1/2011. Sorte betonmøbler i restauranten i Klausen Fisk & Skaldyr, Hune ved Blokhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/2011. Sorte betonmøbler i restauranten i Klausen Fisk & Skaldyr, Hune ved Blokhus."

Transkript

1 1/2011 Sorte betonmøbler i restauranten i Klausen Fisk & Skaldyr, Hune ved Blokhus.

2 Leder Det opnåede resultat i vores region for sidste år var, selv om vi ikke helt nåede det forventede budget, overbevisende for Nordic & Baltics forretninger og finansielle evner til at klare den stigende konkurrence på samtlige markeder samt evnen til at tænke positivt og proaktivt om mulighederne for yderligere at konsolidere og forbedre vores strategiske rolle i Nordic & Baltic Region, siger Paolo Zugaro blandt andet i sin leder. Paolo Zugaro, CEO, Nordic & Baltics Vi tog afsked med 2010 i en temmelig hård vinter med en byggebranche, som stadig er langt fra at være tilbage på rette vej, og med en forsat omorganisering af den interne organisation. Det opnåede resultat i vores region for sidste år var, selv om vi ikke helt nåede det forventede budget, overbevisende for Nordic & Baltics forretninger og finansielle evner til at klare den stigende konkurrence på samtlige markeder samt for evnen til at tænke positivt og proaktivt om mulighederne for yderligere at konsolidere og forbedre vores strategiske rolle i Nordic & Baltic Region. De første tre måneder har vist positive tegn. Såvel på hjemmemarkedet som på eksportmarkedet inden for cement og færdigbeton ligger vi på det forventede niveau, og vi har endvidere forøget vores markedsandel. Det står klart, at de danske markedsbetingelser fortsat er hårde, og at det makroøkonomiske scenario samlet set ikke bidrager til en forbedring. Usikkerhed var og forventes stadig at være ledermotivet på markederne og er virkelig noget, vi må have kontrol over. Det er således yderst nødvendigt at bevare et langsigtet mål for at styrke konkurrenceevnen som det også står i strategiplan En sådan plan er vores kompas, der skal navigere os hen på det konkurrencedygtige spor i den nærmeste fremtid. Jeg vil gerne igen henvise til de strategiske udfordringer som vi skal stå sammen om og få succes med. Det er vigtigt at finde endnu mere effektive måder at gøre tingene på, finde synergier på tværs af selskaberne og inden for koncernen, udvikle nye måder til forbedring af markedssituationen samt fortsætte udbygningen af stærke og værdifulde relationer til vores kunder. Organisatorisk og i linje med Cementir 3.0, der blev afsluttet i begyndelsen af året, er Nordic & Baltic organisationen nu ændret og er tilpasset koncernens mål om forbedring af synergier og ressourcer. I første kvartal 2011 iværksatte vi flere projekter for at ændre og tilpasse nogle processer for at maksimere fordelene ved at være en international koncern med en matrixorganisation. Det organisatoriske effektivitetsprojekt, der er knyttet til Lean Six Sigma og Risk Management projektet startede op med de første uddannelsesforløb samt udrulning af aktiviteter inden for nøgleområder/projekter, som blev udarbejdet sammen med ledelsen. Sådanne initiativer sigter mod at forbedre og effektivisere nogle strategiske nøgleprocesser, at genoverveje beslutningsprocesser og samtidig yde support til den organisatoriske bemyndigelse, som positivt giver sig udslag i måden, hvorpå vi arbejder og giver motivation til vores nøgleaktiv medarbejderne. Vi er tilbage i jagten og investeringen i HR og medarbejdere og kompetenceudvikling, som en af hovedstenene i vores udviklingsstrategi for de næste år. Usikkerhed, forandring og udfordringer kræver, at vi arbejder sammen med stor anstrengelse, stærk motivering og med et fælles mål. Jeg er overbevist om, at det skal lykkes os at vende usikkerheden, skabe forandring og gøre udfordringer til en succes! Nisbjerg Vandcenter ved Holstebro.

3 Spoleto Udviklings- & Kvalitetscenter Det blev besluttet, som en del af Cementir 3.0, at styrke vores R&D, produktkvalitetsoptimering og teknisk salgsstøtte i en organisation under Cementir Holding. Den nye funktion, RQT, som ledes af Jesper Sand Damtoft, inkluderer nu både Udviklings- & Kvalitetscenteret i Aalborg og centret i Spoleto i Italien. De to centre har et tæt samarbejde og supplerer hinanden. På denne måde har det været muligt at forbedre de teknologiske evner i vores gruppe. Vi har bedt lederen af Spoleto Udviklings- & Kvalitetscenter, Alberto Colazingari, om at præsentere centret i Italien. Alberto Colazingari, Manage Spoleteo R & Q Spoleto Udviklings- & Kvalitetscenteret (Spoleto RQC) ligger i regionen Umbrien, 120 km fra Rom på et område på cirka m². Det bebyggede område, som består af laboratorier er cirka m² i forskellige niveauer. Det blev opført i 1992 for at styrke researchaktiviteter, som tidligere blev udført af Cementirs centrale laboratorium i Napoli. klarer det også den interne færdighedstestning for alle grå cement-laboratorierne i Cementir Gruppen. Spoleto RQC deltager, gennem dets ingeniører, i den italienske standardisering (UNI) og i bindemiddelskomiteer i forskellige sammenslutninger (Unicemento og Aitec), igennem hvilke de deltager i vigtige udviklingsprojekter (f.eks. alkali-aggregat reaktioner). Meget vigtigt er også aktiviteterne med teknisk assistance, som styrer kundens kompatibilitet med det italienske marked og, i samarbejde med produktpromovering, leverer betonstudier til kunderne, så de kan opnå de bedste resultater med vores cementtyper, både med hensyn til præstation og holdbarhed. The Spoleto Research and Quality Centre. Spoleto RQC har siden september 2010 rapporteret til RQT direktøren. I den nye organisation vil det repræsentere Cementir Holdings kompetencecenter for kvalitetssikring af grå cement. Atten mennesker arbejder der, to af dem laver produktpromovering til Cementir Italias salgsafdeling. Sammen med Aalborg Udvikling og kvalitetscenter er det i stand til at yde en global service til både interne og eksterne kunder, både med laboratorietests og konsulent- og teknisk assistance. Det støtter også servicen med kvalitetskontroltestning for Spoletofabrikken på samme måde som Aalborg Kvalitetscenter yder mørtel- og kemisk testning for kvalitetskontrollen hos Nordic Cement. Vigtige studier for prestigefyldte projekter er blevet udført, det seneste af dem for højhastighedstogstationen i Napoli designet af arkitekten Zaha Hadid, kongrescenteret Nuvola i Rom, designet af Massimiliano Fuksas, City Life i Milano, designet af Zaha Hadid, Arata Isozaki og Daniel Libeskind. Højhastighedstogstation, Napoli & Kongrescenter Nuvola, Rom Laboratorieaktiviteten dækker en række områder. Udover standardtestene på bindemidler er det særligt specialiseret i diffraktion, fluorescens spektometri, atomar absorbering, gas-chromatografi, laser granulometri, analyse af brændstoffer og testning af beton. Vigtigt, nyt udstyr er for nylig blevet installeret for at udvide analyse-kapabiliteterne. City Life Milano Alle disse projekter er blevet udført i slaggecement som Cementir Italia er markedsleder i. Af denne grund har Spoleto RQC udviklet gode evner og erfaring på dette område. Brændstof analyseapparatur. For at garantere præcisionen og nøjagtigheden af testene har det et avanceret kvalitetssystem og det deltager i national færdighedstestning. På den anden side Cementir 3.0 gav en stor tilskyndelse til at oprette et netværk imellem Spoleto og Aalborg Udvikling & Kvalitetscentre. Informationsdeling, gensidigt samarbejde, deling af bedste praksis er i færd med at blive den nye måde at arbejde på, som vil gøre det muligt for os at reagere hurtigt og effektivt til de nye krav fra en voksende virksomhed

4 Den indre skønhed vises frem Det har længe været gængs praksis at skjule betonen i det færdige hus, men på SEB Bank & Pensions nye hovedsæde på Kalvebod Brygge har man valgt at blotlægge bygningens indre. Overalt ser man, hvordan den lyse beton snor og vrider sig i organiske former, samtidig med at den rå beton giver en god kontrast til bygningens eksklusive interiør. Mikkel Dissing Sandahl Unicon er Skandinaviens største producent af færdigblandet beton, og på SEB-huset i København har man leveret beton til alle støbninger i projektet. Virksomheden har leveret henved m 3 beton, og ved at benytte sig af pladsstøbt (in-situ) beton har det været muligt at skabe en flot og ekstraordinær bygning. Et bjerglandskab midt i storbyen. Stenskelettet er synligt Mellem de to bygninger, som SEB-huset består af, er der opbygget et veritabelt bjerglandskab i lys beton med forskellige fald og hældninger, hvor buske, træer og mos i syv meters højde over gadeplan vil skabe en smuk park langs Kalvebod Brygge. SEB-byggeriet er blevet kaldt amøben, fordi man ikke ser rette eller parallelle linjer nogen steder alt er kurver. Hele den centrale del, tårnene, er opført i glideforskalling, og man har valgt at lade den rå beton være synlig. Foyerområdet består af poleret beton, og der er blevet fremskaffet særligt store granitsten fra Sverige, der tydeligere kan ses i betonen, fortæller produktchef ved Unicon, Peter Glob Frandsen. Man kan se stenskelettet i de polerede gulve, og det kontrasterer de flotte træ-gulve, det lyse læderomviklede gelænder og de glatte gipslofter. Den rigtige rådgivning Arkitektonisk fleksibilitet. SEB-huset er et unikt byggeri, hvor intet er standard, og der er mange fordele ved at arbejde med pladsstøbt beton, da arkitekterne har større frihed til at arbejde med form og udseende. Peter Frandsen udtaler: In-situ dæk kræver færre bærende bjælker sammenlignet med traditionelt elementbyggeri det giver større loftshøjde og en større arkitektonisk frihed. Men derudover er der den fordel ved in-situ beton, at der kan justeres på projektets udformning, helt frem til betonen hældes i formene. Unicon har som Danmarks største betonproducent stor erfaring med poleret beton, farvet beton og in-situ beton, og virksomheden optræder ofte som vejleder, når den optimale beton til et givent byggeprojekt skal findes. Eksempelvis har Unicon for nylig været med til at forberede opførelsen af det kommende isbjørneanlæg i Københavns Zoologiske Have. Her har Unicon via dialog med arkitekterne har været med til at afstemme deres forventninger i forhold til, hvad der er muligt med beton, når det drejer sig om form, farver og overflader

5 Australien, Aalborg Portlands yderste bastion National Sales Manager, Aalborg Portland Australia(APA), Svend Barnholdt giver i denne artikel en opdatering af udfordringer som det australske marked for hvid cement byder på. Heri indgår påvirkninger fra de store naturkatastrofer, som har ramt Australien; bl.a. de store oversvømmelser og den store orkan, der ramte det østlige Australien og omfattende skovbrande i Vestaustralien. Men hør også om den vækst som salget af hvid cement har gennemløbet de seneste år. Svend Barnholdt, National Sales Manager Aalborg Portland Australia Det har været en særlig start på året i Australien. Vi oplevede de værste oversvømmelser i Queensland i 100 år. Den værste orkan i mere end 100 år i Nord Queensland og omfattende skovbrande i Vest Australien. Den globale krise, der ramte hårdt i særligt Europa og USA, blev aldrig rigtig voldsom i Australien, hvis økonomi er baseret på ressourcer som jern, kul og andre råstoffer, der i stort omfang sælges i Asien og særligt i Kina. I APA har vi de sidste 3 år haft særligt fokus på at etablere salg af bulk-cement i Østaustralien, først i Queensland (Brisbane) og New South Wales (Sydney), siden i Victoria (Melbourne) og South Australia (Adelaide). Brisbane River 13. januar Flere af Aalborg Portland Australiens (APA) kunder har været direkte berørt af begivenhederne, og stort set alle kunder i Queensland har været indirekte berørt af faldende salg og vanskeligheder med at få leveret råmaterialer. APA s varehus i Brisbane ligger tæt på floden, men vandet stoppede heldigvis umiddelbart inden, det nåede op til gulvniveau. En kurve med den rette hældning. Aalborg Portland Australia begyndte med en relativt simpel løsning med at håndtere/flytte cement fra storsække til tankbiler; i Brisbane begyndte APA med egen tankbil for hvid cement. Efter en langsom start tog salget virkelig fart, og allerede efter 2 år var kapaciteten på anlægget for lille, og vi investerede i et mere effektivt og fleksibelt silosystem. Den ene tankbil, som APA selv kørte med kunne ikke klare leverancerne efterhånden som tonnagen voksede. Vi fik derfor lavet nogle gode aftaler med eksterne vognmænd. Salget af hvid bulk-cement i Sydney er også i vækst og APA opererer i dette område ud fra et lejet siloanlæg med ekstern vognmand til at levere cementen. Melbourne og Adelaide i Sydøstaustralien er netop startet med samme simple setup som det vi oprindelig startede med i Brisbane. Vi har store forventninger til, at salget i Melbourne og Adelaide vil følge samme tendens som vi har set i Brisbane og Sydney i de sidste tre år. Af det totale salg af hvid cement i Australien er knap halvdelen i dag bulkcement. Aalborg Portland Australiens kunder findes primært i Østaustralien. Disse begivenheder har medført et langsomt salg af hvid cement her i begyndelsen af Men bortset fra det, så går det forrygende med salget af hvid cement i Australien. Logistik er den væsentligste omkostning for APA. Der er konstant fokus på at nedbringe logistikomkostningerne for at blive mere konkurrencedygtige i markedet. Desværre har APA endnu ikke en sådan størrelse, at det er rentabelt at bringe cement ind i bulk i skibe eller som klinker, der kan formales lokalt

6 De store afstande mellem Brisbane, Sydney, Melbourne og Adelaide gør det vanskeligt at tage cementen ind centralt og distribuere fra denne lokation. Forhåbentligt vil det inden alt for mange år blive muligt at få skabt så stort et marked, at en anden løsning kan etableres. Indtil da vil APA fortsætte med at bringe cement ind i sække i containere. Den del af den hvide cement, som vi sælger som bulk, vil fortsat blive håndteret/flyttet fra storsække til tankbiler. Den australske cement- og betonindustri er meget vertikalt integreret, hvilket betyder, at de største betonindustrier inden for fabriksbeton, betonelementer og betonblokke er ejet af cementindustrien. Da cementindustrien naturligvis søger at anvende deres egen off-white cement, er en stor del af markedet ikke tilgængeligt for APA. Smukt australsk svømmebassin-anlæg. Silo i Brisbane Juni Markedet i Australien Det hvide cementmarked i Australien er anderledes end andre markeder, hvor Aalborg Portland opererer. Anvendelserne er meget lig dem, der findes i Europa, men markedet har været vant til at anvende off-white cement, som er noget nær beige sammenlignet med Aalborgs helt hvide cement. At konvertere fra offwhite til hvid er sædvanligvis et større skifte, da alle farver skal reformuleres, eller vore kunders kunder skal acceptere et farveskift. Der er dog stadig et stort marked, der er uafhængigt, og det er den del af markedet som APA prøver at tage en del af. Prismæssigt er den hvide cement fortsat højere end off-white cement. Mulighederne for bedre farver og reduceret forbrug af farvepigmenter er den primære grund til at overveje at skifte til hvid cement, og heldigvis kan det i flere tilfælde ende med at blive en bedre forretning for kunderne end den, de har baseret på off-white cement. Bali-House, et smukt australsk bygningskompleks. Svømmebassiner udført med hvid cement udgør et betydeligt segment for APA. De Australske Arkitekter er vant til at arbejde med farver, der let kan fremstilles på basis af off-white. Hvid cement giver dem imidlertid større frihed i at fremstille lysere og mere klare farver uden at bruge meget dyre hvide farvepigmenter. Jo flere produkter, der bliver baseret på hvid cement, jo mere bliver markedet vant til vores produkt. Det vil skabe en vis sneboldeeffekt, så andre producenter bliver presset til at anvende hvid cement for at følge efterspørgslen. Udviklingen har været gunstig de seneste år for Aalborg Portland i Australien, og forhåbentlig kan den positive udvikling fortsætte i de kommende år

7 Opgradering af det hvide cementmølleri i Aalborg Senior Project Manager Svend Tanderup fra Overseas Technical Centre fortæller i denne artikel om det arbejde, der foregår med at opgradere det hvide cementmølleri på fabrikken i Aalborg. Et arbejde, der primært har til formål at effektivisere cementmølleprocessen. Svend Tanderup, Senior Project Manager Overseas Technical Centre For at kunne levere en hvid cement med en kvalitet, der kan konkurrere med de bedste produkter på markedet, arbejdes der på en opgradering af det hvide cementmølleri i Aalborg. Projektet CM2 (CementMølle2) har primært til opgave at fjerne overstørrelser i den færdige hvide cement ved at ændre det nuværende ligeløbsmølleri til et omløbsmølleri med installation af en højeffektiv trediegenerations separator. Denne anlægstype har vi gode erfaringer med på andre af vore anlæg i Cementir Gruppen. Anlægget kan i hovedtræk skitseres som vist på figuren nedenfor. I mølleriet ledes klinkerne igennem valsepressen og videre gennem kuglemøllen. Det nye er at cirkulere det formalede materiale gennem den nye separator, der separerer partiklerne i en grov og en fin fraktion. Den fine fraktion, der er den færdige cement ledes til posefilteret, hvor den udskilles. Den grove fraktion ledes tilbage til kuglemøllen for yderligere formaling. Hermed undgår vi, at der kommer grove partikler med over i den færdige cement. Den færdige cement transporteres herefter til lagersilo. Møllefilteret med ventilator er også vist på figuren og anvendes for at regulere trækket gennem møllen for at sikre optimal drift. Det skal fremhæves, at der er forskellige varianter af systemet, som vi har vist på figuren, afhængig af leverandør og driftsbetingelser. Sekundært i projektet arbejder vi på at reducere omkostninger pr. produceret ton cement ved at øge anvendelsen af den afsvovlingsgips, som vi selv producerer i Aalborg, samt at øge kapaciteten i det hvide cementmølleri nr. 2. For at kunne anvende mere afsvovlingsgips pr. ton klinker, skal man sikre, at den kemisk bundne vand i afsvovlingsgipsen ikke fordamper og dermed beskadiger cementen under den efterfølgende lagring i siloen. Det forhindres ved at holde materialetemperaturen ud ad kuglemøllen og separatoren under et vist niveau. Projektet er det første projekt, der gennemføres i Cementir Holding regi og er således et pilotprojekt for, hvorledes et større nyanlægsprojekt gennemføres i samarbejde med den enkelte fabrik. Det kræver selvsagt et tæt samarbejde mellem fabrikken og Holding, hvor fabrikken er ansvarlig for at levere produktionsdata og eksisterende anlægsoplysninger, og Holding er ansvarlig for projektledelsen, der omfatter økonomi, timing, teknik og opfølgning. I øvrigt gennemføres projektet i henhold til Investment Management Handbook. Med udgangspunkt i formålet for projektet, produktionsdata og eksisterende anlægsoplysninger har Holding udarbejdet udbudsmateriale for hovedudstyret, der er sendt til en række prækvalificerede udstyrsleverandører primo marts. Vi forventer at modtage tilbuddene i løbet af april. Herefter skal tilbuddene vurderes og der skal forhandles med de leverandører, der har tilbudt det mest kosteffektive anlæg. Efter at kontrakten på hovedudstyret er indgået, forestår et større arbejde med kontrahering af anlægsarbejder, mekanisk og elektrisk montage af udstyret, når projektering af det nye anlæg er udført af udstyrsleverandøren. Anlægget er planlagt til at gå i kommerciel drift medio Cementmølle 2-anlægget

8 Takle opptur, takle nedtur Du husker Magnus. En glad gutt som liker utfordringer. Entusiastisk og utadvendt. Elsker å konkurrere. Hater å tape...alt i alt en mentalitet vi i Unicon også prøver å strekke oss mot. Dessuten er pappa n til Magnus, Svein Moan, innkjøpssjef i Unicon, noe som gjør at vi alle føler båndene til Magnus og kombinertsporten ekstra tette. Det blir oss betong-gutta, liksom! Trygve Stuevold, TRB Kommunikasjon Du husker Magnus. En glad gutt som liker utfordringer. Entusiastisk og utadvendt. Elsker å konkurrere. Hater å tape... Det er den norske kombinertstjernen, Magnus Hovdal Moan, vi snakker om. En av idrettsutøverne Unicon har valgt å støtte. Det gjør vi av mange gode grunner, ikke minst fordi vi alle har noe å lære av hans måte å tenke og arbeide på. Blant annet handler det om å sette seg mål og jobbe hardt og langsiktig for å nå dem. Og om å kunne tåle både suksess og nederlag, legge ting bak seg, tenke positivt og alltid komme videre, videre. Alt i alt en mentalitet vi i Unicon også prøver å strekke oss mot. Dessuten er pappa n til Magnus, Svein Moan, innkjøpssjef i Unicon, noe som gjør at vi alle føler båndene til Magnus og kombinertsporten ekstra tette. Det blir oss betong-gutta, liksom! Vi skrev om Magnus i UniPorten for flere år tilbake, høsten Da var han 22 år og hadde allerede sikret seg VM-gull i kombinert, lagkonkurransen, og et individuelt VM-sølv i sprinten. Magnus den gode, skrev vi. Den nye kombinertkongen. Og det fikk vi jo rett i! I dag er han ytterligere kjent og merittert. I disse dager nyter han våren i sitt nye hus i Trondheim, med samboer Irene og sønnen, Henrik. En uvanlig rolig og behagelig tilværelse til Magnus å være. Det er en tid for alt. Nå er skisesongen over, det er pappapermisjon og et pusterom før oppkjøringa til neste sesong starter utpå sommeren. World Cup og to bronsemedaljer fra VM. Strålende! vil vel de fleste si. Like fullt, ut fra aviser, radio og TV sitter vi igjen med en litt lunken følelse. Ja, ut fra det Magnus selv sier også! For sånn er det, at når du først har bevist at du er i verdenstoppen, blir forventningene skyhøye. Fra journalister, publikum og, ikke minst, fra utøveren selv. Det er gull som teller. Bare gull. Det er bra med forventninger. Vi går for gull, sier Magnus. Om mulig var forventningspresset ekstra høyt foran årets VM, siden det gikk på hjemmebane, i Holmenkollen. Magnus gikk sisteetappen på stafetten i lagkonkurransene, og begge endte altså med bronsemedalje. Det gikk ikke like godt i de individuelle rennene. Avgjørelsen om å stå over siste sjanse til individuell medalje i VM, var tung. Etterpå var jeg veldig lei meg, for jeg hadde ikke fått vist hva jeg er god for. Jeg hadde trent hardt, forberedt meg på alle måter, og så skjer dette med sykdom. Det er kort avstand mellom himmel og helvete, kan man trygt si! Etter VM måtte han også reise hjem fra konkurransene i Lahti uten å ha fått vist noe som helst. Da trodde jeg virkelig sykdomsperioden skulle være over for min del, men den gang ei. Jeg våknet med vond hals, tett i brystet, rett og slett i dårlig form. Jeg bestemte meg der og da for å reise hjem, for å få tankene på noe annet og bli helt frisk. Magnus Moan sammen med sønnen Henrik. Magnus er en av verdens beste utøvere innen kombinert, med 18 seire og 37 pallplasseringer totalt i World Cup, pluss 9 VM- og OL-medaljer. I denne idrettsgrenen konkurrerer utøverne i både langrenn og skihopping. All idrett på internasjonalt toppnivå er krevende. Kombinert er spesielt krevende, fordi hopp og langrenn på mange måter krever motsatte egenskaper, både utholdenhet og spenst og hurtighet. For Magnus sin del viser en rask oppsummering av denne sesongen to førsteplasser og én andreplass i Magnus Moan vinderglede. Slik endte sesongen for hans del. Men Magnus beklager seg ikke. Han vet at livet svinger. At motgang følger medgang. Og at begge deler må takles. Og som han sier, han er en type som aldri gir opp. - Jeg er målbevisst, sta, impulsiv og har godt humør. Og så søker jeg alltid mot å bli bedre, sier han. Det gjelder å kunne legge ting bak seg og tenke framover. Mot nye oppgaver, noe enda bedre! Og ha tillit til at treningsopp-legget du følger, er riktig. Det går alltid flere tog, og jeg er fortsatt sulten på å vise hva jeg er god for, sier Magnus. Og om tre år er det OL

9 Sorte betonborde Utraditionel og anderledes udtryk i fiskerestaurant UniPortens fotograf, Bent Ole Borup og redaktør besøgte en vinterdag Klausen Fisk & Skaldyr i Hune ved Blokhus; restaurant, fiskeforretning og røgeri. Anledningen var et relativt nyt byggeri, som med sit eksteriør og interiør sætter nye standarder i den vendsysselske badeby. Betonmøbler inde og ude, det måtte vi se og skrive om! Klausen Fisk & Skaldyr i Hune ved Blokhus, restaurant, fiskeforretning og røgeri; et nybygget forretningskompleks, hvor beton, Troldtektplader, træ, tegl og vandskurede hvide vægge går op i en helhed, der samtidig passer smukt ind i landskabet ganske tæt på ferieområdet Blokhus ved den vendsysselske vesterhavskyst. Poul Dahl, Manager Communication, Aalborg Portland Når man kigger inden for i restauranten møder øjet et overraskende interiør, hvor hvide, sorte og brune farver og flader veksler yderst indbydende og helstøbt. Klausen Fisk & Skaldyr i Hune ved Blokhus. Når man nærmer sig bygningen møder øjet de hvide vægge, der er vandskuret med en mørtel, baseret på hvid cement. En delvis overdækket terrasse, hvor undertaget er fremstillet af hvide Troldtektplader, atter baseret på Aalborg Portlands hvide cement. Interiør i restauranten. Men det er de sorte betonborde, den sorte betonbar og de sorte betonvindueskarme, som straks fanger øjet, når man træder ind i restauranten. Dette unikke betoninteriør skaber et rustikt og helt anderledes indtryk, som straks får gæsten til at spørge, hvad er nu det for noget, hvordan har du dog fundet på det, hvordan har du fået dette betonmøblement fremstillet etc., etc. De lyse Troldtektplader matcher smukt med de hvidskurede vægge. Fliseterrassen præges af markante sorte betonmøbler, der kraftfuldt matcher den sorte facade. Sort betonbord klar til at tage imod gæster. Et udsnit af de sorte beton-terrassemøbler ved forretningen i Hune. Indehaver Mogens Klausen fortæller, at han, da han i 2008 planlagde byggeriet af forretningskomplekset, længe overvejede interiøret i restauranten. Jeg ville skabe noget, der var anderledes, noget, der skulle understøtte et miljø, der både passede til den barske vestkystnatur og naturligvis til det hus, jeg havde i tankerne; et hus, som skulle domineres af hvide og sorte farver. Et sted, hvor forbipasserende, ofte turist, ville tænke: Det hus må jeg kigge nærmere på, det ser interessant ud. -8-

10 - Mine overvejelser, kombineret med samtaler med gode venner og fagfolk, mundede ud i min beslutning om at satse på disse sorte betonmøbler. Og den beslutning har jeg ikke fortrudt et sekund, for interiøret giver altid rig lejlighed til at tale med kunderne, som alle er positivt overraskede og vældigt interesserede i at høre om hvorfor, hvordan, hvor tunge etc. Møblerne med deres struktur er med til at underbygge en intim stemning, hvor kunder og personale har let ved at falde i snak. Adskillige af vore kunder, som for en stor dels vedkommende er turister fra ind- og udland, har vist så stor interesse for betonbordene, at de ønsker at købe, men det kan nu ikke lade sig gøre, for møblerne er skabt til denne restaurant og produceret her på stedet, fortæller Mogens Klausen! Der er først fremstillet forme - masser af forme til de forskellige møbeldele. Hvid cement er blandet med sort farvepigment, sand og vand hældt i forme sammen med bindejern, vibreret og hærdet. Herefter er møbeldelene samlet og anbragt i henholdsvis restaurant og på terrassen. I restauranten er der 15 borde med plads til 30 gæster. Uden for på terrassen er der 7 borde med påbyggede bænke. - Skulle der være et lille aber dabei, så er det, når vi har selskaber og skal flytte om på møblerne, det er tungt! Men, vi ser positivt på sagen, for så behøver vi til gengæld ikke de første par dage derefter gå i motionscenter for at få store muskler! For mig er det vigtigt, at der er samklang mellem det udtryk, som huset giver af nytænkning og bundsolide danske byggematerialer, og de friske kvalitetsvarer og produkter tilberedt fra grunden, som vi sælger både i fiskeforretningen, i bilerne og i restauranten, det er mit mantra, slutter Mogens Klausen. Den bundsolide betonbar fik Mogens Klausen i indflyttergave. Både betonborde, bar og bundstykker i restauranten og terrassemøbler er støbt in-situ af lokale håndværkere. Bundstykke i sortfarvet beton. Mogens Klausen, bagerst og medarbejder Carsten Lange ved restaurantens sortfarvede betonbar. Faktaboks Sommeren 2009 åbnede Klausen Fisk & Skaldyr i Hune ved Blokhus. Forretningen omfatter i dag røgeri, fiskeforretning og restaurant med fisk og skaldyr på menuen. Hertil kommer to fiskebiler, som har stadeplads i en række udvalgte byer i Vendsyssel. Fiskeforretning og restaurant holder åben året rundt. Arkitekt er Jan Momme, Aalborg. Ingeniørfirma Bundgaard, Brovst stod for beregningsarbejdet, og murerfirmaet Keld & Johs. fra Saltum har bygget huset. -9-

11 Øbo midt i Aalborg City For ca. 10 år siden byggede Henrik Mørch og hans familie et træhus på Egholm, en ø i Limfjorden tæt på Aalborg. Det var det første nye hus, som blev opført på øen i over 30 år. Læs Henriks historie om de genvordigheder man kan løbe ind i, når man vil bygge hus på en dansk ø. Henrik Mørch Elektriker, Nordisk Cement Når man får den ide at blive nybygger på Egholm, så har man selvfølgelig gjort sig sine tanker om både fordele og ulemper. Naturen, roen og freden, og fællesskabet med de øvrige beboere går helt sikkert under kategorien fordele, men de oplevelser, vi løb ind i hos Kommunen før huset var på plads, havde vi ikke helt forudset. Vi havde i mange år drømt om, at bygge et svensk træhus, og da mit gamle barndomshjem på Egholm blev sat til salg, besluttede vi os for at overtage det, med henblik på at rive det ned og bygge et nyt på grunden. Vi fik kontakt med et firma, som sagde de kunne levere et hus, som egentlig var et træhus, men med pudset facade. Samtidig ville dette hus blive leveret i mindre dele, som kunne være på færgen. Vi slog til, og bad kommunen om en byggetilladelse. Men, det er jo ikke sådan lige noget, man smider om sig med. Sagen skulle først i høring i 4 uger, og i den forbindelse skulle der laves en annonce til avisen, og det kunne man ikke nå før efter sommerferien, som allerede var om 14 dage, sagde sagsbehandleren. Så der ville alt i alt gå ca. 9 uger, før vi fik tilladelsen. Vi syntes godt nok det var lidt underligt, at de ikke kunne nå at lave en annonce på 14 dage, så vi tog kontakt til et byrådsmedlem, som lovede at se på sagen. Han tog vores sag op i Teknisk Udvalg og 9 dage efter lå byggetilladelsen i postkassen. Og nu måtte vi pludselig bygge i træ! Stadsarkitekten hørte vi ikke mere fra, og sagsbehandleren gjorde os bekendt med, at de bestemt ikke plejede at skulle arbejde på den måde! Familien Mørchs svenske hus. Det første hus vi havde besluttet os for var et samlesæt, som kun kunne leveres i dele på størrelse med en container, så vi vidste at de ikke kunne være på færgen. Vi undersøgte flere muligheder for, hvordan det så kunne fragtes til Egholm, og havde bl.a. fat i et helikopterfirma, som muligvis kunne klare opgaven, men det kostede ca i timen så det ville da løbe noget op. Aalborg Havn kunne stille med en pram og en slæbebåd, og det ville koste ca , men vi skulle selv sørge for på- og aflæsning. Til sidst fik vi kontakt med et skib, som kunne sejle det over for en noget billigere pris, og vi fik faktisk lavet en pæn aftale om transporten. Vi ændrede bestillingen fra pudset facade til træfacade, og gik i gang med de næste udfordring, nemlig at få huset til Egholm. Det skal lige nævnes, at færgen er ca. 12 meter lang, og højst må laste 12 tons. Huset ville blive leveret fra Sverige på 2 lastbilstræk på ca. 30 tons stykket. Med andre ord skulle hele herligheden omlæsses fra lastbil til traktor og vogn ved færgelejet. Her fik vi faktisk hjælp fra LG montage, som vi jo kender som underleverandør her på Rørdalfabrikken. LG stod for både omlæsning og rejsning af elementerne. Egholmfærgen under vejs mod land. Huset ligger smukt i det egholmske landskab. Byggetilladelsen var en ren formalitet troede vi, men efter Stadsarkitektens mening ville et træhus ikke være foreneligt med områdets byggestil. Det forekom os lidt mærkværdigt i betragtning af hvad der ellers er af bebyggelser på Egholm. En byggestil kunne nemt have heddet: Hvad er drevet i land eller hvad var på tilbud. Arkitekten var urørlig, så vi måtte afbestille huset og finde ud af noget, som ikke var af træ. Der var flere mindre problemer under vejs, men det er der jo med næsten alle byggerier. Trods diverse genvordigheder må vi sige, at vores forventninger til fulde er blevet opfyldt. - Eller næsten opfyldt, for som min søn Emil sagde: Vi flytter til Egholm for så kan min søster Stine få en hest, Min mor kan få en hund, jeg kan få høns, og min far kan få fred. Nu er det ikke fordi der skal gå kønsrolledebat i den, men det gik sådan, at hesten blev købt inden vi flyttede ind. Vi har nu hele to hunde, hønsene venter vi stadig på og det med fred er det ikke blevet til meget af. Ikke mindst fordi der er gået en masse tid med at kæmpe mod det, for os øboer at se, tåbelige motorvejsprojekt over Egholm, som flere lokale politikere ser som det eneste saliggørende for, hvor mange byer har som Aalborg en smuk ø liggende lige henne om hjørnet

12 Med Portlænderen på Nordkraft Én af Portlænderens højtprofilerede aktiviteter for medlemmerne i denne sæson var et besøg på Nordkraft, Aalborgs nye kraftcenter for kultur og fritid. Det gamle kraftværks(el- og varmeproduktion) m 2 fremstår efter en flerårig ombygning med et væld af forskellige lokaliteter: Koncertsal, teater, spillesteder, idrætsfaciliteter, kunstudstilling, biografer, caféer og restauranter. Desuden er der en række erhvervslejligheder til liberale erhverv, kontor- og klinikfaciliteter inden for sundhedsområdet. Konni Bendtsen Regnskabsassistent, Nordisk Cement Sidst i januar var medlemmer af Portlænderen inde for at se Aalborgs nye kulturcenter, Nordkraft, der ligger på Aalborgs havnefront. Der var maksimal tilslutning til aftenen, og det var meget hyggeligt, at være sammen med kolleger med ledsager på tværs af de daglige relationer. Vi fik en meget kvalificeret rundvisning af en guide fra huset. Vi fik hele historien bag Nordkraft. Der blev fortalt anekdoter, og der faldt mange humoristiske bemærkninger undervejs. Vi mødtes og gik i samlet trop ind for at se filmen om Nordkraft. En meget smuk og stemningsfyldt film, som var optaget under tilblivelsen. små klubber mulighed for at gode trænings- og klubforhold. Selve sportshallen indeholder bl.a. Nordjyllands største springanlæg med 2 springgrave og 5 stortrampoliner, hertil kommer motionscenter, mødelokaler og Café Grøn fantastiske m 2. Vi så teatersalen, Aalborg Universitets lokaler, flere caféer, kunstnerisk udfoldelse i form af teater, kunstudstilling og galleri; ja, der er mange tilbud og brugere af Nordkraft. Sidste sted var Skråen, som er et intimt spillested med meget fine faciliteter. Der var kælet for lokalet med hensyn til lydforhold. Guiden fremhævede, at det var et af Danmarks 3 bedste spillesteder både for publikum og kunstnere. Lydforholdene er helt optimale! Han fremhævede også, at spillestedet kun var kommet i stand ved økonomisk hjælp fra Skråens Venner. Guiden fortalte, at når koncerterne var slut, var det tit mulig, at fortrække til et meget lille spillested bag ved. Her var det ofte musikere der er på vej, der spillede. Vi så og lyttede der var meget at se og høre! Turen gik herefter ud i huset for at se de forskellige faciliteter og en snak om deres anvendelse. Vi så først koncertsalen, hvor den gamle kran var bevaret, og som bliver anvendt til forskellige formål alt efter hvad lokalet skal bruges til. Koncertsalen er bedst egnet til klassisk musik på grund af rumklangen. Denne aften skulle Aalborg Symfoniorkester holde koncert. Koncertsalen er egnet til mellemstore koncerter. Man fornemmer, at industri-indtrykket er massivt til stede i flere af Nordkrafts lokaler. Nordkraft har åbent fra tidlig morgen til 24 midnat, dog kan man altid komme ud, hvis man skulle komme til at hænge ud i et af de hyggelige steder. Vi afsluttede rundvisningen med et velsmagende måltid Nordkraftgryde på Azzurra Nordkraft. Azzurra Nordkraft har køkkenfaciliteter til at fremstille mad til personer, så også på dette punkt er der taget højde for store arrangementer. Indtryk fra Nordkraft. Herefter gik det op ad trapperne rundt i huset og det næste, der gjorde indtryk, var faciliteterne hos DGI og sportsklubberne. Meget fascinerende med Danmarks højeste (20 meter) og mest spektakulære klatrevæg. Den såkaldt sorte boks, som hænger i loftet indeholder bl.a. rytmesal og træningssale, som giver flere Jeg var meget fascineret af tanken om at bevare det industrielle look, og vi syntes det er blevet et meget spændende hus, selv om det giver udfordringer visse steder med hensyn til lydforholdene de rå betonvægge! Der er så mange spændende aktiviteter i dette hus, for alle aldre og interesser, jeg skal helt sikkert tilbage. Det var en god aften!

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN NÅR KUN FANTASTISK ER GODT NOK At skabe det perfekte for hver ny service på restauranten er blevet betydelig nemmere. Evolin er et helt nyt materiale, der kombinerer luksus

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning #139 - marts 2015 Boligbolig GRATIS boligmagasin TID TIL FORNYELSE? Frisk op med tapet og maling INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Vægelementer. www.elementer.dk

Vægelementer. www.elementer.dk Vægelementer www.elementer.dk Om Give Elementfabrik Profil Give Elementfabrik A/S er en sund og moderne virksomhed med over 40 års erfaring i byggebranchen. Vi producerer, leverer og monterer præfabrikerede

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE

EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE BEVÆGELSE - DANSEHOLD - YOGA - GYMNASTIK - LEG - KLATREVÆG - UDE/ INDE-AKTIVITET - ÅBEN SCENE - MUSIKUNDERVISNING - KONCERT Blandt de kulturhuse vi har undersøgt er flere

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx spansk skønhed Indretningsarkitekten Caroline Legrand bor i en lejlighed i London og arbejder over hele verden. Når kalenderen tillader det, søger hun tilflugt i sin feriebolig på Ibiza, hvor hun har indrettet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier BILAG 1 Fortroligt BILAG 2 Fortroligt BILAG 3 Interviewguide Spørgeramme i kategorier 1. Fakta (Hvem og hvad? både Conny Ericon og Unisans som virksomhed) 2. Oplevelser og oplevelsesøkonomi generelt i

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at UDVEKSLING TIL AUSTRALIEN EN REJSERAPPORT Denne rejserapport er udarbejdet i forbindelse med mit udvekslingsophold til Monash University, Melbourne i perioden februar-august 2014. Udvekslingsopholdet er

Læs mere

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist Råt & Rustikt - med et Fransk Twist En kold og grå februarmorgen besøger vi Lilian i Bjerringbro. Straks vi er kommet indenfor, mærker vi en gæstfrihed og åbenhed. Vi føler os straks godt tilpas og snakken

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

SOPHIE FJELLVANG-SØLLING

SOPHIE FJELLVANG-SØLLING Sophie Fjellvang- Sølling er Danmarks mest vindende kvindlige skiløber. Hun satser nu 100 % på ski cross og en OL-medalje i 2010. www.sophiefs.dk Professionel skiløber på vej mod OL- medalje i 2010 i ski

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014 Hotel Valentin Star på Menorca af Perhaps 26. september 2014 Fra den 25. maj 2014 til den 8. juni 2014 gæstede vi Hotel Valentin Star i Cala n Bosch på Menorca. Hotellet har fire stjerner, og er et voksenhotel.

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset...

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset... Bjælkehuse Byg-selv i naturens eget materiale Har du grunden, så har vi huset... Velkommen Stemningen i et Nynorm bjælkehus er noget helt specielt. Kombinationen af de naturlige materialer og et godt indeklima,

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Ganske enkelt helt rent

Ganske enkelt helt rent SINCE 1993 Centralstøvsuger System Ganske enkelt helt rent Styrken i vores system ligger i dets enkelhed Det ultralette FLISY slangesæt gør støvsugning til en leg 6 8 7 3 2 1 5 4 1 Centralstøvsuger 3 12V

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

BUILDING POSSIBILITIES

BUILDING POSSIBILITIES UNIKT KONCEPT BUILDING POSSIBILITIES NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter i zink, kobber og aluminium. NG

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere