Ansøgning om økonomisk tilskud til projektet: Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om økonomisk tilskud til projektet: Naturturisme i Det Sydfynske Øhav"

Transkript

1 Ansøgning om økonomisk tilskud til projektet: Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Svendborg 30. oktober 2007 Det tværkommunale interessentskab Naturturisme I/S som dækker Svendborg, Faaborg- Midtfyn, Langeland og Ærø Kommuner ansøger hermed om økonomisk støtte til at realisere 5 konkrete projekter, som skal skabe nye aktiviteter og oplevelser på Sydfyn og Øerne for feriegæsten såvel som den lokale beboer. Projekterne er et led i en større tværkommunal satsning på den natur og kulturbaserede turisme og bosætning. Nedenfor følger en kort præsentation af Naturturisme I/S efterfulgt af en beskrivelse af hvert af de 5 delprojekter. Baggrund De fire sydfynske kommuner driver sammen med repræsentanter fra turisterhvervet og interesseorganisationer som turistforeningerne, landbruget, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og skovbruget det tværkommunale interessentskab Naturturisme I/S. Interessentskabets vedtægter er vedlagt ansøgningen. Interessentskabet skal med afsæt i Sydfyn og Øernes særegne natur og kulturmiljøer skabe nye oplevelser og aktiviteter. De nye oplevelser og aktiviteter skal resultere i en positiv erhvervsudvikling indenfor bosætning og turisme. De fire sydfynske kommuner bidrager årligt med 1,6 mio. kr. til driften af interessentskabet, hertil kommer kr. fra områdets turistforeninger. Pengene går til konkrete projekter herunder i høj grad det forberedende og vigtige arbejde omkring netværksdannelse og samarbejde mellem relevante aktører, projektplanlægning og modning mv. Desuden finansierer interessentskabet en række faste opgaver, som eksempelvis tværkommunale formidlings- og markedsføringsopgaver. En tværkommunal udvikling Med investeringen i Naturturisme I/S er der sendt et politisk signal om, at nye oplevelser og aktiviteter i naturen spiller en vigtig rolle i den fremtidige sydfynske udvikling. En udvikling der skal styrkes igennem konkrete projekter der kan forbedre oplevelses- og aktivitetsmulighederne, og som er beskrevet i vedlagte strategi og handlingsplan for Naturturisme I/S. Som det fremgår af handlingsplanen er der tale om projekter der også tilsigter at fremme en helårsturisme, samtidig skal alle projekter være til gavn for lokalområdet. Herved fås den ønskede synergi mellem turisme og bosætning. Samtidig udvikles en turistdestination, hvor feriegæsten oplever besøget som en naturlig og integreret del af lokalsamfundet hvad der blandt andet hører til den såkaldte autentiske oplevelse. Der er med nationale briller i høj grad tale om et projekt der er anvisende for andre landsdele. Vi viser igennem konkrete nye samarbejder og handlinger, hvordan man kan 1

2 igangsætte en tværkommunal og langsigtet erhvervsudvikling med afsæt i områdets potentialer for en natur og kulturbaseret turisme. En udvikling der i høj grad skal fremdrives af konkrete initiativer, som kan skabe nye oplevelser og aktiviteter. Naturturisme I/S illustrerer fokuseringen på denne produktudvikling i vores handlingsplan med nedenstående figur, som samtidig viser vores valgte indsatsområder. De syv indsatsområder er i handlingsplanen konkretiseret i cirka 56 opgaver. Denne ansøgning til Arbejdsmarkedets Feriefond er således første konkrete skridt i realiseringen af de mange projekter som Naturturisme I/S ønsker at gennemføre på Sydfyn og Øerne nærmere betegnet Det Sydfynske Øhav. Erfaring for samarbejde mod konkrete resultater Naturturisme I/S er fra 2007 blevet omstruktureret, ejerkredsen tilpasset det nye kommunale landkort, og flere parter er kommet med, eksempelvis en repræsentant mere fra turisterhvervet. Naturturisme I/S har dog arbejdet aktivt med at skabe nye oplevelsestilbud igennem de seneste 4 år. Vi har realiseret en lang række projekter. Alle projekter er startet af Naturturisme I/S, og vi har sikret et godt og tæt samarbejde med de involverede parter i selve realiseringen. Fælles for dem alle er, at samarbejdspartnerne har overtaget og sikret den efterfølgende drift af de konkrete anlæg, faciliteter el., hvilket dokumenterer Naturturisme I/S evne og styrke, til at sikre et godt og konstruktivt samarbejde omkring projekterne. Vi har i de seneste 4 år realiseret projekter med en samlet investering på 16 mio. kr. Organisationens evne til at etablere samarbejder og gøre ideer til konkret virkelighed illustreres med nedenstående mindre udpluk af vores hidtidige resultater: 2

3 Øhavsstien en 220 km. lang vandresti omkring Øhavet. 270 lodsejere har afgivet jord. Udvikling af havkajaktemaet anløbsbroer, overnatningspladser, to havkajakhavne, formidlingsmateriale, sikring af naturhensyn. To naturlegepladser Danmarks største plads i Svanninge Bakker og en mindre plads på Ærø De vilde heste på Sydlangeland udviklet ideen og bevilliget startfinansieringen på kr. Eventyrstien ved Broholm rekreativ sti samt restaurering af park. Kleven Gamle havn kulturhistorisk perle finansieret restaurering, teltplads, formidling. Naturpark Ærø støttet lokalt initiativ - økonomisk såvel i hele udviklingen af ideen. Nye naturområder ved Øhavsstien lavet naturgenopretning langs Øhavsstien med off. adgang. Kulturhistoriske områder eks. restaureret stor stendysse og sikret off. adgang hertil. Teltpladser ny teltplads og bedre faciliteter på eksisterende. Havkajakvogne til øernes pladser. Resume af projekter der nu ønskes realiseret Der ansøges Arbejdsmarkedets Feriefond om kr. til at realisere 5 projekter med en samlet projektsum på kr. Alle projekter har både feriegæsten og den lokale befolkning som målgruppe. 1) På 3 nye oplevelsescentre / naturaktivitetsbaser omkring det Sydfynske Øhav vil vi tilbyde børnefamilier nye aktivitets- og oplevelsesmuligheder i natur og kulturmiljøer. Børnefamilier bliver her inspireret og klædt på til en god og oplevelsesrig dag i naturen. Leg og læring i naturen. 2) Vi vil give adgang til, at endnu flere børn kan få oplevelser og aktiviteter på Sydfyn og Øerne igennem en målrettet indsats for lejrskoler. Oplevelserne og aktiviteterne tilbydes børnene med udgangspunkt i områdets natur og kultumiljøer. Igennem konkrete initiativer skal der opbygges et større samarbejde mellem områdets lejrskoleaktører såsom naturvejledere, attraktioner, aktivitetsudbydere og overnatningsvirksomheder. 3) Vi vil inspirere folk til at fordybe sig, forstå og dermed bedre opleve områdets kulturmiljøer igennem en større interaktiv kulturhistorisk håndbog for Sydfyn og Øerne. Bogen vil bruge Øhavsstien som redskab til at opleve kulturmiljøerne. Bogen bliver også et vigtigt redskab for områdets naturvejledere, skolelærere og som baggrundsmateriale for anden skriftlig formidling. 4) Vi vil udvikle nye aktivitetsmulighed for cykel, ridning og vandring på Ærø igennem en forbedring af infrastrukturen i naturen på øen. Vi vil således etablere en kombineret cykel-, vandre- og ridesti samt en mindre kombineret cykel- og vandresti. 5) Vi vil gøre de nye oplevelser og aktiviteter der følger af etableringen af den 220 km. lange rekreative sti: Øhavstien synlige og tilgængelige ved at udgive guidebog. Vi vil desuden synliggøre de oplevelser som venter i Det Sydfynske Øhav ved at udgive en guidebog til havkajaksejlads. 3

4 Budget for det samlede projekt Samlet budget for alle delprojekter Oplevelsescentre Lejrskoletema Interaktiv kulturhistorisk håndbog Cykel, vandre og ridesti på Ærø Guidebøger I alt kr kr kr kr kr kr. Finansieringsplan for det samlede projekt Samlet finansieringsplan for alle delprojekter Arbejdsmarkedets Feriefond Friluftsrådet Tip og lotto-midler Ærø Kommune Naturturisme I/S Farumgaardfonden Grønne partnerskaber Miljøministeriet Fonden Fyntour I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. I det følgende beskrives de enkelte delprojekter herunder delprojektets budget og finansieringsplan. 1. Oplevelsescentre/ naturaktivitetsbaser om Det Sydfynske Øhav En vigtig målgruppe for Naturturisme I/S er jf. vores Strategi- og handlingsplan børnefamilier. Vi vil udvikle aktivitets- og oplevelsestilbud som er målrettet børnefamilier lokale såvel som turister. Som beskrevet i planen vil vi gøre dette ved blandt andet at udvikle aktiviteter omkring leg og læring. Det Sydfynske Øhav skal være destinationen/bosætningsområdet, hvor børnefamilier kan have det sjovt sammen i naturen. Igennem sjove fælles oplevelser bliver børn og voksne klogere på naturen, kulturen og familiens sociale interaktioner. Projektudviklingen er sket i samarbejde Dette delprojekt er udviklet i et tæt samarbejde mellem Naturturisme I/S, Trente Mølle, Skovsgaard og Søbygaard. Ideen: Vi vil etablere 3 oplevelsescentre / naturaktivitetsbaser omkring Det Sydfynske Øhav. Dette bliver et udflugtsmål for børnefamilier, hvor de bliver klædt på til en dag i naturen. De får stillet viden og rekvisitter til rådighed for dagens aktivitet, hvad enten det er GPSskattejagten eller vandhullets mysterier, man som familie ønsker at udforske og prøve. 4

5 Centrene skal appellere til de mange familier, der ønsker nogle fælles aktivitetsmuligheder i naturen, men mangler inspiration og viden til at gennemføre dem, så det bliver en god oplevelse for børn og voksne. Centrene skal tiltrække børnefamilierne til aktiviteter og oplevelser hele året rundt. Oplevelser i naturen er til stede hele året rundt, men skal formidles og præsenteres igennem centrene. Centrene vil blive markedsført samlet, så de gives en volumen, der kan skabe en synlighed om konceptet. Centrene skal desuden understøtte indsatsen for at opbygge et lejrskoletema omkring Det Sydfynske Øhav jf. nedenstående projekt nr. 2. De etableres på Trente Mølle (Faaborg), Skovsgaard (Langeland) og Søbygaard (Ærø). Sådan realiserer vi ideen: På hvert af de tre nævnte lokaliteter indretter vi et center, hvor der etableres 10 faste familie-aktiviteter. Aktiviteterne vil være forskellige og tage udgangspunkt i hvert steds profil og omkringliggende natur. Til hvert oplevelsescenter udvikles således 10 gør-det-selv aktiviteter, som er formidlende for netop naturen og kulturhistorien omkring dette center. Den besøgende børnefamilie vælger den aktivitet som de finder interessant. Med den udleverede vejledning og dertil hørende rekvisitter begiver familien sig ud i den omkringliggende natur. Hver uge vælges Ugens aktivitet. Denne aktivitet får særlig opmærksomhed, og profileres ekstra ved en formidlende planche og en lille udstilling, som i fællesskab skal skabe opmærksomhed på gør-det-selv aktiviteterne. Ugens aktivitet vælges hver uge blandt de 10 faste aktivitetssæt, udfra en vurdering af årstid (f.eks. skal aktiviteten med korn til brød, ligge sidst på sommeren, således at gæsterne kan gå ud i marken og selv høste de forskellige kornsorter, som er basis for melproduktion på håndkværnene). Alle centrene har et indgangsparti med en fælles og genkendelig udforming. Dette fælles logo eller synlighed går igen i det fælles informationsmateriale der laves omkring de nye aktivitetsmuligheder. I det følgende beskrives, hvad der konkret skal foregå på de tre oplevelsescentre, og hvordan dette understøtter stedernes nuværende aktiviteter. Skovsgaard aktiviteter: Skovsgaard Gods ejes af Danmarks Naturfond og er tæt knyttet til Danmarks Naturfredningsforening. Skovsgaard Gods har udover eget økologisk landbrug og formilingsafdeling, et samarbejde med Langelands Museum omkring fælles udstillinger på Skovsgaard. I Skovsgaards formidlingsafdeling er der ansat en naturvejleder. 5

6 Skovsgaard har opbygget et naturværksted, som dette projekt i høj grad er inspireret af, og som nu ønskes videreudviklet og udbredt i samarbejde med de andre aktører. I en videreudvikling af Skovsgaard og dets aktiviteter for børnefamilier er der taget udgangspunkt i naturværkstedets nuværende aktiviteter, erfaringer omkring disse og dermed ønsker til en videreudvikling. I denne videreudvikling er der behov for følgende: 10 aktivitetssæt. Komplette sæt med simpelt udstyr, beskrivelser af aktiviteten, lupper, bøger om emnet mv. Hvert aktivitetssæt skal kunne anvendes af en familie med børn uden forudgående kendskab til emnet. Sættene skal være gør-det-selv aktiviteter, som skal aktivere familien og samtidig give gode oplevelser sammen med ny viden. Sættene skal både kunne bruges af en familie, men indeholde grej i en mængde, så det kan anvendes til en skoleklasse, så det understøtter lejrskolearbejdet på stedet. I den foreløbige planlægning arbejdes med aktiviteter med følgende 10 overskrifter: - Vild mad - Vandhullets dyr - Plantebestøvning - Dyrespor og gnav - Sten og geologi - Korn til brød - Skovbundens dyr - Frøspredning - Markens dyr - Gps-løb. Hvert af de 10 sæt udstyres med en vandfast og præcis beskrivelse af aktiviteten. Denne aktivitets-guide udføres af professionelle formidlere. Aktiviteterne gøres lettilgængelig i form af plancher og reoler med aktivitetskasserne. For at øge børnefamiliers muligheder for at komme ud i landskabet samt deltage i aktiviteterne, indkøbes 6 trækvogne, som gæster kan låne til transport af udstyr og småbørn. Ligeledes indkøbes 15 stk. bære-kurve til udstyr i mindre målestok. For at give optimale muligheder for fordybelse og familieoplevelser, opstilles bord-bænke sæt således at familierne kan sidde med aktivitet og madkurv og opstarte/færdiggøre aktiviteten i eget tempo på gårdpladsen udenfor centeret. Søbygaard aktiviteter: Søbygaard ejes af Den selvejende institution Søbygaard og drives i fællesskab med Ærø Museum. Tilknyttet er også støtteforeningen Søbygaards venner, som står bag adskillige arrangementer og aktiviteter som f.eks. Festspil, klassiske koncerter, foredrag mm. 6

7 Søbygaard er pt. i gang med en gennemgribende bygningsrenovering,- som skal genskabe det flotte renæssanceslot med voldgrav og vindebro. For at gøre Søbygaard til et bedre aktivitetssted for børnefamilier er der ønske om følgende forbedringer: 10 aktivitetssæt. Komplette sæt med simpelt udstyr, beskrivelser af aktiviteten, lupper, bøger om emnet mv. Hvert aktivitetssæt skal kunne anvendes af en familie med børn uden forudgående kendskab til emnet. Sættene skal være gør-det-selv aktiviteter, som skal aktivere familien og samtidig give gode oplevelser sammen med ny viden. Sættene skal både kunne bruges af en familie, men indeholde grej i en mængde, så det kan anvendes til en skoleklasse. Hvert af de 10 sæt udstyres med en vandfast og præcis beskrivelse af aktiviteten. Denne aktivitets-guide udføres af professionelle formidlere. De 10 aktivitetssæt har flg. temaer: - Fugle - Vilde planter - Korn til mel - Bækkens dyreliv - Den gamle smedje - Rollespil på Slottet - Renæssance-rekvisitter - Stenværksted - Maskefremstilling - Orienteringsløb. For at de 10 aktiviteter skal være umiddelbart synlige for gæsterne, placeres de nær billetsalget på reoler, hvor gæster ved selvbetjening kan forsyne sig. I reolerne stilles hvert sæt i en kasse/kurv, som en familie så kan tage med på tur. For at øge børnefamiliers muligheder for at komme ud i landskabet samt deltage i aktiviteterne, indkøbes 3 trækvogne, som gæster kan låne til transport af udstyr og småbørn. Ligeledes indkøbes 15 stk. bære-kurve til udstyr i mindre målestok. For at give de bedste muligheder for fordybelse og familieoplevelser, opstilles bord-bænke sæt således at familierne kan sidde med aktivitet og madkurv og opstarte/færdiggøre aktiviteten i eget tempo på gårdpladsen. Trente Mølle aktiviteter: Trente Mølle er en selvejende institution, som drives i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune og Friluftsrådet. Trente Mølle er både naturskole, lejrskole og Agenda 21 center. Her er ansat både en Naturvejleder og andre formidlere. For at Trente Mølle kan blive det optimale besøgssted for børnefamilier er der behov for følgende: 7

8 Ombygning af depotrum til offentligt natur-aktivitetsbase. Der skal etableres adgang fra gavlen med bro over bækken og indgangsdør, samt laves skillevæg i depotrummet. I ydervæggen indmures et gennemstrømsakvarium med bækkens fisk og dyreliv samt et terrarium. Disse skal være inspiratorer til gæsterne om at komme ud og opleve naturen selv. Der laves 10 aktivitetssæt, som er komplette sæt grej beregnet til brug af familier med børn uden forudgående kendskab til emnerne. Hver aktivitet forsynes med en brugsanvisning / aktivitetsguide,- således at alle aktiviteter bliver gør-det-selvaktiviteter. De 10 sæt har følgende overskrifter: - Fisketur i søen - Insekter på mark og overdrev - Smådyr i ferskvand - Spis din grøftekant - Mad på bål - Skovens svampe - Energi i vind- og vandmøller - Livet som snegl - Team-udfordrings-bane - Insekternes galler. For at øge børnefamiliernes mulighed for at komme ud i landskabet, indkøbes 10 rygsække som kan anvendes til transport af grej. For at skabe rum for fordybelse og familieoplevelser, opstilles bord-bænke sæt, således at de kan sidde med madkurv og opstarte/afslutte aktiviteterne i eget tempo på gårdspladsen udenfor aktivitets-basen. Fælles profilering: Et fælles indgangsparti skal skabe genkendelighed på de 3 centre. Indgangspartiet skal signalere natur, oplevelser og aktivitet. Der fremstilles en folder samt vejledningsskilte. Folderen skal fortælle om mulighederne for natur-aktiviteter, og samtidig fortælle om de 3 aktivitetsbaser deres tilbud og geografiske placering. For at sikre den nødvendige synlighed købes der annonceplads i relevante medier. Det være sig den lokale presse og turistmedier. Annoncerne skal naturligvis give befolkningen en appetit på at besøge og opleve den sydfynske natur og kulturmiljøer ved centrene. Succeskriterier: Vi har skabt en række oplevelsescentre omkring Det Sydfynske Øhav, som både lokale børnefamilier og turister ser som et attraktivt udflugtsmål i form af mange besøgende. 8

9 Vi er blevet kendt som et område der i større omfang kan tilbyde denne nye form for aktiviteter og oplevelser for børnefamilier i naturen. Børnefamiliers brug af naturen og kulturmiljøerne som et aktivitetssted og udflugtsmål er forøget. Økonomi: Udgifter til centrene Bygnings-indretning Trente Mølle kr. Søbygaard kr. Skovsgaard kr. Fælles 3 x indgangsparti kr. Vejledningsskilte, 3 sprog kr. Formidling - temabrochure kr. Administration kr. Markedsføring kr. Aktiviteter 10 aktiviteter Skovsgaard kr. 10 aktiviteter Trente Mølle kr. 10 aktiviteter Søbygaard kr. I alt kr. Finansiering: Indtægter til centrene Tips og lottomidler Friluftsrådet Arbejdsmarkedets Feriefond Egenfinansiering Naturturisme I alt Hertil kommer et større arbejde med at udvikle centrene som varetages af naturvejlederne og formidlerne på de berørte steder. Dette er centrenes egenfinansiering i projektet. Naturturisme I/S har bevilliget pengene, mens der afventer svar fra alle andre ansøgte parter. Projektet udføres af: Projektet koordineres af Naturturisme I/S i samarbejde med de 3 aktører. Overordnet tidsplan: Centrene vil blive etableret i løbet af Planlægningen af aktiviteter er langt fremskredent, og kan relativt hurtigt gennemføres, når finansieringen er frembragt. Den fysiske indretning af bygningerne kræver en mindre projektering, som afventer bevillingerne. Muligheden for at skaffe rette håndværkere til opgaverne er en usikkerhed i denne tidsplan. 9

10 Hvorvidt det lykkes os at åbne centrene til sommeren 2008 er altså forbundet med usikkerhed, men vil i høj grad blive tilstræbt. Den fremtidige sikring af projektet: De deltagende aktører indgår i et forpligtigende og kontraktstyret samarbejde. Kontrakten sikrer en drift og vedligeholdelse af centrene. Centrene er valgt placeret på steder, hvor der er en række frilufts-, natur og kulturhistoriske seværdigheder i centrenes opland. Placeringen er dog også valgt på baggrund af, at oplevelsescentrene vil i høj grad kunne understøtte stedernes nuværende virke. Et oplevelsescenter på Trente Mølle vil kunne placere dette sted mere centralt i lokalbefolkningen bevidsthed. Naturvejlederens store viden vil blive mere tilgængelig for befolkningen, da de nu kan bruge stedet som et udflugtsmål. Normalt er der ikke offentlig adgang til Trente Mølle udover planlagte arrangementer. Et oplevelsescenter på både Skovsgaard og Søbygaard vil i høj grad styrke, ved at tilbyde aktiviteter og oplevelser målrettet børnefamilier. Endvidere vil det kunne lokke børnefamilierne ud i den omkringliggende natur. Oplevelsescentrene udbygger således de enkelte steders nuværende aktiviteter og giver dermed aktørerne et stort incitament og engagement i at deltage i projektet. Adgangen til centrene vil på Søbygaard og Skovsgaard foregå via den nuværende billetordning. På Trente Mølle vil der være en selvbetjent betalingsordning med en forventet pris på cirka 40 kr. / voksne og kr. / barn. Prisen skal naturligvis dække vedligeholdelsen af centeret, herunder nyindkøb af rekvisitter mv. Den økonomiske drift af projektet er således sikret. Fremtidig udvikling af projektet Naturturisme I/S arbejder i øjeblikket på at udvikle endnu et center omkring Svendborg. Der er fortsat dialog omkring to mulige placeringer. Vi håber, at kunne realisere et sted i Svendborg med udgangen af Oplevelsescentrene vil fortsat samarbejde med hinanden og med Naturturisme I/S omkring en udvikling af centrene. Naturturisme I/S vil sikre fortsat fokus på centrene fra vores parter som eksempelvis kommuner og turisterhvervet. 10

11 2. Lejrskole i Det Sydfynske Øhav Det Sydfynske Øhav dækkende de 4 syd- og midtfynske kommuner - har flere aktører som allerede i dag arbejder med aktiviteter for børn på lejrskoleophold. Blandt de største aktører som kan tilbyde komplette pakker med overnatning og undervisning kan nævnes Trente Mølle ved Faaborg, Smakkecenteret på Strynø og Skovsgaard på Langeland. Derudover kan flere aktører tilbyde aktiviteter målrettet skoleklasser, eksempelvis Naturama, Øhavsmuseerne, Ålykkestedet (Tarup-Davinde) og Svendborg Naturskole. Hertil kommer en lang række kulturseværdigheder som i større eller mindre omfang kan indgå i et lejrskoleophold som eksempelvis Egeskov Slot, Valdemar Slot. I området findes flere større overnatningssteder som vandrerhjem og campingpladser med faciliteter egnet for skoleklasser som eksempelvis Svendborg Vandrehjem, Emmerbølle Strandcamping m.fl. Ved årsskiftet overtog Svendborg, Ærø og Faaborg-Midtfyn kommuner den store tre mastede skonnert Fylla, som drives som lejrskoleskib. Kommunerne har tiltænkt skibet en vigtig rolle i den fremtidige udvikling af lejrskoletemaet omkring Det Sydfynske Øhav. Hun vil i bogstaveligste forstand være et flagskib for den tiltænkte udvikling der hermed søges om midler til. Lejrskolesamarbejder og muligheder i dag Der er overordnet set kun meget små forsøg på samarbejder mellem områdets forskellige aktører omkring lejrskoletemaet. Mange udbydere har forskellige tilbud til lejrskoler, om end de generelt er dårligt beskrevne og fremtræder for det meste med få nøgleord med karakteren af Skriv om ønsker og vi tilrettelægger. Med enkelte undtagelser findes der generelt ingen elevopgaver og lærevejledninger til rådighed for lejrskolerne, som kan motivere og styrke opholdet. Ingen udbydere tilbyder undervisningsforløb som målrettes til at opfylde de Fælles mål som er fastlagt i Folkeskoleloven. Det er umiddelbart forbundet med meget arbejde for den enkelte lærer at forberede et lejrskoleophold på Sydfyn og Øerne der omfatter flere aktiviteter det være af praktisk såvel som faglig karakter. Muligheden for at engagere eleverne i planlægningen er også vanskelig. Projektudviklingen er sket i samarbejde Dette delprojekt er udviklet i et fællesskab mellem en række af områdets væsentligste aktører på blandt andet en workshop over to dage, der er efterfulgt af møder med udvalgte aktører. I udviklingsarbejdet har deltaget aktører som Trente Mølle, Smakkecenteret, Skovsgaard, Svendborg Vandrehjem, Ærø Energi- og Naturskole, Naturskolen Ålykkestedet, Statsskovdistriktet, Øhavsmuseerne, skoleinspektør, Rederiet Fylla og pædagogisk konsulent. 11

12 Samarbejdet er resulteret i denne ansøgning, hvor der bagved ligger mange spændende drøftelser omkring eksempelvis den generelle profil for en udvikling af lejrskoletemaet ved Det Sydfynske Øhav. Vi ønsker at blive kendt som stedet hvor eleverne er aktive. De er selv en del af oplevelsen. De får ikke blot fortalt historien, men de bliver selv en del af den, hvilket stiller store krav til aktørerne. Tom Døllner, en privat konsulent med erfaring fra flere store undervisningsopgaver som eksempelvis uland.dk, Geografforlaget mm., har været ansat af Naturturisme I/S til at detailplanlægge projektet, herunder opbygningen af lejrskoleportalen og udarbejdelsen af undervisningsmaterialet. Idéen: Den overordnede idé er at bruge områdets aktiviteter og oplevelsesmuligheder indenfor natur, kultur og friluftsliv til at tiltrække flere lejrskoler til området. Et væsentligt aktiv er områdets store udbud af relevante aktører, som eksempelvis naturvejledere, naturskoler, museer mv. Lejrskoler er et godt redskab til at give unge en god oplevelse med natur og friluftsliv, som kan vække nye interesser. Mange husker lejrskoleopholdet resten af livet. De danske skoler er dog generelt under pres såvel fagligt som økonomisk. Dette sætter en ny virkelighed for lærere og skoleledelse, hvor der i stigende grad fokuseres på fagligheden og lærerens tid. Det er derfor vigtigt, at lejrskoleudbyderne tilpasser sig denne udvikling og nye konkurrence fra andre skoleaktiviteter. Lejrskoleudbyderne skal derfor søge samarbejder og fokusere to hovedområder, som vi kalder faglighed og tilgængelighed. Fagligheden Med den stigende fokus på fagligheden skal lærere, skoleledelse og forældre gives en vished om at lejrskoleopholdet sikrer et fagligt udbytte, hvad enten det er sociale eller mere boglige kompetencer. Hvad får eleverne ud af lejrskoleopholdet skal kunne besvares klart og relevant for læreren. Igennem velbeskrevne undervisningsforløb skal denne faglige garanti gives, hvad enten undervisningsforløbet drejer sig om faglige kompetencer indenfor samarbejdsevner eller geologi. For omkring 15 aktører i området udarbejdes et omfattende undervisningsmateriale i form af forsøg og aktiviteter. Elevmaterialet tager udgangspunkt i områdets aktører og deres muligheder for en relevant undervisning. Der fokuseres således på naturskolens eller attraktionens styrker, både hvad angår de fysiske ydre rammer såvel som stedets faglige styrker og profil. Undervisningsmaterialet vil knytte sig tæt op på de fastsatte mål i folkeskoleloven. Læreren kan få klar besked om, hvilke mål der opfyldes med den givne aktivitet. Argumentationen for lejrskoleopholdet kan således knyttes op på bløde og mere hårde værdier. Friluftslivet gives en tydelig og klar rolle i den faglige undervisning, som er helt i tråd med det at flytte undervisningen ud i naturen. Naturen kan OGSÅ bruges til den faglige undervisning. Det bedste lejrskoleophold fås, når oplevelserne indarbejdes naturligt i den daglige undervisning. Lejrskoleopholdet skal forberedes og efterfølgende afsluttes som et led i den 12

13 daglige undervisning på skolen. For at inspirere og katalysere dette laver vi en god og grundig lærervejledning. Den skal klæde læreren på til lejrskoleopholdet, og desuden skabe tryghed omkring afviklingen af lejrskolen. Den skal således være et konkret redskab til læreren, der udover at forberede den konkrete undervisning også skal informere om andre muligheder for relevante aktiviteter og ture på de pågældende lokaliteter. Lærervejledningen bliver således et omfattende men relevant produkt. Materialet kan i høj grad bruges i undervisningen på andre naturskoler, attraktioner eller i den daglige folkeskole. Det stilles således til fri afbenyttelse for alle interesserede. Denne måde at udarbejde et større undervisningsmateriale på tværs af aktører og med ophæng i folkeskoleloven må i høj grad anses som anvisende for andre aktører i landet indenfor friluftsliv, lejrskoler, undervisning mv. Undervisningsmaterialet vil formidles over for særligt områdets lokale skoler via de deltagende kommunernes engagement i projektet via Naturturisme I/S. Det skal således inspirere de lokale skoler til at bruge naturen og friluftslivet i den daglige undervisning, hvad enten det foregår selvstændigt eller via en af områdets lejrskoleaktører. Vi vil tilstræbe en større redaktionelomtale af vores projekt og resultater i Lærerforeningens fagblad Folkeskolen, så vi også får bredt materialet og arbejdet ud til andre dele af landet. Tilgængeligheden Den anden del af samarbejdsprojektet er at gøre lejrskoleopholdet let tilgængelig for lærerne. Let at planlægge, booke og overskue indholdet. Områdets mange aktører går sammen og udvikler pakketilbud til skolerne. Disse pakketilbud formidles via en lejrskoleportal på Internettet, hvor også ovenstående undervisningsmateriale stilles gratis til rådighed. Det bliver således portalen hvor lærere og elever kan inspireres til aktiviteter. Lærerne har generelt ikke tid til at tilrettelægge og arrangere det praktiske omkring et lejrskoleophold. Derfor vælger mange skoler det samme lejrskoleophold år efter år. Dette er ikke motiverende for lærerne og dermed i sidste ende børnene. Alternativt vælges et byophold i eksempelvis København, hvor attraktioner og overnatningsforhold er let tilgængelige. Skal lærerne motiveres til at søge nye udfordringer skal friluftslejrskolen gøres let tilgængelig og dermed tilpasses en virkelighed med mindre tid til forberedelse af undervisningen. Denne tilgængelighed skal modvirke at det at arrangere gåture med overnatning, primitiv overnatning, cykelture, havkajaksejlads mv. let kan virke nærmest uoverskueligt eller meget tidskrævende for de fleste lærere. Områdets aktører som overnatningssteder, attraktioner, naturskoler, Fylla mv. samles omkring opbygningen af en lejrskoleportal på Internettet. Her kan lærerne finde undervisningsmateriale og dermed den faglige begrundelse for lejrskoleopholdet, booke lettilgængelige lejrskolepakker mv.. Læreren i eksempelvis Nordjylland skal kunne specificere på Internettet hvilke mål i folkeskoleloven den pågældende klasse mangler/ønsker at nå i forskellige fag. På den baggrund genererer portalen en række forslag til lejrskoleophold. Med visheden om, at disse forslag opfylder de ønskede faglige krav til opholdet, kan læreren sende dem videre til eleverne. De kan nu være med til at udvælge det ønskede ophold. Eleven oplever at de 13

14 inddrages i planlægningen (valgfrihed), samtidig med at læreren sikrer sig, at de ønskede mål nås med opholdet(styring). I dette projekt ansøges om midler til at opbygge selve lejrskoleportalen. Det at styrke samarbejdet mellem aktørerne og udarbejde pakketure til lejrskolerne vil være en del af projektet, men udføres uden omkostninger for projektet. Sådan realiserer vi ideen: Fagligheden Opbygningen af et omfattende undervisningsmateriale vil ske med udgangspunkt i den lokale viden og engagement hos aktørerne, samtidig med at der sikres en ensartet høj kvalitet af undervisningstilbudene. Projektet vil ansætte en redaktør med erfaring fra lignende opgaver til at forestå hele arbejdet omkring undervisningsmaterialet. Redaktøren starter med at besøge alle aktørerne. Igennem dialog og sparring med redaktøren, skal aktørerne udvælge cirka 3-5 hovedaktiviteter overfor lejrskoler, og som skal gennembearbejdes i dette projekt. Aktørerne bistår med viden og praktisk information. Redaktøren sammenskriver alle input fra aktørerne og uddelegerer den videre bearbejdning af de enkelte opgaver til udvalgte fagforfattere. De enkelte fagforfattere udarbejder elevopgaver og leverer input til lærervejledningen. Redaktøren koordinerer fagforfatternes arbejde og gennembearbejder lærervejledningen, så den blandt andet er egnet til udskrivning fra Internettet. Redaktøren skal besøge cirka 15 aktører og sikre udarbejdelsen af cirka 50 elevopgaver. 50 mulige aktiviteter giver teoretisk set mulighed for lidt over forskellige lejrskoleophold på Sydfyn og Øerne under forudsætning af at der er 4 aktiviteter pr. lejrskoleophold. Virkeligheden begrænses naturligvis af logistik og en række andre forhold. Regnestykket illustrerer dog, at der med 50 forskellige aktivitetsmuligheder vil være et hav af mulige lejrskoleophold i området. Den foreløbige liste af aktører som skal have udviklet undervisningsmateriale tæller følgende aktører som tilbyder aktiviteter til børn og unge: Trente Mølle Faaborg Museum Naturskolen Ålykkestedet Svendborg Naturskole Naturskolen på Valdemar Slot Svendborg Museum Smakkecenteret Skovsgaard Langeland Museum herunder Langelandsfortet Lejrskoleskibet Fylla Ærø Energi og Naturskole Museerne på Ærø Søbygaard 14

15 Hertil kommer aktører, som selv har fagforfattere indenfor folkeskoleområdet, der vil forestå udarbejdelsen af aktiviteterne. Det er eksempelvis områdets efterskoler som vil tilbyde aktiviteter indenfor eksempelvis idrætsaktiviteter i naturen. Disse institutioner arbejder i forvejen efter Folkeskoleloven, og har således brug for et minimum af sparring omkring udviklingen af elevopgaver mv. Endelig kommer en aktør som Naturama som har en stor skoletjeneste. Disse vil naturligt indgå i vores arbejde men ikke tilbydes samme hjælp som områdets mange mindre aktører. Tilgængeligheden Undervisningsmaterialet og selve lejrskoleopholdet skal være lettilgængelig for brugerne. Vi laver derfor omfattende lejrskoleportal for hele det syd- og midtfynske område. Den opbygges i et brugervenligt CMS-system der gør en decentral opdatering let og smidig. CMS-systemet skal kunne håndtere undervisningsmaterialet, så der kan søges aktiviteter, der opfylder de ønsker, som lærerne har. Desuden skal disse aktiviteter kunne kombineres med mulige pakketilbud. Hertil kommer, at systemet skal kunne håndtere en bestilling af den givne pakke, en bestilling der ryger videre til de berørte aktører. Det kan illustreres med læreren der ønsker at lejrskoleopholdet skal opfylde 3 specificerede trinmål i dansk, 2 i biologi og 1 i matematik. Herefter genererer portalen 4 lejrskolepakker, hvoraf den ene kunne være eksempelvis 1 uges ophold på Trente Mølle inkl. en overnatning på Øhavsstien, et besøg på Faaborg museum og 2 undervisningsforløb på Trente Mølle. Pris i alt xxx kr. Eller en anden pakke er 2½ dag ombord på Fylla med to aktiviteter, samt 2½ dag på Smakkecenteret med aktiviteter til søs og på land. Pris i alt XXX kr. Forslagene kan sorteres af læreren og sendes videre til eleverne, som derefter kan diskutere mulighederne og afgøre, hvilken pakke de foretrækker. Lærere og elever kan naturligvis også vælge at bruge hjemmesiden til at finde frem til, hvilke aktiviteter der appellerer konkret til dem, for dernæst at bruge siden til at undersøge aktiviteternes faglige indhold. Portalen vil indeholde mange gode kort som viser områdets muligheder, både dem der foregår med guider, men også aktiviteter, der kan foretages alene af lærere og elever. Lokale skoler kan således også bruge portalen til at planlægge aktiviteter som blot omfatter en dag i naturen. Hertil kommer at portalen naturligvis skal kunne bruges af den lærer der selv ønsker at planlægge turen i detaljer, hvad enten det er den fynske skoles 2 dages tur eller et decideret lejrskoleophold. Portalen henvender sig til alle skoler og grupper. Vi vil gøre portalen aktiv i forhold til eleverne. Eleverne skal naturligvis kunne offentliggøre egne erfaringer, resultater ol. på siden. Om muligt vil vi indarbejde konkurrencer i forbindelse med elevopgaver som skal indrapporteres på hjemmesiden. Det kunne være Skyd 5 fugle med kameraet i mobiltelefonen. Elever skal så up-loade billederne til siden. 15

16 Elever skal generelt kunne uploade billeder til siden, så også forældrene motiveres til at besøge siden og blive inspireret til en aktiv ferie på Sydfyn og Øerne. Opgaven løftes i samarbejde med et hjemmeside-firma. Budgettet er baseret på en brug af Naturturisme I/S nuværende webfirma, men opgaven vil sendes i udbud til flere firmaer. Forfatningen af teksterne vil i høj grad spille sammen med undervisningsmaterialet og varetages af både redaktøren for undervisningsmaterialet og en decideret web-redaktør på siden. For at inspirere og motivere til et lejrskoleophold vil vi lave en præsentationsvideo over området, som publiceres via portalen og andre af områdets hjemmesider, herunder Naturturisme I/S egen. Succeskriterier: Vi vil bruge et meget målbart succeskriterium for den igangsatte udvikling. Vi vil øge antallet af overnatninger fra børn på lejrskole med omkring 50 % i løbet af maksimalt 5 år. Vi ved, at flere naturskoler og vandrehjem har en stor ledig kapacitet i lejrskolesæsonen, og således efterspørger flere elever. Vi har dog brug for et overblik over hele branchen før det endelige succeskriterium fastsættes med andre ord kan det endelige mål måske blive en 75 % stigning eller 40 % alt efter den præcise ledige kapacitet indenfor overnatning, som naturligvis er en afgørende faktor. Vi indsamler derfor i øjeblikket overnatningstal, og overnatningskapacitet fra aktørerne i området som eksempelvis naturskoler, vandrehjem, campingpladser. Disse tal vil vi atter indsamle i de kommende år, så de direkte målbare resultater af projektet kan følges. Målet med projektet er endvidere at øge aktivitetsudbuddet til børnefamilier i Det Sydfynske Øhav. Dette sker ved at opbygge faciliteter der, udover at tilgodese lejrskoler, kan understøtte andre målgrupper, eksempelvis børnefamilier, og således bidrage til at opbygge DSØ som en destination med leg og læring. Får aktørerne en større omsætning kan de udvikle flere aktiviteter som også kan bruges af turister og lokale børnefamilier. Delprojekt 1 (Oplevelsescentre) der også ansøges om midler til, er et godt eksempel på denne synergi der kan ligge i at udvikle tilbud til både lejrskoler og børnefamilier. Vi vil bidrage til at øge befolkningens generelle bevidsthed omkring det danske friluftsliv. Har eleven haft en sjov og lærerig dag i naturen, eksempelvis en smakkejolle i Øhavet, øger det betragteligt chancen for at forældrene lokkes med til selv samme oplevelse den såkaldte ambassadøreffekt. At denne effekt samtidig vil øge områdets turister, og dermed give et økonomisk afkast for Sydfyn og Øerne er samtidig en motivationsfaktor for at igangsætte dette projekt. Friluftslivet bliver en del af en lokaløkonomisk samfundsudvikling. Målet er også at bidrage til at styrke den naturvidenskabelige undervisning de 4 kommuner. Det udarbejde undervisningsmateriale vil via Internettet blive stillet frit til rådighed for skoler, naturvejleder mv. over hele landet. Desuden vil en øget tilgang af lejrskoler til området forbedre muligheden for at bruge og opleve naturen for områdets lokale skoler. De lokale aktører som eksempelvis naturskolerne vil i sagens natur kunne udvikle endnu bedre faciliteter ved at have flere elever og dermed indtjening - faciliteter som også kan bruges af de lokale skoler. 16

17 Økonomi: Udgifter til lejrskoletema Portal Konceptudvikling Opbygning af CMS Opbygning af avanceret søgefunktion Tekstforfatning Design og datamigrering fra interessenterne Kortbearbejdning Test på lokal skole Undervisningsmateriale Seminar for interessenter Udvikling af 50 aktiviteter - besøg, faglig sparring hos aktører Sammenskrivning og redaktion af 50 aktiviteter Skrivning af undervisningsmaterialer Udarbejdelse af lærevejledning med ophæng i Folkeskoleloven Grafisk tilrettelæggelse af undervisningsmateriale og lærervejledning Test på lokal skole Informationsmateriale Introduktionsvideo Temabrochure Administration Projektudvikling og administration Revision I alt Finansiering: Indtægter til lejrskoletema Tips og lottomidler Friluftsrådet Arbejdsmarkedets Feriefond Egenfinansiering Naturturisme I alt Hertil kommer et væsentlig bidrag fra alle de involverede parter i form af arbejdskraft. Dette betragtes som medfinansiering for deltagelse i projektet. Den overordnede og fremtidige markedsføring af lejrskoletemaet skal løftet igennem samarbejde mellem de involverede aktører. Naturturisme I/S har bevilliget pengene til projektet, mens der afventer svar fra Friluftsrådet. 17

18 Projektet udføres af: Projektet koordineres af Naturturisme I/S i et tæt samarbejde med aktørerne fra attraktioner, overnatningsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner i området. Den nuværende arbejdsgruppe organiseres som en styregruppe til opgaven med mulighed for at ændre repræsentationen i gruppen. Det konkrete arbejde udføres af eksterne fagpersoner. Overordnet tidsplan: Opgave 2008 Februar December Undervisningsmateriale Portal - milepæl Hele projektet forventes afsluttet i Materialet vil således kunne bruges til forårets lejrskoler, og portalen vil stå klar, når skolerne i foråret 2009 planlægger lejrskoler for skoleåret 2009 / Den fremtidige sikring af projektet: Naturturisme I/S koordinerer i samarbejde med aktørerne udviklingen og realiseringen af projektet. De deltagende aktører indgår i et forpligtigende og kontraktstyret samarbejde. Kontrakten sikrer en fortsat udvikling af portalen både i form af den enkelte aktørs egen opdatering af siden, men også igennem et økonomisk bidrag til det fælles samarbejde som vil sikre ressourcer til drift og udvikling af portalen. Kontrakten indbefatter også et krav om, at aktørerne afrapporterer overnatningstal for lejrskoler. Dette gør det muligt at følge udviklingen og om det opsatte succeskriterium nås. Fremtidig udvikling af projektet Naturturisme I/S vil i samarbejde med de andre aktører fortsat fokusere på at udvikle områdets lejrskoletema. Vi ønsker blandt andet at sikre muligheden for at opbygge et incoming-bureau for lejrskoler. Det vil sige et bemandet sekretariat, hvor lejrskoler fysisk kan booke deres ophold, blive henvist til andre aktører i tilfælde af manglende plads osv.. Der pågår i øjeblikket en drøftelse med Rederiet Fylla omkring et samarbejde om at løfte denne opgave. Portalen vil gøre produktet synligt for omverdenen og skolerne kan booke lejrskoleopholdet via hjemmesiden. Bookningen går automatisk videre til aktørerne og ikke et incoming-bureau. Om end sidstnævnte har nogle fordele vil den nuværende model være fuld funktionsdygtig, indtil det økonomiske grundlag er til stede for et decideret incoming-bureau. Portalen vil være et nødvendigt og styrkende skridt, såfremt der viser sig en mulighed for at oprette et incoming-bureau. 18

19 3. Kulturhistorisk håndbog Sydfyn og Øerne er i høj grad et kulturlandskab med en særlig spændende historie som knytter sig til blandt andet områdets geografiske placering, geologiske ændringer herunder istidens påvirkninger og den fede jordbund. Der kan således trækkes spor tilbage til eksempelvis Danmarks tilblivelse i Gudme, de gamle bopladser i øhavets nu oversvømmede istidslandskab og områdets mange herregårde der opstod på den fede muld. De mange velbevarede kystmiljøer åbner også gode muligheder for et kystfriluftsliv. Med Øhavsstiens 220 km. lange sti er der kommet et unikt redskab til at opleve og bruge dette kulturlandskab. Med den nuværende viden om landskabets historie er det svært for offentligheden at få et indblik i landskabets historie - hvorfor ser det ud som det går. Ikke blot den almindelige gæst eller lokale borger har svært ved at tilegne sig denne viden. Også områdets formidlere som naturvejledere, guider mv. mangler et sted at hente en sammenhængende og relevant viden om det kulturhistoriske landskab. Hertil kommer at folk der laver den trykte formidling har behov for en god baggrundsviden. Det være sig til fremstillingen og opkvalificeringen af eksempelvis turistbureauernes lokale guider eller kommunernes naturbrochurer. Projektudviklingen er sket i samarbejde Dette projekt har Naturturisme I/S udviklet i et tæt samarbejde med områdets 5 kulturhistoriske museer (Øhavsmuseerne). Vi har lavet en redaktionsgruppe som har udviklet konceptet. Idéen: For at motivere folk til at søge oplevelser i det sydfynske landskab, herunder Øhavsstien og områdets mange andre tilgængelige naturområder og kulturmiljøer, ønsker vi at udgive en større interaktiv kulturhistorisk håndbog. Bogen skal være et konkret redskab til at opleve, forstå og aflæse landskabet. Bogen gøres interaktiv ved at læseren enten bruger den til fordybelse i lænestolen, eller som et opslagsværk omkring et givent kulturelement (en seværdighed/lokalitet mv.) på ferien, søndagsturen, aftenturen eller andet. Kulturelementerne (seværdighederne) vil som udgangspunkt ligge omkring den nyetablerede vandresti: Øhavsstien, der sikrer muligheden for at opleve de konkrete kulturelementer. Bogen skal på en ny og skelsættende måde forbinde den konkrete oplevelse ude i landskabet med den historiske dokumentation. Vi kombinerer den traditionelle guidebog og den traditionelle historiebog til en moderne kulturhistorisk håndbog, der lever op til de krav og svarer på de historiske spørgsmål, som nutiden stiller. Naturturisme I/S har som mål at udvide den personbårne formidling altså via guider som naturvejledere. Vi kan da heldigvis også konstatere, at efterspørgslen for guidede ture stiger på Sydfyn og Øerne. Antallet og efterspørgslen på guidede ture stiger i disse år. 19

20 Baggrunden for en kvalificeret guidning er naturligvis en solid faglig viden. Denne viden ligger i dag spredt på forskellige institutioner, i litteraturen og de enkelte guiders hoveder. Bogen vil her samle og udfylde et vigtigt tomrum og være et værdifuldt redskab for områdets mange formidlere. Bogen vil desuden blive et vigtigt redskab for områdets undervisningsinstitutioner. Endvidere vil bogen blive en værdifuld kilde for områdets udgivere af mere populistiske publikationer, eksempelvis lokale turistguider, brochurer mv.. Sådan realiserer vi ideen: Den interaktive håndbog vil bestå af to store hovedafsnit med nedenstående arbejdstitler: Temabeskrivelser Beskrivelser af ca. 300 kulturelementer Temaer Temaafsnittene beskriver omkring 12 kulturhistoriske temaer, der indfanger og omkredser den virkelige historie, som læseren møder ude i landskabet. Temabeskrivelserne forbinder således de enkelte kulturelementer ude i landskabet med den store historie det være sig den nationale danske eller den relevante internationale historie. De enkelte kulturelementer vil da kunne vurderes og forstås i en bredere og mere velfunderet kontekst. Temaerne vil implicit bygge på det historiesyn, at nutiden har sit forståelsesgrundlag i fortiden det være sig den umiddelbare eller fjerne fortid. Temaernes grundtone er altså ligheder mellem nutid og fortid. Temadelen vil søge at trække kortfattede og præcise paralleller mellem fortid og nutid. Det skal klargøres, at mange kulturmønstre af i dag, i en vis udstrækning hviler på fortidens tusindtallige erfaringer indenfor samfundsbygningen, magtstrukturen og samfundsøkonomien, familiemønstre m.m. Kendskab til kulturhistorien anses her for mere end bare nyttig den er en direkte forudsætning for at forstå sin egen tid. Temabeskrivelserne vil naturligvis fremhæve særlige og unikke træk i den fynske kulturhistorie Så vidt det er muligt indordnes temaerne kronologisk fra oldtid til nutid. Kulturepokernes afløsen af hinanden, giver da læseren et perspektiv for vurdering af sin egen, nutidige kultur: den er blot et punkt på en lang linie! Bogen rummer således et vist pædagogisk aspekt, for den, som under inspiration af landskabets kulturoplevelser, vil vide mere. Kulturelementer Hovedafsnittet omkring kulturelementer beskriver omkring 300 specifikke seværdigheder, lokaliteter mv. herunder muligheden for at besøge og opleve kulturelementet. Seværdighederne vil som udgangspunkt ligge tæt og omkring den nyetablerede Øhavssti, 20

21 dog vil bogen også fokusere på kulturelementer som har værdi og betydning i relation til bogens temaordning. Når læseren oplever kulturelementer ude i landskabet, giver det med afsæt i det konkrete kulturelement en mulighed for at formidle historiens sammenhæng og bredde på en for læseren meget nærværende og relevant form. Med andre ord, så fortælles historien netop når den i særlig grad efterspørges af publikum Dette kan illustreres med et eksempel. Når læseren går en tur på den nyanlagte Øhavssti og møder stendyssen, slår gæsten op i bogen og læser om den konkrete stendysse. Samtidig henvises læseren til temaer, hvor historien perspektiveres, hvad er lige forskellen mellem stendyssen og bronzealderhøjen, hvorfor er der særligt mange på Sydfyn osv. Den modsatte situation opstår, når læseren hjemme i lænestolen fordyber sig i temaerne. Her motiveres og foreslås læseren at besøge specifikke kulturelementer som repræsenterer det givne tema. Bogens layout Bogen vil have en form og kvalitet som gør den stilfuld og praktisk anvendelig. En god indbinding og et flot layout med relevante billeder - heraf en del i stort format - skal gøre bogen appetitlig som lænestolsbog. Bogen skal samtidig sikre et for læseren anvendeligt samspil mellem de enkelte kulturelementer og de relevante temaer, dvs. et nytænkt opslagsværk med mange grundigt udarbejdede oversigts- og detailkort over kulturelementerne i landskabet. Samspil med guidebogen omkring Øhavsstien Naturturisme I/S arbejder også på at udgive en decideret guidebog for Øhavsstien som der i delprojekt nr. 5 ansøges om økonomisk støtte til. Den vil målrettes en anden brug, nemlig som et opslagsværk omkring Øhavsstiens praktiske forhold såsom overnatningsmuligheder, toiletter mv. Den vil også indeholde informationer om det man ser undervejs såsom kulturhistorie og natur. Guidebogen vil i sagens natur kun fortælle de korte og vigtigste historier om landskabet. Håndbogen vil være guidebogens absolutte storebror på dette område. Her vil den interesserede læser kunne fordybe sig og se sammenhænge. Håndbogen vil ikke indeholde informationer om praktiske forhold såsom indkøb, overnatning mv., da oplaget herved hurtigt forældes, ligesom den ikke vil beskrive områdets natur. Den vil således være et vigtigt supplement og ekstra tilbud til den guidebogen. I arbejdet med guidebogen og håndbogen er der tænkt i et samspil imellem de to projekter. Den indsamlede kulturhistoriske viden til håndbogen vil bruges i udarbejdelsen af guidebogen, som også via henvisninger mv. vil motivere folk til at fordybe sig i håndbogen. 21

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Det maritime Ø samfundene Geologien Ø havet som raste og fouragerings område for vandfuglene.

Det maritime Ø samfundene Geologien Ø havet som raste og fouragerings område for vandfuglene. Formidling i Nationalpark Fyn Vi har valgt, at fokusere på de områder der er helt unikke for Nationalpark Fyn, og som besøgende i Nationalparken efterfølgende vil kunne huske netop denne Nationalpark for.

Læs mere

Fremtidens Naturturisme I/S. Baggrund og historik. Ejerskab og ledelse. Notat RBJ/220409/Naturturisme

Fremtidens Naturturisme I/S. Baggrund og historik. Ejerskab og ledelse. Notat RBJ/220409/Naturturisme Notat RBJ/220409/Naturturisme Fremtidens Naturturisme I/S Dette notat beskriver et forslag til at fortsætte det tværkommunale samarbejde Naturturisme I/S. Det er udarbejdet af Naturturisme I/S og er ment

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Med denne strategi går Naturturisme I/S på visse områder i spidsen for en fælles målrettet udvikling af Det Sydfynske Øhav.

Med denne strategi går Naturturisme I/S på visse områder i spidsen for en fælles målrettet udvikling af Det Sydfynske Øhav. I 2003 igangsatte de sydfynske kommune det fireårige Mål-2 projekt: Naturturisme i Det Sydfynske Øhav, som har resulteret i blandt andet etableringen af Øhavsstien, havkajakfaciliteter, naturlegepladser,

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24. oktober 2007 Tidspunkt: kl. 11.00 13.00 (rundvisning fra kl. 10 11) Sted: Emmerbølle Strand Camping, Emmerbøllevej 24, 5953 Tranekær

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. marts 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat Referat Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse Dato: Tirsdag den 2. december 2008 Tidspunkt: kl. 13.30 15.30 Sted: Sekretariatet Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg. Følgegruppe: Anne-Lene

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Referat af det femte møde i friluftsgruppen Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav

Referat af det femte møde i friluftsgruppen Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav Referat af det femte møde i friluftsgruppen Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav TID: Lørdag 20. marts kl. 10-16 Abildvej 5A, 2. sal, Svendborg MØDELEDELSE: Mette Marie Hansen, formand for gruppen

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Et Øhav i verdensklasse

Et Øhav i verdensklasse Et Øhav i verdensklasse Som en del af i projektet Udvikling af Destination Fyn, er der afsat midler til at udvikle Øhavet igennem indsatsområdet Et Øhav i Verdensklasse, som har fokus på at udvikle den

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017

Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017 Miljø- og Energiudvalget Middelfart Kommune Dato 26.5.2015 Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Afrapportering 30. september 2015 Titel Jeres ref. : Formidlingscenter Egebjerg Mølle : 2012-A-16 Kontaktperson : Søren Lisby Adresse : Abildvej 5A 2. 5700 Svendborg Mail : soren.lisby@svendborg.dk Tlf.

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 21 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 21 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 21 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. november 2012 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn

Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn Forord: Rapporten har til formål at evaluere på aftalen mellem Turistforeningen for Faaborg Midtfyn og Faaborg- Midtfyn Kommune for året 2010.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

#BREVFLE. Fælles portal. Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted!

#BREVFLE. Fælles portal. Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted! #BREVFLE Fæ Fælles portal Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted! Kommissorium Fælles portal for lærings- og dannelsestilbud i Aalborg Kommune

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 19180 Navn naturvejleder: (formidlingskoordinator) Søren Balle Christiansen Navn arbejdsgiver: Naturturisme I/S Arbejdssted: Det Sydfynske Øhav

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere