Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb."

Transkript

1 DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS /2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om hvorvidt der er mangler ved et omfangsdræn, og hvorvidt sådanne mangler er omfattet af bestemmelsen om sælgerens fritagelse for mangelshæftelse i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. I givet fald drejer sagen sig om, hvorvidt sælgeren af ejendommen har handlet groft uagtsomt, mens sagen i modsat fald drejer sig om, hvorvidt køberen på andet grundlag har krav på erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Endelig drejer sagen sig om, hvorvidt køberen af ejendommen har forsikringsdækning, således at sælgerens ansvar er afskåret som følge heraf, jf. erstatningsansvarslovens 19, stk. 1. Sagsøgeren Flemming Frits Elkjær har nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Sigrid Christensen, til sagsøgeren skal betale ,69 kr. med procesrente fra sagens anlæg. Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Med overtagelsesdag den 15. august 2005 købte Flmming Elkjær ejendommen beliggende af Sigrid Christensen for kr. I forbindelse med handlen blev der udfærdiget tilstandsrapport og givet tilbud på ejerskifteforsikring. Af skødet fremgik, at sælger oplyste, "...at der er kloakpumpe og grundvandspumpe i kælder. Begge pumper er nye, og sælger oplyser, at pumperne skal fungere, da der ellers kan komme vand i kælder..." Af tilstandsrapportens punkt 2 om kældre fremgik: " Vægge K1 steder med spor efter fugt på kældervægge. Kældervægge tørre ved besigtigelse." Af sælgerens oplysninger i tilstandsrapporten fremgik det bl.a., at der var svaret nej til, om der var problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker. Endvidere var der svaret nej til, om der havde været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb), og om der havde været konstateret fugtproblemer i kælderen. Flemming Elkjær valgte ikke at tegne nogen ejerskifteforsikring i forbindelse med handlen. Efter Flemming Elkjær havde overtaget ejendommen, konstaterede han problemer med fugt i kælderen. Den 13. februar 2007 meddelte hans bygningsforsikring følgende: "...I den forbindelse må vi meddele, at forsikringen ikke dækker skade som følge af trærødder i drænrør, da forsikringen alene dækker skade på skjulte stik og forsyningsledninger, idet vi henviser til forsikringsbetingelserne dækningsskema A-10..."

2 - 2 - Der har forud for retssagen været afholdt indenretligt syn- og skøn og udfærdiget 3 skønserklæringer. Under retssagen er afgivet yderligere en skønserklæring. Flemming Elkjær har herefter opgjort sit krav som udbedringsudgiften efter skønserklæringen indekseret til 2005 priser. Forklaringer Flemming Elkjær har forklaret, at han så ejendommen to gange inden han købte den. Han var ikke ved advokat i forbindelse med handlen. Kælderen var fin og nymalet. Han spurgte sælgeren Sigrid, om der var fugt i kælderen. Det benægtede hun. Hun fortalte, at der engang var en pumpe, der var gået i stykker, og i den forbindelse havde de haft vand inde. Han undersøgte ikke selv kælderen nøje, men stolede på Sigrid. Han studsede ikke over, hvad der stod i tilstandsrapporten om spor efter fugt, da det kunne være fra dengang, hvor pumpen ikke havde fungeret. De flyttede ind i august De lavede nogle ændringer i kælderen og malede det hele igen. Han er ikke sikker på, at det var hele kælderen, der var nymalet i forvejen. Der lugtede ikke af fugt. Efter 3-4 måneder begyndte der imidlertid at komme skimmelsvamp og malingen krakelerede og faldt af i flager fra gulvet og ca. 60 cm. op. Det skete over hele kælderen. Han regnede med, at det skyldtes noget med drænet og fik det undersøgt. Det viste sigt, at der var rødder i drænet et sted. De fik udbedret dette og udskiftet rørene ud for køkkenet samt sat en større pumpe på. Efter denne vandskade lånte de en affugter af Sigrid eller hende søn i en måned, hvorefter de stoppede med at bruge den, da den brugte meget el, og de troede, at der var tørt. De fik ikke foretaget en egentlig fugtmåling. De malede påny, men efter yderligere et halvt år var det imidlertid galt igen, og han fik en mand med en kikkert til at se på drænet. Denne konkluderede, at drænet lå forkert. Bygningsforsikringen ville ikke dække skaden med rødder i drænene og gav i øvrigt udtryk for, at omfangsdrænet ikke var omfattet af forsikringen. Han har ikke modtaget yderligere breve fra forsikringen herom. Han gik først til en advokat, der mente, at han kun havde 50 % chance for at vinde en sag mod sælgeren. Det ville han ikke risikere, men da han senere gik til en anden advokat i 2009, blev der startet isoleret syn- og skøn. Kælderen er ikke godkendt til beboelse, men de havde vaskekælder og indrettet to børneværelser dernede. De havde altid varme på i kælderen og luftede også ud, men efter et par år var problemerne med fugt så voldsomme, at børnene måtte flytte ovenpå. Det har heller ikke været muligt at tørre tøj i kælderen. Der var oprindelig en åben trappe ned i kælderen. Efter et par år har de dog måttet lukke trappeafgangen af med en gipsvæg, da de simpelthen ikke kunne holde stanken fra kælderen ud. Det er rigtigt, at de har lagt noget belægning om udenfor huset vist nok i Sigrid Christensen har forklaret, at huset er opført omkring med hendes daværende mand, Hans Georg Christensen, som bygherre. Hans Georg Christensen havde et VVS-firma og lavede selv vvs-arbejdet ved huset. Hun har været medhjælpende hustru i hans firma, men hjalp ikke med selve arbejdet. I 1992 blev hun skilt og overtog i den forbindelse huset. Hun har siden arbejdet som sygehjælper og har været pensionist de sidste 6 år. Først i 80'erne gik det skidt for hendes daværende mands firma, og de lejede stueetagen ud og boede selv i kælderen. Begge hendes børn har også haft værelse i kælderen i en årrække, og der har nok senest boet nogen fast der i Derudover har hun også brugt kælderen til konfirmationer og andre fester. Hun havde altid varme på i alle rummene i kælderen, vinduet på

3 - 3 - klem og ventilatoren tilsluttet. Hun har imidlertid heller aldrig haft problemer med fugt i kælderen. I midten af 90'erne var der dog et voldsomt skybrud, hvor der trængte vand ind gennem kælderdøren i kælderhalsen. Afløbet var vist stoppet til med blade, og hun fik det suget op og sat en fugttører til. Efterfølgende var der ikke nogen fugt. Hun har malet kælderen to gange, mens hun boede der. Den første gang var i slutningen af 80'erne til en konfirmation og den anden gang var i 2005, hvor hun holdt sin 60 års fødselsdag med åbent hus. Hun har fødselsdag i maj. Hun nåede dog kun at få malet de to store rum og nedgangen fra stueetagen. Det er rigtig nok som anført i tilstandsrapporten, at der var en skygge af noget sort generelt i kælderen. Det gik maksimalt 10 cm. op og lignede på ingen måde det, som ses på billederne i skønsrapporten. Hun gjorde ikke noget særligt ved det, da hun malede i 2005, da det ikke lugtede af fugt. Da hun satte huset til salg, kunne man jo se hvor der var malet, og hun hæftede sig ikke nærmere ved, at den byggesagkyndige havde registreret, at der var nogle spor efter fugt. Det var jo rigtig nok. Der var ikke kommet noget sort, der hvor hun havde malet. Ca. ½ år efter hussalget blev hun kontaktet af Flemmings kone, der sagde, at de ikke var tilfredse med vinduerne, og som spurgte,om hun ville være med tl at betale for at få dem skiftet. Det afslog hun. Efter yderligere et år ringede Flemming selv, da de var ved at restaurere carporten. Hun vidste godt, at der var noget utæt ved faldstammen og derfor noget råd, men det afslog hun også at betale til. Herefter hørte hun først fra Flemming igen i juli 2009 vedrørende fugt i kælderen. Det undrede hende meget. Hun tror, at det kan hænge sammen med den måde, de har benyttet kælderen. Måske har de ikke haft nok varme på eller luftet nok ud. Da hun var ude til syns- og skønsforretningen var ventilatoren heller ikke tilsluttet. Hun har også bemærket, at de har ændret terrænforholdene udenfor huset, hvilket måske også kan have haft en betydning. Terrænet ved huset er således sænket, så vinduerne er kommet fri. Disse var tidligere i lyskasser. Hun mindes ikke, at naboen Kenn Hjort Sørensen har været nede i hendes kælder, heller ikke i forbindelse med, at billardbordet blev flyttet. Året før hun solgte huset, var der dog en voldsom regn og blæst, og hun valgte at ringe efter en slamsluger på vej på arbejde, for at der ikke skulle ske noget i kælderhalsen. Det har hun måske snakket med Kenn om over hækken. Billardbordet stod på et gulv med klinker. Det var en anden stue, hvor der havde været gulvtæppe på. Det valgte hun at skifte forud for hendes fødselsdagsfest, da det var blevet gammelt og grimt. Det var ikke fordi, at det var fugtigt. Hun købte en nyt billigt tæppe, der havde været anvendt i Messecentret. Kenn Hjort Sørensen har forklaret, at han er hundefører i politiet. Han var nabo til den pågældende ejendom fra Han mindes, at han i sagsøgtes ejertid har været med til at flytte et billardbord i kælderen. Så vidt han husker skete det sammen med en anden nabo, Klaus, og sagsøgtes kæreste. Han kan ikke huske, hvem der havde bedt ham hjælpe. Han mener, at bordet skulle flyttes, fordi der havde været en vandskade, og de var ved at male og trække tæppet af. Der lugtede af vand. Han mindes ikke, at der blev talt om, hvorfor der havde været vand. Klaus Hauge Olesen har forklaret, at han er kransælger. Han har været genbo til den pågældende ejendom siden Han var kammerat med sagsøgtes søn Bo og er kommet meget i kælderen. Han har hjulpet med at bære et tæppe ud, hvor der var kommet vand i kælderen. Han tror også, at han har hjulpet med at flytte et billardbord, men mindes ikke, at det havde noget med vand at gøre. Han mener, at han har hjulpet 1 eller 2 gange efter vandskader. Efter en af vandskaderne blev der lagt klinker på en stor del af gulvet, hvilket virkede fornuftigt. Han oplevede ellers ikke fugtproblemer i kælderen. Der var en typisk duft af kælder, og når

4 - 4 - de flyttede nogle møbler, hang malingen ikke specielt godt fast. Det var dog ikke noget, som han tænkte nærmere over. Han er også kommet i huset efter sagsøgeren har købt det. Der var en vandskade kort efter overtagelsen, hvor han hjalp til. Der var vist noget galt med pumpen, som de kiggede på. Finn Christensen har forklaret, at han som søn af Sigrid har boet i ejendommen fra 1979 til ca Han har opholdt sig meget i kælderen, hvor broren havde værelse i ca. 10 år. Han er også kommet der jævnligt efter han er flyttet. Han erindrer kun en gang, hvor der efter et skybrud var vand i kælderen. Der blev malet engang i 90'erne vist som følge af almindelig vedligehold. Han har ikke bemærket fugt eller fugtskjolder i kælderen. Han havde et billardbord, der stod i det midterste store rum. Han tror, at det blev solgt, da han flyttede hjemmefra. Ivan Mikkelsen har forklaret, at han er pensioneret tømrer og har haft et byggefirma, hvor Sigrids eksmand arbejdede for ham som underentreprenør. Han har lavet tømrer-. og snedkerarbejdet på huset og er kommet flere gange i kælderen for at lave forskelligt arbejde. Han har aldrig bemærket fugt eller en særlig lugt af kælder. Han er gode venner med Sigrid og er kommet i huset i alle årene til hun solgte det. Han er sikker på, at han ville have bemærket det, hvis der havde været en særlig lugt i kælderen. Ilse Olsen har forklaret, at hun er journalist på TV2-nyhederne og søster til Sigrid. Hun er gennem alle årene gennemsnitligt kommet i huset 4-5 gange om året. Derudover har hun ofte talt med sin søster. Der har en gang været fugt i kælderen i forbindelse med et skybrud. Det blev hurtigt ryddet op. Der ud over har hun aldrig hørt om fugt i kælderen, og hun har heller ikke selv bemærket noget ved hendes besøg. Der var en fryser i kælderen, og Sigrids ældste søn boede også dernede, så hun var næsten altid i kælderen, når hun var på besøg. Hans Gerog Christensen har forklaret, at han er pensioneret gas- og vandmester. Han var bygherre på huset. Han havde forskellige håndværkere til at lave arbejdet. Han stod selv for vvs-arbejdet og har lavet drænet med hjælp fra entreprenøren til udgravningerne. Da huset blev opført borede han et rør ned i marts måned, hvor grundvandet står højest. Der blev herefter gravet ned til grundvandet, og efterfølgende blev der lavet sokkel og dræn under huset. Sidstnævnte bestod i drænrør for ca. hver meter lagt i 15 cm gruslag. Dette var for en sikkerhedsskyld. Der blev også lavet omfangsdræn. Drænet under huset blev ført ud i dette og blev tilsluttet en pumpe for det tilfælde, at grundvandet steg. Pumpen skulle så sørge for at pumpe det væk og ud i kloaken. Han boede sammen med Sigrid i huset indtil Der kom ikke noget fugt op fra gulvet i den periode. Han oplevede derimod en gang, at der i forbindelse med massivt regnvand ind mod væggen trak vand ned i sydvæggen oppefra. Det var tæt på et kældervindue. De fik hurtigt tørret det. Det har aldrig lugtet fugtigt i kælderen, mens han boede der. De havde altid vinduerne stående lidt åben, og han havde etableret en ventil i det rum, hvor der ikke var vindue. Senere blev der lavet et vindue heri. Han blev kontaktet af Flemming Elkjær for nogle år siden vedrørende fugt i kælderen. Han har også været med ved skønsforretningen. Han er ikke klar over, hvad fugtproblemerne skyldes. Han har hørt noget om nogle trærødder og kunne ud fra skyggen i brønden se, at grundvandet har stået ca. 35 cm. højere end da han byggede. Når vandet har kunnet stå så højt, må

5 - 5 - det hænge sammen med, at pumpen ikke har sat til på det rigtige tidspunkt og således været indstillet forkert. Der var også lavet nogle ændringer i brønden. Syns- og skønsmand Poul Munch Pedersen har forklaret, at han er ingeniør, autoriseret kloakmester og tidligere bygningssagkyndig. Omfangsdrænet opfylder i yderpositionerne det fald, som der skal være på et sådan. Imidlertid fremgår det af den TV-inspektion, som han har fået overdraget af Flemming Elkjær, at der er forskellige fyldningsgrader i røret. Dette kan efter hans opfattelse kun skyldes, at røret går op og ned og således ikke falder jævnt. Efter hans opfattelse er dette årsagen til fugtproblemerne, idet lunkerne kommer til at fungere som en vandlås, hvor der står stillestående vand i røret. Først når der er vand nok i røret til at løbe forbi det højereliggende sted, sker der en dræning. Det er ikke hensigtsmæssigt. Han har spurgt kommunen om grundvandstanden. Han har fået oplyst, at der er meget grundvand i området, og at man har lavet et kort over det. Han er ikke klar over, om grundvandet er steget over tid. Grundvandsstanden varierer over året (1-2 meter) efter nedbørsmængden og er normalt højest om efteråret. Det var særligt højt omkring det tidspunkt, hvor han spurgte kommunen i starten af december TV-inspektionen vedrører alene det udvendige omfangsdræn. Heri kan man se, at drænet under huset løber ud i omfangsdrænet. Det er ikke muligt at rense drænet under huset. Han har ikke turdet banke hul ned til drænet under huset, idet han er bange for at det kun ville forværre problemet grundet trykket fra grundvandet. Han kan ikke ud fra sine iagttagelser sige noget om, hvor længe der har været så meget fugt. Da han besigtigede forholdene, slog pumpen til på det rigtige tidspunkt. Den mørke rand på foto 11 og 12 kan tyde på, at vandstanden har været højere tidligere. Et fugtproblem, som skyldes pumpesvigt, burde dog være afhjulpet, da pumpen blev skiftet. Det er svært at sige, hvor lang tid det vil tage at affugte kælderen, hvis vandet har stået op i væggene, og drænet fungerede. Han vil antage, at beboerne har sørget for varme og ikke ladet stå til. Væggen har været gravet fri ved et hjørne. Der har i forbindelse med byggeriet været anvendt et kemisk middel mod fugt, som er klart og går ind i revnerne. Det burde beskytte ligeså godt mod fugt som tjære, og han kunne ikke se nogen fejl herved. Havde dette middel ikke været godt nok, ville der også være trængt vand ind fra oven i væggene, hvilket der ikke var tegn på. Derimod var der også fugt i en skillevæg midt i kælderen, som ikke var en ydermur. I princippet behøver der således ikke blive smurt et nyt lag af dette middel på i forbindelse med en udbedring af drænet. Der er dog tale om en mindre udgift, som man for en sikkerheds skyld bør udføre, da det er uvist hvor tykt et lag, der er givet i sin tid. Parternes synspunkter Flemming Elkjær har gjort gældende, at det er mangler ved ejendommens dræn, som fører til fugt i ejendommen. På grundlag af skønsmandens rapporter og forklaring i retten er det dokumenteret, at der er mangler ved såvel omfangsdrænet som drænet under huset. Omfangsdrænet bugter sig op og ned, hvorved der ophobes vand, som over tid kommer ind i bygningen. Udbedring af problemet udgør i 2005-priser det påståede beløb. Mangler ved drænet er ikke omfattet af sælgerens ansvarsfritagelse efter lov om forbrugerbeskyttelse 2, stk. 5, idet det ikke vedrører bygningens fysiske tilstand, jf. herved

6 - 6 - UfR Ø. Ved fortolkningen af hvad der er omfattet af bygningens fysiske tilstand bør der lægges vægt på, at drænet ikke ville have været omfattet af en ejerskifteforsikring, og at det ikke har været lovgivers intention at lave et hul i loven, hvor køberen af ejendommen hverken kunne gøre ansvar gældende mod en ejerskifteforsikring eller sælgeren. Sælgeren vidste eller burde vide, at der var problemer med fugt i ejendommen/ejendommens dræn. Ved at undlade at oplyse herom i tilstandsrapporten har sælgerens således tilsidesat sin loyale oplysningspligt og er erstatningsansvarlig for udbedringen af manglen. Selvom retten måtte finde, at der ikke er basis for et erstatningsansvar, har han krav på et forholdsmæssigt afslag, da manglerne er værdiforringende og overstiger bagatelgrænsen for forholdsmæssigt afslag. Afslaget bør svare til udbedringsudgiften. Skulle retten finde, at manglerne er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse, har Flemming Elkjær gjort gældende, at sælgeren har handlet groft uagsomt ved at svare nej til spørgsmålene i tilstandsrapporten om optrængning af vand gennem gulv og vægge, uanset at der efter sælgerens egen forklaring har været sorte aftegninger på væggene, ligesom der har været flere vandskader. Det forhold, at problemet er opstået så kort efter overtagelsen, og at sælgeren havde nymalet flere rum inden salget, underbygger også, at der er tale om en grov uagtsomhed. Flemming Elkjær har endelig gjort gældende, at han ikke har forsikringsdækning for skadens udbering, hvorfor sælgerens ansvar ikke er bortfaldet som følge heraf. Sigrid Christensen har gjort gældende, at eventuelle fugtproblemer ikke skyldes ejendommens dræn. Hun har aldrig haft problemer med drænet, og de mennesker, som er kommet hos hende, har heller ikke iagttaget sådanne problemer. Det kan ikke alene ved skønsmandens rapporter og forklaring anses bevist, at problemet ikke skyldes andre forhold, herunder rødder i dræn, forøget grundvandstand, forkert indstillet pumpe, manglende udtørring efter vandskade og manglende varme og udluftning. Der foreligger således ikke dokumentation for værdiforringende mangler. Sigrid Christensen har endvidere gjort gældende, at salget af ejendommen er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, og at hun har opfyldt betingelserne i loven for at opnå en retsstilling, hvorefter køberen ikke overfor sælgeren kan påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld. Mangler ved omfangsdræn er efter retspraksis omfattet af loven. Der er tale om en funktionsmangel, som ikke i forarbejderne er nævnt som undtaget fritagelsen for mangelshæftelsen, og efter formålet med bestemmelsen derfor heller ikke bør være det. Det er i den forbindelse uden betydning, at der ikke kunne være tegnet en ejerskifteforsikring, som omfattede drænet, idet der ikke er identitet mellem forsikringsreglerne og fritagelsen for mangelshæftelsen. Hendes oplysninger i tilstandsrapporten er fyldestgørende og korrekte, og hun har under ingen omstændigheder handlet groft uagtsomt. Erstatningsbetingelserne er derfor ikke opfyldt, og forholdsmæssigt afslag er ikke muligt. Sigrid Christensen har endelig gjort gældende, at en eventuel skade er omfattet af køberens forsikring, og at hun også som følge heraf er ansvarsfri, jf. erstatningsansvarslovens 19, stk. 1. Køberen har ikke besvaret hendes opfordring, hvilket bør tillægges procesuel skadesvirkning, og det kan ikke uden fremlæggelse af forsikringsbetingelser og/eller yderligere korrespondance med forsikringsselskabet og alene på baggrund af Flemming Elkjærs forklaring lægges til grund, at der ikke er forsikringsdækning.

7 - 7 - Rettens begrundelse og afgørelse På grundlag af skønsmandens rapporter og afhjemling i retten finder retten det bevist, at de nuværende fugtproblemer i ejendommens kælder i det væsentligste skyldes oprindelige fejl og mangler ved ejendommens dræn under huset samt omfangsdrænet. Skønsmanden har således vurderet, at der mangler fald på drænet under kældergulvet, og at det ligger i det kapilarbrydendende lag fremfor under dette. Vurderingen er alene baseret på skønsmandens erfaring, idet skønsmanden har vurderet, at denne del af drænet ikke uden stor risiko kunne fritlægges, ligesom det ikke kan TV-inspiceres. Skønsmanden har endvidere skønnet, at omfangsdrænet bugter sig op og ned i stedet for at falde jævnt. Vurderingen heraf er navnlig baseret på en TV-inspektion. Skønsmanden har ikke kunnet udtale sig om, hvornår der har vist sig tydelig fugt i kælderen, og retten finder endvidere ikke, at det ved de afgivne forklaringer er bevist, at der på tidspunktet for handlen og udarbejdelsen af tilstandsrapporten var sådanne tegn på fugt, at dette burde have været omtalt på anden måde i tilstandsrapporten. Retten finder endvidere ikke, at der ved vidneforklaringerne er ført bevis for, at der ud over en enkelt vanskade, som Sigrid Christensen havde oplyst om, generelt havde været sådanne fugt- og vandproblemer i kælderen i hendes ejertid, at hun ved at besvare spørgsmålene som gjort har handlet groft uagtsomt eller tilsidesat sin loyale oplysningspligt. Uanset om forholdet er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 2, stk. 1, finder retten således ikke, at der er grundlag for erstatning. Retten har efter hidtidig retspraksis fundet det tvivlsomt, hvorvidt mangler ved drænet skal anses for omfattet af sælgerens mangelsfritagelse efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, idet drænrørene pr. definition er beliggende udenfor bygningen, men på den anden side har en meget væsentlig funktion for denne ved at holde den tør. Ved lov nr. 609 af 14. juni 2011 er der vedtaget en endnu ikke ikrafttrådt ændring til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Det fremgår af denne nye lov, som nærværende sag ikke er omfattet af, at uanset sælgerens mangelsfritagelse, kan køberen påberåbe sig forhold vedrørende bygningens stikledninger, herunder kloakker, med mindre forholdet på tidspunktet for tilstandsrapportens udarbejdelse havde manifesteret sig i sådanne fejl ved bygningen, at den bygningssagkyndige burde have omtalt forholdet i tilstandsrapporten. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at bestemmelsen skal ses i lyset af, at der med en række domstolsafgørelser og afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring er skabt usikkerhed med hensyn til, over for hvem køber af en ejendom kan gøre krav gældende i anledning af fejl og mangler ved ejendommens stikledninger, herunder kloakker. Lovændringen er udarbejdet på baggrund af betænkning 1520/2010 om eftersyn af huseftersynsordningen. Det fremgår af denne betænkning side 192, at omfangsdræn efter udvalgets opfattelse ikke er omfattet af sælgers mangelsfritagelse efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, jf. UfR Ø. Derimod omtales en række domstolsafgørelser, hvor sælgeren i forbindelse med mangler ved kloakker er blevt frifundet med henvisning til denne lov. Det er udvalgets opfattelse, at der på linje med Højesterets afgørelse i UfR må være en sammenhæng mellem sælgers fritagelse for mangelshæftelse og ejerskifteforsikringens dækningsomfang, og at dette har været lovgivers oprindelig intention. På denne baggrund foreslåes den nye bestemmelse alene som en præsicering. Efter rettens opfattelse, er retstilstanden vedrørende drænrør ikke så entydig som anført af udvalget, men retten er af den opfattelse, at drænrør ikke i videre omfang end kloakrør og tilsvarende stikledninger kan anses for omfattet af bygningens fysiske tilstand. Retten har i

8 - 8 - den forbindelse lagt vægt på sammenhængen med de undersøgelser, som den bygningssagkyndige skal foretage sig, ligesom retten på samme måde som udvalget har fundet, at det ikke har været lovgivers intention at lave et hul i loven, hvor køberen hverken kan gøre et mangelsansvar gældende overfor sælgeren eller en ejerskifteforsikring. Det er i denne sag ubestridt, at drænet ikke ville have været omfattet af den tilbudte ejerskifteforsikring. Som følge af det anførte, og da det ikke kan lægges til grund, at manglerne allerede på tidspunket for handlen havde manifesteret sig i fugtproblemer af større omfang i kælderen, finder retten ikke, at manglerne ved drænet kan anses for mangler ved bygningens fysiske tilstand, og forholdet er derfor ikke omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Flemming Elkjær er derfor ikke som følge af denne lov afskåret fra at gøre et krav om forholdsmæssigt afslag gældende overfor Sigrid Christensen. Sigrid Christensen har ikke bestridt, at udgiften til reparation af drænet i 2005 priser udgør det påståede beløb, ligesom hun ikke har bestridt, at Flemming Elkjær - såfremt han på tidspunktet for handlen havde været bekendt med manglerne - ville have krævet et afslag i denne størrelsesorden. Efter det af Flemming Elkjær oplyste kan det endvidere ikke lægges til grund, at skaderne er dækket af hans forsikring. Som følge af det anførte tages Flemming Elkjærs påstand derfor til følge. Da Sigrid Christensen således har tabt sagen, skal hun betale sagsomkostninger til Flemming Elkjær med ,20 kr. Af beløbet udgør ,20 kr. udgift til skønsmanden og det isolerede syn- og skøn, kr. retsafgiften af det vundne beløb, og kr. et passende beløb til advokat inklusiv moms. Der er ved sidstnævnte taget hensyn til, at der har været et omfattende syn- og skøn. Thi kendes for ret: Inden 14 dage skal sagsøgte Sigrid Christensen til sagsøgeren Flemming Elkjær betale ,69 kr. med procesrente fra den 17. november 2010 samt sagens omkostninger med ,20 kr. Sagsomkostningerne forrentes i medfør af rentelovens 8a.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V.

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. 2 APRIL 2013 DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. Sælger af en privat fast ejendom var omfattet af den almindelige ansvarsfritagelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10039. Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i kælder 2. Aftræk fra emhætte. Klagers påstand: 1. Fugt i kælder

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10039. Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i kælder 2. Aftræk fra emhætte. Klagers påstand: 1. Fugt i kælder SKØNSERKLÆRING J.nr. 10039 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Der trænger vand op gennem kældergulvet. Aftræk fra emhætte er ikke ført op gennem taget. Den bygningssagkyndiges forklaring: Ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13139 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12174 Besigtigelsesdato: Torsdag den 21. marts 2013, kl. 10.00 & Tirsdag den 23. april 2013, kl. 10.00 genbesigtigelse, grundet snedækning af taget ved første besøg. Ejendommen: Klager:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7294 Oversigt over klagepunkter: I tilstandsrapporten pkt. 6.2 er anført Trægulvene knirker på 1.sal ved belastning og karakteren er angivet som K1. KK mener at karakteren K1 er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx SKØNSERKLÆRING Journal nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): 1. Datering, navn og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne for diverse mangler ved ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne for diverse mangler ved ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS v/ advokat Peter Tornvig Fruelund Hasserisvej 174 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12128 Besigtigelse d. 20. november 2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16181 Besigtigelsesdato: 27/2-2017, kl. 10,00. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 Sag 413/2007 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Jytte Smidstrup, beskikket) og Sag 415/2007 A (advokat Jytte Smidstrup,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106 Besigtigelse foretaget den: 25.01.2011 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Til stede ved mødet: Bilag: d. Navn: Aalborg den: 07.02.2011

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: J.nr

SKØNSERKLÆRING: J.nr SKØNSERKLÆRING: J.nr. 16049 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) x Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Alm Brand Forsikring Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Gode akut-råd når skybrud er på vej Ifølge metrologerne skal vi vænne os til voldsommere vejr og kraftigere regnmængder,

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dennis Jespersen, Torben Snedevind, Jacob Jespersen, Ole Jespersen og Ellen Jespersen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 421152E002 og 4210720001 Hovedområde: BSS /Jura Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Eksamensdato:

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere