Kontaktudvalgsmøde. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktudvalgsmøde. Referat"

Transkript

1 Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj , kl på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF Filskov Jagtforening, Carsten Rosenberg Filskov Friskole og Børnehave, Susanne Røndbjerg Viadukthallens Venner / INFO, Mette Østergaard Kom senere: Medlem af Billund Byråd, Robert Terkelsen Filskov Friplejehjems Venner, Sonja Laustsen Filskov Energiselskab, Niels Erik Adelsbøll Jan Kristensen, Filskov IT, bredbånd Søren Elnegaard, Sti til Sdr. Omme Mikael Lind Referat Vi starter med punkt 2.D først 1 Godkendelse af referatet fra sidste møde. Godkendt. 2 Status på: a Nye tilflyttere? På Åbrinken: En Kasper. Kærtoften 4: Jan Væsel b Nye erhverv i byen? Hunde frisør, startet ved Kurt Strunk, Klausholmsvej. Trædemarks Hundepension, Tanja Brink c Nye nybyggere? Jesper Junge har startet egen mikfarm ved sin far. Der kommer ungdomsboliger på Stationsvej 5, på et tidspunkt i år - Junge byg. d Status - Sti-Sdr. Omme, ved Søren Elnegaard Søren fortæller: Dialog med kommunen igen. Sidste år kunne kommunen ikke bidrage, men i år har kommunen igen hjulpet med at søge vejdirektoratet. Det er dyrt, for der er mange krav, når stien går langs vejen, 1

2 herunder et autoværn og asfalt. Krav kommer fra vejdirektoratet. Vi afventer kommunen. Søren ønsker at få tegninger, så naboer kan se det forventede færdige resultat. Status - Sti, Kirkehusvej. Intet nyt. Færdiggøres, når der bliver bygget flere huse. e Status foredragssamarbejdet. Holger Foredragsudvalget: 1. Vi arbejder med bidrag fra lokalarkivet og kirken. Arkivet har arrangementer i maj og august. Når kirken er klar med program, kan vi lave en brochure for resten af året. Har holdt møde i udvalget. 2. Bidrag modtages gerne også fra fx Friplejehjemmet. Langtidsplanlægning er nyttig, så overlapning undgås. Friplejehjemmet og friplejehjemmets venner, samt arkivet i Filskov, sætter sig sammen for at drøfte mulighederne. Jørn og vil stå for at indkalde til møde om dette. 3. Er Friskolen klar til udadvendt virksomhed? Idé til offentligt foredrag: Sådan er det at lægge kursen om fra folkeskole til friskole. Om udfordringer, sejre og opgaver. Et sådant arrangement (måske med flere talere?) kan synliggøre byen overfor hjem, der ikke har børn på skolen, men er interesserede og måske gerne vil være sponsorer. Susanne har per mail kommet med følgende kommentar: Ang. Foredrag så tror jeg, at vi skal frem til næste forår, før vi som friskole er klar til udadvendt foredragsvirksomhed, så det mener jeg, vi kan vente med at tage op til efteråret. 4. Hvordan kommer vi videre? Vi drøftede om hvordan vi kunne undgå at arrangere arrangementer på samme datoer. Vi har jo kalender på info.filskov.dk, men den bliver ikke brugt. opfordrer til, at alle sender info til John Havn, så der kan komme flere detaljer ind i kalenderen. 3 Orientering fra LAG-Billund LAG Billund bliver lagt sammen med LAG Vejen. Hoved overskriften: Arbejdspladser på landet Vejen er 23 lokalområder, mod Billunds 8. Starter med projekter fra ca Struktur er ikke helt på plads - der vides ikke hvor mange der skal sidde i udvalget. 4 Orientering fra Landdistriktsrådet. 2

3 Oplæg til 17, stk. 4- udvalg, er i høring. Forsinkelse af projekter pga. embedsværket. Borgermøde d. 24 maj. Generalforsamling i Sdr. Omme. Bosætningskoordinator ansat i BK. 5 Orientering om bredbånd Altiboks Ideen er, at høre om hvordan bredbånd kan komme til byen (Mere stabilt bredbånd) Jan informerer: Altiboks vil gerne etablere et bredbånd i byen, men det kræver at der er mange der melder sig til. Altiboks er især for virksomhedere der skal bruge stabilt bredbånd med god hastighed (10/10 Mbit til 1000/1000 Mbit) Jan modtager gerne mails fra folk der ønsker bredbånd, så han kan bringe det videre til Altiboks. Der skal gerne en del virksomheder med. Private skal have et forholdsvis stort behov, for at prisen kan være attraktiv ( kr./md.). Jan Kristensen Hvad med MEMS? Der var ikke rigtig nogen der meldte sig til, så det faldt til jorden. Hvor langt er YouSee med stabilitet: Det er vel generelt blevet lidt bedre, men der opleves stadig hakker i forbindelsen. Filskov fællesantenne har kontrakt med YouSee ca. 3-4 år. endnu. Men Filskov IT og fællesantennen kunne evt. samarbejde om en løsning når perioden udløber. 6 Opsamling på turismeprojekt. 1. Kort borde og QR-koder: Gruppen arbejder videre. Målet er at blive færdig i foråret. O QR-koder kan evt. sættes op mange steder. Men der er ikke forberedt tekster til dette endnu. 1. Kortborde: Placering er planlagt, men ikke afstemt med jordejere. : De er bestilt hos Mads Østergård. Der bliver 5 stk. så der også kan stå en hos købmanden. Ved anlægget; Ved købmanden; Ved viadukten; Ved kirkebygningen(fortovet); Jernbane broen(eng og landbrug); Mergelgrave/ søer; Vi håber at kunne få råd til 6 kort borde. Ekstrapris: 1500 kr. 2. Kortborde: Tekst til kortborde er under udarbejdelse. Holger: Teksten er ved at være færdig. Holger Holger Holger 3

4 3. VisitBillund: Tekst er under udarbejdelse. Holger har arbejdet lidt på det, så det er nogenlunde opdateret. 4. Filskov.Infoland: Fortsat udvikling af websiden er prioriteret efter VisitBillund. Vores egen hjemmeside 5. Turismeprojekt: Lokal WS d. 24. maj sammen med borgermødet. 6. Fælles ansøgning med Sdr. Omme om projektmodningsmidler fra Nordea. Projektleder på turisme projektet opfordrede til at søge midler til for-projekter omkring åen. Der er blevet søgt om 1,5 mill. Sdr. Omme ser også på åen som turisme projekt. Sidste: Desværre afslag på ansøgningen. 7 Kontaktudvalget. a. Sidste revision af vedtægterne. Der er forslag til ændring af vedtægter, da Holger har fundet uhensigtsmæssigheder. Der var noget diskussion om forslagene. Følgende blev besluttet: 4,2: Undgår p.g.a. for snæver tidsramme. Så hele februar bør kunne bruges - fjern første halvdel 6,1: Vi skal ikke binde os til kun 2. tirsdag, så vi skal gerne bevare muligheden for at andet kan aftales. Fjern derfor kun jævnfør 4, stk. 2. Generalforsamling udføres februar 2015 b. Konstituering efter vedtægterne. Konstuteringen udskydes indtil næste generalforsamling. Forslag: Kontaktudvalgets poster bør kunne ses ud fra listen i INFO (På samme måde som på hjemmesiden). Mette c. Planlægning af borgermøde d. 24. maj: Hvem gør hvad? Agenda for dagen Udviklings plan revideres. Turisme workshop lægger op til, at alle foreninger sender mindst én til denne workshop. Vi vurderer at der kommer ca. 35. Der sendes en reminder mail ud. Forplejning: Det bliver klaret af hallen. Mikael Verner S. d. Status på julebelysning. Der var lidt i INFO (Et kvartal forsinket) 4

5 Er der en status på installationer mv.? Det bliver nok lidt dyrt. Men Kaj har tidligere meddelt at det vil koste kr. per mast. e. Flagstænger ved indfaldsveje. De er ved at være dårlige. Blåhøj flagstængerne er knækket. Skal vi have tilbud på glasfiber stænger, 8 stk.? Ja. Hvis de ikke er for dyre, vil de blive købt. Der er desuden ikke flag allé i Filskov længere. De er nok blevet for dårlige. Skal vi have pris på flagstænger til byen? Der tages pris hjem, samtidig med de 8 stk. Herefter kan man sælge til de folk der bor langs vejen. Efter mødet: Pris indhentet af Verner S.: 6 stk. 6 m DanoMast glasfiber flagstænger med vippebeslag stykpris v/6 stk. 1295,00 kr Evt. Dannebrog flag til 6m, stkpris ved 6 stk. 99,00 kr Opstilling af 6 stk. 6 m, 4300,00 kr 50 stk. 4 m DanoMast glasfiber flagstænger std. stykpris ved 50 stk. 625,00 kr. Bunddiameter ø85 mm Dannebrog flag til 4 m, stykpris ved 50 stk. 69,00 kr Alle flagstænger er med knop, line og lineholder Alle vore glasfiber flagstænger er dansk producerede af mærket DanoMast med 10 års garanti Alle priser er incl. moms f. Høringsvar på 17, stk. 4 udvalg. Se medsendte bilag. Er tilsendt via mail. Et udvalg, der fremkom som ide sat i søen ved valgmøde i Urup forsamlingshus. Udvalget kan sikre samarbejde mellem politikere og borgere fra lokalområderne. Mål: Være med til at forme landsdistriktspolitikken. og at finde en fast samarbejdsform. 7 medlemmer: 3 fra byråd, 1 embedsmand, 3 fra lokalområder. Der er sat penge af til at sætte ideer i søen (½ mil.). forbereder høringssvar. Som udgangspunkt intet af bemærke fra Kontaktudvalget. 8 Markedsføring. a. Skiltning ved rundkørslen Mette er ikke til stede, men ved, at Mette har haft kontakt til de der har marken. Mette 5

6 De vil ikke give tilladelse til faste installationer, men de vil gerne have skilte der bruges ved forskellige lejligheder (Ad-hoc). 9 INFO. Status på gennemgang af annoncer o.a. Mette er ikke til stede. informerer: Der skal tages annoncer hjem til august udgaven. Der er kommet nye virksomheder, der skal have buddet. 10 Koordination og ledelse af frivilligindsatsen i Filskov. Kan udsættes, hvis vi er i tidnød. Udskydes 11 Orientering fra foreningerne. Mette a Antenneforeningen. Arbejder lige nu med: Der skal laves nye antenner. Bland selv er nu muligt. Det er muligt at få driftsstatus, hvis man tilmelder sig det inde på YouSee, under sin egen profil. b FDF. Det går planmæssigt (9 års plan om nyt hus) er ved at være en realitet. Byggeriet startes nu, selv om private gaver ikke har nået målet endnu. Der kommer bagagerumssalg igen sidst i august. Spørgsmål om FDF vil udleje på ulige vilkår? Verner S. gør opmærksom på, at FDF skal udleje efter ca. samme retningslinjer og priser, som øvrige steder i byen, ellers er det et problem, da det giver ulige konkurrence. Skt. Hans: Det kunne være at en mulighed at lave Skt. Hans hos FDF. Indre Mission har på tidligere bestyrelsesmøde besluttet at kontakte Filskov Kro, for at høre om tidligere fællesarrangement skulle genoptages. Når det er afklaret, drøfter FDF og IM dette sammen efterfølgende. c Filskov Energiselskab. Intet d Filskov Friplejehjem. Er fyldt op. 4 på venteliste. Ny sekretær skal ansættes, da nuværende har sagt op gav et lille underskud. Lejligheder ikke udlejet, hvilket gav dette underskud. Ansat en husmor i den sidste afdeling Skoven. 6

7 Desuden en sygeplejerske - halvtids stilling. e Filskov Friplejehjems Venner. Intet. f Filskov Friskole og Børnehave. orienterer. Ny souschef er ansat. Stadig ca. 124 børn. g Filskovs Fremtid. Generalforsamling afholdt. Mangler konstituering af formand. Ingen aktuelle planer lige nu. Friskole skal nu til at tilbagebetale lån. Mail fra Vesti, har det noget med FF at gøre? Nej. Ringkøbing Landbobank laver reklame i byen. Har heller ikke noget med FF at gøre. h Filskov IF. 360 hold til Lalandia cup Bliver arrangeret igen næste år. 27/2-1/ Gymnastik opvisning. Ny opvisning 14/ Byfest: 8 kl. er blevet opfordret til at komme og hjælpe, og tjene lidt til deres klassetur. Aktivfest var en god oplevelse. i Filskov Vandværk. Ny formand: Jan Henriksen. Holger hjælper med skriverier. Ny medlem er Kent Røndbjerg, der ser på de digitale kort. Sikkerheds backup aftale: Vil laver fælles brøndforbindelse med Grindsted. Ikke alle gamle rør er udskiftet, har man fundet ud af, i forbindelse med Jungebygs planer om ungdomsboliger. j Indre Mission. Se vores program i INFO k Jagtforeningen Intet. l Lokalhistorisk Arkiv. 15/6 Åbenthus sammen med byfesten 23/8 udflugt, Række bjerge. 7

8 m Menighedsrådet. Ny graver (tidligere medhjælper er forfremmet). Ny graver medh. er lejet ind fra Grindsted Kirke. Forbindelse til plejehjem er nu i orden. Projektor installeret. Brugt første gang til konfirmation. Kan muligvis bruges til at skabe flere aktiviteter. n Pensionistforeningen. 9/4 Dorte og Hans fra Ringgive underholdt. Mange fra hjemmet - lidt uenighed om at plejehjemmet bør betale lidt til det. 3/5 Tur til København 21/5 Lindbjerg kommer og demonsterer el køretøjer. 10/9 Udflugt til Flamingoparken i Vem. o Stiudvalget. Intet. p Viadukthallen. Ny konstituering. Ditte Iversen er ny i bestyrelsen. Ny højttaler i kantine og mødelokaler. Hvad med parkeringspladsen mod Nord? Ved noget? Der er ikke kommet svar fra Kommunen. Det er sat i kø. Men Verner S. beder om at få rykket, for det er farligt for børnene. Fremtid: Forny sponsorkontrakter på skilte i hal. q Viadukthallens Venner. Verner S: fortæller at dette udvalg aktuelt ligger i dvale 12 Hvad sker der politisk? Robert orienterer. Borgermøde i BK i morgen er aflyst grundet for få tilmeldte. Besøg af nye borgere i byen. Robert vil gerne om vi kan finde en anden måde på det. Kommunen bruger penge på indre by i Billund. Nu kommer der jo nok en station, og det skal der anlægges meget til. 13 Næste møde tirsdag d. 12 august 2014, kl på Friskolen. 14 Evt. Kaffe og brød: Filskov Vandværk 8

9 Sti fra skole til den skæve bane : Der skal gøres noget ved belægningen, da der altid er vand på den. har en sag i gang ved kommunen, rykker. Jørn: Sommerfest hos Jørn, for de ansatte på sygehuset. Der kommer noget med heste tur mv. for at se Filskov (de nye grunde mv.) Dagsordensforslag til næste møde: Besøg af de nye ankomne: Hvordan skal det gøres i fremtiden. 9

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere