1/2011. Sorte betonmøbler i restauranten i Klausen Fisk & Skaldyr, Hune ved Blokhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/2011. Sorte betonmøbler i restauranten i Klausen Fisk & Skaldyr, Hune ved Blokhus."

Transkript

1 1/2011 Sorte betonmøbler i restauranten i Klausen Fisk & Skaldyr, Hune ved Blokhus.

2 Leder Det opnåede resultat i vores region for sidste år var, selv om vi ikke helt nåede det forventede budget, overbevisende for Nordic & Baltics forretninger og finansielle evner til at klare den stigende konkurrence på samtlige markeder samt evnen til at tænke positivt og proaktivt om mulighederne for yderligere at konsolidere og forbedre vores strategiske rolle i Nordic & Baltic Region, siger Paolo Zugaro blandt andet i sin leder. Paolo Zugaro, CEO, Nordic & Baltics Vi tog afsked med 2010 i en temmelig hård vinter med en byggebranche, som stadig er langt fra at være tilbage på rette vej, og med en forsat omorganisering af den interne organisation. Det opnåede resultat i vores region for sidste år var, selv om vi ikke helt nåede det forventede budget, overbevisende for Nordic & Baltics forretninger og finansielle evner til at klare den stigende konkurrence på samtlige markeder samt for evnen til at tænke positivt og proaktivt om mulighederne for yderligere at konsolidere og forbedre vores strategiske rolle i Nordic & Baltic Region. De første tre måneder har vist positive tegn. Såvel på hjemmemarkedet som på eksportmarkedet inden for cement og færdigbeton ligger vi på det forventede niveau, og vi har endvidere forøget vores markedsandel. Det står klart, at de danske markedsbetingelser fortsat er hårde, og at det makroøkonomiske scenario samlet set ikke bidrager til en forbedring. Usikkerhed var og forventes stadig at være ledermotivet på markederne og er virkelig noget, vi må have kontrol over. Det er således yderst nødvendigt at bevare et langsigtet mål for at styrke konkurrenceevnen som det også står i strategiplan En sådan plan er vores kompas, der skal navigere os hen på det konkurrencedygtige spor i den nærmeste fremtid. Jeg vil gerne igen henvise til de strategiske udfordringer som vi skal stå sammen om og få succes med. Det er vigtigt at finde endnu mere effektive måder at gøre tingene på, finde synergier på tværs af selskaberne og inden for koncernen, udvikle nye måder til forbedring af markedssituationen samt fortsætte udbygningen af stærke og værdifulde relationer til vores kunder. Organisatorisk og i linje med Cementir 3.0, der blev afsluttet i begyndelsen af året, er Nordic & Baltic organisationen nu ændret og er tilpasset koncernens mål om forbedring af synergier og ressourcer. I første kvartal 2011 iværksatte vi flere projekter for at ændre og tilpasse nogle processer for at maksimere fordelene ved at være en international koncern med en matrixorganisation. Det organisatoriske effektivitetsprojekt, der er knyttet til Lean Six Sigma og Risk Management projektet startede op med de første uddannelsesforløb samt udrulning af aktiviteter inden for nøgleområder/projekter, som blev udarbejdet sammen med ledelsen. Sådanne initiativer sigter mod at forbedre og effektivisere nogle strategiske nøgleprocesser, at genoverveje beslutningsprocesser og samtidig yde support til den organisatoriske bemyndigelse, som positivt giver sig udslag i måden, hvorpå vi arbejder og giver motivation til vores nøgleaktiv medarbejderne. Vi er tilbage i jagten og investeringen i HR og medarbejdere og kompetenceudvikling, som en af hovedstenene i vores udviklingsstrategi for de næste år. Usikkerhed, forandring og udfordringer kræver, at vi arbejder sammen med stor anstrengelse, stærk motivering og med et fælles mål. Jeg er overbevist om, at det skal lykkes os at vende usikkerheden, skabe forandring og gøre udfordringer til en succes! Nisbjerg Vandcenter ved Holstebro.

3 Spoleto Udviklings- & Kvalitetscenter Det blev besluttet, som en del af Cementir 3.0, at styrke vores R&D, produktkvalitetsoptimering og teknisk salgsstøtte i en organisation under Cementir Holding. Den nye funktion, RQT, som ledes af Jesper Sand Damtoft, inkluderer nu både Udviklings- & Kvalitetscenteret i Aalborg og centret i Spoleto i Italien. De to centre har et tæt samarbejde og supplerer hinanden. På denne måde har det været muligt at forbedre de teknologiske evner i vores gruppe. Vi har bedt lederen af Spoleto Udviklings- & Kvalitetscenter, Alberto Colazingari, om at præsentere centret i Italien. Alberto Colazingari, Manage Spoleteo R & Q Spoleto Udviklings- & Kvalitetscenteret (Spoleto RQC) ligger i regionen Umbrien, 120 km fra Rom på et område på cirka m². Det bebyggede område, som består af laboratorier er cirka m² i forskellige niveauer. Det blev opført i 1992 for at styrke researchaktiviteter, som tidligere blev udført af Cementirs centrale laboratorium i Napoli. klarer det også den interne færdighedstestning for alle grå cement-laboratorierne i Cementir Gruppen. Spoleto RQC deltager, gennem dets ingeniører, i den italienske standardisering (UNI) og i bindemiddelskomiteer i forskellige sammenslutninger (Unicemento og Aitec), igennem hvilke de deltager i vigtige udviklingsprojekter (f.eks. alkali-aggregat reaktioner). Meget vigtigt er også aktiviteterne med teknisk assistance, som styrer kundens kompatibilitet med det italienske marked og, i samarbejde med produktpromovering, leverer betonstudier til kunderne, så de kan opnå de bedste resultater med vores cementtyper, både med hensyn til præstation og holdbarhed. The Spoleto Research and Quality Centre. Spoleto RQC har siden september 2010 rapporteret til RQT direktøren. I den nye organisation vil det repræsentere Cementir Holdings kompetencecenter for kvalitetssikring af grå cement. Atten mennesker arbejder der, to af dem laver produktpromovering til Cementir Italias salgsafdeling. Sammen med Aalborg Udvikling og kvalitetscenter er det i stand til at yde en global service til både interne og eksterne kunder, både med laboratorietests og konsulent- og teknisk assistance. Det støtter også servicen med kvalitetskontroltestning for Spoletofabrikken på samme måde som Aalborg Kvalitetscenter yder mørtel- og kemisk testning for kvalitetskontrollen hos Nordic Cement. Vigtige studier for prestigefyldte projekter er blevet udført, det seneste af dem for højhastighedstogstationen i Napoli designet af arkitekten Zaha Hadid, kongrescenteret Nuvola i Rom, designet af Massimiliano Fuksas, City Life i Milano, designet af Zaha Hadid, Arata Isozaki og Daniel Libeskind. Højhastighedstogstation, Napoli & Kongrescenter Nuvola, Rom Laboratorieaktiviteten dækker en række områder. Udover standardtestene på bindemidler er det særligt specialiseret i diffraktion, fluorescens spektometri, atomar absorbering, gas-chromatografi, laser granulometri, analyse af brændstoffer og testning af beton. Vigtigt, nyt udstyr er for nylig blevet installeret for at udvide analyse-kapabiliteterne. City Life Milano Alle disse projekter er blevet udført i slaggecement som Cementir Italia er markedsleder i. Af denne grund har Spoleto RQC udviklet gode evner og erfaring på dette område. Brændstof analyseapparatur. For at garantere præcisionen og nøjagtigheden af testene har det et avanceret kvalitetssystem og det deltager i national færdighedstestning. På den anden side Cementir 3.0 gav en stor tilskyndelse til at oprette et netværk imellem Spoleto og Aalborg Udvikling & Kvalitetscentre. Informationsdeling, gensidigt samarbejde, deling af bedste praksis er i færd med at blive den nye måde at arbejde på, som vil gøre det muligt for os at reagere hurtigt og effektivt til de nye krav fra en voksende virksomhed

4 Den indre skønhed vises frem Det har længe været gængs praksis at skjule betonen i det færdige hus, men på SEB Bank & Pensions nye hovedsæde på Kalvebod Brygge har man valgt at blotlægge bygningens indre. Overalt ser man, hvordan den lyse beton snor og vrider sig i organiske former, samtidig med at den rå beton giver en god kontrast til bygningens eksklusive interiør. Mikkel Dissing Sandahl Unicon er Skandinaviens største producent af færdigblandet beton, og på SEB-huset i København har man leveret beton til alle støbninger i projektet. Virksomheden har leveret henved m 3 beton, og ved at benytte sig af pladsstøbt (in-situ) beton har det været muligt at skabe en flot og ekstraordinær bygning. Et bjerglandskab midt i storbyen. Stenskelettet er synligt Mellem de to bygninger, som SEB-huset består af, er der opbygget et veritabelt bjerglandskab i lys beton med forskellige fald og hældninger, hvor buske, træer og mos i syv meters højde over gadeplan vil skabe en smuk park langs Kalvebod Brygge. SEB-byggeriet er blevet kaldt amøben, fordi man ikke ser rette eller parallelle linjer nogen steder alt er kurver. Hele den centrale del, tårnene, er opført i glideforskalling, og man har valgt at lade den rå beton være synlig. Foyerområdet består af poleret beton, og der er blevet fremskaffet særligt store granitsten fra Sverige, der tydeligere kan ses i betonen, fortæller produktchef ved Unicon, Peter Glob Frandsen. Man kan se stenskelettet i de polerede gulve, og det kontrasterer de flotte træ-gulve, det lyse læderomviklede gelænder og de glatte gipslofter. Den rigtige rådgivning Arkitektonisk fleksibilitet. SEB-huset er et unikt byggeri, hvor intet er standard, og der er mange fordele ved at arbejde med pladsstøbt beton, da arkitekterne har større frihed til at arbejde med form og udseende. Peter Frandsen udtaler: In-situ dæk kræver færre bærende bjælker sammenlignet med traditionelt elementbyggeri det giver større loftshøjde og en større arkitektonisk frihed. Men derudover er der den fordel ved in-situ beton, at der kan justeres på projektets udformning, helt frem til betonen hældes i formene. Unicon har som Danmarks største betonproducent stor erfaring med poleret beton, farvet beton og in-situ beton, og virksomheden optræder ofte som vejleder, når den optimale beton til et givent byggeprojekt skal findes. Eksempelvis har Unicon for nylig været med til at forberede opførelsen af det kommende isbjørneanlæg i Københavns Zoologiske Have. Her har Unicon via dialog med arkitekterne har været med til at afstemme deres forventninger i forhold til, hvad der er muligt med beton, når det drejer sig om form, farver og overflader

5 Australien, Aalborg Portlands yderste bastion National Sales Manager, Aalborg Portland Australia(APA), Svend Barnholdt giver i denne artikel en opdatering af udfordringer som det australske marked for hvid cement byder på. Heri indgår påvirkninger fra de store naturkatastrofer, som har ramt Australien; bl.a. de store oversvømmelser og den store orkan, der ramte det østlige Australien og omfattende skovbrande i Vestaustralien. Men hør også om den vækst som salget af hvid cement har gennemløbet de seneste år. Svend Barnholdt, National Sales Manager Aalborg Portland Australia Det har været en særlig start på året i Australien. Vi oplevede de værste oversvømmelser i Queensland i 100 år. Den værste orkan i mere end 100 år i Nord Queensland og omfattende skovbrande i Vest Australien. Den globale krise, der ramte hårdt i særligt Europa og USA, blev aldrig rigtig voldsom i Australien, hvis økonomi er baseret på ressourcer som jern, kul og andre råstoffer, der i stort omfang sælges i Asien og særligt i Kina. I APA har vi de sidste 3 år haft særligt fokus på at etablere salg af bulk-cement i Østaustralien, først i Queensland (Brisbane) og New South Wales (Sydney), siden i Victoria (Melbourne) og South Australia (Adelaide). Brisbane River 13. januar Flere af Aalborg Portland Australiens (APA) kunder har været direkte berørt af begivenhederne, og stort set alle kunder i Queensland har været indirekte berørt af faldende salg og vanskeligheder med at få leveret råmaterialer. APA s varehus i Brisbane ligger tæt på floden, men vandet stoppede heldigvis umiddelbart inden, det nåede op til gulvniveau. En kurve med den rette hældning. Aalborg Portland Australia begyndte med en relativt simpel løsning med at håndtere/flytte cement fra storsække til tankbiler; i Brisbane begyndte APA med egen tankbil for hvid cement. Efter en langsom start tog salget virkelig fart, og allerede efter 2 år var kapaciteten på anlægget for lille, og vi investerede i et mere effektivt og fleksibelt silosystem. Den ene tankbil, som APA selv kørte med kunne ikke klare leverancerne efterhånden som tonnagen voksede. Vi fik derfor lavet nogle gode aftaler med eksterne vognmænd. Salget af hvid bulk-cement i Sydney er også i vækst og APA opererer i dette område ud fra et lejet siloanlæg med ekstern vognmand til at levere cementen. Melbourne og Adelaide i Sydøstaustralien er netop startet med samme simple setup som det vi oprindelig startede med i Brisbane. Vi har store forventninger til, at salget i Melbourne og Adelaide vil følge samme tendens som vi har set i Brisbane og Sydney i de sidste tre år. Af det totale salg af hvid cement i Australien er knap halvdelen i dag bulkcement. Aalborg Portland Australiens kunder findes primært i Østaustralien. Disse begivenheder har medført et langsomt salg af hvid cement her i begyndelsen af Men bortset fra det, så går det forrygende med salget af hvid cement i Australien. Logistik er den væsentligste omkostning for APA. Der er konstant fokus på at nedbringe logistikomkostningerne for at blive mere konkurrencedygtige i markedet. Desværre har APA endnu ikke en sådan størrelse, at det er rentabelt at bringe cement ind i bulk i skibe eller som klinker, der kan formales lokalt

6 De store afstande mellem Brisbane, Sydney, Melbourne og Adelaide gør det vanskeligt at tage cementen ind centralt og distribuere fra denne lokation. Forhåbentligt vil det inden alt for mange år blive muligt at få skabt så stort et marked, at en anden løsning kan etableres. Indtil da vil APA fortsætte med at bringe cement ind i sække i containere. Den del af den hvide cement, som vi sælger som bulk, vil fortsat blive håndteret/flyttet fra storsække til tankbiler. Den australske cement- og betonindustri er meget vertikalt integreret, hvilket betyder, at de største betonindustrier inden for fabriksbeton, betonelementer og betonblokke er ejet af cementindustrien. Da cementindustrien naturligvis søger at anvende deres egen off-white cement, er en stor del af markedet ikke tilgængeligt for APA. Smukt australsk svømmebassin-anlæg. Silo i Brisbane Juni Markedet i Australien Det hvide cementmarked i Australien er anderledes end andre markeder, hvor Aalborg Portland opererer. Anvendelserne er meget lig dem, der findes i Europa, men markedet har været vant til at anvende off-white cement, som er noget nær beige sammenlignet med Aalborgs helt hvide cement. At konvertere fra offwhite til hvid er sædvanligvis et større skifte, da alle farver skal reformuleres, eller vore kunders kunder skal acceptere et farveskift. Der er dog stadig et stort marked, der er uafhængigt, og det er den del af markedet som APA prøver at tage en del af. Prismæssigt er den hvide cement fortsat højere end off-white cement. Mulighederne for bedre farver og reduceret forbrug af farvepigmenter er den primære grund til at overveje at skifte til hvid cement, og heldigvis kan det i flere tilfælde ende med at blive en bedre forretning for kunderne end den, de har baseret på off-white cement. Bali-House, et smukt australsk bygningskompleks. Svømmebassiner udført med hvid cement udgør et betydeligt segment for APA. De Australske Arkitekter er vant til at arbejde med farver, der let kan fremstilles på basis af off-white. Hvid cement giver dem imidlertid større frihed i at fremstille lysere og mere klare farver uden at bruge meget dyre hvide farvepigmenter. Jo flere produkter, der bliver baseret på hvid cement, jo mere bliver markedet vant til vores produkt. Det vil skabe en vis sneboldeeffekt, så andre producenter bliver presset til at anvende hvid cement for at følge efterspørgslen. Udviklingen har været gunstig de seneste år for Aalborg Portland i Australien, og forhåbentlig kan den positive udvikling fortsætte i de kommende år

7 Opgradering af det hvide cementmølleri i Aalborg Senior Project Manager Svend Tanderup fra Overseas Technical Centre fortæller i denne artikel om det arbejde, der foregår med at opgradere det hvide cementmølleri på fabrikken i Aalborg. Et arbejde, der primært har til formål at effektivisere cementmølleprocessen. Svend Tanderup, Senior Project Manager Overseas Technical Centre For at kunne levere en hvid cement med en kvalitet, der kan konkurrere med de bedste produkter på markedet, arbejdes der på en opgradering af det hvide cementmølleri i Aalborg. Projektet CM2 (CementMølle2) har primært til opgave at fjerne overstørrelser i den færdige hvide cement ved at ændre det nuværende ligeløbsmølleri til et omløbsmølleri med installation af en højeffektiv trediegenerations separator. Denne anlægstype har vi gode erfaringer med på andre af vore anlæg i Cementir Gruppen. Anlægget kan i hovedtræk skitseres som vist på figuren nedenfor. I mølleriet ledes klinkerne igennem valsepressen og videre gennem kuglemøllen. Det nye er at cirkulere det formalede materiale gennem den nye separator, der separerer partiklerne i en grov og en fin fraktion. Den fine fraktion, der er den færdige cement ledes til posefilteret, hvor den udskilles. Den grove fraktion ledes tilbage til kuglemøllen for yderligere formaling. Hermed undgår vi, at der kommer grove partikler med over i den færdige cement. Den færdige cement transporteres herefter til lagersilo. Møllefilteret med ventilator er også vist på figuren og anvendes for at regulere trækket gennem møllen for at sikre optimal drift. Det skal fremhæves, at der er forskellige varianter af systemet, som vi har vist på figuren, afhængig af leverandør og driftsbetingelser. Sekundært i projektet arbejder vi på at reducere omkostninger pr. produceret ton cement ved at øge anvendelsen af den afsvovlingsgips, som vi selv producerer i Aalborg, samt at øge kapaciteten i det hvide cementmølleri nr. 2. For at kunne anvende mere afsvovlingsgips pr. ton klinker, skal man sikre, at den kemisk bundne vand i afsvovlingsgipsen ikke fordamper og dermed beskadiger cementen under den efterfølgende lagring i siloen. Det forhindres ved at holde materialetemperaturen ud ad kuglemøllen og separatoren under et vist niveau. Projektet er det første projekt, der gennemføres i Cementir Holding regi og er således et pilotprojekt for, hvorledes et større nyanlægsprojekt gennemføres i samarbejde med den enkelte fabrik. Det kræver selvsagt et tæt samarbejde mellem fabrikken og Holding, hvor fabrikken er ansvarlig for at levere produktionsdata og eksisterende anlægsoplysninger, og Holding er ansvarlig for projektledelsen, der omfatter økonomi, timing, teknik og opfølgning. I øvrigt gennemføres projektet i henhold til Investment Management Handbook. Med udgangspunkt i formålet for projektet, produktionsdata og eksisterende anlægsoplysninger har Holding udarbejdet udbudsmateriale for hovedudstyret, der er sendt til en række prækvalificerede udstyrsleverandører primo marts. Vi forventer at modtage tilbuddene i løbet af april. Herefter skal tilbuddene vurderes og der skal forhandles med de leverandører, der har tilbudt det mest kosteffektive anlæg. Efter at kontrakten på hovedudstyret er indgået, forestår et større arbejde med kontrahering af anlægsarbejder, mekanisk og elektrisk montage af udstyret, når projektering af det nye anlæg er udført af udstyrsleverandøren. Anlægget er planlagt til at gå i kommerciel drift medio Cementmølle 2-anlægget

8 Takle opptur, takle nedtur Du husker Magnus. En glad gutt som liker utfordringer. Entusiastisk og utadvendt. Elsker å konkurrere. Hater å tape...alt i alt en mentalitet vi i Unicon også prøver å strekke oss mot. Dessuten er pappa n til Magnus, Svein Moan, innkjøpssjef i Unicon, noe som gjør at vi alle føler båndene til Magnus og kombinertsporten ekstra tette. Det blir oss betong-gutta, liksom! Trygve Stuevold, TRB Kommunikasjon Du husker Magnus. En glad gutt som liker utfordringer. Entusiastisk og utadvendt. Elsker å konkurrere. Hater å tape... Det er den norske kombinertstjernen, Magnus Hovdal Moan, vi snakker om. En av idrettsutøverne Unicon har valgt å støtte. Det gjør vi av mange gode grunner, ikke minst fordi vi alle har noe å lære av hans måte å tenke og arbeide på. Blant annet handler det om å sette seg mål og jobbe hardt og langsiktig for å nå dem. Og om å kunne tåle både suksess og nederlag, legge ting bak seg, tenke positivt og alltid komme videre, videre. Alt i alt en mentalitet vi i Unicon også prøver å strekke oss mot. Dessuten er pappa n til Magnus, Svein Moan, innkjøpssjef i Unicon, noe som gjør at vi alle føler båndene til Magnus og kombinertsporten ekstra tette. Det blir oss betong-gutta, liksom! Vi skrev om Magnus i UniPorten for flere år tilbake, høsten Da var han 22 år og hadde allerede sikret seg VM-gull i kombinert, lagkonkurransen, og et individuelt VM-sølv i sprinten. Magnus den gode, skrev vi. Den nye kombinertkongen. Og det fikk vi jo rett i! I dag er han ytterligere kjent og merittert. I disse dager nyter han våren i sitt nye hus i Trondheim, med samboer Irene og sønnen, Henrik. En uvanlig rolig og behagelig tilværelse til Magnus å være. Det er en tid for alt. Nå er skisesongen over, det er pappapermisjon og et pusterom før oppkjøringa til neste sesong starter utpå sommeren. World Cup og to bronsemedaljer fra VM. Strålende! vil vel de fleste si. Like fullt, ut fra aviser, radio og TV sitter vi igjen med en litt lunken følelse. Ja, ut fra det Magnus selv sier også! For sånn er det, at når du først har bevist at du er i verdenstoppen, blir forventningene skyhøye. Fra journalister, publikum og, ikke minst, fra utøveren selv. Det er gull som teller. Bare gull. Det er bra med forventninger. Vi går for gull, sier Magnus. Om mulig var forventningspresset ekstra høyt foran årets VM, siden det gikk på hjemmebane, i Holmenkollen. Magnus gikk sisteetappen på stafetten i lagkonkurransene, og begge endte altså med bronsemedalje. Det gikk ikke like godt i de individuelle rennene. Avgjørelsen om å stå over siste sjanse til individuell medalje i VM, var tung. Etterpå var jeg veldig lei meg, for jeg hadde ikke fått vist hva jeg er god for. Jeg hadde trent hardt, forberedt meg på alle måter, og så skjer dette med sykdom. Det er kort avstand mellom himmel og helvete, kan man trygt si! Etter VM måtte han også reise hjem fra konkurransene i Lahti uten å ha fått vist noe som helst. Da trodde jeg virkelig sykdomsperioden skulle være over for min del, men den gang ei. Jeg våknet med vond hals, tett i brystet, rett og slett i dårlig form. Jeg bestemte meg der og da for å reise hjem, for å få tankene på noe annet og bli helt frisk. Magnus Moan sammen med sønnen Henrik. Magnus er en av verdens beste utøvere innen kombinert, med 18 seire og 37 pallplasseringer totalt i World Cup, pluss 9 VM- og OL-medaljer. I denne idrettsgrenen konkurrerer utøverne i både langrenn og skihopping. All idrett på internasjonalt toppnivå er krevende. Kombinert er spesielt krevende, fordi hopp og langrenn på mange måter krever motsatte egenskaper, både utholdenhet og spenst og hurtighet. For Magnus sin del viser en rask oppsummering av denne sesongen to førsteplasser og én andreplass i Magnus Moan vinderglede. Slik endte sesongen for hans del. Men Magnus beklager seg ikke. Han vet at livet svinger. At motgang følger medgang. Og at begge deler må takles. Og som han sier, han er en type som aldri gir opp. - Jeg er målbevisst, sta, impulsiv og har godt humør. Og så søker jeg alltid mot å bli bedre, sier han. Det gjelder å kunne legge ting bak seg og tenke framover. Mot nye oppgaver, noe enda bedre! Og ha tillit til at treningsopp-legget du følger, er riktig. Det går alltid flere tog, og jeg er fortsatt sulten på å vise hva jeg er god for, sier Magnus. Og om tre år er det OL

9 Sorte betonborde Utraditionel og anderledes udtryk i fiskerestaurant UniPortens fotograf, Bent Ole Borup og redaktør besøgte en vinterdag Klausen Fisk & Skaldyr i Hune ved Blokhus; restaurant, fiskeforretning og røgeri. Anledningen var et relativt nyt byggeri, som med sit eksteriør og interiør sætter nye standarder i den vendsysselske badeby. Betonmøbler inde og ude, det måtte vi se og skrive om! Klausen Fisk & Skaldyr i Hune ved Blokhus, restaurant, fiskeforretning og røgeri; et nybygget forretningskompleks, hvor beton, Troldtektplader, træ, tegl og vandskurede hvide vægge går op i en helhed, der samtidig passer smukt ind i landskabet ganske tæt på ferieområdet Blokhus ved den vendsysselske vesterhavskyst. Poul Dahl, Manager Communication, Aalborg Portland Når man kigger inden for i restauranten møder øjet et overraskende interiør, hvor hvide, sorte og brune farver og flader veksler yderst indbydende og helstøbt. Klausen Fisk & Skaldyr i Hune ved Blokhus. Når man nærmer sig bygningen møder øjet de hvide vægge, der er vandskuret med en mørtel, baseret på hvid cement. En delvis overdækket terrasse, hvor undertaget er fremstillet af hvide Troldtektplader, atter baseret på Aalborg Portlands hvide cement. Interiør i restauranten. Men det er de sorte betonborde, den sorte betonbar og de sorte betonvindueskarme, som straks fanger øjet, når man træder ind i restauranten. Dette unikke betoninteriør skaber et rustikt og helt anderledes indtryk, som straks får gæsten til at spørge, hvad er nu det for noget, hvordan har du dog fundet på det, hvordan har du fået dette betonmøblement fremstillet etc., etc. De lyse Troldtektplader matcher smukt med de hvidskurede vægge. Fliseterrassen præges af markante sorte betonmøbler, der kraftfuldt matcher den sorte facade. Sort betonbord klar til at tage imod gæster. Et udsnit af de sorte beton-terrassemøbler ved forretningen i Hune. Indehaver Mogens Klausen fortæller, at han, da han i 2008 planlagde byggeriet af forretningskomplekset, længe overvejede interiøret i restauranten. Jeg ville skabe noget, der var anderledes, noget, der skulle understøtte et miljø, der både passede til den barske vestkystnatur og naturligvis til det hus, jeg havde i tankerne; et hus, som skulle domineres af hvide og sorte farver. Et sted, hvor forbipasserende, ofte turist, ville tænke: Det hus må jeg kigge nærmere på, det ser interessant ud. -8-

10 - Mine overvejelser, kombineret med samtaler med gode venner og fagfolk, mundede ud i min beslutning om at satse på disse sorte betonmøbler. Og den beslutning har jeg ikke fortrudt et sekund, for interiøret giver altid rig lejlighed til at tale med kunderne, som alle er positivt overraskede og vældigt interesserede i at høre om hvorfor, hvordan, hvor tunge etc. Møblerne med deres struktur er med til at underbygge en intim stemning, hvor kunder og personale har let ved at falde i snak. Adskillige af vore kunder, som for en stor dels vedkommende er turister fra ind- og udland, har vist så stor interesse for betonbordene, at de ønsker at købe, men det kan nu ikke lade sig gøre, for møblerne er skabt til denne restaurant og produceret her på stedet, fortæller Mogens Klausen! Der er først fremstillet forme - masser af forme til de forskellige møbeldele. Hvid cement er blandet med sort farvepigment, sand og vand hældt i forme sammen med bindejern, vibreret og hærdet. Herefter er møbeldelene samlet og anbragt i henholdsvis restaurant og på terrassen. I restauranten er der 15 borde med plads til 30 gæster. Uden for på terrassen er der 7 borde med påbyggede bænke. - Skulle der være et lille aber dabei, så er det, når vi har selskaber og skal flytte om på møblerne, det er tungt! Men, vi ser positivt på sagen, for så behøver vi til gengæld ikke de første par dage derefter gå i motionscenter for at få store muskler! For mig er det vigtigt, at der er samklang mellem det udtryk, som huset giver af nytænkning og bundsolide danske byggematerialer, og de friske kvalitetsvarer og produkter tilberedt fra grunden, som vi sælger både i fiskeforretningen, i bilerne og i restauranten, det er mit mantra, slutter Mogens Klausen. Den bundsolide betonbar fik Mogens Klausen i indflyttergave. Både betonborde, bar og bundstykker i restauranten og terrassemøbler er støbt in-situ af lokale håndværkere. Bundstykke i sortfarvet beton. Mogens Klausen, bagerst og medarbejder Carsten Lange ved restaurantens sortfarvede betonbar. Faktaboks Sommeren 2009 åbnede Klausen Fisk & Skaldyr i Hune ved Blokhus. Forretningen omfatter i dag røgeri, fiskeforretning og restaurant med fisk og skaldyr på menuen. Hertil kommer to fiskebiler, som har stadeplads i en række udvalgte byer i Vendsyssel. Fiskeforretning og restaurant holder åben året rundt. Arkitekt er Jan Momme, Aalborg. Ingeniørfirma Bundgaard, Brovst stod for beregningsarbejdet, og murerfirmaet Keld & Johs. fra Saltum har bygget huset. -9-

11 Øbo midt i Aalborg City For ca. 10 år siden byggede Henrik Mørch og hans familie et træhus på Egholm, en ø i Limfjorden tæt på Aalborg. Det var det første nye hus, som blev opført på øen i over 30 år. Læs Henriks historie om de genvordigheder man kan løbe ind i, når man vil bygge hus på en dansk ø. Henrik Mørch Elektriker, Nordisk Cement Når man får den ide at blive nybygger på Egholm, så har man selvfølgelig gjort sig sine tanker om både fordele og ulemper. Naturen, roen og freden, og fællesskabet med de øvrige beboere går helt sikkert under kategorien fordele, men de oplevelser, vi løb ind i hos Kommunen før huset var på plads, havde vi ikke helt forudset. Vi havde i mange år drømt om, at bygge et svensk træhus, og da mit gamle barndomshjem på Egholm blev sat til salg, besluttede vi os for at overtage det, med henblik på at rive det ned og bygge et nyt på grunden. Vi fik kontakt med et firma, som sagde de kunne levere et hus, som egentlig var et træhus, men med pudset facade. Samtidig ville dette hus blive leveret i mindre dele, som kunne være på færgen. Vi slog til, og bad kommunen om en byggetilladelse. Men, det er jo ikke sådan lige noget, man smider om sig med. Sagen skulle først i høring i 4 uger, og i den forbindelse skulle der laves en annonce til avisen, og det kunne man ikke nå før efter sommerferien, som allerede var om 14 dage, sagde sagsbehandleren. Så der ville alt i alt gå ca. 9 uger, før vi fik tilladelsen. Vi syntes godt nok det var lidt underligt, at de ikke kunne nå at lave en annonce på 14 dage, så vi tog kontakt til et byrådsmedlem, som lovede at se på sagen. Han tog vores sag op i Teknisk Udvalg og 9 dage efter lå byggetilladelsen i postkassen. Og nu måtte vi pludselig bygge i træ! Stadsarkitekten hørte vi ikke mere fra, og sagsbehandleren gjorde os bekendt med, at de bestemt ikke plejede at skulle arbejde på den måde! Familien Mørchs svenske hus. Det første hus vi havde besluttet os for var et samlesæt, som kun kunne leveres i dele på størrelse med en container, så vi vidste at de ikke kunne være på færgen. Vi undersøgte flere muligheder for, hvordan det så kunne fragtes til Egholm, og havde bl.a. fat i et helikopterfirma, som muligvis kunne klare opgaven, men det kostede ca i timen så det ville da løbe noget op. Aalborg Havn kunne stille med en pram og en slæbebåd, og det ville koste ca , men vi skulle selv sørge for på- og aflæsning. Til sidst fik vi kontakt med et skib, som kunne sejle det over for en noget billigere pris, og vi fik faktisk lavet en pæn aftale om transporten. Vi ændrede bestillingen fra pudset facade til træfacade, og gik i gang med de næste udfordring, nemlig at få huset til Egholm. Det skal lige nævnes, at færgen er ca. 12 meter lang, og højst må laste 12 tons. Huset ville blive leveret fra Sverige på 2 lastbilstræk på ca. 30 tons stykket. Med andre ord skulle hele herligheden omlæsses fra lastbil til traktor og vogn ved færgelejet. Her fik vi faktisk hjælp fra LG montage, som vi jo kender som underleverandør her på Rørdalfabrikken. LG stod for både omlæsning og rejsning af elementerne. Egholmfærgen under vejs mod land. Huset ligger smukt i det egholmske landskab. Byggetilladelsen var en ren formalitet troede vi, men efter Stadsarkitektens mening ville et træhus ikke være foreneligt med områdets byggestil. Det forekom os lidt mærkværdigt i betragtning af hvad der ellers er af bebyggelser på Egholm. En byggestil kunne nemt have heddet: Hvad er drevet i land eller hvad var på tilbud. Arkitekten var urørlig, så vi måtte afbestille huset og finde ud af noget, som ikke var af træ. Der var flere mindre problemer under vejs, men det er der jo med næsten alle byggerier. Trods diverse genvordigheder må vi sige, at vores forventninger til fulde er blevet opfyldt. - Eller næsten opfyldt, for som min søn Emil sagde: Vi flytter til Egholm for så kan min søster Stine få en hest, Min mor kan få en hund, jeg kan få høns, og min far kan få fred. Nu er det ikke fordi der skal gå kønsrolledebat i den, men det gik sådan, at hesten blev købt inden vi flyttede ind. Vi har nu hele to hunde, hønsene venter vi stadig på og det med fred er det ikke blevet til meget af. Ikke mindst fordi der er gået en masse tid med at kæmpe mod det, for os øboer at se, tåbelige motorvejsprojekt over Egholm, som flere lokale politikere ser som det eneste saliggørende for, hvor mange byer har som Aalborg en smuk ø liggende lige henne om hjørnet

12 Med Portlænderen på Nordkraft Én af Portlænderens højtprofilerede aktiviteter for medlemmerne i denne sæson var et besøg på Nordkraft, Aalborgs nye kraftcenter for kultur og fritid. Det gamle kraftværks(el- og varmeproduktion) m 2 fremstår efter en flerårig ombygning med et væld af forskellige lokaliteter: Koncertsal, teater, spillesteder, idrætsfaciliteter, kunstudstilling, biografer, caféer og restauranter. Desuden er der en række erhvervslejligheder til liberale erhverv, kontor- og klinikfaciliteter inden for sundhedsområdet. Konni Bendtsen Regnskabsassistent, Nordisk Cement Sidst i januar var medlemmer af Portlænderen inde for at se Aalborgs nye kulturcenter, Nordkraft, der ligger på Aalborgs havnefront. Der var maksimal tilslutning til aftenen, og det var meget hyggeligt, at være sammen med kolleger med ledsager på tværs af de daglige relationer. Vi fik en meget kvalificeret rundvisning af en guide fra huset. Vi fik hele historien bag Nordkraft. Der blev fortalt anekdoter, og der faldt mange humoristiske bemærkninger undervejs. Vi mødtes og gik i samlet trop ind for at se filmen om Nordkraft. En meget smuk og stemningsfyldt film, som var optaget under tilblivelsen. små klubber mulighed for at gode trænings- og klubforhold. Selve sportshallen indeholder bl.a. Nordjyllands største springanlæg med 2 springgrave og 5 stortrampoliner, hertil kommer motionscenter, mødelokaler og Café Grøn fantastiske m 2. Vi så teatersalen, Aalborg Universitets lokaler, flere caféer, kunstnerisk udfoldelse i form af teater, kunstudstilling og galleri; ja, der er mange tilbud og brugere af Nordkraft. Sidste sted var Skråen, som er et intimt spillested med meget fine faciliteter. Der var kælet for lokalet med hensyn til lydforhold. Guiden fremhævede, at det var et af Danmarks 3 bedste spillesteder både for publikum og kunstnere. Lydforholdene er helt optimale! Han fremhævede også, at spillestedet kun var kommet i stand ved økonomisk hjælp fra Skråens Venner. Guiden fortalte, at når koncerterne var slut, var det tit mulig, at fortrække til et meget lille spillested bag ved. Her var det ofte musikere der er på vej, der spillede. Vi så og lyttede der var meget at se og høre! Turen gik herefter ud i huset for at se de forskellige faciliteter og en snak om deres anvendelse. Vi så først koncertsalen, hvor den gamle kran var bevaret, og som bliver anvendt til forskellige formål alt efter hvad lokalet skal bruges til. Koncertsalen er bedst egnet til klassisk musik på grund af rumklangen. Denne aften skulle Aalborg Symfoniorkester holde koncert. Koncertsalen er egnet til mellemstore koncerter. Man fornemmer, at industri-indtrykket er massivt til stede i flere af Nordkrafts lokaler. Nordkraft har åbent fra tidlig morgen til 24 midnat, dog kan man altid komme ud, hvis man skulle komme til at hænge ud i et af de hyggelige steder. Vi afsluttede rundvisningen med et velsmagende måltid Nordkraftgryde på Azzurra Nordkraft. Azzurra Nordkraft har køkkenfaciliteter til at fremstille mad til personer, så også på dette punkt er der taget højde for store arrangementer. Indtryk fra Nordkraft. Herefter gik det op ad trapperne rundt i huset og det næste, der gjorde indtryk, var faciliteterne hos DGI og sportsklubberne. Meget fascinerende med Danmarks højeste (20 meter) og mest spektakulære klatrevæg. Den såkaldt sorte boks, som hænger i loftet indeholder bl.a. rytmesal og træningssale, som giver flere Jeg var meget fascineret af tanken om at bevare det industrielle look, og vi syntes det er blevet et meget spændende hus, selv om det giver udfordringer visse steder med hensyn til lydforholdene de rå betonvægge! Der er så mange spændende aktiviteter i dette hus, for alle aldre og interesser, jeg skal helt sikkert tilbage. Det var en god aften!

SAP - 9 måneder efter go-live

SAP - 9 måneder efter go-live 4/2007 Indhold SAP - 9 måneder efter go-live 2 Leder 3 Klimaundersøgelse 5 Sveriges største granitbrud 7 Uddannelsesmesse i Gigantium 11 Ramadan Kareem 12 Salgsakademi 13 Kort nyt 14 SAP - 9 måneder efter

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. Køberen af farmen er fra Hongkong: Fra Bine Hans til Kina Hans

Dansk Pelsdyravl. Køberen af farmen er fra Hongkong: Fra Bine Hans til Kina Hans Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2013 Ny investeringsforening for pelsdyravlere / Nyt kraftcenter for dansk mode Avlsdyrtælling 2013 / Tema: Nordamerika / Fokus på hvalpesyge

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Nr. 23 - september 2013

Nr. 23 - september 2013 Nr. 23 - september 2013 Det åbne lederskab Positive tendenser for turismen i Holbæk Erhvervslivet har brug for et stærkt kulturliv Ny virksomhed fylder de store Superfos-haller Styr på den enkle strategi

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Generalforsamling DSV er i dag et stærkere selskab end nogensinde. DSV tiltræder Global Compact Fuld forsikring af godset Spanien på ny kurs

Generalforsamling DSV er i dag et stærkere selskab end nogensinde. DSV tiltræder Global Compact Fuld forsikring af godset Spanien på ny kurs Nr. 2 2010 Generalforsamling DSV er i dag et stærkere selskab end nogensinde DSV tiltræder Global Compact Fuld forsikring af godset Spanien på ny kurs Leder Et af erhvervslivets mest brugte buzzwords er

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere