Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger"

Transkript

1 Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut

2 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE: 8 ÅR: 14/15 Lærer: UP HOVEDEMNE Sol, måne og stjerner Uge Eleverne arbejder med side 6-27 i Kosmos B. Emnet er universet. Vi arbejder med stjerner, planetbaner, vores solsystem og hvordan sol og måne har indflydelse på vores liv på Jorden. kende jordens og månens bevægelser og nogle af de virkninger, der kan iagttages på jorden, herunder årstider, tidevand og solog måneformørkelser kende nutidens forestilling om solsystemets opbygning kende nogle af fortidens forestillinger om universets opbygning kende eksempler på, at teknologiudvikling er tæt forbundet med fysisk og kemisk viden, herunder kommunikationsteknologi og enzymteknologi. HOVEDEMNE Magnetisme Uge Eleverne arbejder med side i Kosmos B. Emnet er magnetisme, vi arbejder med hvordan en magnet ser ud og hvordan man udnytter det til at lave elektromagnetisme. Derudover ser vi på hvordan vi bruger magnetisme i det moderne samfund. beskrive og forklare energioverførsel, herunder elektrisk energioverførsel anvende enkle fysiske eller kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder magnetisme, korrosion og tyngdekraft beskrive og forklare udvalgte eksempler på energioverførsel i hverdagen og teknikken 2

3 HOVEDEMNE Energi Uge Eleverne arbejder med side i Kosmos B. Emnet er energi. Vi arbejder med hvilke former energi kan have og hvilke konsekvenser samfundets energiforbrug har for miljøet og det enkelte menneske. beskrive, hvorledes anvendelse af råstoffer eller materialer kan påvirke ressourceforbrug, miljø og affaldsmængde, herunder kul, plast og træ kende fordele og ulemper ved udnyttelsen af forskellige energikilder give eksempler på, at der ved energiforsyning ofte produceres stoffer og varme, der påvirker miljøet beskrive udvalgte produkters og materialers fremstilling, anvendelse, genanvendelse eller deponi. beskrive og forklare udvalgte eksempler på energioverførsel i hverdagen og teknikken HOVEDEMNE Lyd og lys Uge 1-5 Eleverne arbejder med side i Kosmos B. Emnet er lyd og lys. Vi arbejder med lydbølger og hvordan man opfatter lyde. Vi arbejder også med lys og lysbølger og hvordan det kan forstyrre vores syn. planlægge, gennemføre og evaluere praktiske og teoretiske undersøgelser benytte udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven Luft Uge 9-13 Eleverne arbejder med side i Kosmos B. Emnet er luft. Vi arbejder med luftens sammensætning, tryk og hvad det betyder for livet på Jorden. Vi kigger på drivhuseffekt og ædelgasser. anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen af fænomener, der knytter sig til vejr og klima, herunder vands tilstandsformer, temperatur, tryk, luftfugtighed, gnidningselektricitet og vindhastighed 3

4 (fælles med geografi) gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers grundlæggende betydning i økosystemer (fælles med biologi) kende eksempler på produktionsprocesser og deres delprocesser, herunder gæring. HOVEDEMNE Metaller og ioner Uge Eleverne arbejder med side i Kosmos B. Emnet er metaller og ioner. Vi arbejder med metallers egenskaber og hvordan man forarbejder dem i industrien. Vi arbejder med ioner og kemiske reaktioner læse og forstå informationer i faglige tekster anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling (fælles med biologi og geografi). kende udviklingen i nogle forestillinger om stofopbygning og grundstoffernes periodesystem beskrive enkle principper i grundstoffernes periodesystem kende enkle modeller, herunder forestillingen om, at stof er opbygget af partikler kende generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, herunder tilstandsformer, surhedsgrad, varmeudvidelse, elektrisk- og termisk ledningsevne 4

5 HOVEDEMNE Syrer og baser Uge Eleverne arbejder med side i Kosmos B. Emnet er syrer og baser. Vi arbejder med hvilken egenskaber syrer og baser har. Vi kigger på den kemiske opbygning, og hvorfor der er forskel på stofferne. beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag formulere spørgsmål og indsamle relevante data kende udviklingen i nogle forestillinger om stofopbygning og grundstoffernes periodesystem beskrive enkle principper i grundstoffernes periodesystem HOVEDEMNE Global miljøkemi Uge Det er ikke sikkert vi når dette emne. Eleverne arbejder med side i Kosmos B. Emnet er global miljøkemi. Vi arbejder i hovedtræk med global opvarmning, og hvilke konsekvenser det kan have for livet på Jorden. beskrive, hvorledes anvendelse af råstoffer eller materialer kan påvirke ressourceforbrug, miljø og affaldsmængde, herunder kul, plast og træ give eksempler på, at der ved energiforsyning ofte produceres stoffer og varme, der påvirker miljøet kende fordele og ulemper ved udnyttelsen af forskellige energikilder 5

6 Undervisningsplan fysik kemi 7.klasse Vi læser efter Kosmos A fra forlaget Gyldendal Hovedemne Delemne Organisering Mål Start på fysik Uge Tid Længde Temperatur Masse Satellitter og navigation Som udgangspunkt vægtes arbejde med teori og arbejde med elevøvelser ligeligt. Der arbejdes ved forsøgsarbejde på hold bestående af to elever Angående det teoretiske bliver der afhængig af sværhedsgraden gennemgået nyt stof af læreren eller der benyttes CL metoder så at eleverne får udtrykt sig mest muligt mundtligt. under alle omstændigheder følges der op på det bearbejdede stof for at sikre at væsentlige forståelsesaspekter ved de behandlede emner ikke overses. Anvende enkle fysiske eller kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder magnetisme, korrosion og tyngdekraft 6

7 I arbejdet med de følgende syv overordnede emner tænkes organisationsformen holdt indenfor rammerne skitseret ovenfor. Rammer som gerne skulle give mulighed for megen elevaktivitet med henblik på, at eleverne dygtiggør sig gennem forsøgsdelen, at eleverne bliver bedre til at udtrykke sig omkring det naturvidenskabelige samt at de får fremmet deres forståelse af samme Stofegenskaber Uge Tilstandsformer Faste stoffer Væsker Luftarter Isen fortæller historie Anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen af fænomener, der knytter sig til vejr og klima, herunder vands tilstandsformer, temperatur, tryk, luftfugtighed, gnidningselektricitet og vindhastighed. Kende generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, herunder tilstandsformer, surhedsgrad, varmeudvidelse, elektrisk-og termisk ledningsevne Tryk og opdrift Uge Tyngdekraft Tryk Tryk i luft og væsker Opdrift Trykket i din krop Anvende enkle fysiske eller kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder magnetisme, korrosion og tyngdekraft Elektricitet Uge 49-3 Elektrisk ladning Elektrisk strøm og batterier Spænding og resistans Elektriske kredsløb Beskrive og forklare energioverførsel, herunder elektrisk energioverførsel Beskrive og forklare udvalgte eksempler på energioverførsel i hverdagen og teknikken 7

8 Lyn og torden Start på kemi Uge 4 11 Hvad er kemi Egenskaber for kemiske stoffer specielt glas Udstyr til kemi Sikkerhed i fysik/kemi lokalet Brudsikkert glas Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag Kende generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, herunder tilstandsformer, surhedsgrad, varmeudvidelse, elektrisk- og termisk ledningsevne Stoffer i hverdagen Uge Vand er forudsætningen for liv Opløselighed Krystaller Adskillelse af stoffer Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser der har betydning for liv eller hverdag Grundstoffer og kemiske forbindelser Uge Atomer Grundstoffer Kemiske forbindelser og molekyler Kromatografi Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser der har betydning for liv eller hverdag Kende enkle modeller, herunder forestillingen om, at stof er opbygget af partikler Kende udviklingen i nogle forestillinger om om stofopbygning og grundstoffernes periodesystem 8

9 Ild Uge Stoffer brænder Ild og flammer Tænde ild Ildebrand Kende enkle modeller, herunder forestillingen om, at stof er opbygget af partikler Hvad angår trinmål for 7.klasse gælder det at disse er koblet sammen med 8.klasses trinmål. Der for kan der forekomme trinmål som endnu ikke bliver opfyldt indenfor 7. klasses pensum Opmærksomheden henledes på at der er trinmål som også varetages af andre fag så som biologi, geografi, historie og samfundsfag. Disse trinmål omfatter beskrivelsen af hovedtræk ved vands og kulstofs kredsløb i naturen. Fotosyntese, respiration og økosystemer. Vejr og klima. Kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand. Beskrive hvordan anvendelse af råstoffer eller materialer kan påvirke ressourceforbrug, miljø og affaldsmængde, herunder kul, plast og træ. Nogle mål er endvidere så brede at det vil være naturligt at dække dem i forbindelse med mange af årets emner så som at kende eksempler på, at teknologiudvikling er tæt forbundet med fysisk og kemisk viden, herunder kommunikationsteknologi og enzymteknologi. Formulere spørgsmål og indsamle relevante data. Planlægge, gennemføre og evaluere praktiske og teoretiske undersøgelser. Benytte udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven. Læse og forstå informationer i faglige tekster. Anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling. 9

10 Undervisningsplan fysik kemi 9.klasse 2014/15 Vi læser efter Kosmos B og Kosmos C fra forlaget Gyldendal Hovedemne Delemne Organisering Mål Metaller og Ioner Kosmos B Uge Metaller og legeringer Forsøg 6.1, 6.2, 6.3 Metalteknologi Forsøg 6.5 Ioner Forsøg 6.8, 6.9, 6.10, og 2 Som udgangspunkt Vægtes arbejde med teori og arbejde med elevøvelser ligeligt. Der arbejdes ved forsøgsarbejde på hold bestående af to elever Forklare principper i og anvende grundstoffernes periodiske system Metallerne udvinding og genbrug Angående det teoretiske bliver der afhængig af sværhedsgraden gennemgået nyt stof af læreren eller der benyttes forskellige CL metoder så at eleverne får udtrykt sig mest muligt mundtligt. Under alle omstændigheder følges der op på det bearbejdede stof for at sikre at væsentlige forståelsesaspekter ved de behandlede emner ikke overses. 1 0

11 I arbejdet med de følgende fem overordnede emner tænkes organisationsformen holdt indenfor rammerne skitseret ovenfor. Rammer som gerne skulle give mulighed for megen elevaktivitet med henblik på, at eleverne dygtiggør sig gennem forsøgsdelen, at eleverne bliver bedre til at udtrykke sig omkring det naturvidenskabelige samt at de får fremmet deres forståelse af samme. Syrer og baser Kosmos B Uge Uge Atomfysik Kosmos C Uge Uge 2 4 Syrer og baser Forsøg 7.1, og 2 7.3, 7.4, 7.9 Syrer, ph og neutralisation Forsøg 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 Katalysatorer og enzymer Forsøg og 2 Atomer og andre småting Forsøg 1.1, og 2, 1.3 Radioaktivitet og 2, og 2, og 2, 1.10, 1.11, 1.12 Radioaktivitet i brug Radioaktivitet og din krop Beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt Kende eksempler på anvendelse af teknisk viden i hverdagen, herunder mikrobølger, enzymer og elektronisk styring Anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver af fænomener og sammenhænge, herunder solsydtemet, stjernehimlen og halveringstid Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning og udvikling Gøre rede for anvendelse af modeller og simuleringer som led i en beskrivelse Kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser, herunder alfa, beta og gammaprocesser Kende udviklingen af atommodeller i forskellige tidsperioder Gøre rede for, at den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser er menneskets forsøg på at beskrive fænomener og sammenhænge i naturen Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning og udvikling 1 1

12 Kende til biologiske virkninger og anvendelser af ioniserende stråling Energi på vej Kosmos C Uge 5 9 Induktion Forsøg 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Energiforsyning 3.6, 3.7 Brintsamfundet Forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet, herunder anvendelse af fossilt brændsel Beskrive hovedtræk ved samfundets energiforsyning, herunder elektrisk energiforsyning Gøre rede for energiomsætninger, nyttevirkning og tab i energikvalitet i forbindelse med samfundets elektriske energiforsyning og brug af solceller, solfangere, biogas og brændselsceller. Kemiske metoder Kosmos C Uge Den naturvidenskabelige metode Salte Forsøg og 2, og 2 Analyse og rensning Salt redder liv Formulere enkle problemstillinger, opstille og efterprøve hypoteser samt vurdere resultater Kemi, menneske og samfund Kosmos C Uge Ren luft rent vand Forsøg 8.5, og 2, 8.8, 8.9, 8.10 Beskrive vigtige forhold der har indflydelse på vejr og klima, herunder menneskelig aktivitet Beskrive industriel produktion af nogle af hverdagslivets produkter og materialer 1 2

13 Opsamling og repetition Kosmos B og C Uge 18 Uge 21 Opmærksomheden henledes på at der er trinmål som også varetages af andre fag så som biologi, geografi, historie og samfundsfag. Her kan nævnes Fødens sammensætning, Nitrogens kredsløb, jordens tilblivelse herunder livets opståen og de grundlæggende betingelser for liv, menneskets forklaring af egen placering i universet til forskellige tider. Bæredygtig energiproduktion. Interessemodsætninger i forbindelse med bæredygtig energiproduktion Nogle mål er endvidere så brede at det vil være naturligt at dække dem i forbindelse med mange af årets emner så som sammenhængen mellem behovet for teknologi og udviklingen af praktisk og teoretisk viden, sammenhængen mellem udvikling af videnskabsfagene og den kulturelle udvikling og sammenhængen mellem forskning, ny viden og uforudsete muligheder. Herudover kan nævnes: Læse, forstå og vurdere informationer i både trykte og digitale faglige tekster. Vurdere og anvende informationer med fysisk, kemisk eller teknisk indhold. Benytte fysisk eller kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk arbejde. Vælge og benytte udstyr, redskaber og hjælpemidler der passer til opgaven, herunder feltudstyr og data-loggere. Formidle resultater af arbejde med fysiske, kemiske eller tekniske problemstillinger. Lærer: Leif Høllund 1 3

Årsplan for 7./8./9. klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole

Årsplan for 7./8./9. klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole Årsplan for 7./8./9. klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole Dansk Skriftlig dansk: - Opgaver og øvelser i retskrivning og korrekt sprogbrug Stav (7./8.) og Ny diktat for alle (9.) (+ evt. fra Spejl

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole

3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole År 1 Uge 33-40 Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet Landbrug Kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb Redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling Beskrive

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Titel. Tværfaglige materialer: Videnskabet, Alinea (Malling Beck) X X X X Triple, Alinea (Malling Beck) (X) (X) (X) (X) 10. klasse. 9.

Titel. Tværfaglige materialer: Videnskabet, Alinea (Malling Beck) X X X X Triple, Alinea (Malling Beck) (X) (X) (X) (X) 10. klasse. 9. Naturfag 7.-10. klasse FYSIK/KEMI lærebogssystemer til folkeskolen - listen er ikke komplet. Alle ældre systemer og bogserier er ikke medtaget Hauboundervisning.dk, Ole Haubo Christensen Titel 7. klasse

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014 Hold A: Piet/Henrik Hold B: Marion/Henrik Periode Indhold Faglige mål Uge 33 Hold A: Intro til naturfag, Naturium og laboratorier Uge 34 Hold B: Intro

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15 2006 Indhold side Indledning 2 Lærervejledning 3 Løft vandet 4.-6. klasse 5 Løft vandet 7.-8. klasse 10 Løft vandet 9.-10. klasse 15 Supplerende litteraturliste 20 idékatalog for 4.-10. klasse Løft Vandet

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning 1 Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus University 2011

Læs mere

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven:

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Opgaverne er alle bygget op efter samme koncept; eleverne laver observationer i Dyrehaven og på Bakken og bruger derefter observationerne til at lave

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

Anvendelser af faglig læsning i naturfag

Anvendelser af faglig læsning i naturfag Anvendelser af faglig læsning i naturfag Af Jørgen Haagen Petersen og Rene B. Christiansen Abstract Faglig læsning i naturfag er en særlig fagdidaktisk disciplin, der har naturfaglig, kritisk dannelse

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik SUG DET OP Byg en støvsuger Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik 2 Ingeniørens Udfordring Lærervejledning Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet: Engineer

Læs mere