Valg af Traktionsbatteri og lader. Traktionsbatterier - generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af Traktionsbatteri og lader. Traktionsbatterier - generelt"

Transkript

1 Valg af Traktionsbatteri og lader Traktionsbatterier - generelt Valg af batteri Levetidsfaktorer Ladere - generelt Ladeforløbet - generelt Knaldgas - ilt og brint Vandpåfyldning Vandkvalitet Vedligeholdelse Notater

2 Lidt batteri-viden Index... 1 Valg af traktionsbatteri og lader... 2 Traktionsbatterier - generelt... 3 Opbygning Batteriets størrelse Lidt batteri-kemi Pauseladning Selvudladning Køle-/frysehus Valg af batteri... 4 Standard-batteriet Syrecirkulations-batteriet CSM-batteriet, Kobber-Stræk-Metal CSM-batteriets opbygning Dryfit-batteriet, VR-vedligeholdelsesfrit Levetidsfaktorer... 5 Hvor længe holder et batteri Definition af en cyklus Hvad påvirker et batteris levetid Hvorfor bruges der for meget strøm Hvornår sulfaterer et batteri Ladere - generelt... 6 W-ladekarakteristik I-ladekarakteristik Eksempler på konstant-strøm-ladekurver Ladeforløbet - generelt... 7 Knaldgas - ilt og brint... 8 Vandpåfyldning... 9 Manuelt Automatisk Vandkvalitet Vedligeholdelse Dagligt Ugentligt Månedligt

3 Valg af Traktionsbatteri og lader Batteriet er hjertet i din truck Et sundt hjerte giver et godt liv, et usundt hjerte giver et dårligt liv... Et godt råd fra din læge: Du skal bruge dit hjerte, men du må ikke misbruge det. Du skal belaste dit hjerte, men du må ikke overbelaste det. Erstat ordet hjerte med ordet batteri, og du har nu fået et godt råd fra din batterileverandør. Uden mad og drikke, duer helten ikke Gode og fornuftige kostvaner forlænger dit liv, og giver dig mulighed for en større aktivitet. Rigtig strøm i rette mængder forlænger dit batteris liv, og giver det mulighed for at opnå den optimale ydelse i hele levetiden. Derfor, vælg altid et batteri som er stort nok til den trucktype og det stykke arbejde, det er beregnet til. Benyt altid en lader, som er korrekt dimensioneret, og som giver batteriet den optimale og helt rigtige opladning. Hjernen og styrken - laderen og batteriet i den rette kombination, gør hverdagen lettere Det er ikke bare størrelsen (kapaciteten), som bør have indflydelse på valget af et nyt batteri. Også typen har stor betydning for en effektiv drift og lang levetid. 2

4 Traktionsbatterier - generelt Opbygning Et traktionsbatteri er bygget op af et vist antal enkeltceller på hver 2 volt, således at f.eks. et 48 volt batteri består af 24 serieforbundne celler, hver med samme kapacitet (Ah). Cellerne er igen bygget op af brune positive fyldte rør og grå negative smurte plader, som indeholder forskellige blylegeringer, (rør-plade-batterier). I modsætning til start-batterier, som indeholder positive plader, består et truck-batteri af positive rør. Dette skyldes, at startbatteriet skal kunne afgive alt sin strøm på kort tid, for at starte bilen, hvorimod traktionsbatteriet skal kunne afgive sin strøm over længere tid, for at kunne holde en hel arbejdsdag. Elektrolytten, som foranlediger, at der opstår en elektrisk spænding mellem den positive og negative pol, består af en fortyndet svovlsyre. Eksempel i Et 48 volt Ah batteri består af 24 serie-forbundne celler indbygget i en malet eller levasintbelagt batteri kasse, normalt af jern. Hver celle er på 2 volt og inde holder 500 Ah, hvilket vil sige, at batteriet groft sagt kan afgive 100 A uafbrudt i 5 timer, svarende til den nominelle 5-timers kapacitet. Bruger man feks. 200 A i timen kan batteriet kun køre ca. 2 timer og ikke, som man skulle tro, i 2 ½ time. Jo hurtigere man bruger et truckbatteris strøm, desto mindre bliver dets brugbare kapacitet. Batteriets størrelse Når trucken arbejder, bruger den strøm fra batteriet. Batteriet tømmes og skal herefter genoplades. Det er det tidsforløb, afladning og opladning, vi kalder en batteri-cyklus. Jo mere strøm et stykke arbejde kræver, desto større skal batteriets kapacitet være, hvis ikke dets livscyklus (levetid) skal forringes. Det er truckens batterirum, som bestemmer batteriets fysiske størrelse. Jo større batterirum desto mere kapacitet kan truck-batteriet indeholde. De enkelte celler, som batteriet er bygget op af, bliver derfor fremstillet i mange forskellige højder og bredder. Stor cellevolumen, hvilket vil sige meget aktivt materiale, giver en høj batterikapacitet. GNB Industrial Power ar eksempelvis 125 forskellige celletyper i sit standardsortiment. Ovenfor ses et lille udsnit af forskellige traktionsceller, som kan kombineres i tusindvis af forskellige batterikasser, beregnet for samtlige trucktyper produceret overalt i verden. 3. 1

5 Lidt batteri-kemi I et nyt og opladet bly-/syre-rørpladebatteri er pladerne rene, hvilket vil sige, at de er rensede for syrerester (sulfater), og syrevægtfylden er rigtig, normalt 1,29 g/cm 3 også kaldet 1290 g/l. Når batteriet er under afladning, bruger blypladerne af den frie omliggende svovlsyre for at kunne sende strøm ud i systemet. Samtidig bliver der nogle syrerester tilbage, de såkaldte sulfater. Sulfaterne sætter sig fast på pladerne og lukker mere og mere af for produktionen af strøm, som til sidst går helt i stå, og batteriet er fuldt afladet og sulfateret. Afladning Opladni Spændingen Spændingen stiger Pladerne sulfaterer Vægtfylden falder Pladerne sulfaterer Sulfaterne opløses Vægtfylden stiger Sulfaterne opløses Pladerne i et afladet batteri er derfor fyldt med syrerester, og syrevægtfylden (g/l) er blevet betydelig mindre på grund af strømproduktionen. Når batteriet herefter oplades, smadres sulfaterne, og syreresterne burde nu gå i forbindelse med den nu meget svage syre i batteriet. Der sker imidlertid det, at syreresterne, som er meget tungere end den omgivende væske, går til bunds og derfor ikke er til gavn for de rensede plader. Derfor fortsætter laderen med det, der kaldes efterladningen, hvor den indladede strøm fortrinsvis kun bruges til omrøring af syren, for herved at få de tunge syrerester op i cellerne og i forbindelse med den noget tyndere syre i toppen af batteriet. Når laderen melder færdig, er pladerne rene og syren jævnt fordelt i hele batteriet. Når et truck-batteri er i brug, sker strømproduktionen der, hvor modstanden er mindst, og afstanden til den omkringliggende syre er kortest. Hvilket vil sige fra overfladen af pladerne. Efterhånden som overfladen sulfaterer, flytter strømproduktionen længere og længere ind i pladerne, for til sidst at gå i stå. Opladningen af batteriet foregår i modsat rækkefølge. 3. 2

6 Pauseladning Hvis man pauselader på et delvist afladet standard-batteri, bliver noget af pladerne nu renset og klar til brug. Men de nu rene plader har ikke nogen særlig stærk syre at arbejde sammen med, da de tunge syrerester jo er gået til bunds i cellerne. Disse syrerester bliver først blandet med den tynde syre, når gaspunktet er nået, og efterladningen startet. Det er i orden med pauseladning, hvis gaspunktet ikke nås, men de rensede plader arbejder først optimalt, når syren igen har nået sin korrekte vægtfylde. Derfor, hvis det er nødvendigt med pauseladning, så vælg et syrecirkulationsbatteri, CSM (Kobber- Stræk-Metal) batteri eller en lader med kemisk syreomrøring. H vornår kan man pauselade Der opstår situationer, hvor batteriet ikke indeholder nok kapacitet til hele dagens arbejde, og for ikke at køre dette længere ned end 80 %, er det nødvendigt med en pauseladning. Neden for er vist tre batteriers afladekurver. De kan alle opfylde dagens kapacitetskrav, men kun ét af dem behandles rigtigt, set med batteriets øjne. Fuldt opladet Gasning Opladning Opladning 80 % 80 % er den korrekte udladedybde Dybde afladet Pause Pause Alle tre batterier er fuldt opladede ved dagens start, og alle tre holder to pauser den pågældende dag. Et af dem er dybdeafladet ved dagens afslutning, nemlig det grønne, som ikke har fået pauseladning. Det røde bliver sat til pauseladning i dagens første pause, med det resultat at det gasser inden det bliver taget fra laderen, fordi der indlades mere, end der er taget ud. Det blå bliver først sat til pauseladning i dagens anden pause, hvor truckføren er sikker på, at det ikke kan nå gasgrænsen. Så med lidt omtanke og den rigtige lader kan det af og til være nyttigt at pauselade. 3. 3

7 Selvudladning Et traktionsbatteri har ud over dets normale afladning ligeledes en såkaldt selvudladning. Der foregår et forbrug både i de positive rør og i de negative plader, som faktisk står og sulfaterer. I hverdagen betyder dette ikke noget, da de regelmæssige opladninger kompenserer for denne afladning, men bliver batteriet sat til hvile i længere tid, er det tydeligt at se, at vægtfylden falder. Selvudladningen pr. måned er ca. 5-7% af batteriets kapacitet, men meget afhængig af dets alder og dets omgivelsestemperatur. Derfor anbefales det, at hensætte et sådant batteri i et koldt, tørt og frostfrit rum - men altid fuldt opladet. Køle-/frysehus Når et truck-batteri kører i kolde omgivelser, falder kapaciteten, mens spændingen og vægtfylden stiger. Det betyder at køle-/frysehus-batterier skal vælges noget større end normalt, og at lader samt batteriindikator skal justeres efter den aktuelle gennemsnitstemperatur. En normalt indstillet lader, vil ikke kunne lade et koldt batteri fuldt op, hvilket medfører sulfatering af batteriet med det resultat, at kapaciteten falder yderligere. Det mest velegnede til kold kørsel er CSM-batteriet samt en intelligent lader, som kan kompensere for temperaturen. Temperaturens betydning for kapaciteten Syretemperatur Batterikapacitet +30 C 100% +20 C 95% +10 C 90% 0 C 80% -10 C 70% -20 C 50% -30 C 35% 3. 4

8 Valg af batteri Standard-batteriet Standard bly/syre-batteriet har ikke ændret sig væsentligt i de mere end 100 år, det har eksisteret. Det er så absolut den batteritype, som benyttes mest overalt i verden og som absolut opfylder de krav, der stilles til et batteri beregnet for normale driftsforhold. Benytter man, som tilladt er, 80% af batteriets kapacitet på ca. 5 driftstimer svarende til en normal arbejdsdag, så er standard-batteriet det korrekte batteri at vælge. Der er ingen grund til at betale for et bedre eller stærkere batteri, hvis man ikke har behov for det. Syrecirkulations-batteriet Hvis der ikke er plads i trucken til et batteri, som er stort nok til en hel dags arbejde, eller man har mindre end ca. 8 timers ladetid til rådighed, så er det ofte en fordel at vælge et syrecirkulations-batteri. Dette er velegnet til pauseladning samt opladning på helt ned til 6 timer. Man skal blot gøre sig klart, at da batteriet jo er købt for lille, vil det blive opbrugt før tid. Altså noget kortere levetid, afhængig af, hvor stort ens merforbrug er. Fordelen ved cirkulations-batteriets sjatladninger er, at den tunge syre, som normalt går til bunds, her bliver omrørt og straks går til tops ved hjælp af den tilsluttede lufttilførsel. Batteriet er noget dyrere end standard-batteriet, og der kræves en speciallader med luftpumpe, som i de fleste tilfælde skal købes sammen med batteriet. Men alternativet havde været at anskaffe et ekstra skifte-batteri. CSM-batteriet, Kobber-Stræk-Metal Mindre indre modstand og høj, stiv spænding gør CSM-batteriet ideelt til hård drift og tunge løft, når det skal gå rigtigt stærkt. Jo hurtigere strømmen skal bruges, desto større er CSM s berettigelse. Modstanden i CSM s negative kobbergitre er 13 gange mindre end i tradtionelle blygitre, hvilket giver en energigevinst på helt op til 25 %. Altså meget mere energi med samme kapacitet. Ideen bag CSM-batteriet Ideen bag CSM-batteriet bygger på Ohms lov, som omskrevet siger, at batteriets spændingstab er lig med strømmen gange med den indre modstand. Jo mindre den indre modstand er, desto mindre bliver batteriets spændingstab (varmetab), som nu i stedet er brugbar energi og dermed mere køretid. 4. 1

9 CSM-batteriet og pauseladning Grundet CSM-batteriets lave indre modstand, afgiver og optager det hurtigere strømmen jævnt fordelt i hele cellens højde og bredde. Dette betyder, at cellespændingen stiger hurtigere, hvorved den optagne energimængde ved en pauseladning bliver større end for standard-batteriet. CSM-teknologien blev oprindelig udviklet som en nødvendighed til U-båds batterier, og er i dag patenteret af Exide Technologies. CSM-batteriets fordele er helt klare Mere energi, op til 25%, og derfor længere driftstid end standard-batterier. Høj konstant spænding ved hård drift i modsætning til standard-batteriet, som under hele driftsforløbet har en jævn faldende spænding. Denne faldende spænding er til gene for truckens elektronik, der som reaktion vil kræve mere og mere strøm. Mindre varmeudvikling og dermed mindre skade på batteriet i hele dets levetid. CSM-batteriets opbygning 1. Kobber-Stræk-Metal gitter 10. Patentpol 2. Negativt forblyet CSM-gitter 11. Cellelåg 3. Perforeret beskyttelseskappe 12. Fleksibel skrueforbindelse 4. Separator 13. BFS - flyder 5. Negativ smurt gitterplade 14. BFS - prop 6. Positivt blygitter 15. Tætningslåg 7. Positiv rørplade 16. Polskrue 8. Negativ pladesamling, Pol 17. Tætningsring 9. Positiv pladesamling, Pol 4. 2

10 Dryfit-batteriet - vedligeholdelsesfrit Dryfit-batterier er lukkede, ventilregulerede (VRLA) vedligeholdelsesfrie traktion-batterier med samme dimensioner som standardbatterierne, dog med den forskel, at de indeholder noget mindre kapacitet pr. volumenenhed. Yderligere må disse batterier kun aflades med ca. 70 % i modsætning til standardbatteriernes 80 %. Dette betyder, at den brugbare kapacitet i en given truck bliver væsentligt mindre end det, den er normeret til. Så ved valg af et dryfit-batteri, skal man gøre sig helt klart hvilken driftsform, det vil blive udsat for, og hvor stort det daglige kapacitetsforbrug vil blive. Fordele ved dryfit Ingen vandpåfyldning Tidsbesparende og evt. bedre økonomi, da manglende vand forkorter et batteris levetid. Lavere energiforbrug Bedre økonomi, mindre indladet strøm, da batteriet ikke kræver omrøringstid. Ingen syreoverløb Bedre økonomi, ingen syre i batterikasse og på gulv samt mindre rengøring af batteriet. Næsten ingen afgasning Miljøvenlig, bedre økonomi, mindre laderum og luftudsugning. Ulemper ved dryfit Mindre udladningsdybde Dårligere økonomi, da det kræver et større batteri i forhold til åbne batterier. Højere pris Dårligere økonomi, da dryfit-batterier generelt er ca. 50 % dyrere end standard-batterier. 4. 3

11 Levetidsfaktorer Hvor længe holder et batteri Et batteris levetid er helt afhængig af, hvor meget man bruger det hver dag - i så og så mange dage. Altså et batteris levetid er forskellig fra bruger til bruger. Batteriets levetid i overensstemmelse med IEC normen 5-6 år eller 1500 cycles ved nor-mal drift og med et strømudtag samt en afladedybde på max 80 % pr. dag. Et dryfitbatteris levetid er ca cycles, men må kun aflades med %. Definition af en cyklus En cyklus er en afladning efterfulgt af en opladning. Jo flere cycles et batteri har pr. døgn, desto kortere er dets tidsmæssige levetid. Den bedste rytme for et batteri er én cyklus i døgnet, hvilket vil sige, at batteriet skal til ladning, når dagens arbejde er udført, og når det er afladet med max. 80 % (dryfit %) af dets kapacitet, således at det er fuldt opladet, når næste dags arbejde påbegyndes. Over 80 % (70-75%) udladningsdybde er dybdeudladning og batteriets garanti bortfalder. Principielt er pauseladninger, altså ikke fulde opladninger af et ikke helt afladet batteri, en tilladelig mulighed, men der er til gengæld risiko for, at temperaturen derved bliver for høj, eller at gasgrænsen nås (dette tæller 1 cyklus). Af den grund bør pauseladninger kun komme i betragtning, såfremt batterikapaciteten er for lille til en hel dags arbejde, og man er sikker på ikke at nå batteriets gasgrænse. 5. 1

12 Antal cycles Figuren viser det antal cycles et batteri indeholder i hele dets levetid ved forskellige udladningsdybder Udladningsdybde og levetid: 80 % afladning giver 100 % levetid 90 % afladning giver ca. 75 % levetid 1500 Udladningsdybde i% 60% 70% 80% 90% H vad påvirker et batteris levetid D ybe udladninger: Max 80 % i dybden Overforbrug: Max 80 % af kapaciteten Høje temperaturer: Overladning: Max 50 C i syren Brænder batteriet af Underladning: Sulfaterer batteriet Vedligeholdelse: Forkert syrestand, snavs, fejl, o.l. Hv orfor bruges der for meget strøm For lille batteri Kørsel og løft samtidigt Truckføren er en GT kører Fejl ved trucken (slidtage, bremser hænger, snavs i hjul) For meget ekstraudstyr Forkert dæktype, rampekørsel, kørselsunderlag H vornår sulfaterer et batteri Hvis det henstår uopladet Hvis det ikke aflades 80 % en gang imellem, bliver det sløvt Hvis det ikke bliver fuldt opladet Hvis det arbejder under høj temperatur Hvis det efterfyldes med syre Ovenstående punkter er hovedårsagerne til, at et batteri ikke lever så længe som ventet. Nogle af faktorerne ødelægger batteriet meget hurtigt, andre bruger noget længere tid. Fælles for alle er dog, at de kan undgås, hvis man selv er interesseret i at forlænge sit batteris levetid. 5. 2

13 Ladere - generelt Da det jo er batteriet, som holder trucken i gang, er det ofte kun dette, som brugeren fokuserer på, og ikke laderen, der for det meste kun bliver betragtet som et fordyrende og nødvendigt onde. Laderen forsyner batteriet med brændstof, som igen leverer energi til trucken, nøjagtigt som benzin til en bils benzinmotor, og hvem kunne finde på at komme 92-oktan på en 98- oktans motor? En forkert opladning af et batteri vil simpelthen ødelægge batteriet lidt efter lidt, eller måske meget hurtigt. Derfor er det meget vigtigt at gøre sig helt klart, hvilke ydelser man ønsker af sin batteripakke nu og i fremtiden. Er det hård eller normal drift, har man lang eller kort ladetid til rådighed, arbejdes der få timer pr. dag eller køres der i døgndrift? Disse spørgsmål bør være klarlagt, inden køb af lader. 6. 1

14 Der findes i dag to typer ladere, W konstanteffekt-laderen og I konstant-strøm-laderen. Ladeforløb W-karakteristik W-ladekarakteristik Konstant-effekt-laderen afgiver stort set i hele ladeforløbet samme effekt, hvilket giver en faldende strømkarakteristik. Det vil sige, at efterhånden som batterispændingen stiger, falder strømmen tilsvarende, indtil spændingen når gasgrænsen på ca. 2,4 volt pr. celle (V/c), hvor vanddelingen til ilt og brint starter. Herefter falder strømmen til ca. 25 % af laderens påtrykte strømværdi, hvorefter den stabiliserer sig, indtil opladningen er fuldført. Denne fase kaldes gasfasen. Når batteriet er fuldt opladet, stopper laderen. De fleste ladere vil nu påbegynde en vedligeholdelsesladning, som kan være enten konstant strøm, eller strømpulser som opretholder batteriets spændings- niveau. Ladeforløb IUI-karakteristik I-lad ekarakteristik Konstant-strøm-laderen afgiver laderens påtrykte strøm i hele hovedladeforløbet, indtil gasgrænsen på ca. 2,4 V/c er nået. Herefter er ladekarakteristikken noget forskellig alt efter batteritype. I skemaet til venstre fortsætter laderen med konstant spænding på 2,4 V/c, indtil strømmen er så lav, at den egentlige gasfase kan påbegyndes. En af mange fordele ved konstant-strømladere er, at batteriet stort set er helt opladet, når gaspunktet nås. Dette betyder, at ladetiden bliver væsentligt forkortet. Ligeledes bygger disse ladere på mikro-processor-princippet, som gør, at ladeforløbet aflæses kontinuerligt, og opladningen reguleres i takt med aflæsningen. Sidste nyt inden for disse ladere er HF-højfrekvens-ladere, som er de mest skånsomme over for batteriet. 6. 2

15 Eksempler på konstant-strøm-ladekurver 2100 HFP højfrekvens til åbne rørplade-batterier - IWa ladekurve Konstant strøm til batteriet er næsten opladet, herefter faldende strøm til spændingen i en given tidsperiode er blevet konstant. 10 min. vedligeholdelsesladning hver 6. time HFP højfrekvens til lukkede dryfit rørplade-batterier - IUIU ladekurve Konstant strøm til spændingen når 2,35 V/c, herefter konstant spænding til strømmen er nede på 10 % af den nominelle værdi. Herefter konstant strøm til batteriet er fuldt opladet. Vedvarende vedligeholdelsesladning så cellespændingen ikke kommer under 2,3 V/c. Ovenstående er blot to eksempler på ladekurver til et åbent og et lukket batteri. Batterileverandørernes foreskrevne kurver kan imidlertid være forskellige, så derfor er det fornuftigt at checke, hvilken kurve en evt. eksisterende lader har, hvis den med tiden tilsluttes et nyt batteri. 6. 3

16 Ladeforløbet - generelt Hovedladning Ladetiden er fra laderens start og indtil gaspunktet på ca. 2,4 volt pr. celle er nået. En konstant-strøms-lader indlader op til 20 % mere end en standard-effekt-lader i denne fase. Efterladning Ladetiden, fra gaspunktet er nået og indtil ladningen afsluttes, er forskellig fra lader til lader. Nogle efterladetider afhænger procentuelt af hovedladetiden, og andre er styret af mikroprocessorens program. Vedligeholdelsesladning Når batteriet er fuldt opladet, fortsætter de fleste ladere med en eller anden form for ved ligeholdelsesladning for at modvirke batteriets selvudladning. Udligningsladning Enkelte ladere er programmerede til at fortsætte indladningen med en svag strøm i mange timer, for at rette op på de celler som evt. har for lav spænding. Husk altid at slukke for laderen, eller tryk på pauseknappen, hver gang batteriet tages fra eller sluttes til laderen. Trækkes ladestikkene fra hinanden med strøm på, kan der dannes gnister. 7

17 Knaldgas - ilt og brint Et batteri, som tages fra laderen inden afsluttet ladeforløb, vil for det meste stå og gasse. Et batteri, som er færdigladet med låget lukket, vil være længe om at komme af med sine gasser. Dette medfører at luften omkring batteriet er fyldt med brint-gasser, som eksploderer ved mindste gnist. Et batteri som eksploderer, vil højst sandsynligt sprænge cellelågene og slynge syren ud i omgivelserne, og hvis der tilfældigvis skulle være en eller flere personer i nærheden, vil disse blive ramt af syren. Skulle uheldet være ude, kan syren nogenlunde neutraliseres med masser af rindende vand - efterfulgt af et hurtigt besøg på skadestuen. OBS! Undgå cigaretter, gnister og åben ild i nærheden af batteriet Øjnene er de mest udsatte, så benyt altid beskyttelsesbriller. Øjenskylleflaske skal forefindes i nærheden af laderen. 8

18 Vandpåfyldning Når et batteri gasser, er det vandet som forsvinder og ikke syren. Det betyder at syrekoncentrationen bliver større i den tilbageblivende væske, og at pladerne ikke længere er dækket. Derved dør batteriet meget hurtigt. For at undgå dette, skal der af og til efterfyldes med vand, men kun med demineraliseret vand! Vandpåfyldningen kan gøres på mange forskellige måder - f.eks: Manuelt En simpel vandpose, forsynet med slange og skydeventil. En vandkande med almindelig tud. En vandkande med selvstoppende tud. En oppustelig HandyFil med fylderør og manuel vandafbryder. Men benyt aldrig udstyr, hvor vandet kan komme i berøring med metal, da det ellers straks vil blive ioniseret. AccuPub med lysdiode-fyldepistol Stadig manuel - men den nemmeste på markedet. AccuPuben består af en fyldevogn, som pumper vandet ud gennem en optisk fyldepistol. Når hver celle kommer op på den korrekte væskestand, lukker fyldepistolen automatisk for vandtilførslen. Ved hjælp af forskellige afstandsstykker kan AccuPuben benyttes til alle celletyper. Ingen overløb af vand eller ødelæggende syre. Altid ensartet og samme syrestand i alle celler efter hver påfyldning. Afbryder selv vandpåfyldningen når cellen er fyldt op. Ingen ekstra tilbehør eller udstyr på batterierne. Kan benyttes til alle batteri-fabrikater, blot ved at skifte afstandsstykke. 9. 1

19 Automatisk Manuel vandpåfyldning er tidskrævende. Derfor forhandles der i dag flere forskellige automatiske systemer, som kan gøre hverdagen lettere for de folk, der til dagligt tilser batterierne. Automatisk vandpåfyldning fungerer ved hjælp af slangeforbundne cellepropper, som kobles til en central, mobil eller fast installeret vandforsyning. Automatiske vandpåfyldnings-propper lukker selv af for vandet, når cellerne er fyldte. Indikator cylinder Ventil cylinder Vand cylinder Afgasnings Billedet viser 4 celler påmonteret BFS-system T-cylinder for vandtilslutning Billedet viser opbygningen af en BFS-prop Samtlige celler i batteriet er forsynet med niveauregulerende propper, som indbyrdes er forbundne med plastslange. Hele systemet ender i en lynkobling, som skal tilsluttes en passende vandforsyning. De tre kendte systemer, som i dag findes på markedet, fungerer på forskellige måder, men princippet med propper og slangeforbindelse er den samme for alle tre. BFS-systemet BFS-systemet er det mest udbredte system i dag. Som vandforsyningskilde kræves en BFS-vandvogn eller en højt placeret vandbeholder, som kan afgive et tryk på mellem 0,3 og 2 bar (min. 3m højde). Har man kun ganske få batterier, er den mest enkle løsning en almindelig 25 liters vand-dunk med slange og lyn-kobling. Ved påfyldning af mange batterier tilrådes en mobil vandvogn. 9. 2

20 Aqua Jet-systemet Aqua-Jet-systemet er markedets hurtigste vandpåfyldningssystem og fungerer ved stort tryk. Systemet består af batteriets slangeforbundne celler. Hertil kræves en ekstern vandforsyning samt en pumpe, som kan danne det rigtige tryk i tanken. Når påfyldningstanken er fyldt op og under tryk, kobles slangesystemet til, og batteriet er klar til brug på mindre end et halvt minut. Autofil-systemet Autofil-systemet består ligeledes af et batteris slangeforbundne celler samt en ekstern påfyldningsvogn eller en vægmonteret box, som her, i modsætning til andre systemer, påfylder ved hjælp af undertryk. Autofil-systemet - som tidligere var meget populært - er idag ved at forsvinde fra markedet. Men ens for alle systemer er altid: Efterfyld kun med demineraliseret vand. 9. 3

21 Vandkvalitet ms - microsiemens Almindeligt postevand er normalt på omkring 250 microsiemens. Demineraliseret vand er fra 0-5 ms, men henstilles det i klare dunke vil det med tiden stige så meget i ms-værdi, at det er uegnet til batteribrug. Dette skyldes bakteriers udskilning af salte. Derfor rådes der til at benytte farvede dunke eller mørke rum, hvis vandet skal henstå i længere tid. Kommer vandet i berøring med metal, f.eks. haner, rør eller påfyldningshoved, så stiger vandets værdi til ms, og det er uacceptabelt, idet vandet helst ikke må komme over 10 ms og aldrig over 20. Har man mange batterier og bruger meget vand, kan det ofte betale sig at anskaffe sit eget demineraliseringsanlæg. 10

22 Vedligeholdelse Det er bedre at forebygge end at helbrede Vær altid opmærksom på, om batteriet har det godt. Synlige fejl og mangler skal afhjælpes straks for at undgå senere store reparations-udgifter, som nemt kunne have været undgået. Et defekt kabel vil forårsage en unødig stor strøm. Snavsede og fugtige cellelåg vil forårsage krybestrømme og tappe batteriet for strøm. Overløben syre vil nedsætte batteriets kapacitet og nedbryde batterikassen. For lidt væske i cellerne vil sulfatere og ødelægge batteriet. Alt sammen noget som kan undgås ved at bruge et par minutter om dagen på batteriet. Kig på dit batteri og afhjælp eventuelle fejl i tide, så forlænger du dets levetid. Ud over ovenstående batteripleje er der nogle ting, som skal foretages hver dag, hver uge og hver måned. Dagligt Morgen Aften Ved arbejdsstart Ved arbejdsophør Kontroller at laderen har afsluttet opladningen af batteriet. Grøn lampe skal lyse. Sluk for laderen eller tryk på pauseknappen. Træk batteristikket og laderistikket fra hinanden. Træk ikke i kablerne. Kør trucken så tæt på laderen at batteristikket og laderstikket let kan nå hinanden. Drej tændingsnøglen og afbryd strømmen. Åbn batterilåget så gasserne kan slippe væk under opladningen. Tilslut laderstikket til batteristikket. Tør batteriet af og luk batterilåget. Slut batteristikket til trucken og kør. Tænd for laderen hvis denne er forsynet med en afbryder. Kontroller at laderen går i gang inden denne forlades. Rød lampe skal lyse. For nogle ladere Gul lampe

23 Vedligeholdelse Ugentlig Kontroller eventuelt hver fredag, inden batteriet sættes til opladning, at syrestanden står over blyplader og separatorer. Hvis syrestanden er for lav, skal der efterfyldes med demineraliseret vand, så syren lige nøjagtigt dækker pladerne, men ikke mere. Hvis der lades på et batteri med for høj syrestand, vil syren løbe ovenud og ned i batterikassen, og sker dette for tit, skal batteriet til syreregulering. Hvis der lades på et batteri med blottede plader, ødelægges batteriet lidt efter lidt. Kontroller herefter syrestanden midt på ugen efter endt ladning, og hvor batteriet er i ro. Er syrestanden for lav, så efterfyld med demineraliseret akku-vand, indtil syren står 1-2 centimeter over pladerne. Hvis der hældes for meget vand på cellerne, vil de koge over næste gang der lades på batteriet. Brug altid kun godkendt demineraliseret akku-vand. Kontroller celleforbindelser, kabeludtag og stik, og er der defekter, skal disse straks afhjælpes. Sørg for at cellepropperne er lukkede. Vask nu batteriet med børste og varmt vand og tør efter. Brug beskyttelsesbriller. OBS! Påfyldning af vand til rette niveau: Efter endt opladning. Månedlig Mål temperaturen i midterste celle på batteriet, som skal være fuldt opladet og i ro. Temperaturen må ikke overstige 50 C, men vil normalt ligge på ca. 30 C. Foretag nu vægtfyldemåling eller spændingsmåling af cellerne og noter højeste og laveste værdi. Er forskellen på disse værdier for stor, afhængig af hvor gammelt batteriet er, så skal batteriet udligningslades for at udjævne cellerne. Skemaet neden for viser forholdet mellem vægtfylde og spænding. Værdierne stiger med faldende temperatur. 30 C er nominel. Temp. Vf. Volt 0 C C C C

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Om at købe en brugt elbil

Om at købe en brugt elbil Af Per Praëm Elbil contra Benzinbil Fordi elbilen ikke forurener er den begunstiget af en del fordele. Der er ingen registrerings afgift ligesom den grønne ejerafgift er nedsat til 0 kr. I mange byer -

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

FOKUS PÅ BLYBATTERIER HÅNDTERING OG TEKNISK INFORMATION OM BLYBATTERIER

FOKUS PÅ BLYBATTERIER HÅNDTERING OG TEKNISK INFORMATION OM BLYBATTERIER FOKUS PÅ BLYBATTERIER HÅNDTERING OG TEKNISK INFORMATION OM BLYBATTERIER BLYBATTERIER EN UDDØENDE TEKNOLOGI? NEJ, TVÆRTIMOD! Behovet for lagret energi er større end nogensinde, og vi vil med denne brochure

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre Energien på rette sted sådan gør du din elregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Inspiration og faktuelle oplysninger til Energien på

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere