Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning."

Transkript

1 Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt at arbejde med projekteringen af Multimediehuset i Århus. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Projektforslaget for installationer består af en Installationsdokumentation med tilhørende bilag og tegninger. Bagerst i hovedprojekt mappen sættes en cd, hvor hele projektets indhold er på. Tegningerne nummereres på følgerne måde: - Arkitekttegningernes tegningsnummer begynder med A - Konstruktionstegningernes tegningsnummer begynder med K - Installationstegningernes tegningsnummer begynder med I Der er henvisninger på planer, snit og opstalter til samtlige detaljer i projektet.

2 Multimediehuset i Århus Afgangsprojekt Ingeniørhøjskolen i KBH Installationsdokumentation Projektforslag Afleveret den 3. januar 2011 Navn Studienummer Underskrift Jane Gadeberg Kenneth Petersson Mikkel Hansen

3 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Indholdsfortegnelse 0. Installations dokumentation Beskrivelse af byggeriet Bygningens art, funktion og placering Ventilation Anlæggenes omfang, opbygning og hovedkomponenter Komfortventilation Ventilationsmetoder Ventilationsprincipper Overslagsberegninger Vurdering af kapaciteter Luftskifte Kanal dimensionering samt føringsveje Ventilationsaggregat Princip diagram af ventilationsaggregater Placering af aggregater BE06 15 Bygningsdele:...17 Ydervægge...17 Tagkonstruktion...17 Vinduer...17 Mekanisk køling...17 Solceller...18 Konklusion: Opvarmning Konvektorgrave Valg af konvektorgrav Ekstra foranstaltninger Facadekonvektor Traditionelle radiatorer Køling Frikøling Opbygning...21 Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 2 af 28 Projektforslag

4 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 4.3 Strømningsforhold og vanddybder Energiforhold Lyd og arkitektur Fordele ved havvandskøling Ulemper ved havvandskøling Kølebafler Brand 24 6 Litteraturliste Opvarmning Køling Brand Bilag 26 8 Tegningsliste 27 Installationstegninger...27 Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 3 af 28 Projektforslag

5 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 0. Installations dokumentation 0.1 Beskrivelse af byggeriet Bygningens art, funktion og placering Der skal opføres en 4 etagers bygning, som skal bruges til let erhverv og bibliotek. Derfor er der behov for store og mellemstore åbne rum, samt mindre lukkede lokaler på alle etager. Under bygningen, vil der blive etableret en underjordisk automatisk parkeringskælder. Byggeriet er placeret på den sydlige del af havnen i Århus Bygværkets opbygning Der er 9 stabiliserende kerner i bygningen, disse er markeret med røde cirkler på den nedenstående tegning. I disse kerne er der mulighed for placering af skakte som går igennem hele bygningen. Nord Figur 1: Niveau -1, øverste etage i automatisk P-kælder. Grundbygningens størrelse. Grundbygningen er 85 x 86 meter, som er målende mellem hjørnesøjler, som danner en firkant i huset. Se figur 2. Der er ingen vægge i stueetagen, da her bliver mulighed for at køre sin bil ind i den automatiske P- kælder under Multimediehuset, og det er også på dette niveau letbanen skal køre i. 1. etage i bygningen er hjørnerne af grundbygningen skåret af, i 2 forskellige vinkler. På 2. etage er etage størrelsen den samme som grundbygningen, men på dette plan er gulvniveauerne forskudt. På den øverste etage, niveau 3, som er en del af tagkonstruktionen, er konstruktionen udkraget på alle sider af bygningen. Udkragningen kan ses på figur 3. den største udkragning er 14,3 meter. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 4 af 28 Projektforslag

6 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus For hver 9,6 m nord-syd og 12,6-15 m øst-vest er der gennemgående søjler gennem hele bygningen, fra stuen til 3. etage. søjlerne er vist på nedenstående tegning som små firkanter. Nord Figur 2: Niveau 1,2. etage. + markering af hjørnesøjler. Nord Figur 3: Niveau 3, 3. etage. tag, med markering af grundbygning. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 5 af 28 Projektforslag

7 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 1. Ventilation 1.1 Anlæggenes omfang, opbygning og hovedkomponenter Grundet Multimediehuset størrelse og de mange forskellige rumtyper og anvendelsesmuligheder, vurderes det hensigtsmæssigt at benytte flere ventilationsaggregater. Dette sker for at sikre en optimal drift i ventilationsanlæggene. Hele bygningen inddeles i forskellige lejemål og hvert område tildeles et ventilationssystem. Således kan energiforbrug nemt afregnes med den enkelte lejer. Eneste afvigelse fra dette, er alle husets toiletter, som vil have et samlet ventilationsanlæg. Dette sker for at udgå lugtgener. Ventilationsaggregaterne placeres på bygningens tag. Herfra fordeler ventilationskanalerne sig ned igennem bygningen i skakterne placeret i de bærende kerner. Fra kernerne forgrenes kanalerne ud på de respektive etager. Opdeling af huset sker i følgende lejeplan - Etage 1 o Multimediehus område 1.1 o Multimediehus område 1.2 o Multimediehus område 1.3 o Toiletter - Etage 2 o Multimediehus område 2.1 o Kontor lejemål 1 o Kontor lejemål 2 o Kontor lejemål 3 o Toiletter - Etage 3 o Multimediehus administration o Kontor lejemål 4 o Kontor lejemål 5 o Kontor lejemål 6 o Toiletter Se tegning I1 for lejeplan. 1.2 Komfortventilation Multimediehuset er en bygning med mange forskellige anvendelsesformål. Bygningen skal både indeholde borgerservice, bibliotek, multimediesal, erhvervsområder mm. Forudsætningerne for bygningen er, at den skal kunne klare et meget varieret besøgsantal, og kunne bruges til mange forskellige arrangementer. Dette samtidig med, at indeklimaet opretholdes på et komfortabelt niveau. Ydermere forudsættes det, at bygningen skal være energibesparende, og det skal derfor sikres at der ikke bruges unødvendige ressourcer på at ventilere, hvor behovet ikke er til stede. For at opnå disse forudsætninger, vil det derfor være nødvendigt at benyttes sig af forskellige ventilationsmetoder og ventilationsprincipper. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 6 af 28 Projektforslag

8 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Ventilationsmetoder Opblandingsventilation Ved opblandingsventilation blæses den friske luft ind i lokalet på en måde, så den blandes med den forurenede luft, der findes i forvejen. Den blandede luft fordeler sig i lokalet, inden den suges ud. Opblandingsventilation er således ikke specielt effektiv, men fylder til gengæld ikke så meget som fortrængningsventilation og der er mindre fare for træk fra den kolde indblæsningsluft. Det vælges at benytte opblandingsventilation i rum så som, kontorer, mødelokaler, toiletter, osv Fortrængningsventilation Her blæses udeluften ind ved gulvet med en lidt lavere temperatur end rumluften. Efterhånden som luften varmes op, stiger den og suges ud i toppen af lokalet. Ved korrekt brug, vil størstedelen af den forurenede luft være over hovedhøjde. Brugerne får dermed fuld gavn af den friske luft. Fortrængningsventilation har således en høj effektivitet. Der kan dog være komplikationer. Bl.a. er det nødvendigt at der er et kølebehov i rummet, således at den indblæste luft er koldere end den eksisterende luft i rummet. Ellers vil den frisk indblæste luft blive suget direkte ud. Problemet ved dette er at der dermed kan være fare for træk og kuldegener. Der vælges at benytte fortrængningsventilation i rum som fx multisalen på niveau 1, samt rum med stor lofthøjde, hvor opblandingsventilation ikke har tilstrækkelig power til at opblande luften ordentligt Ventilationsprincipper CAV (Constant Air Volume) Betjenes vha. tidsregulering eller bevægelsessensorer og reguleres i to trin. Maksimal ydelse eller stærkt nedreguleret ydelse. Denne type af ventilation bruges i rum med et konstant ventilationsbehov, såsom toiletter, kopirum, depoter mm VAV (Variable Air Volume) Ventilationsanlægget betjener flere lokaler (eller zoner), der hver især styres manuelt eller via bevægelsessensor (PIR-sensor). Ventilationsanlæggets ydelse er fuldt variabel. Denne type af ventilation bruges i rum, hvor lokalet ønskes ventileret når rummet er i brug, såsom enkeltmandskontorer og andre lokaler som ikke har variabel personbelastning DCV (Demand Controlled Ventilation) Ventilationsanlægget betjener flere lokaler (eller zoner), der hver især styres af rummets belastning (f.eks. via temperatur- og/eller CO2-sensor). Ventilationsanlæggets ydelse er fuldt variabel. Denne type af ventilation bruges i lokaler med variable personbelastning. Dette vil være fordelagtigt, at bruge i f.eks. koncertsal, mødelokaler, større kontorer mm. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 7 af 28 Projektforslag

9 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 1.3 Overslagsberegninger Vurdering af kapaciteter Til dimensionering af ventilationsanlæggene, er det nødvendigt at fastlægge hvilke typer af belastninger der vil forekomme i bygningen. Multimediehusets ruminddeling er blevet vurderet, og ud fra dette er det valgt at arbejde videre med nedenstående rum-typer, som giver et godt repræsentativt billede af opbygningen af Multimediehuset. Pga. lugtgener samt forurening ses der bort fra køkkener placeret på niveau 1 og 3, da disse rum vil få egne udsugningsanlæg, specifikt til fjernelse af mados. Dette er ikke indeholdt i denne opgave. Følgende rumbetegnelser er udvalgt, og findes på arkitektplantegningerne. Bygningstype Lokaletype m 2 gulvareal I MMH Forsamlingslokaler Bibliotek Mediesamling Koncertsal Multisal Kontorer Enkeltmandskonterer Studiecelle Storrumskontorer Undervisning Restauranter Lokaler med selvbetjening Cafe Toiletter WC Diverse Depoter mm Depot Luftskifte For at beregne luftmængden i hele bygningen, er personbelastningen af bygningen vurderet i spidsbelastningen. Ud fra disse vurderinger er den maksimale belastning beregnet, og luftmængden bestemt ud fra 3 forskellige metoder, disse metoder er: 1. Bygningsreglementets Krav (BR08 Kap6). 2. Ventilationsnormen (DS 447). 3. CO 2 -indhold i luften. Beregning af luftskifte ud fra det termiske indeklima, med hensyntagen til belysning, personbelastning, elektronisk udstyr og solindfald mm., er ikke medregnet i dette projekt. Grunden til dette skyldes, at der ikke er lavet BSIM beregninger på bygningen og beregning af luftskiftet med hensyn til det termiske indeklima vil derfor blive upræcis og uanvendelige. Nedenunder ses de valgte luftskifte for hver rum type. Dette luftskifte er valg på baggrund af beregninger fortaget på bilag 1. Valgt luftskifte Metode q [m3/h] q [m3/h/m2] Mediesamling (bibliotek) ,6 1, Multisal ,3 11, Studiecelle (kontor) ,8 0,6 1.2 Undervisning ,4 3, Cafe ,9 2, WC ,0 1, Depot ,7 0,5 n -1 Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 8 af 28 Projektforslag

10 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Kanal dimensionering samt føringsveje For at sikre at installationsskaktene i de bærende kerner er tilstrækkeligt store, dimensioneres alle hovedkanalerne fra de enkelte aggregater og ned igennem bygningens skakte. Dimensioneringen af hovedkanalerne, sker på baggrund af en simpel betragtning af lejemålets volumen, samt et fastsat luftskifte. Kanalerne er dimensioneret ud fra et ønske om et maks. tryktab på 1 Pa/m samt en maks. hastighed på 8 m/s. Kanaldimensionerne er indtegnet på lejeplansoversigterne, se tegning I1 og beregningerne findes i bilag 4. Ud fra nedenstående skema fremgår det at hastigheden i hovedkanalen til aggregat 2 har en hastighed over 8 m/s. I et eventuelt hovedprojekt skal det derfor undersøges om dette kan skabe støjgener. Oversigt over kanaldimensioner fra aggregat til skakt Område Luftmængde [m 3 /h] Hastighed [m/s] Modstand [Pa/m] Dim. Ø [mm] Aggregat ,1 0, Aggregat , Aggregat ,4 0, Aggregat ,2 0, Aggregat ,3 0,8 500 Aggregat ,9 0,7 520 Aggregat ,8 0,6 500 Aggregat ,5 0,4 620 Aggregat ,2 0,4 620 Aggregat ,6 400 I alt Derudover er grenledninger og tilslutningsledninger for området: Multimediehus område 1.3 dimensioneret. Ligeledes er hovedledningen fra Multimediehus område 1.3 og til aggregat 1 dimensioneret. Denne dimensionering er specificeret på de enkelte rumtyper, og er derfor en mere præcis betragtning i forhold til overslagsdimensioneringen af hovedkanalerne. Dette sker for at sikre at de valgte føringsveje, ikke skaber problemer eller kommer i konflikt med de bærende konstruktioner. Indblæsning: Niveau 1 Strækning Luftmængde [m3/h] Valgt dim Ø [mm] Hastighed [m/s] N1-I-K ,5 0,4 N1-I-K ,2 0,4 N1-I-K ,2 0,5 N1-I-K ,1 0,3 N1-I-K ,1 0,3 I-Skakt Niv. 1-Tag ,1 0,3 I-Skakt Niv. Tag-Aggregat ,1 0,3 Modstand [Pa/m] Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 9 af 28 Projektforslag

11 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Udsugning: Niveau 1 Strækning Luftmængde [m3/h] Valgt dim Ø [mm] Hastighed [m/s] Modstand [Pa/m] N1-U-K ,9 0,3 N1-U-K ,9 0,6 N1-U-K ,9 0,6 N1-U-K ,2 0,5 N1-U-K ,1 0,3 N1-U-K ,1 0,3 U-Skakt Niv. 1-Tag ,1 0,3 U-Skakt Niv. Tag-Aggregat ,1 0,3 Ud fra de beregnede kanal dimensioner fremgår det, at det er nødvendigt at føre nogle af kanalerne imellem TT etagedækkenes ribber. Dette er ikke noget problem, da etagedækkene spænder i samme retning som hovedkanalen løber, se detaljetegning I6 for kanalføring over nedhængt loft. Der opstår dog problemer, der hvor etagedækkene ligger af på de bærende KB-bjælker. Ud fra arkitekternes dispositionsforslag vil der kun være 450mm under KB bjælken. Det er derfor nødvendigt, at lave et overgangstykke til rektangulære kanaler. Dette gør sig gældende på samtlige strækninger, når disse skal krydse en bærende KB-bjælke. Ydermere vælges det at sænke det nedhængte loft med 100mm for at sikre at kanalerne kan ophænges samt eventuelt isoleres. Valg af Rektangulærkanal: Der tages udgangspunkt i N1-I-K4. Der vælges en rektangulær kanal med samme tværsnitsareal som den valgte cirkulære kanal. For detalje af valgte løsning se tegning I6 Snit D-D. Strækning Valgt dim [mm] Tværsnitsareal [m3] N1-I-K4 Ø1000 0,78 Under KB-bjælke 450x1800 0,81 Alle kanalerne er dimensioneret efter Lindab A/S kanalkatalog. Alle kanaler er som udgangspunkt fra systemet Safe og består udelukkende af cirkulære kanaler. Der benyttes dog rektangulære kanaler der hvor kanalerne krydser de bærende bjælker. Dimensionering af kanaler fremgår af bilag 3 og 4. Føringsveje fremgår af Ventilationsplantegninger, se tegning I2. I3 og I4 Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 10 af 28 Projektforslag

12 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 1.4 Ventilationsaggregat Som det fremgår af foregående afsnit, skal hvert enkelt lejemål have sit eget ventilationsaggregat. På grund af bygningens facon og opbygning med meget glas, er der i projektet valgt at benytte både en køleflade samt en varmeflade. Begge tiltag benyttes, for at kunne opretholde de ideelle rumtemperaturer på ca. 22 grader celsius. Der installeres lyddæmpere både på indsugning og afkast, for at mindste støjgener. Det kan også være nødvendigt, at installere yderligere lyddæmpning i kanalsystemet, men dette er ikke medregnet i dette projekt.på indsuget til aggregatet placeres en stor jalousirist, som kan forhindre blade og lignende i at komme ind i aggregatet. Aggregaterne er dimensioneret under hensyntagen til BR10 krav. Af specifikke krav kan nævnes: Ventilationssystemer stk 6. o Varmegenvinding på mindst 70 pct Ventilationssystemer stk 9. o For anlæg med variabel luftydelse må elforbruget til lufttransport ikke overstige 2100 j/m3 udeluft ved maksimal ydelse og tryktab. Aggregatliste med tilhørende områder - Aggregat 1 (Dimensioneret) o Multimediehus område 1.2 o Multimediehus område Aggregat 2 o Multimediehus område 1.1 o Multimediehus område Aggregat 3 o Multimediehuset administration - Aggregat 4 o Kontor lejemål 1 - Aggregat 5 o Kontor lejemål 2 - Aggregat 6 o Kontor lejemål 3 - Aggregat 7 o Kontor lejemål 4 - Aggregat 8 o Kontor lejemål 5 - Aggregat 9 o Kontor lejemål 6 - Aggregat 10 o Toiletter Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 11 af 28 Projektforslag

13 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Se tegning I1 for oversigt over aggregat placering, og hvilke område de ventilerer Princip diagram af ventilationsaggregater De 10 ventilationsaggregater er dimensioneret ved hjælp af SystemAirCad Danvents beregningsprogram, ud fra forudsætning omkring luftmægde og tryktab. Ud fra disse beregninger er følgende principdiagrammer opsat: Aggregat 1 Danvent DV150: Aggregat 1 forsyner områderne: - Multimediehus område Multimediehus område 1.3 Luftmængde: 8,5 m3/2 Tryktab vurderes til 300 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 75,9 % Strømforbrug: 2.10 kw/(m3/s) Aggregat 2 Danvent DV240: Aggregat 2 forsyner områderne: - Multimediehus område Multimediehus område 2.1 Luftmængde: 12,5 m3/2 Tryktab vurderes til 300 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 71,8 % Strømforbrug: 1.88 kw/(m3/s) Aggregat 3 Danvent - DV150: Aggregat 3 forsyner områderne: - Multimediehuset administration Luftmængde: 7,7 m3/2 Tryktab vurderes til 250 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 77,4 % Strømforbrug: 1.79 kw/(m3/s) Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 12 af 28 Projektforslag

14 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Aggregat 4 Danvent DV50: Aggregat 4 forsyner områderne: - Kontor lejemål 1 Luftmængde: 3,1 m3/2 Tryktab vurderes til 250 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 76 % Strømforbrug: 2.05 kw/(m3/s) Aggregat 5 Danvent - DV25: Aggregat 5 forsyner områderne: - Kontor lejemål 2 Luftmængde: 1,4 m3/2 Tryktab vurderes til 200 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 77,4 % Strømforbrug: 1,85 kw/(m3/s) Aggregat 6 Danvent DV40: Aggregat 6 forsyner områderne: - Kontor lejemål 3 Luftmængde: 2,0 m3/2 Tryktab vurderes til 200 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 78,8 % Strømforbrug: 1,70 kw/(m3/s) Aggregat 7 Danvent DV20: Aggregat 7 forsyner områderne: - Kontor lejemål 4 Luftmængde: 1,1 m3/2 Tryktab vurderes til 200 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 77,2 % Strømforbrug: 1,93 kw/(m3/s) Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 13 af 28 Projektforslag

15 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Aggregat 8 Danvent DV30: Aggregat 8 forsyner områderne: - Kontor lejemål 5 Luftmængde: 1,6 m3/2 Tryktab vurderes til 200 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 79,2 % Strømforbrug: 1,70 kw/(m3/s) Aggregat 9 Danvent DV30: Aggregat 9 forsyner områderne: - Kontor lejemål 6 Luftmængde: 1,6 m3/2 Tryktab vurderes til 200 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 75,4 % Strømforbrug: 1,70 kw/(m3/s) Aggregat 10 Danvent DV20: Aggregat 8 forsyner områderne: - Alle bygningens toiletter Luftmængde: 0,7 m3/2 Tryktab vurderes til 200 Pa Temp. Genvindingsgrad for varmeveksler: 84,5 % Strømforbrug: 1,55 kw/(m3/s) Alle aggregat beregninger findes på Bilag Placering af aggregater Alle 10 aggregater placeres på taget af Multimediehuset, og der er dermed ikke pladsmæssige problemer. Det eneste der skal tages hensyn til, er adgang til tagetagen, således at aggregaterne kan serviceres. Aggregaterne er placeret lige oven over deres respektive skakte og har alle indtag mod nord grundet Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 14 af 28 Projektforslag

16 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus køligere luft i sommerperioden. Afkastet føres lodret op igennem taghuset. Alle aggregater er afskærmet fra vind og vejr i et isoleret taghus. Placering af aggregater fremgår af tegning I1. 2 BE06 1 Gruppen har modtaget Alectias BE06 beregninger for bygningen. Ved at studere nøgletallene for bygningen, kan det ses at bygningen skal have en energiramme på under 50 kwh/m 2 pr. år, for at være en klasse 1 bygning. Ifølge Alectias beregninger, vil bygningen have et samlet energibehov på 42,2 kwh/m 2 pr. år. Dette betyder at bygningen har et lavt energibehov, hvilket også er i tråd med kommunens ambition om at nedsætte energibehovet for offentlige bygninger. Det forventes at kravene skærpes i BR10. Det forventes, at man skal have en energiramme på under 41 kwh/m 2 pr. år, for at have en klasse 1 bygning. Dette stiller store krav til bygningen, hvis den skal være fremtidssikret med hensyn til energien. Figur 4 - Bygningen nøgletal fra BE06. Beregningen er udført af Alectia A/S. Ud fra nøgletallene kan det ses, at bidraget til energibehovet kommer både fra varme og EL til bygningens drift. Rumvarmebehovet er 20,1 kwh/m 2 pr. år, hvilket er et godt resultat for en bygning på Multimediehusets størrelse. Der beskrives hvilke bygningsdele der er benyttet til BE06 beregningen, og om disse bygningsdele er realistiske i vores projekt. 1 BE06 beregninger udført af Alectia se bilag 17 Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 15 af 28 Projektforslag

17 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 16 af 28 Projektforslag

18 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Bygningsdele: Ydervægge Der er for ydervæggene benyttet en U-værdi på 0,12 W/m 2 *K. Denne U-værdi er ifølge BR08 en lavenergi klasse 1 væg, hvilket er den næstbedste energiklasse for ydervægge. Dette vurderes ikke at være en umulig løsning, da en bagmur af beton på 100 mm, 300 mm isolering og en facadebeklædning giver en U-værdi på ca. 0,13 W/m 2 *K. 2 Tagkonstruktion For tagkonstruktionen er der benyttet en U-værdi på 0,09 W/m 2 *K. Ifølge Rockwool vil et fladt tag med en isoleringstykkelse på 350 mm på beton, have en U-værdi på omkring 0,10 W/m 2 *K, 3 hvilket vurderes at være realistisk for vores bygning. Vinduer Multimediehusets facader består hovedsageligt at glas. Der er i BE06 beregningen valgt vinduer med en U-værdi på 1,2 W/m 2 *K. Dette vurderes at være en normal U-værdi for vinduer, og denne kan muligvis optimeres på dele af bygningen. Hvor bygningen vender mod nord, vil det kunne betale sig, at benytte et vindue med en lavere U-værdi, da her ikke er meget sol på bygningen. Mod syd vil det være fornuftigt, at anvende et vindue med en høj g-værdi, dvs. glassets evne til at lade sollysets varme strømme gennem vinduet, men ikke ud igen. Dette vil betyde, at vinduerne mod syd ville have en højere U-værdi, men den gratis varme fra solen vil give et plus i energirammeberegningen. Mekanisk køling 4 Køleanlægget har en virkningsgrad på 7. Denne høje virkningsgrad skyldes, at der er benyttet havvandskøling, hvilket giver en højere virkningsgrad. I projektet er det påtænkt at benytte havvandskøling, hvilket er beskrevet i afsnittet om køling C3%B8lge+br10 4 Se litteraturliste 6.3 Køling Kilde: Projekteringsanvisning Generel udnyttelse af havvand til opvarmning og køling i større bygninger Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 17 af 28 Projektforslag

19 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus Solceller Der er benyttet solceller til Multimediehuset. Der er benyttet et solcelle areal på m 2 i energirammeberegningen. Det giver en ydelse på 13 kwh/m 2 pr. år. Solcellerne vender mod syd og sættes med en hældning på 45, hvilket giver en virkningsgrad på 0,78. Ved at gange ydelsen på 13 kwh/m 2 pr. år med det opvarmede etageareal, får man en samlet ydelse for solcelleanlægget på kwt pr. år. Det vurderes at være realistisk for solcelleanlægget, da man ved at benytte dansksolenergi.dk s beregningsskema, får en elproduktion på kwt pr. år, for et anlæg med samme dimensioner som Multimediehusets. Denne ydelse er for et solcelleanlæg med monokrystallinske celler. Figur Konklusion: Generelt vurderes det, at der er gode muligheder for at udføre Multimediehuset som en lavenergi bygning. Alectias BE06 beregning har en energiramme på 42,2 kwh/m2 pr. år, hvilket betyder at det en klasse 1 bygning ifølge BR08. Men med de øgede krav til energiforbruget i byggeriet, vil kravene blive skærpet. Det forventes at energirammen skal under 41 kwh/m 2 pr. år, hvilket vurderes at være realistisk. Alectias beregninger er ikke langt fra de nye krav. Et forslag til forbedringer, kunne være at benytte vinduer med en lavere U-værdi. Da der skal benyttes store glasarealer i facaderne, vil et forbedret vindue give en mærkbar lavere U-værdi. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 18 af 28 Projektforslag

20 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 3 Opvarmning Til opvarmning af Multimediehuset, benyttes to forskellige løsninger afhængigt at rum og behov. 3.1 Konvektorgrave Der vælges at benytte konvektorgrave i næsten alle rum i Multimediehuset. Undtagelser er angivet i efterfølgende afsnit. Fordelen ved konvektorgravene er, at de giver en næsten usynlig opvarmningskilde og på den måde ikke virker afskærmende imod de store vinduesfacader, som går igennem hele Multimediehuset Valg af konvektorgrav Meinertz Danica A/S ProLine Konvektionsriste. Kanaldybde minimum: Kanaldybde tolerance: Ydelse [watt/m]: Stålprofil Belastning max: ProLine max. Længde: ProLine bredde: 100 mm +-10 mm watt 250 kg 6000 mm mm Konvektorgravene placeres ude langs vinduesfacaderne, som det fremgår af figuren til højre. På kontorer uden facadevinduer, placeres de, hvor det virker mest hensigtsmæssigt. Indbygning af konvektorgravene sker i etagedækket. Forsyningsrør til konvektoren bores igennem etagedækket, og føres i det nedsænkede loft på den underlæggende etage. På tegning I7 ses hvorledes konvektorgravene integreres i etagedækket. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 19 af 28 Projektforslag

21 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 3.2 Ekstra foranstaltninger Udover konvektorgravene kan det være nødvendigt at etablere konvektorer, der placeres horisontalt på vinduessprosserne ved de høje glasfacader. Her tænkes især på indgangspartiet, hvor glasfacaderne er over 6 meter høje. Der er i denne opgave ikke undersøgt videre, om det er nødvendigt at etablere facadekonvektor, ligesom der ikke er regnet på den nødvendige størrelse af konvektorgravene Facadekonvektor Meinertz Danica A/S SkyLine Facadekonvektor. Montering: Indbygningshøjde: Indbygningsdybde: Horisontal og vertikal 70mm mm 3.3 Traditionelle radiatorer I rum hvor de æstetiske krav ikke er så høje, eller hvor en kornvektorgrav ikke vil være fordelagtig, installeres der traditionelle radiatorer. Det kunne være rum som toiletter, depoter mv. Radiatorerne serieforbindes i hensigtsmæssige grupper 4 Køling Grundet de store vinduespartier, vil der hovedsageligt om sommeren være brug for køling. En energibesparende og smart løsning til dette kunne være vandkøling, da Multimediehuset netop bliver bygget lige ud til vandet i Århus Havn, kan havvandet i Århus Havn umiddelbart benyttes. Bygningens kølebehov skal have en vis størrelse, for at etablering af havvandskøling er relevant. Grundet de store vinduespartier vurderes det, at det er relevant at se nærmere på havvandskøling. Da der er store muligheder for frikøling, er et havvandskøleanlæg først og fremmest egnet for anlæg, hvor vand anvendes som sekundært kølemedie, fx. kølevand til ventilationskøleflader, fancoils og lignende, og det er netop også det, som er tænkt i dette projekt. Det er valgt at benytte anlægget til kølebafler. Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 20 af 28 Projektforslag

22 Gruppe 8 Afgangsprojekt Afleveret den 3. januar 2011 Mikkel, Kenneth og Jane Multimediehuset i Århus 4.1 Frikøling Der opnås frikøling, når luft- og havvandstemperaturen er lavere end kølevandstemperaturen, hvilket betyder at jo højere en kølevandstemperatur et system kan arbejde med, jo flere timer kan der anvendes gratis køling, denne metode kaldes frikøling. Hvis der anvendes en frikøleveksler, kan man opretholde produktionen af kølevand uden at kølemaskinen er i drift, dette kan benyttes en stor del af året. Dermed minimeres energiomkostningerne, da de kun skal dække udgifterne for driften af pumperne. Alt samen afhænger selvfølgelig af havvandstemperaturen, i forhold til den ønskede koldtvandstemperatur i bygningen. 4.2 Opbygning Opbygningen af et havvandskøleanlæg vurderes fra projekt til projekt, da blandt andet havvandstemperaturen og miljøforholdene spiller en stor rolle i forhold til opbygningen. Materialerne som havvandskølingsanlægget opbygges af, skal være modstandsdygtige overfor det salte havvands korrosion. Brønde kan bygges af beton eller et plastmateriale, som f. eks. PEH. Rør skal ligeledes udføres i et plastmateriale. Det er valgt at beskrive et eksempel på et havvandskøleanlæg. Det valgte eksempel består af indtag og udløb af to brønde, der er i forbindelse med havvandet som forbundne kar. 1. Fra indtagningsbrønden pumpes vandet med dykpumpe videre gennem et filter, til køling af kondensatorvekslere på koldtvandsaggregaterne og frikølingsveksleren. 2. I vekslerne varmes vandet op, typisk 5 C og ledes tilbage til udløbsbrønden. 3. Havvandet pumpes gennem parallelt anbragte pladevekslere for køleanlæg og frikøling. Figur 6: Princip for opbygning af havvandskøleanlæg. Se litteraturliste for ophav Det er muligt at benytte havvandskøleanlægget som varmepumpeanlæg. Den principielle opbygning af et varmepumpeanlæg med havvandskøling, er for havvandssiden den samme som et havvandskølingsanlæg. Anvendes det samme anlæg både som køling om sommeren og som varmepumpe om vinteren, vil det over Installationsdokumentation INGENIØRHØJSKOLEN I KBH Side 21 af 28 Projektforslag

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 10

Oversigt for aggregat nr. 10 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2016-05.07.E8 08-06-2016 Oversigt for aggregat nr. 10 Danvent DV25 Luft-/ventilator data Luftmængde (1,205 kg/m³) 1.00 1.00 m³/s Blandeforhold 0 % Lufthastighed

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Notat NV009.B Viby J, 20-11-2009 rev. 11-12-2009 projekt nr. 100509-0002 ref. BOB/MHJE Side 1/8 Multimediehuset, Århus Energiforhold Lavenergiklasse 1 Indledning

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger Ecodesign i SystemairCAD En quick-guide til Ecodesign ErP 2018 Ecodesign i SystemairCAD Ecodesign

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Ecodesign i SystemairCAD

Ecodesign i SystemairCAD Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger i SystemairCAD En quick-guide til ecodesign ErP ErP 2016 2018 i SystemairCAD For at nedbringe produkters

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk Energirapport Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Gruppe nr.: 11 Martin Skydstrup, Mikkel Busk, Thomas Hagelquist, Jonas Madsen Klasse: 13BK1B

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber Klaus Ellehauge Hvad er et dansk passivhus? Passivhaus eller på dansk passivhus betegnelsen er ikke beskyttet, alle har lov til at kalde en bygning for et

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ød Beskrivelse er et cirkulært fortrængningsarmatur tilpasset industrielle behov. er forsynet med en spjældfunktion, som gør det muligt at variere indblæsningsmønstret mellem horisontalt eller

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

HVAC i Thyholm Huset & Trends fra udlandet

HVAC i Thyholm Huset & Trends fra udlandet HVAC i Thyholm Huset & Trends fra udlandet Troels Kildemoes Ellehauge & Kildemoes Thyholm Huset i Skibet Kongstanken der skal også være plads til ganske almindelige parcelhus! Sydvest Sydøst Thyholm Huset

Læs mere

Lufttæpper til industriporte THI

Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte og industrianlæg THI Til afskærmning af åbne døre og porte i industrihaller, lagerhaller mm Det kan ikke undgås

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2016 Henning Grønbæk / 1

VENTILATIONSDAGEN 2016 Henning Grønbæk / 1 VENTILATIONSDAGEN 2016 Henning Grønbæk / 1 DAGSORDEN 1. Bygningsreglementet 2015 - Generelt - Indeklima - Energi 2. ECO Design direktivet - Generelt - Store og små ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Vagn Olsen EXHAUSTO A/S Lillian Kofod Komfort Klima

Vagn Olsen EXHAUSTO A/S Lillian Kofod Komfort Klima Velkommen til seminar om Effektiv Ventilation Vagn Olsen EXHAUSTO A/S Lillian Kofod Komfort Klima Henning Grønbæk, hg@exhausto.dk 1 PV Turné 10.2008 - Henning Grønbæk Dagens præsentation Personlig Ventilation

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Danvak - Nye energiregler og normer - Nye energiregler og normer Udfordringer og løsninger ved Henning Grønbæk, Institute Manager EXHAUSTO Institute Page 1 Danvak - Nye energiregler og normer - Hvad er

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Indeklimaet i Industriens Hus

Indeklimaet i Industriens Hus Indeklimaet i Industriens Hus Et renoveringsprojekt med fokus på indeklimaet Jürgen Nickel Rambøll Renovering af Industriens Hus Baggrund, randbetingelser, projektforløb Et godt indeklima Definition af

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere