forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge."

Transkript

1 La L L andsforeningen Landsbynyt Juni årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S). Bedre sent en aldrig: Nu får vi omsider mulighed for at gøre noget ved en del af det store problem med de forfaldne bygninger i vore landsbyer og landdistrikter. I aftalen mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) etableres en særlig pulje på 150 millioner kroner til støtte for nedrivning og renovering af private ejendomme og tomme avls- og driftsbygninger. Efter flere års kamp for at få regering og folketing til at handle finder jeg det positivt, at der nu omsider begynder at ske noget. Både i begyndelsen af 2008 og igen for et par måneder siden har et flertal i regionsrådet henvendt sig til centrale ministre om sagen. Med påvisning af en række barrierer i en række love i forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. Vi har også peget på behovet for en stærk fond f.eks. på en milliard, som kommuner, landsbyråd, private og andre kan trække på. De 150 millioner i aftalen kan kun være en begyndelse; for de strækker slet ikke til at løse opgaven med at få nedrevet de ringeste og bevaret de bedste af de mere end forsømte huse i landdistrikterne. For slet ikke at tale om de ca. 40 millioner m 2 avls- og driftsbygninger, som landmænd har til at stå tomme. Kun kommuner i de såkaldte yderområder får mulighed for at søge penge i puljen hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet som tilskud til opkøb af ejendomme og bygninger med henblik på nedrivning eller renovering, oprydning og dækning af kommunale andele af udgifter til byfornyelse. Fortsættes på næste side Indhold: Forfaldne huse... s.1 Leder... s.2 Øv, øv og atter øv... s.3 Det omvendte vælgermøde... s.3 Dallerup Sogns internetprojekt... s.3 LaL får elmålerne til at løbe langsommere i landsbyer. s.4 Blomstrende Landsby et udviklingsprojekt... s.6 La L Laf landsbysamfund andsforeningen

2 Landsbynyt Leder Ole Olsen Formand Forsikring Jeg har i tidligere numre af Landsbynyt omtalt en lovpligtig arbejdsskade forsikring, som alle foreninger skal have for at være forsikret, når de laver aktiviteter. Der er nu opstået tvivl om, hvordan denne lovpligtige arbejdsskade forsikring skal opfattes. Tvivls spørgsmålet fremkommer ved, at den kun omhandler foreninger med minimum 400 timers lønnet arbejde. Jeg ville godt have forklaret dette lidt bedre, men vil afvente, at jeg får svar fra mere end et forsikringsselskab, hvor vi så kan udtale os mere sikkert. Måske bliver afgørelsen, at ingen af vore medlemmer skal have en sådan forsikring, og derfor kan ophæve den forsikring de har tegnet, og dermed spare et beløb, der for mange af vore medlemmer er et væsentligt beløb. Det er ikke betryggende, at der mellem forsikringsselskaberne er forskellig mening om en sådan forsikring, og vi skal beklage usikkerheden og ventetiden på den rigtige afgørelse, men i et så vigtigt spørgsmål er vi glade for, at vi i LAL har rejst sagen, og nu får en helt klar afgørelse om, hvad vi skal gøre angående forsikringer fremover. Kommunalvalg den 17. November Allerede nu er valgkampen i fuld gang, og dagligt er der læserbreve i landets aviser om kandidaters fortræffeligheder og det modsatte om modparten. Der er mange gode indlæg, men i de aviser, jeg har læst, er der ikke mange kandidater der beskæftiger sig med Landdistriktspolitik. Vigtigt at landdistriktspolitikken bliver et væsentligt omdrejningspunkt i valgkampen, og det er det helt rigtige tidspunkt at starte debatten på her og nu, da der for nylig har været debat om denne i Folketinget. Flemming Bonne fra SF har blandt andet udtalt, at SF går ind for, at der oprettes et landdistriktsudvalg i Folketinget i næste periode, og vi ved, at der er flere partier, der går med samme tanker. Vi vil derfor opfordre vore medlemmer til at stille spørgsmål ved valgmøder rundt omkring, og appellere til de kommuner, der ikke har en landdistriktspolitik, om at samarbejde med lokalsamfundene om at få en sådan i næste periode, eller endnu bedre nedsætte et udvalg f.eks. et 17 stk. 4 udvalg, med ansvaret for denne og tilsvarende opgaver! (Det er netop et udvalg, hvor der kan være både kommunalbestyrelsesmedlemmer og personer fra lokalråd med mere.) Blomstrende landsby Dette projekt er Landdistrikternes Fællesråd initiativtager til, men vi fra LAL er en vigtig medspiller i projektet, da det er vores medlemmer, der skal arbejde i projektet der, hvor det skal finde sted, og endvidere sidder jeg med i arbejdsgruppen vedrørende dette projekt. Jeg skal ikke omtale projektet mere her, men henvise til artiklen andet steds i bladet, og vi håber, at din kommune og din landsby får lyst til at være med. Landdistrikternes hus Vi har indtil nu haft en sekretær siddende i Landdistrikternes hus, men dette er ophørt pr. 1 juni, og indtil videre bedes I rette henvendelse til det bestyrelsesmedlem, I mener, der bedst kan besvare Jeres spørgsmål eller andet, I skal have klaret med LAL. Vi håber, at der i løbet af efteråret igen bliver mulighed for sekretær hjælp, og vi skal nok meddele, når henvendelser igen skal foregå til landdistrikternes hus. Ole Olsen Faldefærdige huse. Fortsat fra forsiden. Den begrænsning er forkert, fordi de forfaldne huse ikke kun er en plage i bestemte kommuner, men også i mange landsbyer oglanddistrikter i nærheden af de større byer. Målet må være, at det er attraktivt at bo alle steder på landet, og derfor er det meget nødvendigt med en forstærket indsats for et bedre miljø. Vi mangler stadig et godt stykke for at nå det vigtige mål. De 16 kommuner med status som yderkomuner er: Læsø, Thisted, Morsø, Vesthimmerland. Samsø, Norddjurs, Skive, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Varde, Tønder, Langeland, Ærø, Lolland og Bornholm. 2

3 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2009 nr. 3 Peter Sten Nielsen Vordingborg Kommunes økonomi har været ude af kontrol. Der skal spares, så det basker, resten af året for at få rettet op på økonomien. Man tager sig til hovedet og ærgrer sig, når man ser det sparekatalog, embedsmændene har sendt ud med ideer til ødelæggende initiativer over alt i kommunen. Den nye kommune blev født med det formål, at det hele skulle blive mere driftsikkert. Større enheder skulle sikre stordriftsfordele. I store kommuner skulle uforudsete udgifter på enkeltområder eller tilflytning af ressourcetunge borgere ikke betyde så meget som før. Alligevel er de økonomiske problemer pludselig væltet ind over kommunen. Man har haft over tre år til at få økonomien på plads i den nye kommune. Man har etableret lokaldemokrati, engageret befolkningen omkring udformningen af kommuneplanen, som beskriver de ønsker, lokalområderne og politikerne har til fremtiden. Hvor er de visioner henne, når man får at vide, at der skal spares rigtigt mange penge på børn og kultur og ældre og infrastruktur? Det er ødelæggende for den optimisme, som skulle få Vordingborg Kommune ind i en god cirkel. Det er ødelæggende for den spæde tro, der er i de store landområder i Vordingborg Kommune efterhånden var til, at der måske var en fremtid for landdistrikterne. Fra et af vores medlemsblad 4750 Avisen har vi fået lov til at bruge lederen fra deres nyeste blad Øv, øv, og atter øv Har vi været naive? Har vi troet for meget på, at blot vi ønskede tingene rigtigt meget og blev dygtigere til at formulere vores ønsker og til at tale med politikere og embedsmænd, så ville det hele nok gå. I skrivende stund ved vi ikke, hvordan det hele ender. Måske laver de endnu en økonomisk beregning, som viser et nyt resultat. Måske finder man nogle millioner, man ikke havde styr på i første omgang. En ting er sikkert: skal skoler lukkes, skal børnehaver og fritidshjem åbne senere og lukke tidligere, skal biblioteket i Lundby lukkes, skal Bårse Skole lukkes, så er det et signal, vi absolut ikke har brug for. Så bliver det svært at tage de flotte bemærkninger, der står i Kommuneplanen alvorligt om fremgang og udvikling. Så bliver det afvikling i stedet for udvikling. ØV! En undersøgelse viser, at Lundbyområdet er et af de steder i Danmark, hvor huspriserne er steget mest. Nye forretninger skyder op. Det kan være en tilfældighed, men måske er noget i gære. Bare den spæde optimisme ikke bliver ødelagt af tåbelige besparelser! Redaktør for 4750 Avisen Peter Sten Nielsen Det omvendte vælgermøde. Den første 4-års periode er ved at være slut; de ny store kommuner skal til eksamen. Det er ikke gået særligt godt for landdistrikterne i de år; det er meget svært at få god kontakt og få forståelse for, hvordan man faktisk driver kommune i samarbejde med f.eks. lokalrådene. Vi startede ud med håbet om, at det kunne nytte noget, at gå ind i planlægningen af fremtiden for vores lokalsamfund; men vi oplever, at den kommunale forvaltning ikke kan finde ud af at have respekt for dialogen og faktisk ikke følger de aftaler, der bliver indgået. Så den kommende periode bliver afgørende for, om man lokalt overhovedet finder lysten til arbejdet. Nå men der er vi ikke endnu! Vi har brug for nogle stærke politikere, som kan brænde igennem i forvaltningssystemet. Det var lidt om baggrunden for vores lokale initiativ! I vores lokalråd har vi besluttet at invitere alle opstillede partier til det kommende kommunalvalg til et omvendt vælgermøde. Alle partierne kan møde op med 2 kandidater, og det er så forsamlingen, som fortæller politikerne, hvad vi ønsker, at de skal arbejde for! Lokalrådet vil være godt forberedt! Vi har erfaringerne fra kommuneplanhøringen i frisk erindring, og vi har mærket, hvor svært det er for både politikere og forvaltningsfolk at håndtere denne dialog på tilfredsstillende måde. Herefter forventer vi, at dialogen med de opstillede kandidater om disse emner vil vise, hvem vi står os bedst ved at stemme på d. 17. november. Invitationerne er sendt ud og er blevet godt modtaget, så vi glæder os til den 7. september i Sorring. For Lokalrådet Jette Hansen Dallerup Sogns Lokalråds Projekt Dus med internettet! Så er vores IT projekt afsluttet. Dus med internettet har været et meget relevant og efterspurgt kursus. Det er lykkedes for os at få kontakt til de grupper, som ikke havde rørt ved IT endnu - nemlig især midaldrende kvinder og de lidt ældre medborgere. Vi har gennemført 5 forløb a 3 afteners varighed, hvor kursisterne har fået kendskab til internettet og de mange muligheder, der er der for selvbetjening bl.a. Så har vi fulgt op med 2 forløb af ren PC-begynder undervisning, da det viste sig, at der selvfølgelig også var et stort behov for det. Dette behov findes stadig, og vi håber på at kunne fortsætte med at tilbyde PC-begynder kurser til lokale borgere til rimelig betaling. Som en naturlig udvikling har vi i samarbejde med Internetgruppen Sorring flyttet PC'er fra Net-cafeen hen på vores lokale ældrecenter, hvor PC erne så kan benyttes frit der. En gang om ugen er der så mulighed for at få hjælp. Det er også planen, at der i efteråret oprettes kurser efter behov. Der er også opsat en borgerpc i DagliBrugsen, hvor man frit kan betjene sig selv. Lokalrådets formål med projektet er grundlæggende at give borgerne troen på, at det kan lade sig gøre at leve hele livet i Sorring-området at man faktisk befinder sig midt i verden også her på landet. For Lokalrådet Jette Hansen 3

4 Landsbynyt Landsforeningen af landsbysamfund får elmålerne til at løbe langsommere i landsbyer LALog EnergiMidt er nu tæt på afslutningen af LANDSBYPROJEKTET, som er et projekt der startede allerede i efteråret Et kort resumé af projektet: I foråret 2007 inviterede LAL og Energi- Midt de lokale borgerforeninger i Skive kommune til at være med i et projekt, der havde til hensigt at undersøge mulighederne for at nedbringe energiforbruget i private huse i landsbyer og landområder. Initiativet skal ses i lyset af, at Dansk Energi der er elselskabernes brancheorganisation havde afsat nogle penge til at undersøge alternative muligheder for at påvirke folk til at spare på energien. LAL sendte en ansøgning til Dansk Energi, og de bevilgede et pænt beløb til, at foreningen kunne gå i gang med opgaven. Der blev nedsat en lille arbejdsgruppe, bestående af Erik Rytoft Jensen, LAL, Jens Jørgen Andreasen, LAL og Olav Bliksted, EnergiMidt. Vi blev hurtigt enige om, at vi skulle involvere de lokale borgerforeninger for at gøre projektet så lokalt forankret som muligt. Lige før sommerferien 2007 inviterede vi derfor ca. 15 lokale borgerforeninger i Skive Kommune til en informationsaften om projektet. Det resulterede i at i alt 9 foreninger kom med i projektet. Der blev afholdt i alt 9 borgermøder rundt omkring i de lokale forsamlingshuse og idrætscentre o.lign. med et varieret program om mulighederne for at nedsætte forbruget af el vand og varme. Herudover var der en orientering om LAL s tilbud til landsbyerne og borgerforeningerne. Forud for hvert møde var 2 huse i lokalområdet blevet gennemgået for mulige besparelser på forbruget. Også her var hensigten at gøre det så lokalt som muligt. Resultaterne af gennemgangen hos de lokale familier blev fremlagt på borgermøderne efter familiernes accept. Borgermøderne blev pænt besøgt med mellem 20 og ca. 60 deltagere pr møde. Også en Energimesse. Efter afslutning af borgermøderne, arrangerede vi en Energimesse i Ballinghallen i januar 2008 i samarbejde med en række lokale aktører på energiområdet, herunder VVS og elinstallatører mm. Ikke mindre end ca. 700 besøgene mødte frem på messen og fik rådgivning om, hvordan forbruget kan nedsættes. Og så til resultaterne: I februar 2009 er der lavet en undersøgelse af et uvildigt analyseinstitut, med henblik på at undersøge, om anstrengelserne har båret frugt. Analysen er ret omfattende, idet der er foretaget ca. 200 interviews af borgere i de 9 landsbyer og landområder. Interviewene er opdelt i 4 kategorier: 1. Casefamiler - familier der har været besøgt i de enkelte landsbyer 2. Familier der har lånt måleudstyr på borgermøderne kontrolmålere til køleskabe mm samt stand by forbrug på TV og PC er mm 3. Personer der har deltaget på borgermøderne 4. Tilfældigt udvalgte. I det efterfølgende opsummeres hovedresultaterne fra analysen. Generelt er der et højt kendskab til projektet på trods af, at interviewrunden først blev foretaget ca. 15 måneder efter borgermøderne. Der har været stor tilfredshed med arrangementerne i lokalområderne (se tabel 3) 4

5 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2009 nr. 3 Det er altid spændende at komme på besøg i de enkelte hjem og til borgermøderne siger energirådgiver Olav Bliksted, EnergiMidt. En meget stor del af de interviewede tænker mere over deres energiforbrug som følge af kampagnen (se tabel 6) En stor del af de interviewede siger, at de har gjort meget, eller lidt for at reducere forbruget (se tabel 7) de har faktisk gjort konkrete tiltag for at nedsætte forbruget, såsom anskaffet sparepærer, elspareskinner, samt slukket for stand by forbruget. Det virker: Samtlige ca. 260 interviewede familiers elforbrug er registreret i og 08 Når vi ser på effekten opgjort på antal familier, ses et fald i forbruget for 73% af de specielt udvalgte familier, hvorimod kun 51 % af de tilfældigt udvalgte har haft fald i forbruget. Herudover har hele 29% af de specielt udvalgte familier haft et fald i forbruget på %, hvorimod kun 18% af tilfældigt udvalgte familier har haft et tilsvarende fald. OG det bedste af det hele ELMÅLEREN LØBER LANGSOMMERE. Ca. 260 husstandes elforbrug er registreret i 2006, 2007 og Det er opdelt på de førnævnte 4 grupper. 13 casefamilier familier der har haft besøg 30 husstande der har lånt måleudstyr 16 husstande der har været med på borgermøderne Ca. 188 tilfældigt udvalgte i landsbyerne Når vi ser på forbrugsoversigten, ser vi, at der er både stigning og fald blandt husstandene i de 4 grupper, men det samlede gennemsnitlige resultat viser følgende for de 4 grupper: Case familiernes forbrug er faldet med 3,27 % De husstande, der har lånt måleudstyr, har nedsat forbruget med hele 13,15 % Husstande, der har deltaget på borgermøderne, har nedsat forbruget med 4,1 % Tilfældigt udvalgte familiers forbrug er faldet med 1,57 % Den korte konklusion heraf er, at hvis man involverer sig i at spare f.eks. låner målere, der kan afsløre stand by forbrug på PC`er, TV mm samt elforbrug på gamle frysere så har det en effekt. I alt er der registreret et fald i forbruget hos de 260 husstande på kwh eller 3,65 % Undersøgelsen har også omfattet varme og vandforbrug, men da vi ikke har adgang til de faktiske forbrug, vil det være for omfattende at beskrive resultaterne for vand og varme på tilsvarende måde. Til slut vil vi gerne sige tak til alle, der har været engageret i projektet og en særlig tak til de borgerforeninger, der var arrangør af de 9 velbesøgte borgermøder i landsbyerne. Erik Rytoft Jensen, LAL og Olav Bliksted, EnergiMidt 5

6 Blomstrende Landsby Landsbynyt - et udviklingsprogram for kommune og landsby Udvikling & venskabelig konkurrence Blomstrende Landsby er et udviklingsprogram, med mulighed for udmærkelse og synliggørelse af landsby og kommune. Programmet skaber rammer og en systematik i landsbyens udvikling, frem mod strategiske mål og beslutninger, der løbende koordineres med de kommunale planer og handlinger. Udviklingen er inddelt i 5 niveauer. Startende med det grundlæggende og i den anden ende af skalaen finder vi landsbyer, der tænker og er bæredygtige. Initiativet kommer altid fra den enkelte landsby, som selv skal ønske udviklingen. Kommunen støtter og bidrager på områder der kræver mere udsyn og overblik. Helhedsbetragtningerne skal nemlig fastholdes i den venskabelige kappestrid de enkelte landsbyer stilles over for. Lokale planer bliver intregreret i de kommunale strategier. Kommunens embedsmænd bliver til samarbejdspartnere frem mod de fælles mål. Politisk og praktisk udvikler kommunens landsbyer sig individuelt og i samlet flok. En udvikling, der kan ses på skiltene der opsættes ved landsbyernes indfaldsveje, men også måles i forhold til bosætning, turisme og en række andre hjørnestene i bevarelsen og udviklingen af landsbyerne. Kommune medlemskab For at programmet kan iværksættes i forhold til kommunens landsbyer, skal kommunen eller alternativt en forening der dækker kommunens geografi, være medlem af programmet Blomstrende Landsby. Kommunen orienteres løbende om ansøgninger fra landsbyer og i forhold til lokalkomiteernes vurdering. Dette giver et godt fundament og indblik i landsbyens ønsker og ressourcer. Indmeldelse sker til sekretariatet, med data i henhold til optagelsesskema. Herefter vil kommunen på hjemmesiden dk fremstå med navn, kontakt data og Ønsker landsby udvikling. Under kommunen vil det fremgå, hvilke landsbyer der er optaget på de forskellige niveauer, samt selvfølgelig de landsbyer der for tiden arbejder med optagelse. Endvidere kan man under den enkelte landsby, læse deres indstilling og vurdering, samt finde linke til en evt. lokal hjemmeside. Et kommunalt medlemskab af programmet Blomstrende Landsby, koster et årligt gebyr på kr plus moms. Dette beløb dækker bl.a. følgende: Omkostninger til administration og drift af programsekretariatet. Hjemmesiden og synliggørelse på landsplan. Markedsføring og deltagelse i forbindelse med diverse arrangementer, messer m.m. Adgang til uddannelse og kurser primært for landsbyens borgere i forbindelse med udviklingsarbejdet. Adgang til logo og brug af dette i forbindelse med kommunale aktiviteter og markedsføring. Et Landsby medlemskab Alle landsbyer der skal optages eller er i programmet vil mindst hvert andet år modtage besøg af den lokale komite. Typisk en gruppe på 3 personer der vil vurdere i forhold til de opstillede kriterier. Et Landsby medlemskabet koster årligt et vurderingsgebyr på kr I forbindelse med udlevering af, de første skilte eller nye skilte ved forandring af niveau, pålægges en omkostning på kr. 200 pr. skilt. Normalt regnes med 4 skilte pr. landsby. Alle priser plus moms. Kriteriemanual Til hvert af de fem kriterier udarbejdes der en manual. En folder der fortæller om kriterierne, deres forståelsesramme, og vurderingsskala. Derudover indeholder folderen en vejledning til, hvorledes landsbyen kan skabe udvikling på det ønskede område. Tillige nogle eksempler på hvorledes andre landsbyer har nået deres mål. Dette vil også som programmet udvikler sig kunne findes på hjemmesiden. Endelig listes mulighederne for rådgivning og konsulenthjælp til det aktuelle kriterie, såfremt landsbyen ønsker hjælp til at skabe den rette udvikling. Den lokale komite Vurderingen af landsbyen og ansøgningen foretages af den lokale komitee. Der udpeges ti komiteer på landsplan, geografisk fordelt. Projektet er organiseret som vist i illustrationen. Dette beløb dækker bl.a. følgende: Udviklingsmateriale i forhold til de 5 niveauer. Fyldige beskrivelser af kriterier og udviklingsmuligheder. Kriterie og niveau-manual for det aktuelle niveau. Sparring med sekretariatet via mail og telefon. Adgang til netværk og vidensdeling i forhold til programmet Blomstrende Landsby og generelt i forhold til landdistriktsudvikling. Adgang til uddannelse og kurser. Landdistrikternes Hus Landdistrikternes Hus tilbyder rådgivning, uddannelse og IT løsninger på landdistriktsområdet. Virksomheden er en del af Landdistrikternes Fællesråd. 6

7 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2009 nr. 3 Kriterier for udviklingsprogrammet Programmet Blomstrende Landsby er sammensat af 25 kriterier, opdelt i 5 niveauer, som den enkelte landsby skal efterleve for at blive optaget i programmet. Første ansøgning fra landsbyen kan omfatte de 5 kriterier på niveau 1, men for landsbyer der er langt med udviklingen kan der søges om optagelse i forhold til de 10 kriterier på henholdsvis niveau 1 og 2. Landsbyen vil herefter erhverve et skilt med to blomster. Niveau 3, 4 og 5 kan efterfølgende søges med et interval på minimum 12 måneder. Karakterer For alle kriterier gælder at der vurderes på en skala med fem karakterer. 5 er det bedste og 1 niveauet det dårligste. For at opnå optagelse i programmet på det aktuelle niveau, skal det gennemsnitlige niveau være 3, for de fem kriterier. Det betyder, at et lokalsamfund kan have forudsætninger der gør det umuligt at udvikle på et af de fem kriterier, men såfremt der på de øvrige kriterier scores højt vil det alligevel være muligt at opnå optagelse i programmet. Den forskellighed er vigtig i vurderingen af landsbyen. Vi skal ikke opnå en ensartethed, men udvikle med forskelligheden i centrum. Hvad er en landsby? I dette program er en landsby et sted, hvor der bor mellem 50 og mennesker. Dette skal tages lidt med forbehold, for selvfølgelig findes der steder med borgere der føler sig som en landsby. Tilsvarende kan en landsby i nogle tilfælde sikkert have indbyggere og alligevel have landsbyens værdier og rammer. Omvendt kan programmet ikke forestille sig en landsby med indbyggere. Dette som en tilkendegivelse inden I søger. 1 blomst det grundlæggende niveau Første niveau i forhold til programmet Blomstrende Landsby er niveauet, hvor det basale og grundlæggende for en landsby etableres eller hvis det allerede findes gøres endnu bedre. Kriterierne handler alle om samvær, netværk og ikke mindst et grundlæggende kendskab til den landsby og det lokalsamfund man bor og lever i. Netværk og sammenhold Foreningsliv Indblik Udsyn Organisation 2 blomster det planlæggende niveau Når det grundlæggende for landsbyer efterleves, er det tid til at påbegynde planlægningen af udviklingen. Niveauet handler således om at igangsætte og implementere tiltag der synligt skaber udvikling, glæde og motivation hos borgerne. Borgernes mangfoldighed Bredde i tilbud Udstråling Åbenhed Udviklingsplan De følgende tre niveauer er under udvikling! 3 blomster det synliggørende niveau Lokal byggeskik Udvikle kulturarven Turisme faciliteter Aktiviteter & arrangementer Branding 4 blomster det servicerende niveau Offentlig service Privat service Erhvervsliv Iværksætter Egnsprodukter 5 blomster det bæredygtige niveau Synlig vækst Sundhed Miljø Energi Bæredygtig Landsbyudvikling - landsbyen tager selv initiativet 1. Landsbyen er klar til udvikling 2. Først kontaktes sekretariatet, som herefter fremsender materiale til landsbyen. Et materiale der indeholder en beskrivelse af programmet, en vejledning til hvert af de ønskede kriterier, og et skema til brug for selve ansøgningen. Der er tillige mulighed for mundtlig sparring og rådgivning fra sekretariatet. 3. Landsbyen fremsender ansøgningen til sekretariatet i udfyldt stand og med relevante bilag. 4. Sekretariatet gennemgår ansøgningen og sikrer at alle felter er udfyldt korrekt, bilag er tilstede m.m.. Herefter kviteres for modtagelsen til landsbyen, og samtidig fremsendes kopi af ansøgningen til orientering for den aktuelle kommune. På den måde sikres at kommunen ved at landsbyen arbejder med programmet. Landsbyen oprettes på hjemmesiden hvor den vil fremstå som ønsker udvikling. 5. Næste skridt er, at formanden for den lokale komitee modtager ansøgningen. Herefter vil den lokale komite vurdere ansøgningen og såfremt den umiddelbart efterlever de opstillede mål, vil landsbyen blive aflagt et besøg, hvor formand m.fl. vil få lejlighed til rundvisning og yderligere gennemgang af landsbyens arbejde for optagelse i programmet. 6. Den endelige godkendelse vil tilgå landsbyen straks herefter og senest 14 dage efter besøget. Kopi af denne godkendelse tilsendes kommunen 7. Det synlige bevis på landsbyens optagelse, nemlig skiltene vil blive tilsendt landsbyen, der herefter i samråd med kommunen arrangerer opsætningen, arrangementet, pr. m.m. 8. Det er kommunen der er vært ved opsætnings arrangementet. Borgmesteren og formanden for landsbyen skruer skiltene op sammen. 9. Sekretariatet tilretter landsbyens status i forhold til hjemmeside og PR materiale generelt. 10. Herefter kan udviklingen frem mod det næste niveau starte. Udvikling er en løbende proces. Landdistrikternes Hus Landdistrikternes Hus tilbyder rådgivning, uddannelse og IT løsninger på landdistriktsområdet. Virksomheden er en del af Landdistrikternes Fællesråd. 7

8 Returadresse ved uanbringelighed: Jens Jørgen Andreasen, Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens (8245 ARC) ISSN Landsbynyt Girokonto Landsforeningen Af Landsbysamfund har Sparekassen Østjylland som pengeinstitut reg. nr konto nr Frist for stof til næste Landsbynyt d. 20. julit 2009 Kontingent og abonnementsbetaling Medlemsforeninger: 525 kr. Ekstra blade 75 kr. pr. årgang. Firmaer: 525 kr. Enkeltmedlemmer: 200 kr. Abonnementer: 175 kr. Støttebidrag til foreningens arbejde modtages gerne. Nye medlemmer og abonnementer, ændringer og tilkøb af blade: Henvendelse Jens Jørgen: HUSK at melde adresseændring til Jens Jørgen Andreasen så snart det sker VIGTIGT Husk at betale kontingent! Landsbynyt elektronisk Alle medlemmer kan få Landsbynyt tilsendt elektronisk. Ikke-medlemmer kan abonnere. Et års abonnement koster 100 kr. Kontakt Layout: Ivan Jacobsen, Lydersholm Tryk: BESTYRELSEEN I LAL Formand Ole Olsen Bildsøvej 165, Næsby strand, 4200 Slagelse / / Næstformand Erik Rytoft Jensen Tingvej 31, Mogenstrup, 7800 Skive / Kasserer Jette Hansen Klintrupvej 13, 8641 Sorring / Medlemsregistrator Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens / Sekretær Vibeke Davidsen Skrænten 17, Sevel 7830 Vinderup / Bestyrelsesmedlem Gunhild Olesen Møller Strædet 38, 7990 Øster Assels Bestyrelsesmedlem Margrethe Bonde Stenger Smedegade Branderup / suppleant Alice Top-Rasmussen Lærkevej Stenstrup / suppleant Jørn Christensen Brordrupvej 39, Kamstrup 4000 Roskilde Sekretariat Landdistrikternes Hus Jacob Gades allé 5, 6600 Vejen Hjemmeside: og

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund LOGO kommer Version 01 13. august 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 06 15. marts 2010 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Landdistrikternes Dag. på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg.

Landdistrikternes Dag. på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg. Landsbynyt April 2011 21. årg. nr. 2 Landdistrikternes Dag på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg. Landdistrikternes

Læs mere

Varde Kommune. Et udviklingsprogram for kommuner,

Varde Kommune. Et udviklingsprogram for kommuner, Varde Kommune Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Dagsorden 1. Introduktion til udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Programmets formål. Hvorfor et udviklingsprogram og tankerne

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs.

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Kirsten Bruun s mission er: At være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden til gavn for landdistrikter og yderområder. Vores

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Dataskema for lokalsamfund i Danmark

Dataskema for lokalsamfund i Danmark Dataskema for lokalsamfund i Danmark Landdistrikternes Hus A/S Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@ldhus.dk www.ldhus.dk CVR. nr. 33 37 41 00 Bank 2208 8976659334 Kære lokalsamfund

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund

Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Hvad er en Blomstrende Landsby? En landsby, der har taget den beslutning, at udviklingen vil de selv bestemme og styre. De bruger programmet

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

Blomstrende Landsby. Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg og Kommunalbestyrelsen bakker op og Tønder Kommune bliver medlem inden længe

Blomstrende Landsby. Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg og Kommunalbestyrelsen bakker op og Tønder Kommune bliver medlem inden længe Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg og Kommunalbestyrelsen bakker op og Tønder Kommune bliver medlem inden længe Blomstrende

Læs mere

Det blomstrer i Branderup. "Har i rigtigt set dens tænder?" En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup.

Det blomstrer i Branderup. Har i rigtigt set dens tænder? En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup. LaL Landsbynyt November 2009 19. årg. nr. 5 Det blomstrer i Branderup "Har i rigtigt set dens tænder?" En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup. Da vi i august sidste år

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 16. september 2013 kl. 17:30. Midtmors Sport. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 16. september 2013 kl. 17:30. Midtmors Sport. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 16. september 2013 kl. 17:30 Sted Midtmors Sport Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordvestjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling,

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Niveau 1. Manual. Blomstrende Landsby. Kriteriemanual - niveau 1. det grundlæggende niveau Version 1.1

Niveau 1. Manual. Blomstrende Landsby. Kriteriemanual - niveau 1. det grundlæggende niveau Version 1.1 Manual Niveau 1 det grundlæggende niveau Version 1.1 Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Blomstrende Landsby www.blomstrendelandsby.dk 1 Indholdsfortegnelse Programforklaring Programmet

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant side 1 Ansøgningsvejledning Danmark står midt i den største omstilling i nyere tid. Mens Danmarks befolkning som helhed og specielt i de større byer vokser, oplever mange yderområdekommuner faldende befolkningstal,

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 28. oktober 2013 kl. 17:30. Jerslev Forsamlingshus Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordjylland

Udfordringen. Dato. Sted. 28. oktober 2013 kl. 17:30. Jerslev Forsamlingshus Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordjylland Dato 28. oktober 2013 kl. 17:30 Sted Jerslev Forsamlingshus Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Formandens beretning 2014/15:

Formandens beretning 2014/15: Formandens beretning 2014/15: Velkommen til årets generalforsamling, en særlig velkomst til vores indbudte gæstetalere: Bodil Jakobsen, KUK, Korsør Ebbe Jens Ahlgren, Bolig Korsør Charlotte Kaas, Korsør

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer

Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 20-10-2015 - Ændret bilag) ULØ Alm.del Bilag 15 Offentligt Møde med: Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer 20. oktober 2015 Formand Steffen

Læs mere

Kommunalvalg 2009. Naturligvis kan man få indflydelse, men kun hvis du selv gør noget for det.

Kommunalvalg 2009. Naturligvis kan man få indflydelse, men kun hvis du selv gør noget for det. Kommunalvalg 2009 Kommunalvalget afholdes den 17. november 2009. - Hvordan får vi indflydelse på kommunalvalget? - Hvordan får vi opmærksomhed? - Hvordan kommer handicapspørgsmål på dagsordenen? - Hvad

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Landsbykorets dejlige 20 års fødselsdag

Landsbykorets dejlige 20 års fødselsdag Landsbynyt Marts 2009 19. årg. nr. 1 Landsbykorets dejlige 20 års fødselsdag En stuvende fuld Kirke Stillinge kirke overværede Landsbykorets 20års fødselsdagskoncert, hvor det store kor præsenterede et

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Faser af klubopstart Fase 1 Fase 2 Fase 3 Initiativ Formål og organisering Udformning af vedtægter Godkendelse af klub hos kommunen Formel

Læs mere

Landsbynyt. Børnebondegård kan skabe forståelse Af Lene Tingleff. Indhold: Laf landsbysamfund. December 2009 19. årg. nr. 6

Landsbynyt. Børnebondegård kan skabe forståelse Af Lene Tingleff. Indhold: Laf landsbysamfund. December 2009 19. årg. nr. 6 a Landsbynyt December 2009 19. årg. nr. 6 - I dag er der ikke ret mange børn, der oplever hvad der sker på et landbrug, siger Jens Bagge, der sidder i arbejdsgruppen for Børnebondegård Bygholm. Billede

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politik... 3 Strategi... 4 Lokalrådene... 4 Nærdemokratiudvalget... 5 Administrationen... 6 Samarbejde og dialog

Læs mere

Program: Velkomst ved formanden.

Program: Velkomst ved formanden. Program: Velkomst ved formanden. Generalforsamling Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Lokalrådets beretning. 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg til lokalrådet 6. Valg

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. 1 jsc Nørreby, d. 21. november 2012 Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk!

Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk! Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk! Lokal accept af vindmøller med udgangspunkt i lokal udbytte/ejerskab herunder almennyttigt ejerskab.

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Formandens beretning for Aulum-Haderup Erhvervsudvikling (AHE) 2014 Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Året 2014 har været et år hvor vi i bestyrelsen har forsøgt - at komme videre

Læs mere

Generalforsamlingen for Udviklingsråd Helle-Vest torsdag den 29. marts 2012 kl I Helle-Hallen

Generalforsamlingen for Udviklingsråd Helle-Vest torsdag den 29. marts 2012 kl I Helle-Hallen Generalforsamlingen for Udviklingsråd Helle-Vest torsdag den 29. marts 2012 kl. 20.00 I Helle-Hallen Inden generalforsamlingen fra kl 19-20 var der foredrag og debat med Landdistrikskonsulent Carsten Blomberg

Læs mere

Projektet Middelfart Kommune besluttede at gennemføre et pilotprojekt - ESCO Light i efteråret 2010.

Projektet Middelfart Kommune besluttede at gennemføre et pilotprojekt - ESCO Light i efteråret 2010. Projektet Middelfart Kommune besluttede at gennemføre et pilotprojekt - ESCO Light i efteråret 2010. Projektet skulle finansieres af EU og laves i samarbejde med 2 andre kommuner, Kalundborg og Gribskov

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Appetitvækker !VISIONS!SPILLET!

Appetitvækker !VISIONS!SPILLET! Ressourcer 1 fælles spilleplade som facilitator styrer. Helst stor. 1 spilleplade til hver deltager i A4. 32 brikker til stor spilleplade eller 32 kortnåle til A4/A3 på pap. 3 flag 3-5 hoveder - gerne

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Landsbyforum spørg til manglende midler til udviklingspuljen, Landdistriktskoordinatoren sender en forklaring på dette.

Landsbyforum spørg til manglende midler til udviklingspuljen, Landdistriktskoordinatoren sender en forklaring på dette. Referat Landdistriktsudvalget Torsdag den 13. oktober 2011 kl. 17.00 19.00 Sted: Sønderborg Rådhus Lokale 424 Afbud fra:marianne T. Tom Holten. 1. Orientering Landsbyforum: Udviklingsplaner Kursus Infoland

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Beretning for 2004/2005

Beretning for 2004/2005 14. september 2005 Til Tjekkiet Gruppen Beretning Beretning for 2004/2005 År 2004 var foreningens 3. år efter stiftelsen den 7. september 2002. Denne beretning omfatter perioden 2004/2005, da generalforsamlingen

Læs mere

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.:

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.: De frivilliges dag Referat fra en aktiv dag Til inspiration for andre Kontakt evt.: osternykirkeweb@gmail.com Formål med dagen var at få fokus på frivillighed Dagen var arrangeret af ministeriet for by,

Læs mere

ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN. (vuggestue & børnehave)

ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN. (vuggestue & børnehave) ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN (vuggestue & børnehave) ØNSKER DU INDFLYDELSE PÅ DIT BARNS SKOLEGANG? (Eller din bys udvikling?) NU har DU muligheden for at deltage i planlægningen og udformningen

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2012 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2012 2 Kundeinterviews 3 Resultater - Top 5 18 Juryens bedømmelse 24 Resultater - Danmarks Bedste Handelsby 2012 26 Danmarks

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 23. april 2014 kl. 19.00 22.20 i Borgerhuset Referat Afbud: Ole Rebien, Jørgen Mogensen, Stine Andersen og Dennis Lund. Ole Høegh deltog fra kl. 20. 24/2014: Godkendelse

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere