Førstegangsministre og ministerholdbarhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førstegangsministre 2007-2010 og ministerholdbarhed 2001-2010"

Transkript

1 Førstegangsministre og ministerholdbarhed Anna Solvej Bach Bach Sørensen Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2010/07 Institut for Statskundskab Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5

2 1353 København K ISSN ISBN Abstract This working paper examines the educational, professional and political backgrounds of the 30 ministers in the Anders Fogh Rasmussen Government III ( ) and the Lars Løkke Rasmussen Government I ( ), Further; it examines the composition of the Cabinet Committees during that period. The working paper also examines the average minister period in the Anders Fogh Rasmussen Governments I, II, III and Government I, It is concluded that fourteen of the 30 ministers were women, while sixteen were men. Twenty ministers were graduates, seventeen of which graduates in the social sciences or in law. Three ministers had an educational background correspondent to their resort. 24 were MPs when appointed, and six were not MPs. Two of the six had previously been MPs. Nineteen had experience from the committee of the Parliament corresponding to at least one of their areas of responsibility at the time of their appointment. At present, five of the six Cabinet Committees have female ministers as members. Worked out for all ministerial offices in , the average minister period is 3 year and 1 month. Indledning Arbejdspapiret undersøger danske førstegangsministres parlamentariske, uddannelsesmæssige

3 og erhvervsmæssige baggrund i regeringerne Anders Fogh Rasmussen III ( ) og I ( ). En førstegangsminister defineres som en minister, der udnævnes som minister for et givent ministerium for første gang. Det vil sige, at selvom vedkommende tidligere har været minister, regnes denne stadig som førstegangsminister i fald han eller hun var minister for et andet ressortområde 1. Undersøgelsen omfatter perioden 23. november 2007 til 12. oktober Endvidere undersøges sammensætningen af regeringsudvalgene i samme periode, særligt med fokus på den kønsmæssige fordeling. Undersøgelsens tredje del handler om den gennemsnitlige ministerholdbarhed i regeringerne Anders Fogh Rasmussen I, II, III og I, i perioden OBS! Tredje del af undersøgelsen dækker altså ikke samme periode, men en længere periode end de to første dele. Området om førstegangsministres baggrund er tidligere undersøgt af Kjølbye (2008) for perioden , Aaberg Sørensen (2003) for perioden og Tvilde (2000) for perioden Aaberg Sørensen har endvidere undersøgt i sin undersøgelse fra 2003 ministerholdbarhed for perioden , men dette punkt blev ikke dækket af Kjølbyes undersøgelse i Nærværende undersøgelse ligger på dette punkt i forlængelse af hendes undersøgelse. Kilder Informationerne i dette arbejdspapir er indhentet fra Folketingets Oplysning, Folketingets hjemmeside, ministeriernes hjemmesider samt i et enkelt tilfælde (Lykke Friis) ministerens personlige hjemmeside. Med hensyn til ministrenes erhvervserfaring antages det, at de mest relevante stillinger samt dem af længst varighed er medtaget i de tilgængelige CV er. Periodens ministre I alt har 30 personer i perioden november oktober 2010 bestridt en ministerpost. Heraf er seksten mænd (53 pct.) og fjorten kvinder (47 pct.). Den seneste regering, der tiltrådte 5. april 2010 og tillige gennemgik en stor ministerrokade 23. februar 2010, udgøres af nitten ministre, hvoraf ti er mænd (53 pct.) og ni er kvinder (47 pct.) Følgende to tabeller præsenterer ministrene i regeringen i perioden november 2007 til september Regeringen Anders Fogh Rasmussen III Minister Ministerpost Ministerperiode 3 Anders Fogh Rasmussen Statsminister ( ) (V) Bendt Bendtsen (C) Økonomi- og ( ) erhvervsminister (C) Justitsminister ( ) (C) Økonomi- og ( ) 1 Connie Hedegaards post som Minister for FN s Klimakonference i København i 2009 nævnes i undersøgelsen, men indgår ikke i beregningerne, da det anses at være en midlertidig ministerpost. 2 Tvilde (2000) undersøger kun førstegangsministrenes parlamentariske baggrund og ikke den uddannelses- og erhvervsmæssige. 3 Datoen er angivet i parentes, når ministeren er tiltrådt under en tidligere regeringsperiode (henholdsvis regeringerne Anders Fogh Rasmussen, I og II).

4 erhvervsminister (C) Udenrigsminister ( ) ( ) Finansminister ( ) (V) Beskæftigelsesminister ( ) (V) (C) Kulturminister ( ) (C) Justitsminister ( ) (V) Forsvarsminister ( )-( ) Kristian Jensen (V) Skatteminister ( )-( ) Lars Barfoed (C) Transportminister ( ) Bertel Haarder (V) Undervisningsminister og ( )-( ) minister for nordisk samarbejde Helge Sander (C) Minister for videnskab, ( )-( ) teknologi og udvikling Ulla Tørnæs (V) Minister for ( )-( ) udviklingsbistand Eva Kjer Hansen (V) Minister for fødevarer, ( )-( ) landbrug og fiskeri Connie Hedegaard (C) Klima- og energiminister ( ) Carina Christensen (C) Transportminister Carina Christensen (C) Kulturminister ( ) Karen Jespersen (V) Velfærdsminister og ( ) minister for ligestilling Jakob Axel Nielsen (C) Minister for sundhed og ( ) forebyggelse Birthe Rønn Hornbech (V) Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister Troels Lund Poulsen (V) Miljøminister ( ) Tabel 1 Regeringen Lars Løkke Rasmussen d.d. Minister Ministerpost Ministerperiode Statsminister (V) Finansminister ( ) (V) (C) Økonomi- og ( ) erhvervsminister (C) Udenrigsminister (C) Udenrigsminister ( ) (C) Kulturminister (V) Beskæftigelsesminister ( )

5 Finansminister (V) (C) Justitsminister ( ) (C) Økonomi- og erhvervsminister (V) Forsvarsminister ( ) Kristian Jensen (V) Skatteminister ( ) Lars Barfoed (C) Transportminister ( ) Lars Barfoed (C) Justitsminister Bertel Haarder (V) Undervisningsminister og ( ) minister for nordisk samarbejde Bertel Haarder (V) Indenrigs- og sundhedsminister Hans Christian Schmidt Transportminister (V) Helge Sander (C) Minister for videnskab, ( ) teknologi og udvikling Ulla Tørnæs (V) Minister for ( ) udviklingsbistand Eva Kjer Hansen (V) Minister for fødevarer, ( ) landbrug og fiskeri Connie Hedegaard (C) Klima- og energiminister ( ) Connie Hedegaard (C) Minister for FN s klimakonference i København i Carina Christensen (C) Kulturminister ( ) Karen Jespersen (V) Velfærdsminister og ( ) minister for ligestilling Jakob Axel Nielsen (C) Minister for sundhed og ( ) forebyggelse Birthe Rønn Hornbech (V) Minister for flygtninge, ( ) indvandrere og integration og kirkeminister Troels Lund Poulsen (V) Miljøminister ( ) Troels Lund Poulsen (V) Skatteminister Inger Støjberg (V) Beskæftigelsesminister (til tillige minister for ligestilling) Karen Ellemann (V) Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V) Miljøminister og minister for nordisk samarbejde Lykke Friis (V) Klima- og energiminister (fra tillige minister for ligestilling) Ministerposten var tidsbegrænset.

6 Gitte Lillelund Bech (V) Forsvarsminister Tina Nedergaard (V) Undervisningsminister Søren Pind (V) Minister for udviklingsbistand Henrik Høegh (V) Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Benedikte Kiær (C) Socialminister Charlotte Sahl-Madsen (C) Minister for videnskab, teknologi, udvikling Tabel 2 Uddannelsesmæssig baggrund De 30 ministres uddannelsesmæssige baggrund fremgår af tabel 3. Kun afsluttede uddannelser er medtaget. Der har i perioden været tyve akademikere (67 pct.) blandt de 30 ministre. Heraf er sytten såkaldte djøfere (57 pct. af alle ministre), dvs. med en samfundsvidenskabelig eller juridisk uddannelse 5 6. Minister Anders Fogh Rasmussen Bendt Bendtsen Kristian Jensen Lars Barfoed Bertel Haarder Hans Christian Schmidt Helge Sander Ulla Tørnæs Eva Kjer Hansen Connie Hedegaard Carina Christensen Karen Jespersen Jakob Axel Nielsen Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Inger Støjberg Karen Ellemann Lykke Friis Uddannelse Cand.oecon. Politiuddannet Cand.jur. Cand.oecon. Dr.phil. Cand.jur. Cand.scient.pol. Cand.oecon Bankassistent Cand.jur. Cand.scient.pol. Lærer Journalist Student Student (Bach.polit) Cand.mag. Cand.negot. Cand.mag. Cand.jur. Cand.jur. Student Akademiøkonom i kommunikation Lærer Cand.scient.pol. 5 Blandt de sytten djøfere er Carina Christensen, cand.negot. 6 Det bemærkes at Eva Kjer Hansen har en uafsluttet djøf-uddannelse. Medregnes hun har 60 pct. af ministrene en djøf-uddannelse.

7 Gitte Lillelund Bech Tina Nedergaard Søren Pind Henrik Høegh Bendikte Kiær Charlotte Sahl-Madsen Tabel 3 Cand.merc.mat. Cand.scient.pol. Cand.jur. Landbrugsuddannet Cand.scient.pol. Student Uddannelsesmæssig baggrund fordelt på ministerposter For at skabe overblik over, hvilke ministre, der har en relevant uddannelsesmæssig baggrund i forhold til deres ressortområde, er ministerposterne i tabel 4 parret med den respektive ministers højeste uddannelse. Der har i tre tilfælde været en klar sammenhæng mellem uddannelsesmæssig baggrund og ressortområde;, cand. oecon., som Økonomi- og Erhvervsminister ( ), Lars Barfoed, cand.jur., som Justitsminister (2010-d.d.) og Henrik Høegh, landbrugsuddannet, som Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2010-d.d.). Ministerpost Statsminister Økonomi- og erhvervsminister Statsminister 2009-d.d. Finansminister Udenrigsminister 2010-d.d. Økonomi- og erhvervsminister Kulturminister 2010-d.d. Udenrigsminister Finansminister 2009-d.d. Beskæftigelsesminister Økonomi- og erhvervsminister 2010-d.d. Justitsminister Forsvarsminister Skatteminister Justitsminister 2010-d.d. Transportminister Indenrigs- og sundhedsminister 2010-d.d. Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde Transportminister 2010-d.d. Minister for videnskab, teknologi og udvikling Minister for udviklingsbistand Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Minister for FN s klimakonference i København i 2009, 2009 Klima- og energiminister Kulturminister Uddannelse Cand.oecon. Politiuddannet Cand.jur. Cand.oecon. Dr.phil. Cand.jur. Cand.scient.pol. Cand.oecon Bankassistent Cand.jur. Cand.scient.pol. Lærer Journalist Student Student (Bach.polit) Cand.mag. Cand.negot.

8 Velfærdsminister og minister for ligestilling Minister for sundhed og forebyggelse Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister 2007-d.d. Skatteminister 2010-d.d. Miljøminister Beskæftigelsesminister 2010-d.d. Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Miljø- og minister for nordisk samarbejde 2010-d.d. Indenrigs- og socialminister Klima- og energiminister Klima- og energiminister og minister for ligestilling 2010-d.d. Forsvarsminister 2010-d.d. Undervisningsminister 2010-d.d. Minister for udvikling 2010-d.d. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri 2010-d.d. Socialminister 2010-d.d. Minister for videnskab, teknologi, udvikling 2010-d.d. Tabel 4 Cand.mag. Cand.jur. Cand.jur. Student Akademiøkonom i kommunikation Lærer Cand.scient.pol. Cand.merc.mat. Cand.scient.pol. Cand.jur. Landbrugsuddannet Cand.scient.pol. Student Erhvervserfaring De 30 ministres tidligere beskæftigelse er præsenteret nedenfor i tabel fem. Minister i perioden april 2009-august 2010 Tidligere beskæftigelse Anders Fogh Rasmussen Konsulent i Håndværksrådet Bendt Bendtsen Kriminalassistent, Politiassistent, Arbejde ved landbruget, Selvstændig konsulentvirksomhed Systemkonstruktør og konsulent Bankernes EDB Central, Roskilde Markedsanalytiker hos Aarhuus Stiftsbogtrykkerie Souschef ved Danmarks Radios kultur- og samfundsafdeling, Programchef, Danmarks Radio, Lektor, Sorbonne, Paris, fra Medarbejder, Berlingske Aftenavis og Berlingske Tidende, Litteraturredaktør, B.T., Partisekretær, Venstre,

9 Administrationschef, Venstres Landsorganisation, Sekretær, Industrifagenes Almindelige Arbejdsgiverforening Fuldmægtig, Landbrugsministeriet, Sekretær, Venstres Folketingsgruppes sekretariat, Økonom, Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE), Interviewer, Gfk/Observa, IBM, 1986 Centerchef, RAR Regnskabscenter, Driftsøkonom, Færch Plast A/S, Dansk Supermarked, International markedsanalytiker, Cheminova Agro A/S, FN-observatør, Regnskabsanalytiker, Hadsten Bank, Tjenestegørende officer ved Jydske Dragonregiment, Kristian Jensen Bankassistent, Unibank, Brande, Lars Barfoed Direktør, Finansrådet, Direktør (viceadministrerende), Dansk Handel & Service Direktør, Detailhandelens Fællesråd Direktør, Dansk Organisation af Detailkæder Sekretær, Dansk Arbejdsgiverforening, Juridisk Sekretær for den konservative Folketingsgruppe, Bertel Haarder Hans Christian Schmidt Seminarieadjunkt, Aalborg Seminarium, Højskolelærer, Askov Højskole, Timelærer, Haderslev Statsseminarium, Viceskoleinspektør, Sommersted Skole, Lærer, Sommersted Skole, Lærer, Nustrup Skole, Helge Sander Borgmester, Herning, Marketingskonsulent, Bryggeriet Carlsberg, Sekretariatschef, Divisionsforeningen i

10 fodbold, Direktør, A/S Herning Fremad, Medstifter af Dansk Professionelt Fodboldforbund, Arrangementschef, A/S Herning-Hallen (arr.6-dagesløb), Journalist, Morgenavisen Jyllands-Posten, Journalistelev/journalist, Herning Folkeblad, Ulla Tørnæs Ansat i sekretariatet for Venstres Folketingsgruppe, Eva Kjer Hansen Ingen Connie Hedegaard Studievært, DR 2, Danmarks Radio, Chef, Radioavisen, Danmarks Radio, Journalist, Berlingske Tidende, Carina Christensen Møbelfabrikant, Rugballe Møbelfabrik A/S, Assistent ved Odense EU-Kontor, Bruxelles, Assistent for Poul Schlüter, Christian Rovsing og Frode Kristoffersen, Europa- Karen Jespersen Parlamentet, Bruxelles, Journalist, TV-Avisen, Danmarks Radio, Politisk Reporter, Information, Redaktør, Politisk Revy, Jakob Axel Nielsen Advokat Sonofon Holding A/S, Iværksætter, it-virksomheden 2moveIT A/S, Advokat, Advokataktieselskabet Anders Hjulmand, Advokatfuldmægtig, Advokataktieselskabet Anders Hjulmand, Advokatfuldmægtig, Advokaterne Åboulevarden, Birthe Rønn Hornbech Lærer, Politiskolen, og Politifuldmægtig, Rigspolitichefen, Vicepolitimester, Rigspolitichefen, Politifuldmægtig, Troels Lund Poulsen Pressekoordinator, Ørestadsselskabet, Politisk Sekretær, Christiansborg, Inger Støjberg Freelancejournalist, Støjberg Kommunikation, Redaktør, Viborg Bladet,

11 Karen Ellemann Lærer, Rungsted Skole, Selvstændig journalist, Daglig leder, Dagmar Teatret, Administrationschef, Brinkmann Kommunikation, Daglig leder, Scandinavian Models, Konsulent, The Voice, Lykke Friis Prorektor, Københavns Universitet, Adjungeret professor, Copenhagen Business School, Europapolitisk Chef, Dansk Industri, Kerneunderviser, Europastudier, Københavns Universitet, Forskningschef, Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), Seniorforsker, Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), Ekstern lektor, Denmarks International Study Program (DIS), Forelæser, Danmarks Forvaltningshøjskole, Forelæser, Forsvarsakademiet, Forsker, Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), Underviser (3 semestre), Statskundskab, Københavns Universitet, Fuldmægtig, Erhvervsministeriet, 1994 Projektleder, Institut for konjunktur-analyse A/S, Gitte Lillelund Bech Økonom, Nykredit, Konsulent, Financial Specialist, COWI - Rådgivende Ingeniører A/S, Financial Analyst, Den Danske Bank, Tina Nedergaard Konsulent, Dansk Arbejdsgiverforening, Programdirektør, IUC-Europe, Søren Pind Ekstern lektor i forfatningsret, Københavns Universitet, Kontaktdirektør, Propeople, Manuduktør i statsret, Københavns Universitet, Projektleder, Waterfront A/S (PA) Borgmester for bygge- og teknikforvaltningen, Københavns Kommune

12 Henrik Høegh Landmand, Fuglse, Benedikte Kiær Kommunikationsrådgiver, BioGasol, Chefkonsulent, PrimeTime Kommunikation A/S, Seniorkonsulent og teamchef, Kommunikationsbureauet Rostra A/S, Studentermedhjælp, Finansministeriet, Konsulent, Den Konservative Informationsog Pressetjeneste, Christiansborg, Inspektør, Viften i Tivoli, Køkkenleder og daglig leder, Viften i Tivoli, Charlotte Sahl-Madsen Fondsdirektør, Universe Fonden, CEO, Danfoss Universe A/S, Direktør, Lego VisionLab, Udviklingschef, Lego Company, Museumsdirektør, Ebeltoft Glasmuseum, Arrangementschef, Herning Kunstmuseum, Tabel 5 Af de 30 nuværende og tidligere ministre i perioden, har femten udelukkende været privatansat (50 pct.). Fire har udelukkende været offentligt ansat (13,3 pct.), ti har både været offentligt og privatansat (33,3 pct.) og én har ikke haft en erhvervsmæssig karriere før tiltrædelsen som minister (3,3 pct.). Kigger man på ministrenes seneste ansættelse, var atten privatansatte (60 pct.), ni var offentligt ansatte (30 pct.) og tre uden ansættelse inden indtræden i Folketinget (10 pct.) To har tidligere været embedsmænd i centraladministrationen. var fuldmægtig i Landbrugsministeriet og Lykke Friis var fuldmægtig i Erhvervsministeriet Ledelseserfaring Af de 30 ministre i perioden har nitten (63 pct.) ledelseserfaring på et højt niveau inden tiltrædelsen som minister i regeringerne Anders Fogh Rasmussen III og Lars Løkke Rasmussen I. Ministrene har enten ledelseserfaring fra erhvervslivet eller fra deres politiske karriere. Det drejer sig om: Anders Fogh Rasmussen; partiformand for Venstre, , Skatteminister , Skatte- og Økonomiminister, Bendt Bendtsen; partiformand for de Konservative, ; amtsborgmester i Frederiksborg Amtskommune , Indenrigs- og Sundhedsminister

13 ; Justitsminister ; programchef og Miljøminister ; administrationschef, ; centerchef på RAR Regnskabscenter Lars Barfoed; Direktør, Dansk Organisation af Detailkæder , Direktør, Detailhandelens Fællesråd , Direktør i Finansrådet, Minister for familie- og forbrugeranliggender Bertel Haarder; Undervisnings- og Forskningsminister , Minister uden portefølje (Europaminister) , Minister for Flygtninge, Indvandrere og Integration , og Minister for Udviklingsbistand Hans Christian Schmidt; Miljøminister og Fødevareminister Helge Sander; Direktør, A/S Herning Fremad, , sekretariatschef, Borgmester i Herning, Connie Hedegaard: Chef, Radioavisen, Danmarks Radio, Carina Christensen; møbelfabrikant med egen virksomhed. Minister for Familie- og Forbrugeranliggender Karen Jespersen; Socialminister , og Indenrigsminister Søren Pind; borgmester for bygge- og teknikforvaltningen, Københavns Kommune Charlotte Sahl-Madsen; Fondsdirektør i Universe Fonden, CEO ved Danfoss Universe A/S, , Direktør hos Lego VisionLab, , Museumsdirektør, Ulla Tørnæs: Undervisningsminister Eva Kjer Hansen: Socialminister og Minister for Ligestilling Jakob Axel Nielsen: Transport- og Energiminister Derudover har fem (17 pct.) ministre erfaring på mellemlederniveau eller som souschef. Der er tale om: Benedikte Kiær; Køkkenleder og daglig leder, , Inspektør, , teamchef i Kommunikationsbureauet Rostra A/S, , Chefkonsulent, PrimeTime Kommunikation A/S, Karen Ellemann; Daglig leder, Scandinavian Models, Administrationschef, Brinkmann Kommunikation, Daglig leder, Dagmar Teatret, Hans Christian Schmidt; Viceskoleinspektør. Birthe Rønn Hornbech; Vicepolitimester, Rigspolitichefen, Tina Nedergaard; programdirektør, IUC-Europe, Lykke Friis; Forskningschef, Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), 2002, Europapolitisk Chef, Dansk Industri, , Prorektor, Københavns Universitet, Parlamentarisk erfaring Af de 30 personer, der har besiddet en ministerpost i perioden , sad seks (20 pct.) ikke i Folketinget, da de blev udnævnt til ministre. To var dog tidligere folketingsmedlemmer (Helge Sander og Karen Jespersen). De resterende fire (13 pct.) havde aldrig været medlem af Folketinget inden udnævnelsen som minister (, Lykke Friis, Benedikte Kiær og Charlotte Sahl-Madsen).

14 Specifik parlamentarisk erfaring Ministrenes specifikke parlamentariske erfaring med deres respektive ressort undersøges ved at se på, om de inden udnævnelsen var medlem af et modsvarende folketingsudvalg. Primært er der tale om stående udvalg, men med enkelte undtagelser (ad hoc-udvalg, Udenrigspolitisk Nævn og Nordisk Råd). Stedfortræderposter er ikke medregnet. Nedenstående er en fortegnelse over ministerier og modsvarende folketingsudvalg 7. Ministerium Relevant folketingsudvalg Statsministeriet Det politisk-økonomiske udvalg Udenrigsministeriet Markedsudvalget Europaudvalget Udenrigsudvalget Udenrigspolitisk Nævn Udvalg vedr. dansk sikkerhedspolitik (ad hoc) Justitsministeriet Retsudvalget Indenrigsministeriet Kommunaludvalget Sundhedsministeriet Sundhedsudvalget (ad hoc før 1989) Finansministeriet Finansudvalget Det politisk-økonomiske udvalg Transportministeriet Udvalg om offentlige arbejder Trafikudvalget Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Landbrugs- og fiskeriudvalget Udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri Økonomi- og erhvervsministeriet Erhvervsudvalget Det politisk-økonomiske udvalg Kirkeministeriet Kirkeudvalget Undervisningsministeriet Undervisningsudvalget Uddannelsesudvalget Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling Forskningsudvalget (før 1989: Udvalget ang. videnskabelig forskning) Uddannelsesudvalget (før 1978: Undervisningsudvalget) Velfærdsministeriet/Socialministeriet Socialudvalget Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsudvalget Forsvarsministeriet Forsvarsudvalget Kulturministeriet Kulturudvalget Miljøministeriet Miljø- og planlægningsudvalget Skatteministeriet Det politisk-økonomiske udvalg Skatteudvalget Listen tager udgangspunkt i en fortegnelse udarbejdet af Tvilde (2000), Aaberg Sørensen (2003) og Kjølbye (2008).

15 Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Skatte- og afgiftsudvalget Indfødtsretsudvalget Kommunaludvalget Udvalget for udlændinge- og integrationspolitik Klima- og energiministeriet Det energipolitiske udvalg Miljø- og planlægningsudvalget Nordisk samarbejde Udenrigsudvalget Udenrigspolitisk Nævn Nordisk Råd Ministeriet for udviklingsbistand Udenrigsudvalget Tabel 6 De enkelte ministres udvalgserfaring undersøges ved at gennemgå Folketingets årbøger og registre samt referater fra 2. møde i Folketinget (valg af medlemmer til udvalg) for hvert år den pågældende minister har været medlem af Folketinget. I tabel syv opgøres den specifikke parlamentariske erfaring for hver minister i undersøgelsesperioden. Kigger man på hvert ikke-relateret ressortområde en minister har haft ansvaret for, er der tale om 48 ressortområder. Ud af de 49 ressortområder har ministrene i perioden haft erfaring inden for toogtyve af områderne (45 pct.). Nitten (39 pct.) af de 30 personer, der har haft én eller flere ministerposter, har haft specifik parlamentarisk erfaring inden for mindst ét af sine ressortområder. Minister Ministerpost/-poster Erfaring fra relevant folketingsudvalg Anders Fogh Rasmussen Statsminister Ja: næstformand i det politisk-økonomiske udvalg Bendt Bendtsen Økonomi- og Nej erhvervsminister Finansminister Nej Statsminister Nej Justitsminister Nej Økonomi- og Nej erhvervsminister Udenrigsminister Ja: medlem af Europaudvalget og Udenrigsminister Ja: medlem af Udenrigspolitisk Nævn og samt næstformand i samme i Medlem af Udenrigsudvalget og Udvalget vedr. dansk sikkerhedspolitik og Kulturminister Beskæftigelsesminister Nej Ja: medlem af Kulturudvalget , 1990 og 1998

16 Finansminister Nej Kulturminister Ja: medlem af Kulturudvalget Justitsminister Nej Økonomi- og erhvervsminister Ja: medlem af det politiskøkonomiske udvalg 1999 Forsvarsminister Ja: næstformand i Forsvarsudvalget Kristian Jensen Skatteminister Ja: næstformand i Skatteudvalget Lars Barfoed Transportminister Nej Justitsminister Ja: medlem af Retsudvalget Bertel Haarder Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde Ja, mht. undervisning: medlem af uddannelsesudvalget og Forskningsudvalget i 1976 samt formand i samme (samt Undervisnings- og forskningsminister ) Indenrigs- og sundhedsminister Nej: Nordisk samarbejde Nej Hans Christian Schmidt Transportminister Ja: medlem af Trafikudvalget Helge Sander Minister for videnskab, Nej teknologi og udvikling Ulla Tørnæs Minister for udviklingsbistand Ja: medlem af Udenrigsudvalget Eva Kjer Hansen Minister for fødevarer, Nej landbrug og fiskeri Connie Hedegaard 8 Klima- og energiminister Nej Carina Christensen Kulturminister Ja: medlem af Kulturudvalget Karen Jespersen Velfærdsminister og minister for ligestilling Ja: medlem af Socialudvalget i (samt Socialminister og ) Jakob Axel Nielsen Minister for sundhed og Nej Birthe Rønn Hornbech forebyggelse Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister Ja: medlem af Indfødtsretsudvalget og medlem af 8 Connie Hedegaards post som Minister for FN s Klimakonference i København i 2009 medtages ikke i denne del af undersøgelsen af parlamentarisk erfaring, da det betegnes som en tidsbegrænset ministerpost, der ikke havde et modsvarende folketingsudvalg.

17 Troels Lund Poulsen Miljøminister Nej Skatteminister Inger Støjberg Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Beskæftigelsesminister Udlændinge- og Integrationsudvalget i Ja: formand for Kirkeudvalget Ja: medlem af det politiskøkonomiske udvalg Karen Ellemann Indenrigs- og socialminister Ja: medlem af Socialudvalget Miljøminister og minister for nordisk samarbejde Nej mht. miljø Ja mht. nordisk samarbejde: medlem af Udenrigsudvalget Lykke Friis Klima- og energiminister og Nej minister for ligestilling Klima- og energiminister Nej Gitte Lillelund Bech Forsvarsminister Ja: næstformand for Forsvarsudvalget og medlem i samme og Tina Nedergaard Undervisningsminister Ja: formand for Uddannelsesudvalget i 2007 og medlem af samme Søren Pind Minister for Ja: medlem af Henrik Høegh udviklingsbistand Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Nej Nej Benedikte Kiær Socialminister Nej Charlotte Sahl-Madsen Minister for videnskab, Nej teknologi og udvikling Tabel 7 Udenrigsudvalget Ja: medlem af Udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri Stående regeringsudvalg Sammensætningen af de stående regeringsudvalg gennemgås i det følgende. Nedenstående tabeller viser en oversigt over periodens stående regeringsudvalg samt disses medlemmer. De nuværende stående og midlertidige regeringsudvalg undersøges slutteligt, med primært fokus på kønssammensætning og fordeling af udvalgsposter. Regeringsudvalg, december 2007 (Regeringen Anders Fogh Rasmussen III)

18 Fra december 2007 var der seks stående udvalg, som ses i følgende tabeloversigt 9. Den minister, der nævnes først under hvert udvalg, er formand for udvalget. Koordinationsudvalget Anders Fogh Rasmussen Bendt Bendtsen Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Pedersen Skatteministeren Kristian Jensen Kulturministeren Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Økonomiudvalget Bendt Bendtsen Kulturministeren Skatteministeren Kristian Jensen Ministre med sager på dagsordenen deltager i møderne, når deres sager behandles. Sikkerhedsudvalget Anders Fogh Rasmussen Bendt Bendtsen Ansættelsesudvalget Anders Fogh Rasmussen Bendt Bendtsen Kulturministeren Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Pedersen Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (REUS) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Anders Fogh Rasmussen Bendt Bendtsen 9 Det gælder for regeringsudvalg generelt, at øvrige minister kan deltage ad hoc.

19 Klima- og energiministeren Ministeren for udviklingsbistand Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Beskæftigelsesministeren Ved behandling af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Andre ministre kan deltage ad hoc i møderne. Connie Hedegaard Ulla Tørnæs Eva Kjer Hansen Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Anders Fogh Rasmussen Bendt Bendtsen Udenrigspolitisk udvalg (RUU) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Skatteministeren Klima- og energiministeren Ministeren for udviklingsbistand Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Kulturministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Beskæftigelsesministeren Ved behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Ministeren for udviklingsbistand Andre ministre kan deltage ad hoc i møderne. Tabel 8 Bendt Bendtsen Kristian Jensen Connie Hedegaard Ulla Tørnæs Eva Kjer Hansen Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Bendt Bendtsen Ulla Tørnæs Regeringsudvalg, september 2008 (Regeringen Anders Fogh Rasmussen III)

20 I september 2008 er der seks stående udvalg i hvilke, der foretages følgende ændringer: Tidligere økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen udtræder af Koordinationsudvalget, Økonomiudvalget, Sikkerhedsudvalget, Ansættelsesudvalget, Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større Udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (REUS) samt Udenrigspolitisk Udvalg. Økonomi- og erhvervsminister bliver medlem af Koordinationsudvalget, Økonomiudvalget, Sikkerhedsudvalget og Ansættelsesudvalget Justitsminister og bliver medlem af Sikkerhedsudvalget og REUS. Klima- og energiminister Connie Hedegaard bliver medlem af Koordinationsudvalget. Kulturminister Carina Christensen bliver medlem af Udenrigspolitisk udvalg (RUU). Koordinationsudvalget Beskæftigelsesministeren Skatteministeren Klima- og energiministeren Anders Fogh Rasmussen Kristian Jensen Connie Hedegaard Økonomiudvalget Skatteministeren Kristian Jensen Sikkerhedsudvalget Anders Fogh Rasmussen Ansættelsesudvalget Beskæftigelsesministeren Anders Fogh Rasmussen Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (REUS) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Anders Fogh Rasmussen

21 Klima- og energiministeren Ministeren for udviklingsbistand Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Beskæftigelsesministeren Ved behandling af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Connie Hedegaard Ulla Tørnæs Eva Kjer Hansen Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Anders Fogh Rasmussen Udenrigspolitisk udvalg (RUU) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Skatteministeren Klima- og energiministeren Ministeren for udviklingsbistand Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Kulturministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Beskæftigelsesministeren Ved behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Ministeren for udviklingsbistand Tabel 9 Kristian Jensen Connie Hedegaard Ulla Tørnæs Eva Kjer Hansen Carina Christensen Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Ulla Tørnæs Regeringsudvalg, april 2009 (Regeringen I)

22 Der er fortsat seks regeringsudvalg i 2009, som ses i oversigten nedenfor. Følgende ændringer er sket i udvalgene: Statsminister indtræder som formand for Sikkerhedsudvalget og udtræder af Udenrigspolitisk Udvalg. I Økonomiudvalget udtræder som formand og Finansminister indtager hans plads. Beskæftigelsesminister og Minister for Ligestilling, Inger Støjberg, bliver medlem af REUS. Afgående Statsminister, Anders Fogh Rasmussen, udtræder af følgende udvalg: Koordinationsudvalget, Sikkerhedsudvalget, Ansættelsesudvalget og REUS. Koordinationsudvalget Skatteministeren Klima- og energiministeren, Claus Hjort Frederiksen Kristian Jensen Connie Hedegaard Økonomiudvalget Skatteministeren Kristian Jensen Sikkerhedsudvalget Ansættelsesudvalget Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (REUS) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af:

23 Klima- og energiministeren Ministeren for udviklingsbistand Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Beskæftigelsesministeren Ved behandling af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Connie Hedegaard Ulla Tørnæs Eva Kjer Hansen Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Inger Støjberg Udenrigspolitisk udvalg (RUU) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Skatteministeren Klima- og energiministeren Ministeren for udviklingsbistand Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Kulturministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Beskæftigelsesministeren Ved behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Ministeren for udviklingsbistand Tabel 10 Kristian Jensen Connie Hedegaard Ulla Tørnæs Eva Kjer Hansen Carina Christensen Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Inger Støjberg Ulla Tørnæs Regeringsudvalg, november 2009 (Regeringen I) I de seks regeringsudvalg sker der i november 2009 følgende ændringer:

24 Transportminister Lars Barfoed bliver medlem af Koordinationsudvalget, mens Connie Hedegaard, som nyudnævnt Minister for FN s Klimakonference i København i 2009, udtræder. Hun udtræder ligeledes af Udenrigspolitisk Udvalg. I REUS og Udenrigspolitisk Udvalg indtræder Klima- og Energiminister og Minister for Ligestilling, Lykke Friis. Koordinationsudvalget Skatteministeren Transportministeren Kristian Jensen Lars Barfoed Økonomiudvalget Skatteministeren Kristian Jensen Sikkerhedsudvalget Ansættelsesudvalget Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (REUS) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Birthe Rønn Hornbech

25 Beskæftigelsesministeren Miljøministeren Klima- og energiministeren Ministeren for udviklingsbistand Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ved behandling af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Inger Støjberg Troels Lund Poulsen Lykke Friis Ulla Tørnæs Eva Kjer Hansen Udenrigspolitisk udvalg (RUU) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Skatteministeren Ministeren for udviklingsbistand Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Kulturministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Beskæftigelsesministeren Klimaministeren Ved behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Ministeren for udviklingsbistand Tabel 11 Kristian Jensen Ulla Tørnæs Eva Kjer Hansen Carina Christensen Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Inger Støjberg Lykke Friis Ulla Tørnæs Regeringsudvalg, februar 2010 (Regeringen I) Udvalgene gennemgår i februar 2010 nedenstående ændringer: I Koordinationsudvalget indtræder udtræder hhv. Justitsminister Lars Barfoed, afgående Forsvarsminister og tidligere Skatteminister (udnævnes til politisk ordfører for Venstre) Kristian Jensen. Skatteminister Troels Lund Poulsen indtræder i udvalget.

26 I Økonomiudvalget udtræder Udenrigsminister og Kristian Jensen, mens Skatteministeren og bliver medlemmer. Lars Barfoed og Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech indtræder i Sikkerhedsudvalget og, Økonomi- og Erhvervsminister og Kulturminister Per Stig Møller udtræder. REUS gennemgår disse forandringer:, Troels Lund Poulsen,, afgående Minister for Udviklingsbistand, Ulla Tørnæs, og afgående Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Eva Kjer Hansen, udtræder alle af udvalget. Nye medlemmer er: Lars Barfoed, Miljøminister Karen Ellemann, Gitte Lillelund Bech, Minister for Udviklingsbistand Søren Pind, Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Henrik Høegh. Udenrigspolitisk Udvalgs sammensætning ændrer sig således:, Kristian Jensen, Ulla Tørnæs, Eva Kjer Hansen og afgående Kulturminister Carina Christensen udtræder af udvalget. Nye medlemmer er: Lars Barfoed, Karen Ellemann, Gitte Lillelund Bech, Søren Pind og Henrik Høegh. Koordinationsudvalget Kulturministeren Skatteministeren Troels Lund Poulsen Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Økonomiudvalget Skatteministeren Troels Lund Poulsen Lars Barfoed Ministre med sager på dagsordenen deltager i møderne, når deres sager behandles. Sikkerhedsudvalget Lars Barfoed Gitte Lillelund Bech Ansættelsesudvalget Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske

27 spørgsmål (REUS) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Beskæftigelsesministeren Miljøministeren Klima- og energiministeren Ministeren for udviklingsbistand Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ved behandling af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Andre ministre kan deltage ad hoc i møderne. Udenrigspolitisk udvalg (RUU) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Kulturministeren Skatteministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Beskæftigelsesministeren Miljøministeren Klima- og energiministeren Ministeren for udviklingsbistand Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ved behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Ministeren for udviklingsbistand Lars Barfoed Birthe Rønn Hornbech Inger Støjberg Karen Ellemann Lykke Friis Gitte Lillelund Bech Søren Pind Henrik Høegh Gitte Lillelund Bech Troels Lund Poulsen Lars Barfoed Birthe Rønn Hornbech Inger Støjberg Karen Ellemann Lykke Friis Gitte Lillelund Bech Søren Pind Henrik Høegh Gitte Lillelund Bech Søren Pind

28 Andre ministre kan deltage ad hoc i møderne. Tabel 12 Midlertidige regeringsudvalg, februar 2010 Der er i øjeblikket to midlertidige regeringsudvalg. Der sidder kvinder i begge: og Lykke Friis sidder i Regeringens Klimakonferenceudvalg. Karen Ellemann, Tina Nedergaard og Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Charlotte Sahl-Madsen, sidder i Regionalpolitisk Udvalg. Regeringens Klimakonferenceudvalg Klima- og energiministeren Andre ministre kan deltage ad hoc i møderne. Lykke Friis Regionalpolitisk udvalg Kulturministeren Indenrigs- og sundhedsministeren Miljøministeren Undervisningsministeren Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Tabel 13 Bertel Haarder Karen Ellemann Tina Nedergaard Henrik Høegh Charlotte Sahl-Madsen Der sidder kvindelige ministre i fem (83 pct.) af de seks udvalg. Der er tale om seks ministre: Udenrigsminister, der sidder i Koordinationsudvalget, Sikkerhedsudvalget, Ansættelsesudvalget, Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager (REUS) og Udenrigspolitisk Udvalg. Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, der sidder i Sikkerhedsudvalget, REUS og Udenrigspolitisk Udvalg. Minister for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Birthe Rønn Hornbech, der sidder i REUS og Udenrigspolitisk Udvalg, tillige med Beskæftigelsesminister Inger Støjberg, Miljøminister Karen Ellemann og Klima- og Energiminister Lykke Friis. Det er dog kun og Gitte Lillelund Bech, der deltager i behandlingen af større udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager i REUS, mens de fire andre kvindelige medlemmer kun deltager i behandlingen af sager vedrørende Det Europæiske Råd. Det samme gør sig gældende i Udenrigspolitisk Udvalg, hvor fire af seks kvinder kun deltager i behandlingen af EU-sager. og Gitte Lillelund Bech deltager også i behandlingen af udenrigsog sikkerhedspolitiske sager. I gennemsnit er mandlige ministre medlem af 2,7 udvalg mens kvindelige ministre er medlem af 1,8 udvalg. Tre kvindelige ministre sidder ikke i et fast regeringsudvalg. Der er tale om Undervisningsminister Tina Nedergaard, Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling Charlotte Sahl-Madsen samt Socialminister Benedikte Kiær. Benedikte Kiær sidder heller ikke i et midlertidigt regeringsudvalg. Ligeledes sidder én mandlig minister heller ikke i et fast regeringsudvalg; Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder.

29 Ministerholdbarhed I det følgende vises en opgørelse over den gennemsnitlige ministerholdbarhed i regeringerne Anders Fogh Rasmussen I, II, III og I, i perioden Beregningen går på den gennemsnitlige ministerholdbarhed målt pr. ministerpost. Ministerholdbarheden er beregnet som den gennemsnitlige samlede anciennitet for de personer, der første gang i den pågældende periode udnævntes til den pågældende post. En persons to ikke-sammenhængende perioder på samme ministerpost er således regnet som en samlet periode. Ministerholdbarhed målt pr. ministerpost Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige ministerholdbarhed målt pr. ministerpost. Tabellen omfatter samtlige ministerposter i perioden herunder også poster, der ikke havde et eget selvstændigt ressortministerium 10. En række af ministerposterne har således ikke eksisteret i hele perioden. En række ministerposter med forskellige titler er i tabellen beregnet som samme ministerpost 11. Ministerholdbarheden er dels opgjort i antal dage og dels i år og måneder, hvor der er rundet ned til nærmeste hele måned. Ministerpost Dage År + måneder Samlet gennemsnit Statsminister Udenrigsminister Beskæftigelsesminister Minister for videnskab, teknologi og udvikling Klima- og energiminister Minister for Familie- og Forbrugeranliggender Finansminister Økonomi- og erhvervsminister Justitsminister Forsvarsminister Skatteminister Minister for flygtninge, indvandrere og integration Kulturminister Indenrigsminister Minister for udviklingsbistand Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Undtaget er dog Connie Hedegaards midlertidige post som Minister for FN s Klimakonference i København i Socialminister: Omfatter posterne Socialminister, Velfærdsminister og Indenrigs- Socialminister. Sundhedsminister: Omfatter posterne Indenrigs- og Sundhedsminister, Minister for Sundhed og Forebyggelse. Indenrigsminister: Omfatter posterne Indenrigs- og Sundhedsminister, Indenrigs- og Socialminister. Transportminister: Omfatter posterne Trafikminister, Transport- og Energiminister, Transportminister. Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Omfatter posterne Fødevareminister og Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

30 Sundhedsminister Kirkeminister Undervisningsminister Transportminister Minister for ligestilling Miljøminister Socialminister Minister for nordisk samarbejde Tabel 14 I tabellen ses det, at den gennemsnitlige holdbarhed for samtlige ministerposter i perioden er 1145 dage eller 3 år og 1 måned. Den gennemsnitlige ministerholdbarhed for de enkelte ministerposter går fra 4 år og 5 måneder for posterne Statsminister, Udenrigsminister, Beskæftigelsesminister, Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Klima- og Energiminister og Minister for Familie- og Forbrugeranliggender, til 1 år og 9 måneder for posterne Socialminister og Minister for Nordisk Samarbejde. Af de ministerier, der har eksisteret i hele perioden er det ligeledes posterne Socialminister og Minister for Nordisk Samarbejde, der har den lavest gennemsnitlige holdbarhed. Endvidere er det også de to poster, som flest forskellige personer har besiddet. I perioden har der været fem forskellige socialministre og fem forskellige ministre for nordisk samarbejde. Ministerholdbarhed er tidligere blevet undersøgt af Aaberg Sørensen (2003) for perioden (Regeringerne Poul Nyrup Rasmussen I, II, III, III). Man kan i sammenligning med den tidligere periode iagttage, at den gennemsnitlige holdbarhed for samtlige ministerposter er faldet en smule fra 3 år og 2 måneder til 3 år og 1 måned i perioden Derimod er der i perioden kun to ud af 24 (8 pct.) ressortområder, hvor ministerholdbarheden er under to år mens der i foregående periode var ni ud af 27 (33 pct.) ressortområder, hvor ministerholdbarheden var under to år. Med andre ord kan det konstateres, at regeringerne Nyrup Rasmussen i højere grad var præget af en polarisering mellem på den ene side en række ministre, som sad meget længe på tunge poster, herunder statsministeren, finansministrene og udenrigsministrene, og så på den anden side en række ikke så betydningsfulde poster, hvor der var et betydeligt gennemtræk. Selv om denne polarisering ikke er så tydelig for perioden , så er der dog nogle gengangere i den halvdel af ministerierne, som både i og havde de fleste ministerskift, herunder Socialministeriet, Trafik/Transportministeriet, Kirkeministeriet og Sundhedsministeriet Konklusion I dette arbejdspapir er førstegangsministres erhvervsmæssige og parlamentariske baggrund blevet undersøgt for perioden november 2007 oktober Af de 30 personer, der har besiddet en ministerpost i perioden er tyve (67 pct.) akademikere, heraf 17 (57 pct.) djøfere. Antallet er steget i forhold til den seneste undersøgelse af regeringerne 12 i perioden , hvor 62 pct. ud af 29 ministre var akademikere (Kjølbye, 2008). Tre af de 30 ministre har en klar relevant uddannelsesmæssig baggrund i forhold til deres respektive ressortområder. I forhold til ministrenes erhvervsmæssige baggrund, har femten af 12 Der er tale om regeringerne Anders Fogh Rasmussen I og II samt Anders Fogh Rasmussen III, som den så ud da den tiltrådte i november 2007.

31 de 30 udelukkende været privatansat (50 pct.). Fire har udelukkende været offentlig ansat (13,3 pct.) mens ti har været både privat og offentlig ansat (33,3 pct.). Én har ingen tidligere erhvervserfaring (3,3 pct.). Nitten (63 pct.) af de 30 ministre i perioden har ledelseserfaring på højt niveau inden tiltrædelse som minister. Yderligere har fem (17 pct.) mellemledererfaring. Seks af de 30 ministre sad ikke i Folketinget ved udnævnelsen til minister. To af de seks havde dog tidligere været medlem af Folketinget. Ti (33 pct.) af de 30 ministre har tidligere besiddet en ministerpost. I 22 ud af 49 ressortområder (45 pct.), har ministrene haft specifik parlamentarisk erfaring med det pågældende område. Nitten (63 pct.) af de 30 ministre har specifik parlamentarisk erfaring inden for mindst ét ressortområde. Kigger vi på sammensætningen af de faste og midlertidige regeringsudvalg ses det, at der fra februar 2010 sidder kvindelige ministre i fem ( 83 pct.) af seks faste regeringsudvalg. I disse udvalg sidder seks af de nuværende ni kvindelige ministre. Det er dog kun to af disse seks som i REUS og i Udenrigspolitisk Udvalg deltager i behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager. De fire andre kvindelige ministre deltager kun i behandlingen af EU-sager. I gennemsnit sidder en mandlig minister i 2,7 udvalg mens en kvindelig minister gennemsnitligt sidder i 1,8 udvalg. Den gennemsnitlige holdbarhed for samtlige ministerposter i perioden er 3 år og 1 måned, hvilket er et fald siden sidst undersøgte periode ( ), hvor gennemsnitsholdbarheden var 3 år og 2 måneder.

32 Litteratur Aaberg Sørensen, Solvejg: Ministerholdbarhed of førstegangsministre Arbejdspapir 2003/05. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Folketingets Årbøger og Registre. Udgivet af Folketingets Præsidium. København: Schultz. Kjølbye, Rikke Jo: Førstegangsministre Arbejdspapir 2008/04. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Tvilde, Jesper: Førstegangsministres udvalgserfaring. Demokratiprojektet, arbejdspapir 21/2000. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Førstegangsministre 2001-2007

Førstegangsministre 2001-2007 Førstegangsministre 2001-2007 Rikke Jo Kjølbye Institut for Statskundskab Arbejdspapir: 2008/04 Institut for Statskundskab Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5 1014 København K ISBN NR.: 0906-1444

Læs mere

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 KL. 13.00 NR. 2 1) Valg til stående udvalg m.v. Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen. Valg af 17 medlemmer til

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Oktober 2017 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Januar 2017 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere December 2016 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere November 2016 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor

Læs mere

Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium

Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium Efter at det den 16. september 2011 har behaget Deres Majestæt at modtage den af statsminister Lars Løkke Rasmussen på det samlede ministeriums

Læs mere

Staten ansætter ikke seniorer

Staten ansætter ikke seniorer Staten ansætter ikke seniorer Ud af 15.744 nyansatte i staten i 2009 havde 282 rundet de 60 år. I ministeriernes departementer blev der i 2009 ansat 11 personer på 60 år eller derover ud af 623 ansættelser.

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Regeringer siden 1953

Regeringer siden 1953 Regeringer siden 1953 Regeringer 273 Regeringen Hans Hedtoft III Socialdemokratiet Fra den 30. september 1953 til den 1. februar 1955. Ændringer den 1. november 1953 og den 29. januar 1955. Statsminister:

Læs mere

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Velfærdsminister Karen Jespersen (V) taler mere om integration og muslimer end om velfærd. Det seneste halve år har hun optrådt 40 gange så tit i artikler

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Oktober 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Har ingen særlig rådgiver Erhvervs- og Vækstministeriet Peter Strauss Jørgensen for ministeren Bachelor i statskundskab Konsulent

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Februar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere August 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere December 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Michael Hedelund Sparring og generel rådgivning ift. politik og presse Studier ved Københavns Universitet Politisk konsulent,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Februar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Februar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Januar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Juli 2015 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Gallup til BT om SF, regeringen og folkeskoleforhandlingerne. Gallup til BT om SF, TNS Dato: 21. marts 2013 Projekt: 5918

Gallup til BT om SF, regeringen og folkeskoleforhandlingerne. Gallup til BT om SF, TNS Dato: 21. marts 2013 Projekt: 5918 regeringen og folkeskoleforhandlingerne regeringen og folkeskoleforhanlingerne Feltperiode: Den 20.-21. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål stillet af Det Politisk- Økonomiske Udvalg (alm. del).

Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål stillet af Det Politisk- Økonomiske Udvalg (alm. del). STATSMINISTERIET Dato: 28. september 2005 Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål 19-27 stillet af Det Politisk- Økonomiske Udvalg (alm. del). Spørgsmål 19: Ministeren bedes oversende den

Læs mere

Dato: Arrangement: Udgifter (udover egne indkøb og forbrug fra lagerbeholdning)

Dato: Arrangement: Udgifter (udover egne indkøb og forbrug fra lagerbeholdning) Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Oversigt over arrangementer på Marienborg for perioden 27. november 2001-17. maj 2006 (med undtagelse af arrangementer som

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Januar 2016 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015 t Politiske Nøgletal Danmarks Radio Oktober 2015 22. oktober 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5

Læs mere

Retsudvalget L 144 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 144 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2012-13 L 144 Bilag 5 Offentligt Folketinget Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg, Jeg henvender mig i kraft af mit job som reporter på fagbladet

Læs mere

Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug Februar 2017

Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug Februar 2017 Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug 01 Februar 017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Statens samlede forbrug af Kammeradvokaten Forbrug fordelt på ressortområder Forbrug fordelt på retssager

Læs mere

Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder

Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Var 1: Identifikationsnummer. Hvert spørgsmål har et præcist nummer i den samlede database.

Læs mere

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/ Oversigtstabeller 3 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2013 Indtægter

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti, og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, mener jeg, at EU skal

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015

Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015 Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. OVERBLIK OVER STATENS SAMLEDE FORBRUG 3. FORBRUG FORDELT PÅ. MINISTEROMRÅDER 4. FORDELING

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

Regeringer siden 1953

Regeringer siden 1953 Regeringer siden 1953 Regeringen Hans Hedtoft III (Socialdemokratiet) Fra 30. september 1953 til 1. februar 1955. Ændringer 1. november 1953 og 29. januar 1955. Statsminister: Hans Hedtoft til sin død

Læs mere

Kodebog, Lovforslag Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder

Kodebog, Lovforslag Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Kodebog, Lovforslag Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Var 1: Identifikationsnummer. Hvert spørgsmål har et præcist nummer i den samlede database. Dette

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Side 2 af 5 Tabel 1 Ministeriernes rapporterede indkøb på udvalgte indkøbskategorier 2014 (mio. kr.) Konsulentydelser (ej IT)

Læs mere

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark RepTrak Public 2013 Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark Kort om RepTrak Public studiet RepTrak Public er en undersøgelse af omdømmelandskabet for offentlige organisationer blandt den

Læs mere

Lovgivningsprocessen i praksis

Lovgivningsprocessen i praksis Color profile: Generic CMYK printer profile Composite 150 lpi at 45 degrees Aage Frandsen Cand. mag. i samfundsfag og historie, tidligere studielektor, medlem af Folketinget 1971-75, 1987-90 og 1994-2005

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 11/05 om sagsbehandlingstider i 6

Læs mere

Kolofon. Demokrati på dansk

Kolofon. Demokrati på dansk Demokrati på dansk S T U DI E H Æ F T E OM DA N S K D E M O K R AT I BEMÆRK VENLIGST, AT PUBLIKATIONEN ER UDGIVET FØR FOLKETINGSVALGET 2011, OG AT DER DERFOR VIL VÆRE TEKSTER OG BILLEDER, SOM IKKE ER OPDATEREDE.

Læs mere

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013 Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning 2013 Juni 2013 Introduktion til studiet INTRODUKTION Denne rapport er udviklet af Reputation Institute og er en del af den årlige RepTrak Public 2013 undersøgelse

Læs mere

Oplysningsskema vedr. ministres personlige interesser.

Oplysningsskema vedr. ministres personlige interesser. STATSMINISTERIET Oplysningsskema vedr. ministres personlige interesser. Nærværende oplysningsskema har til formål at sikre den størst mulige åbenhed omkring ministres personlige økonomiske forhold mv.

Læs mere

Oversigt over bilag og spørgsmål vedrørende ligestilling i PØU (Folketingsåret 2009-10)

Oversigt over bilag og spørgsmål vedrørende ligestilling i PØU (Folketingsåret 2009-10) Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 17 Offentligt Udvalgssekretariat Christiansborg DK-1240 København K. Tlf. +45 33 37 55 00 www.ft.dk 28. oktober 2010 Oversigt over bilag og spørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

INDHOLD SIDE. Kode til trådløst netværk: tivolihotel #dbårsdag

INDHOLD SIDE. Kode til trådløst netværk: tivolihotel #dbårsdag DANSK BYGGERIS årsdag 2016 Torsdag den 28. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 INDHOLD SIDE 3 Program 4 Temamøder 4 Temamøde 1:

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

Læs mere

Deltagerliste. Kick-off møde d maj i Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks Fremtid. Medlemmer af Disruptionrådet

Deltagerliste. Kick-off møde d maj i Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks Fremtid. Medlemmer af Disruptionrådet Deltagerliste Kick-off møde d. 15-16. maj i Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks Fremtid Medlemmer af Disruptionrådet André Rogaczewski CEO og partner hos Netcompany Astrid Simonsen Joos CEO i Philips

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

Udvalgsposter inkl. formands- og næstformandsposter

Udvalgsposter inkl. formands- og næstformandsposter Udvalgsposter inkl. formands- og næstformandsposter pr. 3. september 2015 Beskæftigelsesudvalget: Bent Bøgsted (formand), Jens Henrik Thulesen Dahl, Peter Kofod Poulsen, Mette Hjermind Dencker, Marlene

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Fremsat den X. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Oplysningsskema vedr. ministres personlige interesser.

Oplysningsskema vedr. ministres personlige interesser. STATSMINISTERIET Oplysningsskema vedr. ministres personlige interesser. Nærværende oplysningsskema har til formål at sikre den størst mulige åbenhed omkring ministres personlige økonomiske forhold mv.

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Advokatfirma DLA Nordic A/S E-mail: hans.abildstrom@dlanordic.dk Advokatfirmaet Jonas Bruun E-mail: jb@jblaw.dk Advokatfirmaet,

Læs mere

Rapport om ma ltal og politikker 2013 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder

Rapport om ma ltal og politikker 2013 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder Rapport om ma ltal og politikker 2013 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold December 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Baggrund 29. maj 2015 SEG

Baggrund 29. maj 2015 SEG Til redaktionerne: Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør siden 1996, Jørn Neergaard Larsen, har i dag meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har taget beslutningen

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. juli 2004 RN B104/04

RIGSREVISIONEN København, den 1. juli 2004 RN B104/04 RIGSREVISIONEN København, den 1. juli 2004 RN B104/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/03 om statens selvforsikringsordning

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk

JUSTITSMINISTERIET. Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk JUSTITSMISTERIET Uw Dato: Kontor: Sagsbeh:.: Dok.: 1 t MRS.?010 Statsretskontoret Christian Hesthaven 2010-7613-0087 CHE40426 + bilag De har

Læs mere

Betænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Betænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 2008/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Finansudvalget den 23. oktober 2008 Betænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED

DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED Kontakt: Jurist, Nadja Schou Lauridsen +45 21 54 87 97 nsl@thinkeuropa.dk RESUME Den danske europapolitiske linje fastlægges af et solidt og bredt flertal af

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner 2005

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner 2005 YAX2-VQ3A-52P Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter kommuner 2005 Vejledning: Kommuner, amter, statslige virksomheder institutioner, styrelser departementer kunne for første

Læs mere

Oplysningsskema vedr. ministres personlige interesser.

Oplysningsskema vedr. ministres personlige interesser. STATSMINISTERIET Oplysningsskema vedr. ministres personlige interesser. Nærværende oplysningsskema har til formål at sikre den størst mulige åbenhed omkring ministres personlige økonomiske forhold mv.

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger

VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger Side 1 af 5 Dansk Politik Forside Analyser Folketingskandidater I andre medier Kontakt Links Om Dansk Politik VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger juni 30, 2008 9:13 am Dan Holt Jensen Henning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget Beslutningsforslag nr. B 20 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. november 2014 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V),

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

Statens personale i tal. Juni 2007

Statens personale i tal. Juni 2007 Statens personale i tal Juni 2007 Statens personale i tal Juni 2007 Statens personale i tal Udgivet juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf. 3.kvt. 2016 Månedsløn for administrative chefer opdelt efter stilling

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0396 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0396 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0396 Bilag 6 Offentligt ^ H i n B m Til 01.12.2009 Medlemmerne af Folketingets Europa-udvalg, Arbejdsmarkedsudvalg og Erhvervsudvalg 09-1340 Til orientering vedlægges FTF's

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Vedtagne love i folketingssamlingen

Vedtagne love i folketingssamlingen 1 Vedtagne love i folketingssamlingen 2008-09 8. oktober 2008 Kl. 14:00 Skatteministeren (Kristian Jensen) har meddelt mig, at han ønsker skriftligt at fremsætte: Forslag til lov om inddrivelse af gæld

Læs mere

ÅRSKARAKTER Se ministrenes karakterbog: Vælgerne giver lussing til Løkke-regeringen Af Cecilie Agertoft Mandag den 13.

ÅRSKARAKTER Se ministrenes karakterbog: Vælgerne giver lussing til Løkke-regeringen Af Cecilie Agertoft Mandag den 13. ÅRSKARAKTER Se ministrenes karakterbog: Vælgerne giver lussing til Løkke-regeringen Af Cecilie Agertoft Mandag den 13. juni 2016, 05:00 Del: Med kun et år på bagen får Venstre-regeringen en syngende lussing

Læs mere

CEPOS Universitet Efteråret 2006

CEPOS Universitet Efteråret 2006 CEPOS Universitet Efteråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 16. og 17. september 2006 Lørdag 10.00-11.30 Introduktion og præsentation 12.30-14.30 Den danske velfærdsstat anno 2006. En situationsrapport

Læs mere

Der er stadig styr på energien

Der er stadig styr på energien Der er stadig styr på energien Statens forbrug af varme, el og vand i 2004 Statusrapport Oktober 2005 Indhold 1. Forord... 3 2. Energi- og vandforbrug i statens institutioner... 4 2.1 Hovedtal... 4 2.2

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 September 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN Regeringens finanslovforslag for 2003 viser, at der er afsat væsentligt færre statslige

Læs mere