Et kontinent af muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et kontinent af muligheder"

Transkript

1 News sommer 2006 Tæt på kunderne Efter to ekstraordinært gode år med supercyklus i shippingbranchen tegner 2006 foreløbig til at blive et mere normalt år, med markant lavere fragtrater og et større udbud af tonnage. Som det kan læses andetsteds her i bladet, er NORDEN for andet år i træk kåret som et af verdens absolut dygtigste rederier til at skabe økonomiske resultater (se s. 7). Vi skal nu vise, at det kan vi gøre både i meget høje markeder og i mere rolige vande. NORDENs formel til at opnå de gode resultater har været vores nærhed til kunderne og markederne, medarbejdernes store engagement og evne til at arbejde på tværs af organisationen med kunden i cen- trum og vores blik for den sunde forretning og nye muligheder i markedet. Denne linje, som vi her sammenfatter i udtrykket Tæt på kunderne, skal vi fortsætte og udbygge yderligere i den kommende periode med de noget anderledes vilkår. Og det har vi alle muligheder for at gøre. I dette nummer af NORDEN News kommer vi vidt omkring og ser bl.a. på nye og spændende forretningsmuligheder i Sydamerika, Afrika og Australien og giver eksempler på, hvordan NORDENs medarbejdere i hverdagen er tæt på kunderne og markederne og arbejder sammen på tværs af organisationen. God læselyst. Og god sommer. CARSTEN MORTENSEN Et kontinent af muligheder Brasilien udgør ca. halvdelen af Sydamerika og har alle de vigtige råvarer, som verden efterspørger. Derfor er der enorme muligheder for skibstransporter med afsæt i Brasilien. Men det er helt afgørende at være lokalt til stede blandt kunderne på markedet. Se artiklen side 2-3 Inde i bladet 4 Durban t/r 6 Der er forskel på salt 7 Nr. 5 i verden 8 Navngivning på japansk 10 Tilfredsstillende resultat 12 Fra hulkort til hightech rederi

2 Et kontinent af muligheder Da Anders Hansen første gang besøgte Brasilien i sommeren 2003, skulle det egentlig bare have været et kort ophold for at undersøge markedet for NORDEN skibstransporter til og fra Brasilien. Men det førte til umiddelbar etablering af et fast NORDEN kontor i Rio de Janeiro og foreløbig snart tre år som chef for NORDEN i Sydamerika yderligere transporter til og fra Argentina, Chile og det øvrige Sydamerika. Til den operative side af skibstransporterne trækker kontoret i Brasilien især på operatørerne, der sidder på NORDENs kontor i Annapolis i USA. Ved næsten alle havneanløb i Brasilien benyttes lokale port captains, der alle er oplært i NORDENs værdier, procedurer og kvalitetskrav, bl.a. gennem træning i Danmark. Det første, der slog mig, var hvor stort og forskelligt landet er, og hvor rigt det er på råstoffer og muligheder. Brasilien er med sine lidt over 8,5 mio. km 2 en anelse mindre end USA og udgør ca. halvdelen af Sydamerika. Det har en meget stor kystlinje og har alle de vigtige råvarer, som verden efterspørger jernmalm, stål, sukker, korn og kobber. Med 185 mio. indbyggere har landet samtidig stor efterspørgsel efter varer i udlandet. Kort og godt er der enorme muligheder for skibstransporter med afsæt i Brasilien, men det er helt afgørende at være blandt kunderne på markedet, for at kunne opspore handlerne, opbygge relationer og udvikle de rigtige løsninger, siger general manager Anders Hansen. Brohoved Derfor etablerede NORDEN kontoret i Rio de Janeiro, som samtidig kunne være brohoved for Stor involvering Markedet for skibstransporter i Brasilien er ikke særligt overskueligt på grund af den store geografiske spredning og forskelligt centrum for de forskellige råvarer. Der er næsten ingen lokale rederier, og eksportørerne i Brasilien har historisk solgt råvarerne FOB (Free On Board), dvs. at køberen selv skal arrangere transporten. Opgaven består derfor i at kortlægge varestrømmene, opbygge relationen til virksomheder og agenter og i at synliggøre fordelene for råvareeksportørerne ved at levere CIF (Cost, Insurance, Freight), hvor fragten er arrangeret af sælgeren selv. NORDENs kontor i Rio de Janeiro har til dato booket over 3 mio. MT (metric tons) tørlast lokalt i Sydamerika. Det kræver ofte lang tids arbejde at udvikle nye aftaler, for der er mange forhold, der skal tages i betragtning. Vi bliver mere involveret i forretningen og løsningen af hele transportopgaven end i markeder, hvor der er tradition for selv at entrere med transportselskabet. Løsningerne er derfor mere individuelle i denne del af verden og kræver en del forhandling og tid. Men den tid bruger vi gerne. Det er vilkårene i et ungt marked, fortæller Anders Hansen. Ude hos kunderne En stor del af tiden tilbringer Anders Hansen og Claus Hartmann ude hos kunderne, hvor de præsenterer NORDENs forskellige løsninger. Socialt samvær med kunderne er også vigtigt for at opbygge gode relationer. En gang om året holder kontoret i Rio de Janeiro en stor event med deltagelse af lokale kunder, hvor også NORDEN Brazil's bestyrelse (fra København) deltager. Det er vigtigt at kunne det lokale sprog portugisisk og have forståelse og passion for de lokale kulturbegivenheder. Alle forhandlinger foregår på 2

3 KONTORET I RIO DE JANEIRO BESTÅR FORUDEN ANDERS HANSEN (TH.) AF CLAUS HARTMANN, DER ER CHARTE- RING MANAGER OG MARIA HELENA V.G. FERREIRA, DER ER ADMINISTRATIVE ASSISTANT. engelsk, men det sociale foregår på portugisisk, tilsat et stænk samba. Under det årlige karneval er hele Brasilien herunder NORDENs kontor lukket i 6 dage. Også arrangementer hos kunderne foregår med et lokalt fingeraftryk. Anders Hansen har f.eks. være inviteret til fodbold sammen med en samarbejdspartner og hele dennes familie fra bedstefar og bedstemor over søskende til børn og børnebørn. Det er en stor tillidserklæring at blive inviteret med helt ind i en så privat sammenhæng, og det er et vigtigt signal om, at vi er en respekteret samarbejdspartner, selv i en så fremmed kultur som Brasilien, siger Anders Hansen. Dansk fremstød At mulighederne for danske rederier er store i Sydamerika understreges af, at der gennemføres et større fremstød for dansk skibsfart i Chile og Brasilien sidst i juni. Her deltager vicestatsminister, økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen sammen med Danmarks Rederiforening og rederier med kontor i Brasilien bl.a. i et Dansk Shipping Seminar i Sao Paulo i dagene juni På seminaret, hvor temaet er Udfordringerne i den brasilianske havneinfrastruktur og maritime transport, vil der også være deltagelse af den brasilianske industri- og handelsminister, Mr. Luiz Fernando Furlan, og NORDEN har inviteret sine brasilianske kontraktpartnere Usiminas, Açominas og Cosipa til at deltage i seminaret. Under Bendt Bendtsens besøg i Brasilien vil Anders Hansen få lejlighed til at præsentere NORDENs sydamerikanske aktiviteter for ministeren. Vi forventer, at ministerens besøg i Brasilien og Chile vil styrke NORDENs profil som et seriøst og udviklingsorienteret rederi, der i kraft af sin tilstedeværelse i regionen ønsker at fremme og udbygge samarbejdet mellem det danske og brasilianske erhvervsliv i fremtiden, siger Anders Hansen. Anders Hansen, 32, har arbejdet med shipping i 13 år og været ansat i NORDEN siden 2000 de første tre år som chartering manager for Handymax i Tørlastafdelingens Atlanterhavssektion med ansvar for US Golfen. Fra 2003 general manager på kontoret i Rio de Janeiro. KRISTUS STATUE VED RIO DE JANEIRO, BRASILIEN 3

4 Durban t/r Kaptajn Kim Aarup og hans 18 mand store besætning på produkttankeren m.t. NORD PRINCESS passerede ikke mindre end 55 breddegrader på den sømil lange rejse langs Afrika fra de Forenede Arabiske Emirater til Durban i Sydafrika med en last gasolie. Undervejs mødte de hagl som golfbolde og hvaler i hopla og havde det rigtig, rigtig varmt. Her er en beretning om livet til søs og opgaverne ombord Kim Aarup er 47 år. Han er uddannet på Københavns Navigationsskole i og havde sejlet som 2. styrmand, 1. styrmand, overstyrmand og skibsfører (kaptajn) i sammenlagt 20 år, før han i februar 2003 kom til NORDEN. Her var han først overstyrmand, og blev i august 2005 udnævnt til skibsfører. Han overtog i maj 2006 m.t. NORD PRINCESS, som han påmønstrede, da det passerede Mina Saqr i de Forenede Arabiske Emirater (UAE) på vejen til Durban i Sydafrika med en last gasolie. 19 mand ombord Besætningen ombord på NORD PRINCESS og en række af NORDENs øvrige tankskibe består af 19 mand. Der er fire senior officerer, der alle er danske: Kaptajnen, overstyrmanden, maskinchefen og 1. maskinmester samt en dansk officerselev. Der er tre junior officerer fra Filippinerne: 1. styrmand, 2. styrmand, 2. maskinmester. Endelig er der 11 menige besætningsmedlemmer fra Filippinerne: En chefkok, to messemænd og otte matroser/motormænd (GP ere) med forskellige funktioner. Sikkert frem til tiden Som kaptajn er det helt simpelt min opgave at få skibet og lasten sikkert frem til tiden. Jeg har overordnet ansvar for alle forhold ombord, herunder for skibets kommunikation og kontakt med rederi, agent og myndigheder. Jeg er også i løbende kontakt med alle medarbejdergrupper ombord og er meget rundt på skibet. Jeg skal være helt opdateret med vores performance på alle områder og skal kunne forudse evt. problemer, der vil kunne opstå. Når skibet anløber havn eller afgår fra havn, er det kaptajnen, der har ansvaret for kontakten til myndigheder og toldere. Han har også ansvaret for manøvrer til og fra kaj og aftaler og samarbejde med lodsen, siger han. Både kaj og kontor Som kaptajn på et tankskib skal man have særlige tankskibspapirer, dvs. bevis for uddannelse i sikkerhed og lastning af olie og kemikalier, pumper og rør og udvidet kendskab til olie og kemikalier. Kontrollen fra myndighederne er større for tankskibe end for tørlastskibe, både i forhold til sikkerhed og miljø. Under hele havneopholdet skal kaptajnen døgnet rundt være tilgængelig for henvendelser fra kystvagten, Port State Controls (stikprøveundersøgel- MAGSVEJR PÅ VEJ TIL DURBAN 4

5 Logbog ser af skibets sikkerhed, der gennemføres af myndighederne) og Vetting Inspections, der er eftersyn af tankskibenes tekniske tilstand, besætningens egnethed og certifikatets gyldighed. De gennemføres af kunderne (typisk olieselskaberne). Der sker en stadig udvikling og udvidelse af myndighedernes og selskabernes krav til procedurer, og inspektionerne bliver mere og mere omfattende og tidskrævende. På den måde er kaptajnens opgaver på vej til at blive mere og mere administrative, men der er stadig meget sømandskab og ledelse i jobbet som kaptajn. Det rummer både kaj og kontor, som Kim Aarup formulerer det, og det passer ham godt. Langt væk og tæt på Et typisk togt tager 12 uger. Det giver mange afsavn i forhold til familie og venner, men giver samtidig flere store sammenhængende hjemmeperioder af 2-3 måneders varighed om året, hvor man er 100% til stede og kan foretage sig lige, hvad man vil. Det er et spørgsmål om tilvænning, siger Kim. I starten syntes jeg, det var svært i forhold til familien og min kone, men nu værdsætter vi begge denne arbejdsform. Det kan måske lyde mærkeligt, men den bringer os nok tættere sammen, end hvis jeg havde et almindeligt 8-16 job og alle dagene lignede hinanden, siger han. Langs Afrika Vores første stop var Khawr Fakkan, som også ligger i De Forenede Arabiske Emirater (UAE). Her skulle skibet tage bunkers (brændselsolie) og proviant om bord. Samtidig skulle vi have repareret skibets radar og Voyage Data Recorder (skibets sorte boks ), og losse slop (olierester fra tidligere last) til en pram. Den tidligere kaptajn, Michael Sloth Madsen, afmønstrede her, fortæller Kim Aarup. Derfra satte NORD PRINCES kursen mod Sydafrika. På vejen mod Afrika passerede skibet Oman i Den Persiske Golf og Omanbugten og Yemen i Det Arabiske Hav. Forbi Afrikas Horn og langs hele den somaliske kyst holdt NORD PRINCESS 200 sømils afstand for at formindske faren for piratangreb, forklarer han. Skibet passerede ækvator, mens vi stadig sejlede langs Somalia. Herefter gik turen forbi Kenya, Tanzania og øen Zanzibar, Mozambique, øgruppen Comorerne og Madagaskar, inden Durban dukkede op i horisonten. Turen var samlet på sømil (7.200 km) og undervejs passerede skib og besætning 55 breddegrader. En breddegrad svarer til 111,11 km eller 60 sømil. En sømil er m. og kaldes også et meridian- (breddegrad) minut. Hagl som golfbolde Rejsen langs Afrikas vestkyst var meget varm og trods de mange eksotiske landenavne rimeligt begivenhedsløs. For os er det bare endnu en dag på kontoret. Vi har hver især en række faste opgaver, vi skal løse ombord hver dag, døgnet rundt, uanset længde- eller breddegrad, forklarer Kim Aarup. Lidt afveksling kom der dog langs kysten i det sydlige Afrika, hvor det vrimlede med hvaler, som næsten dagligt boltrede sig i bølgerne. Aftenen før ankomsten til Durban blev skibet ramt af en voldsom haglbyge. Haglene var op til golfkuglestørrelse og gjorde skade på skibets radarantenner og nogle højttalere. Tilbage igen NORDENs tankskibe er typisk i havn i timer, og besætningen har ansvaret for operationen. Til sammenligning er NORDENs tørlastskibe typisk i havn i 3-7 dage, og det er primært lokale havnearbejdere (stevedorer), der står for lastning og losning. Indtil videre har NORD PRINCESS kun lagt til i Durban. Vi var inde og losse vores last af gasolie og sejlede så ud på ankerpladsen for at vente på, at vores næste last af benzin bliver klar til at blive afskibet. Det er meningen, at vi skal tilbage til UAE., enten Fujayrah eller Jebel Ali for at losse vores last af benzin. Herefter går turen fra Jebel Ali og Fujaira til Singapore og Jakarta med en last benzin, fortæller Kim Aarup. RENGØRING OMBORD 5

6 Der er forskel på salt Som operatør skal man have stor viden om skibe, laster og havneforhold. Bl.a. at der er stor forskel på salt fra Chile og fra Australien NORDENs kontor i Singapore sluttede i efteråret 2005 en større aftale om transport af salt fra det nordvestlige Australien til Kina, Taiwan og Japan. NORDEN har stor erfaring med håndtering og transport af salt fra Chile til det meste af verden, men i modsætning til det chilenske salt, der er meget tørt og typisk leveres som store klumper (rock-salt), består det australske salt af fine små krystaller og er let fugtigt, da det udvindes af havvand. COATINGEN ER 6-8 METER HØJ, IKKE FOR TYND OG ER HELT TØR, SOM AFSKIBERNE KRÆVER. Hårdt ved lastrummene Denne forskel har stor betydning for tilrettelæggelsen af transportopgaven. Det fugtige australske salt er hårdt ved lastrummene. Saltet og fugten fremmer rustdannelsen, og det kan give både rustflager og misfarvninger i saltet. For at kvalitetssikre saltet, skal lastrummene derfor være coatet med kalk under transporten. For NORDENs operatører i Singapore og for en række af NORDENs indbefragtede skibe er denne coatingproces ny. Inden salttransporterne begyndte, var assistant operating manager Steffen Johnstad-Møller fra NORDENs kontor i Singapore derfor på studiebesøg i havnene i Australien for med egne øjne at se, hvordan processen foregik og aftale godkendelsen af coatingen med det lokale selskab. ET "BJERG" AF SALT I DET NORDVESTLIGE AUSTRALIEN. SALTET ER SÅ RENT, AT MANGE LOKALE BRUGER DET DIREKTE I DERES SALTKVÆRN. Miljøvenlig coating Processen består helt enkelt i, at man tager kalkpulver (lime powder) der ligner mel og blander det med vand, til man har en blanding, der er lidt tykkere end mælk. Til denne blanding tilsætter man så mælkepulver eller sukker. Væsken sprøjtes på indersiden af skibets lastrum og sikrer, at der ikke kommer misfarvninger. Samtidig beskyttes lastrummene. Grunden til, at man blander sukker eller mælkepulver i, er, at coatingen bliver hård og derved relativt let kan fjernes i store flager og spules af med 6

7 EFTER SALTET ER VASKET, KØRES DET NED TIL SKIBENE I STORE LASTBILER. DENNE LASTBIL HAR CA HK OG TRANSPORTERER CA. 250 TONS FORDELT I DE 5 VOGNE. vand. En ren coating uden sukker eller mælkepulver sidder næsten for godt fast, og den skal ofte skrubbes af af skibets besætning eller fjernes med kemikalier, fortæller Steffen Johnstad-Møller. Mange krav Der er en række meget specifikke krav til coatingen bl.a. dens minimumhøjde over lasten og dens tykkelse og farve. Den skal helst være hvid og ikke brun, da det gør inspektionen af, hvor der er coatet, meget hurtigere. Samtidig skal coatingen være tør. For at spare tid kan skibets besætning foretage coatingen på vejen til anløb af havnen. Hvis det ikke er muligt at skaffe kalkpulveret i den havn, skibet senest anløber, kan man få leveret kalkpulveret 6-8 timers sejlads fra havnen, hvor saltet skal lastes, og på den måde spare vigtig tid. Skal godkendes første gang Steffen Johnstad-Møller har trin-for-trin beskrevet coatingprocessen i ord og billeder, så han og hans kolleger meget præcist kan beskrive opgaven og kravene for skibenes kaptajner og besætning. Som operatører er det vigtigt, at vi kommer ud i marken og kender de forskellige processer og krav. Ved salttransporterne er det f.eks. uhyre vigtigt, at coatingen bliver godkendt straks hver gang. Ellers skal vi gøre det om, og vi mister vores position i lasterækken og kan tabe halve og hele dage, siger Steffen Johnstad-Møller. Nr. 5 i verden NORDEN var i 2005 det 5. bedste rederi i verden til at skabe økonomiske resultater. Det fremgår af en analyse fra det anerkendte magasin Marine Money International. Analysen præsenteres i denne uge på magasinets og J. P. Morgan s årlige konference Marine Week i New York Marine Money International har analyseret de nye regnskaber fra verdens 150 største børsnoterede rederier og koncerner med shipping som hovedaktivitet. Rederierne er blevet bedømt på følgende nøgletal: Aktivers omsætningshastighed, overskudsgrad, forrentning af egenkapital, samlet afkast til aktionærerne, afkastningsgrad og aktiekurs i forhold til indre værdi. Med afsæt heri opstiller magasinet en samlet rangliste, hvor NORDEN er nr. 5 efter Grindrod Ltd. (1), CMB (2), Thoresen Thai (3) og Frontline Ltd. (4) var et ekstraordinært godt år for international shipping. Det nød alle rederier godt af, men det er rart at få uvildige eksperters ord for, at- NORDEN var blandt de bedste til at udnytte mulighederne. Udfordringen for os er selvfølgelig også at gøre det godt, når det bliver mere hverdag igen som i de nuværende markeder. NORDENs særlige forretningsmodel med stram styring af alle risici, konservativ afdækning og konstant fokus på det lange, seje træk skal sikre, at vi også fremover kan få en god og robust indtjening, siger adm. direktør Carsten Mortensen. 7

8 Watashi wa honsen to kuruu no anzen na koukai wo inorimasu ( Jeg beder for en sikker rejse for skib og mandskab ) Navngivning på japansk NORDEN har i årets første tre måneder holdt fire nye tørlastskibe under dåben i Japan, og i juli følger yderligere to. Forud for navngivningerne ligger en minutiøs planlægning Det var en utrolig stor oplevelse, fortæller Christina Norborg, der var gudmoder for m.v. NORD VOYAGER 14. januar i år på Imabari Shipyard i Japan. Alt var tilrettelagt ned til mindste detalje. Der var en minutplan for festmiddagen dagen før og for navngivningen: Musik, taler, overskæring af snoren, fælles fotos, besøg rundt på skibet, skibets afrejse fra kajen og for taler og udveksling af gaver ved frokosten om eftermiddagen. Det var meget fascinerende, og gav mig som udefra kommende et godt indtryk af, hvor meget tilblivelsen af et sådant skib fylder og betyder i det lokale samfund i form af arbejdspladser på værftet, hos underleverandører og samarbejdspartnere, siger hun. Løftet op på skibet Som gudmoder for skibet blev jeg hele vejen igennem behandlet kongeligt, og der var meget fokus på min mindste bevægelse. Inden navngivningen var der en kort generalprøve på, hvordan jeg med en økse skulle hugge båndet til champagneflasken over ved selve ceremonien. M.v. NORD VOYAGER lå på ydersiden af et andet skib og var ikke umiddelbart tilgængeligt fra kajen. Som nøglepersoner blev vi bedt om at sætte os ind i en container med vinduer og behagelige sofaer. Vi blev så løftet hen over det første skib og anbragt på dækket af NORD VOYAGER, få meter fra hvor navngivningen skulle foregå. Og 2-3 japanske kvinder i kimonoer flokkedes om mig med paraply- Tættere samspil mellem NORDENs port captains Hvordan skal man håndtere skader på NORDENs skibe, laster eller udstyr? Hvordan gøres NORDENs havneanløb mest effektive? Og hvilke nye typer laster forventer NORDEN skal håndteres i de forskellige lande og havne i fremtiden? Det var bare nogle af emnerne på programmet, da NORDENs port captains fra Asien, USA og Europa mødtes april i København til det årlige såkaldte Supercargo meeting. Målet var at drage nytte af hinandens erfaringer og opnå større fælles viden om bl.a. de juridiske sider ved hændelser i havnene. Hvem har ansvaret? Repræsentanter fra assuranceforeningen North of England gav en grundig introduktion til, hvem der har ansvaret, og hvad man som repræsentant for NORDEN konkret skal gøre, hvis der f.eks. opstår skader under lastning, losning eller rengøring, forårsaget af stevedorer (havnearbejdere). De gennemgik også, hvordan man skal forholde sig og afhjælpe problemet, hvis skibet ikke opfylder den aftalte overleveringstilstand i kontrakten. Fremtidens laster På seminaret var der samtidig indlagt en workshop med Tørlast befragtning, og man gennemgik et scenarie for lasteflow i fremtiden hvilke typiske lastninger, losninger og rengøringsopgaver kan man forvente i de enkelte lande og havne? Teknisk afdeling præsenterede i den sammenhæng et oplæg til nyt design af NORDENs kommen- 8

9 er, så jeg ikke skulle blive våd i regnvejret. Intet blev overladt til tilfældighederne, siger Christina Norborg. Lokalt islæt Bag navngivningen ligger mere end en måneds planlægning med bl.a. koordinering af aftaler og rejseplaner, booking af hoteller, restauranter og arrangementer, udarbejdelse af taler, udsendelse af invitationer og indkøb af gaver, fortæller Susanne Alsing. Hun er event coordinator i NORDENs Tørlastafdeling og har sammen med NORDENs japanske partnere tilrettelagt navngivningerne. Det er en spændende opgave med kontakt til mange forskellige parter, både i NORDEN, på værftet og hos samarbejdspartnere. Grundkøreplanen for en navngivning er den samme overalt, men der er gode muligheder for at tilpasse ceremonien til lokale forhold og ønsker. I Japan indgår der f.eks. fast en fælles åbning af en tønde med sake (japansk brændevin) for at ønske skibet held på rejsen, og i både Japan og Kina indgår der drageoptog. Der er samtidig stor forskel på, om navngivningen sker på et stort værft og er nummer 5 eller 10 den måned, eller om den foregår på et lille værft, der færdiggør 2 skibe om året, fortæller Susanne Alsing. CHRISTINA NORBORG KAP- PEDE SNOREN OVER MED EN SPECIELT FREMSTILLET ØKSE (VIST OVENFOR). de tørlastskibe, og fik en række gode forslag til ændringer, der vil lette både laste- og losse-effektivitet og rengøring. Fælles udfordringer Endelig præsenterede hver enkelt port captain sine egne opgaver og erfaringer fra hverdagen. Selvom der er meget store forskelle i både opgaver, havneforhold og kultur i de forskellige regioner, viste der sig alligevel en række fælles udfordringer for havnekaptajnerne, hvor man kan drage stor nytte af hinandens erfaringer. Det blev derfor aftalt at sikre en større vidensdeling i hverdagen mellem havnekaptajnerne, via bl.a. flere arbejdsbesøg hos hinanden og hyppigere, løbende kontakt. NORDENs port captains NORDENs port captains assisterer NORDENs skibe med bl.a. vanskelig lastning, losning og rengøring og ved kontakt med myndigheder, agenter og lodser, og de har samtidig også ansvaret for NORDENs landbaserede grabber, der er placeret i udvalgte havne rundt om på kloden. NORDEN har syv egne port captains, der dækker hvert deres geografiske område: Morten Larsen (Asien), Eko Zheng (nordlige Kina), Radmond Lu (sydlige Kina), Purky Bhaswar (Indien), Jan Andersen (østlige og vestlige USA), Niels Høgholt Gøttge (sydlige USA) og en port captain i Europa (p.t. ubesat). Herudover benytter NORDEN sig af en række faste kontraktansatte port captains over hele verden, bl.a. i Sydamerika og Afrika. 9

10 Overblik: Bevægelser i NORDENs flåde TØRLAST Køb af skibe NORDEN har ved erklæring af købsoption overtaget m.v. NORDPOL (bygget 2002; tdw på 14,269 m; 224,99 m LOA; 32,26 m beam) den 25. maj NORDEN har ved erklæring af købsoption overtaget m.v. NORDTRAMP (bygget 2001; tdw på 17,62 m; 289,9 m LOA; 45,00 m beam) den 1. maj Afleveringer M.v. NORD BULKER (bygget 2003; tdw på 12,163 m; 188,5 m LOA; 32,26 m beam) er blevet solgt og forventes leveret til den nye ejer i juni Flåde status Primo juni 2006 består NORDENs flåde af følgende skibe: Tørlast Tank Total Aktiv flåde - Egen flåde Certepartier med købsoption Andre certepartier Total antal skibe Til levering - Til egen flåde Certepartier med købsoption Andre certepartier Totalt antal til levering TANK Tilgang af skibe M.t. NORD MERMAID (bygget 2006; tdw på 11,612 m; 182,86 m LOA; 27,43 m beam) blev leveret til NORDENs flåde d. 20. april M.T. NORD MERMAID Tilfredsstillende resultat i et svært marked NORDENs resultatet for 1. kvartal blev USD 55 mio. mod USD 80 mio. i samme periode sidste år. Faldet var som forventet og skyldtes især markant lavere fragtrater, men de synes nu svagt på vej op igen I 1. kvartal 2006 lå fragtraterne for tørlast og tank henholdsvis 47% og 9% under niveauet for samme periode sidste år, og på den baggrund anses resultatet for perioden at være tilfredsstillende. Som følge af NORDENs strategi om at beskæftige sine skibe langsigtet blev Rederiets indsejling i alle tre tørlastsegmenter højere end i spotmarkedet. I det største segment Handymax var NORDENs indsejling f.eks. 13% over spotmarkedet. De markant lavere rater på tørlastmarkedet skyldes især en høj tilgang af nybygninger og lav skrotningsaktivitet. Faldet i fragtraterne har dog i første kvartal ikke været helt så kraftigt som mange havde forudsagt ved indgangen til Det skyldes, at den globale økonomiske vækst fortsat er relativt høj. Importen af jernmalm til Kina er således steget med 28% i 1. kvartal, og Kinas samlede import af råvarer er steget med 20%. I april/maj er det store fald i tørlastraterne fladet ud, mens der på udvalgte segmenter har været en stigning i raterne. Ved udgangen af maj lå raterne for de store Handymax skibe f.eks. 14% over niveauet ved afslutningen af 1. kvartal. Også tankmarkedet har rettet sig en del efter kvartalets afslutning, og Baltic Clean Tanker indeks er steget med 28% til udgangen af maj. For hele 2006 forventer NORDEN uændret et resultat i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på 39 mio. Resultatet for rekordåret 2005 var til sammenligning USD 336 mio. 10

11 Medarbejdernyt NORDEN kalender TIL LANDS Nye medarbejdere 1. maj 2006: Frank Christian Pedersen, 40, ansat som QA manager i Teknisk afdeling. 1. maj 2006: Lars Westenberg Bjørn, 48, ansat som QA manager i Teknisk afdeling. 1. maj 2006: Allan Poul Jensen, 26, ansat som operatør i Norient Product Pool A/S. 15. juni 2006: Anne-Katrine Nedergaard, 30, ansat som assistant crew manager i Teknisk afdeling. Stillingsskift og udnævnelser 31. maj 2006: Charlotte Christoffersen er efter 3 år på NORDENs kontor i Annapolis, USA vendt hjem til en stilling som operations manager i Panamaxsegmentet i Tørlastafdelingen. Mærkedage 9. april 2006: Peter Norborg, general manager i Tørlastafdelingen fyldte 40 år. Peter har været ansat i NORDEN siden 1998, hvor han tiltrådte en stilling som chartering manager i Tørlastafdelingen. Han har fra været udstationeret på NORDENs Annapolis kontor i USA som general manager og returnerede september 2004 til København igen som general manager i Tørlastafdelingen, hvor han 1. januar 2005 blev udnævnt til deputy. Peter har tidligere arbejdet hos J. Lauritzen som befragter og har også arbejdet som mægler. 26. juni 2006: Dorte Nielsen, senior operations manager i Tørlast, fylder 30 år. Dorte blev ansat i NORDEN i 2001, hvor hun tiltrådte en stilling som assistant operations manager i Tørlast afdelingen, og kom fra en stilling hos J. Lauritzen Reefers, hvorfra hun er uddannet. I april 2004 blev Dorte udnævnt til operations manager og d. 1. januar 2006 til senior operations manager. Dorte udstationeres til Singapore som chartering manager d. 1. august TIL SØS Nye medarbejdere 19. april 2006: Thomas Hedegaard Andersen, 32, ansat som overstyrmand tilgår m.t. NORDEURO- PA. 13. maj 2006: Kai Vistisen, 53, ansat som overstyrmand tilgår m.t. NORD STEALTH. 2. juni 2006: Gerhard Thiele, 53, ansat som skibsfører tilgår m.v. NORD PHOENIX. 8. juni 2006: Jon Poulsen, 47, ansat som overstyrmand - tilgår m.t. NORD PRINCESS. 1. august 2006: Christoffer Andreas Hollesen Diers, 31, ansat som officersaspirant starter på Simac*. 1. august 2006: Kristian Willleman, 20, ansat som officersaspirant starter på Simac*. 1. august 2006: Bandur Laksafoss, 27, ansat som officersaspirant starter på Simac*. *) Svendborgs Internationale Maritime Akademi 4. juli 2006: Navngivning af Panamax 76,000 tdw, Imabari Shipyard, Japan 10. juli 2006: Navngivning af Hull No. S-614, Handymax 53,000 tdw, Imabari Shipyard, Japan 10. juli 2006: Navngivning af Handymax 52,500 tdw, Cebu Shipyard, Filippinerne 23. august 2006: NORDENs halvårsrapport 2006 bliver offentliggjort 28. august 2006: Navngivning af Hull CX 4219, Handymax tdw, Chengxi skibsværft, Kina 27. april 2006: Kjeld Rasmussen, senior vice president i Finance, fyldte 65 år (se omtalen side 12). 10. maj 2006: Danny Oved, financial assistant i Regnskabsafdelingen, fyldte 40 år. Danny har været ansat i NORDEN siden 2004 og arbejder i det daglige bl.a. med bogføringsopgaver og periodisering af skibenes rejser. Han har tidligere bl.a. arbejdet som financial assistant hos Vester Kopi. 17. maj 2006: Christian Danmark, accounts manager i Finance, fyldte 40 år. Christian har været ansat i NORDEN siden 2003 og har det daglige ansvar for bogholderiet. Han er HD i regnskabsvæsen og har en baggrund som revisior. Han har tidligere bl.a. været økonomidirektør hos Ibsen Photonics A/S. Stillingsskift og udnævnelser 4. maj 2006: Peter Christiansen overgået fra stilling som 2. maskinmester til ny stilling som 1. maskinmester på m.t. NORD PRINCESS. Mærkedage 30. marts 2006: Anton Kurt Vendelboe Christensen, maskinmester på m.t. NORD PRINCESS, fyldte 60 år. Anton startede i NORDEN den 27. april juni 2006: Ralph Tapio Perttula, tilsynsførende på GSI skibsværftet i Guangzhou, Kina, fyldte 60 år. Ralph har været ansat i NORDEN siden 1. juli 1991 og har gennem årene sejlet som overstyrmand frem til 1. januar 2005, hvor han blev overført til sit nuværende job.

12 Velkommen ombord 17. maj bød NORDEN velkommen til de seks nye trainees, der begynder i NORDEN den 1. august i år. Formålet var, at de skulle lære hinanden godt at kende og høre mere om NORDENs nye traineeuddannelse, der fra i år er styrket med en HD 1. del og mere vægt på en bred, praktisk introduktion til shipping. Samtidig blev de kommende trainees introduceret til den afdeling, de skal starte i, og de fik mulighed for at få gode tips om opgaver, udfordringer og muligheder i NORDEN fra de fire nuværende 1. års trainees. Det nye hold trainees fik også udleveret en team-opgave, som de skal løse henover sommeren. Emnet for opgaven er foreløbigt en hemmelighed, men resultatet vil kunne ses i NORDEN NEWS på et senere tidspunkt. Efter en lang formiddag i NORDENs hovedkontor i Amaliegade blev alle afhentet af cykel rickshaws og transporteret til Nyhavn. Her var der en lille forsmag på livet til søs i form af en havnerundfart i Københavns Havn med madkurv ombord. Fra hulkort til hightech rederi KJELD RASMUSSEN NORDENs økonomidirektør, senior vice president Kjeld Rasmussen fyldte 65 år den 27. april i år. Kjeld er uddannet i ØK og har efterfølgende taget en HD i regnskabsvæsen. Han har haft adskillige ledende stillinger i både Danmark og udlandet i ØK og øvrige rederier, før han i 1987 kom til NORDEN med ansvar for økonomi, regnskab og forsikringer. Her har Kjeld Rasmussen både oplevet og medvirket til en kolossal udvikling. F.eks. var edb endnu ikke introduceret i NORDEN, og bogføring skete stadig på hulkort. Kjeld fik derfor en stor opgave med at udvikle systemer og forretningsgange, og han har således medvirket til både de første og de mange følgende skridt i retning af det moderne, veldrevne og højteknologiske rederi, NORDEN er i dag. Det er ikke kun på arbejdet, Kjeld Rasmussen tager godt fat og holder ved. Hver morgen dyrker Kjeld motion i form af løbeture i Københavns gader eller styrketræning i fitness centeret, og det giver sig udslag i et stort overskud i hverdagen. I NORDEN regi fejrede han sin fødselsdag ved en hyggelig frokost på Restaurant Lumskebugten ved Langelinie sammen med NORDENs direktion og chefer fra Regnskabsafdelingen. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade København K Danmark Ledelse Telefon: Telefax: Tørlastafdeling Telefon: Telefax: Teknisk Afdeling Telefon: Telefax: Telefon: Telefax: Tankafdeling Telefon: Telefax: Norient Product Pool A/S Telefon: Telefax: Ansvarshavende chefredaktør: Carsten Mortensen Artikler: Bottomline Communications A/S Layout og grafisk produktion: Boje & Mobeck as

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006 News forår 2006 Vi skal fortsat udvikle os 2005 gav det hidtil bedste resultat i NORDENs historie. Det har vi opnået gennem en solid vækst på tankmarkedet, via en høj afdækning af vores tørlastskibe i

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

News. NORDEN satser stort på små skibe. Inde i bladet. efterår 2006

News. NORDEN satser stort på små skibe. Inde i bladet. efterår 2006 News efterår 2006 NORDEN satser stort på små skibe Efter de seneste år at have udvidet flåden voldsomt inden for de to midterste tørlastsegmenter, Handymax og Panamax, satser NORDEN nu også fuldtonet på

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

News. På vej mod endnu et rekordår. Velkommen til NORDENs nye verden. Inde i bladet. efterår 2005

News. På vej mod endnu et rekordår. Velkommen til NORDENs nye verden. Inde i bladet. efterår 2005 News efterår 2005 Velkommen til NORDENs nye verden NORDEN har de seneste år udviklet sig til at være et stadigt større og mere internationalt rederi med kontorer i 6 lande. Medarbejderstyrken på land er

Læs mere

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 NORDEN Carsten Mortensen, CEO Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN MINDED TEAM SPIRIT. NUMBER ONE.

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

News. Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst. Inde i bladet. vinter 2006

News. Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst. Inde i bladet. vinter 2006 News vinter 2006 Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst Inde i bladet Kick-off NORDENs nye vision, mission og værdier er nu på plads og godt på vej ud i hele organisationen 5 Efter 116 år i det historiske

Læs mere

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN VORES VISION: DET FORETRUKNE REDERI FOR SØFOLK 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FO EN ARB PL LANGVARIGE RELATIONER STÆRKE VÆRDIER GODE KARRIERE- MULIGHEDER DAMPSKIBSSELSKABET

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

NORDEN sætter kursen mod fremtiden. Kø ved kajen. Øget dialog. Plads til karrieren EFTERÅR 2007

NORDEN sætter kursen mod fremtiden. Kø ved kajen. Øget dialog. Plads til karrieren EFTERÅR 2007 EFTERÅR 2007 NORDEN sætter kursen mod fremtiden Rederiets hidtil mest omfattende strategiproces skal lægge kursen for de næste 3, 5 og 10 års forretninger. Side 3 Øget dialog Direkte møder med investorer

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Hellerup, marts 2015 Tørlastmarkedet i 2014 og udsigterne for 2015 Året 2014 blev på ingen måde som forventet. Efter en hæderlig

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

News. Jeg døber dig. Vind i sejlene. Inde i bladet. vinter 2005

News. Jeg døber dig. Vind i sejlene. Inde i bladet. vinter 2005 News vinter 2005 Vind i sejlene NORDEN har haft endnu et godt år i 2005. Vi har haft solid fremgang inden for både tørlast- og tankområdet, og Norient er kommet godt fra start. Det er året, hvor NORDEN

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Nyt tørlastsegment i støbeskeen

Nyt tørlastsegment i støbeskeen sommer 2007 Nyt tørlastsegment i støbeskeen Hvor den typiske størrelse inden for Capesize segmentet før var 150.000 tdw, er den nu på vej mod 180-200.000 tdw. Det åbner op for et nyt tørlastsegment, Post-Panamax,

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008 FORÅR 2008 NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax Nyt poolsamarbejde vil give kritisk masse og være til fordel for kunderne. Side 4-5 Blåt og grønt Intelligent software skal nedsætte brændstofforbruget

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/4 2003 Formandens beretning INDLEDNING Vi vil i år håndtere bestyrelsens beretning på den måde, at jeg først giver et overblik over de vigtigste begivenheder

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Fra skibsassistent til styrmand For dig, som havet trækker i, og som kan se muligheder i en karriere til søs Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs Trækker havet

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet af Steen Gade (SF) Jeg vil besvare de 3 spørgsmål samlet.

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet af Steen Gade (SF) Jeg vil besvare de 3 spørgsmål samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 316 Offentligt Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet af Steen Gade (SF) 1 Jeg vil besvare de 3 spørgsmål samlet. Det

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation ECCO en dansk familievirksomhed 2 En multinational organisation 3 Hvem vil have os? 5 En mand og hans drøm 6 ECCO ejer hele værdikæden 7 ECCOs læderproduktion 8 damkjær & vesterager

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kaptajn. Christian E. Rørbeck

Kaptajn. Christian E. Rørbeck jeg er her som hands on eksperten Kaptajn Christian E. Rørbeck Jeg repræsenterer ikke A.P. Møller-Mærsk Kaptajn Rørbeck CV info Ansat hos A.P. Møller-Mærsk i 27 år Været kaptajn i 9 år Sejlet 1.397.000

Læs mere

Økonomisk stormagt i svøb

Økonomisk stormagt i svøb EFTERÅR 2008 Økonomisk stormagt i svøb Tema om tørlastmarkedet i Indien. Side 6-9 Tættere på kunderne Teamsamarbejde i højt gear De sikrer tonnagen Nyt kontor i USA skal styrke Norient Product Pool på

Læs mere

MÅLET ER FORTSAT VÆKST

MÅLET ER FORTSAT VÆKST efterår 2009 MÅLET ER FORTSAT VÆKST NORDEN har solgt skibe og aflyst ordrer for at styrke konkurrenceevnen. Men ordreprogrammet giver stadig gode muligheder for at vokse Side 2 og side 6-7 FRA VERDENS

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00).

DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00). Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest NEWS sommer 2013 13 nye effektive tørlastskibe Skibene skal være med til at sikre NORDENs vækst Side 4, 5, 6 og 7 Kontrakt forlænget Side 10 og 11 Produkttank i fokus Side 12 Kunder til fest Side 14 og

Læs mere

På plads i Bryghuset. Grobund for vækst. Næstbedst i verden igen. Skibet er ladet med... mennesker SOMMER 2008

På plads i Bryghuset. Grobund for vækst. Næstbedst i verden igen. Skibet er ladet med... mennesker SOMMER 2008 SOMMER 2008 På plads i Bryghuset Stor reportage fra første arbejdsdag i NORDENs nye hovedkvarter. Side 3-5 Næstbedst i verden igen For fjerde år i træk er NORDEN blandt de bedste til at skabe økonomiske

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008 VINTER 2007/2008 NORDEN og miljøet Spot på effektiv energiudnyttelse, forbedret forbrænding, forskning og udvikling. Side 4-5 Handysize vokser NORDEN opererer nu 18 skibe i segmentet og har 22 skibe til

Læs mere

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport,

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey.

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey. A better beginning Revisortrainee i EY Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning ey.com/dk/karriere Vil du til tops? Din start på din karriere Gennem EY s revisortraineeprogram

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

fs10 1 Skibsfart i Danmark 2 Containerskib 3 Containerkode 4 Aarhus Havn 5 GPS MATEMATIK 10.-klasseprøven December 2011

fs10 1 Skibsfart i Danmark 2 Containerskib 3 Containerkode 4 Aarhus Havn 5 GPS MATEMATIK 10.-klasseprøven December 2011 fs10 10.-klasseprøven MATEMATIK December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Skibsfart i Danmark 2 Containerskib 3 Containerkode 4 Aarhus Havn 5 GPS 1 Skibsfart i Danmark Ifølge

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9.

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9. forår 2010 Mere tid til kunder og service TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010 Side 4 Mere kul til Filippinerne Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9

Læs mere

Hvad er Manifestsystemet?

Hvad er Manifestsystemet? Hvad er Manifestsystemet? Og hvad betyder det for dig? En kort introduktion for Rederier, rederiagenter og skibsmæglere Maj 2012 Hvad er Manifestsystemet? Og hvad betyder det for dig? Denne introduktion

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5.

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5. FORÅR 2009 VENTETIDER SKAL KORTES Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5 Gennembrud i Handysize Side 6-7 VAGTSKIFTE I BESTYRELSEN

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Hellerup, april 2014 Efter restrukturering/bareboat salg af Bering ID har vi måtte slide i det for at få cash flow til at

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Side 8. Officersuddannelse med kundefokus. Side 14. Ny strategi styrker NORDEN. Side 20. Kunsten at købe 1,3 mio. tons brændstof hvert år

Side 8. Officersuddannelse med kundefokus. Side 14. Ny strategi styrker NORDEN. Side 20. Kunsten at købe 1,3 mio. tons brændstof hvert år Side 8 Officersuddannelse med kundefokus Side 14 Ny strategi styrker NORDEN Side 20 Kunsten at købe 1,3 mio. tons brændstof hvert år VINTER 2015 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 2 NORDEN NEWS / VINTER 2015

Læs mere

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra alverdens lande. 14 IVÆRKSÆTTEREN NOVEMBER 2006 Lærerindens

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2002 et årsresultat før skat på: DKK 25 mio. DKK 196 mio.

Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2002 et årsresultat før skat på: DKK 25 mio. DKK 196 mio. Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2003 1256 København K side 1/97 Telefon: 33 15 04 51 24. marts 2003 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

3 års transport af træflis. Tank reducerer omkostninger i 2011. i kikkerten. Side 3. Side 7

3 års transport af træflis. Tank reducerer omkostninger i 2011. i kikkerten. Side 3. Side 7 Vinter 2010 3 års transport af træflis Side 3 Tørlastholdet er sat Nyslåede Executive Vice President Peter Norborg og hans 100 mand store afdeling er klar til at erobre markedsandele blandt de store industrikunder

Læs mere

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk.

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk. SOMMER 2011 Skulder ved skulder Dansk hjælp til Japan efter tsunamien Side 4-5 100 skibslaster til USA Side 3 Nye skibe til Tank Side 6 43% flere søfolk Side 8 2 NORDEN news sommer 2011 NORDENkalender

Læs mere

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 2014 GATE 21 Årsberetning FORMANDENS BERETNING STEEN CHRISTIANSEN 2014 blev et stærkt år for den grønne omstilling og for Gate 21: Klimaforandringerne er tilbage på den globale politiske dagsorden. København

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005 København, den 25. april 2005 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

VINTER NORDEN NEWS. NORDEN OG JAPAN NORDEN er en af verdens største indbefragtere af japansk ejet tonnage Side 24

VINTER NORDEN NEWS. NORDEN OG JAPAN NORDEN er en af verdens største indbefragtere af japansk ejet tonnage Side 24 VINTER 2017-18 NORDEN NEWS GLOBAL RÆKKEVIDDE NORDEN åbner sit 9. kontor i Vancouver, Canada Side 8 3 FORRETNINGS ENHEDER NORDEN består nu af Dry Owner, Dry Operator og Tankers Side 18 NORDEN OG JAPAN NORDEN

Læs mere

nordicnyt Dobbelt så stor / side 2 Expressen til Antwerpen / side 4 9 / Juni 2011 / Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S

nordicnyt Dobbelt så stor / side 2 Expressen til Antwerpen / side 4 9 / Juni 2011 / Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S nordicnyt 9 / Juni 2011 / Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Dobbelt så stor / side 2 Nordic Tankers administrerende direktør, Tommy Thomsen, om hvorfor der stadig er fokus på vækst og fremgang,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2011/2012 Klik ind på www.maritim-viden.dk Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B 6950 Ringkøbing 6950 Ringkøbing Smedegade 2 B Ringkøbing Skjern

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere