forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge."

Transkript

1 La L L andsforeningen Landsbynyt Juni årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S). Bedre sent en aldrig: Nu får vi omsider mulighed for at gøre noget ved en del af det store problem med de forfaldne bygninger i vore landsbyer og landdistrikter. I aftalen mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) etableres en særlig pulje på 150 millioner kroner til støtte for nedrivning og renovering af private ejendomme og tomme avls- og driftsbygninger. Efter flere års kamp for at få regering og folketing til at handle finder jeg det positivt, at der nu omsider begynder at ske noget. Både i begyndelsen af 2008 og igen for et par måneder siden har et flertal i regionsrådet henvendt sig til centrale ministre om sagen. Med påvisning af en række barrierer i en række love i forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. Vi har også peget på behovet for en stærk fond f.eks. på en milliard, som kommuner, landsbyråd, private og andre kan trække på. De 150 millioner i aftalen kan kun være en begyndelse; for de strækker slet ikke til at løse opgaven med at få nedrevet de ringeste og bevaret de bedste af de mere end forsømte huse i landdistrikterne. For slet ikke at tale om de ca. 40 millioner m 2 avls- og driftsbygninger, som landmænd har til at stå tomme. Kun kommuner i de såkaldte yderområder får mulighed for at søge penge i puljen hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet som tilskud til opkøb af ejendomme og bygninger med henblik på nedrivning eller renovering, oprydning og dækning af kommunale andele af udgifter til byfornyelse. Fortsættes på næste side Indhold: Forfaldne huse... s.1 Leder... s.2 Øv, øv og atter øv... s.3 Det omvendte vælgermøde... s.3 Dallerup Sogns internetprojekt... s.3 LaL får elmålerne til at løbe langsommere i landsbyer. s.4 Blomstrende Landsby et udviklingsprojekt... s.6 La L Laf landsbysamfund andsforeningen

2 Landsbynyt Leder Ole Olsen Formand Forsikring Jeg har i tidligere numre af Landsbynyt omtalt en lovpligtig arbejdsskade forsikring, som alle foreninger skal have for at være forsikret, når de laver aktiviteter. Der er nu opstået tvivl om, hvordan denne lovpligtige arbejdsskade forsikring skal opfattes. Tvivls spørgsmålet fremkommer ved, at den kun omhandler foreninger med minimum 400 timers lønnet arbejde. Jeg ville godt have forklaret dette lidt bedre, men vil afvente, at jeg får svar fra mere end et forsikringsselskab, hvor vi så kan udtale os mere sikkert. Måske bliver afgørelsen, at ingen af vore medlemmer skal have en sådan forsikring, og derfor kan ophæve den forsikring de har tegnet, og dermed spare et beløb, der for mange af vore medlemmer er et væsentligt beløb. Det er ikke betryggende, at der mellem forsikringsselskaberne er forskellig mening om en sådan forsikring, og vi skal beklage usikkerheden og ventetiden på den rigtige afgørelse, men i et så vigtigt spørgsmål er vi glade for, at vi i LAL har rejst sagen, og nu får en helt klar afgørelse om, hvad vi skal gøre angående forsikringer fremover. Kommunalvalg den 17. November Allerede nu er valgkampen i fuld gang, og dagligt er der læserbreve i landets aviser om kandidaters fortræffeligheder og det modsatte om modparten. Der er mange gode indlæg, men i de aviser, jeg har læst, er der ikke mange kandidater der beskæftiger sig med Landdistriktspolitik. Vigtigt at landdistriktspolitikken bliver et væsentligt omdrejningspunkt i valgkampen, og det er det helt rigtige tidspunkt at starte debatten på her og nu, da der for nylig har været debat om denne i Folketinget. Flemming Bonne fra SF har blandt andet udtalt, at SF går ind for, at der oprettes et landdistriktsudvalg i Folketinget i næste periode, og vi ved, at der er flere partier, der går med samme tanker. Vi vil derfor opfordre vore medlemmer til at stille spørgsmål ved valgmøder rundt omkring, og appellere til de kommuner, der ikke har en landdistriktspolitik, om at samarbejde med lokalsamfundene om at få en sådan i næste periode, eller endnu bedre nedsætte et udvalg f.eks. et 17 stk. 4 udvalg, med ansvaret for denne og tilsvarende opgaver! (Det er netop et udvalg, hvor der kan være både kommunalbestyrelsesmedlemmer og personer fra lokalråd med mere.) Blomstrende landsby Dette projekt er Landdistrikternes Fællesråd initiativtager til, men vi fra LAL er en vigtig medspiller i projektet, da det er vores medlemmer, der skal arbejde i projektet der, hvor det skal finde sted, og endvidere sidder jeg med i arbejdsgruppen vedrørende dette projekt. Jeg skal ikke omtale projektet mere her, men henvise til artiklen andet steds i bladet, og vi håber, at din kommune og din landsby får lyst til at være med. Landdistrikternes hus Vi har indtil nu haft en sekretær siddende i Landdistrikternes hus, men dette er ophørt pr. 1 juni, og indtil videre bedes I rette henvendelse til det bestyrelsesmedlem, I mener, der bedst kan besvare Jeres spørgsmål eller andet, I skal have klaret med LAL. Vi håber, at der i løbet af efteråret igen bliver mulighed for sekretær hjælp, og vi skal nok meddele, når henvendelser igen skal foregå til landdistrikternes hus. Ole Olsen Faldefærdige huse. Fortsat fra forsiden. Den begrænsning er forkert, fordi de forfaldne huse ikke kun er en plage i bestemte kommuner, men også i mange landsbyer oglanddistrikter i nærheden af de større byer. Målet må være, at det er attraktivt at bo alle steder på landet, og derfor er det meget nødvendigt med en forstærket indsats for et bedre miljø. Vi mangler stadig et godt stykke for at nå det vigtige mål. De 16 kommuner med status som yderkomuner er: Læsø, Thisted, Morsø, Vesthimmerland. Samsø, Norddjurs, Skive, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Varde, Tønder, Langeland, Ærø, Lolland og Bornholm. 2

3 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2009 nr. 3 Peter Sten Nielsen Vordingborg Kommunes økonomi har været ude af kontrol. Der skal spares, så det basker, resten af året for at få rettet op på økonomien. Man tager sig til hovedet og ærgrer sig, når man ser det sparekatalog, embedsmændene har sendt ud med ideer til ødelæggende initiativer over alt i kommunen. Den nye kommune blev født med det formål, at det hele skulle blive mere driftsikkert. Større enheder skulle sikre stordriftsfordele. I store kommuner skulle uforudsete udgifter på enkeltområder eller tilflytning af ressourcetunge borgere ikke betyde så meget som før. Alligevel er de økonomiske problemer pludselig væltet ind over kommunen. Man har haft over tre år til at få økonomien på plads i den nye kommune. Man har etableret lokaldemokrati, engageret befolkningen omkring udformningen af kommuneplanen, som beskriver de ønsker, lokalområderne og politikerne har til fremtiden. Hvor er de visioner henne, når man får at vide, at der skal spares rigtigt mange penge på børn og kultur og ældre og infrastruktur? Det er ødelæggende for den optimisme, som skulle få Vordingborg Kommune ind i en god cirkel. Det er ødelæggende for den spæde tro, der er i de store landområder i Vordingborg Kommune efterhånden var til, at der måske var en fremtid for landdistrikterne. Fra et af vores medlemsblad 4750 Avisen har vi fået lov til at bruge lederen fra deres nyeste blad Øv, øv, og atter øv Har vi været naive? Har vi troet for meget på, at blot vi ønskede tingene rigtigt meget og blev dygtigere til at formulere vores ønsker og til at tale med politikere og embedsmænd, så ville det hele nok gå. I skrivende stund ved vi ikke, hvordan det hele ender. Måske laver de endnu en økonomisk beregning, som viser et nyt resultat. Måske finder man nogle millioner, man ikke havde styr på i første omgang. En ting er sikkert: skal skoler lukkes, skal børnehaver og fritidshjem åbne senere og lukke tidligere, skal biblioteket i Lundby lukkes, skal Bårse Skole lukkes, så er det et signal, vi absolut ikke har brug for. Så bliver det svært at tage de flotte bemærkninger, der står i Kommuneplanen alvorligt om fremgang og udvikling. Så bliver det afvikling i stedet for udvikling. ØV! En undersøgelse viser, at Lundbyområdet er et af de steder i Danmark, hvor huspriserne er steget mest. Nye forretninger skyder op. Det kan være en tilfældighed, men måske er noget i gære. Bare den spæde optimisme ikke bliver ødelagt af tåbelige besparelser! Redaktør for 4750 Avisen Peter Sten Nielsen Det omvendte vælgermøde. Den første 4-års periode er ved at være slut; de ny store kommuner skal til eksamen. Det er ikke gået særligt godt for landdistrikterne i de år; det er meget svært at få god kontakt og få forståelse for, hvordan man faktisk driver kommune i samarbejde med f.eks. lokalrådene. Vi startede ud med håbet om, at det kunne nytte noget, at gå ind i planlægningen af fremtiden for vores lokalsamfund; men vi oplever, at den kommunale forvaltning ikke kan finde ud af at have respekt for dialogen og faktisk ikke følger de aftaler, der bliver indgået. Så den kommende periode bliver afgørende for, om man lokalt overhovedet finder lysten til arbejdet. Nå men der er vi ikke endnu! Vi har brug for nogle stærke politikere, som kan brænde igennem i forvaltningssystemet. Det var lidt om baggrunden for vores lokale initiativ! I vores lokalråd har vi besluttet at invitere alle opstillede partier til det kommende kommunalvalg til et omvendt vælgermøde. Alle partierne kan møde op med 2 kandidater, og det er så forsamlingen, som fortæller politikerne, hvad vi ønsker, at de skal arbejde for! Lokalrådet vil være godt forberedt! Vi har erfaringerne fra kommuneplanhøringen i frisk erindring, og vi har mærket, hvor svært det er for både politikere og forvaltningsfolk at håndtere denne dialog på tilfredsstillende måde. Herefter forventer vi, at dialogen med de opstillede kandidater om disse emner vil vise, hvem vi står os bedst ved at stemme på d. 17. november. Invitationerne er sendt ud og er blevet godt modtaget, så vi glæder os til den 7. september i Sorring. For Lokalrådet Jette Hansen Dallerup Sogns Lokalråds Projekt Dus med internettet! Så er vores IT projekt afsluttet. Dus med internettet har været et meget relevant og efterspurgt kursus. Det er lykkedes for os at få kontakt til de grupper, som ikke havde rørt ved IT endnu - nemlig især midaldrende kvinder og de lidt ældre medborgere. Vi har gennemført 5 forløb a 3 afteners varighed, hvor kursisterne har fået kendskab til internettet og de mange muligheder, der er der for selvbetjening bl.a. Så har vi fulgt op med 2 forløb af ren PC-begynder undervisning, da det viste sig, at der selvfølgelig også var et stort behov for det. Dette behov findes stadig, og vi håber på at kunne fortsætte med at tilbyde PC-begynder kurser til lokale borgere til rimelig betaling. Som en naturlig udvikling har vi i samarbejde med Internetgruppen Sorring flyttet PC'er fra Net-cafeen hen på vores lokale ældrecenter, hvor PC erne så kan benyttes frit der. En gang om ugen er der så mulighed for at få hjælp. Det er også planen, at der i efteråret oprettes kurser efter behov. Der er også opsat en borgerpc i DagliBrugsen, hvor man frit kan betjene sig selv. Lokalrådets formål med projektet er grundlæggende at give borgerne troen på, at det kan lade sig gøre at leve hele livet i Sorring-området at man faktisk befinder sig midt i verden også her på landet. For Lokalrådet Jette Hansen 3

4 Landsbynyt Landsforeningen af landsbysamfund får elmålerne til at løbe langsommere i landsbyer LALog EnergiMidt er nu tæt på afslutningen af LANDSBYPROJEKTET, som er et projekt der startede allerede i efteråret Et kort resumé af projektet: I foråret 2007 inviterede LAL og Energi- Midt de lokale borgerforeninger i Skive kommune til at være med i et projekt, der havde til hensigt at undersøge mulighederne for at nedbringe energiforbruget i private huse i landsbyer og landområder. Initiativet skal ses i lyset af, at Dansk Energi der er elselskabernes brancheorganisation havde afsat nogle penge til at undersøge alternative muligheder for at påvirke folk til at spare på energien. LAL sendte en ansøgning til Dansk Energi, og de bevilgede et pænt beløb til, at foreningen kunne gå i gang med opgaven. Der blev nedsat en lille arbejdsgruppe, bestående af Erik Rytoft Jensen, LAL, Jens Jørgen Andreasen, LAL og Olav Bliksted, EnergiMidt. Vi blev hurtigt enige om, at vi skulle involvere de lokale borgerforeninger for at gøre projektet så lokalt forankret som muligt. Lige før sommerferien 2007 inviterede vi derfor ca. 15 lokale borgerforeninger i Skive Kommune til en informationsaften om projektet. Det resulterede i at i alt 9 foreninger kom med i projektet. Der blev afholdt i alt 9 borgermøder rundt omkring i de lokale forsamlingshuse og idrætscentre o.lign. med et varieret program om mulighederne for at nedsætte forbruget af el vand og varme. Herudover var der en orientering om LAL s tilbud til landsbyerne og borgerforeningerne. Forud for hvert møde var 2 huse i lokalområdet blevet gennemgået for mulige besparelser på forbruget. Også her var hensigten at gøre det så lokalt som muligt. Resultaterne af gennemgangen hos de lokale familier blev fremlagt på borgermøderne efter familiernes accept. Borgermøderne blev pænt besøgt med mellem 20 og ca. 60 deltagere pr møde. Også en Energimesse. Efter afslutning af borgermøderne, arrangerede vi en Energimesse i Ballinghallen i januar 2008 i samarbejde med en række lokale aktører på energiområdet, herunder VVS og elinstallatører mm. Ikke mindre end ca. 700 besøgene mødte frem på messen og fik rådgivning om, hvordan forbruget kan nedsættes. Og så til resultaterne: I februar 2009 er der lavet en undersøgelse af et uvildigt analyseinstitut, med henblik på at undersøge, om anstrengelserne har båret frugt. Analysen er ret omfattende, idet der er foretaget ca. 200 interviews af borgere i de 9 landsbyer og landområder. Interviewene er opdelt i 4 kategorier: 1. Casefamiler - familier der har været besøgt i de enkelte landsbyer 2. Familier der har lånt måleudstyr på borgermøderne kontrolmålere til køleskabe mm samt stand by forbrug på TV og PC er mm 3. Personer der har deltaget på borgermøderne 4. Tilfældigt udvalgte. I det efterfølgende opsummeres hovedresultaterne fra analysen. Generelt er der et højt kendskab til projektet på trods af, at interviewrunden først blev foretaget ca. 15 måneder efter borgermøderne. Der har været stor tilfredshed med arrangementerne i lokalområderne (se tabel 3) 4

5 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2009 nr. 3 Det er altid spændende at komme på besøg i de enkelte hjem og til borgermøderne siger energirådgiver Olav Bliksted, EnergiMidt. En meget stor del af de interviewede tænker mere over deres energiforbrug som følge af kampagnen (se tabel 6) En stor del af de interviewede siger, at de har gjort meget, eller lidt for at reducere forbruget (se tabel 7) de har faktisk gjort konkrete tiltag for at nedsætte forbruget, såsom anskaffet sparepærer, elspareskinner, samt slukket for stand by forbruget. Det virker: Samtlige ca. 260 interviewede familiers elforbrug er registreret i og 08 Når vi ser på effekten opgjort på antal familier, ses et fald i forbruget for 73% af de specielt udvalgte familier, hvorimod kun 51 % af de tilfældigt udvalgte har haft fald i forbruget. Herudover har hele 29% af de specielt udvalgte familier haft et fald i forbruget på %, hvorimod kun 18% af tilfældigt udvalgte familier har haft et tilsvarende fald. OG det bedste af det hele ELMÅLEREN LØBER LANGSOMMERE. Ca. 260 husstandes elforbrug er registreret i 2006, 2007 og Det er opdelt på de førnævnte 4 grupper. 13 casefamilier familier der har haft besøg 30 husstande der har lånt måleudstyr 16 husstande der har været med på borgermøderne Ca. 188 tilfældigt udvalgte i landsbyerne Når vi ser på forbrugsoversigten, ser vi, at der er både stigning og fald blandt husstandene i de 4 grupper, men det samlede gennemsnitlige resultat viser følgende for de 4 grupper: Case familiernes forbrug er faldet med 3,27 % De husstande, der har lånt måleudstyr, har nedsat forbruget med hele 13,15 % Husstande, der har deltaget på borgermøderne, har nedsat forbruget med 4,1 % Tilfældigt udvalgte familiers forbrug er faldet med 1,57 % Den korte konklusion heraf er, at hvis man involverer sig i at spare f.eks. låner målere, der kan afsløre stand by forbrug på PC`er, TV mm samt elforbrug på gamle frysere så har det en effekt. I alt er der registreret et fald i forbruget hos de 260 husstande på kwh eller 3,65 % Undersøgelsen har også omfattet varme og vandforbrug, men da vi ikke har adgang til de faktiske forbrug, vil det være for omfattende at beskrive resultaterne for vand og varme på tilsvarende måde. Til slut vil vi gerne sige tak til alle, der har været engageret i projektet og en særlig tak til de borgerforeninger, der var arrangør af de 9 velbesøgte borgermøder i landsbyerne. Erik Rytoft Jensen, LAL og Olav Bliksted, EnergiMidt 5

6 Blomstrende Landsby Landsbynyt - et udviklingsprogram for kommune og landsby Udvikling & venskabelig konkurrence Blomstrende Landsby er et udviklingsprogram, med mulighed for udmærkelse og synliggørelse af landsby og kommune. Programmet skaber rammer og en systematik i landsbyens udvikling, frem mod strategiske mål og beslutninger, der løbende koordineres med de kommunale planer og handlinger. Udviklingen er inddelt i 5 niveauer. Startende med det grundlæggende og i den anden ende af skalaen finder vi landsbyer, der tænker og er bæredygtige. Initiativet kommer altid fra den enkelte landsby, som selv skal ønske udviklingen. Kommunen støtter og bidrager på områder der kræver mere udsyn og overblik. Helhedsbetragtningerne skal nemlig fastholdes i den venskabelige kappestrid de enkelte landsbyer stilles over for. Lokale planer bliver intregreret i de kommunale strategier. Kommunens embedsmænd bliver til samarbejdspartnere frem mod de fælles mål. Politisk og praktisk udvikler kommunens landsbyer sig individuelt og i samlet flok. En udvikling, der kan ses på skiltene der opsættes ved landsbyernes indfaldsveje, men også måles i forhold til bosætning, turisme og en række andre hjørnestene i bevarelsen og udviklingen af landsbyerne. Kommune medlemskab For at programmet kan iværksættes i forhold til kommunens landsbyer, skal kommunen eller alternativt en forening der dækker kommunens geografi, være medlem af programmet Blomstrende Landsby. Kommunen orienteres løbende om ansøgninger fra landsbyer og i forhold til lokalkomiteernes vurdering. Dette giver et godt fundament og indblik i landsbyens ønsker og ressourcer. Indmeldelse sker til sekretariatet, med data i henhold til optagelsesskema. Herefter vil kommunen på hjemmesiden dk fremstå med navn, kontakt data og Ønsker landsby udvikling. Under kommunen vil det fremgå, hvilke landsbyer der er optaget på de forskellige niveauer, samt selvfølgelig de landsbyer der for tiden arbejder med optagelse. Endvidere kan man under den enkelte landsby, læse deres indstilling og vurdering, samt finde linke til en evt. lokal hjemmeside. Et kommunalt medlemskab af programmet Blomstrende Landsby, koster et årligt gebyr på kr plus moms. Dette beløb dækker bl.a. følgende: Omkostninger til administration og drift af programsekretariatet. Hjemmesiden og synliggørelse på landsplan. Markedsføring og deltagelse i forbindelse med diverse arrangementer, messer m.m. Adgang til uddannelse og kurser primært for landsbyens borgere i forbindelse med udviklingsarbejdet. Adgang til logo og brug af dette i forbindelse med kommunale aktiviteter og markedsføring. Et Landsby medlemskab Alle landsbyer der skal optages eller er i programmet vil mindst hvert andet år modtage besøg af den lokale komite. Typisk en gruppe på 3 personer der vil vurdere i forhold til de opstillede kriterier. Et Landsby medlemskabet koster årligt et vurderingsgebyr på kr I forbindelse med udlevering af, de første skilte eller nye skilte ved forandring af niveau, pålægges en omkostning på kr. 200 pr. skilt. Normalt regnes med 4 skilte pr. landsby. Alle priser plus moms. Kriteriemanual Til hvert af de fem kriterier udarbejdes der en manual. En folder der fortæller om kriterierne, deres forståelsesramme, og vurderingsskala. Derudover indeholder folderen en vejledning til, hvorledes landsbyen kan skabe udvikling på det ønskede område. Tillige nogle eksempler på hvorledes andre landsbyer har nået deres mål. Dette vil også som programmet udvikler sig kunne findes på hjemmesiden. Endelig listes mulighederne for rådgivning og konsulenthjælp til det aktuelle kriterie, såfremt landsbyen ønsker hjælp til at skabe den rette udvikling. Den lokale komite Vurderingen af landsbyen og ansøgningen foretages af den lokale komitee. Der udpeges ti komiteer på landsplan, geografisk fordelt. Projektet er organiseret som vist i illustrationen. Dette beløb dækker bl.a. følgende: Udviklingsmateriale i forhold til de 5 niveauer. Fyldige beskrivelser af kriterier og udviklingsmuligheder. Kriterie og niveau-manual for det aktuelle niveau. Sparring med sekretariatet via mail og telefon. Adgang til netværk og vidensdeling i forhold til programmet Blomstrende Landsby og generelt i forhold til landdistriktsudvikling. Adgang til uddannelse og kurser. Landdistrikternes Hus Landdistrikternes Hus tilbyder rådgivning, uddannelse og IT løsninger på landdistriktsområdet. Virksomheden er en del af Landdistrikternes Fællesråd. 6

7 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2009 nr. 3 Kriterier for udviklingsprogrammet Programmet Blomstrende Landsby er sammensat af 25 kriterier, opdelt i 5 niveauer, som den enkelte landsby skal efterleve for at blive optaget i programmet. Første ansøgning fra landsbyen kan omfatte de 5 kriterier på niveau 1, men for landsbyer der er langt med udviklingen kan der søges om optagelse i forhold til de 10 kriterier på henholdsvis niveau 1 og 2. Landsbyen vil herefter erhverve et skilt med to blomster. Niveau 3, 4 og 5 kan efterfølgende søges med et interval på minimum 12 måneder. Karakterer For alle kriterier gælder at der vurderes på en skala med fem karakterer. 5 er det bedste og 1 niveauet det dårligste. For at opnå optagelse i programmet på det aktuelle niveau, skal det gennemsnitlige niveau være 3, for de fem kriterier. Det betyder, at et lokalsamfund kan have forudsætninger der gør det umuligt at udvikle på et af de fem kriterier, men såfremt der på de øvrige kriterier scores højt vil det alligevel være muligt at opnå optagelse i programmet. Den forskellighed er vigtig i vurderingen af landsbyen. Vi skal ikke opnå en ensartethed, men udvikle med forskelligheden i centrum. Hvad er en landsby? I dette program er en landsby et sted, hvor der bor mellem 50 og mennesker. Dette skal tages lidt med forbehold, for selvfølgelig findes der steder med borgere der føler sig som en landsby. Tilsvarende kan en landsby i nogle tilfælde sikkert have indbyggere og alligevel have landsbyens værdier og rammer. Omvendt kan programmet ikke forestille sig en landsby med indbyggere. Dette som en tilkendegivelse inden I søger. 1 blomst det grundlæggende niveau Første niveau i forhold til programmet Blomstrende Landsby er niveauet, hvor det basale og grundlæggende for en landsby etableres eller hvis det allerede findes gøres endnu bedre. Kriterierne handler alle om samvær, netværk og ikke mindst et grundlæggende kendskab til den landsby og det lokalsamfund man bor og lever i. Netværk og sammenhold Foreningsliv Indblik Udsyn Organisation 2 blomster det planlæggende niveau Når det grundlæggende for landsbyer efterleves, er det tid til at påbegynde planlægningen af udviklingen. Niveauet handler således om at igangsætte og implementere tiltag der synligt skaber udvikling, glæde og motivation hos borgerne. Borgernes mangfoldighed Bredde i tilbud Udstråling Åbenhed Udviklingsplan De følgende tre niveauer er under udvikling! 3 blomster det synliggørende niveau Lokal byggeskik Udvikle kulturarven Turisme faciliteter Aktiviteter & arrangementer Branding 4 blomster det servicerende niveau Offentlig service Privat service Erhvervsliv Iværksætter Egnsprodukter 5 blomster det bæredygtige niveau Synlig vækst Sundhed Miljø Energi Bæredygtig Landsbyudvikling - landsbyen tager selv initiativet 1. Landsbyen er klar til udvikling 2. Først kontaktes sekretariatet, som herefter fremsender materiale til landsbyen. Et materiale der indeholder en beskrivelse af programmet, en vejledning til hvert af de ønskede kriterier, og et skema til brug for selve ansøgningen. Der er tillige mulighed for mundtlig sparring og rådgivning fra sekretariatet. 3. Landsbyen fremsender ansøgningen til sekretariatet i udfyldt stand og med relevante bilag. 4. Sekretariatet gennemgår ansøgningen og sikrer at alle felter er udfyldt korrekt, bilag er tilstede m.m.. Herefter kviteres for modtagelsen til landsbyen, og samtidig fremsendes kopi af ansøgningen til orientering for den aktuelle kommune. På den måde sikres at kommunen ved at landsbyen arbejder med programmet. Landsbyen oprettes på hjemmesiden hvor den vil fremstå som ønsker udvikling. 5. Næste skridt er, at formanden for den lokale komitee modtager ansøgningen. Herefter vil den lokale komite vurdere ansøgningen og såfremt den umiddelbart efterlever de opstillede mål, vil landsbyen blive aflagt et besøg, hvor formand m.fl. vil få lejlighed til rundvisning og yderligere gennemgang af landsbyens arbejde for optagelse i programmet. 6. Den endelige godkendelse vil tilgå landsbyen straks herefter og senest 14 dage efter besøget. Kopi af denne godkendelse tilsendes kommunen 7. Det synlige bevis på landsbyens optagelse, nemlig skiltene vil blive tilsendt landsbyen, der herefter i samråd med kommunen arrangerer opsætningen, arrangementet, pr. m.m. 8. Det er kommunen der er vært ved opsætnings arrangementet. Borgmesteren og formanden for landsbyen skruer skiltene op sammen. 9. Sekretariatet tilretter landsbyens status i forhold til hjemmeside og PR materiale generelt. 10. Herefter kan udviklingen frem mod det næste niveau starte. Udvikling er en løbende proces. Landdistrikternes Hus Landdistrikternes Hus tilbyder rådgivning, uddannelse og IT løsninger på landdistriktsområdet. Virksomheden er en del af Landdistrikternes Fællesråd. 7

8 Returadresse ved uanbringelighed: Jens Jørgen Andreasen, Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens (8245 ARC) ISSN Landsbynyt Girokonto Landsforeningen Af Landsbysamfund har Sparekassen Østjylland som pengeinstitut reg. nr konto nr Frist for stof til næste Landsbynyt d. 20. julit 2009 Kontingent og abonnementsbetaling Medlemsforeninger: 525 kr. Ekstra blade 75 kr. pr. årgang. Firmaer: 525 kr. Enkeltmedlemmer: 200 kr. Abonnementer: 175 kr. Støttebidrag til foreningens arbejde modtages gerne. Nye medlemmer og abonnementer, ændringer og tilkøb af blade: Henvendelse Jens Jørgen: HUSK at melde adresseændring til Jens Jørgen Andreasen så snart det sker VIGTIGT Husk at betale kontingent! Landsbynyt elektronisk Alle medlemmer kan få Landsbynyt tilsendt elektronisk. Ikke-medlemmer kan abonnere. Et års abonnement koster 100 kr. Kontakt Layout: Ivan Jacobsen, Lydersholm Tryk: BESTYRELSEEN I LAL Formand Ole Olsen Bildsøvej 165, Næsby strand, 4200 Slagelse / / Næstformand Erik Rytoft Jensen Tingvej 31, Mogenstrup, 7800 Skive / Kasserer Jette Hansen Klintrupvej 13, 8641 Sorring / Medlemsregistrator Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens / Sekretær Vibeke Davidsen Skrænten 17, Sevel 7830 Vinderup / Bestyrelsesmedlem Gunhild Olesen Møller Strædet 38, 7990 Øster Assels Bestyrelsesmedlem Margrethe Bonde Stenger Smedegade Branderup / suppleant Alice Top-Rasmussen Lærkevej Stenstrup / suppleant Jørn Christensen Brordrupvej 39, Kamstrup 4000 Roskilde Sekretariat Landdistrikternes Hus Jacob Gades allé 5, 6600 Vejen Hjemmeside: og

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Rigmor Kryger, Køge, har flere gange leveret artikler til Holmsland Sogneblad, især fra Søndervig. Denne gang drejer det sig om

Rigmor Kryger, Køge, har flere gange leveret artikler til Holmsland Sogneblad, især fra Søndervig. Denne gang drejer det sig om La L L andsforeningen Landsbynyt Maj 2009 19. årg. nr. 2 Rigmor Kryger, Køge, har flere gange leveret artikler til Holmsland Sogneblad, især fra Søndervig. Denne gang drejer det sig om Kabelhuset i Søndervig

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Halvrimmen. Med sammenhold kan alt lade sig gøre. Langt over 1000 frivillige timer lagt i arbejdet med at gøre bygning klar til købmandsforretning

Halvrimmen. Med sammenhold kan alt lade sig gøre. Langt over 1000 frivillige timer lagt i arbejdet med at gøre bygning klar til købmandsforretning LaL Landsbynyt December 2010 20. årg. nr. 6 Halvrimmen Med sammenhold kan alt lade sig gøre Langt over 1000 frivillige timer lagt i arbejdet med at gøre bygning klar til købmandsforretning Hvad gør et

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Internet og mobildækning på Møn

Internet og mobildækning på Møn Internet og mobildækning på Møn Bosætningsgruppen under Møn NU juli 2014 Nuværende internet dækning. Der er i øjeblikket 2 aktører på fibernet dækning. TDC og seas. TDC s dækning fremgår af nedenstående

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Referat. Dansk partnermøde 10/6, Kl. 12-15. Nr Nissum. Deltagere. Kirsten Bjerg, KB. Kirsten Helby, KH. Ditte Staun Munch Leddet, DL

Referat. Dansk partnermøde 10/6, Kl. 12-15. Nr Nissum. Deltagere. Kirsten Bjerg, KB. Kirsten Helby, KH. Ditte Staun Munch Leddet, DL Referat Dansk partnermøde 10/6, Kl. 12-15. Nr Nissum Deltagere Kirsten Bjerg, KB Kirsten Helby, KH Ditte Staun Munch Leddet, DL Henrik Willadsen, HW Per Fischer, PF Jørgen Korning, JK Dagsorden: 12.00:

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Landdistriktsrådet for Morsø Kommune

Landdistriktsrådet for Morsø Kommune Landsbynyt Februar 2010 20. årg. nr. 1 Landdistriktsrådet for Morsø Kommune Den 28. september 1987 stiftedes LANDSBYUDVALGET PÅ MORS. Dets formål var at være serviceorgan til gavn for udviklingen af landsbyerne

Læs mere

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS www.1helsingor.dk Mødereferat Dato: Ref.: 12. juni 2008 ULRIK BIRK 1 af 7 Vedr.: Bestyrelsesmøde Deltagere: Navn: Lone Littré Andreasen Jeanette Carlsen Vibeke

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Vordingborg Kommunes høringssvar til Landsplanredegørelse 2013

Vordingborg Kommunes høringssvar til Landsplanredegørelse 2013 Valdemarsgade Naturstyrelsen 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/19691 Dokumentnr.: 88338/13 Sagsbehandler: Anja Valhøj Dir. 55 36 26 86 E-mail: anv@vordingborg.dk

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 FORFALD og AFRAK Manglende formåen økonomisk og socialt Ligegyldighed En blanding 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 1 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 2 31-10-2012

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere