EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG"

Transkript

1 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning med TV-signal, bredbånd og internet

2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Orientering fra bestyrelsen: Bestyrelsen orienterer om resultaterne af den gennemførte opgave med at undersøge markedet for teknisk og økonomisk alternative muligheder for forsyning af et større udbud af TV programpakker, internet og telefoni. 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter: 6 Regnskab og revision ændres, således at regnskabsåret bliver 1 januar til 31 december, samt 4 Generalforsamling ændres, således at generalforsamlingen flyttes til at ligge først på året inden d. 10 marts. Se nærmere bilaget nedenfor. Vedtagelsen heraf kræver at 2/3 flertal, samt at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenterede. 4. Forslag fra bestyrelsen om den fremtidige signalforsyning: Bestyrelsen bemyndiges til at videreføre de igangværende forhandlinger omkring en omlægning af vores nuværende kontrakt med YouSee, som har opsagt den nuværende forsyningsaftale til Veddelev Antennelaug. Bestyrelsen bemyndiges hertil ud fra de modtagne løsninger på TV, Radio og internet løsninger og tilbud, at afslutte forhandlingerne og indgå bindende aftale med den af de to leverandører, som kan tilbyde os den bedste tekniske og økonomiske løsning. Der vil ved den ene løsning være behov for at fra medlemmerne opkræves et indskudsbeløb til dækning af den nødvendige investeringer i en fibernet tilslutning af vores anlæg på indtil kr kr. 5. Budget for perioden 1 august 31 december Eventuelt.

3 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Orientering fra bestyrelsen: Bestyrelsen orienterer om resultaterne af den gennemførte opgave med at undersøge markedet for teknisk og økonomisk alternative muligheder for forsyning af et større udbud af TV programpakker, internet og telefoni.

4 Baggrundsoplysninger TV signalforsyningen med 1 TV hybridnetspakke i1988 fra YouSee Anlægget ombygget til returvej af YouSee med 5 års bindingsperiode Forhandling om udvidelse af pakkevalg til 3 pakker med Bredbånd, IP telefoni m.v. til alle. Forhandlingerne fører ingen vegne Betingelserne er for dårlige og for skrappe. Især problemer med Fuldservicekontrakten. Prisen kunne vi godt acceptere 2013 Bestyrelsen informerer på generalforsamlingen om problemerne med YouSee og undersøgelserne af muligheder for en alternativ TV og Bredbåndsforsyning 2013 YouSee, som har overdraget Serviceopgaven til Dansk KabelTV nægter at betale Dansk KabelTV for udbedring af skader på nogle Stikledninger.

5 En stadig voldsomt stigende pris for TV pakken på 5-10% pr år Pristigning på 138% på kun 10 år. Pristallet er kun steget 24 % i samme periode Ingen udsigter til at prisstigningerne falder til ro - Tværtimod kr. 600,00 Udviklingen i nettoprisindeks og YouSee's priser kr. 500,00 kr. 479,00 kr. 400,00 kr. 300,00 kr. 200,00 kr. 197,86 kr. 172,36 kr. 159,57 kr. 146,85 kr. 262,67 kr. 245,68 kr. 226,77 kr. 366,38 kr. 349,99 kr. 333,85 kr. 315,06 kr. 292,42 Nettoprisindeks YouSee Fuldpakke kr. 100,00 kr. 0, Tilbud Listepris

6 Bestyrelsen får gennem A2012 kontakt til Glenten Antennelaug i Odense og Tunenet i Tune syd for Roskilde, som gennem en fibernet opkobling vil kunne levere både TV og bredbånd m.v. til en fornuftig pris. Kræver dog en investering i et lysleder fiberkabel op til Global Connects hovedkabel langs A6. Dec Accepterer YouSee at betale iht. Servicekontrakten. Samtidigt opsiges vores kontrakt til udløb d. 31 december Forslag til ny kontrakt vedlægges, som ikke umiddelbart giver tilfredsstillende betingelser og giver nye prisstigninger. Dec 2013 Vi accepterer opsigelsen, men med forbehold for at skæringstidspunktet, der ønskes at være d. 1 oktober. For bøvlet at skulle lave en omkobling sidst i december måned. Januar 2014 Bestyrelsen arbejder videre med at undersøge både de tekniske og de økonomiske muligheder for en forsyning via GC fibernet til Tunenet og videre til Glenten i Odense.

7 April 2014 Bestyrelsen er klar med de nødvendige teknisk forslag og pristilbud. Maj 2014 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Sammenfattende: Den nuværende aftale med YouSee er opsagt og skal senest d. 1 oktober 2014 erstattes af en ny aftale på nye vilkår med YouSee, Alternativt skal der indgås en aftale til anden side som kan sikre os en fremtidig og ligeså god eller bedre aftale om levering af TV, radio og bredbånd. Det nuværende Kabel-TV, som vi har kendt det er i opbrud TV og internet smelter sammen.- Nye muligheder og frihedsgrader med Onstream over bredbånd og internet Hvad betyder vores selvstændighed og frihed i relation til YouSee?

8 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter: 6 Regnskab og revision ændres, således at regnskabsåret bliver 1 januar til 31 december, samt 4 Generalforsamling ændres, således at generalforsamlingen flyttes til at ligge først på året inden d. 10 marts. Se nærmere bilaget nedenfor. Vedtagelsen heraf kræver at 2/3 flertal, samt at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenterede.

9 Forslag til ændring af vedtægternes 6: Regnskab og revision Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli.- Ændres til: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. For året gælder dog følgende overgangsbestemmelse: Regnskabsåret afsluttes d. 31 december Det følgende regnskabsår 2015 starter d. 1 januar Generalforsamlingen Årlig generalforsamling afholdes i september med følgende dagsorden Ændres til: Årlig generalforsamling afholdes inden d. 10 marts med følgende dagsorden: (for regnskabsåret 1/ /7-14 gælder dog den overgangsbestemmelse, at generalforsamlingen afholdes i sept. 2014) Øvrige punkter i 4 er uændrede

10 Baggrund for forslag til vedtægtsændinger: Veddelev antennelaug har hidtil ikke været momsregistreret, idet vi udnyttede at vi videresolgte YouSee pakker til indkøbsprisen Det kan ikke længere holdbart Derfor må vi momsregistreres og mest praktisk følge kalenderåret, som regnskabsår.

11 Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen om den fremtidige signalforsyning: Bestyrelsen bemyndiges til at videreføre de igangværende forhandlinger omkring en omlægning af vores nuværende kontrakt med YouSee, som har opsagt den nuværende forsyningsaftale til Veddelev Antennelaug. Bestyrelsen bemyndiges hertil ud fra de modtagne løsninger på TV, Radio og internet løsninger og tilbud, at afslutte forhandlingerne og indgå bindende aftale med den af de to leverandører, som kan tilbyde os den bedste tekniske og økonomiske løsning. Der vil ved den ene løsning være behov for at fra medlemmerne opkræves et indskudsbeløb til dækning af den nødvendige investeringer i en fibernet tilslutning af vores anlæg på indtil kr kr. Resultat af spørgeskemaundersøgelsen Gennemgang af de udarbejdede 2 alternative forslag

12 Resultat af spørgeskemaundersøgelsen 51 svar ud af 121 Nuværende forsyning med TV og radio, samt bredbånd/internet TV-programmer Antal % YouSee Fuldpakke 43 84% VA- Basispakke 6 12% Anden TV løsning? X Bredbånd/Internet YouSee 32 63% TDC via fastnet 11 22% Andet via fastnet 7 14% Andet via mobilbredbånd 1 2% Fastnet Telefon YouSee 12 24% TDC fastnet 20 39% Andet fastnet 3 6%

13 Hvad tilbyder Alternativ 1: YouSee? Programpakker 3 faste pakker uden digital boks: Grund - Mellem Fuldpakke Radioprogrammer Supplerende tilbud Bredbånd Mbit YouBio Video on demand YouPlay musiktjeneste WebTV ( Ikke TV2 og flere andre betalingskanaler) IP fastnet telefon Mobil telefoni

14 Hvad tilbyder Alternativ 2: CG fibernet Tunenet Glenten i Odense? Programpakker 5 faste pakker uden digital boks: Grund - Mellem Sport Familie - Fuldpakke Radioprogrammer Supplerende tilbud Bredbånd Mbit eller mere Video-on-demand: Nexflix og mange andre Musik streaming: Spotify / Wimp og flere andre WebTV fra diverse free-to-air kanaler på internettet IP fastnet telefon ( Evercall) Mobil bredbånd og telefoni (f.eks. Evercall)

15 Tekniske forudsætninger Alternativ 1 YouSee Skift af diverse filtre til mellem og grundpakke, samt evt. installation af digital boks Teknisk aflevering af anlæg fra YouSee til ny servicekontrakt Alternativ 2 GC-fiber og Tunenet/Glenten Etablering af lysleder fiberkabel til A6 ( 800m) Teknisk aflevering af anlæg fra YouSee til ny servicekontrakt Opkobling til Tunenet med TV forsyning og Bredbånd Montering af nye dele/spærrefiltre iht. Pakkevalg Udskiftning af eksisterende modems Evt. installation af digital bokse

16 Økonomiske forudsætninger Alternativ 1 YouSee Ingen Alternativ 2 GC-fiber og Tunenet/Glenten Investering iht. Investeringsbudget Fibernet incl. Opkobling i Veddelev og Tune Oprettelse i Tunenet Panther administrationsystem Installation af delefiltre i Veddelev Uforudsete udgifter Investeringsbudget excl moms Investeringsbudget inkl moms kr kr kr kr kr kr

17 YouSee Priseksempler på pakkevalg m Copydan og internet pr. år. Pakkevalg Grund Mellem Sports Familie Fuld Internet Antal kanaler Nuværende YouSee + bredbånd 15/30 Mbit IP telefoni Serviceaftale* YouSee TV alene YouSee + 15 Mbit + telefoni YouSee + 30 Mbit + IP telefoni

18 GC Tunenet Priseksempler på pakkevalg m Copydan og internet pr. år. Pakkevalg Grund Mellem Sports Familie Fuld Internet Antal kanaler /20 Mbit Serviceaftale IP telefoni Gratis Global connect + Tunenettilslut Gratis Tunenet TV alene Gratis Tunenet inkl. 30Mbit og telefoni Gratis

19 Prissammenligning - YouSee Ny kontrakt - GC Tunenet TV + Internet + Telefoni Prisforskel Prisforskel % 43% 9% 16% Prissammenligning - Nuværende YouSee - GC Tunenet TV + Internet + Telefoni Prisforskel Prisforskel % 16% Mulig besparelse v. fuldpakke for 120 medlemmer: pr. år Mulig besparelse v. basispakke for 120 medlemmer: pr. år Tilbagebetingstid for investering på kr: Tilbagebetingstid for investering på kr: 3,1 år 2,4 år

20 Alternativ 1 - YouSee Fordele Kendte ydelser Minimum af ændringer I det væsentlige velfungerende Modems og mailadresser uændret YouBio Video on demand YouPlay Web-TV pakke Ulemper Dyrest 3 pakkevalg Ny servicekontrakt med Dansk kabeltv Forventede prisstigninger på 5-10% pr. år Alternativ 2 GC Fibernet - Tunenet Fordele Prisbesvarelse 5 pakkevalg Teknisk bedre HD kvalitet Gratis IP telefoni Frit tilvalg af nettjenester, som netflix og Spotify m.fl. Pris fast også i 2015 Ulemper Kræver etablering af fibernet Investering på kr Ændring af indstillinger af TV Nye modem og indstillinger

21 Spørgsmål og debat Sammenfatning af synspunkter Afstemning om bestyrelsens forslag

22 5. Budget for perioden 1 august 31 december Alternativ 1: YouSee forsyning Alternativ 2: GC Tunenet Glenten forsyning 6. Eventuelt.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Skærbæk Antenneforening. Generalforsamlingen 24.marts 2015

Skærbæk Antenneforening. Generalforsamlingen 24.marts 2015 Skærbæk Antenneforening Generalforsamlingen 24.marts 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i 2013-14 3. Forelæggelse af regnskab for 2013-14 4. Indkomne forslag 5. Salg

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere