Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2013"

Transkript

1 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister

2 INDHOLD 03 Baggrund 03 Metode 03 Resultater 03 Konklusion og anbefalinger 04 Yderligere information 06 Tabeller 10 Figurer 17 Bilag Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland Mads Wissenberg, læge, Region Hovedstaden Shahzleen Rajan, læge, Region Hovedstaden Rikke Nørmark Mortensen, cand.scient., Region Nordjylland Fredrik Folke, læge, ph.d. Region Hovedstaden Freddy K. Lippert, direktør, Region Hovedstaden Peter Berlac, præhospital leder, Region Hovedstaden Poul Anders Hansen, præhospital leder, Region Nordjylland Per Sabro Nielsen, præhospital leder, Region Midtjylland Torsten Lang-Jensen, præhospital leder, Region Syddanmark Ole Mazur Hendriksen, præhospital leder, Region Sjælland Christian Torp-Pedersen, professor, overlæge, dr.med., Region Nordjylland Styregruppen for Dansk Hjertestopregister Freddy K. Lippert (formand), direktør, Region Hovedstaden Peter Berlac, præhospital leder, Region Hovedstaden Per Sabro Nielsen, præhospital leder, Region Midtjylland Poul Anders Hansen, præhospital leder, Region Nordjylland Torsten Lang-Jensen, præhospital leder, Region Syddanmark Ole Mazur Hendriksen, præhospital leder, Region Sjælland Taksigelser Tak til det ambulancepersonale og læger i det præhospitale beredskab i regionerne, der har indsamlet data til Dansk Hjertestopregister. Uden deres store indsats ville denne opgørelse ikke være mulig. Støtte Denne rapport er støttet af TrygFonden, Hjerteforeningen og Helsefonden. Derudover har TrygFonden støttet Dansk Hjertestopregister og har særligt støttet denne opsamling og analyse af 13 års data. Undersøgelsens sponsorer har ikke haft indflydelse på dataindsamling, databehandling, analyser eller fortolkning af data. FORSIDEFOTO: CHRISTIAN ALS Interessekonflikter Ingen af forfatterne har økonomiske interessekonflikter. TrygFonden har støttet en lang række projekter, herunder forskningsprojekter, hvor flere af forfatterne har deltaget. 2

3 SAMMENFATNING Baggrund I Danmark er der de seneste 10 år taget adskillige initiativer for at forbedre overlevelsen ved pludselig uventet hjertestop uden for hospital, herunder et øget fokus på tidlig hjertelungeredning ved tilfældigt forbipasserende, udbredelse af hjertestartere samt forbedring af den avancerede behandling uden for hospital og på hospitaler. Denne sammenfatning beskriver de vigtigste tal for udviklingen omkring hjertestop og behandling af disse over en 13-årig periode i Danmark fra Metode Data for hjertestop uden for hospital er indsamlet af de fem regioners ambulancetjenester. Data er registreret i umiddelbar tilknytning til hjertestoppet ved udfyldelse af hjertestopskemaer til dokumentation (bilag 1+2). Data er samlet i Dansk Hjertestopregister under de fem regioners præhospitale organisationer. Dataindsamlingen er sket løbende i perioden juni 2001 til og med december Patienter med hjertestop uden for hospital, hvor der blev gjort et behandlingsforsøg, indgår i Dansk Hjertestopregister. Resultater I alt blev patienter med førstegangshjertestop inkluderet i undersøgelsen. I perioden er patienter med pludselig hjertestop generelt blevet ældre fra år i 2001 til 72 år i 2013 (p). Resultaterne viser en klar stigning over tid i andelen af patienter, der modtog hjertelungeredning (HLR) inden ankomst af ambulance (19,4 % i 2001 til 65,4 % i 2013). Andelen af patienter, der fik stød med en hjertestarter (AED) inden ankomst af ambulance, steg ligeledes over tid (1,4 % i 2001 til 3,0 % i 2013). Denne stigning skete primært i den sidste del af studieperioden fra 1,7 % i 2010 til 3,0 % i I perioden var der en stor stigning i andelen af patienter, der var genoplivet ved ankomst til hospital (8,1 % i 2001 til 22,4 % i 2013). Ligeledes var der en markant stigning i andelen af patienter, der overlevede til og med 30 dage efter hjertestoppet (3,8 % i 2001 til 11,6 % i 2013). Hos patienter med stødbar hjerterytme var der en markant stigning i 30-dages overlevelsen (12,3 % i 2001 til 39,4 % i 2013). Ligeledes opnåede patienter med ikke-stødbar hjerterytme en stigning i overlevelsen over tid (1,7 % i 2001 til 5,5 % i 2013). For både hjertestop i private hjem og hjertestop uden for private hjem var der en stigning i overlevelse over tid. Stigningen var dog mest udtalt for patienter med hjertestop uden for private hjem: privat hjem, fra 3,1 % i 2001 til 6,9 % i 2013 (p); og uden for privat hjem, fra 7,4 % i 2001 til 23,6 % i 2013 (p). Samlet set var stigningen i 30-dages overlevelse over tid signifikant for både mænd og kvinder, men stigningen var mest udtalt for mænd: mænd fra 3,7 % i 2001 til 13,9 % i 2013 (p) og kvinder fra 4,1 % i 2001 til 7,7 % i 2013 (p). Antallet af hjertestopoverlevere per indbyggere steg også over tid, både for overlevere ved ankomst til hospital (fra 4,8 per indbyggere i 2001 til 14,6 per indbyggere i 2013) og for 30-dages overlevere (fra 2,5 per indbyggere i 2001 til 8,2 per indbyggere i 2013). Endelig var HLR inden ankomst af ambulance stærkt forbundet med 30-dages overlevelse (30-dages overlevelse for patienter der fik HLR inden ankomst af ambulance 12,5 % vs. 3,2 % hos patienter uden HLR inden ankomst af ambulance i hele perioden). Konklusion og anbefalinger I perioden har der været mere end en tredobling af patienter, som modtog HLR inden ankomst af ambulance. Ligeledes er der sket en tredobling i den samlede overlevelse efter hjertestop uden for hospital. I den sidste del af perioden er der sket en stigning i brugen af hjertestartere inden ambulancens ankomst. Brugen er dog fortsat begrænset. Sammenfatningens resultater understøtter, at der er sket en forbedring over tid i både den præhospitale og hospitale håndtering af hjertestoppatienter i Danmark. Samlet set anbefales: Fortsat fokus på tidlig hjertelungeredning ved lægfolk med vedvarende styrkelse af befolkningens uddannelse i livreddende førstehjælp. Fortsat øget opmærksomhed på regionernes AMK-Vagtcentraler for tidligt at erkende hjertestop, vejlede i hjertelungeredning og henvise til en hjertestarter. Opsætning af hjertestartere i højrisikoområder for hjertestop og opsætning af hjertestartere i det offentlige rum med adgang døgnet rundt. Fortsat udvikling og styrkelse af den avancerede hjertestopbehandling, både uden for og på hospital. Fortsat styrkelse af forskningsindsatsen således at udviklingen og effekten af de forskellige indsatser dokumenteres og målrettes områder og patientgrupper med størst gavn af behandling. Alle disse forhold skønnes afgørende, hvis den positive udvikling i overlevelse efter hjertestop uden for hospital skal fortsætte. 3

4 Fakta Data stammer fra Dansk Hjertestopregister og er indsamlet af de fem regioners ambulancetjenester. Data er nationale data, der dækker hele landet i en 13-års periode fra 2001 til og med Denne undersøgelse omfatter i alt førstegangs hjertestop uden for hospital. Danmark er blandt de bedste i verden til at dokumentere effekten af den præhospitale indsats ved hjertestop, og har dokumenteret resultater i international klasse hvad angår tidlig hjertelungeredning, overlevelse og brug af hjertestartere. Hvert år får knap personer pludselig uventet hjertestop uden for hospital i Danmark. Andelen af hjertestop, hvor der er givet hjertelungeredning inden ankomst af ambulance, er mere end tredoblet på 13 år fra 19,4 % i 2001 til 65,4 % i 2013, dvs. i 65 % af tilfældene giver forbipasserende hjertelungeredning. Andelen af hjertestop, hvor der er givet stød af en hjertestarter inden ankomst af ambulance, er lav, men med en stigning fra 1,4 % i 2001 til 3,0 % i Andelen af personer, der overlever et hjertestop, er mere end tredoblet, opgjort efter international standard som overlevelse til og med 30 dage efter hjertestoppet. Overlevelsen er steget fra 3,8 % i 2001 til 11,6 % i Hvis der gives hjertelungeredning ved lægfolk, overlever ca. 1 ud af 8, men hvis der ikke gives hjertelungeredning ved lægfolk, overlever kun ca. 1 ud af 31. Antallet af personer, der overlever til og med 30 dage efter hjertestop, er steget fra 148 personer, der overlevede hjertestop i 2002, til 461 personer der overlevede i 2013, dvs. en tredobling af reddede liv. Hovedparten af hjertestop sker i private hjem (72,4 %), mens 27,6 % sker på et offentligt tilgængeligt sted (2013). Andelen af hjertestop med stødbar hjerterytme er 18,0 % (2013), og chancen for overlevelse til og med 30 dage efter hjertestoppet, hvis der er en stødbar hjerterytme, er steget fra 12,3 % i 2001 til 39,4 % i En undersøgelse (reference 4) baseret på Dansk Hjertestopregister har vist, at blandt hjertestop-overlevere, der var i arbejde før hjertestop, kom 76 % tilbage i arbejde. YDERLIGERE INFORMATION For mere uddybende analyser og fortolkning på området se venligst følgende publikationer: Wissenberg M, Malta Hansen C, Noermark Mortensen R, Folke F, Lippert FK, Christensen EF, Hansen PA, Lang-Jensen T, Henriksen OM, Torp-Pedersen C. Dansk Hjertestopregister. Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport Dansk Råd for Genoplivnings hjemmeside. (tilgængelig oktober 2015). Hansen SM, Wissenberg M, Rajan S, Malta Hansen C, Mortensen RN, Folke F, Lippert FK, Christensen EF, Hansen PA, Lang-Jensen T, Henriksen OM, Torp-Pedersen C. Dansk Hjertestopregister. Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister (tilgængelig oktober 2015). Wissenberg M, Lippert FK, Folke F, Weeke P, Hansen CM, Christensen EF, Jans H, Hansen PA, Lang-Jensen T, Olesen JB, Lindhardsen J, Fosbol EL, Nielsen SL, Gislason GH, Kober L, Torp-Pedersen C. Association of national initiatives to improve cardiac arrest management with rates of bystander intervention and patient survival after out-of-hospital cardiac arrest. JAMA J Am Med Assoc Oct 2;310(13): Kragholm K, Wissenberg M, Mortensen RN, Fonager K, Jensen SE, Rajan S, Lippert FK, Christensen EF, Hansen PA, Lang-Jensen T, Hendriksen OM, Kober L, Gislason G, Torp-Pedersen C, Rasmussen BS. Return to Work in Out-of-Hospital Cardiac Arrest Survivors: A Nationwide Register-Based Follow-Up Study. Circulation 2015;131: Wissenberg M, Hansen CM, Folke F, Lippert FK, Weeke P, Karlsson L, Rajan S, Søndergaard KB, Kragholm K, Christensen EF, Nielsen SL, Kober L, Gislason GH, Torp-Pedersen C. Survival after out-of-hospital cardiac arrest in relation to sex: A nationwide registry-based study. Resuscitation 2014;85: Wissenberg M, Folke F, Hansen CM, Lippert FK, Kragholm K, Risgaard B, Rajan S, Karlsson L, Søndergaard KB, Hansen SM, Mortensen RN, Weeke P, Christensen EF, Nielsen SL, Gislason GH, Kober L, Torp-Pedersen C. Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest in 4

5 YDERLIGERE INFORMATION Relation to Age and Early Identification of Patients With Minimal Chance of Long-Term Survival. Circulation 2015;131: Karlsson LIM, Wissenberg M, Fosbøl EL, Hansen CM, Lippert FK, Bagai A, McNally B, Granger CB, Christensen EF, Folke F, Rajan S, Weeke P, Nielsen SL, Køber L, Gislason GH, Torp-Pedersen C. Diurnal variations in incidence and outcome of out-of-hospital cardiac arrest including prior comorbidity and pharmacotherapy: A nationwide study in Denmark. Resuscitation 2014;85: Rajan S, Wissenberg M, Folke F, Hansen CM, Lippert FK, Weeke P, Karlsson L, Søndergaard KB, Kragholm K, Christensen EF, Nielsen SL, Kober L, Gislason GH, Torp-Pedersen C. Out-of-hospital cardiac arrests in children and adolescents: Incidences, outcomes, and household socioeconomic status. Resuscitation Mar;88:12-9. TABELLER 5

6 Tabeller

7 Tabel Tabel 1: 1: Patientkarakteristika i undersøgelsesperioden Patientkarakteristika i undersøgelsesperioden Samlet patientpopulation Samlet periode P-værdi Manglende data OHCA, n (5,0) 3262 (8,0) 3198 (7,8) 2997 (7,3) 3106 (7,6) 2775 (6,8) 2889 (7,1) 2896 (7,1) 3209 (7,8) 3292 (8,0) 3436 (8,4) 3854 (9,4) 3961 (9,7) (100,0) - - Median alder, år IQR 25%-75% (0,0) Mænd, år IQR 25%-75% (0,0) Kvinder, år IQR 25%-75% (0,0) Mand, n 1365 (66,8) 2109 (64,7) 2125 (66,4) 1947 (65,0) 2049 (66,0) 1825 (65,8) 1837 (63,6) 1910 (66,0) 2091 (65,2) 2118 (64,3) 2198 (64,0) 2457 (63,8) 2515 (63,5) (64,9) 0, (0,0) Hjertestop i privathjem, n 944 (68,7) 1720 (71,5) 1821 (72,3) 1752 (71,7) 1931 (72,9) 1495 (74,3) 1721 (73,9) 1865 (71,8) 2178 (72,2) 2275 (73,2) 2366 (72,6) 2762 (73,7) 2794 (72,4) (72,5) 0, (13,7) Bevidnet hjertestop, n 786 (41,4) 1196 (40,8) 1350 (46,0) 1192 (43,2) 1274 (43,3) 1128 (44,7) 1104 (43,0) 1243 (44,1) 1422 (45,2) 1410 (43,6) 1537 (45,6) 1728 (45,4) 1714 (43,5) 184 (43,9) 2041 (5,0) Bevidnet hjertestop (ambulancetjeneste), n 215 (11,3) 324 (11,0) 298 (10,1) 280 (10,1) 310 (10,5) 280 (11,1) 308 (12,0) 335 (11,9) 397 (12,6) 448 (13,9) 402 (11,9) 448 (11,8) 457 (11,6) 4502 (11,6) 2041 (5,0) Ikke-bevidnet hjertestop, n 897 (47,3) 1413 (48,2) 1289 (43,9) 1289 (46,7) 1355 (46,1) 1116 (44,2) 1154 (45,0) 1240 (44,0) 1325 (42,1) 1376 (42,5) 1433 (42,5) 1634 (42,9) 17 (44,9) (44,5) 2041 (5,0) Stødbar hjerterytme, n 414 (23,8) 564 (20,6) 553 (19,3) 530 (18,5) 649 (21,5) 646 (24,4) 575 (22,6) 614 (23,2) 4 (23,3) 653 (21,4) 680 (21,1) 743 (20,2) 685 (18,0) 8000 (21,2) 0, (7,7) ROSC ved ankomst til hospitalet, n 150 (8,1) 235 (8,2) 314 (10,9) 302 (11,2) 343 (11,9) 334 (13,5) 357 (14,8) 464 (18,3) 530 (19,2) 593 (20,7) 715 (23,4) 824 (23,6) 815 (22,4) 5976 (16,4) 4466 (10,9) 30-dages overlevelse, n 78 (3,8) 148 (4,5) 166 (5,2) 182 ( 6,1) 181 ( 5,8) 219 (7,9) 250 (8,7) 272 (9,4) 319 (9,9) 338 (10,3) 374 (10,9) 448 (11,6) 461 (11,6) 3436 (8,4) 0 3 (0,0) 7

8 Patientpopulation uden ambulancetjeneste bevidnet hjertestop OHCA, n 1827 (5,0) 2938 (8,1) 2900 (8,0) 2717 (7,5) 2796 (7,7) 2495 (6,9) 2581 (7,1) 2561 (7,0) 2812 (7,7) 2844 (7,8) 3034 (8,3) 3406 (9,4) 3504 (9,6) (100,0) - - Bevidnet hjertestop, n 786 (46,7) 1196 (45,8) 1350 (51,2) 1192 (48,0) 1274 (48,5) 1128 (50,3) 1104 (48,9) 1243 (50,1) 1422 (51,8) 1410 (50,6) 1537 (51,8) 1728 (51,4) 1714 (49,2) 184 (49,7) 2041 (5,6) HLR inden ambulancens ankomst, n 328 (19,4) 498 (19,0) 596 (22,5) 613 (24,5) 1 (26,7) 651 (29,0) 730 (32,1) 910 (36,4) 1074 (38,6) 1222 (43,3) 1727 (58,0) 2137 (63,7) 2277 (65,4) (39,0) 1883 (5,2) Bevidnet hjertestop med HLR 217 inden ambulancens ankomst, n (27,6) 344 (28,9) 413 (30,7) 386 (32,5) 436 (34,3) 410 (36,5) 440 (40,1) 571 (46,3) 653 (46,1) 715 (50,7) 997 (65,0) 1179 (68,5) 1199 (,1) 7960 (46,8) 2099 (5,8) Defibrillering inden ambulancens ankomst, n 23 (1,4) 32 (1,2) 25 (0,9) 19 (0,8) 34 (1,3) 22 (1,0) 30 (1,4) 23 (1,0) 26 (1,1) 43 (1,7) (2,5) 108 (3,5) 98 (3,0) 550 (1,7) 3495 (9,6) Median tidsinterval 4, min. IQR 25%-75% (19,2) ROSC ved ankomst til hospitalet, n 108 (6,5) 162 (6,3) 238 (9,2) 224 (9,2) 252 (9,7) 254 (11,5) 282 (13,1) 373 (16,7) 430 (17,8) 477 (19,4) 580 (21,5) 665 (21,5) 659 (20,4) 44 (14,6) 4090 (11,2) 30-dages overlevelse, n 51 (2,8) 101 (3,4) 114 (3,9) 124 (4,6) 116 (4,1) 159 (6,4) 191 (7,4) 208 (8,1) 238 (8,5) 255 (9,0) 281 (9,3) 335 (9,8) 352 (10,0) 2525 (6,9) 0 3 (0,0) består af syv måneder, fra juni til og med december. 2 Der kan forekomme små korrektioner i antal OHCA fra forrige års rapportering pga. opdateringer af administrative registre hos Danmarks Statistik. 3 CPR-nummeret, brugt til at linke information vedrørende patientens alder, køn og vitalstatus, var ugyldig hos (11,2%) patienter. Derfor blev disse patienter ekskluderet fra undersøgelsen. 4 Estimeret tidsinterval fra erkendelse af hjertestop til rytmeanalyse ved ambulancetjenesten. Ændringer i patientkarakteristika over tid, en tosidet p-værdi <0,05 blev tolket som værende statistisk signifikant. HLR = hjertelungeredning; IQR = interval fra 1. til 3. kvartil; OHCA = hjertestop uden for hospital; ROSC = genoprettelse af spontan cirkulation; Stødbar rytme = Pulsløs ventrikulær takykardi/ventrikelflimmer. 8

9 Tabel 2: Associationer mellem præhospitale faktorer og 30-dages overlevelse for den samlede periode (ambulancetjeneste bevidnet hjertestop ekskluderet) Tabel 2: Associationer mellem præhospitale faktorer og 30-dages overlevelse for den samlede periode (ambulancetjeneste bevidnet hjertestop ekskluderet). Kvinde vs. mand Alder, 10-års aldersstigning Hjertestop uden for privathjem vs. hjertestop i privathjem Bevidnet hjertestop vs. ikke-bevidnet hjertestop HLR inden ambulancens ankomst vs. ingen HLR inden ambulancens ankomst Bevidnet hjertestop med tidlig HLR vs. bevidnet hjertestop uden tidlig HLR Ikke-bevidnet hjertestop med tidlig HLR vs. ikke-bevidnet hjertestop uden tidlig HLR Stødbar rytme med tidlig HLR vs. stødbar rytme uden tidlig HLR Ikke-stødbar rytme med tidlig HLR vs. ikke-stødbar rytme uden tidlig HLR Defibrillering inden ambulancens ankomst vs. ingen defibrillering inden ambulancens ankomst Stødbar rytme vs. ikke-stødbar rytme Tidsinterval 4, et minuts stigning fra erkendelse af hjertestop til rytmeanalyse ved ambulancetjenesten Tidsinterval 4 > 10 minutter vs. tidsinterval 10 minutter OR 95% CI Ujusteret 0,54 0,49-0,60 0,78 0,76-0,79 3, 3,39-4,03 6,75 6,01-7,61 4,35 3,97-4,78 3,80 3,42-4,23 3,12 2,50-3,89 2,84 2,51-3,22 3,32 2,78-3,96 9,45 7,90-11,28 14,24 12,91-15,73 0,96 0,96-0,97 0,41 0,37-0,45 OR 95% CI Justeret 1 0,64 2 0,58-0, 0,78 3 0,77-0,80 3,21 2,93-3,51 7,32 6,51-8,26 3,90 3,56-4,29 3,30 2,97-3,68 2,76 2,21-3,45 2,54 2,24-2,88 3,01 2,52-3,60 8,00 6,64-9,61 13,52 12,22-14,98 0,96 0,96-0,97 0,40 0,36-0,44 1 Justeret for køn og alder. 2 Justeret for alder. 3 Justeret for køn. 4 Estimeret tidsinterval fra erkendelse af hjertestop til rytmeanalyse ved ambulancetjeneste. Information vedrørende manglende data, se venligst tabel 1. CI = konfidensinterval; HLR = hjertelungeredning; Ikke-stødbar rytme = asystoli eller pulsløs elektrisk aktivitet; OR = odds ratio; Stødbar rytme = pulsløs ventrikulær takykardi/ventrikelflimmer; Tidlig HLR = hjertelungeredning inden ambulancens ankomst. FIGURER 9

10 Figurer

11 Figur 1: Selektionsproces for studiepopulationen Figur 1. Selektionsproces for studiepopulationen hjertestoppatienter med genoplivningsforsøg Figur 2: Tidsmæssig udvikling i HLR inden ankomst af ambulance, bevidnet status og stødbar hjerterytme Figur 2. Tidsmæssig udvikling i HLR inden ankomst af ambulance, bevidnet status og stødbar hjerterytme (11,2 %) blev ekskluderet, på grund af ugyldigt/manglende CPR-nummer 157 (0,3 %) blev ekskluderet, da hjertestoppet var anden- og tredjegangs hjertestop 72 (0,2 %) blev ekskluderet, på grund af manglende indlæggelsesdato ved 30-dages overlevelse patienter blev inkluderet i de videre analyser År P P=0,037 HLR inden ambulancens ankomst Bevidnet hjertestop Ikke bevidnet hjertestop Stødbar hjerterytme Ambulancetjeneste bevidnet hjertestop 11

12 Figur 3: HLR inden ankomst af ambulance i relation til bevidnet status og første observerede hjerterytme Figur 3. HLR inden ankomst af ambulance i relation til bevidnet status og første observerede hjerterytme Figur 4: 30 dages overlevelse og ROSC ved ankomst til hospitalet Figur dages overlevelse og ROSC ved ankomst til hospitalet P P År År Tidlig HLR hos patienter med stødbar hjerterytme Tidlig HLR hos patienter med bevidnet hjertestop Tidlig HLR (samlet) Tidlig HLR hos patienter med ikke stødbar hjerterytme Tidlig HLR hos patienter med ikke bevidnet hjertestop ROSC ved ankomst til hospitalet (samlet) ROSC ved ankomst til hospitalet (ambulancetjeneste bevidnet hjertestop ekskluderet) 30 dages overlevelse (samlet) 30 dages overlevelse (ambulancetjeneste bevidnet hjertestop ekskluderet) 12

13 Figur 5: 30 dages overlevelse i relation til køn Figur dages overlevelse i relation til køn Figur 6: 30 dages overlevelse i relation til lokalisation af hjertestop Figur dages overlevelse i relation til lokalisation af hjertestop dages overlevelse hos mænd 30 dages overlevelse hos kvinder 30 dages overlevelse hos patienter med hjertestop uden for privathjem 30 dages overlevelse hos patienter med hjertestop i privathjem P 0 P År År 13

14 Figur 7: 30 dages overlevelse i relation til første observerede hjerterytme Figur dages overlevelse i relation til første observerede hjerterytme dages overlevelse hos patienter med stødbar hjerterytme 30 dages overlevelse hos patienter med ikke stødbar hjerterytme År P 14

15 Figur 8: Modificeret Utstein-template for den samlede undersøgelsesperiode Figur 8. Modificeret Utstein-template for den samlede undersøgelsesperiode 30 - dages patienter med hjertestop uden for hospital Ikkeambulancetjeneste bevidnet hjertestop n = Ambulancetjeneste bevidnet hjertestop n = 4502 Bevidnet hjertestop n = (49.7 %) 5990 hjertestop havde manglende informationer, der fordelte sig således: Ikke-bevidnet hjertestop n = (50,3 %) Bevidnet hjertestop n = 2041 Første observerede hjerterytme n = 2842 Stødbar hjerterytme n = 5100 (33,7 %) Ikke-stødbar hjerterytme n = (66,3 %) HLR inden ankomst af ambulance n = 1883 ROSC ved ankomst til hospital n = 4090 Stødbar hjerterytme n = 1558 (10,2 %) Ikke-stødbar hjerterytme n = (89,8 %) Tidlig HLR 60,0 % ROSC 40,7 % 30-dages overlevelse 26,4 % Tidlig HLR 40,2 % ROSC 14,2 % 30-dages overlevelse 3,7 % Tidlig HLR 46,0 % ROSC 23,6 % 30-dages overlevelse 12,2 % Tidlig HLR 30,3 % ROSC 4,9 % 30-dages overlevelse 0,8 % 15

16 Figur 9: Incidens af hjertestop uden for hospital Figur 9. Incidens af hjertestop uden for hospital Figur 10: Antal overlevere efter hjertestop uden for hospital Figur 10. Antal overlevere efter hjertestop uden for hospital 100 Incidens af hjertestop ROSC overlevere 30 dages overlevere Hjertestop uden for hospital per indbyggere NS Overlevere per indbyggere NS Non Signifikant 0 P År År BILAG 16

17 Bilag

18 18

19

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Hjertestop uden for Hospital i Danmark

Hjertestop uden for Hospital i Danmark Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregistrering 2001-2014 1 1 INDHOLD 03 Baggrund 03 Metode 03 Resultater 03 Konklusion og anbefalinger

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Fakta om tal fra Dansk Hjertestopregister

Fakta om tal fra Dansk Hjertestopregister Fakta om tal fra Dansk Hjertestopregister Nye tal fra Dansk Hjertestopregister De nye tal fra Dansk Hjertestopregister bygger på et datagrundlag på 29.431 hjertestop uden for hospital i perioden juni 2001

Læs mere

Basal hjertelunge redning og overlevelse ved hjertestop i det private hjem versus i det offentlige rum

Basal hjertelunge redning og overlevelse ved hjertestop i det private hjem versus i det offentlige rum Herlev og Gentofte Hospital Basal hjertelunge redning og overlevelse ved hjertestop i det private hjem versus i det offentlige rum Kathrine Bach Søndergaard, læge Hjertemedicinsk afdeling, Herlev-Gentofte

Læs mere

Prognosen ved pludselig uventet hjertestop

Prognosen ved pludselig uventet hjertestop Placer evt. logo her Prognosen ved pludselig uventet hjertestop Freddy Lippert FREDDY LIPPERT Akutchef, Region Hovedstaden Sagkyndig rådgiver for sundhedsstyrelsen TrygFondens rådgivende forskningsråd

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Videnskabelig rapport 2001-2011 1 Rapportens forfattere Mads Wissenberg, læge, Region Hovedstaden Carolina Malta Hansen, læge, Region Hovedstaden

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark Årsrapport 2005 Dansk Hjertestopregister Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark 1 FORORD... 4 2 GENERELT OM DANSK HJERTESTOPREGISTER... 6 3 BAGGRUND... 8 4 DATAINDSAMLING OG METODE... 10 5 DEMOGRAFI...

Læs mere

Guidelines for hjerte-lunge-redning 2005 Det Europæiske Råd for Genoplivning Dansk Råd for Genoplivning

Guidelines for hjerte-lunge-redning 2005 Det Europæiske Råd for Genoplivning Dansk Råd for Genoplivning Guidelines for hjerte-lunge-redning 2005 Det Europæiske Råd for Genoplivning Dansk Råd for Genoplivning Resume af væsentlige ændringer Nye internationale, evidensbaserede retningslinjer for cardiopulmonal

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Avanceret genoplivning Aftenkursus

Avanceret genoplivning Aftenkursus Avanceret genoplivning Aftenkursus Program Introduktion Demonstration Erkende hjertestop Hjerte-lunge-redning Avanceret genoplivning Sikker defibrillering Scenarier Teamlederfunktion og reversible årsager

Læs mere

Hjertestopbehandling 2012

Hjertestopbehandling 2012 LKO kursusdag 7/februar 2012 Hjertestopbehandling 2012 Kirsten Kittner Claus Tveskov 1 4 Hjertestop Pludselig livløshed Ingen livstegn Abnorm/ingen vejrtrækning Stødbar rytme (VF/ pulsløs VT) Asystoli

Læs mere

HJERTESTOPBEHANDLING UDEN FOR HOSPITAL I DANMARK

HJERTESTOPBEHANDLING UDEN FOR HOSPITAL I DANMARK 9. september 2003 HJERTESTOPBEHANDLING UDEN FOR HOSPITAL I DANMARK En statusrapport fra Styregruppen for DANSK HJERTESTOPREGISTER Rapportens forfattere PERNILLE BUCH FREDDY LIPPERT STEEN PEHRSON CHRISTIAN

Læs mere

Præsentation fra Hjertestartermødet 16. oktober 2014 Righospitalet, København

Præsentation fra Hjertestartermødet 16. oktober 2014 Righospitalet, København Præsentation fra Hjertestartermødet 16. oktober 2014 Righospitalet, København Præsentationen er venligst leveret af foredragsholderen. Indholdet er intenderet til uddannelse og kan indeholde holdninger

Læs mere

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sundhedsstyrelsen.dk

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 86

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 86 R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 86 Mødet blev gennemført torsdag den 26. maj 2015 ved TrygFonden, Virum. Til stede: Hanne Balle, Jesper Kjærgaard, Jens Flensted Lassen, Jens Roland,

Læs mere

Instruks: Genoplivning af børn. Hjertestopsbehandling.

Instruks: Genoplivning af børn. Hjertestopsbehandling. Instruks: Genoplivning af børn. Hjertestopsbehandling. Gyldig fra: 01.02.2011 Version: Revideret: 01-2015 GKA/TORB Revideres senest: 01.11.2018 Udarbejdet af: Korpslæge Gunhild Kjærgaard-Andersen 4.0 Anvendelsesområde:

Læs mere

Hjertestart i Frederikshavn Kommune

Hjertestart i Frederikshavn Kommune Susanne Reindahl Rasmussen og Stinne Aaløkke Ballegaard med bidrag fra Amalie Dam-Hansen Hjertestart i Frederikshavn Kommune Evaluering af intervention med udkald af hjemmeplejens personale ved hjertestop

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

AED Plus. Den bedst mulige hjælp til førstehjælpere

AED Plus. Den bedst mulige hjælp til førstehjælpere AED Plus Den bedst mulige hjælp til førstehjælpere Nødvendig hjertemassage De nyeste retningslinjer fra Det Europæiske Råd for Genoplivning (European Resuscitation Council, ERC) udgivet i 2010, siger det

Læs mere

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR ved Anne Marie Christensen og Vibeke Hai Hjertestopsinstruktører Hyppighed i Danmark Ca. 3500 personer får hvert år hjertestop udenfor sygehusene.

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 83. Mødet blev gennemført tirsdag den 11. november 2014 ved Dansk Røde Kors.

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 83. Mødet blev gennemført tirsdag den 11. november 2014 ved Dansk Røde Kors. R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 83 Mødet blev gennemført tirsdag den 11. november 2014 ved Dansk Røde Kors. Til stede: Hanne Balle, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Ann Hiort Maltesen,

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Basal genoplivning VELEGNET TIL PRAKSISPERSONALE. Genoplivning

Basal genoplivning VELEGNET TIL PRAKSISPERSONALE. Genoplivning VELEGNET TIL PRAKSISPERSONALE Basal genoplivning Af Bo Løfgren, Mogens Zarling og Niels Henrik Vinther Krarup Genoplivning Biografi Bo Løfgren er læge og ph.d og er ansat ved Hjertemedicinsk Afdeling,

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

HJERTESTARTERE (AED) PLACERET UDEN FOR SYGEHUS

HJERTESTARTERE (AED) PLACERET UDEN FOR SYGEHUS HJERTESTARTERE (AED) PLACERET UDEN FOR SYGEHUS 2011 HØRINGSVERSION, juni 2011 Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning

Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning Under overskrift August 2013 Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning i Varde Region Syddanmark har fra Indenrigs- og

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 83. Mødet blev gennemført torsdag den 15. januar 2015 i Falck-Huset, København.

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 83. Mødet blev gennemført torsdag den 15. januar 2015 i Falck-Huset, København. R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 83 Mødet blev gennemført torsdag den 15. januar 2015 i Falck-Huset, København. Til stede: Hanne Balle, Gunnar Gislason, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert,

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 85. Mødet blev gennemført torsdag den 12. marts 2015 i Falck-Huset, København.

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 85. Mødet blev gennemført torsdag den 12. marts 2015 i Falck-Huset, København. R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 85 Mødet blev gennemført torsdag den 12. marts 2015 i Falck-Huset, København. Til stede: Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Jens Flensted

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 82

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 82 R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 82 Mødet blev gennemført torsdag den 21. august 2014 hos Falck. Til stede: Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Ann Hiort

Læs mere

Herudover er det uvist, om det både fysisk og psykisk er sikkert at aktivere frivillige hjerteløbere i hurtigst muligt at finde og frembringe bringe e

Herudover er det uvist, om det både fysisk og psykisk er sikkert at aktivere frivillige hjerteløbere i hurtigst muligt at finde og frembringe bringe e 1. Dansk resume Hvert år falder knap 4000 danskere om med hjertestop udenfor hospital. 1 Størstedelen af disse personer har en hjerterytme, der kan behandles med hurtig afgivelse af stød (defibrillering)

Læs mere

Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator)

Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) Beredskabsmester Lars M. Sørensen Hvorfor Hjertestarter Tidlig alarmering Tidlig hjertemassage Tidlig defibrillation Tidlig stabillisering Hvad er

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 81

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 81 R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 81 Mødet blev gennemført tirsdag den 17.juni 2014 hos Falck. Til stede: Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Mogens Zarling,

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning

Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning Mikkel S. Andersen Præhospitalet Region Midtjylland, Forskningsafdelingen & Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune

Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune TEMAMØDE To interventioner Målsætning: At afprøve nye indsatser i et afgrænset yderområde, som kan være med til at forbedre overlevelseskæden for personer

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79 R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79 Mødet blev gennemført tirsdag den 26. november 2013 hos Falck. Til stede: Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Majken

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Akutforsøg set fra en lægevinkel. Jesper Kjærgaard Hjertemedicinsk klinik, Hjertecentret, Rigshospitalet

Akutforsøg set fra en lægevinkel. Jesper Kjærgaard Hjertemedicinsk klinik, Hjertecentret, Rigshospitalet Akutforsøg set fra en lægevinkel Jesper Kjærgaard Hjertemedicinsk klinik, Hjertecentret, Rigshospitalet COI Research collaboration Forskning: 0 kr Undervisning (Astra Zeneca) Vigtigere: Jeg arbejder med

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ) For felter hvor det ikke er obligatorisk at foretage registrering, er dette beskrevet under kolonnen Ansvarlig for registrering. Titel på felt i PPJ Ansvarlig for registrering Bemærkning Hændelse Tilføj

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Fakta om TrygFondens hjertestarterindsats

Fakta om TrygFondens hjertestarterindsats Fakta om TrygFondens hjertestarterindsats I 2013 donerer TrygFonden 550 millioner kroner til almennyttige formål inden for sikkerhed, sundhed og trivsel. TrygFonden har gennem en årrække haft stort fokus

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Forskning Regionalt eller landsdækkende

rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Forskning Regionalt eller landsdækkende rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Hvor meget søger du præcist (angiv kr. inkl. moms)? 89.000 Forskning Søger du støtte til et videnskabeligt forskningsprojekt? Ja Nej Regionalt

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2016 Perioden 1. januar december 2016

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2016 Perioden 1. januar december 2016 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2016 Perioden 1. januar - 31. december 2016 Endelig udgave 28. juni 2017 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Placer evt. logo her. Præhospital leder Poul Anders Hansen Region Nordjylland

Placer evt. logo her. Præhospital leder Poul Anders Hansen Region Nordjylland Placer evt. logo her Præhospital leder Poul Anders Hansen Region Nordjylland Placer evt. logo her 112-Akuthjælpere Borger hjælper Borger Hvordan bringes en hjertestarter ud? Anbefaling 4 Hjertestartere

Læs mere

Hjertestarter (AED Automatisk Ekstern Defibrillator)

Hjertestarter (AED Automatisk Ekstern Defibrillator) Hjertestarter (AED Automatisk Ekstern Defibrillator) Jan Tagesen Pludseligt opstået hjertestop uden for sygehus er en tilstand med høj dødelighed, som kan reduceres ved hurtigt at foretage defibrillering

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital Dokumentalistrapport Juli 2017

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital Dokumentalistrapport Juli 2017 DANARREST Registrering af hjertestop på hospital Dokumentalistrapport Juli 2017 1 Indholdsfortegnelse Styregruppens medlemmer... 3 Introduktion... 5 Definition... 5 Hjertestop på hospital i Danmark...

Læs mere

Er guidelines 2005 for hjertestopbehandling implementeret?

Er guidelines 2005 for hjertestopbehandling implementeret? 3843 Er guidelines 2005 for hjertestopbehandling implementeret? Originalartikel Læge Anne Møller Nielsen, læge Dan Lou Isbye & enhedschef Freddy K. Lippert Rigshospitalet, HovedOrtoCentret, Anæstesi- og

Læs mere

Udlæsning af AED ere anvendt udenfor hospital i Region Syddanmark

Udlæsning af AED ere anvendt udenfor hospital i Region Syddanmark Den 10. september 2013 Udlæsning af AED ere anvendt udenfor hospital i Region Syddanmark AED centret Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Finn Lund Henriksen

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Førstehjælp i folkeskolen

Førstehjælp i folkeskolen Førstehjælp i folkeskolen Forhold af betydning for implementering af undervisning i livreddende førstehjælp i folkeskolen Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 29. september 2014 Line

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 95. Mødet blev gennemført onsdag den 7. juni ved Falck, Falck-Huset, København.

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 95. Mødet blev gennemført onsdag den 7. juni ved Falck, Falck-Huset, København. R E F E R A T af s møde nr. 95 Mødet blev gennemført onsdag den 7. juni ved Falck, Falck-Huset, København. Til stede: Jens Flensted Lassen, Jens Roland, Majken Frederiksen, Ole Henriksen, Per Sabro, Hanne

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 80

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 80 R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 80 Mødet blev gennemført tirsdag den 25. marts 2014 hos Falck. Til stede: Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Mogens Zarling, Ann Hiort

Læs mere

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter?

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Kan man måle m kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Rigshospitalet 28. februar 2017 Overlæge Christian Fynbo Christiansen, AUH Professor, overlæge, dr.med. Annmarie Touborg Lassen, OUH Ledende

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2013 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 2010 Start alle patienter

Læs mere

Forskerbeskyttelse i CPR 2008

Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Danmarks Statistik, Metode 16. janaur 2008 Statistisk metode BNL Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Antallet af personer med forskerbeskyttelse har siden år 2000 været kraftigt stigende, og det stiger fortsat.

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Morten Frydenberg Biostatistik version dato:

Morten Frydenberg Biostatistik version dato: Caerphilly studiet Design og Data Biostatistik uge 14 mandag Morten Frydenberg, Afdeling for Biostatistik Poisson regression En primær tidsakse og ikke stykkevise konstante rater Cox proportional hazard

Læs mere

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud!

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! DEMC7 24.11.2016 Trends i Akutforskningen i Danmark Hvor skal vi hen med den akutmedicinske forskning Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! v. Erika Frischknecht Christensen Professor,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Regionernes svar vedr. refusion af udgifter ved brug af privat hjertestarter

Regionernes svar vedr. refusion af udgifter ved brug af privat hjertestarter N O T A T Regionernes svar vedr. refusion af udgifter ved brug af privat hjertestarter Med baggrund i en sag fra Region Midtjylland spurgte Danske Regioner regionerne, om de refunderer udgifter forbundet

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112 1. Sikkerhed 2. Vurder 3. Tilkald hjælp 4. Førstehjælp Sikkerhed for dig selv og andre Sluk motor, havariblink, advarselstrekant, vest, træk i sikkerhed, el, giftige stoffer, temperatur, skarpe genstande.

Læs mere

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 88. Mødet blev gennemført torsdag den 5. november 2015 ved TrygFonden, Virum.

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 88. Mødet blev gennemført torsdag den 5. november 2015 ved TrygFonden, Virum. R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 88 Mødet blev gennemført torsdag den 5. november 2015 ved TrygFonden, Virum. Til stede: Jens Flensted Lassen, Jens Roland, Majken Frederiksen, Freddy

Læs mere

Den første og eneste hjertestarter, der guider dig hele vejen

Den første og eneste hjertestarter, der guider dig hele vejen Den første og eneste hjertestarter, der guider dig hele vejen Mere end bare en hjertestarter en hjertestarter, der guider dig hele vejen alarmering hjerte-lunge-redning defibrillering avanceret behandling

Læs mere

Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale

Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale Følgende er en instruks for den avancerede hjertestopbehandling. Avanceret hjertestopbehandling udføres af hjertestophold eller andre med

Læs mere

Resultater. Formål. Results. Results. Må ikke indeholde. At fåf. kendskab til rapportering af resultater. beskrivelse

Resultater. Formål. Results. Results. Må ikke indeholde. At fåf. kendskab til rapportering af resultater. beskrivelse Formål Resultater kendskab til rapportering af resultater Andreas H. Lundh Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Anders W. JørgensenJ Øre-næse-halsafdeling, Århus Universitetshospital Mål At

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune

Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune Punkt 6. Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune 2014-186041 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter kortlægningen af hjertestartere

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012 Cancerregisteret, Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere