Valg af Traktionsbatteri og lader. Traktionsbatterier - generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af Traktionsbatteri og lader. Traktionsbatterier - generelt"

Transkript

1 Valg af Traktionsbatteri og lader Traktionsbatterier - generelt Valg af batteri Levetidsfaktorer Ladere - generelt Ladeforløbet - generelt Knaldgas - ilt og brint Vandpåfyldning Vandkvalitet Vedligeholdelse Notater

2 Lidt batteri-viden Index... 1 Valg af traktionsbatteri og lader... 2 Traktionsbatterier - generelt... 3 Opbygning Batteriets størrelse Lidt batteri-kemi Pauseladning Selvudladning Køle-/frysehus Valg af batteri... 4 Standard-batteriet Syrecirkulations-batteriet CSM-batteriet, Kobber-Stræk-Metal CSM-batteriets opbygning Dryfit-batteriet, VR-vedligeholdelsesfrit Levetidsfaktorer... 5 Hvor længe holder et batteri Definition af en cyklus Hvad påvirker et batteris levetid Hvorfor bruges der for meget strøm Hvornår sulfaterer et batteri Ladere - generelt... 6 W-ladekarakteristik I-ladekarakteristik Eksempler på konstant-strøm-ladekurver Ladeforløbet - generelt... 7 Knaldgas - ilt og brint... 8 Vandpåfyldning... 9 Manuelt Automatisk Vandkvalitet Vedligeholdelse Dagligt Ugentligt Månedligt

3 Valg af Traktionsbatteri og lader Batteriet er hjertet i din truck Et sundt hjerte giver et godt liv, et usundt hjerte giver et dårligt liv... Et godt råd fra din læge: Du skal bruge dit hjerte, men du må ikke misbruge det. Du skal belaste dit hjerte, men du må ikke overbelaste det. Erstat ordet hjerte med ordet batteri, og du har nu fået et godt råd fra din batterileverandør. Uden mad og drikke, duer helten ikke Gode og fornuftige kostvaner forlænger dit liv, og giver dig mulighed for en større aktivitet. Rigtig strøm i rette mængder forlænger dit batteris liv, og giver det mulighed for at opnå den optimale ydelse i hele levetiden. Derfor, vælg altid et batteri som er stort nok til den trucktype og det stykke arbejde, det er beregnet til. Benyt altid en lader, som er korrekt dimensioneret, og som giver batteriet den optimale og helt rigtige opladning. Hjernen og styrken - laderen og batteriet i den rette kombination, gør hverdagen lettere Det er ikke bare størrelsen (kapaciteten), som bør have indflydelse på valget af et nyt batteri. Også typen har stor betydning for en effektiv drift og lang levetid. 2

4 Traktionsbatterier - generelt Opbygning Et traktionsbatteri er bygget op af et vist antal enkeltceller på hver 2 volt, således at f.eks. et 48 volt batteri består af 24 serieforbundne celler, hver med samme kapacitet (Ah). Cellerne er igen bygget op af brune positive fyldte rør og grå negative smurte plader, som indeholder forskellige blylegeringer, (rør-plade-batterier). I modsætning til start-batterier, som indeholder positive plader, består et truck-batteri af positive rør. Dette skyldes, at startbatteriet skal kunne afgive alt sin strøm på kort tid, for at starte bilen, hvorimod traktionsbatteriet skal kunne afgive sin strøm over længere tid, for at kunne holde en hel arbejdsdag. Elektrolytten, som foranlediger, at der opstår en elektrisk spænding mellem den positive og negative pol, består af en fortyndet svovlsyre. Eksempel i Et 48 volt Ah batteri består af 24 serie-forbundne celler indbygget i en malet eller levasintbelagt batteri kasse, normalt af jern. Hver celle er på 2 volt og inde holder 500 Ah, hvilket vil sige, at batteriet groft sagt kan afgive 100 A uafbrudt i 5 timer, svarende til den nominelle 5-timers kapacitet. Bruger man feks. 200 A i timen kan batteriet kun køre ca. 2 timer og ikke, som man skulle tro, i 2 ½ time. Jo hurtigere man bruger et truckbatteris strøm, desto mindre bliver dets brugbare kapacitet. Batteriets størrelse Når trucken arbejder, bruger den strøm fra batteriet. Batteriet tømmes og skal herefter genoplades. Det er det tidsforløb, afladning og opladning, vi kalder en batteri-cyklus. Jo mere strøm et stykke arbejde kræver, desto større skal batteriets kapacitet være, hvis ikke dets livscyklus (levetid) skal forringes. Det er truckens batterirum, som bestemmer batteriets fysiske størrelse. Jo større batterirum desto mere kapacitet kan truck-batteriet indeholde. De enkelte celler, som batteriet er bygget op af, bliver derfor fremstillet i mange forskellige højder og bredder. Stor cellevolumen, hvilket vil sige meget aktivt materiale, giver en høj batterikapacitet. GNB Industrial Power ar eksempelvis 125 forskellige celletyper i sit standardsortiment. Ovenfor ses et lille udsnit af forskellige traktionsceller, som kan kombineres i tusindvis af forskellige batterikasser, beregnet for samtlige trucktyper produceret overalt i verden. 3. 1

5 Lidt batteri-kemi I et nyt og opladet bly-/syre-rørpladebatteri er pladerne rene, hvilket vil sige, at de er rensede for syrerester (sulfater), og syrevægtfylden er rigtig, normalt 1,29 g/cm 3 også kaldet 1290 g/l. Når batteriet er under afladning, bruger blypladerne af den frie omliggende svovlsyre for at kunne sende strøm ud i systemet. Samtidig bliver der nogle syrerester tilbage, de såkaldte sulfater. Sulfaterne sætter sig fast på pladerne og lukker mere og mere af for produktionen af strøm, som til sidst går helt i stå, og batteriet er fuldt afladet og sulfateret. Afladning Opladni Spændingen Spændingen stiger Pladerne sulfaterer Vægtfylden falder Pladerne sulfaterer Sulfaterne opløses Vægtfylden stiger Sulfaterne opløses Pladerne i et afladet batteri er derfor fyldt med syrerester, og syrevægtfylden (g/l) er blevet betydelig mindre på grund af strømproduktionen. Når batteriet herefter oplades, smadres sulfaterne, og syreresterne burde nu gå i forbindelse med den nu meget svage syre i batteriet. Der sker imidlertid det, at syreresterne, som er meget tungere end den omgivende væske, går til bunds og derfor ikke er til gavn for de rensede plader. Derfor fortsætter laderen med det, der kaldes efterladningen, hvor den indladede strøm fortrinsvis kun bruges til omrøring af syren, for herved at få de tunge syrerester op i cellerne og i forbindelse med den noget tyndere syre i toppen af batteriet. Når laderen melder færdig, er pladerne rene og syren jævnt fordelt i hele batteriet. Når et truck-batteri er i brug, sker strømproduktionen der, hvor modstanden er mindst, og afstanden til den omkringliggende syre er kortest. Hvilket vil sige fra overfladen af pladerne. Efterhånden som overfladen sulfaterer, flytter strømproduktionen længere og længere ind i pladerne, for til sidst at gå i stå. Opladningen af batteriet foregår i modsat rækkefølge. 3. 2

6 Pauseladning Hvis man pauselader på et delvist afladet standard-batteri, bliver noget af pladerne nu renset og klar til brug. Men de nu rene plader har ikke nogen særlig stærk syre at arbejde sammen med, da de tunge syrerester jo er gået til bunds i cellerne. Disse syrerester bliver først blandet med den tynde syre, når gaspunktet er nået, og efterladningen startet. Det er i orden med pauseladning, hvis gaspunktet ikke nås, men de rensede plader arbejder først optimalt, når syren igen har nået sin korrekte vægtfylde. Derfor, hvis det er nødvendigt med pauseladning, så vælg et syrecirkulationsbatteri, CSM (Kobber- Stræk-Metal) batteri eller en lader med kemisk syreomrøring. H vornår kan man pauselade Der opstår situationer, hvor batteriet ikke indeholder nok kapacitet til hele dagens arbejde, og for ikke at køre dette længere ned end 80 %, er det nødvendigt med en pauseladning. Neden for er vist tre batteriers afladekurver. De kan alle opfylde dagens kapacitetskrav, men kun ét af dem behandles rigtigt, set med batteriets øjne. Fuldt opladet Gasning Opladning Opladning 80 % 80 % er den korrekte udladedybde Dybde afladet Pause Pause Alle tre batterier er fuldt opladede ved dagens start, og alle tre holder to pauser den pågældende dag. Et af dem er dybdeafladet ved dagens afslutning, nemlig det grønne, som ikke har fået pauseladning. Det røde bliver sat til pauseladning i dagens første pause, med det resultat at det gasser inden det bliver taget fra laderen, fordi der indlades mere, end der er taget ud. Det blå bliver først sat til pauseladning i dagens anden pause, hvor truckføren er sikker på, at det ikke kan nå gasgrænsen. Så med lidt omtanke og den rigtige lader kan det af og til være nyttigt at pauselade. 3. 3

7 Selvudladning Et traktionsbatteri har ud over dets normale afladning ligeledes en såkaldt selvudladning. Der foregår et forbrug både i de positive rør og i de negative plader, som faktisk står og sulfaterer. I hverdagen betyder dette ikke noget, da de regelmæssige opladninger kompenserer for denne afladning, men bliver batteriet sat til hvile i længere tid, er det tydeligt at se, at vægtfylden falder. Selvudladningen pr. måned er ca. 5-7% af batteriets kapacitet, men meget afhængig af dets alder og dets omgivelsestemperatur. Derfor anbefales det, at hensætte et sådant batteri i et koldt, tørt og frostfrit rum - men altid fuldt opladet. Køle-/frysehus Når et truck-batteri kører i kolde omgivelser, falder kapaciteten, mens spændingen og vægtfylden stiger. Det betyder at køle-/frysehus-batterier skal vælges noget større end normalt, og at lader samt batteriindikator skal justeres efter den aktuelle gennemsnitstemperatur. En normalt indstillet lader, vil ikke kunne lade et koldt batteri fuldt op, hvilket medfører sulfatering af batteriet med det resultat, at kapaciteten falder yderligere. Det mest velegnede til kold kørsel er CSM-batteriet samt en intelligent lader, som kan kompensere for temperaturen. Temperaturens betydning for kapaciteten Syretemperatur Batterikapacitet +30 C 100% +20 C 95% +10 C 90% 0 C 80% -10 C 70% -20 C 50% -30 C 35% 3. 4

8 Valg af batteri Standard-batteriet Standard bly/syre-batteriet har ikke ændret sig væsentligt i de mere end 100 år, det har eksisteret. Det er så absolut den batteritype, som benyttes mest overalt i verden og som absolut opfylder de krav, der stilles til et batteri beregnet for normale driftsforhold. Benytter man, som tilladt er, 80% af batteriets kapacitet på ca. 5 driftstimer svarende til en normal arbejdsdag, så er standard-batteriet det korrekte batteri at vælge. Der er ingen grund til at betale for et bedre eller stærkere batteri, hvis man ikke har behov for det. Syrecirkulations-batteriet Hvis der ikke er plads i trucken til et batteri, som er stort nok til en hel dags arbejde, eller man har mindre end ca. 8 timers ladetid til rådighed, så er det ofte en fordel at vælge et syrecirkulations-batteri. Dette er velegnet til pauseladning samt opladning på helt ned til 6 timer. Man skal blot gøre sig klart, at da batteriet jo er købt for lille, vil det blive opbrugt før tid. Altså noget kortere levetid, afhængig af, hvor stort ens merforbrug er. Fordelen ved cirkulations-batteriets sjatladninger er, at den tunge syre, som normalt går til bunds, her bliver omrørt og straks går til tops ved hjælp af den tilsluttede lufttilførsel. Batteriet er noget dyrere end standard-batteriet, og der kræves en speciallader med luftpumpe, som i de fleste tilfælde skal købes sammen med batteriet. Men alternativet havde været at anskaffe et ekstra skifte-batteri. CSM-batteriet, Kobber-Stræk-Metal Mindre indre modstand og høj, stiv spænding gør CSM-batteriet ideelt til hård drift og tunge løft, når det skal gå rigtigt stærkt. Jo hurtigere strømmen skal bruges, desto større er CSM s berettigelse. Modstanden i CSM s negative kobbergitre er 13 gange mindre end i tradtionelle blygitre, hvilket giver en energigevinst på helt op til 25 %. Altså meget mere energi med samme kapacitet. Ideen bag CSM-batteriet Ideen bag CSM-batteriet bygger på Ohms lov, som omskrevet siger, at batteriets spændingstab er lig med strømmen gange med den indre modstand. Jo mindre den indre modstand er, desto mindre bliver batteriets spændingstab (varmetab), som nu i stedet er brugbar energi og dermed mere køretid. 4. 1

9 CSM-batteriet og pauseladning Grundet CSM-batteriets lave indre modstand, afgiver og optager det hurtigere strømmen jævnt fordelt i hele cellens højde og bredde. Dette betyder, at cellespændingen stiger hurtigere, hvorved den optagne energimængde ved en pauseladning bliver større end for standard-batteriet. CSM-teknologien blev oprindelig udviklet som en nødvendighed til U-båds batterier, og er i dag patenteret af Exide Technologies. CSM-batteriets fordele er helt klare Mere energi, op til 25%, og derfor længere driftstid end standard-batterier. Høj konstant spænding ved hård drift i modsætning til standard-batteriet, som under hele driftsforløbet har en jævn faldende spænding. Denne faldende spænding er til gene for truckens elektronik, der som reaktion vil kræve mere og mere strøm. Mindre varmeudvikling og dermed mindre skade på batteriet i hele dets levetid. CSM-batteriets opbygning 1. Kobber-Stræk-Metal gitter 10. Patentpol 2. Negativt forblyet CSM-gitter 11. Cellelåg 3. Perforeret beskyttelseskappe 12. Fleksibel skrueforbindelse 4. Separator 13. BFS - flyder 5. Negativ smurt gitterplade 14. BFS - prop 6. Positivt blygitter 15. Tætningslåg 7. Positiv rørplade 16. Polskrue 8. Negativ pladesamling, Pol 17. Tætningsring 9. Positiv pladesamling, Pol 4. 2

10 Dryfit-batteriet - vedligeholdelsesfrit Dryfit-batterier er lukkede, ventilregulerede (VRLA) vedligeholdelsesfrie traktion-batterier med samme dimensioner som standardbatterierne, dog med den forskel, at de indeholder noget mindre kapacitet pr. volumenenhed. Yderligere må disse batterier kun aflades med ca. 70 % i modsætning til standardbatteriernes 80 %. Dette betyder, at den brugbare kapacitet i en given truck bliver væsentligt mindre end det, den er normeret til. Så ved valg af et dryfit-batteri, skal man gøre sig helt klart hvilken driftsform, det vil blive udsat for, og hvor stort det daglige kapacitetsforbrug vil blive. Fordele ved dryfit Ingen vandpåfyldning Tidsbesparende og evt. bedre økonomi, da manglende vand forkorter et batteris levetid. Lavere energiforbrug Bedre økonomi, mindre indladet strøm, da batteriet ikke kræver omrøringstid. Ingen syreoverløb Bedre økonomi, ingen syre i batterikasse og på gulv samt mindre rengøring af batteriet. Næsten ingen afgasning Miljøvenlig, bedre økonomi, mindre laderum og luftudsugning. Ulemper ved dryfit Mindre udladningsdybde Dårligere økonomi, da det kræver et større batteri i forhold til åbne batterier. Højere pris Dårligere økonomi, da dryfit-batterier generelt er ca. 50 % dyrere end standard-batterier. 4. 3

11 Levetidsfaktorer Hvor længe holder et batteri Et batteris levetid er helt afhængig af, hvor meget man bruger det hver dag - i så og så mange dage. Altså et batteris levetid er forskellig fra bruger til bruger. Batteriets levetid i overensstemmelse med IEC normen 5-6 år eller 1500 cycles ved nor-mal drift og med et strømudtag samt en afladedybde på max 80 % pr. dag. Et dryfitbatteris levetid er ca cycles, men må kun aflades med %. Definition af en cyklus En cyklus er en afladning efterfulgt af en opladning. Jo flere cycles et batteri har pr. døgn, desto kortere er dets tidsmæssige levetid. Den bedste rytme for et batteri er én cyklus i døgnet, hvilket vil sige, at batteriet skal til ladning, når dagens arbejde er udført, og når det er afladet med max. 80 % (dryfit %) af dets kapacitet, således at det er fuldt opladet, når næste dags arbejde påbegyndes. Over 80 % (70-75%) udladningsdybde er dybdeudladning og batteriets garanti bortfalder. Principielt er pauseladninger, altså ikke fulde opladninger af et ikke helt afladet batteri, en tilladelig mulighed, men der er til gengæld risiko for, at temperaturen derved bliver for høj, eller at gasgrænsen nås (dette tæller 1 cyklus). Af den grund bør pauseladninger kun komme i betragtning, såfremt batterikapaciteten er for lille til en hel dags arbejde, og man er sikker på ikke at nå batteriets gasgrænse. 5. 1

12 Antal cycles Figuren viser det antal cycles et batteri indeholder i hele dets levetid ved forskellige udladningsdybder Udladningsdybde og levetid: 80 % afladning giver 100 % levetid 90 % afladning giver ca. 75 % levetid 1500 Udladningsdybde i% 60% 70% 80% 90% H vad påvirker et batteris levetid D ybe udladninger: Max 80 % i dybden Overforbrug: Max 80 % af kapaciteten Høje temperaturer: Overladning: Max 50 C i syren Brænder batteriet af Underladning: Sulfaterer batteriet Vedligeholdelse: Forkert syrestand, snavs, fejl, o.l. Hv orfor bruges der for meget strøm For lille batteri Kørsel og løft samtidigt Truckføren er en GT kører Fejl ved trucken (slidtage, bremser hænger, snavs i hjul) For meget ekstraudstyr Forkert dæktype, rampekørsel, kørselsunderlag H vornår sulfaterer et batteri Hvis det henstår uopladet Hvis det ikke aflades 80 % en gang imellem, bliver det sløvt Hvis det ikke bliver fuldt opladet Hvis det arbejder under høj temperatur Hvis det efterfyldes med syre Ovenstående punkter er hovedårsagerne til, at et batteri ikke lever så længe som ventet. Nogle af faktorerne ødelægger batteriet meget hurtigt, andre bruger noget længere tid. Fælles for alle er dog, at de kan undgås, hvis man selv er interesseret i at forlænge sit batteris levetid. 5. 2

13 Ladere - generelt Da det jo er batteriet, som holder trucken i gang, er det ofte kun dette, som brugeren fokuserer på, og ikke laderen, der for det meste kun bliver betragtet som et fordyrende og nødvendigt onde. Laderen forsyner batteriet med brændstof, som igen leverer energi til trucken, nøjagtigt som benzin til en bils benzinmotor, og hvem kunne finde på at komme 92-oktan på en 98- oktans motor? En forkert opladning af et batteri vil simpelthen ødelægge batteriet lidt efter lidt, eller måske meget hurtigt. Derfor er det meget vigtigt at gøre sig helt klart, hvilke ydelser man ønsker af sin batteripakke nu og i fremtiden. Er det hård eller normal drift, har man lang eller kort ladetid til rådighed, arbejdes der få timer pr. dag eller køres der i døgndrift? Disse spørgsmål bør være klarlagt, inden køb af lader. 6. 1

14 Der findes i dag to typer ladere, W konstanteffekt-laderen og I konstant-strøm-laderen. Ladeforløb W-karakteristik W-ladekarakteristik Konstant-effekt-laderen afgiver stort set i hele ladeforløbet samme effekt, hvilket giver en faldende strømkarakteristik. Det vil sige, at efterhånden som batterispændingen stiger, falder strømmen tilsvarende, indtil spændingen når gasgrænsen på ca. 2,4 volt pr. celle (V/c), hvor vanddelingen til ilt og brint starter. Herefter falder strømmen til ca. 25 % af laderens påtrykte strømværdi, hvorefter den stabiliserer sig, indtil opladningen er fuldført. Denne fase kaldes gasfasen. Når batteriet er fuldt opladet, stopper laderen. De fleste ladere vil nu påbegynde en vedligeholdelsesladning, som kan være enten konstant strøm, eller strømpulser som opretholder batteriets spændings- niveau. Ladeforløb IUI-karakteristik I-lad ekarakteristik Konstant-strøm-laderen afgiver laderens påtrykte strøm i hele hovedladeforløbet, indtil gasgrænsen på ca. 2,4 V/c er nået. Herefter er ladekarakteristikken noget forskellig alt efter batteritype. I skemaet til venstre fortsætter laderen med konstant spænding på 2,4 V/c, indtil strømmen er så lav, at den egentlige gasfase kan påbegyndes. En af mange fordele ved konstant-strømladere er, at batteriet stort set er helt opladet, når gaspunktet nås. Dette betyder, at ladetiden bliver væsentligt forkortet. Ligeledes bygger disse ladere på mikro-processor-princippet, som gør, at ladeforløbet aflæses kontinuerligt, og opladningen reguleres i takt med aflæsningen. Sidste nyt inden for disse ladere er HF-højfrekvens-ladere, som er de mest skånsomme over for batteriet. 6. 2

15 Eksempler på konstant-strøm-ladekurver 2100 HFP højfrekvens til åbne rørplade-batterier - IWa ladekurve Konstant strøm til batteriet er næsten opladet, herefter faldende strøm til spændingen i en given tidsperiode er blevet konstant. 10 min. vedligeholdelsesladning hver 6. time HFP højfrekvens til lukkede dryfit rørplade-batterier - IUIU ladekurve Konstant strøm til spændingen når 2,35 V/c, herefter konstant spænding til strømmen er nede på 10 % af den nominelle værdi. Herefter konstant strøm til batteriet er fuldt opladet. Vedvarende vedligeholdelsesladning så cellespændingen ikke kommer under 2,3 V/c. Ovenstående er blot to eksempler på ladekurver til et åbent og et lukket batteri. Batterileverandørernes foreskrevne kurver kan imidlertid være forskellige, så derfor er det fornuftigt at checke, hvilken kurve en evt. eksisterende lader har, hvis den med tiden tilsluttes et nyt batteri. 6. 3

16 Ladeforløbet - generelt Hovedladning Ladetiden er fra laderens start og indtil gaspunktet på ca. 2,4 volt pr. celle er nået. En konstant-strøms-lader indlader op til 20 % mere end en standard-effekt-lader i denne fase. Efterladning Ladetiden, fra gaspunktet er nået og indtil ladningen afsluttes, er forskellig fra lader til lader. Nogle efterladetider afhænger procentuelt af hovedladetiden, og andre er styret af mikroprocessorens program. Vedligeholdelsesladning Når batteriet er fuldt opladet, fortsætter de fleste ladere med en eller anden form for ved ligeholdelsesladning for at modvirke batteriets selvudladning. Udligningsladning Enkelte ladere er programmerede til at fortsætte indladningen med en svag strøm i mange timer, for at rette op på de celler som evt. har for lav spænding. Husk altid at slukke for laderen, eller tryk på pauseknappen, hver gang batteriet tages fra eller sluttes til laderen. Trækkes ladestikkene fra hinanden med strøm på, kan der dannes gnister. 7

17 Knaldgas - ilt og brint Et batteri, som tages fra laderen inden afsluttet ladeforløb, vil for det meste stå og gasse. Et batteri, som er færdigladet med låget lukket, vil være længe om at komme af med sine gasser. Dette medfører at luften omkring batteriet er fyldt med brint-gasser, som eksploderer ved mindste gnist. Et batteri som eksploderer, vil højst sandsynligt sprænge cellelågene og slynge syren ud i omgivelserne, og hvis der tilfældigvis skulle være en eller flere personer i nærheden, vil disse blive ramt af syren. Skulle uheldet være ude, kan syren nogenlunde neutraliseres med masser af rindende vand - efterfulgt af et hurtigt besøg på skadestuen. OBS! Undgå cigaretter, gnister og åben ild i nærheden af batteriet Øjnene er de mest udsatte, så benyt altid beskyttelsesbriller. Øjenskylleflaske skal forefindes i nærheden af laderen. 8

18 Vandpåfyldning Når et batteri gasser, er det vandet som forsvinder og ikke syren. Det betyder at syrekoncentrationen bliver større i den tilbageblivende væske, og at pladerne ikke længere er dækket. Derved dør batteriet meget hurtigt. For at undgå dette, skal der af og til efterfyldes med vand, men kun med demineraliseret vand! Vandpåfyldningen kan gøres på mange forskellige måder - f.eks: Manuelt En simpel vandpose, forsynet med slange og skydeventil. En vandkande med almindelig tud. En vandkande med selvstoppende tud. En oppustelig HandyFil med fylderør og manuel vandafbryder. Men benyt aldrig udstyr, hvor vandet kan komme i berøring med metal, da det ellers straks vil blive ioniseret. AccuPub med lysdiode-fyldepistol Stadig manuel - men den nemmeste på markedet. AccuPuben består af en fyldevogn, som pumper vandet ud gennem en optisk fyldepistol. Når hver celle kommer op på den korrekte væskestand, lukker fyldepistolen automatisk for vandtilførslen. Ved hjælp af forskellige afstandsstykker kan AccuPuben benyttes til alle celletyper. Ingen overløb af vand eller ødelæggende syre. Altid ensartet og samme syrestand i alle celler efter hver påfyldning. Afbryder selv vandpåfyldningen når cellen er fyldt op. Ingen ekstra tilbehør eller udstyr på batterierne. Kan benyttes til alle batteri-fabrikater, blot ved at skifte afstandsstykke. 9. 1

19 Automatisk Manuel vandpåfyldning er tidskrævende. Derfor forhandles der i dag flere forskellige automatiske systemer, som kan gøre hverdagen lettere for de folk, der til dagligt tilser batterierne. Automatisk vandpåfyldning fungerer ved hjælp af slangeforbundne cellepropper, som kobles til en central, mobil eller fast installeret vandforsyning. Automatiske vandpåfyldnings-propper lukker selv af for vandet, når cellerne er fyldte. Indikator cylinder Ventil cylinder Vand cylinder Afgasnings Billedet viser 4 celler påmonteret BFS-system T-cylinder for vandtilslutning Billedet viser opbygningen af en BFS-prop Samtlige celler i batteriet er forsynet med niveauregulerende propper, som indbyrdes er forbundne med plastslange. Hele systemet ender i en lynkobling, som skal tilsluttes en passende vandforsyning. De tre kendte systemer, som i dag findes på markedet, fungerer på forskellige måder, men princippet med propper og slangeforbindelse er den samme for alle tre. BFS-systemet BFS-systemet er det mest udbredte system i dag. Som vandforsyningskilde kræves en BFS-vandvogn eller en højt placeret vandbeholder, som kan afgive et tryk på mellem 0,3 og 2 bar (min. 3m højde). Har man kun ganske få batterier, er den mest enkle løsning en almindelig 25 liters vand-dunk med slange og lyn-kobling. Ved påfyldning af mange batterier tilrådes en mobil vandvogn. 9. 2

20 Aqua Jet-systemet Aqua-Jet-systemet er markedets hurtigste vandpåfyldningssystem og fungerer ved stort tryk. Systemet består af batteriets slangeforbundne celler. Hertil kræves en ekstern vandforsyning samt en pumpe, som kan danne det rigtige tryk i tanken. Når påfyldningstanken er fyldt op og under tryk, kobles slangesystemet til, og batteriet er klar til brug på mindre end et halvt minut. Autofil-systemet Autofil-systemet består ligeledes af et batteris slangeforbundne celler samt en ekstern påfyldningsvogn eller en vægmonteret box, som her, i modsætning til andre systemer, påfylder ved hjælp af undertryk. Autofil-systemet - som tidligere var meget populært - er idag ved at forsvinde fra markedet. Men ens for alle systemer er altid: Efterfyld kun med demineraliseret vand. 9. 3

21 Vandkvalitet ms - microsiemens Almindeligt postevand er normalt på omkring 250 microsiemens. Demineraliseret vand er fra 0-5 ms, men henstilles det i klare dunke vil det med tiden stige så meget i ms-værdi, at det er uegnet til batteribrug. Dette skyldes bakteriers udskilning af salte. Derfor rådes der til at benytte farvede dunke eller mørke rum, hvis vandet skal henstå i længere tid. Kommer vandet i berøring med metal, f.eks. haner, rør eller påfyldningshoved, så stiger vandets værdi til ms, og det er uacceptabelt, idet vandet helst ikke må komme over 10 ms og aldrig over 20. Har man mange batterier og bruger meget vand, kan det ofte betale sig at anskaffe sit eget demineraliseringsanlæg. 10

22 Vedligeholdelse Det er bedre at forebygge end at helbrede Vær altid opmærksom på, om batteriet har det godt. Synlige fejl og mangler skal afhjælpes straks for at undgå senere store reparations-udgifter, som nemt kunne have været undgået. Et defekt kabel vil forårsage en unødig stor strøm. Snavsede og fugtige cellelåg vil forårsage krybestrømme og tappe batteriet for strøm. Overløben syre vil nedsætte batteriets kapacitet og nedbryde batterikassen. For lidt væske i cellerne vil sulfatere og ødelægge batteriet. Alt sammen noget som kan undgås ved at bruge et par minutter om dagen på batteriet. Kig på dit batteri og afhjælp eventuelle fejl i tide, så forlænger du dets levetid. Ud over ovenstående batteripleje er der nogle ting, som skal foretages hver dag, hver uge og hver måned. Dagligt Morgen Aften Ved arbejdsstart Ved arbejdsophør Kontroller at laderen har afsluttet opladningen af batteriet. Grøn lampe skal lyse. Sluk for laderen eller tryk på pauseknappen. Træk batteristikket og laderistikket fra hinanden. Træk ikke i kablerne. Kør trucken så tæt på laderen at batteristikket og laderstikket let kan nå hinanden. Drej tændingsnøglen og afbryd strømmen. Åbn batterilåget så gasserne kan slippe væk under opladningen. Tilslut laderstikket til batteristikket. Tør batteriet af og luk batterilåget. Slut batteristikket til trucken og kør. Tænd for laderen hvis denne er forsynet med en afbryder. Kontroller at laderen går i gang inden denne forlades. Rød lampe skal lyse. For nogle ladere Gul lampe

23 Vedligeholdelse Ugentlig Kontroller eventuelt hver fredag, inden batteriet sættes til opladning, at syrestanden står over blyplader og separatorer. Hvis syrestanden er for lav, skal der efterfyldes med demineraliseret vand, så syren lige nøjagtigt dækker pladerne, men ikke mere. Hvis der lades på et batteri med for høj syrestand, vil syren løbe ovenud og ned i batterikassen, og sker dette for tit, skal batteriet til syreregulering. Hvis der lades på et batteri med blottede plader, ødelægges batteriet lidt efter lidt. Kontroller herefter syrestanden midt på ugen efter endt ladning, og hvor batteriet er i ro. Er syrestanden for lav, så efterfyld med demineraliseret akku-vand, indtil syren står 1-2 centimeter over pladerne. Hvis der hældes for meget vand på cellerne, vil de koge over næste gang der lades på batteriet. Brug altid kun godkendt demineraliseret akku-vand. Kontroller celleforbindelser, kabeludtag og stik, og er der defekter, skal disse straks afhjælpes. Sørg for at cellepropperne er lukkede. Vask nu batteriet med børste og varmt vand og tør efter. Brug beskyttelsesbriller. OBS! Påfyldning af vand til rette niveau: Efter endt opladning. Månedlig Mål temperaturen i midterste celle på batteriet, som skal være fuldt opladet og i ro. Temperaturen må ikke overstige 50 C, men vil normalt ligge på ca. 30 C. Foretag nu vægtfyldemåling eller spændingsmåling af cellerne og noter højeste og laveste værdi. Er forskellen på disse værdier for stor, afhængig af hvor gammelt batteriet er, så skal batteriet udligningslades for at udjævne cellerne. Skemaet neden for viser forholdet mellem vægtfylde og spænding. Værdierne stiger med faldende temperatur. 30 C er nominel. Temp. Vf. Volt 0 C C C C

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet«

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Motive Power > Det unikke højkapacitetsbatteri til maksimal økonomisk effektivitet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Akkumulatoren ombord.

Akkumulatoren ombord. Akkumulatoren ombord. Grundlæggende forsigtighedsregler. Akkumulatoren (batteriet) er en kraftig energikilde. En kortslutning over polerne direkte på batteriet vil medføre en kraftig indre varmeudvikling,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck

Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck SE GB DE Care for the ground Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck Ibrugtagningsregistrering... 2 EU-overensstemmelseserklæring... 3 Generel information... 4 Sikkerhedsmæssige krav...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

www.bannerbatteries.com ENERGY BULL MOBIL KRAFT TIL HOBBY OG FRITID

www.bannerbatteries.com ENERGY BULL MOBIL KRAFT TIL HOBBY OG FRITID www.bannerbatteries.com ENERGY BULL MOBIL KRAFT TIL HOBBY OG FRITID ENERGY BULL_GRÆNSELØS STAERKT BATTERI MED LANG HOLDBARHED SIKKERHEDEN VED ET STORT MÆRKE Banner fås i hele verden. For vores kunder er

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY Model: PREMIUM DELUXE COMFORT 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen...

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T Alle vore produkter er godkendt efter nyeste norm EN 60 335-2-76 Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M115 (udgår 1. sept. 2010 og erstattes af M85*) EAN

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding.

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding. Et strømanlæg består af 3-4 hovedkomponenter: Solpanel / solpaneler Laderegulator Solarbatteri Inverter (omformer 12 volt til 230 volt vekselstrøm) Produktorientering Solpanelet omdanner solens stråleenergi

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Nilfisk Danmark Sognevej 25a - DK 2605 Brøndby Tel: +45 43 23 40 50 - Fax: +45 43 23 40 60

Nilfisk Danmark Sognevej 25a - DK 2605 Brøndby Tel: +45 43 23 40 50 - Fax: +45 43 23 40 60 Effektiv rengøring - Let arbejde. Produkt fakta BA 625/725/825 er kraftige maskiner til store rengøringsopgaver. Modellerne fås med EDS - ECO Dosage Solution, som gør rengøring mere økonomisk og miljøvenlig.

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

som strømforsyning for bluetooth sendere Test, resultater og konklusioner fra marts april 2010

som strømforsyning for bluetooth sendere Test, resultater og konklusioner fra marts april 2010 SOLCELLE JW s20 som strømforsyning for bluetooth sendere Test, resultater og konklusioner fra marts april 2010 Indhold Indledning Batteribaseret energiforsyning side 1 side 2 Solcelle og batteribaseret

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE 365 dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til

Læs mere

Vindlaboratoriet. Vindenergi

Vindlaboratoriet. Vindenergi Vindlaboratoriet Vindenergi Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende energi. Overalt ser man vindmøller i landskabet, og i mange år har Danmark været blandt de førende

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY PREMIUM M25C SERIES 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen... 4 Display

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om VINTER OG ELBILER, 1. sal Information om Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion DET Danske VINTER- VEJR Danskerne elsker elbilen, men elsker elbilen Danmark og så om vinteren? Velkommen til guiden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Det professionelle udstyr til test, opladning og start Batteriserviceudstyr

Det professionelle udstyr til test, opladning og start Batteriserviceudstyr Det professionelle udstyr til test, opladning og start Batteriserviceudstyr Batteriserviceudstyr fra Bosch T 12 200 E BAT 121 BML 2415 BML 2415 FW BAT 415/430 Tester til 12 volt batterier til personbiler

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere