Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 10/11 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe, C-niveau Lærer(e) Søren Krøjgaard, Nis Bærentsen, Erik Fjølner Hold 1.u Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Introduktionsforløb i naturvidenskab, cellelære Befolkning, fødevarer og sundhed. Tværfagligt projekt 1: Fødevarer og ernæring Genetik,økologi,bioteknologi Tværfagligt projekt 2: Energi og global opvarmning Evalueringsopgaven Side 1 af 10

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Introduktionsforløb i naturvidenskab, cellelære Introduktionsforløb i biologi Kernestof: NUCLEU 2008, forf. Ecebo,Muller,Torp og Ussing : Biologi til tiden side 1 18 Eksperimentelt arbejde : Mikroskopi af mundhule- epitelceller Mikroskopi af planteceller ( vandpest) Osmose, vægtfylde Skrifligt arbejde : Rapport : Mikroskopet. Supplerende stof: Undersøgelse af dyrenes slægtskab ved hjælp af computer. Tværfagligt introforløb : Undersøge biotiske og abiotiske faktores betydning for torsken i Vesterhavet og Nordsøen Desuden værkstedstimer i tabeller og grafer. Skriftligt arbejde: Grupperapport fra tværfagligt introforløb Eksperimentelt arbejde: Elektrolyseforsøg Demonstration a Introduktionsforløb i geografi. Læreplan: a) Geografi HF2 (bilag 18): Naturvidenskabelig faggruppe. (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132649#b18) Test i parat viden / almen viden. Del af optagelsesprøven til Journalisthøjskolen i Århus, foråret Svar på optagelsesprøven: Avisartikler : 1.JP.d. 5/6-10: Der er penge at tjene på ældre. 2.JP.d. 18/6-10: Middelklassen klar til indkøb. 3.JP.d.22/3-10: Masser af olie tilbage i havet Olieproduktion rykker mod land Mærsk holder fast i Nordøen 4.JP.d. 25/6-10: Isen smelter med rekordfart i Grønland. 5.JP.d. 25/4-10: Når vulkanerne bestemmer. Side 2 af 10

3 Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 28 lektioner i alt. At få kendskab til og at benytte fag og symbolsprog. At få kendskab til forskellige arbejdsmetoder Afdække faglige problemstillinger / kernestoffet samt almen viden Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde Side 3 af 10

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Befolkning, fødevarer og sundhed. Kernestof: Biologi til tiden : side Eksperimentelt arbejde : Kostundersøgelse Undersøgelse af blodtryk, puls og blodtryk Arbejde med atommodeller over glukose, co2, aminosyrer osv. Skriftligt arbejde Rapport over kostundersøgelse Rapport over blodtryk mm. Geografi Grundbog: Christian Friis Bach, m.fl (2009). ALVERDENS GEOGRAFI. A)s.83-88, B)s.88-91, C)s.91-93, D)s , E)s , F)s A. Den demografiske transitionsmodel. Fødselsrater - dødsrater - spædbørnsdødelighed - gennemsnitsalder for 1.gangsfødende kvinder i Danmark B. Malthus om befolkningsudviklingen. Den generelle fertilitet - den samlede fertilitet C. Befolkningspolitik i Danmark og Kina. Middellevealder D. Befolkningspyramider E. Erhvervsudvikling. - - erhvervsudviklingen i Danmark F. Industrien i Danmark. Industriens lokalisering - konkurrenceevne Opgaver: 1. Fertilitets- og reproduktionstal. Statistisk årbog 2008, tabel: 11,21,22,23,24 2. Aldersbetingede dødsårsager. Statistisk årbog 2008 tabel: Dødsårsager (Danmark). Statistisk årbog 2008, tabel: 26,27,29,30,31 Skriftlige opgaver: 1. Den demografiske transition 2. Erhverv Omfang 92 lektioner i alt. Side 4 af 10

5 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Biologi: Få et overblik over de stoffer fødevarer er opbygget af, og kostens betydning for sundheden. Opbygning og funktion af åndedræt og kredsløb. Fokus på sammenhæng mellem kost, kredsløb og sundhed. Kemi: Få en indsigt i den kemiske opbygning af de stoffer fødevarer er opbygget af, samt navngivningen af stofferne. Desuden mængdeberegninger. Geografi: Forstå og vurdere geofagligt materiale ud fra tidsskrifter m.m. Udtrykke sig både mundtligt og skriftligt med faglig præcision om geofaglige emner. Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser. På baggrund af geofaglige viden reflekter over naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, eksperimentelt arbejde Side 5 af 10

6 Titel 3 Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Tværfagligt projekt 1: Fødevarer og ernæring Kernestof: Arbejdshæfte med teori og opgaver, herunder bl.a. kondensationsreaktioner og proteiner (opbygning og reaktioner) Skriftligt arbejde: Projektopgaver (gruppeaflevering). Rapport: Fremstilling af nylon og reaktioner på proteinstoffer, Rapport: nedbrydning af næringsstoffer. 21 lektioner i alt At eleverne skal øves i selvstændig tilrettelæggelse af et projektforløb og ansvarlighed i gruppen. Desuden at træne i mundtlig fremlæggelse. Eleverne skal selv supplere det udleverede materiale med andre oplysninger (nettet, bøger, tidsskrifter mv.) og får dermed træning i informationssøgning og udvælgelse. Projektarbejde i grupper, eksperimentelt arbejde, mundtlig fremlæggelse, Side 6 af 10

7 Titel 4 Klima, økosystemer og miljøproblemer. Genetik og forplantning Biologi Kernestof : Biologi til tiden side , , 162, Eksperimentelt arbejde; Blodtypebestemmelse, ekskursion til biotop. Skriftligt arbejde Rapport over blodtype, genetikopgaver. Desuden film : Proteinsyntesen Bodybio ; Sex og forplantning Enzymet fra isfjorden Supplerende stof: Isis, Kemi C af Kim Bruun mf. side om syrer og baser, samt ph. Isis, Kemi C af Kim Bruun mf. side om redoxreaktioner. Rapport (kemi): Saltes opløselighed Rapport(kemi): Titrering af husholdningseddike Rapport (kemi): Bestemmelse af jern i jern tabletter. Geografi: Grundbog: Christian Friis Bach, m.fl (2009). ALVERDENS GEOGRAFI. 1)s.29-33, 2)33-39 og 44-46, 3)s.39-42, 4)s.42-44, 5)s.48-54, 6)s.54-63, 8)s.65-69, 9)s.69-74, 10)s Vejr og klima / temperaturforhold. Opg.1 2. Det globale vindsystem / tryk og vinde / ITK-zonen. Opg.2,3 3. Fugtighed og nedbørsdannelse. Opg.4 4. En frontpassage over Danmark 5. Vahls klima- og plantebælter / klimaændringer 6. Klimaændringer, strålingsbalance og drivhuseffekt. 7. Aktuelle vejrudsigter. DMI s hjemmeside 8. Vandets kredsløb / nedbør i Danmark / vandbalance. 9. Drikkevand / grundvandet. 10. Forureningskilder / vandmiljøplaner. Opgaver: 1. Tidsforskelle 2. Det primære vindsystem 3. Hydrotermfigurer 4. Stigningsregn & føhnprincippet Omfang Skriftligt arbejde: 1. En frontpassage 2. Nedbørsfordeling 87 lektioner i alt. Side 7 af 10

8 Særlige fokuspunkter Biologi: Kendskab til fotosyntese, respiration, fødekæder, nedbrydning og carbons kredsløb i naturen, bio- abiotiske miljøfaktorer. Forståelse for hvad drivhuseffekten er og hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke den. K n k b ti D A pbygning g f nkti n, c ing, n vning øn t, t ti n. Kemi: Kendskab til forskellige kemiske reaktioner og at kunne skelne mellem dem. Desuden beregne opløsningers volumen eller koncentration. Væsentligste arbejdsformer Geografi: Observere, beskrive, strukturere og klassificere geofaglige data og resultater. Analysere geofaglige problemstillinger ved anvendelse af fagsprog og hensigtsmæssige faglige analyseværktøjer. Forstå og vurdere geofagligt materiale ud fra foredrag, internetsider, tidsskrifter m.m. Udtrykke sig både mundtligt og skriftligt med faglig præcision om geofaglige emner Klasseundervisning, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, besøg HIH BIO: besøg af Herning Renseanlæg ( ) Side 8 af 10

9 Titel 5 Tværfagligt projekt 2: energi og global opvarmning Kernestof intro hæftet (Hver kursist har arbejdet med én energikilde og én case fra nedenstående liste.) Energikilder: Biobrændstof.docx Kulkraft.docx Olie og naturgas.docx Solenergi og jordvarme.docx Vandkraft.docx Vindenergi.docx Cases: Case 1-Kina.docx Case 2-Danmark.docx Case 3-Indien.docx Case 4-Arktis.docx Case 5- Klimaforandringer og sundhed.docx Case 6- Permafrost.docx Case 7 - Ekstremt vejr.docx Skriftligt arbejde: Opgave: gruppens skema over energikilders fordele og ulemper i forhold til drivhuseffekt. Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Ca. 21 lektioner i alt (incl. temadag på Aarhus Universitet i Herning (HIH) om klimaspørgsmål) At kunne forholde sig til begreberne økosystem og kredsløb At kunne forholde sig til begrebet bæredygtighed. At kunne arbejde tværfagligt med et emne. Mundtlig fremstilling Samarbejde og samarbejdsformer Projektarbejde i grupper, mundtlig fremlæggelse Side 9 af 10

10 Titel 6 Evalueringsopgaven Tager udgangspunkt i de fællesfaglige projekter Omfang Ca. 6 lektioner i uge 17 Problemstillingen, ud fra hvilken kursisten udarbejder evalueringsopgaven, er endnu ikke endeligt fastlagt. Side 10 af 10

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014 Hold A: Piet/Henrik Hold B: Marion/Henrik Periode Indhold Faglige mål Uge 33 Hold A: Intro til naturfag, Naturium og laboratorier Uge 34 Hold B: Intro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere