Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder"

Transkript

1 Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder er den 23. april Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2013 Bidragyder(e): Udarbejdet i samarbejde med landbrugets organisationer Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Web) 2

3 FEBRUAR 2013 Indholdsfortegnelse 1. Registrering af betalingsrettigheder - Fødevareministeriets Tast selv-service... 4 Tast selv-service Generelt om overdragelse af betalingsrettigheder... 5 Registrering og overdragelse af betalingsrettigheder... 5 Samme ID for ansøgning og betalingsrettigheder... 5 Ophør af CVR-nr Ændret selskabsform... 5 Aktiv landbruger... 5 Underskrifter på et papirskema... 6 Ændring af slutdato på et papirskema... 6 Salg af udlejede betalingsrettigheder på et papirskema Tilbagetrækning eller ændring af indsendt skema til overdragelse af betalingsrettigheder (papirudgave) Sådan indsendes skema til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du skema til overdragelse af betalingsrettigheder Punkt 1. Skemanummer Punkt 2 og 3. Overdrager og erhverver Punkt 4. Rådgiver Punkt 5. Ændring af slutdato for midlertidig overdragelse Punkt 6. Midlertidig eller varig overdragelse af betalingsrettigheder Punkt 7. Alle eller udvalgte betalingsrettigheder Punkt 8. Ændring af Fællesskema Skema indsendt efter ansøgningsfristen den 23. april NaturErhvervstyrelsens breve Brev om uoverensstemmelser efter ændringsfristen den 31. maj Særlige forhold Pant National reserve Genberegning Retsgrundlag

4 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER 1. Registrering af betalingsrettigheder - Fødevareministeriets Tast selv-service Det er vigtigt, at du sikrer dig, at dine betalingsrettigheder på datoen for ansøgningsfristen er registreret i NaturErhvervstyrelsen med det samme CVR-/CPR-nr. som du anvender på dit Fællesskema. Fristen for modtagelse af Fællesskema 2013 og skema til overdragelse af betalingsrettigheder er den 23. april Hvis dine arealer drives i et I/S, skal I/S et indsende ansøgning om støtte for arealerne, og betalingsrettighederne skal overdrages til I/S et. Det samme gælder, hvis dine arealer er overdraget til en anden form for selskab. Hvis en forening søger om enkeltbetaling, skal foreningen have oprettet et CVR-nr., som skal benyttes ved indsendelse af Fællesskema Husk, at overdrage betalingsrettighederne til dette CVR-nummer. Tast selv-service. Du kan anvende Fødevareministeriets Tast selv-service til at overdrage dine betalingsrettigheder. Der er en række fordele ved at anvende Fødevareministeriets Tast selv-service, du behøver fx ikke at få erhververs underskrift, og du får bl.a.: Et overblik over hvilke betalingsrettigheder, du råder over på overdragelsesdatoen/ - perioden Hurtigt et kvitteringsbrev, der bekræfter, at NaturErhvervstyrelsen har modtaget skemaet, og En kontrol af, at der ikke umiddelbart er uoverensstemmelser i skemaet. Hvis du råder over betalingsrettighederne i dit CPR-nr., skal du anvende dit Nem-Id til at indsende overdragelsen. Hvis en konsulent eller anden indsender på dine vegne, skal du først give en fuldmagt til vedkommende i Tast selv-service. Bemærk, at hvis et selskab indsender via Tast selv-service, skal der anvendes enten NemId erhverv eller digital signatur. I ansøgningsåret 2013 kan du også vælge at indsende et papirskema. Skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller du kan kontakte NaturErhvervstyrelsen på telefon Bemærk, at NaturErhvervstyerlsen skal modtage skemaet senest den 23. april Hvis erhverver indsender et Fællesskema 2013 inden den forsinkede ansøgningsfrist, kan overdragelsen indsendes, således at den senest modtages den 31. maj Bemærk, at dødsboer og konkursboer ikke kan anvende Tast selv-service, men skal indsende et papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder. 4

5 FEBRUAR Generelt om overdragelse af betalingsrettigheder Overdragelse af betalingsrettighederne skal meddeles på et skema, som skal være modtaget af NaturErhvervstyrelsen senest ved udløb af ansøgningsfristen den 23. april Denne vejledning retter sig primært mod de landbrugere, som vil indsende skema til overdragelse af betalingsrettigheder i en papirudgave. Hvis du vil anvende Fødevareministeriets Tast selv-service til at overdrage betalingsrettigheder, findes der en elektronisk vejledning på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Registrering og overdragelse af betalingsrettigheder Det bliver først obligatorisk at anvende Fødevareministeriets Tast selv-service til at overdrage betalingsrettigheder fra den 1. september Det betyder, at overdragelse af betalingsret Samme ID for ansøgning og betalingsrettigheder Husk, at kontrollere i Tast selv-service, at ansøgningen indsendes under samme CVR-/CPRnr., som betalingsrettighederne er registreret under. Bemærk, at manglende overensstemmelse mellem CVR-/CPR-nr. i ansøgningen og registreringen af betalingsrettighederne betyder, at ansøger ikke opfylder en af betingelserne for at modtage støtte. Ophør af CVR-nr. Hvis et CVR-nr. ophører og ansøgningen indsendes i et nyt CVR-nr. eller et CPR-nr., skal du huske, at betalingsrettighederne skal overdrages til det nye CVR-/CPR-nr., inden selskabet ophører i Erhvervstyrelsens CVR-register. Bemærk, at hvis du har et miljø- eller økologitilsagn og sælger hele eller en del af din bedrift, skal du indsende en anmeldelse om producentskifte til NaturErhvervstyrelsen. Læs mere i Vejledning om producentskifte. Betalingsrettighederne skal også overdrages til den nye ansøgers CVR-nr. eller CPR-nr., hvis et selskab ophører, og én af personerne overtager driften. Ændret selskabsform Hvis du er registret med et CPR-nr. og før ansøgningsfristen eller ændringsfristen får et CVRnr. i forbindelse med omdannelse af din virksomhed fra en enkeltmandsvirksomhed til en anden selskabsform, fx et interessentskab, skal du anvende det nye CVR-nr. ved indsendelse af Fællesskema Husk også at overdrage betalingsrettighederne til CVR-nummeret. Aktiv landbruger Når erhverver underskriver overdragelsesskemaet, skriver erhverver samtidig under på, at være aktiv landbruger. Betalingsrettigheder kan kun erhverves af aktive landbrugere. En landbruger defineres som en, der udøver en landbrugsaktivitet. Det kan være produktion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål eller bevarelse af jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand. Du kan læse mere i Vejledning om enkeltbetaling eller kontakte NaturErhvervstyrelsen telefonisk. 5

6 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Underskrifter på et papirskema Hvis du indsender et papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder, skal vi have underskrifter fra alle parter i overdragelsen, dvs. at hvis overdrager er o et I/S, skal skemaet underskrives af alle interessenter i selskabet, eller vi skal have en fuldmagt fra de øvrige interessenter til den, som underskriver. o et A/S eller ApS, skal skemaet underskrives af de(n) person(er), der er tegningsberettigede for selskabet. o et andelsselskab/-forening, skal vi have dokumentation for, hvem der er tegningsberettiget. Dette kan ske i form af vedtægterne, samt et referat fra generalforsamlingen, som specificerer, hvem der er de(n) nuværende tegningsberettigede. o en fond, skal vi have tilsendt fondens vedtægter samt en opdateret liste over bestyrelsesmedlemmerne. o et menighedsråd (evt. en præstelønningskasse), skal skemaet underskrives af formanden. o en offentlig myndighed, bekræftes overdragelsen v. hj. a. stempel og den ansvarlige persons underskrift. o et dødsbo, skal vi have en skifteretsattest samt skiftefuldmagter/fuldmagter fra alle arvinger. Hvis alle udbetalinger af støtte for tidligere år er sket, og det udelukkende drejer sig om overdragelse af betalingsrettigheder, kan fuldmagten begrænses til kun at omfatte dette. Eventuelt kan alle arvinger underskrive overdragelsesskemaet/-erne. Ændring af slutdato på et papirskema Hvis overdrager og erhverver tidligere har fået registreret en midlertidig overdragelse (udlejning) af betalingsrettigheder i forbindelse med forpagtning af jord og ændrer den oprindelige slutdato, skal parterne indsende Skema til overdragelse af betalingsrettigheder, hvor punkt 1-5 er udfyldt. Bemærk, at en ændring af en slutdato som udgangspunkt omfatter alle de oprindeligt overdragne betalingsrettigheder. Det betyder, at hvis du kun ønsker at afkorte/forlænge perioden for en del af betalingsrettighederne, dvs. at: kun en del af de oprindeligt overdragne betalingsrettigheder skal returneres til overdrager før tid, eller forlængelsen af perioden kun omfatter en del af de overdragne betalingsrettigheder skal du udfylde punkt 1-5 på skemaet. I punkt 5 anføres først den oprindelige overdragelsesperiode og derefter den nye slutdato. Du udfylder også punkt 7 med oplysning om de rettigheder, der ikke længere skal være overdraget (ved afkortning) de rettigheder, der fortsat ønskes overdraget (ved forlængelse) Salg af udlejede betalingsrettigheder på et papirskema Hvis du sælger dine betalingsrettigheder, men den midlertidige overdragelse skal fortsætte i den oprindeligt angivne periode 6

7 FEBRUAR 2013 I disse situationer er det ikke nødvendigt at afkorte den midlertidige periode, hvis rettighederne fortsat skal være udlejet til forpagter af jorden. Du udfylder i stedet punkt 6 på skemaet. 7

8 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER 3. Tilbagetrækning eller ændring af indsendt skema til overdragelse af betalingsrettigheder (papirudgave) Det er ikke muligt at trække et indsendt overdragelsesskema tilbage efter den 31. maj Som udgangspunkt er det heller ikke muligt at ændre i det indsendte overdragelsesskema efter den 31. maj Der er dog visse undtagelser, hvis ændringerne sker før, der er foretaget udbetaling af årets støtte. Det er muligt, at ændre overdragelsesdatoen eller den nye slutdato, hvis den reelle dato er en anden end den, der er anført på overdragelsesskemaet. en overdragelse af betalingsrettigheder fra varig til midlertidig overdragelse og omvendt. Begge ændringer skal dokumenteres ved en salgs- eller forpagtningskontrakt. 8

9 FEBRUAR Sådan indsendes skema til overdragelse af betalingsrettigheder Skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 anvendes ved overdragelse af almindelige betalingsrettigheder eller ved ændring af slutdato for en allerede registreret overdragelse. Skemaet skal være modtaget af NaturErhvervstyrelsen senest den 23. april Hvis du efter den 23. april 2013 ønsker en rettelse af betalingsrettighedernes placering ift. det indsendte Fællesskema 2013, kan du stadig indsende et overdragelsesskema, hvis nedenstående betingelser er opfyldt. Det er en betingelse, at skemaet modtages af NaturErhvervstyrelsen senest den 31. maj 2013, og at erhverver af betalingsrettighederne indsender et Fællesskema, så det modtages af NaturErhvervstyrelsen senest den 21. maj Sidstnævnte betingelse betyder, at hvis der er tale om en afkortning af en midlertidig overdragelse, er det den oprindelige overdrager, som skal indsende et Fællesskema Hvis der er tale om en overdragelse, der først skal have virkning for ansøgningsåret 2014, skal 2014-skemaet anvendes skemaet bliver lagt på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside i april måned Bemærk, at det bliver obligatorisk, at anvende Fødevareministeriets Tast selv-service til overdragelse af betalingsrettigheder fra den 1. september Konkurs- og dødsboer vil dog fortsat kunne indsende skema til overdragelse af betalingsrettigheder i en papirudgave. kvittering Du bør altid gemme din Sendt mail-kvittering for afsendelsen af en , hvor du har vedhæftet et overdragelsesskema. Hvis skemaet skulle gå tabt, vil og kvittering for afsendelsestidspunktet sammen med en udfyldt kopi af skemaet tjene som dokumentation for, at skemaet er fremsendt til NaturErhvervstyrelsen på det angivne tidspunkt. Skriv navnene på overdrager og erhverver som overskrift i ens emnefelt. Hvis der er flere overdragelser med en , skal du skrive navnene på alle overdragerne. Selv om du i selve en ønsker en kvittering fra NaturErhvervstyrelsen, kan det især i travle perioder ikke garanteres, at der sendes svar tilbage. Derfor er det ekstra vigtigt, at du indstiller din således, at du modtager en automatisk kvittering for . Får du ikke afsendt en med et skema vedhæftet senest hhv. den 23. april 2013 kl. 23:59:59, eller den 31. maj 2013 kl. 23:59:59, er fristen for modtagelse af skemaet ikke overholdt. Du kan sende til følgende adresse: Bemærk: Du kan ikke indsende s på 10 MB eller derover. Hvis du gør det, risikerer du, at en ikke kommer frem til NaturErhvervstyrelsen, og at du ikke får en tilbagemelding om dette. 9

10 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Faxkvittering Du bør altid gemme din faxkvittering, hvis du indsender et overdragelsesskema via fax. Hvis skemaet skulle gå tabt, vil faxkvitteringen for gennemført forsendelse sammen med en udfyldt kopi af skemaet tjene som dokumentation for, at skemaet er fremsendt på det angivne tidspunkt til NaturErhvervstyrelsen. Bemærk, at det kan være svært at komme igennem til NaturErhvervstyrelsens de sidste ansøgningsdage. Kommer du ikke igennem senest hhv. den 23. april 2013 kl. 23:59:59 eller den 31. maj 2013 kl. 23:59:59 hvis der er tale om en ændring til Fællesskema 2013, er fristen for indsendelse af skemaet ikke overholdt. Du kan sende til følgende faxnumre: og Postkvittering Du bør altid få udstedt en postkvittering/indleveringsattest for almindeligt brev hos PostDanmark, når du indsender et overdragelsesskema. Hvis skemaet skulle gå tabt, vil postkvitteringen/indleveringsattesten sammen med en udfyldt og underskrevet kopi af skemaet indgå i en vurdering af, om skemaet er indkommet rettidigt. Postkvitteringen/indleveringsattesten skal i feltet modtager være påført NaturErhvervstyrelsen og i feltet afsender enten overdrager eller erhverver på overdragelsesskemaet. Bemærk, at der ikke skal påføres konsulentens stempel i afsenderfeltet. Postkvitteringen skal være forsynet med poststempel og en dato, der i 2013 ikke kan være senere end den 22. april 2013, såfremt det sendes med A-post. Hvis skemaet indsendes i perioden fra og med den 24. april 2013 til og med den 31. maj 2013, kan datoen ikke være senere end den 30. maj 2013, såfremt det indsendes med A-post. Bemærk, at det er et krav, at postkvitteringen skal være stemplet af PostDanmark. Skemaet skal sendes til følgende adresse: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Kvitteringsbrev for modtagelse af skema Bemærk, at NaturErhvervstyrelsen sender dig et kvitteringsbrev for modtagelsen af overdragelsesskemaet. Modtager du ikke en kvittering inden for 1-2 uger efter indsendelsen, bør du kontakte NaturErhvervstyrelsen, da det kan betyde, at vi ikke har modtaget skemaet. 10

11 FEBRUAR Sådan udfylder du skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Denne vejledning beskriver, hvordan du udfylder Skema til overdragelse af betalingsrettigheder Skemaet anvendes ved overdragelse af alle almindelige betalingsrettigheder. Samme skema anvendes også til at ændre en slutdato for en allerede registreret midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder. Ønsker du at overdrage særlige betalingsrettigheder, skal du benytte Skema til overdragelse af særlige betalingsrettigheder. Du kan finde skemaet på Vigtigt før du går i gang Ændring af slutdato for en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder alle de overdragne betalingsrettigheder er omfattet af ændringen. Hvis du kun vil ændre slutdatoen for en del af de oprindeligt overdragne betalingsrettigheder, kan du læse mere i kapitel 1. Afkortning af perioden. Overdragelse af betalingsrettigheder hvis overdragelsen er midlertidig og derfor sker sammen med jord (udlejning), og du ønsker at opsplitte en eller flere betalingsrettigheder, skal det areal, som betalingsrettighederne svarer til, være præcist det samme som det støtteberettigede areal i ha. hvis du vil opsplitte en betalingsrettighed, der allerede har været opsplittet to gange kan overdragelsen ikke umiddelbart gennemføres. Du vil modtage brev om dette, hvilket kan medføre, at udbetaling af støtten bliver forsinket. NaturErhvervstyrelsen anbefaler derfor, at du vælger at opsplitte en anden betalingsrettighed hvis du efter den 23. april 2013 ønsker at ændre på hvem, betalingsrettighederne er registreret hos, skal skemaet være modtaget af NaturErhvervstyrelsen senest den 31. maj Læs mere i kapitel 5. hvis overdragelsesdatoen for en midlertidig overdragelse (med jord), ligger i perioden fra og med den 24.april 2013 til og med den 31. maj 2013, kan erhverver af betalingsrettighederne først søge for jorden i Det er en betingelse for at få støtte under ordningen Enkeltbetaling i 2013, at ansøger råder over jorden på datoen for ansøgningsfristen, dvs. den 23. april hvis det er en midlertidig overdragelse, (med jord) og NaturErhvervstyrelsen modtager skemaet i perioden fra og med den 24. april 2013 til og med den 31. maj 2013, men punkt 8 er ikke udfyldt, så vil betalingsrettighederne først blive tilføjet erhververs ansøgning i ansøgningsåret hvis skemaet modtages af NaturErhvervstyrelsen efter den 31. maj 2013, får ændringen/overdragelsen først virkning fra det følgende ansøgningsår, dvs. fra

12 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Punkt 1. Skemanummer Øverst til højre på skemaet anføres det antal skemaer du indsender. Boksen skal udfyldes, også hvis du kun sender ét skema. Indsender du kun et skema, anfører du skema nr. 1 af 1. Skema nr. 1 af 1 Indsender du mere end ét skema, som er sammenhængende med andre overdragelser, skal samtlige skemaer nummereres tydeligt i boksen øverst på skemaet. Dette vil sikre, at NaturErhvervstyrelsen behandler overdragelserne samlet og i den rigtige rækkefølge. Hvis der er tale om en sammenhængende række, kan den sidste overdragelse ikke gennemføres, før de tidligere overdragelser er gennemført. Hvis samme overdrager er involveret i flere overdragelser er det vigtigt, at overdrager i hver enkelt tilfælde råder over de rettigheder, der ønskes overdraget. Med sammenhængende menes, enten at 1. de samme (en eller flere) betalingsrettigheder overdrages i en kæde fra A til B til C til D, dvs. at rettighederne indgår i flere overdragelser, der tidsmæssigt ligger i forlængelse af hinanden, eller at 2. betalingsrettigheder overdrages fra samme overdrager til forskellige erhververe, fx A overdrager til B, C og D. Er der tale om en kæde nummereres denne fortløbende, dvs. første overdragelse får nr. 1 og så videre. Er der tale om en landbruger, der overdrager til flere landbrugere samme år, nummereres disse efter dato, således at den overdragelse der sker først får nr. 1. Hvis der er flere overdragelser med samme dato, kan disse nummereres tilfældigt. Ønsker du at indsende fx 8 sammenhængende skemaer, skal skemaerne nummereres således: 1 af 8, 2 af 8, 3 af 8, osv. Skema nr. 1 af 8 Skema nr. 2 af 8 Bemærk, at hvis der mangler et skema i en række af skemaer, kan NaturErhvervstyrelsen ikke registrere de efterfølgende overdragelser. Hvis skemaerne ikke er indsendt samlet og ikke er nummererede, eller hvis der er fejl i nummereringen, forbeholder NaturErhvervstyrelsen sig retten til at sende en kopi af skemaerne retur til dig. Du vil blive anmodet om at nummerere dem korrekt. Punkt 2 og 3. Overdrager og erhverver Her skal alle felter udfyldes. Du kan anføre flere telefonnumre, det første skal være det, hvor det er lettest at træffe dig i dagtimerne. Bemærk, at det skal være én person, et selskab, en forening eller lign., der står som henholdsvis overdrager og erhverver. 12

13 FEBRUAR 2013 Overdrager Her anføres oplysninger om overdrager. Hvis der er tale om ændring af en slutdato, er overdrageren den person eller det selskab/den forening, der var anført som overdrager på det oprindelige skema. Erhverver Her anføres oplysninger om erhverver. Hvis der er tale om en ændring af en slutdato, skal anføres den person eller det selskab, der var anført som erhverver på det oprindelige skema. Underskrift Både overdrager og erhverver skal underskrive skemaet og anføre datoen for underskrivelsen. Det er de personer, der er anført som henholdsvis overdrager og erhverver, der skal skrive under. Hvis overdrager er et I/S, skal samtlige interessenter underskrive, bortset fra i de tilfælde hvor en interessent underskriver på vegne af interessentskabet. Husk at medsende en fuldmagt. Hvis overdrager er et menighedsråd, skal formanden underskrive skemaet. Er overdrager et ApS eller et A/S, skal underskriver være tegningsberettiget. I disse tilfælde fremskaffer NaturErhvervstyrelsen dokumentation for, hvem der er tegningsberettiget. Ændring af slutdato afkortning af perioden Bemærk, at hvis erhverver, som nu afgiver retten til at råde over betalingsrettighederne før oprindeligt aftalt, er et I/S, skal alle interessenter underskrive skemaet, bortset fra i de tilfælde hvor en interessent underskriver på vegne af interessentskabet. Husk at medsende en fuldmagt. Ændring af slutdato - forlængelse af perioden Bemærk, at hvis overdrager, som nu forlænger erhververs ret til at råde over betalingsrettighederne i forhold til, hvad der oprindeligt var aftalt, er et I/S, skal alle interessenter underskrive skemaet, bortset fra i de tilfælde hvor en interessent underskriver på vegne af interessentskabet. Husk at medsende en fuldmagt. Punkt 4. Rådgiver Hvis du får hjælp fra en rådgiver, anføres vedkommendes navn og adresse m.m. Rådgiveren modtager kopier af de breve NaturErhvervstyrelsen udsender, fx breve, hvor der er behov for yderligere oplysninger, og registreringsbreve når behandlingen af skemaet er afsluttet. Bemærk, at rådgiveren dog ikke modtager kopi af kvitteringsbrevet. Punkt 5. Ændring af slutdato for midlertidig overdragelse Hvis en forpagtningsaftale ophører før tid, og du ønsker at ændre slutdatoen for en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder udfylder du punkt 5. I første rubrik anføres sagsnummeret fra den oprindelige overdragelse. Nummeret findes i øverste højre hjørne på det registreringsbrev, som overdrager, erhverver og evt. rådgiver modtog i forbindelse med registreringen af overdragelsen (udlejningen). Oprindelig overdragelsesperiode 13

14 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Her anføres overdragelsesdatoen og slutdatoen for den oprindelige overdragelsesperiode (udlejningsperiode) for betalingsrettighederne. Datoerne skal være identiske med de datoer, der blev anført på det tidligere indsendte overdragelsesskema. Hvis en midlertidig overdragelse tidligere er ændret, anføres den seneste overdragelsesperiode som oprindelig. Ny slutdato for overdragelsesperioden Her anføres den nye slutdato for den midlertidige overdragelse af betalingsrettighederne. Eksempel: A har i forbindelse med forpagtning af jord overdraget (udlejet) betalingsrettigheder til B. Datoen for overdragelsen blev sat til 1. januar 2007 og slutdatoen til 31. december Både A og B ønsker nu, at overdragelsen skal forlænges, sådan at betalingsrettighederne først skal returneres 31. december 2013, dvs. efter den oprindelige slutdato. A og B anfører derfor følgende på skemaet: Den oprindeligt angivne overdragelsesperiode: fra 1 / 1 /2007 til 31 / 12 /2012 Ny slutdato for overdragelsen: 31 / 12 /2013 Punkt 6. Midlertidig eller varig overdragelse af betalingsrettigheder Her anføres på hvilken måde du vil overdrage dine betalingsrettigheder. Du har følgende to muligheder for at overdrage betalingsrettigheder. Midlertidig overdragelse (udlejning/bortforpagtning) med jord. Varig overdragelse (salg). Bemærk: Sæt kun ét kryds, enten for midlertidig overdragelse eller varig overdragelse. Hvis der er tale om en ændring til Fællesskema 2013, (overdragelsen er indsendt i perioden efter ansøgningsfristen, men før ændringsfristen) skal du i stedet udfylde punkt 8. Læs mere om overdragelser indsendt efter 23. april 2013 i kapitel Midlertidig overdragelse (udlejning/bortforpagtning) med jord Hvis du overdrager betalingsrettigheder midlertidigt (udlejer/bortforpagter), sætter du kryds i boksen midlertidig overdragelse. Det er en betingelse, at overdragelsen sker sammen med et støtteberettiget areal. Du kan ikke overdrage et større antal betalingsrettigheder (i hektar) end svarende til arealet (antal hektar). Derefter anfører du følgende: hvor stort et areal i ha, du vil overdrage (udleje/ bortforpagte) sammen med dine betalingsrettigheder. overdragelsesdato og slutdato for overdragelsen. Selvom forpagtningsaftalen er tidsubestemt, skal der altid anføres en slutdato. NaturErhvervstyrelsen foretager en stikprøvekontrol af, om datoerne svarer til forpagtningsaftalen. 14

15 FEBRUAR 2013 Bemærk, at hvis du overdrager (udlejer/bortforpagter) betalingsrettigheder uden opsplitninger, skal du mindst overdrage (udleje/bortforpagte) det samme areal i ha som antal betalingsrettigheder i ha. Antallet af betalingsrettigheder, der overdrages midlertidigt, skal derfor i denne situation ikke svare præcist til det bortforpagtede areal (i ha). Ønsker du at opsplitte nogle af dine betalingsrettigheder, skal det samlede antal betalingsrettigheder, og det samlede areal i ha, der overdrages (udlejes/bortforpagtes), være præcist det samme. 2. Varig overdragelse (salg) Hvis du overdrager (sælger) betalingsrettigheder varigt, sætter du kryds ud for varig overdragelse, og anfører datoen for overdragelsen (salget) af betalingsrettighederne. Betalingsrettigheder, der er udlejet, kan overdrages varigt til tredjemand med respekt af forpagtningen, således at rettighederne ved udlejningens ophør returneres til den nye ejer. Ved salg af bortforpagtede betalingsrettigheder, sættes der kryds i boksen og lejers/forpagters CVR- eller CPR-nummer oplyses. Husk, at sælger og køber skal underskrive side 1 på skemaet. Bemærk, at hvis der overdrages betalingsrettigheder varigt fra mere end én bortforpagtning, skal der udfyldes ét overdragelsesskema for hver af disse midlertidige overdragelser. Eksempel Overdrager A har på et tidligere skema overdraget betalingsrettigheder til en forpagter, erhverver B. Nu har A solgt sin ejendom til køber C. A skal dermed indsende et overdragelsesskema for at oplyse om salget til C: A overdrager varigt de betalingsrettigheder, han midlertidigt har overdraget til erhverver B. Overdrager er A, erhverver er C (køber) og B s (lejer/forpagter) CVR-/CPR-nr. anføres under punkt 6. Punkt 7. Alle eller udvalgte betalingsrettigheder Her anfører du hvilke betalingsrettigheder, du vil overdrage. Sæt kun ét kryds. Bemærk, at hvis det drejer sig om ændring af en slutdato for en midlertidig overdragelse, som omfatter alle betalingsrettigheder, skal dette punkt ikke udfyldes. Punktet skal derfor kun udfyldes, hvis ændringen ikke omfatter alle betalingsrettigheder. Vil du overdrage alle betalingsrettigheder (bortset fra særlige rettigheder), skal du sætte kryds i kassen: Alle overdragers betalingsrettigheder svarende til et areal på, ha. (bortset fra særlige rettigheder, som skal overdrages på et særligt skema) Angiv antallet af betalingsrettigheder med to decimaler. Overdrager du alle betalingsrettigheder, er det fra den overdragelsesdato, du har anført i punkt 6 eller 8. 15

16 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Vil du overdrage udvalgte betalingsrettigheder, skal du sætte kryds i kassen: Nedenstående udvalgte betalingsrettigheder:, og oplyse numrene på betalingsrettighederne i skemaet nedenfor. Skemaet udfyldes på følgende måde: Første kolonne: (Nummer fra-til, begge numre inkl.) - Her anføres numrene på de betalingsrettigheder, der overdrages. Anden kolonne: (Størrelse i ha) Her anfører du betalingsrettighedernes størrelse. Hvis du anfører et interval, skal betalingsrettighedernes samlede størrelse anføres. Bemærk, at intervallet kun kan bestå af hele rettigheder. Hvis der overdrages betalingsrettigheder med en størrelse i ha, der er mindre end 1ha, eller rettigheder, der skal opsplittes, skal disse angives på hver sin linje. Angiv størrelsen af enkelte betalingsrettigheder med to decimaler (ikke i brøker eller procent). Kolonnen afsluttes nederst med at angive betalingsrettighedernes samlede størrelse, også her med to decimaler. Eksempel: Udfyldes af NaturErhvervstyrelsen Rettighedsnummer (fra til) Husk, at et interval omfatter både første og sidste nummer Et interval består af rettigheder med fortløbende numre Rettigheder, som ønskes opsplittet skal anføres separat på hver sin linje Størrelse i ha (to dec.) , ,40 I alt i ha 12,66 Udfyldes af NaturErhvervstyrelsen O: E: O: E: O: E: Overdragelse af opsplittede betalingsrettigheder med ukendte numre Når dele af betalingsrettigheder overdrages, bliver der dannet nye betalingsrettigheder af den opsplittede betalingsrettighed. Disse nye dele af den tidligere betalingsrettighed får hver især et eget (nyt) nummer, dvs. både den del af rettigheden, som bliver hos overdrageren og den del, der overdrages til erhverver. Det betyder, at hvis du vil overdrage betalingsrettigheder til flere personer, og en/flere af overdragelserne involverer opsplitninger, vil du ikke kunne angive nummeret på (identificere) den opsplittede betalingsrettighed, der skal overdrages i anden omgang. Dette kan først ske når overdragelse nr. 1 er gennemført, og begge parter har modtaget brev om registreringen. 16

17 FEBRUAR 2013 Bemærk, at der skal være en entydig identifikation af, hvilken rettighed overdrager vil overdrage. I det tilfælde, hvor overdrager ikke kender nummeret på betalingsrettigheden ved udfyldelsen af overdragelsesskemaet, skal skemaet udfyldes som vist i eksemplet nedenfor: Eksempel på, hvordan du udfylder skemaet: Du har 15,00 betalingsrettigheder (fra rettighedsnummer til og med ) samt en del af en betalingsrettighed på 0,50 (nr ). Du overdrager et antal betalingsrettigheder til to forskellige erhververe. Til erhverver A overdrager du 5,80 betalingsrettigheder. Til erhverver B overdrager du også 5,80 betalingsrettigheder. Udfyldes af NaturErhvervstyrelsen Rettighedsnummer (fra til) Husk, at et interval omfatter både første og sidste nummer Et interval består af rettigheder med fortløbende numre Rettigheder, som ønskes opsplittet skal anføres separat på hver sin linje Størrelse i ha (to dec.) , , ,30 I alt i ha 5,80 Udfyldes af NaturErhvervstyrelsen O: E: O: E: O: E: Udfyldes af NaturErhvervstyrelsen Rettighedsnummer (fra til) Husk, at et interval omfatter både første og sidste nummer Et interval består af rettigheder med fortløbende numre Rettigheder, som ønskes opsplittet skal anføres separat på hver sin linje Overdragers nye opsplittede rettighed på 0,70 efter opsplitning af rettighed nr Størrelse i ha (to dec.) 0, , ,10 I alt i ha 5,80 Udfyldes af NaturErhvervstyrelsen O: E: O: E: O: E: Som det ses i det nederste af de to skemaer, kan du fx anføre følgende tekst: Overdragers nye opsplittede rettighed på 0,70, efter opsplitning af rettighed nr Herved henvises der til den oprindelige rettighed, der allerede er blevet opsplittet i en tidligere overdragelse, men hvor nummeret endnu ikke er meddelt til overdrager. 17

18 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Bemærk: Hvis det ikke helt entydigt fremgår, hvilken rettighed der overdrages i anden omgang, kan NaturErhvervstyrelsen ikke gennemføre overdragelsen, før disse forhold er afklaret. Resultatet kan blive, at overdragelsen og eventuelt de efterfølgende overdragelser bliver forsinket. Det er ikke muligt at opsplitte en rettighed mere end to gange. Hvis du på et skema har anført opsplitning af en rettighed, der allerede har været opsplittet 2 gange, er du nødt til at vælge en anden rettighed. Punkt 8. Ændring af Fællesskema 2013 Hvis skemaet indsendes efter den 23. april 2013, skal punkt 8 udfyldes. Betalingsrettighederne vil så ikke kunne udnyttes af overdrager i Betalingsrettighederne kan derimod udnyttes af erhverver i Bemærk, at det er en forudsætning for at dette kan ske, at erhverver indsender Fællesskema 2013, så det modtages senest den 21. maj 2013 i NaturErhvervstyrelsen. Der er under disse forudsætninger mulighed for at: ændre slutdato for allerede registreret midlertidig overdragelse overdrage betalingsrettigheder midlertidigt overdrage betalingsrettigheder varigt Læs mere om indsendelse af skema efter den 23. april 2013 i kapitel 6. 18

19 FEBRUAR Skema indsendt efter ansøgningsfristen den 23. april 2013 Dette kapitel omhandler de regler, der gælder, hvis du i perioden 24.april 31. maj 2013 indsender skema til overdragelse af betalingsrettigheder. Bemærk, at 2013-skema kun skal indsendes i perioden fra ansøgningsfristen til og med 31. maj 2013, hvis ændringen har betydning for ansøgningsåret Hvis dette ikke er tilfældet, skal du indsende skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2014, som lægges på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside i april Husk, at det er en betingelse for at ændre en slutdato for en midlertidig overdragelse efter den 23. april 2012, at enten overdrager eller erhverver indsender Fællesskema 2013, så det senest modtages af NaturErhvervstyrelsen den 21. maj 2013 (frist for forsinket indsendelse). Dette gør sig også gældende for hvert skema i en serie af overdragelser. Læs mere nedenfor. Eksempel: Der indsendes to skemaer til overdragelse af betalingsrettigheder. Der overdrages 5,30 betalingsrettigheder fra A til B og derefter fra B til C. Det er her et krav, at både B og C har indsendt Fællesskema 2013, så det modtages af NaturErhvervstyrelsen senest den 21. maj Hvis du indsender skema til overdragelse af betalingsrettigheder sådan, at det modtages af NaturErhvervstyrelsen efter ansøgningsfristen den 23. april 2013, skal du udfylde rubrikken Ændring af Fællesskema Husk, at foretage de nødvendige ændringer i markplanen til Fællesskema Læs mere i Vejledning til Fællesskema Krav om indsendelse af Fællesskema 2013 Hvilken landbruger, der skal opfylde dette, er afhængig af, hvilken betydning den ændrede slutdato har for overdragelsen. Hvis det drejer sig om en: Afkortning af en midlertidig overdragelse skal overdrager (A oprindelig) have indsendt Fællesskema 2013 Varig eller midlertidig overdragelse eller en forlængelse af en midlertidig overdragelse skal erhverver ( B oprindelig) have indsendt Fællesskema 2013 Bemærk yderligere, at kravet om indsendelse af Fællesskema 2013 også gælder for erhverver for så vidt angår evt. mellemliggende skemaer i en serie af overdragelser. Ny slutdato senest den 23. april 2013 Når den ændrede slutdato er senest den 23. april, og ændringen af slutdatoen er en periodeafkortning, får ændringen følgende betydning for overdrager (A oprindelig): overdrager kan søge enkeltbetaling for arealet i Fællesskema

20 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER Ny slutdato efter den 23. april Det er en betingelse for at få støtte under ordningen Enkeltbetaling i 2013, at ansøger råder over jorden på datoen for ansøgningsfristen, dvs. den 23. april Hvis en overdragelse med jord (midlertidig) sker efter ansøgningsfristen, er det den landbruger, som råder over arealet den 23. april 2013, der kan søge enkeltbetaling for arealet. Det betyder, at overdragelser med jord, hvor overdragelsesdatoen ligger i perioden fra og med 24. april til og med 31. maj 2013, kun delvist kan gennemføres som en ændring til erhververs ansøgning for Betalingsrettighederne kan indgå i erhververs Fællesskema 2013, men erhverver kan først søge for arealet det efterfølgende år. Det betyder, at betalingsrettighederne kun kan udnyttes, hvis erhverver har et overskydende areal i forhold til betalingsrettigheder. Hvis den ændrede slutdato ligger efter ansøgningsfristen, dvs. fra og med 24. april, og ændringen af slutdatoen er en forlængelse, får ændringen følgende betydning for erhverver (B - oprindelig): erhverver kan søge enkeltbetaling for arealet i Fællesskema 2013 Bemærk, at Fællesskema 2013 skal indsendes, så det modtages af NaturErhvervstyrelsen senest den 21. maj 2013 (frist for forsinket indsendelse). Husk, at foretage de nødvendige ændringer i markplanen til Fællesskema

21 FEBRUAR NaturErhvervstyrelsens breve Når der er indsendt et skema til overdragelse af betalingsrettigheder, vil parterne - og i de fleste tilfælde den rådgiver, der er anført på skemaet - modtage forskellige breve fra NaturErhvervstyrelsen. Herunder kan du se, hvilke breve du vil modtage. Kvitteringsbrev: For hvert modtaget skema sendes ét kvitteringsbrev til den overdrager og erhverver, der er anført på skemaet. Eventuel rådgiver modtager ikke kvitteringsbreve. Kvitteringsbreve bliver udsendt automatisk ved postmodtagelse af skemaet. Brev om behov for yderligere oplysninger: Hvis NaturErhvervstyrelsen registrerer en mangel eller uoverensstemmelse i det indsendte overdragelsesskema, sender vi et brev til overdrager og erhverver. Hvis der er anført en rådgiver på skemaet, modtager rådgiveren også en kopi af brevet. Svarfristen er 14 dage. Rykkerbrev: Hvis NaturErhvervstyrelsen ikke har modtaget et svar på det udsendte brev inden for den angivne svarfrist, sender vi et rykkerbrev til overdrager og erhverver. Hvis der er anført en rådgiver på skemaet, modtager rådgiveren også en kopi af rykkerbrevet. Svarfristen er 8 dage. Registreringsbrev: Når NaturErhvervstyrelsen har gennemført overdragelsen af betalingsrettighederne, eller ændring af slutdatoen, sender vi et registreringsbrev til både overdrager og erhverver. Hvis der er anført en rådgiver på skemaet, modtager rådgiveren også en kopi af registreringsbrevet. Brevet udsendes når NaturErhvervstyrelsen har registreret overdragelsen af betalingsrettighederne. Husk, at kontrollere om brevet stemmer overens med dine overdragelser. Brev om ophør af midlertidig overdragelse: Som en service sender NaturErhvervstyrelsen ved ophør af midlertidig overdragelse et brev til erhverver til orientering. For at kunne gennemføre en overdragelse af betalingsrettigheder, eller en ændring af slutdato, skal de angivne svarfrister i NaturErhvervstyrelsens breve overholdes. Brev om uoverensstemmelser efter ændringsfristen den 31. maj 2013 Hvis den overdragelse, som du har indsendt et skema om, ikke kan gennemføres, fx fordi du ikke har rådighed over de anførte betalingsrettigheder på overdragelsesdatoen har overdraget midlertidigt med et støtteberettiget areal og har anført flere betalingsrettigheder end det tilsvarende areal 21

22 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER har anført oplysninger (navn og CVR-/CPR-nr.) om overdrager eller erhverver, som ikke er korrekte, modtager du et brev fra NaturErhvervstyrelsen. Brevet indeholder en eller flere muligheder for at rette oplysningerne, således at overdragelsen kan gennemføres. Du skal være opmærksom på, at efter den 31. maj 2013, kan der som udgangspunkt ikke: annulleres et indsendt skema til overdragelse af betalingsrettigheder. ændres på antallet af betalingsrettigheder. ændres på parterne (overdrager/erhverver). I nogle tilfælde, kan der være tale om, at kun en del af en overdragelse kan gennemføres. Udover afkrydsningsrubrikker kan der også være en rubrik for andet. Hvis du vælger at udfylde denne rubrik, vil NaturErhvervstyrelsen tage stilling til dit forslag til ændring af skemaet. Bemærk, at det kan betyde, at overdragelsen alligevel ikke kan gennemføres. Hvis du har modtaget et brev om uoverensstemmelser, er det vigtigt, at du svarer på brevet. I visse tilfælde kan brevet også besvares af din rådgiver. Sidstnævnte omfatter breve vedrørende ændringer til allerede oplyste data, fx nyt nummer på en betalingsrettighed, som skal overdrages. 22

23 FEBRUAR Særlige forhold Pant En betalingsrettighed er en fordring, der som udgangspunkt er frit omsættelig. En pantsat rettighed kan derfor overdrages uden, at panthaver giver samtykke. Panthavers sikring består, idet der fortsat vil være adgang til at tvangsrealisere pantet i tilfælde af, at den oprindelige pantsætter misligholder den underliggende aftale. Du skal derfor være opmærksom, hvis du får overdraget betalingsrettigheder, der er registreret pant i. Når pantsatte betalingsrettigheder overdrages, vil dette fremgå af det brev, NaturErhvervstyrelsen sender til overdrager og erhverver i forbindelse med registreringen af overdragelsen. Ved varige overdragelser underrettes panthaver om overdragelsen i kraft af et noteringsbrev, hvoraf det fremgår, at betalingsrettighederne er blevet overdraget, og at pantsætningen nu eksisterer på et nyt pantnummer. Hvis pantet på betalingsrettighederne skal slettes, skal panthaver meddele dette til NaturErhvervstyrelsen. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om det pantnummer, der skal slettes, eller oplysninger om pantsætters CPR-/CVR-nummer samt en oversigt over de betalingsrettighedsnumre, hvorfra pantet skal slettes. Til brug for frigivelsen kan panthaver anvende blanketten "Frigivelse af pant". På blanketten skal følgende oplysninger anføres: 1. Overdragers navn og CVR-nr. / CPR-nr. 2. Erhververs navn og CVR-nr. / CPR-nr. 3. Rettighedsnumrene på de betalingsrettigheder, der ønskes overdraget og som er pantsat. 4. Underskrift fra panthaver. Anfør tydeligt, at pantet ønskes frigivet. Ved at følge vejledningen nedenfor, kan du på Internettet finde "Skema til overdragelse af betalingsrettigheder" samt "Frigivelse af pant" i forbindelse med overdragelse af betalingsrettigheder, der er oprettet pant i. Indtast internetadressen: i søgefeltet Klik på "Landbrug/ Enkeltbetaling/Tilskud Enkeltbetaling/ Skema og vejledning/ Overdragelser af betalingsrettigheder" National reserve Betalingsrettigheder tildelt fra den nationale reserve kan overdrages uden begrænsninger. Genberegning Hvis der efter etableringen af betalingsrettighederne foretages en genberegning af overdragers betalingsrettigheder, vil den også omfatte eventuelt overdragne betalingsrettigheder. Er du i tvivl om dette, kan du kontakte NaturErhvervstyrelsen. 23

24 VEJLEDNING TIL OVERDRAGELSE AF BETALINGSRETTIGHEDER 9. Retsgrundlag De væsentligste EU-regler for ordningen om enkeltbetaling Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003. Kommissionens Forordning (EF) nr. 1120/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere. Kommissionens forordning /EF) nr. 1121/ 2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne for landbrugere i forordningens afsnit IV og V. Bekendtgørelse nr. 28 af 19. februar 2012 om elektronisk Fællesskema og markkort, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 33 af 21. januar Bekendtgørelse nr. 29 af 19. februar 2012 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 47 af 22. januar 2013 og nr. 96 af 30. januar

25 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN Tlf.: Fax.:

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at du på Fødevareministeriets Tast selv-service hurtigt og nemt

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugs-

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 2. udgave Denne brugerguide er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008 Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2009

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2009 Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2009 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet August 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning til overdragelse

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Du bruger blanketten, når du underretter om, at der er givet pant i betalingsrettigheder under EU-ordningen grundbetaling. Det er kun blanketten, du

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

National reserve 2012

National reserve 2012 National reserve 2012 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2012 Bemærk, at ansøgsningsfristen er ændret til den 8. maj 2012 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

National reserve 2013

National reserve 2013 National reserve 2013 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Februar 2016 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

National reserve 2008

National reserve 2008 National reserve 2008 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Marts 2012

Vejledning om producentskifte. Marts 2012 Vejledning om producentskifte Marts 2012 Kolofon Vejledning om producentskifte Marts 2012 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Istock Photo Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv VEJLEDNING OM ENKELTBETALING APRIL 2009 Kolofon Vejledning

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015 Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Himmerland J.nr. Ref. KPO februar 2015 Vedr. tilbud på forpagtninger Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Hermed fremsendes udbudsmateriale

Læs mere