CatoCool. Vandbehandling til kølesystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CatoCool. Vandbehandling til kølesystemer"

Transkript

1 CatoCool Vandbehandling til kølesystemer

2 Kølevand Fordele og udfordringer Udover at være en let tilgængelig råvare har vand også den egenskab at være et meget effektivt medie til varmeoverførsel. Det gør det særdeles anvendeligt til brug i køleapplikationer. Vand har dog også nogle uheldige egenskaber, som kan give store problemer, hvis det ikke behandles korrekt inden anvendelse. Og der er risiko for korrosion, kalkaflejringer, fouling og bakterier, som direkte påvirker hvor effektiv varmeoverførslen er, samt levetiden på udstyret og energiforbruget. Korrosion Vandets evne til at opløse stoffer og gasser kan medføre betydelig korrosion i metal rør. Kalk Når kølevandet cirkulerer i kølesystemet, vil det uundgåeligt nå en koncentration, der overstiger opløseligheden af de opløste mineraler i vandet. Hermed risikeres dannelse af kalk i systemet. Fouling og mikrofouling Urenheder, såsom bl. a. støv eller fibre kan komme fra luftindtaget. Biprodukter (affaldsprodukter) fra korrosion o. l. kommer indefra systemet. Opbygningen / koncentrationen af uopløste materialer medfører belægninger i f. eks. varmeveksleren. Behandling er vigtigt En moderne produktion er dybt afhængig af effektiv varmeoverførsel fra de involverede processer. Når et kølesystem ikke kan komme af med varmen, forsinkes eller standser processen og det fordyrer produktionen. Dræn Det er vigtigt at behandle kølevandet for at undgå udfældninger og korrosion i kølesystemet; dette gælder for anlæg udført i både galvaniseret og rustfrit stål. For at undgå kalkudfældninger skal vandet blødgøres. For at undgå korrosion skal ledningsevne kontrolleres via drænet. Drænet, der er en nøglefaktor i kølevandsbehandlingen, og skal normalt ligge på procent og ledningsevnen skal styres med en drænautomatik. Det er ikke nok at lukke lidt vand ud af systemet en gang imellem. Et korrekt dræn sparer penge og er miljøvenligt. Guldager styrer drænet vha. en ledningsevnemåler, der aktiverer en drænautomatik, når ledningsevnen overstiger en given indstilling. Især tre forhold har betydning: Hårdhed Det totale saltindhold Ledningsevnen Mikrofouling opstår i åbne systemer hvor vandtilførslen kommer fra søer eller floder. Muslinger og andre vandbårne organismer kommer ind i systemet, sætter sig i rørene og reducerer vandflowet og forøger korrosionen. Kølevandssystemer Da de fleste processer i industriel produktion afgiver varme, er det helt afgørende at kunne kontrollere temperaturen (i procesvæsken?) for at sikre en løbende produktion. Dette gøres bl. a. i kølevandssystemer, hvor varmen overføres fra de varme procesvæsker som så bliver afkølede før de bruges igen. 2

3 CatoCool P-E-A-K Komplette løsninger til alle behov Guldager leverer omfattende løsninger til vandbehandling til kølesystemer. Til åbne og lukkede systemer med ferskvands eller havvandsindtag. Vores mangeårige erfaring indenfor vandbehandling har lært os at forstå kompleksiteten indenfor industriel vandbehandling. Og vores løsninger er økonomiske og energibesparende samtidig med at de forbedrer ydelse og driften.. CatoCool er Guldager s helt unikke vandbehandlingssystem til kølevand. Det er et naturligt alternativ til kemibaseret vandbehandling i åbne eller lukkede kølevandssystemer. Konceptet er baseret på vores wise water treatment strategi, som sigter mod at reducere brugen af kemikalier og samtidig giver den bedst tænkelige positive effekt på kundens bundlinje. CatoCool systemet leveres som en stativ monteret plug & play løsning. Løsningen er gennemtestet, miljøvenligt og meget driftsøkonomisk. CatoCool E - ferskvand, åbent system Denne udgave er meget udbredt til industriel køling. Hvor grundelementerne er et køletårn, varmeveksler og en pumpe. Via pumpen cirkulerer kølevandet gennem varmeveksleren, hvor varmen overføres til kølevandet. Det varme vand pumpes via dyser ind i køletårnet hvor varmen frigives fra vandet ved fordampning. Guldager s mangeårige erfaring med elektrolyse og filtrering af vand har ført til udviklingen af CatoCool E. Ved at erstatte komplekse kemikalier med elektrolyse baseret på aluminium og simpel salt, har vi udviklet et helt unikt system til beskyttelse af åbne kølesystemer. CatoCool har følgende fordele: Komplet vandbehandlingssystem Miljøvenligt Driftsøkonomisk Sikkert og trygt arbejdsmiljø; ingen håndtering af kemikalier CatoCool P - ferskvand - lukkede systemer I et lukket kredsløb anvendes det samme kølevand i et kontinuerligt kredsløb. I stedet for at have et køletårn med fordampning, består det lukkede system primært a to varmevekslere og en cirkulationspumpe. Guldager s CatoCool P er et naturligt alternativ til kemikalie baseret behandling af vand i lukkede kølevandssystemer. Konceptet er baseret på en kemikaliefri løsning. CatoCool.com 3

4 CatoCool A Havvandsindtag CatoCool A - havvandsindtag Ved at benytte havvand som vandressource til kølesystemer anvendes naturens ressourcer bæredygtigt. Det aggressive havvand kræver dog behandling før det kan anvendes i kølesystemet, da det ellers vil have fatale følger for driften. CatoCool E/P/A - en komplet løsning Guldager s CatoCool E/P/A er sammensat af fire elementer: blødgøring, korrosionsbeskyttelse, filtrering og bakteriekontrol, der er nøje sammensat ud fra deres individuelle egenskaber men samtidig tilpasset hinanden for at optimere effekten af flere elementers tilstedeværelse. Det blødgjorte vand reducerer kalk og magnesium i spædevandet og forhindrer dermed kalkbelægninger. Vores specialfilter beskytter udstyr og sikrer en konstant og effektiv drift af kølesystemet. Katolyse (korrosionsbeskyttelse) danner et beskyttelseslag på alle flader, der er i kontakt med vand. Og til sidst, forhindrer en af vores løsninger til bakteriekontrol, at der dannes legionella bakterier i systemet. Når disse fire elementer kombineres har vi den mest optimale beskyttelse og kan sikre en effektiv drift af kølesystemet. CatoCool systemet tilpasset den enkelte kundes behov. Filtrering Guldager bruger en effektiv og automatisk filterløsning. Filteret bruger systemvand til automatisk backwash, som styres af en differenstryks måling over filteret. Der er ved valg af denne løsning ikke behov for en periodisk manuel rensning af filteret. Filteret opsamler den smuds, der tilføres fra luften og beskytter dermed kølesystemet og sikrer en effektiv drift. UniFilterets filtreringsgrad kan vælges individuelt, baseret på lokale forhold. Ledningsevnemåling kan tilvælges. Service Efter vores mening, bør enhver anlægsinvestering betragtes som en livscyklus investering. Hos Guldager har vi et konstant fokus på at minimere omkostningerne på vores løsninger og i vores produktudvikling, og dermed også i vores CatoCool system. CatoCool kølevandsløsning er ikke kun en altomfattende end-to-end løsning set fra et miljømæssigt og teknisk perspektiv, det er også en end-to-end løsning set i et livscyklus perspektiv. CatoCool løsningen er automatiseret og designet til at holde drift og vedligeholdelsesomkostninger på absolut minimum. 4

5 CatoCool En totalløsning Blødgøring Kalkaflejringer har mange ulemper. Kalk fremmer bakterievækst og reducerer varmeoverførsel i kølesystemer. Ved at benytte blødt vand som spædevand kan kalk undgås i systemet. Ved at fjerne kalkaflejringer reduceres risikoen for legionellabakterier i systemet. Samtidig minimeres behovet for at dræne, når der anvendes blødt vand. Dermed er det både en økonomisk og miljøvenlig løsning. Hvis spædevandet har en hårdhed over 1 dh kan det med fordel blødgøres. Til at blødgøre spædevandet bruger vi et enkelt ionbytter anlæg. Blødgøring fjerner den hårdhed i vandet, som fremmer dannelse af kalkaflejringer i kølevandsystemet. Korrosionsbeskyttelse Vi bruger katodisk opløst aluminium som inhibitor. Katolyse modulet monteres i en delstrøm på kølekredsløbet. Aluminiummet vil danne et beskyttelseslag på alle overflader, der er i kontakt med vand. Tilstedeværelse af aluminium som aluminat i det cirkulerende kølevand vil minimere overflade korrosion i systemet. Aluminat har også en flokkulerende effekt og vil i denne sammenhæng arbejde sammen med filtret. Dette gøres ved at aluminatet samler partiklerne, så de nemt kan fjernes i diskfilteret. Guldager s korrosionsbeskyttelse er kemikaliefri. Global service og after market support Vi leverer løsninger til hele verden. For at sikre og fastholde vores løsningers ydelsesevne og undgå dyre nedbrud, tilbyder vi en portefølje af serviceydelser. Vores service indeholder vedligeholdelse, reparation, bredt reservedelskalatog og retrofit på eksisterende installationer. Det er vigtigt at nævne, at der efter blødgøring stadig er en stor mængde salt i vandet; ionbytter processen erstatter nemlig bare magnesium- og calciumsaltene. Disse salte bliver opkoncentreret i køletårnet under fordampningen. Derfor vil det stadig være nødvendigt at dræne. 5

6 Vandbehandling Flere løsninger til et problem Bakteriekontrol Til bekæmpelse af bakterier i kølesystemet tilbyder Guldager tre løsninger. Klordioxid Vores gennemtestede LegioControl doserer små mængder klordioxid til kølevandet. Derved fjernes biofilmen, som fremmer vækst af bakterier, alger og biologisk fouling. Klordioxid er et stærk oxiderende middel og igennem processen vil det enten fjerne bakterier/biofilm eller nedbrydes til almindelig natriumklorid, som kan skylles ud med drænet. Hypoklorit Den tredje løsning er LegioCell, som er en elektrolytisk produktion af hypoklorit baseret på en salt opløsning. Saltopløsningen er i princippet den samme som den vi anvender til regenerering af blødgøringsanlæg, derfor er det en meget billige løsning at drive. Ved at opløse en lille smule salt i vandet ved hjælp af en elektrolytisk celle (LegioCell) med en påtrykt strøm, kan der dannes hypoklorit. Hypokloritten bliver derefter doseret ind i anlægget i beregnede doser. Denne produktion sker på stedet og minimerer omkostningerne til drift og vedligeholdelse. UV og elektrolytisk opløst kobber og sølv Vores anden løsning kaldes LegioFree. Dette anlæg er en kombination af UV desinfektion og elektrolytisk opløst kobber og sølv. UV disinfektion fungerer som en barriere ved indgangen til systemet og pga. den fysiske funktion virker det kun der hvor det ultraviolette lys er koncentreret. For at fjerne legionella/ biofilm i resten af systemet, doserer vi meget små mængder af kobber og sølv. Mængderne er faktisk så små, at det ligger væsentligt under den værdi, som WHO anbefaler til drikkevand. CatoCool Afkast Fordampning LegioCell Spædevand UniSoft Luft Køletårn UniFilter Returskyl Dræn 6

7 Kemikalier Til lukkede og åbne køletårne Enten med en kemisk proces (charge reinforcement) hvor man øger den elektriske ladning på partiklerne, som dermed frastøder hinanden. Eller med et befugtningsmiddel som reducerer overfladespændingen i vandet, det gør på en måde vandet mere»vådt«. Ved at holde de uønskede stoffer svævende i vandet, er det nemmere at fjerne dem fra systemet enten via dræn eller filtrering. Biocider Bakterier og biologiske vækster i et køletårn/ fordampningskondensator kan påvirke effektiviteten i nedadgående retning gennem belægninger. I tillæg hertil har køletårne/fordampningskondensatorer gode vækstebetingelser for legionella i kraft af temperatur og næringsstoffer. For at imødekomme alle behov for vandbehandling til køletårne, tilbyder Guldager også en bred række af højkvalitets kemikalier. Ved at tilsætte kemikalier og inhibitorer til kølevandet, er det muligt at minimere de fire primære problemer i kølesystemer: korrosion, kalk, begroning og bakterievækst. For at sikre at kølesystemet er korrekt vedligeholdt og effektivt i drift, er det essentielt at de rette betingelser er opretholdt. Dette kan sikres ved at anvende specielt udvalgte kemikalier. Korrosion Korrosionsinhibitorer forhindrer de skader, som korrosion forårsager ved at danne en beskyttende film på alle de metaloverflader, der er i kontakt med vand. Kalk Da de fleste mineraler opløses ved lav ph kan tilsætning af syre til kølesystemet holde det meste kalk opløst og dermed forhindre begyndende kalkdannelser (threshold inhibition). Kinetiske inhibitorer modificerer krystalstrukturen i kalken og reducerer dermed den hastighed, hvormed aflejringerne dannes. Mikrofouling Ved brug af kemiske inhibitorer kan uønskede partikler i kølekølesystemet holdes svævende i vandflowet og forhindres dermed i at at sætte sig på metaloverfladerne. Dette kan opnås på to måder. Ved at behandle kølevandet med biocider kan de uønskede effekter af biologisk fouling og legionella undgås. Der skabes et grundlag for en mere effektiv og sikker drift uden risiko for smittespredning til omgivelserne. Guldagers praksis på området er at bruge to biocider med forskellig virkning. Dette for at undgå resistens og forbedre effekten. Glycoler Guldager tilbyder glykoler til alle formål. Vi har fuldt program fra glykoler uden inhibitorer over konventionelle og long life glykoler til egentlige hybrid glykoler der er et overlegent alternativ. Vores glykoler er alle af høj kvalitet og leveres med gennemtestede inhibitorer og blandet med rent vand fra vores omvendt osmose anlæg til den nødvendige frostsikring. 7

8 Guldager Danmark Guldager A/S Hejrevang 1-5 DK-3450 Allerød Denmark Tel Belgien Guldager N.V. Halleweg Halle Belgium Tel Schweiz Guldager (Schweiz) AG Schneckelerstrasse Füllinsdorf Switzerland Tel Tyskland Guldager A/S Paderborner Straße 7C Berlin Germany (sales office) Tel / 8

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større

Læs mere

Køling med omtanke og fri for legionella

Køling med omtanke og fri for legionella 8-cylinderet stempelkompressor for ammoniakkølemiddel. Fra venstre mod højre ses: Carsten Zinn Lundberg, salgsdirektør, Guldager, Henrik Storm, direktør, Eurefa, Karsten Rørbo, projekt leder, Haldor Topsøe,

Læs mere

det perfekte havebassinsimpelt

det perfekte havebassinsimpelt 88 PPMS - DANISH:99 -GB-PPMS 00 - Hi 09/0/009 09:9 Page Top tips fra Hozelock Cyprio hjælpelinien Vore eksperter på Hozelock Cyprio Hjælpelinien anbefaler følgende, for at hjælpe dig med at skabe et havebassin,

Læs mere

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Aalborg Universitet Esbjerg Sektion for Kemi- og Bioteknologi Kolloid- og Overfladekemi Forskningsgruppe Niels Bohrs

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

OZON til desinfektion+ lugtsanering. Ozon Generatorer. Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark. Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309

OZON til desinfektion+ lugtsanering. Ozon Generatorer. Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark. Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309 Ozon Generatorer Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309 info@dansk-filter-fokus.dk Salg: Jan Mottlau tlf: +45 2163 3309 OZON til desinfektion+ lugtsanering 1 Sådan fungerer

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Opnå hurtigere indsats med trådløs kommunikation

Opnå hurtigere indsats med trådløs kommunikation Opnå hurtigere indsats med trådløs kommunikation - Industri Ascom Wireless Solutions Opnå hurtigere indsats med trådløs kommunikation Sådan kan quicker response ved driftsforstyrrelser give en mere smidig

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

Collection / Skandinavien 2014

Collection / Skandinavien 2014 Collection / Skandinavien 2014 Kære læser Du vil nu blive præsenteret for specielt udvalgte produkter fra TOTO s hovedkatalog. Vi har valgt at fokusere primært på toiletter, WASH- LETs, samt en lille afstikker

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Proces Dage 2012 Side 3 Opdaterer du dine DTM filer jævnligt? Side 3 Tiden for trykknapper er slut Side 4-5 Større funktionalitet, mindre omkostninger og bedre udnyttelse

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech aktivitetskalender Side 3 Ny temperaturkalibrator fra Isotech Side 4 DPI 611 håndholdt kompakt trykkalibrator Side 5 Mobil gærdoseringsvogn Side 6 Regulerings- og

Læs mere

7. Præcisionslandbrug

7. Præcisionslandbrug 7. Præcisionslandbrug Simon Blackmore, Hans-Werner Griepentrog og Lene Krøl Christensen Nuværende tendenser viser fremtidens retning Forudsigelser af, hvad der vil ske i fremtiden, er notorisk svære at

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende nitrogen. INDHOLD INDLEDNING.... 2 Rapportens indhold...

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Ideer til fremtidens affaldsdeponering Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Titel: Ideer til fremtidens affaldsdeponering Redaktion: Kurt Ambo Nielsen, KanMiljø Henrik Aktor, Aktor innovation Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

1. Det grønne område. Tema: Vand. LER: Naturlig vandbehandling. Innovation. Spildevandsrensning med ozonbobler. Genbrug af vaskeriers vaskevand

1. Det grønne område. Tema: Vand. LER: Naturlig vandbehandling. Innovation. Spildevandsrensning med ozonbobler. Genbrug af vaskeriers vaskevand Fornyelsesfondens støttede projekter: Fornyelsesfonden uddeler 760 mio. kr. i perioden 2010 2012. Fornyelsesfonden har i alt støttet 148 projekter med i alt 637 mio.kr. Der er i alt støttet 75 projekter

Læs mere

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg,

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg, 8. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere