Maskinernes koste/børster og disses tryk mod belægningen må ikke give unødig påvirkning af belægning og ikke mindst på fuger. Vintermateriel stilles dog til rådighed af Viborg Kommune i omfang som det fremgår af Arbejdsbeskrivelsen pkt Vilkår for Entreprenørens anvendelse af dette materiel fremgår ligeledes af Arbejdsbeskrivelsen pkt Materiel, der skal overtages af Entreprenøren Entreprenøren skal overtage materiel, som hidtil er blevet benyttet af Viborg Kommune til udførelse af de omfattede opgaver. Materiellet skal overtages ved kontraktperiodens start, jf. Øvrige vilkår punkt Materialer Som hovedregel skal Entreprenøren levere de materialer, der skal anvendes ved opgavernes udførelse. Udgiften hertil skal være indregnet i de respektive delpriser. Hvis Viborg Kommune leverer materialer til opgaven, vil dette fremgå af Arbejdsbeskrivelserne. Entreprenøren skal ved modtagelsen af materialer, herunder varer der er leveret af Viborg Kommune, sikre sig, at de overdragede materialer er i den forudsatte stand og udførelse, uden synlige fejl eller mangler, og skal ved overdragelsen kvittere for modtagelsen. Udskiftede materialer, som granitmaterialer, riste, karme, skilte mv., der er i god stand og kan genanvendes, er Viborg Kommunes ejendom og skal afleveres på Viborg Kommunes depotplads på Katmosevej 4-8, 8800 Viborg. Det samme gælder for tiloversblevne materialer, som Viborg Kommune har leveret eller betalt. Det tilsigtes, at der genanvendes flest mulige materialer. Alle af Entreprenøren leverede planter skal leveres med udspringsgaranti i første vækstsæson Plantepleje generelt Pleje af beplantninger udføres i henhold til Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2006 samt Beskæring af træer fra Dansk Træplejeforening. Bestemmelser i Arbejdsbeskrivelsen gælder dog frem for disse normer og anvisninger. Entreprenøren kan tappe vand uden omkostninger/afgift til vanding af træer, blomsterkummer, -bede og plantearealer på de lokaliteter, som fremgår af skemaet nedenfor. 9

18 Adresse Sted Aftapningshane Fabrikvej Viborg Dyrskuepladsen Lille og stor Fischers Plads 8800 Viborg Kælderen Lille Hjarbæk Skals Ved toiletterne Lille Randersvej Viborg Borgvold Lille Sct. Mathias Gade 8800 Viborg Latinerhaven Lille Sct. Mogens Gade 8800 Viborg Hans Tausens Minde Lille Vinkelvej 18 A 8800 Viborg Klosterhave Lille Birkesøvej Stoholm Toilet, Birkesø Lille Erhvervsparken 9632 Møldrup Brandhane Stor Gl. Tangevej Bjerringbro Materielgård Lille og stor Lergravsvej Tjele Bigum Søbad Lille Sct. Mathias Gade 8800 Viborg Nyt springvand Lille Entreprenøren skal ved arbejdets udførelse undgå at beskadige planterne, både på rod og top. Al beskæring skal udføres fagligt korrekt med anvendelse af det korrekte værktøj. Entreprenøren skal ved fældnings- og rydningsarbejder udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet skal udføres, så der sker mindst mulig skade på tilgrænsende arealer, og så det er til mindst mulig gene for områdets brugere og naboer. Entreprenøren skal anvende organisk gødning på alle arealer. Der anvendes organisk gødning med næringsstofforhold svarende til 80 N, 60 K og P. Bekæmpelse af skadedyr i form af snegle skal bekæmpes efter aftale med Viborg Kommune. Til bekæmpelse af snegle anvendes Ferromol eller lign. 10

19 Fritrumsbeskæring For de enkelte elementer er anført udførelse af fritrumsbeskæring. Fritrumsbeskæring omfatter: Fritrumsbeskæring af udhængende grene over befærdede arealer, herunder græsarealer. Fritrum i højden skal være mindst 2,75 m over sti og fortov og andre befærdede arealer samt mindst 4,5 m over kørebane. Beskæring for opgroede grene i forhold til tekniske anlæg, bygninger, vinduer, døre mv. således at disse friholdes. Beskæring omkring gade- og stibelysning, så lyseffekten ikke begrænses. Buske må ikke vokse ud over plæner og belægninger, så de generer naturlig færdsel eller ophold. Planteelementer må aldrig vokse udover gader, veje, fortove, stier og trapper, så de generer naturlig færdsel. Trafikmæssig oversigt skal sikres ved max. højde på 80 cm. Fritrumsbeskæring udføres i henhold til bilag 1. Entreprenøren må som udgangspunkt ikke foretage beskæring på anden mands ejendom. Fritrumsbeskæring udføres løbende over sæsonen, dog med hovedparten udført ved den årlige beskæring. Træbeskæring må som udgangspunkt ikke foretages med hegnsklipper Trafikafvikling Entreprenøren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse. Entreprenøren er ansvarlig for, at skiltning og afspærring til enhver tid er i overensstemmelse med den godkendte afmærkningsplan og i øvrigt i henhold til gældende lovgivning og vejregler, herunder Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. af 4. juli Entreprenøren skal gennemføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til brugere af anlæggene og trafikanter, og på en sådan måde, at gener for anlæggenes brugere og naboer minimeres. Såfremt Entreprenøren udfører driftsopgaver, der har indvirkning på bustrafikken, skal Viborg Kommune kontaktes mindst 14 dage før arbejdet skal udføres. 11

20 1.13 Eksisterende ledninger Forinden udførelse af arbejder med risiko for beskadigelse af kabler og ledninger i jorden skal Entreprenøren indhente ledningsoplysninger hos ledningsejere (LER). Udgifter hertil skal være indeholdt i Entreprenørens tilbud. Viborg Kommune påtager sig intet ansvar for fremmede ledninger. Beskadigelse af ledninger er alene Entreprenørens ansvar og risiko. Skal der i forbindelse med arbejdet foretages forlægning af et eksisterende ledningsanlæg, udføres dette af ledningsejeren. Entreprenøren skal tåle, at ledningsejeren udfører dette arbejde, uden ekstra udgift for Viborg Kommune Opgravning og retablering For opgaver, hvor der skal foretages opgravning i vejarealer, skal Entreprenøren søge om opgravningstilladelse og vedlægge afspærringsplan til Viborg Kommunes godkendelse. Opgravningstilladelser søges i henhold til Bestemmelser for udførelse af ledningsarbejde i Viborg Kommune og elektronisk via WebGT, som kan findes på kommunens hjemmeside Det gælder generelt for opgravning på alle type af arealer, at der er risiko for at støde på forekomst af væsentlige fortidsminder. Dette gælder specielt på arealer, der ikke er frigivet af Viborg Museum. Et særligt forhold gælder for den middelalderlige bykerne jf. bilag 13, hvor der ikke må foretages opgravninger eller f.eks. udskiftes rendestensbrønde, uden at Viborg Museum er kontaktet på forhånd. Viborg Museum skal altid kontaktes i god tid forud for opgravninger på arealer, som ikke er frigivet, således at museet kan give en udtalelse om, hvorvidt der er risiko for forekomst af væsentlige fortidsminder på det berørte areal jf. museumslovens Frigivne arealer er markeret med grønt på kortet, mens områder markeret med rødt indeholder kendte fortidsminder. Såfremt der under arbejde bliver påtruffet spor efter væsentlige fortidsminder, er Entreprenøren i henhold til museumslovens 27 stk. 2 pligtigt at standse arbejdet i det omfang, det berører fortidsminderne. Fundet skal straks anmeldes til Viborg Museum Ukrudtsbekæmpelse Der må ikke anvendes kemiske midler, pesticider eller lignende ved pleje af arealerne. Bekæmpelse af større forekomster af bjørneklo er undtaget, se pkt

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER. Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område. Arbejdsbeskrivelse

DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER. Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område. Arbejdsbeskrivelse Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER 2013 Arbejdsbeskrivelse Oktober 2012 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 06-11-2012 Godkendt af Økonomi-

Læs mere

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3 Notat Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. 24. april 2013 RETTELSESBLAD NR. 3 Reference Nr. Spørgsmål / svar ØV pkt. 4.4 72 Spørgsmål: Følgende vilkår er gældende for entreprenøren.

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

Tilbud. Bilag 1. Tilbudsliste. Tilbudsgiver er ansvarlig for alle formler i excel-regneark

Tilbud. Bilag 1. Tilbudsliste. Tilbudsgiver er ansvarlig for alle formler i excel-regneark Tilbud Bilag 1 Tilbudsliste Tilbudsgiver er ansvarlig for alle formler i excel-regneark Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Februar 2013 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELE AF GRØNNE

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Dato: 17. juli 2014 Sagsnr.: 12/74320 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 Skanderborg.kommune@skanderborg.dk www.skanderborg.dk

Læs mere

DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER. Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område. Arbejdsbeskrivelse

DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER. Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område. Arbejdsbeskrivelse Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER 2015 Arbejdsbeskrivelse November 2014 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 02-12-2014 Godkendt af Økonomi-

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010 FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Servicearbejde på strækninger og sideanlæg FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt...

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

VIBORG KOMMUNE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅDER, VEJE MV.

VIBORG KOMMUNE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅDER, VEJE MV. VIORG KOMMUNE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELE AF GRØNNE OMRÅDER, VEJE MV. Tilbudsliste - samleside REV. 2, 24. april 2013 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte arbejde, som anført i udbudsmateriale,

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34

Læs mere

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE Faaborg - Midtfyn Kommune, Vej- og Trafikafdelingen DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE Kvalitetsbeskrivelse for Intern Drifts udførelse Juni 2011 Faaborg - Midtfyn Kommune, Vej- og Trafikafdelingen DRIFT

Læs mere

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016 Særlige Arbejdsbeskrivelser () MARTS 2014 1. ALMENT 1.1 Alment Gadefejning og brøndsugning - er supplerende arbejdsbeskrivelse til Vejdirektoratets

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

TØMNING AF RENDESTENSBRØNDE

TØMNING AF RENDESTENSBRØNDE Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S Aalborg Kommune, Trafik & Veje TØMNING AF RENDESTENSBRØNDE Arbejdsbeskrivelse November 2002 Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Aalborg Kommune, Trafik & Veje

Læs mere

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDE EXCL. DEN CENTRALE DEL AF FREDERICIA BY

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDE EXCL. DEN CENTRALE DEL AF FREDERICIA BY Vej og Park DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDE EXCL. DEN CENTRALE DEL AF FREDERICIA BY KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder Maj 2012 DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%

Læs mere

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for servicemedarbejder, vejmandstilsyn og pedel Indberetning af skadevoldersager Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Underbilag 1.6 Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 AREALKORT... 3 3 KORT VEDRØRENDE VINTERTJENESTE...

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 SAB-Brønde og ledninger Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELT 3 2 BRØNDE OG LEDNINGER 5 Bilag

Læs mere

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej.

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej. PILOT FYN 2010 - vejdrift side 1 af 10 GENERELT I tilbudsliste-filen er kun følgende faner egentlig tilbudsliste: TBL-FORSIDE TBL-Styring Tilstandskrav-strækninger tilstandskrav-sideanlæg Udførelseskrav-Regningsarb

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 22.12.2009 Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 1 Indholdsfortegnelse 1. Græs 4 2. Udstyr. 5 Saltværn... 5 3. Renholdelse.. 6 Almindelig renholdelse... 6 Glatførebekæmpelse.8

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2016 Overordnet niveau Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Januar 2006 1. Generelt 1.1 Formål Nærværende bestemmelser er grundlaget for de retableringsarbejder,

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S ANNONCERING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER KRAVSPECIFIKATION JANUAR 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Aalborg Kommune. By- og Landskabsforvaltningen, Park og Natur. & Ældre- og Handicapforvaltningen. Udbud af. Drift af grønne områder i:

Aalborg Kommune. By- og Landskabsforvaltningen, Park og Natur. & Ældre- og Handicapforvaltningen. Udbud af. Drift af grønne områder i: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen, Park og Natur & Ældre- og Handicapforvaltningen Udbud af Drift af grønne områder i: Planområde 2, Nørresundby & Planområde 6, Sydvestligt opland ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅDER, VEJE MV.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅDER, VEJE MV. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅDER, VEJE MV. Arbejdsbeskrivelse, november 2011 Svendborg Kommune, Miljø og Teknik DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅDER,

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune Driftsaftalen Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for drift af veje og grønne områder 2016 Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) 2 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE (AAB)

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

for retablering af veje og belægninger

for retablering af veje og belægninger for retablering af veje og belægninger INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Vejopbygning 5 2.1.1 Vejopbygning tabel 6 2.1.2 Asfalt retableringer 7 2.1.3 Vejopbygning tegninger 8 2.2 FORTOVE 9 2.2.2 Tilgængelighed

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise:

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise: Forside Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i Særlige Betingelser og Vilkår af angivne grundlag for en betaling af: 1. Fællesydelser kr. 2. Standardpleje (overført) kr. 3. Bestillingsarbejde

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

Boldbaner og idrætsanlæg 2009

Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Dialogmøde mellem boldklubberne, Børne- og kulturforvaltningen og Park & Vejforsyningen. Torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.00 21.00 Side 1 Pleje og vedligehold af boldbaner

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar Notat Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. 5. april 2013 RETTELSESBLAD NR. 1 Reference Nr. Spørgsmål / svar ØV pkt. 2 1 Spørgsmål: Det lyder til at man på aktion efterfølgende

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 - vejdrift side 13 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 14 1.1 Alment 14 1.1.1 Omfang 14 1.1.2 Udstyr

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker.

Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker. Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker. Formål: Formålet er at komme med et oplæg til hvordan den kan etableres en Vejfond i Grundejerforeningen Amstrup Bakker samt påvise,

Læs mere

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise:

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise: Forside Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i Særlige Betingelser og Vilkår af angivne grundlag for en betaling af: 1. Fællesydelser kr. 2. Standardpleje (overført) kr. 3. Bestillingsarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-Alle GENERELT Fælles for alle delarbejder på strækninger og sideanlæg PILOT 2010 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Denne side er

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter:

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: STRATEGI - renhold Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: Vejkategori (Motorvej, motortrafikvej og Hovedlandevej) Årsdøgntrafik ( A, B, C og D) Lokalitet (By/Land/Ramper) er (, R02 osv...)

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Hvordan udbydes hele materielgården? Mette Vangkilde Gram - NIRAS Britt Bak Odgaard - Viborg Kommune

Hvordan udbydes hele materielgården? Mette Vangkilde Gram - NIRAS Britt Bak Odgaard - Viborg Kommune Hvordan udbydes hele materielgården? Mette Vangkilde Gram - NIRAS Britt Bak Odgaard - Viborg Kommune Indlæggets formål og indhold Formål Indføring i den proces, der skal gennemføres, når en materielgård

Læs mere

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER FREDERICIA MIDTBY. KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER FREDERICIA MIDTBY. KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER FREDERICIA MIDTBY KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder Maj 2012 Fredericia Kommune, Renhold og pleje Fredericia Midtby Kvalitetsstandard Maj2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Indlæggets formål og indhold Formål Indhold Dele erfaringer fra et driftsudbud,

Læs mere

Arealer og udstyr - hovedtyper, typer og undertype

Arealer og udstyr - hovedtyper, typer og undertype Arealer og udstyr - hovedtyper, typer og undertype HOVEDTYPE TYPE (kode/ tekst) Punkt Linie Areal UNDERTYPE (kode/ tekst) Anden kantafgrænsning 5 Anden kantbegrænsning 10 Asfalt vulst 145 11 Asfaltkant

Læs mere